Coach in de organisatie editie 16 2016

Page 1

Coach in de Organisatie

de Baak brengt coaching in organisaties in beweging Thema: VEERKRACHT

Editie april 2016Coach in de organisatie Online magazine dat coaching in organisaties in beweging brengt Editie april 2016 Dit magazine biedt een podium voor iedereen, die coaching in de organisatie naar een hoger plan wil trekken. Laat je inspireren door alle interne coaches, experts en columnisten die vertellen over coaching in organisaties. Het coaching magazine komt 3 keer per jaar uit.

Coach aan het woord

4

4

7

14

Coach aan het woord 6,8,10 Expert aan het woord 4, 14

David Jan van Stolk

Jan Jaap Verolme

Theo Noorloos

Expert aan het woord

De ui, gedicht

12

Boekentips

16

Opleiden tot Coach? 17 Agenda

13

Alle activiteiten op het gebied van coaching bij de Baak en het Europees Instituut

12 11 Ron van Deth

13 Eskil Elfferich

3


De betekenis van veerkracht

Van de redactie

Vakgebieden als klinische psychologie en psychotherapie hebben altijd veel belangstelling voor wat er misgaat in het leven. Over psychische problemen en wat je daaraan kunt doen, verschijnen al eeuwen reeksen publicaties. Over de grootste groep mensen die er ondanks de nodige tegenslag in slaagt er -soms steeds weer- bovenop te krabbelen, weten we echter veel minder. Betrekkelijk nieuwe ontwikkelingen als oplossingsgerichte en positieve psychologie slagen er in de bedding van deze stroom wat te verleggen. In het kielzog van deze ontwikkeling krijgt recent het begrip ‘veerkracht’ steeds meer aandacht. Al een kleine tweehonderd jaar geleden werd de Engelse term voor veerkracht -resilience- in de natuurkunde gebruikt voor de schokbestendigheid van een materiaal. Dat is eigenlijk wel een mooie term voor wat we verstaan onder veerkracht bij mensen: het vermogen om te herstellen na een schok. We weten allemaal dat er grote verschillen zijn in veerkracht. De ene persoon is al bij de eerste de beste tegenwind compleet van slag. De ander laat zelfs grote persoonlijke crises als water op een eend van zich afglijden en ziet in elke crisis een nieuwe kans. Veerkracht is van essentieel belang voor ons leven en werk en dan gaat het niet alleen om incasseringsvermogen. Veerkrachtige mensen beschikken over veel doorzettingsvermogen en discipline, zijn positief ingesteld en hebben een helder doel voor ogen. Ze vertrouwen erop dat ze een oplossing vinden voor problemen en trekken lessen uit eerdere ervaringen en feedback van anderen. Het onderzoek naar veerkracht staat nog altijd in de kinderschoenen. In vergelijking met bijvoorbeeld auto’s weten we van de schokbestendigheid van mensen en de verschillen daartussen relatief weinig. Toch is er wel degelijk allerlei onderzoek gedaan naar de wijze waarop mensen herstellen na een schokkende ervaring. Dat onderzoek maakt duidelijk hoe belangrijk het is als kind een goede start te hebben gehad in een stabiel, warm nest. Wie een dergelijke achtergrond mist, hoeft echter niet te wanhopen. Zo bleek een flink aantal mensen er ondanks aanzienlijk minder gunstige jeugdervaringen toch in te slagen als volwassenen een bevredigend leven te leiden. Bepalende factoren bleken onder andere de keuze om door te leren, een goed sociaal netwerk en een positieve levensinstelling.

4

………………….


Hoewel de praktijk nogal eens anders is, is het ook in coaching van groot belang dat niet (alleen) wordt ingezoomd op wat er allemaal verkeerd loopt. Een goede coach focust juist ook op de wijze waarop coachees eerder moeilijke situaties hebben overwonnen. Hoe hebben ze dat aangepakt, wat was helpend en hoe zouden ze dat opnieuw kunnen gebruiken? Die vragen geven een goed beeld van de veerkracht van coachees en kunnen belangrijke aanwijzingen geven voor de inrichting van het coachingstraject. Daarnaast is de mate van veerkracht ook een goede voorspeller van de uitkomst van je coaching. Een veerkrachtige coachee zal zich immers niet snel uit het veld laten slaan, ook al levert jouw coaching niet direct tastbare resultaten op. De veerkracht van de coachee biedt in coaching vaak de sleutel tot succesvolle verandering. Alle reden dus om te focussen op dit onderwerp, te beginnen in dit nummer van Coaching Magazine.

Ron van Deth

5

………………….


Leren veren… Een dag uit het leven van Jan Jaap Verolme, student Coaching Basics

Voorzichtig breekt een waterig zonnetje door. Het is zaterdagmorgen en het begin van een nieuwe trainingsdag. Ik voel een mengeling van nieuwsgierigheid en prettige spanning naar wat komen gaat. De opleiding is op mijn lijf geschreven. Iedere keer als ik de oprijlaan van het landgoed oprijd ga ik verder op het pad van mijn persoonlijke en professionele ontwikkeling. Ik voel me groeien. Van een gevoelige man die best een goed gesprek kan voeren naar een echte coach. Maar dat proces gaat niet zomaar. Dat proces vraagt eigenlijk best veel. Inzet, tijd, openheid, kwetsbaarheid en …….veerkracht.

Wat is Veerkracht eigenlijk? Goede vraag. Voor mij is dat emotioneel diepgaan en dan op eigen kracht weer in balans komen. Mooie samenstelling eigenlijk: Veren en Kracht. Als coach kun je de coachee helpen te leren veren en hem/haar daarmee krachtiger, weerbaarder maken. Als je kunt veren kun je meer ontdekken, van jezelf maar ook van anderen. Hoe vaker je veert, hoe verder je komt en hoe makkelijker het de volgende keer gaat. Om veerkrachtiger te worden kan een goede coach veel betekenen. Deze opleiding helpt me die kracht van het veren te zien en te versterken. Zo ook vandaag. Onder regie van trainster Nynke, worden we langzaam opgewarmd om diep te gaan. Door boeiende technieken in een veilige omgeving leren we los te laten, eerlijk te zijn en verder te

veren dan ooit. In de middag moet ik iets heel persoonlijks presenteren. Ik had het goed voorbereid. Wilde het warm en betrokken brengen, een goed persoonlijk verhaal in een mooi jasje. Dat is mijn vak en dat kan ik. Mis dus. Ik brak al bij de tweede zin. Barstte in snikken uit, weg controle, weg balans, weg verhaal. Ik wilde de anderen raken maar raakte vooral mijzelf. Ik had het moeilijk, was op een plek gekomen waar ik liever niet wilde zijn. Een oncomfortabele plek. Nynke pakte het, samen met mijn medestudenten, fantastisch op. Ze hielden me even op die oncomfortabele plek, lieten me zien waarom ik daar niet wilde zijn en lieten me daarna weer terugveren. Letterlijk in veilige armen met aansluitend goede (coach)gesprekken. En zo ging de een na de ander voor de bijl die dag. Uit onze comfortzone, leren en daarna, iets wijzer, weer veilig terug. ’s Avonds rijd ik rustig naar huis en keer ik nog eens terug naar mijn emotie van die middag. Daar, zo halverwege tussen Driebergen en Rotterdam, voel ik me opeens wonderlijk krachtig. Veerkrachtig. Yes!

Jan Jaap Verolme, OLM Communicatie Student Leergang Coaching Basics

6

Wat is veerkracht eigenlijk?


Hoe veerkrachtig ben jij?

7


Column David Jan van Stolk, Trainer en coach

‘The times they are a-changin’ Ik ben in mijn zestiger jaren en dat is een aparte ervaring. Al komt het ouder worden met gebreken, er blijkt ook winst in te zitten. Als ik leeftijdgenoten coach dan vindt er een soort identificatie plaats. Dan heb ik voortdurend last van de gedachte: ‘Dat heb ik ook, dat herken ik. Zal ik je eens vertellen hoe dat bij mij gaat…’ Dat had ik nooit eerder zo sterk en ik geef er schaamteloos aan toe. Om me daarna weer keurig in mijn professionele hokje terug te trekken en met een beetje distantie de juiste vragen te stellen en de ander aan het denken of voelen te zetten. Het is een bijzonder gebeuren om zo met leeftijdgenoten het terra incognita te betreden dat ‘werkend ouder worden’ heet. Jongere collega’s kunnen dit soort coachees vast net zo goed -zo niet beter- helpen, maar ik verbeeld me dat er meer aan de hand is. Dat heeft met dat terra incognita te maken. Zij en ik worstelen met hetzelfde: ‘Ja, vervelend hè dat onderhoud van je lijf en die stijve spieren bij het opstaan.’ Er ontstaat acuut een band, een loopplank over de sloot. We kunnen samen even zeuren of keet schoppen. En dan is het geen enkel probleem wanneer ik daarna mijn professionele pet weer opzet.

en minder ‘moeten’. En hoewel het in dit opzicht een wat vreemde opmerking is, heeft het iets van onbevangenheid, terwijl je er natuurlijk niet onbevangener op wordt met het klimmen der jaren. En zeker als coach heb je al veel mensen met hun zorgen en problemen voorbij zien komen. Niet dat je die problemen/zorgen nu bagatelliseert of dat je denkt ’doe niet zo mal‘, maar er is wel een soort tolerantie ontstaan in de trant van ‘dat hebben mensen nu eenmaal‘. Die soepelheid of tolerantie in mij verdwijnt pas als ik voel dat coachees van tevoren al een oplossingsrichting in hun hoofd hebben en mij die kant op willen dwingen. Dan gaat mijn speelsheid op de loop en word ik streng. Dan verdwijnt al mijn veerkracht en tolerantie, al mag ik dat natuurlijk niet laten merken vind ik van mezelf…

David Jan van Stolk, coach en trainer bij de Professional als Coach (PAC)

Achteraf kan ik er dan wel om grijnzen. Het voelt als veerkracht en lenigheid die de leeftijd me geeft. Vroeger nam ik mezelf als professional heel erg serieus, maar nu is er iets ontspannens aan het ontstaan. Er lijkt meer ‘mogen’ in te zitten

8

Dat hebben mensen nu eenmaalUit de praktijk Theo Noorloos, Programmamanager en (E)-Coach bij de Belastingdienst

Je bent werkzaam als intern coach vanuit de coachpool binnen de Belastingdienst. Vanwaar je interesse om te gaan coachen binnen de Belastingdienst? In mijn (inmiddels lange) loopbaan heb ik ervaren dat het belangrijk is om bij alle keuzes in je werk zo dicht mogelijk bij jezelf te blijven. Daarvoor moet je jezelf kennen en erkennen. Dus toen het moment kwam om te stoppen als manager was het een logische stap om me in die rol te verdiepen. Wat is volgens jou de toegevoegde waarde van een interne coachpool? Vooral de bekendheid met de organisatie. Coach en coachee hoeven elkaar minder uit te leggen. De coach moet wel diens eigen (in diezelfde organisatie opgebouwde) percepties los kunnen laten! Ook kunnen in een interne coachpool gezamenlijke activiteiten georganiseerd worden ten behoeve van de professionaliteit, zoals themadagen, intervisie, onderlinge verwijzing en bijstand. Tegelijkertijd worden door de potentiële coachees wel hogere eisen gesteld m.b.t. de vertrouwelijkheid. De interne coach is niet alleen makkelijk bereikbaar voor coachees, maar ook voor diens omgeving (bijv. de leidinggevende). Ze komen elkaar namelijk ook tegen in bedrijfsrestaurants en bij recepties.

Wanneer zet jij e-coaching in? Bij specifieke vragen of wanneer de afstand een rol speelt bijvoorbeeld? In ieder geval als de coachee erom vraagt. Bij de anderen bied ik het aan, maar dan vooral in de vorm die mij het meeste ligt: intake, eerste gesprek en afronding face-toface, de rest digitaal. Heel pragmatisch stuur ik er wat sterker op als de afstand groter is. De coachvraag is voor mij geen criterium. Wel kan het voorkomen, dat het een coachee gewoon niet lukt om iets goed geschreven onder woorden te brengen of dat er teveel emotie op zit. Eén van beiden komt dan al snel met het voorstel om (soms eenmalig) face-to-face te gaan. Het thema van dit Coaching Magazine is ‘veerkracht’. Hoe draagt de inzet van (e)coaching bij aan veerkrachtige medewerkers? Ik gebruik vaak het voorbeeld van een strohalm. Vechten tegen de wind helpt niet (kost zinloze energie), een beetje meebuigen in het vertrouwen, dat de wind wel minder zal worden, kost minder en houdt je flexibel. Je kwaliteiten zijn de wortels die je op je plaats laten staan. Vertrouw daarom, dan kun je rustig wat meebewegen. Daar helpt (e-)coaching bij.

10

Coaching binnen organisaties zal mee


Welke veerkracht had je zelf nodig toen je ging e-coachen of misschien zelfs wel toen je overwoog de opleiding te gaan doen? Treffende vraag! Ik was 60 jaar, toen binnen onze coachpool de vraag werd gesteld, welke collega's zich wilden verdiepen in e-coaching (om daarover vervolgens de anderen te informeren). Mijn eerste reactie was: niets voor mij, dat kan nooit een goede coaching opleveren. Maar ik heb me toch aangemeld. Want ik zag de ontwikkelingen in de eigen organisatie rond Het Nieuwe Werken en de instroom van steeds meer jonge mensen. Toch bleef ik scepsis houden over het gemis aan non-verbale signalen en over de vraag of het wel iets voor mij zou zijn. Ook een introductieworkshop E-coaching van Marjanne Peters (trainer Specialisatie E-coaching) kon mij zelfs nog niet overtuigen. Maar gezien de ontwikkelingen in de maatschappij wilde ik mijzelf in ieder geval de kans geven om het te ervaren. Zo ben ik de opleiding E-coaching ingegaan. Het resultaat? Ik geloof nu oprecht in de krachtige mogelijkheden van e-coaching. Ik ervaar dat ook elke keer. Maar nog steeds voel ik mij nog niet voldoende zeker om een traject zonder een paar face-to-face contacten te doen. Iets voor een eigen (e-)coach?

Hoe zie je de toekomst van (e)-coaching binnen organisaties? Zoals in de hele maatschappij is communiceren, anders dan face-to-face, binnen organisaties niet meer weg te denken en zal alleen maar toenemen met steeds weer nieuwe technieken. Coaching binnen organisaties zal daarin mee moeten ontwikkelen. Coaching moet immers een toegevoegde waarde opleveren voor het functioneren van de mensen in de organisatie en daarmee ook voor de organisatie zelf! E-coaching is dus een essentieel onderdeel van het palet aan coachingsmethoden.

Overigens is de expertise die nodig is voor het e-coachen ook zeer goed toepasbaar voor managers die te maken hebben met Het Nieuwe Werken! Voor hen geldt de vraag: hoe krijg c.q. hou ik verbinding met medewerkers op afstand? Daarvoor heb ik inmiddels met een paar collega's een workshop e-managen opgezet, waarover we heel positieve feedback krijgen! Theo Noorloos Oud-deelnemer Specialisatie E-coaching

moeten bewegen met nieuwe ontwikkelingen.

11


Gedicht Liesbeth van de Weerdhof, oud deelnemer Professional als Coach

de ui voorzichtig haal ik de schil eraf met de vraag wie ben jij? een beeld dringt zich na lang zoeken aan me op rots, water, zon kracht, beweging, warmte eenmaal gestart met afwikkelen begint het ontwikkelen om te groeien en plots dat besef dat het er zijn voldoende is want dat wat je aandacht geeft “growt�

met iedere schil dichter bij de kern komen met uitgesproken wolken en blauwe plekken die gekoesterd worden dan beseffen dat door de tranen heen je een nieuwe smaak ontdekt hebt. Liesbeth van de Weerdhof

12 Liesbeth schreef dit gedicht als reflectie tijdens de training Professional als Coach.


AGENDA MEI

9

Start Professional als Coach

9

Start Coachend Leiderschap

12

Start Specialisatie E-coaching

19

Start Coachend Leiderschap

28

OPEN DAG Leergang Coaching Basics en Master Coach

JUNI 3

Introductieworkshop Teamcoaching “Winning Teams’

7

de Baak Proeverij, workshop Coachend Leiderschap

9

de Baak Proeverij, workshop Professional als Coach

18

OPEN DAG Leergang Coaching Basics en Master Coach

18

Introductieworkshop Verdiepend Coachen in Organisaties

30

Start Coachend Leiderschap

Clinic Teamcoaching intensive (incompany)

Vind een coach bij de Baak!

Deze opleidingen worden ook in company en als maatwerkprogramma verzorgd.

13 Voor meer informatie neem contact op met de medewerkers van Baak Coaching (0343 55 6369 of coaching@debaak.nl) of het Europees Instituut (0343 556343 – info@europeesinstituut.nl)


De coachende manager: “wat is Learning Agility en wat kan ik ermee?” Eskil Elfferich

Als (coachend) leidinggevende ben je verantwoordelijk voor je team. Je wilt dat mensen hun eigen verantwoordelijkheid pakken. Dat ze initiatief nemen in waar ze goed in zijn. Je wilt een bijdrage leveren aan hun ontwikkeling zodat ze vanuit een innerlijke gedrevenheid een volgende stap zetten in plaats van dat jij ze moet motiveren. Welke rol kun je hierin spelen als leidinggevende? En wat doe je dan? Waar stuur je op (of juist niet)? We zoeken in dit artikel houvast bij “learning agility” om na te gaan waar stuurmogelijkheden liggen. Learning agility heeft veel raakvlakken met datgene wat je als leidinggevende graag wilt zien bij je medewerkers. Learning agility is het vermogen van mensen om in nieuwe omstandigheden snel effectief te zijn. Er wordt nadrukkelijk gesproken over “vermogen”. De vraag die je daarbij kunt stellen is of een vermogen ontwikkelbaar is of dat het ingebakken zit in de persoonlijkheidskenmerken van iemand. De waarheid zal hoogstwaarschijnlijk in het midden liggen.

De overstijgende factor -self awareness- biedt de coachend leidinggevende handvatten om met de medewerker in gesprek te gaan. Het kennen van de eigen sterke en zwakke punten, en kritisch zijn op eigen functioneren is een onderwerp dat bij uitstek geschikt is als gespreksonderwerp. Op deze manier kan de coachend leidinggevende op een natuurlijke wijze bijdragen aan de ontwikkeling van deze factor. Bijkomend voordeel van de ontwikkeling van deze factor is dat het onderliggend is aan de score op de vier facetten die learning agility beïnvloeden. Organisaties worden door de snelheid van de veranderende omgeving gedwongen mee te gaan in de ontwikkeling van hun eigen wendbaarheid. De belangrijkste factor daarbij is de flexibiliteit in het omgaan met veranderingen van de medewerkers. De leidinggevende kan daarin een cruciale rol spelen als deze zijn sturingsinvloed effectief inzet. >>

Is learning agility meetbaar? “Ja” zeggen de onderzoekers van HFM talentindex. Zij hebben learning agility uiteengerafeld in een viertal facetten en een overstijgende factor (zie kader).

14


Hier een beeld

Learning Agility Learning agility wordt gemeten in vier facetten en één overstijgende factor; Self Awareness, die de scores op alle facetten beïnvloedt. Hieronder de kenmerken van deze facetten. Self Awareness: Mensen met een hoge self-awareness kennen hun sterke en zwakke punten. Ze zijn vaak kritisch op hun eigen functioneren en prestaties. Ze zijn hierdoor meer gespitst op mogelijkheden om dingen beter te doen en hun algehele bereidheid tot leren is hoger. Een hoge score op self-awareness versterkt de mogelijkheden op andere Learning Agility elementen en een lage score beperkt deze juist.

Mental Agility: Mensen die hier hoog scoren houden van analyseren en kunnen goed “out of the box denken”. Ze hebben een open perspectief en worden uitgedaagd door nieuwe ideeën. People Agility: Mensen die hoog scoren op dit facet stellen zich constructief op naar anderen en staan open voor mensen met andere achtergronden en ideeën. Ze hebben de behoefte anderen goed te begrijpen en nemen de mening van anderen serieus. Results Agility: Een hoge score op dit facet staat voor de sterke behoefte succesvol te zijn en deze mensen zoeken steeds naar de beste manier om resultaat te behalen. Ze zijn vaak ambitieus, zelfverzekerd en blijven rustig onder druk.

Meer weten over coachend leiderschap?: de baak/col Meer weten over het onderzoek naar Learning Agility onder HR door HFM Talentindex: http://www.hfm.nl/nl/hr-learning-agility-onderzoek/

Coachend Leiderschap (de COL)

Change Agility: Een hoge score kenmerkt zich door nieuwsgierigheid die wordt aangewakkerd bij nieuwe onbekende zaken. Mensen met een hoge change agility houden van experimenteren en hebben een passie voor nieuwe ervaringen.

15


BOEKENTIPS Portzky, M. Veerkracht. Onze natuurlijke weerstand tegen een leven vol stress. Witsand uitgevers, 2015. MichaĂŤl Portzky is een Vlaamse neuropyscholoog en auteur van veel Nederlandstalige gevalideerde vragenlijsten over veerkracht. In dit boek legt hij op toegankelijke wijze uit wat we moeten weten over veerkracht. Bovendien ontwikkelt hij een concreet actieplan voor wie na stress en aanverwante problemen stap voor stap wil herstellen. Hij benadrukt onder andere het belang van gezonde voeding, voldoende slaap en een gezonde levensstijl. Het boek verwijst naar filmpjes op Youtube die ons onder meer leren wat veerkracht is, hoe dit kan worden gemeten en welke betekenis het kan hebben in ons alledaags leven: https://www.youtube.com/watch?v=NwklSYFRNBQ

Engelmann, B. Werkboek veerkracht ontwikkelen. Uitgeverij Boom/Nelissen, 2015. Dit werkboek van psycholoog, bedrijfseconoom en systemisch coach Bea Engelmann gaat uit van zeven wegen om veerkracht te vergroten: zelfperceptie, levensvreugde, zelfeffectiviteit, zelfbeschikking, optimisme, coping en empathie. Aan de hand van deze begrippen en meer dan honderd werkbladen met oefeningen werkt de coachee aan het opbouwen van een positieve levensinstelling en een sterke persoonlijkheid. Een boek vol praktische instrumenten voor coaches en andere professioneel begeleiders.

Baeijaert, L. & Stellamans, A. Vergroot de veerkracht in jezelf en je team. LannooCampus, 2015. Wie in de huidige samenleving wil meespelen kan het beste een veerkrachtig antwoord bieden op verandering, conflicten, onzekerheid en dat is lang niet altijd makkelijk. Gelukkig kunnen mensen zich succesvol aanpassen, zelfs in extreem moeilijke situaties. De auteurs zijn in verschillende organisaties en in hun eigen leven oplossingsgericht op zoek gegaan naar de manieren waarop mensen erin slagen om sterker te worden door uitdagingen, tegenslagen en moeilijkheden op het werk. U vindt hier bruikbare kennis, inspiratie en adviezen om succesvoller om te gaan met verandering. Het eerste deel richt zich op het individu en het tweede op sterke teams.

16


Wat doen de Baak en het Europees Instituut rondom Coaching? We zijn er voor iedereen die een coach zoekt, wie zijn eigen coachingsvaardigheden wil ontwikkelen en wie voor zijn organisatie coaching wil inzetten bij bijvoorbeeld een veranderingstraject of teamontwikkeling. Of voor wie zijn interne coachnetwerk wil professionaliseren. Ons aanbod:

Stevige basis

Verdieping

Specialisatie E-coaching voor professionals

Professional als Coach

Verdiepend coachen in organisaties

Coachend Leiderschap

Specialisatie Teamcoaching

Leergang Coaching Basics

Opleiding tot Master Coach

(PHBO-erkend)

(St!r en PHBO erkend)

Verdiepend coachen bij werktress en burn out

&Co: coaching bij je opleiding

Maatwerk & incompany

De Baak Coach als 2e beroep, kort & intensief. www.debaak.nl/coaching

Vind een coach bij de Baak

Europees Instituut de Baak Coach als 1e beroep, beroepsvormend, langere duur. www.europeesinstituut.nl

17


De Baak Proeverij: 7 en 9 juni Tijdens de Baak Proeverij kan je per middag 2 workshops van de Baak trainingen volgen waardoor je een goede indruk krijgt van de inhoud en de stijl van deze trainingen.

7 juni: workshop Coachend Leidinggeven 9 juni: workshop Professional als Coach www.debaak.nl/proeverij

OPEN DAG 28 mei en 18 juni Coaching Basics Master Coach www.europeesinstituut.nl/opendag

St!R nieuws - Nieuwe website De vernieuwde website biedt inzicht in de activiteiten van StiR, een toelichting op het keurmerk, op de procedure voor registreren en een overzicht van erkende opleidingen.

Blijf op de hoogte via onze webinars! Maandelijks verzorgen we webinars over inhoudelijke, actuele en maatschappelijke onderwerpen, zoals leiderschap, coaching, innovatie, duurzame inzetbaarheid en meer. In een uur tijd krijg je relevante informatie, tips & trics, kun je interactief meedoen aan het webinar en al je vragen stellen via de chat. Via www.debaak.nl/webinars vind je webinars die de komende tijd op de agenda staan. Heb je een wens voor een webinar met een specifiek onderwerp? Stuur dan een mailtje naar Ghita Hulster; g.hulster@debaak.nl.

Right To Play leidt in lokale gemeenschappen en op scholen (jeugd)leiders en leraren op tot coach om sport en spelprogramma’s uit te voeren. Dit doet Right To Play in meer dan twintig landen in Afrika, AziÍ, het Midden-Oosten en Zuid-Amerika. De Baak steunt graag initiatieven die leren en ontwikkelen bevorderen. Per coachingsopleiding (PAC) die start doneert de Baak 135 euro aan Right To Play. De Baak leidt zo in Nederland coaches op en helpt daarmee ook coaches in ontwikkelingslanden om goed werk te doen.

18


Jij of jouw organisatie in het coaching magazine? Stuur ons een email!

Het Coaching Magazine van de Baak en het Europees Instituut wordt gemaakt door:

Eskil Elfferich – Programmamaker Baak Coaching e.elfferich@debaak.nl

Ria Stegeman – Marketing communicatie, Europees Instituut r.stegeman@europeesinstituut.nl

Ron van Deth – Psycholoog en publicist r.vandeth@europeesinstituut.nl

Disclaimer: Ondanks de constante zorg en aandacht die de Baak en het Europees Instituut besteden aan de samenstelling van het Coaching Magazine is het mogelijk dat de informatie die hierin wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten (in de gegevenswerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden. Bewering en meningen, geuit in de artikelen en mededelingen zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) van de redactie. De Baak en het Europees Instituut sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van informatie die door middel van het coaching magazine verkregen is of die het gevolg is van beweringen en meningen, geuit in artikelen en mededelingen.


de Baak brengt coaching in organisaties in beweging

Stil zitten kan niet meer!

debaak.nl/coaching Foto: Toos Poels