{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1

5 Interview: Rana Berends

5 Mei

15

10

8-9 Parkeergarage

Muziek in de Tent: DeAnn

Jaargang 13, nummer 5 Mei 2011

Deze maand:

Een verhaal zonder einde?

Het Horecapaviljoen in Park de Wezenlanden

In 2004 kwam de gemeente Zwolle met een herinrichtingsplan voor Park de Wezenlanden. Het doel hiervan was het park om te toveren tot een volwaardig stadspark. Dit was nodig, omdat het voorzieningenniveau van het park sterk verouderd bleek. Daarnaast werd het park steeds minder bezocht en daarmee nam ook het gevoel van veiligheid af. Met dit plan hoopte de gemeente dat de inwoners van de stad Zwolle het park weer meer zouden gaan benutten en dat de sfeer in het park hiermee verbeterd zou worden.

‘Het verschil is dat we anders ten minste vier auto’s zouden hebben en nu twee. Gedeeld autogebruik scheelt in kosten, is goed voor het milieu en geeft minder parkeerproblemen in een krappe wijk als Assendorp.’ Peter en Mintje Koster-Grootnibbelink en hun kinderen delen samen met het gezin van Michiel van Willigen en twee andere gezinnen twee auto’s.

Door: Renske ter Avest Het Horecapaviljoen vormt een van de onderdelen om dit plan te realiseren. Het park zou mede hierdoor het groene hart van Zwolle kunnen worden. Bezoekers van het park kunnen na een heerlijke wandeling een hapje of een drankje nuttigen in het paviljoen. En dat niet alleen! Ook voor het organiseren van zakelijke bijeenkomsten en feestjes kan men bij het paviljoen terecht. Het zou een trekpleister kunnen worden voor mensen uit alle hoeken van Zwolle en omstreken.

Door Jelly Hiemstra

Foto: Mirjam Blok Een vol park: wensbeeld of schrikbeeld?

Voordelige Inktjetcartridges 10% korting bij recycling Kleurenkopieën A4 0,60 per stuk

Verzet Toch kent dit verhaal ook een keerzijde en dat verhaal begint met de omwonenden van het park. Deze mensen zijn namelijk helemaal niet blij met dit vooruitzicht. De redenen hiervoor kunnen met de volgende woorden kort samengevat worden: lichtvervuiling, parkeeroverlast en geluidsoverlast. Is het na de komst van het paviljoen gedaan met de rust? Er zijn tot nu toe verschillende gesprekken gevoerd tussen de gemeente en de Klankbordgroep Park de Wezenlanden. Ook is er vorig jaar vanuit de werkgroep Omwonenden Park de Wezenlanden een petitie ingediend, waarin werd verklaard dat het voor de omwonenden geen optie is dat scenario C van kracht wordt. Dit werd door tweehonderd huishoudens ondertekend. Scenario C houdt in dat er een paviljoen komt met een omvang van 600 m². De omwonenden daarentegen voelen meer voor scenario B. Het betreft dan een paviljoen met een kleinere omvang, namelijk 150 m². Voor de omwonenden is het van belang dat de grootte zodanig moet zijn dat het geen geluidsoverlast en parkeerproblemen veroorzaakt.

lees verder op pagina 4…

Meander Uitvaarten uitvaartonderneming van Marjon Klaassen kleinschalig uitvaartcentrum in Assendorp

inloopavond elke 1e maandag van de maand 19.00 - 20.30 uur dag en nacht bereikbaar op 038 453 63 20 Zonnebloemstraat 31, Zwolle www.meanderuitvaarten.nl

Gedeelde auto, kosten en plezier

Michiel: ‘Het grootste voordeel vind ik dat mijn auto niet onnodig voor de deur staat. Terwijl mijn auto stilstaat, heeft een ander misschien behoefte om een auto te gebruiken. We vonden het allemaal zonde en zo is het delen ter sprake gekomen,’ aldus Mintje. De bevriende gezinnen hebben twee auto’s aangeschaft. De andere twee huishoudens zijn medegebruikers. ‘Met evenveel rechten, alleen wij zorgen voor het onderhoud en zij betalen een hogere kilometerprijs. Auto’s met elkaar delen staat met het maken van goede afspraken, vooral de financiële kant dien je goed te regelen. Zo hebben we allemaal een contract ondertekend.’

lees verder op pagina 3…


2

Mei 2011

Voorwoord De meikrant van wijkkrant de Assendorper ligt weer voor u. Het eerste nummer van het tweede jaar dat we weer bezig zijn met het tweede leven van de wijkkrant. Eerste nummers zijn vaak wat moeilijker. Zo ook dit nummer. Het draait nu heel aardig bij de Assendorper; het lukt ons om iedere maand een krant op alle Assendorpse matten te krijgen, goed gevuld en mooi vormgegeven. Dat is toch een behoorlijke prestatie, die neergezet wordt door louter enthousiaste vrijwilligers.

Maar om iedere maand tijd te vinden voor de krant, het blijft puzzelen. Voor deze editie was het ook weer druk bezig, heen en weer mailen, overleggen, dingen schrappen en toevoegen, afspraken checken, enz. Voor sommigen is de puzzel dan ook iets te ingewikkeld geworden, en die doen een stapje terug. Begrijpelijk. We schrijven iedere maand bijna 15.000 woorden op, bekostigen het met advertenties en fleuren het op met foto’s. Dan wil je ook wel eens pauze, even rust van alle hectiek van deadlines, brainstorms en vergaderingen.

Colofon

En gelukkig kunnen we die pauze nemen. Deze editie staat daarom vol met de betere activiteiten voor zo’n pauze in ons zomerse weer. Zowel terugblikken op bijvoorbeeld Koninginnedag, als vooruitblikken op bijvoorbeeld Parkpret. Dus blader lekker rond, kijk even in de agenda, en kies je pauze. En niet vergeten: lees de Assendorper lekker in het zonnetje, dan heb je de eerste pauze al binnen!

De Assendorper is een uitgave van Stichting Wijkkrant de Assendorper en wordt gratis huis-aan-huis verspreid in Oud-Assendorp, NieuwAssendorp, Pierik, Stationswijk, Groot Wezenland, Hanzeland en De Geren. Zij is tevens af te halen bij enkele Zwolse wijkcentra, de bibliotheek in de Diezerstraat en op diverse andere plekken. De redactie en het bestuur van deze krant bestaan uitsluitend uit vrijwilligers.

Daryl Scarse, Eindredacteur wijkkrant de Assendorper

Geslaagde expositie van spekstenen beelden: een terugblik Op zaterdag 16 april is de expositie met werk van cursisten van atelier De Gladiool geopend door Aranka Wijnbeek, curator bij het Stedelijk Museum. Aranka was onder de indruk van de hoge kwaliteit van de beelden die door amateurs zijn gemaakt. Theo Navest, kunstenaar en cursusleider, had zijn cursisten zo

Oplage: 7.000 exemplaren Frequentie: 11 x per jaar Druk- en zetfouten voorbehouden

Door: Hennie van Schenkhof

Redactie adres Enkstraat 67 8012 VA Zwolle 038-4233000 mail: redactie@deassendorper.nu

Cursisten hebben in het afgelopen jaar een cursus gevolgd om speksteen te leren bewerken. Er zijn twee manieren

Klachten met betrekking tot de bezorging kunt u melden via: bezorging@deassendorper.nu

ver gekregen dat ze hun beelden tentoonstelden. De lof smaakte daarom des te zoeter.

Hoofd- en eindredactie Annet van Rijssen, Angenieta Klinge Nanda Krol, Tom Stegehuis, Daryl Scarse

Foto : Hennie van Schenkhof Drie cursisten demonstreren

Foto : Hennie van Schenkhof Een grote variatie aan beelden

Verenigingen/clubs Er zijn verschillende clubs die hun repetities, cursusavonden en sportactiviteiten in de Enk houden. Voor meer informatie, tel. 038 - 42 163 31

Enkstraat 67 8012 VA Zwolle tel: 038-4216331 mail: mfc.de.enk@hetnet.nl Openingstijden: Maandag t/m vrijdag 8:45 uur - 00:00 uur Stichting WijZ Deze stichting organiseert vele activiteiten in de Enk. Zie pagina 14.

STRIP

om daaruit een beeld te maken. Figuratieve beelden maken houdt in een beeld naar de werkelijkheid te maken. Dit kan een dier zijn, een bloem, een mensvorm etc. Het is ook mogelijk om je door de vorm van de steen te laten leiden en intuïtief een sculptuur te maken. Bij enkele beelden werd een persoonlijke toelichting gegeven over hoe het beeld is ontstaan en waarom voor deze vorm is gekozen.

De expositie was van medio april tot medio mei te bewonderen. Er werden ook workshops voor kinderen georganiseerd (het maken van een sieraad van speksteen), en er waren demonstraties over hoe speksteen bewerkt wordt en welk gereedschap daarvoor kan worden gebruikt.

Voor meer informatie tel. 038 - 42 159 09

Strip Marieke Brouwer Vormgeving Mirjam Blok, Sabine Boschman, Marleen Kramer, Dennis Voorhuis

Kinderopvang Doomijn Peuterspeelzaal maandag t/m vrijdag van 8:45 uur - 11:45 uur Buitenschoolse opvang Maandag 8:45 uur tot 17:45 uur Dinsdag 8:45 uur tot 14:45 uur Donderdag 8:45 uur tot 17:45 uur Vrijdag 8:30 uur tot 11:30 uur

Redactie Masja van Acquoy, Mirjam Blok, Mona-May Boelm, Arvid Boschman, Kees Canters, Rob van Elburg, Jelly Hiemstra, Angenieta Klinge, Emiel Löhr, Frank Maurits, Paula Muller, Annet Van Rijssen, Hennie van Schenkhof, Aukje Schonewille, Niels van der Touw, Guido Verbeek, Esther Vink, Bene Colenbrander, Simone Miellet, Renske ter Avest, Toine Poelman, Bob Billows, Janca Ponsteen

U kunt met de servicelijn bellen als u vragen, klachten of meldingen heeft over de openbare buitenruimte. Daarbij kan het bijvoorbeeld gaan over zaken als losliggende of verzakte stoeptegels, omgevallen bomen of overhangende takken, beschadigde of vernielde speeltoestellen, overmatig onkruid of niet werkende verlichting. Bereikbaar op werkdagen van 8:30 - 16:30 uur. Wijkbeheerder Assendorp Bianca op de Weegh (telefoon: 14038) Wijkmanager Assendorp Rob Kuppens (telefoon: 14038) Wijkwethouder Erik Dannenberg (telefoon: 14038) Wijkagent Jan Witte (telefoon: 0900-8844) inloopspreekuur: Woensdag 9:30 uur - 11:00 uur (Fresiastraat 25)

Marieke Brouwer

Bezorging Dianne Olthof Advertenties Karin Mulder, Martin van Ek Druk F.D. Hoekstra Boom, Emmeloord Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen voor publicatie zonder toestemming van de uitgever. De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden stukken te weigeren of in te korten. De mening van de columnist is niet noodzakelijk de mening van de krant. Datum volgende editie 24 juni 2011 Uiterste inleverdatum kopij: 31 mei 2011 Ingezonden stukken dienen met naamen contactgegevens ondertekend te zijn en kunnen worden verzonden aan bovenstaand redactieadres of via e-mail aan: redactie@deassendorper.nu

Internet: www.deassendorper.nu


3

Nieuws

Mei 2011 …vervolg van de voorpagina

‘zelfs autopech is door gedeeld leed minder erg’

Afspraken Peter en Michiel zijn zo enthousiast dat ze graag andere belangstellenden informeren over hoe een dergelijk initiatief werkt. Een voorbeeld van een contract kan je vinden op de website van belangenbehartiger Vereniging voor Gedeeld Autogebruik. ‘Dat contract hebben we iets aangepast en gebruiken we. Deze vereniging heeft ook gezorgd voor een speciale verzekering. Iedere bestuurder bouwt zijn eigen schadevrije jaren op in plaats van de eigenaar.’ Via hun eigen website hebben Michiel en Peter een afsprakenkalender samengesteld om de ‘autodates’ in kaart te brengen. Het principe is wie het eerst komt, heeft het recht tot gebruik. ‘Meestal gaat dit goed en soms hebben we contact om te ruilen. Aspirant autodelers zouden ook gebruik kunnen maken van deze afsprakenkalender.’

Foto : Jelly Hiemstra Assendorpers Michiel (onder) en Peter en hun gedeelde auto’s

Evaluatieborrel Als particuliere deler is het nodig om enigszins met elkaar vertrouwd te zijn, begrip en coulance te hebben. ‘Wij zien een auto als gebruiksvoorwerp, je moet niet snel geïrriteerd zijn als bijvoorbeeld een snoeppapiertje in de auto ligt. Wij hebben geen afspraken over schoonmaken, maar belangrijk is dat je af en toe zelf initiatief neemt tot de schoonmaakbeurt. Een speciale autorekening maakt de kosten voor de auto’s overzichtelijk, hier tanken we ook mee. We betalen vooraf, zodat je alvast een potje hebt.’ Eenmaal per jaar overlegt de club tijdens een evaluatieborrel. ‘Als het niet meer

Foto : Jelly Hiemstra Assendorpers Michiel (links) en Peter voor hun gedeelde auto’s

zou lopen, het irritaties geeft, zouden we ermee stoppen. Maar eigenlijk is het heel gezellig, we krijgen meer contacten en niet onbelangrijk: pech met de auto is ook gedeeld leed.’ Peter en Mintje vinden het enige nadeel dat er soms geen auto tot hun beschikking is. Het kan ook voorkomen dat je de auto op een bepaald tijdstip wilt gebruiken, maar dat je voorganger in de file staat. Michiel ziet echter geen nadelen: ‘Als ik een auto nodig heb, is er altijd een ter beschikking. Daarnaast pak

ik minder vaak de auto en ik fiets meer. In het begin belde ik enthousiast mijn vader over ons idee, maar hij reageerde met: ‘nu ben je je vrijheid kwijt’. Ik zie dat helemaal niet zo.’ Voor allen was eerst de kostenbesparing van ongeveer 200 euro per maand het voornaamste. Nu zijn een bijdrage leveren aan een beter milieu, de sport dat autodelen lukt en de gezelligheid de belangrijkste drijfveren, besluiten Peter, Michiel en Mintje.

Voor meer informatie zie www.autodelenzwolle.nl of stuur een e-mail naar Michiel van Willigen michielvanwilligen@assendorp.net Organisaties voor gedeelde auto’s zijn ondermeer Greenwheels, waar je een abonnement en kilometerprijs betaalt. En Wheels4all, waar door ten minste vier huishoudens een auto gedeeld wordt. Als je minder geregel wilt, raden Peter en Michiel dit aan. Vereniging voor Gedeeld autogebruik behartigt de belangen van autodelers. www.deelauto.nl

Een verhaal over de dorpsgeest in Assendorp

Welkom in Assendorp Ruim zeven jaar geleden maakte ik voor het eerst kennis met Assendorp. Ik had een baan gevonden in het midden van het land en besloot dat Zwolle mijn standplaats zou gaan worden. Niet alleen omdat ik Zwolle een mooie stad vond, maar ook vanwege de centrale ligging. Door: Renske ter Avest De eerste huizen die ik bezocht bevonden zich in de binnenstad. Het leek mij geweldig om daar te kunnen gaan wonen. De makelaar, die mijn sippe gezichtje zag tijdens een bezichtiging van een piepklein appartementje in de binnenstad, bood mij de mogelijkheid om in Assendorp te gaan kijken. Hij vertelde dat Assendorp dicht bij het centrum en het station gesitueerd lag. Een perfecte locatie dus voor een starter. Ik was nog niet eerder in Assendorp geweest en was bij aankomst meteen verliefd! Ik liet prompt alle instructies die ik vooraf had gekregen varen: Renske, als je een bezichtiging doet, laat dan nooit merken dat je enthousiast bent, er moet immers nog wat van de prijs af!!! Ik maakte nog net geen vreugdedansje – wat een lieflijk straatje en wat een schattige huisjes. Ik was verkocht! Waarom ik meteen verkocht was had te maken met de ouderdom van de huizen. De woning die ik uiteindelijk kocht is rond 1900 gebouwd en ademt sfeer uit. Er is in geleefd. Het heeft een geschiedenis: er is gebouwd, verbouwd, aangebouwd en inmiddels heb ik hier ook mijn eigen sporen achtergelaten. Daardoor voelt het alleen nog maar meer als thuis. Assendorper mensen Toch is dit niet de enige reden dat ik mij hier thuis voel. Dit wordt ook grotendeels bepaald door de buurt waarin je woont. Het contact dat je legt met de

Foto : Renske ter Avest De picknicktafel, ontmoetingsspot in de Blokstraat

mensen die om je heen leven. De straat waarin ik woon, de Blokstraat, is een gezellige straat met een zeer gevarieerd publiek: jonge mensen, oude mensen, gezinnen en alleenstaanden. De muren van de huizen scheiden deze mensen van elkaar, maar zogauw je naar buiten treedt ontdek je hoe waardevol het kan zijn om de mensen in je straat beter te leren kennen. Nu moet ik wel eerlijk bekennen dat ik mij in eerste instantie afzijdig hield van alles wat er zich in de straat afspeelde. Totdat Richard van Dinther, (mede) organisator van alle activiteiten in de Blokstraat, mij nog net niet aan mijn haren meesleepte. Het werd tijd dat ik mijn gezicht liet zien en daar had hij een punt! Regelmatig zie ik mensen gezellig bij elkaar komen op de ‘ontmoetingsspot’ van de Blokstraat. Ook worden er barbecues en borrels georganiseerd.

Deze vinden altijd plaats op het pleintje bij de speeltuin. De ene keer is er veel animo, de andere keer wat minder, maar er is altijd opkomst en de bijeenkomsten blijken elke keer weer een succes. Dorps Mijn buren kunnen daarover meepraten! Shanna Careman en Mark Uitterdijk wonen sinds vorig jaar zomer in de Blokstraat. Ze beschrijven de Blokstraat als een gezellige straat, die bewoond wordt door leuke, spontane mensen. Het valt hen op dat er in de straat vaak een praatje wordt gemaakt en daarbij noemen ze ook de picknicktafel, waar veel mensen in de zomer een bakje thee of een wijntje doen. Op mijn vraag of deze sfeer vergelijkbaar is met andere plekken waar ze in het verleden gewoond hebben, komt naar voren dat dit toch wel typerend is voor Assendorp. In de Rembrandtlaan,

waar Shanna en Mark eerder hebben gewoond, waren de mensen meer op zichzelf. Er was weinig contact met de buren. Dit had ook te maken met de drukte in de straat, het is dan minder aantrekkelijk om aan de straat te gaan zitten. Zowel Shanna als Mark geven aan dat het leven in Assendorp veel dorpser is en het publiek lekker veelzijdig: van docent tot doe-het-zelver! Hutje mutje Richard en Ramona van Dinther wonen inmiddels ruim twee jaar in de Blokstraat. Een jaar geleden begonnen zij een eigen onderneming: Brood en Banket Assendorp aan de Hortensiastraat. Hiervoor woonden zij een aantal jaren in Hattem. Ook bij hen is de ervaring dat het contact destijds met de buren veel minder was in vergelijking met de Blokstraat. Dit heeft volgens Richard te maken met dat men hier hutje mutje

op elkaar woont. Als het dan klikt is het mooi meegenomen, want je kunt praktisch niet om elkaar heen. Mensen die in de Blokstraat komen te wonen belanden eigenlijk in een gespreid bedje. Zo hebben Richard en Ramona het althans ervaren. Ze hadden nog maar net een huis gekocht en voordat ze in het huis trokken, kwam er al een uitnodiging voor de Nieuwjaarsborrel. Ook werd er meteen van alle kanten hulp aangeboden. En dat is nu nog steeds zichtbaar. Buren helpen elkaar waar nodig! Richard raakte gaandeweg ook betrokken bij het organiseren van borrels en barbecues. Het organiseren hiervan ontstaat vaak spontaan en de gemeente speelt hier ook een rol in. Dat vindt Richard een goede zaak. Buurtactiviteiten worden gesubsidieerd door de gemeente. Op deze manier worden mensen gestimuleerd het contact met elkaar op te zoeken. Ook de picknicktafel is daar een mooi voorbeeld van. Drie jaar geleden werd bij de wijkbeheerder een aanvraag gedaan voor het plaatsen van een fietsenstalling op een van de parkeerplaatsen in de Blokstraat. Toen dit goed werd gekeurd kwam hier uiteindelijk ook de picknicktafel te staan. De drempel is daardoor heel laag om iemand er even bij uit te nodigen. Het verbindt de mensen in de straat en eigenlijk zou, als het aan Richard ligt, elke straat zo’n picknicktafel moeten hebben. Tijdens het interview met Richard en Ramona werd bovenstaande nog maar weer eens bevestigd. Steeds meer mensen schoven tijdens ons gesprek bij ons aan. Er werd een rosétje en een biertje voor de dag getoverd en de nootjes kwamen op tafel. Wat een leuke buurt!!


4 Column

Nieuws door: Emiel Löhr

Mei 2011

Toekomst Deventerstraatweg nog steeds onzeker

Harry’s Kringloophal weg bij het spoor?

Bezoekerspas en slachtofferhulp! ‘Schat, bel jij zelf even?’ ‘Mhmmm, kwam het slaperig van haar terug, nog een kwartiertje liggen en dan bel ik. Ze controleren zaterdagmorgen toch niet zo vroeg... toch? Rotsysteem hier in Zwolle, met dat bellen, dat heb je nergens in Nederland!’ Later die dag werden er boodschappen gedaan. De bolide van de vriendin kwam spoedig in zicht. ‘Reclame onder de ruitenwisser’, wist ik, het net niet goed ziende, uit te brengen. ‘Oh nee’, toen we de auto dicht genaderd waren, ‘een bon’, slaakte ze met een schrille kreet! Het papiertje werd van A tot Z geanalyseerd. ‘Klopt niet’, was de eerste reactie van haar. Vervolgens, beiden nog als verdoofd starende, kwam de tweede reactie. Nu van mij: ‘Je hebt toch wel de 1 ingedrukt hè, toen je na dat kwartiertje, gebeld hebt?‘ ‘Ja tuurlijk’, zei ze getergd. De toon voor de dag was weer gezet! Met wel beeld maar weinig geluid, werd er huiswaarts gekeerd: bezoekerspasnummer bellen met de telefoon op luidsprekerstand! De vriendin stond erbij met een onzekere blik en ik met de handen in de zij, triomfantelijk en helemaal overtuigd van mijn gelijk! ‘Uw pas is aangemeld‘, snerpte het uit het toestel. De rollen waren binnen een seconde omgedraaid! Weer de bon bekeken en warempel, het klopte...een kwartier te laat aangemeld. €52,00 plus ‘de kosten voor het gebruik van uw mobiele telefoon’. Vooral dat laatste steekt dan enorm! ‘De bon’ was het gespreksthema van de dag. Iedereen (en dat waren er heel wat!) die we tegenkwamen kreeg het te horen. Dat eerbiedwaardige burgers deze schanddaad door de overheidsinstanties was aangedaan! Sterker nog, we bleken, al converserende, niet de enige die ‘bezoekerspasleed’ was aangedaan. Het ‘geval’ van de kraamhulp die een parkeerboete had gekregen, omdat de moeder tijdens de bevalling niet had aangemeld, sloeg toch alles! ‘s Avonds snel op internet om te kijken of er ook een soort van ‘slachtofferhulpgroep bezoekerspas Zwolle’ was! Plots kwam in beeld: ‘vanaf heden kunt u ook via de website van de gemeente de pas vantevoren altijd aanmelden!‘ Verdorie!

De bestemming langs het spoor van de Deventerstraatweg is al enkele jaren onderwerp van gesprek in Assendorp, maar het lijkt dat niemand precies weet wat er gaat komen. Eén ding is al wel duidelijk, de huurcontracten van de bedrijven langs het spoor lopen allemaal medio 2016 af en misschien al wel eerder. Dat laatste zou van toepassing kunnen zijn op Harry’s Kringloophal, waarmee de mogelijkheid bestaat dat de laatste kringloopwinkel uit Assendorp verdwijnt. Door Rob van Elburg ‘Buurtbewoners hebben aangeboden een handtekeningenactie te houden’, vertelt Ina de Vries. Zij heeft één jaar geleden samen met haar man de kringloopwinkel van zijn baas overgenomen: ‘Maar we wilden die actie niet om gezeur te voorkomen.’ Al vanaf het begin runnen zij de winkel met in het achterhoofd dat ze maar tijdelijk op deze plaats kunnen blijven zitten. ‘Je hoopt toch dat je er langer kan blijven zitten’, zegt De Vries: ‘De sociale functie valt dan ook weg.’ Daarmee doelt ze op twee dingen: mensen die spulletjes kopen zoals studenten en mensen die het niet breed hebben, maar ook de plaats voor een praatje. ‘Dagelijks komen er vaste klanten langs.

Foto: Rob van Elburg Hoe lang kan Harry’s Kringloophal nog aan de Deventerstraatweg blijven zitten?

En dan drink je eens een kopje koffie met die mensen en dan wordt soms lief en leed gedeeld’, vertelt Ina. ‘Niet alleen vanuit Assendorp maar ook uit Zwolle-Zuid en AA-landen kunnen de mensen de weg naar Harry’s Kringloophal vinden.’

De klantenkring is alleen maar groter geworden sinds de TV-serie Groeten uit Assendorp is uitgezonden op RTV Oost. Volgens De Vries komen er klanten uit de hele regio: ‘Maar ook helemaal vanuit Twente, ze zeggen dan: ‘Dan wil ik het graag ook een keer in het echt

zien.’’ Ondanks dat ze druk doende zijn met het zoeken naar een nieuwe locatie blijft Ina positief: ‘We blijven verkopen en houden de schwung er in.’

Tour for life 2011

Dappere Zwollenaren strijden voor goed doel Eind augustus zal de Tour for Life 2011 (TFL 2011) plaatsvinden. Een spectaculaire 8-daagse wielertocht van de Italiaanse Alpen naar Nederland waarin wielerteams alles geven voor Artsen zonder Grenzen. Per dag zal er een etappe gereden worden van gemiddeld 150 kilometer. Elk team haalt minstens 15.000 euro aan sponsorgeld op voor mensen in noodsituaties. In het team ‘Binnenkort Bekend’ zullen ook een aantal (oud) Assendorpers zich in het zweet gaan werken voor het goede doel. De Assendorper zal deze heren de komende maanden volgen. Door Masja van Acquoy Team Binnenkort Bekend bestaat uit 8 renners tussen de 26 en 42 jaar: Ed Solen, Marco Dik, Ivo Reimerink,Wilfred Zweverink en Micha Zitman uit Zwolle, Maarten Dalhuijsen uit Deventer, Jeroen de Haan uit Raalte en Andre Timmerman uit Delfzijl. Verder zijn er nog 2 begeleiders/verzorgers, Ineke en Ton uit Zwolle. Teamcaptain Ed Solen hoorde via via

over deze tocht, en samen met maat Marco (materiaal captain) schreven zij zich direct in. ‘Best impulsief, maar we zien een enorme uitdaging in het strijden voor het goede doel van een betrouwbare organisatie in combinatie met het avontuur van het fietsen door prachtige natuur met je ploegmaten.’ In principe kan iedereen meedoen aan de TFL 2011, maar uiteraard is een goede conditie en gezondheid wel noodzakelijk. Met etappes door de Ardennen en bergtoppen van meer dan 1500 meter zal het fysiek behoorlijk wat gaan vragen. Voorbereidingen en training Deze uitdaging vergt een flinke investering voor de heren. Zij hebben zich de afgelopen tijd flink verdiept in zaken als voeding en kleding, de juiste apparatuur zoals hartslagmeters en ze hebben de nodige technische kennis opgedaan. Zij zullen zich op hun eigen manier voorbereiden op de TFL 2011. ‘Tot eind januari werd er veel individueel getraind, de één op de mountainbike, de ander spinning in de sportschool en natuurlijk de gewone sporten als voetbal en tennis. Daarna zijn we meer samen gaan trainen. Stukken fietsen, het liefst

tochten van 150 km. Het is belangrijk om op hoge snelheid te oefenen – 30 km per uur – en veel kilometers te maken. Zuid Limburg en de Ardennen zijn goede plaatsen om te trainen. We zullen ook een aantal koersen gaan rijden zoals Limburgs mooiste,’ vertelt Ed. Het is de bedoeling dat alle renners de hele tocht rijden. ‘We hopen zondag 4 september met zijn allen tegelijk over de eindstreep te gaan, kapot, maar voldaan, vele kilo’s lichter en een enorm gevoel van overwinning. Het bezorgt ons een gevoel van opwinding, je leert je eigen grenzen op te zoeken en op te rekken, de vooruitgang geeft een kick,’ aldus Ed.

Sponsoren Om aan deze tocht deel te kunnen nemen moet elk team een bedrag van minimaal 15.000 euro binnen halen. Het team probeert dit geld bij elkaar te krijgen door sponsoren. Dat kan door een eenmalige gift, of een bedrag per gereden kilometer. Ieder bedrag is welkom. ‘We hebben wat bedrijven die grotere bedragen geven, maar vooral familie en vrienden doneren trouw.

De teller stond op 1 mei op 8000 euro. Het is best lastig, er zijn veel goede doelen en economisch zit het ook wat tegen, maar we hebben vertrouwen dat het goed komt. Het benefiet feest van 27 maart in de Enk was een succes en heeft ons 2200 euro opgeleverd. De komende tijd zullen er nog acties worden georganiseerd op diverse basisscholen, er zijn nog wat toezeggingen van bedrijven en we hopen natuurlijk op de gouden gift’. Als mensen team Binnenkort Bekend willen sponsoren of op zoek zijn naar meer info, kan dat via www.tourforlife.nl (kies hier het juiste team) en via edwinsolen@yahoo.com.Verder is het team te volgen via www.binnenkortbekend.com en zal de Assendorper het team volgen.

…vervolg van de voorpagina Het probleem daarbij is echter dat de exploitatie erg moeilijk zal gaan worden. Er worden dan ook grote vraagtekens gezet bij de economische haalbaarheid hiervan. De direct omwonenden vinden dat er onvoldoende aan hun bezwaren tegemoet wordt gekomen en hebben het gevoel dat de gemeente scenario C er ‘door wil drukken’. Daarmee komt de gemeente dus voor een dilemma te staan. In hoeverre moet men tegemoet komen aan de belangen van de omwonenden en de belangen in het algemeen? Overleg Op dit moment zijn er weer gesprekken gaande tussen de gemeente en de klankbordgroep. Zo was er 13 april jl.

een bijeenkomst en zal er 11 mei weer een bijeenkomst plaatsvinden. Tijdens deze bijeenkomsten wordt er wederom gekeken naar de knelpunten. De verslaglegging hiervan zal na 11 mei publiekelijk worden gemaakt. Duidelijk is wel dat beide partijen nog lang niet zijn uitgepraat. De uitkomst van de bijeenkomst van 11 mei moet uiteindelijk een definitief voorstel opleveren en dat zal vervolgens worden voorgelegd aan het College en de Raad. Dit verhaal kent dus zeker nog een vervolg…


Bewoners

Mei 2011

5

Interview met Assendorps raadslid voor GroenLinks Rana Berends

‘Duurzaamheid is de doorslaggevende factor’ Rana Berends is een fleurige vrouw. ‘Ja, het is best veel, maar elk raadslid heeft het druk’ antwoordt ze op de vraag of twee banen niet teveel van haar vergen. Berends (1973) is sinds 2006 raadslid van de gemeente Zwolle. In 2009 werd ze verkozen tot fractievoorzitter van de lokale afdeling van GroenLinks. Naast haar politieke werkzaamheden is Berends ook kunstenares. In Assendorp zijn twee van haar werken te zien: op een meterkastje naast wijnhandel Mondovino in de Van Ittersumstraat en op een groter transformatorhuis naast de oude spoorbrug. Tijd voor een gesprek met deze Assendorpse.

Door Bene Colenbrander Hoe bent u in Assendorp terechtgekomen? ‘Enkele jaren na mijn geboorte verhuisde ik van Amersfoort naar Zwolle. Mijn eerste adres lag in Assendorp, aan de Van der Laenstraat. Toen was Assendorp nog een echte volkswijk met allerlei bedrijvigheid, zoals stomerijen en restaurantjes. De huizen waren behoorlijk verwaarloosd en werden dikwijls bewoond door gastarbeiders, heel anders dan nu.’ Is Assendorp sinds die tijd saaier geworden? Berends twijfelt even, maar dan: ‘Het is anders geworden.’ Als raadslid spreekt Berends met burgers, bedrijven en ambtenaren over

het wel en wee in de stad. Het is haar taak de burger te vertegenwoordigen en het dagelijks bestuur van de gemeente te controleren. Ieder raadslid heeft een eigen portefeuille; zo gaat Berends onder meer over integratie, duurzaamheid en openbaar groen. Is het mogelijk om als raadslid specifiek iets voor Assendorp te doen? ‘Eigenlijk niet. Wel kan je portefeuille aanleiding zijn om je meer met een bepaalde wijk bezig te houden. Zo heb ik me intensief beziggehouden met de renovatie van het Park de Wezenlanden. Ik was natuurlijk geen voorstander van de grootscheepse bomenkap daar.’ Vindt u niet dat het park erop vooruit is gegaan? Het ziet er een stuk netter uit. ‘Nou, wat netjes is, hoeft nog niet boeiend te zijn. Ik geef toe, vroeger werd er in het park gedeald en werden er dingen gedaan die het daglicht niet kunnen verdragen. Het is goed dat dat wordt aangepakt, maar de gemeente is erin doorgeslagen. Ik vind de betonpaden die er nu liggen geen succes.’ Iets anders: recent heeft de landelijke fractie van GroenLinks samen met D66 een motie ingediend die verruiming van het aantal koopzondagen moet garanderen. Meer koopzondagen, is dat ook iets voor Zwolle? Berends lacht. ‘Over het algemeen is GroenLinks in Zwolle behoudend wat betreft koopzondagen. Wij zijn van mening dat koopzondagen de con-

sumptiedrang van burgers aanwakkeren. Dat staat op gespannen voet met duurzaamheid, een belangrijk punt voor GroenLinks.’ De landelijke GroenLinks-motie zou door de Zwolse afdeling van GroenLinks dus niet worden uitgevoerd? ‘Nee, op dit moment waarschijnlijk niet. Duurzaamheid staat bij ons hoog in het vaandel. Daarnaast voeren we, net als de landelijke afdeling, liberaal beleid wat betreft coffeeshops en openingstijden in de horeca. Maar duurzaamheid is de doorslaggevende factor bij het maken van beslissingen. Duurzaamheid was voor mij ook een belangrijke reden om lid te worden van een politieke partij. Je kunt van alles willen, maar als het met de aarde niet goed zit, ben je als mens helemaal niets.’ Hoe draagt een raadslid bij aan het behoud van deze aarde? ‘Begrijp me niet verkeerd: ik heb niet de illusie dat ik als raadslid de wereld kan redden. Ik ben een realist. Ik denk wel dat ik goed kan praten en dingen onder de aandacht kan brengen. Ik kwam in Zwolle regelmatig dingen tegen waar ik het niet mee eens was. Ik ben dan niet een type dat aan de zijlijn gaat staan roepen, ik wil dan wat aan de problemen doen.’ Hebben de inspanningen iets opgeleverd? Berends denkt lang na. Ze noemt haar inzet voor het Park de Wezenlanden en stelt dan: ‘Door GroenLinks is het cultuurdebat in Zwolle aangezwengeld. Woordvoerders van andere partijen

Rana Berends

wilden, nadat ze de standpunten van mijn fractie zagen, opeens ook iets van cultuur vinden. Ik ben trots op het feit dat GroenLinks het politieke debat op gang heeft gebracht. Dat is een enorme winst.’

Tot slot: heeft u nog een tip voor uw wijkgenoten? ‘Ja! Maak eens een uitgebreide wandeling door de wijk. Er is zoveel te zien. Sommige gevels van huizen tonen op een prachtige manier de geschiedenis van Assendorp. De moeite waard!’

Geheime locaties en intieme settings door Assendorpers gecreëerd

Magische concerten die geen concerten zijn Je koopt een kaartje voor een akoestisch concert waarvan de locatie geheim blijft tot op de dag zelf. Maar je wordt niet verwacht in de voorspelbare zaaltjes zoals Hedon of de kroeg om de hoek, maar op een gekke locatie ergens in Zwolle. Dat is het idee achter Groeilamp, een nieuw muziekproject in Zwolle.

volgens Patrik iets wat je ‘intens gaat beleven, iets wat je dan met de rest van het publiek deelt.’ Maar het is volgens hem niet de bedoeling dat de concerten alleen voor ingewijden zijn, iedereen is juist welkom.

De volgende editie is 17 juni en zoals het de bedoeling is, blijft de locatie nog een geheim. Voor informatie of kaartjes kan er gemaild worden naar arjanbrandsma@gmail.com

Heb je overdag wat tijd, maak je graag een praatje met ondernemers en vind je het leuk om vrijwillig voor de krant aan de slag te gaan? Je ontdekt dan je wijk pas goed en vooral haar enthousiaste, unieke en bijzondere ondernemers. Heb je belangstelling, mail dan naar advertentie@deassendorper.nu.

Door Rob van Elburg ‘Het is geen concert, het is een totaalbeleving’, vertelt Patrik Kuiper. Zijn partner in crime Arjan Brandsma vult aan: ‘Het heeft iets magisch.’ Samen met Lotte Jonker en Justin Doems organiseerden de Assendorpers de 9de editie van Groeilamp op 27 april, die voor het eerst in Zwolle werd georganiseerd. Arjan heeft al acht edities op de gekste plekken in Erica georganiseerd, zoals in een kapperszaak en een lege struisvogelboerderij. Het eerste concert in Zwolle is toevallig in Assendorp en is in het Dominicanenklooster gehouden. Door de buitengewone locatie en omdat er maar 50 kaartjes zijn, wordt het volgens de mannen erg bijzonder, Patrik: ‘Je gaat er niet heen voor je zelf.’ Arjan vult hem snel aan: ‘Maar verassend en niet te vergelijken met een concert in Hedon. De muzikant kan zich niet verstoppen, alles wordt gehoord. De muzikant staat tussen de mensen.’ Patrik beaamt dat: ‘Het is veel intiemer en de muzikant is veel kwetsbaarder.’ Daardoor is het

Onze grootste bron van inkomsten is de advertentieverkoop en daar zoeken we nog altijd leuke collega’s voor!

Niet alleen de concerten worden bijzonder, ook de gelimiteerde flyers hebben een uniek design en nummer

Kijken in de keuken van de leukste wijk van Zwolle? Dat is nou precies wat een journalist van de Assendorper doet: je oor te luisteren leggen om de laatste nieuwtjes op te pikken en je bent altijd en overal op zoek naar de leukste invalshoek bij de maandthema’s. Je leert niet alleen de wijk, haar bewoners en ondernemers kennen, maar doet ook ervaring op in het werken bij een krant. Wil je vrijwillig voor ons aan de slag, mail dan naar: redactie@deassendorper.nu.


6

Ondernemers

Mei 2011

Gezond Gemak fruit broodjes maaltijden fruitmanden salades vegetarisch

De gezondste maaltijdenwinkel van Zwolle!

Er is weer balkenbrij! Uiteraard biologisch uit het vechtdal.

Assendorperstraat 37

tel. 038 - 422 2200 www.slagerijhaverkort.nl Assendorperstraat 49 8012 DE Zwolle 038 - 421 69 86

15 t/m 18 juni is het een kleurig gebeuren in Park de Wezenlanden Ballonspektakel Zwolle

Een ballonvaart is een unieke ervaring en het Ballonspektakel Zwolle is een unieke gelegenheid om die ervaring te beleven. Van woensdag 15 t/m zaterdag 18 juni zal in het Park de Wezenlanden een groot aantal ballonnen in bijzondere vormen aanwezig zijn. Deze ‘special shapes’ reizen over de hele wereld en bezoeken daar ballonevenementen. Dit jaar zijn er special shapes uit Nederland, Duitsland, België en Engeland van de partij. Waarschijnlijk zal tijdens het Ballonspektakel ook een nieuwe Belgische special shape zijn eerste vaart in Nederland maken. In Park de Wezenlanden kan al dit moois bekeken worden, en voor zij die de lucht in gaan is het de kans Overijsselse landschap eens heel anders te bekijken. De straten en gebouwen van de Zwolse binnenstad worden dan alras vervangen door de kronkels van de IJssel met in de verte Zalk, Kampen, Deventer en de randmeren die langzaam dichterbij zullen komen. Voor de mensen op de grond betekent het een machtig schouwspel, met muziek en een terrasje er bij.

Programma Iedere avond (woensdag t/m vrijdag): 19:00 uur aanvang demo’s en veldactiviteiten 20:15 uur vertrek van de eerste ballonnen De avonden hebben ieder een thema. Woensdag gaat het om Duurzaamheid en ondernemen, donderdag een netwerkavond met het thema Onderwijs en bedrijfsleven, en vrijdag een netwerkavond. Zaterdagochtend 18 juni om ongeveer 5.00 uur vertrekken 5 ballonnen voor een vaart met patiënten, verzorgers en vrijwilligers van het Ronald McDonaldhuis en het Inloopcentrum IntermeZZo in Zwolle. Beide instellingen hebben van de organisatie van het Ballonspektakel Zwolle 2011 een aantal gesponsorde vaarten kado gekregen.

foto´s: Mirjam Blok


Ondernemers

Mei 2011

7

Advertorial

Goed eten, geen hongergevoel en toch afvallen Bodylifeplan; krijg uw lichaam op het juiste gewicht Zeven jaar geleden is door gewichtsconsulente en bewegingsdeskundige Marian van Ast het concept van Bodylifeplan ontwikkeld. Na jaren in een grote sportschool te hebben gewerkt kreeg ze steeds meer het gevoel dat er betere resultaten konden worden bereikt met goede persoonlijke begeleiding met een, op de persoon, afgestemd programma. Bodylifeplan was geboren en velen hebben inmiddels hun weg gevonden en weten hoe ze hun leefstijl kunnen aanpassen. Opvallend is dat wat oudere mensen en mensen met een beperking hier komen; dit omdat ze meer geholpen worden, geen harde muziek dreunt en mooie mannen tegenkomen. Door Niels van der Touw Bodylifeplan is niet te vergelijken met een normale sportschool, waar je kan komen en gaan als jij er zin in hebt en daardoor nog weleens een sportmomentje overslaat. Het belangrijkste bij Bodylifeplan is de continuïteit in het programma, elke dag ben je bezig met je voeding en 2 á 3 keer per week met beweging. Het sporten bij Bodylifeplan gebeurt dan ook op afspraak, zodat je niet zomaar overslaat. Voordeel daarbij is dat je er zeker van bent dat de apparaten beschikbaar zijn, en je niet hoeft te wachten tot ze vrij zijn. Tijdens een intakegesprek wordt er gekeken naar je probleem, motivatie, eetpatroon en bewegingspatroon. Hierop wordt een persoonlijk programma afgestemd, die ongeveer drie maanden duurt, waarbij je waarschijnlijk meer zult gaan eten en toch zult afvallen. Honger Veel mensen eten namelijk te weinig, zeker als ze proberen af te vallen. De meeste diëten zijn ook geënt op het binnenkrijgen van zo min mogelijk calorieën, op korte termijn misschien effectief, maar de kilo’s zitten er zo weer aan. Het hongergevoel dat hierbij continu aanwezig is komt het humeur niet ten goede, maar belangrijker is dat de stofwisseling door het binnenkrijgen van te weinig voedsel niet goed meer functioneert. Vergelijk het met een vuurtje: zolang het continu gevoed wordt met hout zal het vuur mooi blijven branden. In het lichaam werkt dit net zo, zolang de stofwisseling goed op gang wordt gehouden door regelmatig te eten wordt er veel vet verbrand. Bij honger slaat het lichaam het weinige binnengekomen eten gelijk op, het weet immers niet of en wanneer er meer binnenkomt. Het lichaam gaat over op een

klein waakvlammetje dat het vet niet meer verbrandt, met aankomen als gevolg. In de praktijk Ruud Schreur is veertien weken aan de slag met zijn programma en al tien kilo kwijt. Voordat hij aan het persoonlijke programma begon liep hij al twee keer in de week hard, lette op het eten maar viel maar niet af. ‘Ik zag hoe een vriendin flinke porties naar binnen werkte, maar toch afviel. Door haar ben ik bij Bodylifeplan terecht gekomen, en heb ik eindelijk resultaat’. Ruud at vroeger één boterham als ontbijt, drie bij de lunch en ’s avonds een bord warm eten. Ook een snack ging er wat later op de avond nog wel eens in, wat resulteerde in zo’n 1600 kcal per dag. Nu eet hij vier boterhammen ’s morgens, rond tien uur twee crackers of yoghurt, bij de lunch vier boterhammen, in de middag nog twee crackers of fruit en ’s avonds een flinke maaltijd: zo’n 2600 kcal per dag! Dit, in combinatie met het hardlopen en zijn fysieke werk, heeft voor een goed draaiend intern motortje gezorgd die de overtollige kilo’s flink verbrandt. Leuke bijkomstigheid is dat de verzekeringsmaatschappij van Ruud, en vele anderen, het gehele programma dekt. Totaalpakket In sommige gevallen zijn er op het gebied van de hormoonhuishouding klachten. Marian werkt daarom nauw samen met Nicole Elshof van ‘Care forWomen’. Met mental coach Jacqueline Diepman kan er gekeken worden naar de patronen die wat dieper liggen en steeds weer de kop opsteken en die grote invloed kunnen hebben op uw eetpatroon.

Mir aan de kook:

Zomers stampotje met broccoli, kaas en cashewnoot

Inloopdagen Om de drempel te verlagen organiseert Marian van 6 t/m 10 juni inloopdagen bij Bodylifeplan. Op iedere ochtend tussen 9:00 en 13:30 en op maandag-, woensdag- en vrijdagavond tussen 17:00 en 22:00 kunt u terecht om vrijblijvend kennis te maken met het concept. Tijdens de inloopdagen loopt de actie ‘Blijven eten’ waarbij er 10% korting wordt gegeven op een voedings- en bewegingsplan in combinatie met de ‘Health Check’ van Nicole Elshof. Daarnaast ontvangt u bij inschrijving gratis het boek ‘Andersom doen’. Bodylifeplan, Van Karnebeekstraat 46 8011 JK Zwolle tel 038-4233710 www.bodylifeplan.nl

Assendorp Culinair Iedere maand een nieuw recept met advies voor een bijpassende wijn

... met wijn van Mondovino

Een heerlijk zomers stamppotje, vult goed en super snel klaar!

… met de wijn van Mondovino

Wat heb je nodig voor twee a drie personen: 500 gram kruimige geschilde aardappels bekertje crème fraîche schepje grove mosterd 2 sjalotjes zout + peper 500 gram broccoli 3 lepels cashewnootjes 2 handjes kaas in blokjes evt. uitgebakken spek

Corvina – Monte del Fra

Aan de slag: Kook de aardappels in bouillon gaar, zo’n 20 minuten. Kook de broccoliroosjes ook gaar in ongeveer 8 minuten. Eerst het water aan de kook brengen, dan pas de broccoli erin, dan blijft deze mooi groen. Stamp de aardappels met broccoli, mosterd en crème fraîche door elkaar. Breng op smaak met zout, peper en evt. nootmuskaat. Doe de fijngesneden sjalotjes, de kaas (mosterdkaas, kruidenkaas, edammer, leef je uit zou ik zeggen, ik gebruik meestal 3 verschillende soorten) en de cashewnoten er doorheen en klaar is Klara. Wie echt niet zonder vlees kan, kan er nog spekjes doorheen doen (of een worstje, of een karbonade, of een stukje kip).

Proefnotitie: Helderrode, frisse sappige wijn met veel rood fruit in de geur en een soepele, toegankelijke smaak.

Eet smakelijk!

De twee broers Eligio en Claudio Bonomo zijn de trotse eigenaren van Monte del Fra, een fraai domein in Veneto. De naam stamt nog uit de tijd dat op deze heuvel (monte) een klein klooster stond waar monniken (fra) leefden. Van uitsluitend de corvina druif wordt een heerlijke, fruitige rode wijn gemaakt. De corvina is de dominante en beste druivensoort voor de beroemde Valpolicella en staat bekend om zijn typische kersenachtige aroma en smaak. Monte del Fra plant de druivensoort aan in hun wijngaarden in Custoza en daarom moet de wijn worden verkocht als streekwijn. Een prachtige, zuivere rode wijn die ’s zomers uitstekend iets gekoeld kan worden gedronken.

Drinken bij: Lichtjes gekoeld een heerlijke doordrinkbare rode zomerwijn, passend bij vele vooren hoofdgerechten zoals charcuterie, pastas en lichte grillschotels en natuurlijk bij dit zomers stampotje. Houdbaarheid: Nu op dronk, gemakkelijk houdbaar tot vier jaar na oogst. Exclusief bij ons verkrijgbaar. Eet smakelijk, Bert van Beek Vinoloog van de Wijnacademie®


Feestdagen in Assendorp Themapagina Jong & achter de schermen

Koninginnedag

5 mei: Razend goed

30 april 2011, wederom een prachtige Koninginnedag met een leuke planning. In de ochtend was er zoals gewoonlijk een marktje rond de Muziektent, waar kinderen hun oude speelgoed, kleren en andere producten verkochten. Ook in de middag waren er vele leuke activiteiten op het Assendorperplein, en in de avond traden er bandjes op in de Muziektent. Door Mona May Boelm Vroeg in de ochtend van Koninginnedag waren er al vele mensen te zien op het Assendorperplein. Van alle kanten kwamen Assendorpers om hun kleedje op een zo goed mogelijke plek te draperen. Een gevarieerde samenstelling van producten werd uitgestald en tentoongesteld. Boeken, speelgoed, knuffels, kleding en dergelijke waren allemaal te vinden op het plein, en werden ook goed verkocht.

foto: Tino Heet Om twaalf uur werd de kindervrijmarkt opgeruimd en kwamen er allerlei activiteiten voor in de plaats. Tussen 13.00 en 16.00 was er een circus waar kinderen acrobatische capriolen konden bekijken en leren. Een ander acrobatisch evenement was het duo IJs en Weder die drie keer optraden. Voor de echte voetballers was er een Pannatoernooi met prijzen. En leren inlineskaten en skateboarden was ook mogelijk. Er werd namelijk een workshop gegeven door echte professionals op het gebied van skaten. Je kon daar onder andere leren hoe je lekker kunt skaten op de funbox, quarterpipe, grindrail en jumpramp. Naast het testen van de atletische vermogens was er ook genoeg te kijken. In het theater werd een princes verliefd op een ballonvaarder, en in de Kinderopera werd gezongen door echte operazangeressen. Bij Koud Kunstje kon je je tas en kleren versieren. En natuurlijk kon je kijken naar en meedoen met zaklopen, spijkerpoepen, koekhappen, snoepvissen, aardappelracen en blikgooien.

Tegen de avond kwamen allerlei bandjes en artiesten spelen in de muziektent. Het begon om 17.00 met bekende Assendorper muzikanten, een lekker funky bandje. Ruige rockriffs kwamen voorbij, evenals lekker swingende zomerse jazzmuziek. Hierna kwam het Tek Kişilik Orkestra van 18.15 tot 18.45. Dit orkest draaide heel wat hoofden om. Het orkest bestond namelijk uit één man, die met allerlei traditionele Turkse instrumenten speelde en voor een gevarieerd optreden zorgde. Dantety, winnaar van de Battle for the Queen, mocht daarna weer helemaal los gaan. De hardrockers gingen er eens goed voor staan en joegen de decibels weer omhoog. De muzikanten van De Gringos verzorgden daarna een spetterend optreden. Ze gebruikten veel rare combinaties qua instrumenten, zoals een cello naast een scheurende gitaar en een accordeon met een klokkenspel. Hierdoor werden liedjes als het ware getransformeerd van lieflijk naar swingend, af en toe lekker ruig, soms weer wat meer ontspannend. Muppet Stuff zette de lijn door met diens aparte muziekstijl, die goed dansbaar was voor het publiek. De Zwolse band zorgde voor een razend gezellige, springerige boel op het plein. Tussen 22.00 en 23.00 was er een lekkere reggae en ska combinatie bezig in de vorm van The Bazzookas. Opnieuw ging het publiek los, terwijl het alcoholpromille in het bloed en de stemming in het publiek toenamen. Ook een scheutje soul viel terug te vinden in het temperamentvolle optreden van de band en dat werd zeer gewaardeerd door de collectie muziekliefhebbers bij de Muziektent. Na de optredens waren er nog afterparty’s in Eureka en de Enk. Hier konden de mensen nog even lekker dansen, iets drinken of even napraten. Al met al weer een drukke, gezellige en muzikale Koninginnedag.

Jaarlijks worden op diverse locaties in Nederland op 5 mei bevrijdingsfestivals gehouden. Ook in Zwolle stonden er op deze dag duizenden bezoekers stil bij vrijheid. En een stel jonge honden stonden helemaal niet stil, die stonden namelijk gewoon achter de schermen bij het festival en keken de ogen uit! Door Nanda Krol Want jonge journalistenduo’s mochten op 5 mei achter de schermen gaan bij het bevrijdingsfestival. Park de Wezenlanden was afgeladen, en zij waren er bij om verslag te geven van het feest en diens boodschap. Moke, de uitverkoren band voor 5 mei verwoordde het zo: ‘De essentie van vrijheid is dat je kunt zijn wie je wilt zijn. Dat je bijvoorbeeld op straat kunt lopen en je geen zorgen hoeft te maken. Dat je kunt leven zonder angst, angst limiteert namelijk je bewegingsvrijheid.’

De duo’s liepen onder begeleiding van 10:00 t/m 17:00 uur over het terrein. Elk interview dat ze afnamen wordt samen met de foto’s verwerkt en gepubliceerd op de website. Dit alles gebeurt in een speciaal ingericht persbureau op het festivalterrein. Spannend ‘Vrijheid is echt belangrijk, het ligt niet voor de hand. Als je de beelden ziet op televisie ben ik echt gelukkig met mijn omgeving’, zegt Fieke. Fieke (12 jaar) is één van de twee die een stoer journalistenduo vormen. ‘Vrijheid van meningsuiting, daar mogen we echt blij mee zijn. Het was daarom leuk en spannend tegelijk om vragen te stellen aan de artiesten,’ stelt het journalistenmaatje Shaylea (12 jaar). ‘Vooral in het begin is het spannend, als je voor het eerst op iemand moet afstappen,’ vertelt Fieke verder.

foto: Mirjam Blok Razende Reporters Mede om deze boodschap door te geven aan alle generaties die volgen, is in Overijssel het project Razende Reporters opgezet. Het project is speciaal bedoeld voor leerlingen uit

foto: Mona May Boelm

o Heet

foto: Tin

Maar het was vooral ook leuk. De meiden hebben dan ook volop genoten van het feest dat om hen heen bezig was. Dat ze ook nog interviews met de artiesten mochten doen, waaronder The Medics uit Utrecht, maakt het er alleen

foto: Tin

o Heet foto: Mirjam Blok

foto: Tino Heet

foto: Tino Heet

groep 8 van de basisschool. Tien journalistenduo’s worden op een leuke en leerzame manier betrokken bij de viering van 5 mei. Ze doen interviews bezoekers, bekende artiesten en medewerkers, of maken een verslag van verschillende stands, kinderactiviteiten en kunst.

maar mooier op. Het was wat de meiden betreft dan ook een geslaagd project. De serieuze boodschap van ambassadeurs Moke en het feest zelf was goed overgekomen, en daar is niets mis mee.

Meer over Fieke en Shaylea en hun belevenissen op www.derazendereporters.nl


Afgelopen donderdag 5 mei hebben ongeveer 135.000 mensen in Park de Wezenlanden de vrijheid gevierd. Met acht verschillende podia op het terrein was er volop vermaak voor jong en oud. Van Jacqueline Govaert op het hoofdpoduim Wärtsilä, via Kidz-DJ bij het Abbott Theater, naar het Dansen Wereldwijd terrein. Door de ruimte, structuur en duidelijkheid verliep het festival rustig. Alle 825 vrijwilligers en het fantastische publiek hebben hier een groot aandeel in gehad. Het mooie weer, de gezelligheid en de optredens maakten het totale plaatje perfect. Reacties zijn dan ook lovend, waaronder De Stentor: “Geweldig dat we het zo kunnen vieren.” Hier kunnen we trots op zijn, op dit grote maar zeker het mooiste bevrijdingsfestival van Nederland. Tot volgend jaar!

Te gekke dag voor duizenden

foto: Mirjam Blok

5 mei: Festivalgangers Donderdag 5 mei was het welbekende bevrijdingsfestival in Park de Wezenlanden. De muziek was spetterend en gevarieerd, evenals de mensen die er op af kwamen. Dit jaar was er geen Fusion of Dance, en dit zorgde wel voor een beetje meer rust op het terrein, maar het werd alsnog druk bezocht door circa 140.000 mensen! Allerlei figuren kwamen voorbij met het festival: hanenkammen, piercings en gekke outfits. Wederom een te gekke dag met veel gezelligheid en muziek in het Weezenlandenpark.

Katzenjammer

Jacqueline Govaert

foto: Mirjam Blok

foto: Mirjam Blok

Relaxen of lopen op het water

foto: Mirjam Blok foto: Mirjam Blok foto: Mirjam Blok

Door Mona May Boelm Om 11.00 ging het festival van start met Danny de Munk (van Ciske de Rat) op het hoofdpodium en om 11.15 Dirk Scheele in het Abbott Theater voor de kinderen. Na deze twee openingsacts kwam het festival op gang. Tijdens Jacqueline Govaert, van 12.30 tot 13.30, stroomde het terrein vol met mensen die van heinde en verre waren gekomen om het festival te bezoeken. Ook voor de hoofdingang van het terrein op de Luttenbergstraat stond het bomvol met mensen die snel hun laatste restjes alcohol en drinken wat niet naar binnen mocht opdronken. Dit zorgde jammer genoeg wel voor een paar vervelende dronkelappen, maar de sfeer bleef in leven dankzij de vele gezellige mensen die het terrein betraden. Op het hoofdpodium kwamen vele bekende namen voorbij zoals Destine,

Racoon en Ilse DeLange. Maar er waren natuurlijk ook nog de andere podia! Podium Kink FM, het Abbott Theater, Podium de Doorbraak, Podium Popfront, Studentertainment, de Deltion VIP Lounge en Dansen Wereldwijd slaagden er in om de hele dag gezellige muziek en activiteiten te produceren en maakten er een geweldige dag van. Het bandje Scrum speelde tussen 22.55 en 23.50 en verzorgde een geweldig energiek optreden in het Abbott Theater. Gekke sprongen en passen kwamen voorbij toen deze Ierse Powerfolk optrad. Ook Katzenjammer, tussen 19.20 en 20.10 op het Hoofdpodium bleek een groot succes. Deze vrouwelijke Noorse band zorgde voor veel gespring en gedans met hun lekkere, swingende balkanstijl. Later in de avond werd het wel iets rustiger, veel mensen moesten immers de trein of bus op tijd halen. Met name tijdens Moke en het Metropole orkest, wat naast The Magic Numbers op Podium Kink FM de dag afsloot, vloeiden de mensen die de laatste treinen moesten halen weg. Het was voor de meeste mensen een geweldige dag, die niet snel vergeten zal worden. Het wordt weer wachten tot volgend jaar, tot Park de Wezenlanden weer vol zal stromen met mensen in alle soorten en maten om de artiesten te bekijken.

Meer over het bevrijdingsfestival zelf op www.bevrijdingsfestivaloverijssel.nl

Bart van der Weide, zanger van Racoon

foto: Mirjam Blok

Kinderen konden bouwen met natuurlijk materiaal

Popconcert voor kinderen van Dirk Scheele (foto’s: Sabine Boschman)

Landelijke opening ‘Dag van het Park 2011’

Op avontuur in Park Eekhout op zondag 29 mei

De natuur is dichterbij dan u denkt. Want gelukkig zijn er heel veel parken in Nederland: het onmisbare groen in onze buurt. De ANWB helpt samen met bewoners en gemeenten deze parken zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Dat wordt elk jaar gevierd tijdens de Dag van het Park, in Zwolle wellicht beter bekend als Parkpret. Parkpret trekt jaarlijks zo’n 5.000 bezoekers uit Zwolle en omstreken. Op 29 mei 2011 vindt Parkpret plaats in Park Eekhout. Het is een dag vol swingende optredens, theater, kunst, en allerlei andere activiteiten voor jong en oud. Dit jaar is extra bijzonder want de ANWB opent deze landelijke dag in Park Eekhout. Zondag 29 mei 2011: ga mee op avontuur in Park Eekhout! De toegang is gratis.

Programma: Opening: 11.30 uur Opening door de Freule van Eekhout 11.45 uur Samenzang met Carmen Hovestad 12.30 uur Officiële opening door Henk Jan Meijer en Guido van Woerkom 12.45 uur Lezing door Ralph Keuning: “Op Avontuur”

Op de Dierenweide: Koud Kunstje, Klimwand, Deltion Artiest, Schminken met Colorful kids, ANWB Explorerbus, Buik van Parijs, Pony rijden

In de Muziekkoepel: 13.15 uur De Vuurvogel 14.15 uur Rosa Sky 15.00 uur Loek Beernink: de zeskamp 15.15 uur Caspar & Friends 16.15 uur Muppet Stuff

Bij de Kastanjeboom: 12.45 uur Montmartre proeverijen

In de schuur: Theater TIZ

Langs het water: 12.45 uur Touwbaan schaken 15.00 uur Loek Beernink presenteert ANWB Explorerfeest

Door het hele park: Jappy de Houten Speelgoedsoldaat, Broodjes bakken met de scouting en andere activiteiten, Ecodome Professor Weetveel en Jet Dierenpret, IVN, tenen lezen, Jeugd Musical School, Zingen met de freule, Britten Jeugdorkest, Zumba voor ouderen, app voor je mobieltje over Park Eekhout


10

Nieuws

Mei 2011

Directeur Van der Reijd Groep vindt sloop voorbarig

Gemeente wil ééndeksgarage in plaats van hightech spookgarage Als het aan de gemeente Zwolle ligt, zal de hightech spookgarage van de Van der Reijd Groep een extreme make-over ondergaan. Het futuristische stalen karkas met zijn zonnepanelen aan de Assendorperdijk verandert in een simpele ééndeks parkeergarage voor slechts negentig auto’s. Dit liet wijkwethouder Erik Dannenberg weten tijdens het laatste wijkplatform voor Assendorpers in De Enk. Door: Guido Verbeek Hiermee komt een einde aan de ellenlange soap rond de bouw van de hypermoderne parkeergarage. Een project dat vanwege problemen met toeleveranciers van Van der Reijd en later de

economische malaise al vanaf het begin gedoemd leek te mislukken. Van der Reijd investeerde gedurende zeven jaar vier miljoen euro in dit prestigieuze project. Om het alsnog levensvatbaar te maken, moet er nog zes miljoen euro worden ingepompt. De parkeergarage had één van de modernste van Nederland moeten worden: een paar honderd auto’s zouden met liften boven elkaar geparkeerd gaan worden. Het parkeren zou volautomatisch verlopen, gedreven door de kracht van zonneenergie die opgewekt zou worden met behulp van zonnepanelen opgehangen aan de garage zelf. Tot op heden heeft echter nog geen enkele autobezitter het genoegen mogen smaken zijn of haar auto op deze innovatieve wijze te parkeren in deze garage.

foto: Mirjam Blok

Staaldieven en zwervers De afgelopen jaren is de bouw volledig stil komen te liggen en kreeg het stalen geraamte van ontevreden omwonenden de naam ‘spookgarage’. De enigen die er tot nu toe profijt van hebben gehad waren staaldieven en zwervers. De gemeente lijkt nu dan ook aan te sturen op sloop van het monstrueuze stalen skelet

om daarmee de bouw van een kleinere garage mogelijk te maken. Het staal en de panelen zou Van der Reijd kunnen hergebruiken. Toch blijft het merkwaardig dat de neuzen van de gemeente en Van der Reijd niet in dezelfde richting wijzen. Volgens directeur Menno Dellemijn van Van der Reijd is er nog geen sprake van sloop. Hij houdt een slag om de arm. ‘Vooralsnog slopen wij de garage niet op korte termijn. Alle opties staan nog open. We zijn in gesprek met de gemeente over een oplossing, maar zover is het nog niet. Dat duurt minstens nog enige maanden,’ aldus een strijdbare Dellemijn. Sloop voorbarig? Blijkbaar is er nog geen sprake van regelmatig contact tussen de gemeente en Van der Reijd over het project. Dellemijn vindt het plan van de gemeente tot sloop dan ook voorbarig: ‘Er lopen nog studies naar alternatieven en beide partijen moeten sowieso met elkaar om de tafel voor het verlenen of wijzigen van de benodigde vergunning.’ Hoe deze gesprekken ook verlopen, de gemeente zal uiteindelijk een oplossing willen hebben voor de parkeerproblematiek in Assendorp en de binnenstad.

foto: Mirjam Blok Miljoenenverslindende high tech-parkeergarage nadert zijn einde

De parkeergarage op zonne-energie na zeven jaar nog niet in bedrijf

Theeschenkerij Eekhout gaat zesde seizoen in

Hét ‘groene terras’ voor jong en oud De vrijwilligers van theeschenkerij Eekhout hebben er weer zin in. De eerste zondag van deze maand zijn ze van start gegaan met een cultureel optreden van Claudia y Manito en hun Zuid-Amerikaanse klanken. Stichting Theeschenkerij Eekhout is een openluchtterras dat elke zondag van mei tot oktober is geopend. Na een grondige opknapbeurt van dit prachtige stadspark, vonden initiatiefnemers Annet Besseling en Gerdien Rots dat het een ideale plek was om er een theeschenkerij te starten. Achteraf gezien een goed besluit, want ze gaan alweer hun zesde seizoen in. Door: Paula Muller Kobold Een geschikte plek was al snel gevonden: onder de imposante Catalpa, een breed uitgroeiende boom met groot blad, en vlakbij de kinderboerderij en het speeltuintje. ‘Het was eigenlijk in een korte tijd rond. Park Eekhout was er klaar voor. De buurtbewoners waren positief en de gemeente reageerde welwillend op ons idee. We hebben ook veel financiële steun ontvangen van omwonenden en ondernemers. Zelfs van de Rabobank kregen wij een bedrag ter ondersteuning van ons initiatief. Ons keukentje is beschikbaar gesteld door een bewoner die er zelf boven woont. Hij heeft een rietdekkerbedrijf en had opslagruimte over. De tegelboer waar wij tegels hadden uitgezocht was zo enthousiast dat wij zomaar een overgebleven partij gratis mochten meenemen. Maar ook bij de werkzaamheden hebben er velen geholpen’, aldus de initiatiefnemers, die zichzelf ondertussen wat meer op de achtergrond bezighouden met de organisatie. ‘De theeschenkerij draait ook zonder ons uitstekend. Dat is goed voor de continuïteit.’ Natuur en cultuur De eerste zondag van de maand kan er op het ‘groene terras’ niet alleen van de prachtige natuur genoten worden maar is er ook cultuur in muziekvorm. ‘Wij hebben een gevarieerd programma van uitsluitend akoestische muziek,’ vertelt huidig bestuurslid Joke Rosingh. ‘Meestal benaderen de

foto: Ad van Halem

Muziek op een zomerse dag in het park

muzikanten ons zelf, ze beschouwen een optreden bij ons als een soort try-out. Het geheel geeft een heel ontspannen sfeer op het terras. Wij serveren naast thee ook Max Havelaar-koffie, frisdranken en, omdat een paar van ons horecapapieren hebben, mogen we ook bier en wijn schenken. Die wijn is de winnende wijn van het jaar, de Negroamaro van Mondovino. En er zijn tapas, nootjes, gemberkoek die een van onze vrijwilligers zelf bakt, en kaas van boerderij Huppe.’ Veilige omgeving ‘Door het informele karakter van ons terras kunnen kinderen hier leren om te bestellen en af te rekenen onder toezicht van hun ouders. De theeschenkerij is ook een ideale plek om elkaar te ontmoeten. Kinderen spreken vaak af met vriendjes en vriendinnetjes en zo komen de ouders en opa’s en oma’s ook vanzelf gezellig op het terras zitten’, vervolgt Joke. ‘Het park is overzichtelijk en veilig. De speeltuin en dierenweide zijn vanaf het terras goed te overzien, dus jong en oud genieten.’ De vrijwilligers zijn tevreden als ze zien dat er op het terras genoten wordt. Dit initiatief is zeker een voorbeeld van hoe een goede samenwerking tot een positief resultaat kan leiden voor de burgers van Zwolle en omgeving. Hopelijk ontdekken meer mensen door de theeschenkerij wat een prachtig stadspark Park Eekhout in Zwolle is.

Openingstijden: elke zondag van mei t/m oktober van 14:00 - 18:00 uur; elke eerste zondag van de maand is er een muzikaal optreden

Body

life plan

Bodylifeplan is in Zwolle een exclusieve bewegingsstudio waarbij men onder vakkundige leiding in een intieme sfeer kan gaan werken aan een gezonde levensstijl.

“Blijf Eten Actie” Inloopweek 6 t/m 10 juni 10 % voordeel op voedings en bewegingsplan Health Check Boek met afslankadvies. Vrijblijvende informatie tijdens Inloopweek

Ma t/m vrij 8.30- 13.30 ma-woe-vrij avond 17.00-22.00 van Karnebeekstraat 46 8011 JK Zwolle tel. 038-42 33 710

www.bodylifeplan.nl Onder de Catalpa

foto: Ad van Halem

BGN geregistreerd. Vergoed door diverse ziektekostenverzekeraars.


11

Geschiedenis

Mei 2011

De komst van een gemeenschap naar Assendorp

De dominicanen in Assendorp De meeste Assendorpers zullen het hierover wel eens zijn: het Dominicanenklooster- en kerk aan de Assendorperstraat is één van de meest gezichtsbepalende gebouwen van de wijk. Misschien zal het sommigen verbazen, maar het klooster is zo’n 40 jaar jonger dan Assendorp zelf. Met de bouw van het klooster werd pas in 1899 begonnen. De bouw is nu 110 jaar geleden afgerond, tijd voor een terugblik op de totstandkoming van het klooster. Door: Rob van Elburg Met de oplevering van het klooster in 1901 aan de Assendorperstraat kwamen de dominicanen na ruim driehonderd jaar definitief terug in Zwolle. De gemeenschap is vernoemd naar Dominicus Guzman die in 1216 toestemming kreeg om de orde op te richten. In 1232, 16 jaar later dus, is het eerste Nederlandse klooster van deze orde opgericht, in Utrecht. Met de oprichting van de orde streefde Dominicus ernaar om geestelijk verval tegen te gaan. De broeders dominicanen leven daarom in volledige armoede, want rijkdom leidt volgens Dominicus tot geestelijk verval. Daarnaast kan iemand die geen bezit heeft zijn tegenstanders onbevangen tegemoet treden, hij heeft immers niets te verliezen. Bij de dominicanen ligt er veel nadruk op intellectuele vorming en studie, op een kritische houding ten opzichte van kerk en samenleving en op inzet om de vruchten van studie en beschouwing door te geven aan anderen. Komst en vertrek Zwolle Al in 1466 is begonnen met de bouw van een klooster voor de dominicanen in Zwolle. Het duurde echter tot 1512 voordat de Broerenkerk in het centrum van Zwolle ingewijd kon worden. Waarom er voor Zwolle is gekozen voor het bouwen van deze nieuwe kerk kan misschien verklaard worden door de theorie van de Franse historicus Jacques Le Goff. Hij heeft namelijk aangetoond dat de dominicanen zich vooral in de grotere handels- en havensteden vestigden. Op deze manier zou de orde een groter en hoger opgeleid publiek kunnen bereiken. In 1572 verlaten de broeders voor het eerst de stad, als het leger van graaf Van Bergh voor de poort staat om Zwolle in naam van Oranje op te eisen. In datzelfde jaar heroverden de Spanjaarden de stad en keerden de dominicanen terug. In de jaren daarna was er geen sterk stadsbestuur en de protestanten kregen de overhand in Zwolle. In 1580 ontstond er een gewapend conflict tussen de dominicanen en protestanten waaruit de laatsten als winnaars te voorschijn kwamen. In mei verlaten de dominicanen Zwolle definitief.

was gebleven, de orde een onverwacht voorstel: op het land waar hun boerderij staat mochten de dominicanen hun klooster bouwen. Dat was voor de dominicanen de aanleiding om in de Assendorp te gaan bouwen. Nadat ze dit aanbod hadden gekregen, worden meteen ook de omliggende akkers verworven en in 1899 kan worden begonnen met de aanleg van de fundering. Aannemer Van der Waarde uit Nijmegen bouwt het complex voor 339.180 gulden. Voor de provinciaal pater Ludovicus Theissing is de schone taak voorbehouden om de eerste steen te leggen. Voordat in december 1901 de eerste bewoners in het klooster trekken zijn er eerst nog twee open dagen, één dag voor hun eigen achterban, de roomsen, en één dag voor andere belangstellenden. Op 12 december wordt het klooster op plechtige wijze ingewijd en is het Clausuur (het kerkslot) van kracht geworden, hetgeen betekent dat er geen vrouwen meer mogen komen in die delen van het complex waar de broeders gezamenlijk leven en werken. (Deze Clausuur is in de jaren zestig opgeheven.) Vanaf dat moment lopen de jonge fraters in habijt en kaal geschoren, twee aan twee elke week de stad uit voor hun wekelijkse wandeling. Vaak was dat een wandeling naar het buitencentrum van de dominicanen, Huize Arnichem bij de Agnietenberg. Het schijnt dat veel Zwollenaren moeite hadden met deze goed zichtbare, wekelijkse manifestatie. Twee jaar na de oplevering van het klooster was ook de kerk af, maar ze was nog wel heel kaal. De jaren erna werden ze verder ‘aangekleed’, onder andere met gebrandschilderde ramen en een fraaie mozaïekvloer. Op de vloer zijn de zeven doodzonden en de vier jaargetijden verbeeld. Invloed op de wijk Met de komst van de Centrale Werkplaats van de Nederlandse Spoorwegen komen er veel arbeiders naar Zwolle. Velen van hen gaan in Assendorp wonen en leven daar onder slechte omstandigheden. Ze voelen zich daarom verbonden met de SDAP, die zich het

foto: Collectie Hogenkamp Een schets vanuit vogelperspectief gemaakt vlak na de oplevering van de het klooster.

besproken. Volgens sommigen is het werk dat paters toen hebben gedaan te vergelijken met het werk dat paters nu doen in Zuid-Amerika, die opkomen voor de armen en vechten voor sociale rechtvaardigheid. Brand Op 3 januari 1933 ontstaat er om zeven uur ‘s avonds een brandje op de kloosterzolder. Tien minuten later slaan de vlammen door het dak. De politie probeert nog wel het vuur te doven, maar door het ontbreken van voldoende waterdruk kan het vuur alleen op de

eerste verdieping geblust worden. Het duurde tot acht uur voordat de vrijwillige brandweer arriveerde met een motorspuit. De vrijwilligers moesten eerst het apparaat vanaf het Grote Kerkplein naar de Assendorperstraat slepen. Pas om elf uur ’s avonds was de brandweer de brand meester. Door de brand zijn op drie vleugels de zolder en de verdieping er onder verloren gegaan. De schade aan de kerk is tot een minimum beperkt gebleven. Nog één keer moeten alle do minicanen Zwolle verlaten, maar deze keer slechts voor korte duur. Twee maanden na de brand neemt een

aannemer de klus aan om een nieuwe kap te bouwen en de gevel aan de Assendorperstraat volgens een nieuw plan te herbouwen. Doordat deze aannemer aan een vergelijkbaar klooster te Nijmegen werkt, kan hij de klus snel klaren Het is 8 september 1933 als de bewoners terugkeren in hun klooster. En tot op de dag vandaag zijn de dominicanen nog in Assendorp aanwezig.

foto: Collectie Hogenkamp

• Iedere dag geopend vanaf 14.00 uur • Uitgebreide menukaart • Zaal voor barbecue, buffetten, feestje, vergadering.

foto: Collectie Hogenkamp Geestelijken bidden in de Noviaatskapel in de kerk

Terugkomst In 1890 ontstond het idee om in Zwolle opnieuw een klooster met kerk voor de dominicanen te stichten. De aartsbisschop van Nederland en de provinciaal der Nederlandse Dominicanen gaan akkoord met het ontwerp voor het complex. Het duurde nog tot 1896 voor er een geschikte locatie gevonden was. Toen deed namelijk het echtpaar Van de Vegte-Beumer, dat kinderloos

lot van de arbeiders aantrekt. De wijk krijgt hierdoor de naam ‘het rode dorp’ en veel bewoners raken vervreemd van de kerk. Maar omdat paters uit het klooster sociale rechtvaardigheid prediken zet een algehele secularisatie niet door. Uit de hele regio kwamen mensen om de preken te horen en werden problemen uit die tijd besproken. Ook het marxisme en nationaalsocialisme worden er

foto: Collectie Hogenkamp Brandweer staat voor het klooster dat in 1933 in de brand stond.

CAFÉ THE POOL Assendorperstraat 91/93/95 Zwolle (038)4230266 www.cafekaya.nl


12

Ondernemers

Mei 2011

Muziek in de Tent: Groot Beatles feest! Tekst en foto’s Mirjam Blok Zomerse temperaturen en een topband, wat wil je nog meer op zondagmiddag? Her Majesty zorgde voor een groot muzikaal feest op het Assendorperplein. Bertolf Lentink, Bauke Bakker, Dirk Schreuders en Gertjan van der Weerd schotelden een vol Assendorperplein twee sets voor met Beatles-covers. De eerste set was een uitvoering van de LP Abbey Road, de tweede set bestond uit Beatles-classics. Jong en oud genoot volop, menig voetje ging van de vloer. Wie niet wilde dansen, zong vrolijk mee. Wie de komende editie van Muziek in de tent niet wil missen, kan alvast een kijkje nemen op pagina 15.

Kinderen groeien bij Doomijn Assendorperstraat 55 Zwolle Tel: 038 - 422 07 80 Depot Hasselt bij: Goedthart Boeken, De Mark 4 Depot Genemuiden bij: J.R. Schoenmode, Langestraat 15

Kinderopvang en Peuterspeelzalen

Assendorp

Doomijn psz Enkstraat Doomijn bso Enkstraat Doomijn bso Westerlaan Op www.doomijn.nl vindt u een overzicht van al onze locaties. Doomijn is onderdeel van Travers


13

Mei 2011

Kinderboekidee

Kinderen in Assendorp over school

Het grote Hoe Wat Waarom boek

Anne - 5 jaar

Mijn groep heet de Knuffels, er zijn twee juffrouwen, Tiny en Marion. Er zijn ook twee stagiairs en die vind ik ook heel lief. Naar school gaan is leuk, dan mag ik werkjes doen. Als ik mag kiezen blijf ik toch liever bij mama. Het speelhuis vind ik het allerleukste, daar kun je dingen naspelen zoals de dierenwinkel. Als mensen flauw doen, bijvoorbeeld slaan of duwen, dan vind ik dat niet leuk.

Vanaf 9 jaar Een boek vol uitleg over uiteenlopende zaken. Waar komt een echo vandaan, hoe verandert een kameleon van kleur, hoe vliegt een vliegtuig, waarom is de lucht blauw, wat is het verschil tussen een kikker en een pad en nog veel meer vragen mèt antwoorden. Je familie zal versteld staan over jouw kennis van onze wereld. Volop informatie over onder andere machines, materialen en de dierenwereld. De tekeningen en weetjes vormen een leuke aanvulling. Een boek waar je ouders ook nog wat van kunnen leren. Zojuist, in april 2011, opnieuw verschenen.

Nova - 8 jaar

Ik zit in groep 4, we heten de Minpins. Het leukste om te doen vind ik tekenen en lezen, maar eigenlijk vind ik alles wel leuk, alleen spelling is een beetje saai. Ik ben blij dat ik kan lezen en lees graag avonturenboeken. Mijn lievelingsboek is Alice in Wonderland, dat heb ik al meer dan tien keer gelezen. De juffrouw is heel aardig en alleen streng als het nodig is.

Er op uit:

Yasmine - 7 jaar

Op school hebben we een digibord, dat is een soort computerscherm maar dan wel vier keer zo groot! Er staan bij voorbeeld rekensommen op die iedereen moet maken. Rekenen en gym vind ik erg leuk, pesten en duwen vind ik niet leuk. Op school heet spelen expressie, dan mag je zelf kiezen wat je gaat doen, bijvoorbeeld knutselen. De burgemeester van de school heet Harry, maar die gaat bijna weg.

Knutselidee

foto: Masja van Acquoy

Maak je eigen bloemenboeket Nodig: Om bloemen te maken kun je van alles gebruiken, alles mag. Rietjes, lange satéstokjes, houtjes, karton, gekleurd papier, crêpepapier en al het materiaal waarvan je denkt bloemen mee te kunnen knutselen. En verder: Schaar, plakband, lijm en kleur/verfspullen.

Wandelen op het blote voetenpad Bij Kraggenburg in de Noordoostpolder is wel een heel bijzonder wandelpad. Het is een blote voetenpad. Ervaar met je voeten de diverse ondergronden en voel het verschil. Je loopt ongeveer 2,5 km door een prachtige natuur. Onderweg nog even tijd om wat te drinken, uit te rusten of even lekker te picknicken. Langs het pad kom je van alles tegen en wordt er uitleg en informatie gegeven over de grondleggers van dit gebied en verschillende gewassen.

Van mei t/m eind oktober: wo. t/m zondag: 13 - 18:00 uur; volwassenen € 7,00, kinderen t/m 12 jaar € 4,00; adres: Zwar temeerweg 25, Kraggenburg; tel: 0527 - 25

84 17 / 06-10081135

Maak eerst de stengels. Je kunt rietjes gebruiken, maar ook een rolletje maken van papier en dit vast plakken. Nu kun je in allerlei vormen bloemen maken. Je kunt de vormen uit gekleurd papier knippen of ze zelf kleuren. Door crêpepapier een beetje te frommelen krijg je leuke vormen voor bloemen, maak ze vast aan de stengel. Je kunt als je het leuk vindt aan de stengels ook nog blaadjes maken. Pak een lege pot of een bakje (je kunt dat ook nog leuk versieren), doe hierin wat zand en steek de bloemen erin. Klaar is je boeket.

Belangrijke ‘sleutel’-figuur op de achtergrond

Dick Buitenhuis, conciërge van de Jenapleinschool Vanaf januari 1999 is Dick Buitenhuis (62) conciërge op de Jenapleinschool aan het Assendorperplein. Via een gesubsidieerde Melkertbaan van de gemeente Zwolle kon hij bij deze school een vast contract krijgen. De Jenapleinschool heeft een paar opvallende kenmerken en is een vorm van vernieuwingsonderwijs. Zo zijn er meerdere leerjaren in één groep, en is zelfstandigheid belangrijk in combinatie met het werken in en het presteren als groep. In het Jenaplanonderwijs staan kringen, viering, werken en spelen centraal. Voor Dick een mooie plek. Door: Paula Muller Kobold Altijd dit werk al gedaan? ‘Hiervoor zat ik in de elektrotechniek. Ik werkte voor een energiemaatschappij en legde in huizen aansluitingen aan. Doordat ik ernstige rugklachten kreeg en tenslotte een rugoperatie moest ondergaan, kon ik dit werk helaas niet langer blijven doen. Ik moest te veel buk- en kruipwerk verrichten om de kabels aan te leggen en dit ging niet meer. Toen heb ik zeven jaar niet gewerkt. Uiteindelijk kon ik via de gemeente een aangepaste baan krijgen. De school ontvangt subsidie om mij in dienst te nemen. Het werk kan ik goed aan en als er eens een rugpijndag tussenzit, kan ik het rustiger aan doen.’

foto: Bob Billows

Wat zijn jouw taken op de school? ‘Het is een heel afwisselende baan. Ik doe eigenlijk alles behalve lesgeven en de administratie. Ik begin ’s morgens met thee zetten, dan loop ik een rondje buiten om glas, blikjes en andere rommel te verwijderen. Het is een openbaar plein dus er kan van alles liggen. Ik ben

er ook voor de veiligheid, dus ik controleer ook de speeltoestellen en materialen en doe kleine reparaties. De ene dag ben ik veel aan het kopiëren, dan weer naar de Hanos voor inkopen, de was doen, raamwerken maken voor projecten of vieringen, kerstbomen inkopen, alles klaarzetten voor ouderavonden of timmertafels in elkaar zetten. Ook komt het wel eens voor dat ik met spoed naar een dokter moet met een kind die zich verwond heeft. Ja, het zijn veel hand- en spandiensten. Je weet nooit wat je op een dag tegen zult komen.’ Zie je veranderingen in je taken? ‘Ik merk dat het drukker is geworden door het netwerkgebeuren en al de computers die er bij zijn gekomen. Ik moet storingen verhelpen of doorgeven aan het bedrijf. Ook hebben wij twee units op het platte dak staan die voor frisse, gefilterde lucht zorgen en de lucht weer uit de school zuigt. Dit systeem zorgt voor gezonde lucht in de lokalen. Zo gauw als deze uitvalt, moet ik actie ondernemen zodat het weer draait.’

foto: Bob Billows Wat vindt je leuk aan je werk? ‘De afwisseling èn de opmerkingen van de kleuters. Ze zijn nog zo spontaan en kunnen leuk uit de hoek komen. Zo had ik laatst iets voor ze gerepareerd en zei er een: ‘Dick is de makelaar van alles!’ Leuk toch? Ik heb dan echt plezier om zo’n opmerking.’


14

Culturele agenda

Zaterdag 21 mei The Alternative Ivan Terrible draait opzwepende beats, krassende violen, vingervlugge gitaren, zware bassen en uitstapjes naar andere feestmuziek Café de Singel, Groot Wezenland 4 22:00 Toegang gratis

Creedence Clearwater Revival Tribute (live) Vandaag brengt Bauke Bakker een ode aan CCR. Hij wordt geassisteerd door Norman Kapoyos op gitaar, Erik Neimeijer op gitaar en zang, Erik Habers op bas en misschien nog wel een heel speciale gast...?? Café de Singel, Groot Wezenland 4 21:00 Toegang gratis

Maandag 30 mei Woensdag 25 mei Open Podium Open Podium, waar alle podiumgenres welkom zijn. Kom genieten of doe mee! Meedoen? Geef je op via openpodium@ eureka-zwolle.nl Sociaal-culturele vereniging Eureka Assendorperplein 9 20:30 Toegang gratis voor leden

Donderdag 26 mei Thursty Tunes Vandaag met dj Ruben: ‘De lekkerste alternatieve platen van de 90’s tot nu’ Café de Singel, Groot Wezenland 4 22:00 Toegang gratis

Groovalicious! Een jazz-, pop-, rocksessie met diverse muzikanten en de Soulclap-dj’s. Gewoon dansen op maandag!!! Waarom ook niet… Café de Singel, Groot Wezenland 4 21:30 Toegang gratis

Donderdag 2 juni Thursty Tunes Mispoes De hoofden aan het lijf, de koetjes in de wei. Wonderschoon en wonderwel komt er heus nog iets van terecht. Dus Overijssel, ze is er voor de derde keer. Café de Singel, Groot Wezenland 4 22:00 Toegang gratis

Zaterdag 4 juni

Vrijdag 27 mei Speel-o-theek Leentje Buur open Voor een kleine vergoeding leuk en afwisselend speelgoed lenen. Meer info op www.leentjebuur.webs.com Geraniumstraat 1-1 (Speeltuinvereniging Assendorp) 15:00 - 17:00

Zaterdag 28 mei $imon & Pauluz Café de Singel, Groot Wezenland 4 22:00 Toegang gratis

Zondag 29 mei Parkpret Een dag vol swingende optredens, theater, kunst en allerlei andere activiteiten voor jong en oud; Koud kunstje zal aanwezig zijn met knutselactiviteiten.Park Eekhout, Burgemeester van Roijensingel en/of Roopoort 12:00 - 17.00 Toegang gratis

Festival van lokale schoonheid Het festival staat in het teken van modeshows, productpresentaties, demonstraties, muziek en lekker eten. Dit alles met zuiver duurzame producten. Info: www.lokaleschoonheid.nl Doepark Nooterhof Goertjesweg 5 13:00 – 18:00 Toegang gratis The Hangin’ Voor de vijfde keer zijn the boys back in de Singel en draaien zij alternatieve, bekende en obscure liedjes uit ouders’ platenkast tot aan hedendaags indiepop & (stoner)rock.Café de Singel, Groot Wezenland 4 22:00 Toegang gratis

Mei 2011

Vrijdag 10 juni Speel-o-theek Leentje Buur open Voor een kleine vergoeding leuk en afwisselend speelgoed lenen. Meer info o p w w w. l e e n t j e b u u r. w e b s . c o m Geraniumstraat 1-1 (Speeltuinvereniging Assendorp) 15:00 - 17:00

Zaterdag 11 juni

Vieringen door de week Maandag en woensdag

Eucharistieviering in de dagkapel. Vrijdag om 19.00 uur gezongen vespers in het koorgedeelte van de kerk (niet in de vakantieperiode, start weer op 8 september) Openingstijden kerk en kerkwinkel dinsdag t/m vrijdag 13.30 uur - 16.30 uur zaterdag 13.00 uur - 16.30 uur Rondleiding kerk en klooster Iedere 1e zaterdag van de maand om 14.00 uur (m.u.v. januari) groepen op afspraak.

Zaterdag 18 juni Solk Het recept: dj’s Ben L. & Fre4knc.Geen simpel gebeuk, maar intelligente beats, breaks en diepe basslines: dè ideale kruisbestuiving van dance en alternative. Oftewel een lekkere Drum and bass-avond. Café de Singel, Groot Wezenland 4 22:00 Toegang gratis

Zondag 12 juni Elke dinsdag

1e pinksterdag Muziek in de tent: DeAnn’s Soul, poprock en eigen werk. De nummers gaan over allerlei onderwerpen uit het leven, van een geweldige liefde tot een oproep om het uiterste uit het leven te halen.Muziektent Assendorperplein 14:00 – 16:00 Elke tweede zondag van de maand Toegang gratis

Senioren sjoelen Inclusief koffie met wat lekkers; voor vragen Agnes Gerner telefoon 038 4216708 Speeltuin Assendorp, Geraniumstraat 1-1 9:45 Toegang € 2,00

Martijn van Limbeek trio (live) Het Martijn van Limbeek Trio speelt jazz zoals AC/DC rock speelt. Vandaag heeft het trio drie gasten, te weten Anna Hoekstra en Floor Stappers op zang (zingen beiden o.a. in de formatie Foutress) en Joerg Hermes.Café de Singel, Groot Wezenland 4 21:00 Toegang gratis

Thursty Tunes Onze nieuwste aanwinst is dj Itchy (UK). Hij draait een lekkere mix van mashed up boombastic beats, fizzling soul, straight up funk and go-golicious grooves. Café de Singel, Groot Wezenland 4 22:00 Toegang gratis

9.00 uur

Thursty Tunes De allerfijnste alternatieve hits van de afgelopen decennia komen bij dj Ruben aan bod. Café de Singel, Groot Wezenland 4 22:00 Toegang gratis

Soulclap Ome Funk heeft meSijas uitgenodigd voor een sessie smakelijke ritmes en bouncin’ grooves. Verwacht een lekkere mix van funk, soul, hiphop, beats en meer. Café de Singel, Groot Wezenland 4 22:00 Toegang gratis

Donderdag 9 juni

18.30 uur 10.00 uur

Ballonspektakel Programma zie: http://www.ballonspektakelzwolle.nl/ Wethouder Alferinklaan Vanaf 19:00 Toegang gratis

Donderdag 16 juni

Streekmarkt Duurzaamheidsmarkt Een duurzaamheidsmarkt voor huis en tuin. Op de streekmarkt vindt u producten uit de regio. Lokale ondernemers bieden hun biologische producten aan aan het publiek. Doepark Nooterhof Goertjesweg 5 12:00 -17.00 Toegang gratis

Een huis met een rijke traditie van verkondigen, wonen, bidden, vieren en studeren. Tot op de dag van vandaag een bewoond huis én een vrijplaats voor moderne mensen om te studeren, te bezinnen en te vieren. Bewoners en medewerkers laten u graag zien wat zij in en om klooster en kerk organiseren.

Vieringen Dominicanenkerk zaterdag zondag

woe 15 t/m za 18 juni

Retraite dansdag ‘Stem van stilte’ Deze dag biedt gelegenheid om op adem te komen. Een dag met meditatie, gebed, dansimprovisatie en schrijven of tekenen. Voor mensen die houden van rust en beweging, van uitwisseling en verstilling. Datum: 28 mei. Stiltewandeling Er wordt gewandeld in stilte en combineren dit met aandachtsoefeningen. De afstand varieert van 4 tot 7 kilometer. Datum: 3 juni. Summerschool in de Elzas In 2010 een doorslaggevend succes! Lees het verslag op onze website. Een zomerweek met inleidingen, gesprek, bezinning en natuur- en culturele excursies. Het denken van deze grote middeleeuwse mysticus is oorspronkelijk modern en verrassend actueel: Eckhart ‘leeft’! Datum: 27 augustus t/m 3 september. Zalenverhuur De ruimtes in het Dominicanenklooster stralen elk een eigen

Eureka’s Filmcafé, Grootse films op groots scherm in een fijne, relaxte sfeer. Hapje, drankje, filmpje. Heerlijk toch! En nog gratis ook. 24 mei - The Simpsons – the movie 31 mei - Stephen King’s The Shining Sociaal-culturele vereniging Eureka Assendorperplein 9 20:00 Toegang gratis voor leden

Elke di en do-middag Inloopknutselen bij Koud Kunstje Het knutselen kost € 9 euro + de kosten voor het voorwerp dat je wilt beplakken of beschilderen. Die zijn al te koop vanaf € 2. Je bent zo’n twee uur bezig, inclusief ranja en een koekje; kijk voor het actuele aanbod aan workshops op

www.koudkunstje.nl Koud Kunstje Assendorperstraat 45

Elke donderdag Décopatch-café Wekelijks is er de mogelijkheid voor volwassenen om samen te knutselen met Décopatch. Opgeven is niet noodzakelijk. De koffie staat klaar! Koud Kunstje Assendorperstraat 45 Inlopen vanaf 18:30 kosten € 9 Eureka’s MuziekDVDKafee Op groot scherm een muziek DVD. Een registratie van een geweldig, ontroerend, opzienbarend of op een andere manier bijzonder concert. 19 mei - Queen Adreena live 26 mei - Cream live at the Royal Albert Hall sociaal-culturele vereniging Eureka Assendorperplein 9 22:00 Toegang gratis voor leden

Elke zaterdag De Zotte Zaterdag! De avond waarop alles kan en Eureka’s kroegje is gevuld met fijne mensen, een lekkere sfeer en goeie muziek! Op de www.eureka-zwolle.nl kun je volgen wat er gepland staat. Sociaal-culturele vereniging Eureka Assendorperplein 9 22:00 Toegang gratis voor leden

Overig Theeschenkerij Eekhout Zwolle Elke zondag open van 1 mei tot 1 oktober. Eerste zondag van de maand een muzikaal optreden. Park Eekhout, Burgemeester van Roijensingel en/of Roopoort 14:00 - 18:00 Doepark Nooterhof & Theehuis Earthship Dagelijks geopend vanaf 10:00 uur tot een uur voor zonsondergang. Goertjesweg 5 Wijkcentrum De Enk Vrijdagavond 20 mei Groot Mannenkoor Vrijdagavond 3 juni “Foute” Hollandse avond Vrijdagavond 10 juni Popkoor Margriet en Nieuw Talent Wijkcentrum De Enk Enkstraat 67

sfeer uit. Een ideale plek om in alle rust en in een specifieke sfeer te vergaderen of een cursus te geven. Informatie over de mogelijkheden is te vinden op onze website. Kerk en kerkwinkel Tijdens openingstijden kunt u hier terecht voor: een stiltemoment, het opsteken van een kaarsje, - een gesprek, informatie over de vele activiteiten in kerk en klooster. Vragen over het monument, kerkelijke vieringen en kloosterleven en voor het kopen van religieuze artikelen zoals rozenkransen, iconen, kruisjes, ansichtkaarten enz. Agenda: 28 mei Retraite dansdag 10.00 – 15.30 uur 3 juni Stiltewandeling 27 augustus t/m 3 september Summerschool Meester Eckhart in de Elzas Informatie en opgave activiteiten: www.kloosterzwolle.nl of 038-4254400 Een brochure is af te halen bij de receptie van het klooster, Assendorperstraat 29, van maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 22.00 uur, en op zaterdag tussen 9.00 en 17.00 uur, of in de kerk en/of kerkwinkel.


15

Mei 2011

Asse

IN

n d or p

Trend

s

Door: Masja van Acquoy Picknicken hoeft niet ingewikkeld te zijn. Je kunt het zo simpel of uitgebreid maken als je zelf wilt. Ga je met meer mensen dan is het praktisch en leuk om allemaal wat mee te nemen. Afstem-

Outdoor food … of gewoon ouderwets picknicken? Het zonnetje weer op ons hoofd en de buitenkriebels weer in ons lijf: reden genoeg om met hapjes en drankjes op een kleedje in het park te genieten. Een verjaardag, iemand verrassen, een romantisch uitje of gewoon gezellig met elkaar. Tijd voor ‘outdoor food’ oftewel een picknick en dat is niet ouderwets, maar juist cool. ming is daarbij handig om te voorkomen dat er dubbele hapjes zijn. Een goede picknick vraagt om een goede planning. Dat zorgt ervoor dat je straks echt lekker kan zitten en niets mist, want hoe ga je de broodjes smeren zonder bestek of wat

als de grond toch vochtig is? Het eerste dat je echt nodig hebt is goed weer. De verwachtingen checken voorkomt dat de picknick ‘in het water’ valt. Veel zon betekent zonnebrand en met kleine kinderen kan een parasol fijn zijn. Bij minder zon een extra shirt voor als het eventueel wat kouder wordt. Is de grond nog vochtig en geen zin in natte billen? Zorg dan voor plastic zakken om op te zitten of een picknickkleed met een waterdichte onderkant. De zakken kun je na afloop mooi gebruiken om het afval in te doen, want een goede picknicker laat zijn plek netjes achter! Maak aan de hoeken van je picknickkleed lussen en zet het bij wind vast met haringen. Zorg ervoor dat deze helemaal in de grond zitten zodat je er niet over struikelt. Wat kussentjes kunnen het genot nog meer vergroten. Handig en praktisch Zoek een plek uit die goed te bereiken is. Als je op de fiets gaat, denk er dan aan dat je ook weer terug moet fietsen.

‘Olifantenverhalen’

Cas is een jonge kater die in onze wijk rondstruint. Hij loopt een beetje hier en een beetje daar, geeft kopjes aan grassprietjes en bloemetjes, klimt in bomen en kijkt dan lekker om zich heen. Hij heeft het altijd naar zijn zin. Twee weken geleden zat hij te doezelen in de zon. Hij werd opgeschrikt door het lawaai van een brommer die over het fietspad scheurde. Hij sprong op, rende de weg over en…. werd aangereden door een auto. Kort daarna werd hij bij ons binnengebracht. Hij was benauwd en in shock. Zijn conditie moest gestabiliseerd worden en snel ook. We legden hem in de zuurstofkooi en hij kreeg infuus en pijnstilling. Op de röntgenfoto’s die gemaakt werden zagen we dat zijn middenrif was gescheurd en dat zijn maag verplaatst was van de buik naar de borstholte. Ja, daar word je wel benauwd van! Twee dagen later was hij stabiel genoeg om geopereerd te kunnen worden. Zijn maag werd teruggelegd in de buik en zijn middenrif werd hersteld. Hij is nog een paar daagjes bij ons gebleven na deze intensieve operatie. Wat was dat gezellig! Cas is een echte knuffelkat en verzot op aandacht. Die kreeg hij meer dan genoeg van alle meiden en die ene heer in ons team. Hij is naar huis gegaan en het gaat steeds beter met hem. Binnenkort kan hij weer volop genieten van het buitenleven. Mout Mocking Dierenkliniek ‘De 5 Olifanten’ www.de5olifanten.nl

Ga je met de auto dan is het handig om je spullen in kratten of dozen te vervoeren. Eenmaal op de plek van bestemming leg je er een leuk kleedje over en je hebt een tafeltje. Een scherp mes met plankje is handig om bijvoorbeeld fruit te schillen en te snijden. Kinderen kunnen zich vaak goed vermaken in een park, toch kan het leuk zijn wat speelgoed mee te nemen zoals een bal, een frisbee of een badmintonset. Bij picknicken is het van belang goed te letten op de bederfelijkheid van het mee te nemen eten. We zien de traditionele picknickmand dan ook vervangen worden door de koelbox. Met ingevroren pakjes drinken en flessen water heb je direct koelelementen en daarna

GROOT MANNENKOOR ZWOLLE GAAT OP TOURNEE DOOR DE STAD Het Groot Mannenkoor Zwolle komt naar u toe, en in dat kader gaat het koor optreden in alle Zwolse wijken. Op 20 mei aanstaande is de wijk Assendorp aan de beurt. Het Groot Mannenkoor Zwolle gaat dan optreden in het gezellige wijkcentrum de Enk, Enkstraat 67. Het koor zal een aantal prettig in het gehoor liggende stukken ten gehore brengen. Het concert begint om 20:00 uur en de toegang is gratis.

lekker koud drinken. Zit je in de buurt van water, dan kun je de flessen met drinken aan touwtjes in het water leggen en blikjes en pakjes in een emmer water koelen. Door spullen in aluminiumfolie en/of een krant te wikkelen blijven ze langer koel of warm, net als in een thermoskan. Laat het eten zo lang mogelijk in de koelkast staan in stapelbare en goed afsluitbare bakjes. Zorg voor borden, bestek en bekers. Bereid hapjes voor, maar wat op de picknickplek zelf kan doe je daar, bijvoorbeeld de dressing over de salade en het brood snijden en smeren. Vochtige doekjes zijn op veel momenten een uitkomst. Vergeet je fototoestel en vooral de kurkentrekker niet!

Assendorper Sterrenkijk Avond Door professionele sterrenkijkers op een zwoele zomeravond de sterrenhemel bekijken met SolarLive en VWS THales. Bekijk de kraters op de maan en de ringen van Saturnus van dichtbij. Manifestatieterrein Park de Wezenlanden 11-6-2011, vanaf 22:00 Toegang gratis

Leukste wijk doet mee aan verkiezing

Door: Guido Verbeek

DeAnn: Poprock and a touch of Soul in Muziek in de Tent

DeAnn is een Zwolse rockband geformeerd rond de vurig roodharige zangeres Dian Heerema, die al ruim tien jaar eigen nummers schrijft. De bandleden hebben elkaar leren kennen op het Zwolse conservatorium. Na uitstapjes in verschillende bands onstond de behoefte om in de huidige samenstelling eigen composities te produceren. Het eigen werk van DeAnn is nu uitgekristalliseerd in eigentijdse juweeltjes! De band popelt om het publiek deelgenoot te maken van hun laatste EP. DeAnn bezingt een heel scala aan levenservaringen, variërend van een onstuimige liefde in ‘La la Loversland’ tot een oproep om alles uit het leven te persen zoals in ‘Regret is worst than fear’. DeAnn is zondagmiddag 12 juni van 14.00 tot 16.00 uur te beluisteren en te zien in de Muziektent aan het Assendorperplein - www.deann.nl.

Dian Heerema, stralend middelpunt van DeAnn

foto: www.deann.nl

RTV Oost, De Twentsche Courant en De Stentor organiseren de verkiezing ‘Het Leukste Dorp van Overijssel’. En Assendorp doet er ook aan mee. Als wijk is Assendorp al een dorp op zich, en natuurlijk de leukste van Overijssel. Tot en met 24 juni wordt de eerste stemronde gehouden. Via www.leukstedorpvanoverijssel.nl kan iedereen stemmen op zijn of haar leukste dorp of wijk. Dus als je Assendorp de leukste wijk van Overijssel vindt, breng daar dan je stem uit! De redactie van de Assendorper weet in elk geval waar haar stem naar toe gaat!

Zwolsnieuws.nl presenteert digitaal vriendenboek Assendorp Vrijdagavond 17 juni presenteert www.zwolsnieuws.nl het Assendorper vriendenboek in de Enk. De afgelopen weken zijn de redactieleden van Zwolsnieuws.nl de deuren langsgegaan op zoek naar een leuk gesprek. Uit onderzoek is gebleken dat veel Assendorpers elkaar graag beter zouden willen leren kennen. Daarom is Zwolsnieuws.nl gestart met het maken van een digitaal vriendenboek. In dit vriendenboek wordt een doorsnee van de bewoners van de wijk Assendorp geportretteerd. Een wijk die zich kenmerkt door zijn diversiteit. Bij deze nodigt zwolsnieuws.nl de bewoners van Assendorp uit om op vrijdag 17 juni van 19.00 uur tot 20.30 aanwezig te zijn bij de presentatie van het vriendenboek. De presentatie zal plaatsvinden in wijkcentrum De Enk. Nog steeds zoekt zwolsnieuws.nl wijkbewoners voor het vriendenboek. Vindt u het leuk om aan het project mee te doen, mail dan naar: melanieklifman@hotmail.nl. Graag tot dan! Voor meer informatie over het project of de presentatie kunt u contact opnemen met: Melanie Klifman, 06-30290655


16

Straatvraag

Mei 2011

Straatvraag Door de warme temperaturen lijkt het al zomer! Hoe ervaart Assendorp de zomer, en wat zijn hun plannen deze zomer? Tekst en foto’s door: Aukje Schonewille Lia de Vries zit lekker in de zon achter haar huis. Haar tuin is inmiddels weer klaar voor de zomer. ‘Dat is een van mijn hobby’s, naast wandelen en fietsen. Vooral ook met de hond en in het bos. Het is belangrijk te blijven bewegen, want ik heb reuma. Werken in de tuin doe ik dan ook stukje bij beetje, maar de tuin ziet er nu prachtig uit met mooie bloemetjes en de zieke boom is vervangen door een gouden regen.’ Op de vraag wat de plannen zijn voor de zomer volgt een enthousiast verhaal over de cruise die ze gaat maken in mei op de Middellandse Zee. ‘Die werd me aangeboden door een neef en ik hoop dat ik de kans krijg nu eens de woestijn te zien, dat zou ik graag willen. We gaan een week varen vanaf Barcelona naar Florence, Sicilië en dan via Tunesië weer terug. Verder ga ik in juli nog drie weken naar Steenwijk waar ik een caravan heb.’

In Park de Wezenlanden zijn de twee Tibetaanse monniken, ngawangdhondrup (betekenis: ‘degene die zijn doel heeft bereikt’) en ngawanglhamo (‘godin met de krachtige stem’), neergestreken samen met hun twee honden. Op de vraag wat de zomer voor hen betekent is het verrassende antwoord dat het voor hen altijd zomer is. Ngawanghondrup: ‘De zon is er altijd, als het koud is kunnen we daarom altijd onze geest inschakelen om warmte te ervaren.’ Op de vraag wat de plannen zijn voor deze zomer antwoorden beiden: ‘Dat hangt er vanaf. Als we genoeg donaties hebben vertrekken we naar Tibet en anders blijven we bezig met wat we nu al doen in ons klooster of op andere plaatsen: mensen onderricht geven in het Tibetaanse boeddhisme. Onze droom blijft echter om een ruimte te vinden waar we ons eigen klooster kunnen oprichten en gasten kunnen ontvangen die graag meer willen weten over de boeddhistische levenswijze.’

Op een bankje in de zon zit Geert Nijhof, vlakbij staat zijn fiets. ‘Die houd ik dicht bij me want ik kon hem al een keer niet meer vinden in de stad. Vorig jaar kreeg ik namelijk een hersenbloeding; ik onthoud alles niet zo goed meer. In de zomer gaan mijn vrouw en ik altijd toeren met de caravan. Ik ben al op veel plaatsen geweest: Frankrijk, Zwitserland, Monaco enz. Zo ver gaan we dit jaar niet want mijn vrouw wil dat liever niet, omdat ze bang is dat er weer wat kan gebeuren. Mij maakt het niks uit, ik zou zo weer ver weggaan. Helaas kan mijn vrouw niet zelf autorijden. We staan wel op de camping van de Agnietenberg. Als ik de kans krijg, ga ik dan zingen. Dat vind ik leuk; ik zat ook in een koor. Verder haal ik graag grappen uit. Op de camping had ik de tuinkabouter van de buurman ontvreemd en een briefje neergelegd ‘ben even plassen’. Iedereen lag in een deuk.’

Park de Wezenlanden is de dagelijkse bestemming van Martine Huunink: ‘Ik wandel hier iedere dag met mijn twee honden Yersey en Baik. Het park is een heerlijke plek om te zijn, ik heb altijd het idee dat iedereen het hier naar zijn zin heeft. Er is ruimte om lekker te wandelen, spelen en te sporten. Ook is het park flink opgeknapt, schoner en beter onderhouden en de zwervers zijn nu weg. Komende zomer blijven mijn man en ik thuis. De kinderen zijn het huis uit en wij hebben een grote tuin waar we heerlijk kunnen genieten met een glas wijn erbij tot laat in de avond, want dan steken we een vuurtje aan. Voor mij is dat echt het zomergevoel; lekker relaxen met een hapje en een drankje. En alles in een ontspannen tempo. In het voor-en naseizoen gaan we nu op vakantie, dan mijden we de drukte. We kunnen zelf kiezen wanneer we weg gaan.’

Eerlijk vakmanschap Martijn Veldman Onderhoud staat voor traditioneel vakmanschap tegen een eerlijke prijs. MV Onderhoud is gespecialiseerd in alle binnen- en buitentimmerwerken zoals deuren, kozijnen, dakconstructies, binnen aftimmering en kastenwanden.

Profiteer ook bij Martijn Veldman van het voordelige BTW tarief van 6% op arbeidsuren onderhoud woningen. MV Onderhoud (gevestigd in Assendorp) Adres: Commissiestraat 23, Zwolle Telefoon: 06 - 509 079 18 Email: Info@mv-onderhoud.nl

WWW.MV-ONDERHOUD.NL

Profile for DeAssendorper

de-assendorper-mei-2011  

de-assendorper-mei-2011  

Advertisement