{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1

de Assendorper Wijkkrant voor Groot-Assendorp 3

Jaargang 12, nummer 6 September 2010

Eerste trekzakfestival in Doepark de Nooterhof

5 Fighting Femal: Lydia Mossel

8-9 Sport in Assendorp

13 Prijsvraag op de kinderpagina

Deze maand: Winkeliersvereniging Assendorp de oudste van Nederland

Assendorper winkeliersvereniging viert feest in te dienen bij de gemeente. De Assendorper vereniging heeft deze mogelijk aangepakt en een plan ingediend bij de gemeente Zwolle. Hierin staat hoe zij de toekomst zien van het winkelgebied en alles wat daar direct mee te maken heeft. ‘We hebben in dit plan bijvoorbeeld aangegeven hoe we de straat willen verfraaien met bijvoorbeeld bloembakken. Verder valt te denken aan acties en het ontwikkelen van een website met daarop alle winkeliers uit Assendorp vermeld. Het wordt voor ons dus een hoop werk, want om het plan te laten slagen, gaan we zelf bij alle winkeliers langs, want iedereen moet achter het idee staan. De winkeliers die geen lid zijn van de winkeliersvereniging worden op deze manier wel meer betrokken bij ons mooie winkelgebied’, vertelt de voorzitter.

RESTANTEN 2009

50% KORTING

BUY-CHEAP! NEVER PAY THE FULL PRICE!

Foto: Elsbeth Ensing Op zaterdag 4 september zijn de festiviteiten gestart. De hele dag was er gratis koffie en thee in tent en ´s middags speelde mannenkoor ´Roalter Jong´s´ op diverse lokaties in th Ensing de Assendorperstraat de de sterren van de e b ls E : Foto hemel

De Assendorper winkeliersvereniging bestaat op 7 oktober 2010 precies 85 jaar, begin september is deze feestdag al groots gevierd. Eind oktober komt er nog een grote actie. De voorzitter van de winkeliersvereniging, Roger Miellet, is apetrots dat uitgerekend de vereniging van Assendorp de oudste van Nederland is. Er is in die tijd wel veel veranderd. Op het hoogtepunt telde Assendorp bijna vierhonderd winkels. Daar is in de loop der jaren wel verandering in gekomen. Momenteel telt de wijk zo’n zeventig winkels. Door: Harry Bartelds

‘Wij willen met de winkeliers vereniging stimuleren dat het gezelliger wordt op straat’,vertelt Miellet. ‘Uiteindelijk willen we van de Assendorperstaat een verblijfsgebied maken. We organiseren daarom ook verschillende activiteiten. Zo hadden we recentelijk een braderie en muziek in de straat. Allemaal met het doel het gezelliger te maken in de straat.’ Gesprekpartner De winkeliersvereniging is momenteel druk bezig in de gemeente Zwolle een goed gesprekspartner te vinden. Er is een nieuwe proefwet die winkeliersverenigingen in de gelegenheid stelt een plan

Voordelige Inktjetcartridges 10% korting bij recycling Kleurenkopieën A4 0,60 per stuk

Meander Uitvaarten het bedrijf van Marjon Klaassen

Meander Uitvaarten is een kleinschalige onderneming met eigen uitvaartcentrum in Assendorp

inloopavond elke 1ͤ maandag van de maand 19.00 - 20.30 uur Zonnebloemstraat 31 038 453 63 20 (dag en nacht bereikbaar) www.meanderuitvaarten.nl


2

September 2010

Van de redactie:

Poolbiljart in Stichting wijkkrant de Assendorper dingt mee wijkcentrum De Enk naar de Overijsselse vrijwilligersprijs 2010!

Kidsclub, sport voor kinderen met een lichamelijke beperking

Begin dit jaar is in onze wijk Assendorp een oud en vertrouwd nieuwsorgaan terug; wijkkrant de Assendorper. Na bijna twee jaar afwezigheid is er nieuw leven ingeblazen door een groep enthousiaste vrij willigers. Journalisten, bezorgers, correctoren, bestuursleden, advertentieverkopers en redactieraadleden, ze doen het allemaal omdat ze hart hebben voor de wijk. U als Assendorper zult één van hen vast al eens gezien of gesproken hebben.

Ingezonden bericht: Kidsclub is de sportclub voor kinderen van 4-12 jaar met een lichamelijk beperking. Elke zaterdagochtend wordt er gesport en gezwommen in de sportzaal en het zwembad van revalidatiecentrum de Vogellanden. Wekelijks worden er andere activiteiten aangeboden, om zo kennis te maken met de verschillende mogelijkheden van bewegen en sport, denk aan tikspelen, rolstoelsporten en klimmen. Kidsclub wil bereiken dat elk kind kan ontdekken waar hij goed in is en samen plezier beleven aan bewegen in een groep.

Deze groep gemotiveerde mensen zijn opgegeven voor de jaarlijkse vrijwilligersprijs van Overijssel. De provincie geeft aan dat een kwart van haar inwoners actief betrokken is bij werk dat onbetaalbaar is en dat zij de vrijwilligers daarom graag in het zonnetje zet. Stichting wijkkrant de Assendorper is inmiddels door naar de tweede ronde voor vrijwilligersorganisaties van het jaar. Naast deze categorie kunt u ook stemmen voor de vrijwilliger, jonge vrijwilliger en allochtone vrijwilliger van het jaar. U kunt ons helpen en de stichting de vrijwilligersorganisatie van 2010 maken door te stemmen op www. ovp2010.nl. Met de inzet die we tonen bij het maken van de krant gaan wij er nu ook voor om vrijwilligersorganisatie van het jaar te worden! En we vragen uw hulp!

Over het thema Vakantie kilo’s, een bekend fenomeen bij man en vrouw, jong en oud. Gelukkig voor velen van ons begint het sportseizoen in deze maand weer. De voetbal, volleybal, handbal, rugby, tennis of hockey trainingen zijn weer gestart. Of misschien ga je je vanaf deze week in het zweet werken in de sportschool of is alleen maar het ritme van weer naar je werk gaan en veel traplopen voldoende. Daarnaast zijn er natuurlijk ook de gezelligheidssporten die stil hebben gelegen tijdens het vakantieseizoen, denk daarbij aan sjoelen, darten of het kaarten als denksport. De vakantie is echt weer voorbij als je op zaterdag de jongelui in sporttenue ziet fietsen richting de verschillende sportvelden. Wij van de Assendorper zijn erg benieuwd naar de sporten die in onze wijk te beoefenen zijn en ook naar de beoefenaars. De laatste maand zijn onze journalisten op pad geweest om de verschillende sporten in beeld te brengen. Deze maand staat de krant dan ook in het thema van sport. Dan een kleine vooruitblik op oktober. Die maand willen we met het thema hobby gaan werken. Weet u iemand met een ludieke hobby, of heeft u zelf een vreemde hobby? Laat het ons weten via redactie@deassendorper.nu. Annet van Rijssen redactie coördinator

Overzicht van activiteiten Stichting Welzijn Ouderen (SWO) Deze stichting organiseert vele activiteiten in de Enk.

Enkstraat 67 8012 VA Zwolle tel: 038-4216331 mail: mfc.de.enk@hetnet.nl Openingstijden: Maandag t/m vrijdag 8:45 uur - 00:00 uur

STRIP

Verenigingen/clubs Er zijn verschillende clubs die hun repetities, cursusavonden en sportactiviteiten in de Enk houden. Voor meer informatie, tel. 038 - 42 163 31 Kinderopvang Doomijn Peuterspeelzaal maandag t/m vrijdag van 8:45 uur - 11:45 uur Buitenschoolse opvang Maandag 8.45 uur tot 17.45 uur Dinsdag 8.45 uur tot 14.45 uur Donderdag 8.45 uur tot 17.45 uur Vrijdag 8.30 uur tot 11.30 uur Voor meer informatie tel. 038 - 42 159 09

Vanaf 14 september kan men ook aan het Assendorperplein, in de Enk, terecht voor een partijtje pool. Nu de ontmoetingsruimte van het wijkcentrum een ingrijpende verbouwing zo goed als achter de rug heeft, is er ruimte ontstaan voor een poolbiljart. De ruimte kent sinds jaar en dag twee biljarttafels, en op verzoek van velen nu eindelijk ook een pooltafel. Voor een potje spelen kan men terecht bij het beheer, kosten: € 1,= per spel.

Nieuwe rubriek: deze maand geboren Graag verwelkomen wij de nieuwe wijkbewoners van Assendorp.

Voor meer informatie kijk op www. kidszwolle.nl

De Assendorper is een uitgave van Stichting Wijkkrant de Assendorper en wordt gratis huisaan-huis verspreid in Oud-Assendorp, Nieuw-Assendorp, Pierik, Stationswijk, Groot Wezenland, Hanzeland en De Geren. Zij is tevens af te halen bij enkele Zwolse wijkcentra, de bibliotheek in de Diezerstraat en op diverse andere plekken. De redactie en het bestuur van deze krant bestaat uitsluitend uit vrijwilligers. Oplage: 7.000 exemplaren Frequentie: 12 x per jaar Druk- en zetfouten voorbehouden Redactie adres Enkstraat 67 8012 VA Zwolle mail: redactie@deassendorper.nu Klachten met betrekking tot de bezorging kunt u melden via: bezorging@deassendorper.nu

Stuur daarom vanaf nu uw geboortekaartjes aan: de Assendorper, Enkstraat 67 8012 VA Zwolle

Hoofd- en eindredactie Annet van Rijssen, Angenieta Klinge

En wij houden u op de hoogte van alle geboortes in de wijk!

© miviso.nl

de Assendorper Wijkkrant voor Groot-Assendorp

Journalisten gezocht! Woon je in Assendorp en wil je graag iets doen voor je wijk? Meld je dan nu aan als vrijwilliger voor wijkkrant de Assendorper. Wij zoeken nog een aantal journalisten. Stuur bij interesse je contactgegevens en motivatie naar mail: redactie@deassendorper.nu

Handige contacten U kunt met de servicelijn bellen als u vragen, klachten of meldingen heeft over de openbare buitenruimte. Daarbij kan het bijvoorbeeld gaan over zaken als losliggende of verzakte stoeptegels, omgevallen bomen of overhangende takken, beschadigde of vernielde speeltoestellen, overmatig onkruid of niet werkende verlichting. Bereikbaar op werkdagen van 08:30 - 16:30 uur. Wijkbeheerder Assendorp Wijkmanager Assendorp Wijkwethouder

Colofon

Tom Horstman (telefoon: 14038) Suzanne Douwsma (telefoon: 14038) Erik Dannenberg (telefoon: 14038)

Wijkagent Jan Witte (telefoon: 0900-8844) inloopspreekuur: Woensdag 9:30 uur - 11:00 uur (Fresiastraat 25)

Marieke Brouwer

Redactie Masja van Acquoy , Harry Bartelds, Tineke Bloem, Arvid Boschman, Astrid Bosman, Kees Canters, Rob van Elburg, Sander Franken, Jelly Hiemstra, Angenieta Klinge, Emiel Löhr, Frank Maurits, Paula Muller, Toine Poelman, Leontien Overdijk, Annet Van Rijssen, Daryl Scarse, Aukje Schonewille, Niels van der Touw Strip Marieke Brouwer Vormgeving Elsbeth Ensing Bezorging Dianne Olthof Advertenties Elmer Bakker, Karin Mulder, Eric Spies Druk F.D. Hoekstra Boom, Emmeloord Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen voor publicatie zonder toestemming van de uitgever. De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden stukken te weigeren of in te korten. De mening van de columnist is niet noodzakelijk de mening van de krant. Datum volgende editie 20 oktober 2010 Uiterste inleverdatum kopij: 8 oktober 2010 Ingezonden stukken dienen met naam- en contactgegevens ondertekend te zijn en kunnen worden verzonden aan bovenstaand redactieadres of via e-mail aan: redactie@ deassendorper.nu Adverteren in de Assendorper? Bent u ondernemer in Groot-Assendorp of heeft uw onderneming iets te bieden aan de bewoners in de wijk? Zorg er dan voor dat uw advertentie te vinden is in de Assendorper. Neem voor meer informatie contact op met: Elmer Bakker: 06-502 81 133 of Eric Spies: 06-546 95 907 mail: advertentie@deassendorper.nu

Internet: www.deassendorper.nu


Nieuws

Eerste trekzakfestival in Doepark de Nooterhof Zondag 12 september was het zo ver. Het eerste Zwolse trekzakfestival opende haar deuren om de beoefenaars van dit instrument te verwennen met workshops van diverse aard. Uiteraard waren bezoekers ook van harte welkom, echter de regen gooide wellicht wat roet in het eten. Dat mocht de pret niet drukken, want tijdens de diverse workshops werd er driftig gespeeld en geoefend. Zo was er een workshop over hoe er in België gespeeld wordt. Samen met de Belgen voorzag een aantal deelnemers uit het Duitse Papenburg het geheel met een internationaal randje.

of knopje in en het maakt niet uit of je duwt of trekt, de toon blijft hetzelfde. Bij een trekzak ligt het anders. Als je de knop indrukt en je trekt, dan krijg je bijvoorbeeld de C. Duw je vervolgens en je blijft dezelfde knop indrukken, dan krijg je een D. Wat dat betreft is het een uitdagend instrument voor jong en oud. Tevens kun je het alleen bespelen, maar het liefst natuurlijk met meerdere beoefenaars. Dat is echt kicken en zo passievol, dat elk nummer een genot is om te spelen. Het raakt echt je ziel. Het mooie van de trekzak is ook dat je alle soorten muziek er mee kunt maken. Van melancholisch, volks, pop tot opzwepende, een soort van klezmer, muziek.’

Door: Emiel Löhr

Vereniging De hele ochtend en middag was het een muzikaal feest om op het Doepark de Nooterhof te zijn. Hopelijk dat dit festival dan volgend jaar ook een vervolg krijgt. Maar voor wie niet zo lang wil wachten, of interesse heeft in het bespelen van dit mooi instrument, die kan terecht bij een heuse vereniging die hier in Zwolle is. Meer informatie: www.zwolsetrekzakclub.nl/de-club.

Passie De naam ‘trekzak’ klinkt heel oubollig en als iets uit grootvaders tijden. Niets is echter minder waar. Volgens Sonja ter Haar (ze woont op de grens van Wipstrik/Assendorp), een fanatiek trekzakbespeelster, kent haar instrument vele facetten. ‘Kijk, het is geen gebruikelijke accordeon. Op een normale accordeon druk je een toets

Foto: Emiel Löhr Samen muziek maken geeft plezier

Met de scootmobiel, rolstoel of rolator door Assendorp… een hele sport

3 Informatiemarkt Vrij uit actief Op zaterdag 9 oktober van 12.00 uur tot 16.00 uur presenteren vrijetijden sportorganisaties uit Overijssel en Flevoland zich op de VrijUitActiefmarkt en laten het publiek kennismaken met hun activiteiten door middel van workshops en demonstraties. De Vrijuit actiefmarkt bruist van de activiteiten en wordt gehouden in de centrale hal en de sporthal van De Vogellanden, centrum voor revalidatie, aan de Hyacinthstraat 66a in Zwolle. Door: Harry Bartelds

Foto: Toine Poelman Assendorp, een leuke wijk om in te wonen en te leven. Je zit overal dichtbij. Maar, hoe zit het eigenlijk als je in Assendorp woont en je hebt een lichamelijke of andere handicap, zodat je voor je vervoer en mobiliteit ben je afhankelijk van de rolstoel, rolator of de scootmobiel. Is het dan ook prettig toeven in de wijk? Door: Emiel Löhr We nemen de proef op de som en met Johannes van Dijk en Grietje van Dijk-van de Werf hebben we een kleine toertocht door de wijk gehouden. Johannes, 87 jaar, is afhankelijk van z’n scootmobiel en Grietje, 84 jaar, heeft een rolator nodig. Beiden wonen in de ‘Molenhof’, gezond, wel en goed van geest. Johannes was jarenlang machinist bij de NS en Grietje verzorgde het huishouden. Afkomstig van de Groninger klei, beschikken deze ‘mollebonen’ gelukkig over de nodige portie humor (de scheve lantarenpalen in Assendorp zijn niet door Johannes veroorzaakt), want als de van Dijks op de Assendorperdijk aansturen, doemen de eerste problemen al op. Stoep, lantarenpalen en fietsen. De route voert ons langs de Assendorperdijk, dan links af langs de Super de Boer de Assendorperstraat op. Vervolgens weer links de Molenweg op, om via de Sallandstraat weer uit te komen op de Assendorperdijk

richting de Molenhof. De stoep niet is niet al te breed en ook de lantarenpalen lijken allemaal verkeerd te staan. Deze zijn veelal in het stoepgedeelte geplaatst, zodat de ruimte voor de scootmobiel wel heel erg klein wordt. Als er bovendien dan ook nog fietsen geparkeerd staan, dan wordt het welhaast een onmogelijke opgave om te kunnen passeren, laat staan als er ook nog tegenliggers zijn. In de Assendorperstraat wordt het lastig als winkeliers hun uitstalling op de stoep hebben staan met winkelend publiek (zie foto.) Gelukkig zijn er vele af- en opritten langs de route en is Johannes behendig met de stuur als hij richting een afrit koerst en er een auto niet helemaal gelukkig geparkeerd staat. Sport Natuurlijk is het rondje die we gemaakt hebben niet representatief voor heel Assendorp. Het is ook niet gezegd dat er overal fietsen kriskras geparkeerd staan en dat er nergens brede stoepen zijn. Wel is er een stuk bewustwording. Een route die je normaliter loopt in 10 minuten, is nu gedaan in ongeveer drie kwartier en dat is geen overdrijving. Een hele sport om dit rondje te maken in een scootmobiel. Want als je niet verder kunt moet je de stoep af, met gevaar voor lijf en leden, terug, ergens een oprit vinden en hopen dat je verder kunt. Dat zet aan het denken en hopelijk u, als lezer en Assendorper, ook.

‘Het is inmiddels de vijfde keer dat de Vrij uit actief markt wordt georganiseerd’, aan het woord is Anniek van Vilsteren consulent Revalidatie & Sport/ bewegingsagoog van de Vogellanden. Elk jaar blijken meer mensen de weg naar de Vrij uit actiefmarkt te vinden om zo antwoord te krijgen op hun vraag welke activiteiten geschikt zijn om op te pakken. Rolstoelstunter Bijzonder aan de informatiemarkt dit jaar is toch wel dat rolstoel stunter David Magee die dag komt. ‘Als je zijn naam intikt bij You Tube dan kom je terecht bij een introductie filmpje van David Magee. Wij zijn natuurlijk heel erg blij dat hij komt. Het is echt spektakel wat hij brengt’, aldus een zeer enthousiaste Anniek van Vilsteren. Sportinstuif Op die dag is er nog veel meer te zien en te beleven in de Vogellanden zoals Joy on Wheels, rolstoeldansen, Classic Express verzorgt drie concerten in een rijdende concertzaal, Stichting rolstoelbasketbal is aanwezig, ballonnen clown geeft een voorstelling, boogschieten, kindercircus Pavarini geeft een voorstelling en workshops. Nieuw is dit jaar dat er een sportinstuif georganiseerd wordt door de gemeente Zwolle. En nog veel meer, teveel om op te noemen. Als je Anniek van Vilsteren vraagt waarom je deze dag zou kunnen bezoeken zegt ze: ‘Ik wil tegen iedereen zeggen nieuwsgierig en kom gewoon eens kijken wat de mogelijkheden zijn bij de verschillende verenigingen. Juist ook de mensen voor wie deze mogelijkheden niet noodzakelijk zijn, wil ik van harte oproepen massaal te komen. Ook voor u kan het erg leuk en leerzaam zijn achter de schermen te kijken.’ Vrij uit actief wordt georganiseerd door MEE IJsseloevers en Revalidatiecentrum de Vogellanden.

Meinesz & Bennesz

Kado en houten speelgoed

Volop houten kinderspeelgoed!

Assendorperstraat 82, Zwolle www.meineszenbennesz.nl


4 Column

Kettingreactie

Door: Emiel Löhr Sport! Bewegen is goed voor lijf en leden en het schijnt ook de geest te stimuleren. Wat in mijn ogen ook sport is, zijn diverse klusjes van huishoudelijke aard. Onlangs, toen de Tour de France was, ging pardoes de band van mijn fiets lek. ‘Geen probleem toch’, hoor ik u denken. Echter, de laatste keer dat er een band geplakt is, is ondertussen ook al weer 25 jaar geleden. De crisis heeft ook invloed op ondergetekende, dus deze reparatie werd zelf ter hand genomen. Hoe moest het ook al weer? Snel naar de bouwmarkt om een ‘bandbeplakkingskit’ te kopen om, thuis aangekomen, te merken dat er reeds een doosje in de keukenla lag. Geen nood en zwierig werd de fiets gepakt en na drie keer gevallen te zijn, stond ie eindelijk in de ‘bandplakhouding’, leunende op stuur en bagagedrager. Ah, gelukkig waren er zes ‘lepels’ voorradig om de buitenband van de velg af te pulken. Met veel pijn en moeite waren de eerste drie in positie, maar toen met veel kracht de vierde werd aangezet, schoten de drie andere al demarrerende en waaierachtig door de keuken heen. Vanaf nu werd het een gevecht, niet tegen de elementen, maar tegen de fiets! De lepels werden wederom bevestigd en na menig peentje zweten was de buitenband er eindelijk af. Aangezien het de achterband betrof, diende zich reeds spoedig een ander probleem aan. Hoe deze er af te krijgen, zonder de ketting, het wiel zelf, de versnellingen allemaal los te hoeven maken? Uiteraard kon ik niet bogen op enigerlei ervaring op dit gebied en ik besloot de stoute schoenen aan te trekken door de band gewoon maar op te pompen. ‘Verhip, zo gingen de gedachten, maar hoe vind je nu toch het gaatje?’ Na lang graven kwam er een herinnering naar boven over een afwasteiltje met water. Deze was snel gevuld. Door met één hand de teil als een ober te laten balanceren terwijl de andere de band erin probeerde te deponeren kwam van het een het ander. Fiets ondersteboven, twee keukentegels doormidden en een schaafplek op de knie. Door de schrik vloog de teil uit de handen, over de boodschappen en door de hoogte van de waterzuil eveneens over allerlei elektrische apparatuur heen. Stuur scheef en versnelling naar de mallemoer. Wat een schade! Nu was het de dood of de gladiolen. Alles opnieuw in stelling gebracht en zekerheidshalve plakkers erop bevestigd met een hele tube Solution! Het gat was eindelijk boven water, maar ondertussen was ik zo high van de lijmdampen geworden, dat ik, ondanks alles, met een glimlach van oor tot oor de ravage stond te aanschouwen. De fiets fietst nu alsof je elke keer over een hobbeltje rijdt. Leuk man…sport!

Nieuws

September 2010

Assendorper Auke Leistra schrijft misdaadroman Auke Leistra, sinds 13 jaar inwoner van Assendorp, heeft samen met zijn broer Gerlof een boek geschreven. Auke meer als de literator, en zijn broer, in het dagelijks leven misdaadjournalist, als technisch expert op het gebied van misdaad en recherchewerk. Niet zomaar een leeswerkje dus, maar een heuse misdaadroman. De stad Zwolle dient als achtergronddecor en de hoofdpersoon woont in Assendorp, zo’n wijk waar volgens hem ‘geen zinnige stad zonder kan’. Bloed op het palet is de titel. ‘We zijn er ongeveer twee jaar mee bezig geweest, want het moest allemaal gebeuren naast mijn werk als vertaler’, aldus Auke. Door: Emiel Löhr Een Assendorper die een roman schrijft en ook nog één met misdaad als thema. Auke: ‘Van sportwedstrijden wordt vaak gezegd dat ze het hele menselijke bestaan in een notendop weergeven. Maar misdaad laat óók

heel wat facetten van de menselijke geest zien, en dan met name van de duistere kant. Dat fascineert me. Tevens vind ik het leuk niet alleen de eigen, maar ook de fantasie van de lezer te prikkelen. Dat is het mooie aan schrijven. Soms kan ik uren bezig zijn om de perfecte bladzij te creëren. Wat dat betreft is het echte kunst voor me.’ Palet Een palet is een soort van houten bord waarop de schilder z’n kleuren mengt. Vele variaties en kleurschakeringen zijn mogelijk. ‘Met de titel van het boek kun je al vele kanten op’, aldus Auke. ‘Het verwijst naar iets concreets, bijvoorbeeld de kunstenaarsvereniging Palet, maar ook naar familie, oftewel bloedbanden. Met dat bloed kun je natuurlijk ook weer diverse kleuren mengen. Hierdoor hoop je met de titel alleen al de fantasie van de lezer in beweging te zetten.’ Auke schreef eerder Moord op het Pieterpad, maar dit is het eerste boek dat hij samen met zijn broer schreef. De

Foto: Emiel Löhr Auke Leistra plannen voor de toekomst zijn al helder. ‘Het schrijven smaakt naar meer, en een hele serie over de duistere kanten van de mens en de maatschappij ligt in de lijn der verwachtingen. De mogelijkheden om over het thema misdaad te schrijven zijn, net als de

mengvormen op een palet, oneindig.’ Bloed op het palet is verschenen bij uitgeverij De Vliegende Hollander en is in de boekhandel verkrijgbaar

Judith van Drooge naar WK Tai Chi Ze is al de beste van Nederland, de beste binnen Europa, wordt ze nu ook de beste van de wereld? Eind september reist Judith van Drooge (36), samen met haar dochter Enya(14), naar Taiwan, om mee te doen aan vier verschillende onderdelen van Tai Chi. ‘Pushing Hands’, Tai Chi Chuan (hand vorm), Tai Chi zwaard en Tai Chi sabel. De jury beoordeelt op vorm; o.a. houding, beweging, concentratie, richting, balans en op evenwicht. Er doen minstens twintig verschillende landen mee. Door: Paula Muller Wie zondag ochtend door Park de Weezenlanden loopt of jogt, ziet al snel een groep Aziatische mensen prachtige, langzame, symmetrische en vloeiende bewegingen maken, dit is Tai Chi. Judith organiseert, in dit zelfde park, elke laatste zaterdag van april, een Tai Chi dag, dit is de Zwolse bijdrage aan een wereldwijd evenement om positiviteit in de wereld te promoten. Van oorsprong is Tai Chi een oosterse verdediging sport. De oefeningen worden nu meestal voor het welzijn van de mens gebruikt, om lichaam, ademhaling en geest te reguleren om

te ontspannen. De houdingen worden langzaam en bewust uitgevoerd waarbij de geest het lichaam stuurt. Tai Chi is in feite een verzamelnaam van vele stijlen en stromingen in de krijgs- en gezondheidskunsten. Het is geen prestatiesport. Judith vertelt rustig en beheerst haar verhaal. ‘Tijdens mijn jeugd heb ik veel aan turnen gedaan, ik ben hierin ook kampioen van Drenthe geweest. Fysiek was ik dus al erg sterk. Ik wilde ook aan mijn geestelijk bewustzijn werken en ben begonnen met meditatie, intuïtieve ontwikkelingen en healing. Ruim tien jaar geleden ging ik Tai Chi lessen volgen en voelde dat dit mij een ideale verbinding gaf tussen het geestelijke en het lichamelijke bewustzijn. In 2003 ben ik met mijn eigen Tai Chi school gestart, zowel aan jong en oud. Wat ik veel hoor van mijn cursisten en vooral van de ouderen, is dat ze beter slapen, zekerder gaan lopen omdat ze meer op hun voeten gaan vertrouwen, de coördinatie neemt toe en ze durven meer initiatieven te nemen. Kortom de levens vreugde neemt toe. Dit komt doordat de doorbloeding verbetert en ook de aanhechting van de spieren krijgen meer veerkracht’, legt Judith uit. Terwijl Judith de aardappelen alvast

de Assendorper Advertentieverkopers gezocht Stichting wijkkrant de Assendorper is op zoek naar enthousiaste, zelfstandige advertentieverkopers. Ben je makkelijk in de omgang, heb je een gezonde commerciele instelling en vind je het leuk om de ondernemers in de wijk beter te leren kennen? Meldt je dan nu aan als vrijwilliger bij de Assendorper via: advertentie@deassendorper.nu.

Foto: Eildert Noorda Judith van Drooge schilt voor de avondmaaltijd, laat haar dochter vol trots alle bekers en medailles zien die haar moeder de afgelopen jaren heeft gewonnen. Bescheiden laat Enya daarna ook een beker van zichzelf zien, gewonnen in de zeven jaar dat ze zelf Tai Chi les kreeg van haar moeder. Judith houdt zich wel staande (letter-

lijk en figuurlijk) daar aan de andere kant van de wereld. Ze beheerst haar talent met veel zelf vertrouwen, haar dochter reist mee en velen die achterblijven steunen haar in gedachten. Ze is klaar om deel te nemen aan de wereld kampioenschappen Tai Chi Chuan 2010 in Taiwan.


Wijkbewoners

September 2010

5

Maandelijkse column kijk op de wijk

door Wijkagent Witte Allereerst wil uitdelen....

ik

complimenten

De complimenten voor heel veel burgers in Zwolle en ook voor enkelen in onze wijk. Het zijn gemeende complimenten. Diep respect voor deze inwoners van Zwolle. Gelukkig zijn er nog mensen die de politie bellen bij het zien van verdachte omstandigheden. Door de politie te bellen, lukte het ons de verdachten, soms op spectaculaire wijze, aan te houden. Spectaculair, met lange achtervolgingen welke je soms ook op de TV ziet. Bij ons ontbreken alleen de videobeelden. Af en toe lijkt het op het Wilde Westen. Deze verdachten waren betrokken bij woninginbraken en/of bedrijfsinbraken en dat werd door de oplettende burger gezien en doorgegeven. Ook complimenten voor het kordate optreden van inwoners, ook in Assendorp. Door dit optreden werden levens gered. Ik maak een diepe buiging voor deze mensen. By the way… Het inbrekerstuig moet goed gaan oppassen. Niet een beetje op je tellen

passen, nee, echt een beetje bang worden. Ze lopen namelijk de kans dat ze eindelijk zeer goed getrainde politieagenten achter zich aan krijgen. Politieagenten, voor wie het een fluitje van een cent wordt om een achtervolging te voet als winnaar af te sluiten. We gaan echt met onze conditie bezig. We gaan zo goed bezig, dat we zelfs een test moeten doen. Er wordt een parcours uitgezet met allerlei oefeningen. Geen berg is te hoog. Niet slagen voor de test betekent niet de straat op. Mocht u mij binnenkort als een zombie langs de weg zien rennen, dan weet u waar ik mee bezig ben. Ik doe dat overigens niet in uniform. Ik krijg anders te veel was. Ik moet op dit moment zelf de was en de strijk doen. Ik ben een beetje mantelzorger vanwege het feit dat mijn vrouw een operatie heeft ondergaan. Het is dus afgelopen. Er ontkomt ons geen inbreker of autokraker meer.

planten achter in de tuin. Het gaat dan veelal om enkele planten, zeg een stuk of drie. Helaas voor de persoon in kwestie die denkt goedkoop een jointje te kunnen produceren: er is een gedoogbeleid in ons mooie Nederland, maar dat mag nou net weer niet volgens de Opiumwet. Je vervaardigt softdrugs en dat mag niet. Weed moet je halen in de coffeeshop en mag je dus niet zelf vervaardigen. Mijn advies : haal het zelf weg, anders loop je de kans dat de politie het gaat doen. Je kunt niet zeggen dat je niet gewaarschuwd bent, tenzij je de Assendorper niet leest. Ik ga nog een rondje hardlopen. Jan Witte, wijkagent

Even wat anders… De laatste tijd komt de politie regelmatig op adressen waar weedplanten worden gekweekt en groeien. Dat gebeurt bij bewoners op het balkon, anderen hebben weed-

Foto: Bommels fotoshop

Vanaf haar twaalfde jaar maakt Lydia Mossel onderdeel uit van het Nederlandse Karateteam

Best Fighting Female: Lydia Mossel Zaterdag 28 augustus werd er in de WRZV-hallen de karate-interland gehouden tussen Turkije en Nederland. Turkije is de huidige Europees- en Wereldkampioen karate en de Nederlandse ploeg moest dan ook volop aan de bak. De 23-jarige Pabo-studente Lydia Mossel is één van de vier personen van het Nederlandse damesteam. Deze keer werd het team tweede maar Lydia werd wel uitverkozen tot best vechtende dame van deze interland-krachtmeting. Door: Leontien Overdijk

naar de sportschool waar ze met haar poppen op de mat speelde. Wat haar opviel, waren de mooie pakken en de gekleurde banden. ‘Dat wil ik ook!’ zei ze en spelenderwijs begon ze met karate. In eerste instantie met haar hoofd in de lucht en vrij afwezig. ‘Haal die er maar af, die kan het niet’, was dan ook wat ze hoorde. Haar vader liet haar toch lekker haar gang gaan en gaandeweg raakte ze geïnte­ resseerd in het spelletje. Op haar tiende had ze in de gaten waar het bij karate om ging en kreeg ze echt de smaak te pakken.

om de zoveel tijd een bepaalde hoeveelheid insuline af die via de naald in haar lichaam komt. Deze pomp heeft ze vierentwintig uur per dag om. ‘Alleen tijdens de wedstrijd ontkoppel ik de pomp, waarna ik hem gelijk weer aan doe als ik klaar ben’, vertelt ze nuchter. ‘Ik heb weinig insuline nodig, omdat ik topsport beoefen, waardoor mijn vetpercentage heel laag is. Vet blokkeert insuline namelijk. En het voordeel van diabetes is dat mijn grenzen altijd meetbaar zij.’ Haar karatetraining bestaat uit krachttraining, hardlopen en drie keer per week karateles en oefenen met het Nederlandse team. ‘ Ik train ongeveer 15 uur per week.’ Bondscoach De bondscoach van het Nederlandse karateteam is Wim Mossel, haar vader. Voor haar is het geen probleem dat hij haar coach is. Hier is nooit discussie over geweest binnen het team en hij behandelt haar als elk ander lid van het karateteam. Tijdens de training en wedstrijden noemt ze hem alleen geen ‘papa’, maar ‘Wim’. Dit om misverstanden te voorkomen. ‘Thuis noem ik hem natuurlijk gewoon papa en hebben we het niet altijd over karate. Als mijn moeder er bij is, dan schakelen we sowieso na vijf minuten over op een ander onderwerp!’

Lydia omringt door het Turkse Nationale Team Alhoewel ze tevreden is over haar wedstrijden en ze goed gevochten heeft, ziet ze toch ook gelijk waar ze beter op moet trainen: ‘Aanvallen met meerdere technieken, afstand tot tegenstander groter houden en meer dreiging uitoefenen’, dat zijn mijn verbeterpunten’, zegt ze. Op haar twaalfde jaar begon ze bij het jeugdteam karate van Nederland. Ze kwam al heel vroeg in aanraking met karate, omdat haar vader trainer is. Als vierjarig meisje ging ze mee

Diabetes Wat haar op dezelfde leeftijd ook te pakken kreeg, was diabetes. Haar lichaam stopte met de aanmaak van insuline en twee jaar lang moest Lydia zich vier maal per dag met insuline inspuiten. Ook moest ze op de gram af al haar voedsel wegen en moest op precies gezette tijden eten. Op haar twaalfde stapte ze over op een pomp die met een naald, die bevestigd zit in haar bovenarm, op het lichaam gedragen wordt. Deze pomp geeft

‘Karate is een onderdeel van mijn leven, het hoort gewoon bij mij’,vertelt Lydia enthousiast. Dit maakt de keuze die ze heeft gemaakt ook makkelijk vol te houden. Ze kan de vele verleidingen van uitgaan en ongezond eten ook eenvoudig weerstaan. ‘Het is geen probleem om een keer lekker uit eten te gaan zolang ik maar onder de achtenzestig kilo blijf en dat is voor mij geen probleem. Ik kan ontzettend veel eten. Vriendinnen vertellen mij dat als ik zou stoppen met karate ik moddervet zou worden.’

Lydia Mossel showt trots haar beker voor Best Fighting Female Gevloerd Dat karate een harde sport is heeft ze twee jaar geleden aan den lijve ondervonden. Haar tegenstander gooide haar op de mat met een techniek die uit de free-fight komt en dus niks met karate te maken had. Desondanks zat ze wel met een gebroken ruggenwervel en was ze drie maanden uit de running. Ze was erg onder de indruk van het moment, maar ze zag ook weer in dat karate echt bij haar hoort, want in de periode dat ze niks kon, was ze niet te genieten. ‘Dit was ook de natuur die mij vertelde dat ik het rustig aan moest doen’, vertelt ze, ‘Ik had me

veel te veel gefocust op karate en nam te weinig rust.’ Eind oktober vindt de WK karate plaats in Belgrado. Of ze hierbij aanwezig zal zijn, is nog onzeker. Haar plek hangt af van de komende wedstrijden in Duitsland en Tsjechië waar ze in de top vijf moet komen. Elke wedstrijd moet ze er uithalen wat erin zit en niet verder kijken. Toch zegt haar gevoel dat het wel goed zit met haar mogelijke deelname aan de WK.


6

Advertenties

September 2010

Stichting Kringloop Zwolle Ruime keuze aan goede, betaalbare meubels, tv’s, radio’s, gasfornuizen, boekenkasten, lampen enz. Nieuwe Veerallee 12, Nieuwe Deventerweg 6 (Zuid) Open: ma. 12-18 u, di. t/m vr. 10-18 u, za 10-17 u, do. koopavond. Tel. (038) 4 22 06 06

Er is weer balkenbrij! Uiteraard biologisch uit het vechtdal.

Assendorperstraat 55 Zwolle Tel: 038 - 422 07 80 Depot Hasselt bij: Goedthart Boeken, De Mark 4 Depot Genemuiden bij: J.R. Schoenmode, Langestraat 15

www.slagerijhaverkort.nl Assendorperstraat 49 8012 DE Zwolle 038 - 421 69 86

de Assendorper Wijkkrant voor Groot-Assendorp

Uw advertentie hier? Uw advertentie op de advertentiepagina van de Assendorper? Wijkkrant de Assendorper komt één keer per maand met het laatste nieuws uit de wijk en wordt gratis huis-aan-huis verspreid in Oud Assendorp, Nieuw-Assendorp, Pierik, Stations-wijk, Groot Wezenland, Hanzeland en De Geren. Zij is tevens af te halen bij enkele Zwolse wijk-centra, de bibliotheek in de Diezerstraat en op diverse andere plekken.

Kaaspakhuis

Bent u ondernemer in Groot-Assendorp of heeft uw onderneming iets te bieden aan de bewoners in de wijk? Zorg er dan voor dat uw advertentie te vinden is in de Assendorper. Neem voor meer informatie contact op met:

Alle soorten Kaas max: € 6,50 per kilo

Elmer Bakker: 06-502 81 133 of mail: advertentie@deassendorper.nu Openingstijden Woensdag t/m zaterdag 9.00 uur tot 17.00 uur

Adres Assendorperstraat 97 Zwolle

Heeft u nog geen advertentie? Wij maken deze graag voor u op!


7

Ondernemers Advertorial

Kort ondernemersnieuws

Esther Vink brengt graag uw administratieve zaken op orde

Van Raalte weer open op zaterdag

Ook zo’n hekel aan administratieve rompslomp?

‘VINK Administratie’ pluist administraties uit van particulieren, biedt hulp bij het beheren van een Persoonsgebonden Budget en kan veel betekenen in administraties van zelfstandigen. Door Niels van der Touw Na bij Groene Land Achmea gewerkt te hebben en daarbij vaak met inwoners van onze wijk in contact te zijn gekomen, is Esther eind 2009 haar eigen administratiekantoor begonnen. Bij haar vorige werkgever kon ze niet zoveel voor de klant doen als ze zelf had gewild. Esther is probleemoplossend ingesteld en wil de problemen waar mensen mee komen oplossen. Toen dat steeds minder mogelijk werd, heeft ze besloten voor zichzelf te beginnen en die ambitie alsnog na te streven. Ze richt zich met haar administratiekantoor dan ook met name op particulieren en zelfstandigen, waar ze echt iets betekent voor de klant en de klant voor haar. Particulieren in zwaar weer De drempel die men over moet om de schaamte te overwinnen en hulp in te schakelen als het financieel of administratief even niet zo lekker gaat, is een hele hoge. Het is nu eenmaal niet een onderwerp dat we gezellig op een verjaardag aansnijden. Toch zijn er veel mensen die op dit vlak moeilijke perioden doormaken, helemaal in de nasleep van de crisis. Als het minder gaat en het moment is aangebroken dat er zaken niet meer betaald kunnen worden, is vaak de reactie ‘de kop in het zand steken’ het gevolg. Men is het overzicht kwijt op de financiële stroom, post wordt niet meer opengemaakt, instanties worden niet gebeld,

schulden stapelen zich op en een oplossing lijkt steeds verder weg te zijn. Het toenemen van schuldgevoel en schaamte maken het steeds moeilijker om hulp te zoeken, maar wat zou het toch fijn zijn als er weer een beetje orde op zaken kwam. Esther kan in zo’n situatie, voordat het echt uit de hand loopt, dat vervelende werk uit handen nemen. Na alles weer op de rit te hebben gebracht, ontvangt u een map met daarin een keurig geordende administratie en adviseert Esther waar eventueel kan worden bespaard. Met deze basis is er weer overzicht en duidelijkheid gekomen, waardoor er begonnen kan worden met de oorzaken aanpakken en rust creëren. Met een goede inzet hoeven rekeningen zich niet meer op te stapelen, waardoor de investering in deze hulp weer kan worden terugverdiend.

Ook als je niet in moeilijke tijden zit, is het op orde brengen van je administratie voor veel mensen een hele uitdaging. Niet iedereen is hiervoor in de wieg gelegd, we kunnen toch ook niet allemaal super-goed voetballen? Daarnaast wordt dit werk vaak niet leuk gevonden, heerlijk toch als iemand het dan voor je doet? Ziet u op tegen het contact opnemen met een instantie, of moet de belastingaangifte weer de deur uit? Ook hiervoor kunt u terecht bij ‘Vink Administratie’. Persoonsgebonden Budget beheren Esther heeft, mede door persoonlijke ervaring, de paden naar en rondom het Persoonsgebonden Budget (PGB) leren kennen. Ze is vertrouwd met het aparte wereldje, zodat ze u kan helpen wegwijs te worden in het doolhof dat het voor u kan zijn. Naast wegwijzer zijn, is het beheren van het PGB ook

Zowel voor particulieren als ondernemers is Esther vaak een rots in de branding

één van de taken die Esther op zich kan nemen. Zo controleert ze bijvoorbeeld of het budget niet wordt overschreven, verricht ze de uitbetaling aan de zorgverlener en zorgt ze voor de verantwoording naar het Zorgkantoor. In dit traject, waar van alles op je af komt, is het fijn als er iemand is om je hierbij te helpen die het wereldje kent. Voor zelfstandige ondernemers Zowel voor starters als voor doorgewinterde zelfstandigen kan Esther veel klussen klaren. Ze weet goed wat er allemaal bij komt kijken als je net bent begonnen, die start heeft ze zelf ook meegemaakt. Zowel in de startfase als daarna zijn er allerlei werkzaamheden, anders dan het uitvoeren van uw opdrachten, die uw tijd opslurpen. Denk hierbij aan crediteuren- en debiteurenadministratie, het kas/bank/giroboek, btw-aangifte en de aangifte inkomstenbelasting, maar ook meer secretariële zaken als offertes en facturen maken, wanbetalers benaderen, contacten leggen met klanten, leveranciers en instanties en ga zo maar door. Al deze taken kan Esther voor u op zich nemen, zodat u zich bezig kunt houden met de opdrachten zelf. Ze werkt hierbij nauw samen met gerenommeerde bedrijven als AABB Consultancy voor de belastingaangiftes en Salaris Maximaal voor de salarisadministratie. Bij ‘Vink Administratie’ staan service, betrouwbaarheid, duidelijkheid en afspraken nakomen hoog in het vaandel! Geïnteresseerd? Kijk voor meer informatie op www.vinkadministratie.nl of neem contact op met Esther Vink op telefoonnummer 06-23484144

Foto: Niels van der Touw

Na een pauze van ruim twee is is hout handel van Raalte vanaf 4 september elke zaterdag weer geopend. Openingstijden zijn van 10:00 uur tot 15:30 uur. Kijk voor meer informatie op: www.vanraaltehouthandel.nl.

Budgethouse.nl nieuw in Assendorperstraat Op 15 september opent de online electronicawinkel budgethouse.nl de deuren van een showroom aan Assendorperstraat 36. Budgethouse. nl is gespecialiseerd in het verkopen van electronische apparaten via Internet. Kijk voor meer informatie op www.budgethouse.nl.

Nieuwe rubriek :

Kort ondernemersnieuws. Ondernemers in Assendorp opgelet: Vanaf nu is er iedere maand op de ondernemerspagina ruimte voor maximaal vier korte berichten van ondernemers in Assendorp. Het gaat om nieuwsfeiten over uw onderneming die interessant zijn voor de bewoners in de wijk zoals gewijzigde openingstijden, jubileum, openen op sluiten van een vestiging enzovoorts. Commerciele berichten zoals aanbiedingen worden niet geplaatst. Heeft u ook een nieuwtje over uw onderneming? mail deze dan voor de uiterste inleverdatum copy (zie colofon) aan: redactie@deassendorper.nu. Vermeld hierbij uw naam en telefoonnummer. Let op: het bericht mag maximaal 40 woorden zijn, exclusief de kop.

Assendorp Culinair Iedere maand een nieuw recept met advies voor een bijpassende wijn

Mir aan de kook:

Spinazitaart Vorig jaar won Mirjam Egberts samen met Arlette Swartjes de finale van Herrie aan de Horizon. Deze Assendorpers werden uitverkozen tot beste hobbykok duo van Nederland. Maandelijks deelt zij een van haar recepten met heel Assendorp. Deze maand een recept voor de sporter: Spinazietaart voor 4 personen Nodig: • • • • • • • •

boter om in te vetten 1-1,5 pakje diepvriesbladerdeeg (ontdooid) mosterd 300 gram gekookte achterham in plakken 200 gram belegen kaas in plakken zout en peper naar smaak 600-700 gram ontdooide diepvriesspinazie 4 losgeklopte eieren

• • •

een bekertje crème fraîche slagroom 6 beschuiten verkruimeld (springvorm van 28 cm doorsnee)

Aan de slag: • Verwarm de oven voor op 200 C. • Vet de springvorm in met de boter en bekleed de bodem en de wand met de plakken bladerdeeg. Wil je een mooie dunne bodem, rol de plakken bladerdeeg dan uit met een deegroller. Houd 2-3 plakken bladerdeeg achter voor de bovenkant. • Smeer het bladerdeeg in de vorm in met een flinke lik mos-terd. Leg daarna de plakken ham en kaas op de bodem. • Meng 3 eieren, crème fraîche en de verkruimelde beschuiten door de spinazie en roer het geheel goed door. Breng op smaak met zout en peper.

• •

Vul de springvorm met het spinaziemengsel tot ongeveer 1 centimeter onder de rand. Maak met de overgebleven plakjes bladerdeeg een ruitpatroon over de spinazie en smeer dit in met het overgebleven losgeklopte ei. Zet de taart in de oven gedurende 45 minuten tot 1 uur.

En voila je hebt een heerlijke gezonde maaltijd voor na het sporten. Ideaal dat je het van te voren al klaar kan maken En de wijn: Pinot Blanc 2009 - A.C. Alsace - Domaine Engel Op twitter kom ik regelmatig de vraag tegen ‘Wat eten we vandaag’ en daarbij geeft men dan al vaak zelf het antwoord. Ik stel dan regelmatig een tegenvraag: ‘Wat drinken we erbij?’. Veel Nederlanders zijn nog niet gewend om bij de maaltijd te drinken,

... met wijn van Mondovino

maar bedenk wel dat ‘wijn van elke maaltijd een belevenis, elke tafel eleganter en elke dag beschaafder maakt’, aldus André Simon. We blijven dus voorlopig gewoon doorgaan met het geven van wijnadviezen in De Assendorper. Bij deze spinazietaart kies ik voor een milddroge Pinot Blanc. Pinot Blanc lijkt op Chardonnay, maar dan met een zachter karakter: licht, fris, fruitig, niet al te aromatisch en bedoeld om jong te drinken. De Elzas is de leverancier van een van de meest verfijnde droge witte Franse wijnen. Merkwaardig genoeg is dat feit bij veel Fransen onbekend. Vrijwel elke Elzas wijn is gemaakt van één enkele druivesoort. Zo zijn de Riesling, Gewürtztraminer en Pinot Blanc de meest bekende. Deze Pinot Blanc komt van het inmiddels volledig biologisch werkende wijnbedrijf

van Fernand Engel. Hier worden de aloude Elzas tradities gecombineerd met moderne wijn-techniek. Bovendien zijn alle druiven afkomstig van eigen wijngaarden. Dat resulteert in fraaie, zuivere witte wijnen. Proefnotitie: Deze Pinot Blanc heeft een fijne, geurige neus met zoete fruitigheid en lichte gistingsaroma’s. De smaak zet vol, aromatisch en rond in. Een fraaie, evenwichtige milddroge wijn. Houdbaarheid: Direct na de oogst op dronk en desgewenst tot drie jaar daarna te bewaren. Drinken bij: Een prima begeleider van groenteschotels, koude visschotels als gepocheerde en gebakken vis. Bon apetit, Bert van Beek Vinoloog van de Wijnacademie®


Sport in Assendorp Themapagina

Duizend-en-één sporten bij elkaar: een a ‘Vervelend als de sportscholen gesloten zijn in de vakantie?’ ‘Eigenlijk niet’, wordt er door veel bezoekers van park De Weezenlanden gezegd. Een ideale plek om eens ergens anders te trainen en lekker buiten te zijn. Het park biedt volop ruimte en iedereen vindt er wel een plekje om aan de slag te gaan. Samen met de sportschool, gezellig met wat vrienden en een biertje, of gewoon alleen; het kan allemaal. De goede sfeer maakt dat ontspanning en inspanning prima samengaan in dit ruime en gezellige park. Door: Masja van Acquoy (inclusief foto’s)

Voetbal

We trainen vandaag voor de eerste keer in het park. ‘Op de club is het gras te droog, dus daarom zijn we uitgeweken naar hier’, vertellen Lucia, Wilma en Maaike uit Dames 1 van voetbalvereniging Edon. ‘Eerlijk gezegd valt het wat tegen door het lange gras; daardoor is het moeilijk de kuilen te zien. Het is wel geweldig om zoveel verschillende sporten bij elkaar te zien. Wij staan actief te voetballen. Wat verderop wordt er aan yoga gedaan en dan lopen er ook nog mensen rond met hun hondje.’ De meiden vinden het prettig dat ze hier niet zo worden aangestaard, want dat gebeurt veel bij het damesvoetbal. Hondenpoep zijn ze gelukkig niet tegengekomen. ‘Eigenlijk ken ik dit park vooral van het Bevrijdingsfestival en dan is het super druk.’

Sporten in Assendorp: het kan in de Marslanden Voor ons Assendorpers is Sportpark de Marslanden mooi dichtbij. Daarnaast is er ook voor elk wat wils. Zo kan je voetballen bij Sport Vereniging (SV) Zwolle en bij de jeugdelftallen van FC Zwolle. Bij SV Zwolle kun je overigens ook handballen. Het sportpark vormt verder de thuisbasis van Rugby Club Zwolle en van de jeu de boulesclub het Zuiderboeltje. Tennissen kan je bij tennisvereniging Play Alway’s Fair en hockeyen bij mixed hockeyclub Tempo ’41. En, tenslotte, liefhebbers van boogschieten kunnen terecht bij St. Sebastiaan. Door: Annet van Rijssen en Sander Franken. Foto’s: Sander Franken. De Rugby Club Zwolle is in 1975 opgericht en speelt sindsdien mee in de Nederlandse competitie. In het seizoen 2006-2007 heeft de club op de Marslanden een eigen accommodatie gerealiseerd, mede door zelf hard mee te werken aan het bouwen ervan. De club bestaat uit een aantal herenteams, een damesteam, jeugd en veteranen. Hockeyclub Tempo ’41 viert volgend jaar een jubileum: al 70 jaar lang hockey in Zwolle! Naar eigen zeggen

zullen de leden dit jubileum niet onopgemerkt voorbij laten gaan: het wordt een groot feest met leden en oudleden. De club is in de competitie vertegenwoordigd met meerdere teams, van benjamins tot en met dames- en herenveteranen. Net als vele andere sportclubs zijn ze eind augustus weer begonnen met de trainingen. Tennisvereniging PAF is achter de voetbalvelden nadrukkelijk aanwezig op sportpark de Marslanden. Met tien tennisbanen en het ‘Pafiljoen’ vormt de club een verrijking van het sportaanbod alhier . Zomers kan er heerlijk buiten gespeeld worden en in de winter is er een zogeheten blaasbaan. Dan wordt er een grote ‘opblaashal’ over de baan geplaatst waardoor competities en trainingen door kunnen gaan. Velen hebben de weg naar de tennisbaan al gevonden. Er wordt op meerdere niveaus in zowel de heren- als damescompetitie fanatiek strijd geleverd. De oudste van het stel is SV Zwolle, officieel ontstaan in 1912, onder een andere naam en na meerdere fusies en doorstarts, al bijna 100 jaar als voetbalvereniging actief. Met acht seniorenteams, vier juniorenteams en twaalf

Basketbal

Karate

pupillenteams is SV Zwolle goed vertegenwoordigd in de competitie. Voor de oplettende lezers onder ons: SV Zwolle staat niet alleen als voetbalclub bekend. Handbal is namelijk de andere tak van sport binnen deze club, met 160 leden is deze bepaald niet klein. De afdeling handbal is al sinds 1965 aanwezig op het sportpark en bestaat in 2014 50 jaar. Zij spelen de zaalwedstrijden voornamelijk in de Stilohal. Gezelligheid én prestatiegerichtheid zijn de kenmerken van SV Zwolle waarbij respect voor de leden, het spel en de tegenstander hoog in het vaandel staan.

teel nog niet, maar in de toekomst zal deze waarschijnlijk op het sportpark gebouwd worden. Van 1 april tot 1 oktober zijn buiten op De Marslanden de 90 meterbanen in gebruik.

Jan Willem en Dominiek kennen elkaar van de basketbalvereniging. ‘Helaas is de sportschool dicht, maar dit is een geweldig alternatief’, aldus Jan Willem. Zij komen hier wekelijks en soms zelfs vaker. ‘Heerlijk na een dag werken even lekker sporten. Er zijn hier altijd wel mensen aan het spelen. Er heerst een goede sfeer, achtergrond of cultuur maakt niet uit. Iedereen mag meedoen, je moet natuurlijk wel een beetje kunnen basketballen.’ Sporten in het park vinden ze laagdrempelig en het kost ze ook niets. De heren zijn tevreden over het onderhoud van het veld, het is heel solide. ‘Er wordt wel eens wat gesloopt, maar dat wordt dan weer keurig vervangen.’

Eén van de minder bekende sporten, maar zeker niet minder leuk, op het sportpark de Marslanden is jeu de boules. Het Zuiderboeltje is een 57 leden tellende vereniging, waar recreatie en competitie hand in hand gaan, met vooral gezelligheid als uitgangspunt. Het Zuiderboeltje bestaat sinds 1991, en bevindt zich nu vijf jaar op De Marslanden. Naar eigen zeggen zal iedereen die deze sport een keer beoefend heeft niet meer van het speelbaan weg te slaan zijn. Tot slot is op de Marslanden de Handboogschutterij St. Sebastiaan aanwezig, Het schuttersseizoen is opgedeeld is in twee delen. Van 1 oktober tot 1 april wordt er binnen geschoten, te weten in het Revalidatiecentrum De Vogellanden aan de Hyacintstraat in Zwolle. Een eigen binnenaccommodatie is er momen-

De karategroep van de Budo Stichting Boot aan de Assendorperdijk is regelmatig in het park te vinden. Op deze sportschool wordt onder andere les gegeven door Wim Mossel, bondscoach bij de KBN. Samen met Anthony Boelbaai brengt hij de Nederlandse karateploeg naar een hoger niveau. ‘In de zomer is de dojo dicht’, vertelt Hennie Zomer (vrijwilliger bij de stichting), ‘daarom wijken we uit naar park De Weezenlanden. Het is een veelzijdig park, er ligt mooi gras, er zijn mooie looproutes en het is hier ook nog eens mooi.’ De club speelt op hoog nivo, dus daar moet goed voor worden getraind. De mensen die bezig zijn vinden het een echt sportpark, heel toegankelijk: ‘Je ziet van alles en niemand let op elkaar.’

Voor de sportieve Assendorper dus keuze genoeg dus om aan het sportverenigingsleven deel te nemen. Het valt het op dat vooral recreatie en gezelligheid de boventoon voeren. Met andere woorden, sportpark de Marslanden sluit prima aan bij de behoeften van de bewoners van Groot-Assendorp.

Joggen

Bezweet en al, na een paar rondjes door het park, ze komen hier dagelijks langs, de vele rennende mensen. Alleen, lekker met een muziekje erbij en ook in groepsverband, joggen is een veel geziene activiteit in het park. ‘Een gevarieerd park om doorheen te rennen’, aldus Ria, die hier regelmatig loopt, ‘er valt van alles te zien en dat maakt het erg leuk. Van honden heb ik eigenlijk weinig last. En de ervaring leert dat er met de lopers wel degelijk rekening wordt gehouden!’


avond in ‘sport’ park De Weezenlanden Vissen

‘Ik kom hier altijd graag vissen, een leuk park om te zitten en er is vaak van alles te zien’, zegt Dick. Hij is een ervaren visser en gooit regelmatig een hengeltje uit in de parkvijver van het park De Weezenlanden. In 2009 is in deze vijver nog een karper van 39 pond gevangen en, na een fotosessie, is deze kanjer weer vrijgelaten. Enkele weken geleden zijn er helaas heel veel vissen gestorven. Over de oorzaak lopen de meningen uiteen. Het zal jaren duren om de visstand weer op peil te brengen.

Taekwon-Do

Stokken, zwaarden en andere, gevaarlijk uitziende attributen worden gebruikt bij de Taekwon-Do training. Trainer Patrice Breetveld is leraar in opleiding bij de sportschool van Kenneth Sewbalak, ITF (Internationale Taekwondo Federatie) Zwolle. Taekwon-Do is een vechtsport die is ontwikkeld in Korea vanuit het Japanse Karate en het Koreaanse Taekyon. Het Taekyon is een krijgskunst waarbij uitsluitend de voeten worden gebruikt, terwijl het Karate zich voornamelijk concentreert op vuisttechnieken. ‘In vakanties en met mooi weer trainen we hier’, vertelt Patrice. ‘Van Taekwon-Do kun je je zekerder gaan voelen, het geeft een goed gevoel. Bij ons worden ook persoonlijke vragen gesteld hoe iemand zich b.v. veiliger kan voelen. Daarvoor maken we een plan op maat. We geven individuele- en groepslessen.’

Kubb

Kubb is een houten buitenspel. Deze sport heeft als doel om houten blokken van de tegenstander om te gooien door er houten stokken tegen aan te gooien. Je kunt het één tegen één spelen, maar ook in teams van bij voorkeur maximaal drie personen, dus drie tegen drie. Zeer leuk voor op vakantie. Dit spel wordt hier gespeeld door twee studentendisputen uit Zwolle. De heren van Adonis spelen tegen de dames van Dolfijn. ‘Het is de introductieweek van de Calo’, vertelt Roeland, ‘en het is nu lekker weer, dus tijd voor een potje Kubbs; er worden nu ook pizza’s gehaald. We spelen voor de lol. We hebben ook nog een frisbee, beachbal en voetbal bij ons, dus wij vermaken ons nog wel even.’

Skateboarden

Hans en Anne, beiden 19, komen hier vaak om even lekker te skaten. ‘Het is best een oké baan, al zou er best wel een ‘mini-ramp’ bij mogen. Met mooi weer is het vaak erg druk, er komen dan ook veel oud-skaters’, vertelt Hans. ‘Kijkers zijn er ook vaak, dat is wel leuk’. Als nadeel geven zij aan de regen. ‘Al regent het maar tien minuten dan kun je urenlang daarna niet echt skaten, dat is wel balen. Een indoorbaan zou helemaal gaaf zijn.’ Stille hint voor de gemeente.

Rolstoelbasketbal is een fantastische sport Voor mensen met een (tijdelijke) handicap zijn er in Nederland verschillende mogelijkheden om te sporten. Iemand die een aangepaste sport beoefent is Aukje Schonewille. Zij woont in Assendorp en vertelt over ‘haar’ sport rolstoelbasketbal. Door: Aukje Schonewille ‘Sinds 1998 doe ik aan aangepaste sport. Dit omdat ik door de behandeling voor een hersentumor gehandicapt ben geraakt. Door de operatie in mijn hoofd is mijn evenwicht verstoord geraakt, waardoor ik niet meer kan hardlopen. Daarnaast is door alle medicatie ook mijn lichaam ‘gesloopt’, hetgeen inhoudt dat ik het wat rustiger aan moet doen. Toen ik nog gezond was deed ik al aan balsport, namelijk korfbal. Ik ben een echte teamsporter en speel graag wedstrijden. Tijdens mijn revalidatieperiode bij De Vogellanden hier in Assendorp kon ik uitzoeken, welke sport het beste bij mij paste. Ik wilde graag weer gaan sporten om in beweging te blijven en conditie op te bouwen.Daarnaast kan ik me moeilijk een leven voorstellen zonder sport. Ik heb tafeltennis geprobeerd maar dat werkte met mijn verstoorde evenwicht niet, ik

viel steeds om. Daarna ben ik begonnen met rolstoelsporten: badminton, hockey en basketbal.Als snel bleek dat rolstoelbasketbal het best mij past; het gaat lekker snel en fanatiek met als doel een wedstrijd te winnen. Het is heerlijk om te ervaren dat je dat nog kunt! Ik heb wel een rolstoelvaardigheidscursus gevolgd omdat ik normaal niet in een rolstoel zit en er echt aan heb moeten wennen. Na een jaar trainen ben ik ook wedstrijden gaan spelen in competi-

Foto: Ewout Staartjes

tieverband. Op dit moment is er geen wedstrijdteam in Zwolle en ga ik wedstrijdspelen bij WSV in Apeldoorn. Rolstoelbasketbal kan ik ook aanbevelen voor mensen die tijdelijk niet kunnen sporten, omdat ze bijvoorbeeld geblesseerd zijn geraakt. Je kunt je conditie op peil houden en ook gewoon lekker doorgaan met sporten tot je weer beter bent.’


10

Politiek

September 2010

Start verbouwing spoorzone er een groot terrein vrij voor nieuwe bebouwing.

Foto: Aukje Schonewille Met de starthandeling door spoorbeheerder ProRail begon op dinsdag 31 augustus de verbouwing van het spoor, onderdeel van het grote project spoorzone. In 2013 moet dit onderdeel zijn afgerond. Wat is hiervoor de aanleiding, wat gaat er allemaal gebeuren en wat betekent dit voor ‘de spoorwijk van Zwolle’, Assendorp? Door: Aukje Schonewille De directe aanleiding om de spoorzone te verbeteren is de flinke toename van trein- en buspassagiers onder andere door de komst van de Hanzelijn in 2012 in Zwolle. De reizigersstroom zal naar verwachting in 2020 met 28% toenemen. Logischerwijs moet

daarvoor ruimte worden gecreëerd: het busstation zal worden verplaatst en er zullen nieuwe sporen worden aangelegd. Daarmee komt er ruimte om de toename van het aantal reizigers in goede banen te leiden. Hiermee wordt Zwolle voor Noord-Nederland ook het centrale knooppunt tussen het Noorden en de Randstad. Plannen Na jarenlang overleggen is het nu zover: er komt een vernieuwd, groter en modern station. Om dit te realiseren werken Provincie Overijssel, de gemeente Zwolle, NS, ProRail en de Rijksgebouwendienst samen. Het projectgebied dat in totaal een oppervlak beslaat van 150 hectare, biedt veel mogelijkheden voor wonen,

werken, winkelen en recreëren met het station als centraal punt. Onderdeel van de plannen is het realiseren van een nieuwe, hoogwaardige ‘tunnel onder de sporen’ voor reizigers en passanten. Het stationsplein zal in oude luister worden hersteld. Ook het historische centrum van Zwolle zal vanaf het station makkelijker bereikbaar worden. Het busstation wordt verplaatst naar de zuidzijde zodat de verkeersdruk over beide kanten van het station wordt verdeeld. Aan de zuidzijde zal daarvoor ook een tweede stationsplein worden aangelegd. Het is inmiddels al bekend dat het los- en laadperron aan de zuidoost kant van Assendorp zal worden opgeheven. Hierdoor komt

Start Deze maand is ProRail begonnen met de eerste voorbereidingen: het prepareren van het station voor de verbouwing. Een deel van de winkels in de buurt van de voetgangerstunnel zal worden gesloopt om de werkzaamheden voor het verbreden van de bestaande tunnel mogelijk te maken. In november wordt dan begonnen met de verbreding van deze tunnel (van vijf naar maar liefst zeventien meter), de aanleg van een vierde perron (aan de zuidzijde) en een tijdelijke voetgangersbrug met een lift om de perrons te kunnen blijven bereiken. Deze zogenoemde traverse moet steunen op een fundament en daarvoor moeten de kiosk op perron 2 en twee abri’s op perron 2 en 3 worden verwijderd. Op het plein bij de voetgangerstunnel komt tijdelijk een AH-to-go. De voetgangerstunnel zal begin volgend jaar gesloten worden en de dan nog overgebleven winkels zullen verdwijnen. Klankbordgroep Naast het spoor zal ook in de omringende wijken het een en ander veranderen. Wat er gaat gebeuren met de strook direct langs het spoor waar nu de Boni zit, is nog onduidelijk. Er zijn wel plannen maar daar is het tot nu toe bij gebleven. Bewoners zitten met veel vragen en willen graag gehoord worden voordat er beslissingen worden genomen. Hiertoe is een Klankbordgroep in het leven geroepen, waarin afgevaardigden zitten vanuit

de verschillende wijken rondom het station. Assendorp wordt onder andere vertegenwoordigd door Anneke van Snick. Zij zit ook voorzitter van de Vereniging ‘Vrienden van Assendorp’. Zelf woont ze aan de Deventerstraatweg, waar het project Spoorzone ook tot veranderingen zal leiden. Anneke vertelt: ‘Er zijn al plannen gemaakt om op het huidige, bestaande fietspad huizen te bouwen. De weg die er nu loopt zou dan verlegd worden en achter deze nieuwe huizen komen te liggen. Wij zien dit als bewoners niet echt zitten. Ons vrije uitzicht valt weg en Assendorp wordt hiermee ook afgesloten. Door het verplaatsen van de bussen naar de zuidzijde valt ook nog te verwachten dat reizigers rechtstreeks naar het centrum doorgaan en Assendorp uit beeld raakt. Er is echter nog niks besloten: wij houden het scherp in de gaten.’ Een ander lid van de Klankbordgroep, Jan Hofstede, woont in de Emmawijk. Jan vindt het belangrijk dat de authentieke elementen van Assendorper behouden blijven: ‘Neem nou de Parkschool, gebouwd in de stijl van de Amsterdamse School, die moet behouden blijven.’ Jan voelt zich ook betrokken bij een ander heikel onderwerp namelijk het parkeerbeleid. ‘Het is belangrijk dat hier veel aandacht aan wordt besteed omdat de parkeerdruk in Assendorp al jaren te groot is.’ Binnenkort is er weer een informatiebijeenkomst over de ontwikkelingen van de spoorzone. Houdt voor de datum de website van de gemeente Zwolle in de gaten: www.zwolle.nl

Waterparadijs Assendorp verhuist Bij velen is het Hanzebad wel bekend, maar deze gaat wijken voor een zwembad binnen de muren van Hogeschool Windesheim en op de locatie de Vrolijkheid. Als alles volgens schema verloopt hopen zij daar eind 2012 de deuren te kunnen openen.

Eerlijk vakmanschap Martijn Veldman Onderhoud staat voor traditioneel vakmanschap tegen een eerlijke prijs. MV Onderhoud is gespecialiseerd in alle binnen- en buitentimmerwerken zoals deuren, kozijnen, dakconstructies, binnen aftimmering en kastenwanden.

2011 n 6% tot 1 juli tarief va W T B d ver laag Tijdelijk Profiteer ook bij Martijn Veldman van het voordelige BTW tarief van 6% op arbeidsuren onderhoud woningen. MV Onderhoud (gevestigd in Assendorp) Adres: Commissiestraat 23, Zwolle Telefoon: 06 - 509 079 18 Email: Info@mv-onderhoud.nl

WWW.MV-ONDERHOUD.NL

Door: Annet van Rijssen Het gaat om plannen voor drie verschillende baden, voornamelijk bedoelt voor zwemlessen en watertherapie. Wel even wat anders dan het Hanzebad of het Aabad, in de Aalanden. Vooral bij het Hanzebad was het één groot waterparadijs. En voor degenen die even geen zin meer hadden in zwemmen is er de zonneweide, de bar of in de winter de zonnelampen. Met de Turkse stoomcabines en verschillende glijbanen altijd een feest voor het hele gezin.

Ruimtegebrek? Buitenkans! Te koop: Schuur in Assendorp aan de Spoorstraat 12 m2, ideaal gelegen Vraagprijs: €10.000,Voor inlichtingen Johannes Dijkhof bel: 06 - 52 33 52 12

Bij hogeschool Windesheim zijn er rondom de nieuwe waterpartij wel andere sportieve ruimtes en alternatieven. Voor de meer recreatieve zwemmers onder ons is er straks op de locatie de Vrolijkheid genoeg plezier te vinden. Bij het FC Zwolle stadium en het Landstede Sportcentrum opent een zwembad met meer en grotere glijbanen en genoeg alternatieven als je even niet meer in het water wil dobberen. Hanzebad en Aabad voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd, zo geeft de gemeente aan. Daarom is er gekozen voor drie nieuwe locaties, Windesheim, de Vrolijkheid en in Stadshagen. Deze laatste gaat nog iets langer duren, maar de plannen liggen klaar. Het hele verhaal heeft vooral in het begin wat vertraging gehad doordat er een kort geding was aangespannen door een bouwbedrijf dat als tweede eindigde in aanbestedingsprocedure. Uiteindelijk is dat goed gekomen en wordt er nu, na de vakantie begonnen met het ontwerpen en uiteindelijk bouwen van de nieuwe zwembaden. Geef uw mening! We zijn erg benieuwd naar uw mening over dit onderwerp. Uw journalist is niet zo een zwemmer en kan daarom niet aangeven of zij het jammer vindt of niet dat het Hanzebad verdwijnt van de huidige locatie. Daarnaast zijn wij ook erg benieuwd naar de ontwikkelingen rondom het personeel van de huidige baden. Mag u mee naar een nieuwe locatie of is u een andere oplossing aangeboden? Ik nodig u graag uit om te mailen naar; redactie@deassendorper.nu en uw mening te geven. Bent u wel een zwemmer, of gaat u graag met uw gezin een dag naar een zwemparadijs, laat dan van u horen! We hebben nog tot 2012, dus net als met de baden zelf is het nu ook voor ons; wordt vervolgd.


11

Geschiedenis

September 2010

Volkswijk in opstand

Assendorp moet wijken voor autoweg Een autoweg door Assendorp, als het aan de gemeente had gelegen was er met de aanleg van de weg rond 1972 begonnen. De buurt kon niet met deze gedachte leven en kwam in opstand. De weg is er niet gekomen maar de hele plannenmakerij heeft volgens Otto Metselaar en Irina Minsky nog steeds gevolgen voor de Assendorp. Door: Rob van Elburg De gemeente had in gedachte om de weg vanaf de Luttenbergstraat door te trekken naar waar nu de bustunnel is. ‘Ik had net een huis gekocht en hoorde toen dat er een snelweg door mijn achtertuin zou komen’, verteld Irina Minsky. Ze was nog druk bezig met het opknappen van haar huis aan de Enkstraat, toen ze hoorde dat een deel van de wijk gesloopt zou worden voor de aanleg van deze weg en kwam in protest. Ze was niet de enige die het niet met de aanleg eens was, Otto Metselaar kon het ook niet uitstaan: ‘Dat alles gesloopt zou worden…, inmiddels is alles ook wel gesloopt maar niet voor de weg. Het Dominicanenklooster moest ook wijken.’ Maar dat laatste weet hij niet meer helemaal zeker. De twee zijn al lang in touw voor het behoud van historisch Assendorp en zijn dan ook allebei actief in de ‘Vrienden van Assendorp’. Dat ze dit met passie doen is duidelijk zodra je

een kwartiertje met hen aan tafel zit. Zinnen als ‘ongelofelijk dat ze dat hebben gesloopt’ en ‘daar hebben ze die vreselijke flat neergezet’ komen verschillende keren terug. In de aanloop naar de aanleg van de weg wordt er in delen van Assendorp niet meer aan onderhoud gedaan en daardoor verkrot de wijk op die plaatsen snel. Het idee is volgens Metselaar en Minsky dat de gemeente dit heeft gedaan om de bouw van de weg gemakkelijker te maken. Deze zou er komen om de toegang naar de nieuwbouwwijk Zwolle-Zuid en de Lure, achter het station, gemakkelijker te maken. Daarnaast leefde in die tijd, met de opkomst van de auto, het idee dat je overal snel en zonder problemen met de auto moest kunnen komen. ‘We waren toch maar een oude rotbuurt dus die kon wel tegen de vlakte’, zegt mevrouw Minsky. Oorlog in de wijk In de wijk ontstaat veel protest tegen de sloop van de huizen en de komst van de weg. Metselaar: ‘Het was oorlog. Mensen kwamen toen nog in opstand. In het verenigingsgebouw was het bomvol en warm wanneer er een bijeenkomst was, het was net een sauna. En als de gemeente langskwam ging het hard tegen hard. En niet zo zuinig ook’. Later waren de bijeenkomsten in de Enk. ‘Er zat toen iemand op de kast, ik zie het zo nog voor me, zo druk was

het’, vertelt mevrouw Minsky. Op zo’n avond kwamen afgevaardigden van de gemeente vertellen wat de plannen waren voor de wijk en volgens Metselaar ging de buurt er direct tegen in: ‘Dit kan niet, dat is onmogelijk!’ Een groot deel van de protesten werden gecoördineerd door de wijkwerker Cas Verhagen. ‘Deze is later wegbezuinigd, alle goede wijkwerkers worden wegbezuinigd’, aldus Metselaar. Hij denkt dat het vooral komt omdat Verhagen vierkant achter ons stond. Geen weg meer Er is lang over de autoweg gesproken. Een krant over stadsvernieuwing uit die periode meldt dat in 1979 pas duidelijk is geworden dat deze weg er niet moest komen omdat de planologische inzichten waren veranderd. Inmiddels was de wijk op de betreffende plaatsen wel verder verkrot met als gevolg dat er veel huizen gerenoveerd of gesloopt moesten worden. Mensen verhuisden omdat ze zich schaamden voor de wijk waar ze woonden. Minsky en Metselaar vonden de sloop maar niets. Uiteindelijk, in 1980, kiest ook de gemeente er voor om een deel van de huizen in Enkstraat te renoveren. Dit kostte veel geld. ‘De gemeente heeft de woningen een half jaar later toch laten slopen’, weet mevrouw Minsky. Ook de huizen in de Wagenma-

kersstraat moesten worden gesloopt. Metselaar kwam ook hiertegen in actie: ‘Het was in de winter en het was koud. We hebben toen drie dagen de huizen in de Wagenmakersstraat bezet. We waren met een man of acht en hadden alleen een kachel, een bankje en een bed. Het was wel gezellig. Het was vooral de bedoeling om een signaal af te geven en aandacht te vragen voor deze onnodige sloop.’ Wie het heeft gedaan weet Metselaar niet meer, maar iemand heeft een ruit in de straat ingegooid en toen sloeg de vlam in de pan.

‘Ze hadden de gevel van het pakhuis kunnen laten staan en er iets nieuws achter kunnen bouwen. Dan hadden er drie mooie appartementen kunnen zitten en zo was het straatbeeld in stand gehouden. Het huisje aan de Van der Laenstraat had een plat dak en in het midden een torentje. Het deed mij altijd denken aan het huis van mijn ouders. Helaas heeft niemand er een foto van.’

De gemeente besloot toen om de hele straat plat te gooien en er nieuwe woningen neer te zetten. Veel mensen moesten als gevolg hiervan verhuizen. Minsky: ‘Dat was voor sommigen traumatisch.’ Metselaar vult aan dat hij mensen met tranen in de ogen heeft zien vertrekken, maar die waren achteraf ook wel blij dat ze verhuisd waren. Mevrouw Minsky heeft er wel een beetje begrip dat een deel van de huizen gesloopt moesten worden, maar er waren volgens haar genoeg huizen die gerenoveerd hadden kunnen worden. Uitschieters Mevrouw Minsky mist vooral twee mooie panden die als gevolg van de plannen voor de weg er niet meer zijn: een pakhuis aan de Enkstraat en een huisje aan de Van der Laenstraat:

Het pakhuis bij mevrouw Minsky in de straat die tot haar favoriete bouwwerken in de Assendorp behoorde - gesloopt omstreeks 1982.

Contact: telefoon: 06 - 234 84 144 website: www.vinkadministratie.nl email: info@vinkadministratie.nl

Ons administratiekantoor richt zich op drie doelgroepen: Particulieren: • Het in orde brengen van de zogenaamde rommella • Inzicht en overzicht bieden in maandelijkse lasten • Hulp bij invullen van formulieren en bellen met instanties • De inkomstenbelasting Otto Metselaar staat voor de dichtgetimmerde huizen in de Van der Laenstraat. Deze zijn na de acties gerenoveerd en staan er nog steeds.

Zelfstandigen: eenmanszaken en zzp‘ers • In- en verkoopfacturen boeken • Kas-bank-giroboek boeken • Omzetbelasting en inkomstenbelasting regelen • Geven van advies, ordenen van administratie • Secretariële werkzaamheden verrichten PGB-administratie: • Hulp verlenen bij het aanvragen van een PGB • Verdere verloop van uw PGB administratie beheren

Deze huizen in de Enkstraat zijn een half jaar naar de renovatie in 1980 gesloopt om plaats te maken voor nieuwbouw.

VINK Administratie vindt het persoonlijk contact met een klant belangrijk. Klantvriendelijkheid en service staan hoog in het vaandel. Voelt u zich aangesproken tot één van deze diensten? Neemt u dan gerust contact op met VINK Administratie!


12

September 2010

Kapsalon Guillaume wordt Headline

Haar en Visagie

Caroline Meijering heeft per 1 juni 2010 kapsalon Guillaume overgenomen en de naam omgedoopt in Headline Haar en Visagie. Inmiddels heeft de salon een metamorfose ondergaan. Als haarstyliste/visagiste kan er een compleet arrangement (haar en make-up) aangeboden worden. Ideaal voor bijvoorbeeld uw bruiloft, feestje of gala. In de salon werken wij met de produkten van Schwarzkopf Professional. Door het volgen van shows en cursussen van Schwarzkopf Professional blijven wij op de hoogte van de nieuwste modetrends. Op zaterdag 16 oktober (van 11.00 tot 15.00 uur) hebben wij open huis, u bent van harte welkom om een kijkje te komen nemen in de vernieuwde salon. Maakt u een afspraak, dan ontvangt u eenmalig een korting van 5 euro op uw knipbehandeling . Voor de kinderen is er vanaf 1 oktober een kleurplaat af te halen, de mooiste krijgt een leuke prijs.

Assendorperstraat 174 Telefoon: 038 - 42 312 00 Openingstijden: di: 9.00-17.30 wo: 9.30-17.30

do: vr: za:

9.00-20.30 9.00-17.30 8.30-15.00

Ailien, Anieke en Caroline staan graag voor u klaar! Een afspraak maken is mogelijk maar hoeft niet.

Een paard helemaal voor jezelf?

Dat kan bij ons voor € 170,- per maand incl. stal en voer. Voor meer info bel: 0529 - 497 463 (Zwolle zuid)

Korte berichten WijZ Reizen met de OV-chipkaart De OV-chipkaart gaat alle vervoersbewijzen in het openbaar vervoer vervangen. U koopt geen strippenkaart of treinkaartje meer, maar gebruikt uw OV-chipkaart om de reis te bestellen en te betalen. WijZ organiseert in samenwerking met het Cosbo een voorlichtingsbijeenkomst waarin alle vragen rondom de OV-chipkaart worden beantwoord. U bent welkom op woensdagmiddag 22 september van 14.00 uur tot 16.00 uur in WijZlocatie de Terp. De toegang is gratis. Bel of mail met WijZ voor informatie en aanmelden: 038 8515 700 / info@wijz.nu Reis om de wereld: Australië

Op Woensdag 29 september vertelt Marjon Dorreboon over haar reizen in Australië. Marjon bezocht Melbourne, Cairns, Darwin, Northern Territory, de Westkust, de staten Victoria en New South Wales, Oueensland en de oostkust. De reis vindt plaats in de Terp en begint om 14.00 uur. Kosten: € 3,-, inclusief koffie/thee én Australische lekkernij! Cursus ‘Omgaan met de mobiel’ Leer in drie bijeenkomsten stapsgewijs wat de belangrijkste functies zijn op de mobiele telefoon. De cursus wordt gegeven door WijZ in samenwerking met het projectbureau HulpRbij van Landstede. Samen met een student van Landstede oefent u op

uw eigen mobiel. U dient voor deze cursus dus wel een mobiel te hebben. Cursusdata maandag 27 september, 4 en 11 oktober 2010 van 10.00 – 11.30 uur. De kosten zijn € 10,50. De cursus vindt plaats in WijZlocatie de Horst in Stadshagen. Aanmelden vóór 20 september via 038 8515700 BoodschappenService: De BoodschappenService is bedoeld voor mensen die niet meer zelfstandig boodschappen kunnen doen of de winkel niet zelfstandig kunnen bereiken en geen mensen in hun directe omgeving hebben die de boodschappen kunnen doen. Nieuwe vrijwilligers én klanten zijn welkom. Bel of mail met WijZ voor informatie en aanmelden: 038 8515 700 / info@ wijz.nu

Nijmeegse vierdaag


Junior en senior

September 2010

Kinderen uit Assendorp over...

Prijsvraag: Wat is een boemerang en uit welk land komt dit voorwerp?

Sporten

Stuur je antwoord voor 2 augustus naar prijsvraag@deassendorper.nu. Vermeld je naam, leeftijd en telefoonnummer in de mail. De winnaar ontvangt een leuke prijs van Joeppie en wordt in het volgende nummer van de Assendorper bekend gemaakt. Jorine, 9 jaar: M e n s e n sporten voor hun conditie en soms ook omdat het leuk is. Op TV komt ook weleens turnen, dat zijn hele goede en ze kunnen moeilijke dingen. Ik heb gekozen tussen turnen en atletiek. Turnen vind ik leuker.

Bak je eigen kokosballetjes met dank aan Joeppie voor het beschikbaar stellen van de prijs

Artikelen en foto’s op deze pagina door: Masja van Acquoy

Mart, 9 jaar: Ik zit al drie jaar op voetbal. Lekker rennen, de bal overpassen, ik ben een jongen, dus vind ik het leuk. Mijn ouders roepen altijd “hup” als ze komen kijken. Gelukkig niet te veel.

Sanne, 11 jaar: Voetbal is echt voor jongens en ballet voor meisje. Jongens die ballet doen vind ik raar, dat past niet echt. Zelf zit ik bij de scouting, daar kan ik veel energie kwijt, want ik heb ADHD.

Nodig: • 2 eieren • 150 gram suiker • 100 gram zachte (roomboter’ • zakje van 125 gram gemalen kokos • grote kom • mixer

Knutseltip

13 Aan de slag: • Mix in een kom de suiker en de eieren tot een grote schuimmassa. • Doe de zachte boter erbij en mix het weer goed door. • Met een houten lepel roer je alle kokos erdoor tot het een stevige massa wordt. • Nu ga je balletjes maken ongeveer zo groot als een bitterbal, doe dit met je handen. • Leg de balletjes op een ingevette bakplaat. • Zet de balletjes 12 tot 14 minuten in een oven die 200 graden is. • Laat ze dan goed afkoelen. • je kunt er een prikkertje (met vlaggetje) insteken, dan lijken het echt bitterballen. Eet smakelijk!

Zet de blikken met de dichte kant naar boven, ga erop staan en pak de touwtjes vast. En nu maar proberen,

zet hem op! Heel veel blikloop plezier!

Bliklopen nodig: • 2 evengrote lege blikken • Stevig, maar niet te dik touw • Hamer • Iets om gaatjes te maken in de blikken Aan de slag! Blikken kunnen heel scherp zijn, doe dit samen met een volwassene of pas heel goed op! • Sla eerst de scherpe randen goed plat met een hamer. • Maak 2 gaatjes recht tegenover elkaar, vlakbij de dichte kant van het blik. • Rijg een lang stuk touw door de gaatjes, zodat je een lus krijgt. Meet goed hoe lang het moet zijn, als je op de blikken staat moet het touw strak staan als je het met je handen vast hebt.

Bridge een uitdagende denksport Het kaartspel bridge is spannend, verrassend, interessant en het houdt de speler geestelijk scherp. Zelfs op latere leeftijd is het een denksport die prima te leren is. Rie Mulder (1923) speelt al vanaf haar jeugd bridge.

elkaars partner’, legt Rie uit. ‘Doordat ik het jong heb geleerd, beleef ik er al jaren plezier aan. Omdat het een uitdagende denksport is, blijven je hersenen fitter, geen enkel spel is hetzelfde en wat ook erg plezierig is: je ontmoet zoveel mensen.’

Door: Paula Muller

Gijs de Koning Gans, beheerder van het Denksportcentrum aan de Venestraat geeft zelf de beginnerscursussen. ‘Iedereen kan het leren, het is relatief niet duur, je hebt er niets voor nodig behalve een partner en ook dat is in het begin niet nodig, wij kunnen het eerste jaar wel voor een partner zorgen om mee te bridgen. Na de cursus kun je het bijhouden in het

‘In de oorlogsjaren hebben mijn zus en ik het spel van onze ouders geleerd. Rond de tafel, bij kaarslicht, kregen wij uitleg en al snel speelden we samen ‘robber’-bridge, dit is een huis-, tuinen keukenvariant die met punten wordt gespeeld. Mijn vader was mijn vaste partner en mijn moeder en zus waren

Denksportcentrum en er zijn altijd mensen die in jouw tempo spelen’, vertelt De Koning Gans. ‘Samen met mijn vrouw Anita, zorgen wij dat er meerdere avonden per week gespeeld kan worden. Ook is het interessant te vermelden dat neurologen het bridge-spel aanbevelen om tot hoge leeftijd geestelijk scherper en fitter te blijven.’ Voor meer informatie kan er contact opgenomen worden met: Gijs de Koning Gans of Anita van Dalen. Telefoon: 038-4232313.

gse een doorlopend Feest! Een feest dat vier dagen duurt. Waar je niet om drie of vier uur je bed in rolt, maar er dan juist uit komt, waar alcohol niet nodig is om de stemming erin te drinken, maar wel om af en toe een blaar of een wondje mee te ontsmetten. We hebben het hierover de Nijmeegse wandelvierdaagse. Elk jaar in juli starten ongeveer veertigduizend deelnemers vanuit de hele wereld hieraan. Allemaal willen ze dit sportieve, unieke wandelevenement tot de finish meemaken. Door: Paula Muller

Volgens Tineke Bloem (1945, tweede van links op de foto) is het een groot feestgebeuren. ‘Dit is de vijfde keer dat ik mee doe, samen met mijn broer en schoonzus loop ik per dag veertig kilometer. Het lopen ging dit jaar erg goed, ik kreeg geen last van blaren of spierpijn en de warmte viel ook mee. Overal waren er mensen met tuinslangen en kinderen met gevulde waterpistolen om ons nat te spuiten’, vertelt Tineke lachend. ‘Er was ook genoeg te eten en te drinken. De toeschouwers hadden van alles op tafels gezet; drop, chips, komkommer, drinken.

Zelf heb ik last van lage bloeddruk, dus in mijn heuptas zit altijd drop en bouillonblokjes. Verder neem ik sinaasappelsap en brood mee.’ Op de vraag hoe het met de toiletten was geregeld, vertelt Tineke dat er overal van die eenheden stonden. ‘Van die Dixi-toiletten. Elke keer als we weer bij een groep Dixi’s aankwamen, riepen de mensen: Welkom in Dixieland. Geweldig, wat een sfeer. Verklede mensen, doorlopende muziekcorpsen, dweilorkesten. Ja, echt, de mensen helpen je naar de finish.’ Tineke loopt graag. ‘Je hebt er niet veel voor nodig, je kan gewoon gaan

Foto: Elsbeth Ensing Aan de voorste tafel speelt de 87 jarige Riet Mulder het door haar zo geliefde spel.

lopen. Zelf bezuinig ik niet op wandelschoenen en mijn vriendin, die podoloog is, heeft speciale zooltjes voor mij gemaakt. Ik loop regelmatig, soms alleen of anders met vrienden. Ook ben ik lid van een wandelpool. Voor een paar euro per jaar krijg je een boekje thuis gestuurd met startplaatsen. Even van te voren bellen en je loopt zo met een aantal mensen de gewenste kilometers in een mooie omgeving. Ik ga dus goed getraind naar Nijmegen. Het enige waar ik last van heb, is slecht slapen. En je moet uitgerust zijn, anders hou je het niet vol. Ik neem dan tijdelijk slaaptabletten en gebruik oordopjes.’ Waren er ook nog incidenten dit jaar? ‘Ja, de polsbandjes waren nieuw en dat gaf vertraging bij het scannen

van de barcodes. Sommige lopers werden hierdoor agressief tegen de controleurs. Door de warmte konden de scanners de registratie niet snel genoeg aan. Tussen de tweede en derde nacht hebben de drukpersen overuren gedraaid om de ouderwetse knipkaarten te voorschijn te halen’, vertelt Tineke. In de laatste etappe worden de lopers opgewacht door familie en vrienden. Zoals in de tijd van de gladiatoren, toen de overwinnaar van een zwaardgevecht bedolven werd onder de gladiolen, zo nu ook de doorzetters van de Nijmeegse wandelvierdaagse. De Sint Annastraat wordt tijdelijk omgedoopt in de ‘Via Gladiola’ en wie hier binnenkomt, vergeet op slag zijn vermoeidheid en mag met trots zichzelf een overwinnaar voelen.!


14

Cultuur

September 2010

Ramadan in teken van Pakistan

Samen eten in de Enk

Culturele agenda Assendorp Aanvang: 22:00 uur Entree: €5,- (excl. lidmaatschap)

t/m 30 sept. Expositie: Wereldgezichten (Agnes Bolte ) In verschillende stijlen zijn vakantieherinneringen op doek naar voren gekomen. Tevens ook werk van Martin Graveth te zien. U kunt het ziekenhuis dagelijks binnenlopen. Isala-klinieken, locatie Weezenlanden Groot Wezenland 20 Entree: gratis

17 sept t/m 11 febr DOAS in volle bloei Een tentoonstelling over een van de meest markante gebouwen van Zwolle. Wat ooit begon als een praktische ambachtsschool en avondnijverheidsschool groeide uit tot kraakpand en culturele broedplaats. Nu, 75 jaar later, wordt de oude ambachtsschool officieel bewoonbaar. Deze drie periodes heeft het Historisch Centrum Overijssel (HCO) samen met DOAS en woningstichting SWZ, in woord en vooral ook beeld vastgelegd. HCO, Eikenstraat 20 Openingstijden tentoonstelling: ma t/m vrij van 9.00 t/m 17.00 uur, do van 9.00 t/m 21.00 uur. Entree: gratis

Zaterdag 25 sept. THE BEAT The Beat (radio 6) presentator Mr.JEEP mixed zijn favoriete tracks weer vakkundig aan elkaar. Latin/ soul/funk/disco. Café de Singel Groot Wezenland 4 Aanvang: 22:00 uur Entree: Gratis Techno Kollektief Zwolle De bovenzaal van Eureka zal voor deze gelegenheid worden omgetoverd tot een waar Mekka voor de technoliefhebber! Het is weer tijd wordt voor een pittige editie. Het worden dus weer vette deco’s en een dikke line-up!

Zondag 26 sept. Theeschenkerij park Eekhout, Ensemble Drie Een muzikale seizoensafsluiting. 3 dames en 3 instrumenten, fluit, klarinet en accordeon. Elke eerste zondag van de maand is er live muziek. De optredens vinden plaats tussen 15.00 en 17.00 uur. onder voorbehoud van droog weer. Park Eekhout, Burgemeester van Roijensingel Openingstijden: 1 mei tot 1 oktober iedere zondag van 14.00-18.00uur Entree: gratis

Maandag 27 sept. GROOVALICIOUS! Elke laatste maandag van de maand. Dj’s & livemuziekanten gaan van zwoele jazz tot rauwe funk. Café de Singel Groot Wezenland 4 Aanvang: 21:30 uur Entree: gratis

dj 2Takt draait van 70’s&80’s disco tot rock van nu. Café de Singel Groot Wezenland 4 Aanvang: 22:00 uur Entree:gratis

dinsdag 19 okt. Eureka’s Filmcafé Aanvang: 20:00 uur Entree: gratis voor leden

Vieringen door de week Maandag en woensdag

In deze volledig afgezette speeltuin kan uw kind heerlijk spelen. Openingstijden: Maandag tot en met vrijdag 14:00 tot 17:30 uur Zaterdag 14.00 tot 17.00 uur

SOLK (drum&bass party) Café de Singel Groot Wezenland 4 Aanv:22:00 uur Entree: gratis

Adres: Geraniumstraat 1 Entree: EUR 1,50

dinsdag 26 okt.

woensdag 27 okt. Dinsdag 28 sept. Eureka Filmcafé: De Helaasheid der Dingen Aanvang: 20:00 uur Entree: gratis voor leden

Vrijdag 1 okt. Speel-o-theek Leentje Buur open Hier kunt u op een voor een kleine vergoeding leuk en afwisselend speelgoed lenen. Geraniumstraat 1-1 (Speeltuinvereniging Assendorp) Aanvang: 15:00 tot 17:00

Zaterdag 2 okt.

Open Podium, Laat je verrassen het bekende Open Podium. Elke maand een nieuw programma, van poëzie tot dans, van cabaret tot rock, van hiphop tot theater. Je kunt je opgeven via openpodium@eureka-zwolle.nl Je bent van harte welkom! Aanvang: 20:30 uur Entree: gratis voor leden

18.30 uur 10.00 uur 9.00 uur

Eucharistieviering in de dagkapel. Vrijdag om 19.00 uur gezongen vespers in het koorgedeelte van de kerk (niet in de vakantieperiode, start weer op 8 september) Openingstijden kerk en kerkwinkel dinsdag t/m vrijdag 13.30 uur - 16.30 uur zaterdag 13.00 uur - 16.30 uur Rondleiding kerk en klooster Iedere 1e zaterdag van de maand om 14.00 uur (m.u.v. januari) groepen op afspraak.

Foto: Karin Vrieling Ensemble drie speelt tijdens de theeschenkerij in Park Eekhout

zaterdag 30 okt.

Tips?

NES/SNES Game Avond Na een übersuccesvolle eerste editie in januari van dit jaar is het nu tijd voor deel II van deze oldskool game party! Twee verdiepingen vol Atari’s, Sega’s, Commodore’s, Nessen, Snessen, zitzakken en bakjes Nibbits. Dansen kan op de beats van Last Action Hero

Lucht en leegte “IJl en vluchtig zonder zin, nutteloos is alles. De mens zwoegt en tobt heel zijn lange leven, maar wat bereikt hij ermee?” We lezen uit het oude wijsheidsboek Prediker. Naast de teksten leggen we onze eigen levenswijsheid en ervaringen. Meditaties Zen en Meester Eckhart Verwondering, bewustwording, belangeloze aandacht, de dingen ‘laten’, onthecht raken, worden wie je in de grond bent. In deze cursus verbinden we tekstfragmenten van Meester Eckhart met zen oefeningen.

Door: Tineke Bloem De maaltijd is voor alle uitgenodigden, zowel moslims als niet moslims, of men nu gevast heeft of niet, het maakt niet uit. Er waren dan ook opvallend veel Nederlandse eters. Lange tafels in de Enk nodigden uit tot vrolijke gesprekken over en weer. De bediening was in handen van de jongeren vereniging van Ulu Moskee. Donderdag 9 september was de dag van de officiële afsluiting van de Ramadan. Moslims zelf zijn niet zo gelukkig met de term ‘Suikerfeest’, zij horen veel liever Ramadanfeest. Het is namelijk niet zo dat er de hele dag alleen maar zoete dingen gegeten worden. De officiële afsluiting gebeurt tijdens een speciaal ochtendgebed. Na dit ramadangebed gaat men naar huis en wordt er met het gezin en naaste familieleden een feestmaaltijd genuttigd. De rest van de dag wordt veel aandacht geschonken aan ouderen, zieken en iedereen gaat bij iedereen op bezoek. Er wordt thee, koffie en baklava geserveerd. Tijdens de ramadan van dit jaar gingen de gedachten vooral uit naar de bevolking van Pakistan, die door de overstromingen ook niets te eten of drinken hadden. Het geven van giften en aalmoes hoort bij de ramadan en deze gingen dan ook deze keer naar Pakistan.

Eureka’s Filmcafé Aanvang: 20:00 uur Entree: gratis voor leden

Een huis met een rijke traditie van verkondigen, wonen, bidden, vieren en studeren. Tot op de dag van vandaag een bewoond huis én een vrijplaats voor moderne mensen om te studeren, te bezinnen en te vieren. Bewoners en medewerkers laten u graag zien wat zij in en om klooster en kerk organiseren.

Vieringen Dominicanenkerk zaterdag zondag

Speeltuin Assendorp

Zaterdag 23 okt.

en Fyoelk! Wie er echt helemaal vol voor wil gaan kan zich inschrijven voor het Street Fighter of het Mario Kart toernooi. Het belooft een gezellige avond te worden, dus kom ook lekker bank hangen, gamen en dansen. Aanvang: 20:00 uur Entree: € 2,50 (excl. lidmaatschap)

Ook dit jaar hield de moslimgemeenschap van de Ulu-moskee haar jaarlijkse iftar-maaltijd. Voor deze feestelijke maaltijd die tijdens de Ramadan wordt gehouden nodigt men familieleden, vrienden en buren uit om met elkaar te gaan eten. Uiteraard na zonsondergang.

Staat uw evenement nog niet op de agenda of heeft u een tip? Meld dit dan via email:

Het is interessant om te weten dat de Ramadan altijd de negende maand van de islamitische kalender is. Deze maand heet dan ook ramadan. Omdat het hier niet over kalendermaanden gaat, maar over maanmaanden, valt deze periode elk jaar tien dagen eerder, wat wereldwijd gezien eerlijker is. Immers, het vasten in de zomer is veel zwaarder dan in de winter, als de zon laat opkomt en vroeg weer ondergaat.

redactie@deassendorper.nu Alvast bedankt!

Chagall Een cursus van drie avonden voor wie zich wil verdiepen in de beeldtaal, de thema’s en de betekenis van het werk van de schilder Chagall. Het leven en werk van Charles Taylor Hoop, geloof en ongeloof in de wereld van nu. Martien Schreurs, docent aan de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht en enthousiast en boeiend spreker geeft een inleiding op het leven en werk van Charles Taylor, een gerenommeerd en spraakmakende filosoof. Agenda: 22 september 30 september 1 oktober 2 oktober 4 oktober 5 oktober 6 oktober 9 oktober 20 oktober

De Bijbel open Lucht en leegte Wandelen in stilte Rondleiding kerk en klooster, aanvang 14.00 uur Over God wil ik zwijgen – meditaties Zen en Meester Eckhart Chagall Het leven en werk van Charles Taylor Einde en begin, begin en einde Filosofische leescursus – Een seculiere tijd

Informatie en opgave activiteiten: www.kloosterzwolle.nl of 038-4254400. Het activiteitenprogramma is af te halen bij de receptie van het klooster, Assendorperstraat 29, van maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 22.00 uur, en op zaterdag tussen 9.00 en 17.00 uur, of in de kerk, voor openingstijden kerk en kerkwinkel zie kader.


15

September 2010

Trend in Assendorp:

Skateboarden is meer dan een sport, het is een lifestyle. Overal zie je ze. De boys met de boards. Op hun rug gebonden, onder hun arm geklemd of gewoon op hun plank met wielen van stoep tot stoep ‘cruisen’ door de wijk. Het is een relatief jonge sport. Ongeveer zo’n vijftig jaar geleden uitgevonden in de Verenigde Staten. Doordat de surfers in Californië in de hitte en droogte van de zomer te weinig golven hadden om te surfen hebben ze een plank met wielen ontworpen om op het beton hun ‘moves’ te maken. De term ‘concrete wave’ komt hier vandaan. Door: Paula Muller In Nederland is deze sport de laatste vijfentwintig jaar in toenemende mate populair geworden. De skaters zijn ongeveer dertien tot dertig jaar en meestal jongens.Skater Hans vertelt. ‘Samen met je vrienden een nieuwe

‘trick’oefenen totdat de ‘trick sticks’ geeft een kick. Je leert van elkaar, je hoeft niet lid te zijn van een vereniging en je kunt zo met je plank de obstakels opzoeken, zoals muurtjes, trappen of andere mogelijkheden. Met de plank raak je nooit uitgekeken.’ Vallen Het is een simpel concept. Een plank, het deck, een onderstel, trucks, vier wielen en goede skateschoenen zijn erg belangrijk. Bescherming zie je ze haast niet dragen. ‘Vallen hoort erbij, je moet er niet moeilijk over doen, veel oefenen, ook leer je vanzelf op een goede manier te vallen. Met knie of andere bescherming heb je minder bewegings vrijheid. Als er incidenten voorkomen is dat meestal de pols of onderarm’, legt Hans uit. Voor de board skaters is er een goed ingerichte skatebaan in park de Weezenlanden ontworpen door Erwin Riezebos, die het nieuwe park als

ondernemer, gratis voor de gemeente Zwolle heeft ontworpen. Zelf is hij ook skater dus weet hij precies wat voor obstakels nodig zijn voor de ultieme uitdaging. Arnoud uit Ouddorp komt twee keer per week skaten in het park. ‘Door mijn werk in Wezep kom ik nu in dit park skaten, het is goed aangelegd en de jongens zijn hier veel socialer dan in het westen, ze maken een praatje en hebben belangstelling voor je.’

te zien, kunst bijna. Skateboarders, je ziet ze overal. Ze hebben hun eigen taal, kleding, ‘moves’en muziek. Het is duidelijk meer dan een sport het is een ‘lifestyle.’

Boardfather Maarten kent de ‘scene’ in Zwolle goed. ‘Skaters zijn vriendelijk, relaxed, nemen het op voor elkaar en hebben zelfvertrouwen. Van een moeder hoorde ik dat haar zoon het steeds beter op school ging doen sinds hij met het skaten was begonnen.’ Tricks Soms lijkt het wel of ze auditie voor elkaar houden, de ene ‘trick’ is nog mooier dan de andere. Prachtig om

Foto: Eildert Noorda

Foto: Eildert Noorda

Muziek in de tent

Monument zonder functie leeft niet

Mary Had a Little Band is de band rond zangeres en pianiste Marianne Oldenburg. Marianne groeide op in Holten en woont tegenwoordig in Zwolle. Hier heeft ze zang gestudeerd aan het conservatorium. Na jaren van vele solo-optredens als singer-songwriter beginnen haar muzikale ideeën dit genre geleidelijk te ontgroeien en gaat zij in 2007 de samenwerking aan met gelijkgestemde instrumentalisten: drummer Otto de Jong, gitarist Tobias Kerkhoven en bassist Laurens Knoop. Op 10 oktober is deze band ‘Mary had a little band’ te horen op het Assendorperplein.

voor het publiek. Zo ook De Oude Ambacht School aan de Mimosastraat. Daarnaast was er ook nog de officiële heropening van dit pand, feestelijk gedaan door SWZ en de Burgemeester. Het monumentale pand heeft de laatste anderhalf jaar een grondige renovatie ondergaan en nu konden alle mensen het resultaat bekijken. Gelukkig is er veel behouden gebleven ondanks de restauratie. De kasten met de hoge smalle deurtjes, de grote raampartijen in elke ruimte, de glazen vloer en de gigantische trap, alles is zoveel mogelijk gerenoveerd met respect naar het verleden.

Mary had a Little Band voor de Heropening grondig gerenoveerde Oude Ambachtschool uit tot een officiële stichting genaamd Op 11 september was het Open Door: Leontien Overdijk Monumentendag en vele monuDOAS. Dankzij dit collectief heeft het tweede keer in de Muziektent menten zetten hun deuren open In 1932 werd de, toen nieuwe, Am- gebouw een rijksmonumentale status schrijven die volledige verzinsels zijn. De band heeft veel potentie en hoopt in de toekomst internationaal te kunnen gaan. ‘Ik denk niet klein’ aldus Marianne.

Voor de tweede keer in de tent In maart 2008 stonden ze ook al eens vol enthousiasme op het podium van Muziek in de Tent. Op 10 oktober staan ze er weer met dezelfde band en bezetting, alleen zijn ze in de afgelopen twee jaar ontzettend gegroeid. De liedjes zijn een stuk spannender en avontuurlijker en er valt zeker heel veel nieuws te beluisteren voor het publiek.

Door: Leontien Overdijk

bachtschool opgericht. Hier werd je opgeleid tot bijvoorbeeld timmerman, schilder of metselaar; de echte oude ambachten. In de jaren 90 werd het pand gekraakt omdat het al een tijd leegstond en dreigde te vervallen. Het werd een culturele broedplaats voor ongekend talent en het groeide

gekregen, de redding van het pand. In 2007 werd SWZ de nieuwe eigenaar van het pand en creëerde voor de kunstenaars 2400m2 atelierruimte en 35 Artlofts voor huurders. Het is een bijzondere plek geworden waar bewoners en kunstenaars onder één dak kunnen wonen, werken en leven.

De burgemeester signeert. Respect naar het verleden, creatief naar de toekomst

Foto: Leontien Overdijk

Eigen en opvallend geluid Mariannes werk groeit samen met the Little Band uit tot avontuurlijke en aangename popmuziek. De band valt op door haar eigen en opvallende geluid en valt eigenlijk vrij snel nadat het opgericht is in de prijzen. Zo werden ze in 2008 tweede in de pop/rock categorie van de Oogst van Overijssel en Otto wordt ook nog eens uitgeroepen tot beste drummer. In 2009 bereikten ze de finale van de Grote Prijs van Nederland waar ze tweede werden. De band deed mee in de categorie singer/songwriter maar eigenlijk passen ze niet helemaal in dit hokje. De jury vond ook dat de band de grenzen van dit genre goed verleggen. Debuut cd Dit jaar is hun debuut-cd Six Short Stories uitgekomen, welke erg goed ontvangen werd door zowel het publiek als de media. ‘Six Short Stories’ is in zeven dagen opgenomen en geeft goed weer wat deze band in huis heeft. Het is een mix van autobiografische en fictieve nummers, geschreven door Marianne en de band. Het nummer Car Ride gaat bijvoorbeeld over een lange autorit waarbij Marianne wegdroomt en haar gedachten laat gaan maar ze kan ook goed uit haar duim zuigen en liedjes

Tel: 038 - 4214214 Molenweg 38 8012 WK Zwolle

Marianne Oldenburg, Pianiste en zangeres van de band ‘Mary had a little band’


16

September 2010

Straatvraag van de maand: Sport

Sporten in Assendorp In deze sportieve editie van De Assendorper zijn we op zoek gegaan naar het sportgehalte van de Assendorper. Om te onderzoeken in welke mate sport een belangrijke rol speelt in het Assendorpse leven, hebben we aan enkele Assendorpers de vraag gesteld: Hoe sportief bent u? Door: Sander Franken Astrid geeft aan zelf redelijk sportief te zijn. Tenminste, als je ‘RPM’ en ‘bodypump’ tot de echte sporten rekent. ‘Het is erg zwaar om in een gesloten ruimte zo intensief aan het werk te zijn. Gelukkig zijn de plafonds van de sportschool waar ik naartoe ga erg hoog, waardoor je niet andermans zweet naar binnen ademt.’ Uiteraard is dat geen fraai plaatje, wat volgens Astrid het beste opgelost kan worden door gewoon lekker buiten te gaan sporten. ‘Ik heb vroeger veel op de mountainbike gereden, maar nadat mijn zadel enkele jaren terug gestolen is, heb ik nog geen nieuwe gekocht. Terwijl de omgeving hier zo mooi is om in rond te fietsen.’ Het fietsen gaat Astrid binnenkort zeker oppakken, dit keer op de racefiets. ‘Wanneer ik nieuwe trappers heb gekocht wil ik heel, heel snel het fietsen weer op gaan pakken. Het liefst stap ik de deur uit en begin bij de voordeur met sporten. Vandaar dat ik zo geniet van mijn ritje naar de sportschool.’ Wie ook geniet van haar sportieve activiteiten is Eline Strating. Zij noemt zichzelf erg sportief. Tennis, paardrijden en volleybal heeft zij de laatste jaren gespeeld, waarbij volleybal wel heel erg leuk was. ‘Helaas werkten mijn duimen mij een beetje tegen, waardoor ik onverhoopt met deze leuke sport moest stoppen.’ Binnenkort start Eline met een nieuwe sport, Zumba. ‘Dat is dansen en trainen op muziek. Erg zwaar, maar ook erg leuk. Buiten dat ik graag mijn conditie op wil bouwen, is het voor mij ook belangrijk om kracht op te bouwen, omdat ik in de gezondheidszorg werk.’ ‘Of ik van sporten hou?’ Een luide schaterlach klinkt door het Park De Weezenlanden wanneer deze vraag aan Jolanda Huitema gesteld wordt. ‘Nee hoor, sporten zit er momenteel even niet in, dus heel sportief kun je me niet noemen. Mijn dochter doet momenteel aan paardrijden en mijn zoon is veel in de fitnessschool te vinden. Dit is natuurlijk niet allemaal gratis, maar omdat ik het belangrijk vind dat de kinderen sporten maak ik pas op de plaats. Mijn tijd komt wel weer. Vroeger heb ik

overigens zelf ook veel aan paardrijden gedaan, dus wanneer ik nu naar mijn dochter ga kijken, kriebelt het toch wel heel erg.’ Nader onderzoek leert echter dat Jolanda sportiever is dan ze vooraf zelf aangegeven heeft. Elke dag heeft Dasy namelijk aandacht en beweging nodig. Dasy is het kleine hondje van Jolanda en haar dochter die drie keer per dag een half uur uitgelaten wordt. En dat is toch drie maal de aangeraden hoeveelheid beweging die een mens minimaal per dag nodig heeft. Helemaal zo gek nog niet dus. En dan zijn er nog de mensen in Assendorp die aan een bijzondere sport doen, of willen gaan doen. Mireille Veenhuis is daar een van. Mireille heeft namelijk vanaf maart een cursus gevolgd om haar P1 diploma voor het roeien te halen. ‘Roeien is fantastisch leuk om te doen. Daar waar je in de sportschool op zo’n roeimachine individualistisch bezig bent, zijn we nu nog met een groep van zeven roeiers over die twee keer per week elkaar opzoeken om een tocht van anderhalf uur op het water te maken. Erg pittig, en ook erg gezellig. In de cursus hebben we geleerd dat iedere keer als we gaan roeien een pak koek mee gaat, zodat we naderhand de tocht kunnen evalueren, onder het genot van een bakje koffie of een roseetje.’ Ondanks dat het roeien met een leuke hechte club gebeurt, wil Mireille toch ook in haar eentje

tochten kunnen maken. Daarom wil ze graag een cursus Skiffen volgen. Dit is in je eentje roeien in een heel heel smalle boot. Voor de nieuwsgierig-en onder u, google eens op Skiffen.

Profile for DeAssendorper

de-assendorper-september-2010  

de-assendorper-september-2010  

Advertisement