{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1

Een verhaal zonder einde?

Gedeelde auto, kosten en plezier

Het Horecapaviljoen in Park de Wezenlanden

In 2004 kwam de gemeente Zwolle met een herinrichtingsplan voor Park de Wezenlanden. Het doel hiervan was het park om te toveren tot een volwaardig stadspark. Dit was nodig, omdat het voorzieningenniveau van het park sterk verouderd bleek. Daarnaast werd het park steeds minder bezocht en daarmee nam ook het gevoel van veiligheid af. Met dit plan hoopte de gemeente dat de inwoners van de stad Zwolle het park weer meer zouden gaan benutten en dat de sfeer in het park hiermee verbeterd zou worden.

5 Mei Terugblik op 2011: DOAS

Door Jelly Hiemstra

Jaargang 13, nummer 5 Mei 2011

Deze maand:

Een verhaal zonder einde? Sinterklaasintocht Assendorp Het Horecapaviljoen in Park de Wezenlanden Foto: Mirjam Blok

Een vol park: wensbeeld of schrikbeeld?

In 2004 kwam de gemeente Zwolle met een herinrichtingsplan voor Park de Wezenlanden. Het doel hiervan was het park om te toveren tot een volwaardig stadspark. Dit was nodig, omdat het voorzieningenniveau van het park sterk verouderd bleek. Daarnaast werd het park steeds minder bezocht en daarmee nam ook het gevoel veiligheid af. dit plan hoopte de 10%vankorting bijMet recycling gemeente dat de inwoners van de stad Zwolle het park weer meer zouden gaan benutten en dat de sfeer in het park hiermee verbeterd zou worden.

Voordelige Inktjetcartridges

Kleurenkopieën A4 stuk

0,60 per Door: Renske ter Avest

Het Horecapaviljoen vormt een van de onderdelen om dit plan te realiseren. Het park zou mede hierdoor het groene hart van Zwolle kunnen worden. Bezoekers van het park kunnen na een heerlijke wandeling een hapje of een drankje nuttigen in het paviljoen. En dat niet alleen! Ook voor het organiseren van zakelijke bijeenkomsten en feestjes kan men bij het paviljoen terecht. Het zou een trekpleister kunnen worden voor mensen uit alle hoeken van Sinterklaas Amerigo. Zwolle en op omstreken.

Meander Uitvaarten Voordelige

inloopavondA4 Kleurenkopieën

e elke 10,60 maandag de maand pervan stuk 19.00 - 20.30 uur

dag en nacht bereikbaar op 038 453 63 20 Zonnebloemstraat 31, Zwolle www.meanderuitvaarten.nl Iedereen keek uit naar Sinterklaas.

Door Arian van Rijssen

lees verder op pagina 4…

inloopavond elke 1e maandag van de maand 19.00 - 20.30 uur dag en nacht bereikbaar Van Bruggen Zwolle op 038Adviesgroep 453 63 20 Assendorperstraat 205, 8012 DM Zwolle

Zonnebloemstraat 31, Zwolle

Bel 0800-1800 (gratis) of 038-429.09.17 www.meanderuitvaarten.nl of ga naar www.vanbruggen.nl

lees verder op pagina 4…

FIJNE FEESTDAGEN EN EEN GELUKKIG 2012! Cartridge World Zwolle Assendorperstraat 78, ie Tel.: 038 – 4228050 ue e n uw por t www.cartridgeworldzwolle.nl il m

Vergelijken is geld verdienen.

ZieÊookÊpaginaÊ5

facebookpagina, een mooie site en lees verderwe op pagina een twitteraccount; volgen3… Assendorp op alle mogelijke manieren, zowel analoog als digitaal!

he t

uitvaartonderneming van Marjon Klaassen kleinschalig uitvaartcentrum in Assendorp

Tel.Ê038Ê4223151

Een terugblik op 2011

Het afgelopen jaar is er één van veranderingen en uitbreidingen geweest. We zorgen met onze vrijwilligers bij Foto: Bob Billows de krant voor uitbreiding van de poFoto: Mirjam Blok pulatie van Assendorp kan ik u vertelSinterklaas is weer in Assendorp gearriveerd. len.wensbeeld Hierop volgt wel dat prioriteiten Een vol park: of schrikbeeld? Over het water kwam hij al zwaaiend aan bij anders komen te liggen en wij nog Groot Wezenland. Daar kon hij op zijnVerzet trou- altijd veel vrijwilligers erbij kunnen Toch dit verhaal ook een keerzijde en dat dat we verhaal begin we schimmel klimmen om samen met de Pie-kent gebruiken. Hiermee blijkt wel het park. Deze mensen zijn namelij een groepvan jonge enthousiastelingen ten naar het Assendorperplein te lopen.met de omwonenden helemaal niet dit vooruitzicht. redenen aan blij ons met gebonden hebben enDe daar ben hiervoo kunnen met volgende kortgemêleerd samengevat worden Van de redactie ik de heel trots op.woorden Het is een lichtvervuiling, parkeeroverlast en geluidsoverlast. gezelschap, uit alle lagen van Assen- Is het n deSinkomst van met deop rust? dorphet en paviljoen dat zorgt gedaan dat we boven het Langs de route waren velen gekomen om Er zijn tot nieuws nu toe verschillende gesprekken gevoerd tussen d kunnen zitten. terklaas te verwelkomen. Kinderen en ouders 10% korting bij recycling gemeente en de Klankbordgroep Park de Wezenlanden. Oo stonden in drommen in de Assendorperstraat, verder op pagina 3… is er vorig jaar vanuit de lees werkgroep Omwonenden Park d de Molenweg en overal waar de goedheiligman Wezenlanden een petitie ingediend, waarin werd verklaar langs kwam om Sinterklaas toe te Kleurenkopieën dat het voor de omwonenden geen optie is dat scenario C zwaaien. En Sinterklaas A4 nam de tijd, van kracht wordt. Dit werd door tweehonderd huishouden al0,60 zwaaiend iedereen. Aanpernaar stuk ondertekend. gekomen op het Assendorperplein Scenario C houdt in dat er een paviljoen komt met een omvan nam Sint het woord en werd het van 600 m². De omwonenden daarentegen voelen meer voo heel gezellig samen met zijn Pieten. scenario B. Het betreft dan een paviljoen met een kleiner Iedereen had daardoor heel veel zin omvang, namelijk 150 m². Voor de omwonenden is het va in het heerlijk avondje. Wij nemen belang dat de grootte zodanig moet zijn dat het geen geluids aan dat Sinterklaas niemand in AsFoto: Bob Billows overlast en parkeerproblemen sendorp vergeten is. Tot volgend Assendorperstraat 250 - 8012 veroorzaakt. CH Zwolle 038 711 4032 - www.alphacomp.nl - info@alphacomp.nl jaar, Sinterklaas!

Einde rentevaste Meander Uitvaarten periode?

AssendorperstraatÊ205

Verzet Toch kent dit verhaal ook een keerzijde en dat verhaal begint met de omwonenden van het park. Deze mensen zijn namelijk helemaal niet blij met dit vooruitzicht. De redenen hiervoor kunnen met de volgende woorden kort samengevat worden: lichtvervuiling, parkeeroverlast en geluidsoverlast. Is het na de komst van het paviljoen gedaan met de rust? Er zijn tot nu toe verschillende gesprekken gevoerd tussen de gemeente en de Klankbordgroep Park de Wezenlanden. Ook is er vorig jaar vanuit de werkgroep Omwonenden Park de Wezenlanden een petitie ingediend, waarin werd verklaard dat het voor de omwonenden geen optie is dat scenario C van kracht wordt. Dit werd door tweehonderd huishoudens ondertekend. Scenario C houdt in dat er een paviljoen komt met een omvang van 600 m². De omwonenden daarentegen voelen meer voor scenario B. Het betreft dan een paviljoen met een kleinere omvang, namelijk 150 m². Voor de omwonenden is het van belang dat de grootte zodanig moet zijn dat het geen geluidsoverlast en parkeerproblemen veroorzaakt.

Voordelige Inktjetcartridges

Inktjetcartridges

uitvaartonderneming van Marjon Klaassen kleinschalig uitvaartcentrum in Assendorp 10% korting bij recycling

SpecialistÊin Assendorp

Michiel: ‘Het grootste voordeel vind ik dat mijn auto niet onnodig voor de deur staat. Terwijl mijn auto stilstaat, heeft een ander misschien behoefte om een We hebben vele organisaties auto te gebruiken. We vonden in het Assendorp aangeschreven om te allemaal zonde en zo is het delen vragen hoe gekomen,’ 2011 was. aldus Hun terugter sprake Mintje. blikken vindt u verspreid door De bevriende gezinnen hebben twee de hele krant. Onze bestuursauto’s aangeschaft. De andere twee voorzitter geeft hieronder alvast dehuishoudens aftrap. zijn medegebruikers. ‘Met evenveel rechten, alleen wij zorgen voor het onderhoud en zij betalen een hogere kilometerprijs. Auto’s met elkaar delen staat met het Enmaken dan isvan hetgoede jaar afspraken, alweer voorbij, vooral wat is het snel gegaan! Het lijkt nog de financiële kant dien je goed te zo kort geleden dat we begonnen regelen. Zo hebben we allemaal een met de krant, maar we zijn nu al contract ondertekend.’ twee jaar bezig. Inmiddels met een

n ee

Het Horecapaviljoen vormt een van de onderdelen om dit plan te realiseren. Het park zou mede hierdoor het groene hart van Zwolle kunnen worden. Bezoekers van het park kunnen na een heerlijke wandeling een hapje of een drankje nuttigen in het paviljoen. En dat alleen! Ook11 voor het organiseJaargang 13,nietnummer ren van zakelijke bijeenkomsten en feestjes kan men December 2011 bij het paviljoen terecht. Het zou een trekpleister kunnen worden voor mensen uit alle hoeken van Zwolle en omstreken.

Interview: Assendorpers redden de Rana Berends zon

15 10 16

10 8-9 11

5

on

Deze maand:

Terugblik op 2011: Doepark

8-9 9

m

Door: Renske ter Avest

5

‘Het verschil is dat we anders ten minste vier auto’s zouden hebben en nu twee. Gedeeld autogebruik scheelt in kosten, is goed voor het milieu en geeft minder parkeerproblemen in een krappe wijk als Assendorp.’ Peter en Mintje Koster-Grootnibbelink en hun kinderen delen samen met het Parkeergarage Kerstdobbelspel gezin van Michiel van Willigen en twee andere gezinnen twee auto’s.


2

Nieuws

December 2011

Voorwoord Het jaar loopt ten einde, en daarom laten wij een aantal Assendorpse verenigingen en organisaties aan het woord. Hoe was hun jaar? Hoe hebben zij 2011 beleefd? U leest het in hun bijdragen aan deze editie. Zelf zijn wij natuurlijk ook nieuwsgierig naar hun verhalen. Het is net als wanneer je loopt door de straatjes van Assendorp, en je ogen zo nu en dan door de ramen een woonkamer binnenglijden. Een stukje van andermans leven zie je dan even voorbijkomen. Een keuken waar gekookt wordt, een tafel waaraan kinderen zitten te spelen, een bank waarop men onderuitgezakt tv kijkt. Het fascineert altijd weer even, en dan vraag je je af hoe hun leven is. Gewoon, uit nieuwsgierigheid. Diezelfde nieuwsgierigheid heeft ons er toe geleid te vragen naar hoe het jaar is verlopen voor Assendorpse gezelschappen. Want hoewel je de naam vaak tegenkomt, of zonder het te weten tegenover een vertegenwoordiger van een clubje staat, weet je vaak niet wat er gebeurt. Het leven van zo’n vereniging onttrekt zich aan je blikveld. Daarom vroegen we ze een stukje te schrijven, en ons een ‘blik door het raam’ te gunnen. En daar is toch met enthousiasme gehoor aan gegeven. Want er is veel te vertellen. En zo zie je maar weer, dat achter de muren van de Assendorpse huizen heel wat gaande is. En bleek dat raam met die poster onderdeel van een swingend koor. Weer wat geleerd! En wijzelf hebben ook een terugblik op ons jaar opgesteld. Het reilen en zeilen van de krant eens even belicht. Zo sluiten wij het jaar ook af: alles netjes opgeschreven, weggeschreven en toegeschreven. Dan kan het boek – of beter: de krant – van 2011 afgesloten worden. Op naar 2012! Daryl Scarse, Eindredacteur wijkkrant de Assendorper

Weggeefwinkel ‘De Blauwe Schuur’ actief tijdens de feestdagen Normaal geeft weggeefwinkel ‘De Blauwe Schuur’ aan de Irisstraat 27 in Assendorp voornamelijk baby- & kinderkleding weg, maar speciaal voor Sinterklaas stonden er nu een aantal bakken met mooi 2e-hands speelgoed. Geen vieze rommel, maar speelgoed voor jong en oud dat prima nog een ronde mee kan!

elkaar kunnen ruilen als het ware. Dus.... heeft u een thriller, roman, strip, of andere boeken die met plezier gelezen zijn maar geen plekje in de eigen kast hoeven? En bent u toe aan nieuw leesvoer? Kom gerust eens kijken!

De weggeefwinkel was daarom naast de gebruikelijke dinsdag en donderdag van 13.30 tot 17.30 uur, nu twee extra ochtenden (vrijdag 25 november en vrijdag 2 december) geopend van 9.30 tot 11.30 uur. Iedereen was welkom om eens te kijken of er leuke cadeautjes bij zaten. Weggeefwinkel ‘De Blauwe Schuur’ heeft nu, naast een mooi assortiment baby- & kinderkleding en schoenen, een nieuw concept. De boekenkast heeft een prominente plek in de Blauwe Schuur gekregen en de bedoeling is dat deze gevuld wordt met boeken die mensen met

Openingstijden: Maandag t/m vrijdag 8:45 uur - 00:00 uur Stichting WijZ Deze stichting organiseert vele activiteiten in de Enk. Zie pagina 13.

STRIP

Voor meer informatie tel. 038 - 42 159 09

Oplage: 7.000 exemplaren Frequentie: 11 x per jaar Druk- en zetfouten voorbehouden Redactie adres Enkstraat 67 8012 VA Zwolle 038-4233000 mail: redactie@deassendorper.nu Hoofd- en eindredactie Annet van Rijssen, Daryl Scarse Redactie Masja van Acquoy, Mirjam Blok, Mona-May Boelm, Kees Canters, Emiel Löhr, Frank Maurits, Annet Van Rijssen, Hennie van Schenkhof, Aukje Schonewille, Niels van der Touw, Guido Verbeek, Esther Vink, Renske ter Avest, Toine Poelman, Bob Billows, Janca Ponsteen, W.P. Homan, Patty Wolthof, Anneloes Zomerdijk

Vormgeving Mirjam Blok, Sabine Boschman, Marleen Kramer, Hilde Reurink Bezorging Dianne Olthof Klachten met betrekking tot de bezorging kunt u melden via: bezorging@deassendorper.nu

Kinderopvang Doomijn Peuterspeelzaal maandag t/m vrijdag van 8:45 uur - 11:45 uur Buitenschoolse opvang Maandag 8:45 uur tot 17:45 uur Dinsdag 8:45 uur tot 14:45 uur Donderdag 8:45 uur tot 17:45 uur Vrijdag 8:30 uur tot 11:30 uur

De Assendorper is een uitgave van Stichting Wijkkrant de Assendorper en wordt gratis huis-aan-huis verspreid in Oud-Assendorp, NieuwAssendorp, Pierik, Stationswijk, Groot Wezenland, Hanzeland en De Geren. Zij is tevens af te halen bij enkele Zwolse wijkcentra, de bibliotheek in de Diezerstraat en op diverse andere plekken. De redactie en het bestuur van deze krant bestaan uitsluitend uit vrijwilligers.

Strip Marieke Brouwer

Verenigingen/clubs Er zijn verschillende clubs die hun repetities, cursusavonden en sportactiviteiten in de Enk houden. Voor meer informatie, tel. 038 - 42 163 31

Enkstraat 67 8012 VA Zwolle tel: 038-4216331 mail: mfc.de.enk@hetnet.nl

Colofon

U kunt met de servicelijn bellen als u vragen, klachten of meldingen heeft over de openbare buitenruimte. Daarbij kan het bijvoorbeeld gaan over zaken als losliggende of verzakte stoeptegels, omgevallen bomen of overhangende takken, beschadigde of vernielde speeltoestellen, overmatig onkruid of niet werkende verlichting. Bereikbaar op werkdagen van 8:30 - 16:30 uur. Wijkbeheerder Assendorp Bianca op de Weegh Wijkmanager Assendorp Rob Kuppens Wijkwethouder Erik Dannenberg Wijkagent Jan Witte inloopspreekuur: Woensdag 9:30 uur - 11:00 uur

(telefoon: 14038) (telefoon: 14038) (telefoon: 14038) (telefoon: 0900-8844) (Fresiastraat 25)

Marieke Brouwer

Advertenties Karin Mulder, Martin van Ek Druk F.D. Hoekstra Boom, Emmeloord Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen voor publicatie zonder toestemming van de uitgever. De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden stukken te weigeren of in te korten. De mening van de columnist is niet noodzakelijk de mening van de krant. Datum volgende editie 18 januari 2012 Uiterste inleverdatum kopij 27 december 2011 Ingezonden stukken dienen met naamen contactgegevens ondertekend te zijn en kunnen worden verzonden aan bovenstaand redactieadres of via e-mail aan:redactie@deassendorper.nu

Internet: www.deassendorper.nu


Nieuws

December 2011 vervolg van pagina 1…

Terugblik op 2011: De Assendorper

Het Kamperlijntje

het bij trams veel gemakkelijker om extra haltes te plaatsen. Op 28 januari 2009 maakten Prorail, de gemeenten Zwolle en Kampen en de Provincie Overijssel bekend, dat er in 2012 een elektrische regiotram zou rijden op de Kamperlijn. De tramlijn zou op meerdere haltes gaan stoppen,: Veerallee, Voorsterpoort, Stadshagen, Werkeren en Kampen-Oost. De tram zou elk kwartier gaan rijden.

Onze groep bezorgers brengt u de krant in weer of wind. Herinnert u zich alle sneeuw begin 2011 nog? Of de niet echt heel erg goede zomer die we gehad hebben? We hebben ons er wel mee vermaakt afgelopen jaar. Want het waren prachtige winterplaatjes en heerlijk weer in het voorjaar. We hebben andere thema’s uitgediept en zijn nu hard aan het nadenken over nieuwe thema’s voor volgend jaar. De krant is en blijft veranderen en ontwikkelen, net als elke andere organisatie. De ondernemers Speciaal voor ons zijn de ondernemers van Assendorp. Velen hebben ons ‘weer’ gevonden, anderen twijfelen nog over adverteren. Het afgelopen jaar hebben een heel aantal van hen contact gehad met onze acquisiteurs en dat zal het komende jaar niet veranderen. Natuurlijk zullen ook hierin ontwikkelingen zijn en wij gaan proberen of we er nog meer een win-win situatie van kunnen maken. Dit is in ieder geval één van onze goede voornemens! Goed voornemen Een ander goed voornemen is het aantrekken van meer vrijwilligers. We zijn al actief bezig met zoeken, zowel in de krant als via de sociale media en dat begint zijn vruchten af te werpen. Op deze manier zorgen we voor wat meer rust en stabiliteit in de redactie. Vele handen maken licht werk is een bekende uitdrukking die hier ook zeker op gaat. Op deze manier kunnen we alle ‘zwangerschapsverloven’, drukke werkperiodes of andere omstandigheden in iemands privé leven opvangen zonder druk te leggen bij anderen. En waar in 2010 de vormgeving nog ons zorgenkindje was, zit daar nu een super team op, die elke maand de krant weer tot een prachtig leeswerk maken. Het bestuur is trots op haar vrijwilligers die veel tijd steken in de krant. Of het nu gaat om schrijven, advertenties verkopen, de geldzaken bijhouden, de krant bezorgen of opmaken, het verantwoordelijkheidsgevoel is er bij een ieder! Het is vrijwillig, maar niet vrijblijvend en het is vooral leuk, een gezellige groep mensen die elke maand een krant mogen maken! We hebben afgelopen jaar de wijk weer wat beter leren kennen en ik denk dat de wijk ons als nieuwsorgaan en informatieverzamelaar beter heeft leren kennen. Dit gaan we volgend jaar alleen maar uitbreiden en ontwikkelen. We zijn er graag bij wanneer er leuke dingen gebeuren, gaan gebeuren, gebeurd zijn of er iets juist niets gebeurt. Natuurlijk zullen we in de gaten houden hoe het gaat wanneer het station een maand niet gebruikt wordt, hoe de EK Voetbal in de wijk beleefd wordt en welke ondernemers leuke nieuwtjes hebben. Heeft u iets interessants, spannends, nieuws of ouds te melden? Mail ons dan via redactie@ deassendorper.nu en wie weet kunnen we het wel plaatsen. Garanties geven we nooit, maar hoe meer informatie vanuit de wijk, des te beter de krant wordt. Rest mij niets meer of minder dan u allen fijne feestdagen te wensen en al het goede voor het nieuwe jaar. Vriendelijke groet, Arian van Rijssen Voorzitter van de stichting Wijkkrant de Assendorper

Foto: Toine Poelman Het Kamperlijntje. Al jaren vertrekt het Kamperlijntje vanaf spoor 12 voor haar dagelijkse routine: Zwolle-Kampen en Kampen-Zwolle. Maar sinds de afname van het reisverkeer tussen Zwolle en Kampen en sinds de plannen van een tramlijn om de afstand te overbruggen heeft het Kamperlijntje de status van een bedreigde diersoort. Om goed te begrijpen hoe de situatie in elkaar zit, bekijken we de geschiedenis, het heden en de toekomst van het Kamperlijntje. Door Mona May Boelm Het Kamperlijntje werd oorspronkelijk aangelegd als een deel van het netwerk van de Nederlandsche Centraal-Spoorweg-Maatschappij (NCS). Deze verbinding liep oorspronkelijk van Utrecht, via Amersfoort en Zwolle, naar Kampen. In 1863 werd het gedeelte van Utrecht naar Hattem geopend - wegens wateroverlast was

het gedeelte tussen Hattem en Kampen tijdens de aanleg moeilijk bereikbaar geweest. Twee jaar later, in 1865, was het hele traject gereed en werd het ook in gebruik genomen. Afname In de praktijk bleek de lijn UtrechtKampen helemaal niet handig te zijn. Het zorgde met name voor veel wachtende reizigers op station Zwolle. De lijn werd dus al snel in twee stukken geknipt: de lijn Utrecht-Zwolle en de lijn Zwolle-Kampen. Toen in 1942 de lijn Utrecht-Amersfoort en in 1952 Amersfoort-Zwolle geëlektrificeerd werden, bleef het Kamperlijntje nietgeëlektrificeerd achter. Het Kamperlijntje was voortaan een los sliertje met op dieseltractie werkende treinen. Omdat in de jaren ’90 van de vorige eeuw de School van Journalistiek en de Kunstacademie beide van Kampen naar Zwolle verhuisden werd de spoorlijn opeens fors minder gebruikt

3

door studenten. En omdat het aantal reizigers ook verder gestaag afnam, begon het Kamperlijntje met verlies te draaien. Er waren al een tijdje ideeën in omloop om een tramlijn te openen. Deze zou dan van Zwolle, via Kampen-Zuid naar Lelystad rijden. Er zouden dan nog minder reizigers komen die gebruik maakten van het Kamperlijntje. Er ontstond een discussie over de toekomst van het lijntje. De tram Ingenieursbureau Arcadis en RVDB/ Lightrail.nl kwamen met het idee om de spoorlijn te ‘vertrammen’. Prorail beloonde het idee met de jaarlijkse innovatieprijs. Het idee werd zelfs zo goed gevonden, dat er al werd nagedacht over het eventuele ‘vertrammen’ van andere spoorlijnen. Trams zijn lichter dan treinen en kunnen dus meer tussenstops maken omdat het minder energie kost om op te trekken en af te remmen. Bovendien is

2010 en 2011 verstreken maar er leek weinig actie te zijn rond het Kamperlijntje. De plannen voor het vertrammen van de spoorlijn zijn nu uitgesteld. Het vergt twee jaar om zo’n tramlijn te bouwen en er is tot nu toe niets gebeurd en dus de plannen om een en ander eind 2012 gereed te hebben niet meer haalbaar. Eind november vindt een Statenvergadering plaats. Dan zullen de Statenleden waarschijnlijk een besluit nemen over de kwestie. Ze hebben niet veel tijd meer, de trams moeten namelijk over een periode van 15 jaar geleased worden, en de vervoerders willen graag zeker weten dat de provincie Overijssel de tramstellen wil hebben. Onzekere toekomst De meningen zijn nog zeer verdeeld over het onderwerp. Als de plannen doorgaan, zal het Kamperlijntje binnenkort voor een periode van twee jaar worden gesloten om omgebouwd te worden tot een elektrische regiotram. Er zijn echter ook tegenstanders van de tramlijn, waaronder de PvdA. Deze partij is van mening dat een buslijn net zo effectief is. Bovendien is het niet uitgesloten dat het project niet rendabel is, waardoor de provincie Overijssel op financieel vlak een groot risico loopt. De toekomst van het Kamperlijntje blijft voorlopig een open kwestie. Waarschijnlijk zal er binnenkort meer informatie vrijkomen over het project. Tot die tijd blijft het Kamperlijntje trots staan op perron 12, wachtend op zijn toekomst. We houden u op de hoogte.

Veel belangstelling voor wijkbijeenkomst Assendorp Op 23 november werd op initiatief van de Gemeente Zwolle weer een wijkbijeenkomst gehouden in de Enk, het wijkplatform. Nieuwe ontwikkelingen rondom het horecapaviljoen, de bereikbaarheid van de brandweer, het Burgernet van de politie en de Ulu moskee stonden onder andere op de volle agenda. Niet voor niets dat de Enk goed vol zat, er was veel te bespreken en toe te lichten. Dit alles onder begeleiding van wijkmanager Rob Kuppens en wijkwethouder Erik Dannenberg. Hieruit enkele nieuwsfeiten. Door Frank Maurits In een diapresentatie met af en toe een komische knipoog deed de brandweer in de personen van Lianne Uiterwijk en Jan Overweg een duidelijke oproep aan de wijk: zorg er te allen tijde voor dat de smalle Assendorpse straatjes toegankelijk blijven voor de hulpdiensten. Om dit aan te tonen ging de brandweer met een heuse brandweerwagen op verschillende tijdstippen door de wijk rijden om te zien waar de grootste knelpunten lagen. Niet alleen scheef of slordig geparkeerde auto’s zijn een hindernis, ook klusmateriaal bleek herhaaldelijk een blokkade te vormen. Men trof er kuubzakken, steigers en dixi’s die half op de straat stonden. Nadere uitleg was niet meer nodig, de beelden spraken voor zich.

Burgernet Ook de politie deed een presentatie in de vorm van een film over Burgernet. Burgernet is een uniek samenwerkingsverband tussen burgers, gemeente en politie om de veiligheid in de woon- en werkomgeving te bevorderen. Wijkagent Jan Witte gaf daarna een toelichting over het systeem. Burgernet maakt gebruik van het telefonisch netwerk van burgers en bedrijven die zich aangemeld hebben. Als er een straatroof is, en er is een signalement, dan wordt via de telefoon aan de bewoners en bedrijven in de buurt een bericht gestuurd met het verzoek uit te kijken naar de persoon die aan het verdachte signalement voldoet. Jan Witte geeft aan dat dit niet gaat om een diefstalletje van een paar sokken bij de Zeeman, maar gebeurtenissen die inspelen op onze veiligheid. Burgernet wordt ook ingezet voor vermiste kinderen. Ulu moskee De Ulu moskee gaat Assendorp verlaten. Eind januari zal de moskee haar intrek nemen in een groter pand in Holterbroek. De Turkse moskee was al sinds 1982 in Assendorp en menig wijkbewoner betreurt het vertrek. Er wordt dan ook in de zaal luid geapplaudisseerd als de betrokkenen melden dat ze elk jaar met Koninginnedag op het Assendorperplein het feest mee blijven vieren.

Horecapaviljoen Zoals in de vorige editie van de Assendorper gemeld, is de gemeenteraad akkoord met de komst van het horecapaviljoen in park De Wezenlanden er. Voor het horecapaviljoen wordt nu een klankbordgroep gevormd, bestaande uit 2 bewoners uit Assendorp, 2 uit Wipstrik en 1 van elders woonachtig. Deze klankbordgroep gaat een beheersplan opzetten. Er zijn namelijk grote zorgen om de verwachte parkeeroverlast, met name bij de Ten Oeverstraat en Grasdorpstraat. Nieuws En de gemeente bracht ook nog kort enkele nieuwsfeiten onder ieders aandacht:

 De Van Karnebeekstraat wordt een fietsstraat.  De bezuinigingen zullen ook de wijkcentra treffen. Kuppens ver wacht dat de Enk hierdoor niet in de problemen komt.  De parkeergarage achter de Dominicanerkerk wordt gesloopt om plaats te maken voor een parkeerterrein voor circa 70 parkeerplaatsen.  Er komt een geluidsscherm aan de Mimosastraat. Dit doet de gemeente in opdracht van het Rijk. Begin 2010 zijn de bewoners hier al over geïnformeerd.  Op de plek waar de voormalige kringloopwinkel was gehuisvest aan de Hertenstraat komen circa 30 appartementen.


4 Column

Nieuws door: Emiel Löhr

Kerst en ‘Der Austrian Meisterchef’

Verdikkie…het is al een tijdje gestopt en daarmee de structuur in ons leven: Australian Masterchef. Wat een heerlijk programma zeg! Dat die momenteel niet meer draait. Dit Australisch kookprogramma (met een competitief element; er kan maar één deelnemer masterchef worden) heeft bij ons in huis, onbewust, de dagelijkse gang van zaken behoorlijk beheerst. Hoezo hoor ik u denken. Beeld u het volgende in. Tegen de klok van ‘halfzessen’ is een ieder bij ons thuis. Snel ging dan de tv aan, om een laatste glimp van Sesamstraat mee te pikken. Vervolgens stond één van de twee zwijgzaam op, om naar de keuken te gaan en het eten te bereiden. Na ja zwijgzaam, het zes uur journaal tetterde op de achtergrond z’n deuntje wel mee. Blikken zeggen soms meer dan woorden, want tegen de klok van half zeven werden er zenuwachtige oogcontacten uitgewisseld in de trant van: ‘is het eten al klaar, want Masterchef begint zo.’ Gelukkig was dat op de meeste avonden het geval en met het bordje op schoot werd er ‘gedineerd gekeken’. Na Masterchef werd er in een vloeiende lijn gezapt naar De Wereld Draait Door. Na Matthijs een film, of Robinson, of the Voice, of Dance, of Topchef, of het Blok of iets dergelijks. Het enige woord van de avond dat nog net over de lippen kwam, was ‘truste’ en met de klik van het licht uitdoen werd de dag besloten. En dan komen de donkere dagen voor Kerst. De winnaar van Masterchef is bekend, evenals die van Robinson, Dance, Topchef, het Blok en die van the Voice. Alles wat nu te zien is, is surrogaat! Gevolg: weg avondindeling en het allerergste: ik moet opeens gaan praten met m’n vriendin! Ook zij heeft er moeite mee, want hoe vertel je iemand ook nog maar weer wat je die dag allemaal hebt beleefd? Ontwenningsverschijnselen…praten in familiaire kring, terwijl de tv de hele tijd aankondigt dat juist dat feest er weer aankomt!

December 2011

Terugblik op 2011: wijkcentrum De Enk

Ontwikkelingen in De Enk in 2011 Voor wijkcentrum De Enk is 2011 weer een bewogen jaar geweest; het jaar vloog voorbij! Het stond vooral in het teken van de verdere verandering van de ontmoetingsruimte. Na de grote verbouwing en uitbreiding hiervan in 2010, zijn er dit jaar nieuwe kleuren op wanden, kozijnen, deuren e.d. verschenen. Januari bracht een nieuwe bar, een poolbiljart en na de grote vakantie kwamen een leestafel, statafels en gewone tafeltjes om lekker aan te zitten. Meubilair hiervoor komt in januari 2012, samen met fijne loun-

gebanken voor een zithoek waar bezoekers, en met name jongelui, gebruik kunnen maken van beeldschermen voor games, tv kijken en nog veel meer. Rollen stof zijn gekocht om gordijnen van te maken, en er zijn licht- en geluidssystemen voor allerlei podiumactiviteiten. De Enk draagt (sociaal) culturele activiteiten een warm hart toe en wil deze graag, ook in de toekomst, goed faciliteren. Niet alleen buiten op het Assendorperplein zoals ‘Muziek in

de Tent’, ‘Koninginnedag’, ‘Sinterklaas’ e.d. maar dus regelmatig ook binnen in de ontmoetingsruimte. De basis van onze cultuur is samen eten en wat drinken. Vandaar de ambitie van De Enk om ook over een ‘kookles-lokaal’ te kunnen beschikken. Hierdoor wordt educatie en ontmoeting vanuit een culinaire invalshoek ook mogelijk. Daarbij zou een kook(les)lokaal een goede faciliteit zijn, voor onderwijs, workshops en denkbare projecten als samen eten, samenwerken,

samen delen. En dit alles doen we vaak in samenwerking met maatschappelijke organisaties, privépersonen, fondsen, Gemeente Zwolle, teveel om allemaal op te noemen eigenlijk. Maar nooit zonder alle vrijwilligers die het wijkcentrum dagelijks ondersteunen! Veel dank voor 2011! Fijne feestdagen en voorspoed en gezondheid gewenst voor 2012! Namens alle wijkcentrummedewerkers, Jan Stavenuiter

IJsbeeldenfestival Zwolle brengt nautische sagen in ijs en sneeuw

Zwolle in de ban van sneeuw- en ijssculpturen Zwolle staat in december en januari helemaal in het teken van ijs en sneeuw. Op het Rodetorenplein vindt het IJsbeeldenfestival Zwolle plaats. Deze sneeuw- en ijswereld, die in een thermische tent van 2.000 m² wordt tentoongesteld, is te bezichtigen van zaterdag 3 december 2011 tot en met zondag 29 januari 2012.

Hongarije, Canada, Rusland, Tsjechië, Engeland, Zwitserland en Finland. Bij het realiseren van de sneeuw- en ijssculpturen maken ze gebruik van kettingzagen, gasbranders, strijkijzers, beitels, raspen, slijpers, mesjes en zagen.

op de prachtige ijs- en sneeuwbeelden van het IJsbeeldenfestival. Per nacht zijn er drie kamers beschikbaar voor deze unieke ervaring. De exploitatie van en boekingen voor het IJshotel lopen via Hotel Lumen. De zes matrassen voor de drie hotel-

senen. De temperatuur in de tentoonstellingsruimte wordt kunstmatig op 8 graden onder nul gehouden. Het is aan te raden om warme kleding en schoeisel te dragen. Vooral vingers, tenen, neus en oren krijgen als eerste last van de kou. Na een tocht langs de sculpturen kunnen

Door Hennie van Schenkhof Wat is er te zien? Nederland heeft door de eeuwen heen een belangrijke rol op zee gespeeld. Het komt dan ook niet als een verrassing dat een aantal nautische sagen betrekking heeft op vaderlandse zeehelden als Piet Hein en Michiel de Ruyter. Of wat te denken van het Behouden Huys op Nova Zembla, waar Willem Barentsz in 1596 overwinterde? Natuurlijk komen de bezoekers ook oog in oog te staan met de wondere dierenwereld die de zee herbergt. Interactie en aantrekkelijkheid voor kinderen staan hoog in het vaandel van de organisatie. Altijd al eens via een glijbaan door het ruim van een piratenschip willen glijden? De verschillende stadia van een ijssculptuur worden ook in beeld gebracht. Het is hier wél toegestaan om eens even met je vingers aan de kunstwerken te voelen. Workshops en demonstraties ijs carven staan ook op het programma. Sneeuw- en ijskunstenaars Een team van 40 internationale en professionele sneeuw- en ijskunstenaars heeft van 18 november tot en met 2 december dagelijks gewerkt aan de inrichting van één van de grootste ijsbeeldenfestivals ter wereld. De kunstenaars, die al jarenlang deelnemen aan wedstrijden en festivals in Canada, China, Japan en de Verenigde Staten, komen niet alleen uit Nederland, maar uit de hele wereld, zoals Ierland, Foto: Toine Poelman

Maar, het is nog nooit zo duister geweest… . Gelukkig komt binnenkort Sissi, samen met haar Austrian Kaiserchef Franz Josef, weer op de buis en kunnen we weer familiair en zonder woorden Kerst vieren…meesterlijk toch? Het detail is soms verbluffend.

Foto: Toine Poelman Zorgvuldig werden de ijssculpturen gemaakt.

Eerste Nederlandse ijshotel Over de hele wereld zijn er maar enkele ijshotels. Het bekendste staat in Lapland. Zwolle heeft nu de primeur van het eerste ijshotel in Nederland. De gasten kunnen overnachten in een kamer van sneeuw en ijs bij een temperatuur van acht graden onder nul. Door een raam van ijs hebben ze daarbij uitzicht

kamers zijn speciaal geselecteerde hoogwaardige matrassen voorzien van temperatuurregulerende materialen. Gasten van het hotel – naar verwachting kunnen in totaal slechts driehonderd gasten hier blijven overnachten – liggen onder lekker dikke dekbedden. Door al deze voorzieningen is het slapen in IJshotel Lumen vergelijkbaar met ’s winters thuis slapen met het raam open. De gasten hebben het heerlijk warm en dankzij een goede ventilatie worden ze fris en uitgeslapen weer wakker. De kamers zijn verder voorzien van een stoel en een werkblad gemaakt van ijs. De wanden zijn van sneeuw en ijs. Op de rubberen vloer ligt vloerbedekking. Er zijn verschillende arrangementen te boeken via de site van Hotel Lumen. Bezoekersinformatie Het IJsbeeldenfestival Zwolle is van zaterdag 3 december 2011 tot en met zondag 29 januari 2012 dagelijks geopend van 10.00 tot 18.00 uur. Deze openingstijden gelden ook tijdens de kerstdagen en op nieuwjaarsdag. Entreeprijzen liggen tussen de € 4,50 voor kinderen tot € 8,50 voor volwas-

de bezoekers zich in de horecaruimte opwarmen met een kopje warme chocolademelk of Glühwein en genieten van andere winterse gerechten en drankjes. Natuurlijk kunnen bezoekers daarna nog een rondje maken om de beelden goed op de foto te zetten. Op www.ijsbeelden.org vindt u verdere informatie. Foto: Toine Poelman

Hele stellages zijn nodig om de ijssculpturen te maken.


5

Assendorpers

December 2011

Terugblik op 2011: Doepark Nooterhof

Earthship in vernieuwd Doepark Nooterhof In de Nooterhof is de afgelopen maanden hard gewerkt aan het Earthship. Een volledig zelfvoorzienend en duurzaam gebouw dat de functie krijgt van theehuis. Het Earthship is een cadeau van woningstichting SWZ aan de inwoners van Zwolle. De woningstichting bestaat in november 2008 honderd jaar en wil dat met deze duurzame, blijvende herinnering op een bijzondere manier vieren. Een groot aantal vrijwilligers meldde zich aan om te helpen bij de bouw. Door Doepark Nooterhof Zwolle, een stad met veel groen en parken werd in 2006 uit geroepen tot groenste stad van Europa. Een van de Zwolse parken is De Nooterhof. Dit park, dat 25 jaar geleden al de functie milieueducatie kreeg, raakte de laatste jaren wat in verval. Landstede zocht ruimte voor een aantal opleidingen en vond die ruimte in de Nooterhof, tegenover hun gebouw aan de Fuchsiastraat. Het park en de educatieve functie ervan worden in samenwerking met onder andere de gemeente Zwolle door Landstede nu weer in ere hersteld. Het park wordt heringericht, er komt een nieuw bezoekerscentrum met expositieruimte en een ‘skilslab’. De slagroom op de taart wordt het Earthship. Een volkomen milieuvriendelijk, duurzaam gebouw dat de functie krijgt van theehuis. Het idee voor de bouw van het Earthship komt van SWZ. Het paste perfect in de plannen van Landstede voor de Nooterhof, waar behoefte was aan een horecavoorziening. Het Earthship Stel je voor: je hebt een huis dat nagenoeg onafhankelijk is van het gasen elektriciteitsnet, van waterleiding en riolering maar je hebt wel alle comfort. Je kunt gewoon douchen, koken en elektrische apparatuur gebruiken, maar krijgt bijna geen water- of energierekening. Is dit een utopie? Nee, zo’n huis bestaat en het staat in de Nooterhof in Zwolle. Hiermee heeft Zwolle de primeur voor Nederland (en de Benelux). Het Earthship is het ‘geesteskind’ van de Amerikaanse ecoarchitect Michael Reynolds die zich al veertig jaar bezig houdt met duurzaam bouwen. Voor zijn gebouwen maakt hij gebruik van afval. Door materialen te recyclen, bespaar je op bouwmaterialen en beperk je de afvalberg die we als mensheid produceren. Voor de fundering en de buitenmuren van het Earthship worden autobanden gebruikt. Binnenmuren worden opgetrokken uit conservenblikjes en lege flessen die met specie of klei aan elkaar worden gemetseld. Een deel van de muren wordt afgepleisterd. De flessen blijven deels zichtbaar en doordat de flessen licht doorlaten geeft dat een leuk effect en een bijzondere sfeer. Foto: Mirjam Blok

Foto: Doepark Nooterhof Het Doepark nadert haar definitieve vorm

Architect Michael Reynolds De 63 jarige Amerikaanse eco-architect Michael Reynolds is een gedreven voorvechter van duurzaam en milieuvriendelijk wonen en leven. Reynolds legt uit: “Mensen realiseren zich te weinig dat de fossiele energiebronnen op raken. Ook de opwarming van de aarde gaat sneller dan iedereen denkt. Willen we als ‘soort’ overleven, dan moeten we drastische maatregelen nemen, minder energie gebruiken en meer gebruik maken van natuurlijke bronnen en krachten. De techniek is voorhanden om onze huizen en werkomgeving zo te bouwen dat we CO2 neutraal kunnen wonen.” Na zijn studie architectuur, bijna 40 jaar geleden, begon Reynolds met het bouwen van gerecyclede huizen. Het begon allemaal met huizen van bierblikjes. Het begrip recyclen was in die tijd nog niet uitgevonden en overal op straat en in de parken lagen bierblikjes. Reynolds bedacht een manier om van dit afvalprobleem af te komen, simpel door het opnieuw te gebruiken. Hij legt uit: “In die tijd kampte de VS met een schaarste aan hout. Door gerecyclede materialen te gebruiken, hoeven er ook minder bomen gekapt te worden. Hiermee spaar je ook de bossen.” Na verloop van tijd ging Michael Reynolds voor zijn gerecyclede huizen ook flessen en ander afval gebruiken. Door voor de fundering met aarde gevulde vrachtwagenbanden te gebruiken, bespaar je beton. Over de hele wereld zijn inmiddels 1000 Earthships gebouwd. Foto: Hilde Reurink

Reynolds en zijn team worden regelmatig gevraagd te helpen bij de bouw van een Earthship maar hij schreef ook boeken waarin hij uitlegt hoe je er zelf een kunt bouwen. Daarnaast geeft Reynolds lezingen en maakte hij de film ‘Garbage warrior’ waarin hij zijn verhaal vertelt. Goede isolatie, laag energieverbruik Reynolds bedacht vervolgens om de buitenwanden te bouwen van gebruikte autobanden, gevuld met zand en afvalmateriaal en deze af te werken met een laag aarde. Dit heeft een isolerende werking waardoor het huis zonder verwarming een constante temperatuur van 17oC heeft. Door op de zuidzijde een serre te bouwen, krijg je veel zonlicht en warmte binnen. Hiermee bespaar je op verlichting en verwarming. Zonnepanelen of windmolens wekken de energie op voor het huis. Regenwater wordt opgevangen in een grote tank en geschikt gemaakt voor drinkwater of ander gebruik. Het gebruikte water wordt weer opgevangen en hergebruikt, bijvoorbeeld voor het toilet. In Nederland gaat het regenwater nu via de riolering naar de waterzuivering. Dit belast onnodig de riolering en kost energie. Met het Earthship wil Reynolds laten zien dat het mogelijk is om op een manier te wonen die minder belastend is voor het milieu, onafhankelijk van eindige energiebronnen. Onderzoek toonde aan dat het Earthship negen

keer minder milieubelastend is dan traditionele gebouwen. Het Earthship is misschien een extreem voorbeeld van duurzaam wonen, maar de techniek is heel goed toepasbaar voor ‘gewone’ huizen. Op de vraag wat zijn doel is in het leven antwoordt Reynolds: “Confusius heeft gezegd: een man die klaar is met het bouwen van zijn huis, gaat dood.” Hij blijft dus Earthships bouwen zolang dat kan.

thematuinen die in de Nooterhof worden aangelegd. Studenten van de horecaopleidingen van Landstede gaan helpen het theehuis te exploiteren. De Kruidwisch en bijenkasten Ook het oude bezoekerscentrum van de Nooterhof, de Kruidwisch is vervangen door een nieuw fris gebouw. Hierin krijgt de opleiding Life and Nature specialist een plek. Een mbo-deeltijdopleiding voor natuur en milieu-educatie. De eerste lichting is onlangs afgestudeerd en werkt onder andere voor bezoekerscentra van Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer. Cursisten zullen in de Kruidwisch een tentoonstellingsruimte inrichten. In het ‘skilslab’ kunnen leerlingenstudenten straks verschillende proeven uitvoeren. Het vernieuwde Doepark Nooterhof biedt ook mogelijkheden aan leerlingen en studenten van andere opleidingen. Een deel van de activiteiten zal door vrijwilligers worden opgepakt. Ook ‘groene’ verenigingen, waaronder de Imkervereniging, krijgen een plek krijgen in het gebouw. Er komt een aantal bijenkasten met doorzichtige wand zodat je de activiteit van de bijen kunt zien. Het gaat erom dat mensen de natuur ervaren en daarvan leren. Het Doepark is naar verwachting tegen de zomer klaar voor de bezoekers.

Nieuw Doepark Nooterhof Het vernieuwde Doepark Nooterhof wordt een educatief park waar meer doen met de natuur centraal staat. “Door mensen actief bij natuur, milieu en duurzaamheid te betrekken en de kennis over natuur te vergroten wil Landstede duurzaam gedrag stimuleren,” legt Hans de Jong, programmamanager Natuur en Milieueducatie van Landstede, uit. Landstede gaat het Doepark exploiteren en hier verschillende activiteiten organiseren. Er komen onder andere wisselende exposities over natuur en milieu, excursies, doe-activiteiten voor kinderen en een kinderopvang. Leerlingen van verschillende opleidingen van Landstede kunnen hierbij worden betrokken. Zo ontstaat tegelijk een interessante leeromgeving, een plek waar mbo-studenten leerlingen in de praktijk kunnen leren. Eind november moet het bijzondere theehuis klaar zijn. Hier wordt straks Maandag 26 december thee geschonken van kruiden Warm & Koud buffet uit de kruidentuin, een van de

Foto: Hilde Reurink

Een heerlijke Kerstmaaltijd in de vorm van een warm & koud buffet. Reserveren gewenst

€27,50 p.p.

Een bijzonder interieur

Volop bloemen te zien

Ingang van het Earthship

CAFÉ KAYA Assendorperstraat 91/93/95 Zwolle (038)4230266 www.cafekaya.nl


6

Ondernemers

December 2011

Gezond Gemak fruit broodjes maaltijden fruitmanden salades vegetarisch

De gezondste maaltijdenwinkel van Zwolle! Assendorperstraat 37

tel. 038 - 422 2200

waarom kerstcadeaus bij de wereldwinkel? De fairtrade regels zorgen dat de makers van de producten er hun leefomstandigheden mee kunnen verbeteren. Dat is de mooie kerstgedachte achter jouw cadeau waarmee je een dierbare blij kunt maken.

Assendorperstraat 55 Zwolle Tel: 038 - 422 07 80 Depot Hasselt bij: Goedthart Boeken, De Mark 4 Depot Genemuiden bij: J.R. Schoenmode, Langestraat 15

Eerlijk vakmanschap Martijn Veldman Timmerwerken staat voor traditioneel vakmanschap, met de juiste materiaal keus. Wij kunnen u van dienst zijn met de volgende werkzaamheden zoals ramen, deuren en kozijnen, binnen- en buitengevel timmerwerk, onderhoud werkzaamheden op pannendak, houtrot herstel,het na-isoleren van binnen- en buitenkant woning. Het werkterrein van Martijn Veldman timmerwerken is Zwolle en omgeving. Neem voor vragen of vrijblijvende offerte gerust contact op.


7

Ondernemers

December 2011 Advertorial

Schilderij, muurschildering, beschildering van caravan of wat dan ook, niets is te gek!

Lonneke Schildert alles!

Al door heel Nederland sieren haar schilderingen muren, voertuigen en garagedeuren, maar ook gewoon canvas. De afgelopen vijf jaar reisde Lonneke het hele land door om haar kunsten te vertonen, maar een thuiswedstrijd in haar eigen wijk Assendorp heeft ze tot nu toe niet gespeeld. Door Niels van der Touw Lonneke van Zutphen heeft eind jaren negentig, hier in Zwolle, de opleiding decorbouw gevolgd op het Cibap aan de Zwartewaterallee. In die tijd werd ze, tijdens een stage decorbouw in Arnhem, positief verrast door haar eigen schilderkunsten. Er was op dat moment geen werk waarbij een decor gemaakt moest worden en om Lonneke aan het werk te zetten werd haar gevraagd of ze een achtergronddoek voor het toneel kon schilderen. Ze zag dit wel zitten en heeft die klus toen met beide handen aangegrepen. Op het resultaat, een bijna sprookjesachtig slot, kreeg ze zulke leuke reacties én ze vond het zo leuk om te doen, dat de schilderpassie was geboren. Haar werk trok ook de aandacht van een docente aan het Cibap. Deze docente, die buiten schooltijd diverse schilderopdrachten binnensleepte, vroeg Lonneke om haar te helpen bij het uitvoeren van die opdrachten. Dertien jaar geleden studeerde ze af aan het Cibap, maar ze zag tegelijkertijd ook het belang in van een hbo-diploma. Op de Kunstacademie in Maastricht is ze daarom met een hbo-opleiding begonnen. Daar kon ze niet goed aarden en al vrij snel maakte zij de overstap naar de Academie in Arnhem. Binnen vier jaar haalde ze daar haar diploma voor de docentenopleiding ‘schilderen & sculptuur’. Eigen techniek Op de kunstacademie voerden het maken van schilderijen bij Lonneke de

boventoon. Ze ontwikkelde een aparte techniek, waarbij ze dikke lagen verf op canvas aanbrengt en weer verwijdert. In eerste instantie maakte ze deze schilderijen volledig in het wit en maakte het reliëf het schilderij. Toen ze na haar studie een eigen atelier had, merkte ze echter dat alleen witte schilderijen geen brood op de plank brachten, en is ze kleur gaan toevoegen. Nog steeds maakt ze regelmatig schilderijen met behulp van deze, door haar zelf ontwikkelde, techniek. Professioneel bedrijf Tijdens haar studie en in de periode dat ze haar eigen atelier had, heeft Lonneke bijna continu bijbaantjes in de horeca gehad. In deze kringen werd het fraaie schilderwerk van Lonnke snel ontdekt en schilderde ze bijvoorbeeld in een Italiaans restaurant een passend tafereel. Ook voor vrienden en kennissen werd menige kast, deur of kinderkamer door Lonneke verfraaid. Via-via klopten er steeds meer mensen bij haar aan voor schilderingen op alles dat je je maar kunt bedenken. De reacties van de mensen en het plezier in het werk zorgden ervoor dat Lonneke zo’n vijf jaar geleden besloot het professioneler aan te pakken en zo lanceerde zij haar eigen bedrijf, ‘Lonneke Schildert’.

Lonneke aan het werk

Zorgvuldige werkwijze Voordat Lonneke een klus aanneemt gaat ze altijd en geheel vrijblijvend, op locatie een kijkje nemen om de wensen door te nemen en om een goed beeld te krijgen van de mogelijkheden die er zijn. Vervolgens

maakt ze een schets of ontwerp en stelt ze de offerte op. Via Marktplaats en haar eigen website krijgt ze aanvragen vanuit heel het land, ze reist dus heel wat af. Om de reistijd en kosten te drukken overnacht ze ook wel eens bij de klant. Zo heeft ze weleens een week bij mensen in Friesland, waar ze de muren rondom een zwembad voorzag van een zonnig landschap, in een oude Pipowagen in de tuin gebivakkeerd. Uit haar eigen Assendorp heeft ze echter tot nu toe nog nooit een opdracht gekregen… Daar zal deze advertorial vast verandering in brengen!

Heeft u een plek die erom schreeuwt om door Lonneke onder handen te worden genomen? Óf bent u nieuwsgierig geworden naar de mogelijkheden? Neem contact op! Lonneke Schildert Goudsbloemstraat 20 8012 XM, Zwolle 06 54363185 lonnekevanzutphen@home.nl www.lonnekeschildert.nl

Foto’s: Niels van der Touw

Assendorp Culinair Lamsbout uit de oven met knoflook en rozemarijn De lange avonden zijn aangebroken, en daar past een kerstmenu bij: lamsbout. Kaarsjes en een kerstboom er bij, en ’t kan niet meer stuk. Wat heb je nodig: 1 lamsbout van ca. 750 g, ontbeend en botten in stukken gehakt (vraag uw slager dit te doen) 1 ui, grof gehakt 1 stengel bleekselderij, in stukken 1/2 winterwortel, in stukjes 1 bosje rozemarijn 3 teentjes knoflook peper & zout 25 g boter 2 1/2 dl rode wijn 4 dl kalfsfond (pot) Aan de slag: De knoflook kneuzen met een mes en in stukjes snijden, en de takjes rozemarijn in kleine stukjes verdelen. Nu kleine sneetjes in de lamsbout maken en de knoflook en rozemarijn erin steken (uitstekende steeltjes beschermen met aluminiumfolie). Het vlees met peper en zout inwrijven. De boter in een braadslede laten smelten. Leg de lamsbout met de botten erin, en schep de groenten eromheen. De oven moet voorverwarmd zijn op 180 ºC. Nu het vlees in de oven in ca. 50 minuten ros braden, en het vlees daarbij regelmatig bedruipen. Haal de lamsbout uit de oven en laat zo’n 15 minuten rusten. Intussen het bakvet uit de braadslede scheppen en de aanbaksels met rode wijn losroeren. Zeef het boven een sauspan en laat dit tot de helft inkoken. De kalfsfond toevoegen en tot sausdikte laten inkoken. Op smaak brengen met zout en peper, en serveren! Lekker met bijvoorbeeld knolselderijpuree en haricots verts met spek omwikkeld. Eet smakelijk!!!

Iedere maand een nieuw recept met advies voor een bijpassende wijn

... met wijn van Mondovino

Chianti Classico 2008 D.O.C.G. – Isole e Olena Bij deze lamsbout drink ik het liefst de Chianti Classico van Isole e Olena. Een geweldige Chianti, die door Decanter – het grootste wijnmagazine ter wereld – zowel met de oogst van 2008 als die van 2009 werd verkozen tot ‘beste Chianti ter wereld’. Het juryverslag luidde onder andere: Great elegance and structure. Lovely ripe fruit and mineral flavours with silky tannins. Will gain in complexity over the next few years. Gorgeous. Een beetje Assendorper kent zijn talen, zullen we maar zeggen. Bovendien werd deze wijn in eigen land op 2 oktober jl. tijdens het 23e Proefschrift Wijnconcours gekozen tot overall-winnaar met de titel ‘Wijn van het Jaar 2011’. Paolo de Marchi wordt dan ook beschouwd als één van de beste wijnmakers ter wereld. Hij is trouw aan de oorspronkelijke stijl Chianti zonder witte of uitheemse druivenrassen zoals cabernet, maar die uit voornamelijk sangiovese (80%) en canaiolo bestaat. Op Isole e Olena, zijn fraai gelegen wijndomein in het hart van de Chianti Classico, maakt hij vooral wijnen met druifexpressie. Hier dus geen bombastische stijl met dik eikenhout maar juist een prachtig toonbeeld van laag rendement sangiovese stokken met de nadruk op zuiver en rijp fruit. Proefnotitie: Fraaie Chianti met een volrode tint en een uitgesproken fruitig aroma met nuances van lichte kruiden en gebrande tonen. De smaak zet vol en sappig in, ontwikkelt zich evenwichtig met een fijne tannine in de finale. Balans en verfijning! Drinken bij: Uitstekend bij vele pastaschotels en gerechten met lams- of rundvlees. Houdbaarheid: Vanaf nu op dronk en gemakkelijk houdbaar tot 8 jaar na de oogst. Exclusief bij ons verkrijgbaar voor € 17,90. Eet smakelijk, Bert van Beek, Vinoloog van de Wijnacademie® Assendorperstraat 107


December 2011

Franse les in Ghana In het najaar verruilde Tineke Bloem het Assendorperplein in voor een weeshuis en een school in Ghana. Tineke ging er enkele maanden naar toe om er Franse les te geven. Ghana is formeel Engelstalig, maar is geheel omgeven door landen waar het Frans de formele voertaal is. Door Frank Maurits Ging je voor het eerst naar Ghana? Nee, dit was mijn tweede project in Ghana. Bij de eerste keer was het helemaal niet mijn bedoeling om daar heen te gaan. Ik was destijds in India en kreeg toen veel te horen over Ghana. Ik moest toen in Delhi een visum aanvragen en ben er gelijk heen gevlogen. Wat zijn je leukste herinneringen? Het lesgeven aan de ‘brugklassers’ op de Junior Highschool. Het enthousiasme van die kinderen, dat is zo aanstekelijk! Verder was het leuk om te vernemen dat mijn lesmethode goed aansloeg. Ik had veel spelelementen in de lessen verweven. Zo moesten ze een Franstalige kruiswoordpuzzel opzetten. Nou, dat sloeg wel aan. Sommige lesmaterialen had ik al ontwikkeld toen ik nog les gaf aan het mbo Toerisme, en dat bleek ook hier heel goed toepasbaar. Ook was mijn verjaardag heel erg leuk. Met een bus vol zingende weeskinderen zijn we naar het zwembad gegaan. Dat was een belevenis voor ze. Nou, en wat zeker niet onvermeld mag blijven, is hoe hulpvaardig de mensen daar zijn. Ongelooflijk. Zo kreeg ik onverwacht een fiets te leen aangeboden, omdat ik in het donker naar huis liep. Geweldig toch?

Foto: Tineke Bloem Twee leerlingen, hard aan de studie

Foto: Tineke Bloem

Heb je ook nare dingen meegemaakt? Wat ik erg stuitend vind is hoe gewelddadig ze kunnen zijn. Hoe vaak de kinderen geslagen worden, dat gaat door merg en been. Bij de school was er zelfs een aparte plek voor, onder de bomen op het schoolplein. Ik noemde dat de ‘executieplaats’. Zelfs als kinderen de lesstof niet snappen, krijgen ze slaag. Ik heb daarom bij mijn vertrek een brief geschreven aan de directie over mijn zorgen daarover. Ook hoe men daar met dieren omgaat, hoe daar voor de lol slangen werden doodgeknuppeld. Men heeft daar plezier in, dat vind ik zo bizar. Ga je nog een keer naar Ghana? Jazeker! Als ik gezond blijf en er geen gekke dingen in de wereld gebeuren, ga ik januari 2013 er weer heen. Dan ontvlucht ik ook de koude winter, want de warmte daar doet me goed. Elke dag ‘hempjesweer’, geweldig toch? En dan ga ik ook weer lesmateriaal meenemen. Daar ga ik nog mee aan de slag. Wat kan je anderen adviseren? Als je naar Ghana of vergelijkbare bestemmingen gaat, moet je natuurlijk geen luxe verwachten. Overal heb je stof, alles is er stoffig. Op internet vind je veel informatie, je kan bijvoorbeeld veel vinden op de website www.mchildcare.nl. Hoe kijk je naar de toekomst van Ghana? Oh, heel positief! Ik denk dat Afrika het continent van de toekomst is. Er liggen daar zo veel kansen en mogelijkheden. Ghana heeft een gouden toekomst! Tineke tijdens de les

Terugblik op 2011: Theater Gnaffel

Eén jaar DOAS voor Theater Gnaffel Sinds een jaar is jeugdtheatergezelschap Gnaffel gehuisvest in De Oude Ambachtsschool (DOAS). Een prachtige plek waar het gezelschap niet alleen over kantoorruimte beschikt, maar ook over een atelier en een volledig uitgeruste theaterzaal. Hier worden voortaan de nieuwe Gnaffel-voorstellingen gemaakt, try-outs gehouden en voorstellingen gespeeld voor schoolklassen. In 2012 bestaat Gnaffel 25 jaar. Dit wordt gevierd met de jubileumvoorstelling ‘Witte en het wilde paard’ en de reprisevoorstelling ‘De ingebeelde zieke’. Ook gaat Gnaffel in het jubileumjaar in de theaterzaal maandelijks activiteiten organiseren. Een echt Zwols gezelschap Gnaffel voelt zich helemaal thuis in DOAS en in Zwolle. Inmiddels ziet iedereen die langs DOAS komt waar het gezelschap gevestigd is, door de grote raamstickers met het logo. Gnaffel is een echt Zwols gezelschap dat al bijna 25 jaar deel uitmaakt van het culturele leven in de stad..Ook is er een sterke binding met het onderwijs in Zwolle en Overijssel; Gnaffel speelt schoolvoorstellingen voor basisschoolleerlingen en maakt bij iedere voorstelling educatiemateriaal. Verder is er een samenwerkingsverband gestart met de Pabo aan de Gereformeerde Hogeschool Zwolle. Bovendien nodigt Gnaffel in het jubileumjaar alle Zwolse basisschoolkinderen uit de jubileumvoorstelling in Odeon te bezoeken.

Oproep!

De Assendorper is op zoek naar schaatsverhalen! Stoere en spannende verhalen, of juist de eerste wankele schreden op het ijs, dat maakt niet uit. Wij willen in het januari nummer de Assendorper belevenissen op de schaats graag uit de doeken doen. Dus hebt u de Elfstedentocht (ooit) gereden, bent u een marathondschaatser, ijshockeyer of gewoon iemand die mooie tochten heeft gereden, of wilt u de eerste schreden van uw kroost vertellen, neem contact op met ons! Wie weet, komen we langs en staat uw verhaal in de volgende krant. Contact: redactie@deassendorper.nu Geen verteller? Dat kan. Maar als u wel graag plaatjes schiet, zouden wij die graag met Assendorp willen delen. Nog oude foto’s van schaatsen met de schaatsstok, of recente foto’s van het schaatsplezier? Deel ze met ons. Contact: redactie@deassendorper.nu

Open dag Op zaterdag 12 november heeft Gnaffel de jaarlijkse open dag gehouden. Die is succesvol verlopen, met ongeveer 250 bezoekers gedurende de hele dag, waarvan er ruim 100 de gratis voorstelling ‘Peter Pan en de verloren jongens’ gezien hebben. Andere activiteiten waren onder meer een workshop poppenmaken en een masterclass poppenspel door Elout Hol. Ook werd de theaterzaal officieel geopend door de reuzenmuis Frot, een bekend karakter van Gnaffel. Bijgestaan door de achtjarige Job opende Frot uiteindelijk de juiste ruimte, nadat hij eerst geprobeerd had de kantine te openen. Voorstellingen Gnaffel heeft in 2011 ongeveer 140 (school)voorstellingen gespeeld. Voor de kleuters was er Nachtverhaal, een magisch-realistisch sprookje dat in 2012 in reprise gaat. Voor iedereen vanaf 8 jaar speelde Gnaffel ‘Het boek van alle dingen’, een voorstelling over de negenjarige Thomas die opgroeit in een streng gelovig gezin in de jaren vijftig. Deze voorstelling werd ook een aantal keer gespeeld in Duitsland. Op uitnodiging van de provincie Overijssel maakte het gezelschap ‘Peter Pan en de verloren jongens’ (7+). Ook voerde Gnaffel het sprookje ‘Assepoester’ (6+) uit, eerst met het Residentie Orkest en later met het Orkest van het Oosten. De voorstellingen van Gnaffel zijn in heel Nederland en België te zien. Bezoek Theater Gnaffel ook op www.gnaffel.nl.


December 2011

Assendorpers redden de zon!

Klimmen om te klussen Het bleek een hele toer te zijn om de panelen van de parkeergarage te Door Frank Maurits demonteren. De panelen zaten verankerd in forse stalen frames, die met frame en al van de constructie losgemaakt werden en met de hijskraan Dat de recentelijk gebouwde parkeergarage achter de Dominicanen- naar beneden gebracht moesten worden. Op de grond konden de panelen kerk gesloopt zou worden verbaasde bijna niemand meer. Maar toen verder losgemaakt worden van het frame. bleek dat de slopershamer ook de nog vrijwel nieuwe zonnepanelen Al vroeg in de ochtend hingen de eerste scouts in de klimgordels, carate lijf ging, kwamen enkele bewoners van Assendorp in actie. biners en touwen. En men was tot laat in de middag in de weer om de klus te klaren. Michiel: ‘We hebben ons eigen klimmateriaal gebruikt, Initiatiefnemer Michiel van der Herberg was net als de meeste wijkbe- daar hebben we ook ervaring mee. Van het sloopbedrijf hebben we wel woners met stomheid geslagen toen hij vernam dat de knipschaar ook een opzichter moeten inhuren, het is immers nu hun terrein en soms de ongebruikte zonnepanelen verpulverde. Michiel liet het daar niet bij moest er overlegd worden over wat wel en niet kon.’ en nam contact op met het sloopbedrijf. Al spoedig hopen de scouts de eerste elekticiteit te Deze begreep de verontwaardiging, maar gaf aan ‘Ik word hier in mijn kunnen leveren aan het net. Daar komt nog wel wat dat het bedrijf zeker de mogelijkheid van hergebruik bij kijken. Michiel: ‘De panelen komen bij ons op omgeving al de overwogen had, maar dit bleek qua kosten bij lange het dak, en ook daarvoor moeten frames gemaakt niet op te wegen tegen de waarde van de zonnepanelen. worden. Verder heb je omvormers nodig, die de lage ‘Zonnekoning’ gelijkspanning omzet naar de wisselspanning voor genoemd’ Race tegen de zon het elektriciteitsnet. We zijn dus nog wel even bezig. Gezien de timing kreeg Michiel maar één mogelijkMaar het is het dubbeldik waard. En bovendien, uitheid en dat was om direct de eerstvolgende zaterdag met eigen mensen eindelijk is iedereen er blij mee. Wij als scoutingvereniging natuurlijk, het gebouw in te klimmen om de panelen te demonteren. In slechts maar ook het sloopbedrijf die toch wel met de kwestie in hun maag zat. twee dagen regelde Michiel een hijskraan en 25 vrijwilligers vanuit zijn En de bewoners van Assendorp. Want we hebben allemaal een hekel scouting vereniging Vaandrig Lengton Groep. aan verspilling.’ Michiel: ‘We hebben ongeveer de helft van de panelen kunnen redden, zo’n 360 stuks. De andere panelen waren al weg. De panelen komen uiteindelijk op ons gebouw. Daarmee kunnen we bijna 12 kW aan stroom opwekken. Dat is veel meer dan ons eigen energiegebruik, dus de rest gaan we aan het net leveren. We worden dus een energiebedrijfje, met duurzame energie natuurlijk! Ik word hier in mijn omgeving al de “Zonnekoning” genoemd. Ik weet niet of ik blij moet zijn met deze bijnaam.’ Moeilijk? Nee, hoor! De klus kan beginnen

Foto: Sabine Svajgr

Het eerste paneel zweeft weg

Foto: Sabine Svajgr

Foto: Sabine Svajgr

Terugblik op 2011: winkeliersvereniging BIZ

Licht(punt)jes in de straat voor winkeliers Afgelopen lente is de BIZ (Bedrijven InvesteringsZone, beslaat de winkels in de Assendorperstraat en Groot Wezenland) ingevoerd in Assendorp. Dit met het oog op de toekomst, om alle winkeliers te verenigen en om meer slagkracht te krijgen. Er waren voor- en tegenstemmers en met een nipte meerderheid is de BIZ geïntroduceerd. Een half jaar later zijn er twee ledenvergaderingen georganiseerd en is er een coördinator aangetrokken om de plannen om te zetten in acties. Door Simone Miellet Acties? Wat is er nu precies veranderd en wat staat er op de planning? Het bestuur van de nieuwe vereniging heeft de zomerperiode gebruikt om orde op zaken te stellen en de papieren klaar te maken. Acties staan op de planning en moeten worden uitgevoerd. Yeliz Oktay is aangetrokken als coördinator om de plannen om te zetten in acties. De eerste acties zijn al in werking gezet en voor de grotere plannen worden werkgroepen opgericht. Een van de eerste acties is de straatverlichting aan het begin van de Assendorperstraat en Groot Weezenland. Hier schijnt nu ook feestverlichting om Sinterklaas- en Kerstsfeer door te voeren in de straat en van het winkelgebied één geheel te maken. Foto: Toine Poelman

Assendorp moet uniek blijven Een van de speerpunten van de BIZ is de samenwerking van de ondernemers in het winkelgebied van Assendorp. Voorzitter van de vereniging Roger Miellet benadrukt opnieuw de samenwerking van winkeliers: ‘Assendorp is een uniek winkelgebied en om bij te blijven met de ontwikkelingen en de concurrentie van internet voor te blijven, is het verstandig om de neuzen dezelfde kant op te hebben. Een aandachtspunt is dan ook het stimuleren en aantrekken van speciaalzaken.’ Nieuwe winkeliers Afgelopen jaar zijn er veel nieuwe winkels geopend in Assendorp. ‘Christels Cupcakes’ is onlangs geopend en Christel is blij met de manier waarop ze in de straat is ontvangen. ‘Andere winkeliers verwijzen door en we ondernemen samen leuke activiteiten.’ Van de BIZ merkt ze nog niet veel, maar ze is wel enthousiast om hieraan mee te werken. Ook Herold aan ’t Rot van Gezond Gemak is blij met de samenwerking binnen de straat. ‘Er moet nog veel gebeuren, maar de eerste tekenen zijn al wel zichtbaar. Vooral de sfeer is belangrijk, niet alleen in de straat, maar ook met de ondernemers onderling. We hebben uiteindelijk allemaal hetzelfde doel, een volle en levendige winkelstraat.’ Levendige straten Niet alle winkeliers zijn blij met het verplichte karakter van de BIZ en een aantal winkeliers werken niet mee aan de acties van de vereniging. Hoe dat uit gaat pakken zal het nieuwe jaar moeten uitwijzen. Voorlopig kijken de ondernemers in de vereniging liever naar de positieve ontwikkelingen en de acties die gepland staan voor het komende jaar. ‘Nu we Yeliz erbij hebben, hebben we iemand die de koe bij de hoorns kan vatten en acties kan coördineren. We hebben veel mooie plannen, maar er moet ook gewoon worden gewerkt en Yeliz zet een stok achter de deur’, aldus Miellet. De plannen zijn er, de eerste acties zijn in uitvoering, actieve ondernemers en verschillende meningen. Een levendige straat wordt het zeker!

De straatverlichting is dit jaar uitgebreid


10

Nieuws

December 2011

Terugblik op 2011: Muziek in de Tent

2011: een succesvol jaar voor Muziek in de Tent 2011 bracht ons elke maand een nieuw en verfrissend optreden van een muziekgroep uit Assendorp, Zwolle of van verder weg. Om de herinnering levend te houden, een terugblik, waarbij niet alleen aandacht gegeven wordt aan de muziek, maar ook aan de muzikanten zelf èn aan de vele sponsoren en al die vrijwilligers die hun medewerking verleenden. Er komt heel wat bij kijken. Door Lucienne van der Velde, voorzitter Stichting Muziek in de Tent Op 9 januari was de eerste Muziek in de Tent van het jaar 2011. Het was erg koud en dus werden de vuurkorven ontstoken. ‘Diehards’ als we zijn bleven we natuurlijk buiten in de Muziektent. Klaske Bos trad voor ons op en had met Luc van Ruler en Mark van Schootenhaar een eigen soloprogramma, bestaande uit Franse chansons. Voorjaarskriebels kregen we al op 13 februari met het optreden van Idris. Sfeervol en levendig; folk met gebruik van doedelzak, bouzouki, trekzak en didgeridoo… Een bijzondere combinatie. 13 Maart stond in het teken van funky Jazz van de band Shebop, een goed geschoold sextet met groove, humor en ontroering. Van een totaal andere orde was op 10 april het optreden van Jeugdsymfonieorkest De Jonge Vuurvogel en Fluiten-

was afgeladen vol met meezingende en dansende toehoorders. Bijzonder was de eerste set, waarin de band nummers speelden van de LP Abbey Road, nummers die de Beatles zelf nooit live speelden. Bertolf, Gert Jan, Dirk en Bauke zetten daar even wat neer! We hopen ze in de toekomst vaker te mogen en te kunnen programmeren. Op 12 juni was het een gezellige Pinksterzondagmiddag met, ondanks de nodige concurrentie (Rib’s en Blues Raalte en Pinkpop) weer veel publiek dat genoot van de klanken van DeAnn. Alle bandleden van die groep zijn student op het conservatorium en wonen op of nabij het Assendorperplein. Een thuiswedstrijd dus. Op 10 juli een eigen Assendorps North Sea Jazz-festival in het klein met jazzkwartet Herman Nijkamp, onze Nederlandse Mark Murphy. Een groot gek feest was het toen de mannen van Doetmaes (begeleid door dirigente Hetty Vrinds) op 14 augustus Ierse muziek ten gehore brachten. Dat werd vervolmaakt door een spontaan optreden van een aantal studenten. Op 11 september volgden er Roots, Blues en Classic rock, ouderwets lekkere muziek door Handy Joe and the Groove machine. En toen op 9 oktober: gewapend met paraplu’s, regenjassen en laarzen stonden we met open mond te luisteren naar Van Santen zingt zelf. Het was lachen vanwege de humoristische

Foto: W.P. Homan

Pop-folk band Idris bracht sfeer in de tent op 13 februari 2011

semble Toverfluit. Het was prachtig weer en het plein was helemaal vol met kinderen, hun ouders en hun grootouders. Dit concert werd gesponsord door het Hervormd Weeshuis. Hoogtepunt van het jaar was wel het geweldige optreden op 8 mei: Her Majesty. Een zonovergoten plein, fijne temperatuur, veel moeders (vanwege Moederdag!) en een topband - wat wil je nog meer? In 2009 stond Her Majesty nog te spelen tijdens een dakconcert in Amsterdam, maar nu dan echt voor ons op het Assendorperplein. Nummers van de Beatles vlogen ons om de oren en het plein

teksten en de herfstige regenbuien deerden ons helemaal niet. Dit ontwapende optreden stond mede in teken van de Dag van de Psychiatrie en werd gesponsord door Dimence. Zuiver en wonderschoon was op 13 november het optreden van Meike Veenhoven. Haar teksten, haar zang én haar performance zijn helder, integer en loepzuiver. Recht uit het hart! En dan moet op het moment van schrijven nog komen het optreden van 11 december: Mones. Mones is nieuw, dynamisch, energiek, toegankelijk. Vette pop/rock met funk- en soulin-

Foto: Mirjam Blok Het publiek swingt bij een optreden van Her Majesty op 8 mei 2011

vloeden. Vijf vrienden, vijf invloeden en vijf neuzen die één kant op wijzen. Simone ten Brinke grijpt je bij de keel met eigenzinnige teksten, melodieën en uithalen waarvan je nekharen overeind gaan staan. Ze neemt je mee langs groovy ballads, funky rocknummers en stuwende popsongs. De kracht achter Simone wordt gevormd door toetsenheld Marius van den Brink, Tijmen Kooiker op gitaar, bassist Reindert Kragt en Bram Knol achter de drums. Gaan! Kortom, 2011 een jaar met wederom een goede en afwisselende programmering, te danken aan programmeur Jacco van Santen, die strakke afspraken met de muzikanten kon maken. Muziek gesteund Financiële bijdragen ontvingen we in 2011 van SWZ, Bouwbedrijf Beverwijk & Zn, Gemeente Zwolle, Hervormd Weeshuis, Schagengroep BV, Meijer Consult en Dimence. Onze grote dank hiervoor! SWZ gaf twee jaar geleden al aan het bedrag van sponsoring te zullen gaan minderen. SWZ heeft vanaf 2003 Muziek in de Tent met meerdere duizenden euro’s ondersteunt - dat mag wel

extra worden gezegd. Aangezien het vinden van nieuwe sponsoren niet makkelijk is, ploeteren we nog steeds om het hoofd boven water te houden en de gewenste kwaliteit te kunnen blijven garanderen. Daarvoor blijven we natuurlijk ook tijdens elk maandelijks optreden met de pet rondgaan. Mocht u Muziek in de Tent financieel willen ondersteunen, bel dan even met ondergetekende: 038-4218191. Muziek gedragen Uiteraard worden we niet alleen financieel gesponsord, er zijn nog veel meer organisaties en mensen die ons ondersteunen: Stichting Wijkcentrum De Enk en Stichting Assendorperzaken faciliteren Muziek in de Tent op velerlei wijzen, zoals gebruik van De Enk bij slecht weer, tafels, stoelen, apparatuur e.d. en tevens koffie voor muzikanten en vrijwilligers. Eureka levert apparatuur en pannenkoeken voor muzikanten en vrijwilligers; Niels Zomer maakt prachtige foto’s en als hij niet kan is daar Guido Verbeek; Cathleen van de Akker Vormgeving en Fotografie ontwerpt de flyers; Ron AV sponsort ons elke maand met benodigde apparatuur.

En natuurlijk zijn daar al die vrijwilligers, het bestuur incluis – steeds de handen uit de mouwen: de tent aankleden en apparatuur en stoelen klaarzetten en weer opruimen: Jan Molenaar, Caroline Idema, Wim de Vries, Wim Adriaansz, Floris Adriaansz, Patrick van Kleeff, John Post, Boukje Foto: W.P. Homan

DeAnn trad op 12 juni 2011 op

Nieuwenhuis, Joris de Koning en Hendrik Visscher. Mocht je ook vrijwilliger willen worden bij Muziek in de Tent, graag! Meld je aan, want vele handen maken licht werk! Zonder al deze hulp zouden we absoluut niet kunnen draaien op de wijze waarop we dat nu doen. We zijn er trots op dat wij met elkaar dit mooie initiatief in Assendorp maandelijks gestalte kunnen geven. En wij wensen dit nog lang te kunnen doen. 2012 tegemoet! Het jaar 2011 is nu bijna om en daarom op naar 2012! We gaan vol goede moed verder. De programmering tot juli is al zo goed als rond: 8 januari: Bender, 12 februari: Bobby Bee & The BJ’s, 11 maart: Erik Raayman & Friends, 8 april: nog in onderhandeling, 13 mei: nog in onderhandeling, 10 juni: Bigband Allotria en 8 juli: The Real Centimeters. Ik hoop u volgend jaar weer te zien, op 8 januari op het Assendorperplein met Bender bij Muziek in de Tent, van 14-16 uur.

Oproep! Wij zijn benieuwd naar uw goede voornemens voor 2012! Neemt u zich voor het roer eens om te gooien? Of nu toch eindelijk eens te beginnen met iets? Of juist om te stoppen met iets? Schrijf uw goede voornemens op in 50 tot 100 woorden en mail het ons. Anoniem of met naam, dat is aan u. Dan publiceren wij in het januari-nummer de goede voornemens van Assendorp. Contact: redactie@deassendorper.nu Foto: W.P. Homan Op 11 september 2011 een optreden van Handy Joe and the Groove machine


11

Geschiedenis

December 2011

Het Assendorperplein – Place de l’Assendorp! Zoals het menselijke hart klopt in een lichaam, soms rustig, soms gehaast, zo klopt mijn hart vanuit het centrum van Assendorp: het Assendorperplein!

kunnen. Echter, zodra ze volwassen zijn geworden raak ik ze kwijt. Dan stoppen ze met praten, ze vergeten zelfs dat ze ooit gesprekken voerden met mij. Het kindergelach verstomt…

Door Renske ter Avest

Vele mensen zullen nog herinneringen hebben aan de periode dat het plein als vertrekpunt diende van de REA-reizen.

In den beginne bestond het hart van Assendorp uit een kale vlakte, er waren nog geen huizen of scholen te bekennen. Het was niet meer dan een grasveld. Vanaf dit grasveld konden de mensen over de lage boerderijtjes uitkijken op de Asssendorperstraat en het Dominicanenklooster, dat in gebruik werd genomen vanaf 1903. Met het Dominicanenklooster heb ik een hele hechte band. U zult het zich misschien niet altijd realiseren, maar ook ik ben gevoelig voor het spirituele en de stilte. Ja, vooral voor de stilte, die achter de muren van het klooster verborgen ligt. Een allesomvattende stilte, die nog maar op weinig te plekken te vinden is in Assendorp, behalve wanneer de nacht het daglicht heeft verjaagd en Assendorp verwarmd wordt door een donkere deken die de nacht over haar heeft uitgeslagen. In deze periode bestond de bevolking van Assendorp grotendeels uit boeren. Zij legden de basis voor Assendorp. Nu bestaat Assendorp vooral uit stedelingen. Vanuit het grasveld ontlook de Hervormde Kweekschool (1910), de Wilhelminaschool (1910) en de Eshuisschool (1919). De Eshuisschool werd later omgedoopt tot de Enkschool. Tot op de dag van vandaag word ik verblijd door kindergelach. Zij spelen op het plein en de voetjes die over het plein heen rennen, doen mijn hart vaak overslaan van vreugde. Zij zijn de toekomst, maar goddank nog niet verzand in de wereld van de volwassenheid. Ze genieten van het moment zelf en verwonderen zich nog over de wereld om hen heen. Ze voeren gesprekken met mij, zoals alleen kinderen dat

Boekjes vol met zegeltjes werden volgeplakt en als ze vol waren konden deze gebruikt worden voor de door de winkeliersvereniging ‘Assendorp Vooruit’ georganiseerde busreizen. Vele tripjes werden georganiseerd naar bekende toeristische attracties in Nederland en later zelfs ook naar het buitenland. Wanneer mensen niet zo goed bij kas

muziek uit de tent is een genot voor de oren. Niet alleen voor het menselijke oor, maar ook voor mij. In de muziektent hebben vele artiesten opgetreden, waaronder ook verschillende bekende artiesten, zoals de Blue Diamonds, Tee-set en Anneke Grönloh. Tijdens de optredens werden alle straten die naar het plein leidden afgezet. Soms

Foto van het Assendorperplein – Place de l’Assendorp!

Vele jaren lang gaven de Assendorper winkeliers REA-zegels bij de aankoop van artikelen. Ja, dat was de goede oude tijd: de tijd van de zegeltjes! En ik kan u vertellen dat mensen dol zijn op zegeltjes! Vandaag de dag lijken alleen de grote supermarkten het monopolie op de zegeltjes te hebben verworven. Ach, waar gaat het toch heen met de tijd? Winkeliers verenigt u tegen de tijd!

zaten, konden de zegeltjes ook ingeruild worden voor geld. De REA-reizen waren een begrip in Assendorp en zelfs ook daarbuiten. Op het plein verrees in 1950 een muziektent. Deze werd geschonken door de bevolking van Assendorp. Een mooier geschenk hadden de inwoners van Assendorp mij niet kunnen bieden. De

Terugblik op 2011: DOAS

werd het de bewoners van het plein dan ook erg lastig gemaakt om zonder te betalen bij hun huis te kunnen komen. Niet alle mensen waren dan ook blij met al die bedrijvigheid op het plein. Was het niet de muziek die de nachtrust verstoorde, dan wel de bussen die soms in alle vroegte vertrokken. Aan het Assendorperplein waren naast scholen en woonhuizen ook verschil-

lende winkeltjes te vinden. Er was een drukkerij, een slagerij, een speelgoedwinkel, een bakkerij en een groentewinkel. Ook het publiek dat er woonde was van alle markten thuis. Zo woonde er een dominee, een begrafenisondernemer, een politieagent, een taxichauffeur en een klerenmaker. Het plein werd ook veel gebruikt als speelplek voor de buurtjeugd, vooral in de tijd toen het Assendorperplein niet meer was dan een vierkant grasveld met in het midden een muziektent. De kinderen hadden volop pret tijdens het spelen van landveroveraartje of tijdens het knikkeren op de knikkermarkt. Er werden zelfs hoelahoepwedstrijden georganiseerd. En wat genoot ik van die guitige kindergezichtjes die volledig opgingen in het spel. Het spel van het leven. Ze moesten en zouden winnen, maar aanvaardden ook dapper hun verlies. Vandaag de dag wordt het plein vooral gebruikt als speelplaats voor de Jenaplanschool. Daarnaast wordt het plein ook gebruikt voor uiteenlopende festivals en optredens, waarin het buurthuis ‘De Enk’ en Eureka een grote rol spelen. Een keer in de maand, op de zondag, komt er muziek uit de muziektent. Wat zou de mensheid zijn zonder muziek. Wat zou Assendorp zijn zonder muziek. Wat zou ik zijn zonder muziek. Lang leve de muziek! Ik groet u en hopelijk gauw weer tot ziens als de muziek uit mijn hart (de tent) springt! Bronvermelding: Dick en Coleta Hogenkamp ‘Aangaande Assendorp’ (Evenboer-Boek 2002).

De Oude Ambachtsschool van 2011 naar 2012

Afgelopen jaar betrad onder andere Petra Ferwerda DOAS. Zij vertelt: ‘Twee jaar geleden verhuisde ik vanuit Hilversum naar Zwolle. Ik had voor de verhuizing al besloten in Zwolle een eigen atelier te bezitten met de wens mij als illustrator te professionaliseren. Na in Zwolle gesetteld te zijn ging ik op zoek en snel wees een vriendin mij op de mogelijkheid van een atelier bij DOAS. Wel moest ik daarvoor eerst toelating doen. Het hebben van een atelier in DOAS is namelijk meer dan het huren van een ruimte, maar ook actief deelnemen aan het verenigingsleven van DOAS. Dit betekent af en toe gezamenlijk ver-

gaderen, het gebouw onderhouden en samen kunstzinnige en culturele activiteiten organiseren. Dit sprak mij direct aan. Ik besloot samen met diezelfde vriendin toelating te doen. Verschrikkelijk spannend vond ik dat, maar het viel mee. Er werd kritisch gekeken naar je werk en inzet omdat je moet passen tussen de andere creatieve professionals, maar het welkom was hartelijk. We werden aangenomen en in een korte tijd voelde ik mij thuis bij DOAS. Het blijkt een goede beslissing omdat ik zowel op professioneel als creatief gebied grote sprongen heb gemaakt nu ik werk vanuit DOAS.’

Foto: Petra Ferwerda Wat heeft DOAS te bieden: DOAS verenigt diverse kunstenaars, creatieve professionals en ambachtslieden. In de oude ambachtsschool kan je dan ook terecht voor een enorme diversiteit aan aanbod. Denk aan design op maat, Foto: DOAS workshops, teamuitjes, inspirerende ruimte etc. In 2011 zijn er binnen DOAS veel plannen gemaakt voor de toekomst:

DOAS voor bedrijven: Door de diverse kunstenaars, creatieve professionals en ambachtslieden kan DOAS (bijna) alles maken. Denk aan bijzondere vergadertafels, kunstobjecten, fotoreeksen, schilderijen, maar denk ook aan een compleet interieur advies. DOAS voor teams: DOAS leden bieden diverse creatieve workshops aan: van het leren van technieken tot werken aan een gezamenlijk kunstwerk, van serieus tot ludiek. Leuk voor een uitje, maar ook voor een thematische workshop, waarin kunst als middel ingezet kan worden om tot nieuwe perspectieven te komen. Kijk op www.doasworkshops.nl DOAS voor U: Regelmatig bieden DOASleden cursussen of workshops aan waarvoor u zich individueel kunt aanmelden. En ook als u op zoek bent naar een bijzonder cadeau, meubel of kunstobject kunt u bij DOAS terecht. Ruimte: Op zoek naar ruimte voor uw creatieve activiteit? Ook dan kunt u bij DOAS terecht.

‘Planeet’, gemaakt door Petra Ferwerda

Op de hoogte blijven? Kijk op www.doas.nl, of stuur een mailtje naar pr@doas.nl zodat u wordt opgenomen in onze mailinglist. Heeft u een concrete vraag? Mail dan naar: info@doas.nl. Natuurlijk bent u van harte welkom in onze ateliers!

Vrije ruimte bij DOAS


12

Assendorp

December 2011

Haarlemse Troubadours ‘Bender’ openen nieuw muziekjaar met Nederlandse luisterliedjes Muziek in de Tent opent 2012 met het Haarlemse trio Bender dat het Assendorpse publiek gaat verrassen met vaderlandse liedjes. Bender is geformeerd rond zanger Bert Vissers. De drie muzikanten maken mooie Nederlandse liedjes en dragen deze het liefst voor in een intieme setting. De “troubadourachtige” zang van Vissers doet denken aan zangers als Bram Vermeulen, Stef Bos, Boudewijn de Groot en Frank Boeyen. Doch Vissers stijl is geheel zijn eigen.

De mannen van Bender spelen graag op bijzondere en intieme locaties en zullen daarom niet misstaan in de Assendorpse muziektent. Eerder speelden zij onder meer op de expositie ter nagedachtenis van actrice Josine van Dalsum, in een eeuwenoude kerk op Vlieland, in het voormalige Amsterdamse Badhuis en tijdens het Oerolfestival. Momenteel is het trio in de studio naarstig bezig met het voltooien van hun laatste CD die binnenkort uitkomt.

Door Guido Verbeek Bert Vissers begon al op jonge leeftijd met het schrijven van liedjes, meestal in het Nederlands maar ook wel in het Engels. Hij zat in bandjes als de Vroege van Werde, de Hout, Virgill Starkwell, en de Haarlemse formatie Grens OVB. Ook speelde hij in diverse theatergezelschappen totdat hij verdween in het bedrijfsleven eind jaren ‘90. Inmiddels is hij teruggekeerd als zanger en liedjesschrijver van Bender.

Bender is te zien op zondag 8 januari 2012 in de Muziektent op het Assendorperplein van 14.00 tot 16.00 uur.

“Roots” Vissers wordt begeleid door gitarist Tom Bak die aanvankelijk piano speelde totdat hij gegrepen werd door het flamenco virus. Hij toog naar het Spaanse Andalusia om les te volgen en terug in Nederland trad hij met het trio Arroyo op. Later interesseerde hij zich voor gipsy-jazz en speelde in het combo Samois Sur Spaarne. Bassist Jos Caspers maakt Bender compleet. Caspers genoot landelijke bekendheid met diverse televisieoptredens met de band Brother Flower die geïnspireerd werd door Neil Young, The Jawhawks en REM. Naast Bender is hij ook actief in het kwartet van Vera Bruggemans.

Terugblik op 2011: Popkoor Peppersweet

Met Popkoor Peppersweet door 2011 In september 2010 ben ik begonnen als zelfstandig zangdocente en dirigente bij mijn huidige thuishaven De Enk, alwaar ik het heerlijke dameskoor Peppersweet begeleid, twee jaren daarvoor nog bekend onder de noemer 2BSUR. Destijds 16 en inmiddels 21 heerlijke kwekkende dames die elke dinsdagavond weer vol enthousiasme de avond samen zingend doorbrengen onder de geweldige begeleiding van gitarist Fransesco Taranto. We werkten in 2011 mee aan een optreden met de band Curb Stone alwaar ik als dirigente onderdeel van ben. De dames werden geacht Pink Floyd liedjes te zingen, en ze vonden het nog leuk ook! Er ging zelfs een afvaardiging mee naar La Porte, een kroeg in Meppel, om ook daar met Curb Stone mee te zingen. Als dirigente en docente werk ik altijd toe naar een grootschalig project en afgelopen november trad de gehele zangpraktijk Margriet Bruggemans en ook Peppersweet op tijdens ‘A night with the Beatles’. Het was een groot succes, er waren ongeveer 200 toeschouwers! Jaarlijks gaan we met de kerst ook nog even naar het verpleegtehuis van de Isala Klinieken om een kerkdienst op te luisteren met kerstliedjes en om samen met Fransesco Taranto en Reinder van Raalte (accordeonist, toetsenist) de afdelingen van de Isala Klinieken over te gaan om de daar liggende zieke mensen een mooie kerst te bezorgen. Heerlijk om dat met mijn meiden en jongens te doen! Ik kijk terug op een goed muzikaal Peppersweet en zangpraktijkjaar en ga met dezelfde trend 2012 in. Er staan dan in ieder geval 2 concerten op stapel. Eén met Peppersweet op 4 april 2012 in The Livingroom en één in de Enk in het najaar van 2012. Het thema zal dan zijn ‘A night with Stevie Wonder!’ Margriet Bruggemans Zangdocente en dirigente

Foto’s: Mirjam Blok

De mooiste hotelkamer ligt in Assendorp Elk jaar is er de verkiezing van de mooiste hotelkamer onder hotels in heel Nederland. Dit jaar is suite 211 van hotel Pillows de grote winnaar! Met op nummer drie ook nog eens Librije’s hotel kunnen we zeggen dat Zwolle het goed doet. De verkiezing wordt mede mogelijk gemaakt door hotelkamerveiling.nl en de kamers worden voor het goede doel geveild. In dit geval heeft suite 211 van hotel Pillows 1475 euro opgeleverd voor stichting Heppie. Een stichting die zich inzet voor het blij maken van kinderen door middel van een vakantie of een weekendje weg, kijk hiervoor op www.kico.nl. Er deden dit jaar 45 hotels mee en er is in totaal ruim 11.000 keer gestemd. Hiervan ging 2.000 stemmen naar hotel Pillows. Suite 211 heeft gewonnen met een ruime voorsprong! Wij zijn erg trots op de winnende hotelkamer in onze wijk en geven u graag een blik in deze prachtige kamer.

De suite 211 van Sandton Hotel Pillows is van alle denkbare luxe voorzien.

De suite beschikt over een comfortabel zitgedeelte, zeer veel ruimte en een grote, luxe badkamer met een royaal hoekbad en een aparte inloopdouche.


Junior

December 2011

Kinderen in Assendorp over Kerst

Kevin, 8 jaar Met kerst is Jezus geboren. We hebben altijd een kerstboom in huis, mijn ouders versieren die. Ik vind dat niet leuk, speel dan liever even op de Playstation. Misschien gaan we wel eten bij een restaurant. Vooral de Mac Donalds vind ik leuk en erg lekker. Ik krijg wel kadootjes, mijn vader en moeder zeggen van de kerstman, maar ik denk eigenlijk van mijn ouders. Mijn moeder komt uit Brazilië. Daar vieren ze ook kerst, maar wel anders. Meer buiten, want het is daar altijd warm, en in een andere taal.

Door Masja van Acquoy Raï, 9 jaar Wij zijn Moslim en vieren niet echt speciaal kerst. Ik vind het zelf wel leuk. Of we dit jaar een kerstboom krijgen weet ik nog niet, maar vorig jaar hadden we er wel een. Misschien is er wat weinig ruimte in huis. Kerst is vooral voor de Christenen en kinderen. De Kerstman bestaat wel, ik denk dat hij van de noordpool komt. Hij brengt geen kado’s en heeft herten in plaats van een paard. Gezellig eten met zijn allen doen we best vaak, dat hoeft niet perse met kerst.

Recept

13

Kleurige

Kerstslinger

Nodig: * Naald en Garen * Zacht snoep, verpakt, bv. mars, milky way, fruittella * kleine doosjes als smarties of kleine zakjes met winegums Zorg dat de garen goed vast zit aan de naald en dan kun je snoep wat je lekker vind gaan rijgen tot een mooie slinger. Deze hang je in de kerstboom en met kerst wordt het lekker smullen van je eigengemaakte slinger. Natuurlijk kun je ook niet verpakt snoep gebruiken als spekkies en losse winegums, maar hang hem dan geen dagen in de boom. Lekker!!

Kinderboekidee Een doosje Kerst vanaf 3+ , Riet Wille Een jongen op een fiets, een bos hier ver vandaan. Deze jongen gaat op zoek, op zoek naar iets of iemand. Aan zijn fiets hangen allemaal dozen en tassen. Er wordt van alles verzameld. Wat sterren, glinsterende stukjes uit een wolk, ijspegels en noten. Hij vangt wat sneeuw met een schep. Is dit een droom of is het echt? Een speels kerstverhaal met mooie illustraties om in de kerstsfeer te komen.

Sterre, 7 jaar Met Kerst mag je een kerstboom zetten en misschien krijg ik wel kadootjes. Bij opa en oma mag ik mijn eigen kleine kerstboom zetten en helemaal zelf versieren. De kerstman komt uit het kersthuis, hij zegt hohoho en heeft een muts met een rood balletje eraan. Hij wordt door rendieren hierheen gebracht. Ze hebben geweien op hun hoofd en ze kunnen vliegen. Ze hebben geen vleugels, ik heb eigenlijk geen idee hoe ze dat doen. Ik hoop dat we pannenkoeken en friet gaan eten met kerst.

Knutselidee

Maak je eigen kerstkaarten Nodig: - Gekleurd papier - Schaar - Lijm - Glitters - Doorkijk papier - Verf - Alles waarmee je kunt versieren Knip uit papier de vorm van de kaart. Nu kun je ze op allerlei manieren versieren. Met sjablonen (de kerstboom, ster van deze bladzijde) kun je kerstbomen, sterren of kerstballen met verf op de kaart maken. Je kunt de kaarten versieren met glitters. Je kunt een mooie kersttekening maken. Kortom alles wat je kunt bedenken mag en is leuk. Schrijf daarna een leuke kerst en/of nieuwjaars groet op de kaart en verstuur hem naar je vrienden.

Kerstballen versieren Door Hilde Reurink Creatief bezig voor de kerstdagen: maak je eigen kerstballen. Hoe je dat doet? Als basis neem je een piepschuim bol, klein of groot, die keus is aan jezelf. Voordat je de bol gaat beschilderen is het handig er met een lange, dikke naald alvast een gat in te boren. Prik de naald in het midden van de bal recht naar onder, zodat je precies aan de andere kant van de bal uitkomt met de naald. Door dit gat kun je later een lint bevestigen om de bal aan op te hangen. Beschilder de bol eerst met een laag Gesso (te koop bij hobbyzaken), door de Gesso wordt het piepschuim minder glad en zal de verf beter hechten. Als de Gesso droog is, kan je de bal in de door jou gewenste kleur acrylverf beschilderen. Het kan nodig zijn de bal twee keer te schilderen. Als de verf mooi egaal opgedroogd is, is het tijd voor het echt leuke werk: het versieren van de bal. Laat je eigen fantasie erop los. Als je goed bent in schilderen, kun je een afbeelding op de bal schilderen. Je kunt natuurlijk ook andere materialen gebruiken: textiel, pailletten, glitters, lint of vilt. Als laatste trek je met de lange naald een bijpassend lint/koord/draad door het gat. Nu kun je de bal ophangen. Veel kerstplezier!


14

Culturele agenda

Woensdag 14 december Jeugdactiviteit IVN De jeugdnatuurclub van IVN, de Groendoeners, organiseert maandelijks een leuke activiteit. Thema deze maand: Natuurlijk bouwen. Doepark Nooterhof, de Ateliers, Goertjesweg 5 14:00-16:00 Kerstcupcakes maken Samen met Christel van Christel’s Cupcakes je eigen cupcakes in kerststijl versieren. Bibliotheek Zwolle Zuid. Reserveren via www.bibliotheekzwolle.nl. 14:00 (5 t/m 7 jaar) & 15:30 (8 t/m 10 jaar) € 5,00

Donderdag 15 december Thursty Tunes De mystery guest draait rock, soul, pop, electro en andere kekke deuntjes. Café de Singel, Groot Wezenland 4 22:00 Toegang gratis Kerstconcert Het Groot Mannenkoor Zwolle voert met samenzang een kerstconcert op. Domincanenklooster, kerk 20:00

Vrijdag 16 december BeatsSwing Dj Jeroen Visser laat de muziek van de jaren ’70, ’80 en ’90 herleven, van pop tot rock. Dresscode is dan ook glitter, wijde pijpen, korte rokjes en kleur – niets moet, alles mag. De Enk, Enkstraat 67 20:30-02:00 Toegang gratis John Coffey & Sur Nilsson & support act John Coffey is een keihard rockende indie-band met catchy refreintjes en vette screams – live rocken ze je ballen er af! Sur Nilsson zijn indie pop/rockers die straks alleen nog op de grote podia staan, dus scoor die band! En de support-act wordt nog bekend gemaakt. Sociaal-culturele vereniging Eureka Assendorperplein 9 21:00 € 5,00 (excl. lidmaatschap)

Zaterdag 17 december The Dawgster meets the Beat The Dawgster & Mr Jeep (The Beat Radio 6) vormen vandaag een uniek duo. Beide heren nemen een koffer

vol jazz, soul, latin, afrobeat en disco mee. Café de Singel, Groot Wezenland 4 22:00 Toegang gratis

Zondag 18 december The Band - Tribute In de serie tributes door Bauke Bakker en co. vandaag een ode aan The Band. Vertolkers van Americana, begeleiders van Bob Dylan, versmelters van folk en rock-’n-roll. Café de Singel, Groot Wezenland 4 21:00 Toegang gratis

Donderdag 22 december Thursty Tunes Onze meSijas komt voor een sessie smakelijke ritmes en bouncin’ grooves! Café de Singel, Groot Wezenland 4 22:00 Toegang gratis

Zaterdag 24 december Concert Multiple Voice Het gemengd a-capella koor Multiple Voice treedt op in winkelcentrum Zwolle-Zuid. Kom en geniet van de zang. Winkelcentrum Zwolle-Zuid, Van der Capellenstraat 10:30 & 11:30 Toegang gratis A Sörf Pönk, Cöuntry & Röck-’nRöll-Carol! Höfter Anne bezorgt een onvergetelijke kerstavond. Café de Singel, Groot Wezenland 4 22:00 Toegang gratis

December 2011

Woensdag 28 december Première De Odyssee van O Theater Gnaffel speelt samen het Theater Young Ones het verhaal van het jongetje O. Na de dood van zijn moeder begrijpt hij de wereld niet meer, en vlucht weg naar een mythische wereld. De Odyssee van O is een bizar en beeldend verhaal over jezelf durven zijn in een wereld die steeds harder wordt. Theater Young Ones, Biss. Willebrandlaan 32 19:00 Besloten Open Podium Meld je aan via openpodium@ eureka-zwolle.nl en leid het najaar klein en puur uit. Singersongwriters, dichters, verhalenvertellers en bands: iedereen is welkom, als artiest en toeschouwer. Sociaal-culturele vereniging Eureka Assendorperplein 9 20:30 Toegang gratis voor (proef) leden

De Odyssee van O 29 december t/m 8 januari speelt Theater Gnaffel samen met Theater Young Ones De Odyssee van O. Meer info: www.theateryoungones.nl Theater Young Ones, Biss. Willebrandlaan 32 19:00 (8 jan. 15:00) € 12,50

20:00-08:00 Het nieuwe jaar eens goed inluiden met een gezellige borrel waar live muziek het warm maakt. Komen dus! De Enk, Enkstraat 66 20:30

Eureka’s MuziekDVDKafee Op groot scherm een muziek DVD. Een registratie van een geweldig, ontroerend, opzienbarend of op een andere manier bijzonder concert. 15 december: Carlos Santana 22 december: R.E.M. 29 december: Golden Earring Sociaal-culturele vereniging Eureka Assendorperplein 9 22:00 Toegang gratis voor leden

Maandag 9 januari Cursus Dansimprovisatie Wil je in vrijheid dansen en leren hoe je je bewegingen als vanzelf kan laten stromen? Dans mee in DOAS! De cursus van Sandra Steen loopt van 9 januari 2012 t/m 19 maart 2012. 1e les bij DOAS? Gratis proefles!

Elke zaterdag De Zotte Zaterdag! De avond waarop alles kan en Eureka’s kroegje is gevuld met fijne mensen, een lekkere sfeer en goeie muziek! Op www.eureka-zwolle.nl kun je volgen wat er gepland staat. Live-muziek is in elk geval een vast gegeven! sociaal-culturele vereniging Eureka Assendorperplein 9 22:00 Toegang gratis voor leden

Overige: DOAS, Mimosastraat 1 19:30-21:30 € 70,00/125,00 voor 5/10 lessen

Doepark Nooterhof & Theehuis Earthship Doepark dagelijks geopend van 10:00 tot 17:00. Theehuis beperkt geopend vanaf 23 december – zie de website. Goertjesweg 5

Zaterdag 21 januari SportGala Zwolle De eerste editie van SportGala Zwolle is de jaarlijkse sportverkiezing door, voor en met het publiek in combinatie met een professionele jury. Iedereen kan personen voor de negen categoriën voordragen via www.sportgalazwolle. nl. Event centre Equipe 20:30 € 15,00 (via VVV Zwolle)

Café The Pool geopend, Café Kaya gesloten Assendorperstraat 91-93-95

Maandag 26 december

Kerstmaal Een geweldige meer-gangen-maaltijd wordt bereid in Eureka. Het menu is voorlopig een verrassing, details via de website! Sociaal-culturele vereniging Eureka Assendorperplein 9

Vrijdag 6 januari

Iedere Donderdag

Donderdag 29 december

Zondag 25 december

Warm & Koud buffet Een heerlijke kerstmaaltijd in de vorm van een warm & Koud buffet. Café Kaya, Assendorperstraat 91-93 Reserveren gewenst €27,50 p.p.

prog on. 300 tickets, dus snel er bij zijn! Sociaal-culturele vereniging Eureka Assendorperplein 9

Thursty Tunes Klaske komt de boel weer opruien met de betere deuntjes! Café de Singel, Groot Wezenland 4 22:00 Toegang gratis

Zaterdag 31 december Oud & Nieuw Party Of 2012 het einde betekent volgens de Maya’s of niet, er is geen betere plek dan in Eureka om het af te wachten. Alle 3 verdiepingen vol met acts met de thema’s chill out, digital beatz en p

Iedere dinsdag Eureka’s Filmcafé Grootse films op groots scherm in een fijne, relaxte sfeer. Hapje, drankje, filmpje. Heerlijk toch! En nog gratis ook. 13 december: Spirited away 20 december: Aquirre, der Zorn Gottes 27 december: Winterstilte Sociaal-culturele vereniging Eureka Assendorperplein 9 Toegang gratis voor leden

Een huis met een rijke traditie van verkondigen, wonen, bidden, vieren en studeren. Tot op de dag van vandaag een bewoond huis én een vrijplaats voor moderne mensen om te studeren, te bezinnen en te vieren. Bewoners en medewerkers laten u graag zien wat zij in en om klooster en kerk organiseren. Vieringen Dominicanenkerk zaterdag 18.30 u zondag  10.00 u Vieringen door de week Maandag en woensdag om 9.00 uur Eucharistieviering in de dagkapel. Vrijdag om 19.00 uur gezongen vespers in het koorgedeelte van de kerk Openingstijden kerk en kerkwinkel di t/m vr 13.30 – 16.30 u za 13.00 – 16.30 u Rondleiding kerk en klooster Iedere 1e zaterdag van de maand om 14.00 uur (m.u.v. januari). Opgave niet nodig. Kosten € 2,50 pp, kinderen gratis. Groepen op afspraak

Alle dingen nieuw De christelijke traditie als vernieuwende geestkracht Studiecursus met gastdocent Erik Borgman, hoogleraar theologie en lekendominicaan. Voor wie mee wil denken over de vernieuwende kracht van een lange, maar steeds tegendraadse traditie. dinsdag 17, 24 en 31 januari, 7 en 14 februari Een dag voor mantelzorgers zorg voor inspiratie; inspiratie voor zorg Dit is een kloosterdag waarin de aandacht voor kwetsbaarheid en grenzen in de zorgrelatie centraal staat. Een bezinning met hoofd, hart en handen om jouw concrete situatie, draaglast en draagkracht in balans te kunnen houden. Nadere informatie kunt u vinden in onze kloosterdagenfolder. Aan te vragen via thomashuis@kloosterzwolle.nl of 038 425 44 12.

zaterdag 21 januari en zaterdag 17 maart van 10.00 tot 17.00 uur. Inclusief lunch. Zalenverhuur De ruimtes in het Dominicanenklooster stralen elk een eigen sfeer uit. Een ideale plek om in alle rust en in een specifieke sfeer te vergaderen of een cursus te geven. Informatie over de mogelijkheden is te vinden op onze website. Kerk en kerkwinkel Tijdens openingstijden kunt u hier terecht voor: een stiltemoment, het opsteken van een kaarsje, een gesprek, en informatie over de vele activiteiten in kerk en klooster. Ook voor vragen over het monument, kerkelijke vieringen en kloosterleven en voor het kopen van religieuze artikelen zoals rozenkransen, iconen, kruisjes, ansichtkaarten, enz.

Agenda: 16 december 17 januari 21 januari 17 maart

Hemelse geruchten, kloostergangconcert Alle dingen nieuw Een dag voor mantelzorgers Een dag voor mantelzorgers

Uitgebreide informatie over de cursussen en opgave activiteiten: www.kloosterzwolle.nl of 038-4254400. Een brochure is af te halen bij de receptie van het klooster, Assendorperstraat 29, van maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 22.00 uur, en op zaterdag tussen 9.00 en 17.00 uur, of in de kerk en/of kerkwinkel.


Nieuws

December 2011

15

Terugblik op 2011: Eureka

Het jaar 2011 voor Eureka, op naar 2012! Ook afgelopen jaar wist de sociaal culturele vereniging Eureka het weer goed te rooien zonder subsidies of giften van buitenaf. Met een geweldig team aan vrijwilligers is de eigenzinnige vereniging ook in 2011 een plek geweest waar de podiumkunst hoog in het vaandel staat, maar waar ook het eetcafé geweldig heeft gepresteerd. Door Jetske Heinhuis Zonder haar vrijwilligers is Eureka niets, dus bij deze: een heel, heel hartelijk BEDANKT aan jullie; fijne koks, serveerders, beheerders, technici, barmensen, munten- en gardarobemensen, PR- en activiteitenwerkgroep. Jullie inzet wordt ultiem gewaardeerd. En natuurlijk, laten we ze niet vergeten: het Eurekabestuur met bevlogen voorzitter Eildert Noorda. Dank! Laten we 2012 een zo mogelijk nóg beter jaar maken met geweldige concerten, heerlijk eten, prachtige films, enthousiaste podiumkunst en goeie gesprekken. En laten we nog meer van die legendarische avonden beleven zoals het ieder jaar weer spetterende Oud & Nieuwfeest en natuurlijk 4 november, het op voorhand al uitverkochte concert van de New Yorkse band Wakey! Wakey!, met een overvol eetcafé… Op dat soort avonden is Eureka op haar best. Maar we zijn natuurlijk altijd op zoek naar versterking, dus kom en wordt niet alleen lid (mag ook!) maar ook vrijwilliger. Geen verplichting, wel degelijk een verrijking! We zien je hoe dan ook graag terug aan het Assendorperplein 9. Je bent van harte welkom!

Activiteiten 1. Bridgen in de Enk Op dinsdag wordt er actief gebridged in de Enk. Aanvang 13.30 uur, De kosten voor een seizoen zijn € 20,00, voor meer info op opgave kunt u bellen naar 038-4650334. Wilt u leren bridgen, of kunt u het al? WijZ verzorgt diverse cursussen omtrent bridge, voor beginners tot gevorderden: informeer voor de mogelijkheden. De cursus wordt gegeven door Thea Bello. 10 lessen van 2 uur voor € 57,00. Aanmelden voor 6 januari via 038-8515700. 2. Open Tafel Assendorp Op de tweede woensdag van de maand wordt er een open tafel gehouden, voor januari valt dit op de 11e. De open tafel wordt georganiseerd door een drietal vrijwilligers, zij zorgen ervoor dat u kunt genieten van een heerlijke biologische maaltijd die door de slager van Assendorp voor u bereid wordt. Wilt u met ons mee eten, dan kunt u zich tot maandag ervoor aanmelden bij Mw. Willems. Telefoonnr. 038-4216760. Kosten zijn € 7,30. We beginnen om 12.00 uur. 3. Bingo in de Enk Elke tweede woensdag van de maand wordt er om 14.00 uur een bingo georganiseerd. De 11e januari bent u van harte welkom. Kosten: € 0,50 per ronde. U kunt desgewenst vooraf meedoen aan de maaltijd die door Open Tafel Assendorp wordt georganiseerd. 4. Sport en Spel Deze sportieve les start in januari in de Enk. Er worden afwisselend verschillende sporten beoefend: volleybal, basketball, uni-hockey en badminton. Op maandags, aanvang om 18.00 uur tot 19.00 uur. Kosten € 43,20 voor 15 lessen. Meldt u zich aan via 038-8515700. 5. Fitgym In januari start op de dinsdag weer een groep fitgym. Van gymnastiekoefeningen tot het bewegen op muziek en het uitvoeren van diverse bewegingsvormen met bekende sportmaterialen. De oefeningen worden aangepast naar de mogelijkheden van de groep. Aanvang om 9.15 uur tot 10.15 uur. Wilt u meedoen, meldt u zich aan via 038-8515700. Kosten € 40,95 voor 15 lessen. 6. Yoga Elke donderdag is er Yoga in de Enk. Yoga bestaat uit ontspanningsoefeningen waardoor lichaam en geest met elkaar in balans komen. In januari start er weer een nieuwe reeks. Aanvang 15.30 uur tot 16.30 uur. Kosten: € 41,10 voor 15 lessen. Wilt u meedoen? Meldt u zich aan via 038-8515700. 7. Creatiefclub de Enk Elke maandag vanaf 14.00 uur zijn er enkele dames bezig met handwerk activiteiten. Vindt u het leuk om samen met anderen creatief bezig te zijn? Komt u gerust een keer mee werken. 8. Zingen met een knipoog Lekker zingen met de piano, verschillende liedjes over één thema/onderwerp. Van “Gouwe Ouwe” tot Nederlandse hits en zo nu en dan een Engels lied er tussendoor. Bij elk thema is er een leuk, ontroerend of grappig stukje muziek dat bij een lied past. Met dat stukje muziek gaan we dan ook iets leuks, ontroerends of grappigs doen. Zo worden we muzikaal wat “WijZ”er over het lied of het thema. En dat zingt nog fijner! Start op 10 januari, van 9.30 uur tot 10.30 uur. Kosten voor 15 lessen: € 86,25. Voor meer informatie of aanmelden kunt u bellen met 038-8515700. 9. Reis om de wereld: Java en Bali Ab Roetman komt ons vergezellen en vertelt ons wat hij en zijn vrouw op Java en Bali hebben ervaren. Het belooft weer een interessante lezing te worden waarin ook de natuur van deze eilanden aan bod komt. De lezing wordt gehouden op 13 januari, aanvang 14.00 uur, kosten € 3,50 inclusief een kop koffie/thee. WijZlocatie de Terp, Radewijnsstraat 1, aanmelden is niet nodig. 10. Cinema: Aus dem leben von Hildegard von Bingen Hildegard von Bingen (1098 – 1179) groeide op in het klooster Disibodenberg. In haar leven ontpopte zij zich als groot denker en humanist, die de strenge kloosterregels veranderde. Zij richtte het eerste klooster op dat slechts voor vrouwen toegankelijk was. Zij was niet alleen een spiritueel leider en filosoof, maar ook een dokter, wetenschapper en componist. Leonardo da Vinci en Dante noemden de Duitse abdis als één van hun grote voorbeelden. Onder leiding van Lodewijk Kruithof. De film draait op 10 februari, aanvang 14.00 uur. Entree: € 3,50 inclusief een kop koffie/thee. WijZlocatie de Terp, Radewijnsstraat 1, aanmelden is niet nodig.

Terugblik op 2011: de Spoorzone

Ontwikkelingen Spoorzone in 2011 Station Zwolle staat aan de vooravond van een grootschalige verbetering. De voorbereidende werkzaamheden zijn al in volle gang. ‘In volle hevigheid, beter gezegd’, zo stelt woordvoerder Jouke Schaafsma van spoorbeheerder ProRail. Hij blikt terug op het afgelopen jaar en ook een beetje vooruit. Door Jouke Schaafsma, ProRail ‘Het is inmiddels een vertrouwd beeld geworden, de nieuwe brug over het spoor bij station Zwolle. De komst van deze traverse, die nodig is om de tunnel onder het spoor door af te kunnen breken en nieuw te bouwen, ging echter niet zonder slag of stoot. Enorme brugdelen moesten worden voorgebouwd naast het spooremplacement bij de Deventerstraatweg en vervolgens vervoerd worden over de Oosterlaan. In februari opende de traverse haar trappen. Deze reizigersbrug bood meteen extra lucht op het station omdat er meer reizigers overheen kunnen, dan door de tunnel het geval was. Wie nu in de spits een kijkje neemt op de perrons, zal zich toch verbazen hoe die enorme drommen reizigers ooit door dat kleine tunneltje hebben gepast. Sindsdien zijn het dak en andere delen van de oude tunnel gesloopt, waardoor het stationsgebied tijdelijk een gracht had. De tunnelbak was volledig, volgens plan, ondergelopen. Inmiddels is door middel van tientallen buizen een waterremmende laag in de ondergrond aangebracht, zodat de bouwkuip voor de nieuwe tunnel definitief gemaakt kan worden. Ook is er een enorm pakket zand neergelegd op de plek waar het nieuwe perron verrijst. Het gewicht van dit zand zorgt voor een stabiele basis voor het vierde perron. Tot die tijd blijft het een wat vreemde duin in een stationsomgeving. Kenmerkend waren ook de tientallen dagen waarin werd geheid en getrild voor de bouw van de bouwkuip en de tijdelijke traverse. Station Zwolle is volop in verbouwing, zoveel is wel duidelijk. Komend jaar gaan we de eerste vruchten plukken met oplevering van het vierde perron en komst van de Hanzelijn.’ Zie voor meer info: www.zwollespoort.nl


Het Kerstdobbelspel Nieuws

16

Martijn KrabbĂŠ stond op straat

Kleurexplosie bij metamorfose in de 2e Weidjesstraat In het RTL4-programma ‘KrabbĂŠ Staat Op Straat’ worden drie huizen in een straat compleet gepimpt door gebruik te maken van eigen en nieuwe inboedel. Zo konden we dinsdag 25 oktober genieten van onze eigen wijk op de tv. De 2e Weidjesstraat mocht de spits afbijten. Een ware metamorfose dat zeker, maar hoe kijken de bewoners erop terug en valt het bij een ieder in de smaak? Door Martin van Ek en Masja van Acquoij Uit tien aanmeldingen werder er drie adressen geselecteerd door de bekende stylisten Rudi 7XLQPDQHQ3DVFDO.RHOHPDQ9DQGH]HGULHZHUGGHKXLVUDDGRSVWUDDWJH]HWRPHHQVĂ€LQN mee aan de slag te gaan. Spannend en gewaagd, want deze stylisten staan er om bekend expressief te zijn en behoorlijk out of the box te kunnen werken. Alle inboedel werd gemixt HQRSQLHXZELMHONDDUJH]RFKW'LWDOOHVJHEHXUGHQDGDWGHEHZRQHUVWZHHGDJHQ]HOIĂ€LQN de handen uit de mouwen hadden gestoken om de nodige meubelstukken te verfraaien of een ander kleurtje te geven.

Voor en Na Seckin en Cihan

Totaal Flabbergasted Over ĂŠĂŠn ding zijn de bewoners het eens, het waren leuke dagen zo met elkaar. Het eindresultaat viel alleen bij Seckin echt in de smaak, hij had zich opgegeven omdat zijn ‘oude meuk’ wel toe was aan vervanging. De andere twee zijn toch wat minder enthousiast. Âľ'HRSPHUNLQJÂľVDSSHUGHĂ€DSÂśYDQ:LPKDDOGH]HOIV':''HQGHZRRUGHQJHOXNNLJ hebben we de foto’s nog, zeggen voldoende, vertelt Minka, ‘wel was het een once in your OLIHWLPHH[SHULHQFH7RWDDOĂ€DEEHUJDVWHGHQJHSULNNHOGGRRUGHRYHUZHOGLJHQGHNOHXUHQ ik kwam ogen te kort’. Peter was zo naĂŻef om te denken dat ze hem niet uit zouden kiezen, hij geeft aan dat het uiteindelijke resultaat erg tegen viel en totaal geen verband had met

Voor en Na fam. van Leeuwen

Benodigdheden ď‚— Het speelbord ď‚— Pionnen ď‚— Een dobbelsteen ď‚— Cadeautjes

16: 17: Iedereen moet minstens ĂŠĂŠn cadeautje aan jou afstaan. Iedereen mag zelf bepalen welk cadeautje ze geven. 18: 19: Je krijgt alle cadeautjes die in het midden liggen. 20: Gooi nog een keer. Voorbereiding 21: ď‚— Het spel is het leukst wanneer het met een groep van meer dan 4 personen 22: Je moet van plek verwisselen met de persoon die het minste aantal cadeautjes heeft. wordt gespeeld. 23: Leg een van jouw cadeautjes in de pot in het midden. ď‚— Alle personen kopen 3 grappige cadeautjes van een afgesproken bedrag. Dit 24: moeten algemene cadeautjes zijn, omdat zowel vrouwen als mannen deze 25: Schuif allemaal een plek op naar rechts. kunnen winnen. 26: Je moet van plek verwisselen met de persoon die het minste aantal cadeautjes heeft. ď‚— De cadeautjes moeten ingepakt zijn. grote die en leuk ingepakte cadeautjes worden gekozen, wat de inhoud 27: onze wensen we in een voorgesprek met Talpa snel hadden aangegeven. ‘Daar werd ons ď‚— Tip: ook moge zijn. 28: uitgelegd wat de bedoeling was, hoe de gezinssamenstelling was en wat we niet kwijt wilden 9RRUHQ1D0LQNDHQ:LP Iedereen gaat in een of omwas eengeheel tafel. verdwenen en naast de woonkamer 29: Helaas, je moet twee cadeautjes weggeven of terugleggen op tafel of wilde zien.kring Mijnzitten werkplek ď‚— veranderd komen in het midden te liggen. (je mag zelf kiezen welke twee). KDGGHQ]HDOVÂľH[WUDÂśPLMQNHXNHQYHUERXZG'DDUKHELNDFKWHUDIHHQÂż QDQFLsOH ď‚— Alle cadeautjes een eigen pionvoor en zet deze op het startvakje. 30: schadevergoeding gekregen’. ď‚— Iedereen krijgt 31:zij Leg een van jouw cadeautjes in de pot in het midden. Jammer is dat de eigenaresse van nummer 1 niet is uitgekozen, want Hoe gaat het spel? Gooi nog een keer. heeft de boel in werking gezet. Minka en Wim hebben aangegeven32: hun Het spel wordt met plek de klok De jongste speler mag 33: wel mee af tegespeeld. willen staan, wat uiteindelijk nietbeginnen gebeurd met is, maar wel gooien. Het aantal ogen op de dobbelsteen geeft aan waar de speler terecht komt. 34: Verwissel van plaats met degene die de meeste is opgelost met een tegoedbon. Wanneer de pion op het juiste vakje staat, wordt er gekeken of er een opdracht cadeautjes heeft. verbonden is aan het vakje. Is er geen opdracht aan het vakje verbonden, dan 35: Leg een van jouw cadeautjes in de pot in het midden. Wurgcontract mag je een cadeau het midden pakken. Als er een aan een het soort vakjewurgcon36: In uit de regionale krant werd beweerd dat opdracht de bewoners verbonden is, wordt deze uitgevoerd en is de voorbij. De volgende speler zouden 37: tract hebben moeten tekenen datbeurt negatieve woorden tot boeteclaims is nu aan de beurt. 38: er Helaas, 1 beurt overslaan! leiden. Minka heeft dit zeker niet van het contract begrepen. ‘Voor de uitzending mochten 39: Wissel van plaats met je buurman/vrouw links of rechts. geen berichten en foto’s met de media worden gedeeld, na de uitzending mocht er gewoon De pionnen volgen de nummertjes het speelbord. speler aankomt 40: Leg een van jouw cadeautjes in de pot in het midden. met journalisten gesproken worden.opNatuurlijk moet Als je jeeen afvragen of het nubij zo sportief Er is weer balkenbrij!! heteen eindvakje, hij/zij nietprogramma. meer te gooien. Deze echter nog welkrant 41:een Je mag een cadeautje zeker stellen. is trap na tehoeft geven aan het Ik vind hetspeler bizar doet dat onze regionale mee met spel, dusheeft ook gewijd zijn cadeaus kunnen nog worden afgepakt! 42: Iedereen moet minstens ĂŠĂŠn cadeautje aan jou afstaan. artikel aanhet onze straat met zoveel negativiteit. Zeker omdat er door de bewoners Uiteraard biologisch Iedereen mag zelf bepalen welk cadeautje ze geven. ]HOIJHHQZRRUGPHWGHVEHWUHIIHQGHMRXUQDOLVWHLVJHVSURNHQ(HQUHDFWLHRIUHFWLÂżFDWLHYDQ uit het Vechtdal. Vergeet niet iktussendoor de niet kerstkransjes, endan andere zoetigheden bij opgezegd’. te 43: de krant heb tot op heden ontvangen glazen en ik heb ook het abonnement vullen! 44: Je moet je allerkleinste cadeautje ruilen met het Na de metamorfose volgde een straatfeest met Peter met zijn band, Seckin met zijn discoDe cadeautjes die blijven liggen inDisco. het midden kunnen de allergrootste cadeautje in het spel. theek en Wim met de Assendorper Het feest was worden voor de verloot meestenonder een succes, mensen dieiedereen de minsteincadeautjes hebben. gezien het resultaat. We hopen dat de 45: Je krijgt alle cadeautjes die in het midden liggen. al was niet een feeststemming 46: Schuif allemaal een plek op naar links. 2e Weidjesstraat hier nog eens met een lach op terug kan kijken als ze de ruim Het foto’s feest kan beginnen, heel veel succes! bekijken. 47: Je moet van plek verwisselen met de persoon die 800 op de nog volgende straatfeesten $VVHQGRUSHUVWUDDW het minste aantal cadeautjes heeft. '(=ZROOH $VVHQGRUSHUVWUDDW Opdrachten 48:  1: Je mag het grootste cadeau bij iemand anders wegpakken. 2: ZZZVODJHULMKDYHUNRUWQO 3: Iedereen moet minstens ĂŠĂŠn cadeautje aan jou afstaan. Iedereen mag zelf bepalen welk cadeautje ze geven. 4: Leg een van jouw cadeautjes in de pot in het midden. 5: 6: Gooi nog een keer. 7: Kies iemand uit die jou een willekeurig cadeau moet geven. 8: Leg een van jouw cadeautjes in de pot in het midden. 9: 10: 11: Je mag van plaats verwisselen met een ander persoon aan tafel. (Let op: het is niet verplicht). 12: Leg een van jouw cadeautjes in het midden. 13: 14: Gooi nog een keer. 15:

IJČĹļĢĹÄłÄ˘Ä ÄĽÄąÄĄÄžÄŠ

Profile for DeAssendorper

de-assendorper-december-2011  

de-assendorper-december-2011  

Advertisement