{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1

5 Ria van Rits In stopt

Jaarmarkt Assendorp

Deze maand:

15 16 12

11 10

8-9

Assendorp, de voortuin van de Sassenpoort

Bodemsanering Deventerstraatweg

Jaargang 14, nummer 6 Juni 2012

‘Er heerst een geweldige sfeer in Assendorp’ Op een regenachtige woensdagmiddag ontmoet ik in de Enk een belangrijk gezicht voor Assendorp: wijkmanager Rob Kuppens. Een daadkrachtig persoon, niet vies van het gebruik van beeldspraak en voorbeelden om zijn talloze verhalen en wetenswaardigheden kracht bij te zetten. Ik sta versteld van zijn feitenkennis van diverse projecten in de wijk. Van de aanpak van park de Weezenlanden en geluidsschermen langs het spoor bij de Mimosastraat tot de verbouwing van de muziektent op het Assendorperplein.

VOOR ALLES WAT UW PRINTER NODIG HEEFT Cartridge World Zwolle Assendorperstraat 78, Tel.: 038 – 4228050 www.cartridgeworldzwolle.nl

5

Interview: Rana Berends

8 5 Mei

Door Marion Goosen Rob heeft sociologie (planning en beleid) gestudeerd. Daarna heeft hij onder meer ruim twintig jaar bij woningcoöperaties verschillende functies bekleed. Dat was voordat hij bij de gemeente Zwolle kwam werken. ‘Ik ben bijna zestig jaar, dus een beetje een oud mannetje’, zegt hij lachend. ‘Wijkmanagers zijn een ietwat oude generatie aan het worden; wij zijn allemaal in de vijftig. Ik doe dit werk negen jaar, waarvan zeven jaar in Assendorp, Wipstrik en Windesheim. ‘ Uniek voor Zwolle Kuppens woont vanaf zijn derde in Zwolle. Hoewel hij wel periodes is weggeweest, bijvoorbeeld voor studie, is hij altijd teruggekomen. Hij voelt zich bevoorrecht om wijkmanager te zijn van Assendorp, een grote en gevarieerde wijk. De wijkmanager vertelt: ‘Er heerst een geweldig goede sfeer. Zowel het woonklimaat, als de activiteit die bewoners uitstralen en de saamhorigheid die er is in Assendorp.’ Hij noemt de zelfwerkzaamheid van de mensen in de wijk en projecten als de verbouwing van de Enk en de renovatie van de muziektent. ‘Uniek voor Zwolle, maar ik denk zelfs uniek voor het land. Waar vind je het nog dat mensen zo eensgezind werken en zo langdurig werken aan zulke zware projecten? En dat op vrijwillige basis!’ Ogen en oren van de gemeente De wijkmanager werkt nauw samen met de projectmanager en de wijkbeheerder. Kuppens: ‘De wijkbeheerder is van het grijs en groen, de stenen in de wijk, wegen, groenvoorziening en verlich-

Jaargang 13, nummer 5 Mei 2011

Deze maand:

Een verhaal zonder einde?

Foto: Bob Billows Wijkmanager Rob Kuppens vertelt honderduit over Assendorp. ting. In mijn werk benadruk ik de sociale kant van een project.’ Daarbij is zijn werk erg divers. Het ene moment van de dag zit hij bij een wijkplatform, het andere moment heeft Kuppens contact met een jongerenwerker. Hij benadrukt vooral het leggen van contacten en het signaleren van zaken die urgent zijn. Kuppens licht enthousiast toe: ‘Wij zijn de ogen en oren van de gemeente in de wijk. Wat we doen, is helpen de communicatie te onderhouden. Aan de ene kant staan de bewoners en hun organisaties. Aan de andere kant de gemeente, het bestuur: wethouders en ambtenaren. De wijkmanager let daarbij op de participatie van omwonenden. Wanneer iets bij jou in de buurt wordt gebouwd of plaatstvindt, dan is het belangrijk dat je als bewoner van de plannen afweet. Wat zijn je rechten en plichten? En hoe zit het juridisch? Heb ik inspraak hierin of niet?’ Angsten wegnemen De wijkmanager over zijn werk: ‘Het is een beetje een rare rol, vlees noch vis. In de eerste plaats ben ik een ambtenaar, maar ik probeer me niet zo heel ambtelijk op te stellen. Ik probeer ook de dialoog met de bewoners aan te gaan. Te achterha-

Einde rentevaste periode? Vergelijken is geld verdienen.

SpecialistÊin Assendorp AssendorperstraatÊ205

Tel.Ê038Ê4223151 ZieÊookÊpaginaÊ5

Assendorperstraat 250 - 8012 CH Zwolle 038 711 4032 - www.alphacomp.nl - info@alphacomp.nl

Het Horecapaviljoen in Park de W

len waar hun vragen zitten, wat hun angsten zijn. Vervolgens kijk ikde naar wat we moeten doen In 2004 kwam gemeente Zwolle metomeen die angsten weg te nemen zo klein mogelijk te herinrichtingsplan voor of Park de Wezenlanden. maken.’Als bouwerswas en bewoners oneens zijn, Het doel hiervan het parkhetom te toveren kan een een traject jaren duren. Dan kanDit een opdrachttot volwaardig stadspark. was nodig, gever bijna gaan bouwen, dat doetvan hij met omdat hetniet voorzieningenniveau heteen park zeker verouderd risico. Bij debleek. vestiging van Dimence aan park de sterk Daarnaast werd het Grasdorpstraat is het traject heel goednam verlopen, steeds minder bezocht en daarmee ook het volgensvan Kuppens. In tegenstelling tot de bouw de gevoel veiligheid af. Met dit plan hoopte van de nieuwe rechtbank dievan twintig jaarZwolle duurde.het gemeente dat de inwoners de stad Met het risico dat zouden de eigenaar, debenutten Rijksgebouwenpark weer meer gaan en dat de dienst,ineen locatie zou zoeken. Dan ben je sfeer hetandere park hiermee verbeterd zou worden. een groot stuk werkgelegenheid kwijt.’ Door: Renske ter Avest

Hanggedrag In deHorecapaviljoen loop van ons gesprek duidelijk dat Het vormtwordt een van de onderdehij ook alle zaken in de wijkHet zoveel len om van dit plan te realiseren. parkmogelijk zou mede op de hoogte is. Hij wordt voortdurend hierdoor het groene hart van Zwolle kunnenbijgeworden. praat. Zodat het nodig snel Bezoekers vanhij, hetwanneer park kunnen na eenis,heerlijke kan handelen. Kuppens legt uit: ‘Je bent een wandeling een hapje of een drankje nuttigen in het soort troubleshooter. Als het ergens rood gaat paviljoen. En dat niet alleen! Ook voor het organiseoplichten, dan moet je daar op en af.feestjes Je moetkan dan ren van zakelijke bijeenkomsten men niethet gaan zitten wachten ietseen misgaat.’ bij paviljoen terecht. tot Heterzou trekpleister kunnen worden voor mensen uit alle hoeken van lees verder op pagina 3… Zwolle en omstreken.

AssendorperstrAAt 85, 8012 dG Zwolle, tel: 038-4229133 www.mitrA-Assendorp.nl al jaren een vertrouwd adres voor uw slijterij artikelen in assendorp

&

Meinesz

Fun

Bennesz Toyz

Foto: Mirjam Blok Assendorperstraat 82, Tel: 038-4211399

Voordelige Inktjetcartridges 10% korting bij recycling Kleurenkopieën A4 0,60 per stuk 25 juli t/m 28 augustus 2012 gesloten i.v.m. vakantie

Van Bruggen Adviesgroep Zwolle Assendorperstraat 205, 8012 DM Zwolle Bel 0800-1800 (gratis) of 038-429.09.17 of ga naar www.vanbruggen.nl

Café The Pool | Café Kaya

Assendorperstraat 91/93/95, Zwolle Tel: 038-4230266 www.cafekaya.nl Maandag en dinsdag gesloten m.u.v. feestdagen

Een vol

Verzet Toch ke met de o helema kunnen lichtver de kom Er zijn t gemeen is er vo Wezenl dat het van kra onderte Scenario van 600 scenario omvang belang d overlas


2

Nieuws

Juni 2012

Regalo, ijskoud de beste

‘OLIFANTENVERHALEN’ Myo kruipt door het oog van de naald

Foto: W.P. Homan Al een aantal weken staat er een grote wagen op het pleintje aan de Assendorperstraat. Daar wordt het lekkerste ambachtelijke Italiaanse ijs verkocht wat je maar kunt bedenken. Ook al is het weer niet altijd even zomers, een ijsje van deze kwaliteit gaat er altijd in. De man achter Regalo, de ijskoude verrassing is Dennis Holtman. Deze Assendorper heeft zijn sporen al ruimschoots verdiend in de voedingswarenbranche. Met Regalo kwam zijn langgekoesterde droom uit, een eigen horecaonderneming en dan ook nog met ijs. Samen met partner Marjolein Klumper werd Regalo de ijskoude verrassing opgericht. Beiden zijn ze helemaal gek op ambachtelijk Italiaans ijs. Dennis: ‘Uitgangspunt was het lekkerste ambachtelijke Italiaanse ijs. Een zoektocht leverde het contact op met een Italiaanse familie die ijs bereidt zoals ijs moet zijn, ambachtelijk gemaakt met alleen natuurlijke ingrediënten. Zo smaakt het ijs met de zuiverheid van de originele smaak. U hebt de keuze uit een aantal (basis)smaken en een aantal smaken die van tijd tot tijd wisselen. Uw favoriet zit er ongetwijfeld bij. Kom eens proeven, u komt gegarandeerd weer terug! Donderdags tot en met zaterdags is Regalo van 12.30 tot 19.00 uur te vinden op het pleintje voor de drogist. Op warme zomerse dagen van 11.30 tot 21.30 uur. Meer informatie kunt u vinden op www.deijskoudeverrassing.nl

Terwijl ik lekker aan het hardlopen was, werd ik gebeld door mijn collega die dienst had. Ze vertelde dat er een Siamees naar onze praktijk was gebracht: thuis had hij een naald met draad opgegeten; raar, maar waar! Op de röntgenfoto was te zien dat de naald nog in de maag zat. Ook was daarop zien dat Myo niet alleen een naald met draad, maar ook flink veel voer had gegeten. De vraag van mijn collega was of het mogelijk zou zijn om via de endoscoop een naald met draad terug te vinden in een maag die zo gevuld was met voer. Dat zou heel lastig kunnen worden, maar het was natuurlijk te proberen. Als het zou lukken om de naald via de endoscoop te verwijderen zouden we Myo, een lieve, mooie, maar ook een beetje domme kater (…), een buikoperatie kunnen besparen. En dat zou dan toch ‘een geluk bij een ongeluk’ zijn. Ik keerde om, rende terug naar huis, stapte in de auto en reed naar de praktijk. Daar werd Myo al voorbereid voor de narcose, zodat ik snel aan de slag kon. De endoscoop, een flexibele slang met een camera erin, werd via de bek, door de slokdarm in de maag gebracht. Daar bleek het inderdaad niet makkelijk om de naald met draad te vinden. Maar we kregen de combinatie tenslotte toch in zicht en ik kon het geheel met een tangetje, dat via de endoscoop aangestuurd kan worden, te pakken krijgen. De eerste poging om de naald te verwijderen, mislukte. Op weg naar buiten toe raakte ik hem kwijt. De tweede poging was wél succesvol. De naald, met een lange, groene draad eraan kwam tevoorschijn. Langs dezelfde weg als hij naar binnen was gegaan, kwam hij er weer uit. Blij en tevreden over het feit dat het gelukt was om de naald te verwijderen voordat deze schade toe kon brengen aan maag en darmen, zonder dat een buikoperatie nodig was. Dat was een klein feestje waard dat we vierden samen met de eigenaar, die tijdens de hele behandeling had meegekeken. En nu maar hopen dat Myo in de toekomst genoegen neemt met wat er op zijn menu staat; kattenbrokken en af en toe een kattensnoepje. Mout Mocking, Dierenkliniek ‘De 5 Olifanten’, www.de5olifanten.nl

Open dag DOAS Zaterdag 30 juni van 12:00-17:00 uur wordt er in DOAS een open dag gehouden. Een groot aantal ateliers zijn geopend voor publiek en er vinden ook extra activiteiten plaats. Susan Duenk geeft een demonstratie klassiek stofferen. Voor kinderen geeft fotografe Betty van Velzen een workshop ‘miniworlds’. Ook kunnen kinderen een draailes krijgen bij pottenbakkerij Zwolifant. Keramiste Thea de Badts geeft informatie over haar werk en cursussen. Neem een kijkje in culturele broedplaats DOAS! Mimosastraat 1. 8013 SB Zwolle, www.doas.nl

Verenigingen/clubs Er zijn verschillende clubs die hun repetities, cursusavonden en sportactiviteiten in de Enk houden. Voor meer informatie, tel. 038 - 42 163 31

Enkstraat 67 8012 VA Zwolle tel: 038-4216331 mail: mfc.de.enk@hetnet.nl Openingstijden: Maandag t/m vrijdag 8:45 uur - 00:00 uur Stichting WijZ Deze stichting organiseert vele activiteiten in de Enk.

Kinderopvang Doomijn Peuterspeelzaal maandag t/m vrijdag van 8:45 uur - 11:45 uur Buitenschoolse opvang Maandag 14.30 tot 18.15 uur Dinsdag 14.30 tot 18.15 uur Woensdag 12.30 tot 18.15 uur Donderdag 14.30 tot 18.15 uur Vrijdag 12.00 tot 18.15 uur Voor meer informatie tel. 038 - 42 159 09

De Assendorper is een uitgave van Stichting Wijkkrant de Assendorper en wordt gratis huis-aan-huis verspreid in Oud-Assendorp, NieuwAssendorp, Pierik, Stationswijk, Groot Wezenland, Hanzeland en De Geren. Zij is tevens af te halen bij enkele Zwolse wijkcentra, de bibliotheek in de Diezerstraat en op diverse andere plekken. De redactie en het bestuur van deze krant bestaan uitsluitend uit vrijwilligers. Oplage: 7.000 exemplaren Frequentie: 10 x per jaar Druk- en zetfouten voorbehouden Redactie adres Enkstraat 67 8012 VA Zwolle 038-4233000 mail: redactie@deassendorper.nu Hoofd- en eindredactie Karin Mulder, Mirjam Blok Redactie Masja van Acquoy, Renske ter Avest, Bob Billows, Mirjam Blok, Sabine Boschman, Kees Canters, Susanne Gilsing, Marion Goosen,W.P. Homan, Jan Koldewijn, Emiel Löhr, Frank Maurits, Toine Poelman, Annet van Rijssen, Hennie van Schenkhof, Aukje Schonewille, Niels van der Touw, Guido Verbeek, Esther Vink, Herman Zielhuis, Anneloes Zomerdijk Vormgeving Mirjam Blok, Sabine Boschman, Marleen Kramer Bezorging Dianne Olthof Klachten met betrekking tot de bezorging kunt u melden via: bezorging@deassendorper.nu

U kunt met de servicelijn bellen als u vragen, klachten of meldingen heeft over de openbare buitenruimte. Daarbij kan het bijvoorbeeld gaan over zaken als losliggende of verzakte stoeptegels, omgevallen bomen of overhangende takken, beschadigde of vernielde speeltoestellen, overmatig onkruid of niet werkende verlichting. Bereikbaar op werkdagen van 8:30 - 16:30 uur.

Advertenties

Wijkbeheerder Assendorp Bianca op de Weegh Wijkmanager Assendorp Rob Kuppens Wijkwethouder Erik Dannenberg Wijkagent Jan Witte inloopspreekuur: Woensdag 9:30 uur - 11:00 uur

Bankrekening

(telefoon: 14038) (telefoon: 14038) (telefoon: 14038) (telefoon: 0900-8844) (Fresiastraat 25)

Prijsvraag | Assendorp uitgelicht De Assendorper daagt u uit met deze prijsvraag! Kent u Assendorp op uw duimpje?

W.P. Homan advertentie@deassendorper.nu

1258558 t.n.v. Stichting Wijkkrant de Assendorper. Druk F.D. Hoekstra Boom, Emmeloord

Datum volgende editie 18 september 2012

Dan weet u vast op welke plek de linker foto is genomen. Mail het antwoord naar redactie@deassendorper.nu of stop een briefje in onze brievenbus in wijkcentrum de Enk. Onder de goede inzenders wordt een prijs verloot. De prijs is beschikbaar gesteld door Meinesz & Bennesz. Het antwoord op de prijsvraag in mei is het materialenhok op het schoolplein van het Atelier aan de Assendorperdijk. Winnares is de 5-jarige Dana Koops. Samen met haar moeder kwam ze naar Meinesz en Bennesz, waar Meine de prijs overhandigde aan Dana.

Karin Mulder, Martin van Ek,

Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen voor publicatie zonder toestemming van de uitgever. De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden stukken te weigeren of in te korten. De mening van de columnist is niet noodzakelijk de mening van de krant.

Door: Herman Zielhuis

Foto: Herman Zielhuis

Colofon

Uiterste inleverdatum kopij 4 september 2012 Ingezonden stukken dienen met naamen contactgegevens ondertekend te zijn en kunnen worden verzonden aan bovenstaand redactieadres of via e-mail aan:redactie@deassendorper.nu

Foto: W.P. Homan Winnares Dana ontvangt haar prijs.

Internet: www.deassendorper.nu


vervolg van pagina 1… Zijn werk op dit moment (naast de talloze andere projecten): de hangjongeren bij de onderdoorgang van het provinciehuis. De wijkmanager licht dat toe: ‘We zijn we nu aan het derde project bezig om ze zo ver te krijgen dat ze komen van onacceptabel hanggedrag naar acceptabel hanggedrag.’ Hij heeft daarbij zoveel mogelijk contact met alle betrokken partijen, zoals het jongerenwerk van Travers en de politie. Crisis Hij vertelt honderduit over Assendorp. De projecten, de economische functie: bijna zesduizend arbeidsplaatsen en de drukste fietsroute van het land: de Van

Karnebeekstraat: 10 duizend fietsers per dag). Uit alles klinkt trots. ‘Ik ben erg enthousiast over de stand van de wijk. En dat in crisistijd! De projecten die nodig waren, zijn uitgevoerd. Als je kijkt naar de wegen Luttenbergstraat, Assendorperstraat, Wethouder Alferinkweg en Hortensiastraat, die zijn allemaal aangepakt. De aanpak van de spoorzone is gestart, maar wordt niet volgens planning afgerond als gevolg van de crisis. Desondanks worden de meest noodzakelijke wél uitgevoerd. Dan zie je dat de wijk er hartstikke goed bij komt te liggen.’ De geweren uit het vet halen ‘Ik heb altijd gezegd: dit wil ik niet tot mijn 65e doen. Het is leuk werk, maar

heel zwaar werk. Niet zomaar even een baantje dat ik erbij doe: ’s avonds werken en veel problemen waarmee ik moet omgaan. Als het probleem al geëscaleerd is en de geweren worden al uit het vet gehaald, vind ik het nooit zo geweldig. Ik ben op mijn best op het moment dat ik zelf nog van alles kan sturen, zoals bij Dimence.’ Ons gesprek duurt in totaal ruim een uur en twintig minuten. Kuppens praat voluit over talloze onderwerpen, waar hij allemaal een rol in heeft gespeeld. Soms een grote, soms een kleine bij de start of bij de beginfase van een nieuwbouw- of groot renovatieproject. Eén blik op onze klokken, brengt ons terug naar de realiteit. Kuppens:

Bibliotheek aan Huis

Vrijwillige medewerkers gezocht! Ten behoeve van de Tussenschoolse Opvang (TSO) van basisschool de Parkschool (Westerlaan, Zwolle) Wij zijn op zoek naar enthousiaste, gemotiveerde vrijwilligers voor de TSO die op maandag, dinsdag, donderdag en/of vrijdag tussen de middag beschikbaar zijn. Vrijwilligers worden begeleid en aangestuurd door een professionele medewerker van DOOMIJN en ontvangen een onkostenvergoeding. Heeft u interesse of kent u iemand die hier interesse in heeft, laat het dan weten. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:Reina Koning (TSO-medewerker) Tel: 06-21217727

Dancetour komt naar Zwolle Op zondag 22 juli vormt Park de Wezenlanden het decor voor het grootste jongeren evenement van het land: Dancetour. De eerste editie belooft één groot feest te worden met Laidback Luke,Sidney Samson, R3hab, Marco V, Roog, DJ Yade en de DJ Knock Out winnaar. Dancetour Zwolle vindt plaats van 13.00 22.00 uur en is gratis toegankelijk. Er worden 10.000 bezoekers verwacht. Dancetour staat voor ‘Bringing people together’ en betrekt jongeren uit Zwolle bij de invulling van het concept.

‘Betaal jij mijn parkeermeter.’ Ik lach en probeer tot een afronding te komen. Maar er is nog zoveel te vertellen... en hij doet dit zo geanimeerd. We lijken bij elke anekdote stil te staan. Aan het einde van ons gesprek, spreekt hij nog een paar wensen uit. Eén daarvan: ‘Ik hoop dat mensen beter leren begrijpen hoe de democatie werkt. Dat betekent dat je heel erg tijdig bij projecten betrokken moet raken. Die kansen liggen er volop.’ Hij looft de rol van de vrienden van Assendorp daarbij en noemt de wijk- of stadsdebatten. ‘Blijf er aan meedoen, want het is je eigen wijk waar je over praat en je kan de wijk alleen maar goede kwaliteit meegeven als de wijkbewoners ook echt betrokken zijn. ‘

Foto: Bob Billows

Help de krant uit de brand

U bent zelf niet in staat om naar de bibliotheek te gaan maar wilt toch heel graag boeken lezen? Dan is Bibliotheek aan Huis iets voor u! Bibliotheek aan Huis is een samenwerking tussen WijZ en Bibliotheek Zwolle. Deze samenwerking is in leven geroepen voor mensen, van jong tot oud, die niet zelf de bibliotheek kunnen bezoeken. Dit kan door diverse omstandigheden komen zoals ziekte, ouder worden etc.Als u Bibliotheek aan Huis heeft aangevraagd komt er een vrijwilliger bij u thuis om u meer te vertellen over deze service. U kunt dan ook uw wensen kenbaar maken. Daarna wordt u ongeveer 1x per drie weken door dezelfde vrijwilliger bezocht voor het halen en brengen van boeken, cd’s etc. Bibliotheek aan Huis kost u niets extra, u hoeft alleen maar lid te zijn (worden) van de bibliotheek. Voor aanmelden of meer informatie kunt u bellen met WijZ: 038 - 8515700

Door: Guido Verbeek

3

Nieuws

Juni 2012

Politiebezoek bij Doomijn Geraniumstraat In het kader van het project verkeer heeft één van de ouders kunnen regelen dat er op vrijdagochtend een motoragent langs is gekomen op de peuterspeelzaal. Sommigen vonden het eerst een beetje eng, maar na het kennismaken met Jan ging iedereen enthousiast mee naar de motor. De kinderen konden kennis maken met het voertuig en het zelfs wat verkennen. Iedereen mocht op de motor zitten, ook de juffen en de stagiaire, en de zwaailichten en het bord met STOP POLITIE konden worden aangezet! Terug in het speellokaal heeft Juf Irene de politiejas aangetrokken en juf Sevda heeft de strakke motorhelm op haar hoofd gezet. Daarna deden een paar kinderen de enorme jas ook nog even aan en konden er nog wat vragen aan Jan de motoragent worden gesteld.

Het beroep dat de Assendorper op zijn lezers heeft gedaan om een bijdrage te storten voor het voortbestaan van de Assendorper, heeft inmiddels bijna 1500 euro opgebracht. In de eerste Assendorper van ‘na de geldnood’ werd de eerste oproep gedaan. In het vorige nummer werd die herhaald en ook daarop is nog weer een goede respons geweest. Daarmee kunnen we nu bijvoorbeeld de drukkosten van één editie betalen. Maar het geld vormt voor ons vooral ook een buffer om rekeningen te kunnen betalen als advertentie-inkomsten nog niet ontvangen zijn. Ook bij ons gaat de kost voor de baat uit. Advertenties zijn en blijven de belangrijkste inkomstenbron van de Assendorper. En we zien dat de verkoop daarvan ook weer stijgt. Dat is te danken aan de inspanning van onze advertentieverkopers, het team is nu uitgebreid met een derde vrijwilliger. En het is natuurlijk ook te danken aan de ondernemers in Assendorp. Verschillende van hen hebben ons ook gezegd dat het toch niet zo ver mag komen dat de Assendorper verdwijnt. Met de inzamelingsactie onder de lezers, crowdfunding, en met de advertenties zorgt Assendorp er voor dat de Assendorper niet verdwijnt. De wijk heeft zijn eigen krant en betaalt daar gezamenlijk voor. Eigenlijk mogen we daar best trots op zijn in Assendorp! En als u nog niet een bijdrage deed, maar dat wel zou willen: rekeningnr. 1258558, stichting wijkkrant de Assendorper. Iedere bijdrage is welkom en draagt bij aan de duurzaamheid van de Assendorper.

Waar leest u de Assendorper deze vakantie??

Wat is er nou fijner dan relaxt op vakantie te zijn en onder het genot van een stralend zonnetje de Assendorper eens even uitgebreid te lezen. Neem je de Assendorper mee op vakantie dit jaar, dan zijn wij benieuwd waar de krant allemaal heen gaat. Dus leef je uit en zet de Assendorper op de foto in Verweggistan. De leukste inzendingen zullen in het september nummer worden geplaatst. De foto kan voor 5 september gemaild worden naar: redactie@deassendorper.nu

Voice of Holland deelneemster Carmen Hovestad in Muziektent

Muziekdocente Carmen Hovestad geeft op 8 juli.a.s om 14.00 uur een concert in ‘Muziek in de Tent’ op het Assendorperplein. Carmen genoot landelijke bekendheid doordat ze in het populaire televisieprogramma The Voice of Holland een spetterende auditie ten gehore gaf. De plaatselijk bekende zanger Erwin Nijhof kwam in 2012 nog in de finale van The Voice of Holland. In 2008 studeerde Carmen af aan het Conservatorium in Zwolle. Momenteel geeft zij les op het Etty Hillesum Lyceum in Deventer. Verder is Carmen dirigente van het kinderkoor en jeugdkoor van Koorschool Konstantijn in Zwolle. Als zangeres is zij actief in de band ‘Almost Acoustic’. Op haar gevarieerde curriculum vitae staat tenslotte ook nog dat zij privé les geeft aan kinderen vanaf 13 jaar, kinderbegeleidster is Carmen Hovestad maakte indruk in The Voice of Holland geweest bij musical ‘Ciske de Rat en zangcoach bij de musical ’A Christmas Carol’. Chansons Overigens trad Carmen eerder op 11 oktober 2009 voor Muziek in de Tent, weliswaar in De Enk, met het Fluitensemble ‘Toverfluit’. Tijdens haar optreden op 8 juli a.s. zal Carmen Franse chansons zingen. Eerder deed zij dat ook in 2011 op het Cultuurschip Thor van de Zwolse componist Rik Elings. Die zag haar optreden tijdens het 40 jarig bestaan van de Meander Big Band in Zwolle en nodigde haar uit voor een gezamenlijk optreden op de Thor. Wie een voorproefje wil van haar zangkwaliteiten kan naar vier nummers luisteren op de website www.myspace.com/chovestad.

De hemel heeft er een ster bij... Lieve, dappere Maud is in de nacht van 15 juni 2012 overleden. Heel rustig in het bijzijn van haar papa Sjoerd en mama Carlieke. De wil van Maud om te leven was groot. Helaas was haar lichaam niet sterk genoeg om deze strijd te winnen. Haar KanjerKetting hebben Sjoerd en Carlieke helaas moeten afsluiten met een hartje. Wat hadden wij graag het bloemetje gezien. Ons verdriet is groot. De afgelopen maanden hebben wij als zeer bijzonder ervaren. Maud was dagelijks in onze gedachten. Wij hebben ervaren dat hoop, vrees, vreugde en verdriet heel dicht bij elkaar liggen. (bron: Stichting Maud voor leven)

Foto: http://the-voice-of-holland.clubs.nl

De Assendorper wenst Sjoerd, Carlieke, Niels, Juul, familie en vrienden veel kracht en sterkte toe.


4

Ondernemers Openingstijden Ma 09:00 - 14:00 uur Di 09:00 - 14:00 uur Wo 09:00 - 12:00 uur Do 19:00 - 21:00 uur Vr 09:00 - 11.30 uur Za 10:00 - 13:00 uur

Al 11 jaar het adres voor mooi, kwalitatief en betaalbare tweedehands Kinder(merk)kleding. Nu de zomer dan eindelijk begonnen is een goed moment om de zomercollectie te komen bekijken.

ee aar n

! Al 11 j

o n Zw lle

Graag tot ziens bij Oki Doki!

Van Ittersumstraat 97 8012 TJ Zwolle

begrip i

Voor iedere smaak en iedere portemonnee is er weer de mooiste kinderkleding geselecteerd. Wij zijn er van overtuigd dat er ook iets voor U bij hangt.

Juni 2012

tel. 06 - 338 05 213 (tijdens openingstijden)

www.okidokizwolle.nl info@okidokizwolle.nl

Ontdek dOOMIJn In: Assendorp Doomijn psz Enkstraat Doomijn bso Enkstraat Doomijn bso Westerlaan

Pierik Doomijn psz Geraniumstraat Doomijn kdv Fresiastraat Doomijn bso Violierenstraat Op www.doomijn.nl vindt u een overzicht van al onze locaties.

Assendorperstraat 55, Zwolle Tel.: 038 - 422 07 80 Depot Hasselt: Goedthart Boeken, De Mark 4 Depot Genemuiden: J.R. Schoenmode, Langestraat 15

Ontdek je eigen Kinderopvang en Peuterspeelzalen Doomijn is onderdeel van stichting Travers

$VVHQGRUSHUVWUDDW=ZROOH $VVHQGRUSHUVWUDDW=ZROOH 7HO 7HO 'HSRW+DVVHOWELM*RHGWKDUW%RHNHQ'H0DUN 'HSRW+DVVHOWELM*RHGWKDUW%RHNHQ'H0DUN 'HSRW*HQHPXLGHQELM-56FKRHQPRGH/DQJHVWUDDW 'HSRW*HQHPXLGHQELM-56FKRHQPRGH/DQJHVWUDDW

Jori Ruitersport

ori

$VVHQGRUSHUVWUDDW=ZROOH 7HO 'HSRW+DVVHOWELM*RHGWKDUW%RHNHQ'H0DUN 'HSRW*HQHPXLGHQELM-56FKRHQPRGH/DQJHVWUDDW $VVHQGRUSHUVWUDDW=ZROOH 7HO 'HSRW+DVVHOWELM*RHGWKDUW%RHNHQ'H0DUN 'HSRW*HQHPXLGHQELM-56FKRHQPRGH/DQJHVWUDDW

Ruitersport

ori

Hollewandsweg 15, 8014 BE Zwolle, 038 460 11 91, info@joriruitersport.nl

Ruitersport Paardenliefhebbers opgelet, weten jullie al dat er bij Ruitersport Centrum Zwolle een enorm leuke ruitersportwinkel is? Sinds april 2008 hebben veel ruiters de weg al gevonden naar Jori Ruitersport waar service, persoonlijke aandacht en aparte kleding voor ruiter en benodigdheden voor het paard te vinden zijn.

Jori Ruitersport is sponsor van Rianne Nalis

Horka, Red Horse Harry’s Horse, BR Riding Scapa, Imperial Riding PK International HKM Sportsequipment Derby , HV Polo

Rianne Nalis, www.insome.nl

Openingstijden: Zondag: Gesloten Maandag: 16:00 - 18:00 uur Dinsdag: 13.30 - 18.00 uur Woensdag: 13.00 - 18.00 uur Donderdag: 13.30 - 21.00 uur Vrijdag: 13.30 - 18.00 uur Zaterdag: 10.00 - 17.00 uur

www.joriruitersport.nl

Als je de winkel binnenstapt valt je meteen op hoe gastvrij je onthaald wordt door Brigit Pietersz. Zelf rijdt ze al jaren paard, uit eigen ervaring weet ze wat er allemaal bij kleding en benodigdheden voor het paard komt kijken. Brigits dochter Ashley is ook regelmatig te vinden bij Jori. Brigit geeft je waar nodig een goed advies. De collectie bestaat uit de merken Horka, Red Horse, Harry’s Horse, BR Riding, Scapa, Imperial Riding, PK International, HKM Sportsequipment, Derby en HV Polo. Geheid dat je daar iets van je gading tussen vindt. Je verlaat de winkel vrolijk met je nieuwste aankoop, je bent fijn geholpen en je weet dat je van deze aankoop veel plezier zult hebben. Rianne Nalis Ook Rianne Nalis loopt met veel plezier in de kleding van Jori Ruitersport. Sinds een aantal maanden wordt ze door Jori Ruitersport gespon-

sord. Naast instructrice is Zwolse Rianne een internationaal springamazone met twee paarden, Appycara en Blue Eye. Brigit en Rianne leerden elkaar kennen en de klik was daar. Brigit: ‘Rianne heeft een enorme inzet en is een self made woman. Dat vind ik geweldig. Daarnaast heeft ze een aangeboren talent voor paardrijden. Daarom sponsor ik haar graag.’ Voor Rianne biedt deze sponsoring meer ruimte om het rijden op internationale concoursen financieel wat haalbaarder te maken. Rianne is dankzij haar eigen inzet, hard werken en de sponsoring van Jori goed op weg een succesvol amazone te worden binnen de paardensport. We horen ongetwijfeld nog veel van haar. Ben je nieuwsgierig naar de collectie van Jori Ruitersport? Kom dan eens langs en snuffel eens tussen de kleding en de benodigdheden voor je paard. De gastvrijheid en het prijskaartje zijn aangenaam. Wedden dat je slaagt?

ori

Ruitersport

Jori Ruitersport Hollewandsweg 15 8014 BE Zwolle Tel: 038-4601191 E-mail: info@joriruitersport.nl www.joriruitersport.nl


5

Nieuws

Juni 2012

Mieke en Evelien nieuwe eigenaresses: ’Heropening op donderdag 8 september’

Ria, eigenaresse van Rits In, stopt na 39 jaar

lessen bestaan. Meer informatie hierover vind je op www.Ritsin.nl. Mieke en Evelien vertellen dat veel, vooral jonge vrouwen hun eigen kledingstuk willen maken en/of hun interieur (spreien en kussens) een eigen accent geven. De trend is om met behulp van eenvoudige patronen in korte tijd iets te maken en slechts één exemplaar, dus iets unieks! Ria vertelt dat je alleen al door gebruik te maken van de structuur van de wol of het garen al een mooi effect kunt berieken. In het verleden waren de patronen ingewikkelder. Klanten werken graag met zuiver wol, katoen, vilt, ecologische producten en producten op basis van soja. In deze hectische tijd vinden vrouwen het heerlijk om met hun handen bezig te zijn en hun hoofd ‘leeg te maken’.

Foto: Toine Poelman Ria en Evelien Hoe het groeide Op 29 augustus 1973 opende Ria de deuren van haar winkel in band, knopen en garen. Waar nu de etalage aan de kant van de Molenweg is, was de, toen nog kleine winkel gevestigd. In de loop van de jaren is het assortiment uitgebreid en is de winkel steeds groter geworden. Naast Rits In was de speelgoedwinkel Nieuwenkamp gevestigd. De binnenruimte (patio) en woonkamer werden overgenomen en later ook de winkel. Ria startte in de voormalige woonkamer met de verkoop van breiwol. De patio werd dichtgemaakt en werd gebruikt als opslagruimte. Na de aankoop van de speelgoedwinkel was er ruimte om een jeanszaak ‘Blue Avenue’ te beginnen. Dit speelde zich af rond de eeuwwisseling. Het was een succes, maar vanwege vandalisme en diefstal heeft Ria helaas moeten besluiten om met de verkoop van jeans te stoppen. Toen is de winkel verbouwd en is er een grote handwerken creativiteitsspeciaalzaak gemaakt.

In de jaren negentig lag het accent op hobbymaterialen voor het maken van kaarten, fimoklei. Ria deed mee aan hobbybeurzen zoals die in de Broerenkerk werden gehouden. Er is een enorme collectie opgebouwd aan knopen, band, lint, applicaties en carnaval- en andere feestkleding. Ook deze collectie is groot en divers. Op aanvraag kan kleding naar wens en op maat worden gemaakt. Ook met het aanbieden van kleding en producten voor ‘Oranje-activiteiten’ heeft Rits In meer variatie te bieden dan vergelijkbare andere zaken. Hiermee trekt de winkel klanten uit heel Nederland. Ria heeft vanaf het begin steeds geïnvesteerd in de uitbreiding van haar collectie. Het is belangrijk om de ontwikkelingen op het gebied van mode en creativiteit te volgen en om steeds weer met iets nieuws te komen. Ieder jaar is er een nieuwe zomer- en een nieuwe wintercollectie van breiwol en garen. Volgend

winterseizoen wordt dé topper van de afgelopen jaren in de breiwolcollectie! Mieke en Evelien Op 31 mei jl. heeft Ria de sleutel overgedragen aan haar opvolgsters Mieke en Evelien. Mieke en Evelien zijn twee jaar geleden gestart met hun eigen bedrijf ‘Thuis bij Buur’. Dit deden zij in combinatie met hun vaste baan. Zij verzorgen workshops en geven ‘handwerkles’. Mieke heeft een opleiding in de detail- en textielhandel afgerond. Ze heeft in die tijd stage gelopen bij Ria. Voor Evelien is breien en naaien altijd haar hobby geweest en ze maakt er nu ook haar beroep van. Aan de rechterkant waar nu de feestkleding hangt, wordt de winkelruimte ingericht met een grote tafel waar workshops worden gegeven, zoals Zpagetti haken, brei- en haakles, vilt, tassen, broches en quilten. De workshops duren twee uur, zodat al in één avond iets gemaakt kan worden. De brei- en haaklessen zullen uit een aantal

Hoe verder? Het assortiment en de openingstijden van Rits In blijven zoals het nu is. Echter, carnaval- en andere feestkleding is sinds 1 juni bij Meinesz en Bennesz te verkrijgen. Nieuw is de verkoop en onderhoud van naaimachines in samenwerking met Dini Kleine in Nieuwleusen. En via de webshop zijn producten online te bestellen. De producten kunnen in de winkel worden opgehaald of worden thuisbezorgd. Via Facebook, Twitter en

Door: Hennie van Schenkhof een weblog worden klanten geïnformeerd over workshops, de nieuwe collectie e.d. En, zoals ook al gebeurt in het Stedelijk Museum met het Handwerkcafé, zullen er in de winkel ‘brei- en kletsavonden’ worden georganiseerd. Ria blijft vooralsnog op de achtergrond aanwezig om Mieke en Evelien te coachen. De verkoop van theaterstoffen en het deelnemen aan beurzen op dit vakgebied blijft Ria zelf doen. Wat gaat Ria in haar vrije tijd doen? Ze wil voor de allereerste keer in haar leven gaan fitnessen en gaan hard lopen. En overdag gezellige dingen doen, zoals een bakkie doen bij haar vriendinnen. De sociale contacten met haar klanten zal ze echt gaan missen. Ria en haar man woonden vroeger in de Pierik en nu in de Wipstrik. ‘Jong en oud’ dat is de kracht van Assendorp. De uitspraak ‘Assendorp is de Jordaan van Zwolle’ is 39 jaar geleden door haar gedaan. En deze slogan is inmiddels een begrip geworden! Ook haar dochters en kleinkinderen kan ze nu vaker gaan bezoeken. Samen met haar man, die haar altijd heeft ondersteund bij de inkoop en administratie, kan ze nu van haar welverdiende vrije tijd gaan genieten. Ria is blij dat de winkel inclusief het assortiment blijft voortbestaan en door twee enthousiaste vrouwen wordt overgenomen.

Foto: Hennie van Schenkhof

Hoe bevalt het op de nieuwe locatie van onze Assendorpse kringloopwinkel?

De jas van Harry’s Kringloophal

Je blijft je dus op Assendorp richten? ‘Absoluut, we blijven ons verbonden voelen met deze eigenzinnige wijk. Onze wijk is toch uniek? Het leuke is dat we ook een sociale functie hebben. Af en toe komen mensen uit de Molenhof langs, gewoon voor een praatje. En onze trouwe bezoekster, die vlakbij de Hortensiatunnel woont, komt nog steeds langs. Toch een stevige wandeling voor haar. De betrokkenheid van de wijk is geweldig. Mochten we ooit weer weg moeten, verder van Assendorp weg? Dat gaan we dus niet doen!’

Foto: W.P. Homan Harry is blij dat zijn vertrouwde Assendorpse publiek nog steeds in zijn zaak komt. Veel Assendorpers moeten er nu wat verder voor fietsen, maar de nieuwe locatie van Harry’s Kringloophal blijkt meer dan de moeite waard om er regelmatig rond te snuffelen. Wat direct het meest opvalt is dat het binnen overal zo licht is. Moest in de vorige verkoophal de hele dag het licht branden, in de nieuwe locatie komt het buitenlicht van alle kanten de ruimte binnen. Je wordt er zelfs vrolijk van. Door: Frank Maurits

Ook van het enthousiasme van eigenaar Harry word je vrolijk. Op de vraag of de nieuwe locatie bevalt laat Harry meteen weten dat hij vooral blij is dat zijn vertrouwde Assendorpse publiek nog steeds in zijn zaak komt. Harry: ‘Maar wel wat minder vaak. Voorheen kwam men wat vaker even buurten, dat is nu wat minder. Maar daar staat tegenover dat we nu wat meer nieuwe klanten hebben, vooral meer studenten. Liefst zou ik dit pand op willen tillen en zo op de oude locatie willen neerzetten. Dat zou helemaal ideaal zijn!’

Heeft dit gebouw een betere indeling? ‘Ons vorige pand had meer opslagruimte, dat is hier allemaal wat kleiner. Het oude pand had eigenlijk één grote hal en was daarmee wat overzichtelijker. In ons nieuwe gebouw moesten we in het begin veel veranderen, er zaten veel kleine ruimtes in. Maar niet alles kunnen we eruit breken, dus er zitten meer kleinere verkoopruimten in dan vroeger. Daarom hebben we zelfs wat aan bewegwijzering gedaan, anders kunnen klanten bijvoorbeeld de boeken niet vinden.’ Blijf je voorgoed in dit gebouw? ‘Van mij mag het! Maar we hebben een overeenkomst voor twee jaar. Na een half jaar wordt geëvalueerd hoe het gaat. Maar eerlijk gezegd, er zijn geen andere

opties voor dit gebouw. Eerst was het anti-kraak. En slopen heeft nu geen zin, te duur. En wat zet je er dan neer, in deze tijd? Ik denk dat we hier nog heel wat jaren blijven zitten.’ Hoe zit het met die koets van Assenpoester? ‘Ja, daar hebben we al honderden reacties op gehad, ha ha! Een klant is daar via via aangekomen om een keer voor carnaval te kunnen gebruiken. Hij heeft hem hier neergezet en wil hem nog één keer gebruiken. Daarna laat hij hem staan. Je moest eens weten hoeveel fotoshoots er al gemaakt zijn,

met kinderen maar ook met bruidsparen. Die koets trekt enorm veel aandacht, dus dat komt ons goed uit. Assenpoester in Assendorp!’ Heb je nog veel reacties gehad van je optreden in TV Oost? ‘Je bedoelt in Groeten uit Assendorp? Nou reken maar, en nog steeds! Ik krijg daar nog geregeld hele leuke reacties op. Er is een dvd van te koop, en ook dat loopt nog steeds. Die serie was een enorm succes en de makers kregen er ook nog een prijs voor; hier gebeuren mooie dingen!

De nieuwe locatie van onze Assendorpse kringloopwinkel.

Foto: W.P. Homan


6 Column

Nieuws

door: Emiel Löhr

Juni 2012

Sumoworstelen met robots bouwen van een robot is immers geen kleinigheid, van ontwerpfase tot realisatie van de robot is een heel proces. Er werd door zo’n 20 studenten keihard aan gewerkt. In de worstel-ring zou blijken of de robot een winnaar zou kunnen zijn.

Buurt-BBQ

Ondertussen ben je dan al weer drie jaar woonachtig in Assendorp. Het loflied dat op deze wijk wordt gezongen is altijd positief. Je woont overal dichtbij, er is veel te doen en de buurt bezit alle kenmerken van een dorp. Iedereen kent elkaar en ‘noaberschap’ is een groot goed. Kortom, als je de verhalen mag geloven: Assendorp is the place to be in het Zwolse. Maar, zo denk je dan, klopt de tekst van dat liedje wel? Ik geef toe, met sommige buurtjes maak je wel eens een babbeltje, maar echt kennen? En hoe zit het met de rest van je blokje? Toevallig waren we met Koninginnedag op het plein. We troffen daar een paar mensen van ‘the block’ en na wat alcohol bevattende spirituoso kregen we een diepgaande discussie over wie je allemaal kent in je buurt. Het bleek dat we eigenlijk alleen maar elkaar kenden, terwijl we toch zeker wisten dat we niet de enige straatbewoners waren. De menselijke nieuwsgier was gewekt: ‘Wie woont daar dan? Wat doet die eigenlijk? Woont die samen?’. Om een oplossing voor dit kwellend probleem te krijgen besloten we, een klein buurt-bbqtje te organiseren, om te beginnen ‘en petit comité’. Zo gezegd, zo gedaan. Met twaalf man werd op Tweede Pinksterdag het vuur ontstoken. Een ieder had wat meegenomen. Het grappige was dat niet de fysieke input van vlees, drankjes, vis, salade, sausjes het belangrijkste was, iedereen had wel een verhaal over ons blokje. Geweldig! Het verleden en heden zwierden in vermakelijke, trieste en smeuïge verhalen door de achtertuin. Dit ging zelfs zo ver dat prachtige anekdotes over voetbal (en voorspellingen over het EK) niet geapprecieerd werden - als dat geen toppunt van een gezellige middag is. Het leven in het blokje is er mooier op geworden. Je herkent opeens mensen in je straat. Bewoners die je eigenlijk alleen van gezicht kent, begin je al voorzichtig te polsen: ‘Zullen we eens een grote buurt-bbq gaan doen?’ De kans is nu vrij groot dat er in juli/augustus een big one komt! Assendorp was al mooi en wordt alleen maar mooier!

Foto: W.P. Homan De bouwgroep van de winnende robot, met linksonder Bouke de Jong en rechtsonder Mirthe Swart. In de architectonische ambiance van het Windesheimauditorium brachten 1e jaars studenten Engineering & Design (werktuigbouw, elektrotechniek, industrieel product ontwerp en technische bedrijfskunde) het halfjarig project DriveXchange ten einde. Door: Mirjam Blok Doel van het project was het bedrijfsmatig vaardigheden opdoen door middel van techniek. De helft van de studenten presenteerde vernieuwende ontwerpen van alledaagse producten, de andere helft had sumo robots gebouwd die het tegen elkaar moesten opnemen

Wedstrijd De afsluiting in het auditorium was de kroon op het werk van een half jaar. Hier werd in een wedstrijd beslist wie de beste robot had gebouwd. In een heuse worstel-ring gingen de robots de strijd aan met elkaar. Welke robot was onoverwinnelijk door de anderen uit de ring te duwen? Net als bij voetbal werden in verschillende voorrondes de twee finalisten bekend. Het was spannend, de twee finalisten zorgden voor een zinderende finale. De grote

Foto: Mirthe Swart winnaar werd één van de drie robots van Yokozuna. Groot feest dus voor de leden van Yokozuna. Het was de ultieme bekroning op een half jaar werk. En Mirthe? Die is hartstikke trots op de leden van de groep en op het behaalde resultaat. Ook is ze er van overtuigd dat ze de juiste studie heeft gekozen.

De strijd werd gestreden in een echte worstel-ring.

in een heuse worstel-ring. Assendorpse Mirthe Swart, studente Technische Bedrijfskunde, was samen met Bouke de Jong directeur van Yokozuna, één van de ondernemingen die robots bouwden. Bijzonder Het mag nog steeds bijzonder heten, een meisje die voor een technische studie kiest. Toch is een combinatie van techniek en management ook voor vrouwen interessant. Mirthe Swart is met haar studiekeuze technische bedrijfskunde één van de vier vrouwelijke studenten in het 1e jaar. Ze was in dit project verantwoordelijk voor een goede organisatie en presentatie en dacht mee over de techniek. Het

Foto: W.P. Homan

Steun een ander in zijn laatste levensfase Steeds meer mensen kiezen ervoor om de laatste fase van hun leven thuis, omringd door familie en vrienden, door te brengen. Hulp van mens tot mens is dan van onschatbare waarde. Om die hulp te bieden, worden vrijwilligers getraind. In het najaar start weer een introductiecursus. Vrijwilligers kunnen zich nu aanmelden.

verpleegkundige of huishoudelijke taken, maar nemen de zorg voor de zieke tijdelijk over, zodat de mantelzorger even rust kan nemen, een boodschap kan doen of met een gerust hart kan slapen.

De vrijwilligers ondersteunen de familie en patiënt, zowel overdag als ’s nachts. Ze waken bij de patiënt en bieden lichte persoonlijke verzorging. Daarnaast staan ze de familie en andere naastbetrokkenen die de dagelijkse zorg dragen emotioneel bij in hun zware taak. De vrijwilligers verrichten geen medische,

De cursus voor nieuwe vrijwilligers bestaat uit zes bijeenkomsten waarin diverse onderwerpen worden besproken. De bijeenkomsten worden gehouden op 11, 18 en 25 september en 2, 9 en 16 oktober van 19.30 tot 22.00 uur. Heeft u belangstelling of wilt u meer informatie, neem dan contact op met de coördinator informele zorg: (038) 422 52 00, info@terminalezorgzwolle.nl, www.terminalezorgzwolle.nl.

Feestartikelen bij Meinesz en Bennesz

Kopieer- en printservice bij Cartridge World

Foto: W.P. Homan Dat feestkleding niet alleen voor carnaval is bewijzen Meinesz en Bennesz. Nadat Meine en Ben het feestassortiment van de Rits In overgenomen hebben, besloten ze het assortiment uit te breiden met prachtige tooien, maskers en andere bijzondere accessoires. De vrolijke heren zijn zelf erg blij met de nieuwe collectie. Snuffelen tussen de feestelijkheden levert genoeg inspiratie op voor de mooiste outfit voor welk feest dan ook. Voor ieder feest, of het nu carnaval, Sinterklaas, Oranjekoorts of een bijzondere gelegenheid is, je komt ongetwijfeld goed voor de dag met de feestartikelen van Meinesz en Bennesz. Ook in voor een feestje? Snuffel dan eens bij Meinesz en Bennesz tussen de feestkleding en accessoires. Zeker weten dat je er een prachtig feesttenue kunt vinden. Meinesz en Bennesz Assendorperstraat 82, Tel: 038-4211399

Foto: W.P. Homan Weet u ook niet waar u uw printjes kunt maken nadat Jakma gestopt is? Vanaf nu kunt u al uw print- en kopieerwerk maken bij Cartridge World. Dat kan tot en met A3 formaat tot maar liefst 260 grams papier. Of het nu gaat om foldertjes, flyers of affiches, dat is allemaal mogelijk met de gloednieuwe printer die bij Cartridge World in de winkel staat. Handig voor het MKB, studenten of verenigingen. Wachten hoeft niet, u levert uw te printen bestand aan via email of u komt met een USB-stick naar de winkel. Daar levert de gloednieuwe machine het mooiste printwerk waar u ongetwijfeld tevreden over zult zijn. Cartridge World Assendorperstraat 78 Tel.: 038-4228050


Juni 2012

7

Assendorp

Mama2B geeft naast praktische steun ook ruimte om vragen te stellen en gevoelens te delen

Zwanger zijn in Zwolle, deel nu met anderen wat je allemaal overkomt! Sinds kort is er een nieuwe service in Zwolle. Sandra van de Belt, zelf moeder van 4 kinderen, is gestart met Mama2b om zwangere vrouwen een zwangerschapscursus te bieden die past bij deze tijd. Naast praktische informatie over wat er allemaal komt kijken als je zwanger bent, wordt er ook ruim aandacht besteed aan vragen en gevoelens die je overspoelen tijdens een zwangerschap. Sandra werkt hierbij samen met haar eigen verloskundige die voorziet in alle medische kennis.

wat moet ik allemaal regelen en als het dan zo ver is: hoeveel pijn heb ik dan bij de bevalling? Sandra: ’Er is veel angst voor pijn. Het hoort er natuurlijk bij maar de manier waarop je er mee omgaat, daar kun je wel iets aan doen. Dan weet je beter hoe je je kunt ontspannen waardoor je de pijn beter op kunt vangen. Uiteindelijk is het van groot belang te leren vertrouwen op je eigen lijf. Ook dat zijn mensen niet meer gewend. Ik probeer deelnemers dan ook ontspanningstechnieken te leren die ze bij de bevalling kunnen gebruiken.’

Door: Aukje Schonewille Veel vragen Sandra van de Belt vertelt vol enthousiasme waarom zij met Mama2b is gestart: ’Toen ik mijn eerste kind verwachtte, kon ik gebruik maken van de ‘ouderwetse zwangerschapscursus’, vol informatie maar vooral ook saai. Of yoga, maar dat was niet echt mijn ding. Ik wilde graag met anderen sparren over wat ik meemaakte, en gedachten, gevoelens en ideeën uitwisselen, maar daar was geen tijd voor. Ook was er geen aandacht voor alle onzekerheden waarmee je rondloopt. En daar heb je wel behoefte aan.’ Nieuwe tijd ‘Het begint al zodra je weet dat je zwanger bent. Je hoort allerlei verhalen en het lijkt wel of iedereen ‘deskundig’ is. Je gaat aan jezelf twijfelen en vraagt je af of je straks wel voldoende bent voorbereid. Maar we delen dit tegenwoordig niet meer met anderen, we redden onszelf wel. We durven niet om hulp te vragen. Ondertussen zitten we ons wel druk te maken over hoe het allemaal zal verlopen. We nemen

Afterparty en hulp aan huis Ook na de bevalling kan er een beroep worden gedaan op Mama2b. Wat voor vragen heb je als je kindje eenmaal

boeken ter hand en lezen ons suf, maar missen het menselijk contact, iemand die meedenkt en meevoelt. Daar wil ik met mijn cursus in voorzien, want samen delen met anderen geeft je een veel beter gevoel.’ Leuk, gezellig en informatief ‘Ik wil daarbij zwangere vrouwen op een leuke, gezellige manier in een ongedwongen sfeer met elkaar in contact te brengen. Ook na de bevalling kunnen ze nog veel aan elkaar hebben’, vertelt Sandra. Samen oefenen hoort hierbij, zoals bijvoorbeeld het gebruik van een draagdoek voor de baby. ‘Kinderen zijn er dol

geboren is? In drie bijeenkomsten kun je dan terecht met al je vragen en krijg je informatie. Sandra biedt in Zwolle ook hulp aan huis voor vrouwen die niet naar de locatie kunnen komen. Er is ook een cursusbijeenkomst waar partners aan deel kunnen nemen. Als je overweegt mee te doen dan kun je in ieder geval de eerste bijeenkomst geheel vrijblijvend bezoeken. Locatie De cursus wordt gegeven in het gebouw van Samen aan de Nieuwe Markt in het centrum van Zwolle. Sandra: ’Het is ook van belang om een prettige, eigen plek te hebben voor de cursus en die heb ik gevonden bij Samen.’ Kijk voor meer informatie of aanmelden op www.zwangerzwolle.nl.

op, ze komen zelf tot rust in de doek’, vertelt Sandra en ze vervolgt: ‘Door samen te oefenen is het niet alleen leerzaam maar ook leuk.’ Dat haar doelgroep al positief is blijkt uit een bericht van een cursiste: ’Het was ontspannen om bij deze cursus ervaringen uit te wisselen met anderen, terwijl mijn zoontje dichtbij lekker kon spelen. Verder heb ik goede informatie gekregen over de ins- en outs van de zwangerschap en ook nieuwe dingen gehoord die ik niet wist.’ Leren ontspannen Er komt veel kijken bij een zwangerschap: hoe leef je zo gezond mogelijk,

Assendorp Culinair Vitello Tonato Ingrediënten voor 4 personen 300 gr kalfsfricandeau 200 ml droge witte wijn 750 ml kippenbouillon 8 zwarte peperkorrels 1 laurierblad 1 wortel 1 ui 1 teen knoflook. Voor de saus: 125 ml mayonaise 200 gr tonijn in olie (uit blik) 3 ansjovisfilets Citroensap 2 el kappertjes. Voorbereiding Breng de bouilllon en wijn met wortel, ui, knoflook en vlees aan de kook en laat 15 minuten pocheren. Laat afkoelen. Bereidingswijze Meng de mayonaise, tonijn en ansjovis met staafmixer. Verdun met 3 à 4 el pocheervocht. Breng op smaak met citroensap, peper en zout. Snij het vlees in dunne plakken en leg op vier borden. Bestrijk met de tonijnmayonaise en laat 2 uur in koelkast intrekken. Garneer met kappertjes. Lekker met brood en groene salade.

Iedere maand een nieuw recept met advies voor een bijpassende wijn ButiNages 2011 Rosé – Château de Nages Op zondag 3 juni jl. werd het 24e Proefschrift Wijnconcours gehouden in Librije’s Zusje. Het was de eerste keer dat de Rosé’s van het Jaar op dit landelijke concours in Zwolle bekend werden gemaakt. Helemaal uitzonderlijk was dat we met drie rosé’s in de categorie tot tien, tot vijftien en tot 20 euro de titel ‘Rosé van het Jaar 2012’ wonnen. Voor dit recept kozen we voor de biologisch rosé van Château de Nages. De wijngaarden van Château de Nages hebben die positieve combinatie van warme dagen en koele nachten. Onder deze omstandigheden blijft frisheid bewaard en dat proef je terug in deze lekkere, droge rosé. De typische Rhône kruidigheid komt van de 60% grenache druiven en de volle, stevige smaak van de resterende syrah. Zeer geslaagd, zowel als aperitief als maaltijdbegeleider. Proefnotitie Fraaie roze tint en zuivere, frisse fruittonen van onder meer framboos. De smaak is vol, pittig, droog en heeft een zuivere, aanhoudende afdronk. Drinken bij Prima maaltijdrosé bij kip- of varkensschotels, maar ook vis en kruidige mediterrane salades. Houdbaarheid Nu drinken, tot gemakkelijk twee jaar na de oogst. De beste rosé van Nederland in de categorie tot tien euro is t/m 31 juli bij ons verkrijgbaar van € 7,95 voor € 6,95!. Eet smakelijk, Bert van Beek, Vinoloog van de Wijnacademie® Assendorperstraat 107 8012 DH Zwolle


8

Jaarmarkt

Juni 2012

Jaarmarkt Assendorp: gezellig druk

Foto: Mirjam Blok

Foto: Mirjam Blok Het begon ‘s morgens al eerder dan 10 uur, veel Assendorpers kwamen al vroeg naar de jaarmarkt. Waarschijnlijk werd dit mede beïnvloed door de weersvoorspelling die niet veel goeds beloofde.Maar natuurlijk waren ze vooral nieuwsgierig naar de leuke aanbiedingen op de kramen. Foto: W.P. Homan

Foto: Toine Poelman

Door: Mirjam Blok Naast de leuke acties op de kramen hadden een aantal winkeliers zich extra ingespannen. Bij Joeppie konden kinderen knutselen, onder het motto: ‘Maak een knutsel, geef een knutsel, krijg een knutsel’. Met hun zelfgemaakte bloemetje konden ze passanten verblijden met een cadeautje. In ruil daarvoor kregen ze een knutselpakketje mee naar huis. Resultaat van deze actie? Blijde gezichten. Bij Meinesz en Bennesz op de kraam was een plekje ingeruimd voor Stichting Maud voor Leven. Ook Jaco en Paulien (van de Mitra) verkochten wijn om deze stichting te steunen. Bij Gezond Gemak kon (h)eerlijke wijn

geproefd worden. Stutvoet verkocht de mooiste sieraden voor een zacht prijsje en bij Reuvers konden sportievelingen hun slag slaan. Heren konden hun slag slaan bij Mes Mannenmode en Reitsma. De dames neusden tussen de leuke kleding van Beauty and So, Stylz, Saar Damesmode en Qinn. Kinderkleding was er te kust en te keur bij Heppie. Voor de sportievelingen onder ons was er genoeg te vinden op de kraam van Reuvers. Boekenwurmen konden hun slag slaan bij Goedhart, die meters boeken op zijn kraam had staan. De Rits In had een assortiment garens en creatieve producten die met slecht weer thuis toch voor aangename uurtjes kunnen zorgen. De lekkerste kaas was te vinden bij het Kaaspakhuis. Cartridge World bood 10% korting op het gehele assortiment en bij Krisman was de blauwe loper uitgelegd. Op en neer lopend door de lange Assendorperstraat kwam je uiteindelijk uit bij Henk Gerrits die leuke aanbiedingen had op het gebied van fietsgenoegens. Als je onderweg nog geen

pondje paling had gekocht kon je ook bij Kip2Day aan de inwendige mens denken en je voeten even rust geven. Ondertussen konden de kinderen zich vermaken in de kermisattractie of op het springkussen. Bij Kaya kon genoten worden van een broodje warm vlees of braadworst. Op het terras genoot je van je lekkere broodje en van de klanken van Nederlandstalige klassiekers door accordeonist Jan van Jaarsveld. Nog meer Hollandse klanken kwamen uit het draaiorgel wat ‘s middags in de Assendorperstraat stond. Het zonnetje kwam ‘s middags ook een beetje door, reden te meer een ijsje te kopen bij de ijskar van Regalo. Voor wie het ijs nog iets te koud was, waren er ook goddelijke cupcakes te koop bij Christel’s cupcakes. Voor wie de drukte een beetje te veel was, was er de mogelijkheid om een kijkje te nemen in het Dominicanenklooster. Het weer was de Assendorper ondernemers en publiek goedgezind. Al met al kan gezegd worden dat het een geslaagde dag was.

Foto: W.P. Homan

Foto: W.P. Homan

Foto: W.P. Homan

Foto: W.P. Homan

Foto: W.P. Homan

Foto: W.P. Homan

Foto: W.P. Homan

Foto: Mirjam Blok


Jaarmarkt

Juni 2012

Foto: Mirjam Blok

Foto: Mirjam Blok

9

Foto: Toine Poelman

Foto: W.P. Homan

Foto: Mirjam Blok

Foto: W.P. Homan

Foto: Mirjam Blok

Foto: W.P. Homan

Foto: Mirjam Blok

Foto: Mirjam Blok

Foto: Mirjam Blok

Foto: W.P. Homan

Foto: Mirjam Blok

Foto: W.P. Homan

Foto: Mirjam Blok

Foto: W.P. Homan

Foto: Mirjam Blok


10

Geschiedenis

Juni 2012

De geschiedenis van Sassenpoort in beeld

Assendorp – de ‘voortuin’ van Sassenpoort!

Foto: Jan Koldewijn Ze steekt fier de weg over na zich ervan te hebben verzekerd dat er geen verkeer meer voorbij raast. Ze komt steeds dichterbij, blijft even stilstaan en kijkt omhoog. Wat lijkt ze klein en nietig zoals ze voor mij staat. Voorzichtig raakt ze mij aan met haar hand en ik voel een schok door mij heen gaan. Ik luister naar haar gedachten. Ze fluistert: ‘Wat heb jij gezien, wat mijn mensenogen nooit zullen zien?’ Door: Renske ter Avest Zes eeuwen geleden zag ik voor het eerst het levenslicht. In de eerste jaren van mijn bestaan diende ik als verdedigingwerk en herbergde ik vele dieven en losbollen in mij. Ik heb kennisgemaakt met alle uitersten van het mens-zijn en hoewel ik er niet over mee kan praten, kan ik het wel uitdragen. Ik was immers getuige van de menselijke geschiedenis. Ik zag oorlogen, misdaad, moord en haat, maar ook liefde, trouw en compassie. Ik ontdekte dat de mensheid twee gezichten heeft en kwam erachter dat mensen zich niet druk maken om wie ze eigenlijk zijn, maar zich eerder druk maken om wat ze graag zouden willen zijn. Het onderscheid dat tussen mensen bestaat, wordt door de mensen zelf gecreëerd. Soms bekruipt mij het gevoel dat ik, al was het maar voor een dag, graag eens in de huid van een mens zou willen kruipen. De gedachtegangen en beweegredenen van de mens zijn voor mij vaak onnavolgbaar, zelfs een groot raadsel. Jarenlang woonde er een edelman in mijn gevang. Zijn naam was Robert van Ittersum. In die periode liet de stadsmagistraat aan de buitenzijde van mijn gevang een gaanderij metselen, zodat de gevangene gezellig kon babbelen met de mensen die onder mij langs de stad in en uit liepen. Deze gesprekken zijn in geen enkel geschiedenisboekje opgenomen, maar ik draag ze met mij

mee: ontelbare woorden die in mijn geheugen gegrift staan. De mensen keken vaak verwonderd omhoog als Van Ittersum de mensen aansprak. Het was niet bepaald gebruikelijk dat een gevangene de mogelijkheid kreeg om ongegeneerd een praatje te maken met passanten. Mensen vroegen vaak waarom hij opgesloten zat. Van Ittersum legde dan keer op keer uit dat hij opgepakt was door het bestuur van Zwolle om onder een eed uit te komen die hij af had gelegd. Een eed die hem jarenlang zou achtervolgen.

hij hem eraan dat hij zich aan zijn eed moest houden. Van Ittersum liet weten dat hij deze eed met alle liefde na wilde komen, maar dat dit niet mogelijk was, zolang het Zwolse bestuur hem hier vasthield. Die slinkse Zwollenaren! Toen Van Keppel in 1483 zijn levensadem uitblies, werd Van Ittersum vrijgelaten en verliet hij mijn gevang. Zijn sporen zijn nog steeds zichtbaar en doen mij nog dagelijks aan hem denken. ‘Mijn verwerf is God’, zijn lijfspreuk, liet hij achter. Het was geen afscheid voor altijd.

Waarom hij vastzat? Hij had ruzie met zijn zwager, Wolter van Keppel, over de nalatenschap van zijn vader, die in 1464 overleed. Het draaide om een tiende bij Dalfsen, dat Van Ittersum als een leengoed beschouwde. Ja mensen, een ruzietje om bezit! Een ruzietje dat behoorlijk uit de hand liep. Het kwam tot een rechtszaak, maar door een hinderlaag werd Van Ittersum overmeesterd door zijn zwager, toen hij onderweg was naar Deventer. Hij werd gevangengezet in zijn slot, het Huis van Wolde. De Zwolse magistraat was hier natuurlijk niet blij mee en na lang getouwtrek, waarbij zelfs de Bisschop van Utrecht zijn invloed hier niet kon laten gelden, werd Van Ittersum weer vrijgelaten. Dit wel op voorwaarde dat hij zich weer in hechtenis zou begeven als Van Keppel hem dat verzocht. Van Ittersum zweerde bij… God mag het weten! Natuurlijk kon je erop wachten dat Van Keppel hier op terug zou komen en toen de stad Zwolle ter ore kwam, dat hij Van Ittersum gebood weer terug te keren in gevangenschap, liet het bestuur van Zwolle Van Ittersum ‘oppakken’ en sloot hem op in mijn gevang. Op deze manier wist het bestuur van Zwolle de eed krachteloos te maken! Van Ittersum had bij mij een comfortabel leven, in gezelschap van zijn vrouw en kinderen. Hij bracht de dagen door met het inschrijven van akten en boeken, in opdracht van de stadsmagistraat.

Oorlogen, hoeveel zijn er gestreden? In de zestiende eeuw brak de Tachtigjarige Oorlog uit. Weet u het nog? Vechten tegen de legers van Alva in naam van Willem van Oranje! We sloten ons aan bij de opstandelingen en Filips II werd afgezworen als onze koning. Toch werd er soms ook gevochten tegen de Staatstroepen. In mijn gevang zaten katholieken en protestanten. Ze bleken dezelfde misdaden te hebben begaan

Menigmaal werd Van Ittersum ‘opgeëischt’ door Van Keppel en herinnerde

en dezelfde verlangens te hebben. Het verlangen om naar buiten te mogen treden, de duisternis van de ketenen waaraan ze vastzaten van zich af te gooien, de vrijheid tegemoet… Zwolle heb ik menigmaal beschermd tegen ongewenst publiek! Dit gebeurde vaak met harde hand, dat kan ik u wel vertellen. De vijand werd begroet met gloeiende pek of olie vanuit de valhekken in mijn nok. Aan mijn voet hebben verschillende belegeringen plaatsgevonden, maar nooit is een vijand in staat gebleken de stad te overmeesteren. De taak om mijn stad te verdedigen tegen vijandelijkheden heb ik altijd vol ernst aanvaard. Mijn bestaansgrond had echter ook nog een andere reden! In 1407 werd Zwolle toegelaten als volwaardig lid van het machtige stedenverbond van de Noordduitse Hanze. In die periode maakte de stad een grote bloei door en mijn enorme omvang dankt daaraan zijn bestaan. Zwolle liet hiermee vol

trots zijn macht en rijkdom zien en tot op de dag van vandaag ben ik het symbool van Zwolle. Toch is er een moment geweest dat mijn bestaansrecht in het geding kwam. Een moment dat mij deed huiveren. In de negentiende eeuw begon men met de afbraak van verdedigingsmuren, om de stad meer ruimte te geven. Een gunstige bijkomstigheid was dat de stenen van deze muren goed gebruikt konden worden voor de bouw van huizen. De verdedigingswerken, waaronder ik, werden in die tijd overbodig, vanwege nieuwe oorlogstechnieken. Men had mij daar niet langer voor nodig. In de periode 1838-1843 werden als gevolg hiervan oude vestigingwerken op grote schaal gesloopt. Stadsmuren, stadstorens, bastions, alles werd met de grond gelijk gemaakt. De enige die nog overeind stond, was ik… Waarom mijn bestaan op dat moment gespaard bleef? Misschien omdat ik zo goed paste in het stadsbeeld van Zwolle? Of misschien wel, omdat uitgerekend aan mijn voeten de machtige legers van Karel van Gelre flink op hun nummer waren gezet! Dat verhaal had ik nog niet verteld of wel? Hoe kan ik zes eeuwen geschiedenis aan u verhalen, zonder u daarin tekort te doen? Vooruit dan, nog een oorlogsverhaal. Karel! Nee, hij was zeker geen vriend. Ik heb hem echter eigenhandig kunnen weerstaan. Hij kwam Zwolle niet in! De strijd vond plaats in 1524. Hertog Karel was woest en kwam hier zijn gram halen, omdat Zwolle het had gewaagd zich aan te sluiten bij de Bisschop van Utrecht, oei! Hij eiste toegang tot de stad. Het buitenbolwerk opende zijn poorten en ook ik deed dat. Karel en zijn legers marcheerden naar binnen en… op datzelfde moment lieten wij onze hekken weer vallen. De troepen zaten klem en het buitenbolwerk en ik bescheurden ons van het lachen. Die Karel hadden we goed gefopt! Ondertussen werden de troepen beschoten door de boogschutters op de transen. De hertog werd uiteindelijk vrijgelaten, nadat hij beloofd had Zwolle niet meer aan te vallen. Inmiddels heb ik geleerd dat menselijke beloftes niet veel waard zijn. Zwolle werd alsnog belegerd door Karel en drie weken lang lagen we onder vuur. Tevergeefs, ik zei het u al, want nog nooit is het iemand gelukt onze stad te overmeesteren. Karel keerde met hangende schouders terug naar huis.

Foto: Renske ter Avest Robert van Ittersum


Nieuws

Juni 2012

11

Het culinaire hart van Assendorp

Foto: W.P. Homan Dini en Hüseyin heten u welkom bij Café petit restaurant Kaya.

Foto: Jan Koldewijn De moderne tijd. Aan het einde van de negentiende eeuw deed de automobiel zijn intrede en ik stond letterlijk in de weg! De automobielen moesten immers ongehinderd toegang hebben tot de stad. Nee, ik was niet meer van deze tijd. Zwolle moest meegaan met de modernisering en alle ballast uit het verleden achter zich laten. De sloopvergunning was al verleend door de gemeenteraad, de verraders, en het geld lag al klaar. Het was nu alleen nog wachten op een sloopbedrijf dat met een aantrekkelijke offerte zou komen. Een slopende tijd, dat was het! Gelooft u in engelen? Of was het de heilige St. Michael, de heilige onder de heiligen, die sinds kort weer een prominente plek heeft gekregen op het Grote Marktplein? Nee, zijn naam was Victor de Stuers, de grondlegger van de Nederlandse monumentenzorg. Hij bood aan om mij uit eigen middelen te kopen en ik werd overgedragen aan de Rijksgebouwendienst. Mijn weldoener ben ik tot op de dag van vandaag dankbaar en ik vermoed dat ik daarin niet de enige ben… De laatste tijd sta ik weer volop in de aandacht. Het verleden wordt verplaatst naar het heden. Mensen denken vaak dat de tijd alleen maar vooruit tikt, simpelweg omdat dit de enige ervaring is die de mensheid heeft met tijd. Het verleden tikt echter met u mee. Elke steen in mij draagt een herinnering. Sommige herinneringen maken mij moedeloos en soms slaat een steen zwart uit, als het dragen ervan te

zwaar dreigt te worden. Maar dit wordt opgeheven door de lichtheid van vele andere herinneringen, die als een vreugdedans door mij heen cirkelen. Deze herinneringen probeer ik naar boven te heffen, oogreikend naar de hemel, de maan en de sterren. Zij vertellen mij dat de zon elke dag opkomt en ondergaat, dat de wereld blijft draaien en dat de mensen, die elkaar het leed zelf aandoen, steeds weer opkrabbelen. Zij kijken ook naar de hemel en vinden daarin een belofte.. Mensen lopen in en uit, ze klauteren op mijn treden naar boven, zich misschien wel realiserend dat zij op dat moment één worden met mijn geschiedenis, met hun eigen geschiedenis. Ik zie hoe ze zich soms een voorstelling proberen te maken van hoe het was en ik luister naar hun gedachten. Niets ontgaat mij. Heden en verleden raken verstrengeld. Ik aanschouw het andere gezicht van de mensheid. Het was een korte aanraking. Ze kijkt nogmaals omhoog en ik zie in haar blik dat ze mij gehoord heeft. Een aarzelende glimlach verschijnt op haar lippen. Ze wandelt verder, vergezeld van mijn en haar herinneringen, een ongewisse toekomst tegemoet…

Wie kent het niet; café petit restaurant Kaya in hartje Assendorp. Mooi centraal gesitueerd is het een eetcafé waar menigeen van ons Assendorpers toch zeker al eens langs dan niet binnen is geweest. Uw verslaggever is er al meerdere keren geweest en heeft er alle keren lekker gegeten!

De kaart is uitgebreid, van zalmforel tot biefstuk of een halve haan, je kunt er voor alles terecht. In alle gerechten

Door: Annet van Rijssen Vooral nu in de zomermaanden is de aanblik van het knusse terras een lust voor het oog. In de middag- en avondzon zijn alle tafeltjes bijna altijd bezet en komen de meest heerlijke etensgeuren je van afstand al tegemoet. Of het nu vis of vlees is, je kunt er terecht voor allemaal heerlijke gerechten. En als extra pluspunt kun je er ook alle gerechten komen afhalen. Behalve op maandag en

Foto: W.P. Homan Links: Een buffet in café The Pool, geheel naar uw wensen. Midden: Proosten op een smakelijke maaltijd. is gelukkig wel de Turkse bereidingswijze terug te vinden. Wat te denken van de Tas Kebab of de Izmir Köfte? En alle gerechten die met dat heerlijke Turks brood geserveerd worden, alleen daarom al ga ik er graag heen. De saté is niet te versmaden zo lekker, die heb ik er inmiddels al vaker gehad en daarbij eet ik mijn bord schoon leeg.

Bronvermelding http://www.dbnl.org/ tekst/aa__001biog11_01/ aa__001biog11_01_0075.php http://www.marcomprint.nl/cms/ upload/koon/Artikelen2009/185_Sassenpoort.pdf http://levendestadsgeschiedeniszwolle.nl/Zwolse%20sagen%20.html

Deze keer koos ik voor de Gamba’s, die desgewenst met patat of rijst geserveerd worden. Daarbij een frisse salade, wat sauzen en natuurlijk het Turkse brood. Na het eten kun je gezellig blijven borrelen. De gezelligheid is nergens mee te vergelijken. Je zit er tussen de wijkgenoten of spreekt ze even wanneer ze eten af komen halen.

Collecteweek 2012 Rode Kruis van start Op 24 juni start de collecteweek van het Rode Kruis. Ook in Zwolle wordt de straat opgegaan om uw steun te vragen voor Rode Kruis activiteiten in uw buurt. De opbrengst van de collecte gaat volledig naar activiteiten van afdeling Zwolle van het Rode Kruis. Wekelijks wordt een gespreksmiddag georganiseerd in vier zorgcentra, elke week komen 25 – 30 gasten op de inloopmiddag en maandelijks wordt een bingomorgen georganiseerd in het Rode Kruisgebouw. Ook worden elke week mensen in hun thuissituatie bezocht door vrijwilligers van het Rode Kruis voor een gesprek, wandeling en/of het assisteren bij het boodschappen doen. Om de activiteiten mogelijk te maken, zoals sociale hulp bieden aan ernstig zieken, gehandicapten en eenzame mensen, is veel geld nodig.

dinsdag, want dan genieten Dini en Hüseyin van twee dagen welverdiende rust.

Uniek aan dit eetcafé zijn de buren, of eigenlijk de andere helft van dit pand. Café the Pool waar je fijn een avondje je feest kunt vieren. Café The Pool is iedere dag af te huren voor feestjes of etentjes op maat, loop gerust eens binnen en vraag naar de mogelijkheden.

Foto: W.P. Homan

Voor meer informatie kijkt u op de website www.cafekaya.nl of op Facebook en natuurlijk is iedereen welkom om eens binnen te stappen!


12

Nieuws

Juni 2012

Bodemsanering Deventerstraatweg

Foto: W.P. Homan De werkzaamheden zijn al begonnen. Uit eerder bodemonderzoek kwam naar voren dat het voorterrein van de Boni en de Bristol aan de Deventerstraatweg in Zwolle verontreinigd is. In de grond zijn PAK’s (zoals resten van verbrande kolen), olie, metalen, stortmateriaal en asbest aangetroffen. Inmiddels zijn de werkzaamheden gestart. Wellicht hebt u dat al gemerkt toen u één van de winkels in dit gebied bezocht. Door: SBNS, Mirjam Blok De verontreiniging bevindt zich onder de verharding van het terrein, waardoor er geen risico’s zijn voor de omgeving. In dergelijke gevallen wordt met bodemsanering gewacht totdat er een ‘natuurlijk’ moment aanbreekt. NS is eigenaar van het terrein en wil het terrein gaan herinrichten. Er komt onder andere een nieuwe regenwaterafvoer. De sanering wordt juist nu uitgevoerd omdat het een rustige tijd is voor de Boni en de Bristol, in de zomermaanden zijn er altijd wat minder klanten. Dit betekent dat er grondwerkzaamheden worden uitgevoerd.

Aanpak De sanering bestaat uit het afgraven van de bovenste meter grond. Deze grond wordt naar een reiniger gebracht. Met een meter schone grond is er voldoende marge voor toekomstige werkzaamheden, ook als er gebouwd wordt. Er wordt gesaneerd met het oog op het huidige gebruik. Om te voorkomen dat er asbest in de lucht komt wordt de grond vochtig gehouden. Zo kunnen de vezels niet in de lucht komen. Er zullen dus geen ‘witte pakken’ te zien zijn. Er is een melding gedaan bij de Arbeidsinspectie en er wordt in de gaten gehouden dat er veilig gewerkt wordt. Vervolgens wordt er nieuwe, schone grond gebruikt om het terrein weer een meter aan te vullen. De dan eventueel nog aanwezige verontreiniging daaronder is dan voldoende afgedekt, ook voor toekomstige werkzaamheden. Daarna wordt het terrein opnieuw ingericht. Dit wordt gecoördineerd door NS. Niet gesprongen vliegtuigbommen Het terrein ten oosten van de Bristol is verdacht, vanwege de mogelijke aan-

wezigheid van niet-ontplofte vliegtuigbommen uit de Tweede Wereldoorlog. Er worden daarom specifieke maatregelen genomen om dit gedeelte van het terrein op veilige wijze te saneren. Deze maatregelen bestaan uit:  eerst wordt de bovenste grondlaag op de aanwezigheid van bommen gescand met een radar;  als er geen uitslag op de scanner te zien is, wordt er een laag van zo’n halve meter 40-50 grond afgegraven en dan wordt er opnieuw gescand; dit wordt herhaald tot de gewenste diepte is bereikt;  mocht er een uitslag op de radar te zien zijn, dan wordt de grond handmatig afgegraven om te kijken wat de oorzaak is van de uitslag; het kan bij voorbeeld ook om oud schroot of een verroeste fiets gaan.  wordt er daadwerkelijk een bom gevonden, dan wordt het hele werk direct stilgelegd en de Gemeente gewaarschuwd; die zorgt vervolgens voor de verdere aanpak en schakelt de EOD (Explosieven Opruimingsdienst Defensie) in.

De aannemer moet zo veel mogelijk rekening houden met schoolverkeer. Daarnaast moet het terrein voor de Boni en de Bristol bereikbaar blijven voor klanten en voor de aanlevering van goederen. Als de toegang tot het terrein gesaneerd wordt, zal er ook twee keer in een weekend gewerkt worden. Fasering De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd:  juni: het verdachte terrein aan de voorzijde van de Bristol saneren (ongeveer twee weken) en daarna opnieuw inrichten;  juli: het overige gedeelte van het terrein van de Bristol saneren en herinrichten;  september: terrein voor de Boni saneren en herinrichten. De precieze planning van de werkzaamheden volgt overigens pas na de zomer. Terrein Harry’s Kringloop Eind vorig jaar is het gebouw op het terrein van rondom Harry’s Kringloop gesloopt, met uitzondering van de vloer. Daarna is door de SBNS de grond

rondom de vloer onderzocht. Hierbij is asbest in de grond aangetroffen. Hoewel dit pas vanaf ongeveer 50 cm diepte in de grond is gevonden, zijn uit voorzorg de bouwhekken rondom het terrein blijven staan. Op 11 en 12 juni wordt de grond onder de vloer onderzocht. Omdat ook dit terrein verdacht is voor niet ontplofte vliegtuigbommen, vindt ook hier voorafgaand aan de grondwerkzaamheden detectie van de grond plaats. Betrokken partijen uitvoering De volgende partijen zijn bij de sanering betrokken: SBNS, DuraVermeer, Tauw, en Armaex. De verwachting is dat er tijdens de uitvoering van de werkzaamheden steeds voldoende parkeerruimte beschikbaar blijft, mede omdat er in fasen gewerkt wordt en ook het terrein aan de achterzijde benut kan worden. Er komen borden op het terrein om parkeerders de weg te wijzen. Chris van Schalm van de SBNS is de directievoerder en tijdens de sanering de contactpersoon voor de buurt. U kunt hem bereiken op telefoonnummer 06-53 42 24 11.

Plattegrond van het te saneren gebied.. Foto: SBNS

Transport Het betreft een groot terrein dat ontgraven moet worden, waardoor er ook veel vrachtwagens af en aan zullen rijden: ongeveer 150 vrachtwagens voor de afvoer van grond en 150 vrachtwagens voor de aanvoer. Dat betekent in totaal 600 vrachtwagenbewegingen (naar en van de locatie)! De werkzaamheden vinden gefaseerd plaats en dus de verkeersbelasting ook. Dit zal ongeveer als volgt zijn:  juni: 100 vrachtwagenbewegingen  juli: 100 vrachtwagenbewegingen  in september-oktober: 400 vrachtwagenbewegingen

Lekker eten en drinken op het hoogste puntje van centrum Zwolle de gelagkamer. Daarnaast is het pand heel hoog, maar blijkt het ook op het hoogste puntje in Zwolle te liggen en dat maakt de naam meteen duidelijk. Gelagkamer Hoogh werd in augustus 2008 officieel geopend.’ De Sassenstraat was een bewuste keuze vanwege de klassieke uitstraling en die stijl en allure worden doorgezet met de vernieuwde aankleding binnenkort.

Foto: Toine Poelman Anneke en Patrick Vers, eerlijk en alles huisgemaakt, dat is waar Gelagkamer Hoogh voor staat. Het gastvrije en professionele team staat voor een informele sfeer waarbij de etiquette niet uit het oog verloren wordt. Eten van goede kwaliteit waarvoor je niet te veel betaald, daar staan Patrick en Anneke voor. Een oud Assendorper die in de binnenstad zijn plek gevonden heeft. Door: Annet van Rijssen Het verhaal van Hoogh begint voor Patrick met Café het Beugeltje. Het Beugeltje zit in de historische wijndragerstoren aan de gracht en is door de horecagids uitgeroepen tot café met het mooiste en zonnigste terras van Zwolle. De kroeg bestaat 15 jaar,

waarvan Patrick al 11 jaar als eigenaar fungeert. ‘In 2008 ben ik gaan rondkijken naar uitbreiding. Ik ontgroeide het alleen barman zijn en wilde graag een bar/restaurant waar mensen niet worden weggekeken na sluitingstijd van de keuken. Ik ging de uitdaging aan voor het openen van een restaurant waar je lekker en puur kunt eten, voor een goede prijs en waar je ook nog eens kunt blijven borrelen na het diner.’ Hij liep in de Sassenstraat, de mooiste winkelstraat van Zwolle, tegen het hoekpand aan en was op slag verkocht. ‘De historie is erg mooi, het verhaal blijft leuk om te vertellen. In het pand zat ooit de eerste herberg van Zwolle. Herbergen bestaan uit slaapvertrekken en een eetzaal, die noemen ze

Naast zijn twee zaken zijn Anneke en inmiddels ook zoontje Loeck de grote liefdes van zijn leven. ‘In mei 2009 is Loeck geboren en werd het voor ons handiger om samen het Beugeltje en Hoogh te draaien.’ Anneke is er bij ingestapt en is nu het gastvrije gezicht van Hoogh. ‘We zijn zo’n 5 jaar samen en werken de laatste 3 jaar samen. Het is een warm bad waar ik in ben gestapt.’ vertelt Anneke. ‘Het team is fantastisch, onze medewerkers zorgen dat de sfeer ongedwongen is en we ondertussen kwaliteit kunnen bieden. Het onderscheidend aspect is ook het interieur van de zaak. Je kunt eten aan lage en hoge tafels of gezellig bij ons aan de bar. De vide is een knusse plek voor bijvoorbeeld bedrijfsfeesten, presentaties of bruiloften.’ De synergie tussen de 2 zaken werkt goed, wanneer het zomers op vrijdag, zaterdag of zondagavond boven de 20 graden is verzorgt de keuken van Hoogh een BBQ op het terras van het Beugeltje. Ook kunnen wij Assendorpers vanaf 10 personen thuis een lekker BBQ, buffet of hapjes bezorgd krijgen door Hoogh. Patrick en Anneke zijn betrokken bij de stad en doen actief mee met verschillende evenementen. ‘We zijn betrokken bij de wijnspijs wandeling van zondag 15 juli, samen met 7 collega restau-

rants hier in Zwolle. Je koopt voor 55 euro een strippenkaart en krijgt door de hele binnenstad (en Assendorp) 8 geweldige wijnspijs combinaties. Beter kun je een zondag niet doorbrengen toch?’, vertelt Anneke lachend. ‘Of wat te denken van onze ‘Hoogh zwanger’ actie, waarbij je als vrouw op vertoon van je geboortekaartje binnen 3 maanden na je bevalling gratis een tournedos en glas rode wijn krijgt. Na een strikt dieet van 9 maanden is dat de heerlijkste maaltijd voor een vrouw!’ De social media activiteiten van beide zaken worden door Patrick beheerd. ‘Ik stel mij ook wel voor als zijnde @gelagkamerhoogh of @beugeltjezwolle. Social media is een extra, het is leuk om te doen en het is makkelijk in het onderhouden van contacten of ontvangen van referenties. We gaan dit voor het goeie doel toepassen met een ‘tweetup’ met zoveel mogelijk twitteraars op 14 juli. De Twolle1407 is er om zoveel mogelijk geld op te halen

voor de Vogellanden.’ De Vogellanden is ons als Assendorpers wel bekend en is door het twitter ‘vogeltje’ een leuke link met de avond gezelligheid. René de Heer opent de avond en o.a. de Assendorpse DJ Bert Vonhof zorgt voor het vertier. Uw verslaggever spreekt uit ervaring wanneer zij schrijft; ga er eens eten en laat je verrassen door de sfeer, de bediening, de gastvrijheid en het heerlijke eten! Gelagkamer Hoogh Sassenstraat 3, 038-4217670 info@gelagkamerhoogh.nl Voor ons Assendorpers is er een gratis flesje prosecco wanneer u bij het reserveren voor een diner het codewoord ‘De Assendorper’ gebruikt. Reserveer zo snel mogelijk! Bel 038-4217670 of kijk op www.gelagkamerhoogh.nl

Anneke: “Onze medewerkers zorgen dat de sfeer ongedwongen is.”

Foto: Toine Poelman


Ondernemers

Juni 2012

Foto: Herman Zielhuis

Foto: W.P. Homan

13

Foto: Herman Zielhuis

Hoe oranje was Assendorp? Dat Nederlanders, en zeker Assendorpers, verzot zijn op voetbal was wel duidelijk. Menig straat of huis werd versierd als uiting van voetbalchauvinisme. De oranjekoorts steeg tot grote hoogte. De eerste wedstrijd van ‘ons’ elftal boezemde niet echt vertrouwen in. De tweede wedstrijd maakte de hoop ook niet groter. De derde wedstrijd moest en zou met een goed resultaat gespeeld moeten worden. Gaandeweg de wedstrijd werd de hoop omgeslagen in grote vrees. Vrees werd waarheid… Daags na het Nederlands debacle breekt er een enorme onweersbui los boven Assendorp, ’s avonds rest nog een enkel treurig oranje vlaggetje in de berm. Het mocht niet zo zijn….

Foto: W.P. Homan

Foto: Alex Smit

Foto: W.P. Homan

Kaaspakhuis Є 6,95

Alle soorten Kaas Alle soorten Kaas Kaaspakhuis Kaaspakhuis € 6,95

€ 6,95 Alle soorten kaas Max per kilo Є 6,95

Max per kilo Max per kilo peningstijden Openingstijden Adres Adres oensdag t/m Woensdag zaterdag t/m zaterdag AssendorpersA trsasa en td 9o7rperstraat 97 00 uur tot 17.00 9.00 uur uur tot 17.00 uur Zwolle Zwolle

Openingstijden Woensdag t/m zaterdag 9.00 uur tot 17.00 uur Kaaspakhuis Assendorperstraat 97 Zwolle

VerbouwingsmakelaaR

Goede voornemens? Verantwoord vlees? Stap eens binnen bij Biologische Slagerij Haverkort!

• omgevingsvergunning nodig?

• bouwkundig tekenwerk? • bouwbegeleiding? • verkooptekening? • onafhankelijk bouwadvies? Bel! En ik regel het voor u.

aanbied Het is weer tijd voor 500 gram rundergehakt + 400 gram KRUUTMOES!4 saucijsjes + 100 gram boterhamwo 250 gram grillworst.

Normaal 27.90 Alleen tegen inlevering van deze advert

Karin Mulder VerbouwingsmakelaaR

zorgeloze woningverbetering woningverbeterin g zorgeloze

M 06 10 25 76 41 E info@verbouwingsmakelaar.nl I www.verbouwingsmakelaar.nl

Biologische Slagerij Haverkort Assendorperstraat 49, 8012 DE Zwolle T: (038) 421 69 86 www.slagerijhaverkort.nl

Biologische Slagerij Haverkort Assendorperstraat 49, 8012 DE Zwolle T: (038 421 69 86 www.slagerijhaverkort.nl


14 Donderdag 28 juni Thursty Tunes met Itchy Onze favoriete English bloke Itchy maakt De Singel weer onveilig met dikke funk, soul, mash ups, beats & breaksen een vleugje reggae. Signed, sealed, delivered met een 100% vinylgarantie! Café de Singel, Groot Wezenland 4 Aanvang 22:00 uur gratis entree

Vrijdag 29 juni Popquiz Eureka : De strijd om de Gouden Beugel, Voor de tweede keer zal in Eureka de strijd om de Gouden Beugel plaatsvinden. Weet jij alles (of denk jij alles te weten) van de pophistorie? Doe dan vanavond mee aan Eureka’s Popquiz. Op een originele en ludieke wijze zal jouw kennis van de pophistorie getest worden. Met uiteindelijk voor slechts één persoon de felbegeerde Gouden Beugel als de ultieme beloning! Eureka, Assendorperplein 9 Aanvang: 22:00 uur • Entree: gratis

Zaterdag 30 juni Open dag Workshops, open ateliers, informatie, demo’s Doas Culturele Broedplaats, Mimosastraat 1, 12:00-17:00 uur Pauluz & Ome Funk Wie kent Pauluz tegenwoordig niet? Plato-onderbaas, 50% van Sjemig Soundsystem en verantwoordelijk voor dikke feesten zoals Sabotage, Blizzurd en Hiphop Hooray. Vanavond komt hij samen met Ome Funk bij ons een fijne eclectische set doen. Café de Singel, Groot Wezenland 4 Aanvang 22:00 uur gratis entree

Culturele agenda muziektent speelt, kun je in Eureka een lekkere pannenkoek halen. Met liefde gebakkendoor (pannen)koekenbakker Ed. Eureka, Assendorperplein 9 Aanvang: 14.00 uur, Kosten voor een pannenkoek: €2,50

Vrijdag 20 juli Assendorper Disco Wim en Alexander draaien de mooiste muziek om op te swingen. Wijkcentrum de Enk, Enkstraat 67 Aanvang: 20:30 uur, Gratis toegang

Zondag 22 juli Dancetour Zwolle Park de Wezenlanden is het decor voor het grootste jongeren evenement van het land: Dancetour, met Laidback Luke, Sidney Samson, R3hab, Marco V, Roog, DJ Yade en DJ Knock Out. Park de Wezenlanden 13.00 - 22.00 uur. Gratis toegang

Maandag 6 augustus Jamsessie Iedere eerste maandag van de maand jamsessie in Eureka. Alle instrumenten zijn van harte welkom! Eureka, Assendorperplein 9 Aanvang: 21.00 uur, Entree: gratis

Zondag 2 september Smaak van Zwolle Op de Streekmarkt Smaak van Zwolle kunt u zelf proeven en genieten van alle lekkers dat onze streek te bieden heeft. Doepark Nooterhof, Goertjesweg 11:00-17:00 uur Toegang gratis

Zondag 9 september Maandag 2 juli Jamsessie Iedere eerste maandag van de maand jamsessie in Eureka. Alle instrumenten zijn van harte welkom! Eureka, Assendorperplein 9 Aanvang: 21.00 uur, Entree: gratis.

Zondag 8 juli Muziek in de Tent/Pannenkoeken van Ed Terwijl Carmen Hovestad in de

Open trekzakfestival Het hele park staat in het teken van de Trekzak (trekharmonica). Tijdens de dag vinden er diverse workshops plaats en natuurlijk zijn er ook verschillende optredens. Kom luisteren, spelen, genieten, je verbazen of gewoon kijken. Als u zelf trekzak speelt, kunt u zich inschrijven voor een van de vele workshops. En kom anders gewoon luisteren en genieten van de muziek. Doepark Nooterhof, Goertjesweg 10:30 – 17:00 uur

Juni 2012

Zomers concert in Park de Weezenlanden Woe- t/m zaterdag Eetcafé Voor de rest is er van woensdag tot en met zaterdag eetcafé vanaf half 7. Prijs voor een driegangenmaaltijd: €7,50. Iedere woensdag vegetarisch eetcafé. Eureka, Assendorperplein 9

App met fiets-, wandel- en vaarroutes

Festivals en Zwolle Grimmstad Zwolle staat dit jaar bol van cultuur, muziek, theater en culinaire verrassingen. Door Hennie van Schenkhof Zwolle Grimmstad Dit jaar is het tweehonderd jaar geleden dat de Gebroeders Grimm hun sprookjes optekenden uit de monden van de vele verhalenvertellers die Europa toen nog rijk was. Om het tweehonderd jarig bestaan te vieren heeft Zwolle besloten de stad vervolgens om te toveren tot Grimmstad. Het hele jaar door zullen er activiteiten plaatsvinden die in het teken staan van sprookjes. De hele stad zal gonzen van de Grimmverhalen. www.zwollegrimmstad.nl Zwolle viert de zomer Park De Wezenlanden op 25 augustus Optredens van onder andere Alain Clark, Di-rect, Gers Pardoel, Ilse De Lange, Krystl, Racoon, Van Velzen en Xander de Buisonjé Op zaterdag 25 augustus sluit RTL de zomer op spectaculaire en muzikale wijze af met een groots concert, het ‘RTL Viert De Zomer Concert’. Stadsfestival Zwolle van 1 t/m 8 september In 2011 heeft de laatste editie van Festival ZwArt plaatsgevonden. Deze zomer gaat Zwolle kennis maken met een nieuw evenement, het Stadsfestival. Organisatoren van onder meer het Thorbeckegrachtfestival, Festival ZwArt en mogelijk studentenintroductie de GRASweek bundelden de krachten in de culturele week. Zwollenaren Niek van der Sprong en Sander Dol tekenen voor de organisatie. Ook theater De Spiegel heeft bij dit initiatief aangehaakt.

RTL Viert De Zomer Concert Op zaterdag 25 augustus zal Park de Weezenlanden het terrein zijn voor een muzikaal evenement waar RTL de zomer mee afsluit. Deze dag zullen Nederlandse artiesten onze wijk bevolken. Door: Sabine Boschman Voor de tweede maal organiseert RTL het evenement “RTL Viert de Zomer Concert”. Na het succes van de vorige editie wordt ditmaal Zwolle aangedaan. “De vorige editie in 2009 had een andere insteek, ditmaal is de opzet grootser en als dit een succes lijkt te zijn kijken we of hier een jaarlijks terugkerend evenement van te maken is. Omdat er al veel evenementen in de randstad plaatsvinden hebben we bewust gekozen om dit buiten de randstad te organiseren maar wel op een centrale plek en zo zijn we bij Zwolle uitgekomen.” Park de Weezenlanden wordt speciaal voor deze gelegenheid omgebouwd tot een zomerse concertlocatie waar naast het grote podium met negen van Nederlands beste artiesten ook een uitgebreid aanbod aan eten en drinken te vinden is. Artiesten De middag zal worden geopend door zangeres Krystl. Daarna volgen optredens van Alain Clark, Gers Pardoel, Xander de Buisonjé, Van Velzen, Ilse De Lange, Racoon en Di-rect. De avond zal spectaculair worden afgesloten met een optreden van Bløf en met vuurwerk. Tussen de optredens door klinken de zomerse klanken van een DJ en de presentatie is in handen van John Williams. Racoon

Foto: Mirjam Blok

Kaarten Kaarten voor dit evenement kosten € 25,- en zijn vanaf vrijdag 20 april 2012 verkrijgbaar via www.rtlviertdezomerconcert.nl en alle Primera winkels. Ook zijn er kaarten aan de kassa te koop op de dag zelf, tenzij het evenement voordien uitverkocht is. Voor vragen, reacties en opmerkingen kun je terecht op de Facebookpagina van Rtl Viert De Zomer Concert. De Assendorper zal deze dag aanwezig zijn om verslag te leggen van dit muzikale evenement in onze eigen wijk.

Het college van burgemeester en wethouders heeft bekend gemaakt dat het de komende vier jaar 80.000 euro bijdraagt aan de totstandkoming van het festijn. Volgens wethouder van cultuur Nelleke Vedelaar vormen de losse evenementen één nieuwe stichting. “Die krijgt dan vier jaar de tijd om zich te bewijzen. We gaan wel letten op kwaliteit en op bereik.” Het Stadsfestival is een achtdaags festival voor muziek en theater, wat zich afspeelt in en om de stadsgrachten van Zwolle met als spetterende finale het Thorbeckegracht Concert! Het programma wordt verdeeld in twee categorieën; ‘Op het Water’ maken bezoekers gebruik van bootjes om één van de verschillende routes te volgen en ‘Langs de Kade’ kunnen voorstellingen te voet worden bezocht. Nieuw ontwikkelde App: ‘Het mooiste van Noordwest’. De 20 mooiste fiets-, wandel en vaarroutes

Een huis met een rijke traditie van verkondigen, wonen, bidden, vieren en studeren. Tot op de dag van vandaag een bewoond huis én een vrijplaats voor moderne mensen om te studeren, te bezinnen en te vieren. Bewoners en medewerkers laten u graag zien wat zij in en om klooster en kerk organiseren. Vieringen Dominicanenkerk zaterdag 18.30 u zondag  10.00 u

Hadass en Rebecca’ Een sfeervolle voorstelling in de binnentuin van het klooster.

Vieringen door de week Woensdag en vrijdag om 9.00 uur Eucharistieviering in de dagkapel. Vrijdag om 19.00 uur gezongen vespers in het koorgedeelte van de kerk

MAJEM (Hebreeuws voor water) laat het verhaal, muziek en beeld samenstromen en versmelten tot een vloeiende en boeiende voorstelling in de binnentuin, voor volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar. Joodse feesten en beelden staan centraal. De viool vertolkt de stem van de Joodse ziel.

Openingstijden kerk en kerkwinkel di t/m vr 13.30 – 16.30 u za 13.00 – 16.30 u Rondleiding kerk en klooster Iedere 1e zaterdag van de maand om 14.00 uur (m.u.v. januari). Opgave niet nodig. Kosten € 2,50 pp, kinderen gratis. Groepen op afspraak

‘Hadass en Rebecca ’is een verhaal over een hechte vriendschap tussen twee meisjes, opgroeiend in de joodse wereld aan het begin van de vorige eeuw. De twee meisjes zoeken hun eigen weg waarbij hun vriendschap op de proef wordt gesteld. Uitvoering Majem: Janna van der Berg (verhaal) Maaike Gerritsen (viool) Elza Visser (pop) Donderdag 21 juni om 20.00 uur. Kosten € 10,-

Summerschool “MEESTER ECKHART” in de Elzas Eckhart ‘leeft’! Het denken van deze grote middeleeuwse dominicaan, theoloog en mysticus is oorspronkelijk, modern en verrassend actueel: Eckhart ‘leeft’! Dit is een goede reden voor het Thomashuis om nogmaals een zomerweek rond Meester Eckhart in de Elzas te organiseren. Het programma van deze week biedt een combinatie van inleidingen, gesprek, bezinning en natuur- en culturele excursies naar o.a. Museum Unterlinden in Colmar, kathedraal in Straatsburg. Rijnlandse mystiek Eckhart heeft een belangrijk deel van zijn leven in het Rijnland gewerkt en gepreekt, ondermeer in Straatsburg. We hebben daarom gekozen voor verblijf in het berghuis ‘Le promontoire’ bij Selestat, in de prachtige omgeving van de Elzas en de Vogezen.

Zaterdag 25 augustus tot zaterdag 1 september 2012. Begeleiding Chris Doude van Troostwijk (Theoloog en filosoof) en Lida van Dijk . Nadere informatie en kennismaking: vrijdagavond 8 juni om 19.30 uur. Zalenverhuur De ruimtes in het Dominicanenklooster stralen elk een eigen sfeer uit. Een ideale plek om in alle rust en in een specifieke sfeer te vergaderen of een cursus te geven. Informatie over de mogelijkheden is te vinden op onze website. Kerk en kerkwinkel Tijdens openingstijden kunt u hier terecht voor: een stiltemoment, het opsteken van een kaarsje, een gesprek en informatie over de vele activiteiten in kerk en klooster. Vragen over het monument, kerkelijke vieringen en het kloosterleven en voor het kopen van religieuze artikelen zoals rozenkransen, iconen, kruisjes, ansichtkaarten enz.


Junior/senior

Juni 2012

Kinderen in Assendorp over vakantie Door Masja van Acquoy

15

Boekidee

vanaf 5 jaar:

1001 dingen zoeken op vakantie uitgever: Usborne Dit boek heet niet voor niets 1001 dingen zoeken, want dat is wat je moet doen in dit boek. Kijken, zoeken en tellen. Op elke pagina staan mooie tekeningen waarop heel veel te zien is. Je kijkt je ogen uit. Ook staan er opdrachten wat je moet zoeken en hoeveel. Allemaal met het thema vakantie. Kun jij alles vinden?

Nathalie 8 jaar Ik weet eigenlijk nog niet of ik op vakantie ga. Als ik mocht kiezen gaan we naar Italië. Na de vakantie ga ik weer graag naar school, maar ik zou ook nog wel langer vakantie willen, want school mis ik niet echt. Ik speel graag met mijn zussen, fietsen vinden we erg leuk. Ik hou van lekker weer en van de zee en het strand. Ik ben wel eens met het vliegtuig naar Israël geweest, daar woont mijn opa.In de vakantie mag ik later naar bed, dat is leuk.

Tijn 9 jaar: In juli ga ik voor een jaar naar Indonesië, samen met mijn ouders en broer en zus. Mijn vader gaat daar werken. Ik vind het echt heel cool, ook wel een beetje spannend. Vooral het daar naar school gaan, ze hebben er 2 talen. Gelukkig komt Sinterklaas daar wel, dat heb ik gezien op een youtube filmpje over de school. Mijn vriendjes ga ik echt wel missen, dat is het enige wat ik minder eraan vind. Oh ja en misschien dat er veel dieren in de tuin zitten. Ik heb nog nooit gevlogen, dus dat vind ik wel spannend. In een vliegtuig heeft wel iedereen zijn eigen tv. Niet zoveel mensen hebben dit gedaan en ik straks wel, dat is wel erg vet. Gijs 7 jaar en broer Jos 10 jaar Vakantie en school, eigenlijk is het alle twee even leuk. Als je altijd vakantie zou hebben is het ook niet leuk meer. Het meeste missen we onze vrienden. Dit jaar gaan we zeker naar Frankrijk en misschien wel naar Engeland. Daar zijn we al vaker geweest. We gaan dan naar een camping, niet steeds dezelfde. Het eten lijkt wel op dat in Nederland. Mijn vader eet daar slakken, wij niet hoor, want dat is echt vies. Het is lekker om een beetje uit te rusten in de vakantie. Uitslapen doet Jos niet aan, daar hou ik niet van. Beide heren gaan graag veel voetballen in de vakantie.

Weet jij waar dit is??

Deze foto is genomen ergens in Assendorp. Maar waar? Weet jij waar, laat het ons weten. Wie weet win jij dan

wel een leuke prijs! Mail je antwoord naar: redactie@deassendorper.nu Zet je naam en leeftijd erbij.

Door: Masja van Acquoy

Maak je eigen kunstwerk Lekker aan de slag in de zomervakantie. Nodig:  Houten plaat of stuk dik karton  Afplaktape  Verf Je maakt dit kunstwerk op een houten plaatje (ongeveer 30 x 30 cm). Plak met afplaktape kriskras wat strepen of figuren op de ondergrond. Schilder de rest van het plaatje in met verschillende kleuren. Je kunt ook wat glitters op de nog natte verf strooien. Haal heel voorzicht de tape eraf, laat het nu goed drogen en klaar is je eigen kunstwerk. Je kunt er ook nog een laagje lak over doen. Plak achterop een haakje en versier je eigen kamer met kunst!

Dagboek van Norbert Een dubbele blije spagaat, zo zou ik de laatste maand mijn gevoel benoemen. Het is namelijk fijn weer hier te zijn bij mijn schat en onze kinderen maar ik mis Lana en Aisha tegelijkertijd. Ik heb ontzettend veel leuke, lieve reacties en goede tips gekregen om met zijn allen verder als stichting te kunnen groeien. We hebben met onze

vrijwilligers een hoop werk verzet en stappen vooruit gemaakt. Ik ben blij met de nieuwe vrijwilligers die de laatste maanden erbij zijn gekomen en zich al inzetten voor de kinderen in India. We mochten bij de beursvloer Zwolle deelnemen, waar weer nieuwe contacten zijn ontstaan en we mogen een veiling bij de Nooterhof organiseren. We stonden als stichting met onze kraam bij de Wereld Tai Chi dag en op het bevrijdingsfestival Zwolle. Het Greydanus college heeft met 14 jonge leerlingen onder begeleiding van kunstenares Jacomijn Schellevis en lerares Ilse Jager items gemaakt die we op de markten gaan verkopen. Het Carolus Clusius College heeft met living statues in de binnenstad gestaan. Ook waren we bij het Windesheim lustrum aanwezig. Daarnaast verrasten mensen ons om hun eigen verjaardagsfeest aan onze stichting te koppelen. Ook hebben we weer opnieuw hulpmiddelen mogen ontvangen. Rolstoelen, rollators, krukken, looprekken enz. Ik kan iedereen wel blijven bedanken omdat er zoveel positiefs gebeurt. Door

de donaties, markten en persoonlijke initiatieven is het startbedrag voor de bouw bij elkaar gekomen. We werken verder zodat we aan het einde van het jaar, wanneer de bouw afgerond is, de kinderen welkom mogen heten. Daar is nog veel voor nodig maar ik heb er alle vertrouwen in dat ons allen dat gaat lukken. Ik heb de eerste twee weken

relatief weinig gedaan omdat ik even tot rust moest komen om bepaalde ervaringen een plek te geven. En dat duurde even omdat de bedreigingen en alle verhoren en de intensieve zorg van Lana me niet in de koude kleren is gaan zitten. Ik ben dankzij de ervaringen alleen maar strijdbaarder geworden maar ook iets minder naïef.

Inmiddels heb ik al weer twee werkweken achter de rug bij N.S. en ook daar zijn de reacties op hoe wij als stichting bezig zijn, fantastisch. Drie kinderen worden voor vijf jaren gesponsord door collega`s en de N.S. Ook via collega`s krijgen we hulpmiddelen en verzorgingsmaterialen. Samen met alle vrijwilligers danken we iedereen want zonder jullie waren we niet al aan het bouwen. Als het eindelijk doorgaat komen Lana en Aisha zaterdag 16 juni eindelijk op het ziekenhuisterrein te wonen en dan hang ik de vlag uit..


16

Juni 2012

Veelzijdige kunstmarkt met veel om mee te doen

Mont Martre: interactief kunstzinnig samenzijn

Foto: W.P. Homan Een portret in viervoud. Het Assendorperplein was zaterdagmiddag 9 juni even Mont Martre, als afsluiter van de Week van de Amateurkunst (WAK). Het was op het plein en in De Enk een bont geheel van kunst en cultuur in allerlei vormen. Muzikanten, dansers, jonge acrobaten en een columnist die allen een podium kregen en daar, in de meeste gevallen, zichtbaar van genoten. En er was een kunstmarkt. Door: Marion Goosen Twee enthousiaste jonge presentoren, die zich aan het publiek voorstelden als Wietse en Trudy, vertelden geanimeerd over de inhoud van Mont Martre. Een treurige grijze lucht trok over het Assendorperplein. Een kleine club mensen had zich dicht voor het podium van de muziektent geschaard, alsof ze opgewarmd wilden worden door de eerste act. Sluitingen van jassen werden verder dichtgesnoerd. Er verschenen zeven jonge jongens op het podium, The Primary Square Company. De meeste bandleden zijn net een jaar van de Jenapleinschool af. ‘Sunday rain is falling’, zong de zanger van met warme, zuivere stem. Een lichte verbazing bij sommige toeschouwers, ook bij mij. Wat een stem had die jongen! Een mix van funk, soul en jazz in de vroege middag.

Foto: Mirjam Blok ‘Ik kan niet schilderen,’ was geen excuus.

Veelzijdige kunst Voorzichtig verspreidden zich steeds meer mensen over de tientallen kraampjes op het Assendorperplein. Er waren (amateur)kunstenaars met bij voorbeeld schilderijen in olieverf met dieren en wezens in felle kleuren met zwarte omlijningen, gedetailleerde ingekleurde pennentekeningetjes waar úren werk in zit, aquarellen van vrouwen zonder gezicht in mooie kledij, en professioneel en bijzonder uitziend handwerk (van het Zwols handwerkcafé). Iedereen had wel een leuk verhaal bij zijn of haar werk. Meedoen Je kon niet alleen kijken naar kunst, je kon ook interactief deelnemen. Zo

kon je jezelf schilderen op een doek bij de ‘Rattenvanger van Zwolle’, links op het doek een man met fluit. Daarachter kwam een rij gelokte mensen zoals het bijna gelijknamige sprookje van Grimm. ‘Ik kan niet schilderen,’ was geen excuus en vervolgens kreeg ik een kwast in mijn handen gedrukt. Aarzelend tekende ik iets dat leek op een poppetje met een oranje handtas en schrijfblok. De vier jonge mensen van de Avierkoerier maakten met elkaar een portret van wie maar wilde poseren. Mijn dochter van drie, bij de ‘buren’ geschminkt als paarse poes, deed een zoek-me-dan-spelletje met de kunstenaars. Steeds als ze opkeken van hun A-4 dook ze even weg. We mochten uiteindelijk vijf (in plaats van vier) te-

Foto: Mirjam Blok

keningen mee naar huis nemen. Schuin aan de overkant konden kinderen en volwassenen een eigen animatiefilmpje maken van kleipoppetjes. Veel kinderen en jongeren maakten daarvan gretig gebruik. Een jongetje van een jaar of acht met een bal had een zwarte zwaan en een slang gemaakt. Bij elke kleine verandering maakte de kunstenares een foto. De zwaan overleefde het niet en werd gewurgd door de slang. Dan was er ook nog een circuswerkplaats van Pavarini (zij traden later die middag ook op). In het begin opvallend leeg, en toch, hier en daar durfden mensen een diabolo te werpen of het koord te betreden. Columns en muffins Peperbuscolumnist Ronald Kamps had zijn mand meegenomen met schrijfsels over zijn dagelijks leven. Hij las deze voor in de Muziektent. Er was een handvol aanwezigen, onder wie ikzelf, en we mochten allemaal een column uitkiezen. Op het plein voor ons werd in een kring gevolksdanst. Een paar kinderen en volwassenen in klederdracht en felrode lakregenjas en dito hoedje staken af bij de rest. Ze zijn van de volksdansvereniging Ralda uit Raalte. Na hun echte optreden kwamen er nog een vrolijk vrouwenkoor, pittige flamencodansers en stijlvolle saxofoonspelers. Allemaal cursisten van De Muzerie. Tijdens de flamenco

regende het even. De vrouwen stampten de regen weg en het werd nog een vrolijke middag. Ongeveer halverwege de middag ging ik samen met mijn kinderen muffins versieren in De Enk. Twee jonge meiden van een jaar of vijftien hadden meer oog voor hun smartphones dan voor de muffins. Gelukkig was de jongen in hun gezelschap wel erg actief en werd het cakeje erg lekker, vol rood marsepein en sterretjes. Indrukwekkende slotact Rond kwart over vier waren de microfoons al ingepakt, maar dat hinderde presentator Wietse niet. Hij riep iedereen op om naar de gymzaal te komen voor het jeugdcircus Pavarini. Op weg naar de gymzaal bovenin De Enk zag ik een muzikant van de akoestische band Flimsy zijn instrument per bakfiets afvoeren. De EK-wedstrijd Nederland-Denemarken zou spoedig beginnen; jammer dat hierdoor niet iedereen het jeugdcircus Pavarini meer heeft kunnen zien. Wat een indrukwekkende afsluiter! Ruim tien kinderen en jongeren - ik raakte al snel de tel kwijt, want ze kwamen steeds recht op en af. Ze toonden een supermooi sprookjespotpourri doorspekt met spannende circusacts. Een kabouter op stelten, wolven in de trapeze en kikkers aan de rekstok en nog veel meer. In de gymzaal een paar rijen enthousiaste ouders, broertjes, zusjes en andere fans. Na afloop bleek Assendorp Martre leeg te zijn, alle kunst was nagenoeg ingepakt. Van relatieve drukte naar rust en stilte voor de storm...

Foto: Mirjam Blok

Foto: Ad van Halem

Parkpret 2012 Het was een zondag zoals een zondag moet zijn, zonnig en vooral zeer ontspannen. Onder het lommerrijke loofhout was Parkpret in Park Eekhout met recht de ultieme besteding van een vrije zondag. Met optredens van Musicalkoor Konstantijn, Koor de Vuurvogel en de band Harvest was er ook op cultureel gebied het nodige te genieten.

Foto: Ad van Halem

Foto: Ad van Halem

Foto: Toine Poelmam

Foto: Ad van Halem

Profile for DeAssendorper

de-assendorper-juni-2012  

de-assendorper-juni-2012  

Advertisement