{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1

de Assendorper

Wijkkrant voor Groot Assendorp

2

Deze maand:

Duurzaamheid in sociale huur

www.antonekkerparket.nl

7 19-jarige toptalent

Zie onZe advertentie verderop in deZe krant!

8 Assendorper kieswijzer

15 Geschiedenis: Van Róalte

Jaargang 16, nummer 3 maart 2014

Verkiezingspecial

Politiek is een jurysport. Welke partij heeft de beste plannen voor Assendorp? Kiest u maar. In de kieswijzer op pagina 8 en verder leest u wat de partijen vinden over thema’s die Assendorp aangaan. Elke Zwolse politieke partij heeft wel een kandidaat die in Groot Assendorp woont. Elf van deze kandidaten stellen zich persoonlijk aan u voor en laten zien wat ze met Assendorp hebben.

Foto: Toine Poelman

Succesvol buurtinitiatief rond Zorghuis AnnaHeerkens

Ouderen draaien gewoon mee in de Stationsbuurt Het nieuwe zorghuis AnnaHeerkens op het terrein van de oude kringloopwinkel lijkt van buiten wel een ontoegankelijk fort. Zo sprak één van de ongeveer 150 bezoekers tijdens de opening van de belevingstuin op 15 januari, om er meteen aan toe te voegen: “Maar nu is het zorghuis een centrale plek geworden voor het leven in de buurt. En dat in zo korte tijd!” Wat is er allemaal gebeurd? Het begon met een gift van een van de bewoners, voor de inrichting van de tuin van AnnaHeerkens. Vijf stagiaires van Deltion bedachten een bijzondere bestemming: een belevingstuin die de zintuigen prikkelt. Zien, ruiken en voelen zijn belangrijk voor ouderen. Van deze tuin - zo was het idee van de stagiaires - zouden ook buurtbewoners en mantel-

zorgers gebruik kunnen maken. Nu staan er in de tuin vogelhuisjes, een fontein, een spiegel, er hangen vlinders en er zijn belevingsborden gemaakt met het thema ‘bos’ en ‘strand’. De leefkamer en de tuin zijn zo ingericht dat de tuin onderdeel van kamer wordt. Omslag Tijdens de stage werd het inzicht enkele malen verdiept. Els Westerik, een van de stagiaires, vertelt: “Wat we wilden bereiken is dat bewoners en de buurt elkaar in de tuin konden ontmoeten. Dat maakt de beleving compleet. Alleen, hoe breng je zo’n ontmoeting tot stand? Dat was voor ons een pittige opgave. Onze begeleider Adele Spikker, en onze adviseur, Ruth Deddens van Arcon,

VAN RAALTE HEEFT HET!

maakten ons duidelijk dat de tuin geen doel was maar een middel om beleving en ontmoeting te realiseren. Wij zaten heel erg aan die tuin vast, die moest op tijd klaar zijn. Onze stageperiode was immers maar beperkt. Toch hebben we op een gegeven moment onze eigen plannen losgelaten en de buurt erbij betrokken. Dat was het tweede moment waarop we flink in de war raakten. Want buurtbewoners hadden weer heel andere ideeën dan wijzelf. Wij konden daar niet echt mee omgaan, tot we bedachten dat het in de zorg precies zo gaat. Ouderen moeten van alles ondergaan, waarvan anderen vinden dat het goed voor hen is. Wat je zelf wilt als je zorg krijgt, doet er eigenlijk niet zo veel toe. Toen we ons dat realiseerden, hebben we pas echt alles los kunnen laten.

Iemand ging voor ons de buurt rond en verzamelde alle telefoonnummers en e-mailadressen. Daarmee vormden we een facebook-groep en een whatsapp-groep. Vanaf dat moment is het echt een buurtinitiatief geworden. We kregen heel veel ideeën aangereikt en ook de medewerking van iedereen, waardoor het een groot succes is geworden. We hebben ontzettend veel geleerd en we blijven nog wel een tijdje op vrijwillige basis betrokken bij dit project, zo leuk vinden we het.” Lees verder op pag. 3: ‘Zorghuis Anna Heerkens maakt de buurt leuker’

AssendorperstrAAt 85, 8012 dG Zwolle, tel: 038-4229133 www.mitrA-Assendorp.nl al jaren een vertrouwd adres voor uw slijterij artikelen in assendorp

SpecialistÊin SpecialistÊin SpecialistÊin Assendorp Assendorp Assendorp AssendorperstraatÊ205 AssendorperstraatÊ205 AssendorperstraatÊ205 Tel.Ê038Ê4223151

Tel.Ê038Ê4223151 Tel.Ê038Ê4223151

ZieÊookÊpaginaÊ5 ZieÊookÊpaginaÊ5

Hout | Tuinhout - Plaatmateriaal - Deuren Kozijnen - Vloerdelen - IJzerwaren Handgereedschap - Elektrisch gereedschap Tuingereedschap - Gaas - Horrengaas Sleuteldienst - Elektra - Sanitair | CV Doe Het Zelf artikelen

DESGEWENST OP MAAT GEZAAGD!

REFILL MAAKT HET VERSCHIL Cartridge Europe Zwolle Assendorperstraat 166 -168 Tel.: 038 – 4228050 www.cartridge-europe.com

AssendorperstrAAt 250 8012 CH Zwolle 038 711 4032 - www.AlpHAComp.nl info@AlpHAComp.nl


2

maart 2014 | actueel

Is duurzame energie te duur voor sociale huursector?

Een smalle beurs en een hoge energierekening Annemieke de Boer huurt een woning met het label energieklasse A. Daar heeft ze bewust voor gekozen. Ze wil niet alleen zuinig met energie omgaan, maar ook rekening houden met haar portemonnee. Theoretisch zit ze goed. De praktijk wijst echter uit dat haar huis qua energielasten hoger uitvalt dan ze had verwacht. Reden voor haar om aan de bel te trekken bij verhuurder SWZ en de gemeentelijke politiek. Dit resulteerde uiteindelijk in een opmerkelijke excursie op 28 februari langs duurzame woningprojecten in de stad. Door: Mirjam Blok Eddy Veenstra (directeur SWZ) ging meteen in gesprek met Annemieke over haar situatie. Annemieke legt hem de situatie voor: als ze van tevoren geweten had hoe hoog de energielasten uit zouden vallen, had ze nooit gekozen voor deze woning. Ze ziet elke maand dat het collectieve energiesysteem met warmte-koudeopslag in haar flat nogal wat haken en ogen heeft. Daarnaast pakt de zojuist in werking getreden Warmtewet anders uit dan verwacht. Omdat ze tot de minima behoort is elke tien euro extra een zware last. Ook Frankwin Mussche (PVDA) en Michiel van Willigen (ChristenUnie) doken in deze materie en zagen al gauw dat Annemieke een punt heeft. Excursie En zo zitten woningbouwverenigingen SWZ en Openbaar Belang, huurders en de politieke partijen CDA, PVDA, VVD, ChristenUnie, Piratenpartij Zwolle, SP en Groen Links, net na de start van de verkiezingscampagne, in een bus die hen langs verschillende duurzame

De Assendorper is een uitgave van Stichting Wijkkrant de Assendorper. De krant wordt gratis huis-aanhuis verspreid in Oud-Assendorp, Nieuw-Assendorp, De Pierik, Stationswijk, Groot Wezenland, Hanzeland en De Geren. Zij is tevens af te halen bij enkele Zwolse wijkcentra en de bibliotheek in de Diezerstraat en op diverse andere openbare plekken in de wijk, zoals winkels. De redactie en het bestuur van deze krant bestaan uitsluitend uit vrijwilligers.

sociale huurprojecten voert. In Zwolle zijn de afgelopen jaren nogal wat duurzame projecten in de sociale woningbouw gestart. Maar pakken ze allemaal wel zo uit als door de huurders werd vewacht? Want dat is toch iets waarmee zowel de woningcorporaties als de gemeente zeggen rekening te willen houden.

Ravelijnstraat Eerst voert de tocht langs een duurzaam project in de Ravelijnstraat in Stadshagen. Dit project bestaat uit 29 energieneutrale woningen, een project van Openbaar Belang in samenwerking met Natuur en Milieu. Op verzoek van de gemeente werd hier een energiesysteem aangelegd zonder gebruik van gas. De woningen zijn voorzien van driedubbel glas, warmtepompen en zonnepanelen. Dit project heeft onder de bewoners ook een aantal energiecoaches, reden voor Annemieke dit project te willen bezoeken. Het oogt allemaal geweldig, toch zijn de bewoners niet tevreden. Het zou zuinig zijn, maar de praktijk wijst uit dat de warmtepomp zo veel energie vraagt dat de opbrengst van de zonnepanelen direct weer wordt verbruikt door de warmtepomp. De energierekening bedraagt nog steeds 150 euro per maand. Een oplossing is nog niet gevonden, maar wel is al dat deze situatie enkele aanpassingen zal vergen. Andere projecten Het tweede bezoek is aan het project waar Annemieke zelf woont. In haar flat wordt gebruik gemaakt van warmte/koudeopslag. En nog eens wordt de situatie

Oplage: 7.000 exemplaren Frequentie: 10 x per jaar Druk- en zetfouten voorbehouden Redactieadres Enkstraat 67 8012 VA Zwolle 038-423 30 00 mail: redactie@deassendorper.nu Hoofdredactie Vincent Wever Eindredactie Olivier van Bekkum, Aart Deddens, Jorien Marcus

Foto: Mirjam Blok Duurzame renovatie in de Pierik uitgelegd: wel duurzaam, maar net zo duur en soms ook nog in de kou! Het blijkt SWZ zich ieder geval welwillend opstelt bij het zoeken naar een oplossing voor de collectieve problemen. Als laatste wordt een bezoek gebracht aan de Binnengasthuisstraat, een project van Openbaar Belang in samenwerking met Dura Vermeer. Bewoners en verhuurder zijn hier unaniem tevreden over het resultaat. Het energieverbruik is hier drastisch afgenomen. Energie besparen, maar hoe? De duurzame projecten pakken dus niet allemaal even goed uit. Met duurzame energiesystemen is de hoge energierekening niet automatisch weggewerkt. Er moet dus bij

de keuze van een systeem zorgvuldig gekeken worden of een bepaald systeem voor de betrefffende situatie wel geschikt is. De vraag is of woningcorporaties steeds zelf het wiel moeten willen uitvinden, zoals Frank Futselaar (SP) terecht opmerkt. Frankwin Mussche (PVDA) is blij met de excursie: “Het is goed geweest. De meeste winst is te behalen in isolatie. Wanneer alternatieve systemen werken volgens verwachting, zou je ze iedereen moeten gunnen.” Michiel van Willigen (CU) concludeert: “Voorheen dacht ik simpel, het energielabel zegt alles. Dat is dus niet zo, het is en blijft een kwestie van maatwerk. Ook heb ik één ding geleerd, collectief is niet altijd beter dan het individu.”

Michiel van Harten (GroenLinks) stelt daarop voor dat er oplossingen moeten komen om het collectieve energiesysteem voor huurders bij te kunnen regelen. En dat is voor Martijn van de Veen (CDA) weer reden om op te merken dat er ook gedacht moet worden aan mensen in een tochtig huis met dezelfde energielast. Hoe nu verder? Naar aanleiding van bovenstaande ervaringen en opmerkingen stelt Eddy Veenstra (SWZ) ten slotte voor om in Zwolle een woonlastenbenadering in gang te zetten. Voor gemeente en de woningcorporaties is er dus nog genoeg werk aan de winkel, iets om over een jaar een vervolg aan te geven. En Annemieke? Als huurder is zij tevreden over deze middag “Het was geweldig! Als huurder heb ik mijn zegje kunnen doen. Niet alleen uit eigenbelang, maar in het belang van alle minima, ook toekomstige.“ Foto: Mirjam Blok Deelnemers aan de energie-excursie

h a n d i g e

co n tac t e n Kinderopvang Doomijn Peuterspeelzaal maandag t/m vrijdag van 8:45 uur - 11:45 uur

Enkstraat 67 8012 VA Zwolle tel: 038-4216331 mail: mfc.de.enk@hetnet.nl Openingstijden: Maandag t/m vrijdag 8:15 uur - 00:00 uur

Buitenschoolse opvang Maandag 14.30 tot 18.15 uur Dinsdag 14.30 tot 18.15 uur Woensdag 12.30 tot 18.15 uur Donderdag 14.30 tot 18.15 uur Vrijdag 12.00 tot 18.15 uur Voor meer informatie tel. 038 - 42 159 09

Colofon

U kunt de servicelijn van de gemeente bellen als u vragen, klachten of meldingen heeft over de openbare buitenruimte. . Bereikbaar op werkdagen van 8:30 - 16:30 uur. Wijkbeheerder Assendorp Stadsdeelmanager Assendorp Wijkwethouder Wijkagent inloopspreekuur: Woensdag

Jurrien Stroomberg (telefoon: 14038) Suzanne Douwsma (telefoon: 14038) Erik Dannenberg (telefoon: 14038) Jan Witte (telefoon: 0900-8844) 9:30 uur - 11:00 uur (Fresiastraat 25)

Redactie Masja van Acquoy, Olivier van Bekkum, Bob Billows, Mirjam Blok, Kees Canters, Marion Goosen, W.P. Homan, Marry Horstman, Jan Koldewijn, Emiel Löhr, Frank Maurits, Toine Poelman, Jelmer Riemersma, Hennie van Schenkhof, Aukje Schonewille, Niels van der Touw, Anneke van der Stouwe, Janna Verstraten Vormgeving Sabine Boschman, Manouk de Groot en Marleen Kramer Bezorging Dianne Olthof Krant niet of te laat ontvangen? bezorging@deassendorper.nu Advertenties Martin van Ek, Bert Bourgonje advertentie@deassendorper.nu Bankrekening 1258558 t.n.v. Stichting Wijkkrant de Assendorper Druk F.D. Hoekstra Boom, Emmeloord Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen voor publicatie zonder toestemming van de uitgever. De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden stukken te weigeren of in te korten. De mening van de columnist is niet noodzakelijk de mening van de krant. Ingezonden stukken dienen met naam- en contactgegevens ondertekend te zijn en kunnen worden verzonden aan bovenstaand redactieadres of via e-mail aan: redactie@ deassendorper.nu Verschijningsdatum volgende editie 16 april 2014 Internet: www.deassendorper.nu


actueel | maart 2014

3

Anna Heerkens maakt de buurt leuker Vervolg van pagina 1

“Door het buurtinitiatief ben ik diep geraakt”, zegt Monique Middelkamp, hoofd clientzorg Anna Heerkens.“Onze bewoners hebben hun waarde teruggekregen. Dat is in onze maatschappij heel bijzonder. Dementerende ouderen lijken hun waarde en betekenis voor de samenleving te hebben verloren. Maar in de Hertenstraat tellen ze weer mee. Ze worden gezien en horen erbij de buurt. Voor hen is AnnaHeerkens echt een heem geworden!” Aan de feestelijke opening is door heel de buurt meegewerkt. Er waren zo’n 150 mensen. Monique: “Het was een feest voor iedereen, voor bewoners en hun familie maar ook voor de buurt. De pizzeria om de hoek had hapjes geleverd en ook veel buurtbewoners hadden wat lekkers meegenomen. Ondernemers uit de buurt leverden hun bijdrage ook op een andere manier. Beeldhouwer Huite Poortinga leverde prachtige beelden voor de tuin. Samen met de buurt willen we een speelhoek inrichten voor kinderen. Dat is niet alleen leuk als er familie op bezoek komt, maar het is ook leuk voor kinderen uit de buurt die hun loopje hebben naar AnnaHeer-

kens. Het is dus niet bij de opening gebleven, het contact met de buurt gaat gewoon door. De beamer die we hebben om de belevingstuin ook binnen te kunnen zien, is tijdens de Olympische Spelen gebruikt om schaatsen te kijken. We hebben allerlei buurtbewoners op visite gehad die met de bewoners hebben gekeken. Dat is toch geweldig?” Om de belevingstuin tot een succes te maken, moest IJsselheem, de koepel waar AnnaHeerkens een vestiging van is, een omslag maken. Adviseur Ruth Deddens: “Het is bewonderenswaardig hoe Monique zich niet door regels en protocollen heeft laten afschrikken. Een van de initiatieven van de buurt was om een fontein in de tuin aan te leggen. Volgens het protocol kon dat niet. Alles wat met elektriciteit te maken heeft, moet door de beheerder worden goedgekeurd en uitgevoerd. Zulke regels belemmeren het creatieve proces. Monique heeft ingezien dat het geven van een rol aan de buurt ook betekent dat je zelf aan regie inlevert. Mede daarom werd het een succes.” Buurtbewoners Wat vinden buurtbewoners van hun nieuwe

Foto: Ijsselheem Bewoners, familie en buren bij de opening van de tuin buren? Marijke uit de Oosterstraat vertelt: “Van tevoren vroeg ik me af hoe je als buur het contact zou moeten opbouwen. Ze zijn immers dement. Wat blijft hen bij? Daarom was ik erg onder de indruk van de opmerking van een verzorgende: ‘Ze weten niet precies wat er gebeurd is, en ze zullen je naam niet onthouden, maar ze onthouden wel heel goed dat het een gezellige dag was.’ Dat gevoel van gezelligheid is een sterk gevoel, waardoor ze de omgeving als een thuis beleven.” Een goed begin is het halve werk. Welke stappen zijn ondernomen voor een vervolg? Marijke: “Met een aantal mensen uit de buurt hebben we gebrainstormd over een soort jaarprogramma met de bewoners van AnnaHeerkens. Hoe kunnen we hun kennis en hun verleden aanspreken? We hebben een aantal activiteiten bedacht rond kunst en dialect en we zullen het jaar 2014 afsluiten met een oud-Hollandse maaltijd. Eten met elkaar is natuurlijk sowieso leuk, maar we hopen bovendien dat we daarmee ook de smaak van vroeger naar boven kunnen halen en herinneringen die daaraan vastzitten.” Geen vrijwilligerswerk Ruth Deddens wil het buurtinitiatief niet zien als een vorm van vrijwilligerswerk. “Er is geen sprake van hulpverlening. Het is ook een misverstand dat buurtbewoners alleen maar de gevende partij zijn en de ouderen slechts de ontvangende partij. Eigenlijk moet je het omdraaien. Je kunt zeggen dat AnnaHeerkens de buurt leuker heeft gemaakt. Zonder AnnaHeerkens was er misschien ook wel een whatsapp-groep gekomen, maar niet zo snel en ook niet met deze intensiteit.” ‘‘AnnaHeerkens heeft het beste in mensen naar boven gehaald. De kracht van dit buurtinitiatief is dat er helemaal geen subsidie of zorgorganisatie aan te pas is gekomen. De buurt, inclusief de ondernemers, heeft alles zelf geregeld, onder begeleiding van de stagiaires van Deltion. De kunst is om het burencontact een écht burencontact te laten zijn. De valkuil voor verzorgenden in AnnaHeerkens is de whatsapp-groep gebruiken

om vrijwilligers te werven met een langdurige verplichting. Je ziet meteen dat dat niet werkt: als er een app komt met de vraag ‘Wie wil het aquarium elke maand schoonhouden?’ reageert niemand. Dat is logisch, want dat vraag je niet aan de buren, tenzij je misschien heel close bent geworden. Maar op een app met ‘Wie vindt het leuk om met een bewoner pinda’s te rijgen voor de tuin?’ wordt wel gereageerd. AnnaHeerkens is gewoon een buur, net als andere buren. Bij je buren ga je bijvoorbeeld schaatsen kijken, als er een belangrijke wedstrijd is.” Participatiesamenleving? Hoe is het voor de gemeente om te ervaren dat er buiten de gemeente om zo’n initiatief tot stand komt? Wethouder Nelleke Vedelaar, die ook de opening bijwoonde, vertelt: “Het zegt natuurlijk in de eerste plaats dat de Stationsbuurt een hartstikke leuke buurt is. De bewoners kunnen er ontzettend trots op zijn! Het zegt tegelijk dat het met burgers wel goed zit. We praten tegenwoordig over een participatiesamenleving – ik gebruik dat woord liever niet. In dat woord ligt de suggestie dat de samenleving moet veranderen. Maar de samenleving is het probleem niet. De overheid zelf moet veranderen en een slag maken. We zijn als gemeente gewend om te denken in verordeningen, bestemmingsplannen en subsidiebeleid. Dat is allemaal van bovenaf en voor een groot deel formeel. Als gemeentelijke overheid moeten we veel minder in regels gaan denken en samen met de burgers meebewegen: kijken wat er nodig is en daarop inspelen. We moeten net zo creatief worden als de bewoners van de Hertenstraat, zodat het overal in Zwolle zo leuk wonen is.”

Geen straffen voor Sky High De rechtbank Overijssel oordeelde dinsdag 25 februari jl. dat de organisatie van de coffeeshop Sky High zich wel schuldig heeft gemaakt aan het hebben van grote handelsvoorraden hennep, maar dat de verdachten in deze strafzaak daarvoor geen straf krijgen.

zwoll

25

e

in

gEEf uw houTEn vloEr EEn karakTErvollE uiTsTraling Vraag naar de mogelijkheden of bezoek onze showroom/fabriek.

www.antonekkerparket.nl

Nog nooit eerder is Sky High onderwerp geweest in een opsporingsonderzoek. Sky High, de coffeeshop die in 1990 voor het eerst haar deuren opende, staat bij politie, justitie en de gemeente bekend als een goed lopende coffeeshop die zich over het algemeen altijd keurig aan de gedoogvoorwaarden heeft gehouden. In het pand is nooit meer dan 500 gram aan hennep aangetroffen. In het strafrechtelijk onderzoek is daarnaast gebleken dat Sky High er een deugdelijke boekhouding op nahoudt en dat aanzienlijke bedragen aan de Belastingdienst worden afgedragen.

De achterdeurproblematiek – in dit geval de werkwijze waarmee de hennepvoorraad op peil werd gehouden – staat op gespannen voet met de gedoogvoorwaarden en daarmee dus ook met de strafrechtelijke bepalingen. De rechtbank heeft rekening gehouden met de voor een coffeeshop onmogelijke situatie waarin Sky High zich staande heeft gehouden en benoemt zelfs dat het geheel de indruk wekt dat de in de lokale driehoek verenigde gezagdragers (politie, gemeente en openbaar ministerie) steeds hebben weggekeken van de achterdeur van Sky High en dat Sky High mede daardoor kon groeien tot een omvang als zij nu heeft. Voor de volledige uitspraken in deze zaak kunt u te rade gaan op www.rechtspraak.nl.

Papaverweg 108 8042 EK Zwolle T 038 421 63 33 E info@antonekkerparket.nl


4

maart 2014 | advertentie

Dames & Heren Kapsalon Kruisweg Vakwerk met topproducten voor een betaalbare prijs! Voor het hele gezin. Openingstijden: Dinsdag t/m Vrijdag van 8.30 - 17.30 uur Zaterdag van 8.00 - 13.00 uur

25

een begrip in een begrip in

ASSENDORP ASSENDORP

Locatie Berkumstede Erasmuslaan 50 8024CS Zwolle Tel.nr: 038-4219363

ZWOLLE ASSENDORPERSTR. 79 ZWOLLE ASSENDORPERSTR. 79 8012 DG tel 038 - 421 98 02 8012 DG tel 038 - 421 98 02

U bent van harte welkom!

Nekpijn? Rugklachten? Van Os Manuele Therapie E.S. biedt een helpende hand eestergoed de m e Door keraars v pakket rze ullende e v g zor et aanv uit h

Valt n verplic iet onder he ht eige t n risic o

Van Os Manuele Therapie E.S. Goudsbloemstraat 127 038 - 230 30 32 www.vanosmanueletherapie.nl

Assendorperstraat 107 • 8012 DH Zwolle • Tel. (038) 422 33 22

www.mondovino.nl

Gratis

low budget

Kookworkshop

Kwaliteitswijnen uit eigen import

gebitscontrole in februari en maart

Lekker eten als je moet rondkomen met weinig geld? Het kan! Voor Wie?

Ouders met kinderen zetten een smakelijke maaltijd op tafel voor zichzelf en voor mensen met een smalle beurs.

Zwolle Zuid iedere zaterdag open van

Wanneer?

10.00 - 13.00 uur

12 en 26 maart 2014 van 15:00 - 18:30 uur Kosten?

€ 5,- per persoon Maximaal 12 personen Opgave en informatie

Dortji van Sliedregt: info@dinerenbed.nl Zerboltstraat 61a T 038 - 454 60 20

Patriottenlaan 4 T 038 - 460 00 75

www.de5olifanten.nl

Assendorp

kookrestaurant

Ontdek dOOMIJn In: Assendorp Doomijn psz Enkstraat Doomijn bso Enkstraat Doomijn bso Westerlaan

Een krant is gewoon leuker! Innovatieve krantendrukkers sinds 1882

Pierik Doomijn psz Geraniumstraat Doomijn kdv Fresiastraat Doomijn bso Violierenstraat Op www.doomijn.nl vindt u een overzicht van al onze locaties.

Ontdek je eigen 12647-3

Kinderopvang en Peuterspeelzalen

T W E

+31 (0) 527 630 200 hoekstrakrantendruk.nl info@hoekstrakrantendruk.nl

at

POSTADRES Postbus 1029 8300 BA Emmeloord

a Qu

ADRES Techniekweg 10-12 8304 AW Emmeloord

ie

I

SO

lit y Certific

Doomijn is onderdeel van stichting Travers


actueel | maart 2014

WONING VERKOPEN? Al 10 ja ar een be grip in Assen dorp

BEL (038) 422 31 51 Wegens succesvolle verkopen zijn we dringend op zoek naar nieuw aanbod. Tot 30 april 2014 ontvangt u op onze % 20 verkooptarieven. g n i t r o k UW VBO Makelaar - Assendorperstraat 205 www.uwvbomakelaar.nl - info@uwvbomakelaar.nl

5


6

maart 2014 | aan het woord

Tweets

column door: Emiel Lohr Poli-teak De gemeenteraadsverkiezingen komen we er weer aan. Propagandaposters vliegen je om de oren en elk raadslid probeert zijn of haar beste beentje voor te zetten. Ook in Assendorp zijn we hiervan getuige. Zo was tijdens de carnavalsoptocht de lijsttrekker van de VVD prominent aanwezig als ‘lijsttrekker’. Ook zult u bij de buurtsuper menig gemeentevertegenwoordiger in spe aantreffen voor een praatje. Moeilijk beroep lijkt me dat… ‘politicus’. In eerste instantie beloof je van alles en in tweede instantie moet je je belofte breken. Dat altijd onder het mom van: ’We moeten met andere partijen samenwerken, dus we moeten water bij de wijn doen. Rien ne va plus!’ Ik probeer thuis ook wel eens de politicus te spelen, maar ik heb gemerkt dat het binnen het huwelijk zo niet werkt. Vooral als het gaat om huishoudelijke klussen! “Je had het nog zo beloofd van de afwas!” Probeer dan maar eens het verhaal te houden over compromissen en dat beloftes niet altijd uitkomen! Behalve als het in haar voordeel is. Pasen staat, zes weken na het carnaval, weer voor de deur. ‘Poli’ betekent ‘meerdere’ en ze heeft nu al beloofd dat er dan verschillende boulevards zullen worden bezocht in verband met ‘teakmeubelen’. Geen wonder dat geen enkele partij meer met leuzen komt over het ‘gezin als hoeksteen van de maatschappij’ en dergelijke. Je weet dus als politicus dat je je nooit aan je woord kunt houden. Dit heeft een doel: de gewone burger heeft een mooi onderwerp om over te zeuren en te klagen. Onlangs sprak ik nog een paar mensen in Assendorp. Spoorzone en parkeren waren de items die de revue passeerden. Wat een geklaag! Niks deugde en op de vraag waarom ze zelf niet de politiek in gingen was de reactie: “Daar zijn zij toch verantwoordelijk voor!” “Maar je gaat dan toch wel stemmen?” Nee, dat was ook geen optie. Er werd nog iets gemurmeld over verspilde energie, want “Ze doen toch niets voor mij”. Tsja, dan blijf je in de vicieuze cirkel ronddraaien en wordt het de-kip-of-hetei-verhaal. Maar, wie wil dat mensen verantwoordelijkheid nemen, moet die verantwoordelijkheid zelf ook nemen; daarom: Stem!

‘Ik heb mijn hele leven al plezier’ ondertussen in de molenhof

Groen en eerlijk Foto: Anneke van der Stouwe “Met m’n scootmobiel kom ik overal” Een statusupdate via Facebook is zo gedaan en via Twitter tweeten we erop los. Maar wat houdt mensen die zonder sociale media zijn opgegroeid eigenlijk bezig? We vragen het bewoners van de Molenhof. Door: Anneke van der Stouwe

samen vooruit Patrick Rijke

Meneer Evert Bartels (90) woont nog maar vijf jaar in de Molenhof. “Ik heb altijd zelfstandig gewoond”, vertelt hij. “Ook na de dood van mijn vrouw, achttien jaar geleden, maar de laatste tijd viel ik steeds vaker. Ik heb een hersenbloeding gehad en mijn zoons vonden dat het zo niet langer kon.” Meneer Bartels praat graag over vroeger, toen hij nog ‘in de groente zat’, bij IJzerman op de Zwarteweg, met zijn moeder fruit verkocht op de markt en werkte in de tuinen van ziekenhuis De Weezenlanden en het Dominicanenklooster. Hij ziet met lede ogen aan hoe de vaklui van nu overal met tuinen omgaan: “Ze kunnen niet eens rozen snoeien.” Bartels is niet veel binnen te vinden. “Als er brood over is, dan doe ik dat in een zak en breng dat naar de duiven op de Melkmarkt. Met m’n scootmobiel kom ik overal. De dokter zegt: ’Jij wordt nooit ziek, want je bent altijd buiten’.” Dat klopt, op de hersenbloeding na is meneer Bartels nooit ziek. Hij geniet ook erg van de kerkdiensten in de Molenhof. “Vroeger ging ik dáár naartoe.” Hij wijst naar de Jeruzalemkerk. “Daar zijn ook mijn drie zonen gedoopt. Ach, ik ben al 90, maar ik geniet nog elke dag.”

groenlinks zwolle Fotografie: Gerlinde Schrijver


aan het woord | maart 2014

7

Assendorp herbergt een 19-jarige toptalent! gast van de maand Haar leven staat in het teken van de sport Acro, maar dat is geen opgave, aldus Cynthia Reuvers. “Daar heb ik voor gekozen en dat betekent dat ik niet altijd mee kan met mijn vriendinnen als die iets leuks gaan doen. En als ik eens een avondje ga stappen, dan houd ik rekening met wat ik drink en ga ik meestal op tijd naar huis, anders worden mijn sportprestaties minder.”

column Hoi Aukje, Cynthia staat middenvoor Mijn herinneringen aan echte winters in Assendorp dateren van niet zo lang geleden. Vorig jaar deed hetzelfde seizoen wel wat we ervan gewend zijn. Zo nu en dan ontdekte ik ‘s ochtends een dikke laag rijp op de speeltoestellen tegenover ons huis. Een bijna doorzichtige, witte laag dat het hele pleintje bedekte. De weerkunstenaar Rijp had de glijbaan en wipkip in sculpturen veranderd.

Door: Marry Horstman

Cynthia staat rechts Cynthia staat in het midden

Minder regels, meer banen Het hebben van werk is het belangrijkste dat er is. De VVD Zwolle doet er alles aan om te zorgen dat mensen werk hebben, houden of krijgen. • • • •

Schrap onnodige regels en creëer ruimte voor groei van bestaande bedrijven; Zorg voor goede vestigingsplekken voor nieuwe bedrijven in Zwolle; Investeer in innovatief onderwijs en ondernemerschap voor de banen van morgen; Vraag mensen met een uitkering actief te zijn en vergroot zo de kans op een nieuwe baan.

Met een bereikbare stad bereik je meer Een ondernemende stad is een bereikbare stad. Een bereikbare stad levert banen op en trekt bezoekers aan. • Investeer in de N35, de N340, de bereikbaarheid van de binnenstad en het Zwolse spoorknooppunt; • Overal op de ring 70 km/u; • Behoud het Noordereiland als parkeergarage; • Experimenteer met flexibele, lagere parkeertarieven.

Zwolle is van u, niet van criminelen Criminelen moet je niet als boefjes behandelen. Voorkom inbraken en misdrijven, en spoor daders op voor veiligheid in huis, straat en buurt. • • • •

Meer politie, (mobiel) cameratoezicht en preventief fouilleren in risicogebieden; Een speciaal team dat zich gaat richten op het voorkomen van woninginbraken; Betrek burgerwachten en buurtinitiatieven bij het verbeteren van veiligheid; Probleemgroepen die overlast veroorzaken pakken we aan via boetes, taakstraffen en locatieverboden.

Kijk voor het volledige verkiezingsprogramma op vvdzwolle.nl @vvdzwolle

vvdzwolle

stem 19 maart

Zwolle

Cynthia vertelt: “Natuurlijk is het soms jammer dat ik niet overal aan mee kan doen. Sporten op hoog niveau vraagt veel, maar het is ook heel uitdagend! Daarbij kom je ook met veel dingen in aanraking die anderen weer niet meemaken. Sporten zit in mijn systeem. Ik train vier keer per week en als het een keer niet doorgaat, loop ik met mijn ziel onder de arm. Op een korte onderbreking na doe ik deze sport alweer tien jaar. De eerste jaren bij WRZV Zwolle en sinds drie jaar bij Agios Vaassen. Ik sport op het hoogste niveau dat je kunt halen met Acro. Holland’s Got Talent Acro heeft niets met water te maken, zoals velen denken, maar is een combinatie van turnen, dans en acrobatiek. Bovendien is het een teamsport, je doet het met meerdere personen tegelijk. Wij hebben als team zelfs meegedaan aan Holland’s Got Talent en onze groep is met ‘Vliegende Annie’ vierde geworden. Een geweldige en ook leerzame ervaring. Het waren lange zware dagen, maar het opgenomen filmpje heeft al veel likes op YouTube gekregen! Op de avond van de finale kon ik jammer genoeg niet meedoen omdat ik toen op skivakantie was in Frankrijk. Maar de huldiging door de burgemeester van Epe heb ik wel meegemaakt en er is zelfs een broodje Agios op de markt gekomen in Vaassen! In 2013 hebben we meegedaan aan de Nederlandse kampioenschappen in Ahoy. Ook zijn we regelmatig in het buitenland voor toernooien, zoals in Duitsland, Polen en Portugal. Begin maart zouden we met ons team naar Oekraïne gaan om wedstrijden te draaien, maar dat is afgeblazen vanwege de onrust daar. Misschien volgend jaar. Opleiding Ik zit nu in het derde jaar van de opleiding bewegingsagogie bij Landstede; daarvoor heb ik TalentStad gedaan. De school steunt me volledig en dat is fijn. Het houdt wel in dat ik soms vooruit moet werken en ook wel eens wat moet inhalen, maar dat kan ik goed aan. Na mijn opleiding wil ik naar de Calo om Psychomotorische Therapie te studeren. Daarna kan ik mensen met een beperking of met psychische zorgen helpen revalideren of ondersteunen op sportgebied. Sport blijft belangrijk voor iedereen!”

Zeldzame sneeuwbuien zorgden voor leuke taferelen, witte straten en auto’s die stapvoets reden. Ik trok met de slee met mijn kinderen erop door de wijk. Waar het had gedooid moesten ze wel even afstappen. Natuurlijk wilden we ook een sneeuwpop maken. Jammer genoeg wilde de sneeuw niet plakken aan de balletjes die we over de sneeuw heen rolden. Al werd de sneeuwpop niet geboren, onze omgeving werd wel heel anders, betoverend. Maar soms lag er sneeuw in de weg. Ik hoor nog de schrapende halen van de sneeuwschuiver van de buurman een paar huizen verderop, waardoor onze stoep weer voor iedereen toegankelijk werd. Bijvoorbeeld voor de kranige mevrouw met paarse jas en witte krulletjes. Ik zie haar bijna elke dag met haar rollator een ommetje maken door onze straat. Nu de winter uitbleef, vroeg mijn dochter: “Mama hoe ziet het eruit als het sneeuwt? Dat heb ik nog nooit gezien.” Ik legde haar uit dat ze het misschien niet meer weet, maar dat ze al wel een witte wereld heeft meegemaakt. Ze werd erg boos, maar vervolgens dacht ze even na. “Maar waarom sneeuwt het nu niet, het is toch winter?” Moet je even met Gerrit Hiemstra bellen, die legt het je wel uit, dacht ik. Jammer genoeg hebben we geen weerman in de familie. Of een weerman in de buurt waar je even langs kunt om te weten welk weer het wordt. Ik zou graag eens iemand leren kennen die mijn kinderen kan uitleggen hoe het weer werkt. In tegenstelling tot mijn dochter, ben ik blij dat koning Winter zijn naam geen eer aandoet. Dat scheelt mij een kwartier ’s ochtends: handschoenen bij elkaar graaien, mutsen zoeken en sjaals omdoen. Ik kan heel goed leven met lente: krokussen en sneeuwklokjes die vroeg ontwaken en knoppen die aan bomen verschijnen. Ik heb het waterpistool en de rolschaatsen al uit de schuur gehaald. En jij hebt vast je sjoelbak al opgeruimd nu de lange koude avonden alleen in boeken tot leven komen? Waaraan merk jij eigenlijk dat de lente in jouw buurt aanwezig is? Groetjes, Marion


8

maart 2014 | kieswijzer

Assendorper kieswijzer Assendorper hangijzers en kandidaten uit Assendorp Wat te doen met de Spoorzone? Waar kunnen we de fiets kwijt? En de auto? En de student? Wat te doen met festivals? Hoe lossen we leegstand van winkels op? Deze vragen legt De Assendorper voor aan al de partijen die meedingen naar een plek in de gemeenteraad. Handig voor de Assendorper die nog niet weet wat zij/hij gaat stemmen. Over een aantal zaken zijn de Zwolse politici het wel eens. Niemand wil bezuinigen op ons wijkcentrum de Enk. Wel moeten burgers zich inzetten voor het behoud van buurtcentra. Alle Zwolse partijen erkennen dat de smalle straten van Assendorp extra aandacht verdienen als het gaat om verkeersveiligheid. Ook wordt het belang van ondernemerschap door elke partij onderschreven. En ondernemers moeten ruimte houden om hun onderneming te kunnen blijven runnen. Waar het echter gaat om de Spoorzone, studentenhuisvesting, (fiets)parkeren, festivalbeleid en leegstand zijn er wel degelijk verschillen, zie de onderstaande antwoorden op de vragen van de redactie.

Bewoners niet op zijspoor Wat te doen met de Spoorzone? De Spoorzone mag in de toekomst niet alleen een ‘doorvoerhaven’ van reizigers zijn. Het staion en omgeving kan ook fungeren als een aangenaam Zwols knooppunt voor ontmoeting en ontspanning. Het CDA zet zich in voor een harmonieus samenwerkingsmodel van alle betrokken partijen. De belangen van spoorbuurbewoners mogen niet op een zijspoor komen te staan.

Als het aan het CDA ligt, dan komt er een verordening om leegstand van bedrijfspanden (en woningen!) actief aan te kunnen pakken. De gemeente gaat na een jaar in gesprek met eigenaren van lege panden om te kijken hoe deze geschikt kunnen worden gemaakt voor ondernemers, tijdelijke initiatieven en tijdelijke bewoning.

‘Relaxed op de fiets’ Kandidaat Michiel van Willigen (rechts op de foto) woont net als lijsttrekker Gerdien Rots in Assendorp. Waarom heeft u voor deze politieke partij gekozen? Eerst vanuit de Jeruzalemkerk en nu vanuit de ChristenUnie zet ik me graag in voor mijn wijk. Dat kan op veel manieren. Bijvoorbeeld door het delen van mijn auto of door eenzame mensen een hart onder de riem te steken. Zo’n klus pak ik graag aan. Dat doe ik met mensen die ik ken en vertrouw. Die mensen vind ik bij de ChristenUnie . Wat is uw favoriete plek in Assendorp en waarom?

Overdag begin ik mijn dag relaxed en fiets ik vanuit de Goudsbloemstraat via Park De Wezenlanden naar mijn werk op het waterschap. En als de iPad uitstaat, zijn we graag op onze volkstuin bij het spoor of in De Singel. Wat wilt u voor Assendorp de komende vier jaar bereiken? Ik wil Assendorpers stimuleren en helpen met: • buurtteams van vrijwilligers en professionals die zorg organiseren • parkeerplaatsen op braakliggende terreinen • bij elkaar brengen van autodelers in Assendorp • meer ruimte voor groen en groenonderhoud

Assendorp en studenten? Het CDA heeft zich hard gemaakt voor voldoende studentenhuisvesting in Zwolle en met succes! CDA-wethouder Dannenberg was hierbij jarenlang portefeuillehouder en is de grondlegger geweest voor de huidige ontwikkeling aan de Burgemeester Roelenweg waar ruim 400 studentenwoningen worden gebouwd. Deze studentenwoningen moeten de (soms te) grote druk verminderen die staat op de ‘traditionele studentenwijken’ in Zwolle zoals Assendorp. Een ongedwongen, evenwichtige mix van ouderen, starters, gezinnen en studenten geven Assendorp z’n eigen karakter. Waar kunnen we parkeren? In Assendorp ondersteunt het CDA de aanbevelingen van de buurtbewoners. Verplaats de parkeermogelijkheden in de kleine straten naar grotere, centrale parkeervoorzieningen en geef daar de wijkbewoners een plaatsgarantie. De straten, stoepen en pleintjes worden hierdoor een aantrekkelijke, groene verblijfsruimte met ruimte voor bijvoorbeeld geveltuintjes. Het CDA wil voor minder-validen wel een aantal straatparkeerplaatsen beschikbaar houden. Wat te doen met festivals? Een onafhankelijk kunst- & cultuurprogramma en een divers aanbod van buurtactiviteiten zijn belangrijk in een democratische samenleving. Het CDA maakt daarom werk van Zwolse inspiratie en kijkt hierbij naar draagvlak, kwaliteit en samenhang. Evenementen die een wezenlijk kenmerk van Zwolle zijn, zoals het Bevrijdingsfestival, verdienen onze medewerking.

Foto:Christen Unie

Christen Unie

Hoe lossen we leegstand van winkels op?

‘Thuis aan de Molenweg’ Henriëtte Boerhof (43) is woonachtig in Assendorp aan de Molenweg en directeur Filmtheater Fraterhuis Waarom heeft u voor deze politieke partij gekozen? Omdat het CDA ook in Zwolle een partij van waarde(n) is; positief en tolerant. Stevig verankerd in onze stad, op de toekomst gericht en met een gezond vertrouwen in een bescheiden rol van de gemeentelijke overheid en de kracht van de samenleving.

Wat is uw favoriete plek in Assendorp en waarom? Op de eerste plaats gewoon (t)huis aan de Molenweg en daarnaast bovenop de spoorbrug met een weids vergezicht over Assendorp, de binnenstad, de spoorlijnen en het station met alle bedrijvigheid. Wat wilt u voor Assendorp de komende vier jaar bereiken? Een AANGENAAM groen Assendorp voor alle buurtgenoten.

Studenten als vrijwilliger Wat te doen met de Spoorzone? Asssendorpers zijn trots op hun knusse wijk. De ChristenUnie vindt het belangrijk dat nieuwbouw aansluit bij de sfeer van Assendorp. Dat geldt voor nieuwbouw op bijvoorbeeld het terrein van het voormalige Weezenlandenziekenhuis en in de Spoorzone. Door het verplaatsen van het busstation naar de andere kant van het station kunnen we de Oosterlaan verbeteren. Bij de Deventerstraatweg zijn er kansen om nieuwe huizen te bouwen die passen bij de rest van de straat. In Arnhem werd het station tijdens de verbouw een ontoegankelijke bouwput. Dat moeten we in Zwolle absoluut zien te voorkomen. De ChristenUnie wil braakliggend terrein gebruiken voor andere dingen, bijvoorbeeld om de parkeerdruk te verlichten. Assendorp en studenten? Assendorp leeft! Dat komt door de aanwezigheid van veel verschillende mensen op alle tijden van de dag. Het aantal studentenwoningen in Assendorp is nu op peil. De ChristenUnie wil een project opzetten waarbij studenten een lagere huur betalen voor hun kamer als zij zich via vrijwilligerswerk inzetten voor hun wijk, zodat ze zich er meer betrokken bij voelen. Om studenten meer aan onze stad te binden, is meer nodig dan alleen huisvesting. Een logische plek om zelfs als de scholen dicht zijn te kunnen studeren (bijvoorbeeld in de bibliotheek) is een aanwinst voor de stad. Waar kunnen we parkeren? De ChristenUnie wil (tijdelijk) parkeren op leegstaande terreinen mogelijk maken (het oude Isalaparkeerterrein en de Deventerstraatweg in de Spoorzone). Ook als buren auto’s met elkaar delen, vermindert dat de parkeerdruk. De ChristenUnie wil zulke ideeën stimuleren door het parkeren voor deelauto’s goedkoper te maken of door het helpen bij de organisatie van ‘het delen van auto’s’. Zwolle is en blijft echter een echte fietsstad. De ChristenUnie blijft investeren in fietsvriendelijkheid. Voor het stallen van fietsen moet de gemeente denken vanuit de ‘psychologie van de fietser’: alleen fietsenstallingen op logische plekken kunnen een succes worden.

Foto: Henriëtte Boerhof

CDA

Wat te doen met festivals? Park de Weezenlanden is in de laatste vijf jaar enorm opgeknapt. Het is een heerlijk park voor buurtbewoners om te picknicken, te schaatsen, te sporten en te relaxen. Het is bovendien een professioneel festivalterrein geworden. Maar bij festivals is er vaak ook sprake van geluidsoverlast voor


kieswijzer | maart 2014 de omwonenden. De ChristenUnie wil dat er streng wordt gehandhaafd op overschrijding van de geluidsnormen. Festivalorganisatoren moeten ruim van tevoren ‘de buurt in’ om afspraken te maken over mogelijke overlast. De ChristenUnie wil het huidige aantal festivals niet verhogen. Met name de zondag willen we ontzien. Hoe lossen we leegstand van winkels op? De Assendorperstraat is een van de leukste winkelstraten van Zwolle. Gelukkig is er weinig leegstand. Het is mooi als ondernemers uit een straat, buurt of plein samen een plan bedenken om hun winkelgebied aantrekkelijker te maken. De ChristenUnie vindt dat de gemeente die plannen moet ondersteunen. Daarbij bevorderen we samenwerking tussen winkeliers, horeca en cultuur. Om leegstaande panden weer verhuurd te krijgen is het soms nodig dat de verhuurders hun prijs laten zakken. De gemeente moet het gesprek daarover aangaan met de pandeigenaren.

Spoorzone met lef Wat te doen met de Spoorzone? De Spoorzone is een van de belangrijkste gebieden voor Zwolle. D66 vindt dat dit een levendige plek moet worden waar mensen niet alleen op de trein of bus stappen, maar elkaar ook ontmoeten. Dit willen we bereiken door speelsheid in de openbare ruimte en een hoge kwaliteit van architectuur. Er moet voldoende plek zijn om fiets en auto kwijt te kunnen. En ruimte voor horeca en culturele voorzieningen. De Spoorzone moet een onderscheidend gebied worden. Gebouwd met lef, met oog voor kwaliteit en toekomstbestendig. Samenwerking tussen NS, ProRail en bewoners is hierbij cruciaal.

9

‘Dagelijks te gekke mensen’ Eildert Noorda is kandidaat voor GroenLinks en woont in Assendorp. Waarom heeft u voor deze politieke partij gekozen? GroenLinks heeft de ideale mix tussen sociaal beleid, duurzaamheid en milieu. Verder staat ze pal voor een belangrijk stuk Nederlandse beschaving: goede zorg voor iedereen. In Zwolle is een fijne groep GroenLinksers actief voor de stad: een voorrecht om mee samen te werken! Wat is uw favoriete plek in Assendorp en waarom? Het Assendorperplein. Ik had al lang ergens anders groter kunnen gaan wonen, maar het plein is zo gezellig dat ik er maar geen afscheid van kan nemen. De prachtige gebouwen stralen veel sfeer uit en ik ontmoet er dagelijks te gekke

mensen. Wat wilt u voor Assendorp de komende vier jaar bereiken? Parkeren kan lastig zijn in Assendorp. De gemeente kan hippe initiatieven als autodelen ondersteunen. In de wijk is nu een prettige mix tussen verschillende bevolkingsgroepen: het zou jammer zijn als er straks alleen nog maar yuppen wonen. Ik ben voor meer, betaalbare huurwoningen waar dat kan in de wijk. Tot slot is niets zo belangrijk als het sociale verband in de wijk: initiatieven die ervoor zorgen dat we elkaar blijven herkennen op straat. Buurttuinen, ontmoetingsplaatsen maar ook wijkkranten zoals De Assendorper verdienen wat mij betreft ondersteuning van de gemeente.

Assendorp en studenten? D66 vindt dat mensen en dus ook studenten zelf mogen kiezen waar zij wonen. Doelgroepenbeleid hoort daar niet bij. D66 is daarom voor het loslaten van de 10% norm. Wij hebben er vertrouwen in dat mensen onderling zaken kunnen regelen. Waar kunnen we parkeren? Je auto voor de deur parkeren als je thuis komt is belangrijk. Wij vinden dat bewoners voorrang moeten krijgen op bezoekers. Snel (auto-) en langzaam (fiets-) verkeer moeten gelijkwaardiger worden. Wat te doen met festivals? Festivals zorgen voor levendigheid en plezier. Er zijn echter ook mensen die er last van hebben. D66 is voorstander van festivals en wil ruimte geven aan initiatief uit de buurt, maar weegt ook altijd de belangen af van omwonenden. Wij gaan er overigens vanuit dat initiatiefnemers dat zelf ook doen. Goede voorbeelden zijn wat ons betreft Muziek in de Tent en het Minstrel Festival. Hoe lossen we leegstand van winkels op? De rol van de gemeente is klein als het gaat om het tegengaan van leegstand, zaken zoals huurprijzen zijn aan de eigenaren. D66 vindt wel dat de gemeente hierin prikkelend kan optreden. Bijvoorbeeld door de verbinding te leggen tussen (tijdelijke) initiatieven en pandeigenaren. Bestemmingsplannen moeten daarom flexibel zijn. Verder moet de gemeente een visie hebben op hoe een gebied, zoals de Assendorperstraat, eruit moet zien. Die visie moet actief en verbindend worden uitgedragen.

‘Speeltuin belangrijke plaats’ Mark Oldengarm is kandidaat voor D66 Zwolle; hij staat als nummer 5 op de lijst. Waarom heeft u voor deze politieke partij gekozen? Wat me het meest aanspreekt is dat de uitgangspunten van D66 je ruimte bieden. Er is aandacht voor persoonlijke vrijheid én voor de verbondenheid van mensen. Daarbij is D66 duurzaam in alle opzichten: uiteraard met aandacht voor natuur, maar ook in algemene zin: een toekomstgerichte partij met een langetermijnvisie. Wat is uw favoriete plek in Assendorp en waarom? Mijn directe woonomgeving: midden tussen DOAS en Speeltuin Assendorp. Twee plaatsen waar mensen elkaar ontmoeten, waar kinderen spelen óf waar ze in contact komen met toneel of kunst. Ik ervaar er bijna wekelijks wat de

waarde is van goede initiatieven en van betrokken vrijwilligers. Dat geldt voor de speeltuin zelf en voor de speel-o-theek. Het maakt dat deze locatie echt leeft en een belangrijke plaats inneemt in de wijk. Ik voel me er echt thuis. Wat wilt u voor Assendorp de komende vier jaar bereiken? Assendorp doet het op veel punten al erg goed. Het belangrijkste is om dit vooral niet verloren te laten gaan. Dus ruimte blijven bieden aan initiatieven uit de wijk en aandacht voor groen. Ik denk dat er op het gebied van verkeersveiligheid en bereikbaarheid nog winst is te boeken. Daar moet in overleg met bewoners en ondernemers over gesproken worden. En over ondernemers gesproken: die krijgen mogen de vrijheid hebben om zelf te bepalen wanneer ze open willen zijn, ook op zondag.

Foto: Groen Links

Groen Links

Assendorperstraat wordt fietsstraat Wat te doen met de Spoorzone? GroenLinks vindt het belangrijk dat er op station Zwolle een efficiënt werkend raderwerk ontstaat voor de overstap naar trein, bus of fiets. Daar hoort een uitnodigende omgeving bij, met autoluwe stationspleinen en een aangenaam groene, openbare ruimte, goed aansluitend op / overgaand in de eigen sfeer van Assendorp. Via de verbrede reizigerstunnel kun je straks gemakkelijk overstappen. De stationspleinen worden ingericht als domein voor voetgangers en fietsers en er komen duizenden plekken bij om in de buurt van het station een fiets te stallen bij. De Oosterlaan en de Stationsweg worden door de nieuwe busroutes ontlast; de luchtkwaliteit gaat daarmee ook met sprongen vooruit. Assendorp en studenten? In Zwolle als geheel moeten voldoende kwalitatief goede en ook betaalbare kamers beschikbaar zijn voor studenten en ook voor werkende jongeren. Kamerverhuur in woonwijken als Assendorp kan leiden tot leefbaarheidsproblemen. GroenLinks maakt die problemen liever tot onderwerp van gesprek tussen de betrokkenen (buurtbemiddeling) dan dat ze vasthoudt aan het quotum van 10 procent kamerbewoners per postcodegebied. Met studentenraden en het Studenten Overleg Orgaan Zwolle willen we de behoeften inventariseren en samen met wijkbewoners willen we zoeken naar oplossingen die op voldoende draagvlak kunnen rekenen. Aan de praktijk van ‘huisjesmelkers’ die goedkope woningen omzetten in studentenkamers, werken we juist niet mee. Waar kunnen we parkeren? Parkeerplaatsen in de openbare ruimte zorgen er voor dat die ruimte niet meer kan worden gebruikt voor speelplekken, zitbanken en andere dingen waar andere inwoners en bezoekers plezier van kunnen hebben. In Assendorp en andere wijken willen we experimenteren met parkeerplaatsen aan de rand van de wijk, bijvoorbeeld aan de Deventerstraat. Autobezitters leggen de laatste meters naar hun huis dan te voet af. Dat komt de leefbaarheid in veel smalle straatjes ten goede. GroenLinks stimuleert reizen te voet, met de fiets en het openbaar vervoer. We willen autorijden in Zwolle zo veel mogelijk ontmoedigen. Daarom zou ook de Assendorperstraat het best fietsstraat kunnen worden. Wat te doen met festivals? Het Assendorperplein en het aanliggende Park de Wezenlanden zijn geschikte plaatsen voor een gevarieerd aanbod van kleurrijke kleinschalige evenementen. GroenLinks wil geluids- en andere overlast wel binnen de perken houden. Er is zo veel creatiefs mogelijk zonder te veel hinder voor andere wijkbewoners. Ook voor Park de Wezenlanden ligt bij ons de nadruk op kleinere evenementen en beperking van het aantal decibellen. Niet een groot horecapaviljoen maar wel een kleine theeschenkerij zorgt wat ons betreft daarbij ook voor de beste balans tussen vertier, woongenot en groen. Helaas denkt de raadsmeerderheid daar anders over.

Foto: D66

D66

Hoe lossen we leegstand van winkels op? Het is een belang voor heel Assendorp dat er een gevarieerd winkelaanbod is in een gezellige straat. Juist met kleine, onderscheidende winkels voor wie de huren in de binnenstad te hoog zijn. Dit kan in afstemming tussen bewoners, omwonenden en gemeente versterkt worden. Eigenaren van leegstaande winkelpanden worden benaderd met het verzoek om passende huurders te zoeken of de winkels een andere (tijdelijke) voor de straat aantrekkelijke bestemming te geven. Het is ook in het belang van eigenaren van panden dat de Assendorperstraat gezellig en gevarieerd is. De gemeente gaat met hen indringend in gesprek om zonodig huurprijzen (tijdelijk) te verlagen.


10

maart 2014 | kieswijzer

‘Koelwaterkanaal is prachtig’ Assendorper Jeroen Donker is verkiesbaar namens de Piratenpartij.

Deventerstraatweg opschuiven Wat te doen met de Spoorzone? OPA vindt dat de Deventerstraatweg een randweg moet worden en opgeschoven moet worden tot aan het spoor. De ruimte die vrij komt kan worden ingezet voor nieuwe woningen en moet aansluiten bij Assendorp. Wij denken aan zowel koop- als huurwoningen. Een leuke plek voor jong en oud. Bestaande winkels moeten gewoon blijven. Eventuele uitbreiding met andere winkels is ook mogelijk. OPA wil af van al die fietsenstallingen aan de Ooster- en Westerlaan. Met een grote ondergrondse fietsstalling, op de plek waar nu de bushalte is, wordt dat mooi opgelost. Voor verdere invulling staan we open voor inbreng van bewoners en gebruikers van deze ruimte. Assendorp en studenten? Assendorp is een wijk met een heel gemêleerde bevolkingssamenstelling. Gezinnen, studenten en ouderen leven hier samen. Door die grote diversiteit is er veel levendigheid, er is altijd wel wat te doen en dat is de charme van Assendorp. OPA vindt wel dat de studentenhuisvesting wat te wensen overlaat. Sommige panden worden slecht onderhouden en dat komt de leefbaarheid van de straat/ wijk niet ten goede. Een tweede punt is de fietsoverlast. Vaak moet een voetganger op de straat lopen omdat de stoep vol staat met fietsen. Hier wil OPA dan ook echt mee aan de slag.

Waarom heeft u voor deze politieke partij gekozen? De Piratenpartij spreekt me aan omdat ze onderwerpen belicht die van de kant van de traditionele partijen onvoldoende aandacht krijgen. De partij hanteert drie basisthema’s: privacy, transparantie & openheid en hervorming copyright & patentwetgeving. De eerste twee zijn voor de lokale politiek de belangrijkste. Door de mogelijkheden van internet en ICT nemen de mogelijkheden om te controleren en te bewaren enorm toe. Wat zijn de gevolgen daarvan voor burgers? Wat zijn de waarborgen van de overheid dat ze er proportioneel mee omgaan? Het tweede punt is openheid, het delen van informatie en kennis op democratische wijze. Ook hier is een belangrijke rol weggelegd voor Internet.

waarom? Ik woon aan de rand van Assendorp, tegen het park aan en ben daar dagelijks te vinden met mijn hond Sega. In elk jaargetijde en onder alle weersomstandigheden vind ik het daar fijn, met name het koelwaterkanaal achter de Nooterhof is prachtig. IJsvogel en sperwer kruisen daar regelmatig mijn pad. Wat wilt u voor Assendorp de komende vier jaar bereiken? Ik denk dat het belangrijk is om het sociale gevoel in de wijk te versterken. De participatiesamenleving die de rijksoverheid voor ogen heeft, is namelijk allang begonnen, dat is een geleidelijk proces. Minder bureaucratie, maar wel goede, duurzame initiatieven als weggeefen kringloopwinkels versterken en de wijk fijn en leefbaar houden voor iedereen door goed overleg onderling. Verder zie ik een soort mobiel steunpunt ‘computers voor senioren’ voor me.

Wat is uw favoriete plek in Assendorp en

Waar kunnen we parkeren? OPA wil dat in de wijk voldoende parkeerplekken komen, zodat alle inwoners dichtbij hun woning kunnen parkeren. Voor ondernemers, bezoekers van de stad of gasten zou aan de randen van de wijk op een eenvoudige manier groene parkeerplekken kunnen worden ingericht om zo de parkeerdrukte uit de wijk te halen. Ook voor de fietsen wil OPA meer parkeerplekken creëren. Wat te doen met festivals? OPA vindt het prima dat er regelmatig een festival wordt georganiseerd. Ja, er gebeurt altijd wel wat in Assendorp en dat, dat bruisende, moeten we houden. Wel is OPA van mening dat er diversiteit in de festivals moet zitten en dat de festivals voor zo min mogelijk overlast moeten zorgen. Dus heldere afspraken met de gemeente/politie en het wijkpanel. Hoe lossen we leegstand van winkels op? Helaas zien we dat overal, dus ook in de Assendorperstraat, leegstaande winkels. OPA wil heel graag weer dat alle winkels in bedrijf zijn en stelt voor dat de gemeente aantrekkelijke vestigingsvoorwaarden gaat aanbieden, belemmerende regels gaat versoepelen om nieuwe ondernemers de ruimte te geven. Tevens vind OPA dat de gemeente dit ook moet gaan promoten. Dit kan ook zeker in samenwerking met de eigenaren van de panden en de bestaande ondernemers.

Foto:Gerlinde Schrijver

Piratenpartij

‘Lekker uitwaaien op Nooterhof’ Leo Procee is kandidaat-raadslid voor OPA Zwolle en woont sinds 1996 in Assendorp. Waarom heeft u voor deze politieke partij gekozen? Ik heb gekozen voor OPA, omdat de uitgangspunten van OPA bij mij passen. Je kunt jezelf zijn en daadwerkelijk vechten voor jouw punten én voor de punten van de mensen die jou gekozen hebben om hen te vertegenwoordigen. Het is een moderne manier van politiek: de vrije politiek. Wat is uw favoriete plek in Assendorp en waarom? Favoriete plekken zijn voor mij Park de Wezenlanden en de Nooterhof. Dit zijn plekken waar ik rust vind, even lekker kan uitwaaien, maar ook plekken om leuke dingen te doen met het gezin.

Wat wilt u voor Assendorp de komende vier jaar bereiken? De komende periode wil ik het volgende bereiken: • dat er voldoende parkeerplekken voor auto´s en fietsen zijn, geen parkeeroverlast meer; • dat Assendorp beschikt over een leuk, vol winkelcentrum waar het gezellig winkelen is; • dat er in verband met de veiligheid overal voldoende verlichting is; • dat de omgeving schoon is, zonder zwerfvuil; • dat de huisvesting van studenten op orde is; • dat ouderen gebruik kunnen maken van sociale media.

Studenten behouden Wat te doen met de Spoorzone? Zwolle als regionale trekpleister dient ook in de toekomst bereikbaar te zijn. Dat vraagt offers en aanpassingsvermogen van de wijk Assendorp. Dit enorme project gaat gepaard met astronomische bedragen, waarbij zeker niet over één nacht ijs gegaan moet worden. De Piratenpartij is zich bewust van de bestuurlijke verantwoordelijkheid die dit soort projecten met zich meebrengt en ook dat projecten van dergelijke omvang meerdere raadsperiodes beslaan. Assendorp en studenten? Assendorp is traditioneel de studentenwijk van Zwolle en het is dan ook een permanente uitdaging om er voor te zorgen dat de specifieke problemen die ontstaan rondom studentenhuisvesting het hoofd geboden worden, te denken valt aan geluidsoverlast, fietsoverlast of verloedering van panden door huisjesmelkers. Juist het gevarieerde karakter van deze, mooie wijk met al die verschillende soorten bewoners willen we graag behouden. Waar kunnen we parkeren? De parkeerdruk in de rondom het centrum gelegen oude wijken - waar Assendorp er één van is - zal de komende jaren nog verder toenemen. De piratenpartij ziet het liefst lage parkeertarieven, maar we beseffen tevens dat de opbrengsten ervan een belangrijke inkomstenbron zijn voor de gemeente. Veel heil zien we in het stimuleren van duurzame, sociale oplossingen, zoals Greenwheels en Fietstaxi, maar ook initiatieven zoals het delen van je eigen auto. Wat ons betreft is internet uitgevonden om mensen met elkaar in contact te brengen.

Foto:OPA

OPA

Wat te doen met festivals? Het huidige beleid van de gemeente Zwolle ten aanzien van festivals in Park de Wezenlanden hoeft voor de Piratenpartij niet te veranderen. Wij denken dat in goed overleg en met controle ten aanzien van komen en gaan maar ook met handhaving van sluitingstijden, overlast zo veel mogelijk beperkt kan blijven. De groene vinger van Zwolle is belangrijk, niet alleen voor Assendorpers maar ook voor anderen, uit Zwolle en van daarbuiten. Hoe lossen we leegstand van winkels op? Iedereen is het erover eens dat leegstand leidt tot verloedering en dat leidt weer tot verminderd winkelgenot en een afname van het gevoel van veiligheid. Om leegstand tegen te gaan, ziet de Piratenpartij meerdere mogelijkheden. Tijdelijke verhuur is de meest voor de hand liggende. Daarnaast valt te denken aan creatieve oplossingen zoals ateliers of oefenruimtes. Een rol die de gemeente hierin kan spelen is bijvoorbeeld het tijdelijk wijzigen van de bestemming die op het pand rust zodat dergelijke initiatieven niet gesmoord worden door regelgeving.


kieswijzer | maart 2014

11

‘Assendorp gezelligste wijk elkaar kunnen ontmoeten, kinderen kunnen spelen, muziek in de tent is en andere activiteiten zijn.

Assendorper Mathilde Grootjans is kandidaat voor de SP.

Stop ombouwen naar studentenkamers Wat te doen met de Spoorzone? De PvdA is blij met deze forse investering van de gemeente, de provincie, het Rijk en NS/Prorail. Assendorp wordt een veiligere en schonere wijk doordat het busstation naar de andere kant van het station verhuist. Het stationsplein krijgt de uitstraling die een historisch station als dat van Zwolle verdient. Ook is het vernieuwde station straks beter in staat om meer reizigers te ontvangen en te laten vertrekken. Daarnaast zorgt zo’n groot project de komende jaren ook voor extra werkgelegenheid.

Waarom heeft u voor deze politieke partij gekozen? Ik vind dat je in de maatschappij fatsoenlijk en sociaal met elkaar om moet gaan. De SP staat hiervoor, komt op voor de solidariteit in de samenleving en laat geen mensen in de kou staan. Wat is uw favoriete plek in Assendorp en waarom? Het Assendorperplein, wat verborgen achter de Assendorperstraat. Een mooie plek waar mensen

Wat wilt u voor Assendorp de komende vier jaar bereiken? Assendorp is de leukste wijk van Zwolle en dat moet zo blijven! Daarom moeten we er voor zorgen dat Assendorp een gezellige en leefbare buurt blijft, waar veel te doen is en waar ook voldoende voorzieningen zijn. Daar wil ik me graag hard voor maken komende jaren.

Assendorp en studenten? Een goede, betaalbare woning voor iedereen. Dat is wat de PvdA wil. Voor gezinnen, maar natuurlijk ook voor studenten. Er is daarom de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in studentenwoningen in Zwolle, bijvoorbeeld aan de Pannekoekendijk. Studenten maken een wijk gezellig en levendig. Het is daarbij wel belangrijk dat er een goede mix is. Assendorp heeft wat de PvdA betreft genoeg studentenwoningen. In de stad is een tekort aan eengezinswoningen. De PvdA is daarom tegen het ombouwen van meer huizen naar studentenkamers. Waar kunnen we parkeren? Zwolle dankt zijn sterke positie mede aan de uitstekende ligging van de stad. Goede verbindingen in, om en naar de stad zijn daarbij essentieel. Alleen een slimme combinatie van fiets, bus, trein en auto kan daarvoor zorgen. Assendorp heeft goede fiets-, bus- en treinverbindingen en bij het station komt een nieuwe fietsenstalling. Een oude en kleinschalig opgezette wijk als Assendorp is niet ingericht op veel auto’s. Waar met parkeervergunningen wordt gewerkt is meestal plek voor bewoners maar het staat wel erg vol. De PvdA wil daarom bekijken of in de Spoorzone ook een parkeervoorziening voor de wijk kan komen. Wat te doen met festivals? Festivals en evenementen zijn volgens de PvdA onmisbaar om Zwolle een bruisende stad te laten zijn. Festivals zorgen voor creativiteit, vernieuwing, ontmoeting en nieuwe samenwerkingsverbanden. Natuurlijk is het belangrijk dat organisatoren en de gemeente goede afspraken maken over (geluids)overlast en afval. Voor het aantal grote evenementen in het Park de Wezenlanden geldt daarom terecht een maximum. Hoe lossen we leegstand van winkels op? De PvdA vindt dat er meer gebruik moet worden gemaakt van leegstaande gebouwen. Gelukkig is de Assendorperstraat nog steeds een levendige straat waar veel wijkbewoners hun dagelijkse boodschappen doen. Samen met pandeigenaren en ‘buur’-winkeliers moet de gemeente bevorderen dat winkelpanden die leeg staan in afwachting van een definitieve, nieuwe bestemming, een tijdelijke invulling krijgen. Als pandeigenaren zelf te weinig doen om hun pand in gebruik te laten zijn moet de overheid ingrijpen vindt de PvdA.

‘Plein favoriete plek’ Eefke Meijerink is Assendorper en fractievoorzitter van de PvdA in Zwolle. Waarom heeft u voor deze politieke partij gekozen? De PvdA staat voor solidariteit en rechtvaardigheid. Ik vind dat je moet opkomen voor mensen die het minder goed hebben, altijd! Als je in deze tijd je baan kwijtraakt bijvoorbeeld, moet je terug kunnen vallen op een uitkering waarvan je fatsoenlijk rond kunt komen. Daarnaast moeten we samen met de werkgevers zorgen dat mensen weer snel aan een baan komen. Er is geen partij zo sterk hierin als de PvdA.

veel mensen en ook van mij. Ik heb er gewoond, ontmoet er vrienden en werk er als vrijwilliger mee bij veel festivals. Ik heb ook in Eureka en in De Enk gewerkt. Kortom, ik voel me er thuis. Wat wilt u voor Assendorp de komende vier jaar bereiken? Assendorp is een sociale en actieve wijk. Ik zou de initiatieven die van mensen en organisaties in de wijk komen, zoveel mogelijk willen ondersteunen. Dat hebben we de afgelopen jaren ook gedaan. Bewoners hebben bijvoorbeeld volop meegedacht over de nieuwbouw op het terrein van het Weezenlandenziekenhuis en de verplaatsing van het busstation in de spoorzone.

Wat is uw favoriete plek in Assendorp en waarom? Het Assendorperplein is de favoriete plek van

Foto: SP

SP Festivals steunen waar nodig Wat te doen met de Spoorzone? Zwolle is één van de knooppunten als het gaat om openbaar vervoer. Daar hoort een modern en bereikbaar station bij. De SP is daarom voorstander van de ontwikkelingen rondom het station. Om overlast te beperken moeten omwonenden uitgebreid betrokken worden bij de verbouwing. De belangrijkste prioriteiten voor de SP zijn het verbeteren van de verkeersveiligheid rond het station en meer fietsenstallingen. Assendorp en studenten? Assendorp is een mooie, centraal gelegen wijk die mede daarom een grote aantrekkingskracht heeft op studenten. Dat is prima, want studenten zorgen ook voor levendigheid in een wijk. De SP wil ook gemengde wijken. We moeten daarom voorkomen dat er zo veel studentenhuisvesting komt dat de balans in de wijk doorslaat naar één bepaalde doelgroep.   Waar kunnen we parkeren? Het oplossen van het fietsprobleem bij het station heeft een hoge prioriteit voor de SP. ROOD (de jongeren in de SP) heeft al diverse malen onderzoek gedaan naar de fietsenchaos bij het station. Daarnaast streven wij naar voldoende parkeerplekken voor bewoners in de wijk. De SP realiseert zich echter dat dit vanwege de opbouw van Assendorp niet altijd mogelijk is. Op sommige plekken in de wijk kan verlichting bij parkeerplaatsen een stuk beter, ook om het risico van auto-inbraken te verkleinen.   Wat te doen met festivals? Festivals dragen in grote mate bij aan de samenhang en levendigheid van een wijk en maken Assendorp een van de gezelligste wijken van Zwolle. Op Koninginnedag komen mensen uit de hele stad naar het Assendorperplein voor vertier en plezier. Dat moeten we koesteren. De gemeente moet dergelijke festivals (financieel) ondersteunen waar nodig.   Hoe lossen we leegstand van winkels op? Bestrijding van leegstand is een van de topprioriteiten van de SP. Wij zijn blij dat in vergelijking tot de binnenstad de winkelleegstand in Assendorp nog betrekkelijk beperkt is. Assendorp is aantrekkelijk als winkelgebied vanwege de grote diversiteit aan onafhankelijke winkels (in tegenstelling tot de binnenstad). Wij moeten alles doen om dat te bevorderen, bijvoorbeeld door straten fysiek aantrekkelijk te houden en eigenaren die langdurig hun pand laten leegstaan daarop aan te spreken en eventueel wettelijk aan te pakken.

Foto: PvdA

PvdA foto’s : W.P. Homan


12

maart 2014 | kieswijzer

‘Elke zijstraat verrast’ René de Heer staat eerste op de lijst van de VVD.

Blauwe schijf vervangt parkeermeter Wat te doen met de Spoorzone? Swollwacht is van mening dat de ontwikkeling van de Spoorzone de gemeente Zwolle veel kansen biedt voor economische ontplooiing. Wel willen wij dat alle aangrenzende wijken aan de Spoorzone heel nauw door de gemeente Zwolle worden betrokken bij de verdere invulling van de betreffende plannen. Assendorp en studenten? Er wordt momenteel in Zwolle veel, goede studentenhuisvesting bijgebouwd en daar zijn wij erg gelukkig mee! Wij willen dat na voltooiing van de lopende studentenhuisvestingprojecten, er tevens een aanvang wordt gemaakt met een betere spreiding van studentenhuisvesting in onze stad. Dat betekent ons inziens, dat de huidige norm ‘ toewijzing huisvesting voor studenten in de wijk (groot) Assendorp’ moet worden geëvalueerd met als insteek om deze norm in de toekomst naar beneden bij te stellen.

Waarom heeft u voor deze politieke partij gekozen? De VVD kijkt naar wat mensen kunnen. De VVD vindt dat mensen zelf keuzes kunnen maken en ik vind dat heel belangrijk. Niet te veel lastige, onbegrijpelijke regels, maar juist ruimte voor mensen die met hun talenten aan het werk willen. En vanzelfsprekend is er voor de mensen die dat even niet kunnen een goed en betaalbaar vangnet. Wat is uw favoriete plek in Assendorp en waarom? De Assendorperstraat is een prachtige winkelstraat waar je zo een hele zaterdagmiddag kunt ‘verdwalen’ in de leuke winkeltjes. Daar vind je nog een bakker en een slager. Achter elke gevel

zit een bijzondere ondernemer met een mooi verhaal. En het leuke van de Assendorperstraat is dat elke zijstraat je verrast. Elke straat laat steeds weer iets nieuws zien, in bouwstijl, omgeving, plein en mensen. Wandel eens een zaterdag met mij mee en zie waarom Assendorp mijn hart gestolen heeft. Wat wilt u voor Assendorp de komende vier jaar bereiken? Assendorp kan meebewegen met de ontwikkelingen in de stad zonder dat de wijk zijn bijzondere en eigenzinnige karakter verliest. Mooie ontwikkelingen bij het Wezenlandenziekenhuis en de plannen in en om het station geven Assendorp een impuls, maar moeten wel passen in het karakter van de wijk. Voldoende parkeerplekken, speelruimte en mogelijkheden om je huis aan te passen aan de ontwikkeling van je leven, zorgen ervoor dat een wijk die vitaal is ook vitaal blijft.

Waar kunnen we parkeren? Swollwacht wil de parkeermeters in Zwolle weghalen en daarvoor in de plaats het parkeren mogelijk maken met een blauwe parkeerschijf. Hiermee kan een automobilist binnen aangegeven blauwe zones maximaal twee uur gratis parkeren. Aanvullend willen wij dat parkeervergunningen in wijken in en om de binnenstad in voldoende mate en gratis aan wijkbewoners worden verstrekt. Vervolgens willen wij dat de gemeente strak handhaaft tegen foutparkeerders! Zwolle is fietsstad en daar zijn best wij trots op! Dit verplicht de gemeente om voldoende en goede stallingsmogelijkheden voor fietsers te creëren. Daarnaast wil Swollwacht zich inzetten om de fietsenchaos bij het station aan te pakken door meerdere inpandige stallingsmogelijkheden te creëren. Wat te doen met festivals? Festivals geven extra glans aan de cultuurstad Zwolle. Wij vinden Park de Wezenlanden dé geschikte plaats om grootschalige festivals te organiseren. Wel wil Swollwacht dat het aantal te organiseren grote en kleine festivals in het park in redelijke verhouding tot elkaar komt te staan met daarbij een maximum voor het totale aantal festivals. Daarbij willen wij ook dat de gemeente borg moet staan om overlast aanvaardbaar te houden en dat omwonenden van het park nauw betrokken worden bij de voorbereidingen. Hoe lossen we leegstand van winkels op? Leegstand van winkelpanden kan leiden tot omgevingsverpaupering. Leegstand van winkelpanden moet dan ook zoveel als mogelijk voorkomen worden. Voor wat betreft de mogelijke oplossingen: hier hebben de gemeente en de betreffende eigenaar een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Swollwacht is van mening dat in dergelijke situaties, beide partijen een niet vrijblijvende inspanningsverplichting hebben om de betreffende leegstand op te heffen.

Foto: VVD

VVD

‘Sinds 1974 Assendorper’ Cemal Yildirim woont in Assendorp en is herverkiesbaar namens Swollwacht. Waarom heeft u voor deze politieke partij gekozen? Ik ben vanaf 1974 bewoner van Assendorp. Ik verhuisde destijds samen met mijn moeder, mijn zuster en mijn vier broers van Turkije naar Assendorp. Ik woon er nu al jaren en al die tijd met veel plezier. Ik koos voor Swollwacht omdat deze partij een échte Zwolse, lokale partij is, die zich inzet voor de belangen van alle inwoners van Zwolle van welke afkomst dan ook. Ook zie ik de sociale gedrevenheid en de menselijke maat bij Swollwacht, daar voel ik me bij thuis. Ik ben blij dat ik daaraan een bijdrage kan en mag leveren. Wat is uw favoriete plek in Assendorp en waarom? Mijn favoriete plek in Assendorp is het Assen-

dorperplein omdat ik daar ben opgegroeid en van jongs af aan veel tijd heb doorgebracht. Het plein heeft voor mij dan ook een bijzondere waarde omdat ik ervaar dat daar het publiek, bewoners en bezoekers, wij met z’n allen bij elkaar genieten van leven in harmonie, waarbij het niet uitmaakt wie of wat je bent of wat je afkomst is, iedereen welkom is en zich ook welkom voelt! Wat wilt u voor Assendorp de komende vier jaar bereiken? Net als de afgelopen vier jaar wil ik mij blijven inzetten voor het behoud van de culturele en historische waarden van de wijk Assendorp, de zorg voor een veilige wijk en het blijven bevorderen van kwalitatief woongenot zonder parkeeroverlast!

Zwolle Slim gebruik parkeerruimte

Wat te doen met de Spoorzone? Samen met de provincie steekt de gemeente ruim honderd miljoen euro in de Spoorzone en het gebied hier omheen met als doel Zwolle bereikbaar te houden. Die bereikbaarheid is belangrijk, het maakt de gemeente een interessant, infrastructureel knooppunt voor bedrijven en burgers om zich hier te vestigen. Ook de stedelijke kwaliteit van onze stad gaat hiermee vooruit. Met de verplaatsing van de bussen naar de zuidzijde van het station wordt de voorkant een rode loper naar onze historische binnenstad en loopt de luchtvervuiling op de huidige busroute door de binnenstad tot een minimum terug. Plannen voor woningbouw in de Spoorzone (Deventerstraatweg) worden eerst besproken met de bewoners van Assendorp. Assendorp en studenten? Zwolle heeft alle capaciteiten om uit te groeien tot bruisende studentenstad, voor zover zij dat nog niet is! Daarbij is van groot belang dat studenten zich daadwerkelijk vestigen in onze stad. Om voldoende huisvesting te bieden hebben we samen met woningcorporaties fors geïnvesteerd in een studentencomplex aan de Burgemeester Roelenweg. Ook de particuliere kamerverhuur moet haar plek in Zwolle behouden, mits dit in een wijk is waar de grens van 10% studentenwoningen nog niet is bereikt. Waar kunnen we parkeren? In Assendorp wil je de auto gewoon goed kunnen parkeren. Daar waar mogelijk wil de VVD extra plekken toevoegen. En moet de bestaande parkeerruimte zo slim mogelijk gebruikt worden zonder gevolgen voor mensen die een parkeervergunning hebben en gebaseerd zijn op draagvlak in de buurt. En Assendorp fietst graag. Dat moeten we vooral zo houden en verbeteren waar kan. Wat te doen met festivals? De VVD is voor een levendige stad. De VVD wil een ‘ja, tenzij’-houding aannemen ten opzichte van initiatieven uit de stad en daar hoort zo min mogelijk regulering bij. Het aantrekken van grote publiekstrekkers is goed voor de Zwolse economie. Daarom is de VVD Zwolle voor een ruimhartig festivalbeleid waarbij de dialoog en het informeren van de buurt voorop staat.

Foto: Swollwacht

Swollwacht

Hoe lossen we leegstand van winkels op? De VVD moedigt ondernemers aan om zich te vestigen in de Assendorperstraat. De VVD Zwolle wil dat de gemeente vooral faciliterend optreedt, belemmerende regels moeten worden geschrapt en waar nodig moet een bestemmingsplan gewijzigd kunnen worden.


kieswijzer | maart 2014

foto: Mirjam Blok

Carnaval in Assendorp foto: Mirjam Bl ok

foto: W.P. Hom an

ok foto: Mirjam Bl

foto: Mirjam Blok foto: W.P. Homan

Vernieuwing station Zwolle Update over de werkzaamheden op station Zwolle Zwolle is een belangrijk ov-knooppunt. Uit acht richtingen komen er treinen aan en veel bus- en treinreizigers stappen er over. De oude perrontunnel en perrons waren niet berekend op het toenemend aantal uit- en overstappende reizigers. Met project ZwolleSpoort maakt ProRail het station én het spoor in Zwolle geschikt voor de toekomst.

Als omwonende van station Zwolle maakt u de verbouwing van dichtbij mee. Via deze krant houden wij u een aantal keer per jaar op de hoogte van de ontwikkelingen.

Hoe staat het ervoor? De ruwbouw van de tunnel is klaar! De kale wanden en vloeren van de trapopgangen naar de perrons zijn gereed en aangesloten op de rest van de tunnel. Dit betekent dat na tijden van graven, ijzervlechten en betonstorten, de tunnel nu één waterdicht geheel is. Een mijlpaal in de bouw! Wat bouwen we de komende periode? De komende periode start de afbouw van de tunnel. Om te beginnen metselt de aannemer de binnenmuur van de tunnel. Dit is de muur die je straks ook echt ziet als je door de tunnel loopt. Tussen de binnenmuur en de kale wand zit een technische ruimte, met o.a. leidingen, kabels en

elektrische installaties. Tegelijkertijd werken we aan het vernieuwen van een aantal sporen op en rondom het station. Ook ontwerpen we hoe de winkels aan de zuidzijde van de tunnel eruit komen te zien. Midden april start de bouw van deze winkelruimtes. Meer weten? Op www.prorail.nl/zwollespoort kunt u meer lezen over de vernieuwing van station Zwolle. Ook kunt u ons volgen op Twitter via @ZwolleSpoort. Voor vragen, klachten of opmerkingen kunt u gratis bellen met de afdeling Publiekscontacten via 0800 – 776 72 45 of het contactformulier op onze website invullen (www.prorail.nl/contact).

13


14

maart 2014 | achtergrond

Stembureau de Molenhof ‘Een hele dag op het stembureau vergt volledige concentratie’

column Door: Lisa Pieters De blanco stem De verkiezingen staan weer voor de deur. Kieswijzers worden ingevuld, partijprogramma’s worden gelezen en mensen spreken al dan niet hun onvrede uit over het huidige gemeentelijk beleid. Tijdens verjaardagen, borrels en etentjes wordt in de aanloop naar de verkiezingen gesproken over wat of op wie er gestemd gaat worden. Er zijn mensen die op voorhand al zeggen blanco te zullen gaan stemmen. Om een statement te maken: ze zijn het niet eens met het huidige dan wel toekomstige beleid of ze weten eenvoudigweg niet op wie te stemmen. Er zijn kennelijk mensen die de moeite nemen naar een stembureau te gaan en daar hun stembiljet op te halen en dat vervolgens weer blanco in te leveren. Bij de Zwolse gemeenteraadsverkiezingen van de afgelopen jaren gebeurde dit nogal eens: in 1994: 100: 1998: 59; 2002: 83: 2006 126; en in 2010 196 (blanco én ongeldige stemmen) (zie www.zwolle.nl). Volgens artikel N 7 van de Kieswet is een blanco stem een ingeleverd stembiljet zonder dat een stipje geheel of gedeeltelijk is ingekleurd en zonder bijschrijvingen. De vraag die nu bij mij opkomt is: Levert het blanco stemmen wel iets op? Of, heeft een blanco stem wel het gewenste effect: het afgeven van een signaal? Het antwoord op deze vraag is eenvoudig, namelijk: nee! Men kán een blanco stem uitbrengen door niets in te vullen op het stembiljet. Op deze wijze een stem uitbrengen heeft alleen een (voor die persoon) symbolische betekenis. De stem heeft – net als wanneer men geen stem uitbrengt – geen enkele invloed op de verkiezingsuitslag en dus ook niet op de zetelverdeling. Een blanco stem telt wel mee bij het bepalen van de opkomstcijfers percentage van de verkiezing, maar niet bij de berekening van de uitslag. Het is ook een misvatting dat een niet-uitgebrachte stem (zowel blanco als ongeldig) naar de grootste partij gaat. Enig effect heeft een dergelijke protestactie dus niet. De blanco stemmer fungeert slechts als getalsmatige versterking en zal het moeten doen met een cijfer. Om enige symbolische betekenis te geven aan de blanco stem, zullen ook deze cijfers wellicht bij de verkiezingsuitslag gepresenteerd dienen te worden. Zolang aan de blanco stem niet meer gewicht zal worden toegekend, zal (het voor de blanco stemmer) niet op komen dagen wellicht meer effect hebben.

Iedereen die gaat stemmen vraagt zich wel eens af wat de mensen die het stembureau bemensen zo’n dag doen. Het is immers niet de hele dag druk. En een stemdag begint al om half acht en duurt tot ’s avonds negen uur, teminste voor de stemmers, niet voor de vrijwilligers. Zij moeten dan de stemmen nog tellen. Hoe komen ze de dag door? Door: Aukje Schonewille “Het zijn inderdaad hele lange dagen”, zegt Eef aan het Rot. Hij is ervaringsdeskundige op het gebied van het bemensen van een stembureau. Hij doet dit al sinds 1982. “Mijn broer deed dit werk al en vroeg of ik het ook wilde gaan doen. Vroeger waren het alleen ambtenaren die op de stembureaus zaten. Omdat ik, net als mijn broer, ambtenaar ben (ik werk bij het kadaster) mocht ik toen dus ook aan de slag. In de loop van de jaren is dat wel veranderd. Iedereen kan zich bij de gemeente melden als hij of zij mee wil helpen. Ik heb op verschillende locaties gezeten, de laatste vijftien jaar steeds in de Molenhof. Sinds een paar jaar ben ik voorzitter. Ik houd het reilen en zeilen die dag in de gaten en zorg dat we samen in een goede sfeer de dag doorkomen.” Stembureau Molenhof En dan, hoe wordt de dag zelf doorgebracht en ervaren? “Ten eerste is dit een fijne locatie. Hier zijn natuurlijk altijd mensen aanwezig en het personeel zorgt ook voor ons. Eten en drinken is aanwezig, heel anders dan wanneer je in een kaal gymlokaal zit.

Foto: Jan Koldewijn Eef aan het Rot

Daarnaast kennen we elkaar al een paar jaar. En we weten hoe we de dag het beste doorkomen. Op rustige momenten kun je de krant of een boek lezen of iets anders gaan doen. Dut er iemand in dan komt er altijd wel weer iemand met een leuke mop of verhaal. Verder komen er ook veel bekende mensen langs die hier al jaren komen stemmen. Met hen heb je vaak ook weer leuke gesprekken. Ik maak trouwens wel een schema waarin er steeds iemand pauze heeft. Je moet namelijk wel constant je concentratie vasthouden. Het werk is een officiële en dus serieuze zaak. Verder zijn er momenten, bijvoorbeeld rond etenstijd, dat het even heel rustig is en dat je denkt: hoe lang moeten we nog? Maar na etenstijd komt er weer een hele stroom op gang van mensen die overdag hebben gewerkt en voor je het weet is dan negen uur. Dan kunnen we beginnen met het tellen van de stemmen.” Stemcomputer Sinds kort moet er weer gestemd worden met biljet en rood potlood. Bij de komende verkiezingen zijn veel nieuwe lokale partijen. Het biljet wordt dan nog groter. Eef is er niet blij mee: ”Niet alleen het uit- en opvouwen is lastig, wij moeten ook alles weer handmatig tellen, een heidens karwei. We krijgen wel extra hulp van studenten en van uitzendkrachten, anders zijn we echt veel te lang bezig zijn. Nu zijn we rond elf uur klaar, met de stemcomputer was het één druk op de knop, dan had je de uitslag en waren we klaar.” Motivatie Als verslaggever vraag ik me nog wel af hoe je het volhoudt om dit werk zo veel jaren te blijven doen. Ooit overwogen om ermee te stoppen? Eef: “Ja, dat heb ik wel eens gehad. Vooral het werk dat je hebt met de papieren stembiljetten is vermoeiend omdat je alles handmatig moet tellen. Maar mijn motivatie is er nog steeds. Ik doe naast mijn baan namelijk ook graag andere dingen en dit is daar één van. Het is maar één dag en het blijft leuk om te helpen bij iets wat toch gedaan moet worden. Ook geniet ik van de leuke contacten met iedereen die voorbijkomt. De sfeer is goed hier. Wist je trouwens dat de Molenhof in een verkiezing als gezelligste uit de bus is gekomen?”


geschiedenis | maart 2014

15

De Haarlemmerolie van Assendorp Van Róalte! Welke Assendorper is er nooit geweest? Of je nu twee schroeven, een ons spijkers, hout of bevestigingsmateriaal nodig hebt, zelden wordt er nee verkocht. Door: Marry Horstman J.H. Van Raalte is in 1920 aan het Groot Wezenland begonnen met zijn bedrijf. Het was toen een houthandel die in- en verkocht van en aan aannemers. Omstreeks 1930 kocht hij het woonhuis in de Enkstraat. De benedenverdieping werd de winkel die werd uitgebreid met een doe-het-zelf assortiment. De huidige werkplaats was toen nog braakliggend terrein, dat geleidelijk aan werd ingenomen door uitbreiding van

Vlnr.: J.H. Van Raalte senior, Herman van Raalte - werknemer, Jan van Dieren - werknemer, H. van Raalte, Lodewijk Feith – werknemer, J. van Raalte.

de zaak. Zijn twee zonen Johnny en Herman namen later het bedrijf over en gingen verder onder de naam Van Raalte CV. Herman stopte in 2002 en Johnny overleed vijf jaar geleden. Investeerder DIC nam het bedrijf over, maar deelde vorig jaar mee dat het wilde inkrimpen en verschillende bedrijven van de hand wilde doen, waaronder Van Raalte. Twee ondernemers met lef Bertus Bijker, die er al 40 jaar werkt, en Richard Rietberg die al op 15-jarige leeftijd als bijverdienste zaterdags opruimde en de werkplaats aanveegde, zagen wel toekomst in het buurtbedrijf. In deze wijk is immers niets waterpas en alles uniek. Ze konden het pand huren en de inventaris over-

Deze foto’s zijn op dezelfde plek gemaakt, vroeger en nu

Foto: Mirjam Blok

Foto: collectie Dick en Coleta Hogenkamp. nemen. De kennis hadden ze al. En omdat ze de zaak al jaren zelfstandig draaiden, wisten ze ook van de baten en de lasten. Wel werden er aanpassingen gedaan. Zo is de timmerwerkplaats nu áchter de winkel en wordt er efficiënter met de ruimte omgegaan. De voorgevel van de winkel krijgt nog een facelift. Er wordt kleinschaliger ingekocht, maar het assortiment en de dienstverlening blijven hetzelfde. Het gemoedelijke van deze zaak is uitzonderlijk. Bertus runt de winkel en kent de meeste klanten. Achter de toonbank kun je hem niet missen, en diegenen die van plan waren hem wel te missen, bedenken zich wel twee keer met zijn postuur van één bij twee meter. Het kleinste barretje van Zwolle Bertus en Richard maken veel mee

en horen nog wel eens wat. Bertus vertelt van een jong echtpaar dat jaren geleden dacht voordelig een huis gekocht te hebben in de wijk. Toen ze de triplex wandplaten weghaalden, zaten er gaten in de muur van meer dan één meter doorsnee, en bleken de soldeerkoppelingen van de gaskachels levensgevaarlijk met plakband bij elkaar gehouden te worden. Ze moesten het huis volledig opnieuw opbouwen. Richard, die de timmerwerkzaamheden en de werkplaats runt, vertelt: “We hebben leuke dingen meegemaakt. Wist je dat hierboven het kleinste barretje van Zwolle zit? Compleet met klapdeurtjes, L-vormige toog, en... twee bij twee meter groot! Een voormalig keukentje, destijds door Herman zelf verbouwd. We hadden er eens een personeelsfeest en werden met partners

uitgenodigd door mevrouw Van Raalte om 20.00 uur. Dus allemaal naar boven, op naar de bar voor koffie en ander ‘vocht’. Omdat die twee vierkante meter te klein was voor twintig personen, werd de slaapkamer van zoon Dick ook in gebruik genomen. Het feest ging door tot in de kleine uurtjes, met baas Herman zelf achter de tap. Een paar jaar later werd dit feest herhaald, maar nu wat vroeger; om 18.00 uur. Dan werd het ook niet zo laat, was de bedoeling. Helaas werd het geen 3.00 uur ‘s nachts maar 4.00 uur. Eén geluk, het was er zo klein, dat je van de slaap (of drank) in ieder geval niet om kon vallen!” Richard en Bertus hebben voorlopig geen tijd voor barhangen. Ze willen samen een gezond bedrijf neerzetten!

Een enorme bos donker haar en een bruine trui mijn eerste herinnering De eerste herinnering aan de wijk: Bram Overweg (33) Opgetekend door: Sjoerd Litjens “Mijn ouders hebben elkaar leren kennen aan de overkant van het park, in De Wipstrik, de Zeeheldenbuurt. Als jong gezin verhuisden ze naar de Coetsstraat, een bovenwoning op de hoek met de Eendrachtstraat, daaronder runde mijn vader een slijterij, De Kruik. Het was de bedoeling dat ik in het voorjaar van 1980 in die bovenwoning

geboren zou worden. Maar ik was zes weken te vroeg en dus moest mijn moeder naar het Weezenlandenziekenhuis om mij te baren. Van mijn eerste woonplek, weet ik niets meer. Wel weet ik dat we na een paar jaar om de hoek in de Bloemstraat zijn gaan wonen, op nummer zeven. Daar beginnen mijn herinneringen aan Assendorp. We speelden er altijd op straat. We knikkerden vooral heel veel. Het liefst gebruikten we daarvoor de beluchtingsputjes onder de ramen, tot irritatie van de buurvrouw. Op het Assendorperplein, waar destijds achter de muziektent nog

veel struikgewas was, rozenbottels met name, waren we ook vaak te vinden. Op het plein was ook mijn school, de Jenapleinschool, toen nog gevestigd in het oude pand naast Eureka. Doe ik mijn ogen dicht en denk ik terug aan mijn schooltijd dan zie ik mezelf op het plein met een enorme bos haar en in een bruine trui. Ik zie ook gelijk meester Jan Thomas (foto) voor me. Geen echte leraar-leraar, meer gewoon een vriendelijke man die zorgde voor de juiste begeleiding. Hem heb ik mijn hele schooltijd als meester gehad. De Jenapleinschool was Samen op en blies halverwege de jaren negentig De Assendorper nieuw leven in. Ik werd als vrijwillig bezorger van de wijkkrant ingeschakeld en heb op die manieren alle brievenbussen in de wijk leren kennen. Toen ik als twintiger een serieuze relatie kreeg, ben ik gaan samenwonen in de Wipstrik. Een prima wijk, fijne huizen en aardige buren. Maar toch, toen we kinderen kregen, ging het knagen. Ik miste Assendorp en realiseerde me dat ik graag wilde dat mijn kinderen er zouden opgroeien net als ik. En dus verhuisden we naar de Hyacinthstraat, waar we nu alweer twee jaar met heel veel plezier wonen.” Ben je ook geboren en getogen in Assendorp en wil je je eerste herinneringen aan de wijk laten optekenen? Mail of bel Sjoerd Litjens van MijnVerhaal:

Foto-archief: familie Overweg info@mijnverhaal.eu / 0614982699 De foto toont de geportretteerde Bram Overweg met zijn meester Jan Thomas, vandaar het woord ‘(foto)’in de tekst.

toen een jonge school, met aanvankelijk weinig leerlingen. De docenten verhuisden gewoon met de leerlingen mee naar de volgende klas. Op mijn tiende ging ik bij de scouting aan het Almelose kanaal: vuurtje stoken en dan broodjes bakken. Met hout en touw bouwden we daar onze eigen vlotten en dan was het slim om bij het wegvaren te kijken hoe de stroming in het Almelose kanaal stond, zodat je op de terugweg niet tegen de stroom in hoefde te roeien. Mijn vader was in die tijd ook zeer actief in Assendorp. Hij richtte de stichting Assendorp

Bent u in de stem(ming) voor lekker uit eten? Kies onze uitgebreide menulijst!

Café The Pool | Café Kaya Assendorperstraat 91/93/95, Zwolle Tel: 038-4230266 www.cafekaya.nl

Maandag en dinsdag gesloten m.u.v. feestdagen


16

maart 2014 | advertorial

WONEN in Assendorp UDPHQGHXUHQHQNR]LMQHQ ELQQHQHQEXLWHQJHYHOWLPPHUZHUN RQGHUKRXGHQZHUN]DDPKHGHQRS SDQQHQGDN KRXWURWKHUVWHO KHWQDLVROHUHQYDQELQQHQHQ EXLWHQNDQWZRQLQJ 2 RNH 9UDDJHQNOXV" HHQRI IHUWHD DQ 092QGHUKRXG 7HOHIRRQÂą (PDLOLQIR#PYRQGHUKRXGQO

:::0921'(5+28'1/

Ć”%LQQHQZHUNHQ%XLWHQRQGHUKRXG Ć”:DQGHQSODIRQGDIZHUNLQJ Ć”%HJOD]LQJ Ć”.OHXUDGYLHV Ć”+RXWURWKHUVWHO Ć”.ZDOLWHLWVPDWHULDDO Ć”:INTER.ORTING LQIR#VFKLOGHUVEHGULMIKHQNEUHGHZROGQO  =ZROOH

ZZZVFKLOGHUVEHGULMIKHQNEUHGHZROGQO

Bent u gevestigd in Assendorp en wilt u adverteren op deze pagina? De pagina “Wonen in Assendorp� wil haar duizenden lezers informeren over de mogelijkheden die er zijn om in je eigen wijk bedrijven te vinden die je kunnen helpen met aanpassingen in en rondom het huis. Ook voor ZZP’ers is deze pagina een uitkomst. Voor een relatief lage investering kunt u kenbaar maken aan de lezers, welke diensten en/of producten u aanbiedt. Of het nu gaat om een (kleine) verbouwing, het plaatsen van een dakkapel, uitvoeren schilderwerkzaamheden, het leggen van een parketvloer, het ontwerpen en/of onderhouden van uw tuin, aanpassingen aan de elektrische installatie, enzovoort, enzovoort, dan kunt u terecht op deze pagina “Wonen in Assendorp�. Bel voor meer informatie 088 644 0 630

Ook adverteren op deze pagina? Neem vrijblijvend contact op met ons op: 088 644 0 630

ASSENDORP VERDIENT MAATWERK

Job

Jolien

Michiel

Gerdien

Reinier

Johannes


cultuur | maart 2014

17

Workshops in DOAS In de wolken

De Oude Ambachtsschool (DOAS) hield in de voorjaarsvakantie ‘Een wervelwind aan workshops’, voor jong en oud. Een gedreven groep atelierhouders speelde onder meer met de thema’s wind en lucht. Samen met mijn twee kinderen ging ik donderdagmiddag naar ‘Dansen in de wolken’ en ’s avonds ging ik met een vriendin naar ‘Modelboetseren’. Door: Marion Goosen Keramiste Thea de Badts opende maandagmorgen 24 februari met een workshop ‘Zilverklei’. Ze was met de drie aanmeldingen en twee deelnemers dik tevreden: “Het is moeilijk om voor de eerste keer met zilverklei te werken. Zo kon ik de twee dames alle aandacht geven.” Deze dames maakten eerst een ontwerp. Het resultaat moet echt goed zijn omdat de klei kostbaar is. Thea: “Het lijkt wel alchemie. Het werkstukje van klei wordt op 750 graden gebakken. Als het uit de oven komt en wordt geborsteld komt het zilver tevoorschijn. En de verassing was groot. De beide deelneemsters gingen heel tevreden met het sieraad om de hals naar huis, maar pas nadat ze mij uitvoerig bedankt hadden Bij deze nog de modelboetseerfoto’s van DOAS

Foto: Jan Koldewijn

voor de mooie dag.” Dansen en knutselen Mijn zoon Niek van drie en dochter Amber van bijna vijf deden donderdagmiddag mee aan dansimprovisatie en beeldende vorming bij Sandra Steen van DansLab. In zo’n grote, galmende school met grote trap waren ze nog nooit geweest. Toen we binnenkwamen, renden er al vier kinderen rond op de prachtige, blanke parketvloer. Er waren drie juffen: Sandra gaf de les, Nicolette sprong bij en Daniëlla observeerde en hielp en deed ook zelf mee. Bij dansimprovisatie leren kinderen nieuwe manieren van bewegen. Iedereen danst op het aangegeven thema mee zoals dat bij hem of haar past.  Na het bewegen op hun eigen wolk maakten vijf kinderen wolkenkostuums van witte lappen stof. Er was één grijze donderwolk en die rende enthousiast met veel armbewegingen voor de andere wolkjes langs. Alle witte wolken bewogen mee. Op de achtergrond klonk pianomuziek. De donderwolk werd steeds rustiger, zijn bewegingen werden kleiner. Totdat het donderwolkje en de vijf witte wolkjes gingen liggen. Twee kinderen, Berzan en Laurens, openden de afscheidsdans. Laurens met breakdanceachtige bewegingen en sierlijke rolsprongen. De andere kinderen volgden op hun eigen manier. Een vrolijk slot. Een echt model Verderop in het gebouw ligt het atelier van keramiste Agnes Groot Koerkamp. Een ruimte waar je geboeid blijft rond kijken, naar de stellingen vol gekleurde keramische beelden en voorwerpen en de gekleurde

Workshop Vliegen in de lucht tegelwand naast de deur. Er zaten al vier vrouwen klaar in de ruimte toen mijn vriendin en ik donderdagavond binnenkwamen. We kregen een blok donkerbruine klei, een plankje, een draaischijf, twee spatels en een mesje. Er zat een model op ons te wachten, de buurvrouw van Agnes. We kneedden eerst de klei om gevoel te krijgen voor het materiaal. Agnes vroeg ons een beginvorm te maken. Het model veranderde om de tien minuten van positie. Wij draaiden ons beeldje mee en en werkten aan dat deel van het model dat we voor ons zagen. De verrassing: we zouden twee beeldjes vervaardigen. Ik dacht, dat lukt me nooit. Maar na een kopje thee groeide mijn zelfvertrouwen. De docente hielp me met het boetseren van rug en schouder en met het vinden van de juiste verhoudingen. We keken na tienen vol bewondering naar elkaars beeldjes, die zo verschillend waren. Twintig kinderen waren ons al

Foto: Saskia Obdeijn

voorgegaan. Op een tafel achterin de ruimte stonden twintig beeldjes die zij hadden gemaakt. Allemaal geïnspireerd door het thema ‘wind’. Idee en organisatie Schilder en docent Saskia Obdeijn vertelde dat ze net als Agnes met kinderen heeft gewerkt. Vijf kinderen in de leeftijd van zes tot twaalf kwamen dinsdagmiddag schilderen in haar atelier. Met verfrollers maakten ze eerst een mooie lucht. Daarna verzonnen ze wat er zoal door de lucht kon vliegen.

Ze maakten vlinders, luchtballonnen en vliegende zwanen. Saskia Obdeijn heeft samen met Agnes het workshopprogramma bedacht. Docent beeldende kunst Meike Beekhuis heeft de flyer ontworpen. Saskia vertelt: “We vonden het leuk om met een thema te werken, omdat het de workshops met elkaar verbindt en het onder één titel bekendheid krijgt. Er komt zeker een vervolg. We hopen dat mensen denken: er is in de vakantie iets te doen in DOAS.”

Huilen van een baby herkennen Nieuwe ouders in de wijk maken kennis met de Dunstan Babytaal Wie heeft er nooit met een ontroostbare huilende baby op de arm gelopen? Radeloos kun je ervan worden. Wat is het dan fijn om de huiltaal te kennen, zodat je weet wat je kind nodig heeft. Dunstan Babytaal is hiervoor een beproefde methode. Door: Marry Horstman

Maaike en Sabine van der Gaag zijn gelukkige ouders van Fiene

Maaike en Sabine van der Gaag zijn de gelukkige ouders van Fiene. Fiene is op 19 januari geboren. Ze maken het goed! Door hun kraamverzorgster hebben ze kennisgemaakt met de Dunstan Babytaal. Ze zijn enthousiast over de uitleg die ze hebben gekregen. Samen leerden ze verschillende huiltjes herkennen. Ze zijn blij met deze informatie, want nu kunnen direct op de juiste manier handelen. Dat geeft rust

en vertrouwen aan de ouders en Fiene heeft een goede start. Het huiltje van ongemak is nog wat moeilijk te herkennen of heeft Fiene het gewoon goed naar haar zin aan de Assendorperstraat? Huilen is communiceren Het lijkt ongelooflijk, maar vanaf de eerste week kun je de taal van je kind al leren. Priscilla Dunstan uit Australië, een vrouw met een zeer fijngevoelig gehoor, kwam daar tien jaar geleden achter, door goed te luisteren en te kijken naar haar kind als het huilde. Ze ontdekte dat een pasgeboren kindje tot ongeveer drie maanden vijf verschillende geluiden maakt op basis van reflexen. Het huilt omdat het honger heeft, moe is, er een boertje dwars zit, het last heeft van krampjes of een lichamelijk ongemak

Zwolse Muziekkamer Countertenor Sytse Buwalda startte eind 2012 met de Zwolse Muziekkamer in culturele broedplaats DOAS (De Oude Ambachtsschool, Mimosastraat 1) Hij had de mogelijkheid daar twee ateliers te huren. Na overleg met een aantal collega musici en beeldend kunstenaars besloot hij deze gelegenheid met twee handen aan te grijpen om zijn droom te verwezenlijken: een podium waar kamermuziek, literatuur en de beeldende kunst samenkomen. Dit resulteerde in een concertreeks van voorstellingen in een ruimte met beeldende kunst waarbij twee keer per maand gasten worden uitgenodigd uit de wereld van muziek, theater of literatuur. Ook dit seizoen zijn er nog voorstellingen van de Zwolse Muziekkamer. Zie de agenda en op www.zwolsemuziekkamer.nl

heeft (te warm of te koud bijvoorbeeld). De ontdekking van Dunstan ging de hele wereld over en er werden verschillende onafhankelijke onderzoeken gedaan in tien jaar tijd. Duizend baby’s van dertig verschillende nationaliteiten werden gevolgd. De werking van de Dunstan Babytaal werd bewezen. Priscilla kwam zelfs in de Oprah -Winfreyshow. Naviva Kraamzorg is de enige kraamzorgorganisatie in Noordoost Nederland die de methode mag uitdragen. Alle 600 kraamverzorgenden zijn binnenkort bijgeschoold in de Dunstan Babytaal. Ook kunnen ouders een app downloaden als goede basis vóór de kraamtijd.


18

maart 2014 | cultuur

Verkiezingsdebatten in Zwolle

Agenda Zaterdag 15 maart Workshops Theatergroep Draadloos Theatergroep Draadloos geeft op de zaterdagen 15, 22 en 29 maart en 5 en 12 april workshops aan kinderen tussen de 8 en 12 jaar bij Theater Gnaffel in Zwolle. Het zijn 5 kennismakingsworkshops over en met theater, dus ervaring is niet vereist! Elke zaterdag nemen zij een koffer mee vol speloefeningen, kostuums en rekwisieten. De kinderen mogen dan zelf de koffer openen en er oefeningen uithalen. Op zaterdag 12 april geven de kinderen een presentatie aan hun ouders. Mail voor meer informatie naar info@theatergroepdraadloos.nl. Locatie: DOAS. Zie ook www.doas.nl

Zaterdag 22 maart Tai Chi Body Mechanics Day Grandmaster William Chi Cheng Chen geeft van 9.00 - 18.00 uur workshops Tai Chi voor beginners en gevorderden, steeds met een ander thema. Kosten: € 60,- incl. lunch. Kijk voor meer info op www.beweeg. inaandacht.nl/body-mechanicsday-2014. Locatie: De Enk

Donderdag 4 april Klaverjassen De 2e Klaverjasavond. Kosten: € 10,p.p., inclusief hapje en drankje. Inschrijven voor 28 maart. Locatie: De Enk

Zondag 6 april De Zwolse Muziekkamer: La Flûte de Pan Jaõa Paulo Ramos Marta (dwarsfluit) en Frank van der Laar (piano) spelen werken van Debussy, Roussel, Mouqet en Gaubert. Locatie: DOAS, atelier 1i, aanvang 15.00 uur, kosten € 15,Reserveren: www.zwolsemuziekkamer.nl of 06- 2458 7714

de Smaakspecialist de streekmarkt Smaak van Zwolle. Hier treft u alleen standhouders aan die uit Zwolle en de regio komen. Kijk voor meer info op www.doeparknooterhof.nl. Locatie: Doepark Nooterhof

Zaterdag 12 april Rommelmarkt Jeruzalemkerk 9.00-12.00 uur, Jeruzalemkerk, Molenweg/Assendorperdijk De opbrengst is voor het thuiszorgproject Kandila in Roemenië

Dinsdag 11 maart

Verkiezingsdebat Duurzaamheid Organisatie: Stichting Earthship in samenwerking met de Stentor. Locatie: Landstede theater (Dokterspad)

De Zwolse Muziekkamer: Asteria Ensemble Sytse Buwalda countertenor, Saskia Spinder gitaar, Ferdinand Binnendijk mandoline spelen werken van Schubert en Stijlgenoten, Mimosastraat 1, atelier 1i, kosten: € 15,Reserveren: www.zwolsemuziekkamer.nl of 06- 24587714

Woensdag 12 maart

Zondag 11 mei De Zwolse Muziekkamer: Moederdagconcert met Ernst Daniel Smid, bariton Locatie: Mimosastraat 1, atelier 1i, kosten € 30 Reserveren: www.zwolsemuziekkamer.nl of 06- 24587714

Verkiezingsdebat studentenvereniging ZHTC Organisatie: studentenvereniging ZHTC Locatie: ZHTC-sociëteit aan de Thomas a Kempisstraat 13 •

Vlinder- en libellecursus IVN en volg jij soms een libel die over het water scheert? Dan is deze vlinder- en libellencursus een goede start om meer over deze bijzondere insecten te leren. Cursusgegevens Woensdag 19 maart 2014 en woensdag 9 april 2014 zijn er twee cursusavonden over de dagvlinders onder leiding van Dirkje Stoltenborgh. De vlinderexcursie is op zaterdag 10 mei 2014. Op woensdag 16 april 2014 is er een cursusavond over libellen onder leiding van Leo Winter. De libellenexcursie is op zaterdag 14 juni 2014. De avonden zijn in de Kruidwisch, Goertjesweg 1 in Zwolle van 19.30 tot 21.30 uur. Beide excursies zullen plaatsvinden op Landgoed de Horte, beginnen om 11.00 uur en duren ongeveer 2 uur.

Muziek dvd in het café Een groots en legendarisch meeslepend of gewoon goed concert op een groot scherm in het eetcafé. Locatie: Eureka, Assendorperplein, aanvang 22:00 uur, gratis entree IVN Zwolle start dit jaar met een nieuwe cursus van vijf lessen over vlinders en libellen. Vlinders en libellen vormen een vrolijke aanvulling op al het moois in de natuur om ons heen! Geniet jij ervan om gedartel van vlinders te zien

Aanmelden De kosten van deze cursus bedragen € 25,- voor leden/ donateurs van IVN of KNNV en € 40,- voor niet-leden. De thee en koffie tijdens de cursusavonden zijn bij de prijs inbegrepen. Aanmelden kan via www.doeparknooterhof.nl.

De Dominicanenkerk, jongerencentrum ’t Wasdom en het Thomashuis, centrum voor levensbeschouwelijke verkenningen, hebben Dominicaanse grond onder de voeten en een gezamenlijk dak boven het hoofd: het Dominicanenklooster Zwolle. Een klooster met een rijke traditie van verkondingen, wonen, bidden en studeren, tot op de dag van vandaag een bewoond huis en een vrijplaats voor moderne mensen, om te studeren, te bezinnen en te vieren.

Vieringen Dominicanenkerk Elke zaterdag 18.30 uur Elke zondag 10.00 uur Woensdag en vrijdag om 9.00 uur Vrijdag om 19.00 uur vesper

Van paradijs naar tandengeknars en terug

Kerk en kerkwinkel Hier kunt u terecht voor een stiltemoment, het opsteken van een kaarsje, informatie over de vele activiteiten in kerk en klooster en voor het kopen van religieuze artikelen Openingstijden kerk en kerkwinkel di t/m vr 13.30 – 16.30 uur za 13.00 – 16.30 uur

Heimwee in beeld

WWW.KLOOSTERZWOLLE.NL

Gemeenteraadsverkiezingen! Locatie: Stembureau bij in de buurt!

Groot Zwols Bouw- en Vastgoeddebat Organisatie: de Zwolsche Vastgoed Sociëteit en de Bouwsociëteit. Locatie wordt nog bekendgemaakt.

Iedere donderdagavond

Rondleiding kerk en klooster Iedere 1 e zaterdag van de maand om 14.00 uur Opgave niet nodig. Kosten € 2,50 pp, kinderen gratis. Groepen op afspraak

Woensdag 19 maart

Kijk voor een agenda van de verkiezingsdebatten op www.zwolle.nl.

Donderdag 13 maart

Cinema Eureka Iedere dinsdagavond kunt u in de bovenzaal genieten van een film of documentaire. Locatie: Eureka, Assendorperplein, aanvang 20:00 uur, gratis entree

Dominicanenklooster Zwolle

Slotavond met lijsttrekkersdebat Organisatie: raadsgriffie Locatie: Hedon •

Iedere dinsdag

Streekmarkt Smaak van Zwolle Doepark Nooterhof organiseert samen met Slow Food Zwolle en Harry,

Maandag 17 maart

Donderdag 13 maart

Debat ‘Niet kniezen maar kiezen’ Organisatie: opleiding Sport en Bewegen van Landstede. Locatie: Landstede Sportcenter •

Vrijdag 14 maart

Verkiezingsdebat ‘Van integratie naar participatie’ Organisatie: Driezorg, Stichting Turkse ouderen, Chinese club het Zonnetje, Zwols orgaan Caribische en Antilliaanse Nederlanders. Locatie: De Havezate •

Zondag 27 april

Donderdag 13 maart

Verkiezingsdebat ‘Voor iedereen’ Organisatie: Stichting Lezen & Schrijven en het Nederlands Debat Instituut. Locatie: IJsseldelta Stadion, supportershome PEC Zwolle

Zondag 6 april

In deze editie van De Assendorper presenteren de Zwolse politieke partijen zich én hun kandidaten uit Assendorp. Wilt u meer van hen zien en de standpunten van de verschillende partijen horen? Bezoek dan een van de vele verkiezingsdebatten die in Zwolle worden gehouden. Hieronder een opsomming.

Liefde en seksualiteit zijn wezenlijk in ons leven. Belangrijk voor ons voortbestaan, bron van vreugde en tandengeknars. Hans Schoorlemmer zoekt in zijn voordracht naar een open en bevrijdend spreken over religie, liefde en seksualiteit. Dinsdag 25 maart van 20.00 tot 22.00 uur

Niet eerder in de geschiedenis maakten we met elkaar zoveel foto’s. We onderzoeken de invloed en de motivatie om foto’s te maken met bijzondere aandacht voor het thema heimwee.  Start woensdag 26 maart van 20.00 tot 22.00 uur Begeleiding: Berthilde van de Loosdrecht

Gebed & breakfast

Voordat de drukte van de dag begint is er in het klooster dagelijks een gebed, een lied, een woord, stilte. Aan de ontbijttafel preken we over het gebed zelf, over bijzondere teksten en over psalmen en profeten, over geloofsbeleving en eigen vragen. Voedzame kost, waar we goed op kunnen teren! Donderdag 17 april, vrijdag 18 april, zaterdag 19 april Ochtendgebed van 08.30 tot 09.00 uur Gesprek aan de ontbijttafel: 09.00 – 10.00 uur. Begeleiding: IJt Eikelboom-Dragt en Jan Laan

De tent van Abraham

In deze cursus ontmoeten we elkaar, moslims en christenen bij het lezen van teksten uit Kor’an en Bijbel. Teksten die handelen over de zelfde personen en geschiedenissen. We beginnen met de vraag hoe Bijbel en de Kor’an zich tot elkaar verhouden. Dit doen we aan de hand van de verhalen over de schepping. In de avonden daarna lezen we over Abraham en over Jezus / Isa. We vertellen elkaar hoe ieder van ons die teksten verstaat en beleeft. We hopen zo de teksten, elkaar en onszelf beter te leren begrijpen. Dinsdag 18 en 25 maart, 1 en 8 april van 19.45 tot 22.00 uur. kosten € 3,- per bijeenkomst. begeleiding: Esther Rill, moslima en Egbert Van Veldhuizen, emeritus predikant PKN Aanmelden: Trieneke Wubs, 038-4254400, trienekewubs@kloosterzwolle.nl

Zalenverhuur

De ruimtes in het Dominicanenklooster stralen elk een eigen sfeer uit. Een ideale plek om in alle rust en in een specifieke sfeer te vergaderen of een cursus te geven. Informatie over de mogelijkheden is te vinden op onze website Uitgebreide informatie over de cursussen, kosten en opgave activiteiten: www.kloosterzwolle.nl of 038-4254400. Een brochure is af te halen bij de receptie van het klooster, Assendorperstraat 29, van maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 22.00 uur, en op zaterdag tussen 9.00 en 17.00 uur, of in de kerk en/of kerkwinkel.


junior | maart 2014

J U

N

i

19

O R

C

B

K indersudoku

oekidee

De sudoku bestaat uit een groot vierkant met daarin 6 minirechthoekjes. In elk vakje moet een cijfer komen te staan 1,2,3,4,5,6. Een paar cijfers hebben we alvast ingevuld, jij mag de rest doen. Er zijn een paar regels: In elke rij ( horizontaal) mag elk cijfer maar 1 keer voorkomen In elke kolom ( verticaal) mag elk cijfer maar 1 keer voorkomen In elk minirechthoekje mag elk cijfer maar 1 keer voorkomen

vanaf circa 7 jaar Komt een dier bij de dokter Bouwien Jansen Bram en Bente zijn een tweeling. Hun ouders maken veel ruzie. Daarom gaan ze een tijd bij opa wonen. Dit is dan ook weer speciaal, want hun opa is dierenverzorger in de dierentuin. Voortaan kunnen ze altijd naar de dierentuin, want ze krijgen een eigen sleutel van opa. Ze maken van alles mee. Dan ontdekken Bram en Bente dat opa een geheim heeft. Hij is erg ziek, maar wil niet naar de dokter omdat hij eigenlijk een angsthaas is. Komt het allemaal weer goed?

1

3 2

4

4 3 6 3 1

5 6 1 2 4 4 5 6

R arararaadsels

O proep!

1. Welke ezel heeft 3 poten? 2. Hoe laat is het als de olifant op het hek zit?

aan alle kinderen in Assendorp Het lijkt ons leuk als er ook foto’s en stukjes van jullie op de kinderpagina komen. Daarom nodigen we je uit. Maak een foto van iets of iemand in Assendorp, dan schrijf je een stukje tekst dat bij de foto past. Dit mag tussen de 100 en 200 woorden zijn. Nog maar 1 ding te doen. Mail de foto en de tekst naar: redactie@deassendorper.nu Wie weet staat jouw foto binnenkort in de Assendorper!

C olumn Mees Wat moet ik nu toch eens vertellen? Ik mag dan wel Nationaal Voorleeskampioen zijn, maar ook ik moest deze maand de CITO maken. En ja, er kwam gewoon niet zo heel veel op me af. Maar laat ik eerst even teruggaan in de tijd. Ik vertelde vorige maand dat ik nog iets speciaals had gedaan. Ik heb voorgelezen en gejureerd op de Katholieke Pabo Zwolle. Gejureerd? Hebben ze daar ook een voorleeswedstrijd dan? Jazeker. Het ging er eigenlijk een beetje hetzelfde aan toe als bij mijn voorleeswedstrijd. Als eerste was er een klassenronde(waarbij ik nog niet jureerde), daar kwamen er twaalf uit die naar een masterclass ‘voorlezen’ gingen met Simon van der Geest. Hij koos er dan weer vier uit die door gingen naar de officiële finale. En toen was het mijn beurt. Twee jongens, twee meisjes. De één met veel stemmetjes, de ander bijna zonder. Uiteindelijk kwam er een winnaar uit. Die persoon zou de Katholieke Pabo Zwolle weer gaan vertegenwoordigen in andere rondes. Maar nu terug naar deze maand. Ik heb dus niks beleefd, maar ik kan wel iets anders vertellen. Het heeft niet zo veel met voorlezen te maken, maar is wel de moeite waard. Wij zijn op school bezig met een filmproject. Daarin maakt iedereen uit de klas voor UNICEF een script, waarin hij/zij een kinderrecht beschrijft. Uiteindelijk wordt er één verhaal uitgekozen dat echt verfilmd wordt! Mijn verhaal werd niet uitgekozen, maar ja, je kunt niet altijd geluk hebben. Ik

zal even een korte samenvatting geven van het wel uitgekozen verhaal. De familie Duur woont net buiten de Franse stad Dijon. Ze willen graag kinderen hebben die voor hen werken. Zonder loon. Dus besluiten ze naar de sloppenwijken te gaan, om kinderen met valse beloftes mee te lokken. Als de kinderen merken dat ze bedrogen zijn, nemen ze wraak. Ze zetten de familie Duur voor gek voor de president van Frankrijk. Meneer Duur laat het er niet bij zitten en haalt nóg meer kinderen. Maar een oude man ziet het en waarschuwt UNICEF… Ik speelde ook mee in het toneelstuk. Mijn rol was… nou ja, dat vertel ik de volgende keer wel.

Antwoorden Rarararaadsels

3. Wat is zwart als je het koopt, rood als je het gebruikt en grijs als je het weggooit? 4. Je doet mee met een hardloopwedstrijd, je haalt nummer twee in, op welke plaats sta je dan? 5. En als je in deze hardloopwedstrijd de laatste persoon inhaalt, wat is dan je plaats?

K leurplaat

1. Een schildersezel 2. Tijd voor een nieuw hek 3. Kolen voor de barbeque 4. Tweede, want als je de tweede inhaalt wordt je zelf tweede 5. Dit is onmogelijk, je kunt de laatste persoon niet inhalen


www.fietstaxizwolle.nl 06-55713523 Start fietstaxi Zwolle in 2009

Zie ginds komt de fietstaxi...

Alaaf!!! 2011: al flink op weg!

2010: Fietstaxi Zwolle gaat voor het goede doel Schiet ff op met die foto, we willen fietsen!

2014:Arjan Kok wint met Fietstaxi Zwolle de 1e prijs voor meest betrokken ondernemer!

Verliefd! De jongste taxifietsers van Zwolle

Koud hè!

Grachtentocht 2012 Wie gaat er mee? Rondje Zwolle Serious request

ebon Met deze fietsjo 15,- ipv € s ht ec sl u t betaal nd ro tour van € 30,- voor een de binnenstad or ca. een uur do en or twee person van Zwolle. Vo . xi ta ts fie met de fietsjoe -55713523 Reserveren: 06 zwolle.nl xi ta ts arjan@fie

50% ko

rting!

design: Studio Willemien Haagsma bNO

Fietstaxi Zwolle is mede mogelijk gemaakt door:

www.fietstaxizwolle.nl 06-55713523

www.haagsma.biz Van Karnebeekstraat 93 8011 JE Zwolle (038) 422 33 43

Profile for DeAssendorper

de-assendorper-maart-2014  

de-assendorper-maart-2014  

Advertisement