{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1

5 Vrouwen van PEC Zwolle

10 11

8-9

5

KoninginnedagInterview: Rana Berends

Bevrijdingsfestival

Deze maand:

15 16

8

Jaarmarkt Assendorp 5 Mei

Jaargang 13, nummer 5 Mei 2011

Jaargang 14, nummer 5 Mei 2012

Deze maand:

Een verhaal zonder einde?

‘Succes, Krant moet blijven’

Het Horecapaviljoen in Park de W

In 2004 kwam de gemeente Zwolle met een herinrichtingsplan voor Park de Wezenlanden. Het doel hiervan was het park om te toveren tot een volwaardig stadspark. Dit was nodig, omdat het voorzieningenniveau van het park sterk verouderd bleek. Daarnaast werd het park steeds minder bezocht en daarmee nam ook het gevoel van veiligheid af. Met dit plan hoopte de gemeente dat de inwoners van de stad Zwolle het park weer meer zouden gaan benutten en dat de sfeer in het park hiermee verbeterd zou worden. Door: Renske ter Avest

Het Horecapaviljoen vormt een van de onderdelen om dit plan te realiseren. Het park zou mede hierdoor het groene hart van Zwolle kunnen worden. Bezoekers van het park kunnen na een heerlijke wandeling een hapje of een drankje nuttigen in het paviljoen. En dat niet alleen! Ook voor het organiseren van zakelijke bijeenkomsten en feestjes kan men bij het paviljoen terecht. Het zou een trekpleister kunnen worden voor mensen uit alle hoeken van Foto: Mirjam Blok Zwolle en omstreken.

VOOR ALLES WAT UW PRINTER NODIG HEEFT Cartridge World Zwolle Assendorperstraat 78, Tel.: 038 – 4228050 www.cartridgeworldzwolle.nl

Assendorperstraat 250 - 8012 CH Zwolle 038 711 4032 - www.alphacomp.nl - info@alphacomp.nl

Foto: Mirjam Blok

Brand geblust?

Een vol

Onder de kop ‘Help uw krant uit de brand’ vroegen we in het aprilnummer van de Assendorper om een bijdrage van de lezers om de krant in stand te houden. Naast de inkomsten uit advertenties hebben we ook een bescheiden bijdrage van de lezers nodig om de krant voort te laten bestaan. Elke editie kost ongeveer 2200 euro, elke krant 35 cent. Met andere woorden, als elke lezer een paar euro zou storten, zijn we uit de brand.

Voordelige Inktjetcartridges

AssendorperstrAAt 85, 8012 dG Zwolle, tel: 038-4229133 www.mitrA-Assendorp.nl

10% korting bij recycling al jaren een vertrouwd adres voor

Inmiddels is aan die oproep ruim gehoor geven. Al meer dan 100 lezers stortten al meer dan 1000 euro. Natuurlijk rekenen we er niet op dat iedereen geld stort. Niet iedereen zal dat kunnen, niet iedereen zal dat willen, maar de reacties die we overal in de wijk horen steunen ons wel om ons best te doen door te gaan en de Assendorper in de lucht te houden. Dus we hopen op nog meer. Ook de bijschriften bij de bijdragen, van 2,50 tot zelfs 1 x 60 euro, maken ons blij, zoals: ‘Succes met deze bijdrage’ ‘Lezersbijdrage voor de Assendorper’ ‘Succes, Krant moet blijven’ ‘Ik wil de Assendorper helpen behouden’ ‘Wie schrijft die blijft en de Assendorper moet blijven’ ‘Hopen dat hij het redt’ ‘Gift uit Hanzeland’ ‘Brand blussen!’ lees verder op pagina 3… ‘Ook voor de woonschepen Emmawijk’

Einde rentevaste periode? Vergelijken is geld verdienen.

SpecialistÊin Assendorp AssendorperstraatÊ205

Tel.Ê038Ê4223151 ZieÊookÊpaginaÊ5

uw slijterij artikelen in assendorp

Kleurenkopieën A4 0,60 per stuk

Meander Uitvaarten uitvaartonderneming van Marjon Klaassen kleinschalig uitvaartcentrum in Assendorp

Zakelijke teksten of juist

eigentijds en vrijzinnig. inloopavond NetTaal is op alle

elke 1e maandag van de maand fronten inzetbaar. 19.00 - 20.30 uur

Van Bruggen Adviesgroep Zwolle Assendorperstraat 205, 8012 DM Zwolle Bel 0800-1800 (gratis) of 038-429.09.17 of ga naar www.vanbruggen.nl

dag en nacht bereikbaar op 038 453 63 20 Zonnebloemstraat 31, Zwolle www.meanderuitvaarten.nl

Café The Pool | Café Kaya

Assendorperstraat 91/93/95, Zwolle Tel: 038-4230266 www.cafekaya.nl Maandag en dinsdag gesloten m.u.v. feestdagen

Verzet Toch ke met de o helema kunnen lichtver de kom Er zijn t gemeen is er vo Wezenl dat het van kra onderte Scenario van 600 scenario omvang belang d overlas


2

Nieuws

Wijkplatform verstuurt nieuws digitaal

Mei 2012

Ondernemersnieuws

De Assendorper is een uitgave van Stichting Wijkkrant de Assendorper en wordt gratis huis-aan-huis verspreid in Oud-Assendorp, NieuwAssendorp, Pierik, Stationswijk, Groot Wezenland, Hanzeland en De Geren. Zij is tevens af te halen bij enkele Zwolse wijkcentra, de bibliotheek in de Diezerstraat en op diverse andere plekken. De redactie en het bestuur van deze krant bestaan uitsluitend uit vrijwilligers.

Vanaf medio 2012 verstuurt de gemeente Zwolle agenda’s en verslagen van de wijkplatforms niet meer per post, maar digitaal. Hiermee speelt de gemeente in op de grotere digitale informatiebehoefte van bewoners. Belangstellenden kunnen zich nu al voor een gratis abonnement aanmelden via www.zwolle.nl/inloggen. Vervolgens selecteren ze van welke wijken ze op de hoogte willen blijven. In de week voorafgaand aan het wijkplatform ontvangen abonnees via e-mail een uitnodiging, met daarin de agenda en het vorige verslag. Na het wijkplatform ontvangen zij het verslag. Geen internet? Bewoners die geen internet hebben, kunnen contact opnemen met het wijkservicepunt via 14038. Gezamenlijk wordt naar de mogelijkheden gekeken.

Doomijn en Travers Welzijn presenteren:

‘Leve de Muziek’

Op woensdag 23 mei is er een optreden van een aantal scholieren in de muziektent op het Assendorperplein. Er treden kinderen op van verschillende BSO’s van Doomijn en van de nabijgelegen Brede Scholen in Zwolle. Hier zijn sinds januari verschillende orkesten gevormd, die wekelijks repeteren op een eigen locatie onder begeleiding van muziekdocenten van de Yamaha Muziekschool. Doel is om mee te werken aan een groot landelijk concert in de Heineken Music Hall. Dat concert wordt gehouden op 6 juni a.s. Het project ‘Leve de Muziek’ is een initiatief van het Oranjefonds - in gang gezet door Prinses Maxima - met als doel kinderen in Nederland in contact laten komen met muziekinstrumenten. De kinderen van de locatie BSO Enkstraat konden de afgelopen maanden keyboard en gitaarlessen volgen. Op andere locaties zijn voor andere instrumenten gekozen. U bent op woensdag 23 mei van 18:30 tot 20:00 uur van harte welkom op het Assendorperplein om te komen luisteren naar de tussentijdse vorderingen van leerlingen.

Colofon

Foto’s: WP Homan Roger Miellet (rechts) verrricht al zingend de officiele opening. v

Helemaal Heppie! Ja hoor, hij is open… De gezelligste winkel van Zwolle, waar je hippe spulletjes kunt kopen voor de kinderen. Niet alleen nieuwe, maar ook gebruikte spulletjes. Speelgoed, kleding en andere hebbedingetjes die kinderen nodig hebben.

Oplage: 7.000 exemplaren Frequentie: 11 x per jaar Druk- en zetfouten voorbehouden Redactie adres Enkstraat 67 8012 VA Zwolle 038-4233000 mail: redactie@deassendorper.nu Hoofd- en eindredactie Karin Mulder, Mirjam Blok Redactie

De Heppie!-dames Christel en Swaan werden tijdens de officiële opening op 18 april toegezongen door Roger Miellet, voorzitter BIZ. Als u komt shoppen voor die o zo leuke kleding of hebbedingetjes ziet u ook nog eens het Heppie!-prijsje. Jij blij, wij blij: samen Heppie!

Masja van Acquoy, Renske ter Avest, Bob Billows, Mirjam Blok, Sabine Boschman, Kees Canters, Susanne Gilsing, W.P. Homan, Jan Koldewijn, Emiel Löhr, Frank Maurits, Toine Poelman, Annet van Rijssen, Hennie van Schenkhof, Aukje Schonewille, Niels van der Touw, Guido Verbeek, Esther Vink, Herman Zielhuis, Anneloes Zomerdijk

Doomijn BSO Enkstraat

Vormgeving Mirjam Blok, Sabine Boschman, Marleen Kramer

Verenigingen/clubs Er zijn verschillende clubs die hun repetities, cursusavonden en sportactiviteiten in de Enk houden. Voor meer informatie, tel. 038 - 42 163 31

Enkstraat 67 8012 VA Zwolle tel: 038-4216331 mail: mfc.de.enk@hetnet.nl Openingstijden: Maandag t/m vrijdag 8:45 uur - 00:00 uur Stichting WijZ Deze stichting organiseert vele activiteiten in de Enk.

Kinderopvang Doomijn Peuterspeelzaal maandag t/m vrijdag van 8:45 uur - 11:45 uur Buitenschoolse opvang Maandag 14.30 tot 18.15 uur Dinsdag 14.30 tot 18.15 uur Woensdag 12.30 tot 18.15 uur Donderdag 14.30 tot 18.15 uur Vrijdag 12.00 tot 18.15 uur Voor meer informatie tel. 038 - 42 159 09

Heppie! Assendorperstraat 111

Bezorging Dianne Olthof Klachten met betrekking tot de bezorging kunt u melden via: bezorging@deassendorper.nu

U kunt met de servicelijn bellen als u vragen, klachten of meldingen heeft over de openbare buitenruimte. Daarbij kan het bijvoorbeeld gaan over zaken als losliggende of verzakte stoeptegels, omgevallen bomen of overhangende takken, beschadigde of vernielde speeltoestellen, overmatig onkruid of niet werkende verlichting. Bereikbaar op werkdagen van 8:30 - 16:30 uur.

Advertenties

Wijkbeheerder Assendorp Bianca op de Weegh Wijkmanager Assendorp Rob Kuppens Wijkwethouder Erik Dannenberg Wijkagent Jan Witte inloopspreekuur: Woensdag 9:30 uur - 11:00 uur

Bankrekening

(telefoon: 14038) (telefoon: 14038) (telefoon: 14038) (telefoon: 0900-8844) (Fresiastraat 25)

PRIJSVRAAG / Assendorp uitgelicht Door: Herman Zielhuis De Assendorper daagt u uit met deze prijsvraag! Kent u Assendorp op uw duimpje? Dan weet u vast op welke plek de hier naast staande foto is genomen. Mail het antwoord naar redactie@ deassendorper.nu of stop een briefje in onze brievenbus in wijkcentrum de Enk. Onder de goede inzenders wordt een prijs verloot. De prijs is beschikbaar gesteld door Meinesz & Bennesz.

Karin Mulder, Martin van Ek, W.P. Homan advertentie@deassendorper.nu

1258558 t.n.v. Stichting Wijkkrant de Assendorper. Druk F.D. Hoekstra Boom, Emmeloord Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen voor publicatie zonder toestemming van de uitgever. De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden stukken te weigeren of in te korten. De mening van de columnist is niet noodzakelijk de mening van de krant. Datum volgende editie 25 juni 2012 Uiterste inleverdatum kopij 1 juni 2012 Ingezonden stukken dienen met naamen contactgegevens ondertekend te zijn en kunnen worden verzonden aan bovenstaand redactieadres of via e-mail aan:redactie@deassendorper.nu

Internet: www.deassendorper.nu


Nieuws Assendorperplein wordt Montmartre Plein

Mei 2012 vervolg van pagina 1… ‘Bijdrage voor voortbestaan’ ‘Hopelijk kunnen jullie door’ ‘Veel succes en veel geld gewenst’ En natuurlijk heel vaak ‘gift’ en ‘bijdrage’. Bedankt! Dankzij deze giften, teksten en aanmoedigingen weten we dat onze krant goed en graag gelezen wordt. En dat weten onze adverteerders ook (en anders vertellen we ze het wel). Daarnaast hebben we gemerkt dat ook adverteerders achter de Assendorper staan en daarom hadden we in de vorige editie de advertentiepagina’s snel vol. Dat hebt u vast wel gezien. En voor ons is het dan ook weer belangrijk dat de adverteerders er ‘wat aan hebben’ en dat hun verkopen positief beïnvloed worden door hun advertentie en door hun steun aan de Assendorper. Zo helpt iedereen, iedereen. Dat kenmerkt een wijk als Assendorp waar je vaak merkt dat mensen voor elkaar klaar staan. Maar alleen met een lezersbijdrageactie en met een betere verkoop van advertenties zijn we er niet voor de lange termijn. We zijn dus als stichting de Assendorper bezig om te kijken wat we nog meer kunnen ondernemen. Zo zult u zien dat er meer pagina’s, ook met advertenties, in kleur zijn. Op die manier zijn we aantrekkelijker

voor lezers en voor adverteerders .We kijken of we nog goedkoper kunnen werken –als vrijwilligersorganisatie is er op de personeelskosten niet veel meer te beknibbelen- maar bijvoorbeeld wel met ander papier. Daarnaast hebben we, voor dit jaar in elk geval, besloten de zomer over te slaan omdat advertenties dan moeilijker te krijgen zijn. Jammer genoeg heeft de belastingdienst ons verzoek om als maatschappelijke vrijwilligersorganisatie zonder winstoogmerk te worden vrijgesteld van betaling van BTW, afgewezen. We zijn verder op zoek naar manieren om onze advertentieverkoop, eventueel samen met anderen, te verbeteren. En we kijken of er door samenwerking met andere groepen in Assendorp een structurele manier is om jaarlijks geld bijeen te brengen voor verschillende initiatieven. Is het genoeg? Op dit moment weten we dat we nog voort kunnen, maar we zijn er nog niet zeker van dat op de lange termijn de inkomsten voldoende zijn. DUS: Mocht u wel van plan zijn geweest om een bijdrage te storten, maar is het er nog niet van gekomen dan willen we u aansporen om de daad bij de gedachte te voegen. Het banknummer is 1258558, t.n.v. Stichting Wijkkrant de Assendorper.

3

staat en zich kan laten zien aan het publiek. In Zwolle is Kunst & Zo de coördinator van deze week, waarbij ze amateurkunstenaars stimuleert zelf activiteiten te organiseren. Bovendien initieert Kunst & Zo ook een aantal activiteiten waarbij amateurkunstenaars aan kunnen haken, zoals de Lenteavondconcerten in de binnenstad op donderdag 7 juni 2012 en het Montmartre Plein op het Assendorperplein. Kijk voor meer informatie over de WAK op www.kunstenzo.nl. Vanaf 30 mei aanstaande is het totale programma van de WAK op deze website te vinden. Foto: Mirjam Blok Op zaterdagmiddag 9 juni wordt het Assendorperplein omgetoverd tot een soort Montmartre Plein, waar van 12.00 uur tot 17.00 uur, van alles te beleven is voor jong en oud! Er zijn verschillende kunstkramen waar kunstenaars hun werk laten zien en waar je ook zelf kunstzinnig aan de slag kunt gaan. Het Mont Martre Plein wordt muzikaal opgeluisterd door onder meer The Primary Square Company, het Muzerie Popkoor en de akoestische band Flimsy. Verder zijn er wervelende dansoptredens van dansvereniging Debka en de Flamencodansers van de Muzerie.

klim in de pen... Zwolle, 19-4-2012 Beste Assendorperkrantmakers, Na enige aarzeling heb ik een bedragje overgemaakt naar jullie stichting. Aarzeling… omdat ik in de afgelopen decennia telkens als ik eens geld overmaakte naar Greenpeace of een andere welwillende organisatie daarna werd bestookt met hun post. Mededelingen over acties, inzichten in bestuurlijke zaken, overzichten (soms compleet met foto’s) van wat er met de ontvangen gelden was gedaan, en, uiteraard, verzoeken om méér. Als ik na een jaar de hiervoor gemaakte redactiedrukkers-papier- en portokosten berekende (er een slag naar sloeg) overtroffen die het bedrag dat ik had overgemaakt in niet geringe mate. Dit betekent dat ik, als ik een organisatie werkelijk ter wille wil zijn, juist géén financiële bijdrage moet leveren. Ik hoop dat jullie deze logica kunnen volgen. Ik noteer April in mijn agenda als de maand waarin ik elk jaar een bedrag zal overmaken. Het is gemakkelijk voor jullie om vervolgens de gegevens van mijn overmaking te gebruiken voor andere doeleinden (zoals het sturen van post). Hiervoor geef ik géén toestemming. Ik verzend deze brief anoniem. Jullie kunnen mijn ‘verzoek’ dus alleen honoreren als jullie zorgvuldig omgaan met de gegevens van élke bijdrage.

En dan is er nog de bruisende circusclub Pavarini met een circusspeelplaats én een spetterende voorstelling van hun allernieuwste show. Het belooft een geslaagde middag te worden waarvoor iedereen is uitgenodigd! Dus wees welkom en waan jezelf even ‘en France’. Week van de Amateurkunst Het Montmartre Plein maakt deel uit van de Week van de Amateurkunst (WAK) die van 2 tot en met 9 juni 2012 plaatsvindt in bijna 60 gemeenten in Nederland. De WAK is een ‘podium’ waarbij de amateurkunst in de breedste zin van het woord in de schijnwerpers

Hoe oranje is Assendorp? Zijn we al een beetje klaar voor het EK, leeft het oranjegevoel al in onze wijk, is de hele straat al versierd? Wij zijn benieuwd en nodigen jullie allen uit om de camera te pakken. Leg het gekste, mooiste, gezelligste oranje plaatje vast en de leukste inzendingen zullen in het juni nummer geplaatst worden. U kunt uw foto voor 17 juni mailen naar: redactie@deassendorper.nu o.v.v. naam fotograaf.

Oproep: Klim in de pen Onder deze slogan willen we u oproepen om ook zelf uw artikel in de Assendorper te schrijven. Wij vragen de lezers een bijdrage voor het voortbestaan van de Assendorper. In ruil daar voor –voor wat, hoort wat- willen we u ook ruimte geven om uw nieuws in de krant te schrijven. We reserveren daarvoor een halve pagina, de pagina ‘Klim in de pen!’ Schrijf over wat er in Assendorp gebeurt en wat belangrijk is voor iedereen die in Assendorp woont. Aan deze artikelen van lezers zijn wel een paar voorwaarden verbonden:  Het moet over Assendorp gaan. Of speciaal Assendorp en Assendorpers aangaan.  Het artikel mag geen aanstootgevende taal of uitingen bevatten. Geen racistische, discriminerende en seksistische taal en geen beledigende teksten.  Een artikel moet zijn ondertekend en er moet een adres en telefoonnummer bij de redactie bekend zijn om te overleggen. Uw naam wordt alleen in overleg ook onder het artikel vermeld.  De Assendorper behoudt zich het recht voor om een artikel in te korten. En we zullen eventueel bij betrokkenen om een reactie te vragen. Als u zelf geen artikel wilt schrijven, of u twijfelt aan uw journalistieke talent, dan kunt u ons onder vermelding van ‘Klim in de pen’ ook een suggestie doen. Wij kijken dan of één van onze journalisten er een artikel over kan schrijven. U kunt uw artikelen en suggesties mailen naar redactie@deassendorper.nu (Hier links staan twee bijdragen die de afgelopen weken zijn ingestuurd door lezers.)

Wél geef ik toestemming om deze brief in De Assendorper te plaatsen. Het leidt misschien tot een interessante discussie. Een Lezer.

Abonnement op de Assendorper? Bent u een Assendorper in den vreemde en wilt u toch nieuws lezen over Assendorp? In een krant die betrokken is en weet wat er speelt? Neem dan een abonnement. Als u buiten het verspreidingsgebied van de Assendorper woont (maar wel binnen Nederland), krijgt u voor € 35,- een jaar lang de Assendorper thuis gestuurd. Vul onderstaande bon in met naam en bezorgadres en stort € 35,- op rekeningnummer 1258558 van Stichting wijkkrant de Assendorper o.v.v. jaarabonnement. Naam: ……………………………………………………………… Bezorgadres: ………………………………………………………. Straat en huisnummer: ……………………………………………… Postcode en plaats: ………………………………………………….

PS. Kent u iemand buiten Assendorp die misschien een abonnement wil? Wijs hem of haar dan op deze mogelijkheid! Foto ingezonden door: Jiska Sietsma


4

Nieuws

Mei 2012

Eerlijk vakmanschap Martijn Veldman Timmerwerken staat voor traditioneel vakmanschap, met de juiste materiaal keus. Wij kunnen u van dienst zijn met de volgende werkzaamheden zoals ramen, deuren en kozijnen, binnen- en buitengevel timmerwerk, onderhoud werkzaamheden op pannendak, houtrot herstel,het na-isoleren van binnen- en Martijn Veldman Timmerwerken staat voor traditioneel vakmanschap, buitenkant woning.

Eerlijk vakmanschap

Ontdek dOOMIJn In:

met de juiste materialenkeuze.

Het werkterrein van Martijn Veldman

Wij kunnen u van dienst zijn met de volgende werkzaamheden timmerwerken Zwolle en timmerwerk, omgeving. zoals ramen, deuren en kozijnen, binnen- enisbuitengevel onderhoud en werkzaamheden op pannendak, houtrotherstel, Neem voor of vrijblijvende offerte het na-isoleren van binnenen vragen buitenkant woning.

Assendorp Doomijn psz Enkstraat Doomijn bso Enkstraat Doomijn bso Westerlaan

gerust contact op.

Pierik

Het werkterrein van Martijn Veldman timmerwerken is Zwolle en omgeving.

Doomijn psz Geraniumstraat Doomijn kdv Fresiastraat Doomijn bso Violierenstraat

Neem voor vragen of vrijblijvende offerte gerust contact op.

MV Onderhoud (gevestigd in Assendorp)

Op www.doomijn.nl vindt u een overzicht van al onze locaties.

n! us? n kl fferte aa e e Ook een o g Vraa

Ontdek je eigen

Adres: Commissiestraat 23, Zwolle Telefoon: 06 – 50 90 79 18 Email: info@mv-onderhoud.nl WWW.MV-ONDERHOUD.NL

Kinderopvang en Peuterspeelzalen Doomijn is onderdeel van stichting Travers

Scheur uw voordeel! Wat is er in het voorjaar niet lekkerder dan Hollandse asperges met ambachtelijke ham? Wij maken deze keuze wel erg aantrekkelijk! Scheur deze kaart in tweeĂŤn, lever deze bij ons in en pak uw voordeel!

Hollandaise saus 79

1.

as z . pe o. rg z. v er o ec or ep t!

van 2,79 voor

Tegen inlevering van deze bon;

Tegen inlevering van deze bon;

Hollandse aa-1 asperges

ambachtelijke achterham

500 gram

150 gram

3.

95

3.

Vechtstraat 57, Zwolle Tel. (038) 453 40 25 www.vandervegt.de-echte-groenteman.nl

Toegang gratis

45

Biologische Slagerij Haverkort De Echte Groenteman Van der Vegt

Doepark Nooterhof

Tijdens de Streekmarkt De Smaak van Zwolle maakt u kennis met producenten en leveranciers uit de regio rond Zwolle. Kom proeven van al het lekkers dat uw regio te bieden heeft!

Assendorperstraat 49, 8012 DE Zwolle T: (038) 421 69 86 www.slagerijhaverkort.nl

De Smaak van Zwolle in Doepark Nooterhof zondag 10 juni 2012 11.00 tot 17.00 uur In samenwerking met:


5

Nieuws

Mei 2012

PEC is back, ook de vrouwen van PEC vinden hun stek! ben ook nog bestuurslid bij Be Quick. Ik vorm, zeg maar, een verbinding tussen de samenwerkende clubs.’Op dat vlak heeft ze ook haar eigen visie en droom. Suzanne oppert: ‘Het hockey in Zwolle gaat binnenkort samen. Bundelen betekent kracht en op die manier kun je hoger presteren, maar ook de sport interessant houden voor de speelsters die recreatief bezig willen zijn. Wat dat betreft zou het mooi zijn als het damesvoetbal in Zwolle ook ondergebracht wordt bij een club. Nu heb je her en der soms halve damesteams, moet je schuiven met speelsters van bijvoorbeeld Be Quick naar Berkum, of van HTC naar ZAC. In mijn opinie komt dat het damesvoetbal niet ten goede. Verbinden, dat zou mijn ultieme droom zijn, maar net als met het op de kaart brengen van professioneel damesvoetbal, dat zijn processen. Maar waar een wil is, is een weg.’

speelsters van heinde en ver om hun ambities waar te maken. Over de inzet tijdens trainingen en wedstrijden is dan ook nooit te klagen. Iets waar de mannen nog van kunnen leren’, vertelt ze er met een glimlach bij.

goed aan de weg. Zo geven speelsters van ons team voetbalclinics. In samenwerking met Peter Vader zetten we ons daarnaast in voor de Care Clowns. Dit is een organisatie die zich inzet voor ouderen en demente bejaarden. Op die manier genereren we budget en naamsbekendheid. Ook moet je, als er niet veel geld aanwezig is, creatief zijn. Om de doorstroming naar het eerste elftal te bevorderen wordt er volgend seizoen hoogstwaarschijnlijk een ‘beloften elftal’ opgericht. Dit is een soort tweede team. De meisjes die hier in komen spelen, gaan dan naar het Centre of Sport and Education van het Thomas á Kempiscollege. Op die manier kunnen ze onder schooltijd trainen en creëer je als het ware een reservoir van toekomstige talenten en dus continuïteit. De besten stromen door richting het eerste elftal van PEC Zwolle (ja, ook het damesteam krijgt de naamsverandering) en de meisjes die daarvoor niet in aanmerking komen, kunnen rijpen in het eerste damesteam van Be Quick. Dit team speelt in het hoogste amateurniveau bij de dames. Tevens komt er volgend jaar een samenwerking met het Belgische vrouwenvoetbal. De eerste helft van het seizoen speel je tegen alleen Nederlandse clubs. De eerste vier gaan dan in een soort play-off systeem spelen tegen de beste vier van onze zuiderburen, evenals de laatste vier. Hierdoor wordt het voetbal op een hoger plan getild!’

Toekomstplannen Het vrouwenvoetbal heeft nog niet de exposure en het geld van het mannenvoetbal. Suzanne: ‘toch timmeren we

Verbinding is kracht! Dat de Assendorpse een bezig bijtje is, bewijst ze ook met haar bestuurlijke activiteiten. ‘Ja’, zegt ze met een lach, ‘ik

Wilt u meer weten over meisjes/vrouwenvoetbal, of een wedstrijd gratis bezoeken: Zie de websites van onder andere FC Zwolle en Be Quick.

Foto: Martijn Kleingeerts Suzanne in actie voor FC Zwolle

De maand april was voor voetbalminnend Zwolle en Assendorp een waar festijn. De plaatselijke trots, de FC, werd kampioen van de Jupiler League en promoveerde daarmee naar het walhalla van het nationaal voetbal. ‘PEC is back!’ Wat echter iets minder bekend is, is dat het eerste vrouwenteam van FC Zwolle al een aantal jaren op het hoogste niveau acteert! Qua prestaties doen ze het misschien iets minder dan de mannelijke evenknie, voorlaatste worden is het doel van dit seizoen, maar de inzet en met name beleving zijn er niet minder om! Door: Emiel Löhr ‘Je moet het vrouwenvoetbal niet vergelijken met het mannenvoetbal.’ Aan het woord is de Assendorpse Suzanne Herpel. Sinds 2009 is deze van geboorte Pijnackerse woonachtig in de Zwolse wijk. Na eerst aan ballet, hockey, atletiek en paardrijden te hebben gedaan, werd vanaf haar 13e voetbal de grote passie in haar leven. Ze vervolgt: ‘Vanaf mijn 14e heb ik tot mijn 28e in het eerste vrouwenteam van Be Quick gestaan! Dit seizoen heb ik de overstap

naar het damesteam van FC Zwolle gemaakt. Helaas kan ik vanwege mijn werk, fysiotherapie, hier geen vervolg aan geven. Ik keer daarom na dit seizoen terug bij de dames van Be Quick, want het spelletje, de geur van het groene gras en de gezelligheid wil ik nog niet missen.’ Vrouwenvoetbal: een serieuze aangelegenheid Vrouwenvoetbal. Vaak wordt er dan, met name door mannen, schamper om gelachen. ‘Mannenvoetbal,’ aldus Suzanne, ‘heeft al zo’n lange traditie, naam en faam, daar kunnen wij nog niet aan tippen. Daarom kun je het professionele damesvoetbal ook het beste vergelijken met topvolleybal of hockey. In deze sporten is het ook hard trainen, je hebt contracten en er wordt op een hoog niveau gepresteerd. Echt leven kun je er niet van. Maar,’ vervolgt ze, ‘we zijn op de goede weg. Bij FC Zwolle spelen en trainen we in het stadion en alle faciliteiten die de mannen hebben, hebben wij ook. We hebben betaalde trainers (Bert Zuurman, oud-speler van FC Zwolle met als co Sebastiaan Borgardijn) en omdat we zo hoog spelen, komen de

Canon Business Center Zwolle helpt Basisschool Het Mozaiek Canon Business Center Zwolle gaat Basisschool Het Mozaiek in Zwolle helpen de schoolpleinen van beide locaties op te knappen. In het kader van maatschappelijke betrokkenheid zetten de medewerkers van Canon Business Center Zwolle (CBC Zwolle) zich in voor een vernieuwd schoolplein bij de basisschool. Anniek van Vilsteren van de oudervereniging van de school geeft aan: “Onze schoolpleinen kunnen wel een vernieuwing gebruiken. Wij liepen al enige tijd met dit plan rond. We zijn erg blij met de extra hulp”. Vrijdag 15 juni steken de medewerkers van CBC Zwolle de handen uit de mouwen. Gewapend met verfkwasten en gereedschap zijn zij een hele dag aanwezig op de schoolpleinen van Het Mozaiek. “Wij zijn enthousiast over het idee om wat te kunnen doen voor een instelling in ons gebied. Als regionaal Canon Business Center zitten wij bijna om de hoek. Daarnaast is het ook leuk om dit gezamenlijk als team uit te voeren”, aldus Wout Roelofs, directeur van CBC Zwolle.

Stek! Hoewel Suzanne dus zelf stopt met het profvoetbal en een niveau lager gaat spelen, blijven de passie, ambities en dromen bestaan. Onze wijkbewoonster is geen passieveling, die achterover op de bank zit (hoewel ze dat soms ook heerlijk vindt) maar iemand die actief binnen en buiten de lijnen van zich laat horen! Dit om het damesvoetbal die plek te laten krijgen die het behoort te hebben. Suzanne tot besluit: ‘PEC vindt heus wel haar stek!’

Foto: Emiel Löhr Suzanne Herpel is geen ‘bankzitster’ !

En weer komt een stukje Assendorpse geschiedenis boven water

FC Zwolle wordt PEC Zwolle Nadat FC Zwolle vorige maand promoveerde naar de Eredivisie was er groot nieuws: ‘FC Zwolle gaat weer PEC Zwolle heten. Daarmee komt een legendarische naam weer terug in voetballand. PEC staat voor Prins Hendrik en de Ende Despereert Nimmer Combinatie. Deze combinatie was in 1910 het resultaat van de fusie van de clubs Prins Hendrik en de Assendorpse vereniging ‘Ende Despereert Nimmer’. Deze opvallende verenigingsnaam komt voort uit Bredero’s tekst ‘Ende Despereert Niet’. Het was het motto dat Bredero, een beroemd 17de eeuws schrijver en dichter, boven al zijn teksten schreef. Door: Frank Maurits Begin in Assendorp De bron van PEC Zwolle ligt in Assendorp. In 1904 werd onder haar eerste naam de vereniging Assendorper Voetbal Club opgericht, die al vlug daarna bekendheid verwierf onder de naam AVC. De Assendorpers waren wel vaker creatief met hun namen: de voet-

balclub heeft slechts vijf jaar bestaan maar wel vijf namen gehad, na ‘AVC’ werd het eerst nog ‘Voorwaarts’, toen ‘Volharding’, vervolgens ‘Sallandia’ en tenslotte ‘Ende Desespereert Nimmer’. In 1910 fuseerden Prins Hendrik en Ende Despereert Nimmer tot P.E.C. Dat was vooral een slimme zet van Prins Hendrik, een club die steevast in de onderste regionen van de standen bivakkeerde, terwijl Ende Despereert Nimmer in 1910 promoveerde naar de 2e klasse. Het nieuwe P.E.C. speelt dan niet meer in Assendorp, maar in Spoolde. De eerste twee decennia van haar bestaan speelde PEC onafgebroken in de 2e klasse. Hoogtepunt was het kampioenschap in 1917 waarmee een plaats in de promotiecompetitie werd afgedwongen, maar daarin kwam PEC niet verder dan de derde plaats. In 1923 verhuist PEC naar De Vrolijkheid. Atletiek Dat ook de atletiekvereniging PEC heet, is natuurlijk geen toeval. In de

beginjaren van PEC werd in de winter gevoetbald en werd in de zomer voornamelijk aan atletiek gedaan. Op 12 juni 1910 presenteerde PEC zich dan ook als ‘Voetbal- en Atletiekvereniging PEC’. De voetballers gingen in 1974 naar het betaalde voetbal onder de naam PEC Zwolle. De atletiekafdeling ging zelfstandig verder onder de naam ‘av PEC 1910’. Beide PEC’s hebben dan nog hetzelfde shirt, groen-wit gestreept. Als de voetbalvereniging PEC in 1990 haar naam verandert in FC Zwolle speelt ze verder in blauw-witte shirts. Met ingang van het nieuwe seizoen zal PEC Zwolle de thuiswedstrijden in de bekende blauw-witte shirts blijven spelen, het zijn immers de Zwolse kleuren. In de uitwedstrijden daarentegen zullen de spelers van PEC Zwolle weer de aloude groen-wit gestreepte shirts dragen. Een mooi compromis dat de geschiedenis weer doet leven!


6 Column

Nieuws door: Emiel Löhr

Mei 2012

Assendorper ondernemers werken samen Zo’n 70 gezinnen vormen het netwerk van ouders en opvoeders van alle kinderen die bij het Oppashuis komen. Ieder jaar organiseert Mirjam Schwarte, eigenaar en coördinator van het Oppashuis, een ouderavond voor alle BSO ouders. Vanderwerf-trainingen.nl en Oppashuis Assendorp werkten samen op de onlangs gehouden ouderavond van de BSO.

‘Poolse invasie’

Bevrijdingsdag is weer geweest. Stilstaan bij vrede en vrijheid. Het is al weer 67 jaar geleden en één van de lessen die we hier wel uit geleerd hebben is dat verdraagzaamheid toch een groot goed is. Om de verdraagzaamheid binnen de vier muren in Assendorp te bewaren, heeft er tijdens de meidagen een verbouwing plaatsgevonden in het huis van ons. Via het bedrijf ‘vlug, discreet en voor weinig’ waren er mannen besteld. Een week lang hebben ze bij ons geresideerd, om de muurtjes te metselen, te stuken en te voorzien van een likje verf. Eerst een grote schrik bij binnenkomst. ‘Hoeden-morhen’. ‘Verdikkie, Polen! Zelfs hier in de wijk’, zo schoot het door me heen! Maar ja, als gastvrije Assendorper wil je eerst zien en dan pas oordelen. Na drie dagen leek het alsof er in het huis een veldslag had plaatsgevonden. De mannen praatten de hele tijd en het leek (kon ze immers niet verstaan) alsof de Poolse Landdag z’n herintrede had gemaakt. Voorzichtigheidshalve was ik via internet (dat functioneerde nog wel) toch wel even op zoek gegaan naar dat ene ‘meldpunt’. Zekerheid voor alles! Na deze bewogen dag kwam er schot in de zaak. Mijn vooroordelen waren te voorbarig! Op dag vier kwamen de contouren van het prachtig afgeleverde werk van dag vijf in zicht. Wat een toppers deze mannen. Het was vrijdag en alles was zoals wij het ons voorgesteld hadden. Een lach verscheen op ons en hun gezicht! Wodkaatje en karbonaadje? U raadt het al; na een stuk of vijf van deze versnaperingen praatte ik (zo verzekerden Lucasz en Bob de BOB mij) het beste Pools dat zij ooit gehoord hadden. Als vrienden gingen we, op zaterdagmorgen vroeg, uit elkaar en met een hartelijke ‘dzekoeje bardzo’ (wat hartelijk bedankt betekent) namen we afscheid. Pas achteraf besefte ik dat mijn ‘melt-punt’ qua alcohol iets eerder kwam dan de hunne. Tja… wat doen we dan moeilijk over de ‘Poolse invasie’ die er volgens sommige media en partijen blijkt te bestaan. Trouwens, 67 jaar geleden deden we er helemaal niet moeilijk over, toen Poolse divisies (ook een soort van invasie toch) ons voor een groot deel bevrijd hebben!

Tijdens deze ouderavond werd de interactieve workshop ‘ AAN TAFEL’ !!!!!!, overleggen en samen beslissen aan de keukentafel, gehouden. De workshop is bedoeld voor alle volwassenen die omgaan met kinderen : (groot) ouders, docenten, oppasouders en begeleiders van kinderen van 5 tot 13 jaar. In de workshop gaat het over gewone dingen die je als volwassene met kinderen regelt: konijnenhok schoonmaken, kamer of spullen opruimen, sporten, speelafspraken met vriendjes en vriendinnetjes, wat doen we met de feestdagen. Je kunt wachten tot iets helemaal niet meer loopt. Effectiever is om regelmatig kort bij elkaar te komen als volwassenen en kinderen, bijvoorbeeld één keer per 2 weken. In een half uurtje kun je met elkaar overleggen en afspraken maken. De workshop biedt een format, een concrete opzet van een manier voor zo’n (familie) overleg. Respect, inspraak van alle deelnemers/familieleden staan daarin voorop. Afspraken zijn niet zomaar wat om van het gezeur af te zijn, dat weet iedere volwassene. Hoe dan WEL: daar gaat deze Workshop over. Een onderdeel daarbij is ook : de keuze van onderwerpen waarover je overlegt en verbindende communicatie - wat is dat? Reacties deelnemers ‘ Wij ervaren dagelijks hoe lastig het kan zijn om op een goede manier met kinderen in gesprek te zijn, afspraken te maken en prettig te communiceren’ , zeggen Mirjam en collega Marcella. ‘Velen van ons zijn professionals

die met kinderen werken en ouders die zelf kinderen hebben. Wij waren door één van onze teamleden enthousiast geworden over deze workshop, omdat je als deelnemer snel een aantal inzichten over je eigen communicatie met kinderen opdoet. En dat is belangrijk voor thuis en voor onze werkvloer.’ ‘ Ik heb vanavond geleerd hoe belangrijk de toon is bij alles wat ik zeg. En ook hoe ik nee zeg tegen mijn kinderen,

Samenwerking De eerste samenwerking tijdens de ouderavond resulteert in een tweede afspraak voor een workshop in september of november. Dit wordt bekend gemaakt via www.vanderwerftrainingen.nl en bij het Oppashuis aan de Groeneweg of op www.hetoppashuis. nl. Ook kleine groepen particulieren (ouders, grootouders), oudercommissies, schoolbesturen en teams van onder-

Groeneweg en biedt pedagogische dagopvang in groepjes van 6 kinderen van 0 tot 4 jaar. De B.S.O. groepjes bestaan uit 10 kinderen. Hiervoor is bewust gekozen, omdat de kinderen op deze manier genoeg aandacht kunnen krijgen als zij dit wensen. Er worden programma’s met vooral creativiteit geboden, voor kinderen die voor en na schooltijd komen in de Buitenschoolse Opvang. Van der Werf-Trainingen is

Ilse en Marcella Miellet van het Oppashuis Assendorp, heten Maarten@vanderwerf-trainingen welkom voor de Workshop ‘Aan Tafel’ !!

op een neutrale manier, zonder altijd veel uit te leggen. Anders heb je vaak meteen spanning en gedoe….’, zegt één van de ouders. ‘Je weet eigenlijk wel dat het bij communicatie vooral over luisteren gaat, dat leren wij ook op onze opleiding’, voegt een stagiaire toe die ook meedeed aan de workshop en stage loopt bij het Oppashuis. ‘En tòch is het anders bij verbindend communiceren , ik ga er verder over nadenken.’

wijsgevenden of andere professionals , kunnen met van der Werf -trainingen de workshop aanbieden en organiseren. Naast bovengenoemde workshop biedt van der Werf- trainingen ook de volgende workshops ‘In gesprek…..’, in gesprek blijven met pubers en ‘Als je doet wat je deed, krijg je wat je kreeg’, aan. Ondernemers Het Oppashuis is te vinden aan de

te vinden aan de Dr. Stolteweg en aan de Assendorperdijk 174. Het bedrijf levert maatwerk trainingen, coaching en conflict bemiddeling. Uitgangspunt bij alles wat de trainers en coaches doen, is verbindend communiceren . Hoe blijf je met elkaar in verbinding, als communicatie lastig wordt. Dat is voor thuis en voor de werkvloer noodzakelijk om het voor iedereen prettig te houden.

‘Neerlands oudste bigband’ in Muziek in de Tent Door Guido Verbeek Een begrip in Zwolle en omstreken, de Bigband Allotria treedt zondag 10 juni op in de muziektent aan het Assendorperplein. Allotria bestond al in de jaren dertig van de vorige eeuw als dansorkest, met blazers en strijkers. De karakteristieke Allotria-sound is in de wijde omgeving van Zwolle beroemd. Bigband Allotria stond de afgelopen jaren met gerenommeerde artiesten als Denise Jannah, Sjoerd Dijkhuizen, Allard Buwalda, Martijn Sohier en Edwin Rutten op het podium. Een bigband is een muzikaal ensemble, die vooral geassocieerd wordt met het spelen van jazzmuziek. Bigbands werden bijzonder populair in de jaren dertig en veertig van de 20e eeuw tijdens de periode van de swing. Een bigband bestaat gewoonlijk uit 12 tot 25 muzikanten en omvat een instrumentarium van saxofoons, trompetten, trombones en een ritmesectie. Cross-overs De laatste jaren werkt Allotria, naast de reguliere concerten, samen met diverse solisten, ensembles en groepen. Zo waren er cross-overs met het Zwols Symfonie Orkest (2002) en het Zwolse Vocaal Ensemble (2003; Requiem van Nilse Lindberg voor koor en big band) en concerten met de voormalige Zwolse rapband Opgezwolle, Denise Jannah, Erwin Nijhof, Erikah Karst, Peter van Soest, Fay Lovski en Margareth van Munster. Bandleider Herman Nijkamp De grote naam achter Allotria is de huidige bandleider Herman Nijkamp. Hij is een gevestigde naam in de Nederlandse jazzscene en vooral bekend als trompettist. Daarnaast heeft hij een puike stem en is hij een multi-instrumentalist in het bigband genre. ‘Als hij had gewild, had hij internationaal kunnnen doorbreken’ en ‘Muziek zit hem in het bloed’ zijn zo wat opmerkingen die door collega-musici geplaatst worden over Nijkamp. Herman Nijkamp is als vocalist en trompettist actief op internationale podia in Tunesië, Chicago, Maleisië en Singapore. Millennium big band Hij speelt ook in de Millennium bigband, waarmee hij verschillende concerten in binnen- en buitenland verzorgde, waaronder in New York en Roemenië. Spelend met de Millennium bigband begeleidde hij vele internationale artiesten als Ak van Rooyen, Silvia Droste, Benny Baily, Jiggs Wigham, Bob Malach, Lee Konitz, Bobby Shew en vele anderen. Daarnaast speelt hij in de Zwolse big band Jazz Art o.l.v Bert Feiffer en in de bigband Straight Ahead. Naast zijn bestaan als muzikant is hij ook als docent klein en groot koper werkzaam aan de muziekscholen de Muzerie in Zwolle, Mamuze in Epe en De Hank in Heerde. Allotria speelt op zondag 10 juni a.s. in de muziektent van 14.00 uur tot 16.00 uur op het Assendorperplein. Foto:martijnvanlimbeek.com

Enkele leden van Allotria met rechts bandleider Herman Nijkamp


7

Assendorp

Mei 2012

Doepark Nooterhof blijft verbeteren, vernieuwen en vergroenen

Een rustige oase middenin een drukke stad Foto: Jan Koldewijn

Spelende kinderen in de Nooterhof

Doepark Nooterhof is in 2009 opengegaan. Het park was sterk verwilderd en werd volledig opgeknapt en omgetoverd tot een prettig en veilig verblijfspark met veel faciliteiten. Inmiddels wordt het park, dat wordt geëxploiteerd door Landstede, goed bezocht en zit het terras van het theehuis regelmatig vol. Tijd om na drie jaar weer eens te gaan kijken hoe het er voor staat, want in de Nooterhof blijven de ontwikkelingen doorgaan. Door: Aukje Schonewille Waterspeeltuin De Nooterhof heeft een waterspeeltuin voor de allerkleinsten. Deze tuin heeft wat meer zitruimte gekregen voor de ouders. Er is een fraaie bestrating aangebracht en van boomstammen zijn banken gemaakt. Ouders kunnen nu van dichtbij hun spelende kinderen in de gaten houden. Op een bord staat

te lezen dat de waterspeeltuin een schenking is van Waterschap Groot Salland, dat hiermee haar maatschappelijke betrokkenheid toont. Een mooi initiatief waarmee al veel kinderen een groot plezier is gedaan. Totemtuin Wat verderop in de tuin staat sinds de opening van het park een totempaal. Daar is nu een ravotplek voor oudere kinderen van gemaakt. Ze kunnen hier spelen in het zand, door tunnels kruipen en de zandhopen omtoveren tot fort of berg. Ook hier kunnen ouders vanaf het terras een oogje in het zeil houden. Stilteplek In het deel rechts van het Theehuis is een klein bouwwerk onder een dak van bladeren gemaakt. Dit is de nieuwe stilteplek van Doepark Nooterhof. Als je hier gaat zitten, sluit je vrijwel alle rumoer van buiten af en kun je

genieten van de stilte van de natuur. Dit deel van het park is toch al de moeite waard. Loop maar eens door de wilgentunnel (kunstig gemaakt van opgeschoten wilgentenen die in elkaar gevlochten zijn tot een tunnel) naar de vijver. Zeer geschikt om mooie foto’s te maken! Vrijwilligers tuin Vrijwilligers zijn van groot belang, ook voor de Nooterhof. Hier zorgen ze er voor dat het vele groen in het park goed onderhouden blijft. Verder zorgen ze voor zaaien en aanplanten van de nieuwe oogst in de Tuin van de Vergeten Groenten en de Kruidentuin en de Bijen- en Vlindertuin. Een deel van de producten wordt gebruikt in het Theehuis. In totaal zijn er zo’n 30 vrijwilligers bij betrokken!

menstellen van de menukaart van Theehuis Earthship. Deze producten passen namelijk heel goed bij het duurzame karakter van het park. Verschillende leveranciers uit Zwolle en omgeving leveren wekelijks verse groenten, fruit, brood, cake, ijs, bier, kaas, worst en vleeswaren uit de streek. De menukaart biedt een keuze uit diverse verse salades, tosti’s en verse broodjes. En alles is prettig geprijsd. Zeker de moeite waard om hier een hapje te eten.

diverse avonden zijn er lezingen over uiteenlopende, groene onderwerpen, door onder andere de KNNV, IVN en de Nederlandse Geologische Vereniging. Kijk voor de actuele agenda op www.doeparknooterhof.nl Openingstijden Doepark Nooterhof is tot eind oktober dagelijks open van 10.00 uur tot 19.00 uur. Toegang is gratis.

Veel activiteiten in 2012 Er is de komende maanden weer veel te doen in Doepark Nooterhof. Zo vindt er op 3 juni het IVN Waterspektakel plaats. Op 10 juni is er de Streekmarkt ‘De Smaak van Zwolle’ en op

Infowinkel In gebouw de Kruidwisch, tegenover de hoofdingang van het park, bevindt zich de Infowinkel van Doepark Nooterhof, óók gerund door vrijwilligers. Hier kun je meer informatie krijgen over het Doepark en het Earthship, maar ook zaden van vergeten groenten, cadeauartikelen uit de Wereldwinkel; je kunt er ook een aantal heerlijke streekproducten kopen. De winkel is iedere woensdag- en vrijdagmiddag geopend van 13.30 uur tot 17.00 uur. Er wordt nog gezocht naar vrijwilligers die ook op zaterdag en zondag de infowinkel willen bemensen. Interesse? Mail naar: info@doeparknooterhof.nl. Theehuis Earthship Het gebruik van streekproducten vormde het uitgangspunt bij het sa-

Eigen foto Doepark Nooterhof

Ondernemersnieuws Mama2b

Reitsma

Courgettesoep met rode peper (6 personen) Wat heb je nodig? ● olijfolie ● 2 courgettes in stukken gesneden ● 1 ui in stukken gesneden ● half teentje knoflook ● 1/4 rode peper fijn gesneden (zaadjes eruit) ● pesto naar smaak (1 tot 2 eetlepels) ● parmezaanse kaas (ongeveer 1 eetlepel of naar smaak) ● 1,5 liter groentebouillon ● 100 cc slagroom ● scheutje Pernod (anijslikeur) Aan de slag: Zet een kookpan op, doe hier een beetje olie en fruit de ui met de knoflook en rode peper. Doe de courgette erbij en laat het even verder bakken. Blus af met een beetje Pernod en doe dan de groentebouillon erbij. Laat het geheel ongeveer 20 minuten koken op middelhoog vuur. Doe de pesto erin en pureer de soep fijn met de staafmixer. Dan de parmezaanse kaas erbij en draai vervolgens het gas laag. De room erbij, nog een scheutje Pernod erbij en je soep is klaar. Als je wilt kun je er vis bij serveren of gerookte zalmsnippers door de soep doen. Eet smakelijk!

Mannen van Assendorp opgelet!

Nieuwe zwangerschapscursus in Zwolle Voor wie geen zin heeft in een ‘ouderwetse‘ zwangerschapscursus is er nu de mama2b zwangerschapscursus. Vragen rondom zwangerschap, bevalling en kraamtijd worden op een eigentijdse, hippe en leuke manier beantwoord. Doel van de cursus is om te vertrouwen op je lichaam, om zo de bevalling positief tegemoet te zien. Er is veel aandacht voor het ontmoeten van andere zwangere vrouwen en het delen van ervaringen. De cursus bestaat uit 6 bijeenkomsten voor, en 1 bijeenkomst na de bevalling. De cursuslokatie is SamenZwolle aan de Nieuwe Markt 1a. Deelname aan de eerste bijeenkomst is vrijblijvend. Voor meer informatie of aanmelden: www. zwangerzwolle.nl of mail naar: info@zwangerzwolle.nl

U hoeft niet langer in de stad te lopen om een goede spijkerbroek te vinden. Reitsma, vroeger al hèt adres om een fameuze Wrangler spijkerbroek te kopen, verkoopt ze nu weer! Naast Wrangler zijn er nu ook de fijne spijkerbroeken van Bram’s Paris. De goede broek is zo gevonden: Reitsma verkoopt ze namelijk in alle lengte- en breedtematen. De outfit wordt compleet met een leuk shirt, overhemd of trui, want dat alles heeft Reitsma óók. Kom eens kijken in onze vernieuwde winkel aan de Assendorperstraat: u bent van harte welkom!

Reitsma Assendorperstraat 39 Tel: 038-3317785


8

Bevrijdingsfestival

Mei 2012

Bevrijdingsfestival wéér een succes

BFO 2012

Als buurtbewoner zag ik elke dag de opbouw op het festivalterrein verder vorderen, het festival kwam steeds dichterbij. Om voor de krant een rapportage te maken, ging ik dit jaar eens feesten met een aantekeningenboekje en een pen in de hand. Door: Sabine Boschman

Foto: Mirjam Blok

Foto: Mirjam Blok

Toen de dag daar was begon het festival met het ontsteken van het bevrijdingsvuur en een muzikale opening van de Vuurvogel met als gasten onder meer Erwin Nyhoff en Lenny Kuhr. Een mooie opening waarbij de bewoners van de verzorgingshuizen volop zaten te genieten. Ik ben toen even verder het terrein opgelopen en daar kreeg ik een indruk van wat er overal te doen was: mooi om te zien dat het hele park betrokken wordt bij het festival. Het water voor varen, peddelen en waterballen maar ook als expositieruimte en podiumplek. Het ‘eiland als familieplein’. Er was van alles te doen voor gezinnen en de speeltuin even verderop werd gebruikt bij Avenue Liberté. Bijzonder mooi bedacht om het speeltoestel voor de toeschouwers te gebruiken en als theatergroep hier middenin een stuk op te voeren. ‘s Middags en ‘s avonds heb ik samen met een paar vriendinnen het festival bezocht. We hebben met z’n allen genoten van de goede sfeer en de verrassende optredens. We stonden op het midden van het veld en het was geweldig te ervaren hoe de mannen van Chef’ Special het publiek met de fingerlights meekregen met een wave, prachtig gezicht. Van Velzen maakte er als afsluiter een prachtige slotact van, waarbij het hele veld vol stond met mensen. Wij hebben staan springen en zingen. Ik kijk terug op een geslaagd festival. Als bezoeker èn als buurtbewoner heb ik de organisatie als succesvol ervaren, dit jaar heerste er een gemoedelijke sfeer. Het was niet te druk of te vol en er was voor elk wat wils. Inmiddels is de afbouw weer in volle gang en kijk ik alweer uit naar het volgende festival.

Foto: Sabine Boschman

Hubble OrkeStar op het BFO Flex Impact Uw lokale uitzendbureau met oplossingen voor al uw personele vraagstukken. Tijdelijke klus? Vakantiekrachten nodig? Payrolling interessant? Kom gerust binnen om vrijblijvend kennis te maken!

Assendorperstraat 56, 8012 CA Zwolle Tel: 038-4212190, www.flex-impact.nl

Eindelijk was het dan zover. De Zwolse band Hubble OrkeStar keek er zo naar uit: optreden op het BFO! Na een optreden in het befaamde Paradiso was dit hun volgende mijlpaal: spelen op het Abbottpodium van het Bevrijdingsfestival Overijssel in je eigen Zwolle. Tekst en foto’s: Mirjam Blok

Hubble OrkeStar is een Zwolse band met een aantal Assendorpers in zijn gelederen. Spelen dichtbij huis dus. Achter de schermen werd het al gezellig toen de band zich aan het opwarmen was. Toen de band het podium opging werd het feestje daar voortgezet. Het plezier van de muzikanten straalde af op het publiek. Het publiek ging massaal uit het z’n dak bij de vrolijke klanken van de muziek. Na het optreden was muzikant Joost Koppert erg blij: ’Wat hebben we fijn gespeeld, het publiek reageerde uitbundig. Wat is spelen toch een feest – zeker op zo’n festival!’ Hubble OrkeStar backstage, van links naar rechts: Bob Joosen, Wilfred Kroes, Joost Koppert, Reinder van Raalte, Klaas Klein, Lenno Straatsma, Robbert Jan Wubs en Miou Kaper. Het Abbottpodium


9

Bevrijdingsfestival

Mei 2012

Foto: Sabine Boschman

Foto: Susanne Gilsing

Foto: Sabine Boschman

Foto: Susanne Gilsing

Foto: Mirjam Blok

Foto: Mirjam Blok

Foto: Mirjam Blok

In het hart van Assendorp, de gezelligste wijk van Zwolle, ligt Café Petit Restaurant Kaya. Bij Kaya vindt u gerechten uit de Turkse keuken tegen een betaalbare prijs. Tevens kunt u bij ons terecht voor bedrijfsfeesten, recepties en catering. Graag willen wij u uitnodigen om eens vrijblijvend binnen te lopen en te bespreken wat de mogelijkheden zijn.

Jaarmarkt

Tijdens de jaarmarkt heeft Kaya weer de Kaya specials, Broodje Hamburger en Broodje Braadworst, op de kraam. Vanaf 20:30 uur: live muziek!

EK Voetbal

Tijdens het EK voetbal zijn alle wedstrijden op een groot beeldscherm te bekijken.

Café The Pool

Café Kaya

Assendorperstraat 91/93/95, Zwolle Tel: 038-4230266 www.cafekaya.nl Maandag en dinsdag gesloten m.u.v. feestdagen


10

Nieuws

Mei 2012

Norberts dagboek

Lana met henna op haar handen

Soms kan je het gevoel bekruipen dat wat onze stichting ‘Vrienden van Kind’ doet in dat immense land India, een druppel op de gloeiende plaat is. Realiseer je dan dat hoe kleinschalig ook, ons project een wereld van verschil maakt voor de kinderen en volwassenen die de stichting tot dusver heeft geholpen. Norbert is zojuist weer teruggekeerd uit India, zijn belevenissen heeft hij bijgehouden in een dagboek. Begin april De afgelopen periode ging veel van mijn tijd en aandacht naar Lana en Aisha. Lana onderging in maart een zware operatie waarbij een deel

van haar heupbot werd verwijderd. Vanwege de ernstige verwaarlozing van haar doorligwonden had zij een botontsteking opgelopen. Beide meisjes hebben jarenlang gewoond in het huis van Yvonne Lomax die als weldoenster bekend staat in de stad Belgaum. We zijn erachter gekomen dat niet alles is wat het lijkt in dat huis, zowel qua verzorging als financieel. Half april Wat er wel niet kan gebeuren in een paar weken tijd. Lana is na een goed herstel ontslagen uit het ziekenhuis en verblijft samen met Aisha in een overheidsinstelling. Een plek waar het in mijn ogen voor Lana onmogelijk is om

Geven voor Leven

Collecte voor Maud!

te wonen. Die plek is totaal niet voor gehandicapten ingericht. Daarom heb ik alles op alles gezet om zelf een plek voor beide meisjes te vinden. Doordat zij beiden niet meer onder het gezag van Yvonne Lomax vallen, vallen ze nu onder het gezag van de overheid. Iemand moet officieel de voogdij en verantwoording over de meisjes op zich nemen en dat viel nog niet mee. De eerste oplossing, een huisje op het K.H.I.(Karnataka Health Institute), werd niet goed bevonden. Dus moest ik op zoek naar een andere mogelijkheid en die heb ik gevonden. Ik heb nu een huisje gehuurd buiten het ziekenhuisterrein met een gezin als buren die de wettelijke verantwoording op zich nemen, gekoppeld aan mezelf. Ook heb ik een lerares en fysiotherapeut gevonden zodat zij kunnen beginnen met onderwijs en Lana ook met haar revalidatie kan beginnen. Doordat ik de rechtszaak tegen Y. Lomax gewonnen heb en daardoor alle 6 kinderen uit haar huis zijn weggehaald, heeft zij slechte plannen met mij. Ik werd 5 dagen achtervolgd totdat de man die ingehuurd was door Lomax aangehouden werd. Dit was een zeer onaangename ervaring na de bedreigingen die daaraan vooraf waren gegaan. Er werd een kapotte glazen fles uit een menigte naar me toe gegooid en er werd een plasje bloed onder mijn hotelkamerdeur gespoten. Gelukkig is dat nu voorbij. Ons eerste voorstel

om te bouwen op het K.H.I ging niet door vanwege problemen met de elektriciteitsvoorziening. Dus uiteindelijk is er grond gekocht, aangrenzend aan het K.H.I. Dat betekende opnieuw een bouwvergunning, stroom en water aanvragen. Om het startbedrag voor de bouw in India te krijgen, viel het ook tegen door beveiliging en procedures van de overheid. 25 april Wat een belevenissen allemaal. De spanningen van mijn aanhouding in het hotel, de valse beschuldigingen van mevrouw Lomax en de rechtszaak komen er nu pas uit, nu alles weer rustig begint te worden. De laatste dagen in India verblijf ik bij Patil op zijn paleis. Morgen beslist de rechtbank en dan hoop ik officieel toestemming te krijgen voor Lana en Aisha. Dat zou mooi zijn, morgen vertrek ik weer naar Nederland, het zou een pak van mijn hart zijn als ik weet dat de meisjes in goede handen zijn. Patil zegt me dat ik me geen zorgen moet maken, maar ondertussen maak ik me behoorlijk veel zorgen. Eind goed al goed denk je dan, maar dat gaat deze keer niet op helaas. Ik heb alles gedaan naar mijn vermogen maar de procedure om Lana en Aisha op het K.H.I terrein te krijgen is nog niet rond. Het is een kwestie van tijd wordt er gezegd. Maar feit is dat ik moet leven tussen hoop en wanhoop.

De laatste twee weken waren zwaar door veel instanties, 6 valse aanklachten door Mrs. Lomax, bedreigingen en Lana en Aisha niet om me heen. Elke keer als ik de meisjes opzocht, had ik een krop in mijn keel, ook zij hadden dat en dat is niet zo mooi te beleven. Maar elke keer ze daar achter te laten en nu onderweg in een slepersbus en, niet wetende waar ze zijn, maakt me niet blij. Het overschaduwt de rest waar ik wel heel blij en dankbaar om ben. Het is definitief, we gaan bouwen naast het terrein van het K.H.I ons H.H.H., Holland Home for Handicapped. Eind november moet het gebouw opgeleverd worden en rond Kerst verwachten we de opening. En dat maakt me blij. Een plek waar we de kinderen welkom kunnen heten en de speciale aandacht die ze nodig hebben, geboden kan worden. Ik begon met wat er wel niet kan gebeuren in een paar weken maar dat is uiteindelijk 5 weken. Ik weet gewoon niet goed waar te beginnen. Mijn geduld is op en ik mis Juul, mijn zoon, en Angelique en de kids. Ook Chenia en kleinkind Maximus. Er moet in Nederland ook een hoop gebeuren en daar ga ik me weer geheel voor inzetten. Ik hoop mensen te vinden die mee willen werken aan dit project ‘Vrienden van Kind’. Ik dank NS voor alle samenwerking want zonder de support van de N.S. waren we niet al zover geweest.

Jaco en Paulien’s actie voor Maud € 1,50 gedoneerd aan Maud. Tijdens de jaarmarkt op 21 juni staat de Stichting Maud voor Leven in de kraam bij de Mitra Assendorp waar dan naast de wijn ook andere spulletjes worden verkocht. Fontcharmes Cabernet Sauvignon 2009 Deze wijn heeft een dieprode kleur met paarse tinten en een complex bouquet van rood en zwart fruit (kersen, zwarte bessen, pruimen), peper en drop. Zelfs het aroma van leer is aanwezig. Deze aroma’s komen op een diepe en harmonieuze wijze terug in de mond, waar ze voor een lange afdronk zorgen. Goed te combineren met wild, kaas, stoofvlees of gegrild vlees; ook geschikt als aperitief. De wijn is 3 á 4 jaar na de oogst op dronk. Jaco en Paulien

Foto: Nicole Westerkamp Foto: Nicole Westerkamp In week 22 (28 mei t/m 1 juni) staat een aantal bewoners uit de wijk Assendorp op voor de Stichting Maud voor Leven. Zij gaan in deze week collecteren voor Maud van Hamersveld, ook een bewoonster van onze prachtige wijk! Door: Ronald Velthuis Doel van deze bijzondere collecte is om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor de kleine Maud. Op 5 december 2011 hoorden haar ouders Sjoerd en Carlieke van Hamersveld dat hun dochter neuroblastoom (fase 4 met uitzaaiingen) heeft. Neuroblastoom is een zeldzame en agressieve vorm van kinderkanker, die een overlevingskans kent van 20%. In Amerika is een behandeling (immuuntherapie) ontwikkeld waarvan de toepassing bij Maud haar levenskansen zouden kunnen vergroten. De missie van Stichting Maud voor Leven is opgericht om Maud die kans te geven! Omdat er geen fondsen zijn die ouders volledig financieel ondersteunen, zamelt Stichting Maud voor Leven geld in voor de reis en het verblijf van een half jaar in Amerika voor de familie Van Hamersveld. De planning is om in augustus te vertrekken. Naast het ondersteunen van Maud en haar gezin zet de stichting zich in om andere ouders die in eenzelfde situatie verkeren te helpen. Maud is heel dapper en sterk en slaat zich goed door alle kuren heen. Helpt u mee Maud haar ziekte te overwinnen? Geef gul tijdens de collecte. Meer informatie? Kijk op www.maudvoorleven.nl.

De kleine Maud van Hamersveld woont in Assendorp. Maud is twee jaar en lijdt aan een zeer agressieve vorm van kinderkanker met de naam Neuroblastoom. Slechts 25 kinderen per jaar in Nederland krijgen deze diagnose. De overlevingskans is slechts 20%. Reden voor Jaco en Paulien een actie te houden tijdens de komende jaarmarkt. Maud slaat zich dapper door alle onderzoeken en behandelingen heen. Tussen de chemokuren door is ze vrolijk en tot nu toe zien alle uitslagen er goed uit. Dit betekent dat Maud na de laatste kuur hier in Nederland, omstreeks augustus 2012 voor een half jaar naar Amerika kan gaan voor een speciale immuuntherapie. Deze behandeling geeft Maud de kans haar ziekte te overwinnen. De zorgverzekering vergoedt de kosten voor de behandeling van Maud èn de reis- en verblijfkosten van één meereizende ouder. De reis- en verblijfkosten

in Amerika van beide ouders, Sjoerd en Carlieke, broer Niels (3) en tweelingzus Juul moet de familie zelf bekostigen. Stichting Maud voor Leven heeft als doel om de reis en het verblijf voor het hele gezin in Amerika mogelijk te maken. De zorgen om Maud zijn al zwaar genoeg en zeker in deze moeilijke tijd kan het gezin niet zonder elkaar. Stichting Maud voor Leven wil dit geld bijeenbrengen door het organiseren van diverse activiteiten, collectes, werven van donateurs etc. Kijk voor meer informatie op www.maudvoorleven.nl. Helpt u ons Maud te helpen? Dit kan bijvoorbeeld door het kopen van een speciale fles wijn die Jaco en Paulien van Mitra Assendorp exclusief voor Maud gaan verkopen. Beiden doen dit op persoonlijke titel, omdat ze zo begaan zijn met Maud. Vanaf 18 juni tot en met 23 juni verkopen zij de Fontcharmes Cabernet Sauvignon 2009 voor € 5,99 per fles. Per verkochte fles wordt


Ondernemers

Mei 2012

11 Advertorial

Flex Impact, een uitzendbureau met een visie

Echte match, echte dienstverlening Dit is te merken aan de persoonlijke aandacht die het bureau graag wil geven aan zowel werkgevers als werkzoekenden. ‘Graag willen we weten wie iemand is, we kijken niet alleen naar de CV, nee, we willen ook de achtergronden kennen van de kandidaten’, vertelt Jeroen Bouma, ‘Ook kennen we onze opdrachtgevers en zo weten we de juiste match te maken. Doordat we die juiste match kunnen maken, zijn we nog nooit een klant kwijtgeraakt, sterker nog, we krijgen steeds meer opdrachtgevers door onze werkwijze.’ Ondernemers Flex Impact is niet voor niets in Zwolle gevestigd. ‘Zwolle is centraal gelegen en daardoor een groot logistiek centrum met de Marslanden en de Hessenpoort. Niet vreemd dus dat we ons met name richten op het uitvoerende werk op het gebied van productie, techniek en

logistiek.’ aldus Bouma, ‘Onze opdrachtgevers weten dat we niet alleen de goede match kunnen maken, ook kunnen we flexibele werknemers op onze loonlijst plaatsen (payrolling). Zo worden personele risico’s voor onze opdrachtgevers kleiner. Juist in deze moeilijke economische tijden is dit een groot voordeel voor kleine ondernemers of het MKB. Daarnaast maakt het inzetten van tijdelijk personeel het voor ondernemers mogelijk in te spelen op veranderingen in de markt. Kleine ondernemers willen graag een snelle service en een vast contactpersoon, dat is wat Flex Impact hen kan bieden. Aan de werknemerskant willen we ook graag gemotiveerde mensen aan werk helpen.’

leven aan je werk, daarom is het plezier hebben zo belangrijk. Zelf ga ik elke dag met veel plezier aan het werk. Als ik denk aan de toekomst van Flex Impact is het vasthouden van de huidige dienstverlening het allerbelangrijkste; een optimale dienstverlening gebaseerd op een wederzijds vertrouwen, waarbij de belangen van alle betrokken partijen optimaal behartigd worden.’ Voor de Assendorpse ondernemers voegt Bouma nog graag iets toe: ‘Mochten er Assendorpse ondernemers zijn met personele vraagstukken; kom gerust eens binnenwandelen om te kijken of wij wat voor je kunnen doen.’

Plezier ‘En gemotiveerd blijf je als je plezier hebt in je werk’, vervolgt Bouma, ‘Je besteedt immers het grootste deel van je

Flex Impact Assendorperstraat 56 Tel.: 038 421 21 90 www.flex-impact.nl

Foto’s: WP Homan Direct tegenover het Dominicanenklooster bevindt zich een uitzonderlijk uitzendbureau, Flex Impact. In dit hart van Assendorp weten Jeroen Bouma en Geert Knol, oprichters van Flex Impact, als geen ander hoe een echte match gemaakt kan worden. Door: Mirjam Blok Beide heren hebben een jarenlange ervaring op het gebied van arbeids-

bemiddeling en flexibele arbeid. Deze ervaring leidde in 2008 tot het opzetten van een nieuw uitzendbureau, Flex Impact. Anders dan bij grote organisaties wordt ingezet op een optimale dienstverlening. Volgens Jeroen Bouma en Geert Knol kan dit alleen als de mens centraal staat. De mens centraal De mens staat bij Flex Impact centraal, niet de cijfers, processen en procedures.

Koninginnedag Oranjepret Assendorperplein Foto: Mirjam Blok

Foto: Mirjam Blok

Foto: Mirjam Blok

Foto: Mirjam Blok

Foto: Mirjam Blok

Foto: WP Homan

Foto: Karin Mulder

Foto: WP Homan


12

Nieuws

Mei 2012

Eerste gastaantafel in Assendorp!

Slow Food Zwolle ook actief in Assendorp Voor mensen die het nog niet weten: de Slow Food organisatie heeft sinds 2005 een afdeling in Zwolle. Een van de nieuwe activiteiten is gastaantafel. Leden die in wisselende samenstelling bij elkaar thuis gaan eten in de trant van Slow Food. Door: Aukje Schonewille De Slow Food organisatie, gestart door Carlo Petrini in 1986 in Italië, heeft als belangrijkste speerpunt het behoud van ambachtelijke voedselproducten van lokale producenten. Deze producten zijn met aandacht gemaakt, zijn gezond en hebben een goede smaak. Belangrijk is dat hiermee de strijd met smaakvervlakking wordt aangegaan en er niet veel voedselkilometers hoeven te worden gemaakt. Ook van belang is dat de producenten een goede prijs krijgen voor hun product zodat ze kleinschalig kunnen blijven produceren en er ook rekening wordt gehouden met het dierenwelzijn.

De Slow Food organisatie is inmiddels wereldwijd verspreid. Slow Food Nederland kent zo’n 19 afdelingen. Een afdeling houdt zich actief bezig met het organiseren van activiteiten en het informeren van leden m.b.t. voedsel uit de eigen streek. Het kan bv. gaan om het organiseren van een themadiner, een Slow Food BBQ, een bezoek aan een producent of het organiseren van streekmarkten. Gastaantafel Op 15 februari werd in Assendorp gestart met de nieuwe activiteit gastaantafel. Dit in Assendorp waar de voorzitter van Slow Food Zwolle, Harry Schonewille, woont. Harry: ‘Als voorzitter wilde ik het goede voorbeeld geven. Veel mensen hadden al aangegeven enthousiast te zijn over dit idee. Leden kunnen elkaar leren kennen en ervaringen uitwisselen over eten. Daarnaast kun je lekker eten voor weinig geld. Er zijn regels opgesteld zodat iedereen mee kan doen. Je

mag ook zelf kiezen welke rol je wilt vervullen: kok, je huis ter beschikking stellen, gewoon aanschuiven bij het diner of de kok een handje helpen. Ook de hoeveelheid mensen kan variëren; dat hangt af van de mogelijkheden om gasten te kunnen ontvangen.’ Het diner Het eerste diner is bezocht door 9 leden. Harry:’ Ik kook zelf erg graag en gelukkig viel alles in de smaak. Het is mooi om te zien dat iedereen onder het eten direct in gesprek raakt.’ Iedereen werd verwelkomt door gastvrouw Aukje met een drankje. Er werd met elkaar kennisgemaakt en daarna kon het diner beginnen. In de trant van Slow Food kwamen tongstrelende gerechten voorbij. Rucolasalade met Naegelholt en dressing, Zwolse mosterdsoep met room, spoom met roomijs, entrecote van het Lakenvelder rund en stoofpeertje met slagroom, roomijs en blauwschimmelkaas. Natuurlijk omlijst met passende wijnen

voor de liefhebbers. De gespreksstof ging voor 90% over eetbelevenissen en er werd nieuwe kennis verworven over koken en kooktechnieken. Daarnaast werden recepten en goede eetadresjes uitgewisseld. Het was kortom zowel een smakelijke als educatieve avond. Hoewel het aantal van 11 mensen in het kleine huisje met stomende keuken de temperaturen tot grote

hoogte deed stijgen, mocht dat de pret niet drukken. Het leek alsof mensen elkaar al jaren kenden en het was erg gezellig. Daarmee kan worden geconstateerd dat deze eerste gastaantafel een succes is geworden. Verschillende aanwezigen hebben aangegeven ook te willen koken voor andere leden en er komt dus zeker een vervolg. www. slowfoodzwolle.nl.

Foto: WP Homan

Samen koken voorkomt isolement Het Chinese Idee

Hooikoorts genezen met acupunctuur Het Chinese Idee aan de Hyacinthstraat 2 is een praktijk voor acupunctuur. Drie ervaren acupuncturisten kunnen u behandelen bij het verhelpen van diverse klachten. De praktijk is geopend van 8.00 – 18.00 uur. In dit artikel staan hooikoorts en acupunctuur centraal. Door: Hennie van Schenkhof

Assendorp krijgt een buurtrestaurant waar wijkbewoners samen kunnen koken en eten. Eén van de voornaamste doelgroepen wordt gevormd door senioren die in een isolement dreigen te raken. Zodoende kon dit initiatief rekenen op een financiële bijdrage van het Zwolse fonds De Gasthuizen. Het buurtrestaurant, dat de naam ‘Kookrestaurant Assendorp’ zal dragen, is een initiatief van vier wijkbewoners. Zij hebben gezamenlijk en op vrijwillige basis de schouders eronder gezet om dit idee te realiseren. Wim van Hattum is één van hen. Hij vertelt over het doel van het buurtrestaurant. ‘We willen de verschillende groepen wijkbewoners met elkaar te verbinden. Denk bijvoorbeeld aan studenten, senioren, mensen met een beperking of met psychische problemen en scholieren.’ Koken heeft een verbindende werking, is de achterliggende gedachte. ‘Koken is laagdrempelig en stelt mensen in de gelegenheid om rond een bepaald thema met elkaar in contact te komen.’ Professionele keuken Het restaurant wordt gebouwd in een van de lokalen in wijkcentrum De Enk, aan het Assendorperplein. ‘Dat lokaal laten we ombouwen tot een professionele keuken. We kunnen straks workshops houden voor groepen tot ongeveer twaalf personen. Ook kan er in deze ruimte gezamenlijk worden gegeten. Stel

dat er eens voor een grotere groep wordt gekookt, dan kan het eten in de naastgelegen zaal worden opgediend.’ De toekomstige keuken is beschikbaar voor verschillende organisaties die in de wijk actief zijn. ‘Denk aan WijZ, De Zonnebloem, Trias Jeugdhulp, Focus, Frion, RIBW, de brede scholen in Assendorp, de ULU moskee, de stichting Assendorper Zaken, Eureka en Wijkcentrum De Enk zelf’, noemt Van Hattum op. Realisatie Voor de realisatie van het buurtrestaurant is een totaalbedrag van 125.000 euro nodig. ‘Een bedrag van 62.400 euro komt van een subsidie voor woonservicegebieden van de provincie Overijssel in samenwerking met de gemeente Zwolle. Van Hattum: ‘Het resterende bedrag hebben we bij elkaar gekregen dankzij de bijdragen van diverse fondsen, zoals de toekenning van 5.000 euro van De Gasthuizen.’ Naar verwachting is het buurtrestaurant vóór de zomer klaar en wacht in het najaar een openingsfeest, uiteraard met lekker eten. Aanvraag indienen De Gasthuizen geeft financiële steun aan uiteenlopende initiatieven voor Zwolse senioren. Voor activiteiten, uitstapjes en materialen bijvoorbeeld. Organisaties die ook gebruik willen maken van de financieringsmogelijkheden van De Gasthuizen, kunnen het aanvraagformulier downloaden op www.degasthuizen.nl.

Invloed seizoen De heer F. Poort, artsacupuncturist, vertelt dat tijdens een zachte winter hooikoortsklachten al in januari kunnen beginnen. In februari treedt hooikoorts op bij de patiënten die gevoelig zijn voor boompollen. In de periode april tot september reageren patiënten die gevoelig zijn voor graspollen. Een hooikoorts patiënt reageert op boompollen of op graspollen. Gras dat net gemaaid is, versterkt de klachten. Reacties op de geur van kruiden treedt vooral op in het najaar, tot begin november. Hooikoorts komt nu veel meer voor dan vroeger. In het begin van de vorige eeuw kwam hooikoorts bij 1 tot 2 procent van de bevolking. Nu treft het 20 procent van de bevolking, waarbij 5 procent zoveel last ondervindt dat men naar de huisarts gaat. Het komt voor bij kinderen vanaf één tot anderhalf jaar, maar ook bij jongvolwassenen en volwassenen. In de reguliere geneeskunde wordt hooikoorts bestreden met anti-allergietabletten, een neusspray of een oogspray. Hooikoorts is bij mooi weer en veel wind het vervelendst. De klachten kunnen zo ernstig zijn dat patiënten bij mooi weer binnen blijven. Omdat het lichaam reageert op de pollen kunnen vermoeidheidklachten ontstaan, Ook hoofdpijn en astmatische reacties komen

veel voor. Het is raadzaam om enkele weken voordat de klachten optreden te beginnen met behandeling met behulp van acupunctuur Ook als u al klachten heeft, kunt u natuurlijk behandeld worden. De behandelingen duren 30 tot 40 minuten. Bij het eerste consult wordt in verband met de afname van de anamnese een uur wordt gereserveerd. Dan wordt een individueel behandelplan opgesteld en er wordt duidelijk gemaakt wat de behandeling inhoudt en wat er zal gaan gebeuren. In het begin is er wekelijks een consult nodig en na enkele weken wordt er overgestapt op een behandeling per twee weken. Veel patiënten zijn gebaat bij 6 tot 10 behandelingen; ze kunnen dan helemaal klachtenvrij zijn en uiteindelijk ook zonder medicijnen functioneren. De heer Poort en zijn collega’s mevrouw Van Houten en mevrouw Capousek hebben in de afgelopen jaren tientallen patiënten bij het verlichten van hooikoortsklachten kunnen helpen. Bij slechts één patiënt had de behandeling geen resultaat. Jongere patiënten reageren eerder op de behandeling; voor hen zijn vaak minder consulten nodig. Hooikoortsklachten staan vaak in relatie met andere allergieën. U kunt dan denken aan allergische reacties op voedingsmiddelen, honden of katten of aan huidallergieën. Een allergietest via de huisarts of het ziekenhuis kan uitsluitsel geven waar u allergisch op reageert. Ook allergieklachten komen meer voor dan vroeger en ze zijn goed te behandelen met acupunctuur. Vanuit de aanvullende verzekering wordt acupunctuur bij sommige verzekeraars helemaal vergoed en bij andere verzekeraars voor een groot deel. Het is verstandig om de polis van de zorgverzekeraar te raadplegen, omdat er grote verschillen in vergoeding bestaan tussen de diverse zorgverzekeraars.

Zwolse Halve Marathonfestival Zaterdagavond 9 juni vindt de twaalfde editie plaats van het Zilveren Kruis Achmea Halve Marathonfestival Zwolle. RTV Oost verzorgt van 19.00 tot 22.00 uur een rechtstreekse radio- en tv-uitzending van dit grote sportevenement. Voor het live tv-verslag wordt onder meer gebruik gemaakt van een helikopter. Het verslag, waarbij ook veel aandacht is voor het randgebeuren, wordt zondagmiddag 10 juni herhaald. Het Zilveren Kruis Achmea Halve Marathonfestival Zwolle staat bekend als het gezelligste hardloopfestival van Nederland. Het deelnemersveld is enorm breed: van scholier tot wereldtopper, van recreant tot doorgewinterde hardloper. Langs het parcours spelen fanfares, bands en DJ´s. Inschrijven voor het Zilveren Kruis Achmea Halve Marathonfestival Zwolle 2012 kan nog tot en met 25 mei. Meer informatie over aanmelden is te vinden op www.halvemarathonzwolle.nl. Prominente deelnemers De populariteit van het Zwolse Halve Marathonfestival lijkt elk jaar te groeien. Opvallende aanwezige dit jaar is Koen Raymaekers. De drievoudig nationaal kampioen halve marathon steekt in een goede vorm en verbeterde zich dit jaar in Rotterdam op de marathon al tot 2:10:35. Op de langste afstand komen dit jaar zelfs twaalf Russen in actie. Zij zijn door een Zwollenaar die in Moskou werkt enthousiast gemaakt voor het loopfestijn. Parcours Het parcours ligt deels door Assendorp, langs de Leo Majorlaan, Wethouder Alferinkweg, Luttenbergstraat, Schuurmanstraat richting Kerkbrugje. Het loopfestijn wordt helemaal een feest als de lopers worden aangemoedigd door tientallen toeschouwers. Voorafgaand aan de Zwolse Halve Marathon, die om 20.15 uur van start gaat, speelt het Nederlands elftal in Oekraïne haar eerste wedstrijd op het EK voetbal. Dat duel tegen Denemarken begint om 18.00 uur en is live te zien via grote schermen op het Lübeckplein, direct naast het startvak.


13

Ondernemers

Mei 2012

Jenapleinschool 25 jaar Assendorpse Jaarmarkt donderdag 21 juni 2012 (van 9.00 uur tot 21.00 uur)

Foto: WP Homan

Foto: Mirjam Blok

Gratis puppy en kittencontroles t/m 8 weken oud Zwolle Zuid iedere zaterdag open van 10.00 - 13.00 uur

Zerboltstraat 61a T 038 - 454 60 20

Foto: Mirjam Blok Donderdag 26 april was het een groot feest op het Assendorperplein. Alle leerlingen van de Jenapleinschool vierden het 25 jarig bestaan van de school. Weken van voorbereidingen gingen aan het grote feest vooraf. Op de dag zelf werd het plein omgetoverd tot een prachtig toneel. Daar werd ‘s middags een spetterende voorstelling gegeven door alle leerlingen.

Foto: WP Homan

Patriottenlaan 4 T 038 - 460 00 75

www.de5olifanten.nl

Hoe het begon.... Jenaplan plus Assendorperplein - dat maakt Jenaplein. De school is al net zo karakteristiek als het plein, levend middelpunt van de wijk. Vijfentwintig jaar geleden richtten een aantal ouders uit Assendorp een nieuwe school op, de Jenapleinschool. Een bloeiende school midden in een levendige gemeenschap.

Assendorperstraat 55, Zwolle Tel.: 038 - 422 07 80 Depot Hasselt: Goedthart Boeken, De Mark 4 Depot Genemuiden: J.R. Schoenmode, Langestraat 15

Kaaspakhuis Є 6,95

Alle soorten Kaas Alle soorten Kaas Kaaspakhuis Kaaspakhuis € 6,95

€ 6,95 Alle soorten kaas Max per kilo Є 6,95

Max per kilo Max per kilo peningstijden Openingstijden Adres Adres oensdag t/m Woensdag zaterdag t/m zaterdag AssendorpersA trsasa en td 9o7rperstraat 97 00 uur tot 17.00 9.00 uur uur tot 17.00 uur Zwolle Zwolle

Openingstijden Woensdag t/m zaterdag 9.00 uur tot 17.00 uur Kaaspakhuis Assendorperstraat 97 Zwolle

VerbouwingsmakelaaR

• omgevingsvergunning nodig?

• bouwkundig tekenwerk? • bouwbegeleiding? • verkooptekening? • onafhankelijk bouwadvies? Bel! En ik regel het voor u.

Karin Mulder VerbouwingsmakelaaR

zorgeloze woningverbetering woningverbeterin g zorgeloze

M 06 10 25 76 41 E info@verbouwingsmakelaar.nl I www.verbouwingsmakelaar.nl

$VVHQGRUSHUVWUDDW=ZROOH $VVHQGRUSHUVWUDDW=ZROOH 7HO 7HO 'HSRW+DVVHOWELM*RHGWKDUW% 'HSRW+DVVHOWELM*RHGWKDUW%RHNHQ'H0DUN 'HSRW*HQHPXLGHQELM-56F 'HSRW*HQHPXLGHQELM-56FKRHQPRGH/DQJHVWU

Icare staat op de braderie $VVHQGRUSHUVWUDDW=ZROOH van Assendorp 7HO

Op donderdag 21 juni is'HSRW+DVVHOWELM*RHGWKDUW% Icare Verzorging en Verpleging aanwezig op'HSRW*HQHPXLGHQELM-56 de jaarlijkse braderie $VVHQGRUSHUVWUDDW=ZROOH aan de Assendorperstraat. Komt u gezellig langs 7HO voor een kopje koffie of thee en een praatje? 'HSRW+DVVHOWELM*RHGWKDUW%RHNHQ'H0DUN

'HSRW*HQHPXLGHQELM-56FKRHQPRGH/DQJHVWU Knip deze bon uit, neem hem mee naar onze kraam en ontvang een leuk presentje! Wij hopen u te zien op de braderie, Het wijkteam Icare Assendorp.

www.icare.nl


14 Donderdag 24 Mei Thursty Tunes met Meisjes in Vinyl ‘De Meisjes in Vinyl’ zijn er weer!! Zoals altijd met een knotsgekke mix van stoere, lieve, grappige en intens swingende deuntjes. Cafe de Singel, Groot Wezenland 4 Aanvang 22:00 uur - gratis entree

Zaterdag 26 Mei Paceshifters De locale helden Paceshifters brengen de vinylversie van hun nieuwe plaat uit op het Zwolse label Minstrel Music. In Eureka wordt de vinylversie van ‘Home’ gepresenteerd én gevierd! Het duo BlackBoxRed verzorgt het voorprogramma vanavond. Eureka, Assendorperplein 9 Aanvang: 21.00 uur Entree: €5, Soulclap Ome Funk serveert soul-juweeltjes, funk en afro-beukers, hiphop-bangers, disco-boogie-classics en alle andere dansvloer-tunes van de afgelopen decennia die goed zijn voor ‘the body, mind & soul’. Expect the unexpected! Cafe de Singel, Groot Wezenland 4 Aanvang 22:00 uur - gratis entree

Culturele agenda Zwolle weer aan met zijn geheel eigen stijl van dromerige en intense liederen. Vorig jaar speelde hij een betoverde show in het eetcafé van Eureka. Deze keer verdient hij een plek op het podium! VDe Zwolse singer/ songwriter Erik de Boer is inmiddels welbekend om zijn geweldige, warme stem. Samen met zijn gitaar raakt hij ieders gevoelige snaar. Eureka, Assendorperplein 9 Aanvang: 21:00 uur Entree: €5,50 PJ PACIFICo (USA) De uit Connecticut afkomstige PJ PACIFICO is misschien wel de aardigste Singer/Songwriter die je tegen gaat komen. Na zijn solodebuut volgden er optredens met onder andere Crosby, Stills & Nash, Hank Williams Jr, Donavon Frankenreiter, Ryan Shaw en The Low Anthem. Café De Singel, Groot Wezenland 4 Aanvang 22:00 uur, gratis entree The Alternative after-party Dans de zaterdagnacht in met Ruben! De allerfijnste alternatieve indie-rock en de lekkerste pophits van nu en uit de 90’s komen bij DJ Ruben voorbij. Café De Singel, Groot Wezenland 4 Aanvang 00:00 uur, gratis entree

Woensdag 6 juni Donderdag 31 Mei Thursty Tunes met The Dawgster De huis-vormgever van café de Singel heeft een IJgenweise mix van afro-beat, highlife, afro-jazz, latin, rauwe funk, sweet soul en hiphop,‘It’s all good!’. Cafe de Singel, Groot Wezenland 4 Aanvang 22:00 uur - gratis entree

Vrijdag 1 juni Let’s Get Lost: Shaking Godspeed In de bovenzaal van Eureka laat de Achterhoekse bluesrockband Shaking Godspeed je horen wat ‘Hoera’ zo’n lekkere plaat maakt. Kaarten bestel je natuurlijk via de website van Let’s Get Lost: lets-get-lost.nl. Maak ’t feestje mee, hiep hiep…! Eureka, Assendorperplein 9 Aanvang: 21:00 uur Entree: €7,50

Zaterdag 2 juni Singer/songwriter Night, met Oldseed en Erik de Boer, Jaja, het is deze zomer weer zo ver! Singer/songwriter Oldseed doet

Lezing KNNV Lezing door dr. Manja Kwak (RUG), ‘Het leven van de hommels’. Meer informatie over de activiteiten kunt u krijgen bij Anja Bosman – de Haan, tel.: 038 - 4654735 De Kruidwisch, Goertjesweg Aanvang: 20.00 uur Toegang gratis

Donderdag 7 juni Thursty Tunes met Meisjes in vinyl Een hele avond gevuld met uitzonderlijke liedjes en uiteraard zeer herkenbare deuntjes van de Meisjes in Vinyl! Stil zitten of staan is geen optie! Café De Singel, Groot Wezenland 4 Aanvang 22:00 uur gratis entree

Vrijdag 8 juni Tribute to MCA (Beastie Boys). Verschillende dj’s (oa Pauluz en Dion) draaien favoriete Beasties-platen, ondersteund door beeldmateriaal Café De Singel, Groot Wezenland 4 Aanvang 22:00 uur gratis entree

Mei 2012

Zaterdag 9 juni Montmartre Plein Het Montmartre Plein met kunstkraampjes en verschillende kunstzinnige activiteiten zoals sneltekenen, portrettekenen, living statues, straattheater, zang, dans, muziek of rap en een kunstmarkt. Assendorperplein 12:00-17:00 uur, toegang gratis GlobalBeatz danceparty Dancing DJ Mike draait een aanstekelijke en gevarieerde mix van wereldmuziek (o.a. african, tribal, balkan, latin, rai) met dance, funkrock en selectieve hedendaagse muziek. Vooraf start een workshop Afrikaans dansen met Lotte Westendorp. Meer info op www.globalbeatz.nl Wijkcentrum De Enk, Enkstraat Aanvang: workshop 19:30 uur, Danceparty 21:00 uur The Alternative Deze editie met het illustere duo Miss E-Star & Ome Funk. Ze laten je ongetwijfeld uit je plaat gaan op de grootste hits in pop, rock, soul en hiphop van de afgelopen decennia! Café De Singel, Groot Wezenland 4 Aanvang 22:00 uur gratis entree

Zondag 10 juni Smaak van Zwolle Op de streekmarkt Smaak van Zwolle kunt u zelf proeven en genieten van alle lekkers dat onze streek te bieden heeft. Doepark De Nooterhof, Goertjesweg 1 11:00 – 17:00 uur. Gratis toegang Parkpret Kunst, theater, kinderactiviteiten, muziek, lekker eten en drinken, tenenlezen, ponyrijden, schminken en nog veel meer.. Park Eekhout 12:00 – 17:00 uur Gratis toegang Muziek in de Tent/Pannenkoeken van Ed Terwijl Bigband Allotria in de muziektent speelt, kun je in Eureka een lekkere pannenkoek halen. Met liefde gebakken door (pannen)koekenbakker Ed. Eureka, Assendorperplein 9 Aanvang: 14.00 uur, Kosten voor een pannenkoek: €2,50

Donderdag 14 juni Thursty Tunes met Rutgrr Walking Music Encyclopedia Rutgrr mixt vakkundig diverse muziekstijlen tot een dansbaar geheel! Van house tot indiedance en nu-disco. De man kennende blendt hij vast wel hier en daar een Paradise Garage classic als toetje toe! Café De Singel, Groot Wezenland 4 Aanvang 22:00 uur gratis entree

Zaterdag 16 juni Jaap Brienen (Radio 6) & Phil Horneman (Wicked Jazz Sounds) Soul with a capital S! Vijf uur lang het beste uit soul, jazz, funk, latin, disco en de grootste hits uit de Zwarte Lijst! Café De Singel, Groot Wezenland 4 Aanvang 22:00 uur gratis entree

Donderdag 21 juni Jaarmarkt Assendorp Er zijn ruim 135 kraampjes met een zeer divers aanbod. In het Azaleapark zijn activiteiten voor kinderen. Er zijn diverse activiteiten en acties van de winkeliers Assendorperstraat, 9:00 - 21:00 uur Thursty Tunes met Kool Pete Chéf Kool Pete brengt u de fijnste tunes vanuit de verste uithoeken en ook van dichter bij huis. Catchy, swingend en bovenal zeer goed te versmaden! Café De Singel, Groot Wezenland 4 Aanvang 22:00 uur gratis entree

Zaterdag 23 juni Soulclap Ome Funk doet alle havens aan in het muzikale universum. Van soul naar alternatieve indie-rock, pop en weer terug naar dikke vette funk, hitjes en meer. Expect the unexpected! Café De Singel, Groot Wezenland 4 Aanvang 22:00 uur gratis entree

Zondag 24 juni Wilsum Het is al weer een tijdje stil rond Wilsum. Maar er is nieuws! Binnenkort komt er een nieuw album uit. De stevige rocksound die we van Wilsum

kennen, maar nu subtieler, met meer liedjes. After-party Höfter Anne dendert door na afloop en verzorgt de juiste klanken van vinyl. Café De Singel, Groot Wezenland 4 Aanvang 21:00 uur gratis entree

Donderdag 28 juni Thursty Tunes met Itchy Onze favoriete English bloke Itchy maakt De Singel weer onveilig met dikke funk, soul, mash ups, beats & breaks en een vleugje reggae. Signed, sealed,delivered met een 100% vinylgarantie! Café De Singel, Groot Wezenland 4 Aanvang 22:00 uur gratis entree

Zaterdag 30 juni Pauluz Wie kent Pauluz tegenwoordig niet? Plato-onderbaas, 50% van Sjemig Soundsystem en verantwoordelijk voor dikke feesten zoals Sabotage,Blizzurd en Hiphop Hooray. Vanavond komt deze muzikale omnivoor bij ons een fijne eclectische set doen. Wie weet neemt hij ook nog een special guest mee! Café De Singel, Groot Wezenland 4 Aanvang 22:00 uur gratis entree

Elke Dinsdag Soep op dinsdag Een flinke maaltijdsoep vult ook best! Vooral met brood erbij. Dus kom ook op dinsdag lekker naar het eetcafé! Toetje hebben we trouwens ook: een film. En die is gratis en voor niks. Eureka, Assendorperplein 9 Aanvang: 18:30 uur Kosten: € 3,Filmcafé De laatste maand van het filmcafé voorafgaand aan de zomerstop. 29 mei: verrassing ... Eureka, Assendorperplein 9 Aanvang: 20:00 uurgratis voor leden

Elke Donderdag Live on DVD Iedere donderdagavond kun je genieten van de beste concerten op groot beeldscherm. 31 mei: Joe Cocker, 7 juni: John Hiatt, 14 juni: Eric Clapton 21 juni: Paul Rodgers, 28 juni: The Eagles Eureka, Assendorperplein 9 Aanvang: 22:00 uur, gratis voor leden

Een huis met een rijke traditie van verkondigen, wonen, bidden, vieren en studeren. Tot op de dag van vandaag een bewoond huis én een vrijplaats voor moderne mensen om te studeren, te bezinnen en te vieren. Bewoners en medewerkers laten u graag zien wat zij in en om klooster en kerk organiseren. Vieringen Dominicanenkerk zaterdag 18.30 u zondag  10.00 u

Hadass en Rebecca’ Een sfeervolle voorstelling in de binnentuin van het klooster.

Vieringen door de week Woensdag en vrijdag om 9.00 uur Eucharistieviering in de dagkapel. Vrijdag om 19.00 uur gezongen vespers in het koorgedeelte van de kerk

MAJEM (Hebreeuws voor water) laat het verhaal, muziek en beeld samenstromen en versmelten tot een vloeiende en boeiende voorstelling in de binnentuin, voor volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar. Joodse feesten en beelden staan centraal. De viool vertolkt de stem van de Joodse ziel.

Openingstijden kerk en kerkwinkel di t/m vr 13.30 – 16.30 u za 13.00 – 16.30 u Rondleiding kerk en klooster Iedere 1e zaterdag van de maand om 14.00 uur (m.u.v. januari). Opgave niet nodig. Kosten € 2,50 pp, kinderen gratis. Groepen op afspraak

‘Hadass en Rebecca ’is een verhaal over een hechte vriendschap tussen twee meisjes, opgroeiend in de joodse wereld aan het begin van de vorige eeuw. De twee meisjes zoeken hun eigen weg waarbij hun vriendschap op de proef wordt gesteld. Uitvoering Majem: Janna van der Berg (verhaal) Maaike Gerritsen (viool) Elza Visser (pop) Donderdag 21 juni om 20.00 uur. Kosten € 10,-

Summerschool “MEESTER ECKHART” in de Elzas Eckhart ‘leeft’! Het denken van deze grote middeleeuwse dominicaan, theoloog en mysticus is oorspronkelijk, modern en verrassend actueel: Eckhart ‘leeft’! Dit is een goede reden voor het Thomashuis om nogmaals een zomerweek rond Meester Eckhart in de Elzas te organiseren. Het programma van deze week biedt een combinatie van inleidingen, gesprek, bezinning en natuur- en culturele excursies naar o.a. Museum Unterlinden in Colmar, kathedraal in Straatsburg. Rijnlandse mystiek Eckhart heeft een belangrijk deel van zijn leven in het Rijnland gewerkt en gepreekt, ondermeer in Straatsburg. We hebben daarom gekozen voor verblijf in het berghuis ‘Le promontoire’ bij Selestat, in de prachtige omgeving van de Elzas en de Vogezen.

Zaterdag 25 augustus tot zaterdag 1 september 2012. Begeleiding Chris Doude van Troostwijk (Theoloog en filosoof) en Lida van Dijk . Nadere informatie en kennismaking: vrijdagavond 8 juni om 19.30 uur. Zalenverhuur De ruimtes in het Dominicanenklooster stralen elk een eigen sfeer uit. Een ideale plek om in alle rust en in een specifieke sfeer te vergaderen of een cursus te geven. Informatie over de mogelijkheden is te vinden op onze website. Kerk en kerkwinkel Tijdens openingstijden kunt u hier terecht voor: een stiltemoment, het opsteken van een kaarsje, een gesprek en informatie over de vele activiteiten in kerk en klooster. Vragen over het monument, kerkelijke vieringen en het kloosterleven en voor het kopen van religieuze artikelen zoals rozenkransen, iconen, kruisjes, ansichtkaarten enz.


Kinderen in Assendorp over het EK Door Masja van Acquoy Niels 12 jaar en Robin 11 jaar Zijn aan het voetballen in het Azaleapark met vrienden. Beide heren houden van voetbal en zitten zelf op voetbal. We trainen twee keer per week en op zaterdag een wedstrijd. Met het EK willen ze zeker wat wedstrijden gaan kijken en niet alleen die van Nederland. Niels hield tijdens het WK alle uitslagen bij en wil dat nu weer graag gaan doen. Hij denkt dat Nederland heel ver gaat komen dit EK. Zijn favoriete spelers: Kuyt en Robben. Op zondag kijkt hij vaak met zijn moeder en broer naar sport. Robin kijkt ook graag sport, vaak met zijn vader en zusje. Zijn favoriete spelers zijn van Persie en Sneijder. Hij denkt dat Nederland tot de halve finale komt. ‘Ze spelen tegen Duitsland, Portugal en die andere weet ik niet. Duitsland wordt denk ik het zwaarste, ze hebben al een oefenwedstrijd gewonnen. Ze hebben echt een sterk team.’ Beide heren zijn tevreden over Bert van Marwijk als coach. ‘En kunnen jullie een beetje tegen je verlies?’ Robin wel, zegt hij. Niels kan wel eens boos worden, op de scheids of op zichzelf als hij een mooie kans mist. Edo 11 jaar en Rene 12 jaar: Zijn ook lekker aan het voetballen met vrienden in het park, dit doen ze bijna dagelijks. Rene zit in het zelfde team als zijn broer Niels, zijn favoriete speler is Robin van Persie. Edo doet aan tafeltennis, maar vindt voetbal erg leuk om naar te kijken, zijn favoriete speler is Dirk Kuyt. Het EK wordt volgens de heren in Rusland gehouden en ze gaan zeker kijken. Het lijkt ze leuk om verkleed in het oranje en met gekleurde haren te kijken. En graag wat lekkere hapjes erbij. Als er gescoord wordt is het juichen. Nederland zit wel in een lastige pool, er zitten erg goede teams in, vooral Duitsland. Vertrouwen dat Nederland de finale gaat halen is er zeker. Waarschijnlijk moeten we dan tegen Spanje, die hebben wel echt goede aanvallers. In ons team zit alles wel goed, goede spitsen en coach. Van Bommel is de schoonzoon van Bert van Marwijk, dat is wel grappig. ‘Hebben jullie nog tips voor ons team?’ ‘Vooral goed verdedigen, de bal goed in de gaten houden, naar voren spelen en als ze missen snel weer goed verdedigen. Erik Pieterse mogen ze wel thuis laten.’

15

Junior/senior Knutselidee

voetbalballen

Nodig: • Karton/papier • touw • Kleur-, verf- en versierspullen Teken een bal op papier. Je kunt verschillende maten maken. Trek hem over op een nieuw papier, dan heb je een voor- en achterkant. Kleur/versier/beplak de bal op je eigen manier. Pak een lang stuk touw leg dit tussen de 2 ballen en plak ze goed op elkaar. Versier je kamer, de huiskamer met een aantal van deze voetbalballen. Laat de wedstrijd beginnen.

HUP

H

D N A OLL

HUP

Lekker snacken tijdens het EK met oranjehapjes

Dit keer geen recept, maar wat ideeën wat je allemaal kunt gebruiken om oranjehapjes te maken. Om te beginnen kun je de oranje soesjes uit het vorige nummer maken als EK hapje. Verder kun je alles wat oranje is gebruiken. Denk maar eens aan: worteltjes, sinaasappels, paprikachips, zalmrolletjes en stukjes oranje paprika. Je kunt oranje kleurstof kopen en er een cake of pannenkoeken mee bakken. Je kunt er ook yoghurt, slagroom en ijs mooi oranje mee maken. Rijg verschillende soorten oranje fruit zoals sinaasappel, mandarijn, abrikozen, perzik, mango aan een satéprikker. Versier je hapje met vlaggetjes en het EK kan beginnen.

t

Recep

…voor mensen die een steuntje in de rug verdienen…

‘Buurtkamer Assendorp’ biedt gezelligheid en samenzijn Op initiatief van WijZ en Zorgcombinatie Zwolle opent de Buurtkamer Assendorp in de ‘Achter de Hoven’ op 24 mei haar deuren. Het doel is om senioren uit Assendorp, die het om uiteenlopende zaken moeilijker krijgen, een steuntje in de rug te bieden om toch de deur uit te gaan, op zoek naar gezelligheid. Iedere donderdagochtend is de Buurtkamer geopend van 09:30 uur tot 13:00 uur. Eerst is er koffie en thee en de ochtend wordt afgesloten met een warme maaltijd. Voor de deelnemers worden er daarnaast ook gezamenlijke en individuele activiteiten georganiseerd. ‘We zijn al druk bezig met de inrichting, er is een keukentje, een gezellige ruime kamer en een terras’, zegt Karin Bekendam, één van de projectleiders. Fijn om het samen te doen Karin leidt het project samen met Linda Schwering. Beiden zijn medewerkers van welzijnsorganisatie WijZ. Ze zijn enthousiast: ‘We zijn elke donderdagochtend open, dan kunnen mensen vrijblijvend een kijkje komen nemen samen met hun familielid, mantelzorger, buurman, buurvrouw of kennis’, aldus Karin. ‘We hopen op het maximale aantal inschrijvingen’, laat ze voorzichtig vallen. Linda geeft verdere tekst en uitleg: ‘We werken samen met onder andere het wijkteam, mantelzorgers, buurtzorg, de Zonnebloem en huisartsenpraktijken. We richten ons voornamelijk op de senioren die weinig buiten de deur komen en waarvan het sociale netwerk steeds kleiner wordt. Dat mensen minder initiatief nemen en minder contacten hebben, betekent niet dat ze het niet fijn vinden om samen met anderen iets te doen. Vaak is het een drempel die ze over moeten’, vult Karin aan. ‘De samenwerking met diverse organisaties is daarom erg belangrijk om deze groep te bereiken want als ze uit zichzelf zouden komen waren wij niet nodig.’ Investeren met interesse en aandacht ‘We schenken veel aandacht aan onze deelnemers. Om elkaar te leren kennen, hebben we eerst een persoonlijk gesprek. Ook houden we regelmatig contact met de diverse samenwerkingspartners om de zorg op elkaar af te stemmen’, aldus Linda. Karin: ‘Vaak zijn het mensen die tussen de wal en het

schip vallen. Ons doel is dat de samenwerkingspartners er op vertrouwen dat de senioren bij ons goed terecht komen, dan is de cirkel rond. ‘Vrijwilligers maken samen met de deelnemers het programma. Er is dus geen sprake van ‘moeten’, integendeel, de deelnemers geven aan waar hun interesses liggen en de vrijwilligers zijn er ter ondersteuning’, vertelt Linda. Overige informatie ‘Achter de Hoven’ zit naast de Molenhof en de Jeruzalemkerk in Assendorp. Het project loopt tot eind dit jaar en bij gebleken succes wordt het verlengd en eventueel over heel Zwolle uitgerold. De Buurtkamer is iedere donderdagochtend geopend voor deelnemers en belangstellenden. Voor informatie, kennismaking en aanmelden kunt u daar terecht. Ook kunt u contact opnemen met WijZ: 038 – 8 515 700. De kosten per dagdeel bedragen € 7,- dit is inclusief de warme maaltijd.

Eigen foto

Interesse om als vrijwilliger voor WijZ aan de slag te gaan? Neem dan contact op via bovengenoemd telefoonnummer.


Assendorpse Jaarmarkt

an

ine Poelm

Foto’s: To

donderdag 21 juni 2012 (van 9.00 uur tot 21.00 uur) Voor elk wat wils Assendorperstraat 45, Tel: 06-29436129

Enkstraat 28, Tel: 038 4231137

Dit jaar zijn er meer kramen op de jaarmarkt dan bij de vorige editie in 2011. Er zijn ruim 135 kraampjes met een zeer divers aanbod. Een greep uit het aanbod: Voor huis en tuin: betonnen beelden, Oosterse beeldjes, lifestyle, dekbedden, renovatie. Voor de inwendige mens: olijven en tapas, Fries suikerbrood, droge worst, aardbeien. Voor iedereen: kleding, tassen, sieraden en make-up. Voor uw ontspanning: stripboeken, sportkleding en voetbalshirts. Voor de kinderen: een elfen- en drakenkraam, poppenkleding, snoepen van een suikerspin en jezelf laten schminken. In het Azaleapark zijn activiteiten voor kinderen met o.a. een luchtkussen. Bij Kip 2 Day is een terras waar een hapje en een drankje wordt geserveerd. Dit alles onder het genot van livemuziek van Men in Music. Er zijn diverse activiteiten en acties van de winkeliers van de Assendorperstraat.

Assendorperstraat 105, Tel: 038 4212616

De mooiste aanbiedingen koop je achterin de Assendorperstraat

Assendorperstraat 37, Tel: 038 422 22 00 Assendorperstraat 102, Tel: 038 4237316

Assendorperstraat 55, Tel: 038 4220780 Assendorperstraat 250, Tel: 038 711 4032

Assendorperstraat 164, Tel: 038 4204089 Assendorperstraat 112, Tel: 038 4213738

Assendorperstraat 126, Tel: 038 421 66 75 Assendorperstraat 100, Tel: 038 4216928

Assendorperstraat 78, Tel.: 038 – 4228050 www.cartridgeworld.nl

Assendorperstraat 78, Tel: 038 4228050

Assendorperstraat 82, Tel: 038 4211399

gebruikt en nieuw kinderspul

Assendorperstraat 53, Tel: 038 422 29 79

gebruikt en nieuw Assendorperstraat 111, Tel:kinderspul 06-41 61 57 34

Assendorperstraat 85, Tel: 038 85, 4229133 AssendorperstrAAt 8012 dG Zwolle, tel: 038-4229133 www.mitrA-Assendorp.nl

al jaren een vertrouwd adres voor uw slijterij artikelen in assendorp

Rozenstraat 2A, Tel: 038 4217535

Karin Mulder VerbouwingsmakelaaR

Assendorperstraat 91-95, Tel: 038 4230266

zorgeloze woningverbeterin g Assendorperstraat 86-B, Tel: 038 4216625

Tel: 06 10257641

Assendorperstraat 79, Tel: 038 4219802

Profile for DeAssendorper

de-assendorper-mei-2012  

de-assendorper-mei-2012  

Advertisement