{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1

de Assendorper

Wijkkrant voor Groot Assendorp

7 Trouwdag in Schotse stijl

Deze maand:

www.antonekkerparket.nl

8 Kamperen in de Dahliastraat

Zie onZe advertentie verderop in deZe krant!

11 Femmianne Bredewold

12 Melkboer Van Dam

Jaargang 16, nummer 8 oktober 2014

VvA waakt over karakter Assendorp Door: Roelande Hilbers

Foto: Jan Koldewijn

Vilsterenshuizen nieuw opgetrokken ‘Van Vilsterenshuizen. Hier stond tot 1937 het door het echtpaar Van Vilsteren, dat op eenzelfde dag in 1468 aan de pest stierf, bij testament gestichte gasthuis voor bejaarden.’ Aldus een informatiebordje op de muur van het hoekhuis BloemendalstraatKoestraat. Het gebouw was toen blijkbaar rijp voor de sloop want er kwam nieuwbouw, aan de Deventerdwarsstraat, de huidige Zuiderkerkstraat. Na tachtig jaar was ook dit gebouw weer aan vervanging toe. Op 30 september was de officiële oplevering in aanwezigheid van Nelleke Vedelaar, Gerke Brouwer en Hans Smit.

vrijkomende grond moeten gebeuren? Na veel onderzoek bleek renovatie van de oudbouw te duur. En dat niet alleen, het zou nooit een pand kunnen worden dat helemaal zou voldoen aan de eisen van de tijd. Een andere bestemming leek ook niet haalbaar. Woningstichting Openbaar Belang, de eigenaar van goed en grond, besloot daarom tot vervangende nieuwbouw en dat is het geworden. Met handhaving van vorm en volume van het ‘hoofdgebouw’, gelegen aan de Zuiderkerkstraat, met op de achtergrond in plaats van een groot aantal een-kamervertrekken nu zes knusse woningen met een verdieping.

Door: Kees Canters

Ontwerp van deze tijd Met name die woningen maken een verrassende indruk. Dat komt vooral door de brede, houten lamellenschermen aan de voorgevel. Ze hebben op het dak zonnepanelen. Ook de zogenoemde schanskorfwanden gevuld met

Het maken van keuzes duurde een aantal jaren. Wat moest er gebeuren met het grote complex: renoveren of slopen? En als er gesloopt zou worden, wat zou er dan met de

VAN RAALTE HEEFT HET!

Woning verkopen? Bel 038 422 31 51

Hout | Tuinhout - Plaatmateriaal - Deuren Kozijnen - Vloerdelen - IJzerwaren Handgereedschap - Elektrisch gereedschap Tuingereedschap - Gaas - Horrengaas Sleuteldienst - Elektra - Sanitair | CV Doe Het Zelf artikelen

DESGEWENST OP MAAT GEZAAGD!

stukken puin, als scheiding tussen de tuinterrassen, maken een totaal andere indruk dan wat er voorheen stond. Het hoofdgebouw is een traditioneel ontwerp geworden waarbij sterk is geleund op wat er eerder stond. Het omvat nu zes ruime en comfortabele appartementen. Lof voor Lars Zwart, de projectarchitect van ‘op ten noort blijdenstein’, die tekende voor het ontwerp. Oplevering Brouwer gaf bij de oplevering aan dat Openbaar Belang in 1982 eigenaar werd van de Vilsterenshuizen en het pand toen verbouwde tot 28 zogenoemde onzelfstandige en vier zelfstandige woningen. Als verantwoordelijke voor de energievoorzieningen meldde hij ook, niet zonder trots, dat gebruik was gemaakt van de meest geavanceerde isolatietechnieken. De bewoners zitten er dus warmpjes! Wethouder Vedelaar memoreerde onder

AssendorperstrAAt 250 8012 CH Zwolle 038 711 4032 - www.AlpHAComp.nl info@AlpHAComp.nl

REFILL MAAKT HET VERSCHIL Cartridge Europe Zwolle Assendorperstraat 166 -168 Tel.: 038 – 4228050 www.cartridge-europe.com

De Vrienden van Assendorp (VvA) is een vereniging die als doel heeft het bijzondere karakter van Assendorp te behouden bij nieuwbouw- en verbouwprojecten. De vereniging geeft, sinds haar ontstaan in 2002, advies over tal van bouwprojecten in de wijk. Ze is gesprekspartner van de gemeente, woningbouwcoorperaties, particulieren en projectontwikkelaars. Daarnaast reikt ze jaarlijks een schildje uit aan projecten die een bijdrage hebben geleverd aan de instandhouding van de karakteristieke kenmerken van Assendorp. Voorbeelden hiervan zijn Juwelier Stutvoet, Qinn bodywear, Klaasboer Verlichting. Ook de Jenapleinschool en DOAS mochten dit schildje ontvangen. Op pagina 2 wordt een aantal actuele bouwprojecten in Assendorp besproken waarin de VvA een rol heeft gespeeld. meer dat het complex op een heel mooie plek van de stad ligt, dichtbij het Station en straks zelfs naast de Openbare Bibliotheek én onderdeel van Assendorp ‘waar mensen betrokken zijn bij elkaar’. Smit ten slotte, bedankte iedereen die bijgedragen had aan het welslagen van deze klus, in het bijzonder de bouwvakkers en ook de naaste buren die toch een hoop lawaai en andere hinder over zich heen hebben gekregen. Groen De inmiddels schoon opgeleverde tuinen zien er vooralsnog wat kaal en stenig uit: veel stoeptegels en zwarte, lege bloemperken met hier en daar een plukje gras. Mij is verzekerd dat dat na de winter zeker nog zal veranderen. Een jonge paardenkastanje, enkele jaren geleden geplant door een paar omwonenden, is ver van het bouwgeweld gehouden. De boom is tijdelijk geplant in Staphorst, bij de betrokken hovenier, en zal te zijner tijd weer op zijn oorspronkelijke plaats worden teruggezet. Al met al, een geslaagd project!


2

oktober 2014 | actueel

Muurschilderingen Venestraat

Foto’s: Martijn Meupelenberg

In het weekend van 12 september zijn de contouren van een muurschildering aangebracht door kunstenaar Marcin Fronczak/MMMADE, waarna samen met bewoners de schildering werd ingekleurd.

Belangrijke bouwprojecten in Assendorp Samen met Anneke van Snick, voorzitter van de vereniging Vrienden van Assendorp (VvA), maakte redacteur Roelande Hilbers een inventarisatie van de nieuwbouw- en verbouwprojecten in Assendorp. Van Vilsterenhuizen Aan de Zuiderkerkstraat heeft woningbouwvereniging Openbaar Belang twaalf energiezuinige woningen, zes appartementen en zes eengezinswoningen op de plek van de voormalige Vilsterenshuizen gebouwd. Het project is recentelijk opgeleverd, zie hiervoor het artikel op pagina 1. In een vroeg stadium betrok Openbaar Belang de VvA en de buurt bij haar plannen, die uitstekend bleken te passen in de huidige bebouwing. De plannen om de oude gevel voor de nieuwbouw te bewaren gingen helaas niet door. Wel werd gekozen voor hergebruik van oud bouwmateriaal. Enkstraat 6 Een heel ander project is de nieuwbouw van zes appartementen aan de Enkstraat. Het project is bijna afgerond. Op de plek waar nu de appartementen gebouwd worden stond een oud huis met tuin. Door een wijziging op het bestemmingsplan is het mogelijk geworden om

hier appartementen te bouwen. De buurt en de VvA vinden dat de nieuwbouw niet in de huidige omgeving past en ze zijn niet geraadpleegd bij de plannen. De VvA heeft haar zienswijze wel ingediend, maar ook dit heeft helaas niet tot overleg geleid. Assendorperstraat 189 Er is een plan ingediend voor de bouw van één appartement boven de hekken van houthandel Beumer naast nummer 189. De buurt vindt het ontwerp te modern en daardoor niet passend. De buurt heeft bezwaar gemaakt. Zowel de buurt als de VvA hebben zienswijzen ingediend tegen het plan, maar de gemeente vindt dat ‘het gat’ nu bebouwd wordt en dat de Assendorperstraat daardoor één geheel wordt in de gevellijn. De bouw is nog niet van start gegaan.

steld en de vergunning aan de projectontwikkelaar verleend. De Weezenlanden De bouwplannen voor het terrein van het ziekenhuis De Weezenlanden zijn na een speciale wijziging op het bestemmingsplan inmiddels goedgekeurd. In 2015 start de sloop van alle gebouwen die nu op het ziekenhuisterrein staan. In totaal komen er volgens de plannen 145 grondgebonden woningen en 85 appartementen . Aan de waterkant worden villa’s gebouwd, richting de Assendorperstraat komen eengezinswoningen en op de Luttenbergstraat komen appartementen. De hoogte hiervan loopt op in de richting van het Provinciehuis. In de bouwplannen staan vier hofjes

met binnentuin gepland. En er komen centrale plekken waar bewoners hun auto kunnen parkeren. De te bouwen woningen zijn een combinatie van sociale woningbouw en koopwoningen. Aan de buitenkant is hierin geen verschil te zien. Bij het ontwerp is goed naar de omgeving gekeken. Ook is er rekening gehouden met de zichtlijnen, zowel vanuit het centrum over de gracht als die vanaf de Assendorperstraat. Wat de groenvoorziening betreft is er rekening gehouden met aansluiting met het park de Wezenlanden verderop. De bomen die aan de Luttenbergstraat staan, blijven staan en zijn op de nieuwbouwplannen te zien. De VvA die de plannen ook heeft ingezien, staat dan ook achter de bouwplannen. Bestemmingsplan Groot-Assendorp De wijziging op het bestemmingsplan Groot-Assendorp heeft tot grote commotie geleid bij de bewoners die nu onder de Spoorzone vallen. Voorheen liep het bestemmingsplan tot aan de hekken van het spoor. De nieuwe grens wordt gevormd door de gevels aan de Deventerstraatweg. Vanaf de gevels valt het terrein nu onder het bestemmingsplan Spoorzone. Hierdoor kan er in de toekomst sprake zijn van nieuwe ontwikkelingen. De buurt heeft hiertegen protest aangetekend. Inmiddels heeft de gemeenteraad beloofd om eerst in overleg te gaan met de buurt, wanneer er sprake mocht zijn van de ontwikkeling van nieuwe plannen.

Hoe gaan de ontwikkelingen in de Spoorzone nu verder? Als eerste moet de reizigerstunnel afgerond zijn in 2015. Hierna gaan de bussen naar de zuidkant van het station en wordt er een busbrug gebouwd. Een plan dat de VvA indiende werd helaas niet als alternatief geaccepteerd. In het plan zouden de stadsbussen aan de centrumkant van het station blijven, maar een stuk opschuiven naar een terrein achter de Van Karnebeektunnel. Inmiddels is een klankbordgroep Spoorzone opgericht die is onderverdeeld in een aantal deelprojecten. De VvA is bij een aantal deelprojecten betrokken, zoals het fietsparkeren, hoe de noordkant van het station er straks uit gaat zien, etcetera. De overkoepelende klankbordgroep toetst vervolgens de uitkomsten uit de deelprojecten. Op woensdagavond 22 oktober is er een publieksbijeenkomst in het Stadhuis aan het Grote Kerkplein,waar op een aantal thematafels verschillende (deel)projecten te zien zijn.

Colofon

De Assendorper is een uitgave van Stichting Wijkkrant de Assendorper. De krant wordt gratis huis-aan-huis verspreid in Oud-Assendorp, NieuwAssendorp, De Pierik, Stationswijk, Groot Wezenland, Hanzeland en De Geren. Zij is tevens af te halen bij enkele Zwolse wijkcentra en de bibliotheek in de Diezerstraat en op diverse andere openbare plekken in de wijk, zoals winkels. De redactie en het bestuur van deze krant bestaan uit vrijwilligers. Oplage: 7.000 exemplaren Frequentie: 10 x per jaar Druk- en zetfouten voorbehouden Redactieadres Enkstraat 67 8012 VA Zwolle 038-423 30 00 mail: redactie@deassendorper.nu

Moskee Coetsstraat De bouwplannen voor de nieuwbouw van elf appartementen in de voormalige moskee aan de Coetsstraat 14 werden in april goedgekeurd. Eerdere plannen voor meer dan elf appartementen ondervonden tegenstand van de buurtbewoners en de gemeente. De gemeente heeft de benodigde wijziging op het bestemmingsplan inmiddels vastge-

Eindredactie Hennie van Schenkhof Redactie Olivier van Bekkum, Sabine Boschman, Kees Canters, Aart Deddens, Marion Goosen, Marry Horstman, Henk van Huisstede, Jan Koldewijn, Emiel Löhr, Frank Maurits, Martijn Meupelenberg, Toine Poelman, Jelmer Riemersma, , Aukje Schonewille, Niels van der Touw, Anneke van der Stouwe, Vormgeving Sabine Boschman, Mirjam Blok en Marleen Kramer Bezorging Dianne Olthof Krant niet of te laat ontvangen? bezorging@deassendorper.nu Advertenties Martin van Ek, Bert Bourgonje advertentie@deassendorper.nu Social media Facebook: https://www.facebook.com/ DeAssendorper Twitter: @DeAssendorper Word vriend van De Assendorper voor € 10 per jaar (eenmalig of tot wederopzegging). U kunt zich aanmelden via redactie@deassendorper.nu

Foto’s Jan Koldewijn

H A N D I G E

Kinderopvang Doomijn Peuterspeelzaal maandag t/m vrijdag van 8:45 uur - 11:45 uur

Enkstraat 67 8012 VA Zwolle tel: 038-4216331 mail: mfc.de.enk@hetnet.nl Enkstraat 67 Openingstijden: 8012 VAt/m Zwolle Maandag vrijdag tel: 038-4216331 8:15 uur - 00:00 uur

Buitenschoolse opvang Maandag 14.30 tot 18.15 uur Dinsdag 14.30 tot 18.15 uur Woensdag 12.30 tot 18.15 uur Donderdag 14.30 tot 18.15 uur Vrijdag 12.00 tot 18.15 uur OpeningsVoor meer informatie tijden: tel. 038 - 42 159 09 Maandag t/m vrijdag

CO N TAC T E N U kunt de servicelijn van de gemeente bellen als u vragen, klachten of meldingen heeft over de openbare buitenruimte. . Bereikbaar op werkdagen van 8:30 - 16:30 uur. Wijkbeheerder Assendorp Jurrien Stroomberg (telefoon: 14038) Stadsdeelmanager Assendorp Suzanne Douwsma (telefoon: 14038) Wijkwethouder Erik Dannenberg (telefoon: 14038) U kunt de servicelijn van de gemeente bellen als u vragen, klachten of Wijkagent Janbuitenruimte. Witte (telefoon: meldingen heeft over de openbare . Bereikbaar op 0900-8844) werkdagen inloopspreekuur: Woensdag 9:30 uur - 11:00 uur (Fresiastraat 25) van 8:30 - 16:30 uur.

Abonnement Woont u buiten ons verzorgingsgebied en wilt u toch de krant ontvangen? Voor € 29 per jaar ontvangt u de krant per post. U kunt een e-mail sturen aan bezorging@deassendorper.nu Bankrekening NL29INGB0001258558 t.n.v. Stichting Wijkkrant de Assendorper Druk F.D. Hoekstra Krantendruk Emmeloord Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen voor publicatie zonder toestemming van de uitgever. De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden stukken te weigeren of in te korten. De mening van de columnist is niet noodzakelijk de mening van de krant. Verschijningsdatum volgende editie De november Assendorper is een uitgave van 14 2014 Stichting Wijkkrant de Assendorper. De krant wordt gratis huis-aan-huis Internet: verspreid in Oud-Assendorp, Nieuwwww.deassendorper.nu Assendorp, De Pierik, Stationswijk, Groot


actueel | oktober 2014

3

Thema-avond D66

Zorgen en vragen over de toekomst van de jeugdzorg

Hoe reageren politieke partijen op de veranderingen die per 1 januari worden ingezet? D66 organiseerde op 9 september een thema-avond waar Zwollenaren hun zorg over de nieuwe vorm van de jeugdzorg konden uiten en daarover ook vragen konden stellen. Welke vragen waren er? Door: Marry Horstman ‘Waarom al die veranderingen?’ ‘Is het nu niet goed?’ ‘Worden de mensen weer opnieuw beoordeeld voor begeleiding of zorg?’ Maar ook vragen over zorgmijders, waar met veel moeite contacten mee zijn gelegd. En dat het soms een grote impact heeft op de zorgvrager wanneer er nieuwe begeleiding komt. Veel werk, kort dag Twee beleidsmedewerkers van de gemeente Zwolle, Jacomien van der Bij en  Jan Cees de Gruijter, een maatschappelijk werker van De Kern, Nadia Laroes, en een docent Zorg van het Deltion College, Patrick van Koulil, probeerden de vragen zo goed mogelijk te beantwoorden. Alle vier beamen dat deze verandering in de organisatie van de jeugd-

WONING VERKOPEN?

zorg een grote opgave is die bovendien in een kort tijdbestek moet worden uitgevoerd. Er moet 20% bezuinigd worden op zorgverleners. Dat brengt bij voorbeeld met zich mee dat sommige klanten een andere begeleider zullen krijgen. Dit wil niet zeggen dat er niet gekeken wordt naar de zorgbehoefte. De veranderingen zullen geleidelijk naar een op de behoefte gerichte vorm van zorg leiden. Wijkteams Er komen ook wijkteams. Aanmelding bij zo’n team gebeurt vanuit de zorg, de huisarts, het onderwijs en andere verwijzers. Het wijkteam legt snel het eerste contact en blijft altijd het aanspreekpunt. In een wijkteam zitten vooral generalisten. Die hebben inzicht in alle vormen van zorg en ondersteuning die er beschikbaar zijn. Vanuit die zorg en ondersteuning wordt verder gewerkt. Zo nodig worden deskundigen met meer specialistische kennis en ervaring ingeschakeld. Zo krijgt iedereen zorg op maat en blijven de lijnen kort. Het is de bedoeling dat wijkteams laagdrempelig werken en het gezicht worden in de wijk.

Al 12 ja ar een be grip in Assen dorp

Wegens succesvolle verkopen zijn we dringend op zoek naar nieuw aanbod.

Bel (038) 422 31 51

Billitonstraat 26, Zwolle Asterstraat 2, Zwolle CHT

KO

VER

Blaaszegge 14, Zwolle CHT

KO

VER

CHT

KO

VER

Cliviastraat 22, Zwolle T OCH VERK O.V.

Begoniastraat 40, Zwolle Begoniastraat 46, Zwolle T

H KOC

VER

T

H KOC

VER

Commissiestr. 21, Zwolle Fioringras 1, Zwolle T

H KOC

VER

T

H KOC

VER

Hoe denkt de PvdA over de veranderingen in de zorg? Molenweg 255, Zwolle T OCH VERK O.V.

Prins Mauritsstr. 44, Zwolle Seringenstraat 2, Zwolle Wilhelminalaan 1, Kampen T

H KOC

VER

T OCH VERK O.V.

T OCH VERK O.V.

UW VBO Makelaar - Assendorperstraat 205 www.uwvbomakelaar.nl - info@uwvbomakelaar.nl

Foto: PvdA Otwin van Dijk en Nelleke Vedelaar Zaterdag 27 september werd in Zwolle een bijeenkomst gehouden door de lokale PvdA voor hun eigen leden en belangstellenden, met het thema ‘Zorg om de zorg’. In dit artikel vindt u de hoofdlijnen van het betoog van de heer Van Dijk (Tweede-Kamerlid), wethouder Vedelaar en de reacties vanuit het publiek. Door: Hennie van Schenkhof De heer Van Dijk, voormalig wethouder en zelf ervaringsdeskundige in de zorg, gaf een toelichting op de veranderingen die per 1 januari 2015 zullen ingaan. Het Rijk gaat niet langer uit van het principe ‘zorgen voor’. Dit wordt: ‘Waar nodig ondersteunen van de eigen mogelijkheden’. Het gaat niet langer om ‘zorgen’ maar om het punt ‘dat iedere burger in de samenleving kan deelnemen’. Het ideaal van de PvdA is het ‘Scandinavisch model’: kleinschalig, dichtbij, weinig ‘regelterreur’.

Wat gaat er veranderen? Voor drie onderdelen van de zorg wordt de verantwoordelijkheid overgedragen aan de lokale overheid, dus de gemeenten. Het betreft de jeugdzorg, werk & inkomen en de zorg aan langdurig zieken en ouderen. Door deze zorg lokaal te organiseren wordt geprobeerd om meer efficiency te bereiken, minder hulpverleners van verschillende organisaties in te zetten voor een cliënt of een gezin en vooral de ‘protocollenterreur’ in te dammen. Daarnaast wordt ’Zorg aan je lijf’ overgeheveld van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) naar de Zorgverzekeringswet (ZVW). Dit is een vorm van zorg waar iedereen recht op heeft. De eigen bijdrage voor deze zorg komt per 1 januari te vervallen en gaat ook niet ten koste van het eigen risico van de zorgverzekering. Transformatie Om vorm te kunnen geven aan de participa-

gEEf uw houTEn vloEr EEn karakTErvollE uiTsTraling Vraag naar de mogelijkheden of bezoek onze showroom/fabriek.

www.antonekkerparket.nl

tiesamenleving is een cultuuromslag nodig. De PvdA is voorstander van een samenleving waarin er meer betrokkenheid is op elkaar en mensen minder op zichzelf gericht zijn. Een transformatie naar een nieuwe samenleving. Daarbij moeten we ons niet uit het veld laten slaan door de aangekondigde veranderingen, maar vooral meedoen. Van Dijk roept mensen die in de zorg werkzaam zijn op, om initiatieven te ontplooien, te luisteren naar elkaar en vooral van zich te laten horen. Nelleke Vedelaar Vervolgens kwam Nelleke Vedelaar, wethouder sociale zaken voor de PvdA in Zwolle, aan het woord. Vedelaar wil vooral onzekerheden bij mensen wegnemen. ‘We gaan veranderen en dat gaat helaas met horten en stoten. We praten met en over mensen en niet over asfalt of lantaarnpalen’, aldus Nelleke. Project Wythmen, eerste sociale wijkteam van Zwolle In Wythmen is door de Wmo-consulent en de wijkverpleegkundige bij alle 65-plussers geïnventariseerd waaruit de specifieke ondersteuningsbehoefte bestaat en wie daar in de toekomst in kan voorzien. Uit dit initiatief is de buurtbus ontstaan die door zes vrijwillige chauffeurs wordt bemenst. Alle vormen van vervoer kunnen door de buurtbus worden verzorgd. Vedelaar geeft aan

dat door deze wijze van werken er rust is ontstaan. Alle inwoners hebben nu immers duidelijkheid gekregen, voelen zich samen verantwoordelijk én zoeken zelf oplossingen voor hun buurt. Per 1 januari aanstaande heeft iedere wijk in Zwolle haar eigen wijkzorgteam. Het streven is om de hulp die nodig is, zo snel mogelijk in te zetten. Daarbij is de centrale positie van de huisarts belangrijk. De huisarts vervult hierbij een centrale rol, net als andere verwijzers bij andere sectoren waar burgers contact mee hebben.

Vanaf 1 januari 2015 worden meer zorgtaken overgeheveld naar de gemeenten, de zogeheten decentralisaties. Het gaat hierbij om de jeugdhulp, re-integratie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (participatie) en het onderbrengen van AWBZ-taken bij de Wmo. Het Rijk gaat niet langer uit van het principe ‘zorgen voor’. Dit wordt: ‘waar nodig ondersteunen van de eigen mogelijkheden’. Het gaat niet langer om ‘zorgen’ maar om het punt ‘dat iedere burger in de samenleving kan deelnemen’.

Papaverweg 108 8042 EK Zwolle T 038 421 63 33 E info@antonekkerparket.nl


kosten en plezier

In 2004 kwam de voor gemeente Zwolle met een herinrichtingsplan Park de Wezenlanden. In 2004 dewas gemeente Zwolle een herinrichtingsplan voor Park de Wezenlanden. Het doel kwam hiervan het park om te met toveren 4 oktober 2014 | advertentie herinrichtingsplan voor Park de Wezenlanden. Het doel hiervan was het park om te toveren tot een volwaardig stadspark. Dit was nodig, Heteen doel hiervan was het parkDit om tehet toveren tot volwaardig stadspark. was nodig, omdat het voorzieningenniveau van park tot een volwaardig stadspark. Dit was nodig, omdat het voorzieningenniveau van het park sterk verouderd bleek. Daarnaast werd het omdatverouderd het voorzieningenniveau van park sterk bleek. Daarnaast het steeds minder bezocht en daarmeewerd namhet ook het sterk verouderd bleek.af. Daarnaast werd het steeds minder bezocht enMet daarmee nam ookpark het gevoel van veiligheid dit plan hoopte de steeds minder bezocht enMet daarmee nam ook het het gevoel vandat veiligheid af. dit plan hoopte de gemeente de inwoners van de stad Zwolle gevoelweer vandat veiligheid af.gaan Met dit planZwolle hoopte de gemeente de zouden inwoners vanbenutten de stad park meer en dathet de gemeente de zouden inwoners vanbenutten de stad Zwolle park weer meer en dathet de sfeer in hetdat park hiermeegaan verbeterd zou worden. park weer benutten dat de sfeer in hetmeer parkzouden hiermeegaan verbeterd zouen worden. Door: ter hiermee Avest verbeterd zou worden. sfeer inRenske het park Door: Renske ter Avest Door: Renske ter Avest Het Horecapaviljoen vormt een van de onderdeHet om Horecapaviljoen vormt een dezou onderdelen dit plan te realiseren. Hetvan park mede Het Horecapaviljoen vormt een van de len om dit plan te realiseren. Het park zou mede hierdoor het groene hart van Zwolle kunnenonderdeworden. Openingstijden: len om dit te realiseren. Hetnakunnen park zou mede hierdoor hetplan groene hart Zwolle worden. Bezoekers van het parkvan kunnen een heerlijke Dinsdag t/m Vrijdag van 8.30 - 17.30 uur hierdoor heteen groene Zwolle kunnen worden. Bezoekers van hethart park kunnen na een heerlijke wandeling hapje of van een drankje nuttigen in het BezoekersEn van het kunnen nanuttigen een wandeling een of een drankje in hetZaterdag van 8.00 - 13.00 uur paviljoen. dathapje nietpark alleen! Ook voor het heerlijke organisewandeling eendat hapje of een drankje nuttigen het paviljoen. En niet alleen! Ookenvoor het organiseren van zakelijke bijeenkomsten feestjes kaninmen Berkumstede paviljoen. En dat bijeenkomsten niet alleen! het organiseren vanpaviljoen zakelijke envoor feestjes kan men bij het terecht. HetOok zou eenLocatie trekpleister ren het van paviljoen zakelijke bijeenkomsten en alle feestjes kan men bij terecht. Het zou eenErasmuslaan trekpleister kunnen worden voor mensen uit hoeken van 50 8024CS Zwolle bij het paviljoen terecht. Het zou een trekpleister kunnen en worden voor mensen uit alle hoeken van Foto: Mirjam Blok Zwolle omstreken. Tel.nr: 038-4219363 kunnen worden voor mensen uit alle hoeken van Foto: Mirjam Blok Zwolle en omstreken. Foto: Mirjam Blok Zwolle en omstreken.

Dames & Heren Kapsalon Kruisweg

‘Het verschil is dat we anders te ‘Het verschil is datzouden we anders te minste vier auto’s hebbe ‘Het verschil is dat we anders te minste vier auto’s zouden hebbe en nu twee. Gedeeld autogebrui minste vier auto’s zouden hebbe en nu twee. Gedeeld autogebrui scheelt in kosten, is goed voor he en nu twee. Gedeeld autogebrui scheelt in kosten, is goed voor he milieu en geeft minder parkeer scheelt in kosten, is goed voorwij he milieu en geeft minder parkeer problemen in een krappe milieu en geeft minder parkeer problemen in een krappe wij als Assendorp.’ Peter en Mintj problemen in een krappe wij als Assendorp.’ Peter en en Mintj Koster-Grootnibbelink hu als Assendorp.’ Peter en Mintj Koster-Grootnibbelink en kinderen delen samen met hu he Koster-Grootnibbelink en hu kinderen delen samen met he gezin van Michiel van Willigen e Nieuwe Veerallee 12, Zwolle kinderen delen samen met he gezin van Michiel van Willigen e twee andere gezinnen twee auto’ gezin van Michiel van Willigen Nieuwe Deventerweg 6, Zwolle-Zuid twee andere gezinnen twee auto’e Door Jelly Hiemstra twee andere gezinnen twee auto’ Door Jelly Hiemstra Door Jelly ma.Hiemstra 12-18 u Michiel: ‘Het grootste u voordeel vin di. t/m vr. 10-18 Michiel: ‘Hetauto grootste voordeel voo vin ik dat mijn niet onnodig za. 10-17 u Michiel: ‘Hetauto grootste voordeel voo vin ik dat niet onnodig de deurmijn staat. do. koopavond ik dat mijn auto niet onnodig voo de deur mijn staat.auto stilstaat, heeft ee Terwijl de deur staat.auto stilstaat, Terwijl mijn ee www.kringloopzwolle.nl ander misschien behoefteheeft om ee Terwijl mijn auto stilstaat, heeft ee andertemisschien behoefte om ee gebruiken. We he T.auto (038) 4 22 06 06 vonden ander misschien behoefte om ee auto te gebruiken. We vonden he allemaal zonde en zo is het dele Een vol park: wensbeeld of schrikbeeld? auto te gebruiken. We vonden he allemaal zonde en zo is het dele ter sprake gekomen,’ aldus Mintje Een vol park: wensbeeld of schrikbeeld? allemaal zonde en zoaldus is het dele ter sprake gekomen,’ Mintje Een vol park: wensbeeld of schrikbeeld? Verzet De bevriende gezinnen hebben twe ter sprake gekomen,’ aldus Mintje Verzet De bevriende gezinnen twe Toch kent dit verhaal ook een keerzijde en dat verhaal begint auto’s aangeschaft. De hebben andere twe Verzet De bevriende gezinnen twe Toch dit verhaalvan ookhet eenpark. keerzijde en dat verhaal begint met dekent omwonenden Deze mensen zijn namelijk auto’s aangeschaft. De hebben andere twe huishoudens zijn medegebruiker Tochdekent dit verhaal ook een keerzijde en dat verhaal begint met omwonenden park. Deze De mensen zijn hiervoor namelijk auto’s aangeschaft. De andere twe helemaal niet blij metvan dithet vooruitzicht. redenen huishoudens zijn medegebruiker ‘Met evenveel rechten, alleen w Nieuwe 12, Zwolle met de omwonenden park. Veerallee Deze mensen zijn hiervoor namelijk helemaal nietdeblij metvan dithet vooruitzicht. De redenen kunnen met volgende woorden kort samengevat worden: huishoudens zijn medegebruiker ‘Met evenveel rechten, alleen zorgen voor het onderhoud en wz helemaal niet met Deventerweg ditwoorden vooruitzicht. De6,redenen hiervoor kunnen met deblij volgende samengevat worden: ontworming 3+1enkort lichtvervuiling, parkeeroverlast geluidsoverlast. Is het na Nieuwe Zwolle-Zuid ‘Met evenveel rechten, alleen zorgen voor het onderhoud en wz betalen een hogere kilometerprij kunnen volgende woorden worden: lichtvervuiling, parkeeroverlast enkort geluidsoverlast. het na de komst vandehet gedaan metsamengevat de rust? Is (4 met halen =paviljoen 3 betalen) zorgen voor het onderhoud en he z betalenmet eenelkaar hogere kilometerprij Auto’s delen staat met lichtvervuiling, en geluidsoverlast. Is het de na de komst hetparkeeroverlast paviljoen gedaan met degevoerd rust? tussen Er zijn tot van nu toe verschillende gesprekken betalen een hogere kilometerprij Auto’s met staat met h 5+1 de komst het paviljoen gedaan met rust? maken van elkaar goede delen afspraken, voora ma. tussen 12-18 Ervlooienmiddelen zijn tot van nu de toe verschillende gesprekken gevoerd deu gemeente en Klankbordgroep Park dede Wezenlanden. Ook Auto’s met elkaar delen staat met maken van goede afspraken, voora Er zijn tot nu toe verschillende gesprekken gevoerd tussen de halen = 5 betalen) gemeente en de vanuit Klankbordgroep Parkdi. de Wezenlanden. de financiële kant dien je goedht is er (6 vorig jaar de werkgroep Omwonenden ParkOok deu t/m vr. 10-18 maken van voora gemeente en de Klankbordgroep Park de Wezenlanden. Ook de financiële kantafspraken, dien je goed is er vorig jaareen vanuit de ingediend, werkgroep waarin Omwonenden Park deu Wezenlanden petitie werd regelen. Zo goede hebben we allemaal eet za.verklaard 10-17 de fi nanciële kant dien je goed is er vorig jaar vanuit de werkgroep Omwonenden Park de Wezenlanden een petitie ingediend, waarin werd verklaard regelen. Zo hebben we allemaal eet dat het voor de omwonenden geen optie is dat scenario C contract ondertekend.’ do. koopavond Wezenlanden een petitie ingediend, waarin werd verklaard regelen. Zo hebben we allemaal ee dat het voor de omwonenden geen optie is dat scenario C van kracht wordt. Dit werd door tweehonderd huishoudens contract ondertekend.’ Nozeman/Sepp Zwolle Zuid dat het voor de omwonenden geen optie is dat scenario C van kracht wordt. Dit werd door tweehonderd huishoudens contract ondertekend.’ ondertekend. www.kringloopzwolle.nl lees verder op pagina 3… iedere zaterdag van kracht wordt.inDit door tweehonderd huishoudens ondertekend. Nederlandsche Vogelen Scenario C houdt dat werd er een komt met een omvang openpaviljoen van lees verder op pagina 3… T. (038) 4 22 06 06 ondertekend. Scenario C houdt in dat10.00 er een paviljoen met een omvang van 600 m². De omwonenden daarentegen voelen meer voor - 13.00 uur komt lees verder op pagina 3… Scenario C in dat erdan eeneen paviljoen komtvoelen meteen een omvang van 600 m². De omwonenden daarentegen meer voor scenario B.houdt Het betreft paviljoen met kleinere van 600 m². De omwonenden daarentegen voelen scenario B. Het betreft danVoor een paviljoen met eenmeer omvang, namelijk 150 m². de omwonenden iskleinere hetvoor van * Geldig in oktober scenario betreft danVoor een paviljoen eeniskleinere omvang, namelijk 150 m². dezijn omwonenden het van belang datB. deHet grootte zodanig moet dat met het geen geluidsomvang, namelijk 150 m². Voor dezijn omwonenden het van belang dat de grootte zodanig moet dat het geenisgeluidsoverlast en parkeerproblemen veroorzaakt. belang dat de grootte zodanig moet zijn dat het geen geluidsoverlast en parkeerproblemen veroorzaakt. lees verder op pagina 4… overlast en parkeerproblemen veroorzaakt.

Stichting Kringloop Zwolle

Vakwerk met topproducten voor een betaalbare prijs! Voor het hele gezin.

Stichting Kringloop Zwolle

U bent van harte welkom!

Wijnwinkel van het jaar

2012

x

Perswijn Magazine

Wijnwinkel van het jaar

2012

Elke klant krijgt 10 % korting op producten in de Welzorg winkel.

Wijnspeciaalzaak van het jaar Wijnalmanak

x

Wijnspeciaalzaak van het jaar

Wijnwinkel van het jaar

x

2012

Wijnspeciaalzaak van het jaar

Perswijn Magazine

Wijnalmanak

Wijnwinkel van het jaar

x

2012

Wijnspeciaalzaak van het jaar

10% korting bij recycling 10% korting bij recycling Kleurenkopieën A4 Kleurenkopieën 0,60 per stuk A4 Kleurenkopieën 0,60 per stuk A4 0,60 per stuk Perswijn Magazine

Nazomerbehandeling, het moet gewoon lekker lopen!

V O E T

Oktober actie*

Voordelige Voordelige 4 4 Inktjetcartridges Voordelige Inktjetcartridges 4 4 10%Inktjetcartridges korting bij recycling

Mogelijk gedeeltelijke vergoeding door zorgverzekering voor reumaof diabetespatiëten.

Wijnalmanak

Perswijn Magazine

Wijnalmanak

Kwaliteitswijnen uit eigen import

S T U K

uniek boek:

(zie onze etalage)

Wijnwinkel van het jaar

2012

Perswijn Magazine

Pedicurepraktijk Voetstuk

4x

Wijnspeciaalzaak van het jaar

Wijnwinkel van het jaar

Suzanna Ververda-Huizing Willemsvaart 16, Zwolle tel. (06) 401 903 78 Lid van ProVoet

Stichting

2012

Perswijn Magazine

Assendorperstraat 107 • 8012 DH Zwolle • tel. 038-4223322 • info@mondovino.nl

w w w. m o n d o v i n o . n l

Wijnalmanak

4x

Wijnspeciaalzaak van het jaar Wijnalmanak

Zerboltstraat 61a T 038 - 454 60 20

Patriottenlaan 4 T 038 - 460 00 75

lees verder op pagina 4… lees verder op pagina 4…

www.de5olifanten.nl

Meander Uitvaarten Van Os Manuele Therapie E.S. Meander Uitvaarten biedt een helpende hand uitvaartonderneming van Marjon Klaassen Meander Uitvaarten uitvaartonderneming van Marjon Klaassen kleinschalig uitvaartcentrum este Marjon e uitvaartonderneming van Klaassen m goed e uitvaartcentrum kleinschalig r dAssendorp s ver akket r a Dooin a r p e k e kleinschalig uitvaartcentrum e d z len ver in Assendorp zorg et aanvul in Assendorp uit h

inloopavond

e elke 1inloopavond maandag van de maand e Va1 ltinloopavond elke maandag van de maand n iet ond- 20.30 verpliec19.00 er het uur h t eigen elke 1 19.00 maandag van de maand - 20.30 risico uur 19.00 - 20.30 uur dag en nacht bereikbaar dagop en038 nacht 453bereikbaar 63 20 dagop en038 nacht 453bereikbaar 63 Zonnebloemstraat 31,20 Zwolle op 038 453 63 Zonnebloemstraat 31,20 Zwolle www.meanderuitvaarten.nl Van Os Manuele Therapie E.S. Zonnebloemstraat 31, Zwolle www.meanderuitvaarten.nl Goudsbloemstraat 127 www.meanderuitvaarten.nl 038 - 230 30 32

ZE ZE ZE N N N • B• B• B I L JIAL JIAL J A LTEEIN L EENL E N K RTR R TR IK TI KATER ATRA

Nekpijn? Rugklachten?

DA IJ PR J D A R TA R T I R D A R TA R T I K E L E N • S P O R T P R I J O R T TI K E L EN • S P R TP R AR TI K E LEN • S PO

038 - 423 51 65 info@hollanddarts.com

www.vanosmanueletherapie.nl

Villa Vera

Ontdek dOOMIJn In: Assendorp Doomijn psz Enkstraat Doomijn bso Enkstraat Doomijn bso Westerlaan

ASSENDORPERSTRAAT 85, 8012 DG ZWOLLE, TEL: 038-4229133 WWW.MITRA-ASSENDORP.NL AL JAREN EEN VERTROUWD ADRES VOOR UW SLIJTERIJ ARTIKELEN IN ASSENDORP

Pierik Doomijn psz Geraniumstraat Doomijn kdv Fresiastraat Doomijn bso Violierenstraat

BON 1 BON 2 BON 3

Zaterdag 8 november:

Gulpener biercluster, bestaande uit 3 flesjes Gulpener Ur-hop en 3 flesjes Gulpener Château Neubourg, voor € 4,75

Vrijdag 7 november: twee flessen weduwe Joustra voor € 21,98

Donderdagavond 6 november, 18-21 uur: op alle whisky`s 10% korting!

Vera Reuvers 06-41395815 Villa Vera dagactiviteiten Assendorperstraat 157 8012 DL Zwolle

Op www.doomijn.nl vindt u een overzicht van al onze locaties.

Ontdek je eigen Kinderopvang en Peuterspeelzalen Doomijn is onderdeel van stichting Travers


actueel | oktober 2014

VrijUitActief Markt bij De Vogellanden weer druk bezocht

5

Bedrijvennieuws

vrije tijdsbesteding, maar het is tegelijkertijd ook goed voor de gezondheid. Bewegen is namelijk erg belangrijk als je te maken krijgt met lichamelijke klachten.

Foto: Jan Koldewijn Op zaterdag 4 oktober was er weer de jaarlijkse VrijUitActief markt bij revalidatiecentrum De Vogellanden in De Pierik. Deze markt richt zich op iedereen met een beperking of een chronische ziekte heeft en die op zoek is naar een geschikte sportof bewegingsactiviteit of vrijetijdsbesteding. Bezoekers van de markt krijgen niet alleen veel nieuwe informatie maar ze kunnen ook actief deelnemen aan workshops en andere doe-activiteiten. Door: Aukje Schonewille Deze, alweer achtste, editie van de VrijUitActief markt van De Vogellanden wordt georganiseerd in samenwerking met SportService Zwolle, MEE IJsseloevers, Wijz en Frion. Op de dag zelf was het een komen en gaan van mensen die kwamen kijken en meedoen aan het goed gevulde programma. Een kleine greep uit het aanbod: er kon

meegedaan worden met voetbal, tekenen, breien, bowlen, fietsen, dansen, tafeltennis, bingo, Thai Chi en rolstoelbasketbal. Duiken met rolstoel Er was ook veel informatie beschikbaar over nieuwe ontwikkelingen op het gebied van sport en bewegen in de gehandicaptenwereld. Zo is het nu mogelijk om te duiken met een rolstoel! De Stichting Fun Diving leert mensen met een beperking hoe ze dit kunnen doen en het is ook mogelijk een duikbrevet te verwerven. Jos Brouwer vertelt dat op You Tube mooie beelden zijn te zien van Sue Austin, die laat zien hoe het duiken met een rolstoel in zijn werk gaat. Ook de Scouting biedt tegenwoordig veel outdooractiviteiten aan die het voor deze doelgroep mogelijk maakt buitenshuis actief bezig te zijn. Door al deze nieuwe ontwikkelingen zijn er meer keuzemogelijkheden voor

Fietsen In het oog springen ook een aantal fietsen dat geduldig staat te wachten op toekomstige gebruikers. Naast de verschillende handbikes, zowel met lage als hoge zit en met verschillende wielen of bediening, valt vooral de felgele Alinker op. Dit is een lichtgewicht loopfiets die mensen, rechtop staand, stabiliteit geeft bij het voortbewegen. De fiets is ook verkrijgbaar in opvouwbare versie zodat je hem ook mee kunt nemen. Blade En dan horen we onbekend geluid: Susan Groothuis rent voorbij. Na een motorongeluk raakte ze een onderbeen kwijt. Ze heeft een hulpmiddel, een zogenoemde blade, die vastzit aan haar beenprothese waardoor ze weer kan hardlopen. Ze vertelt vol enthousiasme over het gebruik van de blade: “Je moet er wel aan wennen. Met de blade gaat het hardlopen anders dan normaal. Door de vering krijg je het gevoel dat je automatisch vooruit gaat en niet af kunt remmen. Om goed af te remmen moet je leren dat je minder hard afzet met de blade en je lichaamsgewicht naar achteren moet bewegen.” En zo was er nog veel meer te zien en te beleven!

Foto: Mitra

Feest! 1 november Mitra vijf jaar Toen Jaco en Paulien Schaap in 2009 de Mitra overnamen, wilde Jaco zijn eigen stijl en ideeën uitvoeren. Ze kunnen tevreden terugblikken op hun investering in de nieuwe bedrijfsvoering. Tijdens hun eerste vijf jaar in Assendorp heeft Jaco zich gespecialiseerd in whisky en speciaal bieren. Daarnaast kan hij nu een breed assortiment speciaal bieren aanbieden. Het biereiland midden in de zaak trekt direct de aandacht. Jaco organiseert ook whisky-, speciaalbier- en wijnproeverijen. Hij sponsort PEC Zwolle en heeft meegewerkt aan het in de markt zetten van maar liefst drie Zwolse likeuren. Jaco staat in de winkel, zijn dochter Eva werkt daar ook, tweeënhalve dag in de week, en Paulien doet de administratie en verricht daarnaast achter de schermen de nodige hand- en spandiensten. Al met al een ondernemend familiebedrijf. Om dit te vieren zijn er in week 45 vier wijnaanbiedingen, te weten: 1. 6 flessen Velo wijn van € 36 voor € 24. 2. 6 flessen Afrikaanse wijn, Springbok, van € 36 voor € 27,50. 3. 6 flessen Chileense wijn, Chungara, van € 39 voor € 29. 4. 3 flessen Chateau Segur Haut Medoc van € 30 voor € 25. Zie advertentie met knipbonnen linksonder op vorige pagina.

Simon thuis

Nieuwe dichtbundel Bauke Jeroen Liefers

‘Vertrouwen’

Een jaar geleden opende Simon Interieur zijn deuren aan de Assendorperstraat. Nu viert hij een feestje én breidt hij zijn winkel uit, zodat nog meer mensen zich bij Simon echt thuis kunnen voelen. Straks is het mogelijk een natuurlijke, rustieke, industriële of etnische sfeer toe te voegen aan uw interieur! 20 november vieren we de heropening met een borrel en een feestelijke actie; “Bij besteding van honderd euro een flesje wijn van Mondovino cadeau.”

Winand Hazelaar verhuist binnen Assendorperstraat Foto’s: Sabine Boschman Door: Sabine Boschman De 40 jarige gedichtenschrijver Bauke Jeroen Liefers schreef in het verleden voor de Assendorper. Hij heeft sinds 1997 MS en schrijft sindsdien gedichten waarvan meerdere zijn gebundeld. In Maart 2013 werd hij geïnterviewd voor deze krant, waarbij toen een aantal gedichten uit zijn werk zijn geplaatst. Nu is er een nieuwe dichtbundel

verschenen, genaamd ‘Vertrouwen’. Op woensdag 13 augustus was de presentatie van deze bundel bij boekhandel Waanders in de Broeren. Bauke mocht hier het eerste exemplaar van zijn nieuwe bundel overhandigen aan zijn grote inspiratiebron, Sacha de Boer, volgens hem de mooiste vrouw die er bestaat met tevens de mooiste stem. Hij is trots op zijn bundel maar nog trotser op zijn ontmoeting

met Sacha. Tijdens de presentatie leest hij het gedicht ‘De juiste stem’ aan haar voor dat hij speciaal voor haar heeft geschreven. Na overhandiging van de nieuwe bundel mag Sacha met haar mooie, juiste stem het gedicht ‘Vlinder’ uit het nieuwe boek ten gehore brengen. Bauke geniet volop en hij hoopt dat veel mensen zullen genieten van zijn nieuwe gedichtenbundel.

Mini-milieustraat geopend bij kinderboerderij De Wezenlanden

Aftrap zwerfvuilproject Mooi Schoon

Foto: ROVA

Woensdag 1 oktober werd door 25 leerlingen van KBS Het Atelier samen met wethouder Filip van As de minimilieustraat bij de kinderboerderij in park De Wezenlanden officieel geopend. De mini-milieustraat bestaat uit vier containers waar plastic, papier, gft en restafval apart weggegooid kunnen worden. Via informatiepanelen kunnen kinderen alles leren over afval scheiden en het voorkomen van zwerfvuil. Cliënten en medewerkers van de RIBW Groep Overijssel werden door de wethouder in het zonnetje gezet omdat zij dagelijks het park vrijmaken van zwerfvuil. De gemeente Zwolle gaf hiermee de officiële aftrap van het zwerfvuilproject Mooi Schoon; het project ter bestrijding van zwerfvuil.

Bloemensfeer Winand Hazelaar gaat verhuizen naar een groter pand in de Assendorperstraat. De winkel op nummer 39, op de hoek van de Eigenhaardstraat en naast Gezond Gemak biedt ruime mogelijkheden om zowel een ruimer assortiment in de winkel te voeren als ook specifieke opdrachten voor de werkplaats. Rouwwerk, bruidswerk en groenobjecten voor het interieur kunnen met nog meer zorg gemaakt worden. Vanaf 30 oktober zal de verkoop vanaf deze nieuwe bruisende locatie plaatsvinden.

Dagactiviteitencentrum Villa Vera! Met groepjes van maximaal 4 deelnemers, doen wij kleinschalige activiteiten die passen bij de interesse en de kwaliteiten van de deelnemers. Zo bestaan de activiteiten uit koken, klusjes, werken in de tuin, schilderen, wandelen, enzovoort. Villa Vera bestaat inmiddels ruim 4 jaar en sinds maart dit jaar zijn wij verhuisd naar deze nieuwe locatie aan de Assendorperstraat 157. Voor meer informatie: Vera Reuvers: 06-41395815, www.villavera.nl, info@villavera.nl


6

oktober 2014 | aan het woord

Achter De Gevel

‘Daar kan geen eitje tegenop’ De teenslippers maken plaats voor pantoffels en de zomerjas gaat de kast in, om de winterjas weer te voorschijn te halen. Het is weer zover: de herfst heeft ook Zwolle gevonden. Iemand die er warmpjes bij zit is de vrolijke Jorien Slager in de Venestraat. Ze omschrijft zichzelf met de volgende woorden: chaotisch, gezellig, een Bourgondiër en enthousiast. En dat lijkt na wat te hebben gekletst helemaal te kloppen.

column door: Emiel Lohr

Weg weg De Molenweg! Een van de langste straten van Zwolle en bestaande uit twee gedeeltes, gescheiden door de Assendorperstraat. Kom je vanuit het centrum, dan is het rechtergedeelte, als je dus bij de Zeeman rechts gaat, uiteraard het ‘goede’ gedeelte. Nou ja, goed... afgelopen week leek er wel een soort van verkeersinfarct te ontstaan. Het begon twee weken geleden met mysterieuze witte pijltjes en rondjes op het wegdek. In eerste instantie denk je dan aan baldadige jeugd die weer met graffiti aan het spelen is geweest. Aangezien de rondjes een ietwat ovaal uiterlijk hadden, werd de nieuwsgierigheid gewekt. Tijdens het boodschappen doen leek het er op dat de ‘ovaaltjes’ iets aanwezen: verzakkingen in de weg! Hoewel voormalige OostDuitsers zich in dit straatbeeld zouden herkennen, werd het mij al snel duidelijk, er moest iets met de riolering aan de hand zijn! Echter, geen gravertjes, geen spades en geen dampende bouwvakkerdecolletés. Een week later waren ze er wel. Weg afgezet en bij de buren schuin tegenover leek de Eerste Wereldoorlog niet 100 jaar geleden, maar verleden week te zijn begonnen. Een complete loopgraaf, iemand aan het scheppen en vier mannen er omheen, peukjes schuin in de mond. Ze gaven de schepper aanwijzingen. Hoewel, aanwijzingen... In het voorbijgaan ving ik iets op in de trant van: ‘Feyenoord het wel veul kanzen hâ’. Een dag later was het deel van de straat voor mijn huis aan de beurt. Geen witte cirkel maar wel een ruim bemeten sleuf in de grond toen ik weer thuis kwam. ‘Wie hebben de stainen nog wel goed ‘elegt, mor ain dag loater viele mien collega deur de groonde toun ie er op gien stoane! Allemoal kapodde grisboezen, deur da geschiet van oewe!’ ‘Polen!’, dacht ik eerst nog. Maar die duiding werd al snel ontkracht: ‘Dalfsen’ stond er op het busje en dan weet je dat het goed volk is. Witte cirkels, Dalfsiaans en de geur van dieselolie, mannenzweet en sigaretten en dat allemaal met een open riolering! Ik heb nog even zitten dubben of ik een claim wegens geleden emotionele schade zou indienen bij de Gemeente, maar ach, wat zal het: ’De stroatte loop weer rech en wa uut mie kom, kin weer weg!’

Door: Charlotte Jansen ‘Eerder woonde ik in het hart van Assendorp, maar sinds mei ben ik wat dichter naar het station getrokken. Dat deed ik omdat ik verlangde naar wat meer ruimte. En die heb ik hier. Ik woonde eerst in de Anjelierstraat in het allerleukste studentenhuis van Zwolle. En dat vind ik trouwens nog steeds. Daar heb ik ruim een jaar gewoond en na dat jaar had ik heel veel zin in meer ruimte. Ik had namelijk een kamer

van 10m2, nu is dat 20m2, met eigen keuken, dus bak ik iedere ochtend een eitje. De huisgenoten mis ik nog wel steeds, daar kan geen ei tegen op.’ ‘Voordat ik naar Zwolle trok om te gaan studeren, woonde ik in een klein dorp in Friesland. Zo’n 400 mensen. Iedereen kende elkaar daar. Hier is dat natuurlijk minder, maar Zwolle voelt als een groot dorp. En dat maakt het ook zo leuk. Wanneer je de stad even in gaat, zie je altijd bekenden. Dat vind ik gezellig. Ook vind ik dat er heel veel vriendelijke mensen wonen en je bent vanuit Zwolle zo in Hilversum, waar natuurlijk veel mooie banen voor journalisten zijn. En dat is de kant die ik op wil.’

uit mijn ouderlijk huis heb meegekregen. Ik hou ervan om mijn vrienden en familie veel te zien en met hen lekker te eten met wat goede flessen wijn op tafel. Daarnaast hou ik van boeken, vooral Nederlandse literatuur en van muziek, de Rolling Stones.’

‘Nu woon ik op kamers, maar wie weet blijf ik hier hangen. Ik wil dan graag een huisje met een grote tuin en een hele grote eettafel zodat vrienden en familie veel over de vloer komen. Net zoals ik dat van-

‘Hoewel ik 18 jaar lang in Friesland gewoond heb, spreek ik geen woord Fries. Ik ga ieder weekend naar huis om mijn ouders en twee zusjes, 19 en 17 jaar oud, en vrienden van daar te kunnen zien. Maar mijn zusjes

Foto: Charlotte Jansen komen ook geregeld in Zwolle langs om hier een kroegentocht te doen.’ ‘Wat je in Zwolle hebt, oud en jong door elkaar, heb je in Assendorp nog meer. Toen ik midden in Assendorp woonde, hadden we gezinnen als buren en er woonden mensen die al met pensioen waren in dezelfde straat. Dan krijg je een leuke sfeer. Maar, ik ga ook graag naar de binnenstad. Daar is De Docter mijn favoriete kroeg. En er is veel kunst en cultuur in Zwolle die me erg aantrekt.’

Achter de Hoven

Gré Lagerwey: ‘Ik ben een bewoner van het eerste uur’ met heel veel plezier. Er zijn tijden dat ik het als een vakantiehuisje ervaar. Dan is het mooi weer en is er veel vertier op straat.’ Mevrouw Lagerwey kijkt uit op de Molenweg, de drukste straat richting station.

Foto: Anneke van der Stouwe Vanaf haar balkon geniet Gré Lagerwey van het vertier op straat

Naast de Molenhof staan de aanleunwoningen van Achter de Hoven. Dat de mensen daar niet alleen in hun luie stoel zitten begrijpen we allemaal wel. Maar wat doen ze zoal, hoe brengen ze hun dag door? Door: Anneke van der Stouwe In 1995 verhuist de nu 86-jarige

Tweets

Gré Lagerwey van een vijfkamerflat aan de Ten Oeverstaat naar Achter de Hoven. ‘Traplopen ging me niet goed meer af’, vertelt ze, ‘en nadat ik had geïnformeerd of ik in aanmerking kwam voor een woning hier, heb ik me laten inschrijven.’ Achter de Hoven is dan net in aanbouw. ‘Ik ben dus een bewoner van het eerste uur. In november woon ik hier negentien jaar en nog altijd

Contacten belangrijk ‘Een echtpaar startte hier, samen met een paar andere bewoners, direct een activiteitenclubje’, vertelt ze. ‘En nog altijd drinken we op dinsdagochtend koffie in het zaaltje beneden en is er ’s middags tijd voor spelletjes.’ Mevrouw Lagerwey bezoekt ook de ouderensoos in het wijkcentrum van de Jeruzalemkerk en soms wordt er een uitstapje met de bus gemaakt. ‘Sociale contacten zijn zo belangrijk’, zegt ze vol overtuiging. ‘We moeten hier goed op elkaar letten want een ander doet dat niet.’ Ook bewegen Omdat het hoofd altijd meer wil dan het lichaam aankan, oefent mevrouw Lagerwey haar spieren bij de gymclub in de Molenhof. ‘Niet dat ik verder geen beweging heb, ik fiets nog overal naartoe en de klei-

ne huishoudelijke karweitjes doe ik ook nog zelf. Er komt nu iemand die me twee uur per week helpt met de zwaardere klussen.’ Het klinkt wat verontschuldigend alsof het een schande is dat een 86-jarige dame hulp in de huishouding heeft. Heus, er zijn jongere mensen die niet meer kunnen wat Gré Lagerwey allemaal nog doet.

Reactie op artikel Rea-Zegeltjes In de septemberkrant hadden we een reactie op dit artikel uit de mei-editie geplaatst. Hierop is per post weer een reactie binnengekomen van Mevrouw van der Velde- Stavenuiter. Rea staat voor REizen Assendorp Het Rea-lied gaat volgens haar als volgt: We gaan met de Rea Rea Rea mee naar buiten waar vogels fluiten het kost geen duiten Wat rijdt toch die bus weer fijn We gaan niet per fiets of trein omdat we Rea Rea Realisten zijn.


aan het woord | oktober 2014

7

Ieder zijn hobby

Joop Dekker, keramist Joop Dekker kreeg ooit van zijn vrouw een cursus keramiek cadeau. Hij schilderde al niet onverdienstelijk, maar het werken met klei is flink uit de hand gelopen. Door: Marry Horstman Joop volgde de ene cursus keramiek na de andere, en volgde lessen van verschillende cursusleiders. ‘Op een gegeven moment ken je de techniek en heb je het in de vingers.’ vertelt Joop, ‘het werkte als een verslaving. Ik kwam er niet meer vanaf.’ Na de cursussen bleven we met zes vaste keramisten

over. We richten de BK club op. ‘De club van blije kleiers ‘En we kwamen één keer in de veertien dagen bij elkaar om te werken. Inmiddels is dit één keer in de maand. Maar dan werk ik thuis door aan mijn ontwerpen, want ik ben te nieuwsgierig om te ervaren hoe het zich ontwikkelt.’ Als ik verschillende objecten van klei gevormd heb, moeten deze eerst drogen, voordat het op 800 graden gebakken kan worden. Met een glazuurbewerking wordt het nogmaals, maar dan op 1000 tot 1200 graden gebakken. De gloeiende voorwerpen worden dan met

Foto: Martijn Meupelenberg

column Hoi Marion,

Foto: Martijn Meupelenberg een tang uit de hete raku oven gehaald en direct in een afgesloten ijzeren emmer met stro gelegd. Doordat dit spontaan in brand vliegt, krijg je het raku effect. De klei wordt zwart en het glazuur krijgt een craquelé uitstraling. Dus het is een heel proces. Bijna iedere avond werk ik op de bovenste etage van ons huis, wel een paar uur aan mijn hobby. Mijn vrouw is tegelijkertijd met haar eigen hobby’s en bezigheden aan de slag op de eerste etage. Doordat ik destijds lid werd van de ‘Noordelijke Keramisten’, kreeg ik mijn eerste expositie. De Telegraaf nodigde mij dertig jaar geleden eens uit voor een expositie in Amsterdam, maar de paar ontwerpen met blote billen, gaven zelfs daar

de nodige ophef, terwijl het er heel kuis uit zag. In Zwolle hebben mijn ontwerpen in de etalages bij van Beek Lederwaren gestaan en in meubelzaak Nibourg Ook ontdekte ik de mooie keramiekmarkten in Gouda en Dwingeloo. Maar exposities en markten doe ik inmiddels niet meer, het is me te intensief geworden. Wel lever ik regelmatig werken aan bij IQ kunstuitleen, en heb ik mijn eigen website. De erkenning geeft voldoening, maar ik hoef gelukkig niet te leven van de inkomsten vanuit mijn hobby. Het is de moeite waard om de website te bekijken: www.joopdekker.nl

Trouwdag in Schotse stijl Door: Hennie van Schenkhof Woensdag 24 september 2014 werd het huwelijk van Petra en Lawrence (Schot van geboorte) voltrokken in de glazen koepelzaal van de Agnietenberg. Het bruidspaar woont in Assendorp. Zij hebben elkaar ontmoet tijdens het Bevrijdingsfestival 2000. Na verloop van tijd stuurden zij elkaar de eerste Valentijnskaart. Na dertien-en-een-half jaar hebben zij inmiddels twee dochters en een zoon. Buiten in de tuin onder het genot van een glas wijn en kaarslicht knielde Lawrence voor Petra om haar ten huwelijk te vragen op 13 juli 2013. Bruidegom, bruidsjonker en chauffeur droegen een kilt. Vlak voor de Agnietenberg stapte de chauffeur uit, haalde een doedelzak uit de kofferbak en liep al musicerend voor de rijdende auto uit. De getuige, broer van de bruid, nam het stuur over van de chauffeur.

Gast van de maand

In de gaarkeuken hadden ze de lekkerste rijstepap!

Foto: onbekend Hoe breng je de dagen door op 96-jarige leeftijd, alleenwonend, slecht ter been en geen kinderen. Je geliefden, vrienden en kennissen vallen langzaam aan weg en nieuwe contacten maak je niet meer. Maar de herinneringen blijven. Door: Marry Horstman Als ik mevrouw Slik bezoek in haar flat aan de Wiecherlinckstraat, heeft

ze eigenlijk niets te vertellen zo laat ze me weten. Maar al snel ben ik geboeid en luister ik naar haar verhaal. Ze is geboren in een schippersgezin, dat met een zeilschip zand en grind vervoerde. Haar vader voer veel tussen Hasselt en Zwartsluis. Maar ook vanaf Coevorden voerde hij basalt, teerslakken en split aan. De zanden klinkerwegen naast de Dedemsvaart en het Oranjekanaal werden daarmee verhard.

Foto: Jan Koldewijn

Meehelpen op het schip Ze vertelt, dat ze na twee jaar lagere school, als tienjarige al mee moest helpen op het schip. Het dek en het ruim schoonmaken, en het schip besturen aan het roer van een opduwer. Ze herinnert zich dat ze het schip nog een paar keer getrokken heeft. In de oorlog, toen er geen diesel voorradig was, was dit regelmatig de taak van haar moeder. Ze weet nog dat haar vader een wrikboom gebruikte, daarmee duwde je het schip voorwaarts vanaf de kant of de bodem van een kanaal. In de winter als er niet gevaren werd, lagen ze ook wel in Zwolle aan het Rode Toren plein. Daar was toen nog de visafslag, waar vader sprotjes kocht en waar je heerlijk kon spelen. De gaarkeuken aan de Goudsteeg kookte soms heerlijke rijstepap. Dan ging ze daar eten, een bijkomstig voordeel, je hoefde dan thuis niet af te wassen! Naar opoe in Groningen Op 16- jarige leeftijd werd ze naar opoe in Groningen gestuurd om toezicht te houden op opoe en de nodige zorg te verlenen. Ze hield ondertussen het huis schoon en had daarnaast een betrekking. In Groningen ontmoette ze haar man en trouwde toen

ze 28 jaar was. Na 10 jaar in Groningen gewoond te hebben, kwam ze met haar man in de Van Ittersumstraat te wonen, later woonden ze 36 jaar aan de Groenestraat. In die jaren hebben ze ook de zorg gehad voor vier schipperskinderen, waarvan de ouders voeren. Haar man was werkzaam bij Varta accu’s aan de Van Ittersumstraat. Later verhuisde dit bedrijf naar de hoek Groeneweg/Eendrachtstraat. Aan de overkant zat kapper Bakker met zijn kunstbeen, Ze herinnert zich dat de kapper schaaltjes voor vleeswaren spaarde, en niemand wist waarvoor, het is altijd een mysterie gebleven De familie Strik, die naast de Varta winkel woonden, haalde oud papier op in de wijk ten behoeve van de wandelvereniging Assendorp. Als het even rustig was in de Varta winkel hielp meneer Slik mee met het storten van oud papier in een container. Zodoende maakten ze kennis met de wandelsport. ‘We hebben heel wat afgewandeld’ vertelt mevrouw Slik. We wandelden nog toen ik 80 jaar was’ Na 58 jaar huwelijk is haar man overleden, nu alweer tien jaar geleden. Ze woont nu 17 jaar in de Wiechelinckstraat en het bevalt haar goed. Alles gelijkvloers, want het lopen kost veel inspanning. Ze heeft hulp en ze

Helaas weet ik bijna niets van de scouting Zwolle, waar je naar vroeg. Ik ben nooit bij de scouting geweest en ik kom oorspronkelijk ook niet uit Zwolle. Het enige wat ik weet is dat het aardige mensen zijn. We hebben namelijk twee keer de BBQ’ s van scouting Zwolle mogen lenen voor de Slow Food Zwolle BBQ die we een aantal keren hebben georganiseerd. Maar even wat anders: op het moment dat ik dit schrijf zijn er zo’n 400 asielzoekers op weg naar de IJsselhallen! Wat komt die vreselijke oorlog dichtbij. Het is onwerkelijk als je de beelden op tv ziet. Dan is het een ver-van-mijn-bedshow, maar nu ineens is het bijna op onze stoep. Toen ik het bericht las, kwam ik net terug uit het centrum. Nog vol van de prachtige herfstkleuren van de bomen en de mooie oude gebouwen in onze stad, las ik dit nieuws. Meteen ging ik nadenken over hoe het voor deze mensen moet zijn om in een totaal ander en Westers land terecht te komen. Vermoeid, getraumatiseerd, hongerig, zonder eigen spullen en maar afwachten hoe je verder wordt geholpen door vreemde mensen. Vluchten om vrij te kunnen zijn. Ieder jaar hebben we hier het Bevrijdingsfestival in ons eigen park, maar staan we er nog wel echt bij stil dat we leven in vrijheid en in een democratie? En als het zo dichtbij komt, zou ik deze mensen dan ook opnemen in onze wijk? En ze helpen voor zover ik dat kan? Ik denk dat we deze mensen, voor zover mogelijk, moeten helpen. Sinds ik een aantal jaren geleden begeleider ben geweest bij het taalcafé hier in Zwolle, heb ik een andere kijk gekregen op mensen die vanuit de hele wereld naar Nederland zijn gekomen. De verhalen zijn divers: het gaat om armoede, vluchten voor geweld, gezinshereniging of nog andere redenen. Allemaal proberen ze er het beste van te maken in een vreemd land met een vreemde taal. Je gaat dan nadenken over hoe jij je zou voelen als je in hun schoenen zou staan. Dus laten we vast stilstaan bij de mogelijkheid dat er grote tenten in Park de Wezenlanden staan of dat de keuken van De Enk afhaalcentrum is geworden voor asielzoekers.

komt zelden buiten. Haar dagen zijn gevuld met lezen en puzzelen. En ze leeft op goede herinneringen. Op mijn vraag of ze nog wensen heeft op deze leeftijd, komt er een aarzelend ja,’Ik zou best de winkel van Waanders in de Broerenkerk willen zien’ Ik ben er een beetje stil van, ..zoiets kleins….. op nog geen 500 meter lopen. Inmiddels zijn we er samen geweest! Ze heeft genoten van het uitje naar Waanders en de weg naar huis hebben we ruim genomen. Ze zal nog dagen nagenieten laat ze me weten!


8

oktober 2014 | special

Nationale Burendag: Kamperen in de Dahliastraat een lange campingtafel, waarop iedereen zijn eigen gemaakte eten had uitgestald om het met elkaar te delen. De kinderen kregen pannenkoeken en speciaal voor hen stond er een springkussen in de straat. ’s Avonds genoten de campinggasten van een bingo. Die werd traditiegetrouw door de nieuwe Dahliastraat-bewoners georganiseerd, dit jaar acht in totaal. De bingo was niet beperkt tot het wegstrepen van nummers op de bingokaarten. Er waren bijzondere opdrachten te vervullen zoals de ken-je-nieuwe-bewonersquiz, muziekvragen en actieve opdrachten. Omdat er duo’s gevormd moesten worden bleek de bingo een uitstekende manier om buren te leren kennen. De winnaars zijn beloond met een workshop paragliden. Foto: Jojanneke Lageveen Zaterdag 27 september werd in de Dahliastraat de nationale Burendag gevierd. Camping ‘De Vrije Dahlia’ opende haar poorten.   Door: Jojanneke Lageveen

Het recreatieteam had een geweldig programma voor de campinggasten in elkaar gezet met als thema: kamperen in de jaren 60. Alle Dahliastraat-bewoners konden vanaf elf uur hun tent, caravan of

camper neerzetten of een helpende hand bieden bij het vasthouden van een tentpaal of scheerlijn! Zoals hoort op een echte camping was er in de middag een voetbal-,

badminton- en volleybaltoernooi tussen ouders en kinderen. Vanaf 17.00 uur kwamen de campinggasstellen, BBQ’s, skottelbraaien, en gasbrandertjes tevoorschijn. Daarna kon iedereen aanschuiven aan

Het was een fantastische dag, waardoor er in de straat weer allerlei nieuwe initiatieven zijn ontstaan zoals: samen hardlopen, het idee voor het organiseren van een ruilbeurs tijdens Burendag 2015 en een middag paragliden. Het recreatieteam verdient een enorme pluim voor de organisatie!

Lol tijdens de ken-je-nieuwebewonersquiz Foto: Jojanneke Lageveen

Foto: Jojanneke Lageveen

Jong geleerd, oud gedaan

Buurtbarbecue Papaverstraat

Foto: Martijn Meupelenb

erg Foto: Martijn Meupelenberg

Foto: Martijn Meupelenb

erg

newille

Foto: Aukje Scho

Foto: Martijn Meupelenb

erg

Foto: Aukje Schonewille


special | oktober 2014

9

The Bluebettes

Foto: Jan Koldewijn

Foto’s: Mirjam Blok

MS Benefiet kindermiddag

Op 14 september werd een toffe kindermiddag gehouden in het kader van de MS Benefiet. Medewerking werd verleend door Dans Vlinders Roelien Polinder, Het Prunuskoor van het Frion, Pianiste Melissa Siemonis en Klarinettiste Eva Wilgers in samenwerking met

Marjan Penterman, verhalenvertelster en The Alluring Ajettes. Een aantal kunstenaars uit Ommen hebben samen met de kinderen prachtige kunstwerkjes gemaakt. De opbrengst was € 475. Om twee uur begon Muziek in de Tent met een spetterend optreden

van The Bluebettes. Op 26 oktober wordt de MS Benefiet vervolgd in Odeon, met ‘s middags een kinderprogramma en ‘s avonds een concert voor volwassenen. Zie ook pagina 14 van deze krant.

k

Foto’s: Mirjam Blo


10

oktober 2014 | achtergrond

Muziek in de Enk

Lampionoptocht St Maarten

Van november t/m maart

De jaarlijkse optocht ter ere van St Maarten is weer op de 11e van de 11e! Er worden weer veel kinderen, wel of niet begeleid door ouders, verwacht om 18.30 uur bij de Speeltuinvereniging de Pierik/Assendorp, Geraniumstraat 1.

Column

Onthulling gedenkbord Azaleapark

Door: Lisa Pieters, Advocaat

Ter nagedachtenis aan de heer Van Elburg

De concurrerende kapper

Waarschijnlijk staat het ook in uw arbeidsovereenkomst. Misschien heeft u er zelfs wel eens ‘last’ van gehad.- Het concurrentiebeding. Een concurrentiebeding beschermt de werkgever tegen concurrentie door de werknemer na zijn ontslag. Een werknemer kan dan niet of slechts onder restricties in dienst treden bij een andere werkgever of starten als ondernemer in dezelfde branche. Wist u dat kappers vrijwel standaard te maken krijgen met een concurrentiebeding? Met een dergelijk beding wenst de werkgever te voorkomen dat de kapper zelfstandig binnen een straal van een aantal kilometers in de buurt van de werkgever aan de slag gaat als kapper. U kunt zich voorstellen dat een kapsalon er niet op zit te wachten dat één van zijn kappers voor zichzelf gaat beginnen in dezelfde straat of directe omgeving waar de kapsalon van de voormalige werkgever is gevestigd en daarmee een directe concurrent wordt. Het belang van werkgever kan ook gelegen zijn in het beschermen van bedrijfsgeheimen of het voorkomen dat een kapper bepaalde klanten meeneemt Aan de andere kant belemmert een concurrentiebeding de kapper bij de overstap naar ander werk of in zijn droom een eigen salon te beginnen. Vanaf 1 januari 2015 wordt het uitgangspunt dat een concurrentiebeding slechts overeengekomen kan worden bij een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (de ‘vaste contracten’). In een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan alleen nog maar een concurrentiebeding worden opgenomen, als in die overeenkomst wordt gemotiveerd dat zwaarwichtige bedrijfs- of dienstbelangen een concurrentiebeding vereisen. De regering heeft als doel hiermee te voorkomen dat lichtvaardig van een concurrentiebeding gebruik wordt gemaakt. Zonder een dergelijke motivering is het beding nietig. Wanneer er in de overeenkomst wel een motivering wordt opgenomen, terwijl de werknemer van mening is dat van een dergelijk zwaarwichtig belang geen of niet langer sprake is, kan hij dit voorleggen aan de rechter. De rechter kan vervolgens – zoals momenteel ook wel gebeurt – het concurrentiebeding geheel of gedeeltelijk vernietigen. De wetswijziging is niet van invloed op het aangaan van een concurrentiebeding in contracten voor onbepaalde tijd. Voor arbeidsovereenkomsten die tot stand zijn gekomen vóór de inwerkingtreding van de wet (dus vóór 1 januari 2015) blijft de ‘oude’ (huidige) regeling van toepassing. Voor die overeenkomsten verandert er dus niets. Meer info? Mail naar l.pieters@ckvadvocaten.nl

De kinderen lopen door een deel van de wijk met hun lampion of een ander lichtje. Ook dit jaar wordt het evenement weer opgeluisterd door fanfaremuziek. De deelname is gratis, aanmelden is niet nodig!

Foto: Mirjam Blok Zondag 12 oktober was de laatste Muziek in de Tent van dit seizoen in de buitenlucht. Van november tot en met februari gaat Muziek in de Tent gewoon door in de Enk. Iedere tweede zondag van de maand van 14.00 uur – 16.00 uur.

Zondag 9 november speelt de band Awayzing blues, rock en ballads. Muzikanten: Herman Groenewegen - solo gitarist, Roger van der Weg - zang & gitaar, Lucas van den Bos – bass en Hans van den Berg drums.

Woensdag 1 oktober is in het Azaleapark een gedenkbord  onthuld ter nagedachtenis aan de heer Van Elburg. Hij heeft zich door zijn geloofsovertuiging een ware held getoond in de Tweede Wereldoorlog door geloofsgenoten als onderduikers in hun gezin op te nemen. Het gezin Van Elburg woonde aan de Azaleastraat (nu het Azaleapark). De heer Van Elburg is verraden en opgepakt en in Dachau omgebracht.

Het gedenkbord is onthuld door zijn dochter mevrouw Vogel en wethouder Brink.

Woensdag 15 oktober vierden Meinesz en Bennesz hun 20-jarig bestaan

Inmiddels geldt al voor veel Assendorpers: wie is er niet groot mee geworden! Een bijzondere winkel die altijd een aanwinst voor de Assendorperstraat is geweest en gebleven. Meine en Ben hebben er nog steeds heel veel plezier in en verkopen met liefde het betere speelgoed en wat de feestwinkel betreft gaan ze nog heel lang door met een feestje vieren! De toevoeging aan de winkel (voorheen de Wereldwinkel),Assendorperstraat 33, is daar een voorbeeld van. Meinesz en Bennesz, geen dag hetzelfde en dat dat nog lang zo moge blijven!!

Foto’s: Jan Koldewijn

Grootouders maken graag gebruik van Opa- en Omaweek KDV Nooterhof ‘Geweldig om je kleinkind zo mee te maken! Niet alleen de kindjes hebben het getroffen bij Landstede Kinderopvang, maar ook de opa’s en de oma’s. Want bij de verschillende kinderdagverblijven wordt regelmatig een Opa- en Omaweek georganiseerd. Zoals in de eerste week van oktober bij Kinderdagverblijf Nooterhof. Elke dag liepen er opa’s en oma’s mee op de verschillende groepen. ‘Geweldig om Lars zo mee te maken, tussen zijn eigen vriendjes’, zeggen de opa en oma van Lars, die helemaal uit Losser waren gekomen. ‘Zeer geslaagd, zo’n opa- en omaweek!’ De deuren van de Kinderdagverblijven van Landstede Kinderopvang staan altijd open voor ouders en andere familieleden van de kinderen. Maar zo af en toe zijn de opa’s en oma’s extra welkom. Dan kunnen ze gewoon een ochtend meedraaien. Zoals bij Kinderdagverblijf Nooterhof. Het weer was prachtig, dus gezamenlijk trok iedereen naar buiten om te spelen, te ontdekken en te leren in Doepark Nooterhof en in de nabij gelegen dierenweide. De opa’s en oma’s waren enthousiast. Niet alleen over de activiteiten, maar ook omdat ze nu daadwerkelijk in het echt konden ervaren waar hun kleinkinderen worden opgevangen: op een veilige, geborgen plek met enthousiaste en betrokken pedagogisch medewerkers, daar waren ze het allemaal over eens. De opa’s en oma’s kwamen uit alle windrichtingen. Zoals de opa van Felix, hij kwam uit Leidschendam: ‘Het is leuk om een keer mee te draaien. Bijzonder, ook om te zien hoe de kleintjes hier als het ware “buiten” in speciale bedjes slapen. Kleinzoon Felix is drie jaar en hij gaat hier graag heen, in deze mooie, groene omgeving, om met

Foto: De Nooterhof Opa en Oma week zijn vriendinnetje Noëlle te spelen bijvoorbeeld. Af en toe mag hij al met de groep voor de grotere kinderen meedoen, dat vindt hij leuk. Omdat ik zo ver weg woon, zie ik hem niet zo vaak. Dus vind ik het extra leuk om hem zo mee te maken in zijn dagelijkse omgeving.’ De opa en oma van Lina zijn speciaal uit Hardenberg gekomen voor de Opa- en Omadag. ‘Dit is voor ons de eerste keer. Lina is ook ons eerste kleinkind, ze is een half jaar en ligt buiten in die mooie ruimtes waar ze rustig kunnen slapen. Wij passen een dag per week op, dus we wandelen wel vaak met Lina hier in het park. Heel mooi om te zien hoe het er hier gewoon dagelijks aan toe gaat. Het is minder groot dan we verwacht hadden,

knusser. Wij kennen zoiets van vroeger uit eigenlijk helemaal niet. Toen gingen de kinderen met tweeen-een half jaar een paar keer per week misschien naar de Peuterspeelzaal, maar verder niet. Leuk dat de kinderen hier zo vaak naar buiten gaan. Als we oppassen gaan we ook wel vaak naar Doepark Nooterhof en dan lunchen we in het Theehuis. Prachtige omgeving en een mooi initiatief, zo’n Opa- en Omadag. Wij komen vast en zeker nog wel vaker.’ De opa en oma van Lars maken ook graag gebruik van de gelegenheid. ‘Onze twee kleinkinderen in Losser zien we wat vaker omdat ze gewoon dichterbij wonen. Zij gaan ook naar een kinderopvang, maar daar hebben ze geen Opa- en

Omadag, dus dit vinden we wel bijzonder. Lars is bijna twee jaar en heeft er nu een klein zusje bijgekregen. Dat is wel wennen voor zo’n kind, alle aandacht moet nu natuurlijk verdeeld worden. Maar je merkt dat hij wat dat betreft al best sociaal is. Dat heeft hij hier geleerd: rekening houden met elkaar, samen spelen, op je beurt wachten, delen, hij kan dat al wel. Het is grappig om te zien hoe rustig Lars hier is, hoe hij gewoon kind tussen de kindjes is en hoe hij met de andere kindjes communiceert. Bijzonder hoe ze met elkaar zitten te “kletsen” in een of andere geheimtaal die niemand anders begrijpt. Dankzij zo’n Opaen Omadag krijg je de kans om je kleinkind in een andere omgeving mee te maken, dat is geweldig.’


geschiedenis | oktober 2014

11

Onderzoeker Femmianne Bredewold over de decentralisaties in Zwolle Verbeterpunten

‘Is het oké als je buurvrouw alles weet?’ je krijgt veel van de gemeente (bijvoorbeeld een uitkering). Daar mag je ook wat voor terugdoen. Wederkerigheid is verder ook het ideaal bij relaties tussen werkgever en werknemer, zorgvrager en zorgverlener.’ Vallen er ook speciale dingen op in het beleid van Zwolle? ‘Ja. Er zijn drie thema’s specifiek voor Zwolle. Keuzevrijheid als het om zorg gaat. Onder die keuzevrijheid valt bijvoorbeeld het rekening houden met de levensbeschouwelijke, culturele of etnische achtergrond van burgers. Daarnaast is maatwerk is een belangrijk thema. De gemeente wil per individu kijken wat er nodig is. Daarnaast wordt ook ‘innovativiteit’ vaak genoemd. Daarmee wordt bedoeld dat de zorg vernieuwend moet zijn. Maar de gemeente betrekt het woord ook op zichzelf. In deze context wordt bijvoorbeeld gedoeld op het invoeren van slimmigheden om geld te besparen. Bijvoorbeeld een tweedehands scootmobiel hergebruiken.’

Foto: Aart Deddens Femmianne Bredewold uit Assendorp, onderzoeker voor de Universiteit van Humanistiek Hoe maakt Zwolle in januari de overstap naar het zelf organiseren van (jeugd)zorg en werk? Die vraag legden we voor aan Assendorper Femmianne Bredewold, die vier jaar lang de gemeente Zwolle zal volgen als onderzoeker van de Universiteit voor Humanistiek. Op dit moment analyseert ze de beleidsstukken van de Gemeente. Door: Aart Deddens Wat kun je zeggen over de documenten die je hebt geanalyseerd? ‘Op dit moment zien we dat er vier centrale gedachten of concepten een rol spelen bij de decentralisaties. De eerste gedachte gaat over de samenhang in de zorg, of met een moeilijk woord, de integraliteit. Je hebt niet langer vijf loketten en tien hulpverleners nodig, maar gewoon één integraal aanspreekpunt. Het tweede

concept is de nabijheid van zorg. In de zorg speelde altijd afstandelijkheid, gekoppeld aan professionaliteit. Nu komt de zorg veel dichterbij: de Gemeente is veel dichterbij dan het Rijk. De professional komt achter het loket vandaan en komt dichtbij in de sociale wijkteams. Ook het eigen netwerk dat per definitie dichtbij is, krijgt een belangrijke rol. Het derde concept is zelfredzaamheid. Er wordt een groter beroep gedaan op de mensen zelf, ook om hen meer te activeren. Deze drie concepten vormen samen een cluster; ze overlappen elkaar ook gedeeltelijk. Het vierde concept, wederkerigheid, heeft een aparte plaats. Met wederkerigheid wordt bedoeld dat de relatie in balans is. Beide partijen in een relatie geven en ontvangen. Gemeentes gebruiken het woord wederkerigheid om een groter beroep op hun burgers te doen:

Keuzevrijheid en maatwerk waren gewaarborgd in de oude situatie. Ik kon bijvoorbeeld met het PGB voor mijn gehandicapte kind een dagbesteding in een zorgboerderij kiezen die helemaal naar mijn smaak was. Nu wordt diezelfde zorgboerderij een ‘onderaannemer’ van een van de grote spelers waarmee de gemeente Zwolle een contract heeft afgesloten. Dan ben ik dus niet meer vrij, maar afhankelijk van die grote aanbieder. ‘Het is inderdaad de vraag hoe keuzevrijheid en maatwerk gewaarborgd worden. Je kunt wel per individu willen kijken, maar een aanbod op maat per individu is vaak niet mogelijk. Daar zit een spanning tussen. Stel dat je als individu een weerbaarheidstraining nodig hebt, dan kun je bij bepaalde zorginstellingen terecht. Zij bieden je een voucher aan waarin je met meerdere mensen tegelijkertijd een training kunt volgen. Voor 2015 geldt overigens een zorggarantie, maar het is inderdaad de vraag hoeveel keuzevrijheid je straks werkelijk hebt. Dat gaan wij dus volgen.’ Straks ga je meelopen met sociale wijkteams en ga je cliënten volgen. Waar ga je speciaal op letten?

‘Waar ik heel benieuwd naar ben, is de vertaalslag die zal worden gemaakt naar de praktijk. Dat je mensen in hun eigen kracht wilt aanspreken is mooi, maar de vraag voor mij is: hoe ga je dat doen? Wat ga je anders doen? Welke activiteiten ga je als wijkteam ondernemen om het netwerk van mensen aan te spreken? In het proefschrift ‘Lof der oppervlakkigheid’, waarop je dit jaar promoveerde, ben je somber over de mogelijkheden die een buurt kan spelen in de zorg. ‘Ja. Ik denk dat het punt van nabijheid van zorg een probleem kan worden als je te veel leunt op de inzet van buren en buurtbewoners. Iedereen wil leuk contact met de buren, maar daaraan zitten ook grenzen. Dat is de grens tussen licht en zwaar. Contact met de buren is meestal een licht contact. Het is leuk zolang het contact redelijk oppervlakkig is. Maar als het contact zwaar wordt, als er een hulpverleningsrelatie ontstaat, wordt het minder leuk. Het is niet oké als de buurvrouw alles van je weet. Een hulpbehoevende buurman wil je best helpen bij een klusje in huis, maar niet iedere dag, niet structureel. Dat zijn de codes die wij als samenleving hebben, en die kun je niet zomaar doorbreken. Nu krijgt een buurt, een straat, van bovenaf een andere rol opgelegd, en de vraag is of op die manier in zeer korte tijd, nieuwe codes kunnen ontstaan. Het lijkt me zinvol om bij het inschakelen van informele netwerken goed aan te sluiten bij de codes en regels die passen bij het contact. Van buren kun je andere dingen vragen dan van familieleden en daar moet veel beter rekening mee gehouden worden. Het zou bijvoorbeeld interessant zijn om hulp van buren in te zetten om familiale mantelzorgers te ontlasten. Als de buurvrouw de boodschappen doet, heeft het familielid wellicht weer wat meer ruimte. We moeten de lasten wat gaan verdelen om het draagbaar te maken en daarin wordt van burgers iets gevraagd. De huidige veranderingen in zorg vergen een mentaliteitsverandering, een cultuuromslag. De veronderstelling bij de decentralisaties is dat die mentaliteitsverandering succesvol zal verlopen. Dat zullen we nu in de tijd gaan volgen’.

voor fietsstad Zwolle Op onze oproep in de krant van mei om verbeterpunten voor fietsstad Zwolle in te sturen, kregen we per kerende post drie reacties. Door: Aart Deddens Fedel, 12 jaar, schrijft: Ik woon zelf in de Eigenhaardstraat en zit op het Carolus Clusius College. Ik fiets elke dag naar school door de wijk, langs het station en dan via de Westerlaan. Langs het station zijn altijd heel veel bussen en als ik op de terugweg moet over steken moet ik soms zelfs even wachten. Ik denk dat dit zeker nog wel een van de grotere verbeterpunten is. Groetjes, Fedel De heer Thalen laat weten: U doet een oproep in de Assendorper om te kijken naar gevaarlijke fietspunten. Nu, kijkt u eens naar de hoek Van CuylenburchstraatTen Oeverstraat. Daar staat een heg van 1.90 meter hoog. Een auto of fietser kan niet zien wat uit de straat komt. Dat is levensgevaarlijk. Op dit kruispunt is mijn vrouw vorig jaar onder een auto gekomen. Resultaat, een gebroken been en een pen van 55 cm. De revalidatie duurt nu al een jaar. Ik heb van alles gedaan: de gemeente benaderd, woningbouwvereniging SWZ, maar ik krijg geen gehoor. De heg behoort toe aan een koopwoning en dan houdt het kennelijk op. Ik wil u vragen om te kijken of er wat aan te doen is. Verder reageerde iemand anoniem: Ik test een gehandicaptenauto, breed 110 cm, maar dat is exclusief 2x20 cm buitenspiegels en kijk waar het (on)mogelijk is om hiermee het fietspad te kunnen gebruiken. Want in Zwolle zijn de tussenruimten der fietspaaltjes en de pollers minder dan 120 cm waar het CROW-advies 160 cm is. Ook zeer gevaarlijk is bij twee rijrichtingen in het midden: de klinkerverhogingen, een soort vluchtheuveltje bij afslagen en bochten.

Icare en de `Dag van de Mantelzorg` Icare wil graag de mantelzorgers van hun cliënten in het zonnetje zetten en wel op de ‘Dag van de Mantelzorg’ op 10 november 2014. Deze thuiszorgorganisatie wil dit niet ongemerkt voorbij laten gaan. De cliënten in Assendorp, de Pierik en de Zainéflat ontvangen binnenkort een uitnodiging voor hun mantelzorgers.

Handwerkclub in de Enk Houdt u van handwerken? Vanaf september tot en met mei is er een handwerkclub in de Enk. Iedere maandagmiddag van 14.00 uur tot 16.00 uur, komen er ongeveer zeven dames bij elkaar om te handwerken. Er is geen leeftijdsgrens. De huidige deelnemers zijn tussen de 60 en 90 jaar. Sommigen zijn al 25 jaar lid. Het lidmaatschap is maar € 4 per maand. Er wordt gebreid, gehaakt, kaarten gemaakt enzovoort en ondertussen worden nieuwe contacten gelegd. U bent van harte welkom om een keer mee te komen doen.

Heropening Kringloop Zwolle-Zuid Door: Hennie van Schenkhof Vrijdag 3 oktober is de kringloopwinkel aan de Nieuwe Deventerweg 6 heropend. Na een maandenlange en intensieve verbouwing is de winkel uitgebreid en verbeterd. Er is een ruime werkplaats om alle verzamelde goederen te kunnen verwerken. Na het openingswoord door Mevrouw Alida Renkema, voorzitter van de Stichting Kringloop werd de openingshandeling verricht door onze burgemeester de heer Henk Jan Meijer. Na de opening was er gelegenheid om een rondleiding te maken in en om het nieuwe pand. Foto: Jan Koldewijn

Zaterdag 25 oktober

Terug in de tijd DJ Tino

Lekker swingen vanaf 21:30 uur

Café The Pool | Café Kaya Assendorperstraat 91/93/95, Zwolle Tel: 038-4230266 www.cafekaya.nl

Maandag en dinsdag gesloten m.u.v. feestdagen


12

september 2014 | geschiedenis

De eerste herinnering aan de wijk: Wim ten Hove (56)

Slootjespringen op het kippeneilandje jaar of vier was, verhuisden we naar een duplexwoning Op zoek naar een leuke, in De Pierik, Violierenstraat nummer 34a. Een douche betaalbare kringloopwinkel? of bad hadden we niet. We wasten ons in een teil in de

Wie kent de familie Dollenkamp, Tulpstraat? Een van onze lezers is op zoek naar de familie Dollenkamp die in de periode 1925-1940 gewoond hebben in de Tulpstraat. Het betreft de familie Dollenkamp, vader-moeder en 2 dochters, Ko en Gerrie. Vader Dollenkamp werkte destijds voor de NS, werkzaam bij de Centrale Werkplaats in Zwolle dan wel bij de NS Spoorwegen. Ik ben op zoek naar Ko Dollenkamp.

keuken, omdat dat de enige plek was met een geiser en dus warm water. Dat wassen was wel regelmatig nodig, want ik speelde echt altijd buiten, net als alle andere kinderen. Binnenspelen deed je destijds niet. Zo bouwden we hutten op het terrein van SV Zwolle en bij de tennisbanen daarWesterlaan 51 Rieteweg achter. We gingen slootjespringen op het 13 terrein van dagelijks dinsdag totheette. Bij de Nooterhof dat toen het kippeneilandje sigarenwinkel Steinebach aan devrijdag Fresiastraat kochten geopend van we voor een paar cent ijsjes van De Friesche 08.30 - 17.30 08.30 - 17.30 Koe, diep donkerrood ijs was dat. Verder herinner ik me vooral do 08.30 - 20.00 za 08.30 - 17.00 de middenstanders die in de straat langskwamen met za 08.30 - 17.00 hun waren. De melkboer met z’n driewieler, de petroleumboer met z’n gele bakfiets, met grote Shell-tanks Heeft u daarop. overtollig huisraad? De lompenboer met bakfiets en Wij halen hetbel, graag en gratis bij en u wagen. op Ik de groenteboer met paard heb een jeugd vol karren gehad, als je het 038 - 4230024 Op zoek naar een leuke, zo bekijkt. En op die karren probeerden we betaalbare kringloopwinkel? vaak mee te liften. Later als puber ging het leven sneller en racete ik op de Tomos samen met mijn maten kriskras door de wijk. Ja, als ik tegenwoordig in mijn oldtimer een ‘Ik was nakomertje in een gezin van vijf en ik ben op- blokje om rij langs de herinneringen van gegroeid in de jaren zestig. Moeder deed het huishou- mijn superjeugd in Assendorp, zijn dat de den; vader was een kolenkachelreparateur die zich beelden die bovenkomen.” later moest omscholen tot gaskachelreparateur. Hij Westerlaan 51 Rieteweg 13 werkte voor Klaasboer voorheen Haan, aan de Assendagelijks dinsdag tot dorperstraat. Een auto hadden we niet. Mijn vader ging geopend van vrijdag overal op de fiets naartoe. Ik ging vaak met hem mee. 08.30 - 17.30 08.30 - 17.30 Als klein kind zat ik voorop, daarna verhuisde ik naar do 08.30 - 20.00 za 08.30 - 17.00 de bagagedrager achter en na verloop van tijd fietste Ben je ook geboren en getogen in Asza 08.30 - 17.00 ik zelf. Mijn vader was secretaris en vaandeldrager bij sendorp en wil je je eerste herinneringen de christelijke muziekvereniging David. Iedere week aan de wijk laten optekenen? Mail of bel Heeft u overtollig huisraad? werd er gerepeteerd in verenigingsgebouw De DageSjoerd Litjens van MijnVerhaal: info@ raad aan de Molenweg. Ik herinner me dat ik als kind mijnverhaal.eu / 0614982699 Wij halen het graag en gratis bij u op speelde in dat gebouw. Eerst woonden we in de Blok038 - 4230024 straat op nummer 14, mijn geboortehuis. Toen ik een

Harry’s Kringloophal 2100 m² winkelplezier!

Harry’s Kringloophal 2100 m² winkelplezier!

De laatste der Mohikanen

Melkboer Van Dam

Door: Marry Horstman

kel ging Van Dam door heel Assendorp, inclusief de Stationswijk en de Pierik, de huizen langs met een bakfiets, waarop een grote melkbus stond. Aan die melkbus had een loodgieter een hendel gemaakt waarmee je in één slag precies een halve of een hele liter melk kon tappen. In een maatglas kon je de hoeveelheid geleverde melk aflezen. De bijproducten waren eieren en boter. Kaas werd alleen op bestelling meegenomen.

Zijn ouders, vertelt mijnheer Van Dam, hadden in Hattem een boerderij met dertig koeien. In die tijd, dat wil zeggen vóór de Tweede Wereldoorlog, was je dan een grote boer. Die grootte was nodig voor de kaasmakerij, die zijn moeder beheerde in de gang van hun huis. Hij herinnert zich nog de sierlijke persen, met de zware gewichten eraan. Alles werd handmatig gekarnd. Als achtjarig jochie ging hij al mee naar de markt in Zwolle voor de kaasverkoop. Hij stak toen nog maar net boven de kraam uit. Dat hij later melkboer zou worden was een logisch gevolg. Zijn vier broers zijn ook allemaal ‘in de melk’ gegaan. Een ervan had een zuivelwinkel aan de Molenweg, op de plek waar nu de Turkse bakkerij is. Ze betrokken de melk van melkfabriek ’Hoop op Zegen’ die was gevestigd aan de Philosophenallee waar nu de Menistenflat staat. De heer Van Dam begon op 25-jarige leeftijd een winkel aan de Van Ittersumstraat 47. Hij woonde daar 73 jaar. Grossier Van der Veen (Groeneweg 87) leverde de kaas. Naast het runnen van de melkwin-

Herinneringen Mijnheer Van Dam herinnert zich nog goed dat hij een bekeuring kreeg van een agent, omdat hij met zijn bakfiets de binnenbocht nam naar de Van Karnebeekstraat. Op school haalde hij een vier voor rekenen. ’Maar je leert snel bij wanneer je zelf een zaak hebt’, vertelt hij, ’want een kassa die het voor je optelt hadden we toen niet’. En als er niet direct betaald kon worden werd het opgeschreven en één of twee weken later betaald. Directe collega’s waren onder anderen Marsman aan de Molenweg 13 en Bosch aan de Coetsstraat 11. Met de opkomst van de supermarkten, werd de klandizie langzaamaan steeds minder groot en ging Van Dam werken bij Van Gend & Loos aan de Deventerstraatweg. Toen ter tijd was Van Gend & Loos een groot bezorgbedrijf, zoiets als tegenwoordig PostNL of DHL. Van Dam kon heftruckchauffeur worden maar moest daarvoor eerst een opleiding volgen in Amsterdam. Toen hij eenmaal ingewerkt was mocht hij de koffie- en lunchpauzes thuis doorbrengen. Dit kon hij net

De heer Van Dam is geboren in Hattem en is inmiddels 98 jaar. Sinds anderhalf jaar woont hij niet meer op ‘zijn’ adres Van Ittersumstraat 47 maar in de Molenhof. In dit artikel vertelt hij over zijn jeugd, de start van zijn melkbedrijf en zijn werkzaamheden bij Van Gend & Loos. En passant krijgen we daarmee ook een kijkje in het Assendorp van vroeger.

redden in het kwartier dat er voor stond. Hij diende als klok, zo gauw hij weer aan kwam fietsen waren de pauzes afgelopen. Hobby Mijnheer Van Dam wil toch ook nog kwijt dat het duivenmelken een zeer grote plaats in zijn leven heeft ingenomen. Van zijn 13e tot zijn 97e heeft hij deze hobby beoefend, met een onderbreking gedurende de oorlogsjaren toen het verboden was om duiven te houden. In 1986 tijdens de nationale vlucht van Midden-Nederland, werd hij eerste van Zwolle! De duiven werden om 02.00 uur in St. Vincent Frankrijk gelost en na, jawel, precies 1102 km kwam zijn duif om 10.45 uur aan. Dus met een gemiddelde snelheid van ruim 120 kilometer per uur, en dat een kleine negen uur lang.

Foto: Collectie Hogenkamp Op de achtergrond de winkel van Van Dam. Foto genomen vanuit de Van Ittersumstraat.

Foto: Martijn Meupelenberg

Zuivelwinkels in Assendorp

In 1974 telde de wijk twintig zuivelwinkels: Van den Berg , Assendorperstraat 28 Bouwhuis, Eerste Weidjesstraat 2 Ten Brinke, van Ittersumstraat 150 Brinkhuis, Eendrachtstraat 55 Van Donselaar, Assendorperstraat 50 Esselink, Groeneweg 90 Gelderblom, Assendorperstraat 51 Hutten, Anemoonstraat 22 Kamp, Mimosastraat 38 Koekoek, Molenweg 242 Kolkman, Leliestraat 57 Langendijk, Assendorperdijk 206 Lassche, Van Karnebeekstraat 54 Medendorp, Assendorperstraat 213 Mensink, Meidoornplein 4 Roelofs, Molenweg 52 De Ruiter, Klimopstraat 14 Van der Veen, Groeneweg 87 Wolters, Lavendelstraat 20 Zunnebeld, Van Karnebeekstraat 71 Zuivelwinkels waren gericht op de verkoop van melk, boter, kaas en eieren. Misschien gebeurde dat ook in uw huidige woning? En kunt u er iets over vertellen? Mail de redactie via redactie@deassendorper.nu of bel 088 423 30 00.


sport | oktober 2014

13

Initiatief van Stichting Sportpark Marslanden

Voetbalacademie start op 24 oktober Door: Bert-Jan Lukje

Foto: Bert-Jan Lukje

Op vrijdagmiddag van 16.00 uur tot 17.15 uur is het voor F-, E- en D-pupillen mogelijk om techniektraining te volgen op het kunstgrasveld van SV Zwolle. Op de velden van SV Zwolle geeft Bram van Bessen de trainingen. Hij is verenigingscoach bij Stichting Sportpark Marslanden. In een gesprek met Jan Nijhuis, voorzitter van de stichting, kwam het idee naar voren om met een voetbalacademie te beginnen. `Ik heb mijn hand er voor in het vuur gestoken. Het leek me een heel leuk idee. De eerste vijf, zes aanmeldingen zijn al binnen`, vertelt Van Bessen, uitkijkend over het hoofdveld van SV Zwolle. Van Bessen weet waar hij mee bezig is. Bij zijn eigen club, tweedeklasser Overwetering uit Olst, was hij ook trainer van de voetbalacademie. `Daar kwamen ook kinderen uit

Korfbalvereniging Oranje Zwart organiseert KangoeroeKlupDag In maart 2015 gaat korfbalvereniging Oranje Zwart verhuizen van sportpark De Pelikaan naar sportpark De Marslanden. Om de wijk kennis te laten maken met deze sport organiseert de vereniging daarom op 8 november de KangoeroeKlupdag, een dag waarop de jongste kinderen kennis kunnen maken met korfbal. Het voormalige clubhuis en de velden van hockeyclub Tempo worden deze winter aangepast en gereed gemaakt voor de korfbalvereniging. Oranje Zwart hoopt op deze plek meer leden te kunnen werven en daarmee korfbal beter op de kaart te krijgen. K.V. Oranje Zwart organiseert veel activiteiten, zoals de KangoeroeKlupdag. Tijdens deze

de omliggende dorpen op af. Van Bessen zelf speelt in het eerste elftal van Overwetering en is ook nog trainer van de A1. In Zwolle is hij verenigingscoach van de Stichting Sportpark Marslanden. `Het bevalt prima. Ik wil verbinding maken tussen de clubs en de wijk.` In dit seizoen worden twee modules aangeboden, waarvan de eerste module bestaat uit vijf lessen en de tweede module uit tien lessen. De eerste module begint op 24 oktober 2014 en eindigt op 23 november 2014. Van 16.00 uur tot 17.15 uur is het voor F-, E- en D-pupillen dan mogelijk om techniektraining te volgen op het kunstgrasveld van SV Zwolle. De tweede module start in de maand maart 2015 en zal eindigen in de maand mei 2015. Deelnemende kinderen hoeven geen lid te zijn van SV Zwolle maar moeten wel lid zijn van een voetbalclub om mee te mogen doen. Voetballers vanuit heel

Zwolle en omstreken zijn welkom. Er is plaats voor vier groepen van tien kinderen (totaal 40 deelnemers). `Je moet kwaliteit kunnen bieden. En naar het individu kunnen blijven kijken. We gaan kijken hoe het loopt, veertig kinderen is voorlopig het maximum.’ Tijdens een middag van de voetbalacademie doen de deelnemende kinderen verschillende oefeningen. `In het eerste uur van de training krijg je vier onderdelen, elk kwartier een ander onderdeel. Je moet dan denken aan passen, afwerken, kappen en draaien. In het laatste kwartier doe je een eindpartij`, legt Van Bessen uit. Op woensdagmiddag is er bij SV Zwolle al een voetbalschool, Stichting Sportpark Marslanden komt nu dus met een voetbalacademie op vrijdagmiddag. Bij SV Zwolle waren er tijdens de trainingen voor de Ukkies al 26 deelnemers. `Dit sluit daar mooi op aan. Blijkbaar leeft het.`

UNICEFLoop brengt € 8900 op

dag kunnen kinderen tussen de drie en zeven jaar spelenderwijs kennis maken met korfbal. Korfbal is een teamsport gespeeld door jongens en meisjes in één team. De KangoeroeKlupDag wordt gezamenlijk gestart, maar daarna worden de verschillende spelletjes in kleinere groepjes gedaan. Tussendoor is er natuurlijk tijd voor een versnapering. Aan het eind van de dag worden de kinderen beloond voor hun inzet met het Kangoeroediploma. Iedereen wordt uiterlijk om 9.45 uur verwacht in de ZBC-hal (Ossenkamp 5, 8024 AG Zwolle) zodat er om 10.00 uur gestart kan worden met het programma. Het programma duurt tot 12.30 uur en kost slechts 1 euro. Geef je op vóór 1 november via: wervingscommissie@oranje-zwart.nl. Tot dan! Foto’s: Jan Koldewijn Vrijdag 10 oktober werd, bij een aangename temperatuur, de jaarlijkse UNICEFLoop in Park de Wezenlanden gehouden. In verband met de start van de herfstvakantie, waren er minder kinderen dan bij voorgaande edities. De UNICEFLoop wordt al sinds 1996 jaarlijks gehouden. Veel kinderen starten in groep drie en doen tot en met groep acht ieder jaar mee. Door: Hennie van Schenkhof 228 Leerlingen van vijf basisscholen: De Morgenster, Het Mozaïek, De Oosterenk, De Schatgraver en De Wingerd hebben op deze manier geld ingezameld voor het Unicefproject om kinderen in Mozambique een beter leven te geven. De belangrijkste onderliggende oorzaak van kindersterfte in Mozambique? Ondervoeding! Maar liefst 43% van de kinderen onder de vijf jaar is chronisch ondervoed. Zij hebben veel meer kans om te overlijden. En als ze overleven krijgen ze te maken met gezondheidsproblemen en een ontwikkelingsachterstand die ze nooit meer inhalen.   Gastlessen Op de vijf scholen zijn in de afgelopen twee weken gastlessen gegeven, waarin de leerlingen werden geïnformeerd over het project. Meester Evert van groep acht van De Schatgraver `De meeste leerlingen zijn vooral enthousiast om mee te lopen, maar op deze manier worden zij zich er ook van bewust dat er kinderen zijn die in slechtere omstandigheden leven`. Zwolfje Zwolfje, de mascotte van PEC Zwolle, geeft om 16.00 uur het startschot. Vol enthousiasme startten de kinderen met hun eerste rondje. Na elke ronde wordt een stempel op de stempelkaart gezet. Gemiddeld lopen de kinderen twintig rondjes. De kinderen uit de onderbouw liepen een rondje van 200 meter, leerlingen uit de bovenbouw 300 meter. En iedereen hield het vol om een half uur te lopen! Voor elk gelopen rondje kregen de kinderen een stempel. Bo, uit groep vijf van de Oosterenk liep ook mee. `Ik vind het leuk om mee te doen`, zegt ze. Na afloop vertellen Judith en Julia (allebei 11 jaar, groep 8 van de Schatgraver), dat ze respectievelijk 24 en 22 rondjes hebben volgemaakt. Onder het genot van een lekkere appel, komen ze bij van deze sportieve prestatie. Juliët, 11 jaar, was druk met het stempelen van de kaarten. Met een sleutelhanger van Unicef als bedankje gaat iedereen moe maar voldaan naar huis, om van de herfstvakantie te gaan genieten. Na de vakantie halen ze toegezegde bedrag bij hun sponsors op. Naar nul We gaan voor nul, want elk kind dat sterft is er één te veel. Wilt u deze actie sponsoren? Dit kan door een bedrag over te maken op de Unicef  rekening 121, ten name van Unicefloop Zwolle.


14

oktober 2014 | cultuur

Agenda Donderdag 16 oktober Parkinson café Interactieve bijeenkomst over fysiotherapie en Parkinson Vanaf 14.15 uur, Driezorg, locatie Rivierenhof

MS Benefiet Festival en Theaterconcert op 26 oktober Theater Odeon staat op zondag 26 oktober in het kader van MS Benefiet, ’s middags een festival en ’s avonds een concert. Om 12.30 uur warmen Alluring Ajettes de zaal op. Na de opening door de burgemeester, bestijgt Typhoon het podium. Verder treden op: Blaas of Glory, Seven League Beats, Douwe Bob, Knarsetand, Roy-P-Cat, de Zaak, Harvest, Hovius Masha Bijlsma, Firma Weijland, Die Drie, Muppetstuff (Beesten Feesten) en Gnaffel. Het programma van het theaterconcert dat om 20.00 uur begint wordt gevormd door het popkoor MuSing en het Thomas à Kempis Orkest . MuSing staat onder leiding van Hans Groen. Verder verlenen Reinder van Raalte, Cindy Oudshoorn, Margriet Bruggemans en Jilles hun medewerking. Patrick Curfs leidt het Thomas à Kempis Orkest, waaraan Humphrey Campbell en Edward Reekers meewerken. Toegang voor het theaterconcert € 12,50.

Vrijdag 24 oktober Open huis kbs Het Atelier 9.00 - 12.00 uur Zaterdag 25 oktober Zwolse Nacht van de Nacht Beleef de schoonheid van de nacht 19.00 - 22.00 uur, Doepark Nooterhof. Toegang gratis. Zondag 26 oktober MS Benefietfestival 12.30 - 17.30 uur, Theater Odeon MS Benefiet Theater Concert 20.00 - 22.30 uur, € 12,50, Theater Odeon

Zwolse Nacht van de Nacht Smartlappenfestival Zwolle Beleef de schoonheid van de nacht in Doepark Nooterhof op zaterdagavond 25 oktober van 19.00-22.00 uur. Binnen- en buitenactiviteiten voor jong en oud in nachtelijke sfeer. Organisatie: Milieuraad Zwolle, in samenwerking met IVN, Landstede/ Productiepark Doepark Nooterhof en diverse andere groene partners. •

Zaterdag 1 november 2014 Smartlappenfestival 20.15 uur, kaarten € 18,00 voor de 1e rang en € 16,00 voor de 2e en 3e rang, Theater Odeon Iedere tweede zaterdagochtend van de maand Kinderclub, de Enk 10.00 uur Kinderclub voor kinderen van 4-10 jaar Tijdens de clubochtend luisteren naar een verhaal. Daarna zingen, spelen en knutselen. Iedere ochtend staat in het teken van een verhaal uit de Bijbel. Iedere dinsdag Cinema Eureka Iedere dinsdagavond kunt u in de bovenzaal genieten van een film of documentaire. Locatie: Eureka, Assendorperplein, aanvang 20.00 uur, gratis entree

• • • • • • • • • • •

Ode aan de Maan, sfeervolle vertellingen met muziek – Nasrudin Verteltheater (Christina Millet en Gertjan Adema) Natuurlijk licht om mee te dansen! Schuif aan bij de vuurshow van Flow & Fire en laat je betoveren IVN afd. Zwolle laat met vuur en verhalen licht schijnen over het donker Het mysterieuze licht van de nacht, een ontdekkingstocht door de donkerste delen van het park - Productiepark Landstede Sterrenkijken en beeldpresentatie over de sterrenhemel - Thales/Solar Live De Kerkuil: braakballen pluizen voor kinderen, leuke filmpjes, informatie - Stichting Avifauna Zwolle Van donker naar licht en andersom - over nacht(on)vriendelijke verlichting - Daaf de Kok, Licht en Donker Advies Durf jij in het donker in een labyrint te lopen? Laat je verrassen door onverwachte wendingen - John Musterd Nachtdieren en hun leefwijze – Erwin van Maanen - EcoNatura Met de egel mee... in de nacht... op voedseljacht - Greet Bakker Meteorieten en andere stenen uit de ruimte - Geologische Vereniging. Sfeervol nachtterras bij het Earthship

Foto uit 2013: Mirjam Blok Het is een lust voor het oog en soms een uitdaging voor het oor - de 23e editie van het Smartlappenfestival Zwolle. Naast deelnemers die strijden om de titel Smartlappenkoning of -koningin van Zwolle, zijn er ook andere (muzikale) verrassingen. Het tranentrekkende festijn vindt plaats in Theater Odeon te Zwolle op zaterdag 1 november.

Iedere donderdagavond Muziek dvd in het café Een groots en legendarisch meeslepend of gewoon goed concert op een groot scherm in het eetcafé. Locatie: Eureka, Assendorperplein, aanvang 22.00 uur, gratis entree Foto: De Nooterhof

Dominicanenklooster Zwolle

Vieringen Dominicanenkerk Elke zaterdag 18.30 uur Elke zondag 10.00 uur Woensdag en vrijdag om 9.00 uur Vrijdag om 9.00 uur vesper Kerk en kerkwinkel Hier kunt u terecht voor een stiltemoment, het opsteken van een kaarsje, informatie over de vele activiteiten in kerk en klooster en voor het kopen van religieuze artikelen Openingstijden kerk en kerkwinkel di t/m vr 13.30 – 16.30 uur za 13.00 – 16.30 uur Rondleiding kerk en klooster Iedere 1e zaterdag van de maand om 14.00 uur Opgave niet nodig. Kosten € 3,- pp, kinderen gratis. Groepen op afspraak WWW.KLOOSTERZWOLLE.NL

De Dominicanenkerk, jongerencentrum ’t Wasdom en het Thomashuis, centrum voor levensbeschouwelijke verkenningen, hebben Dominicaanse grond onder de voeten en een gezamenlijk dak boven het hoofd: het Dominicanenklooster Zwolle. Een klooster met een rijke traditie van verkondingen, wonen, bidden en studeren, tot op de dag van vandaag een bewoond huis en een vrijplaats voor moderne mensen, om te studeren, te bezinnen en te vieren. Beginnen bij het begin De Bijbel leren openslaan. Vier avonden (opnieuw) kennis maken met de Bijbel. We buigen ons samen over de teksten. Door nauwkeurig te lezen en met behulp van toelichting kijken we wat er staat. We vragen ons daarna af wat het verhaal kan betekenen voor óns, in 2014. Vanaf donderdag 23-10 20.00 – 22.00 uur | Begeleiding Jan Groot Ontmoetingsdag: Waar kom jij God tegen? Waar kom jij God tegen? En waar miste je God? Laat God zich aan ons kennen in ons gewone leven? Hierover gaan we, met wat creativiteit, met elkaar in gesprek. Zaterdag 25-10| 15.15 uur Begeleiding Frans van Oosten, Kees Nypels Allerzielen Ruimte om overledenen te gedenken, - in stilte, woorden, muziek, beweging en creativiteit. Stilteplek, workshops, eigentijds ritueel en concert. zaterdag 1- 11. l 13.00 - 17.30 uur. € 20,- incl. concert De tent van Abraham We ontmoeten elkaar als moslims en christenen bij het lezen van teksten uit Koran en Bijbel. Vanaf dinsdag 4 november l 20.00 uur Begeleiding: Esther Rill, moslima en Egbert van Veldhuizen, emeritus-predikant

Ik heb de tijd Waar haal je als dertiger of veertiger je tijd vandaan? De Benedictijnse traditie biedt hiervoor aanknopings-punten, net als andere spirituele denkers. In deze cursus leren we hierover, door gesprek en oefening. Vanaf maandag 10-11| 20.00 uur.| Begeleiding Evelien van Reeuwijk, Frans van Oosten Chassidische verhalen We horen de verhalen, die opnieuw verteld worden. We zien de verhalen, zoals ze door kunstenaars verbeeld zijn. Een avond met verhalen en klezmermuziek. donderdag 13 -11. l 20.00 – 21.45 uur verhalenvertelster IJt Eikelboom-Dragt l € 7,50 Zalenverhuur De ruimtes in het Dominicanenklooster stralen elk een eigen sfeer uit. Een ideale plek om in alle rust en in een specifieke sfeer te vergaderen of een cursus te geven. Informatie over de mogelijkheden is te vinden op onze website Uitgebreide informatie over de cursussen, kosten en opgave activiteiten: www.kloosterzwolle.nl of 038-4254400. Een brochure is af te halen bij de receptie van het klooster, Assendorperstraat 29, van maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 22.00 uur, en op zaterdag tussen 9.00 en 17.00 uur, of in de kerk en/of kerkwinkel.


junior | oktober 2014

15

D oolhofpuzzel

K nutselidee

Herfstschilderij Nodig: • Bladeren • Boomvruchten • Bloemen • Tekenpapier • Lijm • Schaar • Potloden/Stiften

In de herfst vallen de bladeren op de grond, er door heen struinen is erg leuk maar wist je dat je met bladeren ook erg leuke dingen kan knutselen. Kijk maar eens naar dit leuke idee. Als je bladeren, boomvruchten en bloemen hebt verzameld na een boswandeling ga je deze eerst laten drogen. Dat doe je door ze tussen papier in een boek te stoppen zodat ze platgeperst worden en na twee weken zijn ze droog. Van deze bladeren, boomvruchten en bloemen kun je leuke figuren maken en deze opplakken op papier. Eventueel kan je het nog een leuke gekleurde achtergrond geven. Kijk maar eens naar deze voorbeelden. Ga jij ook aan de slag?

R aRaRaRaadsels RaRaRaRaadsels 1. Wat gaat elk jaar omhoog en niet naar beneden? 2. Wat heeft een oog, maar geen hoofd? 3. Twee vaders en twee zonen gaan samen vissen, elk van hen vangt precies één vis. In totaal vangen ze samen drie vissen. Hoe kan dit?

Antwoorden:1. Je leeftijd, 2.Een naald, 3.Het gaat om een opa, zijn zoon en zijn kleinzoon

Gevarieerd speelgoed: voor iedereen goed

Speel-o-theek in Assendorp In het speeltuingebouwtje aan de Geraniumstraat is eenmaal per twee weken op de vrijdagmiddag Speel-o-theek Leentje Buur te vinden. Zoals de bibliotheek er is om boeken te lenen, zo kunnen kinderen tussen de nul en twaalf jaar hier speelgoed lenen. Door: Sabine Boschman Vrijdagmiddag: een groep enthousiaste vrijwilligers zet een grote verscheidenheid aan speelgoed klaar, voordat de eerste ouders met kinderen komen. Al het speelmateriaal is kwalitatief goed en verantwoord, speelgoed om de fantasie, creativiteit en expressie van kinderen te bevorderen. Er zijn puzzels, spelletjes, bouw- en constructiemateriaal en er is ook buitenspeelgoed aanwezig, zoals fietsjes, een glijbaan en een trampoline. Vrijwilligers Vrijwilligster Yasmin zag dit jaar een oproep voor vrijwilligers bij de Speel-o-theek: “Ik ben zelf onderwijsassistent en vind het erg leuk met kinderen te werken. Tijdens de

Foto: Sabine Boschman

kennismaking werd ik met open armen ontvangen door de andere vrijwilligers. We zetten allemaal het belang van de kinderen voorop. Ik ben blij met dit vrijwilligerswerk omdat ik zo de belevingswereld van kinderen ervaar.” Bij de Speel-o-theek komen vaak ouders samen met hun kinderen langs. Ze leveren dan hun geleende speelgoed in en gaan samen met hun kind op zoek naar nieuw te lenen speelgoed. Het kind komt hierdoor meteen in aanraking met onbekend speelgoed en er kan gekeken worden waar zijn of haar interesse naar uitgaat. De vrijwilligers geven waar nodig advies. Ook zijn er mappen met informatie over al het speelgoed. Een mooi initiatief De moeder van Merel en Florian vertelt dat ze erg blij is met de Speel-o-theek: “Ik ben erg enthousiast dat je elke keer weer ander speelgoed kan lenen en zo kan ontdekken wat de kinderen leuk vinden. De kinderen vinden het prachtig en zijn erg nieuwsgierig.” Ook de moeder van Stef en Kato is enthousiast: “Thuis hebben de kinderen genoeg speelgoed, maar sommige dingen wil je thuis niet hebben of kopen. Het is dan wel erg leuk om er voor een paar weken mee te kunnen spelen zoals met de trampoline. De Speel-o-theek maakt dat mogelijk. Ik vertel er geregeld over aan andere ouders, veel ouders kennen het principe nog niet maar vinden het een mooi initiatief.” Speelgoed lenen Per keer kunnen er drie stuks speelmateriaal worden geleend, voor een periode van vier weken, verlengen is altijd mogelijk. Ook kan er gereserveerd worden. Voor kinderfeestjes of verjaardagen is het mogelijk meer speelgoed te lenen, zoals stelten, ringgooien of een sjoelbak. Een lidmaatschap kost € 12,50 per jaar. De lidmaatschapskaart dient bij elk bezoek te worden meegenomen, hierop wordt het te lenen speelgoed genoteerd. Elk geleend stuk speelgoed kost € 0,30.

De terugweg naar huis, met leuk, nieuw speelgoed, kan beginnen op deze vrijdagmiddag. Hoewel het menig ouder moeite kost om hun kind mee te krijgen, want zoveel leuk, nieuw speelgoed bij elkaar blijft natuurlijk interessant voor een kind en dat wil graag nog even blijven spelen in de Speel-o-theek. Meer informatie Meer informatie is te vinden op de website van de speelo-theek (http://leentjebuur.webs.com/); een mailtje sturen voor informatie of lidmaatschap kan ook: leentjebuur@ gmail.com

Foto: Sabine Boschman


Assendorp Culinair Dortji deelt haar passie voor koken met u & Bert voorziet het gerecht van een passende wijn.

Pompoen met kikkererwten: (voor 4 personen) Bahan-bahan: Ingrediënten: 1 pompoen 1 courgette 4 tenen knoflook 2 rode ui 1 dl. olijfolie 800 g kikkererwten (blik à 400 g)

400 g tomaten in kwarten gesneden. 2 tl gemalen komijn (djintan) 1 mespunt cayennepeper 2 kaneelstokjes 200 g zachte geitenkaas Gesnipperd verse Koriander zout en peper

Cara membuat: Bereidingswijze: Schil de pompoen, verwijder de pitten en zaadlijsten en snijd het vruchtvlees in blokjes. Snijd de courgette in grove stukken. Snijd de tomaten in kwarten. Hak de knoflook en snijd de ui grof. Doe deze ingrediënten in een braadslede en giet er de olijfolie over. Zet in het midden van de oven op 180°C en laat de groentes en knoflook/ui garen. Laat de kikkererwten koken in haar vocht. Als de kikkererwten warm zijn, voeg je de pompoen, courgette, kikkererwten, tomatenkwarten, knoflook/ui, komijn, cayennepeper en kaneelstokje toe. Schep het geheel goed om. Voeg zout en peper naar smaak toe. Schep het gerecht in een schaal. Verbrokkel de geitenkaas en strooi dit over het gerecht en maak het af met gesnipperde koriander. Afmaken met nog wat olijfolie over het gerecht. Heerlijk met oud brood van de grillpan met wat olijfolie. Selamat makan!

Wijn & de nieuwe groentekeuken Steeds vaker speelt groente de hoofdrol in een menu. Gewoon omdat het lekker is en veel groente de maaltijden anders maakt. Voor sommigen telt ook mee dat meerdere groenten in één maaltijd helpt om minder vlees en vis te eten. Maar wat betekent het voor de wijn als groente de hoofdmoot vormt? De meeste, complete groentegerechten vragen om middelzware wijnen. Niet per se licht, maar ook niet al te zwaar. Wit gaat bij veel groenten net iets beter dan rood. Ook droge rosé combineert vaak goed bij maaltijden waarbij groente het uitgangspunt is. Natuurlijk kun je veel preciezer en verfijnder te werk gaan. Per groentesoort zijn er perfect passende wijnen te vinden. Behalve de groente zelf heeft de wijnkeus ook te maken met de manier waarop de groente wordt bereid.

Bianco di Custoza 2013 – Monte del Fra Voor dit gerecht kozen we voor de Bianco di Custoza uit de Veneto in Italië. Volle, geurige droge witte wijn met een fruitig aroma (appel en perzik) en een ronde, volle droge smaak. De afdronk is geurig en lang. Mooi en karaktervol! Nu op dronk tot gemakkelijk twee jaar na de oogst. Exclusief bij Mondovino voor € 7,95. Eet smakelijk, Bert van Beek Vinoloog van de Wijnacademie® Wijnkoperij Mondovino

wonen in Assendorp DAN Vastgoed is dé verhuurbemiddelaar in Zwolle, die u begeleidt bij het verhuren van uw woning in Nederland!

Eerlijk vakmanschap ramen, deuren en kozijnen binnen- en buitengevel timmerwerk Martijn Veldman Timmerwerken staat voor onderhoud en werkzaamheden traditioneel vakmanschap,op pannendak met de juiste materiaal keus. houtrotherstel Wij kunnen u van dienst zijn met de het na-isoleren van werkzaamheden binnen- en zoals volgende buitenkant woning ramen, deuren en kozijnen, binnen- en Ook e buitengevel timmerwerk, en kluonderhoud Vraagop s? werkzaamheden pannendak, houtrot een ovan ffebinnenrte aa en herstel,het na-isoleren MV Onderhoud n! buitenkant woning. Telefoon: 06 – 50 90 79 18 Email: info@mv-onderhoud.nl Het werkterrein van Martijn Veldman timmerwerken is Zwolle en omgeving.

WWW.MV-ONDERHOUD.NL Neem voor vragen of vrijblijvende offerte gerust contact op.

wonen in Assendorp Warmtevast.nl Bent u gevestigd in Assendorp en wilt u adverteren op deze pagina? De pagina “Wonen in Assendorp” wil haar duizenden lezers informeren over de mogelijkheden die er zijn om in je eigen wijk bedrijven te vinden die je kunnen helpen met aanpassingen in en rondom het huis. Ook voor ZZP’ers is deze pagina een uitkomst. Voor een relatief lage investering kunt u kenbaar maken aan de lezers, welke diensten en/of producten u aanbiedt. Of het nu gaat om een (kleine) verbouwing, het plaatsen van een dakkapel, uitvoeren schilderwerkzaamheden, het leggen van een parketvloer, het ontwerpen en/of onderhouden van uw tuin, aanpassingen aan de elektrische installatie, enzovoort, enzovoort, dan kunt u terecht op deze pagina “Wonen in Assendorp”. Bel dan 088 644 0 630

Service en onderhoud voor verwarmingsketels ICE

UD EN SERV

NDERHO JAARLIJKS O vanaf

€ 108.-

incl. btw

Informeer naar de mogelijkheden 06 - 30 97 85 65 • R.Thalen Genemuiden

● Binnenwerk en Buitenonderhoud ● Wand- en plafondafwerking ● Beglazing ● Kleuradvies ● Houtrotherstel ● Kwaliteitsmateriaal ● WinterKorting info@schildersbedrijfhenkbredewold.nl 06-13450893 Zwolle

www.schildersbedrijfhenkbredewold.nl

JIPFILMook ookin in Zwolle Zwolle JIPFILM

vanaf 1 oktober 2014 Wat is JIPFILM? JIPFILM maakt films voor websites, commercials, documentaires animal crackers en korte fictie. Zie www.jipfilm.nl !

vanaf 1 oktober 2014

Wat is JIPFILM?

Wie is JIPFILM? voor IkJIPFILM ben Petra vanmaakt Lint. Na 15films jaar werken in dewebsites, speelfilm begon ik commercials, documentaires animal JIPFILM in Ilpendam vlak boven Amsterdam. Al gauw liepen de opdrachten uiteen een vrolijke websitefilm voor de Dierencrackers envan korte fictie. Zie www. opvang tot een commercial voor een ziekenhuis jipfilm.nl!tot een portret van een wiskundig genie. Waarom kom je in Zwolle films maken?

Wie is JIPFILM? Ik ben hier in Zwolle opgegroeid . Het is een mooie stad met mooie Ik ben Petra van Lint. Nafilmplekken. 15 jaarIk denk elke keer als ik hier ben: ‘Ik zou hier graag filmen, werken inook devoor speelfilm begon bedrijven, die ik al kendeik alsJIPkind’! FILM in Ilpendam vlak boven AmsterFILM NODIG VOOR UW WEBSITE ? dam. Al gauw liepen de opdrachten Petra van Lint 06-48166223 psvanlint@quicknet.nl uiteen van een vrolijke websitefilm voor de Dierenopvang tot een commercial voor een ziekenhuis tot een portret van een wiskundig genie. Waarom kom je in Zwolle films maken? Ik ben hier in Zwolle opgegroeid. Het is een mooie stad met mooie filmplekken. Ik denk elke keer als ik hier ben: ‘Ik zou hier graag filmen, ook voor bedrijven, die ik al kende als kind!’

FILM NODIG VOOR UW WEBSITE? Petra van Lint

06-48166223 psvanlint@quicknet.nl

Ook adverteren op deze pagina? Neem vrijblijvend contact op met ons op: 088 644 0 630

Profile for DeAssendorper

de-assendorper-oktober-2014  

de-assendorper-oktober-2014  

Advertisement