{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1

de Assendorper

Wijkkrant voor Groot Assendorp

3

Deze maand:

Interview wijkwethouders

www.antonekkerparket.nl

5 100 jaar Venestraat

Zie onZe advertentie verderop in deZe krant!

8 De zomer in Assendorp

13 AsRENdorp

Jaargang 16, nummer 7 september 2014

Nieuwe wijkwethouders Brink en De Heer Zwolle doet een beroep op de zelfredzaamheid van Assendorpers. Daar waar mogelijk moeten mensen zelf initiatief tonen en opkomen voor elkaar en hun wijk, vinden de nieuwe wijkwethouders Jan Brink en René de Heer. Zelfredzaamheid is een noodzaak, geboren uit het feit dat de gemeente wel meer taken zoals jeugdzorg krijgt toebedeeld vanuit het Rijk, maar tegelijkertijd met minder budget deze taken moet uitvoeren. Lees het dubbelinterview op pagina 3.

Geen tweede coffeeshop in Assendorp

Foto: Mirjam Blok

‘Het komt heel dichtbij’ Door: Aart Deddens Tamara Ernst is een van de slachtoffers van de ramp met de MH17. Haar huis aan de Molenweg kreeg de afgelopen weken de functie van een monument. Niet alleen vrienden en familie, maar ook veel mensen die haar niet kenden legden bloemen neer, ontstaken kaarsen en stonden stil voor haar deur. De Molenweg is een van de drukste routes binnen Assendorp van en naar het station. Duizenden mensen passeerden de afgelopen weken het huis van Tamara en werden met haar dood geconfronteerd. ‘Het komt nu heel dichtbij’ is wat de meesten zeggen. De ramp met de MH17 is niet zomaar een ramp, maar voor de mensen die in Zwolle wonen of werken een ramp met een gezicht. Voor de buurt was Tamara een herkenbaar persoon. Ze groette altijd minzaam

en veel Assendorpers zullen de lach herkennen van haar Facebookfoto. Ze genoot van wat ze zelf haar ‘snoezige huisje’ noemde en van haar werk voor Sportservice Zwolle. Mooi mens Veel mensen uit het onderwijs kenden haar in die functie. ‘Ze was altijd overtuigend, analytisch heel scherp en kon het belang van haar werk goed overbrengen’, vertelt een sportleraar. ‘Wat mij in de herdenkingsbijeenkomst zo raakte, is dat Tamara ook leefde voor haar werk. Normaal klinkt dat ongezond, maar in haar geval niet. Haar werk klopte met wie ze was. Wat ze belangrijk vond in het leven, kon ze vertalen in de dagelijkse praktijk. Ze had daar passie voor, leefde enorm mee met collega’s en durfde zelf kwetsbaar te zijn. Een mooi mens! Het is alleen zo jammer dat je haar zo goed leert kennen, nu ze er niet meer is.’

VAN RAALTE HEEFT HET!

Wereldpolitiek Wie langs haar huis is gefietst of gewandeld, kan niet meer zomaar overgaan tot de orde van de dag. Iedereen heeft zo zijn eigen gedachten, maar die stoppen niet bij Tamara. Mensen denken aan hun eigen leven en relaties en staan stil bij de broosheid van het leven. ‘Je bent er zomaar geweest’. Anderen worden heel beschouwelijk en betrekken in hun gedachten ook de wereldpolitiek: ‘Het gaat niet goed met de wereld,’ zegt een vrouw, terwijl ze een omgevallen vaas overeind zet en de bloemen herschikt, ‘ons idee van veiligheid klopt niet. Het is een schijnveiligheid. Een luxe die we onszelf aanmeten.’ Het tragische lot van Tamara maakt veel los in Assendorp. Vast staat, dat ze veel voor Zwolle heeft betekend. Velen kenden haar gezicht. Iedereen kent nu haar naam, die voor altijd aan Zwolle verbonden is.

AssendorperstrAAt 85, 8012 dG Zwolle, tel: 038-4229133 www.mitrA-Assendorp.nl al jaren een vertrouwd adres voor uw slijterij artikelen in assendorp

SpecialistÊin SpecialistÊin SpecialistÊin Assendorp Assendorp Assendorp AssendorperstraatÊ205 AssendorperstraatÊ205 AssendorperstraatÊ205 Tel.Ê038Ê4223151

Tel.Ê038Ê4223151 Tel.Ê038Ê4223151

ZieÊookÊpaginaÊ5 ZieÊookÊpaginaÊ5

Hout | Tuinhout - Plaatmateriaal - Deuren Kozijnen - Vloerdelen - IJzerwaren Handgereedschap - Elektrisch gereedschap Tuingereedschap - Gaas - Horrengaas Sleuteldienst - Elektra - Sanitair | CV Doe Het Zelf artikelen

DESGEWENST OP MAAT GEZAAGD!

Er komt voorlopig geen tweede coffeeshop in Assendorp. Ondernemer Roy Lensink die een coffeeshop wilde beginnen aan het begin van de Assendorperstraat heeft zijn vergunningsaanvraag ingetrokken in overleg met de gemeente. De burgemeester hoefde daardoor niet tot een eindafweging te komen. Het politierapport over de situatie op de T-splitsing van Groot Wezenland en Assendorperstraat was echter duidelijk: onveilig, zeker als auto’s en fietsen voor de deur zouden parkeren. De ondernemer zal nu uitzien naar een andere locatie. Of dat ook in Assendorp zal zijn, is niet zeker, maar de kans erop is niet groot. De bezwaren die golden voor het begin van de Assendorperstraat gelden ook verderop in de straat. De nabijheid van scholen zal vaak een belemmering vormen, evenals de gevaarzetting in het verkeer. Bovendien is Assendorp een woonwijk waarin ook veel jonge gezinnen wonen. Dat is anders dan in het centrum van de stad. De woordvoerder van de gemeente benadrukt dat er een wettelijke verplichting is om bij elke vergunningsaanvraag de buurt een kans te geven om haar zienswijze in te dienen. Bij de aanvraag voor het pand aan de Assendorperstraat was wel duidelijk hoe de buurt erover dacht en dat heeft natuurlijk effect gehad, laat de woordvoerder weten.

Ondersteuning van een opruimspecialist/professional organizer voor • het ordenen van uw (financiële) administratie • het regelen van een verhuizing • het coördineren van woningaanpassing voor senioren • het praktischer indelen van ruimtes, kasten e.d. thuisoporde@gmail.com• www.thuisoporde.com

 06 - 2376 5076

REFILL MAAKT HET VERSCHIL Cartridge Europe Zwolle Assendorperstraat 166 -168 Tel.: 038 – 4228050 www.cartridge-europe.com

AssendorperstrAAt 250 8012 CH Zwolle 038 711 4032 - www.AlpHAComp.nl info@AlpHAComp.nl


2

september 2014 | actueel

Spoorplan Noord-Nederland Door: Hennie van Schenkhof Op 16 juni jl. werd een informatiebijeenkomst voor omwonenden van de spoorzone gehouden. De avond die was georganiseerd door ProRail, NS en de gemeente Zwolle stond onder leiding van projectleider Allard Maiers van ProRail. De avond werd goed bezocht.

Foto: Mirjam Blok

Vrijwilligers coachen jong muzikaal talent Door: Ruth Deddens Zaterdag 6 september startte een seizoen voor New Challenge Lets Play (NCLP). NCLP is een vrijwilligersproject waarin jong muzikaal talent gecoacht wordt door enthousiaste en ervaren muzikanten. Eens in de twee weken stelt De Enk een oefenruimte voor dit project gratis beschikbaar. Deze eerste sessie zijn er twaalf jongeren aanwezig en acht coaches, John Beumer, Cindy Oudshoorn, Roel Schuit. Jack van de Berg, Arnold Stevens, Piet Hein Appelo en Reinder van Raalte. Een nieuwe coach en twee jongeren zijn gekomen om een keer te kijken of NCLP iets voor hen is. Na een hartelijke begroeting en kennisma-king, beginnen de jongeren uit zichzelf hun podium op te bouwen en hun muziekapparatuur aan te sluiten, onder toeziend oog van hun coaches. Spontaan beginnen de jongeren te spelen. Ook de twee jongeren die alleen zouden komen kijken spelen gewoon mee. Al spelend komen ze erachter dat ze de soundcheck zijn vergeten. Sam, die vorig jaar als deelnemer uitgegroeid is tot muziekcoach, helpt hen daarbij. Cindy Oudshoorn (de zangeres van Kayak) zegt tegen de jongeren. ‘Wij zeggen niets, jullie doen het gewoon!’ De jongeren spelen, terwijl de coaches goed luisteren naar hun samenspel. Coachstijl ‘Dat is typerend voor de coachstijl van de muziekcoaches’, vertelt Suzanna Ververda, initiatiefneemster van NCLP. ‘We leren jongeren allereerst zelf oplossingen te vinden en zich verantwoordelijk te voelen voor hun eigen optreden en leerproces. Bij NCLP draait het allereerst om het plezier hebben in het samen muziek maken. Dat voelen de jongeren en daardoor ontstaat er ondanks de leeftijdsverschillen een groepsgevoel. Dat is de basis. Vandaaruit werken we aan het doel: een optreden in Hedon op 25 januari samen met studenten van Deltion-college.’ In de pauze gaan de coaches met elkaar in overleg om na de pauze de groep te splitsen in een groep zang en groep instrumentaal. In de groepjes wordt er intensief gecoacht. In het zanggroepje leren de zangers hoe de stemmen op elkaar afgestemd kunnen en ook hoe ze beter hun stem kunnen gebruiken. Twee zangeressen met een mooie maar zachte stem, leren hoe ze meer volume kunnen aanbrengen door te zingen als lelijke heksen of krijsende baby’s. Na de pauze wordt het nummer weer samen gespeeld met een verbluffende verbetering. De jongeren ruimen zelf alles weer op en hebben er nu alweer zin in komende jaar. Alle nieuwelingen komen zeker terug. Ben je zelf een jongere van 12-21 jaar met een muzikaal talent en vind je het leuk om samen met andere jongeren ervaring op te doen in samenspelen en samen optreden, dan ben je van harte welkom om eens te komen kijken en eventueel auditie te doen. Dat geldt ook voor muzikanten en coaches. Ook zij zijn van harte welkom om eens mee te draaien. Meer informatie: www.nclp.tk

Maiers noemde enkele markante gegevens. De ontwikkeling van 150 jaar spoor in Zwolle heeft geleid tot: een belangrijk spoorknooppunt, het een-na-grootste overstappunt van Nederland, 35.000 reizigers per dag, 700 treinen per dag, acht richtingen en recent de opening van de Hanzelijn. In verband met de komst van de Hanzelijn, was de bouw van een extra perron noodzakelijk. De spoortunnel wordt verbreed van 5 naar 17 meter en zal medio 2015 open zijn. Eind 2015 is de vernieuwing van het station afgerond. Op de vraag van een bezoeker of alleen mensen met een OV-chipkaart de tunnel kunnen gebruiken antwoordt de heer Maiers: ‘De tunnel is onderdeel van het spoorwegnet en daarom is NS/Prorail bevoegd om dit te bepalen. Op dit moment is er nog geen uitsluitsel. Het is een optie om de tunnel ’s nachts wel af te sluiten voor niet-reizigers.’ Door aanwezigen wordt het idee geopperd om een extra passerel te realiseren ten westen van het oude stationsgebouw. Een woordvoerder van de gemeente antwoordt: ‘De gemeenteraad wil eerst kijken hoe het stationsgebied functioneert. Als er een passerel gerealiseerd zou worden, dan in ieder geval niet voor 2021’. Verbetering spoorinfrastructuur in en rondom Zwolle Op 17 december 2013 besloot het ministerie van Infrastructuur en Milieu samen met de vier Noordelijke provincies om 225 miljoen in de spoorinfrastructuur in en rondom Zwolle te investeren. Vanaf 2017 worden de volgende projecten uitgevoerd. Het eerste project is de aanpassing van de sporenlay-out van het emplacement Zwolle en twee extra sporen Zwolle-Herfte zorgen straks voor verkorting van de reistijd op dit traject en voor verbetering van de overstapmogelijk-heden in Zwolle. Er komt een vrije kruising voor de sporen Zwolle-Meppel en ZwolleDalfsen. Voor de aanpassing van de sporen Zwolle-Herfte zijn vier mogelijke varianten, die onderzocht worden op voor-/nadelen, kosten en inpasbaarheid. Dit kan een brug (fly-over) of tunnel (dive-under) zijn. Hiervoor worden vier mogelijke varianten onderzocht op voor-/ nadelen, kosten en inpasbaarheid, waarvan één uiteindelijk wordt

gebouwd. Doel: twee keer per uur een stoptrein en twee keer per uur een sneltrein op het traject ZwolleEmmen. Deze dienst wordt uitgevoerd door Arriva. De spooruitbreiding Zwolle-Herfte voldoet qua omvang aan een aantal criteria die in de Tracéwet staan, waardoor het doorlopen van deze rijksprocedure in plaats van de gemeentelijke bestemmingsplanprocedure wordt gevolgd. Gevraagd wordt wat de bewoners van de Deventerstraatweg merken van de aanpassingen. ‘Conform de gemaakte afspraken wordt het eerste deel van de gevels aan de Deventerstraatweg inmiddels geïsoleerd. Een deel van de opstelsporen verdwijnt. De treinen produceren in de toekomst nog minder geluid, omdat er rubberen spoorstaven worden geplaatst. ProRail informeert betrokkenen bijtijds over de plannen. Er wordt een onderzoek uitgevoerd om het geluid en de trillingen te meten’. Aanpassing sporen en wissels station Zwolle Het tweede project is de aanpassing van sporen en wissels op het station Zwolle, zodat treinen niet meer op elkaar hoeven te wachten. Dit zorgt voor tijdswinst en betrouwbare overstaptijden van vijf tot zes minuten voor alle treinen. En de snelheid kan worden aangepast van 40 naar 60 kilometer per uur voor stoptreinen en voor intercity’s naar 80 kilometer per uur. Voor dit onderdeel geldt geen planologische procedure. Verbreding perron 15/16 Perron 15/16 wordt mogelijk verbreed, het derde project, en er worden perronkappen geplaatst. Voor dit onderdeel geldt een tracéwetprocedure. Een Tracébesluit is een planologisch besluit voor rijksinfrastructuur. Het Tracébesluit wordt door de gemeente overgenomen in het lokale bestemmingsplan. Nieuw opstel- en serviceterrein in grondwaterbeschermingsgebied Het vierde project betreft het opstelen serviceterrein met bijbehorende voorzieningen. Dat is gepland aan de zuidkant van het station, iets zuidelijker dan het huidige opstelterrein. De treinen worden hier ’s nachts geparkeerd en de treinen worden hier schoongemaakt. Om deze sporen te bereiken is er een extra spoor nodig vanaf het station. Voor dit onderdeel geldt een bestemmingsplanprocedure. Het beoogde terrein is namelijk grondwaterbeschermingsgebied. Het water in dit gebied wordt hergebruikt. De plek waar het technisch centrum, dat kleinere reparaties uitvoert, zal worden gebouwd is nog niet opgenomen in de projecten. Dit zal zeker niet in het grondbescher-

H A N D I G E

Kinderopvang Doomijn Peuterspeelzaal maandag t/m vrijdag van 8:45 uur - 11:45 uur

Enkstraat 67 8012 VA Zwolle tel: 038-4216331 mail: mfc.de.enk@hetnet.nl

Buitenschoolse opvang Maandag 14.30 tot 18.15 uur Dinsdag 14.30 tot 18.15 uur Woensdag 12.30 tot 18.15 uur Donderdag 14.30 tot 18.15 uur Vrijdag 12.00 tot 18.15 uur

Openingstijden: Maandag t/m vrijdag 8:15 uur - 00:00 uur

Voor meer informatie tel. 038 - 42 159 09

CO N TAC T E N U kunt de servicelijn van de gemeente bellen als u vragen, klachten of meldingen heeft over de openbare buitenruimte. . Bereikbaar op werkdagen van 8:30 - 16:30 uur. Wijkbeheerder Assendorp Stadsdeelmanager Assendorp Wijkwethouder Wijkagent inloopspreekuur: Woensdag

Jurrien Stroomberg (telefoon: 14038) Suzanne Douwsma (telefoon: 14038) Erik Dannenberg (telefoon: 14038) Jan Witte (telefoon: 0900-8844) 9:30 uur - 11:00 uur (Fresiastraat 25)

mingsgebied worden gebouwd. De gemeente, provincie en diverse andere partijen gaan zich in het najaar 2014 hierover buigen. De gemeenteraad is in dezen beslissingsbevoegd. Projecten na 2020 Projecten die na 2020 zijn gepland: sneller reizen Zwolle-Groningen, extra treinen Zwolle-Leeuwarden. Projecten die worden ontwikkeld, maar nog niet zijn gepland: sneller overstappen en meer aansluitingen Zwolle. In 2021 zullen dagelijks 55.000 mensen het station Zwolle gebruiken als tussen- of overstappunt. Onderzoek en inspraak Voor alle projecten geldt dat er uitgebreid onderzoek gedaan wordt tot eind 2015 naar geluidproductie, milieuwetgeving, archeologie, cultuurhistorie, niet gesprongen explosieven enzovoort. Vanaf oktober 2014 wordt via de ‘omgevingsoverlegtafel’ van Prorail de mogelijkheid geboden aan omwonenden, om mee te denken over de projecten.

Colofon

De Assendorper is een uitgave van Stichting Wijkkrant de Assendorper. De krant wordt gratis huis-aan-huis verspreid in Oud-Assendorp, NieuwAssendorp, De Pierik, Stationswijk, Groot Wezenland, Hanzeland en De Geren. Zij is tevens af te halen bij enkele Zwolse wijkcentra en de bibliotheek in de Diezerstraat en op diverse andere openbare plekken in de wijk, zoals winkels. De redactie en het bestuur van deze krant bestaan uit vrijwilligers. Oplage: 7.000 exemplaren Frequentie: 10 x per jaar Druk- en zetfouten voorbehouden Redactieadres Enkstraat 67 8012 VA Zwolle 038-423 30 00 mail: redactie@deassendorper.nu Eindredactie a.i. Aart Deddens Redactie Masja van Acquoy, Olivier van Bekkum, Kees Canters, Marion Goosen, Marry Horstman, Henk van Huisstede, Jan Koldewijn, Emiel Löhr, Frank Maurits, Martijn Meupelenberg, Toine Poelman, Jelmer Riemersma, Hennie van Schenkhof, Aukje Schonewille, Niels van der Touw, Anneke van der Stouwe, Vormgeving Sabine Boschman, Mirjam Blok en Marleen Kramer Bezorging Dianne Olthof Krant niet of te laat ontvangen? bezorging@deassendorper.nu Advertenties Martin van Ek, Bert Bourgonje advertentie@deassendorper.nu Social media Facebook: https://www.facebook.com/ DeAssendorper Twitter: @DeAssendorper Word vriend van De Assendorper voor € 10 per jaar (eenmalig of tot wederopzegging). U kunt zich aanmelden via redactie@deassendorper.nu Abonnement Woont u buiten ons verzorgingsgebied en wilt u toch de krant ontvangen? Voor € 29 per jaar ontvangt u de krant per post. U kunt een e-mail sturen aan bezorging@deassendorper.nu Bankrekening NL29INGB0001258558 t.n.v. Stichting Wijkkrant de Assendorper Druk F.D. Hoekstra Krantendruk Emmeloord Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen voor publicatie zonder toestemming van de uitgever. De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden stukken te weigeren of in te korten. De mening van de columnist is niet noodzakelijk de mening van de krant. Verschijningsdatum volgende editie 17 oktober 2014 Internet: www.deassendorper.nu


actueel | september 2014

3

‘In Hanzeland begint de stad’

Foto: Jan Koldewijn René de Heer op de Blauwe Brug die Assendorp en Hanzeland verbindt ‘Op de Blauwe Brug over het spoor treft De Assendorper wijkwethouder René de Heer. Hier is goed te zien dat het spoor ooit het einde van de stad markeerde. ‘Maar nu begint de stad hier’, merkt hij op, terwijl hij wijst naar de skyline van Hanzeland. ‘Straks als de tunnel onder het station klaar is, komt de binnenstad dichter bij Hanzeland en zullen alle Zwollenaren Hanzeland steeds meer zien als het begin van hun stad.’ Door: Olivier van Bekkum René de Heer kent Hanzeland als oud-bewoner van de Stockholmstraat en vertelt: ‘Ik woonde daar twee jaar met plezier en vindt het mooi hoe daar oud- en nieuwbouw naast elkaar staan. Bewoners hebben gestreden om oude huizen te

behouden en daarmee is een stuk Zwolse geschiedenis bewaard gebleven. Ik vind het goed om te zien dat mensen in Hanzeland zich betrokken voelen bij wat er in hun omgeving gebeurt.’ En er gebeurt veel in de omgeving van de Hanzelanders. De Heer wijst op de plannen en werkzaamheden voor de Spoorzone. Zo komt straks het busstation volledig in Hanzeland te liggen. ‘Mensen willen terecht weten wat dat voor hen gaat betekenen. Het verklaart waarom er van de duizend Hanzelanders veertig actief bij het wijkplatform zijn betrokken. In vergelijking met andere wijken is dat een hoog aantal. Het is lastig om in andere, zelfs grotere stadsdelen, bijvoorbeeld met 30.000 inwoners, eenzelfde aantal mensen te activeren.’

Jongeren De wijkwethouder onderschrijft het belang van de wijkdialoog. Samen met een wijkmanager, wijkbeheerder en bewoners gaat De Heer daarbij het gesprek aan rond thema’s die in de wijk spelen. De Heer mist de inbreng van jongeren: ‘Ik zie toch voornamelijk oudere bewoners die zich bij de wijkdialoog laten horen. Vermoedelijk hebben jongere bewoners het druk en besteden zij liever hun vrije tijd aan iets anders. Dat herken ik. Als ik de keus had tussen een uurtje squash of een uur vergaderen dan kies ik ook voor het eerste, maar als je niet meepraat kun je ook geen zaken op de agenda zetten die voor jou belangrijk zijn. Ik nodig daarom ook jongeren uit om naar de wijkdialoog te komen om te praten over wat zij willen in Hanzeland.’ Fietsparkeren Een van de zaken die de aandacht heeft bij de wijkdialoog is het fietsparkeren. Op dit moment is het voor fietsers lastig om hun fiets bij het station te stallen. Iedereen wil zijn fiets het liefst zo dicht mogelijk bij het perron kwijt. ‘Aan een oplossing wordt hard gewerkt, maar het blijft lastig. We hebben in principe twee keer zo veel fietsklemmen nodig als er nu staan. Het is de vraag hoe we het beste al die fietsen kunnen stallen. Ondergronds is een optie, maar dan moet je wel zorgen dat fietsers er makkelijk in kunnen rijden.’ Ook hierin denkt het wijkplatform met de Gemeente mee.

Burgerparticipatie Voor het ontwikkelen van Hanzeland is burgerparticipatie van belang, maar het is volgens De Heer niet de bedoeling dat de overheid overal bovenop gaat zitten om burgerprojecten te stimuleren. ‘Het gaat erom dat mensen zelf het initiatief nemen. Er is al heel veel burgerparticipatie in Zwolle, alleen noemen we het vaak niet zo. Stel dat mensen samen op een gemeenschappelijk veldje een barbecue houden, dan hoeft dat niet gelijk burgerparticipatie te heten. De Gemeente hoeft daar niet in gekend te zijn.’ De zaak verandert volgens De Heer als de wijkdialoog daadwerkelijk het verschil kan maken terwijl bewoners dat zelf niet kunnen. Hij noemt als voorbeeld de komst van een verslaafdenopvang in Hanzeland: ‘Veel mensen reageerden afwijzend uit angst voor het onbekende. Zij hadden liever de opvang niet in Hanzeland gehad. Op initiatief van de wijk is er een barbecue gehouden waarbij bewoners en cliënten in gesprek gingen. Toen bleek het allemaal minder erg te zijn dan gedacht. In dit soort gevallen maakt het wijkplatform het verschil. En daar gaat het om.’ Economie Niet alleen de skyline is bepalend voor Hanzeland, ook de aanwezigheid van bedrijven kenmerkt de wijk. Bewoners zijn zich bewust van het belang van bedrijvigheid en hebben volgens De Heer belangstelling voor hun zakelijke buren. Zo is de wijkdialoog steeds bij een

andere firma. ‘Voordat een bijeenkomst écht begint, krijgen de aanwezigen een korte presentatie van hun gastheer van die avond’, vertelt hij. Als wethouder Economie hecht De Heer eveneens groot belang aan dit deel van Zwolle. Vanaf de brug is volgens hem goed te zien dat de wijk haar succes dankt aan de goede verbindingen: ‘Het spoor en de nabijgelegen snelweg maken dat Hanzeland gunstig ligt voor bedrijven. Met het kleine beetje economische groei dat we nu ervaren, zie ik dat er al meer belangstelling is voor Hanzeland. Als de economie aantrekt, verwacht ik dat bedrijven zich hier zullen vestigen. Het bedrijfsleven houdt van een zo kort mogelijke reistijd voor werknemers. Hanzeland biedt volgens De Heer kansen aan heel Zwolle. Het stadsbestuur streeft naar het realiseren van duizend extra nieuwe banen voor Zwolle. ‘Een groot aantal daarvan zal ongetwijfeld uit Hanzeland gaan komen, dat is een kwestie van tijd’, stelt De Heer waarmee hij wil aangeven dat Hanzeland onmisbaar is voor Zwolle. Goede raad De Heer woont vlakbij de Blauwe Brug over het spoor in Assendorp. Als we hem vragen of hij niet liever wijkwethouder was geworden van Assendorp houdt hij zich netjes op de vlakte. ‘Ik ben als bewoner al heel tevreden. Assendorp heeft zijn schoonheid in heel veel dingen, de wijk is mooi en leeft.’

‘Speeltuin toonbeeld samenwerking’ Speeltuin Assendorp is één van de favoriete plekken van Jan Brink in Assendorp. Hij noemt de speeltuin een voorbeeld van de kracht van Assendorpers. ‘Mensen tonen initiatief en werken samen aan de wijk. De speeltuin is een voorbeeld van de creativiteit in Assendorp en dat maakt deze wijk zo mooi.’ Door: Olivier van Bekkum Brink woont vlakbij Assendorp in Zwolle-Zuid: ‘Als ik aan Assendorp denk, denk ik natuurlijk aan het Assendorperplein, De Enk en de activiteiten op Koningsdag, maar ik kom altijd aan de andere kant, langs de Oude Ambachtschool, de wijk binnen. Dat is voor míj de toegang tot stad en Assendorp. Toen ik in Zwolle kwam wonen ben ik snel via vrienden bij de speeltuin terechtgekomen. Mijn kinderen spelen hier vaak en ik kom hier graag. Niet alleen is het een mooie plek om te zijn, maar Speeltuin Assendorp is voor mij ook een voorbeeld van hoe mensen zelf het initiatief kunnen nemen. Dat gebeurt al decennialang op deze mooie plek.’

Initiatief belangrijk Jan Brink onderschrijft het belang van mensen die initiatief nemen in de wijk. De wijkwethouder wijst erop dat voor de komende vier jaar de belangrijkste opdracht voor het stadsbestuur is het optimaal realiseren van de overdracht van veel zorgtaken van het Rijk naar de Gemeente. In een tijd waarin de gemeente Zwolle 8,5 miljoen euro moet bezuinigen, is volgens hem daarbij de inbreng en de medewerking van alle Zwollenaren absoluut noodzakelijk: ‘De gedachte is dat als het om zorgtaken gaat, mensen meer zelf moeten doen. Het automatisme van de overheid of de Gemeente in de rol van gulle gever gaat er af. Er zal steeds meer en vaker een beroep worden gedaan op het zelforganiserend vermogen van mensen. Dat betekent niet dat we als Gemeente niks meer gaan doen, maar wel dat we sneller zullen kijken en beslissen wat de wijk en haar bewoners zelf kunnen doen. Dat kan individueel of samen met buren, maar ook als wijkteam, kerk of vereniging. Het gaat erom dat mensen zich organiseren in een omgeving

gEEf uw houTEn vloEr EEn karakTErvollE uiTsTraling Vraag naar de mogelijkheden of bezoek onze showroom/fabriek.

www.antonekkerparket.nl

of vereniging waar zij zich thuis voelen en dat ze daar dan werken aan een gemeenschappelijk doel. Speeltuin Assendorp is daar een goed voorbeeld van. Zoals je hier kunt zien, streven vrijwilligers en bestuur naar een mooie omheinde speelplaats voor kinderen. Daarbij doet de vereniging heel veel zelf. Waar nodig volgt een beroep op de Gemeente. En dat vind ik een mooi voorbeeld van hoe wij als Gemeente niet alleen in Assendorp maar in heel Zwolle zullen vragen: “Kijk als Zwollenaar nou eens wat je zelf kunt doen voordat je je wendt tot de Gemeente”.’ Het voorbeeld van de speeltuin staat volgens Jan Brink niet op zichzelf. Hij ziet dat in Assendorp mensen bereid zijn om elkaar te helpen en hun wijk verder te brengen. ‘De kracht van Assendorp verklaar ik door de gemengde samenstelling van de wijk. Er wonen jonge mensen, maar ook gezinnen. Men stelt zich over het algemeen positief op. Mensen zijn hier al gewend om zelf de handen uit de mouwen te steken en voelen zich betrokken. Het is leuk om dat te ervaren.’

Foto: Jan Koldewijn Jan Brink in Speeltuin Assendorp Leegstand Jan Brink benadrukt dat hij Assendorp goed kent. Hij komt niet alleen met zijn gezin naar de speeltuin en de Assendorperstraat maar hij heeft ook regelmatig contact met bewoners: ´Niet alleen weten de wijkbeheerder en de wijkmanager mij te vinden, maar mensen uit de wijk spreken mij ook aan. Dat kan als ik ze tegenkom in Assendorp, maar ook via de mail en twitter.´ Zo weet hij ook van de problematiek van de leegstaande winkels. Als wijkwethouder wil hij samen met ondernemers tot een oplossing komen: ´We moeten vraag en aanbod het werk laten doen, maar we kunnen er ook voor zorgen dat er goed aanbod is. Het is zaak om het karakter van de

Assendorperstraat te versterken en te behouden. Leegstand leidt snel tot een verpauperd straatbeeld. Dat is hier voorkomen doordat wij creatief zijn. Bijvoorbeeld door tijdelijke herbestemming, zoals het gebruik van de etalage van de buurman. Ik merk gelukkig dat veel eigenaren voor zo’n aanpak open staan. Er zijn voorbeelden bekend van buiten Zwolle waar leegstand is tegengegaan door bijvoorbeeld niet één, maar meer (kleine) antiekwinkeltjes zich te laten vestigen. Dat maakt zo’n straatje specifiek. Eén antiekwinkel trekt nog geen publiek aan, maar een antiekstraat wel. En voor je het weet, heb je een straat vol florerende winkels die er ook nog eens een specifiek karakter aan geven.’

Papaverweg 108 8042 EK Zwolle T 038 421 63 33 E info@antonekkerparket.nl


4

september 2014 | advertentie

Dames & Heren Kapsalon Kruisweg

Stichting Kringloop Zwolle

Vakwerk met topproducten voor een betaalbare prijs! Voor het hele gezin.

Zaterdag 4 oktober nationale kringloopdag

Dit jaar nog feestelijker door de opening van ons vernieuwde pand aan de Nieuwe Deventerweg 6, Zwolle -Zuid. Om 14:00 uur veiling

Nieuwe Veerallee 12, Zwolle Nieuwe Deventerweg 6, Zwolle-Zuid

Openingstijden: Dinsdag t/m Vrijdag van 8.30 - 17.30 uur Zaterdag van 8.00 - 13.00 uur

ma. 12-18 u di. t.m vr. 10-18 u za. 10-17 u do. koopavond www.kringloopzwolle.nl T. (038) 4 22 06 06

Locatie Berkumstede Erasmuslaan 50 8024CS Zwolle Tel.nr: 038-4219363

U bent van harte welkom! Mogelijk gedeeltelijke vergoeding door zorgverzekering voor reumaof diabetespatiëten.

Wijnwinkel van het jaar

2012

4x

Wijnwinkel van het jaar

Wijnalmanak

Perswijn Magazine

2012

Wijnspeciaalzaak van het jaar

Perswijn Magazine

Wijnwinkel van het jaar

2012

4x

Wijnwinkel van het jaar

Wijnalmanak

Perswijn Magazine

Wijnalmanak

4x

2012

Wijnspeciaalzaak van het jaar

Perswijn Magazine

Gratis puppy en kittencontroles t/m 8 weken oud

4x

Wijnspeciaalzaak van het jaar

Wijnspeciaalzaak van het jaar Wijnalmanak

Nazomerbehandeling, het moet gewoon lekker lopen! Elke klant krijgt 10 % korting op producten in de Welzorg winkel.

V O E T

S T U K

Zwolle Zuid iedere zaterdag open van

Kwaliteitswijnen uit eigen import Wijnwinkel van het jaar

2012

Pedicurepraktijk Voetstuk Suzanna Ververda-Huizing Willemsvaart 16, Zwolle tel. (038) 454 90 42 / (06) 401 903 78 Lid van ProVoet

Perswijn Magazine

Wijnwinkel van het jaar

2012

Perswijn Magazine

10.00 - 13.00 uur

Kinderboekenweek 1 - 11 oktober

4x

Wijnspeciaalzaak van het jaar Wijnalmanak

4x

Wijnspeciaalzaak van het jaar Wijnalmanak

Assendorperstraat 107 • 8012 DH Zwolle • tel. 038-4223322 • info@mondovino.nl

w w w. m o n d o v i n o . n l

Zerboltstraat 61a T 038 - 454 60 20

Patriottenlaan 4 T 038 - 460 00 75

www.de5olifanten.nl

Nekpijn? Rugklachten? Van Os Manuele Therapie E.S. biedt een helpende hand eestergoed de m e Door keraars v pakket de ze r n e e l v l zorg et aanvu uit h

Verhuisbericht Kledingbeurs - 4 oktober 2014 Tijd: 10.00-12.00 uur Locatie: VEZ Centrum, Rieteweg 12 in Zwolle (oude locatie: basischool de Mozaïek)

Wij hebben: Kinderkleding Dameskleding Herenkleding Speelgoed

Valt n verplic iet onder he ht eige t n risic o

Maten: 80 t/m 176 s t/m xxl

Meer weten? dubbelgoed@vezwolle.nl www.vezwolle.nl/dubbelgoed We zien je graag!

Van Os Manuele Therapie E.S. Goudsbloemstraat 127 038 - 230 30 32 www.vanosmanueletherapie.nl 500 gram rundergehakt + 400 gram hamlapjes +

aanbieding

4 saucijsjes + 100 gram boterhamworst + 250 gram grillworst. Normaal 27.90 Alleen tegen inlevering van deze advertentie

NU

19.90

Ontdek dOOMIJn In:

Tijd voor winterkost gerechten. Assendorperstraat 49, 8012 DE Zwolle Biologische Slagerij Haverkort

Assendorp

T: (038) 421 69 86 www.slagerijhaverkort.nl

Doomijn psz Enkstraat Doomijn bso Enkstraat Doomijn bso Westerlaan

Balkenbrij Erwtensoep Rolpens aanbieding gram rundergehakt + 400 gram hamlapjes + Cassellerrib500 4 saucijsjes + 100 gram boterhamworst + 250 gram grillworst.

De winter komt er aan!

Normaal 27.90 Alleen tegen inlevering van deze advertentie

Biologische Slagerij Haverkort

NU

19.90

Pierik Doomijn psz Geraniumstraat Doomijn kdv Fresiastraat Doomijn bso Violierenstraat Op www.doomijn.nl vindt u een overzicht van al onze locaties.

Assendorperstraat 49, 8012 DE Zwolle T: (038) 421 69 86 www.slagerijhaverkort.nl

Biologische Slagerij Haverkort Assendorperstraat 49, 8012 DE Zwolle T: (038 421 69 86 www.slagerijhaverkort.nl

Ontdek je eigen Kinderopvang en Peuterspeelzalen Doomijn is onderdeel van stichting Travers


actueel | september 2014

5

Feest, boek, herinneringsstenen, website en foto’s Venestraat bestaat 100 jaar! Toen Assendorp rond 1900 steeds groter werd en er behoefte was aan meer woningen, bleek dat er tussen de Groeneweg en het spoor nog een langgerekte strook bouwgrond te liggen. Iets aan de natte kant, want ‘venig’, maar met wat ophoogzand toch prima geschikt te maken voor woningbouw. Langs een aantal korte straten dwars op het spoor, zoals de Oosterstraat, de Blokstraat en de Derk Buismanstraat, werden kleine en grote woonhuizen gebouwd. Zo kreeg vanaf 1914 ook de Venestraat zijn huidige vorm. Door: Hennie van Schenkhof Venestraat, een levendige straat met een grote verscheidenheid aan bewoners, zowel studenten als starters én Zwollenaren die er al jaren wonen. Op 28 mei 2014 bestond de Venestraat precies 100 jaar. In de zomer van 2013 nam Annette Bos het initiatief om met een aantal bewoners de koppen bij elkaar te steken voor de viering van dat 100-jarig bestaan van hun straat. Zaterdag 24 mei was er in de kleurrijk versierde straat een groot feest. Naast de huidige bewoners waren er ook veel oud-bewoners aanwezig, waaronder de oudste nog levende, mevrouw Schaad, nu woonachtig in Heerlen, vroeger op Venestraat 19. Haar vader was inspecteur bouw- en woningtoezicht bij de Gemeente. Wethouder Van As verrichtte de officiële opening van het feest: het onthullen van de herdenkingsbanner op de zijmuur van het pand op de hoek van de Venestraat en de Oosterstraat. In het Denksportcentrum was een foto-expositie ingericht die op veel belangstelling kon rekenen. Firma Weijland verzorgde voor de feestgangers een fantastisch optreden. Vanaf drie uur was het tijd voor huiskamerconcerten en verhalenvertellers. De feestelijke middag werd afgesloten met een barbecue voor bewoners en oud-bewoners. Boek 100 jaar Venestraat Peter Riemersma, die sinds 1987 in de Venestraat woont, heeft een boek geschreven, Venestraat 100 jaar 1914-2014, uitgegeven in eigen beheer. Riemersma gaat gedetailleerd, humorvol, met begrip

voor ‘andere tijden’ én met oog voor het saillante detail in op de bouw van de panden langs de Venestraat, op de eigenaren van die panden en vooral op de bewoners. Sommige families woonden generaties lang op hetzelfde adres. Er werd binnen de straat ook regelmatig verhuisd en er kwamen mensen terug van weggeweest. Overigens gaat het boek vooral over de lage huisnummers van de Venestraat. Het deel met de hogere huisnummers, vroeger Tuindwarsstraat geheten, is ouder en staat net buiten de schijnwerpers. Het boek kan besteld worden via e-mail aan apriemersma@ home.nl. Het boek kost € 23. De levertijd bedraagt enkele weken. Stolpersteine In een vroeg stadium is het initiatief genomen om ook aan de zwartste bladzijde van de geschiedenis van de Venestraat aandacht te geven: de deportatie van de Joodse medebewoners en hun dood in de gaskamer gedurende de Tweede Wereldoorlog. Met de historicus Jaap Hagendoorn werd contact gelegd als ingewijde in de Joodse geschiedenis in Zwolle. Wat zou de Joodse gemeenschap vinden van het leggen van zogenoemde Stolpersteine in de Venestraat voor de slachtoffers van de holocaust? Op het moment dat hem deze vraag werd voorgelegd, bleek er een stichting in oprichting te zijn die zich ten doel stelt voor alle door de Nazi’s vermoorde Joodse medeburgers een Stolperstein te leggen: de Stichting Zwolse Stolpersteine. De sponsorgelden zijn inmiddels binnen, waardoor het mogelijk is om in 2015 veertien Stolpersteine in de Venestraat te leggen. Elders in Zwolle, zoals op de Melkmarkt, zijn al dergelijke stenen aangebracht en de verwachting is dat er nog meer stenen zullen worden gelegd. Graffiti onmogelijk gemaakt Om de overlast van graffiti tegen te gaan zijn er rozenstruiken en andere planten gepoot onderaan een van de muren die op zeer storende wijze met graffiti is bewerkt. In het weekend van 12 september zijn de contouren van een muurschildering aangebracht door kunstenaar Marcin Fronczak/MMMADE, waarna samen met bewoners de schildering werd ingekleurd.

Zanger Philip Feberwee (oud-bewoner 27a) treedt op in de kelder van 25

Alart Maiers onthult het door ProRail gesubsidieerde spanraam met foto van de Venestraat-in-aanbouw

Muziektheatergezelschap Weiland begeleidt de onthulling

Foto-expositie in De Enk In september en oktober hangen in De Enk grote foto’s van de bewoners-voor-hun-huizen in de Venestraat. En nu we het toch over foto’s hebben: als je een dezer dagen vanaf de tijdelijke voetgangerstraverse op het station de Venestraat inkijkt kun je door een daar opgeplakte foto van de vooroorlogse situatie heenkijken: oud en nieuw in één beeld!

‘De firma’ geeft midden in de straat voor het denksportentrum een prachtig verhalend optreden

Website Op de website http://ernstfriedrich. blogspot.nl/ zijn veel verhalen terug te vinden en foto’s geplaatst over de geschiedenis van diverse families (het gezin Ronteltap had dertien kinderen!), bedrijven, de ambachtsschool, het Emma Meisjeshuis en nog veel meer.

Stichting Specsavers Steunt steunt onze wijkkrant Door: Arjan Kok

Foto: Arjan Kok

Jaarlijks steunt Specsavers diverse goede doelen. Dit jaar behoort De Assendorper daartoe. Vanaf januari 2014 spaart de winkel van Specsavers in Zwolle voor onze wijkkrant en een landelijk doel. Voor elk verkocht hoortoestel of verkochte bril wordt een vast bedrag gedoneerd aan Stichting Specsavers Steunt. We zijn even langs geweest bij de winkel in de Diezerstraat. Op de toonbank ligt De Assendorper en staan twee potjes waar muntjes in kunnen worden gegooid. In ‘ons’ potje zitten al een paar muntjes. De actie wordt gecoördineerd door Corinne Tijsseling, links op de foto. In de winkel werkt ook Marloes Witte, rechts op de foto. Zij woont in Assendorp, vindt De Assendorper altijd weer leuk om te lezen en hoopt dat we nog heel veel muntjes binnenhalen. De spaarronde loopt tot januari 2015.

Wethouder van As praat na met bewoners Jan ten Berge en Peter Riemersma bij de in-ontvangst-name van het boek Venestraat 100 Jaar

Foto’s: Jan Koldewijn


6

september 2014 | aan het woord

Klooster-studenten blikken terug na een jaar: ‘Het is gelukt!’

Vorig jaar september startte een nieuw project van Stichting het Dominicanenklooster en ’t Wasdom: zes studenten konden in het klooster wonen, studeren, bezig zijn met zingevingsvragen en zich inzetten voor een vrijwilligersproject. Hoe is deze combinatie hun bevallen? Door: Hennie van Schenkhof

column door: Emiel Löhr

Mysterieus Assendorp De vakantie is weer voorbij. Een weekje Schijndel en een nieuwe keuken zijn we nu verder. Helemaal prima. Schijndel was oké en het laten installeren van het nieuwe huisdeel was ook een belevenis an sich. Doordat je een groot gedeelte van de rustperiode ‘rund um zu Hause’ bent geweest, ga je Assendorp op de vierkante kilometer leren kennen. Rondje Wezenlandenpark was dagelijkse kost. Speeltuintje, de diertjes en af en toe liep het pad via de hondenweide. Dat is de plek waar de trouwe viervoeters los mogen lopen. Niet dat een ieder zich daaraan houdt. Je ziet de afstammelingen van de wolven ook regelmatig in roedels op andere plekken verschijnen. De hondenuitlaatplek is ideaal voor deze dieren. Bomen, heuveltjes en zwemwater in de onmiddellijke nabijheid! Wat dat betreft ook een ideaal plekje voor mensen die van het park willen genieten. Maar goed... we hoeven niet alles te hebben. Wat wel intrigerend is aan deze plek is een steen. Half verzakt en rustend in de nabijheid van grote bomen ziet hij mens en dier voorbijkomen. Als je er beter naar kijkt, blijkt het een soort van kunstwerk te zijn. Je ziet duidelijke groeven en sporen van bewerking, maar echt zien wat het voorstelt kun je niet. Mysterieus! Want als je naar de overkant gaat, bij de KPZ, ligt daar een soortgelijke steen. Onduidelijke contouren verhullen dat een mensenhand hier aan het werk is geweest. In plaats van dat het mysterie er voor mij kleiner op werd, werd het alleen maar groter! Echte wijkgenoten gevraagd, internet en oude kranten nageplozen... niets leverde een bevredigend resultaat op. Hebben we hier dan te maken met een soort van Assendorper Stonehenge? Aliens? Of had iemand ze over en heeft hij ze in een gitzwarte nacht hier op deze plekken gedumpt? Of zit er misschien een religieus aspect achter in de trant van: wie vrij is van zonde, werpe de eerste steen? Maar dan hadden er wel wat meer stenen moeten liggen... Ach ja, wie weet is er iemand die de betekenis weet, de vakantie is weer voorbij en het echte leven is weer begonnen!

een leuk contact is ontstaan met `de spotters` die aan de Assendorperstraat wonen: vijf jongeren uit respectievelijk Duitsland, Portugal, Roemenië en Hongarije. Zij nemen deel aan het Europees Vrijwilligers Project. In het afgelopen jaar hebben zij bij diverse Zwolse organisaties vrijwilligerswerk gedaan. De spotters keren deze zomer weer terug naar hun eigen land. En… er zijn enkele liefdesrelaties opge-

bloeid, onder meer tussen een van de Duitse jongeren en een van de studenten! Een veelbewogen jaar in meerdere opzichten! Als het om de studies gaat: ‘Dit jaar het laatste jaar ruimtelijke vormgeving bij CIBAP’, aldus Rob. Henk gaat naar het tweede jaar SPH bij Viaa, en Zwaan doet het tweede jaar SPH nog een keer. Aafke gaat naar havo 5. Bram is gestopt met zijn studie en is aan het werk. Hij overweegt

De studenten vertellen vol enthousiasme over hun ervaringen. ‘In het begin was het even wennen’ , vertelt Sylian. Voor Aafke en Henk was het een eerste kennismaking met het op kamers gaan, voor de overige studenten was dit een tweede of zelfs al derde kameradres. ‘Een evenwicht zoeken in de activiteiten, het vinden van je plaats in de groep, het samen zijn met vijf anderen - het is gelukt!’ Alle zes studenten blijven ook dit seizoen nog in het klooster wonen. Henk: ‘Op maandag is de groepsavond: samen koken, samen eten en samen praten over wat een ieder bezighoudt’. Een keer per maand wordt een onderwerp besproken met de broeders en leken dominicanen. Gespreksonderwerpen zijn bijvoorbeeld: Verschillen tussen het Oude en Nieuwe Testament, huwelijk en celibaat, wie was Dominicus? Aafke vertelt dat naast de fijne contacten met de broeders, er ook

om een andere studie te gaan volgen. Sylian vervolgt haar studie werktuigbouwkunde, inmiddels het derde jaar, bij Windesheim. Zwaan: ‘Als vrijwilligersproject willen we dit jaar bij een culturele organisatie aan de slag gaan’. En wat is de indruk van Assendorp en haar bewoners? ‘Leuk, gemoedelijk, een echte buurt, gezellig!’

Foto:Martijn Meupelenberg V.l.n.r. Henk, Zwaan, Aafke, Sylian,Rob

Laatste medewerkers Isala Weezenlanden vertrekken Foto: Aukje Schonewille

Eind oktober is het definitief over en uit voor Isala Weezenlanden. Dan verhuist het laatste onderdeel, het behandelcentrum (BHC). Dan wordt het oude ziekenhuis gesloopt. Bezoek je nu nog het ziekenhuis dan valt vooral de stilte en rust op. Het restaurant bij de ingang is weg, sommige bewegwijzeringsborden zijn verdwenen en er hangt minder kunst aan de muren. De vraag rijst of het nog wel leuk is om hier te moeten werken. Door: Aukje Schonewille Hoe is het afgelopen jaar geweest, zonder de collega’s die vertrokken naar het nieuwe gebouw? We vroegen het aan Peter van Enk (receptionist) en Jan van Raan (leidinggevende Behandelcentrum). Peter: ‘Veel collega’s hadden een beetje het gevoel erbuiten te staan, want alle aandacht ging naar het nieuwe ziekenhuis. Maar wij hoorden er natuurlijk nog wel steeds bij, omdat ons werk hier gewoon door ging.’ Was er dan wel voldoende aandacht voor de overgang naar een volledige nieuwe locatie? Jan: ‘Er is door de organisatie heel veel tijd gestoken in het informeren van de medewerkers en er werden verschillende bezoekjes gebracht aan het nieuwe ziekenhuis. Zo voelden ook de ‘achterblijvers’ zich betrokken bij de overgang.’ Werken in het ziekenhuis Peter werkt al ruim dertien jaar bij Isala op locatie Weezenlanden: ‘Ik heb van alles gedaan. Mijn huidige functie als receptionist is leuk en gevarieerd. Je hebt veel contact met mensen om ze de weg te wijzen of ze te helpen met vragen, maar

Peter van Enk (links) en Jan van Raan

soms is het ook heel rustig tijdens de nacht- en weekenddiensten.’ Na de verhuizing krijgt hij een functie als medewerker van het callcenter. Peter legt uit: ‘Ook dit werk is weer een mooie uitdaging: er is allerlei nieuwe apparatuur waardoor we iedereen veel sneller kunnen bereiken. Mijn streven is om iedereen zo goed mogelijk te helpen en door te verwijzen naar de juiste persoon. Ik vraag dan ook door om er achter te komen wat iemand nodig heeft.’ Jan werkt al sinds 1979 in het ziekenhuis en heeft diverse functies gehad. Uiteindelijk kwam hij, na een managementtraining, op loca-

tie Weezenlanden terecht. Sinds een paar jaar is hij leidinggevende van het BHC. Jan: ‘Ik heb hier wel fijn gewerkt. De sfeer is informeel. Dat kan in zo’n klein onderdeel van het ziekenhuis. Het andere gebouw is veel groter en daar moet alles wel veel strakker worden geregeld. Dus daar zullen sommige mensen wel aan moeten wennen.’ Stilte en drukte In de rondleiding die Jan geeft, wordt al snel duidelijk dat er groot verschil is tussen de stilte op de begane grond en de drukte op de eerste en tweede verdieping, waar

het Behandelcentrum is. Jan vertelt: ‘Hier vinden de behandelingen plaats voor planbare zorg met een korte verblijfsduur van maximaal drie dagen. Iedere dag vinden er nog zo’n veertig operaties plaats in zes operatiekamers.’ Er wordt volop gewerkt. Dat is duidelijk. Op de afdelingen springt het achterstallige onderhoud in het oog. Jan: ‘Ik verheug me dan ook erg op het prachtige nieuwe behandelcentrum.’ Peter laat weten: ‘Iedereen is er nu wel aan toe om te vertrekken. Het komt steeds dichterbij en we krijgen er steeds meer zin in!’


aan het woord | september 2014

Finse Pirkko Leppänen:

’De Pierik is mijn thuis’ Pirkko uit de Pierik, geboren en opgegroeid in Finland, houdt van beide landen, en wil ze geen van beide missen. Daar wonen haar familieleden en vrienden en hier wonen haar kinderen, kleinkinderen en nog meer vrienden. Door: Marry Horstman De liefde bracht haar naar ons land, waar ze eerst inwoonde bij haar schoonouders in het buitengebied van Dalfsen. Het was een hele overgang. De taal en de gewoontes. Ze weet nog dat de hoge plafonds in het huis veel indruk op haar maakten. En dat hier lang niet iedereen een wasmachine had. En dan die vaste regels hier: tien uur koffie met één koekje, twaalf uur eten, drie uur thee, zes uur eten, iets wat haar vreemd was. De communicatie verliep de eerste weken in het Engels, tot haar schoonzus het zat was en riep: ‘Als je hier wilt wonen leer je maar rap Nederlands, want ik blijf geen Engels tegen je praten!’ En dat deed ze. Met hulp en steun van haar schoonmoeder werden de woorden geleerd met de juiste uitspraak. Ze leerde lezen uit de

boeken van Ot en Sien. Hoe Nederlands! Geleidelijk aan begon ze de krant en de ondertiteling van de TV te spellen. Ze heeft nog een tijdje met haar toenmalige man in Ens gewoond, en ging daar in het najaar appels plukken, Dat was ook goed voor het contact en de communicatie, want ze was nogal gesloten. Het type van ‘de kat uit de boom kijken’. Er werden vriendschappen gesloten.

dierbare vriend met wie ik samen mooie uitstapjes onderneem. We gaan ieder jaar naar Finland met de Camper, want ik houd met hart en ziel van mijn geboorteland en dan kan ik weer even in mijn moerstaal praten. Ik ben lid van de club Finse vrouwen in Oost-Nederland. Onze groep bestaat uit twaalf personen en we zoeken elkaar viermaal per jaar op. Een dag waarop we van alles ondernemen. Zo is er eens een toneelstuk opgevoerd waar de Nederlandse gewoontes op de hak werden genomen. Een van de vrouwen had haar vingers verbonden, omdat

Camper Later werd hun woonplaats Zwolle. Ze kreeg een baan bij de toenmalige PTT, waar ze 33 jaar heeft gewerkt. Daar leerde ze opkomen voor zichzelf. Intussen gebeurde er van alles in haar leven. Ze kreeg twee kinderen, moest een scheiding ondergaan, verhuisde naar de Crocusstraat in de Pierik, waar ze nu twaalf jaar woont. Ze werd oma, en doorstond in 2011 een ernstige ziekte. Dat veranderde ook haar kijk op het leven, ze geniet overal intenser van. Ze vertelt: ‘Ik woon hier zó graag en wil hier niet meer weg. Ik heb fijne buren. Met één buurvrouw speel ik al jaren volleybal, onze club van 60-70’ers. Ik heb een

ze haar vingers gekneusd had, zogenaamd omdat haar Nederlandse buren te snel het deksel van de koekjestrommel dichtklapten.’ Gezellig ‘Waar ik nog altijd tegenaan loop in de 41 jaar dat ik hier woon, is het woord ‘gezelligheid.’ Alles is gezellig. Gezellig winkelen, gezellig fietsen gezellig koffie drinken. Wat is de definitie van gezelligheid? Je kan toch gewoon fietsen, koffie drinken of winkelen? Maar ik ben hier gelukkig hoor en word hier oud, hier bij mijn kinderen en kleinkinderen.’ De liefde bracht Pirkko naar ons land

Foto: Mirjam Blok

‘Ik wil graag van het schrijven leven’

Interview met thrillerschrijfster Wilma Wuite Wilma Wuite (1960) voltooide in maart 2013 haar eerste boek, de thriller Geschopt. Deze werd in een jaar tijd 42 duizend keer gedownload als e-book. Dit voorjaar gaf ze de uitgebreidere versie ook op papier uit. Ze deed dit in eigen beheer met behulp van donaties. Ze nam deze stap nadat uitgevers haar manuscript kwijtraakten, niet terugbelden of het niet aandurfden. Geschopt staat inmiddels in de catalogus van de bibliotheek Overijssel.

lijk ben ik heel selfmade wat schrijven betreft.’

verhaal speelt zich weer af in Californië, legt ze uit.

Man in mijn hoofd Wanneer ze schrijft, verdwijnt ze in een totaal andere wereld. De wereld van haar eigen hoofdpersonen. In haar thriller Geschopt is dat Morgan, een 25-jarige Indiaan, Vietnam-veteraan, student en ex-alcoholist. Hoe is ze zo bij dit karakter gekomen? Wilma vertelt: ’Er zit

Indianen-issue Al vanaf haar veertiende las ze verhalen over hoe Indianen vroeger leefden. Ze vond weinig over hoe het hun nu vergaat. Weggestopt in reservaten en wonend in steden. Wilma: ’Ze kampen veelal met problemen als werkloosheid en alcoholisme. Terwijl ze helemaal niet

beeld klopt niet, vind ik. Alle culturen hebben iets bijzonders, als je de mensen echt leert kennen.’ De laatste reis die Wilma naar Amerika maakte, was negen jaar geleden. Ze reisde naar Californië met haar, inmiddels overleden moeder. De kustfoto van het omslag van Geschopt heeft haar moeder gemaakt. In Wilma’s beide boeken komen veel omgevingsbeschrijvingen van die vakantie terug.

Door: Marion Goosen Wanneer ik bij Wilma thuiskom, springt haar Poolse berghond Mick me uit enthousiasme bijna omver. Hij is vernoemd naar een personage uit een kort verhaal van haar hand. Ze bedenkt al lange tijd verhalen. Maar pas nadat ze de vijftig was gepasseerd had ze genoeg lef en zelfvertrouwen om een boek te publiceren. Momenteel werkt ze aan haar tweede thriller, Met onbekende bestemming. In het begin van 2015 gaat ze deze uitgeven. Het eerste hoofdstuk is helemaal af. De overige delen wil ze nog herschrijven. Selfmade Wilma woont na veel omzwervingen alweer vier jaar in haar geboortestreek. Daarvoor woonde ze in het Zeeuwse Zierikzee, waar ze deelnam aan de Zeeuwse schrijfgroep ‘Zuidwesterstorm.’ Maandelijks lazen haar schrijvende collega’s passages van haar werk. Ze kreeg feedback waarvan ze veel leerde. Bovenal klonk: ‘Je kunt wel schrijven. Ik word helemaal in die verhalen van jou gezogen.’ Haar vriendin Suus stimuleerde haar om Geschopt uit te geven. Wilma: ’Schrijven is het mooiste wat er is. Ik doe het niet om het geld, krijg er vooral een kick van om mijn eigen boek in handen te houden. Eigen-

Foto: Jan koldewijn Wilma Wuite thuis aan het werk

een man in mijn hoofd. Ik vind dat heel normaal, heb dat altijd al gehad.’ Verontschuldigend: ‘Het klinkt misschien wat zweverig. Alles wat er met hem gebeurt, beleef ik mee. In de loop der tijd is hij van Engelsman naar native American geëvolueerd. Inmiddels is hij 62.’ Wanneer ze eenmaal over haar personages praat, kan ze niet meer stoppen. Haar tweede boek is geen vervolg op het eerste, maar er zal wel weer een Indiaan in voorkomen en het

tegen alcohol kunnen. Er ontbreekt bij hen een gen dat de alcohol in het lichaam afbreekt.’ Californië Ze is in totaal drie keer in Amerika geweest. Op haar achttiende woonde ze een jaar in de staat New York, in het plaatsje Romulus. Ze zou naar Amerika geëmigreerd zijn als haar man het ook had gewild. Wilma: ’Veel mensen denken dat Amerikanen oppervlakkig zijn. Dat

7

Erkenning Ik vraag haar aan het einde van het gesprek naar haar droom. ’Dat ik van het schrijven kan leven.’ Wilma lacht hard. ’Dat lukt maar weinig schrijvers. Weet je, ik zou het al leuk vinden als mensen me als schrijfster erkennen. In mijn eigen kring word ik al zo beschouwd.’ De thriller Geschopt is als e-book en als gewoon boek te bestellen via bol.com. Op de website wilmawuite.nl staat meer informatie hierover.

Foto: Jan Koldewijn

column Hoi Aukje, Je vroeg me voor de zomer de grootste plus- en minpunten van het prachtige Wezenlandenpark. Ik ben in de loop der tijd het park steeds meer gaan waarderen. Ik weet geen minpunten. Er zwerft geen vuil, ik zie nooit grimmig uitziende mensen en het groen is prachtig onderhouden. Maar hoe goed ken ik het park eigenlijk, dacht ik. Daarom besloot ik op onderzoek uit te gaan en eens echt te kijken en langer op en bij plekken stil te staan. Heb jij gemerkt dat de jongerenhangplek al sinds 2012 weg is? Er maakten alleen daklozen gebruik van. Buurtbewoners klaagden over het overlast. Nou, dat is er niet meer, dus. Tenminste, als je het mij vraagt. Door de metamorfose, die rond 2007 startte is hij verandert van doornseeburger naar hipster. Een trendy dertiger. Niet al te alledaags, eigentijds en een tikkeltje verrassend. Ik ren regelmatig over de paden over het dijkje langs het Almeloos kanaal. Er is zelfs een bloementuin. De skatebaan is opgeknapt. Er is een extra brug bijgekomen. De pas ingezaaide grasperkjes liggen als een patchwork tussen de groene velden. Dat inzaaien zal wel nodig zijn na evenementen als het Bevrijdingsfestival en The Color Run. Het park biedt ruim keus om dingen te doen. Je kunt er festivals bezoeken, taichi’en, wandelen, klimmen, fietsen, volleyballen, voetballen, skaten, klimmen en klauteren, roetsjen over de kabelbaan, dieren voeren, rondhangen en zelfs schoenen in een boom hangen. Maar op een donderdag trof ik een hele andere kant van het park. De hipster werd ineens iets minder hip in mijn ogen. Niet minder verrassend, hoor. Alsof je iemand die je al jaren kent, ineens op een hele andere manier ziet. Naast de dahliavereniging en het water in het beboste deel, heb je meerdere Scouting-gebouwen. Daar was ik nog nooit geweest. Ik liep langs de grote vlaggenmast het terrein op. Ik las de naam: Vaandrig Lengton. Dacht aan mijn eigen tijd bij de Scouting, dertig jaar geleden, vijfentwintig kilometer verderop. Op dat moment kwamen er twee jonge meiden het gebouw uit. Nathalie en Lindy. Zij droegen potten chocopasta en ander beleg omdat ze aankomend weekend kamp hadden dat ze voorbereidden. Ze legden mij van alles uit over scouting. In elke zin van Nathalie klonk weer een term die ik helemaal niet kende van vroeger. Deze scoutinggroep bestaat sinds december 1910, meer dan honderd jaar. Wat weet jij eigenlijk van Scouting in onze wijk? Wist jij dat deze verenging al zo lang actief was? Ik las dat ze ook wel Groep I Zwolle worden genoemd. Groetjes, Marion


8

september 2014 | special

Zomer in A

Foto: Mirjam Bl

ok

ewijn

Foto: Jan Kold

AsRENdorp Jaarmarkt

Foto: Mirjam Blok

Foto: Mirjam Blok

RTL Zomerfestival in Assendorp

Zomers begin van de zomer Na het succes van eerdere edities in afgelopen jaren vond RTL ook dit jaar Park de Wezenlanden weer de meest geschikte locatie voor hun Zomerfestival. Zaterdag 21 juni streek RTL, na een week van opbouwen, weer neer in Park de Wezenlanden voor de derde editie. De Assendorper nam een kijkje en doet verslag van deze vrolijke start van de zomer. Door: Sabine Boschman Artiesten Op het hoofdpodium vonden dit jaar optredens plaats van Alain Clark, Miss Montreal, Ali B, Roy Donders, Nick en Simon, DJ Ruud Feltkamp en Guus Meeuwis. Miss Montreal vertelt tussen haar nummers door dat ze zelf een tijdje in Assendorp heeft gewoond en hier ook een aantal nummers heeft geschreven. DJ Ruud Feltkamp krijgt het publiek op het veld aan het springen, zingen en dansen. Nick en Simon krijgen heel wat jonge meiden naar het festivalterrein, als de mannen opkomen is het dan ook een enorm gegil, er staan vele kinderen met spandoeken. De mannen zetten een goed optreden neer, ze zingen ook een rapnummer van De Jeugd van Tegenwoordig. Helaas begint het tijdens dit optreden even te regenen maar dat duurt niet lang.

Foto: Jan Kold

ewijn

Ali B heeft zijn maatjes Daryll en Brownie Dutch meegenomen en samen maken ze er een feest van. Ali richt zeg met zijn muziek natuurlijk vooral op de jeugd, maar bij het nummer ‘Rosamunde’ raakt ook de oudere bezoeker betrokken bij zijn optreden en dat doet Ali op knappe wijze. Guus Meeuwis als afsluiter van het programma is een goede zet van RTL. Guus maakt er met zijn eigen hits een écht feest van, hij speelt zelfs langer door dan gepland. Er wordt een polonaise ingezet en Guus laat zien dat hij een groots artiest is die een festival als dit prima kan afsluiten. Festivalterrein Naast de optredens op het hoofdpodium zijn er nog veel meer optredens en andere activiteiten. Alles wat maar enigszins met RTL te maken heeft is te vinden op het festivalterrein. Zo kun je grillen met Herman den Blijker, meespelen met Gaston Starreveld bij de Postcode Loterij Truck, is er een Silent Disco, een filmtheater van RTL 8 en de Koning Voetbal Quiz. De All you need is love caravan is aanwezig om filmpjes op te nemen en ook de RTL Late Night Cocktailbar en de koffietijdcorner. En er is een modeshow en de winkel van Roy Donders. Op een ander tweede podium vinden optredens plaats van de TVOH talenten Ben Saunders en Julia van der Toorn. Daar treedt ook de I Luv Holland Band op met gezellige Hollandse meezingers inclusief de aankleding van het podium met het rad en de koeien. Hier is ook een Meet en Greet met sterren van GTST. Op dit podium en ook op het hoofdpodium is de Grote Improvisatie Show te vinden. Ruben, Tijl en Jamai maken met elkaar en het publiek grappen en grollen. Hoe zomers deze dag ook mag wezen, zelfs de Kerstman komt even langs, het lijkt zowaar even te sneeuwen. Goede sfeer Over het hele festivalterrein zijn eet- en drinkstandjes te vinden. Naast het standaard festivaleten is er ook plek voor een sushi-tent, een ovenpizzabakker, Köfte en een sapbar, waar je je drinken geserveerd krijgt in kokosnoten. De sfeer op het festivalterrein is goed en doordat er veel afwisseling is in soorten muziek, optredens en activiteiten, is het publiek zeer

divers. Van jong tot oud, van vriendengroepen tot en met gezinnen met kinderen, alles is vertegenwoordigd. Ik spreek een stel uit Meppel dat deze dag geniet van het festival. Haar shirt staat inmiddels al vol handtekeningen van de vele bekende Nederlanders die ze is tegengekomen. Ze vinden het festival leuk van opzet.

Foto’s: Sabine Boschman


special | september 2014

9

Assendorp

ok

Foto: Mirjam Bl

Open dag Dahliavereniging

Foto: Martijn Meupelenberg

Spelmiddag Anna Heerkens

Onthulling Logo Het MozaĂŻek

Foto: Mirjam Blok

Foto: Jan K oldewijn oldewijn Foto: Jan K

Foto: Jan Koldewijn

Foto: Mirjam Bl

ok

Zomerfeest Azaleapark

Ballonspektakel

Foto: Mirjam Blok

m Blok

Foto: Mirja

Foto: Mirjam Bl

ok


10

september 2014 2014 || achtergrond achtergrond september

Release album ‘Happier’ Stem op Assendorper Sulaikah! ‘Happy Future’ dingt mee naar ASN-Bank Wereldprijs 2014 door ArendJan Averink Door: Jolien Spoler

column Door: Lisa Pieters, advocaat

Op 11 juni kwam er voor de Zwolse student ArendJan Averink een droom uit. Hij mocht zijn album ‘Happier’ met tien zelfgeschreven nummers ten gehore brengen aan het publiek, dat hiervoor bijeengekomen was in het Deltion Theater.

Pas op voor de NAR! In de Middeleeuwen was de nar populair. Een nar was dé grappenmaker aan het hof van de vorst. Het leek alsof de nar onderaan de sociale ladder stond, maar… alleen de nar kon ongestraft adellijke leden voor de gek houden en heersende opvattingen aan de kaak stellen. Daarmee had de nar een hoge sociale status. Hoewel de nar vanaf de 18e eeuw aan populariteit inboette, zien we heden ten dage toch weer allerlei ‘narren’ optreden, cabaretiers bijvoorbeeld. Voorbeelden genoeg van deze narren die bekende personen (al of niet rechtstreeks) eens even flink door het slijk halen. Of onderwerpen als de crisis, het zorgstelsel of de hypotheekrenteaftrek, aan kritiek onderwerpen. Aan dit soort narren onderwerp je je vrijwillig, puur ter vermaak. Maar er is een andere nar in aantocht waarbij van vrijwilligheid geen sprake meer is. De vroegere nar spaarde niemand, je ontkwam niet aan hem. Zo zal dat ook het geval zijn bij de nar anno 2015, de nar die zich momenteel nog schuil houdt.

Een verrassend en gevarieerd programma met lekkere knallers, ingetogen ballades en een vleugje humor. ArendJan begeleidde zichzelf grotendeels achter de piano, waarbij zijn muzikaliteit en behendigheid goed te horen waren. De albumrelease was tevens het afstudeerproject van zijn studie Docent Muziek aan het ArtEZ conservatorium. Dat zijn band voornamelijk uit medestudenten van het conservatorium bestond was dus geen verrassing. Dit alles werd door de commissie van het conservatorium

beloond met een dikverdiende 9,5. Commissielid Geert Topper, docent aan het ArtEZ conservatorium en aan het Deltion college, vergeleek ArendJan met Jackson Browne, de Amerikaanse singer-songwriter uit de jaren ’80. ‘Een vette sound, gespeeld door een achtkoppige liveband’, aldus Topper. Dat ArendJan een echte duizendpoot is, bleek ook uit zijn goedgeschreven teksten. Vooral het nummer ‘Sing you off to sleep’, een slaapliedje voor volwassenen, raakte bij het publiek de gevoelige snaar. Studenten van het Deltion college, opleiding Podiumtechniek & Audiovisuele productie, verzorgden het geluid en het licht van deze avond. Bent u nieuwsgierig geworden? Volg ArendJan dan op zijn site: www.eaglejohn.com .

Foto: Toine Poelman

Foto: familie Theis Sulaikah Theis uit Assendorp en haar collega Anneloes Versteeg dingen mee naar de ASN-Bank Wereldprijs 2014. Zij maakten een beroepenboekenreeks, ‘Happy Future’, om kinderen uit Oost-Afrika perspectief te bieden. ‘Happy Future’ behoort tot de beste tien van tweehonderd inzendingen in de categorie ‘Kinderrechten, onderwijs en de strijd tegen kinderarbeid’. Sulaikah Theis (links op de foto) en Anneloes Versteeg (rechts) hebben in 2011 ‘Stichting Happy made by’ in leven geroepen. Naast de ontwikkeling van therapeutische prentenboeken, richt deze stichting zich op het ontwikkelen van educatiemiddelen, zoals de boekenreeks ‘Happy Future’. Deze reeks gaat over beroepen die hard nodig zijn voor de (weder) opbouw van ontwikkelingslanden. Door de boekjes worden kinderen zich bewust van de wereld om hen

Arend-Jan tijdens zijn optreden bij de album-release

Het leek er even op dat hij zichzelf medio 2014 zou laten zien, maar men was er nog niet klaar voor. Over welke nar ik het heb? Het Nieuwe ArbeidsRecht! Deze NAR staat voor de binnenkort in werking tredende Wet werk & zekerheid. Een hoge status omdat het wetgeving betreft maar of dat in de praktijk ook zo gezien zal worden? Deze nar zal de nodige aanpassingen en anticipatie vergen van de werkgevers. Werknemers zullen hier en daar ook alerter moeten zijn, zoals bij het attenderen van hun werkgever op hun nieuwe rechten. In de komende drie columns (dus tot en met de decembereditie) zal ik aandacht schenken aan en uitleg geven over de wijzigingen die met ingang van 1 januari 2015 van kracht gaan. De eerste wijzigingen hebben gevolgen voor het concurrentiebeding en de proeftijd bij kortdurende contracten. Daarnaast krijgen werkgevers bij dit soort contracten te maken met een wettelijke aanzegtermijn. Men dient erop bedacht te zijn dat de Wet werk & zekerheid gefaseerd wordt ingevoerd. Genoemde wijzigingen zijn de eersten in een reeks die doorgevoerd zullen worden.

Wereldberoemde tekenaar Tweets in De Boekenhalte Deze zomer maakte de Indonesische striptekenaar Kusbiantoro samen met schrijver Sytse Algera een signeertour door Nederland, België en Duitsland. Op vrijdag 6 juni was De Boekenhalte in de Assendorperstraat aan de beurt. Hoewel het tijdstip ietwat ongelukkig was (12.00-14.30 ) kwamen er toch nog zo’n dikke twintig verzamelaars. Zij werden niet teleurgesteld! De tekenaar nam ruim de tijd om een mooie tekening te maken in de aangeschafte strips. Eerst met potlood een schets en dan met penseel en waterverf de uitwerking. De stijl van Kusbiantoro doet denken aan

die van stripseries als Trigië en Storm van de Engelse tekenaar Don Lawrence. De titel van de strip van Kusbiantoro en Algera is De verloren verhalen van Lemuria, deel 1, De bergen van Moran. Het is een avontuur in een wereld vol tegenstellingen, waarin zowel futuristische apparaten als zwaarden een rol spelen. Het verhaal is steeds verrassend. Kusbiantoro heeft reeds de nodige ervaring met het maken van strips in zijn thuisland Indonesië, en gaat voor uitgever DLC een verhaal in de successerie Storm tekenen naast zijn eigen Lemuria-serie.

Dat deze nar hier en daar tegen het huidige systeem schopt, zal voor ieder van ons steeds duidelijker en ook voelbaar worden. Vragen? ten.nl

L.Pieters@ckv-advoca-

Foto: Toine Poelman Slechts pauzerend voor een sigaretje en een patat-met, maakte de Indonesische striptekenaar Apri Kusbiantoro verscheidene Assendorper stripliefhebbers gelukkig met een unieke tekening

heen en van de rol die zij niet alleen op jonge leeftijd kunnen spelen, maar ook in de toekomst door hun beroepskeuze. De boeken sluiten aan bij de zogeheten Post2015-doelen, de doelstellingen die zijn voorgedragen ter opvolging van de Millenniumdoelen van de Verenigde Naties. De ASN-Bank organiseert sinds 2009 de ASN-Bank Wereldprijs, een aanmoedigingsprijs van 10.000 euro om ondernemende en kansrijke projecten voor de wereld te helpen groeien. Stemmen op Sulaikah en Anneloes kan vanaf 22 September. De projecten met de meeste stemmen bereiken de finale op 13 november in Utrecht. Volg ‘Happy made by’ op de voet, via Facebook: www. facebook.com/HappyMadeBy, of via de website www.happymadeby. com


geschiedenis | september 2014

11

Zwolle 40-45

Nieuw boek met uniek beeldmateriaal uit de Tweede Wereldoorlog pende foto’s van onder andere de Sassenpoort en Duitse troepen die de Luttekestraat binnentrekken tonen de vernieling in de stad en de wreedheid van de tewerkstellingen, de deportaties en de Jodenvervolging; maar ook de veerkracht van de bewoners, die met gevaar voor eigen leven verzet leveren en protesteren. Het verzet kon schuilen in iets kleins (het kalken van protestleuzen) of iets groots (levensgevaarlijke acties als de redding van een neergestorte geallieerde piloot, het herbergen van Joodse onderduikers of het drukken van een illegale krant). Auteur Herman Aarts is oud-directeur van het Stedelijk Museum Zwolle en publiceert over regionaal historische onderwerpen. Paul Harmens is medewerker van het Historisch Centrum Overijssel en specialist op het gebied van de Tweede Wereldoorlog in de regio Zwolle. Foto: WBooks

Binnenkort verschijnt het boek Zwolle 40 45, waarin het Zwolse leven tijdens de oorlog in beeld is gebracht. Het is samengesteld en geschreven door Herman Aarts en Paul Harmens. De verschijning van het boek sluit aan bij de Maand van de Geschiedenis (oktober) die dit jaar als thema Vriend & Vijand heeft. Het eerste exemplaar zal op 19 september overhandigd worden aan Arie Slob (voorzitter van de Stichting Collectie Zwolle 1940-1945 en fractievoorzitter van de ChristenUnie).

Reactie op artikel REA-zegeltjes Op het artikel over de REA-zegeltjes in de mei-editie van De Assendorper ontvingen we een reactie van mevrouw T. Bredewold: REA staat volgens mij voor Reizen En Amusement. (Dat wordt be- vestigd door een reactie van de heer Heetebrij: REA betekent dus niet REizen Assendorp -red.-) Ik herinner mij ook dat er een REA-lied bestond: We gaan met de Rea Rea Rea mee naar buiten het kost geen duiten lalalala We gaan niet per fiets of trein omdat we Rea Rea Realisten zijn.

Foto: WBooks Aan de hand van bijzondere en veelal niet eerder gepubliceerde foto’s uit de archieven van het Historisch Centrum Overijssel en de Stichting Collectie Zwolle 1940-1945 wordt het alledaagse leven in de stad tijdens de Tweede Wereld-oorlog in beeld gebracht. De foto’s in het boek worden zo gepresenteerd dat als het ware een film ontstaat over een ingrijpende periode uit de geschiedenis. Het ongeloof op de eerste dag van de bezetting slaat al snel om in woede over de steeds strengere maatregelen van de bezetter. Aangrij-

Presentatie Op vrijdag 19 september om 15:00 uur wordt het boek gepresenteerd in het Historisch Centrum Overijssel. Geïnteresseerden zijn van harte welkom om de presentatie bij te wonen. Zwolle 40-45 is deze middag voor het eerst te koop aan de verkooptafel voor € 24,95. Aanmelden kan via de website van het Historisch Centrum Overijssel via www.historischcentrumoverijssel.nl/boekpresentatie

Verder weet ik het niet meer. Heerlijk stukje nostalgie. Wij zijn als kinderen ook wel mee geweest, de laatste keer volgens mij in 1966. We gingen nooit op vakantie, maar we konden gelukkig wel eens een dag met de Rea mee, door de zegeltjes te sparen. Ik heb heel wat boekjes helpen vol plakken.Ik woon al jaren niet meer in mijn geboortewijk Assendorp, maar krijg elke maand nog de Assendorper van mijn broer en schoonzus, die nog altijd wonen in de mooiste/gezelligste wijk van Zwolle. Het vertrek in 1972 vanaf het pleintje voor Klaasboer waar toen een fietsenwinkel zat, later een winkel met kachels en verlichting.

Foto: Dick en Coletta Hogenkamp

Koekkruimels van de bakplaat snoepen De eerste herinnering aan de wijk: Winand Hazelaar veel later begon hij voor zichzelf als bloemist, op de Kerkstraat. Met de kinderen uit de eerste klas van de Jan Ligthartschool in Pierik waren we bij de opening van die zaak. Alle kinderen mochten een ballon doorprikken. Ik was de enige die dat eng vond. Ik was een rustig kind. Daarom verbaast het me wel een beetje dat ik op de klassenfoto van toen, met licht gebalde vuisten zo prominent in het midden sta. Ook in die periode verhuisden we naar Zwolle-Zuid. Daar was het minder knus, veel anoniemer dan ik gewend was in Assendorp, een wijk gedomineerd door middenstand. Als eerste denk ik aan fietsenmaker Bos, een man met een blauwe stoffen jas die op de hoek van de Begoniastraat een fietsenzaak runde met daarin een prachtige houten vloer die altijd heerlijk naar olie rook. En als ik met mijn moeder op de fiets boodschappen ging doen, gingen we altijd eerste langs banketbakkerij Bosgoed (daar waar Reitsma mode zat), daar mocht ik doorlopen naar achter om de koekkruimels van de bakplaat te snoepen. Daarna staken we over naar Slagerij Groenenberg (het pand van de tattoo-shop), waar ik een plakje worst kreeg, om vervolgens door te lopen naar groenteman Van Voorst. Op dezelfde commode als waarop ik nu mijn zoon verschoon, ligt mijn allereerste herinnering. Ik moet twee of drie jaar geweest zijn. Het was thuis bij mijn ouders aan de Begoniastraat nummer 2, op de slaapkamer aan de voorkant van het huis waar ik samen met mijn vier jaar oudere broer sliep. Het was een kamer met twee bedden en een commode. Ook stond er een bijzondere lamp van mijn broer: een klomp in de vorm van een zeilschip. Ik zie mezelf liggen op die commode. Ik heb gepoept, mijn vader verschoont me, mijn moeder strooit me wit talkpoeder op de billen. We waren een harmonieus gezin. Mam zorgde voor de kinderen en pap werkte in die tijd bij de Flora, een bloemist op de Assendorperstraat, in het pand waar nu tweedehands kledingzaak Twice zit. Niet

Het mooie is dat Assendorper mensen nog steeds op die manier ‘een rondje boodschappen’ doen. Sinds vier en half jaar heb ik nu mijn eigen bloemenzaak aan de Assendorperstraat nummer 38. Dat ik in de wijk waar ik de eerste jaren van mijn leven woonde voor mezelf begonnen ben, is geen bewuste keuze geweest. Ik voel me er desondanks thuis. Veel ondernemers in de wijk ken ik nog via het netwerk van mijn vader, en oude bekenden, moeders van klasgenootjes van vroeger komen bij mij in de winkel om bloemen te kopen.

Ben je ook geboren en getogen in Assendorp en wil je je eerste herinneringen aan de wijk laten optekenen? Mail of bel Sjoerd Litjens van MijnVerhaal: info@mijnverhaal.eu / 0614982699

Speciale aanbieding september: Zalmfilet Lamskoteletjes

€15,75 p.p.

Geserveerd met patat of rijst, frisse salade, Turks brood en sauzen

Café The Pool | Café Kaya Assendorperstraat 91/93/95, Zwolle Tel: 038-4230266 www.cafekaya.nl

Maandag en dinsdag gesloten m.u.v. feestdagen


12

september 2014 | de wijk

Assendorp anders Door: Marion Goosen Omringd door verkeer Tussen vogels en konijnen Luist’ren naar de stilte

Elf vrijwilligers van De Assendorper (journalisten, correctoren en bezorgers) gingen in groepjes van twee of drie Assendorp in. Ze kozen hun eigen locatie en verbleven ongeveer een kwartier op dezelfde plek. Alles wat ze zagen, hoorden, roken en voelden, noteerden ze. Even later verwerkten ze deze observaties in een haiku.

Beschermd door bomen Rustig zitten op een bank Kijken naar het niets

Een haiku is een puntdicht uit Japan, dat een verstild moment weergeeft. Vaak gaat het om een natuurbeschrijving. In Nederland worden haiku’s in regels van vijf, zeven en vijf lettergrepen geschreven. Omdat de haiku’s op deze pagina allemaal over de stad en gebeurtenissen gaan, noem je ze senryu’s. Door de strikte vorm is er geen mogelijkheid om over een onderwerp uit te weiden; je kun je alleen maar op de essentie richten. De gedichten staan vaak voor iets groters en ongrijpbaars. Prijsvraag Alle haiku’s op deze pagina gaan over een specifieke locatie in Groot Assendorp. Uit elk gedicht zou je moeten kunnen afleiden, over welke plek het gedicht gaat. Een uitdaging voor alle lezers, waaraan we maar direct een prijsvraag verbinden: raad zoveel mogelijk locaties en geef aan in welk gedicht ernaar verwezen. Wie de meeste locaties raadt, krijgt een leuke prijs. Stuur uw oplossing voor 7 oktober per e-mail naar redactie@deassendorper.nu met als onderwerpregel ‘prijsvraag’ Beschut en stilte Een zoete lucht overheerst een vogel fluit

Bal tegen muur boem Luka van der Vaart heeft pijn kan toch weer meedoen

Bomen ruisen stil Zij kennen de verhalen Houden het geheim Gefluit in de lucht Vogels praten met elkaar Voor wie wil horen Foto: Hennie van Schenkhof muur van steen verdwijnt mijn voet voorbij in een bocht erosie in steen

(Sabine)

Voetgangers met tassen Op weg naar het station Een trein raast voorbij

in gedachten verzonken lachen, bellen, praten ieder zijn eigen weg

De daken van de stad. Ruisende bomen. Onderlangs dendert een bus.

Sportief aan het joggen Brommers halen ze in Een man met hond

vader en dochter lopen langs de grachten hard piept de rem van de bus

Omringt door stilte. Bladeren om mijn voeten. een vlieg hindert.

(Alex)

een versleten hak een rode roos in je hand autogas prikkelt mijn neus

Het fontein spettert, toen, nu en ook wel later, water in de lucht

Zien: Liever zo De bus slaat rechtsaf. 202: Zwolle - Direct. Graag direct Zwolle. Ruiken: De lucht van rubber bij gracht en de Stationsweg. De bocht neemt men snel. Proeven: Bewust Water met nootjes. Hoe anders dan zij die met kauwgum mobiel is.

Rust in de beschutte tuin midden in het dorp klokken beieren

(Kees) Ruwe bast, 100 jaar oud bekleed met zwammen volop en druk geretweet Reuk, geur, zoet, vers gemaaid gras rose, paars, blauw, groen, geel Harry’s stijl ten top (Hennie) Foto: Hennie van Schenkhof

(Masja)

Word ook vriend van De Assendorper Onze mooie wijkkrant kan zorgeloos in de lucht blijven als 500 donateurs ons jaarlijks steunen met een tientje. Op dit moment hebben zich 310 donateurs aangemeld. Een fantastisch aantal! Doet u ook mee? Stuur dan de flyer in die u bij de juni-editie kreeg. Geen flyer ontvangen? Stuur een mail naar redactie@deassendorper.nu en we zorgen dat u alsnog een flyer ontvangt. U kunt natuurlijk ook doneren op onze bankrekening NL29INGB0001258558 t.n.v. Stichting Wijkkrant de Assendorper. Namens alle vrijwilligers, Arjan Kok tal vriende an

n

a

(Marry)

Horen: Interval Motorengeraas afgewisseld met stilte. Norp dicteert herrie.

(Vincent)

(Ulrich)

wind ruist in de boom slippend en glijdend de bal rolt over het plein

Ze klikklakt voorbij, op haar net nieuwe schoenen; de kleur moet nog wennen Optrekkende bus heeft zin in een nieuw rondje door de stad die wacht

(Roelande) een bus vol mensen ieder volgt zijn eigen pad samen of alleen

Huizen in het groen Historische en nieuwbouw Wind door de bomen

(Anneke)

Voelen: Een kleine moeite Tien stappen naar rechts Ja, je voelt hem - de fontein. Honderden druppels.

50

10 0

15 0

200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700

Op zoek naar een leuke, betaalbare kringloopwinkel?

Harry’s Kringloophal 2100 m² winkelplezier!

Westerlaan 51 dagelijks geopend van 08.30 - 17.30 do 08.30 - 20.00 za 08.30 - 17.00

Rieteweg 13 dinsdag tot vrijdag 08.30 - 17.30 za 08.30 - 17.00

Heeft u overtollig huisraad? Wij halen het graag en gratis bij u op 038 - 4230024


sport | september 2014

13

Droom – loslaten – horizon verruimen Marokkoreis

de reis vooraf: twee infoavonden voor vakantiegangers, ouders en begeleiders. Marokko, dat is toch even iets anders dan een reis naar Spanje of Griekenland. Noord-Afrika sprak veel deelnemers tot de verbeelding; ze zouden echt een grote reis gaan maken naar een plek waar bijna alles totaal anders is dan je gewend bent.

Foto: Ulrich Theis Door: Ulrich Theis Ulrich Theis maakte in April 2014 een groepsreis met acht deelnemers en vijf extra begeleiders naar Noord-Marokko. Het is inmiddels alweer twee jaar geleden dat ik met een aantal deelnemers op kampeervakantie was in Bakkum. Terwijl we ‘s avonds bij een kampvuur zaten vertelde één van de deelnemers mij dat hij het kamperen geweldig vond, maar dat hij zo graag eens op reis zou gaan per vliegtuig. Ook de andere deelnemers waren direct enthousiast en droomden

mee over bestemmingen zoals Turkije, Spanje of Griekenland. Er werd besloten om toe te werken naar een groepsreis, die in het voorjaar van 2014 zou plaatsvinden. In 2013 reisde ik zelf door NoordMarokko en raakte gecharmeerd van het kustplaatsje Assilah, een prachtige plek zo’n 35 km ten zuiden van Tanger. In het hartje van de oude stad ontdekte ik een mooie accommodatie waarin een grotere groep zou kunnen overnachten; een huis met twaalf slaapplekken, ruime keuken en dakterras met blik op zee: L’etoile d’Assilah. Er ging een jaar voorbereiding aan

AsRENdorp 2014 een groot succes!

Eerste keer Daarbij was het voor drie deelnemers de eerste keer dat zij zouden vliegen, een spannende nieuwe ervaring, zowel voor hen als voor de ouders die eraan moesten wennen dat hun kind buiten Europa op vakantie ging. De deelnemers leken het soms echter minder spannend te vinden dan de thuisblijvers. Voor hen is er dan ook veel te beleven. Ze maakten voor het eerst het inchecken op Schiphol mee en verdwenen voor het eerst in de buik van een vliegtuig dat hen mee nam naar een totaal nieuwe wereld. De week in Marokko vloog voorbij, zoals alle mooie vakanties. Elke ochtend op het dakterras ontbijten, met uitzicht op zee, verse aardbeien en sinaasappels. Overdag rondkijken in de mooie kleine stad, met veel muurschilderingen, lokale kunstenaars en ezelkarren die af een aan rijden op de markt.

Assilah staat bekend om zijn zomerse kunstfestival; ieder jaar in juli brengen kunstenaars samen met kinderen muurschilderingen aan op gevels en huizen. De groep vakantiegangers waarvan het merendeel bestond uit kunstenaars die in Zwolle een atelier hebben, kon haar hart ophalen. De kunstenaars kregen volop inspiratie. Er werden veel foto’s geschoten en schetsen gemaakt, om straks in Nederland kunst met een Marokkaans tintje te kunnen maken. Armoede De deelnemers ontwikkelden een grote liefde voor Marokko, en verzuchtten regelmatig dat ze er wel zouden kunnen wonen, zo mooi vonden ze het. Ze werden echter ook geconfronteerd met armoede, die soms zichtbaar is. Bedelaars zitten bij de poort en sommige kunstenaars schilderden vanwege hun handicap met hun voeten. Er ging voor de deelnemers een wereld open. Het vakantiehuis was na de talloze indrukken die elke dag werden opgedaan een rustpunt. Sommigen pakten een boek, anderen gingen tekenen, weer anderen gingen Arabische woorden leren, en nog weer anderen hielden een yogasessie op het dakterras. Wat een ultieme vakantiesfeer.

Toen het laatste weekend aanbrak, merkte een van de deelnemers op dat hij nu voor het eerst in het weekend op vakantie was. De duur van zeven dagen was dan ook genoeg, iedereen begon weer naar huis te verlangen. Met tassen vol nieuwe aardewerken schaaltjes, Marokkaanse T-shirts, leren slippers en camera’s vol tropische foto’s keerde de groep met een wat vertraagde vlucht uiteindelijk weer veilig terug naar Nederland. Wat een avontuur. De deelnemers dromen nu over een nieuwe bestemming voor volgend jaar.

Met de handen naar boven

HandbikeBattle-team Birds on Wheels haalt zesde plaats!

Door: Joep Emmen Wat een ongelooflijk mooie dag was 29 juni! Een schitterende aftrap met de 800 meter en een fantastische, zware afsluitende 10 km. Van dit resultaat hadden wij (Dick van Os, Frankwin Mussche, Arjan Kok, Rik van Ommen, Frank Reuvekamp, Joep Emmen) zeven maanden daarvoor niet durven dromen. AsRENdorp 2014 heeft de volgende mooie prijswinnaars: Bernhard Nitrauw (Zwolle) mannen 10 km Maartje van Reedt Dort (Eendr. Str.) vrouwen 10 km Reinald Bosman (Zwolle) mannen 40+ 10 km Jacqueline Dijkstra (Zwolle) vrouwen 40+ 10 km Bas Hollegien (Emmeloord) mannen 5 km Lauri Weijkamp (Zwolle) vrouwen 5 km Jeremy Eilander (Apeldoorn) mannen 40+ 5 km Cora Klooterziel (Wezep) vrouwen 40+ 5 km Julien Jansen (Zwolle) jongens 6-8 800 m Britt Borger (Dalfsen) meisjes 6-8 800 m Jelle Jager (Zwolle) jongens 9-10 1600 m Yasmine Bouaziz (Apeldoorn) meisjes 9-10 1600 m Bas de Jong (Zwolle) jongens 11-12 1600 m Minke Nijhuis (Zwolle) meisjes 11-12 1600 m

Gedurende de week bleef de groep vooral in en om het stadje zelf, te voet, of op een kameel mogelijk. De zee bracht altijd de nodige verkoeling. Eenmaal werd een grotere trip ondernomen naar Tanger. De deelnemers konden zich vergapen aan alle kleine winkeltjes in de soek en scoorden souvenirs voor meelevende familieleden in Nederland.Een van de deelnemers trakteerde op een echt Marokkaanse maaltijd; couscous uit een tajine, iedereen smulde ervan en voor degenen die liever brood hadden, was er gelukkig een broodje ei.

39.08 43.50 38.09 50.35 16.26 20.32 17.59 20.56 3.19 4.00 7.15 7.13 6.16 6.24

Serieus evenement Wat begon als een leuk idee onder het genot van een eindejaarsborrel eindigde als een serieus evenement dat onze avonduurtjes opslurpte. Naast alle uren die wij in de organisatie hebben gestoken, hadden wij natuurlijk ook onze verantwoordelijkheid voor de financiën. Door onze geweldige hoofdsponsors Cycloon, Fietsjoe en Dijkhof fietsen, en de vele subsponsors, scheelde ons dat gelukkig enorme kopzorgen. Verder zijn we ook fantastisch ondersteund door alle aankleding en entertainment waaraan de volgende partijen hebben bijgedragen: Reuvers sportzaak, Stip Entertainment, Jumbo en Joeppie speelgoed. Doel Ons doel is om het gezelligste hardloopevenement van Zwolle te worden en door de bijdrage van iedereen is dat hier in Assendorp zeker gelukt. De onmisbare schakels, de vrijwilligers in alle taken en functies, willen we uit de grond van ons hart ontzettend bedanken. Om af te sluiten willen wij iedereen bedanken voor het geweldige enthousiasme: de lopers, het barpersoneel, de bewoners die om en op het parcours wonen, traffic support en uiteraard de weergoden bedankt, bedankt, bedankt. Tot volgend jaar, de laatste zondag van juni dan maken we er weer een geweldig feest van. Zet het vast in je agenda: AsRENdorp, 28 juni 2015.

Foto: De Vogellanden In onze juni-editie schreven wij over de uitdaging die dit team van handbikers en begeleiders aangingen, namelijk door het willen beklimmen van de Kaunertaler gletscher in Tirol. Hieronder een verslag. Door: Aukje Schonewille en Hennie van Schenkhof De organisatie HandbikeBattle wil mensen die aangewezen zijn op een handbike uitdagen om hun fysieke en mentale grenzen te verleggen. In dat kader maakt HandbikeBattle jaarlijks de beklimming van de Kaunertaler gletscher mogelijk. Door letterlijk een berg te beklimmen met de handbike leer je jezelf nog beter kennen. Op de weg naar dit doel leer je niet alleen veel over jezelf maar ook over en vooral van anderen, die hetzelfde doel voor ogen hebben. In het dagelijks leven geeft deze ervaring de deelnemers kracht om ook andere dromen na te streven. Na een voorbereiding van drie dagen in Oostenrijk vond op donderdag 26 juni the battle plaats. De voorbereiding bestond onder an-

dere uit trainingen, een workshop over het technisch onderhoud van de bikes, een presentatie over klimmen en dalen en focus door meditatie en massages. Maar ook uit gezellig samen eten en voetbal kijken (ook zo’n battle!). Anniek, een van de begeleiders, vertelde: ‘We ontbijten om 6.15 uur. Busjes met rolstoelen en kleding worden al naar boven op de berg gebracht. Zodat de weg straks rustig is als alle handbikers er langs moeten. Marian staat bij de tweede

verzorgingspost bij het stuwmeer, familie is boven op de berg. En om 9.15 uur op donderdag worden de eerste handbikers ‘weggeschoten’ door de burgemeester van Kaunertal. Alle handbikers fietsen samen met een buddy naar boven. Iedereen gaat goed van start! Chiel heeft echter na 50 meter al pech, de ketting is eraf en zit klemvast. Met hulp van de organisatie is dit snel verholpen. Wat een dag, er wordt goed gebiked! Het is zwaar, maar we gaan door, soms met een gemiddelde van vier kilometer per uur. En dan de finish: wat een berg, mooie emoties, genieten! De snelste rijder is Jetze Plat; hij is in één uur en elf minuten boven.’ Uiteindelijk bleek dat we met ons team zesde zijn geworden van de tien deelnemende teams. Tijden BIRDS on WHEELS Willem van Tuyl H4 Niek Rensen H5 Willem van der Wal H4 Chiel Albers H4 Jiska van der Wal H5 Sanne Roesscher H4

2.49.43 2.58.48 3.41.50 4.27.40 4.44.20 5.29.11


14

cultuur september 2014 | junior

Agenda

Tweede editie Assendorper Minstrel Festival Schotse Ally Kerr. Terwijl hij de eerste akkoorden op zijn gitaar speelt vertelt hij dat het de eerste keer is dat hij in Nederland optreedt. Hij stelt de Japanse Akiko Morino voor die enkele nummers zal meezingen. Na wat geroezemoes en een grapje begint hij te zingen. De muziek is zacht en dromerig, net als zijn stem. En het publiek luistert in stilte om de sfeer niet te verbreken. De bewoner van het pand stopt intussen zijn pijp en kijkt vergenoegd door de fotocamera die op statief klaar staat en schiet, zo stil mogelijk, een aantal sfeervolle plaatjes.

Vrijdag 19 september Presentatie Zwolle 40-45 Historisch Centrum Overijssel, 15.00 uur Zondag 21 september Nazomerfeest Doepark Nooterhof Diverse activiteiten en voorstellingen, 13-17 uur, Doepark Nooterhof Woensdag 24 september Thema-avond ‘Het belang van sociale netwerken’ SIO Zwolle, Thorbeckelaan 2, 19.30 uur (€ 2), aanmelden via informelezorg@zwolledoet.nl Zaterdag 27 september Zondag 28 september Open Ateliers Zwolle Diverse locaties, 10-17 uur, meer informatie: www. bzkzwolle.nl Zaterdag 4 oktober Rode Kruis 100 jaar Open huis en festiviteiten aan Brahmsstraat 2, 10 -17 uur

Foto: Mirjam Blok Door: Roelande Hilbers

Zaterdag 4 oktober Sam’s kledingactie Inzameling Dominicanenklooster tuiningang, 10-12 uur Zondag 12 oktober Whisky-proeverij Supporterscafé IJsseldeltastadion, 14-17 uur, kosten € 27,50. Zie bericht hiernaast. Iedere dinsdag Cinema Eureka Iedere dinsdagavond kunt u in de bovenzaal genieten van een film of documentaire. Locatie: Eureka, Assendorperplein, aanvang 20:00 uur, gratis entree Iedere donderdagavond Muziek dvd in het café Een groots en legendarisch meeslepend of gewoon goed concert op een groot scherm in het eetcafé. Locatie: Eureka, Assendorperplein, aanvang 22:00 uur, gratis entree

Zaterdag 14 juni werd de tweede editie van het Minstrel festival gehouden. Naast de intieme huiskamerconcerten aan het Assendorperplein waren er optredens in de Dominicanenkerk, het eetcafé en de bovenzaal van Eureka.

Whisky-festival 12 oktober Op zondag 12 oktober 2014 houdt Mitra Assendorp een whisky-festival in het supporterscafé van het IJsseldeltastadion, van 14-17 uur. Er staan deze middag ruim 75 soorten whisky klaar om geproefd te worden. Tevens is er een primeur: de Whisky Almanak 2014 wordt voor het eerst gepresenteerd door Hans Offringa. De Whisky Almanak vertelt u over 200 gangbare whisky’s die te koop zijn bij de gerenommeerde dranken-speciaalzaken. De almanak is vooraf te bestellen bij Mitra Assendorp. Tijdens de proeverij kan de almanak worden opgehaald bij Hans Offringa en,

Dominicanenklooster Zwolle

Vieringen Dominicanenkerk Elke zaterdag 18.30 uur Elke zondag 10.00 uur Woensdag en vrijdag om 9.00 uur Vrijdag om 9.00 uur vesper Kerk en kerkwinkel Hier kunt u terecht voor een stiltemoment, het opsteken van een kaarsje, informatie over de vele activiteiten in kerk en klooster en voor het kopen van religieuze artikelen Openingstijden kerk en kerkwinkel di t/m vr 13.30 – 16.30 uur za 13.00 – 16.30 uur Rondleiding kerk en klooster Iedere 1e zaterdag van de maand om 14.00 uur Opgave niet nodig. Kosten € 2,50 pp, kinderen gratis. Groepen op afspraak WWW.KLOOSTERZWOLLE.NL

Het is flink vol in het eetcafé van Eureka als we binnenlopen om naar de band Mirna’s Fling te luisteren. Het publiek geniet, met veelal een biertje of glas wijn in de hand. Andere festivalgangers zitten nog in de tuin na te genieten van het biologische buffet dat ook door Eureka is verzorgd. In de gang kunnen de overige festivalbezoekers intussen terecht

voor informatie over de tijdstippen en locaties van de concerten. Houten bordjes op het Assendorperplein wijzen de weg naar de huiskamerconcerten. In een van deze huiskamers zijn de gordijnen dicht, het licht is gedimd. Bezoekers zitten op de bank of vinden een plekje op de grond in afwachting van een van de drie huiskamerconcerten van de

Dominicanenklooster Dan gaan we richting het Dominicanenklooster in afwachting van het concert van de Belgische Chantal Acda en haar band. Ook hier weer zachte, kabbelende zang, onder begeleiding van romantische, zachte drums, pauken en gitaarmuziek passend bij de sfeer in de kerk. Good Meat verzorgt ten slotte het afsluitende concert met stevige muziek. Als afterparty kunnen de bezoekers nog swingen met the Hangin’ DJ’s in de bovenzaal van Eureka. Voor alle fans van het festival: op de Facebookpagina van het Minstrel festival kondigt de organisatie alvast aan dat de derde editie van het festival gehouden wordt op 6 juni 2015.

Start EHBO-cursussen

indien gewenst, door hem worden gesigneerd. De Whisky Almanak kost € 14,95. De kosten voor de proeverij bedragen € 27,50. Er is plaats voor 225 personen. Kosten worden voldaan bij opgave in de winkel. U krijgt dan gelijk uw entreekaart mee. Info: Mitra, Assendorperstraat 85, 038-4229133

Foto: Mitra

De EHBO-vereniging start in het nieuwe seizoen weer een beginnersopleiding (september tot maart 2015). In 18 lesavonden van twee uur wordt u door gecertificeerde instructeurs opgeleid tot het officiële EHBO-examen van het Oranje Kruis. U leert onder andere de levensreddende handelingen, gebruik van AED-apparaat, wat te doen bij botbreuken en bij verbrandingen. De totale opleiding kost € 205 inclusief lesmateriaal, OranjeKruisboekje, examen en diploma.

Ook gediplomeerde EHBO’ers zijn van harte welkom bij de vereniging. Als lid van de vereniging krijgt u de herhalingslessen aangeboden, die nodig zijn om het diploma geldig te houden. De herhalingslessen zijn op maandagavond, woensdagavond (negen avonden van twee uur) of op zaterdag (drie dagen van zes uur). U wordt als gediplomeerd EHBO’er tevens uitgenodigd mee te doen met de dienstverlening bij evenementen, waarvoor de vereniging regelmatig wordt benaderd. Als gediplomeerd lid betaalt u per jaar € 62,50. Info: alg.ehbo-zwolle@hotmail.com of 038-4219174.

De Dominicanenkerk, jongerencentrum ’t Wasdom en het Thomashuis, centrum voor levensbeschouwelijke verkenningen, hebben Dominicaanse grond onder de voeten en een gezamenlijk dak boven het hoofd: het Dominicanenklooster Zwolle. Een klooster met een rijke traditie van verkondingen, wonen, bidden en studeren, tot op de dag van vandaag een bewoond huis en een vrijplaats voor moderne mensen, om te studeren, te bezinnen en te vieren. De terugkeer van de mens Kennismaking met het gedachtegoed van A. J. Heschel, rabbijn, mysticus en filosoof. Wie is de mens, wat is zijn wezen en zijn plaats in de geschiedenis? In drie avonden maken we, aan de hand van verschillende artikelen, kennis met het gedachtegoed van Heschel. Dinsdag 23-9. 30-9. 7-10 van 20.00 – 22.00 uur begeleiding Rini Bekkers l € 37,50 Dans de stilte Neem de tijd om te vertragen, te verstillen en te stromen. Kom tot rust door te bewegen. Oude, doorleefde woorden uit een psalm geven de aanzet. Ervaring met dans is niet nodig. We studeren geen danspassen in. Je beweegt zoals het moment het je ingeeft. Donderdag 2 oktober van 20.00 - 22.00 uur Begeleiding Susanne de Jong – Tennekes l € 12,50 Meer geluk dan grijsheid Wie oud is wordt geconfronteerd met beperkingen en afnemende kracht. Zijn er ook nieuwe mogelijkheden? Welk perspectief biedt het bekende en mysterieuze woord “ eeuwigheid” ons? Woensdag 23-9. 1-10. 15-10 | 14.30-16.30 u. | Begeleiding Anneke Grunder/Yt Eikelboom-Dragt Etty Hillesum Met haar nagelaten dagboeken en brieven (1941-1942) is het gedachtegoed van Etty Hillesum een bron van troost, inspiratie en kracht voor velen. In vervolg op een korte inleiding op haar leven, lezen en bespreken we dagboekfragmenten en brieven van Etty Hillesum.

Start Maandag 6 oktober van 20.00 - 22.00 uur. Begeleiding: Josef Essing en Lida van Dijk l € 37,50 Open voor het onverwachte n.a.v. het bijbelboek Ruth Ruth is in moeilijke situaties trouw aan haar (schoon)familie. Leidt dit ons tot inspiratie of tot irritatie? Drie oecumenische ontmoetingen m.b.v. muziek, bibliodrama en gesprek. Dinsdag 7-10. 21-10. 4-11.| 20.00-22.00 u| Begeleiding Corinne van Nistelrooij/Wim Hortensius Kloosterbioscoop Een goede film kijken met de mogelijkheid er samen over na te praten. Begeleiding Hans Schoorlemmer en Corinne van Nistelrooij Vrijdag 10-10| 19.30 u.| Philomena (2013, 98 min) Vrijdag 12-12| 19.30 u.| Spijt! (2013, 93 min, speciaal voor jongeren) Zalenverhuur De ruimtes in het Dominicanenklooster stralen elk een eigen sfeer uit. Een ideale plek om in alle rust en in een specifieke sfeer te vergaderen of een cursus te geven. Informatie over de mogelijkheden is te vinden op onze website: www.kloosterzwolle.nl Uitgebreide informatie over de cursussen, kosten en opgave activiteiten: www.kloosterzwolle.nl of 038-4254400. Een brochure is af te halen bij de receptie van het klooster, Assendorperstraat 29, van maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 22.00 uur, en op zaterdag tussen 9.00 en 17.00 uur, of in de kerk en/of kerkwinkel.


junior| |september september2014 2014 cultuur

K nutselidee

15 15

W oordpuzzel

Maak je eigen kunstwerk Nodig: • Houten plaat of stuk karton • Verf • Afplaktape • Kwasten Je maakt dit kunstwerk op een houten plaatje (ongeveer 30 x 30 cm) of op een stuk stevig karton. Plak met afplaktape kriskras wat strepen of figuren. Schilder de rest van het plaatje in met verschillende mooie kleuren. Haal heel voorzichtig de tape eraf, laat het nu goed drogen en klaar is je eigen kunstwerk. Je kunt er ook nog een laagje lak over doen. Plak achterop een haakje en versier je eigen kamer met kunst!

Vul de goede antwoorden in. In de groene vakjes staat de oplossing van boven naar beneden.

R aRaRaRaadsels 1. Wat blijft heet als je het in de koelkast zet? 2. Wat heeft twee hoofden en zes benen, maar loopt maar met vier benen? 3. Het begint met K en eindigt met een T en er kan een worst in?

1. Zwemt in de zee 2. Vervoersmiddel met twee wielen 3. Dit gebruik je op het ijs 4. Een sport 5. Een vrucht 6. Dit dier heeft vier benen 7. Hier ga je na de vakantie weer naar toe 8. Dit staat in een speeltuin 9. Een muziekinstrument

Een groene kijk op Assendorp Op de doe-dag in de Nooterhof (voor de zomervakantie) konden kinderen bij de stand van De Assendorper hun groene visie op Assendorp laten zien. Alle kinderen die een tekening maakten kregen van de organisator van de dag (de Milieuraad) een velletje ‘groeipapier’ cadeau – papier met bloemzaadjes – om alvast hun eigen omgeving wat groener te maken. Hieronder ziet u de tekeningen van de ‘winnaars ‘. Mila, 8 jaar

Antwoorden1. Sambal, 2. Een paard met ruiter, 3. koelkast

Linde, 4 jaar Senna, 6 jaar

Lysanne, 8 jaar Tarée, 7 jaar

Karlijn, 4 jaar

M op

Vader vraagt of Jantje zijn rapport wil laten zien. Dat kan niet zegt Jantje want dat heb ik uitgeleend omdat mijn vriend zijn vader wilde laten schrikken.


5 5 5

Interview: Interview: Rana Berends Interview: Rana Berends Rana Berends

8-9 8-9 8-9

5 Mei 5 Mei 5 Mei

Parkeergarage Parkeergarage Parkeergarage

1 1 1

Jaargang 13, nummer 5 Jaargang nummer 5 Mei 2011 13, Jaargang 13, nummer 5 Mei 2011 Mei 2011

Deze maand: Deze maand: Deze maand: Een verhaal zonder einde?

Een verhaal zonder einde? Een verhaal zonder einde?

Het Horecapaviljoen in Park de Wezenlanden de de Wezenlanden Wezenlanden

Horecapaviljoen in Park VernieuwingInHet station 2004 kwam de Zwolle gemeente Zwolle met een Het Horecapaviljoen in Park In 2004 kwam de voor gemeente Zwolle met een herinrichtingsplan Park de Wezenlanden. Update over de werkzaamheden opeenstation Zwolle In 2004 dewas gemeente Zwolle herinrichtingsplan voor Park de Wezenlanden. Het doel kwam hiervan het park om te met toveren herinrichtingsplan voor Park deDit Wezenlanden. Het doelvolwaardig hiervan was het park om te toveren tot een stadspark. was nodig,

ProRail zorgt met de vernieuwing van stationwas het onzepark mensen zoveel mogelijk rekening met de Heteen doel hiervan om tehet toveren tot volwaardig stadspark. Dit was nodig, omdat het voorzieningenniveau van park Zwolle voor meer ruimte entot comfort op het omgeving. Toch heeft u misschien hinder ondereen volwaardig stadspark. Dit was nodig, omdat het voorzieningenniveau van het sterk verouderd bleek. Daarnaast werd het park station. Als omwonende van station Zwolle vonden vanvan de werkzaamheden. We bedanken omdat het voorzieningenniveau het park sterk verouderd bleek. Daarnaast steeds minder bezocht en daarmeewerd namhet ook het maakt u de bouw van dichtbij mee. Daarom u voor uw begrip. sterk bleek.af. Daarnaast werd het steedsverouderd minder bezocht enMet daarmee nam ookpark het gevoel van veiligheid dit plan hoopte de houden wij u via deze krantsteeds op deminder hoogtebezocht van en daarmee nam ook het gevoel van veiligheid af. Met dit plan hoopte de gemeente dat de inwoners van de stad Zwolle het de ontwikkelingen. Wat bouwen we de komende periode? gevoel van veiligheid af. Met dit plan hoopte de gemeente dat de inwoners van de stad Zwolle het park weer meer zouden In gaan benutten en dat de december plaatsen we de perronkappen op het gemeente dat de inwoners van de stad Zwolle het park weer meer zouden gaan benutten en dat de sfeer in het park hiermeeperron verbeterd zou 9-10. worden. Hoe staat het ervoor? bij spoor De afbouw van de tunnel park in weer benutten dat de sfeer hetmeer parkzouden hiermeegaan verbeterd zouen worden. De afgelopen periode zijn we flink opgeschoten. gaat de komende periode gestaag verder, zodat Door: Renske ter Avest sfeer in het park hiermee verbeterd zou worden. Door het plaatsen van trappenDoor: laat deRenske tunnelter haar Avest de tunnel midden 2015 open kan. ware vorm al steeds meer zien.Door: Eind augustus is er Renske ter Avest Het Horecapaviljoen een van de onderde185 meter aan perronkappen geplaatst. Hierdoor vormt Startbeslissing spoorvernieuwing Het Horecapaviljoen vormt een van dezou onderdelen om dit plan te realiseren. Het park mede op het gebied van de staan reizigers weer grotendeels droog. Twee grote Er zijn ook ontwikkelingen Het Horecapaviljoen vormt een van dezou onderdelen om dit plan te realiseren. Het park mede hierdoor het groene hart van Zwolle kunnen worden. hijskranen tilden de stalen elementen van soms wel toekomstplannen voor het spoor in en rondom len om dit plan te realiseren. Het park zou mede hierdoor het groene hart van Zwolle kunnen worden. Bezoekers van het park kunnen na een heerlijke 10.000 kilo zwaar. Bij de werkzaamheden houden Zwolle. In juli is het officiële startschot gegeven

hierdoor heteen groene Zwolle kunnen worden. Bezoekers van hethart park kunnen na een heerlijke wandeling hapje of van een drankje nuttigen in het Bezoekers van het park kunnen na een heerlijke wandelingEn eendathapje of een drankje nuttigen in het paviljoen. niet alleen! Ook voor het organisewandeling eendat hapje of een drankje nuttigen het paviljoen. En niet alleen! Ookenvoor het organiseren van zakelijke bijeenkomsten feestjes kaninmen paviljoen. En dat niet alleen! Ook voor het organiseren van zakelijke bijeenkomsten en feestjes kan men bij het paviljoen terecht. Het zou een trekpleister ren het van paviljoen zakelijke bijeenkomsten en alle feestjes kan men bij terecht. Het zou een hoeken trekpleister kunnen worden voor mensen uit van bij het paviljoen terecht. Het zou een hoeken trekpleister kunnen worden voor mensen uit alle van Zwolle en omstreken. kunnen en worden voor mensen uit alle hoeken van Zwolle omstreken. Zwolle en omstreken.

voor de Tracéwetprocedure voor de spoorverdubbeling en vrije kruising (spoorbrug of -tunnel) tussen Zwolle en Herfte. Dit betekent dat een procedure is gestart om de spooraanpassingen het beste ingepast en uitgevoerd kunnen worden. Het komende jaar onderzoekt ProRail hoe deze aanpassingen uitgevoerd kunnen worden. Hierbij nemen we waar mogelijk wensen uit de omgeving mee.

Meer infomatie T 0800 7767 245 @ZwolleSpoort www.prorail.nl/zwollespoort

Foto: Mirjam Blok Foto: Mirjam Blok Foto: Mirjam Blok

Een vol park: wensbeeld of schrikbeeld? Een vol park: wensbeeld of schrikbeeld? Een vol park: wensbeeld of schrikbeeld? Verzet

wonen in Assendorp Voordelige Voordelige Inktjetcartridges Voordelige Inktjetcartridges 10%Inktjetcartridges korting bij recycling

DAN Vastgoed is dé verhuurbemiddelaar in Zwolle, die u begeleidt bij het verhuren van uw woning in Nederland!

10% korting bij recycling 10% korting bij recycling Kleurenkopieën A4 Kleurenkopieën 0,60 per stuk A4 Kleurenkopieën 0,60Eerlijk pervakmanschap stuk A4 ramen, deuren en kozijnen 0,60 per stuk

Verzet Toch kent dit verhaal ook een keerzijde en dat verha Verzet Toch dit verhaalvan ookhet eenpark. keerzijde en dat verha met dekent omwonenden Deze mensen zijn Toch dit verhaal ook een keerzijde en dat verha met dekent omwonenden park. Deze De mensen zijn helemaal niet blij metvan dithet vooruitzicht. redenen met de omwonenden park. Deze mensen zijn helemaal nietdeblij metvan dithet vooruitzicht. De redenen kunnen met volgende woorden kort samengevat helemaal niet blij met dit vooruitzicht. De redenen kunnen met de volgende woorden kort samengevat lichtvervuiling, parkeeroverlast en geluidsoverlast. kunnen volgende woorden lichtvervuiling, parkeeroverlast enkort geluidsoverlast. de komstmet vandehet paviljoen gedaan metsamengevat de rust? lichtvervuiling, parkeeroverlast en geluidsoverlast. de komst van het paviljoen gedaan met degevoerd rust? t Er zijn tot nu toe verschillende gesprekken de zijn komst het paviljoen gedaan met rust? t Er tot van nu de toe verschillende gesprekken gevoerd gemeente en Klankbordgroep Park dede Wezenland Erer zijn tot en nu toevanuit verschillende gesprekken gevoerd t gemeente de Klankbordgroep ParkOmwonenden de Wezenland is vorig jaar de werkgroep gemeente deeen Klankbordgroep Parkwaarin de Wezenland is er vorigen jaar vanuit de ingediend, werkgroep Omwonenden Wezenlanden petitie werd v is erhet vorig jaar vanuit de ingediend, werkgroep Omwonenden Wezenlanden een petitie waarin dat voor de omwonenden geen optie is werd dat scv Wezenlanden een petitie ingediend, waarin dat het voorwordt. de omwonenden geen optie is werd dathuis scv van kracht Dit werd door tweehonderd dat voorwordt. de omwonenden geen optie is dathuis sc van het kracht Dit werd door tweehonderd ondertekend. van kracht wordt. Dit werd door tweehonderd huis ondertekend. Scenario C houdt en in dat er een paviljoen komt met een ● Binnenwerk Buitenonderhoud ● 600 Wanden ondertekend. Scenario C houdt in dat er een paviljoen komtvoelen met een van m². Deplafondafwerking omwonenden daarentegen m ● 600 Beglazing Scenario C houdt in dat erdan eeneen paviljoen komtvoelen meteen een van m². De omwonenden daarentegen m scenario B. Het betreft paviljoen met ● Kleuradvies van 600 m². De omwonenden daarentegen voelen scenario B. Het betreft dan een paviljoen met een omvang, namelijk 150 m². Voor de omwonenden m is ● Houtrotherstel scenario B. betreft danVoor een paviljoen eeni ● Kwaliteitsmateriaal omvang, 150 m². dezijn omwonenden belang datnamelijk deHet grootte zodanig moet dat met het geen ● WinterKorting omvang, namelijk 150 m². Voor dezijn omwonenden belang dat de grootte zodanig moet dat het geeni overlast en parkeerproblemen veroorzaakt. belang dat grootte zodanig moet zijn dat het geen overlast ende parkeerproblemen veroorzaakt. info@schildersbedrijfhenkbredewold.nl lees verder op pag overlast en parkeerproblemen veroorzaakt.

binnen- en buitengevel timmerwerk Martijn Veldman Timmerwerken staat voor onderhoud en werkzaamheden traditioneel vakmanschap,op pannendak met de juiste materiaal keus. houtrotherstel Wij kunnen u van dienst zijn met de het na-isoleren van werkzaamheden binnen- en zoals volgende buitenkant woning ramen, deuren en kozijnen, binnen- en Ook e buitengevel timmerwerk, en kluonderhoud Vraagop s? werkzaamheden pannendak, houtrot een ovan ffebinnenrte aa en herstel,het na-isoleren MV Onderhoud n! buitenkant woning. 06-13450893 Telefoon: 06 – 50 90 79 18 Zwolle Email: info@mv-onderhoud.nl Het werkterrein van Martijn Veldman timmerwerken is Zwolle en omgeving.

WWW.MV-ONDERHOUD.NL Neem voor vragen of vrijblijvende offerte

lees verder op pag lees verder op pag

www.schildersbedrijfhenkbredewold.nl

gerust contact op.

BELONING

€ 50 Wie heeft deze oorbel / creool van half wit en half geel goud en met drie steentjes gevonden? De eerlijke vinder ontvangt € 50. Stuur uw gegevens naar advertentie@deassendorper.nu

uitvaartonderneming van Marjon Klaassen kleinschalig uitvaartcentrum uitvaartonderneming van Marjon Klaassen Dekleinschalig pagina “Wonen in Assendorp” wil haar uitvaartcentrum in Assendorp duizenden lezers informeren over kleinschalig uitvaartcentrum de moAssendorp gelijkhedenindie er zijn om in je eigen wijk Assendorp bedrijven teinvinden die je kunnen helpen

met aanpassingen in en rondom het huis. inloopavond Ook voor ZZP’ers is deze pagina een uite elke 1inloopavond maandag van delage maand komst. Voor een relatief investering e elke u1inloopavond maandag van uur deaan maand kunt kenbaar maken de lezers, 19.00 20.30 e elke 1diensten maandag vanproducten de maandu aanwelke 19.00 - en/of 20.30 uur biedt. Of19.00 het nu- gaat omuur een (kleine) ver20.30 bouwing, hetnacht plaatsen van een dakkapel, dag en bereikbaar uitvoeren het dagop enschilderwerkzaamheden, nacht 038 453bereikbaar 63 20 leggen vanen een parketvloer, het ontwerpen dag nacht bereikbaar op 038 453van 63 20 Zonnebloemstraat 31,uw Zwolle en/of onderhouden tuin, aanpasop 038 453 63 20 Zonnebloemstraat 31, Zwolle singen aan de elektrische installatie, enwww.meanderuitvaarten.nl Zonnebloemstraat 31,kunt Zwolle zovoort, enzovoort, dan u terecht op www.meanderuitvaarten.nl deze pagina “Wonen in Assendorp”. Bel www.meanderuitvaarten.nl dan 088 644 0 630

ZE ZE ZE N N N • B• B• B I L JIAL JIAL J A LTEEIN L EENL E N K RTR R TR IK TI KATER ATRA

wonen in AssendorpWarmtevast.nl

Meander Uitvaarten Meander Uitvaarten Bent u gevestigd in Assendorp en uitvaartonderneming vanop Marjon wilt u adverteren dezeKlaassen pagina? Meander Uitvaarten

DA J RI D A R TA R TP IJ R T D A R TA R I K E L E N • S P O R T P R I J O R T TI K E L EN • S P R TP R AR TI K E P LEN • S O

Service en onderhoud voor verwarmingsketels ICE

UD EN SERV

NDERHO JAARLIJKS O vanaf

€ 108.-

incl. btw

Informeer naar de mogelijkheden 06 - 30 97 85 65 • R.Thalen Genemuiden

038 - 423 51 65 info@hollanddarts.com

Ook adverteren op deze pagina? Neem vrijblijvend contact op met ons op: 088 644 0 630

Profile for DeAssendorper

de-assendorper-september-2014  

de-assendorper-september-2014  

Advertisement