{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1

de Assendorper

Wijkkrant voor Groot Assendorp

3 Buurttuin aan de Groeneweg

www.antonekkerparket.nl

5 Reuring over therapiebad

ZIE ONZE ADVERTENTIE VERDEROP IN DEZE KRANT!

8 Plein- en parkpret

11 Bieb in GGD-gebouw?

Deze maand: Jaargang 16, nummer 5 mei 2014

Zwolle is Fietsstad 2014 Voor Assendorpers is het beeld van een fietsende stad vertrouwd: racende pakjesbezorgers, ploeterende fietstaxichauffeurs in fel groene outfit, een fietsende burgemeester en grote groepen scholieren die als een kudde przewalskipaarden voort denderen over de Van Karnebeekstraat. Geen wonder, zou je zeggen, dat Zwolle verkozen is tot fietsstad 2014. We kunnen er trots op zijn. Maar het kan ook beter. Er zijn in Assendorp plaatsen waar het voor fietsers gevaarlijk is. Stuur uw verbeterpunten naar deassendorper@gmail.com of reageer op Facebook.com/DeAssendorper Foto’s: W.P. Homan Emile Roemer tijdens het debat (rechts) en in gesprek met deelnemers (links)

‘Als je het niet hebt, weet je pas wat het betekent’ Emile Roemer, Gerdien Rots en Mannes Ubels debatteren op BFO over vrijheid

Door: Jelmer Riemersma

leven. In de samenleving van de afgelopen decennia heeft teveel de nadruk gelegen op de individuele vrijheid, waarbij het ook nog eens zo was dat de overheid allerlei plichten die we als mens hebben van ons heeft overgenomen. Neem de verzorgingsstaat. Ik denk dat het heel goed is dat er nu een tijd komt waarin we zien dat die ontwikkeling zich moet keren, dat we meer broederschap, meer naastenliefde zouden moeten vormgeven in de samenleving.”

In zijn 4 mei-voordracht had Jan Terlouw een link gelegd met broederschap en solidariteit. “Ik vind het heel mooi dat Jan Terlouw heeft gezegd dat individuele vrijheid altijd gepaard moet gaan met onderlinge verbondenheid”, zegt Gerdien Rots, fractievoorzitter van de ChristenUnie in Zwolle. “Het gaat erom dat wij onderkennen dat het goed is dat wij individuele vrijheden hebben, maar dat we tegelijkertijd ook beseffen dat we altijd in onderlinge verbondenheid met elkaar

Collectief Emile Roemer, fractievoorzitter van de SP, is iets feller in zijn bewoordingen. Begrippen als solidariteit en menselijke waardigheid moet volgens Roemer ´weer de boventoon gaan voeren´ in de politiek en in de samenleving. “Vrijheid hier wordt heel veel gezien als alleen maar individuele vrijheid. Als ik het maar goed heb. Op het moment dat ik op Twitter of Facebook een berichtje schrijf over mensen die de steun van elkaar verschrikkelijk

Terwijl een enorme mensenmassa zich bij het hoofdpodium van het Bevrijdingsfestival had verzameld, verdiepte een groepje van honderd geïnteresseerden zich in het eigenlijke thema van het festival: vrijheid. Emile Roemer, Gerdien Rots en Mannes Ubels leverden een bijdrage aan het debat, dat werd gehouden in het ‘Kennistheater’ van Hogeschool Windesheim.

VAN RAALTE HEEFT HET!

hard kunnen gebruiken, zie je gelukkig heel veel mensen die daar positief over schrijven, maar je ziet ook de nodige bagger. Dan denk ik: doe het zelf eens, een week, een dag, een uur. Weet wat mensen meemaken. We zijn er nog lang niet in een samenleving waar individualisme hoogtij viert en het collectief met elkaar zaken willen regelen en voor elkaar openstaan nog veel te ver op de achtergrond zit.” Gerdien Rots probeert de woorden van Roemer wat te relativeren. “Het is niet zo dat mensen tegenwoordig nauwelijks iets voor elkaar over hebben. Als je kijkt naar wat er hier in de Zwolse samenleving gebeurt, zie je tal van initiatieven van mensen, van particulieren, om er voor elkaar te zijn. Het is de kunst voor de lokale politiek om daarbij aan te sluiten, om belemmeringen weg te nemen. Vaak heeft de overheid allerlei onhandige regels. Die moeten wij wegnemen. We moeten ervoor zorgen dat die particuliere

AssendorperstrAAt 85, 8012 dG Zwolle, tel: 038-4229133 www.mitrA-Assendorp.nl al jaren een vertrouwd adres voor uw slijterij artikelen in assendorp

SpecialistÊin SpecialistÊin SpecialistÊin Assendorp Assendorp Assendorp AssendorperstraatÊ205 AssendorperstraatÊ205 AssendorperstraatÊ205 Tel.Ê038Ê4223151

Tel.Ê038Ê4223151 Tel.Ê038Ê4223151

ZieÊookÊpaginaÊ5 ZieÊookÊpaginaÊ5

Hout | Tuinhout - Plaatmateriaal - Deuren Kozijnen - Vloerdelen - IJzerwaren Handgereedschap - Elektrisch gereedschap Tuingereedschap - Gaas - Horrengaas Sleuteldienst - Elektra - Sanitair | CV Doe Het Zelf artikelen

DESGEWENST OP MAAT GEZAAGD!

initiatieven zoveel mogelijk vorm kunnen krijgen.” Broederschap in de gevangenis Mannes Ubels, Greenpeace-activist, was misschien wel de perfecte gast. Ubels zat samen met Faiza Oulahsen en andere activisten vorig jaar twee maanden lang vast in een gevangenis in Rusland. “Het is vaak zo dat op het moment dat je iets niet hebt, dat je dan pas eigenlijk beseft wat je wel had. Dat was met de vrijheid zeker zo. Wat ik wel gemerkt heb met betrekking tot broederschap, is dat ik gelijk door mijn celgenoten omarmd werd en eigenlijk helemaal niet het idee had dat ik gevangenzat, omdat je daar wel die broederschap had, die je anders vaak mist”, zegt Ubels. “Die broederschap - ik heb dat bij Greenpeace ook heel sterk met mijn collega’s - is iets moois, waar ik veel waarde aan hecht.”

Ondersteuning van een opruimspecialist/professional organizer voor • het ordenen van uw (financiële) administratie • het regelen van een verhuizing • het coördineren van woningaanpassing voor senioren • het praktischer indelen van ruimtes, kasten e.d. thuisoporde@gmail.com• www.thuisoporde.com

 06 - 2832 3667

REFILL MAAKT HET VERSCHIL Cartridge Europe Zwolle Assendorperstraat 166 -168 Tel.: 038 – 4228050 www.cartridge-europe.com

AssendorperstrAAt 250 8012 CH Zwolle 038 711 4032 - www.AlpHAComp.nl info@AlpHAComp.nl


2

mei 2014 | actueel

BFO 2014: méér, méér, méér

Colofon

Foto’s: Mirjam Blok

De Assendorper is een uitgave van Stichting Wijkkrant de Assendorper. De krant wordt gratis huis-aanhuis verspreid in Oud-Assendorp, Nieuw-Assendorp, De Pierik, Stationswijk, Groot Wezenland, Hanzeland en De Geren. Zij is tevens af te halen bij enkele Zwolse wijkcentra en de bibliotheek in de Diezerstraat en op diverse andere openbare plekken in de wijk, zoals winkels. De redactie en het bestuur van deze krant bestaan uitsluitend uit vrijwilligers. Oplage: 7.000 exemplaren Frequentie: 10 x per jaar Druk- en zetfouten voorbehouden Redactieadres Enkstraat 67 8012 VA Zwolle 088-644 0 631 mail: redactie@deassendorper.nu Hoofdredactie Vincent Wever Eindredactie Aart Deddens Redactie Masja van Acquoy, Olivier van Bekkum, Bob Billows, Mirjam Blok, Jelle de Boer, Kees Canters, Marion Goosen, Roelande Hilbers, W.P. Homan, Marry Horstman, Charlotte Jansen, Jan Koldewijn, Emiel Löhr, Jorien Marcus, Frank Maurits, Lisa Pieters, Toine Poelman, Jelmer Riemersma, Hennie van Schenkhof, Aukje Schonewille, Niels van der Touw, Anneke van der Stouwe Vormgeving Sabine Boschman, Manouk de Groot en Marleen Kramer Bezorging Dianne Olthof Krant niet of te laat ontvangen? bezorging@deassendorper.nu Advertenties Martin van Ek, Bert Bourgonje advertentie@deassendorper.nu

Wildvreemden raken elkaar (aan) Natascha van Zaanen uit Assendorp fotografeerde op het BFO ‘touching strangers’. Ze sprak voorbijgangers aan met de vraag om te poseren met andere, voor hen vreemde festivalgangers. Mensen werden op deze manier uitgedaagd uit hun comfortzone te komen en beelden en vooroordelen overboord te zetten.

Vrij

Bankrekening 1258558 t.n.v. Stichting Wijkkrant de Assendorper

Vrij ben ik zeker, daar ben ik vrij zeker van, maar zal ik het ooit echt weten dan?

Druk F.D. Hoekstra Boom, Emmeloord

Vrij ben ik zeker, ‘zeker weten’ is mij niet onbekend, maar heb ik ooit echte vrijheid gekend? Vrij ben ik zeker, maar tussen acht en vijf niet, ik ben even druk, zoals je ziet.

Bijna alle mensen die benaderd werden deden mee en ervoeren het als iets moois en waardevols. De foto’s werden opgehangen, waarop het commentaar van voorbijgangers was: “Kennen deze mensen elkaar echt niet?” Naarmate er meer foto’s werden tentoongesteld vroegen mensen uit zichzelf aan de fotograaf om mee te mogen doen. Zo snel kan het gaan met het overwinnen van vooroordelen!

Ik denk dat ik het zeker weet: onzekere vrijheid is geen vrijheid opdat u dat niet vergeet Op het bevrijdingsfestival droeg onze redacteur Jelle de Boer, auteur van dit gedicht, enkele gedichten op muziek voor. Zie www.jelleschrijft.nl

D e t e n t o o n s t e l l i n g wa s e e n onderdeel van het project ‘Wereld maken’ van het Deltion College.

Foto: Natascha van Zaanen

H A N D I G E

Kinderopvang Doomijn Peuterspeelzaal maandag t/m vrijdag van 8:45 uur - 11:45 uur

Enkstraat 67 8012 VA Zwolle tel: 038-4216331 mail: mfc.de.enk@hetnet.nl Openingstijden: Maandag t/m vrijdag 8:15 uur - 00:00 uur

Buitenschoolse opvang Maandag Dinsdag 14.30 tot 18.15 uur Woensdag 14.30 tot 18.15 uur Donderdag 12.30 tot 18.15 uur Vrijdag 14.30 tot 18.15 uur Voor meer 12.00 tot 18.15 uur informatie tel. 038 - 42 159 09

CO N TAC T E N U kunt de servicelijn van de gemeente bellen als u vragen, klachten of meldingen heeft over de openbare buitenruimte. . Bereikbaar op werkdagen van 8:30 - 16:30 uur. Wijkbeheerder Assendorp Stadsdeelmanager Assendorp Wijkwethouder Wijkagent inloopspreekuur: Woensdag

Jurrien Stroomberg (telefoon: 14038) Suzanne Douwsma (telefoon: 14038) Erik Dannenberg (telefoon: 14038) Jan Witte (telefoon: 0900-8844) 9:30 uur - 11:00 uur (Fresiastraat 25)

Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen voor publicatie zonder toestemming van de uitgever. De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden stukken te weigeren of in te korten. De mening van de columnist is niet noodzakelijk de mening van de krant. Ingezonden stukken dienen met naam- en contactgegevens ondertekend te zijn en kunnen worden verzonden aan bovenstaand redactieadres of via e-mail aan: redactie@ deassendorper.nu Verschijningsdatum volgende editie 13 juni 2014 Internet: www.deassendorper.nu


actueel | mei 2014

3

Stratenloop november 1986 Met AsRENdorp is het niet de eerste keer dat je door de straten van Assendorp kunt rennen. In deze Assendorper willen we een klein stukje historie laten zien. Door: Roelande Hilbers Op 10 november 1986 werd er voor het eerst een recreatieve stratenloop gehouden, nadat de gemeente de muziektent weer aan de wijkvereniging teruggaf om afbraak te voorkomen.

De toenmalige wethouder Okkels gaf op het Assendorperplein het startsein voor de loop die startte met een openingsrondje van zo’n twintig Assendorper prominenten die 1600 meter liepen. Ton de Jonge van glasbedrijf De Jonge aan de Van Ittersumstraat was uitgenodigd om mee te doen aan het openingsrondje. Als geboren en getogen Assendorper kon hij geen nee zeggen en liep het rondje mee voor de lol. Na het openingsrondje kwamen

de ‘echte’ deelnemers aan de start voor de afstanden van 10 en 12,5 kilometer. Er liepen zo’n honderd mensen mee waarvan ongeveer de helft uit Assendorp kwam. Op 29 juni staat Ton de Jonge weer bij de start. Dit keer loopt hij niet mee maar komt hij zijn kleindochters aanmoedigen. Waarschijnlijk lopen ze in een shirt van glasbedrijf De Jonge. Ook doet Ton de Jonge mee als sponsor. “Je moet wat voor je wijk overhebben”, zegt De Jonge, “ja toch?”

Veel animo voor AsRENdorp AsRENdorp, de nieuwe stratenloop die op 29 juni voor het eerst wordt gehouden, is met enthousiasme ontvangen. Dat is te merken aan het aantal inschrijvingen en de vele Assendorper sponsors. Door: Frankwin Mussche Dick van Os, voorzitter van de organiserende stichting: “Het is mooi om te zien hoe het echt een loop van Assendorp voor Assendorp is. Dijkhof Fietsen, Cycloon Fietskoeriers en Fietsjoe Fietstaxi’s, drie

echte Assendorper bedrijven die gezamenlijk het hoofdsponsorschap op zich hebben genomen, en daarnaast nog vele winkeliers uit de Assendorperstraat die helpen de loop mogelijk te maken. Dat geeft ons echt de mogelijkheid om er een sfeervolle loop van te maken die past bij onze mooie wijk. ”Ook het aantal inschrijvingen loopt mooi op: er zijn al meer dan 250 deelnemers. Joep Emmen, het bestuurslid dat de AsRENdorp bedacht en zelf begenadigd hardloper: “Het is echt geweldig hoe ik er door iedereen

over aangesproken word. Je spreekt zo veel mensen die mee willen doen: buurtgenoten, collega’s noem maar op. Natuurlijk is er vooral uit Assendorp belangstelling, maar ook uit andere wijken komen inschrijvingen en ook uit andere steden, zelfs vanuit Limburg. Dat hadden we bij de eerste editie nog niet verwacht.” De inschrijving loopt nog tot 27 juni. Deelnemers kunnen zich opgeven voor de 5 of de 10 kilometer of voor de KinderREN van 800 of 1600 meter. Inschrijven kan op www.asrendorp.nl

Karen Lamsvelt, initiatiefneemster van de buurttuin aan de Groeneweg ‘Ik zoek nog échte mannen met hout, hamers en rechterhandjes’ Karen Lamsvelt is een bijtertje. “I’m a stubborn woman”, zegt ze in haar moerstaal. Drie jaar lang streed ze ervoor om het openbare hondentoilet voor haar deur te veranderen in een buurttuin waar iedereen graag wil vertoeven. Het resultaat wordt nu zichtbaar. Toen ze de afgelopen weekenden hard aan het werk was in de tuin werd ze door veel passanten aangesproken. “Alleen daaraan heb ik al voor vijfduizend euro lol beleefd.” Door: Aart Deddens “Weet je, er is zo veel eenzaamheid en vervreemding van elkaar! Ook in Assendorp. Mensen komen de deur niet meer uit. Ze denken dat ze heel veel vrienden hebben, maar aan al die nepvrienden op Facebook heb je uiteindelijk weinig. Als puntje bij paaltje komt, heb je veel meer aan een goede buur, dan aan een verre Facebookvriend. Maar dan moet je die buren wel kennen. Dat probeer ik met het buurttuintje te bereiken. Mensen moeten het leuk vinden om hier straks op een bankje lekker thee te drinken en te genieten van de dahlia’s die dan volop in bloei staan. Even een praatje maken, ‘to pass the time of day’, zeggen we dan in Engeland. Even op een luchtige manier de dag doornemen, maar ook weer even van elkaar weten hoe je eraan toe bent.”

‘Participatie’ en ‘stadslandbouw’ zijn woorden die lang voordat ze bestonden Karen al in het hart zaten. Toen ze in verband met haar werk in de verslavingszorg drie jaar geleden in Assendorp kwam wonen, vond ze het maar een grijze bedoening. Zwolle mag dan de meest groene stad in Europa zijn geweest, het groen is vooral gras, en gras vindt ze een van de sufste manieren om een stad groen te maken. “Er is zo veel meer mogelijk. Zet courgetteplanten in de berm of rode kool. Vies is het toch wel langs de weg. Maar als je het spul thuis afwast onder de kraan, is het altijd nog tien keer beter dan die bespoten groenten in de supermarkt.”

Karen woonde koud aan de Groeneweg toen het pleintje voor haar deur op de schop ging en in een grasveldje veranderde. Dat betekende vooral poep. Heel veel hondenpoep. De lucht was ’s zomers niet te harden. Een aanvraag van Karen om een stukje van het grasveld te mogen inrichten als tuin voor ontmoeting, gezelligheid en gezamenlijke activiteit werd afgewezen. Maar ze hield vol. Toen ze het ‘tijdelijk grondgebruik’ over de boeg van participatie en stadslandbouw gooide, vonden de ambtenaren het ineens een goed idee. Ze was een aantal keren op het Stadskantoor om over haar plannen en tekeningen te

praten. Na wat plussen en minnen wordt het resultaat nu zichtbaar. De gemeente heeft een bijdrage geleverd door een strook gras weg te halen en aarde daarvoor in de plaats te storten. In. In die strook heeft Karen zelf dahlia’s geplant, en bijen – en vlindermengsel gezaaid. Ook het moestuingedeelte is in aanleg en wordt gevuld met aardbeien, courgettes, pompoenen, bonen, doperwten, tomaten, en nog veel meer. Ze wil er een transparante tuin van maken. Maar fietsers moeten de taartpunt in de hoek van Deventerstraatweg en de Groeneweg niet gebruiken om de weg af te snijden. Daarom heeft ze ook een omheining gemaakt van ratelpopulier- en wilgentak-

Foto: Toine Poelman

ken die ze van een kennis kreeg. Tot nu toe heeft ze alle spullen zelf gekocht of bij elkaar gescharreld. “Nu ik bezig ben, komen er wel ineens allemaal buren om ook iets te leveren voor de tuin. ‘Ik heb thuis nog wel wat planten voor je’. Kijk, zo moet het! We moeten het met elkaar doen, het liefst van bestaand materiaal. Als er nu nog wat echte mannen komen die een bankje willen timmeren rond de mooie robinia, is het echt af. Wie?” Educatie Ook heel veel kinderen blijven staan als ze Karen aan het werk zien. Ze legt hen alles uit en doet alles voor. “Educatie is een belangrijk doel”, zegt Karen. ”De tuin heeft ook een opvoedkundige waarde. Kinderen moeten achter die schermen vandaan komen. En ze vinden het hartstikke leuk!” Hoewel ze er heel veel weken tijd in heeft zitten en ook al behoorlijk wat heeft geïnvesteerd, klaagt Karen niet. “Ik vind het leuk om te doen en als het straks gezellig is voor de deur, dan voel ik me helemaal happy. Hopelijk komen we met z’n allen zo ver, dat we in de zomer een officiële opening kunnen houden.” Mensen die willen helpen of spullen willen leveren kunnen zich melden bij Karen, Groeneweg 190, e-mailadres: bindura@home.nl

Karen bij het moestuingedeelte van de buurttuin

GEEF UW HOUTEN VLOER EEN KARAKTERVOLLE UITSTRALING Vraag naar de mogelijkheden of bezoek onze showroom/fabriek.

www.antonekkerparket.nl

Papaverweg 108 8042 EK Zwolle T 038 421 63 33 E info@antonekkerparket.nl


4

mei 2014 | advertentie

Dames & Heren Kapsalon Kruisweg Vakwerk met topproducten voor een betaalbare prijs! Voor het hele gezin. Openingstijden: Dinsdag t/m Vrijdag van 8.30 - 17.30 uur Zaterdag van 8.00 - 13.00 uur Locatie Berkumstede Erasmuslaan 50 8024CS Zwolle Tel.nr: 038-4219363

U bent van harte welkom!

25

een begrip in een begrip in

ASSENDORP ASSENDORP ZWOLLE ASSENDORPERSTR. 79 ZWOLLE ASSENDORPERSTR. 79 8012 DG tel 038 - 421 98 02 8012 DG tel 038 - 421 98 02

Nekpijn? Rugklachten? Van Os Manuele Therapie E.S. biedt een helpende hand eestergoed de m e Door keraars v pakket rze ullende e v g zor et aanv uit h

Valt n verplic iet onder he ht eige t n risic o

Van Os Manuele Therapie E.S. Goudsbloemstraat 127 038 - 230 30 32 www.vanosmanueletherapie.nl

Uw kat in pension bij

‘De 5 olifanten’

Kwaliteitswijnen uit eigen import Assendorperstraat 107 • 8012 DH Zwolle • Tel. (038) 422 33 22

www.mondovino.nl

ONTDEK DOOMIJN IN:

Mogelijk gedeeltelijke vergoeding door zorgverzekering voor reuma- of diabetespatiënten.

Assendorp Doomijn psz Enkstraat Doomijn bso Enkstraat Doomijn bso Westerlaan

Pierik Zwolle Zuid iedere zaterdag open van

V O E T

S T U K

10.00 - 13.00 uur

Het moet gewoon lekker lopen! Zerboltstraat 61a T 038 - 454 60 20

Patriottenlaan 4 T 038 - 460 00 75

www.de5olifanten.nl

Pedicurepraktijk Voetstuk

Suzanna Ververda-Huizing Willemsvaart 16, Zwolle tel. (038) 454 90 42 / (06) 401 903 78 Lid van ProVoet

Doomijn psz Geraniumstraat Doomijn kdv Fresiastraat Doomijn bso Violierenstraat Op www.doomijn.nl vindt u een overzicht van al onze locaties.

Ontdek je eigen Kinderopvang en Peuterspeelzalen Doomijn is onderdeel van stichting Travers


actueel | mei 2014

5

Badmeester Pieter Veraart: ‘Ik mis het schoolzwemmen!’ Hanzebad verhuist in juni naar Windesheim Vanaf de opening in 1991 was badmeester Pieter Veraart hét gezicht van het Hanzebad. De jongens en meisjes die hij leerde zwemmen, moest hij er later weleens uitsturen wanneer ze als puber voor overlast zorgden. Nog weer later zag hij ze dan als vader en moeder terug bij het baby- of peuterzwemmen. Van het feit dat schoolzwemmen niet meer bestaat is hij verdrietiger dan van de sluiting van het Hanzebad. ”Ik mis het schoolzwemmen”, zegt hij.

jong houdt, want wat is het geheim achter dat gezicht en dat postuur dat al twintig jaar hetzelfde is? “Ik ga iedere dag vanuit Meppel met de racefiets naar mijn werk. Het is dertig kilometer en ik doe er precies een uur over. Soms moet ik van het thuisfront boodschappen doen in Zwolle. Dan baal ik. Niet omdat ik boodschappen moet doen, maar omdat ik dan met de auto moet.”

Door: Aart Deddens De gemeente ziet het leren zwemmen als een taak van de ouders. Dat is de reden waarom het schoolzwemmen is afgeschaft. ,,Daar vind ik wel wat inzitten”, zegt Pieter “maar je moet als gemeente wel voorwaarden scheppen. Je kunt er niet van uitgaan dat alle ouders dat oppakken en daarvoor geld en tijd hebben. Ik merk het nu al. Vroeger was het min of meer traditie dat je na diploma A doorging voor B en zo mogelijk C. Dat is helemaal uit. De meeste ouders vinden dat ene diploma wel best. Al dat gesleep met die kinderen – daar hebben ze als tweeverdieners gewoon geen tijd meer voor. Maar dan vergeten ouders dat zwemmen voor kinderen vooral een kwestie

Foto: Jan Koldewijn Pieter Veraart, sfeermaker en ondernemend type is van bijhouden. Schoolzwemmen stond gelijk aan 80 lessen. Dat patroon is nu weggevallen en daarmee mis je de essentie.” Een oplossing heeft Pieter ook. “Ik snap dat de gemeente geen geld heeft om iedere week allemaal bussen te laten rijden voor alle scholen. Als alternatief zou je kunnen denken aan een ‘natte gymles’. Niet iedere week, maar een paar keer per jaar. Daaraan zou

je een ‘survival-diploma’ kunnen koppelen. Wat moet je doen als je ineens te water raakt? Stel je zakt ’s winters door het ijs? Wat moet je dan doen? Naar het licht of juist naar het donker zwemmen?” Ondernemend Dit klinkt allemaal heel ondernemend. “Dat is ook precies de reden dat ik voor Windesheim heb gekozen”, zegt Pieter. “Al mijn

collega’s gingen over naar zwembad De Vrolijkheid, maar ik heb met collega Daphne en de begeleiders van het therapiebad gesolliciteerd bij Windesheim. We hebben mede de verantwoordelijkheid om nieuwe programma’s te maken voor het zwembad en nieuwe doelgroepen te vinden. Dat vind ik een leuke sport.” Fietsen Het is niet de enige sport die Pieter

Steeds leukere sfeer Was badmeester zijn in de beginjaren van Pieter vooral politie spelen, tegenwoordig is het veel gemoedelijker. Voor jongeren is het niet meer hip om in een zwembad rond te hangen, dus is er veel overlast weggevallen. Mensen die het zwemmen als sport beoefenen komen ook al jaren niet meer in het Hanzebad maar zijn uitgeweken naar De Vrolijkheid. “Dat zijn de mensen met wie je sowieso weinig contact hebt”, legt Pieter uit. “Ze rennen het bad binnen en gaan er op een drafje weer uit. Ze komen puur voor het zwemmen. Wat we hebben overgehouden aan baantjeszwemmers zijn de Assendorper ‘pensionados’ en de ZZP’ers. Die zijn juist uiterst communicatief en komen altijd even een praatje maken. Het was nog nooit zo leuk als de laatste twee jaar. Ik hoop dat deze doelgroep wel met ons meeverhuist.”

Reuring bij overgang therapiebad naar Windesheim prijzen voor het therapeutisch zwemmen onder begeleiding van een medewerker van WIndesheim zijn nog niet bekend.

De overgang van het Hanzebad naar Windesheim verloopt bepaald niet vlekkeloos. Vooral de gebruikers van het therapiebad lijken de dupe te worden. Door: Aart Deddens Volgens Rob van der Waals, kwartiermaker van de stichting die het bad van Windesheim exploiteert, spelen er twee problemen: de periode van vier weken dat er geen aanbod is voor therapiezwemmers en cliënten van Fysio Mobilae, en daarnaast de prijsverhoging naar 7 euro per half uur voor het gebruik van het therapiebad. In gesprek met gebruikers van het therapiebad wordt echter nog een derde probleem duidelijk: de samenstelling van de groepen. Chronisch zieken hebben vaak een beperkt netwerk, juist omdat ze zo beperkt mobiel zijn. De wekelijkse ontmoeting met vrienden in het therapiebad behoort voor hen niet alleen medisch en vanuit gezondheidsoogpunt tot de hoogtepunten van de week, ook sociaal is die van wezenlijk belang. ”We kennen elkaars ziektegeschiedenis, we weten van elkaar wat er allemaal speelt en hoe iedereen daar weer persoonlijk op reageert – die jarenlange relaties bouw je niet zomaar op in een nieuwe situatie met nieuwe mensen”, zegt een vrouw die spontaan is aangeschoven bij het interview met badmeester Pieter (zie hierboven) Een andere vrouw bevestigt dat: “Om je een indruk te geven, als ik mijn verjaardag vier, zijn de meeste gasten de mensen die ik ken van het Hanzebad. Ik zwem tweemaal per week. Warmwaterzwemmen is de enige sport die ik kan doen. Van mijn uitkering kan ik echter geen 14 euro per week

Foto: Jan Koldewijn Loszittende tegeltjes of niet, het therapiegedeelte van het Hanzebad, was voor de gebruikers een goede, oude tijd missen. Mijn hele leven staat nu op de kop.” Grotere groepen De 550 therapiezwemmers die in het Hanzebad op vaste tijden zwommen, moeten zich nu weer opnieuw opgeven met een voorkeurstijd. Waarom is dit deel van het zwemaanbod niet een op een overgezet? Volgens Van der Waals is de belangrijkste reden de grootte van het bad. Het therapiebad van Windesheim is groter dan het Hanzebad, dus er kunnen grotere groepen bediend worden. Waarom het bad groter is gemaakt kan Van der Waals niet zeggen. Dat is een besluit van voor zijn tijd. Als er echter grotere groepen zijn (en er dus minder personeel per klant nodig is), waarom gaat de toegangsprijs dan fors omhoog? Klanten die in het Hanzebad een dalurenkaart hadden van 12 keer zwemmen voor 40 euro, betalen nu 7 euro per keer. Dat is meer dan een verdubbeling van de prijs. Merkt Van

der Waals dat in de aanmeldingen? ,,Ik weet de aantallen niet precies, maar een grote groep, ik schat 25% van de therapiezwemmers, heeft zich nu aangemeld.’’ Wat gebeurt er echter als die andere 75% zich niet meldt? Dan kloppen de aannames en de sommetjes van de stichting ook niet meer. Van der Waals: ”Dat is een goede vraag. We zullen het zien. Overigens is het zo dat wij geen daluren kennen. We hebben zo veel klanten (inclusief de CALO bijvoorbeeld) dat we naar een vol programma streven.” Fysiotherapie Ook de cliënten van Fysio Mobilae die overgaan naar Windesheim kregen deze week slecht nieuws te verwerken. Als ze een groepsles willen volgen onder begeleiding van een fysiotherapeut moeten ze een eigen bijdrage gaan betalen van 9 euro per keer aan Fysio Mobilae. De voornaamste oorzaak daarvan is de veel hogere huurprijs die Fysio Mobilae voor het bad betaalt. De

Gemeente Een woordvoerder van de gemeente laat weten dat de gemeente de overgang van het Hanzebad naar WIndesheim kritisch volgt. Dat de exploitant van het Hanzebad (Stichting SEZZ) afsloot met een tekort van anderhalve ton, waarvoor de gemeente opdraaide, ziet de gemeente niet als subsidie maar als tegenvaller, die niet viel te verhalen. De verantwoordelijkheid voor de exploitatie van het nieuwe bad ligt bij de Stichting Sportaccom-

modaties Windesheim, benadrukt de gemeente. Er is een samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente en de genoemde stichting, waarin ruimte is gemaakt voor een ‘proefperiode’. De nieuwe situatie vraagt enige gewenning van het personeel (deels ervaren en bekend bij de doelgroep, deels enthousiaste studenten van Windesheim) én van de gebruikers, aldus de gemeente. Op het moment dat deze Assendorper bij u in de bus valt, heeft de gemeente een gesprek met Windesheim over de voortgang. Daarin is toegankelijkheid (ook financieel) van het therapiebad een belangrijk aandachtspunt.

Verontwaardiging over appartementen Enkstraat 3 Tot verbazing van omwonenden en de vereniging Vrienden van Assendorp (VvA) zullen er aan de Enkstraat 3 binnenkort zes appartementen worden gebouwd. Het gebouwtje aan de rechterkant van het huis wordt gesloopt. Door: Aart Deddens Omwonenden hebben bezwaar gemaakt in verband met het aanzicht van het complex dat niet past bij de buurt. De woning zal recht worden opgetrokken. Naast de woning (waar nu een klein gebouwtje staat) zal nog een nieuw stuk worden gebouwd dat gelijk komt met de voorkant van de woning. Voorts hebben omwonenden hun zorg geuit over de bouwwerkzaamheden die verzakkingen van de omringende oude panden tot gevolg kunnen hebben. Ook de vereniging VvA diende haar zienswijze

in. In het bestemmingsplan van Assendorp is vastgelegd dat eengezinswoningen niet meer in appartementen mogen worden opgedeeld. De projectontwikkelaar die zijn plannen indiende kreeg van de gemeente het advies om zijn aanvraag terug te trekken en te wachten op het nieuwe bestemmingsplan, waarin zijn plannen wel zouden passen. Enkstraat 3 heeft nu als bestemming ‘gemengd bovenwoning’ en daarin past de bouw van appartementen. We vroegen aan Anneke van Snick, voorzitter van de Vrienden van Assendorp, hoe dat zit. “Toen we als Vrienden van Assendorp de gemeente herinnerden aan onze afspraak dat Assendorp zou blijven zoals het is (het conserverende bestemmingsplan) zei men, dat er op elke woning individueel wordt ingezoomd. Wij vinden dat niet reëel. Helaas is de gang van zaken juridisch wel waterdicht.”


6

mei 2014 | aan het woord

Astrid Rauws is al 34 jaar kassière in Assendorp ‘Kleintje Assendorp’ gast van de maand Met haar lengte van 148 cm zou je haar gemakkelijk over het hoofd kunnen zien. Toch loop je haar niet zomaar voorbij. Voor de meeste Assendorpers is Astrid al jaren een vertrouwd gezicht als kassière. Door: Marry Horstman

column Door: Emiel Lohr Mei-fie Eind april en begin mei was weer de festiviteitenweek. Ook dit jaar was het behoorlijk bingo. Niet zozeer qua alcohol bevattende versnaperingen en het vele eten. Nee, dat niet. Het zat ‘m dit jaar meer in de overpeinzingen. De beker, Koningsdag en het BFO zijn van die momenten waarop je mensen treft die je al een tijdje niet gezien hebt. Vaak zijn het op het Assendorperplein oud-Assendorpers of mensen elders uit de stad, die je dan daar weer treft. Op het BFO van hetzelfde laken een pak, maar dan iets meer grootschalig en dan ook met uiteraard meer bekenden. Gesprekken gaan al snel over de kinderen, over het werk, de vakantie die er aan zit te komen, de hypotheek et cetera. Een issue komt altijd weer terug: wat was het leven tien jaar geleden toch anders! Geen kids, je vrouw was nog leuk, het werk was nog boeiend, vakantie waarheen je maar wou en ook een hypotheek was geen probleem: als je een enigszins vaste baan had, kon je heel Assendorp - bij wijze van spreken - tot je achtertuin maken. The sky was the limit. Misschien is dit laatste ook wel het probleem. Alles moet beter gaan en dan met name met jezelf. ‘Selfie’ is wat dat betreft wel een mooie metafoor voor dit gegeven. Het woord ‘tevreden’ lijkt na een eeuwenlang bestaan uit de moderne woordenboeken verdwenen te zijn. Daar over nadenkende is het ook zo. Al pratende op de festiviteiten, besefte ik, mede door de leeftijd en de gevoerde levensstijl, dat de muziek toch wel erg hard stond. Ook de wachtrij richting de drankjestent was me te lang. Wat een drukte met al die mensen, die te pas en te onpas, tegen je aan drukken en duwen. Ook was het natuurlijk weer veel te warm en de patat te kort gebakken, oftewel een echte ‘slappe hap!’ Al mijmerende over ‘mij zelf’ begrijp je dan ook al snel hoe de maand ‘mei’ aan z’n naam komt. Gelukkig is het zo weer juli en augustus: Blauwvingerdagen, braderie, kermis en Stratenfestival. Ben benieuwd waar de gesprekken dan weer over gaan, hahaha!

Astrid heeft maar liefs vijf overnames van supermarkten overleefd. Dat zegt wel iets over haar karakter. Niet te moeilijk doen, niet overal een probleem van maken en het leven nemen zoals het is. Tot haar twaalfde woonde ze in het westen van het land, daarna verhuisde het gezin naar ’t Harde, waarnaar haar vader, beroepsmilitair, overgeplaatst werd. Astrid woont nu in het ouderlijk huis. Als zeventienjarige ging ze aan het werk in de Edah supermarkt in ‘t Harde. Na vijf jaar werd ze overgeplaatst naar de Edah aan de Assendorperstraat, die in de jaren zeventig op de plek van de huidige Action zat. Later werd dit de Dagmarkt en vervolgens Basismarkt. Na de opheffing van

de Basismarkt konden de medewerkers met een vast contract aan de slag bij de net geopende Super de Boer, die inmiddels alweer plaats heeft gemaakt voor de Jumbo. Kortom, het lijkt of Astrid bij alle overnames was inbegrepen. Haar leeftijd (ze is nu 51 jaar) bleek nooit een probleem te zijn. En al is ze de oudste medewerkster, ze heeft ook nog steeds veel plezier met het ‘jonge spul’. Ze vertelt: “Sommigen ken ik nog vanuit de kinderwagen, het zijn nu mijn collega’s. Ik word weleens gekscherend Supermarktmoeder genoemd. Een duur biertje Een fijne werksfeer maak je samen, de saamhorigheid, het samen lachen om alles of niets, de verhalen die je met elkaar deelt, het zijn de krenten in de pap. Zo kwam er eens een jong kind aan de kassa dat heel veel boodschappen op de band legde. Toen ik vroeg: ”Waar is je mamma” kreeg ik als antwoord: “Die is dood”. Gelukkig was pappa in aantocht.

Dat zijn wel dingen die me bijblijven. Net zoals die zwerver die jaren geleden met een taxi bier kwam halen! Ik ga dan ook nooit met tegenzin naar mijn werk in dit ‘dorp in de stad’. Door de jaren heen ben ik veel mensen gaan kennen en dan willen ze ook nog weleens iets met je delen. En de enkeling die je geen blik gunt of woord waardig vindt, neem ik dan maar voor lief.

Vijf dagen in de week gaat ‘s morgens om 5.15 uur haar wekker. Om 6.30 neemt ze de trein naar Zwolle. Dan wandelt ze op haar korte pootjes, zoals ze zelf zegt, naar de Jumbo. Haar broer en zus zijn ook niet lang maar zij is wel de kortste van allen. “Als kind ben ik nooit met mijn lengte gepest. En zelf heb ik er nooit een probleem van gemaakt, ik ben nu eenmaal een kleine opsodemieter!”

Foto: Mirjam Blok

Mevrouw Huizing: ‘Ik moet m’n hersens aan het werk houden’ ondertussen in de molenhof Een statusupdate via Facebook is zo gedaan en via Twitter tweeten we erop los. Maar wat houdt mensen die zonder sociale media zijn opgegroeid eigenlijk bezig? We vragen het bewoners van de Molenhof. Door: Anneke van der Stouwe Als ik bij mevrouw Huizing binnenkom, is het eerste wat me opvalt de vele planten en bloemen, zowel in de kamer als in de slaapkamer. Tussen al dat natuurschoon staat een gloednieuwe naaimachine. Iets wat je niet gauw aantreft in een verzorgingstehuis. Mevrouw Janette Huizing is ook een stuk jonger dan haar ‘huisgenoten’. Met haar 65 jaar is ze misschien wel de jongste bewoner. Vanwege ernstige lichamelijke problemen kan ze niet meer zelfstandig thuis wonen en via omzwervingen in andere verzorgingsteFoto: Anneke van der Stouwe huizen blijkt ze het best op haar plek in de Molenhof. Mevrouw Huizing breit de dierenvrienden uit Sesamstraat

Tweets

“Ik voel me hier prima op m’n gemak”, vertelt mevrouw Huizing. “Bijna iedere middag is er een activiteit waarbij ik mijn hersens moet gebruiken. Ik moet ze wel aan het werk houden.” Op haar schoot ligt Ernie van Sesamstraat. “Die heb ik zelf gebreid”, zegt ze trots. “Nu ben ik met Tommy bezig.” Maar wat doet die naaimachine daar? Ze lacht: “Ik heb vroeger heel veel genaaid, kleren en zo. Daar wil ik weer mee aan de slag. Omdat ik klein ben moet ik bijvoorbeeld altijd mijn broeken korter maken. Laat ik daar eens mee beginnen.” Mevrouw Huizing laat me een mandalatekening zien. “Die maak ik zelf met een soort vet krijt en een speciaal strijkijzer.” Het ziet er bijzonder uit. “Ik heb andere bewoners weleens les gegeven, maar voorlopig moet ik me zelf nog verder ontwikkelen.”


aan het woord | mei 2014

7

‘Luister goed, dan hoor je mussen op elkaar schelden’ Vogels ringen, vogels tellen, vogels kijken en vogels fotograferen. Assendorper Reinier Smabers (41 jaar) is zo’n 30 uur per week met vogels in de weer. “Ik kijk vaak omhoog, ik fiets nog net niet tegen een lantaarnpaal op.” Ook heeft hij een eigen ringproject in zijn achtertuin. Door: Daniël Mulder “Het begint direct al, bij het opstaan. Dat doe ik vaak een half uur eerder dan nodig. Als bijna iedereen nog slaapt, sta ik in de tuin te kijken wat er over trekt. De ochtend blijft een magisch moment. De merels zingen volop en je ziet mezen voorbij schieten. Onderweg naar het werk tuur ik vaak omhoog. Ik fiets nog net niet tegen een lantaarnpaal op. En op het werk zie ik het direct als er iets langs het raam scheert. Je ontwikkelt een soort zesde zintuig. Als kind was ik eerst in de ban van dinosauriërs. Later werden dat vogels. Rond mijn veertiende stopte het, toen werden uitgaan en de kroeg belangrijker. Dat heb ik trouwens lang volgehouden. In 2008 begon ik voorzichtig weer naar vogels te kijken. Waarom weet ik eigenlijk niet. Maar toen ik eenmaal weer bezig was, merkte ik hoezeer ik het had gemist. Ik had sterk het gevoel dat ik die verloren tijd moest inhalen. Door te helpen met het ringen van vogels, maakte ik snel contacten en belandde van het ene in het andere project. Nu slokt het al mijn vrije tijd op. Het is snel gegaan: van een paar uur per week naar circa dertig uur. Maar ik doe alleen dingen die ik leuk vind, zoals ringen, vogeltrek tellen en roofvogels inventariseren.”

Oorlog in de tuin “Ik heb een vergunning om met een mistnet in mijn tuin vogels te vangen en te ringen. Het mooiste van vogels ringen zijn de patronen die je ontdekt door het verzamelen van data. Wanneer zie je voor het eerst een roodborst? Wanneer komen de gierzwaluwen en wanneer vertrekken ze? Als je een vogel ringt wordt het een individu. Als je dan een jaar later diezelfde mus, merel of koolmees weer ziet, is dat fascinerend. Door te ringen, ontdek je dingen. In onze tuin zat bijvoorbeeld jarenlang een merelmannetje. Vorig jaar is die de tent uitgejaagd. Dat ging tot bloedens toe. Die strijd duurde maanden, dat is fascinerend om te volgen. Of je ziet dat een heggenmus nooit alleen is. Er zitten er altijd drie bij elkaar in de buurt. Het vrouwtje gebruikt na-

melijk één mannetje voor de sperma, het andere mannetje moet de jongen opvoeden. Dat soort dingen ontdek je, als je veel uren naar je tuin kijkt. Het leuke is: iedereen kan het op zijn eigen niveau doen. Als je de mussen in je tuin voert en die een beetje volgt, hoor je dat ze op elkaar schelden! Of kijk eens naar boven. De meest rare dingen vliegen over je huis: zeearenden, wespendieven, buizerds, rode wouwen, koperwieken. De wildernis hangt in de lucht.” Vertederende lolbroeken “Over alles waar ik naar kijk, ligt een vogellaagje. En voor mijn tuin geldt dat zeker. Die appelboom die bij de buren staat, is 110 jaar oud. Bepaalde vogels die in mijn tuin komen eten, gebruiken die boom om lekker hoog te kunnen schuilen. Maar de boom

gaat een keer plat en dan verdwijnen ook die specifieke vogels. Daar kan ik nu al buikpijn van krijgen. Ik doe veel om ze naar mijn tuin te lokken: voeren en de juiste struiken planten. In de wijk Ittersum zaten eens pestvogels in een sierappel. Natuurlijk stond die lente daarop een sierappel in mijn tuin. Dwaas natuurlijk, maar ik heb er lol in. Weet je, vogels zijn soms heel vertederend. En ik kan ook erg om hun gedrag lachen. Wat ik van ze heb geleerd? De vogelwereld is keihard, ze zijn erg kwetsbaar. Van de ene op de andere dag kunnen ze worden weggevaagd. Maar het vogelrijk is ook flexibel, ze gaan gewoon door. Ze moeten doorgaan. En in zekere zin geldt dat ook voor ons mensen.” Dit is een bewerking van het verhaal dat Daniël Mulder (ook een Assendorper) schreef voor het nieuwe online stadsmagazine www.zwolsepeperz.nl

Event: Ring een stadsvogel Wil je eens een mus, koolmees of een andere stadsvogel van dichtbij zien? Meld je dan aan voor een bijzonder mini-event: stadsvogels ringen. Vogelliefhebber Reinier Smabers stelt op zaterdag 07 juni zijn mistnet op in zijn achtertuin om stadsvogels te vangen. Van de gevangen soorten meet hij de vleugellengte, het vetpercentage en het gewicht. En hij ringt ze. Zelf ringen kan helaas niet, daarvoor heb je een vergunning nodig. En tijdens het wachten vertelt Reinier alles over stadsvogels. Tijdstip: van 08:00 tot 10.00 uur. Meld je via rsmabers@gmail.com snel aan, want er is plek voor vijf deelnemers.

Foto: Daniël Mulder Reinier Smabers in zijn tuin

‘FAS betekent: vandaag leren wat je morgen vergeten bent’ Kacper de Jong (5) uit Assendorp was van november vorig jaar tot begin dit jaar te bewonderen in de Melkweg in Amsterdam, samen met dertig andere kinderen met FAS. Deze afkorting staat voor Foetaal Alcohol Syndroom. Fotograaf Allard de Witte en journalist Joost Bos stelden een in-drukwekkend fotoboek samen en hielden een reizende expositie. Daarmee wonnen ze een Zil-veren Camera voor de foto’s en kregen ze volop aandacht van landelijke media. Door: Marion Goosen Jaarlijks worden er alleen al in Nederland naar schatting vijfhonderd kinderen geboren met FAS. Kacper is op zijn tweede door Roland en

Foto: familie De Jong Kacper aan het werk in de keuken

Simone de Jong geadopteerd uit Polen. Hij heeft partiëel FAS. FAS ontstaat door alcoholgebruik van de moeder tijdens de zwangerschap, waardoor het neurologisch systeem wordt aangetast. Roland: “Het is geen medische diagnose en code. Daar zijn ze wel mee bezig.” Kinderen met deze aandoening hebben vaak last van emotie-, concen-tratie- en geheugenproblemen. Kacpers vader licht toe: “Hij kan vandaag iets leren wat hij morgen kwijt is, zoals aankleden en veters strikken. Ook als dingen te snel voor hem gaan, landen ze niet en wordt hij gefrustreerd en boos.” De uiterlijke kenmerken, zoals slechte tanden, een rechte bo-venlip en hangende ogen zijn bij Kacper minder duidelijk aanwezig dan bij de andere kinderen. Vanaf 20 maart tot begin

mei was er al een foto-expositie op basisschool Het Atelier in Assendorp. Evenals een zuil met foto’s van Kacper, gemaakt tijdens het dagboekproject. Dagboek Vorig jaar vlak voor de zomer lazen Kacpers ouders, Roland en Simone, voor het eerst over het FAS-dagboekproject. Na even aarzelen omdat hij zo jong is, besloten ze toch mee te doen. Hij is de jongste van alle deelnemende kinderen. Kacper en zijn maatje Sascha, student Maatschap-pelijk Werk en Dienstverlening, trokken afgelopen zomer samen op. Ze gingen bijvoorbeeld naar de kinderboerderij, deden spelletjes en bakten brood. Vaak maakte Kacper foto’s, een andere keer Sascha. Hij had daarvoor nog nooit gefotografeerd, maar deed dit op zijn eigen manier. Structuur Kacper laat me zijn fotodagboek zien. Hij pakt het boek ruw beet en bladert enthousiast. Het heeft thema’s zoals vakantie, boos en eigen kamer. “Kijk, dit is mijn school en dit is de zandbak.” Hij vindt het moeilijk om zichzelf boos te zien. Ook het praten over FAS vindt hij lastig, daarom bekijken we foto’s van zijn vakantie vorig jaar. Wanneer hij even later zijn kamer laat zien, hangt tegenover zijn hoogslaper een bord met pictogrammen. “Met structuur en duidelijkheid, kom je al heel ver,” legt Roland uit. Wanneer ik op het bord kijk, zeg Kacper enthousiast: “Nu is het vakantie en moet ik langer in mijn bed blijven.”

Hulp Roland vertelt dat Kacper naast dit syndroom ook hechtingsproblematiek heeft. “Vooral op momen-ten dat hij hulp nodig heeft maar zich af gaat zetten, is het zwaar. We zijn uiteindelijk bij Karakter, jeugdpsychiatrie terechtgekomen voor gezinsbegeleiding. Vorig jaar zomer tijdens het dagboekpro-ject was voor ons een rustmoment als gezin, want alles draait om Kacper.” Hij heeft nog een zusje van zeven en broertje van twee. Roland: “Het project heeft ons over de drempel geholpen om ex-terne hulp in huis te halen.” Toekomst Voor het boek en de fototentoonstelling is hij thuis gefotografeerd. “Weet je nog? Je moest hier op het bankje zitten. Toen maakten ze foto’s van jou en keek je in een soort krans met lampjes,” legt zijn vader uit. “We hebben besloten mee te doen om voor de toekomst materiaal te verzamelen. Wanneer hij later bijvoorbeeld vragen gaat stellen over zijn aandoening. Het was tegelijkertijd ook heel confronterend. Je maakt hem toch kwetsbaar, maar we willen hiermee ook andere mensen helpen.”

De tentoonstelling reist nog het hele land door. De makers zijn nog op zoek naar locaties. Boek: FAS-kinderen. Geboren met alcoholschade

column Hoi Aukje, Wat maakt dit werk zo leuk? Ik vind het inzoomen op de wijk erg interessant. Alsof ik continu een camera met me meesjouw. Sinds ik voor deze krant werk, kijk ik veel beter om me heen. Tot mijn blijdschap kan ik de lens steeds scherper stellen op onderwerpen die mij raken. Soms maak ik nog even een slingerbeweging. Of heb ik het idee dat iemand anders het van me overneemt. Dat vind ik achteraf wel leerzaam. Gelukkig hoef ik niet overal met mijn neus vooraan te staan. Juist die derde stoeptegel achteraan geef ik graag even aandacht. En als ik werkelijk ‘ja’ heb gezegd tegen een item, wordt het spannend. Wat ontdek in nu weer over mezelf of de ander? Hoe maak ik er een leesbaar verhaal van? Ik laat me graag meeslepen en overdonderden tijdens het gesprek. Zonder dat ik al mijn vragen al van te voren klaar heb. Precies een jaar geleden interviewde ik De Zotte Zusjes na hun band-repetitie. Vijf vrouwen die om de beurten en soms gelijkertijd aan het woord waren. Het interview verliep veel chaotischer dan ik vooraf had voorzien. Een uitdaging om uit te werken. Voor het decembernummer wilden muzikant Bertolf én prior meneer Laan van het klooster over hun nieuwjaarswensen en voornemens schrijven. Ik had vooraf nooit gedacht dat ik de broeder via de mail kon bereiken. Dat Bertolf meedeed was trouwens ook een cadeautje. Het klinkt wat slijmerig en aangedikt, maar het allerleukste vind ik dit. Onze briefwisseling begon eigenlijk als experiment. We mochten het proberen, maar we zijn er nog steeds. En ik vind het intrigerend, ook omdat je me elke keer verrast met jouw vragen. Bovendien hoef ik het onderwerp niet te bestuderen. Alleen moet ik een paar uur hard nadenken en veel schrappen. Martin Bril schreef trouwens zijn columns in een klein half uurtje, hard tikkend op zijn toetsenbord. Zo knap. Daarvoor had hij NZCJcKu7 lang rondgeslenterd, gekeken en geproefd. Omdat ik erg houd van kaders, die me weerhouden van zwieren en zwaaien, voel ik me vrij op deze plek. Over zwieren en zwaaien gesproken. Het is lente, dat betekent wandelen in de natuur, genieten op terrasjes en van een picknick in het park. Het liefst in een rokje of jurkje. En als je het toch over Martin Bril hebt, kun je niet om Rokjesdag heen. Heb jij al rokjes en jurkjes in de wijk gesignaleerd? Groetjes, Marion


8

mei 2014 | special

Park- en pleinpret Foto’s: Mirjam Blok


special | mei 2014

op Koningsdag

9


10

mei 2014 | achtergrond

Koninklijke pauwen op het dak Door: Aart Deddens De uitbreiding van de kinderboerderij is voor de pauwen kennelijk nog onder de maat. Op Koningsdag namen zij zitting op een koninklijke plek: de daken van de Gladiolenstraat. Dini Verweij werd ’s morgens om 7.00 uur gewekt door een wel heel vreemd klinkende aubade. Ze stuurde ons deze foto van dit opmerkelijke tafereel.

column Door: Lisa Pieters Lucia de B. Iedere advocaat krijgt de vraag voorgelegd: Kunt u een moordenaar/een verkrachter/Robert M. (vul maar in) bijstaan? Een deel van de advocatuur kan deze vraag afdoen met de simpele reactie dat het geen strafrecht doet en/of ernstige strafzaken ook niet zou kunnen behandelen. Het andere deel heeft een antwoord hierop paraat of zal dat in ieder geval paraat moeten hebben. De kern van de vraag behelst al een beschuldiging. Men gaat ervan uit dat de desbetreffende persoon daadwerkelijk de dader is. En dat terwijl iemand toch echt nog onschuldig is totdat het tegendeel is aangenomen en vastgelegd in een vonnis. Uiteraard zijn er evidente zaken waarin al vanaf het eerste moment duidelijk de verdachte als dader kan worden aangemerkt. Maar er zijn ook gevallen denkbaar en in de praktijk naar voren gekomen waarin een verdenking niet meer dan een verdenking is. Soms zelfs een niet terechte verdenking. Deze gedachte kwam bij mij weer naar boven door het zien van de film ‘Lucia de B.’. Wat uw mening over de daadwerkelijke zaak/persoon ook is, de rode draad is wat mij betreft de tunnelvisie: de focus op bewijsvergaring tegen de verdachte vanuit de overtuiging dat de verdachte de dader is. Door tunnelvisie is het onmogelijk nog ‘objectief’ en niet vooringenomen naar de kwestie/de verdachte te kijken. Betrap uzelf er maar eens op. Menigeen raakt vaak onbewust, onder meer door toedoen van de media, verstrikt in een soort tunnelvisie. Daar komt bij dat het woord ‘strafzaak’ al een bepaalde lading heeft, terwijl veel mensen op welke manier dan ook ermee te maken kunnen krijgen: een uit de hand gelopen ruzie tijdens het uitgaan, negatieve uitlatingen over iemand op sociale media of een lek gestoken fietsband. Maar, uiteraard is het tegengaan van tunnelvisie niet dé motivatie om cliënten in strafzaken bij te staan. Een collega zei eens: ‘Ik verdedig niet de daad, maar de persoon’, en dat vind ik een mooie samenvatting van mijn motivatie. Iemand bijstaan hoeft niet te betekenen dat je het eens bent met zijn of haar handelswijze of gedachtengoed. Het doel van een advocaat is niet te allen tijde de cliënt vrij te pleiten. Soms valt er nauwelijks iets te bepleiten omdat bijvoorbeeld de cliënt heeft bekend. Zelfs dan zou je nog iets kunnen bereiken voor de cliënt in de vorm van hulp, therapie of iets dergelijks. Reageren? l.pieters@ckv-advocaten.nl

Foto: Dini Verweij

Marslandenpad geopend Met het nieuwe Marslandenpad is de bereikbaarheid van het buitengebied en het geliefde ‘Rondje Zwolle’ vanuit de stad verbeterd. Het recreatieve fietspad loopt vanaf de Marsweg, via de Weteringkade naar de Kuijerhuislaan. Het pad is mede mogelijk gemaakt dankzij de medewerking van grondeigenaren ProRail en Propertize.

Foto: Toine Poelman

De eerste herinnering aan de wijk: Gerhard Onderberg (72)

Naast het kippenlandje van boer Lok Door: Sjoerd Litjens “Ik werd als eerste zoon geboren in de oorlog 1942, aan de Eendrachtstraat 34. Mijn ouders betrokken enkele jaren daarvoor deze kleine woning die beneden bestond uit een kamer, een voorkamer en daartussen een alkoof. Boven was een grote zolder waar twee slaapkamers waren afgetimmerd.

de stoomtrein. De Eendrachtstraat 34 werd steeds krapper naarmate de kinderen groeiden. Toen er een foto gemaakt zou worden van het toen negen kinderen tellende gezin, ter ere van een communiefeestje, paste dat niet in ons achtertuintje en werd dit daarom midden op straat gedaan (foto).Na de geboorte van het tiende kind verhuisden wij naar de Assendor-

mijn eerste herinnering Het overgebleven deel van de zolder, waar je tussen de dakpannen door naar buiten kon kijken, had een klein dakraam met uitzicht op de achtergevels en de tuintjes van de Blokstraat. Daartussenin liep het tonnenpad tot op de helft van de Eendrachtstraat. Wij kinderen mochten daar niet komen, het was alleen bestemd voor de tonnenman die een maal per week de ton kwam halen en op zijn schouders droeg, achter de huizen langs. Tijdens het lopen klotste er nog weleens wat overheen en dat gaf een grote smeerboel. In die kleine woning werden tien kinderen geboren, vijf jongens en vijf meisjes die boven de twee slaapkamers vulden. Onze ouders sliepen beneden in de voorkamer, meestal met de jongste telg. Het kon allemaal maar net. Als oudste zoon probeerde ik mij vaak te onttrekken aan al die drukte en speelde veel buiten. Op warme zomeravonden trok ik naar het Assendorperplein, waar ook toen al regelmatig optredens waren. Ik herinner me nog Maria Zamora die ‘Mama El Baion’ zong. Ook was ik graag op de hoge spoorbrug om me op te laten slokken door de rook van

perdijk 114, hoek Sallandstraat, waar nog een elfde kind geboren werd. Nu tot één huis verbouwd, waren dat toen twee woningen. Naast ons huis was het kippenlandje van boer Lok en de boerderij met rieten dak. Aan de overkant van de dijk stond de hooiberg (foto). Dit was buiten wonen. In de zomer kievitstulpen plukken, slootje springen, kikkers en salamanders vangen. In de winter schaatsten we op het ondergelopen land. Kijken kon je vanaf de dijk tot aan het Almelose kanaal waarin ik leerde zwemmen. ’n Boer, ’n kar met paard, de petroleumman, het waren andere tijden. Iedereen kende elkaar maar...dat veranderde snel. Het land werd opgespoten en er werden huizen (zaagtandwoningen), flats en scholen gebouwd en er kwam een groot groen park. Na achtentwintig jaar met mijn gezin in de binnenstad te hebben gewoond ben ik weer naar mijn wortels teruggekeerd. We wonen al weer tien jaar in een van die zaagtandwoningen op het opgespoten land. Boven uit het raam kijkend kunnen wij het mooie park zien, met achter de bomen het Almelose kanaal.”

Hooiberg Assendorperdijk

Familie Onderberg voor het huis in de Eendrachtstraat

Foto’s: uit de collectie van de familie Onderberg


geschiedenis | mei 2014

11

Het ‘zwervende’ boek (deel 1) GGD-gebouw uitgelezen plek voor Zwolse bibliotheek Het zal geen Zwollenaar ontgaan zijn: de bibliotheek gaat verhuizen. Ze verlaat het monumentale pand aan de Diezerstraat om plaats te maken voor de Spaanse modewinkel Zara. Aanvankelijk zouden de boeken onderdak krijgen aan de Zeven Alleetjes, in het gebouw van GGD IJsselland. Maar de Raad is verdeeld en niets is nog zeker. Reden om het gebouw eens onder de loep te nemen. Door: Anneke van der Stouwe De bibliotheekboeken zijn virtueel zwervende. Leek iedereen het erover eens dat de boeken naar de Zeven Alleetjes zouden verhuizen, nu zijn opeens allerlei locaties in the picture. De Gemeente Zwolle heeft een shortlist met vijf locaties: het voormalige gebouw van Waanders op het Eiland, de zogeheten bankenlocatie aan de Melkmarkt, het Meander-gebouw aan het Lübeckplein, het voormalige Postsorteercentrum aan de Westerlaan en, last but not least het GGD-gebouw aan de Zeven Alleetjes in Assendorp. De bibliotheek is blij met deze laatste locatie. Pluspunten zijn onder andere de mogelijkheden voor studenten om in alle rust te studeren, en de bereikbaarheid. Mocht deze locatie worden verkozen dan zal de GGD IJsselland ook moeten verhuizen, maar daar hoor je niemand over. GGD en bibliotheek zwijgen in alle talen en verwijzen naar de gemeente. Het begon bij een witte villa Dan maar eens de geschiedenis van het pand nader bekijken. Misschien is het een beetje in de vergetelheid geraakt, maar het pand is oorspronkelijk gebouwd voor de NV Elektriciteitsfabriek IJsselcentrale (vanaf 1960 NV Elektriciteitsmaatschappij IJsselcentrale en vanaf 1988 NV Energiebedrijf IJsselmij). In de volksmond IJC of IJsselmij genoemd. Het pand

werd gebouwd in de tuin van een villa op de hoek van de Burgemeester Van Roijensingel en Zeven Alleetjes. Enkele bomen in de tuin zijn bewaard gebleven. “Ik heb 33 jaar bij de IJC gewerkt, waarvan een jaar of zes in die witte villa”, vertelt de inmiddels 79-jarige Bertus Mulder. “Pas bij de uitbreiding van het pand aan de Zeven Alleetjes in de jaren zeventig, ben ik naar de nieuwbouw verhuisd en is de villa afgebroken.” Veel overheidsgebouwen beschikten vroeger over een bunker, een zogeheten nucleair chemisch beschermd onderkomen (NCO) om bescherming te bieden bij (kern)bomaanslagen. “Zo’n bunker heeft het huidige gebouw ook”, zegt Mulder desgevraagd. “En die zal er ongetwijfeld nog zijn.” Een uitstekende opslagplaats dus voor archiefstukken… Centraal Distributie Kantoor In 1939 kreeg de IJC, zoals we het gemakshalve noemen, de bouwvergunning. Het was de eerste opdracht voor de Rotterdammer A.J. van der Steur als zelfstandig architect. Hij zocht samenwerking met de Zwolse architect M. Meijerink en onder hun beider leiding werd in 1939 met de bouw begonnen. In 1943 kwam het gebouw gereed, maar ja, het was oorlog en het pand werd gevorderd door de Duitsers. Het Centraal Distributie Kantoor (CDK) werd hier gevestigd. Het CDK was in de oorlog verantwoordelijk voor de organisatie en uitvoering van de levensmiddelendistributie. Daarnaast moest het hamsteren tegengaan en voorlichting geven aan instanties en burgers over de distributie. Grondslag van het systeem vormde de distributiestamkaart die iedereen (in 1939 en 1944) kreeg die in de bevolkingsboekhouding was opgenomen. Met behulp van de stamkaart kon men bonkaarten krijgen die recht gaven

op de aankoop van artikelen. Daarbij golden toeslagen voor bijzondere omstandigheden als zware arbeid, zwangerschap, ziekte. De 59-jarige geboren en getogen Assendorper Els van der Horst vertelt: “Het gebouw heeft een rol gespeeld in mijn moeders leven. Kort voor haar overlijden vertelde ze dat ze koerierster is geweest tijdens de oorlog. Ze kwam wel eens in het CDK om boterbonnen te brengen die door Tulp gedrukt werden. Ze kon daar ook veilig schuilen tijdens een razzia. Een ‘goede’ NSB’er liet haar weten dat er verraad was gepleegd en ze was als de dood dat men de bij haar thuis liggende verzetsblaadjes zou vinden. Ze wist niet hoe snel ze thuis moest komen om alles te verbranden. Ze was namelijk tijdelijk van school gehaald om voor haar babyzusje, de andere kinderen en haar ouders te zorgen. Wat een verantwoordelijkheid voor een meisje van 16. Dat had ze ons nooit eerder verteld”, besluit Els. Er klinkt nog steeds verbazing in haar stem door. Na de oorlog kon de IJC in 1946 haar gebouw in gebruik nemen. Maar meer hierover in de Assendorper van juni.

Van de onderzochte locaties scoort Zeven Alleetjes het hoogst met 19 punten. Gekeken is naar onder andere ruimtebehoefte, tijdige beschikbaarheid, ligging en bereikbaarheid, aanwezigheid mogelijkheden uitbreiding of inkrimping. Conclusie: herhuisvesting op de GGD-locatie en in gebouw Meander aan het Lübeckplein is (nagenoeg) passend binnen de gestelde financiële kaders. In de raadsvergadering van 10 maart jl. zegt wethouder Vedelaar toe te onderzoeken wat de voorkeurslocatie is van de klanten van de bibliotheek.

Foto: collectie Waanders Zeven Alleetjes met rechts de villa van mej. Milatz (ca. 1900) “In 1882 maakte men een tweede weg naar het station en wel door de zoogenaamde Zeven Alleetjes tusschen de huizen der hh Thiebout en Van Sonsbeek. Deze Alleetjes waren een soort van wandelplaats, beplant met zeven niet even lange rijen lindeboomen” (bron: ‘Historische wandelingen in en om Zwolle’ door W.A. Elberts - 1910).

Foto: collectie Hogenkamp Burgemeester Van Roijensingel met rechts in het midden de witte villa die aan de IJC toebehoorde en later werd afgebroken om de nieuwbouw mogelijk te maken.

Zegeltjes sparen, wie kent dit niet? Jaren geleden kon je ook bij de Assendorper winkeliers Rea-zegeltjes sparen. De volgeplakte boekjes ter waarde van vijf gulden kon je dan inwisselen voor contant geld. Maar je kon de boekjes ook opsparen Hier het vertrek voor een Rea-uitje in 1972 vanaf het pleintje voor Klaasboer. Destijds zat er een fietsenwinkel, later een winkel voor kachels en verlichting.

Het Rea-uitje met het vertrek vanaf het Assendorperplein in 1954

Foto’s: Uit de collectie van Dick en Aleta Hogenkamp

voor een bijzondere bestemming. Door de winkeliers werden namelijk dagreisjes georganiseerd waarvoor je de zegelboekjes kon inleveren. Voor de dagreisjes was zo veel animo dat er per reis wel tien tot twaalf bussen

gehuurd werden. De bussen werden gehuurd bij De Jong in Nieuwleusen, het tegenwoordige Gebo. Een leuk detail: alle buschauffeurs kwamen ook uit Assendorp. Later groeiden de dagreisjes uit tot meerdaagse reizen naar Engeland, Duitsland, Oostenrijk en zelfs een keer naar Amerika. Voor de meerdaagse reizen was minder animo, doordat het te duur werd. Er moest te veel worden bijbetaald en velen konden voor een meerdaagse reis geen regeling treffen voor hun kinderen en hun werk. Uiteindelijk reed er nog maar één bus. De meeste mensen die op deze foto staan leven niet meer, maar mevrouw Rietberg was destijds één van de jongsten en is drie keer mee geweest vanaf 1957. Zo is zij naar Texel geweest, heeft ze een dagtocht gemaakt naar Groningen, Paterswolde met het gelijknamige meer en Drouwenerzand, maar ook naar Porta Westfalica in Duitsland! Mevrouw Rietberg heeft leuke foto’s aangeleverd: De mannen met stropdas zijn de buschauffeurs die zich prima met de dames vermaakten! Waar staat de afkorting Rea voor? Mail de Assendorper!

Foto: Jan Koldewijn Achterkant IJC/GGD-gebouw, hoek Zeven Alleetjes-Zuiderkerkstraat

Foto: Jan Koldewijn Vooraanzicht IJC/GGD-gebouw vanaf de Burg. Van Roijensingel


12

mei 2014 | advertorial

WONEN in Assendorp Eerlijk vakmanschap ramen, deuren en kozijnen binnen- en buitengevel timmerwerk Martijn Veldman Timmerwerken staat voor onderhoud en werkzaamheden traditioneel vakmanschap,op pannendak met de juiste materiaal keus. houtrotherstel Wij kunnen u van dienst zijn met de het na-isoleren van werkzaamheden binnen- en zoals volgende buitenkant woning ramen, deuren en kozijnen, binnen- en Ook e buitengevel timmerwerk, en kluonderhoud Vraagop s? werkzaamheden pannendak, houtrot een ffebinnenrte aa en herstel,het na-isoleren ovan MV Onderhoud n! buitenkant woning. Telefoon: 06 – 50 90 79 18 Email: info@mv-onderhoud.nl Het werkterrein van Martijn Veldman timmerwerken is Zwolle en omgeving.

WWW.MV-ONDERHOUD.NL Neem voor vragen of vrijblijvende offerte

● Binnenwerk en Buitenonderhoud ● Wand- en plafondafwerking ● Beglazing ● Kleuradvies ● Houtrotherstel ● Kwaliteitsmateriaal ● WinterKorting

Wij zagen al ons hout en plaatmateriaal voor u op maat!

info@schildersbedrijfhenkbredewold.nl 06-13450893 Zwolle

Vervang nu uw bouwdeuren voor massieve luxe paneeldeuren.

Ook in 231,5!

Aktie! Van 264 voor slechts

www.schildersbedrijfhenkbredewold.nl

gerust contact op.

Bent u gevestigd in Assendorp en wilt u adverteren op deze pagina? De pagina “Wonen in Assendorp” wil haar duizenden lezers informeren over de mogelijkheden die er zijn om in je eigen wijk bedrijven te vinden die je kunnen helpen met aanpassingen in en rondom het huis. Ook voor ZZP’ers is deze pagina een uitkomst. Voor een relatief lage investering kunt u kenbaar maken aan de lezers, welke diensten en/of producten u aanbiedt. Of het nu gaat om een (kleine) verbouwing, het plaatsen van een dakkapel, uitvoeren schilderwerkzaamheden, het leggen van een parketvloer, het ontwerpen en/of onderhouden van uw tuin, aanpassingen aan de elektrische installatie, enzovoort, enzovoort, dan kunt u terecht op deze pagina “Wonen in Assendorp”. Bel voor meer informatie 088 644 0 630

Ook adverteren op deze pagina? Neem vrijblijvend contact op met ons op: 088 644 0 630

99,-Alleen voor deuren uit voorraad!

Aanbieding; Steigerhout nieuw, geband en gepunt. 32x200x5000mm

Ideaal voor het maken van meubels

Van 19,95 voor

14,95 Aanbieding; Voor schutting of afdak.

Zweeds Rabat Douglas, 18x175x5000mm Van 19,95 voor

14,95

staat 1 jaar e b r u e ri te In n Simo t Zuiver! en viert dit me

Kom je ook langs? Assendorperstraat 36 8011 KB Zwolle 038 820 0307 www.simoninterieur.nl

Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag

10.00 - 18.00 uur 10.00 - 18.00 uur 10.00 - 21.00 uur 10.00 - 18.00 uur 10.00 - 17.00 uur

Bij aankoop van Zuiver producten twv €200,- krijg je een Dry XL lamp cadeau twv €59,( Zo lang de voorraad strekt )


sport | mei 2014

Het kleine verhaal in het grote verhaal van de overwinning

Vera Veen (9) uit Assendorp ging voor het eerst naar een voetbalwedstrijd

‘Ik kende niet eens één liedje’ Voor Vera Veen uit de Eendrachtstraat was voetbal tot nu toe niet echt haar sport. “Normaal gesproken kijk ik alleen tijdens de WK”, zegt ze, twee WK’s oud. De eerste keek ze vanuit de wieg, binnenkort beleeft ze haar derde WK. Zelf hockeyt ze liever. “Hockey lijkt heel veel op voetbal, alleen heb je veel meer te doen, omdat je ook met je handen bezig bent.” Door: Aart Deddens Eerste paasdag veranderde echter haar kijk op het spelletje. Ze ging voor het eerst naar een stadion en gelijk maar naar het mooiste stadion van Nederland. En ook maar gelijk voor de mooiste bekerfinale ooit. Het werd de wedstrijd van haar leven en vooral van het leven van haar vader en moeder. Hoewel, als Vera de wedstrijd een cijfer moest geven, “geef ik een honderd!” zegt ze gedecideerd. “Alles was te mooi!” “Ik was alleen vergeten mijn schoonmaakmiddel mee te nemen – hoe heet dat, Ajax geloof ik – want Ajax maakte er dus een enorme troep van. We zaten recht tegenover het vuurwerk. Je zag gewoon de vlammen. Toen dacht ik, oh nee hè, als dat maar niet in de fik vliegt. Ik vond het wel terecht dat er wat van gezegd werd, zo van, bam! Nu moeten jullie stoppen, anders gaat de beker naar PEC.” Iedereen was vrolijk “Het was trouwens wel raar. Eerst twee uur in de auto zitten, toen een uur wachten op de wedstrijd. Eindelijk was de wedstrijd begonnen, en ja hoor, moesten we weer een uur wachten. Het gekke was, ik vond het helemaal niet erg. Iedereen was heel vrolijk. Er werden heel veel liedjes gezongen. Ik kende eerst niet eens één liedje, maar omdat we toch niks te doen hadden, kende ik er gauw een heleboel.” En dan begint ze enthousiast te zingen: “Zwòòòòòlse Mallóóóótuh… Oeps, de tweede regel ben ik even vergeten.” Vera twijfelde er niet aan dat PEC zich zou herpakken, toen de wedstrijd met een 1-0 achterstand werd hervat. “Nee, hoor. We wisten van tevoren dat we tegen Ajax weinig kans hadden, maar we dachten allemaal: nu zijn wij weer aan de beurt. Toen het 1-1 werd dacht ik even, nu is de beurt weer voor Ajax, maar dat gebeurde niet. Toen waren wij dus weer. Zo ging het door: 3-1, 4-1, 5-1.” “Mijn vader stond de hele wedstrijd te springen. In zijn eentje. Hij was kleddernat van het zweet. Als we een doelpunt scoorden, sprong iedereen mee. Dat was een heel gek gevoel. Het stadion bewoog dan gewoon. Dat vond ik wel een beetje eng. Ik dacht, o jee, als de tweede ring maar niet boven op ons valt…”

Verkeerde feestje “Na de wedstrijd gingen we met de tram naar het hotel. We werden uitgezwaaid door allemaal supporters van Feyenoord die ook heel blij waren dat Ajax niet had gewonnen. Gelukkig hoefden we niet meteen heel lang in de auto te zitten. Ik had gewoon een steek in mijn buik van het springen en het zingen. Maar het was wel jammer dat we tweede paasdag naar het feestje van mijn neefje moesten. Ik was liever naar het feestje in het Wezenlandenpark gegaan. Nu zullen we denk ik wel vaker naar het stadion gaan om naar PEC te kijken.”

Foto’s: Jan Koldewijn, Pieter Bas Veen en Sabine Boschman

Wie kent Sportclub ‘Het Plein’ in Assendorp? Ton Spanhak stuurde ons een foto van een jongen met een vaandel van Sportclub Het Plein. De jongeman op de foto is W.J.H.J. Spanhak. Zijn naam komt voor op de gedenksteen die in het oude postkantoor hing. Op welk plein werd er echter gevoetbald? Waar dankt de club zijn naam aan? Een lange zoektocht van Ton leverde nog geen antwoord op. Wie weet meer? Stuur uw reactie naar deassendorper@gmail.com of reageer op Facebook.com/DeAssendorper

13


14

mei 2014 | cultuur

Agenda Zaterdag 17 mei Dag van de stadslandbouw Locatie: Park Eekhout, 12.00 17.00 uur Wilt u ook uw eigen groente in de stad verbouwen? Maar heeft u geen idee hoe u zoiets aanpakt? Bij de dierenweide in Park Eekhout geven vrijwilligers uitleg over het aanleggen van een makkelijke moestuin. Ook kun je hier kant en klare moestuinmix en compost kopen. Vrijdag 23 mei Ontmoeting in Doepark Nooterhof Gezellig workshopprogramma onder leiding van studenten van Landstede. Enthousiaste cliënten van Frion helpen bij de workshops en bedienen op het terras van het theehuis het Earthship. Programma 13:30 tot 15:30 uur. Voor de workshops kan er een kleine vergoeding gevraagd worden Locatie: Doepark Nooterhof Woensdag 11 juni Album Release ArendJan Averink Assendorper ArendJan Averink studeert dit jaar af aan het ArtEZ conservatorium in Zwolle met een eigen album, Happier. Het wordt live gepresenteerd. Locatie Deltion Theater, aanvang 20.00 uur Zaterdag 14 juni Minstrel Festival Locatie: Assendorperplein

Assendorp heeft haar eerste eigen buurtbibliotheek Zaterdag 24 mei Release album van Stinkend Reich De Asssendorp band Stinkend Reich presenteert zijn nieuwe album SR03 Locatie: The Livingroom, 20.00 uur Zondag 25 mei Podium voor amateurkunstenaars in Park Eekhout In het kader van de week voor de amateurkunst biedt Parkpret amateurkunstenaars de mogelijkheid op te treden op één van hun vijf buitenpodia (waarvan één versterkt) èn geeft beeldend (amateur) kunstenaars de gelegenheid hun kunstwerken te exposeren (en eventueel te verkopen) bij het zogeheten Montmartre-gedeelte van dit evenement. Locatie Park Eekhout, 12.00 tot 17.00 uur

‘Er wordt meteen al flink gebruikt van gemaakt’ De Buurtbieb is een initiatief van Marjan de Jonge. Zij woont op Goudsbloemstraat 60. Aan de zijkant van het huis (Begoniastraat) hangt een prachtig, gekleurd kastje met deurtjes van glas: de eerste echte buurtbibliotheek van Assendorp is hiermee van start gegaan! Door: Aukje Schonewille Wat was de aanleiding om hiermee te starten? Ik las in het blad Flow over de ´Little Free Libraries´ in Amerika. Hier delen mensen elkaars boeken, via een kastje dat buiten staat of hangt. Iedereen is vrij om er een boek uit te halen en een boek in te leggen als diegene er een heeft. Ik vond het een mooi idee: het heeft een sociale

functie, het is duurzaam en je maakt mensen enthousiast om te lezen. Wordt er al gebruik van gemaakt? Het kastje hangt er nu twee weken en er is al flink gebruik van gemaakt. Verder zijn er mensen die foto’s maken van het kastje. Ik word al regelmatig aangesproken door mensen die niet in de wijk wonen en ook graag willen ruilen. Dat kan en mag allemaal! Wat voor soort boeken liggen in het kastje? Vooral leesboeken, zoals spannende boeken, literatuur of romans. Ik probeer ieder nieuw boek te voorzien van een stempel van de Buurtbieb Assendorp.

Waar kwamen de eerste boeken vandaan? Van mijzelf en van de kringloop. Ik mocht voor de Buurtbieb wat boeken meenemen. In ruil hiervoor maak ik op de Facebookpagina ‘Buurtbieb Asssendorp Goudsbloemstraat’ reclame voor de kringloopwinkel. Ga je nog meer doen? Ik wil nog graag een tweede kastje plaatsen speciaal voor kinderboeken. Verder wil ik mensen vragen mijn Facebookpagina te gebruiken als ze zelf een nieuwe Buurtbieb hebben opgezet. Ik hoor namelijk van veel mensen dat ze in hun straat ook een willen. Doen, zou ik zeggen!

Aanmelding brandweertraining In het vorige nummer van de Assendorper stond een artikel over uitgankelijkheidstrainingen van de brandweer. Mensen met een lichamelijke beperking die zich aan willen melden als vrijwilliger voor de trainingen kunnen dit doen door - Inge Mennenga te bellen via 06-43428236 of een mail sturen met contactgegevens naar vrijwilliger@home.nl of naar zgr@travers.nl

Iedere dinsdag Cinema Eureka Iedere dinsdagavond kunt u in de bovenzaal genieten van een film of documentaire. Locatie: Eureka, Assendorperplein, aanvang 20:00 uur, gratis entree Iedere donderdagavond Muziek dvd in het café Een groots en legendarisch meeslepend of gewoon goed concert op een groot scherm in het eetcafé. Locatie: Eureka, Assendorperplein, aanvang 22:00 uur, gratis entree

Hemelvaartsdag en 1e Pinksterdag geopend Welkom Café The Pool | Café Kaya

Foto: Mirjam Blok

Assendorperstraat 91/93/95, Zwolle Tel: 038-4230266 www.cafekaya.nl

Maandag en dinsdag gesloten m.u.v. feestdagen

De Dominicanenkerk, jongerencentrum ’t Wasdom en het Thomashuis, centrum voor levensbeschouwelijke verkenningen, hebben Dominicaanse grond onder de voeten en een gezamenlijk dak boven het hoofd: het Dominicanenklooster Zwolle. Een klooster met een rijke traditie van verkondingen, wonen, bidden en studeren, tot op de dag van vandaag een bewoond huis en een vrijplaats voor moderne mensen, om te studeren, te bezinnen en te vieren.

Dominicanenklooster Zwolle

Vieringen Dominicanenkerk Elke zaterdag 18.30 uur Elke zondag 10.00 uur Woensdag en vrijdag om 9.00 uur Vrijdag om 9.00 uur vesper Kerk en kerkwinkel Hier kunt u terecht voor een stiltemoment, het opsteken van een kaarsje, informatie over de vele activiteiten in kerk en klooster en voor het kopen van religieuze artikelen Openingstijden kerk en kerkwinkel di t/m vr 13.30 – 16.30 uur za 13.00 – 16.30 uur Rondleiding kerk en klooster Iedere 1 e zaterdag van de maand om 14.00 uur Opgave niet nodig. Kosten € 2,50 pp, kinderen gratis. Groepen op afspraak WWW.KLOOSTERZWOLLE.NL

Eerste Buurtbieb in Assendorp!

Feest van de Geest 7 juni, 8 juni en 9 juni van 13.00 tot 17.00 uur. Met Pinksteren is het Dominicanenklooster elke dag open van 13.00 tot 17.00 uur voor het Feest van de Geest. Vanaf de Assendorperstraat loop je door het poortje zo de kloostertuin in, waar je rustig kunt zitten met thee, koffie en heerlijke taartjes van Christel’s Cupcakes. Je kunt een labyrint lopen of een hartenkreet in de bloeiende wensboom hangen. In de kloostergang kun je de tentoonstelling bezichtigen van het jonge kunstenaarsduo FabriekFanatiek. De theetuin en tentoonstelling zijn vrij toegankelijk. Daarnaast zijn er diverse workshops te volgen zoals ‘Praten met een pater’ door FabriekFanatiek, Ochtendgloren yoga met Elsa Visser of een schilderworkshop met Gretha Braakhekke waarbij het mogelijk is om samen met het gezin of vrienden een samengesteld kunstwerk te maken. De afsluiter van dit feest wordt verzorgd door singer-songwriter Ruud Fieten op maandag. Programma Zaterdag 7 juni Hele dag: theetuin en expositie 13.00 uur: sketchcrawl: tekenen voor iedereen 14.00 uur: rondleiding klooster/kerk 14.00 uur: workshop Fabriek Fanatiek Zondag 8 juni Hele dag: theetuin en expositie

08.30 uur: ochtendgloren yoga 10.00 uur: pinksterviering in de kerk 14.00 uur: rondleiding klooster/kerk 14.00 uur: vertelcafé Kirsten Notten 14.00 uur: schilderworkshop Gretha Braakhekke Maandag 9 juni Hele dag: theetuin en expositie 14.00 uur: workshop schilderen Gretha Braakhekke 14.30 uur: optreden Ruud Fieten 15.30 uur: optreden Ruud Fieten Kijk voor meer informatie en deelname workshops op: feestvandegeest.blogspot.nl Zalenverhuur De ruimtes in het Dominicanenklooster stralen elk een eigen sfeer uit. Een ideale plek om in alle rust en in een specifieke sfeer te vergaderen of een cursus te geven. Informatie over de mogelijkheden is te vinden op onze website Uitgebreide informatie over de cursussen, kosten en opgave activiteiten: www.kloosterzwolle.nl of 038-4254400. Een brochure is af te halen bij de receptie van het klooster, Assendorperstraat 29, van maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 22.00 uur, en op zaterdag tussen 9.00 en 17.00 uur, of in de kerk en/of kerkwinkel.


junior | mei 2014

J U C

N

i

O R

olumn Mees

Hallo allemaal, daar ben ik weer! Laat ik gelijk maar beginnen waar ik de vorige keer eindigde: dat er met mijn boekentip Juffrouw Pots iets speciaals aan de hand was. Met dat boek heb ik namelijk … de Nationale Voorleeswedstrijd gewonnen! En ik heb nóg wat leuks te vertellen. Ik heb namelijk deze maand eindelijk weer een voorleesactiviteit gehad. Want de voorleeswedstrijden zijn weer in volle gang. En op 16 april was er de Provinciale Voorleesronde. Ik werd gevraagd om daar jury te zijn. Met deels dezelfde jury als vorig jaar. Het was echt leuk om al die andere kinderen ineens vanuit een andere hoek te zien voorlezen. Vorig jaar zat ik zelf tussen de voorlezers, dit jaar op de jurystoel. Er kwam van alle voorlezers helaas niemand uit Zwolle. Maar de voorlezers waren allemaal goed. En er kwam een terechte winnaar uit. Ze heette Naomi Goosen en las voor uit het boek ‘Buiten is het oorlog’ van Janny van der Molen. Een prachtig boek over het leven van Anne Frank. Maar dit jaar werd er ook een tweede plaats aangewezen. Die ging naar Imme Kolste, die voorlas uit ‘Drakenbloed en Kamillethee’. Het was zo leuk om weer allemaal talenten te zien, maar dit keer zonder zelf zenuwachtig te zijn. Volgende maand is het alweer tijd voor de Nationale Voorleeswedstrijd, met Naomi Goosen en 11 andere kandidaten. Ik ben ontzettend benieuwd wie zich ‘Nationale Voorleeskampioen 2013/2014’ mag noemen. En dan is er nog één ding. Wanneer ik dit stukje schrijf, is het nog niet gebeurd, maar ik ga deze maand nóg iets beleven. Dat is… nou ja, dat vertel ik volgende maand wel. Met vriendelijke groet, Mees van Santen

Z oek de 5 verschillen

K indersudoku De sudoku bestaat uit een groot vierkant met daarin zes minirechthoekjes. In elk vakje moet een cijfer komen te staan 1,2,3,4,5,6. Een paar cijfers hebben we al vast ingevuld, jij mag de rest doen. Er zijn een paar regels: - In elke rij (horizontaal) mag elk cijfer maar 1 keer voorkomen - In elke kolom (verticaal) mag elk cijfer maar 1 keer voorkomen - In elk minirechthoekje mag elk cijfer maar 1 keer voorkomen

1 2

4

4 6

3 5 1

3

2 5 6 2

4

5

6

4

Succes

K inderboeken Zwervende kinderboeken op avontuur! Geef ieder kind een kans om te lezen Door: Masja van Acquoy Lezen is leuk en ontspannend. Lezen is belangrijk voor de ontwikkeling van een kind. Lezen is niet voor ieder kind vanzelfsprekend, soms is er geen geld. Kinderen die lezen gaan gemiddeld drie jaar langer naar school. Met Kinderzwerfboek wil men meer kinderen aan het lezen krijgen en ieder kind de kans geven om te lezen. Laat je boek rondzwerven zodat anderen het vinden, kunnen lezen en stuur het daarna weer op reis. Iets overhebben voor een ander hoeft niet altijd geld te kosten, dus stuur je boek op avontuur. Hoe vaak staan boeken (on)gelezen in de kast? Zonde, want er kunnen nog zo veel kinderen plezier aan beleven. Zwerfboeken zijn boeken die zwerven van kind tot kind. Door een speciale zwerfsticker op het boek te plakken kan de reis beginnen. Daarna leg je het boek ergens neer, bijvoorbeeld in de supermarkt of in de trein, zodat een ander kind het kan vinden. Het gaat niet om het hebben van de boeken maar om het delen van verhalen met andere kinderen. Daarom is het ook zo belangrijk om als je het boek uit hebt het weer verder op reis te sturen. Door de boeken te laten zwerven kunnen vele kinderen plezier hebben van slechts één boek!

R araraadsels 1. Welke plant is dodelijk als je er te lang onder zit? 2. Wat is wit, licht, vierkant en zo groot als een pingpong balletje? 3. Hoe vangt een Belg een muis? 4. Waarom heeft de Koning een oranje telefoon? 5. Welke spin kun je eten?

Het Kinderzwerfboek is een project van het Nationaal Kinderfonds, een fonds dat geld inzamelt voor kinderen die geen geld hebben voor leuke dingen. Leo Dijkgraaf gaf dit idee kado aan het fonds bij het 50-jarige jubileum in 2010. Half oktober 2013 stond het aantal aangemelde zwerfboeken op de website al op 38.100. De actie Kinderzwerfboek streeft naar een miljoen zwerfboeken. Uitgeverijen sturen boeken cadeau en ook andere bedrijven sponsoren de actie, maar dat is niet genoeg. Wat heb jij nog in je boekenkast staan? Hoe werkt het? Via de website: www.kinderzwerfboek.nl kun je een boek aanmelden en gratis zwerfstickers bestellen of zelf uitprinten. Als je het leuk vindt typ je op de site een stukje over wat jij van het boek vindt. Je ontvangt een code die je op de sticker zet. Ga op zoek naar een leuke plek en leg je boek daar neer. De vinder van het boek kan met de speciale code op de website vertellen waar het boek is gevonden.

15

Antwoorden: 1. Een waterlelie, 2. Een pingpong blokje, 3. Hij jaagt hem onder de kast en zaagt dan de poten eraf, 4. Om mee te bellen, 5. Een suikerspin


april 2014

januari 2014

Telefoon: 038 420 3887 / 063 012 9945 www.interchoice.nl / info@interchoice.nl

AssendorperstrAAt 250 8012 CH Zwolle 038 711 4032 - www.AlpHAComp.nl info@AlpHAComp.nl

Dannenberg gaat daar advies geven over het sociaal domein en eerstelijns zorg. Sinds november vorig jaar was Dannenberg ook al voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg en is hij sinds deze maand ook voorzitter van de raad van bestuur van Viattence, een zorgverlener die Wordt het pand van café De Kleine Beurs de tweede coffeeshop in Assendorp? op de Veluwe actief is.

Feestwinkels focussen op online en doen panden van de hand Door: Hennie van Schenkhof en Marion Goosen Het wordt weer een stukje leger aan de Assendorperstraat. Zowel het echtpaar Van Zon als Meinesz en Bennesz hebben besloten om hun feestwinkels in de wijk op termijn op te doeken. Beide winkels gaan online verder.

De twee feestwinkels hebben de afgelopen jaren flink geïnvesteerd in hun webwinkel sen hun naamsbekendheid. Zo is Van Zon onder hun domeinnaam Feestartikelen.nl met spotjes te horen op Radio 10 Gold en bezorgen de bedrijven hun spulletjes door heel het land en zelfs het buitenland. Gevolg: de winkels groeien in de kleine Assendorpse pandjes uit hun jasje.

In deze krant blikt Dannenberg terug op vijf jaa wijkwethouderschap en de plannen voor het komende jaar. De grootste uitdagingen voor Assendorp volgens hem? Parkeren natuurlijk. Maar ook de vereenzaming vanOndernemer Roy Lensink heeft een gedoogsommige wijkbewoners is punt van zorg. beschikking en exploitatievergunning aange-

vraagd voor de vestiging van een coffeeshop aan de Assendorperstraat 6. Op 7 april hield hij een charme-offensief. Lensink en zijn vrouw hadden directe omwonenden uitgenodigd voor een gesprek in café De Kleine Beurs. De plannen die Lensink presenteerde konden echter niet op instemming rekenen.

Lees verder op pagina 5 Lees verder op pagina 3

Einde rentevaste periode?

Foto:W.P. Homan

AssendorperstrAAt 85, 8012 dG Zwolle, tel: 038-4229133 www.mitrA-Assendorp.nl

Buurtbewoners reageerden kritisch zoals ze dat al eerder hadden gedaan met een handtekeningenactie en een brief aan de Gemeente. Het is nog maar de vraag of de coffeeshop er komt. De procedure verloopt als volgt. Op 27 maart heeft de Gemeente door een publicatie in de Peperbus de vergunningaanvraag bekend gemaakt, waarna burgers twee weken de tijd kregen om hun zienswijze in

Van Bruggen Adviesgroep Zwolle Assendorperstraat 205, 8012 DM Zwolle

sendorper

ot Assendorp

-jarige toptalent

Hout | Tuinhout - Plaatmateriaal - Deuren Kozijnen - Vloerdelen - IJzerwaren Handgereedschap - Elektrisch gereedschap Tuingereedschap - Gaas - Horrengaas Sleuteldienst - Elektra - Sanitair | CV Doe Het Zelf artikelen

REFILL MAAKT HET VERSCHIL Cartridge Europe Zwolle Assendorperstraat 166 -168 Tel.: 038 – 4228050 www.cartridge-europe.com

DESGEWENST OP MAAT GEZAAGD!

SpecialistÊin SpecialistÊin SpecialistÊin Assendorp Assendorp Assendorp AssendorperstraatÊ205 AssendorperstraatÊ205 Tel.Ê038Ê4223151 Tel.Ê038Ê4223151

8 Assendorper kieswijzer

een termijn van zes weken waarbinnenAssendorp begaat op zondag 29 juni de benen langhebbenden kosteloos een bezwaarschrift strekken, althans dat is de bedoeling van de kunnen indienen. organisatoren van AsRendorp. De hardloopwedstrijd gaat dwars door Assendorp. DeelLees verder op pagina 13: ‘Tien bezwarennemers van zijn zowel volwassen als jeugdige buurtbewoners tegen een tweede coffeeshop’ Zwollenaren. Door Hennie van Schenkhof

Hout | Tuinhout - Plaatmateriaal - Deuren Kozijnen - Vloerdelen - IJzerwaren Handgereedschap - Elektrisch gereedschap Tuingereedschap - Gaas - Horrengaas Sleuteldienst - Elektra - Sanitair | CV Doe Het Zelf artikelen

de Assendorper

Wijkkrant voor Groot Assendorp

5

7

Orgaandonatie op toneel

Een tippelzone in de wijk?

Geschiedenis: Van Róalte

DESGEWENST OP MAAT GEZAAGD!

 06 - 2832 3667

AssendorperstraatÊ205 AssendorperstraatÊ205 AssendorperstraatÊ205 Tel.Ê038Ê4223151

REFILL MAAKT HET VERSCHIL

Cartridge Europe Zwolle Assendorperstraat 166 -168 Tel.: 038 – 4228050 www.cartridge-europe.com

ZieÊookÊpaginaÊ5 ZieÊookÊpaginaÊ5 ZieÊookÊpaginaÊ5

Hout | Tuinhout - Plaatmateriaal - Deuren Kozijnen - Vloerdelen - IJzerwaren Handgereedschap - Elektrisch gereedschap Tuingereedschap - Gaas - Horrengaas Sleuteldienst - Elektra - Sanitair | CV Doe Het Zelf artikelen

de Assendorper

Wijkkrant voor Groot Assendorp

8-9

Blekerstraat komt terug

Tel.Ê038Ê4223151 Tel.Ê038Ê4223151

AssendorperstrAAt 250 8012 CH Zwolle 038 711 4032 - www.AlpHAComp.nl info@AlpHAComp.nl

ZIE ONZE ADVERTENTIE VERDEROP IN DEZE KRANT!

13

Sport voor jong en oud

5

7

Orgaandonatie op toneel

Een tippelzone in de wijk?

DESGEWENST OP MAAT GEZAAGD!

de Assendorper AssendorperstrAAt 250 8012 CH Zwolle 038 711 4032 - www.AlpHAComp.nl info@AlpHAComp.nl

ZIE ONZE ADVERTENTIE VERDEROP IN DEZE KRANT!

8-9

Blekerstraat komt terug

Tel.Ê038Ê4223151 Tel.Ê038Ê4223151

ZieÊookÊpaginaÊ5 ZieÊookÊpaginaÊ5 ZieÊookÊpaginaÊ5

Wijkkrant voor Groot Assendorp

2

13

Sport voor jong en oud

Deze maand:

Alle supermarkten open op zondag?

11

Stichting Wijkkrant De Assendorper Enkstraat 67 VAAssendorperstraat Zwolle Feest is over8012 aan de Feestwinkels focussen op online en doen panden van de hand Bankrekening 1258558

ef rond Zorghuis AnnaHeerkens

Jan Koldewijn

ationsbuurt

Meine, Ria en Ben in hun feestwinkel. De online zaken gaan nu zo goed dat ze nu in een pand op het industrieterrein gaan zitten.

Iemand ging voor ons de buurt rond en verzamelde alle telefoonnummers en e-mailadressen. Daarmee vormden we een facebook-groep en een whatsapp-groep. Vanaf dat moment is het echt een buurtinitiatief geworden. We kregen heel veel ideeën aangereikt en ook de medewerking van iedereen, waardoor het een groot succes is geworden. We hebben ontzettend veel geleerd en we blijven nog wel een tijdje op vrijwillige basis betrokken bij dit project, zo leuk vinden we het.”

Door: Hennie van Schenkhof en Marion Goosen

Het wordt weer een stukje leger aan de Assendorperstraat. Zowel het echtpaar Van Zon als Meinesz en Bennesz hebben besloten om hun feestwinkels in de wijk op termijn op te doeken. Beide winkels gaan online verder.

De twee feestwinkels hebben de afgelopen jaren flink geïnvesteerd in hun webwinkel sen hun naamsbekendheid. Zo is Van Zon onder hun domeinnaam Feestartikelen.nl met spotjes te horen op Radio 10 Gold en bezorgen de bedrijven hun spulletjes door heel het land en zelfs het buitenland. Gevolg: de winkels groeien in de kleine Assendorpse pandjes uit hun jasje.

Lees verder op pag. 3: ‘Zorghuis Anna Heerkens maakt de buurt leuker’

Einde rentevaste periode?

AssendorperstrAAt 250 8012 CH Zwolle 038 711 4032 - www.AlpHAComp.nl info@AlpHAComp.nl

AssendorperstrAAt 250 8012 CH Zwolle 038 711 4032 - www.AlpHAComp.nl info@AlpHAComp.nl

Wethouder naar BMC

Wethouder naar BMC

Wijkwethouder Dannenberg heeft een nieuwe baan gevonden. Hij gaat na de gemeenteraadsveriezingen op 19 maart aan de slag als senior adviseur bij adviesbureau BMC.

Jan Koldewijn Meine, Ria en Ben in hun feestwinkel. De online zaken gaan nu zo goed dat ze nu in een pand op het industrieterrein gaan zitten.

5

7

Feestwinkels focussen op online en doen panden van de hand Door: Hennie van Schenkhof en Marion Goosen

De twee feestwinkels hebben de afgelopen jaren flink geïnvesteerd in hun webwinkel sen hun naamsbekendheid. Zo is Van Zon onder hun domeinnaam Feestartikelen.nl met spotjes te horen op Radio 10 Gold en bezorgen de bedrijven hun spulletjes door heel het land en zelfs het buitenland. Gevolg: de winkels groeien in de kleine Assendorpse pandjes uit hun jasje.

Het wordt weer een stukje leger aan de Assendorperstraat. Zowel het echtpaar Van Zon als Meinesz en Bennesz hebben besloten om hun feestwinkels in de wijk op termijn op te doeken. Beide winkels gaan online verder.

AssendorperstrAAt 250 8012 CH Zwolle 038 711 4032 - www.AlpHAComp.nl info@AlpHAComp.nl

de Assendorper

Wijkkrant voor Groot Assendorp

Word vriend van de Assendorper!

De omzet is online vele malen groter dan in hun fysieke winkels, beamen beide ondernemers. “Nu is het tijd om keuzes te maken”, zegt Henk van Zon, die helemaal vertrekt. “Je ontkomt er niet aan. De consument is aan het veranderen”, zegt Meine Boonstra, die nog wel een collectie aanhoudt in hun oorspronkelijke pand.

Hout | Tuinhout - Plaatmateriaal - Deuren Kozijnen - Vloerdelen - IJzerwaren Handgereedschap - Elektrisch gereedschap Tuingereedschap - Gaas - Horrengaas Sleuteldienst - Elektra - Sanitair | CV Doe Het Zelf artikelen

DESGEWENST OP MAAT GEZAAGD!

Van Bruggen Adviesgroep Zwolle Assendorperstraat 205, 8012 DM Zwolle Bel 0800-1800 (gratis) of 038-429.09.17 of ga naar www.vanbruggen.nl

vraagd voor de vestiging van een coffeeshop aan de Assendorperstraat 6. Op 7 april hield hij een charme-offensief. Lensink en zijn vrouw hadden directe omwonenden uitgenodigd voor een gesprek in café De Kleine Beurs. De plannen die Lensink presenteerde konden echter niet op instemming rekenen.

AssendorperstrAAt 85, 8012 dG Zwolle, tel: 038-4229133 www.mitrA-Assendorp.nl

Buurtbewoners reageerden kritisch zoals ze dat al eerder hadden gedaan met een handtekeningenactie en een brief aan de Gemeente. Het is nog maar de vraag of de coffeeshop er komt. De procedure verloopt als volgt. Op 27 maart heeft de Gemeente door een publicatie in de Peperbus de vergunningaanvraag bekend gemaakt, waarna burgers twee weken de tijd kregen om hun zienswijze in

Wijkkrant voor Groot Assendorp

13

ummer 2

Olympische kinderen op de schaats

Orgaandonatie op toneel

Een tippelzone in de wijk?

al jaren een vertrouwd adres voor uw slijterij artikelen in assendorp

Hout | Tuinhout - Plaatmateriaal - Deuren Kozijnen - Vloerdelen - IJzerwaren Handgereedschap - Elektrisch gereedschap Tuingereedschap - Gaas - Horrengaas Sleuteldienst - Elektra - Sanitair | CV Doe Het Zelf artikelen

REFILL MAAKT HET VERSCHIL Cartridge Europe Zwolle Assendorperstraat 166 -168 Tel.: 038 – 4228050 www.cartridge-europe.com

DESGEWENST OP MAAT GEZAAGD!

SpecialistÊin SpecialistÊin SpecialistÊin Assendorp Assendorp Assendorp ZieÊookÊpaginaÊ5 ZieÊookÊpaginaÊ5 ZieÊookÊpaginaÊ5

de Assendorper

ZIE ONZE ADVERTENTIE VERDEROP IN DEZE KRANT!

Wijkkrant voor Groot Assendorp

www.antonekkerparket.nl

Blekerstraat komt terug

Sport voor jong en oud

Jaargang 16, nummer 1 januari 2014

Hout | Tuinhout - Plaatmateriaal - Deuren Kozijnen - Vloerdelen - IJzerwaren Handgereedschap - Elektrisch gereedschap Tuingereedschap - Gaas - Horrengaas Sleuteldienst - Elektra - Sanitair | CV Doe Het Zelf artikelen

Orgaandonatie op toneel

DESGEWENST OP MAAT GEZAAGD!

een termijn van zes weken waarbinnen belanghebbenden kosteloos een bezwaarschrift kunnen indienen. Lees verder op pagina 13: ‘Tien bezwaren van buurtbewoners tegen een tweede coffeeshop’

Blekerstraat komt terug

 06 - 2832 3667

AssendorperstrAAt 250 8012 CH Zwolle 038 711 4032 - www.AlpHAComp.nl info@AlpHAComp.nl

de Assendorp

Wijkkrant voor Groot Assendorp

www.antonekkerparket.nl

Een tippelzone in de wijk?

huisraad ordenen, kleding, zolder opruimen e.d. • planning • financiele administratie • verhuizing • coördineren van groot naar klein (ouderen) • verhuizing van een gezin • en daarbij ook indien gewenst de administratieve rompslomp regelen thuisoporde@gmail.com• www.thuisoporde.com

REFILL MAAKT HET VERSCHIL Cartridge Europe Zwolle Assendorperstraat 166 -168 Tel.: 038 – 4228050 www.cartridge-europe.com

ZIE ONZEE ADVERTENTIE VERDEROP IN DEZE KRANT!

13

Sport voor jong en oud

5

7

Orgaandonatie op toneel

Een tippelzone in de wijk?

Blekerstraa

Deze maand:

Jaargang 16, nummer 1 januari 2014

Door de toegenomen drukte is Doepark Nooterhof voor komend seizoen weer o p z o e k n a a r n i e u we v r i j w i l l i g e r s .

AssendorperstrAAt 85, 8012 dG Zwolle, tel: 038-4229133 www.mitrA-Assendorp.nl

VAN RAALTE HEEFT HET!

5 waarop inspirerende 7 8-9mensen en13inspirerende initiatieven worden 5 7 8-9de De krant is een uniek platform gepresenteerd. In krant kunnen we ons ook sterk maken voor de belangen van onze wijk.Deze We maand: beseffen dat we als krant een verbindende Deze maand: functie hebben en we willen die graag optimaal benutten. Lange tijd heeft de krant kunnen draaien op de support die Assendorper ondernemers gaven door te adverteren. Die steun kunnen ze helaas minder geven, omdat ze ook zelf het Doepark Nooterhof zoekt vrijwilligers hoofd boven water moeten zien te houden.

Ongeluk was pechgeval

te dienen. Op dit moment loopt nog een onderzoek van de politie naar de aspecten van openbare orde en veiligheid met betrekking tot deze locatie. Als het rapport hierover binnen is, zal de burgemeester binnen enkele weken besluiten of de vergunning verleend wordt. Daarbij worden ook het advies van de politie betrokken én de ingediende zienswijzen. Na de bekendmaking van dit besluit is er

VAN RAALTE HEEFT HET!

We hebben een unieke krant. De Assendorper is misschien wel de enige buurtkrant in Nederland die zonder subsidie ZIE ONZE ADVERTENTIE draait. De krant wordt verspreid onder 7000 adressen in Groot-Assendorp, van de Pierik tot Hanzeland. Ongeveer 60 VERDEROP IN DEZE KRANT! vrijwilligers, van bestuursleden tot bezorgers, zetten zich ervoor in.

11

Foto:W.P. Homan

al jaren een vertrouwd adres voor uw slijterij artikelen in assendorp

AssendorperstraatÊ205 AssendorperstraatÊ205 AssendorperstraatÊ205 Tel.Ê038Ê4223151

de Assendorper

Bevrijdingsfestival Overijssel en Studio TaS hebben de handen ineen geslagen en komen dit jaar op 5 mei in Park de Wezenlanden in Zwolle met een nieuw dansconcept, genaamd Danstheater. Zoals de naam doet vermoeden, zal het een kleinschalig ‘theater’ worden, waarbij verschillende en uiteen lopende dansstromingen aan bod komen. Komt dat zien, maar vooral beleven, want stilstaan is hier op 5 mei geen optie!

Tweede coffeeshop in Assendorp?

In deze krant blikt Dannenberg terug op vijf jaa wijkwethouderschap en de plannen voor het komende jaar. De grootste uitdagingen voor Assendorp volgens hem? Parkeren natuurlijk. Maar ook de vereenzaming van Ondernemer Roy Lensink heeft een gedoogsommige wijkbewoners is punt van zorg. beschikking en exploitatievergunning aange-

Tel.Ê038Ê4223151 Tel.Ê038Ê4223151

www.antonekkerparket.nl

10

VAN RAALTE HEEFT HET!

Lees meer over de verkiezingsuitslag op pagina 5.

Bevrijdingsfestival Danstheater

Wijkwethouder Dannenberg heeft een nieuwe baan gevonden. Hij gaat na de gemeenteraadsveriezingen op 19 maart aan de slag als senior adviseur bij adviesbureau BMC.

Lees verder op pagina 5

Einde rentevaste periode?

In het verkiezingsnummer van De Assendorper (maart jl.) stelde de redactie verkiesbare Assendorpers aan u voor. Een aantal van hen is inderdaad verkozen tot gemeenteraadslid. Zo was van Eefke Meijerink te verwachten dat zij als tweede op de PvdA-lijst in de raad zou komen, maar dat was minder zeker voor Mark Oldegram, de nummer 5 van D66. Hij mag zich nu ook volksvertegenwoordiger noemen. Grote verrassing was de verkiezing van Cemal Yildirim van Swollwacht. Deze Assendorper kwam met voorkeurstemmen in de raad. Er was een teleurstelling voor wijkgenoot Jeroen Donker. Zijn Piratenpartij haalde de kiesdrempel niet. Ook OPA kreeg onvoldoende stemmen voor een zetel, waardoor Assendorper Leo Procee geen plek kreeg in de gemeenteraad.

Vergelijken is geld verdienen.

Cartridge Europe Zwolle Assendorperstraat 166 -168 Tel.: 038 – 4228050 www.cartridge-europe.com

Bel 0800-1800 (gratis) of 038-429.09.17 of ga naar www.vanbruggen.nl

Venestraat viert 100e verjaardag

3

7

Dannenberg gaat daar advies geven over het sociaal domein en eerstelijns zorg. Sinds november vorig jaar was Dannenberg ook al voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg en is hij sinds deze maand ook voorzitter van de raad van bestuur van Viattence, een zorgverlener die Wordt het pand van café De Kleine Beurs de tweede coffeeshop in Assendorp? op de Veluwe actief is.

Feest is over aan de Assendorperstraat

In deze krant blikt Dannenberg terug op vijf jaa wijkwethouderschap en de plannen voor het komende jaar. De grootste uitdagingen voor Assendorp volgens hem? Parkeren natuurlijk. Maar ook de vereenzaming van sommige wijkbewoners is punt van zorg.

AssendorperstrAAt 85, 8012 dG Zwolle, tel: 038-4229133 www.mitrA-Assendorp.nl

Beste Assendorper,

REFILL MAAKT HET VERSCHIL

Cupcakes om te lezen

Telefoon: 038 420 3887 / 063 012 9945 www.interchoice.nl / info@interchoice.nl

al jaren een vertrouwd adres voor uw slijterij artikelen in assendorp

HET VERSCHIL

Van Bruggen Adviesgroep Zwolle Assendorperstraat 205, 8012 DM Zwolle

maand:

Telefoon: 038 420 3887 / 063 012 9945 www.interchoice.nl / info@interchoice.nl

Lees verder op pagina 3

Zwolle, april 2014REFILL MAAKT

3

Flyers: 135 gr/m2 - full colour - dubbelzijdig € 82.96 10.000 flyers A7 € 108.52 10.000 flyers A6 € 149.84 10.000 flyers A5 Verspreiding flyers vanaf €16.- / 1000 flyers

Dannenberg gaat daar advies geven over het sociaal domein en eerstelijns zorg. Sinds november vorig jaar was Dannenberg ook al voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg en is hij sinds deze maand ook voorzitter van de raad van bestuur van Viattence, een zorgverlener die op de Veluwe actief is.

De omzet is online vele malen groter dan in hun fysieke winkels, beamen beide ondernemers. “Nu is het tijd om keuzes te maken”, zegt Henk van Zon, die helemaal vertrekt. “Je ontkomt er niet aan. De consument is aan het veranderen”, zegt Meine Boonstra, die nog wel een collectie aanhoudt in hun oorspronkelijke pand.

Vergelijken is geld verdienen.

Cartridge Europe Zwolle Assendorperstraat 166 -168 Tel.: 038 – 4228050 www.cartridge-europe.com

2

6

Lees verder op pagina 5

al jaren een vertrouwd adres voor uw slijterij artikelen in assendorp

DESGEWENST OP MAAT GEZAAGD!

Bezwaren van de buurt tegen tweede coffeeshop

4

Flyers: 135 gr/m2 - full colour - dubbelzijdig € 82.96 10.000 flyers A7 € 108.52 10.000 flyers A6 € 149.84 10.000 flyers A5 Verspreiding flyers vanaf €16.- / 1000 flyers

Lees verder op pagina 3

AssendorperstrAAt 85, 8012 dG Zwolle, tel: 038-4229133 www.mitrA-Assendorp.nl

VAN RAALTE HEEFT HET!

13

Dutchbatter Doze: De oorlog zit nog altijd in mijn hoofd

Assendorpers in de raad

Elke Zwolse politieke partij heeft wel een kandidaat die in Groot Assendorp woont. Elf van deze kandidaten stellen zich persoonlijk aan u voor en laten zien wat ze met Assendorp hebben.

icht enkele n van de stabereiken is r in de tuin de beleving o’n ontmoes een pittige Spikker, en van Arcon,

REF HET

Cartrid Assend Tel.: 03 www.c

www.antonekkerparket.nl

3 Programma Koningsdag

DESGEWENST OP MAAT GEZAAGD!

ZIE ONZE ADVERTENTIE VERDEROP IN DEZE KRANT!

Jaargang 16, nummer 4 april 2014

Jaargang 16, nummer 1 januari 2014

Politiek is een jurysport. Welke partij heeft de beste plannen voor Assendorp? Kiest u maar. In de kieswijzer op pagina 8 en verder leest u wat de partijen vinden over thema’s die Assendorp aangaan.

maakten ons duidelijk dat de tuin geen doel was maar een middel om beleving en ontmoeting te realiseren. Wij zaten heel erg aan die tuin vast, die moest op tijd klaar zijn. Onze stageperiode was immers maar beperkt. Toch hebben we op een gegeven moment onze eigen plannen losgelaten en de buurt erbij betrokken. Dat was het tweede moment waarop we flink in de war raakten. Want buurtbewoners hadden weer heel andere ideeën dan wijzelf. Wij konden daar niet echt mee omgaan, tot we bedachten dat het in de zorg precies zo gaat. Ouderen moeten van alles ondergaan, waarvan anderen vinden dat het goed voor hen is. Wat je zelf wilt als je zorg krijgt, doet er eigenlijk niet zo veel toe. Toen we ons dat realiseerden, hebben we pas echt alles los kunnen laten.

Hout | Tuinhout - Plaatmateriaal - Deuren Kozijnen - Vloerdelen - IJzerwaren Handgereedschap - Elektrisch gereedschap Tuingereedschap - Gaas - Horrengaas Sleuteldienst - Elektra - Sanitair | CV Doe Het Zelf artikelen

AssendorperstraatÊ205 Tel.Ê038Ê4223151

Cartridge Europe Zwolle Assendorperstraat 166 -168 Tel.: 038 – 4228050 www.cartridge-europe.com

801

al jar uw sl

SpecialistÊin SpecialistÊin SpecialistÊin Assendorp Assendorp Assendorp AssendorperstraatÊ205 AssendorperstraatÊ205

REFILL MAAKT HET VERSCHIL

maakten was ma moeting Wij zate op tijd immers gegeven ten en d tweede raakten. heel and daar nie dat het moeten anderen je zelf w niet zo v hebben

VAN RAALTE HEEFT HET!

Verkiezingspecial

huisjes, een linders en er et het thema n de tuin zijn el van kamer

Omslag Tijdens de stage werd het inzicht enkele malen verdiept. Els Westerik, een van de stagiaires, vertelt: “Wat we wilden bereiken is dat bewoners en de buurt elkaar in de tuin konden ontmoeten. Dat maakt de beleving compleet. Alleen, hoe breng je zo’n ontmoeting tot stand? Dat was voor ons een pittige opgave. Onze begeleider Adele Spikker, en onze adviseur, Ruth Deddens van Arcon,

Lees verder op pagina 2

www.antonekkerparket.nl

Deze maand: Wijkkrant voor Groot Assendorp

Jaargang 16, nummer 1 januari 2014

zorgers gebruik kunnen maken. Nu staan er in de tuin vogelhuisjes, een fontein, een spiegel, er hangen vlinders en er zijn belevingsborden gemaakt met het thema ‘bos’ en ‘strand’. De leefkamer en de tuin zijn zo ingericht dat de tuin onderdeel van kamer wordt.

al jaren een vertrouwd adres voor uw slijterij artikelen in assendorp

SpecialistÊin SpecialistÊin SpecialistÊin Assendorp Assendorp Assendorp

www.antonekkerparket.nl

Deze maand:

AssendorperstrAAt 85, 8012 dG Zwolle, tel: 038-4229133 www.mitrA-Assendorp.nl

VAN RAALTE HEEFT HET!

de Assendorper

ZieÊookÊpaginaÊ5 ZieÊookÊpaginaÊ5 ZieÊookÊpaginaÊ5

15

leuk wijkevenement voor alle Zwollenaren in onze sfeervolle en gezellige wijk. Startpunt, onderdeel van de route, en eindpunt is het Assendorperplein, waar eenzelfde sfeer als met Koninginnedag zal worden gecreëerd! ‘s Middags begint om 13.00 uur de kinderloop, met een verdeling in de leeftijdscategorieën 6 en 7 jaar, 8 en 9 jaar, en 10 en

Een stel enthousiaste, Assendorpse sportievelingen namelijk Frankwin Mussche, Joep Emmen, Dick van Os en Arjan Kok, is bezig om een hardloopwedstrijd door de leuke straten van Assendorp te organiseren. Deze zgn. AsRendorp staat gepland op zondagmiddag 29 juni. Een hardloopwedstrijd in Assendorp zelf is er nog niet. Het wordt een

huisraad ordenen, kleding, zolder opruimen e.d. • planning • financiele administratie • verhuizing • coördineren van groot naar klein (ouderen) • verhuizing van een gezin • en daarbij ook indien gewenst de administratieve rompslomp regelen thuisoporde@gmail.com• www.thuisoporde.com

AssendorperstrAAt 85, 8012 dG Zwolle, tel: 038-4229133 www.mitrA-Assendorp.nl al jaren een vertrouwd adres voor uw slijterij artikelen in assendorp

AssendorperstraatÊ205 Tel.Ê038Ê4223151

www.antonekkerparket.nl

7

Foto: Krista van Os

In de benen voor AsRendorp

al jaren een vertrouwd adres voor uw slijterij artikelen in assendorp

ZIE ONZE ADVERTENTIE VERDEROP IN DEZE KRANT!

Succesvol buurtinitiatief rond Z

Ouderen draaien gewoon mee in de Stationsbuurt

VAN RAALTE HEEFT HET!

VAN RAALTE HEEFT HET!

Infowinkel In de Infowinkel van Doepark Nooterhof kunnen bezoekers meer informatie krijgen over het park, over duurzaamheid en over natuur en milieu. Bovendien worden in het winkeltje producten verkocht zoals bloemenen groentezaden, vogelhuisje en duurzame geschenkartikelen. Foto: Toine Poelman Tuinen Doepark Nooterhof heeft verschillende tuinen, waaronder de tuin van de vergeten groenten, de kruidentuin en de bijen- en vlindertuin. Deze tuinen worden onderhouden door de tuinvrijwilligers. Elke maandagochtend en woensdagmiddag zijn zij aan het werk in de tuinen. Het nieuwe zorghuis AnnaHeerkens op het terrein van de oude kringloopwinkel lijkt van buiten wel een ontoegankelijk fort. Zo Lees verder op pagina 3 sprak één van de ongeveer 150 bezoekers tijdens de opening van de belevingstuin op 15 januari, om er meteen aan toe te voegen: “Maar nu is het zorghuis een centrale plek geworden voor het leven in de buurt. En dat in zo korte tijd!” Wat is er allemaal gebeurd? 11 jaar. Om 14.00 uur klinkt het startschot voor de 5 kilometer en om 15.15 uurHet voorbegon met een gift van een van de de 10 kilometer. Per afstand (behalve bij de bewoners, voor de inrichting van de tuin van kinderloop) kunnen maximaal 500 lopers AnnaHeerkens. Vijf stagiaires van Deltion deelnemen. Er worden leuke wedstrijdelebedachten een bijzondere bestemming: een menten toegevoegd zoals ‘”de snelste straat” belevingstuin die de zintuigen prikkelt. Zien, en “het snelste studentenhuis”. ruiken en voelen zijn belangrijk voor ouderen. De organisatie is in gesprek met o.a. onderVan deze tuin - zo was het idee van de staginemers om te mogelijkheden voor sponsoring aires - zouden ook buurtbewoners en mantelte onderzoeken. Er wordt bijtijds contact opgenomen met alle omwonenden om hen te informeren over de Asrendorp. Aanmelden via www.asrendorp.nl Via deze krant houden we u op de hoogte!

Nieuw initiatief: AsRendorp zondagmiddag 29 juni! De inschrijving is geopend!

te dienen. Op dit moment loopt nog een onderzoek van de politie naar de aspecten van openbare orde en veiligheid met betrekking tot deze locatie. Als het rapport hierover binnen is, zal de burgemeester binnen enkele weken besluiten of de vergunning verleend wordt. Daarbij worden ook het advies van de politie betrokken én de ingediende zienswijzen. Na de bekendmaking van dit besluit is er

Vergelijken is geld verdienen.

Bel 0800-1800 (gratis) of 038-429.09.17 of ga naar www.vanbruggen.nl

Bevrijdingsfestival Overijssel en Studio TaS hebben de handen ineen geslagen en komen dit jaar op 5 mei in Park de Wezenlanden in Zwolle met een nieuw dansconcept, genaamd Danstheater. Zoals de naam doet vermoeden, zal het een kleinschalig ‘theater’ worden, waarbij verschillende en uiteen lopende dansstromingen aan bod komen. Komt dat zien, maar vooral beleven, want stilstaan is hier op 5 mei geen optie! Klaar voor de start!

Tweede coffeeshop in Assendorp?

De omzet is online vele malen groter dan in hun fysieke winkels, beamen beide ondernemers. “Nu is het tijd om keuzes te maken”, zegt Henk van Zon, die helemaal vertrekt. “Je ontkomt er niet aan. De consument is aan het veranderen”, zegt Meine Boonstra, die nog wel een collectie aanhoudt in hun oorspronkelijke pand.

Rondleidingen Regelmatig worden groepen ontvangen in Doepark Nooterhof. Daarbij wordt ook rondleidingen verzorgd. Voor het verzorgen van de rondleidingen zoekt Doepark Nooterhof enthousiaste vrijwilligers die een tot twee keer per week een rondleiding willen verzorgen. Zowel voor volwassenen als voor kinderen.

Bevrijdingsfestival Danstheater

Wethouder naar BMC

Feest is over aan de Assendorperstraat

Door de toegenomen drukte is Doepark Nooterhof voor komend seizoen weer o p z o e k n a a r n i e u we v r i j w i l l i g e r s .

Lees meer over de verkiezingsuitslag op pagina 5.

Wijkwethouder Dannenberg heeft een nieuwe baan gevonden. Hij gaat na de gemeenteraadsveriezingen op 19 maart aan de slag als senior adviseur bij adviesbureau BMC.

Jan Koldewijn

Doepark Nooterhof zoekt vrijwilligers

Commentaar

In het verkiezingsnummer van De Assendorper (maart jl.) stelde de redactie verkiesbare Assendorpers aan u voor. Een aantal van hen is inderdaad verkozen tot gemeenteraadslid. Zo was van Eefke Meijerink te verwachten dat zij als tweede op de PvdA-lijst in de raad zou komen, maar dat was minder zeker voor Mark Oldegram, de nummer 5 van D66. Hij mag zich nu ook volksvertegenwoordiger noemen. Grote verrassing was de verkiezing van Cemal Yildirim van Swollwacht. Deze Assendorper kwam met voorkeurstemmen in de raad. Er was een teleurstelling voor wijkgenoot Jeroen Donker. Zijn Piratenpartij haalde de kiesdrempel niet. Ook OPA kreeg onvoldoende stemmen voor een zetel, waardoor Assendorper Leo Procee geen plek kreeg in de gemeenteraad.

Flyers: 135 gr/m2 - full colour - dubbelzijdig € 82.96 10.000 flyers A7 € 108.52 10.000 flyers A6 € 149.84 10.000 flyers A5 Verspreiding flyers vanaf €16.- / 1000 flyers

Meine, Ria en Ben in hun feestwinkel. De online zaken gaan nu zo goed dat ze nu in een pand op het industrieterrein gaan zitten.

maart 2014

februari 2014

Assendorpers in de raad

Jaargang 16, nummer 1 januari 2014

Flyers: 135 gr/m2 - full colour - dubbelzijdig € 82.96 10.000 flyers A7 € 108.52 10.000 flyers A6 € 149.84 10.000 flyers A5 Verspreiding flyers vanaf €16.- / 1000 flyers

Flyers: 135 gr/m2 - full colour - dubbelzijdig € 82.96 10.000 flyers A7 € 108.52 10.000 flyers A6 € 149.84 10.000 flyers A5 Verspreiding flyers vanaf €16.- / 1000 flyers

Telefoon: 038 420 3887 / 063 012 9945 www.interchoice.nl / info@interchoice.nl

Telefoon: 038 420 3887 / 063 012 9945 www.interchoice.nl / info@interchoice.nl

AssendorperstrAAt 250 8012 CH Zwolle 038 711 4032 - www.AlpHAComp.nl info@AlpHAComp.nl

AssendorperstrAAt 250 8012 CH Zwolle 038 711 4032 - www.AlpHAComp.nl omp.nl info@AlpHAComp.nl

In deze situatie willen we niet direct naar de gemeente stappen om onze hand op te houden. We willen er graag eerst met elkaar uit zien te komen. Wat is de krant u waard als Assendorper? We beseffen dat niet iedereen in staat is om iets te geven. Daarom maken we van de krant geen abonnementskrant.

Rondleidingen Regelmatig worden groepen ontvangen in Doepark Nooterhof. Daarbij wordt ook rondleidingen verzorgd. Voor het verzorgen van de rondleidingen zoekt Doepark Nooterhof enthousiaste vrijwilligers die een tot twee keer per week een rondleiding willen verzorgen. Zowel voor volwassenen als voor kinderen. Infowinkel In de Infowinkel van Doepark Nooterhof kunnen bezoekers meer informatie krijgen over het park, over duurzaamheid en over natuur en milieu. Bovendien worden in het winkeltje producten verkocht zoals bloemenen groentezaden, vogelhuisje en duurzame geschenkartikelen.

Elke financiële bijdrage is echter welkom. Door vriend te worden van De Assendorper versterkt u het wij-gevoel. Als Wethouder naar BMC Wethouder naar BMC 500 mensen een tientje geven , kunnen we een tekort van 5000 euro opvangen.

Tuinen Doepark Nooterhof heeft verschillende tuinen, waaronder de tuin van de vergeten groenten, de kruidentuin en de bijen- en vlindertuin. Deze tuinen worden onderhouden door de tuinvrijwilligers. Elke maandagochtend en woensdagmiddag zijn zij aan het werk in de tuinen.

Foto: Krista van Os

t!

Lees verder op pagina 3

benen voor AsRendorp

nitiatief: AsRendorp zondagmiddag 29 juni! De inschrijving is geopend!

p zondag 29 juni de benen dat is de bedoeling van de n AsRendorp. De hardloopwars door Assendorp. Deelel volwassen als jeugdige

Schenkhof

Een stel enthousiaste, Assendorpse sportievelingen namelijk Frankwin Mussche, Joep Emmen, Dick van Os en Arjan Kok, is bezig om een hardloopwedstrijd door de leuke straten van Assendorp te organiseren. Deze zgn. AsRendorp staat gepland op zondagmiddag 29 juni. Een hardloopwedstrijd in Assendorp zelf is er nog niet. Het wordt een

leuk wijkevenement voor alle Zwollenaren in onze sfeervolle en gezellige wijk. Startpunt, onderdeel van de route, en eindpunt is het Assendorperplein, waar eenzelfde sfeer als met Koninginnedag zal worden gecreëerd! ‘s Middags begint om 13.00 uur de kinderloop, met een verdeling in de leeftijdscategorieën 6 en 7 jaar, 8 en 9 jaar, en 10 en

AssendorperstrAAt 85, 8012 dG Zwolle, tel: 038-4229133 www.mitrA-Assendorp.nl

VAN RAALTE HEEFT HET!

Wijkwethouder Dannenberg heeft een nieuwe baan gevonden. Hij gaat na de gemeenteraadsveriezingen op 19 maart aan de slag als senior adviseur bij adviesbureau BMC.

Jan Koldewijn

Helpt u mee? Vul dan de flyer in die met deze Assendorper is bezorgd of maak een gift over via (tele)bankieren. Elke Feest is over aan de Assendorperstraat Feest is over aan de Assendorperstraat actie waarderen we. op online en doen panden van de hand Feestwinkels focussen Feestwinkels focussen op online en doen panden van de hand Meine, Ria en Ben in hun feestwinkel. De online zaken gaan nu zo goed dat ze nu in een pand op het industrieterrein gaan zitten.

Door: Hennie van Schenkhof en Marion Goosen

De twee feestwinkels hebben de afgelopen jaren flink geïnvesteerd in hun webwinkel sen hun naamsbekendheid. Zo is Van Zon onder hun domeinnaam Feestartikelen.nl met spotjes te horen op Radio 10 Gold en bezorgen de bedrijven hun spulletjes door heel het land en zelfs het buitenland. Gevolg: de winkels groeien in de kleine Assendorpse pandjes uit hun jasje.

De omzet is online vele malen groter dan in hun fysieke winkels, beamen beide ondernemers. “Nu is het tijd om keuzes te maken”, zegt Henk van Zon, die helemaal vertrekt. “Je ontkomt er niet aan. De consument is aan het veranderen”, zegt Meine Boonstra, die nog wel een collectie aanhoudt in hun oorspronkelijke pand.

Namens alle vrijwilligers,

11 jaar. Om 14.00 uur klinkt het startschot voor de 5 kilometer en om 15.15 uur voor de 10 kilometer. Per afstand (behalve bij de kinderloop) kunnen maximaal 500 lopers deelnemen. Er worden leuke wedstrijdelementen toegevoegd zoals ‘”de snelste straat” en “het snelste studentenhuis”. De organisatie is in gesprek met o.a. ondernemers om te mogelijkheden voor sponsoring te onderzoeken. Er wordt bijtijds contact opgenomen met alle omwonenden om hen te informeren over de Asrendorp. Aanmelden via www.asrendorp.nl Via deze krant houden we u op de hoogte!

Het wordt weer een stukje leger aan de Assendorperstraat. Zowel het echtpaar Van Zon als Meinesz en Bennesz hebben besloten om hun feestwinkels in de wijk op termijn op te doeken. Beide winkels gaan online verder.

Dannenberg gaat daar advies geven over het sociaal domein en eerstelijns zorg. Sinds november vorig jaar was Dannenberg ook al voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg en is hij sinds deze maand ook voorzitter van de raad van bestuur van Viattence, een zorgverlener die op de Veluwe actief is.

rperstraatÊ205 38Ê4223151 38Ê4223151 38Ê4223151

Einde rentevaste periode?

ZieÊookÊpaginaÊ5 ZieÊookÊpaginaÊ5 ZieÊookÊpaginaÊ5

REFILL MAAKT HET VERSCHIL

e Assendorperntal vriend

AssendorperstrAAt 85, 8012 dG Zwolle, tel: 038-4229133 www.mitrA-Assendorp.nl

7 Een tippelzone in de wijk?

a

8-9

Blekerstraat komt terug

13 Sport voor jong en oud

Deze maand:

Hout | Tuinhout - Plaatmateriaal - Deuren Kozijnen - Vloerdelen - IJzerwaren Handgereedschap - Elektrisch gereedschap Tuingereedschap - Gaas - Horrengaas Sleuteldienst - Elektra - Sanitair | CV Doe Het Zelf artikelen

REFILL MAAKT HET VERSCHIL Cartridge Europe Zwolle Assendorperstraat 166 -168 Tel.: 038 – 4228050 www.cartridge-europe.com

Wijkkrant voor Groot Assendorp

50

voor Assendorp volgens hem? Parkeren natuurlijk. Maar ook de vereenzaming van sommige wijkbewoners is punt van zorg.

2

Duurzaamheid in sociale huur

7

Einde rentevaste periode?

Door: Hennie van Schenkhof en Marion Goosen Het wordt weer een stukje leger aan de Assendorperstraat. Zowel het echtpaar Van Zon als Meinesz en Bennesz hebben besloten om hun feestwinkels in de wijk op termijn op te doeken. Beide winkels gaan online verder.

8

Geschiedenis: Van Róalte

DESGEWENST OP MAAT GEZAAGD!

VAN RAALTE HEEFT HET!

Alle supermarkten open op zondag?

3

Cartridge Europe Zwolle Assendorperstraat 166 -168 Tel.: 038 – 4228050 www.cartridge-europe.com

Dutchbatter Doze: De oorlog zit nog altijd in mijn hoofd

13

Bezwaren van de buurt tegen tweede coffeeshop 2

5

4

REFILL MAAKT HET VERSCHIL

Van Bruggen Adviesgroep Zwolle Assendorperstraat 205, 8012 DM Zwolle

Cartridge Europe Zwolle Assendorperstraat 166 -168 Tel.: 038 – 4228050 www.cartridge-europe.com

Bel 0800-1800 (gratis) of 038-429.09.17 of ga naar www.vanbruggen.nl

Wijkkrant voor Groot Assendorp

www.antonekkerparket.nl

11

DESGEWENST OP MAAT GEZAAGD!

de Assendorper

ZIE ONZE ADVERTENTIE VERDEROP IN DEZE KRANT!

400 450 500 550 Programma Koningsdag

Hout | Tuinhout - Plaatmateriaal - Deuren Kozijnen - Vloerdelen - IJzerwaren Handgereedschap - Elektrisch gereedschap Tuingereedschap - Gaas - Horrengaas Sleuteldienst - Elektra - Sanitair | CV Doe Het Zelf artikelen

REFILL MAAKT HET VERSCHIL

Van Bruggen Adviesgroep Zwolle Assendorperstraat 205, 8012 DM Zwolle

2

AssendorperstrAAt 85 8012 dG Zwolle, tel: 038-422 www.mitrA-Assendorp.

al jaren een vertrouwd adr uw slijterij artikelen in ass

Vergelijken is geld verdienen.

Bel 0800-1800 (gratis) of 038-429.09.17 of ga naar www.vanbruggen.nl

300 350

Deze maand:

De omzet is online vele malen gro hun fysieke winkels, beamen beide mers. “Nu is het tijd om keuzes te zegt Henk van Zon, die helemaal v ontkomt er niet aan. De consument veranderen”, zegt Meine Boonstra wel een collectie aanhoudt in hun kelijke pand. Lees verder op pagina 3

AssendorperstrAAt 85, 8012 dG Zwolle, tel: 038-4229133 www.mitrA-Assendorp.nl

Wijkkrant voor Groot Assendorp

15

200 250

Assendorper kieswijzer

De twee feestwinkels hebben de afgelopen jaren flink geïnvesteerd in hun webwinkel sen hun naamsbekendheid. Zo is Van Zon onder hun domeinnaam Feestartikelen.nl met spotjes te horen op Radio 10 Gold en bezorgen de bedrijven hun spulletjes door heel het land en zelfs het buitenland. Gevolg: de winkels groeien in de kleine Assendorpse pandjes uit hun jasje.

Einde rentevaste periode?

al jaren een vertrouwd adres voor uw slijterij artikelen in assendorp

de Assendorper

ZIE ONZE ADVERTENTIE VERDEROP IN DEZE KRANT! www.antonekkerparket.nl

100 150

19-jarige toptalent

Feestwinkels focussen op online en doen panden van de hand

Vergelijken is geld verdienen.

de Assendorper

e

www.antonekkerparket.nl

In deze krant blikt Dannenberg terug op vijf jaa wijkwethouderschap en de plannen voor het komende jaar. De grootste uitdagingen

Lees verder op pagina 5

VAN RAALTE HEEFT HET!

AssendorperstrAAt 250 8012 CH Zwolle 038 711 4032 - www.AlpHAComp.nl info@AlpHAComp.nl

n

5

atie op toneel

a

nt voor Groot Assendorp

ZIE ONZE ADVERTENTIE VERDEROP IN DEZE KRANT!

De omzet is online vele malen groter dan in hun fysieke winkels, beamen beide ondernemers. “Nu is het tijd om keuzes te maken”, zegt Henk van Zon, die helemaal vertrekt. “Je ontkomt er niet aan. De consument is aan het veranderen”, zegt Meine Boonstra, die nog wel een collectie aanhoudt in hun oorspronkelijke pand.

Jan Kold Meine, Ria en Ben in hun feestwinkel. De online zaken gaan nu zo goed dat ze nu in een pand op het industrieterrein gaan zitten.

Feest is over aan de Assendorperstraat

Lees verder op pagina 3

Vergelijken is geld verdienen.

Lees verder op pagina 2

Cartridge Europe Zwolle Assendorperstraat 166 -168 Tel.: 038 – 4228050 www.cartridge-europe.com

Het wordt weer een stukje leger aan de Assendorperstraat. Zowel het echtpaar Van Zon als Meinesz en Bennesz hebben besloten om hun feestwinkels in de wijk op termijn op te doeken. Beide winkels gaan online verder.

De twee feestwinkels hebben de afgelopen jaren flink geïnvesteerd in hun webwinkel sen hun naamsbekendheid. Zo is Van Zon onder hun domeinnaam Feestartikelen.nl met spotjes te horen op Radio 10 Gold en bezorgen de bedrijven hun spulletjes door heel het land en zelfs het buitenland. Gevolg: de winkels groeien in de kleine Assendorpse pandjes uit hun jasje.

al jaren een vertrouwd adres voor uw slijterij artikelen in assendorp

Bel 0800-1800 (gratis) of 038-429.09.17 of ga naar www.vanbruggen.nl

DESGEWENST OP MAAT GEZAAGD!

Door: Hennie van Schenkhof en Marion Goosen

Dannenberg gaat daar advies geven over het sociaal domein en eerstelijns zorg. Sinds november vorig jaar was Dannenberg ook al voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg en is hij sinds deze maand ook voorzitter van de raad van bestuur van Viattence, een zorgverlener die op de Veluwe actief is.

Lees verder op pagina 5

Van Bruggen Adviesgroep Zwolle Assendorperstraat 205, 8012 DM Zwolle

Hout | Tuinhout - Plaatmateriaal - Deuren Kozijnen - Vloerdelen - IJzerwaren Handgereedschap - Elektrisch gereedschap Tuingereedschap - Gaas - Horrengaas Sleuteldienst - Elektra - Sanitair | CV Doe Het Zelf artikelen

In deze krant blikt Dannenberg terug op vijf jaa wijkwethouderschap en de plannen voor het komende jaar. De grootste uitdagingen voor Assendorp volgens hem? Parkeren natuurlijk. Maar ook de vereenzaming van sommige wijkbewoners is punt van zorg.

Meine, Ria en Ben in hun feestwinkel. De online zaken gaan nu zo goed dat ze nu in een pand op het industrieterrein gaan zitten.

Lees verder op pagina 3

Arjan Kok, Voorzitter

al jaren een vertrouwd adres voor uw slijterij artikelen in assendorp

cialistÊin cialistÊin cialistÊin endorp endorp endorp rperstraatÊ205 rperstraatÊ205

Wijkwethouder Dannenberg heeft een nieuwe baan gevonden. Hij gaat na de gemeenteraadsveriezingen op 19 maart aan de slag als senior adviseur bij adviesbureau BMC.

Jan Koldewijn

3

600 650 700 Cupcakes om te lezen

Deze maand:

Venestraat viert 100e verjaardag

ZIE ONZE ADVERTE VERDEROP IN DEZE KRANT! www.antonekkerparket.nl

10

11 Ongeluk was pechgeval

Olympische kindere de schaats

3 6

Jaargang 16, nummer 4 april 2014

Jaargang 16, nummer 3 maart 2014

Verkiezingspecial Flyers: 135 gr/m - full colour - dubbelzijdig € 82.96 10.000 flyers A7 € 108.52 10.000 flyers A6 € 149.84 10.000 flyers A5 Verspreiding flyers vanaf €16.- / 1000 flyers 2

Telefoon: 038 420 3887 / 063 012 9945 www.interchoice.nl / info@interchoice.nl

Politiek is een jurysport. Welke partij heeft de beste plannen voor Assendorp? Kiest u maar. In de kieswijzer op pagina 8 en verder leest u wat de partijen vinden over thema’s die Assendorp aangaan.

AssendorperstrAAt AAt 250 AA 8012 CH Zwolle 038 711 4032 - www.AlpHAComp.nl info@AlpHAComp.nl

Elke Zwolse politieke partij heeft wel een kandidaat die in Groot Assendorp woont. Elf van deze kandidaten stellen zich persoonlijk aan u voor en laten zien wat ze met Assendorp hebben.

Wethouder naar BMC

Jan Koldewijn

gaan nu zo goed dat ze nu in een pand op het industrieterrein gaan zitten.

n de Assendorperstraat

Wijkwethouder Dannenberg heeft een nieuwe baan gevonden. Hij gaat na de gemeenteraadsveriezingen op 19 maart aan de slag als senior adviseur bij adviesbureau BMC.

Foto: Toine Poelman

Succesvol buurtinitiatief rond Zorghuis AnnaHeerkens

Ouderen draaien gewoon mee in de Stationsbuurt

Dannenberg gaat daar advies geven over het sociaal domein en eerstelijns zorg. Sinds november vorig jaar was Dannenberg ook al voorzitter van de Nederlandse Vereniging Het nieuwe zorghuis AnnaHeerkens op het van Toezichthouders in de Zorg en is hij sinds

zorgers gebruik kunnen maken.

maakten ons duidelijk dat de tuin geen doel

Iemand ging voor ons de buurt rond en ver-

7

7

Jaargang 16, nummer 2 februari 2014

Assendorpers in de raad

Doepark Nooterh zoekt vrijwilligers

Commentaar

In het verkiezingsnummer van De Assendorper (maart jl.) stelde de redactie verkiesbare Assendorpers aan u voor. Een aantal van hen is inderdaad verkozen tot gemeenteraadslid. Zo was van Eefke Meijerink te verwachten dat zij als tweede op de PvdA-lijst in de raad zou komen, maar dat was minder zeker voor Mark Oldegram, de nummer 5 van D66. Hij mag zich nu ook volksvertegenwoordiger noemen. Grote verrassing was de verkiezing van Cemal Yildirim van Swollwacht. Deze Assendorper kwam met voorkeurstemmen in de raad. Er was een teleurstelling voor wijkgenoot Jeroen Donker. Zijn Piratenpartij haalde de kiesdrempel niet. Ook OPA kreeg onvoldoende stemmen voor een zetel, waardoor Assendorper Leo Procee geen plek kreeg in de gemeenteraad.

Door de toegenomen drukte is Nooterhof voor komend seizo o p z o e k n a a r n i e u we v r i j w

Rondleidingen Regelmatig worden groepen ontv Doepark Nooterhof. Daarbij wordt leidingen verzorgd. Voor het verzorg rondleidingen zoekt Doepark Noo thousiaste vrijwilligers die een tot per week een rondleiding willen v Zowel voor volwassenen als voor ki

Infowinkel In de Infowinkel van Doepark N kunnen bezoekers meer informat over het park, over duurzaamheid natuur en milieu. Bovendien word winkeltje producten verkocht zoals en groentezaden, vogelhuisje en d geschenkartikelen.

Lees meer over de verkiezingsuitslag op pagina 5.

Bevrijdingsfestival Danstheater Bevrijdingsfestival Overijssel en Studio TaS hebben de handen ineen geslagen en komen dit jaar op 5 mei in Park de Wezenlanden in Zwolle met een nieuw dansconcept, genaamd Danstheater. Zoals de naam doet vermoeden, zal het een kleinschalig ‘theater’ worden, waarbij verschillende en uiteen lopende dansstromingen aan bod komen. Komt dat

Foto: Krista van Os

Tuinen Doepark Nooterhof heeft verschillen waaronder de tuin van de vergeten de kruidentuin en de bijen- en vl Deze tuinen worden onderhouden tuinvrijwilligers. Elke maandagoc woensdagmiddag zijn zij aan het w tuinen.

Profile for DeAssendorper

de-assendorper-mei-2014  

de-assendorper-mei-2014  

Advertisement