{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1

4 Jeruzalemkerk in de verkoop

5 Bewoners van de maand

13

8-9 Thema: goede voornemens

Prijsvraag op de kinderpagina

Jaargang 13, nummer 1 Januari 2011

Deze maand: Assendorp merkt voorlopig weinig van bezuinigingen

Opgeven is geen optie

Gemeentebezuinigingen en Assendorp De wereldwijde economische crisis heeft ook zijn weerslag op de overheidsfinanciën. De bezuinigingen die door het Rijk onder leiding van Rutte aan de gemeenten worden opgelegd, zullen in 2011 tot de eerste voelbare maatregelen leiden. De gemeente Zwolle heeft in het afgelopen jaar op een rijtje gezet hoe het met de bezuinigingen om wil gaan, en in de nieuwe begroting heeft dat zijn weerslag gekregen. Aanleiding om te bekijken of voor Assendorp al concrete gevolgen zijn te benoemen.

Cafe de Singel combineert zondag 30 januari entertainment met een goed doel. De band Are you a lion treedt op. De entree is gratis, maar er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd voor l’Alpe d’HuZes. Deze stichting heeft als doel zoveel mogelijk geld in te zamelen voor de strijd tegen kanker.

Door Daryl Scarse

Door: Angenieta Klinge

Dat bezuinigingen nodig zijn had de gemeente Zwolle al in 2009 vastgesteld. De economische recessie betekende voor de gemeente dat woningbouwprojecten minder zouden opleveren dan verwacht. Daar bovenop kwam de korting op het Gemeentefonds die door het kabinet en de Tweede Kamer naar aanleiding van diezelfde economische recessie werd voorbereid. Het Gemeentefonds is de Rijksbijdrage aan de gemeente en vormt een belangrijk deel van de inkomsten van de gemeente. Deze dubbele vermindering van inkomsten moest wel tot bezuinigin-

Foto: Angenieta Klinge Ondanks de landelijke bezuinigingen wordt de Van Karnebeekstraat nog steeds omgevormd tot fietsstraat.

Voordelige Inktjetcartridges 10% korting bij recycling Kleurenkopieën A4 0,60 per stuk

gen leiden.In de in februari 2010 uitgekomen Rapportage Bezuinigingsoperatie vier plus vier werd voorgesteld hoe hiermee om te gaan. Gekozen werd om structureel vier miljoen euro te besparen, daarnaast vier miljoen euro te besparen zodat de nieuwe raad ruimte heeft voor nieuw beleid, en opties voor nog eens twee miljoen euro open te houden. Het totaal van tien miljoen is een realistische inschatting, die bij tegenvallers, bijvoorbeeld op het Gemeentefonds, nog hoger kan uitvallen. In de Rapportage wordt al per beleidsveld uitgesplitst wat de bezuinigingen zullen zijn. Enerzijds wordt er in de gemeentelijke organisatie gesneden en wordt gekeken naar inkomstenverhoging. Maar daarnaast moet alles waar de gemeente zich mee bezighoudt inleveren. Van welzijn tot en met sport, en van brandweer tot en met groenbeheer. De concrete gevolgen hiervan worden nu in de Programmabegroting 2011 zichtbaar. In deze begroting voor het nieuwe jaar zijn de bezuinigingen voor het eerst concreet geworden.

lees verder op pagina 10…

op zoek naar een school  voor uw zoon of dochter?

Meander Uitvaarten uitvaartonderneming van Marjon Klaassen kleinschalig uitvaartcentrum in Assendorp

inloopavond elke 1e maandag van de maand 19.00 - 20.30 uur dag en nacht bereikbaar op 038 453 63 20 Zonnebloemstraat 31, Zwolle www.meanderuitvaarten.nl

CBS Het Mozaïek 80 jaar in Assendorp kom eens een kijkje nemen u bent van harte welkom! www.het-mozaiek.nl 038 4219583

De werving is een initiatief van Frank Nijkamp. Hij gaat op 9 juni zo vaak mogelijk de l’Alpe d’Huez opfietsen. Aanleiding voor dit initiatief is de tevergeefse strijd van de Assendorpse Irmgard Litjens. Zij overleed deze winter op vierendertig jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. Frank draait voor en na het optreden voor elke donatie een verzoeknummer. Kijk voor meer informatie over l’Alpe d’Huzes op www.opgevenisgeenoptie.nl. De band Are you a lion speelt sfeervolle muziek tot het moment dat de remmen los gaan en de muziek overgaat in stevige rock. Inspiratiebronnen zijn bands als onder andere 16 Horsepower, Neil Young en Bob Dylan.


2

Januari 2011

Voorwoord

Colofon

Een nieuw jaar, nieuwe kansen! Via deze weg willen wij, het team van de Assendorper u allen een zeer gelukkig 2011 wensen. Officieel mag het na 6 januari niet meer, maar ik wil het niet ongemerkt voorbij laten gaan. Net als het afgelopen jaar, 2010. Het was het jaar waarin de wijkkrant weer nieuw leven ingeblazen kreeg. Het jaar van onze landelijke bekendheid voor één dag. Het jaar van vele leuke en minder leuke gebeurtenissen in de wijk. Via deze weg ik wil ik u vast bedanken voor het lezen van de krant en insturen van alle leuke ideeën! Blijft u dat vooral doen in 2011, wij garanderen niemand dat iets geplaatst wordt, maar keuze uit verschillende onderwerpen is veel makkelijker, zo is er afgelopen jaar bijvoorbeeld een reisverslag binnen gekomen van Ulricht Theis of de In Memoriam van Otto Metselaar. Wij gaan zeker ook dit jaar weer een onafhankelijke en onpartijdige krant maken. We zitten nu wel in de donkere

maanden van het jaar, januari/februari. Het is koud buiten, de kerstverlichting is weg, het zijn saaie tijden. Maar januari is wel de maand van de goede voornemens, dus waarschijnlijk gaat u na het lezen van de krant weer naar de sportschool? Wij hebben voor u meerdere wijkbewoners gevraagd naar hun goeie voornemens! Daarnaast hebben wij net als u allen ook genoten van het winterse weer, de sneeuw, het ijs en de mooie plaatjes. Natuurlijk hebben we die plaatjes ook opgenomen in de krant. Ik wil u nog wel vragen ons te helpen voor februari met het thema; grote schoonmaak. Bent u bezig met een grote schoonmaak (nieuwe baan, nieuw huis of een grote verbouwing) of zit er één aan te komen? Laat het ons weten, dan komen wij graag een keer bij u langs! Annet van Rijssen Redactiecoördinator wijkkrant de Assendorper

De Assendorper is een uitgave van Stichting Wijkkrant de Assendorper en wordt gratis huis-aan-huis verspreid in Oud-Assendorp, NieuwAssendorp, Pierik, Stationswijk, Groot Wezenland, Hanzeland en De Geren. Zij is tevens af te halen bij enkele Zwolse wijkcentra, de bibliotheek in de Diezerstraat en op diverse andere plekken. De redactie en het bestuur van deze krant bestaan uitsluitend uit vrijwilligers.

Open dag in nieuwe Enk Door: Annet van Rijssen Op 8 januari 2011 was de open dag van buurtcentrum de Enk. De hele dag stonden er stands van verschillende stichtingen en organisaties uit Assendorp. Denk hierbij aan de Vrienden van Assendorp, de volleyballers van de vrijdagavond, de organisatie van Koninginnedag en gymnastiekvereniging Kwiek en Lenig. Er was voor wat achtergrondinformatie en een kennismaking ook een afvaardiging voor een fotografie cursus, Wijz en de CJG. De ochtend begon met een optreden van de gymnastiekdames, daarna ging het verder met een uurtje buikdansen. Het paaldansen kwam aan bod, de salsa, de Argentijnse Tango en de Zumba. Niet

Redactie adres Enkstraat 67 8012 VA Zwolle 038-4233000 mail: redactie@deassendorper.nu Klachten met betrekking tot de bezorging kunt u melden via: bezorging@deassendorper.nu Hoofd- en eindredactie Annet van Rijssen, Angenieta Klinge

alleen om naar te kijken, maar ook om mee te doen! Het publiek schudde de buiken, hing in de palen en begon te zweten op de verschillende Zumbapassen. Al met een al een zeer geslaagde en interactieve middag. De open dag werd afgesloten met een band en een DJ. Foto’s: Angenieta Klinge

Verenigingen/clubs Er zijn verschillende clubs die hun repetities, cursusavonden en sportactiviteiten in de Enk houden. Voor meer informatie, tel. 038 - 42 163 31

Enkstraat 67 8012 VA Zwolle tel: 038-4216331 mail: mfc.de.enk@hetnet.nl

Openingstijden: Maandag t/m vrijdag 8:45 uur - 00:00 uur Stichting WijZ Deze stichting organiseert vele activiteiten in de Enk. Zie pagina 14.

STRIP

Voor meer informatie tel. 038 - 42 159 09

Redactie Masja van Acquoy , Tineke Bloem, Mirjam Blok, Mona-May Boelm, Arvid Boschman, Astrid Bosman, Kees Canters, Rob van Elburg, Jelly Hiemstra, Angenieta Klinge, Emiel Löhr, Frank Maurits, Paula Muller, Toine Poelman, Annet Van Rijssen, Daryl Scarse, Aukje Schonewille, Niels van der Touw, Guido Verbeek, Esther Vink Strip Marieke Brouwer Vormgeving Sabine Boschman, Jeroen Donker, Marleen Kramer, Dennis Voorhuis

Kinderopvang Doomijn Peuterspeelzaal maandag t/m vrijdag van 8:45 uur - 11:45 uur Buitenschoolse opvang Maandag 8:45 uur tot 17:45 uur Dinsdag 8:45 uur tot 14:45 uur Donderdag 8:45 uur tot 17:45 uur Vrijdag 8:30 uur tot 11:30 uur

Oplage: 7.000 exemplaren Frequentie: 12 x per jaar Druk- en zetfouten voorbehouden

Bezorging Dianne Olthof

U kunt met de servicelijn bellen als u vragen, klachten of meldingen heeft over de openbare buitenruimte. Daarbij kan het bijvoorbeeld gaan over zaken als losliggende of verzakte stoeptegels, omgevallen bomen of overhangende takken, beschadigde of vernielde speeltoestellen, overmatig onkruid of niet werkende verlichting. Bereikbaar op werkdagen van 8:30 - 16:30 uur. Wijkbeheerder Assendorp Tom Horstman (telefoon: 14038) Wijkmanager Assendorp Suzanne Douwsma (telefoon: 14038) Wijkwethouder Erik Dannenberg (telefoon: 14038) Wijkagent Jan Witte (telefoon: 0900-8844) inloopspreekuur: Woensdag 9:30 uur - 11:00 uur (Fresiastraat 25)

Marieke Brouwer

Advertenties Elmer Bakker, Karin Mulder Druk F.D. Hoekstra Boom, Emmeloord Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen voor publicatie zonder toestemming van de uitgever. De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden stukken te weigeren of in te korten. De mening van de columnist is niet noodzakelijk de mening van de krant. Datum volgende editie 23 februari 2011 Uiterste inleverdatum kopij: 3 februari 2011 Ingezonden stukken dienen met naamen contactgegevens ondertekend te zijn en kunnen worden verzonden aan bovenstaand redactieadres of via e-mail aan: redactie@deassendorper.nu

Internet: www.deassendorper.nu


3

Nieuws

Januari 2011

Leefsfeer in wijk verbeterd sinds opening Pierikhuis

Pierikhuis voor heel Assendorp Dankzij de komst van het Pierikhuis aan de Fresiastraat 55, nu drie jaar geleden, is de leefsfeer van de wijk Pierik aanzienlijk verbeterd. Dat constateert de spreekuurhouder van stichting De Kern voor deze locatie, Jan Popma. Het aantal incidenten met hangjongeren in de wijk is resoluut gedaald. Door: Guido Verbeek Debet aan deze positieve ontwikkeling in de Pierik is de samenbundeling van vier maatschappelijke hulporganisaties in het Pierikhuis. Naast De Kern zijn dat Travers en de politie. Travers is een regionaal opererende maatschappelijke onderneming, die actief is op het gebied van welzijn, sociale contacten, participatie, kinderopvang en ontwikkeling. Verder is aanwezig de Regiopolitie IJsselland in de persoon van wijkagent Jan Witte. Dan is er ook nog de woningbouwvereniging SWZ voor vragen van bewoners over huisvesting en verhuur van het Pierikhuis. Laagdrempelig De Kern Maatschappelijke Dienstverlening is een laagdrempelige organisatie, die hulp biedt bij psychosociale, materiële en sociaal-juridische problemen. De Kern stelt zich ten doel de zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie van mensen te bevorderen en hun probleemoplossend vermogen te vergroten. De Kern richt zich vooral op mensen die in dat opzicht het meest kwetsbaar zijn. Popma is van mening dat De Kern voorziet in een behoefte van bewoners in Assendorp: ‘Ze zeggen

niet meteen dat ze blij zijn om ons te zien. Maar ik heb het gevoel dat ze onze hulp waarderen.’ Dit doet De Kern onder andere door het het houden van een open spreekuur in het Pierikhuis, elke woensdagochtend van negen tot half elf. Iedereen uit de wijk Assendorp kan zich aanmelden voor maatschappelijke hulp. Een greep

Foto: Guido Verbeek

Ô eÊwon ingbouwD verenigingenÊh oudenÊ nuÊr ekeningÊ metÊ wieÊ naastÊwieÊin Ê dezeÊ wijkÊ komtÊt eÊwon enÕÊ uit het hulpaanbod: hulp bij financiële problemen, bij het invullen van formulieren, psychische problemen, relatieproblemen, verwerkingsproblemen, opvoedingsproblemen, problemen op school, huiselijk geweld, informatie en advies, zingeving en hulp bij internet. Als men het binnenlopen op het open spreekuur nog te hoogdrempelig vindt, kan men zich voor maatschappelijke hulp aanmelden via de website van De Kern. Cursusaanbod Behalve hulpverlening besteedt De Kern ook aandacht aan preventie van problemen en bevordering van de weerbaarheid door het geven van cursussen. Zo is er bijvoorbeeld een Assertiviteitstraining waar men leert voor zijn persoonlijke belangen op te komen. Verder is er de cursus Omgaan

Het Pierikhuis wordt in februari uitgebreid met een medische buurtzorgpost.

met scheiding, waarbij de deelnemers leren zich te richten op een nieuwe toekomst. De cursus Rationeel-Emotieve Training leert omgaan met negatieve gevoelens. Tot slot de Vrouwengroep, waarbij vrouwen begeleid worden die met geweld te maken hebben gehad in hun relatie. Ook via de website kan men zich aanmelden voor deze cursus. Terug naar de wijk Pierik. Popma heeft

de wijk drastisch zien veranderen. ‘De hele oude mensen wonen hier niet meer of zijn vertrokken.’ Daarvoor in de plaats zijn bewoners uit andere wijken gekomen, waaronder veel jongeren. Dat gaf tot enkele jaren geleden nog onrust, maar door een beter spreidingsbeleid van de woningbouwvereniging is dat verholpen. ‘De woningbouwverenigingen houden nu rekening met wie naast wie in deze wijk komt te wonen.

Vroeger gebeurde dat niet altijd, wat wel eens wrijving gaf.’ Medische Buurtzorg Binnenkort wordt het voorzieningenaanbod in het Pierikhuis uitgebreid met een vijfde maatschappelijke organisatie. Icare zal in februari/maart een medisch buurtzorgloket inrichten waar verpleegkundigen eenvoudige medische handelingen verrichten.

Assendorp nu ook voorzien van ondergrondse containers

Containers ondergronds Ook onze wijk is nu modern met het grotendeels verdwijnen van de groene en grijze container. Voortaan kan het vuilnis voor de meeste Assendorpers onder de grond worden gestort. Geen gesleep meer met losse containers of zakken en geen los afval meer in de straat. Eind 2010 zijn de laatste containers geplaatst.

Foto: Aukje Schonewille

Door: Aukje Schonewille Wijkbeheerder Tom Horstman legt uit waarom de containers ondergronds gaan. ‘De gemeente ziet de ondergrondse containers als een goede oplossing voor wijken met een beperkte ruimte om afval in te zamelen via losse verzamelcontainers. De straten in Assendorp

Tachtig jaar vakmanschap bij slagerij Haverkort

Foto: Mirjam Blok Voor biologische slagerij Haverkort wordt 2011 een feestjaar. De slagerij aan de Assendorperstraat bestaat tachtig jaar. In 1931 neemt Herman Haverkort (opa van de huidige eigenaar) een slagerij over en start met het slachten, verwerken, produceren en verkopen van kwaliteitsvlees. In die tijd één van de ongeveer tachtig slagerijen in Zwolle. Slachten kan en mag niet meer aan de Assendorperstraat, maar het produceren van worst en vleeswaren en de verkoop van kwaliteitsvlees is datgene waar slagerij Haverkort zich nog steeds mee onderscheidt.

zijn nauw en op veel plekken is het inzamelen daarom lastig. De ondergrondse container biedt bovendien een groot aantal voordelen. Het straatbeeld wordt sterk verbeterd omdat er geen los afval meer op straat ligt, illegaal afval storten niet meer mogelijk is en vandalisme rondom losse containers verdwijnt. Ook vierentwintig uur per dag te openen met een pasje.’ Duur systeem De keuze voor ondergrondse containers is echter duur. Dit komt vooral door de onderhoudstechniek, laat de wijkbeheerder weten: ‘Het systeem werkt met elektronische pasjes en dat is prijzig. Voordeel is dat de gemeente dan zicht heeft op hoeveel iemand aan afval stort in verhouding tot zijn gezinsgrootte. Het gebruik van pasjes voorkomt illegaal storten door anderen.’De wijkbeheerder vertelt dat er, vanwege de hoge kosten, kritisch is gekeken op welke plekken de containers moesten worden geplaatst. ‘We hebben zorgvuldig uitgezocht waar de straten erg nauw zijn en de aanof afwezigheid van een achterom. Niet overal in Assendorp komen daarom ondergrondse containers. In de straten waar ze niet komen, worden de losse containers dus nog steeds geleegd door de ROVA.’

Geplaatste container Begoniastraat.

Capaciteit Op basis van aanwezige gegevens over de hoeveelheid afval die gemiddeld wordt gestort, is het aantal ondergrondse containers bepaald. Als de containers in gebruik worden genomen, houdt de gemeente extra toezicht om te voorkomen dat mensen los afval naast de container zetten. ‘Dit is ook strafbaar’, zegt Horstman. ‘Als blijkt dat er niet genoeg capaciteit is, laat het dan weten, want we kunnen altijd kijken of de ROVA bijvoorbeeld een keer extra komt legen. Zo voorkom je verrommeling, want als iemand dit doet, volgen vaak al snel anderen.’ Vragen kunnen telefonisch worden gesteld aan het Technisch Service Centrum van de gemeente via 14038 of aan de klantenservice van de ROVA, 4273777.

Meinesz & Bennesz

Kado en houten speelgoed

Wij gaan

VERBOUWEN!! Daarom tijdelijke verkoop 1 deurtje verder! Februari/Maart: Nr.

84

“Villa Fleur” poppenhuis € 84,95

Assendorperstraat 82, Zwolle www.meineszenbennesz.nl


4 Column

Nieuws door: Emiel Löhr

Te koop: Jeruzalemkerk De Protestantse Gemeente Zwolle heeft in 2009 ertoe besloten om onder andere de Jeruzalemkerk met de bijgebouwen, aan de Windesheimstraat, te verkopen om haar financiële problemen op te kunnen lossen. ‘Toen we het nieuws hoorden, was het een moeilijk moment voor ons bezoekers’, vertelt kerkrentmeester van de Jeruzalemgemeente, Rob Kamp. ‘We wisten dat er iets moest gebeuren, omdat er een tekort aan gelden is.’

Een zevenjarige gasbrander Een nieuw jaar en ook altijd weer het begin van de zogenaamde ‘goede voornemens’. De eerste resultaten merken we daarvan al in Assendorp. Het strooizout is alweer op, terwijl toch echt het voornemen was om voor de winter genoeg in te kopen. De pensioenpremies gaan dit jaar niet omhoog. De fondsen waren er op miraculeuze wijze achtergekomen dat Nederland ouder wordt, vergrijst. Verhogingen lagen in het verschiet, maar gelukkig heeft de rente deze verijdeld. De gasprijzen gaan echter wel weer omhoog! Tsja, goede voornemens voor jezelf dan? Ik doe zelf aan hardlopen en roken en heb bemerkt, al doende, dat die twee niet echt samengaan. Je krijgt er (wordt ook een dagje ouder) last van, dus met het joggen ben ik eind 2010 al gekapt. Gelukkig zijn er ondergrondse afvalcontainers waar je de sportschoenen diep en uit het zicht kunt wegstoppen. Wat je niet kunt wegstoppen, is het ouder worden. Dat betekent dus ook meer begrafenissen en laatst tijdens eentje, daar zag ik haar weer. M’n vriendin van zeven jaar geleden! Wat zag ze er mooi uit, alsof de tand des tijds geen invloed op haar heeft gehad. Onwillekeurig gingen tijdens de dienst gedachten en tranen terug naar die goede oude tijd. Wat was ik verkikkerd op haar en wat voelde ik me sterk! Ik strooide met bloemen. Met pensioen gaan kwam geen moment in me op, laat staan alle drukte over de premies! Ik kon de hele wereld aan en een marathon lopen, onderwijl ook nog een pakkie shag leegrokend. Alle goede en slechte dingen komen om de zeven jaar. Zowaar: ik ga weer lekker verliefd worden, dat neem ik me voor. Op het moment van schrijven zijn de oren tot over het hoofd in extase en verhip…het is wederzijds! Niet met de oude vlam, maar met een nieuwe. Het ver weggestopt, bijna gedoofd, nog net smeulend liefdesvlammetje is weer een gasbrander geworden en reken maar dat ondergetekende, ongeacht de kosten, daar heel wat kuub aan energie van krijgt!

Januari 2011

Door: Jelly Hiemstra ‘De kaasschaafmethode, waarbij overal kleine beetjes bezuinigd werden, leverde niet voldoende op. Er moesten drastischer maatregelen genomen worden’, aldus jeugdouderling en bezoekster Mintje Groot Nibbelink. Om te bezuinigen wordt de Jeruzalemkerk samen met de Hoeksteen in de Aa-landen en op termijn een kerkgebouw in Berkum verkocht. Het college van kerkrentmeesters beheert de gebouwen voor de Protestantse Gemeente Zwolle (PGZ). In de financiële beleidsnota van de PGZ is het besluit tot het afstoten van de drie kerken genomen. Eenvoudig is het niet om de kerk te verkopen. De gemeente Zwolle is voornemens de kerk, die in 1933 in gebruik is genomen, aan te merken als een gemeentelijk monument. Vooral de bijgebouwen zijn uit een jaren vijftig bouwstijl, waar in Nederland weinig restanten van zijn. Rob Kamp: ‘Het is moeilijker om een gemeentelijk monument te verkopen, omdat verbouwingen en gebruik veel meer aan regels gebonden zijn. De Molenhof had belangstelling, maar dit gaat niet

door. Verder weten we niet of er belangstellenden zijn voor het kopen van de kerk. De afdeling algemene zaken van de Protestantse Kerken beheert de verkoop. Het is nog niet bekend of de kerk en bijgebouwen daadwerkelijk een gemeentelijk monument gaan worden.’ De Assendorpse kerkgemeente kijkt nu verder wat ze kunnen doen. Mintje Groot Nibbelink vindt het spannende tijden. ‘Blijven we als groep bij elkaar? Het is een relatief kleine groep. De onrust vind ik moeilijk. We zijn vertrouwd met elkaar geraakt en ik zou het jammer vinden als dat uit elkaar valt.’ Rob Kamp beaamt dat de lange onzekerheid lastig is. ‘Je weet niet wat wel of niet kan. Er is geen duidelijkheid. We kunnen niet zeggen hoe het verder gaat. De intentie is om als Jeruzalemgemeente in de wijk Assendorp-Pierik te blijven. Maar lukt dat? De een vindt het prima om de dienst in een gymzaal te bezoeken, maar het kan zijn dat mensen afhaken en bijvoorbeeld besluiten om de Oosterkerk (aan de Bagijnesingel – red.) te bezoeken. Een denktank uit onze gemeente onderzoekt hoe we verder willen en kunnen, los van een gebouw. Ik zie het ook als een uitdaging, zo willen we graag meer actief zijn in Assendorp. Wie weet komen we er sterker uit.’ De denktank zal eind januari met voorstellen komen en dan verwacht Rob Kamp meer duidelijkheid te krijgen. Overigens verwacht Kamp voorlopig nog in de Jeruzalemkerk te blijven. ‘Mijn prognose is dat we in 2011 er waarschijnlijk nog wel zullen zitten. Maar je weet het natuurlijk nooit.’

foto’s: Jelly Hiemstra

Bibliotheek op de schop Van 1 tot 22 februari wordt de bibliotheek Zwolle, locatie Centrum in de Diezerstraat omgebouwd tot ideale bibliotheek. Er komen meer ruimte voor computers en voor een grotere collectie. Tijdens deze periode is de bieb gesloten. De week voor de verbouwing van 22 tot en met 29 januari houdt de bibliotheek in de een grote verbouwingsopruiming. Alle afgeschreven boeken die niet terugkomen na de verbouwing worden verkocht. De opbrengst gaat naar de nieuwe collectie. Boeken lenen kan wel bij de andere Zwolse bibliotheken en de uitleentermijn is tijdens de verbouwing verlengd.

Spoorzone in 2011 ‘In januari wordt de traverse afgebouwd, deze gaat eind januari/ begin februari in gebruik. Daarmee is de eerste fase van de verbouwing afgerond en is er al een verbetering van de transfercapaciteit. We zijn nog wel wat afhankelijk van het weer, door sneeuw en vorst loopt het wat langzamer dan gepland’, vertelt projectmedewerker Allart Meijer van Prorail. Door: Aukje Schonewille Vanaf januari gaat de aannemer die het vierde perron en de tunnel gaat bouwen, het werkterrein inrichten. In de tussentijd is hij het ontwerp aan het uitwerken en de voorbereidingen aan het treffen voor de werkzaamheden buiten. Deze beginnen vanaf februari: aanleg vierde perron, sloop calamiteitenloods en de bouw van twee nieuwe relaishuizen.Vanaf januari komen er ook bijna elke maand werkzaamheden waarvoor een buitendienststelling nodig is, maar zonder al te grote aanpassingen van het treinverkeer. Het echte grote werk staat te gebeuren vanaf de zomer, wanneer er grootschalige bouwwerkzaamheden zullen zijn.


Bewoners

Januari 2011

5

‘Kat Kees heeft ons besluit versneld’

Creatief echtpaar kiest bewust voor Assendorp De woonkamer is een afspiegeling van henzelf. De warmte, bedrijvigheid, geheimzinnigheid, creativiteit, maar vooral de gastvrijheid omarmt je bij binnenkomst. Hier woont niet zomaar een echtpaar in een doorsnee rijtjeshuis, hier wonen mensen die met een enorme, creatieve passie bezig zijn. Bob (59) en Wanja Vermolen-Sala (53) zijn de ontwerpers en makers van alle kostuums ( ruim zestig), maskers en hoeden die nodig waren voor theatergroep ‘The Young Ones’ van de Muzerie. Ook zetten ze zich in voor de medemens en de natuur op vele andere manieren. Door: Paula Muller ‘Wij zijn via kunstfestival Zwart in contact gekomen met regisseur/theatermaker Jeroen Kriek’, legt Wanja uit. ‘Hij werkt met de jonge acteurs van ‘The Young Ones’ en toen wij ze bij een voorstelling zagen optreden bij Zwart waren wij beiden zeer onder de indruk. Ik heb toen een briefje door de brievenbus van de Muzerie geschoven waarop stond dat wij affiniteit met jongeren en

Wanja:’Een briefje door de brievenbus van de Muzerie geschoven waarop stond dat wij affiniteit met jongeren en kunst hebben en graag ook iets wilden doen; zo zijn wij benaderd om kostuummakers te worden.’

kunst hebben en graag ook iets wilden doen; zo zijn wij benaderd om kostuummakers te worden.’ Bob vermeldt erbij dat ze al beiden vrijwilligers waren bij het festival, hij als opbouwer en samen als routebegeleider. Hilarische creaties Zelf hadden ze geen enkele ervaring in kostuums ontwerpen of maken. Maar de uitdaging wilden ze graag voor deze jonge acteurs aangaan. ‘De vrijheid die je van Jeroen krijgt, om zelf te ontwerpen, maakt het voor ons een stuk ontspannender’, legt Bob uit. ‘Wij zijn beiden niet geschikt om onder strenge regels te werken, dus konden wij onze creativiteit en fantasie vrij gebruiken. Het was een enorme uitdaging om voor dit bizarre sprookje te ontwerpen. Er kwamen de vreemdste kostuums van onder de naaimachine vandaan en ook de hoeden van papier-maché waren hilarisch. Voor een dame moest ik een hoed ontwerpen die praktisch niet door de deur kon, het werd een gevaarte met een grote, witte kalkoen erop’, vertelt Bob lachend. ‘Ja echt, telkens verbaasden we onszelf.’ Zeven jaar geleden heeft het stel elkaar leren kennen via een vriendin van Wanja. ‘Bob is drukker geweest en was een collega van mijn vriendin, wij zagen elkaar wel af en toe, maar hadden nog geen relatie’, vertelt Wanja. ‘Toen ik met een ernstige knieblessure te maken kreeg, hoorde Bob dit via mijn vriendin. Omdat ik alleen woonde, heeft hij aangeboden om mij te helpen met vervoer, krukken halen, boodschappen doen en later met zaken regelen betreffende mijn werk als heftruckchauffeur. Dit werk kon ik helaas niet meer uitoefenen door deze blessure. Door het intensieve contact met elkaar werden wij verliefd en kregen al spoedig een relatie. Bob woonde alleen in Assen en ik in de Zeeheldenbuurt te Zwolle. Omdat ik ook vaak in Assen was, moest mijn kat Kees veel alleen zijn. Af en toe nam ik haar mee, maar dat werkte niet. Ze wilde door de nieuwe situatie niet meer eten. Kees heeft ons besluit versneld, Bob wilde toch wat anders en toen hebben wij

bewust voor de wijk Assendorp gekozen, omdat hier een variatie van mensen woont en het gewoon bij ons als mens past.’ Green Wheels Dit sympathieke echtpaar zet zich niet alleen in voor jonge acteurs in wording, maar heeft ook een ‘aangenomen Oma’. Mocht het nodig zijn, dan kan deze ‘Oma’ dag en nacht een beroep doen op Bob en Wanja. ‘Wij doen dit graag’, zegt Bob. ‘Laatst heb ik er nog vloerbedekking gelegd en als zij naar het ziekenhuis moet, gaan wij met haar mee. Wie weet wat ons later te wachten staat, dan hopen wij dat er een ander voor ons hetzelfde doet. Zo werkt het toch? Er zijn voor elkaar mocht het nodig zijn. Ach ja, er is nog iets wat ik wil vertellen en ook goed bij de wijk Assendorp past. Wij hebben onze auto weg gedaan en zijn lid geworden van ‘Green Wheels.’ Dit zijn auto’s die op bepaalde plekken dicht bij het centrum staan en waar je voor een gering bedrag gebruik van kan maken mocht dit nodig zijn. Het is een slimme oplossing voor in de stad en ook beter voor het milieu. Je krijgt een kaartnummer en pincode en zo kan je direct een Green Wheels-auto reserveren’, vertelt Bob enthousiast. ‘Laatst hebben we er weer een gebruikt om ‘Oma’ naar het ziekenhuis te vervoeren en ook toen om alle kostuums weg te brengen, ideaal!’

foto’s: Bob Billows

Bob is een van de ontwerpers en makers van alle kostuums,maskers en hoeden die nodig waren voor theatergroep ‘The Young Ones’ van de Muzerie.

Bob:’Het was een enorme uitdaging om voor dit bizarre sprookje te ontwerpen.’

Wanja geeft ook energetische en regressietherapie. ‘Door deze vorm van therapie worden er blokkades opgeheven van vroeger om zo weer emotioneel en fysiek gezond in het leven te staan. Ik wil de ander helpen om weer balans in het leven te creëren. Ook geef ik kleurentherapie. Stel een kindje huilt veel en je hebt alles al geprobeerd, dan kan het helpen een bruine, effen pyjama aan te trekken, dit is een aardekleur en geeft rust’, legt Wanja uit. Vrijwilligers worden vaak het cement van de samenleving genoemd. Bob en Wanja maken dit zeer zeker waar. Hopelijk en vermoedelijk gaan ze hier nog jaren mee door.

Interview met PvdA gemeenteraadslid en Assendorper Frankwin Mussche

Iets willen betekenen voor mijn stad ‘Wethouder Hagedoorn (PvdA) vroeg naar aanleiding van een discussieavond over het FC Zwolle stadion (2004) of de politiek iets voor mij zou zijn. In 2006 zat ik voor de PvdA in de gemeenteraad. Het is snel gegaan. Ik wil niet dat ze later over me zeggen: het was de jongen die zo goed verzekeringen verkocht. Nee, dacht ik: als ik iets wil betekenen voor de stad, dan wil ik de politiek in.’ Aldus Assendorper Frankwin Mussche (raadslid in de gemeente voor de PvdA). Door Jelly Hiemstra Enthousiast vertelt hij over stad, Assendorp, PvdA en de gemeenteraad. ‘Ik heb me kandidaat gesteld, ben op de verkiezingslijst terecht gekomen en ineens zit je in de gemeenteraad. PvdA is de grootste partij. Wij zitten nu met zeven raadsleden in de gemeente. De gemeenteraad is hartstikke leuk. Ik ben meer Zwollenaar geworden sinds ik in de gemeenteraad zit. Je krijgt zoveel mee wat er in de stad gebeurt. Het is boeiend dat ik daar over mee mag praten. De gemeenteraad is als een olietanker, je kunt het niet zomaar even de bocht om sturen. Maar je kunt het bijsturen om het soms heel langzaam de bocht om te krijgen. Daar kan ik van genieten. Als politicus houd ik erg van een mooi politiek debat.’ Sinds 1991 woont Frankwin in Assendorp, altijd in dezelfde straat.

Tijdens zijn studie HEAO woonde hij er in een studentenhuis. Later kocht hij een etage en nog later een huis waar hij met vrouw en twee kinderen woont. ‘In Assendorp is leven in de brouwerij. Ik zou er niet aan moeten denken om in Stadshagen te wonen. Het mooiste plekje van Assendorp vind ik het Assendorperplein, vooral op Koninginnedag. Het plein is het centrum van de wijk.’ Over de lokale politiek twittert en blogt Frankwin regelmatig. ‘Politiek gaat over mensen. Ik wil met mijn blog de gewone menselijke kant van de gemeenteraad laten zien. Ik schrijf niet veel over politieke standpunten. Door te twitteren hoor ik meer wat er in de stad gebeurt. Het is zo laagdrempelig. Het roept reacties op. Mensen benaderen je veel makkelijker met twitter, dan met de mail of telefoon. Op deze manier merk ik dat ik toegankelijk word. Hoe je het wendt of keert ik ben door Zwollenaren gekozen. Ik heb een publieke functie en dan vind ik het belangrijk om toegankelijk te zijn.’ Belangrijke punten voor Frankwin zijn studentenhuisvesting, de spoorzone en het park de Weezenlanden. ‘Weezenlanden is een fantastisch park. Mijn kinderen zijn er helemaal gek van. Het heeft een schitterend bevrijdingsfestival. Het paviljoen zou voor ons een variant mogen worden tussen klein en groot met

maximaal 40 feesten per jaar. Een voorwaarde is dat er een goede oplossing komt voor het parkeren. Ik woon zelf bij de spoorzone. Het is een van de belangrijkste ontwikkeling van de stad.’ ‘Bijzondere momenten in 2010 zijn voor mij dat ik met mijn onderneming Connactor ben gestart’, vervolgt de politicus. ‘Ik adviseer bedrijven op gebied van Social commerce (sociale media). Ook ben ik afgelopen jaar opnieuw als raadslid gekozen. Ik ben blij

Ô olitiekÊgaat P overÊmen senÕÊ met de stemmen en dat ik het opnieuw vier jaar mag doen. Het lastigste vond ik het afgelopen jaar de verdeling van tijd tussen gezin en het raadswerk. Ik voel me met name schuldig naar mijn vrouw. We hebben twee jonge kinderen en als ik op pad moet, betekent dat, dat zij de kinderen naar bed brengt en thuis blijft. Als ik heel eerlijk ben lijdt mijn gezin er weleens onder. Daarom gaan we van het gemeenteraadsgeld lang en ver op vakantie. We houden van reizen. Het lijkt me mooi om twaalf jaar raadslid te zijn. De eerste periode om te leren, de tweede (red.: heden) om dingen te bereiken en de derde om kennis over te dragen.’

Foto: Jelly Hiemstra


6

Advertenties

Januari 2011

Gezocht:

• BINNEN EN BUITEN SCHILDERWERK • BEHANGWERK • SCAN PLAKKEN

(GLASVEZELBEHANG)

• SAUSWERK • KLEURADVIES • HOUTROT INSPECTIE EN ADVIES • GLASHERSTEL

Zwolle (038) 42 36 826 06 - 13 45 08 93

ADVERTENTIE VERKOPER

WWW.SCHILDERSBEDRIJFHENKBREDEWOLD.NL

? WIJKKRANT DE ASSENDORPER IS OP ZOEK NAAR JOU! Wil je graag meer weten over deze leuke job of wil je je direct aanmelden? Assendorperstraat 55 Zwolle Tel: 038 - 422 07 80 Depot Hasselt bij: Goedthart Boeken, De Mark 4 Depot Genemuiden bij: J.R. Schoenmode, Langestraat 15

Stuur dan een mailtje naar: advertentie@deassendorper.nu of bel met Elmer Bakker op nummer: 06-502 81 133

LE TRAAT„:WOL !SSENDORPERS  4EL 

del… n a h e k j i l eer deaus! a c e l e n i g i or

Nieuw adres: Assendorperstraat 33 • Tel. (038) 422 25 75

Stichting Kringloop Zwolle Ruime keuze aan goede, betaalbare meubels, tv’s, radio’s, gasfornuizen, boekenkasten, lampen enz. Nieuwe Veerallee 12, Nieuwe Deventerweg 6 (Zuid) Open: ma. 12-18 u, di. t/m vr. 10-18 u, za 10-17 u, do. koopavond. Tel. (038) 4 22 06 06

Gezond Gemak Er is weer balkenbrij! Uiteraard biologisch uit het vechtdal.

www.slagerijhaverkort.nl Assendorperstraat 49 8012 DE Zwolle 038 - 421 69 86

fruit broodjes maaltijden fruitmanden salades vegetarisch

De gezondste maaltijdenwinkel van Zwolle! Assendorperstraat 37

tel. 038 - 422 2200


7

Ondernemer

Januari 2011 Advertorial

Onbalans in de hormonenhuishouding, daar valt iets aan te doen!

Nicole Elshof, Care for Women in Zwolle Door allerlei oorzaken kan uw hormonenbalans verstoord worden, met alle gevolgen van dien. Onder andere in de overgang, bij behandeling van borstkanker of net na een bevalling kunt u de klachten van hormonen in onbalans ervaren. Nicole kan u helpen om uw hormonen meer in balans te brengen.

om de klachten zo adequaat mogelijk te reduceren. Hiertoe werkt Nicole onder andere samen met Marian van Ast van Bodylifeplan. Een goede balans van vrouwelijke hormonen is niet alleen belangrijk om klachten te voorkomen, vrouwen die graag zwanger willen worden en hun lichaam daarvoor in optimale conditie willen hebben, kunnen baat hebben bij het op orde brengen van de fysieke balans. Het aanpassen van de levensstijl kan belangrijk zijn om gezond zwanger te worden. Sinds kort wordt tevens de mogelijkheid geboden workshops te volgen bij cliënten thuis, maximaal acht vrouwen delen ervaringen en tips met elkaar, daarnaast worden aanverwante thema’s door Nicole uitgewerkt. U kunt een afspraak maken bij het kantoor-aan-huis van Nicole op de Grenslaan 26, op kantoor boven de G&W Gezondheidswinkel in het centrum of op locatie bij Bodylifeplan in de Van Karnebeekstraat, bijvoorbeeld gecombineerd met uw sportmoment. Meer informatie inwinnen of een afspraak maken kan via www.careforwomen.nl, via e-mail of telefonisch.

Foto’s: Mirjam Blok

Door: Niels van der Touw Nicole heeft in de gevangenis in de Marslanden zestien jaar gewerkt, begonnen als verpleegkundige en uiteindelijk afgezwaaid als ‘hoofd afdeling medische dienst’. Nicole en haar team verzorgden de toegeleiding naar de juiste zorg voor gedetineerden. De klachten van de cliënten waren zeer divers, van verslaving, lichamelijke klachten of infecties tot psychische problemen. Nicole heeft in 2009 besloten het roer om te gooien en voor zichzelf te beginnen.

Nicole Elshof, uw Care for Women Specialiste.

Nicole is gecharmeerd geraakt van de visie van Care for Women en het idee om eigen baas te zijn. Ze is naar een open dag van het bedrijf gegaan en het goede gevoel werd alleen maar

versterkt. Ze schreef zich in voor de door Care for Women, in samenwerking met het UMC te Utrecht, georganiseerde opleiding. In juni is ze geslaagd en op 1 september is ze gestart met haar eigen praktijk voor Care for Women. De hormonen van vrouwen kunnen in verschillende fasen van het leven opspelen. De overgang is welbekend, maar ook bijvoorbeeld tijdens de puberteit, na de zwangerschap, of na behandelingen tegen borstkanker kunnen

schommelingen van hormonen zorgen voor allerlei klachten. Denk hierbij aan slecht slapen, opvliegers, libido-verlies, nachtzweten en een onzeker gevoel. Helaas ga je met zulke klachten niet zo fluitend door het leven als je zou willen, sterker nog, het normaal functioneren kan onmogelijk worden gemaakt. Gelukkig is er voor een groot deel wat aan te doen en kunnen de klachten worden verminderd. Belangrijk onderdeel is uitleg en voor-

Mir aan de kook:

Varkenshaas in een pikante tomaten roomsaus

met een recept van Mirjam Wat heb je nodig voor vier personen: • 500 gram varkenshaas • zout + peper • olijfolie • roomboter • blik gehakte tomaten

Nicole Elshof, Care for Women Specialiste n.elshof@careforwomen.nl Grenslaan 26 8017 BH Zwolle Tel 038-3376443 www.careforwomen.nl

Assendorp Culinair Iedere maand een nieuw recept met advies voor een bijpassende wijn

... met wijn van Mondovino

Negroamaro del Salento 2009 – Domiziano – Cantine due Palme • • • • •

2 rode paprika’s 100 cc room 1 rode peper 1 ui 2 tenen knoflook

Aan de slag Snipper de ui, hak de knoflook en rode peper fijn (zaden eruit halen) en snijd de paprika in stukjes. Doe een beetje olie in een koekenpan en bak de ui, knoflook en rode peper mooi glazig. Bak in een andere koekenpan de paprika in een beetje olie. Je mag de paprika eerst hard aanzetten en daarna het vuur laag draaien. De paprika’s bak je gaar, maar ze moeten nog een beetje een bite hebben ( ongeveer 10 minuutjes). Het uimengsel kan je nu bij de paprika in doen. Dan doe je het blik tomaten erbij en breng je het geheel op smaak met zout en peper. Als de varkenshaas bijna klaar is, doe je de room erbij, proef je nog eens en doe je er eventueel nog wat zout en peper bij. Kruid de varkenshaas met zout en peper. Bak de varkenshaas dan in een koekenpan met een beetje roomboter en wat olijfolie. Eerst zet je het vlees hard aan, dan draai je het vuur naar middelmatig. De varkenshaas bak je rose, in ongeveer 10 à 12 minuten. Als de varkenshaas klaar is, snijd je deze in mooie plakken en schep je de saus over de varkenshaas. Lekker met pasta of aardappeltjes uit de oven met tijm.

Eet smakelijk!

lichting; ergens last van hebben waarvan je niet precies weet hoe het komt, is heel naar. Uitleg van wat er gebeurt in het lichaam zorgt ervoor dat het gevoel dat je lichaam een loopje met je neemt minder wordt. Vaak kunnen aanpassingen in levensstijl en voeding ervoor zorgen dat de klachten afnemen. Nicole zal na een gesprek, eventueel gecombineerd met een ‘Health Check’, adviseren welke methoden en/of behandeling voor u het meest geschikt zijn

Toen ik de combinatie varkenshaas en tomatensaus zag, dacht ik gelijk aan onze meest bekroonde huiswijn, de Domiziano. Gemaakt van honderd Negroamaro druiven en afkomstig uit Salento, een gebied in Apulië, de hak van Italië. Niet alleen won Café de Tagrijn uit Zwolle met deze wijn al drie keer het Proefschrift Wijnconcours, ook in Italië zelf maakt wijnmaker Angelo Maci furore. Zo werd hij vorig jaar nog op de meest prestigieuze Italiaanse wijnbeurs, de Vinitaly in Verona, tot ‘Wijnmaker van het Jaar’ gekozen. Apulië is de laatste jaren sterk in opkomst en doet van zich spreken met zondoorstoofde, zachte en kruidig smakende wijnen. Een ideale huiswijn! Het oordeel van de jury: ‘Zeer veel kleur, veel geur en smaak, warm, heerlijk versmolten, veel sap, rijp fruit, goede balans, aromatisch. Een mooie kruidigheid, voldoende spanning,alles zit op zijn plaats. Complete wijn voor deze prijscategorie!’ Drinken bij: Heerlijk bij pastagerechten, vleesschotels, maar ook heerlijk buiten de maaltijd om. Ons bewaaradvies: Vrijwel direct na de oogst op dronk en indien gewenst tot vier jaar na de oogst. Exclusief bij ons verkrijgbaar voor € 5,50. En bij een volle doos van twaalf flessen slechts € 5,00 per fles. Eet smakelijk, Bert van Beek Vinoloog van de Wijnacademie®


8

Thema

Januari 2011


Januari 2011

Thema

9


10

Politiek

Januari 2011

Glijden, slippen, vallen, opstaan en weer doorgaan

Hoe staat het met de gladheidsbestrijding in Assendorp? De winter heeft dit seizoen al vroeg haar intrede gedaan. Vanaf november zijn we belaagd met sneeuw, hagel, ijzel en de bijbehorende gladde wegen. Wat wordt er in onze wijk gedaan om de wegen begaanbaar te houden en kunt u misschien wel zelf een steentje bijdragen? Door: Niels van der Touw De gemeente Zwolle is verantwoordelijk voor de staat van ruim zeshonderd kilometer aan wegen en fietspaden, waarvan een klein deel in Assendorp te vinden is. In de winter van 2007-2008 is er door de gemeente een nieuw beleidsplan gladheidsbestrijding in gebruik genomen. Het plan is met name geënt op goede overgangen

de door de gemeente bepaalde wegen sneeuw- en ijsvrij te houden. De ROVA heeft de beschikking over informatie van een meteo-instituut en contact met andere wegbeheerders in de buurt, om te kunnen bepalen wannéér er moet worden uitgerukt. Niet alle wegen in de gemeente zijn opgenomen in de strooiroutes; alleen de belangrijkste auto- en fietsroutes. De buitenring, verbindende wegen en de fietspaden hebben de hoogste prioriteit zodra het glad dreigt te gaan worden. Er lopen een paar van deze fietspaden door Assendorp, maar verbindende wegen en de buitenring zijn hier niet te vinden. Voordelig voor ons is het wel dat het station in onze wijk

De strooiroutes in Assendorp Bron: OpenStreetMap contributors ©

genomen. De kenmerkende, vele kleine straatjes blijven ongemoeid.

Foto: Mirjam Blok

Eén van de redenen voor het niet meenemen van meer wegen in de strooiroutes is de (beperkte) zoutvoorraad. Eind december, na twee maanden flinke inzet van strooimiddelen, is er nog voorraad voor één week actief strooien. Van week tot week wordt er bekeken of de voorraad nog toereikend is of moet worden aangevuld. Daarbij blijft de gemeente Zwolle natuurlijk net zo afhankelijk van de zoutleveranciers als de rest van Nederland.

Strooiwagen aan de slag in Pierik.

naar wegen die de provincie Overijssel en Rijkswaterstaat onderhouden. Aangezien beide instanties preventief strooien, heeft de gemeente deze tactiek overgenomen en bestrijdt zij de gladheid voordat deze daadwerkelijk intreedt. Voor de uitvoering van de gladheidsbestrijding is de ROVA aangesteld om

ligt. Secundaire wegen en de, bij een station horende, buslijnen hebben een gemiddelde prioriteit in het beleidsplan gladheidsbestrijding. Zoals op het kaartje te zien is, worden in Assendorp eigenlijk alleen de Assendorperdijk, het station en de wegen waar de bussen rijden door de ROVA onder handen

Om te zorgen dat onze wijk nog een beetje begaanbaar blijft in deze wintermaanden, zullen we dus zelf aan het werk moeten. De gemeente roept dan ook op om de voetpaden in uw omgeving te vegen of te strooien. Vanwege het internationaal recht, welke dwangarbeid verbiedt, kan de gemeente u echter niet verplichten om uw eigen stoep sneeuwen ijsvrij te houden. Iemand die bij u op de stoep valt vanwege de gladheid, kan u niet aansprakelijk stellen omdat u de stoep niet schoon heeft gemaakt. Héél

zwart-wit gesteld had diegene zelf maatregelen moeten nemen door bijvoorbeeld spikes onder de schoenen te dragen. Maar let op, als u de veroorzaker van de gladheid bent, doordat u bijvoorbeeld uw auto gewassen heeft bij het intreden van de vorst, kunt u wel aansprakelijk worden gesteld! Gelukkig zal hier in Assendorp, met zijn volkse sfeertje, eerder een reikende hand worden uitgestoken dan dat er met regeltjes zal worden gezwaaid. Met in het achterhoofd dat u het Assendorpse gedachtengoed in ere houdt, staat u de volgende keer vast een stuk vrolijker de stoep schoon te vegen. De PvdA heeft in januari 2010 aan het college van B&W gevraagd om gratis strooizout beschikbaar te stellen in de wijken. Daarbij heeft zij ook opgeroepen om de inwoners in te lichten dat zij gratis strooizout op kunnen halen. Een woordvoerder van de gemeente

geeft aan dat er in de wijken bakken staan met strooizout. In Assendorp zou er een strooibak te vinden moeten zijn in de Assendorperstraat, op het pleintje waar het tunneltje naar de supermarkt is. Het zout in deze bakken is in principe bedoeld voor de ondernemers in de buurt, maar ook particulieren zouden hier een emmertje zout uit kunnen halen om hun stoep mee schoon te maken, aldus de woordvoerder.

…vervolg van de voorpagina het realiseren van een bedrijveninvesteringszone wordt voortgezet, en de omvorming van de Van Karnebeekstraat tot fietsstraat blijft ook op het programma staan. Naast de projecten blijven de standaard diensten van de gemeente over. Zaken als de rioolvervanging in de Groeneweg in het kader van het Gemeentelijke Rioleringsplan blijven gewoon op de agenda staan. Voor de gymzalen, waaronder die aan de Molenweg, is een structureel tekort in de exploitatie ontdekt. Het budget is daarom – ondanks de bezuinigingen – verhoogd. Grote gaten in de standaard dienstverlening zijn er dan ook niet.

Wijkgerelateerd Op het niveau van de wijk zijn er enkele projecten die zullen moeten inleveren. De herinrichting van het Park de Wezenlanden wordt wel afgerond, maar voor sommige delen zoals het opwaarderen van de dierenweide en de aansluiting op de Nooterhof moet gekeken worden of daar wel budget voor is. Daarentegen is de Spoorzone als één van de drie ‘majeure gebieden’ voor ruimtelijke ontwikkeling in Zwolle aangemerkt. Hier zal dan ook niet op worden beknibbeld. Ook de ondersteuning van winkeliersvereniging Assendorp Vooruit bij

Eigen inbreng De bezuinigingen brengen ook een creativiteit met zich mee waar het gaat om oplossingen. Wethouder Berkhout liet zich eerder tijdens een Peper & Zoutdebat al uit over de mogelijkheid dat bedrijven of burgers groen onderhouden, hetgeen de gemeente geld zou schelen zonder verlies in de kwaliteit van de openbare ruimte. Er waait tegenwoordig ook een politieke wind die meer van de burgers verwacht. Hoe terecht dit idee is en hoe werkbaar de verzoeken aan de burgers zijn moet nog blijken. Maar het is goed mogelijk dat de Assendorpers gevraagd zal worden zich voor een stukje van hun wijk in te zetten. De gemeente vraagt dus wat van de burger, maar blijft wel ondersteunen. Het belang van vrijwilligers in het leefbaar houden van de samenleving wordt onderkend, en zij worden ook ondersteund. 2011 is ook het Europees jaar van de Vrijwilliger, en de gemeente wil het vrijwilligersklimaat dan ook goed houden. Het trefcentrum in Assendorp, de Enk, waar WijZ (voorheen SWO-Zwolle) activiteiten verzorgt, kan dan ook op belangstelling rekenen.

Foto’s: Angenieta Klinge

Voorlopig geen uitbreiding voor de kinderboerderij in park de Weezenlanden.

Conclusie Voorlopig komt Assendorp er goed vanaf. De projecten die op stapel staan worden grotendeels afgerond. De voorzieningen in de wijk blijven, zoals het er nu naar uit ziet, overeind. Het zal eerder in de persoonlijke sfeer te voelen zijn dat de gemeente bezuinigingen doorvoert. Want het kan zijn dat bijvoorbeeld vergunningen duurder worden, hoewel daartegenover staat dat de gemeente ze wel sneller wil behandelen.

Ook is het niet goed mogelijk achter de beleidsvelden te kijken naar de concrete gevolgen; kortingen voor specifieke instellingen worden niet expliciet in de begroting vermeld. En inmiddels is duidelijk dat naast de Rapportage extra bezuinigingen nodig zijn. We zullen als wijkkrant het komende jaar dan ook luisteren naar waar de bezuinigingen zich laten voelen, en daar natuurlijk over berichten. Tot nu lijkt het echter dat Assendorp het jaar goed kan beginnen, ondanks de bezuinigingen.


11

Geschiedenis

Januari 2011

Is snelle loopverbinding vanuit Assendorp naar de perrons van station mogelijk?

Nieuwe kans monumentale loopbrug?

Foto: Jeroen Donker Al enkele jaren worden de inwoners van Zwolle geconfronteerd met bouwprojecten rondom het stationsgebied. Niet voor niets, want het stationsgebied barst door de toegenomen reislust bijna letterlijk uit zijn voegen en met de komst van de Hanzelijn zal dit knooppunt nog meer belast worden. De gemeente Zwolle en ProRail hebben inmiddels de aftrap voor het ambitieuze bouwproject Spoorzone gedaan, maar het lijkt er op dat men één aspect over het hoofd heeft gezien. Door Frank Maurits Dat het station van Zwolle een knooppunt vormt zal niemand verbazen. Daarvoor is een snelle blik op een landkaart van Nederland voldoende

station wordt onder handen genomen. Voor de ingrijpende verbouwing van de reizigerstunnel is een ‘traverse’ gebouwd, een stalen loopbrug die de tunnel tijdelijk vervangt. Andere kant Voor degene die regelmatig in de ochtend- en avondspits door de reizigerstunnel loopt weet dat het nu dringen geblazen is. De verbreding van de tunnel lijkt dan ook hard nodig. Maar de drukte in het stationshart kan ook op een andere manier bestreden worden: door een deel van de reizigers op het perron de andere kant op te laten lopen, als men aan de oostkant van het stationsgebied het perron kan verlaten. Veel stations (Den Haag CS, Groningen, Amersfoort, etc.) kennen al een loopver-

Foto: Angenieta Klinge om te zien dat het station als een spin in haar web zit. Door de enorme toename van het reizigersverkeer afgelopen jaren en met de komst van de Hanzelijn in 2012 is men begonnen met het project Spoorzone. De gemeente Zwolle en ProRail zijn de trekkers van het project. Het komt er in het kort op neer dat er een vierde perron gebouwd gaat worden, de huidige reizigerstunnel wordt verbreed en het bus-

binding aan het eind van de perrons. Dit om de congestie in de directe nabijheid van de stationshal te voorkomen en om forensen een snelle toegang tot de trein te verlenen. Veel forensen hebben immers geen treinkaartje, ze zijn in bezit van een ov-kaart, NS-businesscard of trajectkaart, en zijn dus niet noodzakelijk aangewezen op de voorzieningen in de stationshal. Met de komst van de chipkaart behoort het kopen van een

kaartje eveneens tot het verleden. Van Karnebeekstraat Voor Zwolle zou een dit eveneens een goede oplossing zijn en daar komt nog bij dat een dergelijke loopbrug er feitelijk al is. Fietsers en voetgangers die uit de Van Karnebeekstraat komen, kunnen via een tunnel of via een brug naar de andere zijde van het spooretablissement, bij het Hanzebad. De fietsers nemen de tunnel, omdat de oude brug met haar steile helling een pittig colletje vormt. De loopbrug is sinds de voetgangers/ fietstunnel naast de busbaan zijn voornaamste rol als verbindingsweg kwijt en wordt eigenlijk alleen nog gebruikt voor meer recreatieve doeleinden. De brug is vanwege het fraaie uitzicht over het spoor vooral geliefd bij treinspotters en ouders met kleine kinderen. Als de stroomtrein van de Veluwsche Stoomtrein Maatschappij voor zijn jaarlijkse onderhoud- en schoonmaakbeurt de werkplaats in Zwolle bezoekt is het op de brug een gezellige bedoeling. Trappen Het enige wat ontbreekt aan de brug zijn trappen die direct toegang tot de perrons verschaffen. Opmerkelijk overigens want de perrons lopen onder de brug door. Je vraagt je af waarom dit niet eerder bedacht is. Een paar mooie trappen van de perrons naar de loopbrug zou zeker niet misstaan als ze in de stijl van het klassieke bouwwerk worden ontworpen. Met de komst van de trappen krijgt de brug duidelijk haar verbindende functie terug, per slot van rekening is ze daarvoor ontworpen. En bovendien, een brug die weinig gebruikt wordt, maar wel onderhoudskosten met zich meebrengt, is een aantrekkelijk sloopobject. Door de brug beter te benutten komt deze juist meer in beeld in de onderhoudsplanning. En dat mag, gezien

de huidige staat. Veel Assendorpers maken gebruik van de trein, de wijk heeft veel forensen. Logisch, de ligging van onze wijk is er ideaal voor. Voor hen zou het dus een prettige verbetering zijn. Bovendien is er een fietsenstalling pal naast de loopbrug voor de forensen die met de fiets komen.

Ook is de brug door de Klankbordgroep nog niet voorgelegd aan de gemeente Zwolle en ProRail. Wellicht dat hier verandering in komt. Bij monde van Jouke Schaafsma, woordvoerder van ProRail, is de monumentale loopbrug enkele jaren geleden bij de presentatie van het project Spoorzone in de Ecodrome wel ter sprake gebracht.

Foto: Angenieta Klinge Vanaf de brug is een mooi uitzicht op het station.

Klankbordgroep De gemeente Zwolle en ProRail informeren de inwoners van Zwolle al ruim drie jaar over de ontwikkelingen rondom het stationsgebied. Dit gebeurt onder ander door middel van de website www.zwollespoort.nl van ProRail en de webpagina Spoorzone op de site van de gemeente Zwolle. Daarnaast is bij de start van het project de Klankbordgroep gevormd, waarbij diverse belangengroepen mee kunnen kijken naar de plannen en gerealiseerde veranderingen. Eén van de leden van de Klankbordgroep is Anneke van Snick van de Vrienden van Assendorp. Volgens Van Snick is de loopbrug niet meegenomen in het Spoorzone project.

ProRail heeft destijds de mogelijkheden geanalyseerd en daaruit bleek dat de brug geen alternatief zou kunnen bieden. De perrons ter hoogte van de loopbrug worden juist ingekort om ruimte te maken voor andere spoorvoorzieningen maar de voornaamste bottleneck is dat de brug een monument is. Volgens Schaafsma gaan dergelijke ingrijpende aanpassingen niet zonder slag of stoot. De gemeente Zwolle zou in dat geval het groene licht moeten geven. Desgevraagd is van de gemeente Zwolle nog geen reactie gekomen, maar mogelijk nieuwe ontwikkelingen omtrent deze brug zullen we zeker in deze krant melden. Misschien is het nog geen brug te ver.

Deze foto uit het archief laat zien dat de markante loopbrug in al die jaren niets veranderd is. Foto: Collectie Hogenkamp

• Iedere dag geopend vanaf 14.00 uur • Uitgebreide menukaart • Zaal voor barbecue, buffetten, feestje, vergadering.

CAFÉ THE POOL Assendorperstraat 91/93/95 Zwolle (038)4230266 www.cafekaya.nl


12

Januari 2011

De leukste sneeuwspelletjes Foto’s: Mirjam Blok

Het zijn weer eens de tijden van gure winden die door de straten schuren, koude vlokken die naar beneden dwarrelen en een gevaarlijke gladheid op straat. Maar in dit gure jaargetijde zijn er altijd nog de kinderen die juist optimaal gebruik maken van de witte substantie. Sleeën, sneeuwballengevechten en sneeuwpoppen maken, het hoort allemaal bij de winter. Maar wat zijn nou de leukste sneeuwspellen? Door: Mona May Boelm Sneeuwpoppen bouwen Eén van de meest populaire wintersporten blijft sneeuwpoppen maken. Voor jong en oud blijft het leuk. Dat komt vooral, omdat je er helemaal je fantasie bij kunt gebruiken, plus de tevredenheid als je sneeuwpop af is. Behalve sneeuwpoppen is het natuurlijk ook mogelijk om sneeuwkonijnen, sneeuwkatten, ijsberen en van alles en nog wat te bouwen. Iglo's bouwen Deze 'wintersport' is soortgelijk aan sneeuwpoppen maken, alleen duurt dit vaak langer en gaat het eerder mis! De perfecte ronde iglo's met een gat er bovenin voor de rook van je vuurtje en een perfecte gladde ingang blijven helaas toch fantasie. Het leuke aan iglo's is wel dat als ze af zijn, je er lekker in kunt gaan zitten en lekker knusjes warme chocomelk met koekjes kunt nuttigen.

Yes! Een nieuw Weezenlandenpark-snelheidsrecord!

Lang leve de stoel!

Sleeën Keihard van een berg afracen, op een echte houten slee of een vuilniszak. Het is jammer dat er in Assendorp niet echt goede heuvels zijn, al zijn er in het Weezenlandenpark wel wat te vinden. Wat ook kan, is natuurlijk je ouders zover krijgen dat ze je nog vooruit gaan trekken ook. Het leukste aan sleeën van een berg af, is dat je bijna alles als slee kunt gebruiken, een vuilniszak, een echte slee, een gladde plank. En het niet kunnen sturen als er beneden aan de berg een boom staat, spannend!

Trouwe viervoeters gaan ook gezellig mee het ijs op.

Sneeuwbalgevechten 'Ik ben binnen, dus je mag lekker niet meer op mij gooien!' De anderen joelen: 'Dat is niet eerlijk!' Ja, sneeuwballen zorgen voor veel plezier, maar uiteindelijk ook een paar tranen hier en daar! Maar sneeuwballengevechten zijn ook een ideale manier om die ene onuitstaanbare collega 'per ongeluk' te bekogelen. Ook is het een hele goede manier om je hand- en oogcoördinatie te oefenen. Sneeuwengelen Het maken van sneeuwengelen is een erg koude, maar leuke hobby. Zorg dat je niet al te ver van je huis af bent als je een engel in de sneeuw maakt, zodat je daarna van je afdruk in je voortuin èn van een warme kop chocomelk kunt genieten.

Gezellig met zijn tweeën sleeën op het ijs.

Schaatsen Nederland is een enthousiast schaatsland. Als de temperatuur onder het vriespunt zakt, trekt men het liefst zo snel mogelijk de schaatsen uit de kast! In allerlei verschillende niveaus staan er mensen op het ijs. Sommigen zien eruit alsof ze op het ijs geboren zijn, terwijl anderen zich wanhopig aan een stoel of vriend vastklampen. Ook al zijn de verschillen tussen de schaatsers groot, het is altijd een gezellig geheel als het heeft gevroren. In het Weezenlandenpark werd eerder deze winter al fanatiek geschaatst. Op de foto's zie je hier enkele voorbeelden van.

Met hulp van vaderlief kan sleeën en schaatsen tegelijk natuurlijk ook!

COLUMN MEANDER UITVAARTEN Door: Iris Knaap

Dood is zo eng nog niet… Meneer X is dood. Het was zijn wens gecremeerd te worden, omdat hij zijn dode lichaam niet ter beschikking wilde stellen aan de wormen. Dat leek meneer X maar niets. En geef hem eens ongelijk, hoor ik u denken. Maar had meneer X daar eigenlijk wel gelijk in? Het antwoord is nee. Nog steeds doen er over dode lichamen hardnekkige verhalen de ronde. Zo lag meneer X na een zwaar leven eindelijk heerlijk rustig in zijn kist, toen zijn dochter geschokt uitriep: ‘Pa’s baard groeit nog door en gisteren

waren zijn nagels toch echt korter!’ Ik help haar graag uit de nachtmerrie: het idee van haren en nagels die nog doorgroeien nadat iemand is overleden is, net als die wormen, echt een briljant verzinsel afkomstig uit het grote Rijk der Fabelen! Hoe zit het wel? Wat betreft die nagels en haren: de huid van een overledene trekt samen en droogt wat in, waardoor baardstoppels en nagels iets meer naar voren komen en het daarom lijkt alsof ze zijn gegroeid. En die wormen? Die

spelen geen rol bij de vertering van het lichaam. Bovendien huizen zij in de bovenste laag van de aarde, de humuslaag. Overledenen bevinden zich dieper in de aarde, op minimaal vijfenzestig centimeter, maar meestal nog dieper en daar is geen worm meer te bekennen. De waarheid is dat lichamen van binnenuit verteren, door de bacteriën die met name in de buik aanwezig zijn. De spookverhalen rondom cremeren waren ook nog steeds hevig rond.

Geloof me: het is niet zo dat het lichaam uit de kist wordt gehaald alvorens het de oven in gaat. Gouden tanden worden niet getrokken en ook komt het lichaam in de oven niet overeind, zoals sommige mensen zeker schijnen te weten. Ook het verstijven van het lichaam met ‘alle gevolgen van dien’ (die er niet zijn) kunnen ervoor zorgen dat mensen als de dood voor de dood zijn. Een dood lichaam wordt niet in een keer stijf, dat is een geleidelijk proces van twee tot zes uur. Ook als een lichaam volledig verstijfd is, kan het

nog prima worden verzorgd. Er worden beslist geen armen of benen gebroken omdat de overledene door stijfheid anders niet in de kist zou passen. Dood is onlosmakelijk verbonden met leven. Vroeg of laat krijgen we er allemaal mee te maken. Dood is niet doodeng. Dood is hooguit, nou ja, dood.


Junior & Senior

Januari 2011 K�n����� �� A��nd��� ����....

G�e�� vo������n�

13 Luisterboekidee Kikker en de sneeuwman

Tekst en foto’s door Masja van Acquoy

Max Velthuijs, 4 tot 6 jaar Youri 9 jaar

Richard en Jessy 12 jaar

Ella en Leah 9 jaar

Ik hoor mensen wel eens zeggen: ‘ik ga beter opletten.’ Mijn ouders hadden een keer goede voornemens, Sonja Bakkeren. Ik moest meedoen. Gelukkig was het niet vies, wel anders. Ik heb zelf nog geen goede voornemens. Voornemens maak je omdat je blij bent dat het weer een nieuw jaar is.

Goede voornemens zijn goede dingen doen, bijvoorbeeld iemand helpen. Wij willen wel meer gaan skaten in het nieuwe jaar, doen het nu nog weinig. Beter opletten op school hoeft niet, want het is de basisschool. Roken zouden we nooit gaan doen, dat is zo slecht, ook niet als vrienden het vragen.

Je kunt dingen in het nieuwe jaar anders gaan doen, opnieuw beginnen, bijvoorbeeld stoppen met iets slechts doen, roken of pesten. Als je jonger bent is stoppen makkelijker dan als je ouder bent, je hebt het dan korter gedaan. Ella wil het nieuwe jaar graag meedoen aan het junior songfestival.

Prijsvraag

Recept: gelukskoekjes Nodig: 3 eiwitten 60 gram poedersuiker 40 gram gesmolten boter 60 gram bloem kleine reepjes papier

Deze keer geen vraag, maar een prijspuzzel. Weet jij welk woord er in het grijze vlak komt te staan?

Gat in het ijs… Om ijs te laten groeien moet het…

R

Hiermee kun je over het ijs glijden…

H

N L

Om je mee door de sneeuw te laten trekken…

W

Hier is snert van gemaakt… Bekleed de bakplaat met bakpapier. Leg de rondjes erop en bak ze 5 tot 10 minuten op 180 graden, laat ze niet te bruin worden. Als ze klaar zijn pak je voorzichtig een koekje en leg je het papiertje erin, vouw het koekje mooi op en laat ze afkoelen. Als ze te veel zijn afgekoeld, breken ze bij het vouwen, leg ze dan even terug in de warme oven.

Z

W

Om geen koude handen te krijgen… Schrijf iets op een klein papiertje en vouw/rol de papiertje op. Maak deeg van alle ingrediënten en wacht 15 minuten af. Rol het deeg uit tot een platte plak en steek er rondjes uit met bijvoorbeeld een glas van zo’n 10 centimeter breed.

Een luisterboek vol vrienden en avonturen waar ieder kind zich in kan herkennen. Zeven vrolijke verhalen met de dikke vrienden Kikker, Eend, Rat, Haas en Varkentje. Altijd met een goed eind. Met onder andere Kikker en de wind, Kikker is een held en Kikker verveelt zich. Heerlijk om op een koude winterdag lekker naar te luisteren. Duurt ongeveer 49 minuten.

Prijs beschikbaar gesteld door: Jakma Mail je antwoord voor 10 februari 2011 naar: prijsvraag@deassendorper.nu Vermeld je naam, leeftijd en emailadres in de mail. De winnaar wordt in het volgende nummer bekendgemaakt.

Goede voornemens voor 2011?

Gewoon doorgaan als nu Meneer Lauwrens van de Weerd, bijna tachtig, woont al vijftig jaar in de wijk Assendorp. Hij zou nergens anders willen wonen. Alles is dichtbij en voor hem op loopafstand bereikbaar zoals de bushalte, winkels, het ziekenhuis, een park en ook zijn de mensen verschillend en vriendelijk. Voornemens voor het nieuwe jaar zijn er voor hem niet om deze eenvoudige reden: hij is een tevreden mens. Door: Paula Muller. ‘Mijn voornemen voor het nieuwe jaar is gewoon door te gaan zoals nu’, vertelt een opgewekte meneer Van de Weerd. ‘Er zijn gebeurtenissen die je overkomen in het leven, daar kan je niets meer aan veranderen. Mijn vrouw is een aantal jaren geleden overleden en zelf heb ik een paar zware operaties gehad. Maar kijk eens wat ik nog heb, drie zonen en hun gezinnen, een caravan op de Agnietenplas en niet te vergeten mijn tabak! Ja, dat zou een goed voornemen kunnen zijn, maar ik stop niet. Mijn kinderen zeggen ook: ‘Pa, je rookt al zolang, waarom zou je nu nog stoppen?’ Ik rook al vanaf mijn viertiende, een jaar ben ik gestopt

na mijn darmoperatie, maar ja, een vriend stopt op een dag een sigaret in mijn mond en vanaf die tijd ben ik weer begonnen. Soms hoor je ook over mensen van mijn leeftijd die nog willen parachutespringen in een nieuw jaar, niets voor mij, omdat ik hoogtevrees heb, durf ik niet eens te vliegen. Mijn broer woont al zestig jaar in Australië en ik ben er nog nooit naartoe geweest. Willen wij elkaar zien, dan komt hij hier naartoe en we schrijven en bellen elkaar regelmatig.’ Sneeuwruimen. Op de vraag of hij echt geen goede voornemens zou kunnen bedenken voor in het nieuwe jaar, voorzichzelf, de buurt of misschien voor de gemeente, antwoordt meneer Van de Weerd na lang te hebben nagedacht

serieus: ‘Ja, er zit me toch iets dwars. Er wonen hier zoveel jonge gezinnen in de straat, ik ben de oudste nu, ze zijn erg vriendelijk en als er een nieuwe baby geboren is, krijg ik een geboortekaartje, maar als het sneeuwt, lijkt het wel of ik de enige ben die de stoep sneeuwvrij houdt. Een winter met sneeuw is vreselijk voor oude mensen en in Assendorp wonen er veel hoor. Als iedereen nou bij zijn eigen voordeur zou beginnen, het is maar vijf minuten werk. Ook zou de gemeente wat meer in de zijstraten kunnen strooien, dan kan ik weer zonder angst de winter door. Hopelijk wordt het een mooie zomer, dan ga ik weer lekker in mijn stacaravan op de Agnietenberg wonen.’

Foto: Bob Billows


14

Culturele agenda

Zaterdag 22 januari

Woensdag 26 januari

DJ RUBEN Café de Singel, Groot Wezenland 4 22:00 Toegang gratis TKZ ontwricht Ga het nieuwe jaar meteen goed van start bij een nieuw feest van Techno Kollektief Zwolle. Sociaal-culturele vereniging Eureka Assendorperplein 9 22:00 Toegang 5,00 (excl. Lidmaatschap) deur sluit om 1:00

Open Podium sociaal-culturele vereniging Eureka Assendorperplein 9 20:30 Toegang gratis voor leden

Donderdag 27 januari Live on DVD sociaal-culturele vereniging Eureka Assendorperplein 9 20:00 Toegang gratis voor leden Thursty Tunes Café de Singel, Groot Wezenland 4 22:00 Toegang gratis

Zondag 23 januari Curb Stone, a tribute to Pink Floyd Deze band uit Assendorp bestaat uit negen getalenteerde muzikanten die de handen ineen hebben gestoken om een fantastisch concert rondom de band Pink Floyd neer te zetten. De band vindt het erg leuk om ‘thema's’ te bedenken en daar de muziek bij te zoeken. The Livingroom Gasthuisplein 23, 18:30 Toegang 2,50

Zaterdag 29 januari $imon & Pauluz a.k.a. Sjemig Soundsystem. Café de Singel, Groot Wezenland 4 22:00 Toegang gratis

Maandag 24 januari

Are you a lion (live) Amerikaans georiënteerde, alternatieve rootsrock. Aan de deur wordt een bijdrage voor stichting Alpe d'HuZes gevraagd. Deze stichting is opgericht met als doel de onmacht die door kanker ontstaat, om te zetten in kracht. Dj Frank draait voor een donatie uw verzoekjes. Café de Singel, Groot Wezenland 4 20:00 Toegang gratis

Dinsdag 1 februari

Groovalicious! Vanavond komen Uilke de Vries (trompet) & Bert Pfeiffer (trombone) het Robin Eenkhoorn Trio versterken. Tussen de sets en na afloop natuurlijk fijne deuntjes van de Soulclap-in-jazz-dj's. Café de Singel, Groot Wezenland 4 21:30 Toegang gratis

Dinsdag 25 januari Filmcafé: De Jantjes Uit 1934, één van de eerste Nederlandse speelfilms! sociaal-culturele vereniging Eureka Assendorperplein 9 20:00 Toegang gratis voor leden

Carnavalsbeurs rits in Het is weer tijd voor de jaarlijkse carnavalsbeurs georganiseerd door de assendorpse winkel Rits-In. Kom alvast in de stemming op deze gezellige beurs. Proosdij Bethlehemskerkplein 35 10:00-17:00 Toegang gratis Rondleiding klooster en kerk Voor belangstellenden voor Dominicanenklooster en -kerk. De monumentale kloostergang en de binnentuin van het klooster zijn in de rondleiding opgenomen. In het bijzonder de thema’s en de symboliek, die aan de verschillende kunstwerken ten grondslag liggen komen aan de orde. Een afspraak maken is niet nodig, wel op tijd aanwezig zijn. Dominicanenkerk, Assendorperstraat 29 Start 14:00 tot circa 15:00 volwassenen € 2,50, kinderen op de basisschool gaan gratis mee.

Filmcafé: The Soloist De aan lager wal geraakte journalist Steve Lopez raakt in de straten van Los Angeles in de ban van het virtuoze vioolspel van de dakloze straatmuzikant Nathaniel Ayers. Ooit was hij een begenadigd muzikaal talent en Lopez stelt alles in het werk om Ayers te rehabiliteren en diens droom waar te maken. Tussen de twee mannen ontstaat een unieke vriendschap die hun beide levens voor altijd zal veranderen. sociaal-culturele vereniging Eureka Assendorperplein 9 20:00 Toegang gratis voor leden

Stoner Doom Bandavond, met Toner Low uit Leiden (stonerdoom met hun eigen psycho lichtshow), The Grand Astoria uit St. Petersburg, Rusland (psychedelische stonerrock), Some Days Velvet, And So Civilization Strides On... en natuurlijk komt Malena y los Merqueros ook even langs. sociaal-culturele vereniging Eureka Assendorperplein 9, 21:00 Toegang 7,50 (excl. lidmaatschap Eureka) Soulclap Café de Singel, Groot Wezenland 4 22:00 Toegang gratis

18.30 10.00 uur

Vieringen door de week Maandag en woensdag

9.00 uur

uur

Eucharistieviering in de dagkapel. Vrijdag om 19.00 uur gezongen vespers in het koorgedeelte van de kerk (niet in de vakantieperiode, start weer op 8 september) Openingstijden kerk en kerkwinkel dinsdag t/m vrijdag 13.30 uur - 16.30 uur zaterdag 13.00 uur - 16.30 uur Rondleiding kerk en klooster Iedere 1e zaterdag van de maand om 14.00 uur (m.u.v. januari) groepen op afspraak.

The Hangin’ Café de Singel, Groot Wezenland 4 22:00 Toegang gratis

Elke dinsdagochtend Senioren sjoelen Inclusief koffie met wat lekkers. voor vragen Agnes Gerner telefoon 038 4216708 Speeltuin Assendorp Geraniumstraat 1-1, 9:45, kosten 2,-

Zondag 13 februari Muziek in de tent: Indris Assendorperplein 14.00 tot 16.00 Elke tweede zondag van de maand Toegang gratis

Donderdag 19 februari Boys don’t cry night Met Dj’s Ruis en Gekke Henkie. 80’s New Wave& Alternative. Café de Singel, Groot Wezenland 4 22:00 Toegang gratis

Expositie Peter Blom (A.K.A Delic) Een niet alledaags tafereel van de stationsbuurt van Zwolle, waarop dit werk is geïnspireerd. Dat is al meer dan de gemiddelde kijker had durven hopen. Café de Singel, Groot Wezenland 4 22:00 Toegang gratis

Elke dinsdag- en vrijdagmiddag

Inloopknutselen bij Koud Kunstje Iedere dinsdag en donderdag na schooltijd! Voor € 10,- ben je zo'n 2 uur bezig, inclusief ranja en een koekje. kijk voor het actuele aanbod aan workshops op www.koudkunstje.nl Koud Kunstje Assendorperstraat 45

Zondag 6 februari Cool Genesis live Café de Singel, Groot Wezenland 4 20:00 Toegang gratis

Donderdag 10 februari Trash Metal Bandavond door D.I.Y. Zwolle, met Headbanger, Red Front, Waking Dead. Weer even lekker ouwerwets trashen! sociaal-culturele vereniging Eureka Assendorperplein 9 21:00 uur Toegang 7,50 (excl. lidmaatschap Eureka)

Een huis met een rijke traditie van verkondigen, wonen, bidden, vieren en studeren. Tot op de dag van vandaag een bewoond huis én een vrijplaats voor moderne mensen om te studeren, te bezinnen en te vieren. Bewoners en medewerkers laten u graag zien wat zij in en om klooster en kerk organiseren. Vieringen Dominicanenkerk zaterdag zondag

Zaterdag 12 februari

Elke vrijdag Speel-o-theek Leentje Buur open Hier kunt u op een voor een kleine vergoeding leuk en afwisselend speelgoed lenen. januari = spelletjesmaand (samen met de kinderen spelletjes doen en gratis een extra spel lenen). Geraniumstraat 1-1 (Speeltuinvereniging Assendorp) 15:00 tot 17:00

1 febr. tot 31 maart Zaterdag 5 februari

Zondag 30 januari

CurbStone 23 januari in The Living Room Foto: Mirjam Blok

Zaterdag 5 februari

Januari 2011

Elke donderdagavond Décopatch-café Wekelijks is er de mogelijkheid voor volwassenen om samen te knutselen met Décopatch. Opgeven is niet noodzakelijk. De koffie staat klaar! Koud Kunstje Assendorperstraat 45 Inlopen vanaf 18.30 kosten 12,50 inclusief alle materialen (met inbegrip van basismateriaal tot 5 euro).

Wekelijkse Seniorenagenda van WijZ in de Enk

WijZ (voorheen Stichting Welzijn Ouderen SWO) organiseert diverse activiteiten in de Enk. Wekelijks vinden de volgende activiteiten plaats: Maandag: Creatief club 14:00 uur Sport en spel 18:00-19:00 uur Dinsdag: Fitgym 8:45-9:45 uur + 9:45-10:45 uur + 10:45-11:45 uur Bridge club 13:30-16:30 uur Stijldansen 15:05-16:35 uur Woensdag: Beginners country line dansen 9:30-10:30 uur Country line dansen 10:30-11:30 uur + 11:30-12:30 uur Bingo 14:00 uur (elke 2e wo v/d maand. om12 uur open tafel, Donderdag: Koersbal 09:30-11:00 uur Yoga 15:30- 16:30 uur Vrijdag: Schilderen en tekenen 9:30-11:30 uur ----------------------------------------Alle hierboven WijZ activiteiten zijn in De Enk, Enkstraat 67, telefoon: 4216331. Of inlichtingen bij WijZ, telefoon: 8515700. Voor de bridgeclub kan u informatie krijgen op telefoonnummer: 4650334. Er liggen ook WijZ senioren activiteiten folders in de Enk.

Kerk en kerkwinkel

Tijdens openingstijden kunt u hier terecht voor: een stiltemoment, het opsteken van een kaarsje, - een gesprek, informatie over de vele activiteiten in kerk en klooster. Vragen over het monument, kerkelijke vieringen en kloosterleven en voor het kopen van religieuze artikelen zoals rozenkransen, iconen, kruisjes, ansichtkaarten enz.

Tentoonstelling Reaction & Reflection

Elf kunstenaars ontsluiten het historisch centrum van Zwolle. R&R confronteert bewoners, bezoekers en gebruikers van de stad met de waardevolle geschiedenis en de identiteit van de stedelijke leefomgeving. De deelnemende kunstenaars maken cultuurhistorie actueel aan de hand van verrassende impulsen, kruisbestuivingen, toevoegingen aan gebouwen. Voor openingstijden Dominicanenklooster zie website. Meer informatie over de tentoonstelling op www.kunstenzo.nl.

Agenda

15 januari t/m Tentoonstelling Reaction & Reflection eind maart 27 januari Kennismakingscursus Zen meditatie, aanvang 20.00 uur 30 januari & Verhalen in het klooster, aanvang 15.30 uur 20 februari 7 februari De monnik in mij, verschillende wijzen van mediteren, aanvang 20.00 uur

Zalenverhuur

De ruimtes in het Dominicanenklooster stralen elk een eigen sfeer uit. Een ideale plek om in alle rust en in een specifieke sfeer te vergaderen of een cursus te geven. Informatie over de mogelijkheden is te vinden op onze website.

Informatie en opgave activiteiten: www.kloosterzwolle.nl of 038-4254400. Een brochure is af te halen bij de receptie van het klooster, Assendorperstraat 29, van maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 22.00 uur, en op zaterdag tussen 9.00 en 17.00 uur, of in de kerk en/of kerkwinkel.


15

Januari 2011

Asse

IN

Weg met ongezonde gewoontes

Een gezonde start

n d or p

Trend

s

Ook gezonder het nieuwe jaar beginnen? Liever een strak vel in 2011? Toch maar eens stoppen met roken? Speelt de winterdepressie je voor de zoveelste keer parten? Tijd om goede voornemens nu eens aan te pakken. In Assendorp is daar genoeg ondersteuning voor te vinden.

worden neerslachtig, krijgen slaapproblemen en het eetpatroon wordt verstoord', aldus de arts, 'Met lichttherapie is zo'n winterdepressie niet altijd te behandelen, acupunctuur daarentegen kan mensen juist uit deze negatieve spiraal helpen. In de regel zijn acht tot twaalf behandelingen nodig. Ook kan acupunctuur goed helpen bij het afvallen door een goed eetpatroon te stimuleren. Naast acupunctuur wordt er ook een voedingsadvies gegeven en bewegen is ook ontzettend belangrijk.'

Door: Mirjam Blok

Bewegen

Op naar de Hyacinthstraat, waar arts-acupuncturist Fjodor Poort werkt. Na een studie geneeskunde specialiseerde hij zich ook in acupunctuur. Deze aloude Chinese geneeskunst werkt goed bij het stoppen met roken, afvallen of winterdepressie. 'Chinezen kijken heel anders naar het lichaam, zij werken met energiestromen, Chi genoemd. Door naalden te plaatsen kan deze energie weer stromen en wordt een subtiel signaal afgegeven', vertelt Poort. 'Neem nu het stoppen met roken, zonder hulpmiddelen slaagt slechts vijftien procent, met ondersteuning van acupunctuur is dit maar liefst vijftig procent.' Winterdepressie Ook kan acupunctuur een middel zijn om een winterdepressie goed aan te pakken. 'Minder daglicht, kou en het minder naar buiten gaan, zijn allemaal oorzaken van het teruglopen van energie. Mensen

zich veiliger en de onderlinge sfeer motiveert en stimuleert', vertelt Van Wee. 'In dertig minuten tijd wordt een compleet trainingsprogramma doorlopen. Met warming up, cardio- en krachttraining, cooling down en rekken en strekken worden alle spiergroepen aan het werk gezet. Advies is dit programma drie keer per week te doorlopen en je figuur wordt strakker, je voelt je vitaler en je krijgt meer zelfvertrouwen.' Enthousiast Klaasje is er enthousiast over: 'Sinds ik hier sport, ben ik sterker en heb ik een goede conditie. Dat merk ik elke dag, vooral met fietsen. Ik hoef nu maar dertig minuten per keer te sporten, iets wat bij mijn vorige sportschool anders was, daar was ik uren kwijt. Qua tijd en gezelligheid is deze sportschool vele malen prettiger.'

Acupuncturist Fjodor Poort voor de meridianenkaart.

Jong en oud kan terecht bij Curves aan de Molenweg. Beweging zorgt voor een goede conditie.

Dan maar eens een kijkje nemen bij sportschool aan de Molenweg. Ria van Wee, die deze sportschool twee jaar geleden is gestart, biedt hier vrouwen de mogelijkheid te sporten in een prettige omgeving. 'De drempel is lager, vrouwen voelen

Foto’s: Mirjam Blok

Het zekere opgeven voor het onzekere. Ilse Horstman en haar weg van loondienst naar zelfstandige!

Goede voornemens? Door: Toine Poelman/Emiel Löhr Normaal gesproken zou je iemand in deze tijden van crisis even drie keer uitleg geven. Drie keer uitleg of het nou wel verstandig is om van baan te veranderen. Zekerheid opgeven voor onzekerheid. Het vertrouwde wegdoen en het onvertrouwde opzoeken. Springen in het diepe bad, zonder zwemdiploma. Al deze typeringen zijn van toepassing op Ilse Horstman. Deze Assendorpse gaan we de komende maanden volgen op haar queeste van iemand met een vaste baan naar zelfstandig onderneemster. Een hele onderneming!

Even voorstellen… Ilse Horstman, 34 jaar, sinds jaren woonachtig in Assendorp is van beroep dramatherapeute. Door middel van veelal rollenspelen probeert ze patiënten weer op het goede spoor te krijgen. Ilse: ‘Drama is wat dat betreft een heel krachtig middel. De rollenspellen die mensen spelen, zijn fictief, maar gevoel en gedachten zijn echt. Dit maakt dat ik de patiënten op een hele andere manier zie dan dat je ze alleen zou bevragen met behulp van pen en papier. Ik deed dit werk in een TBS-kliniek en hoewel de patiënten natuurlijk niet van de één op de andere dag genezen waren, merk je dat deze

insteek verrassende resultaten oplevert. Nu wil ik op eigen benen gaan staan en met mijn ervaring als dramatherapeute bedrijven en mensen gaan helpen. Daarbij moet je denken aan bedrijfstrainingen, bijvoorbeeld op het gebied van agressie.’ Het keerpunt Ilse deed dit werk in een TBS-kliniek, want ondertussen heeft ze deze baan opgezegd. ‘Ik wil iets anders in m’n leven. Ik werk al een aantal jaren in de kliniek en daarnaast werk ik voor een entertainmentbureau in Wijhe. Dat laatste wil ik graag aanhouden, want bij toneelspel, zang en het entertainen ligt mijn passie. Hoewel het werk in de inrichting me goed beviel, kwamen er de laatste tijd veel twijfels. Wie ben ik, wat kan ik, wat heb ik allemaal in m’n mars…tja… en deze overpeinzingen gingen maar niet weg. Sterker nog, ik stond als het ware de hele tijd op de duikplank, maar durfde niet te springen. Totdat de gedachte zo sterk was dat ik er niet meer om heen kon. Waarom niet voor jezelf beginnen Ilse? Je denkt dat je veel in je mars hebt en ook op een ander vlak de uitdaging aan kan gaan (de wereld iets kan bieden). Vaak weet je het voor een ander wel, maar laat het nu voor jezelf ook eens zien! Ik ben dus gesprongen.’

Idris Idris heeft een sound die je nergens in popland hoort: sferisch en levendig, eigenzinnig en gedragen, met frisse dansnummers en prachtige ballads, popmuziek met folk-invloeden, gespeeld op didgeridoo, fluit, viool, doedelzak, bouzouki, trekzak en percussie. De band staat voor uitsluitend eigen werk waarin alle muzikanten hun roots kwijt kunnen (van progressieve rock tot zigeunermuziek). Dat betekent verrassende samenzang, pakkend viool- en fluitspel, opzwepende drums en bas, lyrische gitaargeluiden en een exotische didgeridoo. Foto: Hans van Diemen

De ene vraag roept de andere op Als je in het diepe springt, wil dat nog niet direct zeggen dat je ook een volmaakte zwemmer bent en is het belangrijk dat er reddingsboeien aan de kant staan. Ilse: ‘Gelukkig is mijn vriend Ton zo’n boei. Want door de sprong komen er natuurlijk ook allerlei vragen op. Bijvoorbeeld het financiële gedeelte. Als ik wellicht minder inkomen heb, dan betekent dat een aanpassing in onze levensstijl. Gelukkig is dat voor hem geen probleem en met deze zekerheid achter de hand is het veel makkelijker zwemmen! Maar dit wil nog niet zeggen dat je direct ook naar de overkant komt. Vragen blijven komen. Want wat ga ik nou precies verkopen, hoe, bij wie, welke naam krijgt het bedrijf, netwerken, site, Kamer van Koophandel, belastingen, pensioen? Eén ding is echter heel zeker; mijn vaste baan bij de TBS-kliniek heb ik opgezegd en in januari is dan ook mijn goede voornemen: ik wil nog heel wat ondernemen!’

Benieuwd naar hoe het proces afloopt met Ilse? Lees meer daarover in de volgende Assendorper! Foto’s: Janca Ponsteen

V Vink administratie richt zich op:

Particulieren: Het in orde brengen van de administratie, hulp bij het invullen van formulieren en de inkomstenbelasting.

Zelfstandigen, eenmanszaken en zzp‘ers: In- en verkoopfacturen en kas-bank-giroboek boeken, omzetbelasting en inkomstenbelasting regelen, geven van advies, ordenen van administratie en het verrichten van secretariële werkzaamheden.

PGB-administratie: Hulp verlenen bij het aanvragen van een PGB en het verdere verloop van uw PGB administratie beheren

06 - 234 84 144

www.vinkadministratie.nl info@vinkadministratie.nl


16

Straatvraag

Januari 2011

Straatvraag januari

Wat heeft het nieuwe jaar in petto? De feestdagen zijn voorbij, een nieuw jaar is net begonnen. De net aangeschafte agenda is gevuld met de eerste afspraken. De kalender in de keuken krijgt de eerste pennenstreken. Hoe beleven inwoners van de Pierik dit nieuwe jaar? Zijn er veranderingen te verwachten in dit jaar of blijft alles rustig voortkabbelen?

2011

tekst en foto’s door: Mirjam Blok

Marion Ma-Ajong:

‘Het einde van een jaar is meestal een moment van evaluatie van je leven. Je kijkt eens om je heen, je kijkt naar je huis, je relaties en je boekhouding. De conclusie kan dan zijn ergens iets aan te doen in het nieuwe jaar. Dat kan een grote schoonmaak zijn, maar dat doe ik als ik het nodig vind, op de tijd die mij past. Met het weer ben ik niet zo bezig, het is mooi als er schommelingen in temperatuur zijn. Ik verheug me op de lente als ik weer in de tuin kan werken. Maar eerst nog Valentijn. Het bijbehorende gevoel is er altijd wel, maar voor mij hoeft het niet op 14 februari, elke dag kan daarvoor geschikt zijn. Aan de ene kant verwacht ik dat 2011 een jaar van verharding wordt. Aan de andere kant hoop ik dat het een goed jaar wordt, waarin mensen minder egocentrisch zijn en elkaar meer hulp geven. Ik zie nu al op mijn werk dat mensen meer samen doen.’

De heer S. Elsinga: Jeannette Vermeulen: ‘Plannen voor 2011 maak ik niet meer. Deze maand word ik tachtig jaar oud, al voel ik me al veertig jaar lang een man van negenendertig jaar oud. Ik blijf me zo jong voelen door in beweging te blijven. Dat is nu voornamelijk fietsen en lopen. Vroeger ging ik als geboren Fries schaatsen. Het zou zomaar kunnen dat we deze winter nog een Elfstedentocht meemaken. Al zijn de winters niet meer zo streng als vroeger. De winter van ‘63 was pas streng. Als vijfenzestigjarige heb ik mijn laatste schaatstocht gemaakt tijdens de Sterrit van Wolvega. Deze trainingsrit voor de Elfstedentocht was voor mij vijfenzestig kilometer lang genieten. Tegenwoordig fiets ik veel en breng mijn tijd door in mijn tuintje aan het spoor. Ook werk ik al tien jaar als vrijwilliger in de Nooterhof. Met de komst van het Earthship is daar twee jaar geleden veel veranderd. Vooral de tuin met de vergeten groenten vind ik prachtig. Het is erg leuk mensen te vertellen over de gele boterknolletjes en allerlei soorten bonen. Meestal ben ik daar op woensdagmiddag te vinden.’

‘Ik zie het jaar 2011 niet positief tegemoet, het is een jaar waarin de effecten van de crisis voelbaar worden. Alles wordt wat minder, al word je in tijden van krapte creatief. Zo verkeert mijn partner in onzekerheid over het behoud van zijn baan. Hij hoort half februari meer. Mocht hij zijn baan kwijt raken en zijn huis raakt verkocht, dan komt hij hier wonen. De grote schoonmaak gaat hier dan voor twee huizen gelden. Ook ben ik nu druk met het digitaliseren van mijn foto’s en dia’s, ook in die zin wordt er hier opgeruimd. Zelf ben ik wel blij dat ik hier in Assendorp kan blijven, dat kleinstadse van de wijk mag ik wel. Verder hoop ik dat we deze winter een Elfstedentocht mee mogen maken, de laatste Elfstedentocht in 1997 is aan mij voorbij gegaan vanwege het overlijden van mijn vader. De maand februari wordt voor ons dus een belangrijke maand en ik hoop dan ook nog wat aan Valentijn te kunnen doen, al is het niet in commerciële zin. Ik zie het meer als extra aandacht geven aan mijn dierbaren.’

1 1 0 2

‘Voor mij gaat er dit jaar wel wat veranderen. Ik zit nu in groep acht van de Jenaplein en ga na de zomervakantie naar de middelbare school. Ik ben al bij twee scholen gaan kijken. Binnenkort ga ik naar meer open dagen van scholen. Dan moet ik in februari de Cito-toets maken. Als de uitslag van die toets bekend is, kan ik beslissen welke school het gaat worden. Het is best wel spannend hoor, wennen op een nieuwe school met nieuwe klasgenootjes. En huiswerk moet ik voor het eerst gaan maken. De school zal wel iets verder van huis zijn dan ik nu gewend ben. Gelukkig ben ik er aan gewend naar dansles te fietsen, dus dat komt wel goed. Ook zijn de laatste maanden in groep acht spannend met die toets en de voorbereidingen op het eindtoneel. Misschien ga ik in die tijd ook mijn kamer nog veranderen. Ik laat alles maar gewoon op me af komen.’ Sarah van der Zwaag:

Last van uw

Hormonen? • De overgang • Menstruatieklachten • Borstkanker • Anticonceptie • Zwangerschapswens

Nicole Elshof • grenslaan 26 • Zwolle tel. 038 - 33 76 443 • N.Elshof@careforwomen.nl www.CareForWomen.nl Belangrijk om te weten: Zorgverzekeraars vergoeden de consulten in de aanvullende verzekering.

Profile for DeAssendorper

de-assendorper-januari-2011  

de-assendorper-januari-2011  

Advertisement