{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1

de Assendorper

Wijkkrant voor Groot Assendorp

5 The great escape

12 St. Jozefkerk

Deze maand: Jaargang 16, nummer 10 december 2014

Zie onZe advertentie verderop in deZe krant! www.antonekkerparket.nl

als er een decemberzegel was die onze kerstpakketten, beste wensen en gelukkig nieuwjaar in een pakjesboot van kleurloos glas verstuurde aan elk behoeftig mens zou de grens tussen wens en daad opgeheven worden Jelle de Boer

Vernieuwde kinderboerderij ‘weeZhuis’

Foto: Jan Koldewijn Het WeeZhuis Afgelopen februari werd bij de dierenweide en de speeltuin in Park de Wezenlanden een prachtig, nieuw gebouw feestelijk in gebruik genomen, onderdeel van een algehele renovatie van dit complex. De opening werd verricht door gedeputeerde Bert Boerman en wethouder Erik Dannenberg. De dierenweide voert, sindsdien de naam ’weeZhuis’ - die naam kwam als winnaar te voorschijn uit een uitgeschreven prijsvraag. Door: Gerard Roerink

Foto: Mirjam Blok

Zomaar een willekeurig iemand Sinterklaas is weer voorbij en Kerst staat voor de deur. Deze maand brengt veel gezelligheid, maar dat geldt niet voor iedereen. Er is ook verdriet: mensen met weinig geld, problemen of mensen die net hun geliefde hebben verloren, zoals de familie Vazov. De vader van het gezin, Zdravko, kwam om nadat hij met 25 messteken was neergestoken omdat hij toevallig de eerste was die een doorgedraaide jongeman tegenkwam. Zdravko die straatkranten verkocht bij de Jumbo Assendorp en Jumbo AA-landen, waar hij bij de laatste

ook op zijn accordeon speelde. Hij was altijd goedgemutst, sprak iedereen altijd vriendelijk toe en je zei daarom ook automatisch goedendag of gaf een knikje. Zdravko die met zijn gezin naar Nederland kwam om de armoede, kou en ellende in eigen land te ontvluchten. Wat moeten ze zich verschrikkelijk verscheurd voelen door dit vreselijke ongeval met dodelijke afloop, mevrouw Vazov, haar zoon en haar drie dochters. Ook de ouders van de jonge dader zullen geen raad weten met wat er is gebeurd. We zullen hier nog vaak aan denken wanneer de plek van Zdravko ingenomen wordt door

VAN RAALTE HEEFT HET!

Woning verkopen? Bel 038 422 31 51

Hout | Tuinhout - Plaatmateriaal - Deuren Kozijnen - Vloerdelen - IJzerwaren Handgereedschap - Elektrisch gereedschap Tuingereedschap - Gaas - Horrengaas Sleuteldienst - Elektra - Sanitair | CV Doe Het Zelf artikelen

DESGEWENST OP MAAT GEZAAGD!

iemand anders. Zdravko had gewoon pech: hij was een willekeurig iemand die op een verkeerd moment op de verkeerde plek was. Shakira heeft het initiatief genomen om vanuit Assendorp geld in te zamelen ter ondersteuning van Zdravko’s vrouw en kinderen. In de Enk staat achter de bar een bus, waarin u uw gift kunt doen. De opbrengst zal persoonlijk gebracht worden naar de familie Vazov.

De verzorging van de dieren en de begeleiding van activiteiten worden iedere dag voornamelijk uitgevoerd door deelnemers van de Regionale Instelling voor Beschermd Wonen (RIBW). Enthousiaste beheerder is sinds jaar en dag Frans Noordman. Hij kreeg onlangs nieuwe ideeën over de ‘verrijking’ en uitbreiding van activiteiten op lees verder op pagina 3… ‘zijn’ voorziening.

AssendorperstrAAt 85, 8012 dG Zwolle, tel: 038-4229133 www.mitrA-Assendorp.nl al jaren een vertrouwd adres voor uw slijterij artikelen in assendorp

AssendorperstrAAt 250 8012 CH Zwolle 038 711 4032 - www.AlpHAComp.nl info@AlpHAComp.nl

REFILL MAAKT HET VERSCHIL Cartridge Europe Zwolle Assendorperstraat 166 -168 Tel.: 038 – 4228050 www.cartridge-europe.com

Uw ambachtelijke f ietsenmaker in Assendorp


2

december 2014 | actueel

Historische reis langs ijsbeelden

colofon

De Assendorper is een uitgave van Stichting Wijkkrant de Assendorper. De krant wordt gratis huis-aan-huis verspreid in Oud-Assendorp, NieuwAssendorp, De Pierik, Stationswijk, Groot Wezenland, Hanzeland en De Geren. Zij is tevens af te halen bij enkele Zwolse wijkcentra en de bibliotheek in de Diezerstraat en op diverse andere openbare plekken in de wijk, zoals winkels. De redactie en het bestuur van deze krant bestaan uit vrijwilligers.

column

Oplage: 7.000 exemplaren Frequentie: 10 x per jaar Druk- en zetfouten voorbehouden

De Assendorper advocaat

Redactieadres Enkstraat 67 8012 VA Zwolle 088 644 0631 mail: redactie@deassendorper.nu

Door: Lisa Pieters

Zie ginds komt de NAR Zoals in mijn column van september aangekondigd zal de NAR met ingang van 1 januari 2015 zijn comeback maken. In deze laatste column van dit jaar nog één onderwerp dat ik wil bespreken in het kader van de reeks veranderingen die de komst van de NAR met zich mee zal brengen per 1 januari 2015. Dit onderwerp behelst de aanzegplicht. Wat betekent dit? De werkgever dient straks minimaal een maand voor de afloop van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (langer dan zes maanden) de werknemer schriftelijk te informeren (aan te zeggen) over het al dan niet voortzetten van de arbeidsovereenkomst. Deze maand wordt ook wel de in acht te nemen aanzegtermijn genoemd. Als de werkgever deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, is hij aan de werknemer een boete verschuldigd van maximaal een maandsalaris. Ook als het contract wordt voortgezet en de werkgever heeft deze aanzegging achterwege gelaten, dient hij de werknemer een vergoeding te betalen van een maandloon (als de werknemer hier een beroep op doet). Is de werkgever alleen te laat met zijn schriftelijke mededeling, dan geldt de vergoeding voor de termijn dat hij te laat is. Bij voortzetting zal de werkgever tevens dienen aan te geven onder welke voorwaarden hij dat wil doen. Als dit achterwege wordt gelaten, wordt het contract geacht te zijn voortgezet voor dezelfde tijd en tegen dezelfde voorwaarden, maar voor maximaal een jaar. Hoe zit dat nu met de huidige tijdelijke contracten? De aanzegtermijn geldt voor alle tijdelijke contracten van zes maanden of langer die eindigen na 1 februari 2015. Dus ook al zijn deze contracten voor 1 januari 2015 aangegaan. Het is dan ook van groot belang om goed te agenderen wanneer schriftelijk aangezegd dient te worden. Het is mogelijk om meteen bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst aan te geven (aan te zeggen) dat het contract niet zal worden voortgezet. Het is de vraag of dit verstandig is aangezien dit demotiverend voor de werknemer kan werken. Mocht de werkgever in zo’n geval toch nog wel de arbeidsovereenkomst willen voortzetten, dan doet hij er verstandig aan voor dat gewijzigde standpunt de aanzegplicht in acht te nemen. Uiteindelijk is het aan de werknemer om een beroep op deze boete te doen. Vragen? l.pieters@ckv-advocaten.nl

Eindredactie Hennie van Schenkhof

Foto: Jan Koldewijn Eén van de imposantste scènes te zien op het IJsbeeldenfesival: Hannibal trekt met zijn olifanten door de Alpen. Dit jaar wordt het IJsbeeldenfestival georganiseerd in een immense hal vlakbij het Zwolse station. In deze voormalige spoorwerkplaats is het in de week voorafgaande aan de opening op 6 december nog een complete wirwar aan bouwwerkzaamheden. Dat geldt met name voor het zogenoemde Eventplaza dat met ondersteunende attracties van het IJsbeeldenfestival een ‘totaalbeleving’ moet maken. Gelukkig zijn op het moment van bezoek de ‘carvers’, de kunstenaars die de ijssculpturen in hun vorm hakken, zagen en slijpen, al in de afrondende fase terechtgekomen. Door: Hans van der Vegt Met kettingzagen, zware beitels, slijp machines en gutsen zijn 40 ijskunstenaars al ruim een week bezig grote, 1500 kilo wegende, speciaal in België geprepareerde ijsblokken om te toveren tot 23 beeldengroepen rond het thema ‘World in Motion’. Het is min tien in de drie hallen waar de beelden inmiddels hun voltooiing naderen en het grove gereedschap heeft plaatsgemaakt voor fijnere hulpmiddelen: gutsjes en beiteltjes, schuurpapier en polijstmachines. Alle beelden lijken nu nog willekeurig door elkaar te staan maar als straks de aankleding klaar is en de sculpturen optimaal uitgelicht zijn, zal de bezoeker via een logische route langs de kunstwerken worden geloodst.

lopende periodes van de geschiedenis. Rond bijna elk onderwerp is een historische gebeurtenis in beeld gebracht. Zo is daar de zinkende Titanic die nu uitgebeeld in ijs ooit aan het ijs ten onder ging. Ook is er de Amerikaanse vloot in Pearl Harbor en een groot Vikingschip waarin - naar verluidt - een koningin aan de eeuwigheid werd toevertrouwd.

Wereldoorlog, Manfred von Richthoven. De klassieke Amerikaanse stoomtrein ‘Jupiter’, waarmee de kolonisten het onbekende Amerika introkken, aangevallen door indianen, en de Hindenburg, de zeppelin die boven New York in brand vloog. Van recentere datum zijn er scènes van de Formule-1 racerij en van de autorace Parijs-Dakar.

Alle tijden Bij enkele beeldengroepen in de eerste hal is men inmiddels met het uitlichten begonnen en er is niet veel fantasie voor nodig om je in te beelden dat dit een bijzonder idyllisch en feeëriek schouwspel zal opleveren. Het is een reis door alle hoeken van de historie. De farao’s, die voor het eerst spaakwielen gebruikten voor hun strijdwagens waarmee ze hun veroveringstochten uitvoerden. Iets verderop de Fokker van de ‘Rode Baron’ uit de Eerste

Eventplaza Wie na een bezoek aan de ijsbeelden weer helemaal wil opwarmen, kan terecht bij het naastgelegen Eventplaza waar warme chocomel en andere opwarmertjes verkrijgbaar zijn. Daar zijn tevens een bruin café, kermisattracties en een game zone te vinden. Het Eventplaza is ook (gratis) toegankelijk als men niet naar het IJsbeeldenfestival gaat. Het festival duurt tot en met zondag 25 januari. Meer informatie: www.ijsbeelden.nl

Bezorging Dianne Olthof Krant niet of te laat ontvangen? bezorging@deassendorper.nu Advertenties Martin van Ek, Tjalling van der Zee advertentie@deassendorper.nu Social media Facebook: https://www.facebook.com/ DeAssendorper Twitter: @DeAssendorper Word vriend van De Assendorper voor € 10 per jaar (eenmalig of tot wederopzegging). U kunt zich aanmelden via redactie@deassendorper.nu Abonnement Woont u buiten ons verzorgingsgebied en wilt u toch de krant ontvangen? Voor € 29 per jaar ontvangt u de krant per post. U kunt een e-mail sturen aan bezorging@deassendorper.nu Bankrekening NL29INGB0001258558 t.n.v. Stichting Wijkkrant de Assendorper Druk F.D. Hoekstra Krantendruk Emmeloord

Verschijningsdatum volgende editie 23 januari 2015 Internet: www.deassendorper.nu

Foto: Jan Koldewijn

Kinderopvang Doomijn Peuterspeelzaal maandag t/m vrijdag van 8:45 uur - 11:45 uur

Openingstijden: Maandag t/m vrijdag 8:15 uur - 00:00 uur

Vormgeving Sabine Boschman, Mirjam Blok en Marleen Kramer

Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen voor publicatie zonder toestemming van de uitgever. De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden stukken te weigeren of in te korten. De mening van de columnist is niet noodzakelijk de mening van de krant.

Thema Het thema van dit jaar, ‘World in Motion’, levert een breed palet aan beelden op van vaartuigen, voertuigen en vliegtuigen uit zeer uiteen-

Enkstraat 67 8012 VA Zwolle tel: 038-4216331 mail: mfc.de.enk@hetnet.nl

Redactie Olivier van Bekkum, Mirjam Blok, Sabine Boschman, Ria Botter, Kees Canters, Aart Deddens, Marion Goosen, Marry Horstman, Henk van Huisstede, Dennis Karssen, Jan Koldewijn, Emiel Löhr, Frank Maurits, Martijn Meupelenberg, Toine Poelman, Gerard Roerink, Hennie van Schenkhof, Aukje Schonewille, Niels van der Touw, Anneke van der Stouwe

Buitenschoolse opvang Maandag Dinsdag Woensdag 14.30 tot 18.15 uur Donderdag 14.30 tot 18.15 uur Vrijdag 12.30 tot 18.15 uur 14.30 tot 18.15 uur

Voor meer 12.00 tot 18.15 uur informatie tel. 038 - 42 159 09

De klassieke Amerikaanse stoomtrein ‘Jupiter’, waarmee de kolonisten het onbekende Amerika introkken

H A N D I G E

CO N TAC T E N U kunt de servicelijn van de gemeente bellen als u vragen, klachten of meldingen heeft over de openbare buitenruimte. Bereikbaar op werkdagen van 8:30 - 16:30 uur. Wijkbeheerder Assendorp Jurrien Stroomberg (telefoon: 14038) Stadsdeelmanager Assendorp Suzanne Douwsma (telefoon: 14038) Wijkmedewerker Marga Burgt (telefoon: 14038) Wijkwethouder Assendorp Jan Brink (telefoon: 14038) Wijkwethouder Hanzeland René de Heer (telefoon: 14038) Wijkagent Jan Witte (tel.: 0900-8844) inloopspreekuur: Woensdag 9:30 uur - 11:00 uur (Fresiastraat 25)


actueel | december 2014

Nieuwe stichting wil méér comfort en activiteiten realiseren

3

WONING VERKOPEN? AL 12 JAAR EEN BEGRIP IN ASSENDORP

Kortenaerstraat 40

Molenweg 80

OOP TE K

Foto: Jan Koldewijn Frans Noordman en Miranda Felix-van Wely Hij werd daarbij onder meer geïnspireerd door Miranda Felix-Van Wely die al allerlei activiteiten organiseert rond de dierenweide in Park Eekhout zoals een dierenclub. Bij deze club kunnen kinderen van alles doen rond thema’s over dieren en natuur. Noordman nam contact op met Felix en de plannen voor samenwerking waren meteen geboren. Meer levendigheid Door de komst van het nieuwe gebouw is er volgens Noordman al wel meer leven in de brouwerij gekomen. Het sfeervolle nieuwe pand wordt gebruikt als dienstruimte voor de beheerder en de verzorgers van de dierenweide. Verder is er een ruimte voor educatieve doeleinden en een plek voor de Dahliavereniging. Er zijn nu ook bezoekerstoiletten. Het gebouw is ontworpen in een stijl die geheel past bij de dierenweide en de fantastische speeltuin die inmiddels ook al is verbouwd en vergroot. Op dit moment is men druk bezig met een nieuw kippenverblijf, helemaal in de stijl van het hoofdgebouw. De Gemeente is nu nog eigenaar van de kinderboerderij en heeft de laatste twee jaar het beheer bij de ROVA ondergebracht. Tevens is er dit jaar een verbindingstunnel aangelegd, onder de Leo Majorlaan, naar Doepark de Nooterhof zodat kinderen met hun ouders veilig van de ene naar de andere accommodatie kunnen oversteken. De exploitatie en het beheer van het weeZhuis komen binnenkort in handen van een nieuwe stichting (zie onderstaand). Zwerfvuilproject ‘Mooi Schoon’ Op 1 oktober jl. openden 25 leerlingen van de basisschool Het Atelier samen met wethouder Filip van As, de zogenoemde minimilieustraat bij het weeZhuis. De gemeente Zwolle gaf hiermee de officiële aftrap van het zwerfvuilproject ‘Mooi Schoon’. De minimilieustraat bestaat uit vier containers waar plastic, papier, gft en restafval gescheiden kunnen worden ‘aangeboden’ = weggegooid. Op informatiepanelen voor kinderen staat van alles aangegeven over afval scheiden en het voorkomen van zwerfvuil. Cliënten en medewerkers van de RIBW Groep Overijssel werden door de wethouder in het zonnetje gezet omdat zij dagelijks het park vrijmaken van zwerfvuil.

Pilot Noordman beklemtoont dat hij de ROVA een prima organisatie vindt maar door hun betrokkenheid ligt het accent nu toch vooral op het beheer. Hij ziet nieuwe kansen voor verdere exploitatie en wil zijn ideeën proberen vorm te geven via een nieuwe stichting. Hiervoor zal een proefproject worden uitgevoerd, een zogenoemde pilot. De Gemeente verstrekt voor deze pilot een exploitatiesubsidie voor één jaar. Daarna zal blijken of het kan gaan lukken met de voorgenomen activiteiten en het zoeken naar nieuwe partners en hoe dat moet worden aangepakt. De samenwerking met studenten van het AOC (Agrarisch Opleidings Centum) de Groene Welle en met de RIBW wordt na 1 januari gewoon voortgezet. De samenwerking met de Groene Welle bestaat uit  de  hygiënische verzorging van dieren. Studenten knippen onder andere de nageltjes van diverse dieren. In januari gaat de pilot officieel van start. In het voorjaar zal de nieuwe stichting zich met een feestelijke opening van het geheel vernieuwde complex presenteren aan het publiek. Horeca Vooral bij mooi weer is het ook nu al een gezellige drukte in en om de dierenweide. Maar een enigszins comfortabele zitgelegenheid of mogelijkheden tot het kopen van een verkoelend ijsje in de zomer, een verwarmende mok chocolademelk in de winter of een kop koffie, dan wel thee, zijn er nog in het geheel niet. ‘Dat moet toch anders kunnen’, zegt de bevlogen beheerder. ‘Maar ik denk ook aan andere activiteiten zoals verjaardagsfeestjes en dierenclubs’. Op de vraag of hij niet bang is voor de concurrentie van de horeca in De Nooterhof, antwoordt hij: ’Nee hoor, ik zie het meer als een welkome aanvulling. In de toekomst willen we méér met elkaar gaan optrekken. We betrekken graag organisaties en mensen uit andere buurten bij allerlei activiteiten, Maatschappelijk verantwoord ondernemen staat bij ons hoog in het vaandel.’ Toekomst We zijn natuurlijk zeer benieuwd naar de resultaten van deze nieuwe ontwikkelingen en plannen en zullen de lezers op de hoogte hou-

gEEf uw houTEn vloEr EEn karakTErvollE uiTsTraling Vraag naar de mogelijkheden of bezoek onze showroom/fabriek.

www.antonekkerparket.nl

W IN NIEU

Ministerlaan 134

OOP VERK

OOP TE K

€ 192.500

€ 175.000

€ 159.500

Goudsbloemstraat 115

Ruusbroecstraat 119

Scriveriusmate 8

CHT RKO E V . V O.

OOP TE K

€ 139.000

OOP TE K

€ 225.000

Wegens succesvolle verkopen zijn we dringend op zoek naar nieuw aanbod.

Bel (038) 422 31 51

UW VBO Makelaar - Assendorperstraat 205 www.uwVBOmakelaar.nl - info@uwVBOmakelaar.nl den. Frans en Miranda geven van hun kant aan het contact met de Assendorper echt prettig te vinden en ze zullen ons, als er nieuwtjes zijn, zeker weten te vinden. Van deze gelegenheid maken ze graag gebruik en roepen bij deze

mensen die affiniteit hebben met dieren op om als vrijwilliger mee te komen doen. Het gaat hierbij om de meest uiteenlopende werkzaamheden: aanmelden kan via dierenclubzwolle@ hotmail.nl

Op zoek naar een leuke, betaalbare kringloopwinkel?

Harry’s Kringloophal 2100 m² winkelplezier!

Westerlaan 51 dagelijks geopend van 08.30 - 17.30 do 08.30 - 20.00 za 08.30 - 17.00

Rieteweg 13 dinsdag tot vrijdag 08.30 - 17.30 za 08.30 - 17.00

Heeft u overtollig huisraad? Wij halen het graag en gratis bij u op 038 - 4230024

Papaverweg 108 8042 EK Zwolle T 038 421 63 33 E info@antonekkerparket.nl


kosten en plezier

In 2004 kwam de voor gemeente Zwolle met een herinrichtingsplan Park de Wezenlanden. In 2004 dewas gemeente Zwolle een herinrichtingsplan voor Park de Wezenlanden. Het doel kwam hiervan het park om te met toveren 4 december 2014 | advertentie herinrichtingsplan voor Park de Wezenlanden. Het doel hiervan was het park om te toveren tot een volwaardig stadspark. Dit was nodig, Heteen doel hiervan was het parkDit om tehet toveren tot volwaardig stadspark. was nodig, omdat het voorzieningenniveau van park tot een volwaardig stadspark. Dit was nodig, omdat het voorzieningenniveau van het park sterk verouderd bleek. Daarnaast werd het omdatverouderd het voorzieningenniveau van park sterk bleek. Daarnaast het steeds minder bezocht en daarmeewerd namhet ook het sterk verouderd bleek.af. Daarnaast werd het steeds minder bezocht enMet daarmee nam ookpark het gevoel van veiligheid dit plan hoopte de steeds minder bezocht enMet daarmee nam ook het het gevoel vandat veiligheid af. dit plan hoopte de gemeente de inwoners van de stad Zwolle gevoelweer vandat veiligheid af.gaan Met dit planZwolle hoopte de gemeente de zouden inwoners vanbenutten de stad park meer en dathet de gemeente de zouden inwoners vanbenutten de stad Zwolle park weer meer en dathet de sfeer in hetdat park hiermeegaan verbeterd zou worden. park weer benutten dat de sfeer in hetmeer parkzouden hiermeegaan verbeterd zouen worden. Door: ter hiermee Avest verbeterd zou worden. sfeer inRenske het park Door: Renske ter Avest Door: Renske ter Avest Het Horecapaviljoen vormt een van de onderdeHet om Horecapaviljoen vormt een dezou onderdelen dit plan te realiseren. Hetvan park mede Het Horecapaviljoen vormt een van de len om dit plan te realiseren. Het park zou mede hierdoor het groene hart van Zwolle kunnenonderdeworden. Openingstijden: len om dit te realiseren. Hetnakunnen park zou mede hierdoor hetplan groene hart Zwolle worden. Bezoekers van het parkvan kunnen een heerlijke Dinsdag t/m Vrijdag van 8.30 - 17.30 uur hierdoor heteen groene Zwolle kunnen worden. Bezoekers van hethart park kunnen na een heerlijke wandeling hapje of van een drankje nuttigen in het BezoekersEn van het kunnen nanuttigen een wandeling een of een drankje in hetZaterdag van 8.00 - 13.00 uur paviljoen. dathapje nietpark alleen! Ook voor het heerlijke organisewandeling eendat hapje of een drankje nuttigen het paviljoen. En niet alleen! Ookenvoor het organiseren van zakelijke bijeenkomsten feestjes kaninmen Berkumstede paviljoen. En dat bijeenkomsten niet alleen! het organiseren vanpaviljoen zakelijke envoor feestjes kan men bij het terecht. HetOok zou eenLocatie trekpleister ren het van paviljoen zakelijke bijeenkomsten en alle feestjes kan men bij terecht. Het zou eenErasmuslaan trekpleister kunnen worden voor mensen uit hoeken van 50 8024CS Zwolle bij het paviljoen terecht. Het zou een trekpleister kunnen en worden voor mensen uit alle hoeken van Foto: Mirjam Blok Zwolle omstreken. Tel.nr: 038-4219363 kunnen worden voor mensen uit alle hoeken van Foto: Mirjam Blok Zwolle en omstreken. Foto: Mirjam Blok Zwolle en omstreken.

Dames & Heren Kapsalon Kruisweg Vakwerk met topproducten voor een betaalbare prijs! Voor het hele gezin.

U bent van harte welkom! volleyballen met plezier Voordelige

Voordelige Inktjetcartridges Voordelige Inktjetcartridges 10%Inktjetcartridges korting bij recycling

10% korting bij recycling

De recreanten van volleybalvereniging SVI Volleybal zijn naarstig op zoek medespelers. 10% korting bijnaarrecycling Zowel dames als heren zijn van harte welkom. De recreanten doen niet mee aan een competitie, maar spelen wel een paar keer per jaar toernooien onderling en tegen andere recreanten Kleurenkopieën A4 teams. Kleurenkopieën 0,60 per stuk A4

Kleurenkopieën 0,60 per stuk A4

De nadruk ligt op volleyballen met plezier - maar toch fanatiek, waarbij het ook nog eens 0,60 per stuk gezellig is. De training is op dinsdagavond van 20.00 tot 21.30 of van 21.30 tot 23.00 en op de donderdagavond alleen heren (bijvoorkeur competitie verleden) van 21.30 tot 23.00 in de Sporthal Zwolle-Zuid (voorheen BDG-Hal). Iedereen mag vrijblijvend een 2-tal keren mee doen.

Wil je uitproberen of volleybal iets voor jou is? Kijk voor meer informatie over SVI Volleybal op www.svivolleybal.nl. Interesse dan vind je onder lidmaatschap op de website een aanmeldformulier of stuur email naar teamindeling.recreatie@svivolleybal.nl. Volg ons op Facebook: SVI Volleybal of via Twitter: @SVIVolleybal.

‘Het verschil is dat we anders te ‘Het verschil is datzouden we anders te minste vier auto’s hebbe ‘Het verschil is dat we anders te minste vier auto’s zouden hebbe en nu twee. Gedeeld autogebrui minste vier auto’s zouden hebbe en nu twee. Gedeeld autogebrui scheelt in kosten, is goed voor he en nu twee. Gedeeld autogebrui scheelt in kosten, is goed voor he milieu en geeft minder parkeer scheelt in kosten, is goed voorwij he milieu en geeft minder parkeer problemen in een krappe milieu en geeft minder parkeer problemen in een krappe wij als Assendorp.’ Peter en Mintj problemen in een krappe wij als Assendorp.’ Peter en en Mintj Koster-Grootnibbelink hu als Assendorp.’ Peter en Mintj Koster-Grootnibbelink en kinderen delen samen met hu he Koster-Grootnibbelink en hu kinderen delen samen met he gezin van Michiel van Willigen e kinderen delen samen met he gezin van Michiel van Willigen e twee andere gezinnen twee auto’ gezin van Michiel van Willigen twee andere gezinnen twee auto’e Door Jelly Hiemstra twee andere gezinnen twee auto’ Door Jelly Hiemstra Nieuwe Veerallee Zwolle Door Jelly12, Hiemstra Nieuwe Deventerweg 6, Zwolle-Zuid Michiel: ‘Het grootste voordeel vin Michiel: ‘Hetauto grootste voordeel voo vin ik dat mijn niet onnodig ma.auto 12-18 Michiel: ‘Het grootste voordeel voo vin ik dat mijn nietuonnodig de deur staat. di. t.m vr.auto 10-18 uonnodig voo ik dat mijn niet de deur mijn staat. Terwijl stilstaat, heeft ee za.auto 10-17 u de deur staat. Terwijl mijn auto stilstaat, ee do. koopavond ander misschien behoefteheeft om ee Terwijl mijn auto stilstaat, heeft ee www.kringloopzwolle.nl andertemisschien om ee auto gebruiken.behoefte We vonden he ander misschien behoefte om ee T. (038) 4 22 06 06 auto te gebruiken. We vonden he allemaal zonde en zo is het dele Een vol park: wensbeeld of schrikbeeld? auto te gebruiken. We vonden he allemaal zonde en zo is het dele ter sprake gekomen,’ aldus Mintje Een vol park: wensbeeld of schrikbeeld? allemaal zonde en zoaldus is het dele ter sprake gekomen,’ Mintje Een vol park: wensbeeld of schrikbeeld? Verzet De bevriende gezinnen hebben twe ter sprake gekomen,’ aldus Mintje Verzet De bevriende gezinnen twe Toch kent dit verhaal ook een keerzijde en dat verhaal begint auto’s aangeschaft. De hebben andere twe Verzet De bevriende gezinnen twe Toch dit verhaalvan ookhet eenpark. keerzijde en dat verhaal begint met dekent omwonenden Deze mensen zijn namelijk auto’s aangeschaft. De hebben andere twe huishoudens zijn medegebruiker Tochdekent dit verhaal ook een keerzijde en dat verhaal begint met omwonenden park. Deze De mensen zijn hiervoor namelijk auto’s aangeschaft. De andere twe helemaal niet blij metvan dithet vooruitzicht. redenen huishoudens zijn medegebruiker ‘Met evenveel rechten, alleen w met de omwonenden park. Deze mensen zijn hiervoor namelijk helemaal nietdeblij metvan dithet vooruitzicht. De redenen kunnen met volgende woorden kort samengevat worden: huishoudens zijn medegebruiker ‘Met evenveel rechten, alleen zorgen voor het onderhoud en wz helemaalmet nietdeblij met ditwoorden vooruitzicht. De redenen hiervoor kunnen volgende samengevat worden: lichtvervuiling, parkeeroverlast enkort geluidsoverlast. Is het na ‘Met evenveel rechten, alleen zorgen voor het onderhoud en wz betalen een hogere kilometerprij kunnen volgende woorden worden: lichtvervuiling, parkeeroverlast enkort geluidsoverlast. het na de komstmet vandehet paviljoen gedaan metsamengevat de rust? Is zorgen voor het onderhoud en he z betalenmet eenelkaar hogere kilometerprij Auto’s delen staat met lichtvervuiling, en geluidsoverlast. Is het de na de komst hetparkeeroverlast paviljoen gedaan met degevoerd rust? tussen Er zijn tot van nu toe verschillende gesprekken betalen een hogere kilometerprij Auto’s met staat met h de komst het paviljoen gedaan met rust? tussen maken van elkaar goede delen afspraken, voora Er zijn tot van nu de toe verschillende gesprekken gevoerd de gemeente en Klankbordgroep Park dede Wezenlanden. Ook Auto’s met elkaar delen staat met maken van goede afspraken, voora Er zijn tot nu toe verschillende gesprekken gevoerd tussen de gemeente de vanuit Klankbordgroep ParkOmwonenden de Wezenlanden. de financiële kant dien je goedht is er vorigen jaar de werkgroep ParkOok de maken van voora gemeente en de Klankbordgroep Park de Wezenlanden. Ook de financiële kantafspraken, dien je goed is er vorig jaareen vanuit de ingediend, werkgroep waarin Omwonenden Park de Wezenlanden petitie werd verklaard regelen. Zo goede hebben we allemaal eet de fi nanciële kant dien je goed is er vorig jaar vanuit de werkgroep Omwonenden Park de Wezenlanden een petitie ingediend, waarin werd verklaard regelen. Zo hebben we allemaal eet dat het voor de omwonenden geen optie is dat scenario C contract ondertekend.’ Wezenlanden een petitie ingediend, waarin werd verklaard regelen. Zo hebben we allemaal ee dat het voor de omwonenden geen optie is dat scenario C van kracht wordt. Dit werd door tweehonderd huishoudens contract ondertekend.’ Zwolle Zuid dat het voor de omwonenden geen optie is dat scenario C van kracht wordt. Dit werd door tweehonderd huishoudens contract ondertekend.’ ondertekend. lees verder op pagina 3… iedere zaterdag van kracht wordt.inDit door tweehonderd ondertekend. Scenario C houdt dat werd er een komt methuishoudens een omvang openpaviljoen van lees verder op pagina 3… ondertekend. Scenario C houdt in dat10.00 er een paviljoen met een omvang van 600 m². De omwonenden daarentegen voelen meer voor - 13.00 uur komt lees verder op pagina 3… Scenario C in dat erdan eeneen paviljoen komtvoelen meteen een omvang van 600 m². De omwonenden daarentegen meer voor scenario B.houdt Het betreft paviljoen met kleinere van 600 m². De omwonenden daarentegen voelen scenario B. Het betreft danVoor een paviljoen met eenmeer omvang, namelijk 150 m². de omwonenden iskleinere hetvoor van scenario betreft danVoor een paviljoen eeniskleinere omvang, namelijk 150 m². dezijn omwonenden het van belang datB. deHet grootte zodanig moet dat met het geen geluidsomvang, namelijk 150 m². Voor dezijn omwonenden het van belang dat de grootte zodanig moet dat het geenisgeluidsoverlast en parkeerproblemen veroorzaakt. belang dat de grootte zodanig moet zijn dat het geen geluidsoverlast en parkeerproblemen veroorzaakt. lees verder op pagina 4… overlast en parkeerproblemen veroorzaakt.

Stichting Kringloop Zwolle Bestuur en medewerkers wensen u prettige feestdagen!

uw kat trimmen door Laat

‘De 5 olifanten’

De Bosatlas van het cultureel erfgoed nu voor

€ 99,00

Zerboltstraat 61a T 038 - 454 60 20

Patriottenlaan 4 T 038 - 460 00 75

lees verder op pagina 4… lees verder op pagina 4…

www.de5olifanten.nl

Meander Uitvaarten Van Os Manuele Therapie E.S. Meander Uitvaarten biedt een helpende hand uitvaartonderneming van Marjon Klaassen Meander Uitvaarten uitvaartonderneming van Marjon Klaassen kleinschalig uitvaartcentrum este Marjon uitvaartonderneming van Klaassen e oed m kleinschalig e uitvaartcentrum verg ket r dAssendorp s r ooin a D k a a r p e kleinschalig uitvaartcentrum k e e Assendorp lend verzin zorg et aanvul in Assendorp uit h

inloopavond

e elke 1inloopavond maandag van de maand e Va1 elke van uur de maand ltinloopavond nmaandag iet ond- 20.30 verpliec19.00 er hvan et uur elke 1 19.00 maandag de maand h t eige-n 20.30 risico 19.00 - 20.30 uur dag en nacht bereikbaar dagop en038 nacht 453bereikbaar 63 20 dagop en038 nacht 453bereikbaar 63 Zonnebloemstraat 31,20 Zwolle op 038 453 63 Zonnebloemstraat 31,20 Zwolle www.meanderuitvaarten.nl Van Os Manuele Therapie E.S. Zonnebloemstraat 31, Zwolle www.meanderuitvaarten.nl Goudsbloemstraat 127 www.meanderuitvaarten.nl 038 - 230 30 32

www.vanosmanueletherapie.nl

ZE ZE ZE N N N • B• B• B I L JIAL JIAL J A LTEEIN L EENL E N K RTR R TR IK TI KATER ATRA

Nekpijn? Rugklachten?

DA IJ PR J D A R TA R T I R D A R TA R T I K E L E N • S P O R T P R I J O R T TI K E L EN • S P R TP R AR TI K E LEN • S PO

038 - 423 51 65 info@hollanddarts.com

Ontdek dOOMIJn In: Assendorp Doomijn psz Enkstraat Doomijn bso Enkstraat Doomijn bso Westerlaan

Pierik Doomijn psz Geraniumstraat Doomijn kdv Fresiastraat Doomijn bso Violierenstraat Op www.doomijn.nl vindt u een overzicht van al onze locaties.

Ontdek je eigen Kinderopvang en Peuterspeelzalen Doomijn is onderdeel van stichting Travers


actueel | december 2014

5

Assendorper krant speelt ‘The Great Escape’ ‘Amber was ons geheime wapen’

strijd gooien. ‘Amber was echt ons geheime wapen’, zegt Anneke. ‘Ze was zo snel en zo kien.’

Begin november liet een groepje vrijwilligers van wijkkrant de Assendorper zich vrijwillig opsluiten in de catacomben van het voormalige postsorteercentrum aan de Westerlaan. Het was de testfase van The Great Escape. Een spel waarbij je zonder dat je de opdrachten kent, zelfs niet weet wát opdrachten kúnnen zijn en de uitgang moet zien te bereiken. De week daarop moest het spel foutloos draaien voor de échte klanten.

Sabine: ‘We vormden een fanatiek clubje. Ik vond het leuk om actief samen te werken in een knap in elkaar gezet spel.’ Dingen beginnen een logica te krijgen waardoor deuren soms letterlijk geopend worden. Dat stimuleert, voor we het in de gaten hebben zijn we in de eindfase beland. Het is nu nog even de losse eindjes aan elkaar knopen en dan opeens… zwaait de deur open. ‘Bijna gehaald’, staat er op een bord.

Door: Anneke van der Stouwe Om precies 7 uur ’s avonds melden Marry Horstman, Sabine Boschman, Anneke van der Stouwe, Arjan Kok en zijn dochter Amber zich aan de voordeur. De deur gaat open en, in de hoop dat hij nog bijtijds kan ontsnappen, gaat fotograaf Jan Koldewijn mee naar binnen. Al bij het afdalen van de trap begint de spanning te komen. Er wordt een beetje zenuwachtig gegiecheld en dan sta je plotseling in een ruimte die niemand verwacht. Marry: ‘We staan Arjan: ‘Zeer creatief gedaan, in de sfeer van het gebouw. Bloed, zweet en tranen (van het lachen) bij het proberen te ontsnappen.’ in een soort hal, met een inrichting uit de jaren vijftig, overgeleverd aan elkaar.’ Jan kan nog net een foto maken en maakt dat hij wegkomt. Dan valt de deur dicht. Het klinkt als een kluisdeur die alleen met een speciale code geopend kan worden. ‘Ik schrok me rot’, zegt Amber, ‘en dacht nu is het echt begonnen.’ Codes kraken De groep staat onwennig bij elkaar. Sabine verwoordt wat iedereen denkt: ‘Daar sta je dan met z’n vijven, opgesloten en omgeven door

Foto’s: Jan Koldewijn De spanning is al voelbaar bij het naderen van de catacomben

oude meubels, een oude bakelieten telefoon – zou die ’t nog doen? – een spannend muziekje en een brief.’ Amber: ‘Het was superdepuper leuk en ik wil best nog een keer. Voor een kinderfeestje zou ik je zo The Great Escape aanraden.’ Wat moet je doen, wat wordt er van je verwacht? Wie begint waar? We weten het niet. Maar duidelijk is dat het puzzelen is begonnen. Amber wordt helemaal zenuwachtig van de spannende muziek. Maar we herpakken ons, al duurt het tien minuten voordat het kwartje valt voor de eerste opdracht. Zo, die is in de pocket, kom maar op, wij zijn er klaar voor! De opluchting is voelbaar, de kop is eraf en we staan in

de startblokken voor de volgende opdrachten. Iedereen loopt van hot naar her om geheime codes te ontdekken. Zou dit een teken kunnen zijn? Moeten we daar iets mee doen? We kloppen op muren, tillen kleden op, rekenen ons suf, bespelen muziekinstrumenten, en bestuderen alles wat los en vast zit zorgvuldig en vooral deskundig. De telefoon Al snel is duidelijk dat bij sommigen de ogen niet meer zijn wat ze in een jongere fase waren. Sabine en Amber bieden uitkomst bij het lezen en ontcijferen van codes. Hee, gaat daar die telefoon? Nee toch, zo’n oud ding? Amber is er als de kippen bij en meldt zich als ‘het mannetje van de radio’. De opdrachtgevers dragen oplossingen aan en leveren nieuwe vraagstukken. Wat moeten

we daarmee? Marry en Anneke zijn blij dat ze niet alleen in de ruimte zitten. ’Anders zat ik er nu nog’, verzucht Marry. Marry: ‘Heerlijk dat Hennie, onze eindredacteur, ons aan het eind verwelkomde met een glas wijn op de goede afloop.’ Hyper en alert Door de spannende muziek en de mislukte pogingen om iets op te lossen wat eigenlijk heel logisch leek, maken we elkaar hyper, maar ook alert. Als alles helemaal vast dreigt te lopen gaat die verrekte telefoon weer. We rekenen er al op dat Amber er naartoe sprint, want als je zo’n negenjarig wapen in je groep hebt, moet je het ook in de

Grootse ontvangst Knipperend met de ogen tegen het felle licht zien we opeens het ontvangstcomité: de bedenkers van dit spel, Laurens van Laar en Johan Post, fotograaf Jan Koldewijn (hee Jan, jij hier weer?) en eindredacteur Hennie van Schenkhof met een tas vol drankjes en knabbeldingetjes. We hebben het goed gedaan, maar net niet helemaal binnen de tijd. Natuurlijk tekenen wij protest aan bij de scheids: dat getal klopte niet en dat apparaat aan het eind deed niet wat het moest doen. Anders hadden we het makkelijk gehaald… Belangrijkste is dat we met elkaar een ontzettend leuk spel hebben gespeeld en, niet onbelangrijk, we hebben onszelf bevrijd!

Anneke: ‘Ik voelde een bijzondere spanning. Je weet dat je er weer uitkomt, maar hebt geen flauw idee hoe of wanneer. Fantastische teambuilding.’

Bedrijvennieuws 038fitclub maakt GRATIS sporten mogelijk Sportievelingen in Zwolle kunnen elke zondag onder leiding van 038fitclub een gratis Bootcamp doen in Park de Wezenlanden. Het principe van 038fitclub is om beweging voor iedereen op een leuke manier toegankelijk te maken en daarbij de deelnemers te informeren over gezonde voeding. Tijdens de bootcamp gaat de groep

in gezellig teamverband buiten stevig sporten, op ieders eigen niveau. 038fitclub biedt veel plezier, een totale body workout en een gratis sport/herstelshake na de training. Belangstellenden wordt verzocht zich vooraf aan te melden via een sms: 06 53802197 of via het contactformulier op www.038fitclub.nl

Opgelucht poseren voor de camera met de geheime attributen. Voor v.l.n.r. Marry, Sabine, Arjan, Amber. Achter: Anneke.

038 Fitclub

Wijnwinkel van het jaar

2012

Perswijn Magazine

Wijnwinkel van het jaar

2012

Perswijn Magazine

4x

Wijnwinkel van het jaar

Wijnalmanak

Perswijn Magazine

Wijnspeciaalzaak van het jaar

2012

4x

Wijnwinkel van het jaar

Wijnalmanak

Perswijn Magazine

Wijnspeciaalzaak van het jaar

2012

4x

Wijnspeciaalzaak van het jaar Wijnalmanak

4x

Wijnspeciaalzaak van het jaar Wijnalmanak

2e Kerstdag, KERSTBUFFET

Kwaliteitswijnen uit eigen import Wijnwinkel van het jaar

2012

Perswijn Magazine

Wijnwinkel van het jaar

2012

Perswijn Magazine

Assendorperstraat 107 • 8012 DH Zwolle • tel. 038-4223322 • info@mondovino.nl

Winand in zijn nieuwe pand aan de Assendorperstraat 39

w w w. m o n d o v i n o . n l

Soep, koud buffet, Kaya’s specialiteit DONER KEBAB, nagerecht

4x

Wijnspeciaalzaak van het jaar Wijnalmanak

4x

Wijnspeciaalzaak van het jaar Wijnalmanak

Reserveren gewenst, informatie bij Café Kaya 038-4230266 na 14.00 uur of kom gezellig even binnen.

Café The Pool | Café Kaya Assendorperstraat 91/93/95, Zwolle Tel: 038-4230266 www.cafekaya.nl

Maandag en dinsdag gesloten m.u.v. feestdagen


6

december 2014 | aan het woord

In de Molenhof

Mevrouw Rietberg: ‘Ik ben een bofkont’ Woonzorgcentrum de Molenhof, oorspronkelijk Rusthuis de Molenhof, is al zo’n vijftig jaar een begrip in Assendorp. Van ‘rusten’ is niet zozeer sprake, maar wat doen de bewoners, hoe brengen ze hun dag door? Door: Anneke van der Stouwe

Mevrouw Marie Rietberg is 91 jaar en toch woont ze pas sinds augustus in de Molenhof. ‘Ik heb veertig jaar in de Begoniastraat gewoond maar toen ik deze zomer mijn enkel verstuikte, kon en mocht ik niet meer zelfstandig wonen. Ik woonde alleen, mijn man is al tien jaar geleden overleden, vlak voor ons

column door: Emiel Lohr

‘Kindermacht’ December, het feest voor de kinderen is al weer geweest en het feest met een kind in een centrale rol staat alweer voor de deur. Hoera! De magische werking van het kind is groot en wij hier in Nederland, en uiteraard ook in Assendorp, zijn zeer gesteld op het kleine grut. In onze wijk kom je dan ook regelmatig door zogenoemde Kinderstraten. Borden geven daar aan dat kinderen hier bij voorbeeld één keer in de maand op een zaterdag volledig de straten beheersen. Spelen op straat, je lekker vrij voelen, geen auto’s... prachtig toch!? Maar, de magie slaat soms door. Dichtbij waar ik woon is ook zo’n straat en als je er met je bolide doorrijdt, krijg je wel eens het idee dat het iedere dag van de maand daar een Kinderstraat is. De geparkeerde auto’s van de bewoners staan zo opgesteld dat je niet vol gas door die straat heen kunt rijden. De parkeervakken zijn namelijk zo uitgekiend verdeeld over de straat dat er automatisch een wegversmalling ontstaat, dus je moet heel voorzichtig rijden. Het is voor mij onbegrijpelijk dat er nog steeds geen autospiegelreparateur in Assendorp is gevestigd, want die zou goud geld kunnen verdienen! Het is natuurlijk een goede zaak, die strategisch gepositioneerde, stilstaande auto’s. Maar het vaak ‘onbeheerd achtergelaten’ speelgoed vormt vaak ècht een obstakel. Tractortjes, plastic trapwagentjes en wat niet al, het staat allemaal te kust en te keur door de straat verspreid. Stap je uit om het te verplaatsen, dan volgen er vanachter het glas boze blikken van ouders, die het rondslingerende speelgoed de normaalste zaak van de wereld lijken te vinden. Sterker nog, als ze zelf op straat zijn, kan je het beter überhaupt niet wagen (leuke woordspeling) om door de straat heen te rijden. Als blikken konden doden, dan zou er van mijn heilige koe niet veel meer dan een klein schrootpakketje overblijven. Eendracht maakt macht en de bewoners van de bewuste straat stralen dat dan ook vrijwel allemaal uit. Is dit alles nou goed of fout? Tja… Het is natuurlijk wel terecht, want het heeft in elk geval tot gevolg dat er bijna geen kindertjes worden aangereden en dat voorzichtigheid bij de automobilisten troef is. Kinderen moeten we beschermen en ook die magie moeten we koesteren. Goede dagen!

Foto’s: Anneke van der Stouwe Mevrouw Rietberg: ‘Babysokjes breien is mijn hobby’

60-jarig huwelijksfeest. Eerst wilde ik wel graag thuis blijven, maar nu vind ik het fijn om hier te zijn. Ik heb zo geboft dat ik hier mag wonen, gezellig in mijn eigen wijk.’ Orde en regelmaat Mevrouw Rietberg ziet eruit om door een ringetje te halen, alsof ze op het punt staat uit te gaan. Haren keurig gekapt en haar lippen zijn zachtrood gestift. ‘Daar hou ik van’, zegt ze, ‘ik hou van orde en regelmaat en daar hoort een verzorgd uiterlijk ook bij.’ Behalve het uiterlijk, dat ze overigens zelf verzorgt, is de regelmaat terug te vinden in haar dagindeling. Om half acht staat ze op, wast en kleedt zichzelf en maakt ze haar bed op. Vervolgens ontbijten en het nieuws lezen met een kopje koffie. In de vensterbank liggen De Stentor en De Telegraaf. ‘Ik volg het nieuws en ik lees de nare berichten, maar echt schokken doet het me niet meer. Zo is het leven nu eenmaal’, zegt ze heel realistisch. De warme maaltijd wordt keurig geserveerd op haar kamer. ‘Ik ben gewend alleen te eten’, ver-

klaart ze. ’s Avonds komt de boterham op tafel en om tien uur is het bedtijd. ‘Dan is het ook wel een lange dag geweest hoor.’ Babysokjes Breien en puzzelen zijn de hobby’s van mevrouw Rietberg. Vooral babysokjes. Op het kastje onder de tv staat een rij witte sokjes met blauwe en roze strikjes te wachten op kleine babyvoetjes. ‘De hele familie is al voorzien’, zegt ze nuchter. ‘Ik vind het leuk om te doen en zolang ik gezond ben blijf ik doen waar ik plezier aan beleef.’

De sokjes wachten op kleine babyvoetjes

Aan de keukentafel…

Eten in Pauls buitenkeuken Deze maand start een nieuwe serie: Aan de keukentafel... Twee journalisten, Ingrid en Sonja, eten bij een inwoner van Groot-Assendorp. In een artikel wordt onder andere verteld wat de voorkeuren zijn van de kok, wat er is gekookt en hoe het smaakt. Door: Ingrid Bolier en Sonja van der Sar Buitenkeuken Paul staat ons op te wachten, voor een groot vuur, wijdbeens met de armen over elkaar en gekleed in blauwe schipperstrui en spijkerbroek. We eten in Pauls buitenkeuken. Die is iets minder gelikt dan we hadden verwacht, maar er is verder niets op aan te merken. Onder een houten uitbouw van zijn schuur staat een flinke stellage met voorraad uit blik en glas, kruiden, pannen en borden. Ernaast staan, op een soort van aanrecht, onze gebakken aardappeltjes mooi krokant te bakken op een driepits campinggastoestelletje. Wij nemen plaats aan tafel en laven ons aan het uitzicht op de vuurkorf, de tuin en een grote, zelfgemaakte tijdelijke schuur van blauw zeil. Daar heeft Paul in het kader van de Grote Verbouwing al zijn meubilair opgeslagen. Al met al een heerlijk onorthodox tafereel waar we van genieten. Biologisch diner We eten dus gebakken aardappelschijfjes, uit een pakje, maar wel biologisch. Dat geldt ook voor de kip, de boontjes en de appelmoes, want Pauls theorie – onomstotelijk vaststaand (!) – is dat ‘hoe meer mensen biologisch eten, hoe minder het gaat kosten op den duur’. Simpelweg een kwestie van marktwerking. En Paul doet dus zijn best om daar een bijdrage aan te leveren. Mocht u sympathie voelen voor de missie van Paul dan weet u wat u te doen staat… Koken doet hij ‘uit de losse hand en op gevoel’,

Foto: Ingrid Bolier Paul in zijn buitenkeuken

ook wel aangeduid met ‘koken is timing’. Wachtend op het eten babbelen we wat met een glaasje Cabernet Sauvignon erbij. Over de Grote Verbouwing natuurlijk. Jarenlang gaf hij niet om kleurtjes op de muur of de stijl van het meubilair. Maar nu, nu werd het tijd. ‘Ik wil dit keer helemaal zelf bepalen hoe ik mijn huis indeel’. We dromen met hem mee: strakke muren, maar wel met ouderwetse schuiframen, een antieke schouw en kasten en een bank van, wow, vier meter breed… Hij is al een half jaar bezig. Straks nog vloerverwarming, dan de gietvloer erin van polyurethaan (flexibel, sterk en 100% UV stabiel) en dan volgt uiteraard nog de stookprocedure. ‘Ja, ik denk dat ik pas in maart klaar ben.’ Indonesisch en Hollands Het eten smaakt goed! Eenvoudig, maar lekker. En we krijgen er ook mayonaise bij, Daar zijn we stiekem alle drie verzot op, blijkt. Het is niet Pauls lievelingseten. Dat is Indonesisch. Daar is hij geboren, in 1951 op Sumatra, vlakbij Medan. Wonderlijk: zijn moeder kookte daar zes keer in de week Indone-

sisch en één keer Hollands. Toen hij vijf was vertrokken ze naar Nederland, waar zijn moeder zes keer in de week Hollands kookte en één keer Indonesisch. De volle smaken en warme geuren hadden zich tegen die tijd echter al zo diep in zijn geheugen genesteld dat zo’n zestig jaar later hem niets meer kan bekoren dan de pittige smaak van cayennepeper, zwarte peper en kurkuma. Zo kruidt hij ook het liefst zijn kip, nadat hij die gemarineerd heeft met ketjap. Ook vandaag. ‘De combinatie van geelwortel en zwarte peper heeft een heilzame werking. Het

voorkomt kanker en andere nare ziektes, dus het is ook nog eens heel gezond’. Ook meedoen? Na nog wat gefilosofeer over het prépensioen, het trainen van politiehonden, 28 jaar werken in de metaal, ‘draaien, frezen, kotteren en boren’, en een laatste slok wijn, keren wij via lege gangen en een stille straat weer terug naar huis. Wilt u ook een keer meedoen aan deze serie? Stuur dan een email aan redactie@deassendorper.nu


aan het woord | december 2014

7

Gast van de maand:

Rafiek Goelab: ‘Assendorp een geweldige wijk!’ ‘In het verleden werd er twee keer in één jaar de etalageruit ingeslagen om de telefoons uit de etalage te halen. Een reden om de etalage en deur met een ijzeren vlechtmat te versterken. Niet mooi maar wel effectief. Binnenkort wordt alles weer netjes geverfd, en ja, in diezelfde ‘mooie’ blauwe kleuren, daar hebben we geen invloed op.’

De 47-jarige Rafiek Goelab, geboren in Paramaribo en sinds zijn vroege jeugd wijkbewoner, is mede-eigenaar van Panya. Die blauwe winkel op Assendorperstraat 106. Daar verkoopt de heer Goelab telefoons en bijbehorende accessoires. Wie is die man achter die getraliede etalage? Door: Marry Horstman Jeugdjaren De heer Goelab kwam als zevenjarige met zijn ouders, drie broers en drie zussen naar Nederland en betrok een woning in de Van der Laenstraat. Hij heeft goede herinneringen aan zijn kindertijd: ‘Het was nog zo veilig op straat. En lang niet zo druk. Je kon de deur nog open laten, en je fiets werd nog niet gejat, wanneer je deze vergat op slot te zetten. We speelden veel in de straat, maar bleven van andermans spullen af. Ook haalden we wel eens kattenkwaad uit. Zo zat er op de hoek Van der Laenstraat-Van Ittersumstraat een bedrijf dat oud papier inzamelde. Als jochies van zo’n twaalf jaar brachten mijn vriendjes en ik ook wel eens papier daarheen. We deden dan stiekem een steen tussen het papier, want per kilo gewicht kreeg je een bedrag. En zo beurden we wel 20 of 30 cent. Erg spannend! We fietsten vaak naar de Lure waar we speelden en de ruimte hadden.’

Foto”Martijn Meupelerberg Rafiek Goelab

Metaalbewerker ‘Later heb ik een opleiding in de metaal gevolgd aan de LTS en daarna aan de MTS. ‘s Morgens bracht ik dan eerst de Telegraaf rond. Ook moesten we, anders dan nu, de winkels bevoorraden, we fietsten wel vier keer heen en weer. Ik heb snel werk gevonden in de metaalbewerking. Ben getrouwd met Fazia, samen hebben we twee jongens. Uzair van 13 jaar zit op Landstede en Uwais is 19 jaar en studeert aan het TAK. Nu is mijn werk diepboorder. Mijn specialisme is langgatboorder in verschillende materialen’.

Winkelier als hobby ‘Daarnaast run ik samen met twee werkende broers al achttien jaar deze winkel. Een soort hobby, want veel omzet hebben we niet, maar de huur moet wel betaald worden.’ Tijdens het gesprek komen er verschillende klanten de winkel binnen. Het valt op hoe onbevangen iedereen begroet en geholpen wordt. Voor iedereen is er een hartelijk woord of een grote glimlach, velen kent hij van naam en sommigen komen alleen binnen voor een praatje. Maar niet ìedereen is welkom. De heer Goelab vertelt:

Hechte familieband Zijn moeder woont nog steeds in de Van der Laenstraat, De heer Goelab woont er zelf nu ook met zijn gezin, maar ook twee van zijn broers en een zus hebben er een woning met hun gezinnen. De familieband is hecht. Dat blijkt wel als hij vertelt dat hij regelmatig bij zijn moeder gaat eten: ‘We kunnen er altijd terecht, er is ook altijd eten. Een traditie is de zondag. ‘s Morgens rond tien uur gaan we naar onze moeder om macaroni te eten. De kleinkinderen kunnen dan haast niet wachten om naar oma te gaan. Mijn neef uit Holtenbroek komt dan ook altijd met de kinderen. Kerst vieren we niet, we zijn moslim, maar kerstbrood vind ik heerlijk. Als voetbaltrainer van de A1 van SV Zwolle, ben ik wel eens uitgenodigd door twee pupillen om naar hun kersttoneelstuk te komen kijken, daar heb ik echt geen moeite mee. De jaarwisseling vieren we wel samen. Mijn zussen en broers met de gezinnen zijn dan allen bij moeder. Er natuurlijk wordt er vuurwerk afgestoken. Altijd weer een gezellige boel.’

wonen in Assendorp

Warmtevast.nl Service en onderhoud voor verwarmingsketels ICE UD EN SERV

NDERHO

JAARLIJKS O

vanaf

€ 108.-

incl. btw

Informeer naar de mogelijkheden 06 - 30 97 85 65 • R.Thalen Genemuiden

● Binnenwerk en Buitenonderhoud ● Wand- en plafondafwerking ● Beglazing ● Kleuradvies ● Houtrotherstel ● Kwaliteitsmateriaal ● WinterKorting info@schildersbedrijfhenkbredewold.nl 06-13450893 Zwolle

www.schildersbedrijfhenkbredewold.nl

Ook adverteren op deze pagina? Neem vrijblijvend contact op met ons op: 088 644 0 630

column Het is inderdaad moeilijk om je voor te stellen hoe het is om gevlucht te zijn uit je eigen omgeving en maar af te moeten wachten wat er gaat komen. Die onzekerheid en het wachten levert nu al problemen op las ik in de Stentor. Vluchtelingen in de IJsselhallen dreigen met een hongerstaking omdat het zo lang duurt voor ze zekerheid krijgen hoe het allemaal verder gaat. Tegelijkertijd zijn er klachten over het gebrek aan privacy, het eten en de hygiëne. Een roep om aandacht. Ze zijn veilig hier en zijn voorzien van de belangrijkste levensbehoeften: eten, drinken en slapen. Volgens de piramide van Maslov schuif je dan door naar het volgende niveau, namelijk de behoefte aan veiligheid en zekerheid. Het gaat dan om het bezitten van een vaste verblijfplaats, werk en relaties. Helaas is dat allemaal niet snel te realiseren, net als het naar school gaan voor asielkinderen. Daarvoor zijn de aantallen vluchtelingen die in zeer korte tijd binnenkomen gewoon te groot. Maar leg dat maar eens uit aan deze mensen. Uit de krant las ik ook dat deze mensen verkeerde verwachtingen hebben van hoe het er toe gaat in Nederland. Hen is vertelt dat in Nederland alles snel wordt geregeld, zowel een vaste verblijfplaats als het over laten komen van familie. Extra lastig omdat deze verwachtingen worden gedeeld met heel veel vluchtelingen die geen idee hebben hoeveel mensen er naar Nederland gevlucht zijn in korte tijd. Het is dan ook geen wonder dat mensen gefrustreerd raken. Jammer is ook dat er mensen zijn in Nederland die geen begrip kunnen opbrengen voor de protesten van deze vluchtelingen en op social media gaan schelden dat ze maar moeten vertrekken als ze hier niet tevreden zijn. Ik vind dat wel erg kort door de bocht. Probeer je eens voor te stellen hoe je zelf zou reageren als je in de situatie zou zitten als vluchteling in een vreemd land. Ik besef dan weer hoe goed wij het hier hebben in Nederland. Wij hebben tijd voor totaal andere dingen, de komst van IKEA, het IJsbeeldenfestival, de komende kerstdagen en wat we gaan eten. Banale dingen terwijl de vluchtelingen alleen nog maar bezig zijn met overleven en een onduidelijke toekomst tegemoet gaan. Misschien kunnen we daar even bij stilstaan.


8

december 2014 | special

Massale belangstelling voor Sint intocht Sinterklaas zit er nog van na te puffen, daags na zijn intocht in Assendorp. ‘Nog nooit heb ik het zo druk gezien op de Assendorperstraat. Het was maar goed dat ik mijn trouwe schimmel Amerigo een dagje vrij had gegeven want er was geen doorkomen aan. We dachten met een uurtje wel aan het eind van de Assendorperstraat te zijn maar toen waren we net bij Stutvoet. Zo veel kindertjes die allemaal een handje en een knuffel wilden. En toen moesten we ook nog naar het Assendorperplein om het hoofdpietenmysterie op te lossen’. Door: De Krantenpiet Het was rustig begonnen. Het draaiorgel speelde vrolijk fijne Sinterklaasdeuntjes, de Pietenband viel in als het orgel even stopte, het

geklommen. Toen hij riep of de Hoofdpiet even naar voren wilde komen bleken alle Pieten ineens een Hoofdpietenbadge op te hebben. Sjaak raakte helemaal van de kook en riep dat Sinterklaas wel heel erg in de war moest zijn als hij niet meer wist wie nou eigenlijk de Hoofdpiet was. ‘Haha, die Sjaak en alle Pieten dachten dat ik van het padje af was. Misschien lijkt dat soms zo, maar af en toe neemt de Sint een klein rustmomentje.’ Foto Mirjam Blok was prachtig weer en honderden kindertjes waren vol verwachting. Het werd drukker en drukker bij het Huis van Sinterklaas en er hingen overal Pieten uit de ramen. Daar was ineens een rode auto met twee

Foto: Dennis Karssen

Pieten die overduidelijk de weg kwijt waren. Dat was natuurlijk niet zo raar omdat ze hun landkaart op de kop hielden. Intussen was presentator Sjaak van Assendorp-tv op het bordes

Gouden kist ‘Maar voor dat soort flauwekul hadden we op dat moment helemaal geen tijd’, blikt Sinterklaas terug. ‘Het was veel te druk met alle kindertjes die een handje en een knuffel wilden. Ik raakte er helemaal van op dreef. Ik heb met kinderwagens en rollators gelopen, ben

Foto: Dennis Karssen

op de step geweest, heb gedanst met jongedames van 70 en 80 en ook de moeders waren niet bij me weg te slaan. Op het laatst kwam ik nog in een heuse polonaise terecht. Gelukkig kon ik nog even rusten op het terras van Kaya, voordat we naar het Assendorperplein gingen.’ Op het plein in de Muziektent was een heuse Pietendisco met twee dj-Pieten ingericht. Daar loste Sinterklaas ook het Hoofpietenmysterie op. Hij had de barcode van de badge van de echte Hoofdpiet, voorzien van de officiële handtekening van de Sint, in een verzegelde gouden kist liggen zodat gelijk duidelijk was dat er maar één Hoofdpiet is. ‘Jaja’, glimlachte Sinterklaas in zijn lange witte baard: ‘De intocht in Assendorp is elk jaar weer heel bijzonder’.

Foto Mirjam Blok

BEDANKT Foto: Martijn Meupelenberg

Sint Maarten in de Gladiolenstraat

Foto: Dinie Verweij

Het Dominicanenklooster De Enk Landstede Op = Op Voordeelshop Van Zon Feestartikelen Winand Hazelaar Simon echt thuis Qinn damesmode Klaasboer Haverkort H. Potjes Reuvers Twice Mitra Dijkhof Saar damesmode

Minstrel Music Meinesz en Bennesz Juwelier Kale Hans Boer Heppie Rits In Domica Fleximpact De Boekenhalte Quinn bodywear Christel’s cupcakes Kapsalon Assendorp De Stadsdrogist Christine le Duc Groot Koerkamp Fleurcentrum Blok

Kaya Arif Joepie Stutvoet Trekpleister Smikkelhoekje Gezond Gemak Goedhart Boeken De Assendorper Stichting Assendorper Zaken

... en alle

vrijwilligers!


special | december 2014

9

‘de Assendorper’ de mooiste wijkkrant van Zwolle!? Een uitdagende stelling, vraag. Wij, de 60 vrijwilligers van de Assendorper, vinden van wel. Althans, we streven er wel naar om de mooiste wijkkrant van Zwolle, en misschien wel van Nederland te zijn. Maar uiteindelijk bepalen wij dat niet zelf. U, lezer, bepaalt of de Assendorper bestaansrecht heeft en wellicht mee kan dingen naar de mooiste wijkkrant van Nederland. Van nieuws naar krant We hebben in ieder geval een unieke krant. Althans, dat vinden wij. De Assendorper is een uniek platform waarop inspirerende mensen en inspirerende initiatieven worden gepresenteerd. De journalisten en columnisten, circa twintig personen, vergaren het nieuws en leveren hun artikelen aan. Het advertentieteam, vier man sterk, haalt de advertenties binnen. Aangevuld met de foto’s van onze zes fotografen en artikelen die zijn gecorrigeerd door de drie correctoren maakt de eindredacteur samen met de drie vormgeefsters de krant op. Tien keer per jaar! Altijd weer een spannend proces. Lukt het om de juiste mix van artikelen te hebben, hebben we voldoende adverteerders, welke foto’s plaatsen we, misschien nog een laatste nieuwtje, 16 pagina`s opmaken, laatste check en op tijd naar de drukker. Dinsdagmiddag wordt de uiteindelijke versie verstuurd naar onze ‘huisdrukker’  Hoekstra. Dit is het enige onderdeel wat we niet zelf doen. Woensdagmiddag ligt de krant dan klaar bij De Enk voor verspreiding. Aangestuurd door onze coördinator bezorging gaan de zeventien bezorgers op pad.   Gratis krant De krant wordt  GRATIS verspreid onder 7000 adressen in Groot-

Assendorp, Hanzeland, de Beltenbuurt in Zwolle-Zuid en een aantal plekken buiten Assendorp, zoals de bibliotheek, het stadhuis en de wijkcentra. Tevens  ontvangen burgemeester, wethouders en de gemeenteraad een exemplaar. En niet te vergeten, een aantal oud-Assendorpers die op deze manier een band hebben met hun wijk.    In elke editie zijn vele nieuwtjes, achtergronden, aardigheden, wetenswaardigheden en praktische informatie opgenomen die betrekking hebben op onze wijk. We beseffen dat we als krant een verbindende functie hebben en we willen die graag optimaal benutten. Zeker nu de gemeente steeds meer zaken in de wijken neerlegt. In de krant kunnen we ons ook sterk maken voor de  belangen van onze wijk. Daarnaast bieden we de gemeente een mooi middel om met ons te communiceren.    De wijkkrant beschikt over een eigen website (  www.deassendorper. nu) waar, naast allerlei informatie, een archief geraadpleegd kan worden met alle edities die sinds begin 2010 zijn verschenen. Ook op Social Media, met name Facebook en Twitter is de Assendorper met eigen accounts van de partij. Dit wordt verzorgd door twee vrijwilligers.   Vrienden van actie Inmiddels zitten we op jaargang 16, nummer 10. We streven er natuurlijk naar om nog vele jaargangen door te gaan. We vernemen meermaals dat de Assendorper hoog wordt gewaardeerd door de wijk en ver daarbuiten. De krant  kan worden bekostigd door de inkomsten van de advertenties. We moeten helaas consta-

Foto: Jan Koldewijn Redactievergadering

teren dat deze inkomsten de laatste jaren zijn teruggelopen. We willen niet direct naar de gemeente stappen om onze hand op te houden. Afgelopen jaren zijn we daarom op zoek gegaan naar andere mogelijkheden om onze kas te vullen. We proberen subsidies binnen te halen, doen mee aan acties, dingen mee naar de vrijwilligersprijs van de provincie. Hierdoor is het gelukt om afgelopen twee jaar circa € 4000 binnen te halen.  Daarnaast zijn we dit voorjaar met een vriendenwervingsactie gestart. En u heeft ons niet in de kou laten staan. In tegendeel, het doet ons bijzonder goed dat u positief heeft gereageerd op deze actie. De teller staat op 220 tientjesleden, waarvan 125 tot wederopzegging. Daarnaast is er voor bijna € 1000 gedoneerd. Omgerekend dus circa 320 vrienden. Maar we blijven  streven naar 500 tientjesleden!. Volgend voorjaar gaan we u daarom opnieuw vragen om vriend te worden van onze mooie wijkkrant. Duurt u dit te lang, dan kunt u natuurlijk ook nu al vriend worden.

Stuur even een mail naar redactie@ deassendorper.nu  en we nemen contact met u op. U kunt natuurlijk ook doneren op onze bankrekening: NL29INGB0001258558 te name van Stichting Wijkkrant de Assendorper.   Daarnaast bieden wij nog twee abonnementsvormen aan voor de NEE-NEE-stickers en de mensen buiten ons verspreidingsgebied. Word vriend, tientje per jaar, en ontvang de wijkkrant digitaal. Of liever een papieren versie? Voor € 29,- per jaar sturen wij de krant per post. Belangstelling? Stuur een mail naar redactie@deassendorper.nu.   Gezocht: adverteerders Of wilt u adverteren? Dat kan! Adverteren dient naast uw eigen doelstellingen ook de maatschappelijke, culturele en samenhang in de wijk. Het bereik van de Assendorper is zo`n 20.000 lezers!! De prijslijst staat op onze website. En de prijs valt reuze mee. Wilt u ook graag hiervan profiteren door een advertentie te plaatsen,

neem dan contact op met ons advertentieteam, advertentie@deassendorper.nu.   Zin om mee te doen?  Lijkt het je leuk om bij deze enthousiaste club te horen? Dat kan. We zoeken nog mensen die het leuk vinden om artikelen te schrijven. Verder zoeken we nog versterking bij het advertentieteam. Interesse? Neem contact op met redactie@deassendorper.nu.    Krant gemist, vriend worden, een artikel, een reactie op de krant? Naast een mailtje kunt u altijd terecht in wijkcentrum De Enk. Naast de ingang hangt onze brievenbus, liggen de flyers om vriend te worden en vindt u nog een aantal exemplaren van de vorige drie edities, zolang de voorraad strekt.   Wij wensen u fijne feestdagen, een goede jaarwisseling, een gelukkig 2015 ÉN nog vele jaren heel veel leesplezier.   Namens alle vrijwilligers, Arjan Kok voorzitter

Foto: Arjan Kok Plekje in de Enk voor Assendorper

wonen in Assendorp

Eerlijk vakmanschap ramen, deuren en kozijnen binnen- en buitengevel timmerwerk Martijn Veldman Timmerwerken staat voor onderhoud en werkzaamheden traditioneel vakmanschap,op met de juiste materiaal keus. pannendak houtrotherstel Wij kunnen u van dienst zijn met de het na-isoleren van werkzaamheden binnen- en zoals volgende buitenkant woning ramen, deuren en kozijnen, binnen- en Ook e buitengevel timmerwerk, en kluonderhoud Vraagop s? werkzaamheden pannendak, houtrot een ovan ffebinnenrte aa en herstel,het na-isoleren MV Onderhoud n! buitenkant woning. Telefoon: 06 – 50 90 79 18 Email: info@mv-onderhoud.nl Het werkterrein van Martijn Veldman

Lichtjesavond

timmerwerken is Zwolle en omgeving.

WWW.MV-ONDERHOUD.NL Neem voor vragen of vrijblijvende offerte gerust contact op.

Foto’s Mirjam Blok

GRATIS BOOTCAMP!! Voor alle niveaus! Je traint conditie en kracht!

ELKE ZONDAG OM 9.30 uur Geef je op via een sms! 06 - 5380 2197 Locatie: Wezenlandenpark Verzamelplaats: Bij de grote trappen, tussen het provinciehuis en het Wezenlandenpark. Fitcoach Betty Nadema - www.038fitclub.nl


10

december 2014 | achtergrond

Uitbreiding ondergrondse afvalcontainers

Vervolg: nu ook omgekeerd inzamelen De Pierik en een gedeelte van Assendorp In 2012 is de gemeente Zwolle samen met de ROVA gestart met het zogenoemd omgekeerd inzamelen. Het principe daarbij is om zoveel mogelijk afval te hergebruiken. Tuinafval, glas, textiel, papier en plastic kunnen zodoende een tweede leven krijgen. Het is dan ook zaak om deze materialen niet bij het restafval te laten komen. Het dan nog overgebleven restafval wordt weggebracht naar ondergrondse restafvalcontainers die in de buurt worden geplaatst. Door: Hennie van Schenkhof Uitbreiding In het grootste deel van Assendorp staan al ondergrondse containers. Hier hebben de tuinen geen achterom en stonden de containers veelal op de stoep. Daarom is er indertijd voor gekozen om hier al het afval met ondergrondse containers in te zamelen. Het laatste deel van Assendorp (zie kaartje) en de Pierik krijgen dit najaar (ijs en weder dienende) ondergrondse containers. Er is een inventarisatie gemaakt van kabels en leidingen, want daar mogen geen containers worden geplaatst. En er zijn ook andere criteria gebruikt op de definitieve plaats

te bepalen. Zo worden containers niet te dicht bij de huizen geplaatst, om eventuele overlast zoveel mogelijk te beperken. Er is een plan gemaakt voor de verdeling van de containers over de wijk. Inmiddels zijn er markeringen aangebracht op de plek waar de containers zullen komen. Momenteel is de aannemer bezig met het graven van proefsleuven. Bijeenkomst in de Enk Om vragen van bewoners te beantwoorden werd er in de Enk op 18 november jl. een informatiebijeenkomst georganiseerd. Vijf medewerkers van ROVA en de Gemeente probeerden in een persoonlijk gesprek alle bij de bewoners levende vragen te beantwoorden. De bijeenkomst werd goed bezocht. Marco Kruizinga, adviseur afval, recreatie en dierenwelzijn, vertelt dat het project omgekeerd inzamelen in Stadshagen is gestart. Het is een groot succes. Er wordt nu bijvoorbeeld 16 kg plastic per bewoner ingezameld terwijl dat oorspronkelijk 5 kg was. Alles wat minder aangeboden wordt als restafval zorgt voor een beter milieu en voor minder kosten! Restafval moet namelijk afgevoerd worden naar de

Foto: Jan Koldewijn Voorlichtingsbijeenkomst in de Enk

verbrandingsoven bij Wijster (Dr) en daar worden verbrand en dat kost geld. Werkwijze Met behulp van een pasje krijgt men toegang tot een container. In sommige situaties kan het makkelijker zijn om een andere, dan de toebedeelde container te gebruiken. Er kan dan contact worden opgenomen met ROVA om dit te veranderen. Aan het gebruik van de containers zijn geen extra kosten verbonden. Gebruikers die moeite hebben met het transporteren van zware zakken kunnen kleinere zakken of halve vuilniszakken in de container doen. Bij een goede scheiding zal er bovendien veel minder restafval zijn, waardoor er minder met zakken gesleept hoeft te worden.

Plastic, glas, textiel, GFT en oud papier Wat te doen met al dat waardevolle afval? Plastic kan worden gedeponeerd in de oranje containers, zoals die onder meer bij de Jumbo en de Boni staan. In het gedeelte van Assendorp en de Pierik dat nu ondergrondse containers krijgt, wordt straks de grijze container gebruikt voor plastic (en vanaf 1 januari 2015 ook blik en drankenkartons). Al het plastic wordt gesorteerd en gerecycled door SITA. Glas kan in de glasbak. Nieuw hierbij wordt dat deksels en restjes ook mee de container in mogen. Dat is weer een stuk makkelijker! Landelijk is het doel om 90% van het glas te recyclen. Textiel kan worden aangeboden via de textielcontainers van Humana. Met de opbrengst van de verkoop

van dit materiaal worden ook Zwolse maatschappelijke projecten gefinancierd. Indien bewoners ook het GroenteFruit-Tuinafval gescheiden willen aanbieden kan men bij de ROVA een groene container aanvragen. Bij veel huizen is een kleine tuin en vaak ook geen achterom waardoor containers een sta-in-de-weg kunnen zijn. Het is ook mogelijk om met een aantal buren gezamenlijk een GFT-container te gebruiken en deze dan op een centrale plek neer te zetten. Ook is het mogelijk om voor het afvoeren van tuinafval zogenoemde tuinzakken via ROVA te regelen en het groenafval te laten ophalen.

we vinden het ook belangrijk dat we zuinig omgaan met de aarde en de schaarse grondstoffen. De aarde moet nog lang mee. We waren eens bij een lezing van Wubbo Ockels, de dit jaar overleden astronaut en wetenschapper. Hij was een zeer gedreven voorstander van duurzaam omgaan met de aarde. Eén van zijn uitspraken was: “We reizen met zijn allen door het heelal met een ruimteschip dat Aarde heet. En we hebben geen reserveexemplaar.” Een beeldspraak die bij een astronaut past. Een beeldspraak die ook aangeeft dat we maar één kans hebben om goed met de aarde om te gaan. En omdat de laatste 100 jaren (daar heb je die 100 weer) dat niet bepaald succesvol verlopen is maakt dit een urgent probleem.

Het 100-100-100-project geeft ons een duwtje om toch weer een stapje verder te gaan. Te kijken of het nog beter, nog duurzamer kan.

Oud papier kan in de containers in de wijk worden aangeboden, maar ook hier is dat met een blauwe container individueel of gezamenlijk te regelen.

100 % afvalvrij in Assendorp. Gaat dat lukken? Ineke en Jan Aberson lazen de oproep van ROVA in onze krant om als huishouden mee te doen aan het 100-100-100-project. Zonder lang na te hoeven denken hebben zij zich aangemeld. Met het 100-100-100-project wil de ROVA onderzoeken of het voor een huishouden mogelijk is om het afval zo goed te scheiden, dat er geen restafval voor de ondergrondse container overblijft. 100% restafvalvrij en 100 huishoudens gaan dat 100 dagen lang proberen. Van de Achterhoek tot Zwolle, en bij deze familie in Assendorp. Zoals in de vorige Assendorper al in de kop stond: “Gaat ons dat lukken?” Door: Jan Aberson Voorbereidingen De voorbereidingen zijn in volle gang. De ROVA doet het onderzoek samen met de universiteiten van Groningen en Utrecht. De groep van 100 huishoudens wordt in tweeën gedeeld. De ene helft krijgt extra begeleiding, de andere groep niet. Wij krijgen geen extra begeleiding, maar er is wel een website waarop de deelnemende huishoudens tips

kunnen uitwisselen. De eerste enquête is al ingevuld. Vragen over ons huidige afval. Wat doe je met dit, waar gooi je dat weg? Er komt voor de start in januari nog iemand langs om het afval te inspecteren en te wegen. Jarenlange ervaring We zijn al jaren bezig met het scheiden van ons afval. We hebben altijd een compostton gehad waar we eigenlijk alles wat kan verteren in gooien. Verbazend hoeveel daar in gaat en hoe weinig ervan overblijft. Met dank aan wormen, torren en waarschijnlijk heel veel bacteriën en schimmels wordt alles verteerd tot een heel klein beetje zwarte compost. Eens per jaar gaan er een paar scheppen vol de tuin in. Papier en glas gaan al sinds jaar en dag apart. Papier eerst in een doos aan de straat en nu in de blauwe kliko. Glas naar de glasbak, hoewel we ook proberen om zoveel mogelijk statiegeldflessen te gebruiken. Maar ja, wijn koop je niet in een statiegeldfles. En mosterd en ketchup ook niet. Toen de mogelijkheid kwam om het plastic in de oranje container bij de Boni te doen, bleek dat plastic een

groot deel van het afval was. Het was verrassend te zien hoe weinig restafval er zonder het plastic overblijft. Inmiddels is er een ondergrondse container gekomen voor het restafval en gaat het plastic in de grijze container. Eens per week nog een wandeling met een zakje afval en het pasje om van het restafval af te komen. De invoering van dat systeem gaf wat problemen. Omdat het restafval niet zonder meer de grijze bak in kon, hadden we de oude pedaalemmer weer tevoorschijn gehaald. Tot genoegen van onze kat die ’s nachts op onderzoek uitging. Hij klom er in en zocht wat er nog naar zijn gading was. Daarmee leverde onze Boris ook zijn aandeel in de afvalscheiding, maar dat we elke morgen een afvalbelt op de keukenvloer aantroffen was toch niet helemaal naar onze zin. Daarom hebben we nu een grote en beter sluitende pedaalemmer. En een chagrijnige kat. Zuinig omgaan met de aarde Waarom doen we eigenlijk al die moeite? Het is een sport om zo weinig mogelijk weg te gooien. Maar

Mobiliteit en energieverbruik Om ons steentje bij te dragen, scheiden we afval. We hebben een zonneboiler en zonnepanelen en we gaan op de fiets naar de stad. We kopen bewust en proberen steeds een zo groen mogelijk product te kiezen. Maar we gaan gewoon op vakantie, desnoods met het vliegtuig en we zijn niet sober met wat we eten en verbruiken.

Vragen om te onderzoeken Maar of dat gaat lukken? We zien nog wel wat problemen. Waar laat je de blikjes van het kattenvoer? Boris moet toch iets eten als hij niet in de vuilnis mag snuffelen. Wat doe je met melk- en frisdrankpakken, waarin het karton beplakt is met een laagje plastic. Kurken? Kapotte elastiekjes? Kaarsvet? Volle stofzuigerzakken? De chipszakken zijn van plastic en aluminiumfolie. Misschien geen kaarsen meer? Melk en sinaasappelsap in flessen? Chips van een andere fabriek. Of alleen nog maar pinda’s uit plastic doosjes, van de markt? Stoppen met stofzuigen. We hebben al bedacht dat warm eten zonder restafval zou kunnen door elke dag een kartonnen doos met pizza te bestellen. Het wordt vast een uitdaging. Het kan een leuke tijd worden, de komende 100 dagen. We zullen daar in deze rubriek verslag van doen in de Assendorper. Als voorbeeld? Of gewoon om u erover te verbazen.


advertentie | december 2014

Assendorp Culinair Dortji deelt haar passie voor koken met u & Bert voorziet het gerecht van een passende wijn.

Paço dos Cunhas de Santar Dão Nature 2010

RUNDERGEBRAAD

(voor 8 personen)

Bahan-bahan: Ingrediënten: 1 lende rollade 150 gr. boter 4 dl. runderfond 1½ dl. Madeira 2 dl. room 1 ds. champignons 1 winterpeen 1 pastinaak

1 zoete aardappel 2 grote rode ui 4 teentjes knoflook 5 kruidnagels 2 laurierblad Verse takjes tijm en rozemarijn nootmuskaat zout en peper

Cara membuat: Bereidingswijze: Kruid de lende rollade met peper en braad deze aan in ca. 60 gram hete boter. Voeg 40 gr. van de boter toe. Braad de lende rollade vervolgens bruin en van binnen rosé in een voorverwarmde oven van 170 ° C gedurende 45 minuten. Haal de lende rollade uit de braadpan of -slede. Zout het vlees licht en dek het af met 2X dubbeldik aluminiumfolie zodat het ca. 20 minuten kan rusten voordat u het gaat aansnijden. Houdt het warm. Snijd de groenten en de aardappelen in grote stukken, rode ui in kwarten, knoflook (heel laten) en doe dit samen met de kruiden met 50 gr. boter in de braadpan. Braad de groenten afgedekt met aluminiumfolie in de oven ongeveer 20 minuten op 180 graden ° C. Haal de groenten uit de braadpan. Doe de Madeira en rundfond bij de braadboter en laat het geheel goed doorkoken. Voeg de slagroom toe en laat het nog even inkoken. Breng op smaak met peper en zout. Serveer de Lende rollade in mooi dun gesneden plakken en leg de groenten er bij. Heerlijk met aardappel rozetjes en compôte van appel of cranberry Selamat makan!

De rode Dão is wellicht de wijn die in Portugal de grootste kwaliteitssprong heeft gemaakt. Tot ver in de jaren negentig van de vorige eeuw stond Dão gelijk aan agressieve, tanninerijke rode wijnen. Dankzij het afschaffen van een verplichting dat alleen coöperaties Dão wijn mochten maken zijn er innovatieve kwaliteitsproducenten gekomen die de druiven aanmerkelijk beter en rijper oogsten. Een goed voorbeeld is Paço dos Cunhas de Santar waar de touriga nacional en tintaroriz druiven biologisch worden verbouwd. Pas op het moment van optimale rijpheid van de druiven, met rijpe en zachte tannines, wordt geoogst. Hierna volgt een klassieke manier van wijn maken met een fustrijping van ongeveer 12 maanden. Het gevolg is een prachtige, volle, soepele rode Dão. Proefnotitie: Dieprode wijn met een krachtig aroma van rijpe fruittonen, vanille, eikenhout en jam. De smaak zet vol en intens in; de afdronk is evenwichtig, lang en aromatisch. Fraaie rode wijn met structuur en balans. Drinken bij: Uitstekende begeleider bij mooie vleesgerechten van rund of wild. Houdbaarheid: Op dronk vanaf twee à drie jaar na de oogst, gemakkelijk tot zeven jaar houdbaar. Exclusief bij Mondovino voor € 8,70 Eet smakelijk, Bert van Beek Wijnkoperij Mondovino Vinoloog van de Wijnacademie®

Vernieuwing station Zwolle Update over de werkzaamheden op station Zwolle ProRail zorgt met de vernieuwing van station Zwolle voor meer ruimte en comfort op het station. Als omwonende van station Zwolle maakt u de bouw van dichtbij mee. Daarom houden wij u via deze krant op de hoogte van de ontwikkelingen. Over iets meer dan een half jaar is het zover, de tunnel onder station Zwolle gaat open! De tijdelijke traverse maakt plaats voor een mooie, ruime en comfortabele reizigerstunnel mét roltrappen. Een moment waar veel reizigers naar uitkijken. Maar voor het zover is, is er nog veel werk aan de winkel. Onder de grond De meeste actie is er onder de grond, ín de tunnel. Alle binnenmuren zijn inmiddels gemetseld, in totaal 2000 m2. Daarna is ProRail begonnen met het plaatsen van miljoenen kleine tegeltjes in verschillende tinten. Hierdoor ontstaat een patroon dat is geïnspireerd op de gelaagdheid van de grond. Vervolgens wordt de vloer bestaande uit zo’n 6000 grote tegels gelegd en het plafond met verlichting aangebracht. Eind dit jaar worden ook de eerste liften en troltrappen geplaatst.

Installaties Tot aan de opening van de tunnel is ProRail druk met installeren en testen. Er komt namelijk heel wat kijken aan installaties bij een reizigerstunnel op een station. Denk aan verlichting, omroep, digitale informatieborden, wifi en gsm-zenders, camera’s, blusvoorzieningen en EHBO-voorzieningen. Alles wordt uitgebreid getest, zodat we zeker weten dat alles naar behoren werkt. Perronkappen en busdekken Ook boven de grond is er veel werk verzet. In augustus is gestart met het terugplaatsen van perronkappen op de perrons bij spoor 3,4,5 en 6,7. In het weekend van 13 december volgt ook het perron bij spoor 9 en 10. Ook bouwt ProRail verder aan de zuidzijde van het perron. De busdekken voor het toekomstige busstation aan de zuidzijde

zijn bijna af. Ook de winkels aan de zuidzijde van de tunnel vorderen. Deze zullen bij de opening van de tunnel nog niet klaar zijn, maar dit vormt geen belemmering. ProRail bouwt achter schotten verder, zodat niemand er last van heeft. Komend jaar In 2015 werkt ProRail ook aan het aanpassen van de perrons. Sommige perrons worden hoger of lager, zodat het instappen in de trein makkelijker gaat. Daarnaast krijgen de perrons nieuwe tegels en meubilair. Zodra de tunnel opent verwijderen we de tijdelijke traverse en plaatsen we perronkappen op deze plek. De werkzaamheden hebben tot gevolg dat er in 2015 periodes zijn waarop er minder of geen treinen kunnen rijden. Wij vragen hiervoor uw begrip. Meer infomatie T 0800 7767 245 @ZwolleSpoort www.prorail.nl/zwollespoort

11


12

december 2014 | geschiedenis

Van voorganger tot kerkganger

Pastoor Bouwman, de laatste priester van de St. Jozefkerk in Assendorp

Er waren tot 1932 twee katholieke kerken in het centrum van Zwolle: de Onze Lieve Vrouwe Kerk en de St. Michaelkerk waar nu de V&D staat (deze is in 1964 afgebroken). Assendorp had al een kerk, namelijk de Dominicanenklooster (met kerk). De wijk groeide in de dertiger jaren sterk toen de Centrale werkplaats van de NS naar Zwolle kwam en er veel arbeiders meeverhuisden. Er ontstond behoefte aan een tweede, en dan een katholieke kerk in de wijk. De St. Jozefkerk werd in 1932 gebouwd onder architectuur van dhr. J. Sluimer. De eerste pastoor was de heer De Wit die in de loop van de jaren werd opgevolgd door de heren Snelder, Koeleman en als laatste, pastoor Bouwman. Hij is Assendorp trouw gebleven en woont in de Ten Oeverstraat. Door: Marry Horstman. In de jaren na de bouw was er wel enige rivaliteit met het Dominicanenklooster, want er waren ook kerkgangers die wegtrokken naar de ‘wereldheren’, zoals de pastoor en de kapelaans van de St. Jozefkerk werden genoemd. Het Dominicanenklooster was natuurlijk een begrip en stond hoog in aanzien. Hét opleidingsinstituut voor priesters. Veel fraters gaven les aan scholen in en rond Zwolle. Daarbij was er een ruim aanbod van diensten, zoals de schippers- en vissersdiensten die zondags ‘s morgens al om 6 uur begonnen. Daarnaast kregen de nieuwe inwoners, vooral arme spoorarbeiders veel steun vanuit deze gemeenschap. In 1977 werd priester Bouwman benaderd door de vicaris (de rechterhand van de Bisschop) met de vraag of hij wel van Arnhem wilde verhuizen naar Zwolle om priester te worden van de St. Jozefparochie. Verraad ‘De Jozefklanten’ kwamen uit de wijk en vanuit Schelle, Ittersum , Oldeneel tot aan Windesheim toe. Er waren in het weekend drie diensten die door 1100 mensen bezocht werden. Pastoor Bouwman was dan ook nooit een weekend vrij. Daarom ging hij in overleg met de voorganger van het Dominicanenklooster. Hij besprak of ze niet één keer in de twee maanden voor elkaar konden waarnemen om zo toch eens een hele zondag voor zich alleen te hebben. Hij vertelt: ‘De eerste keer dat ik waar zou nemen, en mijn fietsje stalde, hoorde ik iemand zeggen: ‘Kijk de pastoor gaat zijn parochie verraden. Maar ik heb altijd een goed contact met de priester en paters van het klooster gehad en gehouden.’ Pastoor Bouwman

Foto: Toine Poelman

Leegloop Pastoor Bouwman vertelt, dat met de grote uitbreiding van ZwolleZuid, ook de behoefte kwam om er een kerk te hebben. De katholieke samenkomsten werden daar al een tijdje gehouden in de protestantse Adventskerk. Dé reden om de nieuwe St. Jozefkerk aan de Ministerlaan te bouwen. Het gevolg was, dat er weer mensen vanuit de St. Jozefkerk aan de Assendorperstraat vertrokken naar zuid. Daarbij kwam ook nog de ontkerkelijking: steeds minder mensen gingen naar de kerk. Het werd daardoor te duur om twee kerken, het Dominicanenklooster en de St. Jozefkerk, op zo’n korte afstand van elkaar te laten bestaan. Zo werd de Jozefkerk de eerste kerk van Zwolle die gesloten werd door leegloop. Later volgde de St. Michaelkerk aan de Bisschop Willebrandlaan en in Holtenbroek de Verrijzeniskerk. Pastoor Bouman: ‘De aantrekkingskracht van kerken is er niet op vooruitgegaan. Ik was enthousiast om

De onderste helft van het beeld van Petrus, bij mevr. Riet van Dijk in het appartement Het beeld van Petrus -met de sleutels van het Rijk Gods in de hand -heeft twee uiterlijkheden, boven de vloer/het plafond zandsteen en daaronder wit gesausd.

Foto: Toine Poelman de romp met hoofd zich bevindt in een appartement op de tweede verdieping. De toren van de kerk moest ook behouden blijven, want deze huisvest nog altijd de radio antenne.’ s Avonds is de toren prachtig verlicht. De gebrandschilderde ramen zijn weer in de nieuwe St. Jozefkerk in Zwolle-zuid geplaatst. Pastoor Bouwman vertelt: ‘Ik werd

kerkloos, maar had een volle agenda want ik werd overal gevraagd om diensten te leiden. Als invallend priester, in en rondom Zwolle had ik het bijna net zo druk als met een eigen parochie. Toen ik 80 jaar was, ben ik gestopt, want als ik op mijn leeftijd de kerk overeind moet houden, ben je fout bezig. En zo werd ik van voorganger kerkganger.’

Foto: Toine Poelman De bovenste helft van het beeld van Petrus, in het appartement van Roos Maturbongs

Foto: Toine Poelman

Foto: Toine Poelman Het beeld van Paulus in de openbare ruimte van de kerk

Het interieur van de Jozefkerk

het wat moderner te maken, naar de levensomstandigheden van nu en de beleving van mensen! Vanuit Rome moesten we de vormgeving handhaven.’

De eerste herinnering aan de wijk: Inge Kroek (43)

Afscheid ‘Na 18 jaar werd de Jozefkerk verkocht aan de woningbouwvereniging SWZ. Wat heb ik dáár moeite mee gehad, mijn leven, mijn werk, mijn thuis. Ik kende iedere steen en kon moeilijk accepteren dat mijn kerk geen kerk meer zou zijn.’ Het is nu een bijzondere locatie met appartementen en deels monumentaal. De vier meter hoge beelden van Petrus en Paulus zijn behouden gebleven. Eén staat in de binnentuin, het andere beeld is verdeeld over twee verdiepingen in twee appartementen. Zo heeft een appartement op de eerste verdieping de sokkel met voeten terwijl

Door: Sjoerd Litjens

‘De fiets was mijn paard’ ’Ik ben geboren in de zomer van 1971 in de Mimosastraat, in de flatjes. Welk nummer? Zelfs m’n moeder weet dat niet meer. Ik heb er geen herinneringen aan. Ik was twee toen we verhuisden, naar de Goudsbloemstraat 26. Daar begint mijn leven, om te beginnen tussen de poortjes. Je had daar ontzettend veel nauwe poortjes en nisjes, waar het altijd donker was en dus een beetje spannend. Als kind van vier, vijf jaar oud liep ik daar met mijn poppenwagen. Daarin zaten onze cavia’s, de kat als die tenminste wilde, en soms de konijnen van vriendinnetjes. Later speelden we verstoppertje in diezelfde poortjes en werd mijn wereld langzaam groter. Altijd was ik op straat, altijd met een grote club kinderen. Ik was tien toen ik met elastiek tussen de handvatten van mijn fiets, door de straat crosste. “Ivanhoe”, schreeuwde ik dan. De fiets was mijn paard. De serie over Ivanhoe, een dappere ridder, was destijds ze ongeveer het enige dat er op televisie was. Woensdagmiddag keken we televisie met de buurtkinderen, met chipjes met zo’n gaatje waar je je vinger in kon doen. Na een uurtje tv gingen we weer naar buiten, want daar gebeurde het. Ik herinner me nog goed hoe we in de vroege avond van donkere winter-

dagen ’s avonds tegen de lantaarnpalen aanschopten. Als je ze goed raakte, gingen ze uit en zo kon je een hele straat in het donker zetten. Dan werd verstoppertje spelen pas ècht spannend. Vanuit de straat verkenden we de wijk. Vroor het en gingen de lichten ’s avonds aan in het Wezenlandenpark, dan konden we schaatsen. Iedereen verzamelde dan op het ijs, en dan met name op de plek waar geen verlichting was, dat was spannend. Bij de Molenhof bouwden we hutten in de bosjes en bezochten we oude mensen voor een klusje of een praatje. Niet voor geld, maar omdat we dat stoer en leuk vonden. Tamara, Saskia, Sabine, Jeanet, Patricia, Diana, Natasha, zijn namen die ik me herinner. Altijd waren we

met een grote groep, altijd waren we buiten. Assendorp heette onze wereld en die wereld werd langzaam groter. Hoogtepunt, de kinderdisco in Speeltuin Assendorp, toen ik een jaar of twaalf was. Het fenomeen karaoke was net overgewaaid uit het oosten. Daar heb ik Love is Battlefield van Pat Benatar mee staan brullen.’ Ben je ook geboren en getogen in Assendorp en wil je ook je eerste herinneringen aan de wijk laten optekenen? Mail of bel Sjoerd Litjens van MijnVerhaal: info@mijnverhaal.eu / 06 149 826 99


zorg | december 2014 Opening Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde bij de Vogellanden

Nieuwe vleugel bij revalidatiecentrum Donderdag 13 november werd het Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde (CBT) geopend door een patiënt van revalidatiecentrum de Vogellanden samen met Erben Wennemars. Het CBT maakte onderdeel uit van Isala, maar is nu verplaatst naar de Vogellanden. ‘Topsporters leveren een topprestatie, maar dit geldt ook voor bijzondere zorg op maat! Alles wat je doet met passie doen, is het allerbelangrijkste’, aldus Erben Wennemars.

Behandeling Het CBT is als nieuwe vleugel bij de Vogellanden aangebouwd. Er wordt door circa vijftig medewerkers bijzondere tandheelkundige

Zorghuis Anna Heerkens biedt voorziening voor beginnend dementerenden

Mantelzorgers ontlasten door aanbod daggast plek Zorghuis Anna Heerkens en Wilhelmina van Sonsbeeck in Zwolle bieden een nieuwe vorm van zorg ter ontlasting van mantelzorgers. Mantelzorgers kunnen gebruik maken van een dagopvang ‘de Daggast’. Dat wil zeggen dat de beginnend dementerende naaste waarvoor zij zorgen, één of meerdere dagen kan verblijven in een van de woningen van Anna Heerkens. Zo heeft de mantelzorger de handen even vrij en is de naaste in deskundige handen.

Door: Hennie van Schenkhof Opening De twee grondleggers van het centrum, beiden werkzaam als tandarts in het CBT, fietsten de patiënt naar het hoogtepunt van de avond. Hij gaf met een grote ballon en een reuze tandenbostel het startschot. Met deze knallende act werd het centrum officieel geopend.

13

Foto: Mirjam Blok De assistentes zijn enthousiast over de nieuwe behandelruimtes

zorg geboden. Van deze centra zijn er vijftien in Nederland. In het CBT worden diverse doelgroepen behandeld die niet bij een reguliere tandarts terecht kunnen. Zoals patiënten met een verworven of aangeboren afwijking, chronische gezichtspijn, mensen die erg bang zijn voor de tandarts en cliënten met een verstandelijke beperking. Er is een multidisciplinair team dat kan worden ingezet. ‘Daarmee is

de link gelegd naar de revalidatie, zegt Fenna Eefting, bestuurder van de Vogellanden.’ In de Vogellanden wordt ook met de inzet van diverse disciplines gewerkt die het vanuit onze missie ongewoon goed doen’, aldus Fenna Eefting. Met de komst van het CBT is een derde eenheid aan het revalidatiecentrum toegevoegd, naast de behandeling van kinderen en van volwassenen.

Hoofd cliëntenzorg Monique Middelkamp vertelt dat mantelzorgers vaak zwaar belast zijn en meestal niet weten van de mogelijkheden zijn die benut kunnen worden. “Wanneer een naaste van een ‘dagje uit‘ geniet heeft de mantelzorger even tijd voor zichzelf. Cliënten draaien bij ons mee in een huiselijke setting, er is aandacht van deskundige medewerkers, ze kunnen zichzelf zijn en we doen geen appèl op iets wat ze niet kunnen. Ze voelen zich veilig. De mantelzorger ontdekt de mogelijkheden om op krachten te komen en te blijven. Logeerzorg Wilt u een nacht, weekendje of een week gebruik maken van opvang? Omdat u een aantal dagen achter elkaar de rust nodig bent of juist iets zonder u naasten wilt ondernemen. Theodora Vos de Wael in Zwolle biedt ook logeerzorg. Voor de mantelzorgers kan het een verademing zijn om even niet verantwoordelijk te zijn voor de dagelijkse zorg van een dementerende naaste.” Informatie Van daggast of logeerzorg kan met een indicatie, via PGB op particulier gebruik worden gemaakt. Wilt u meer informatie, kijk dan op www.ijsselheem.nl of neem contact op met het bureau Zorgbemiddeling en Begeleiding te bereiken op 038 424 77 07.

Icare zet mantelzorgers in het zonnetje

Foto: Mirjam Blok

Foto: Icare

Twee organisaties fuseren om meer te kunnen bereiken

ZwolleDoet! gaat samen met Travers Welzijn Per 1 januari 2015 gaan vrijwilligerscentrale ZwolleDoet! en Travers Welzijn fuseren. De fusiepartners verwachten dat ze op deze wijze elkaar kunnen versterken en de Zwolse burgers beter kunnen ondersteunen als we willen participeren. Op termijn zal een gezamenlijk pand aan de Drijbersingel worden betrokken. De winkel van ZwolleDoet! aan de Assendorperstraat zal volgens bestuursvoorzitter Jaap Baarsma van ZwolleDoet! nog een jaar open blijven. Door: Aart Deddens Met de invoering van de nieuwe Wet maatschappelijkeondersteuning (Wmo) in 2015 wordt er een groot beroep gedaan op de vrijwillige inzet van burgers. Zorg en welzijn moeten we dan in onze eigen omgeving met z’n allen organiseren. De gemeentelijke overheid helpt daarbij door

de inzet van sociale wijkteams. Twee belangrijke partijen hierbij zijn Travers Welzijn en de ZwolleDoet! Travers Welzijn vanwege hun ervaring met de wijkgerichte aanpak en ZwolleDoet! vanwege de daar aanwezige deskundigheid op het gebied van vrijwilligerswerk. Door de fusie ontstaat een grotere organisatie die daardoor een sterkere positie heeft. Dat levert naast de gebruikelijke bedrijfsmatige voordelen ook op dat de organisatie meer ‘toekomstbestendig’ wordt. ‘Als we deze slag goed maken, kunnen we onder de nieuwe omstandigheden onze maatschappelijke rol blijven spelen’, zegt Jaap Baarsma van ZwolleDoet! ‘We kunnen meer tijd en geld besteden aan waartoe we hier op aarde zijn: vrijwilligers werven en ondersteunen.’ Zorg Ongeveer zestig procent van de vrijwilligers van ZwolleDoet! is

vrijwilliger op het gebied van zorg, schat Baarsma. ‘Daarnaast hebben woonzorgcentra zoals De Molenhof en De Rivierenhof hun eigen vrijwilligers. Wij ondersteunen die vrijwilligers op allerlei manieren, zoals op voorlichtingsavonden en door het geven van cursussen. We hebben ook avonden met mantelzorgers waarin we praten over hun werk, maar waarin we ook zoeken naar mogelijkheden om hen te ontlasten door de inzet van vrijwilligers die tijdelijk het werk van de mantelzorger overnemen. Verder leiden we vrijwilligers op voor ondersteuning bij terminale thuiszorg. Kortom, we zijn nu al op allerlei manieren betrokken en verbonden met de wereld van zorg en welzijn. Ik verwacht dat we in het nieuwe jaar worden opgenomen in de wijkgerichte aanpak en nog meer kunnen bereiken door samen te gaan met Travers Welzijn’.

Mantelzorgers zijn onmisbaar in de zorg. Ieder jaar wordt hier op 10 november bijzondere aandacht aan besteed op de landelijke Dag van de Mantelzorg. Een dag waarop mantelzorgers in het zonnetje worden gezet. Ook Icare Verpleging en Verzorging werkt mee aan deze speciale dag. De wijkteams van Icare in Assendorp en Pierik/Zalné nodigden op die dag mantelzorgers en klanten uit in de Zalné flat, waar Icare ook zorg verleent. Onder het genot van een hapje en een drankje luisterden de genodigden naar twee gedichten. Deze gedichten zijn door een klant en een medewerker van Icare zelf geschreven en waren speciaal gericht aan mantelzorgers. Martine de Feyter, wijkverpleegkundige bij Icare: ‘Mantelzorgers zijn goud waard. Hun aandeel in de zorg is voor onze wijkteams ontzettend belangrijk en wij hechten dan ook veel waarde aan een goede samenwerking.’ Daarom was er die middag ook gelegenheid om ideeën, verbetersuggesties, opmerkingen of complimenten in de ideeënbus te doen.. ‘s Middags wisselden mantelzorgers ervaringen uit. Zo kwamen er onderwerpen aan bod waarin zij steun vonden bij elkaar of bij de wijkteams. Aan het eind van de middag kregen mantelzorgers en klanten een bloemetje. Hiermee wilden de wijkteams hun waardering laten blijken voor de inzet en goede zorgen van de mantelzorgers en hun komst die dag. Winkel De matching van vraag en aanbod van vrijwilligerswerk loopt via drie kanalen bij ZwolleDoet! Via de portal komt ongeveer dertig procent van vraag en aanbod binnen. In de winkel aan de Assendorperstraat nog eens dertig procent en de rest via andere kanalen. ‘Ook organiseren wij

jaarlijks een beursvloer waar wij zorgen voor matching van vraag en aanbod. De winkel vervult dus een belangrijke functie,’ benadrukt Baarsma, ‘maar het via de computer koppelen van een vraag aan het beschikbare aanbod wordt steeds belangrijker’


14

december 2014 | cultuur

Kunst is een vorm van communicatie

Agenda Donderdag 11 december Gift City Informatieavond voor vrijwilligers. Een avond voor mensen die meer informatie willen over wat de Gift City voor mensen in Zwolle doet en wat je als vrijwilliger hierin kunt betekenen. 19.00 uur, Rieteweg 12 Voor informatie: www.degiftcity.nl Zaterdag 13 december 10.00 – 15.30 uur. Om licht gaan, Sacrale dansdag in de Advent Dominicanenklooster, Assendorperstraat 29 te Zwolle. Meer informatie en opgave: www. kloosterzwolle.nl. Zaterdag 13 december 11.00 – 16.00 uur Vierde editie Help Portrait Zwolle Op zaterdag 13 december is theater de Spiegel weer het decor van liefdadigheidsproject Help Portrait Zwolle. Van 11.00 tot 16.00 uur staan de deuren van het theater open voor iedereen die het verdient om een echte portretfoto van zichzelf te ontvangen. Help Portrait wordt georganiseerd door de stichting Groeten uit Zwolle. Wilt u meer weten over deze dag kijk dan op www.groetenuitzwolle.nl Theater de Spiegel, Spinhuisplein Zondag 14 december Open huis kinderdagverblijf De Nooterhof 12.00 uur – 16.00 uur De Nooterhof, Geertjesweg 1 Zondag 14 december Kerststreekmarkt De Nooterhof 11.00 uur – 16.00 uur De Nooterhof, Geertjesweg 1 Toegang: gratis Zondag 14 december Muziek in de Enk 14.00 uur Zwolse R&B/Soulband Crazy Daze Crazy Daze haalt haar inspiratie met name uit jazz- en popmuziek. Met dansbare beats weet de band een zwoele sfeer neer te zetten. Afgelopen zomer stond Crazy Daze in de finale van het studenten band festival in Hedon, Zwolle. Toegang: gratis

Dinsdag 16 december 19.30 tot 21.30 uur Alzheimer Café, een gezellige avond in het teken van Kerst Restaurant Urbana, Wipstrikkerallee 213 Dinsdag 16 december 20.00 uur Evaluatieavond telling gierzwaluwen Kruidwisch (Goertjesweg 5, Zwolle). Voor informatie: info@avifaunazwolle.nl Toegang: gratis. Zaterdag 13 december 9.00 uur – 16.00 uur Kerstmarkt, Stichting Muziek in de Tent Het wordt een gezellige dag voor iedereen. De opbrengst van de markt gaat naar de Stichting en zal gebruikt worden om ook het volgende jaar een mooi programma neer te kunnen neerzetten. Assendorperplein Vrijdag 26 december, Tweede kerstdag 10.00 uur, zaal open 9.30 uur Musical `Mooie Praatjes`, Uitgevoerd door jong en oud van Wijk 2, PKN Zwolle. Een groot feest voor en door jong en oud. Iedereen is van harte welkom! Jeruzalemkerk, Assendorperdijk 134 Er wordt een collecte gehouden. Na afloop is er koffie/thee, iets lekkers en voor wie wil geef je op voor een heerlijke brunch via kerst@ kerkinzwolle.nl (o.v.v. naam en aantal personen). Vrijdag 2 januari 20.30 uur Spetterend het nieuwe jaar in met The Blitzers op 2 januari in De Enk Stichting Assendorper Zaken nodigt alle Assendorpers uit om op 2 januari met elkaar te proosten op het nieuwe jaar. Dit alles wordt muzikaal opgeluisterd door de lekkere tunes van The Blitzers. De Enk, Assendorperplein Toegang: gratis.

Dominicanenklooster Zwolle

Vieringen Dominicanenkerk Elke zaterdag 18.30 uur Elke zondag 10.00 uur Woensdag en vrijdag om 9.00 uur Vrijdag om 19.00 uur vesper Kerk en kerkwinkel Hier kunt u terecht voor een stiltemoment, het opsteken van een kaarsje, informatie over de vele activiteiten in kerk en klooster en voor het kopen van religieuze artikelen Openingstijden kerk en kerkwinkel di t/m vr 13.30 – 16.30 uur za 13.00 – 16.30 uur Rondleiding kerk en klooster Iedere 1e zaterdag van de maand om 14.00 uur Opgave niet nodig. Kosten € 3,- pp, kinderen gratis. Groepen op afspraak WWW.KLOOSTERZWOLLE.NL

Expositie: Kunst van binnen naar buiten geopend Op zaterdag 15 november werd de expositie geopend van Kunst van binnen naar buiten, het buurtproject waarbij de bewoners van zorghuis Anna Heerkens zijn geportretteerd. Initiatiefneemster Marijke Flapper opende de expositie samen met wijkwethouder Jan Brink. Bewoners, familie en buurtgenoten waren hierbij aanwezig. Door: Sabine Boschman De zaal zat vol met bewoners van Anna Heerkens, familie, vrienden en natuurlijk alle buurtgenoten die betrokken zijn geweest bij dit project. Kunstenaar Marcel Goossen en fotograaf Albert Bartelds worden door initiatiefneemster Marijke bedankt met een bosje bloemen. Er wordt even teruggekeken op het project en hoe dit alles tot stand is gekomen. Manager van zorghuis Anna Heerkens, Monique Middelkamp, bedankt Marijke voor haar inzet en initiatief en vindt het mooi dat dit op deze manier van de grond is gekomen. Opening Dan is het tijd voor de officiële opening. Wijkwethouder en wethouder van Cultuur Jan Brink rept met enthousiasme over dit project in de wijk: ‘in sommige wijken kunnen dit soort dingen en Assendorp is daar één van. Kunst is een vorm van communicatie. Communicatie is iets wat het oproept en wat met elkaar ontstaat en wordt overgebracht. Zeker voor deze doelgroep is communicatie soms lastig, de overdracht en uitwisseling is moeilijk en in plaats van woorden kan kunst hierin een goede manier zijn. Dit project helpt tevens de interactie in de buurt te vergroten en daar mogen we met elkaar heel trots op zijn.‘ Samen met Marijke wordt het eerste doek onthuld en alle kunstenaars volgen dat voorbeeld. Er is tijd voor een kijkje bij de schilderijen, een hapje, drankje en een praatje met kunstenaars en de bewoners. De reacties zijn divers, de meeste bewoners vinden het schilderij mooi geworden en herkennen zichzelf er soms ook in. De kunstenaars die betrokken zijn geweest, zowel medewerkers, familie als buurtbewoners,

Foto: Martijn Meupelenberg Initiatiefneemster Marijke Flapper en Wethouder Brink openen de expositie door het onthullen van het schilderij van mevrouw Drogt.

zijn allen te spreken over het resultaat maar zeer zeker ook over het proces. De schilderijen blijven nog even in de gezamenlijke ruimte en hal hangen en worden dan beschikbaar gesteld voor de bewoners en hun familie. Alle kunstenaars hebben een stukje geschreven; hoe was hun contact met de bewoner die ze hebben geschilderd, waar hebben ze inspiratie uit gehaald en hoe was het om dit te doen. De foto’s met teksten zijn te vinden in de hal en er is ook een boekje van gemaakt. Door het enthousiasme van kunstenaar Marcel Goossen, de buurtbewoners en medewerkers die hebben geschilderd komt er wellicht nog een vervolg op dit project.

Een aantal van de portretten die in de afgelopen weken zijn vervaardigd

Foto’s: Martijn Meupelenberg

De Dominicanenkerk, jongerencentrum ’t Wasdom en het Thomashuis, centrum voor levensbeschouwelijke verkenningen, hebben Dominicaanse grond onder de voeten en een gezamenlijk dak boven het hoofd: het Dominicanenklooster Zwolle. Een klooster met een rijke traditie van verkondingen, wonen, bidden en studeren, tot op de dag van vandaag een bewoond huis en een vrijplaats voor moderne mensen, om te studeren, te bezinnen en te vieren. Kindje wiegen in de Dominicanenkerk Na een gezamenlijk moment in de kerk kunt u met uw (klein) kinderen deel nemen aan een sfeervolle kerstroute, een belevingstocht gemaakt voor kinderen tot 6 jaar. In groepjes wordt u geleid naar verschillende plekken in kerk en klooster. Onderweg kunnen de kleintjes wegdromen op de verhalentrap en luisteren naar een mooi kerstverhaal. Donderdag 25 december. 15.00 – 16.00 uur. Yoga Ervaar meer rust en harmonie! De lessen bestaan uit Hatha-yoga houdingen, ademoefeningen en een liggende eindontspanning. Wekelijks om 19.00 of 20.30 uur start maandag 5 januari l start woensdag 7 januari Sacrale dans Een meditatieve manier van bewegen om verbinding te maken met innerlijke kracht, de levensenergie te versterken en het evenwicht te hervinden. Dansend vormen we een kring. Start 13 januari. 20.00 – 21.45 uur. Het eeuwige nu – kairos 2 Denken over tijd is niet in één boek te vatten. Verdiep het begrip ‘Kairos’ met denkers uit de religieuze traditie: Prediker, Augus-

tinus en vooral Meester Eckhart, bij wie het ‘eeuwige nu’ een belangrijke rol speelt. Start 13 januari. 20.00 - 22.00 uur. Op dominicaanse grond Wat bezielt mij? Waar geloof ik eigenlijk in? Heeft de katholieke dominicaanse spiritualiteit mij iets te zeggen? Heb ik zelf een verhaal door te geven? Het leren lezen en verstaan van Bijbelse verhalen vormt de rode draad in deze cursus. Maar ook: Welke kernbegrippen worden ons vanuit de traditie aangereikt. Start 2 februari. 20.00 uur. Zalenverhuur De ruimtes in het Dominicanenklooster stralen elk een eigen sfeer uit. Een ideale plek om in alle rust en in een specifieke sfeer te vergaderen of een cursus te geven. Informatie over de mogelijkheden is te vinden op onze website Uitgebreide informatie over de cursussen, kosten en opgave activiteiten: www.kloosterzwolle.nl of 038-4254400. Een brochure is af te halen bij de receptie van het klooster, Assendorperstraat 29, van maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 22.00 uur, en op zaterdag tussen 9.00 en 17.00 uur, of in de kerk en/of kerkwinkel.


junior | december 2014

K nutselidee

Kerstmannetjes vouwen

P uzzel

Wat heb je nodig: • Vouwpapier 20 x 20 cm • Lijm • Schaar • Viltstiften • Watten • Satéstokjes Zo maak je het: Vouw het vierkante papiervel tweemaal doormidden en klap het open ( je hebt nu twee vouwlijnen die elkaar snijden in het midden van het papier) Vouw elke hoek naar het snijpunt in het midden en draai het papier om. Vouw de vier hoeken nogmaals tot het middelpunt en keer het nogmaals om Vouw de vier hoeken weer tot het middelpunt en keer het werkje om, je hebt nu een groot vierkant met vier kleine vierkanten Nu even goed opletten: Het midden goed vasthouden en 1 van de vierkanten openen, daarvoor schuif je de hoek (de punt) vanuit het midden naar buiten en druk je het plat, waardoor je een rechthoek krijgt. Dit doe je met 3 van de vierkanten. Twee voor de armen en 1 voor de voeten. Het vierde vierkant blijft dicht. De armen: 1 onderhoek of bovenhoek naar achter klappen en vastplakken zodat je armen krijgt. De rechthoek die er was heeft nu 1 hoekje minder. Hoofd: Het vierde vierkant waar je nog niks mee had gedaan klap je voor de helft naar boven zodat je een driehoek krijgt, dit is de muts. Uit een ander velletje knip je deze maat driehoek nogmaals en die plak je onder de muts als gezicht. Teken hier een gezichtje op. De watten gebruik je voor de baard maar kun je ook gebruiken als bontranden langs muts of armen. Als je de satéprikker aan de onderkant vastmaakt kun je de kerstmannen in een plantenpot steken. Je kunt natuurlijk ook een haakje van de kerstballen aan de muts maken en de kerstman in de kerstboom hangen. Veel plezier met knutselen.

R ecept Kerstkransjes maken Dit heb je nodig: 200 g bloem 150 g boter of margarine 100 g basterdsuiker 1 eigeel 1/2 ei om te bestrijken 150 g amandelen en/of een paar lepels suiker beslagkom ovenbakplaat deegroller uitsteekvormpjes Aan de slag: Doe de bloem en de boter in de beslagkom, doe hier de basterdsuiker en het eigeel bij. Kneed dit totdat je deeg hebt. Het deeg mag je nu uitrollen met de deegroller op het aanrecht of tafel, waar je vooraf een beetje bloem op hebt gestrooid. Zorg dat het deeg tussen de 1 en 3 cm dik is. Uit dit deeg ga je met de uitsteekvormen de krans steken, in het midden een klein rondje uitsteken. Als jij andere vormen in huis hebt is dat natuurlijk ook goed, dan heb je kerstkoekjes in die vorm. De kransen die je hebt gemaakt leg je op een ovenbakplaat (die is beboterd of waar je bakpapier onder hebt gelegd) ongeveer 3 cm van elkaar af. Het 1/2 ei klop je los in een kommetje en hiermee ga je de kransen bestrijken. Dan kun je hierover suiker en/of de amandelen strooien. Nu gaan de koekjes de oven in en bak je ze in 20 minuten op 180 graden Celsius.

Zet de letters in de juiste volgorde door de lijnen te volgen en kijk wel woord er ontstaat.

B oekidee Alles wat je wilt weten over kerst (en nog veel meer!) Natalie van der Horst, Gaby Kuijpers, Ellen de Roos, Alex de Wolf 0 t/m 12 jaar Het is kerst! Samen gezellig eten, kerstbomen, kerstlichtjes en natuurlijk de geboorte van het kindje Jezus. Maar hoe zit dat eigenlijk? Waarom rijdt de Kerstman op een arrenslee? Vieren ze in Australië ook kerst? Wie zijn dat, de drie wijzen? Wanneer is Jezus echt geboren? En waarom eten we eigenlijk zo veel met kerst? Dit boek geeft antwoord op alle vragen. In de drie verschillende verhalen lees je over de geboorte van Jezus en het bezoek van de drie wijzen, over de Kerstman die last heeft van een koekjesstorm en over papa Joris die met zijn familie kerst viert. De vragen en antwoorden die bij de verhalen horen, vertellen je allemaal leuke en interessante kerstweetjes. Ook vind je in het boek recepten voor de lekkerste kerstkransjes, en met de teksten van bekende en minder bekende kerstliedjes kun je gezellig samen zingen. Alles wat je wilt weten over Kerst is niet alleen een heerlijk boek om te lezen of voor te lezen, de vrolijke illustraties van Alex de Wolf zorgen ook voor eindeloos veel kijkplezier!

15


Hortensiastraat 31A, Tel: 06 33 58 96 50

Assendorperstraat 107, Tel: 038 422 33 22 Assendorperstraat 86B, Tel: 038 421 66 25

Ten Oeverstraat 102, Tel: 06 1989 8288

Assendorperstraat 79, Tel: 038 421 98 02 Assendorperstraat 55, Tel: 038 422 07 80 Assendorperstraat 91-95, Tel: 038 423 02 66

Assendorperstraat 164, Tel: 038 420 40 89

Assendorperstraat 126, Tel: 038 421 66 75 Assendorperstraat 56, Tel: 038 421 21 90 Assendorperstraat 100 | 8012 CC Zwolle Assendorperstraat 100 | 8012 CC Zwolle 038 421 421 69 T T038 6928 28| |www.juwelierkale.nl www.juwelierkale.nl

Rozenstraat 2A, Tel: 038 421 75 35

Projectinrichter

Assendorperstraat 166/168, Tel: 038 422 80 50

gebruikt en nieuw kinderspul

gebruikt en nieuw Assendorperstraat 111, Tel:kinderspul 06 41 61 57 34 Assendorperstraat 95-1, Tel: 038 423 34 19 Ten Oeverstraat 102, Tel: 06 1989 8288

Karin Mulder VerbouwingsmakelaaR zorgeloze woningverbeterin g Tel: 06 102 57 641

Assendorperstraat 250, Tel: 038 711 40 32

Wij wensen u fijne kerstdagen en een gelukkig 2015

Van Karnebeekstraat 73, Tel: 038 421 58 97

de Assendorper Wijkkrant voor Groot-Assendorp

advertentie@deassendorper.nu, 088 644 0 630

Emmastraat 3, Tel: 038 455 60 55 Assendorperstraat 36, Tel: 038 820 03 07

Naamloos-8 1

Tel: 06 557 13 523

09-12-2008 07:21:46

Sassenstraat 1, Tel: 038 421 46 04

Curieweg 2, Tel: 038 465 52 33 Leliestraat 85, Tel: 038 421 64 54 Assendorperstraat 232, Tel: 038 421 68 52

Assendorperstraat 102, Tel: 038 4237316 Speltakker 26, Heino Tel: 06 2308 4907

Assendorperstraat 37, Tel: 038 422 22 00

Kaaspakhuis

Alle soorten Kaas Alle soorten Kaas Assendorperstraat 66, Tel: 038 422 45 46 Kaaspakhuis Kaaspakhuis € 6,95

€ 6,95

Assendorperstraat 39, Tel: 038 421 50 26

Max per kilo Max per kilo Openingstijden Openingstijden Adres Adres Woensdag t/m Woensdag zaterdag t/m zaterdag AssendorpersA trsasa en td 9o7rperstraat 97 9.00 uur tot 17.00 9.00 uur uur tot 17.00 uur Zwolle Zwolle

Kaaspakhuis

Alle soorten Kaas Alle soorten Kaas 97 Assendorperstraat Kaaspakhuis Kaaspakhuis € 6,95 € 6,95

Max per kilo Max per kilo Openingstijden Openingstijden Adres Adres Woensdag t/m Woensdag zaterdag t/m zaterdag AssendorpersA trsasa en td 9o7rperstraat 97 9.00 uur tot 17.00 9.00 uur uur tot 17.00 uur Zwolle Zwolle

Enkstraat 28, Tel: 038 421 52 66

Asterstraat 17, Tel: 06 1552 16 02 Assendorperstraat 105, Tel: 038 421 26 16 Assendorperstraat 49, Tel: 038 421 69 86

Grote Markt 13

Jufferenwal 32, Tel: 038 423 95 50

Grote Markt 13a, Tel: 038 421 63 19

Profile for DeAssendorper

de-assendorper-december-2014  

de-assendorper-december-2014  

Advertisement