{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1

de Assendorper

Wijkkrant voor Groot Assendorp

2

Deze maand:

Alle supermarkten open op zondag?

www.antonekkerparket.nl

3 Programma Koningsdag

ZIE ONZE ADVERTENTIE VERDEROP IN DEZE KRANT!

11 Dutchbatter Doze: De oorlog zit nog altijd in mijn hoofd

13 Bezwaren van de buurt tegen tweede coffeeshop 2

5

4

3 6

Jaargang 16, nummer 4 april 2014

7

7

Assendorpers in de raad In het verkiezingsnummer van De Assendorper (maart jl.) stelde de redactie verkiesbare Assendorpers aan u voor. Een aantal van hen is inderdaad verkozen tot gemeenteraadslid. Zo was van Eefke Meijerink te verwachten dat zij als tweede op de PvdA-lijst in de raad zou komen, maar dat was minder zeker voor Mark Oldegram, de nummer 5 van D66. Hij mag zich nu ook volksvertegenwoordiger noemen. Grote verrassing was de verkiezing van Cemal Yildirim van Swollwacht. Deze Assendorper kwam met voorkeurstemmen in de raad. Er was een teleurstelling voor wijkgenoot Jeroen Donker. Zijn Piratenpartij haalde de kiesdrempel niet. Ook OPA kreeg onvoldoende stemmen voor een zetel, waardoor Assendorper Leo Procee geen plek kreeg in de gemeenteraad. Lees meer over de verkiezingsuitslag op pagina 5.

Bevrijdingsfestival Danstheater

Foto:W.P. Homan

Bevrijdingsfestival Overijssel en Studio TaS hebben de handen ineen geslagen en komen dit jaar op 5 mei in Park de Wezenlanden in Zwolle met een nieuw dansconcept, genaamd Danstheater. Zoals de naam doet vermoeden, zal het een kleinschalig ‘theater’ worden, waarbij verschillende en uiteen lopende dansstromingen aan bod komen. Komt dat zien, maar vooral beleven, want stilstaan is hier op 5 mei geen optie!

Wordt het pand van café De Kleine Beurs de tweede coffeeshop in Assendorp?

Tweede coffeeshop in Assendorp? Ondernemer Roy Lensink heeft een gedoogbeschikking en exploitatievergunning aangevraagd voor de vestiging van een coffeeshop aan de Assendorperstraat 6. Op 7 april hield hij een charme-offensief. Lensink en zijn vrouw hadden directe omwonenden uitgenodigd voor een gesprek in café De Kleine Beurs. De plannen die Lensink presenteerde konden echter niet op instemming rekenen.

Buurtbewoners reageerden kritisch zoals ze dat al eerder hadden gedaan met een handtekeningenactie en een brief aan de Gemeente. Het is nog maar de vraag of de coffeeshop er komt. De procedure verloopt als volgt. Op 27 maart heeft de Gemeente door een publicatie in de Peperbus de vergunningaanvraag bekend gemaakt, waarna burgers twee weken de tijd kregen om hun zienswijze in

VAN RAALTE HEEFT HET!

te dienen. Op dit moment loopt nog een onderzoek van de politie naar de aspecten van openbare orde en veiligheid met betrekking tot deze locatie. Als het rapport hierover binnen is, zal de burgemeester binnen enkele weken besluiten of de vergunning verleend wordt. Daarbij worden ook het advies van de politie betrokken én de ingediende zienswijzen. Na de bekendmaking van dit besluit is er

AssendorperstrAAt 85, 8012 dG Zwolle, tel: 038-4229133 www.mitrA-Assendorp.nl al jaren een vertrouwd adres voor uw slijterij artikelen in assendorp

SpecialistÊin SpecialistÊin SpecialistÊin Assendorp Assendorp Assendorp AssendorperstraatÊ205 AssendorperstraatÊ205 AssendorperstraatÊ205 Tel.Ê038Ê4223151

Tel.Ê038Ê4223151 Tel.Ê038Ê4223151

ZieÊookÊpaginaÊ5 ZieÊookÊpaginaÊ5

Hout | Tuinhout - Plaatmateriaal - Deuren Kozijnen - Vloerdelen - IJzerwaren Handgereedschap - Elektrisch gereedschap Tuingereedschap - Gaas - Horrengaas Sleuteldienst - Elektra - Sanitair | CV Doe Het Zelf artikelen

DESGEWENST OP MAAT GEZAAGD!

een termijn van zes weken waarbinnen belanghebbenden kosteloos een bezwaarschrift kunnen indienen. Lees verder op pagina 13: ‘Tien bezwaren van buurtbewoners tegen een tweede coffeeshop’

huisraad ordenen, kleding, zolder opruimen e.d. • planning • financiele administratie • verhuizing • coördineren van groot naar klein (ouderen) • verhuizing van een gezin • en daarbij ook indien gewenst de administratieve rompslomp regelen thuisoporde@gmail.com• www.thuisoporde.com

 06 - 2832 3667

REFILL MAAKT HET VERSCHIL Cartridge Europe Zwolle Assendorperstraat 166 -168 Tel.: 038 – 4228050 www.cartridge-europe.com

AssendorperstrAAt 250 8012 CH Zwolle 038 711 4032 - www.AlpHAComp.nl info@AlpHAComp.nl


2

april 2014 | actueel

Waar gaat het heen met de koopzondagen? Zwolse supermarkten willen af van roulatiesysteem zondag

De Assendorper is een uitgave van Stichting Wijkkrant de Assendorper. De krant wordt gratis huis-aanhuis verspreid in Oud-Assendorp, Nieuw-Assendorp, De Pierik, Stationswijk, Groot Wezenland, Hanzeland en De Geren. Zij is tevens af te halen bij enkele Zwolse wijkcentra en de bibliotheek in de Diezerstraat en op diverse andere openbare plekken in de wijk, zoals winkels. De redactie en het bestuur van deze krant bestaan uitsluitend uit vrijwilligers.

Henk Smid, filiaalmanager van Jumbo Assendorp, wil af van het Zwolse roulatiesysteem voor supermarkten op zondag, dat wil zeggen, de ene supermarkt in het ene jaar open op zondag en de andere supermarkt in een ander jaar. Hij vindt dat de Zwolse politiek het mogelijk moet maken voor alle supermarkten om elke zondag open te gaan: “Laat dat over aan de ondernemers zelf. Die bepalen of ze wel of niet opengaan.”

Oplage: 7.000 exemplaren Frequentie: 10 x per jaar Druk- en zetfouten voorbehouden Redactieadres Enkstraat 67 8012 VA Zwolle 038-423 30 00 mail: redactie@deassendorper.nu

Door: Jelmer Riemersma Smid kijkt enigszins jaloers naar Deventer. Alle supermarkten in die stad mogen elke zondag, van 09.00 tot 20.00 uur, open zijn. “Steden als Deventer hebben steeds een voorsprong op de ontwikkelingen; Zwolle loopt op deze manier gewoon niet in de pas”, zegt Smid. Het roulatiesysteem in Zwolle is sinds 2013 van kracht. Een beperkt aantal supermarkten mag een jaar lang de deuren op zondag openen. Na dat jaar moeten deze supermarkten hun positie aan andere supermarkten afstaan. Welke supers wanneer open mogen zijn, is door loting bepaald. Er is voor de jaren 2013 tot en met 2017 geloot. Zo kan de Boni aan de Deventerstraatweg dit jaar klanten op zondag verwelkomen en is de Jumbo aan de Assendorperstraat in 2016 aan de beurt. Maar Henk Smid vindt dat de Zwolse politiek een volgende stap moet zetten. “Het roulatiesysteem was een verbetering, een stap vooruit, maar je moet nog een stap extra doen. Die tweede stap, daar zijn we nu aan toe. De ene na de andere gemeente geeft het nu gewoon vrij aan de ondernemers. Dus ja, waarom Zwolle niet?” Brief Andere supermarkten in Zwolle zien ook graag dat alle supermarkten op zondag opengaan, zo blijkt uit een brief die Jumbo Assendorp en vijftien andere supers eind januari naar de Zwolse politieke partijen stuurden. De bedrijven schrijven dat gemeenten sinds juli 2013, toen de gewijzigde Winkeltijdenwet in werking trad, zelf de zondagopenstelling van winkels kunnen regelen. De supermarkten roepen de politiek op om “gezamenlijk te komen tot een nieuw collegeakkoord”. Daarin zou onder meer moeten staan is dat alle supermarkten op zondag open mogen zijn. Veel Zwollenaren staan achter de supermarkten, zo blijkt uit een recent onderzoeksrapport van de afdeling Onderzoek & Statistiek van de gemeente Zwolle. Volgens

Hoofdredactie Vincent Wever Eindredactie a.i. Aart Deddens

Foto: Jelmer Riemersma De Boni aan de Deventerstraatweg mag dit jaar op zondag geopend zijn. “Op zondag is het hier hartstikke druk”, zegt filiaalmanager Van den Berg. het rapport, getiteld ‘Zondagopenstelling winkels en supermarkten’, zou 33 procent van de Zwollenaren willen dat alle supermarkten in Zwolle op zondag open zijn. Bij de supers die nu op zondag open zijn, is het druk, zo staat in het rapport beschreven. Van den Berg, de filiaalmanager van de Boni in Assendorp, heeft dat aan den lijve ondervonden. “Wij zijn zondag open van 16.00 tot 20.00 uur. In die vier uur is het hartstikke druk hier.” Klanten vinden het volgens Van den Berg ‘prettig’ dat de Boni op zondag open is. Op basis van de loting mag de Jumbo in Assendorp dus in 2016 op zondag open zijn, maar fi liaalmanager Smid wil het liefst zo snel mogelijk van het roulatiesysteem af. Wel wijst hij erop dat afgesproken is dat het systeem na drie jaar geëvalueerd zou worden. “Dus eigenlijk zou dat het moment moeten zijn, waarop je kunt zeggen van: ‘Nu geven we het vrij.’” Van den Berg van de Boni wil ook dat alle supermarkten op zondag opengaan, maar vindt dat de jaren waarvoor geloot is, eerst volgemaakt moeten worden. “Kijk, we zitten nu in het tweede jaar, dan moet je het derde, vierde en vijfde jaar ook volmaken. Dan is iedereen aan de beurt geweest. Ik zou het daarna gewoon vrijgeven”, aldus de filiaalmanager. Politiek Zwolse politieke partijen zijn verdeeld over de kwestie. Zo is de ChristenUnie tegen uitbreiding van

de zondagsopenstelling. Gerdien Rots, de fractievoorzitter van de ChristenUnie Zwolle, schrijft in een brief aan de gemeenteraadsfracties onder meer dat een vrije zondag voor ‘stabiliteit’ in de samenleving zorgt. “Het is een collectieve rustdag die ruimte biedt om elkaar op te zoeken en samen te zijn. Zo’n dag geeft stabiliteit in de samenleving en zorgt ervoor dat we niet doorjagen en uit evenwicht raken.”

De VVD is fel voorstander van zondagsopenstelling van supermarkten. “De VVD Zwolle vindt dat alle supermarkten, elke zondag, de hele dag open moeten kunnen zijn”, schrijft de partij op haar website. De VVD vindt dat de nieuwe gemeenteraad zich snel over de kwestie uit moet spreken. “Niet de overheid, maar de ondernemer zélf bepaalt of en op welke dag hij open gaat”, vindt die partij.

OLIFANTENVERHALEN Medewerkers van de dierenambulance komen zeer regelmatig bij ons over de vloer. Soms rijden ze ‘taxiritjes’ als mensen met hun huisdier naar de dierenarts moeten, maar geen eigen vervoer hebben. Meestal brengen ze gevonden dieren naar ons toe. Vaak zijn dit katten die op de één of andere manier een zwervend bestaan zijn gaan leiden. Soms wordt een aangereden hond binnen gebracht waarvan niemand weet wie de eigenaar is. Maar meestal komen ze met duiven, eenden en zwanen, die verstrikt raken in visdraad, te pakken zijn genomen door een kat of een vleugel of poot hebben gebroken. Deze week brachten ze een buizerd binnen. Deze prachtige vogel (zijn foto staat op onze facebookpagina) was, met een duif als prooi in zijn klauwen, tegen iets aangevlogen en niet in staat verder te vliegen. Hij zat opgebold en was erg rustig. Eén van zijn ogen was gezwollen en hij had een paar kleine wondjes aan zijn kop en poten. Verder viel het gelukkig wel mee. Hij kreeg een pijnstiller en werd een dagje ter observatie gehouden om zeker te zijn dat er geen problemen naar voren zouden komen die in eerste instantie niet te zien, te horen en te voelen waren. Gedurende de dag knapte hij beetje bij beetje op. Toen hij de volgende dag weer alert om zich heen keek en brutaal door zijn hok fladderde, is hij weer vrij gelaten. We wensen hem veel goede vluchten toe! Mout Mocking Dierenkliniek ‘De 5 Olifanten’ www.de5olifanten.nl

H A N D I G E

CO N TAC T E N Kinderopvang Doomijn Peuterspeelzaal maandag t/m vrijdag van 8:45 uur - 11:45 uur

Enkstraat 67 8012 VA Zwolle tel: 038-4216331 mail: mfc.de.enk@hetnet.nl Openingstijden: Maandag t/m vrijdag 8:15 uur - 00:00 uur

Colofon

Buitenschoolse opvang Maandag 14.30 tot 18.15 uur Dinsdag 14.30 tot 18.15 uur Woensdag 12.30 tot 18.15 uur Donderdag 14.30 tot 18.15 uur Vrijdag 12.00 tot 18.15 uur Voor meer informatie tel. 038 - 42 159 09

U kunt de servicelijn van de gemeente bellen als u vragen, klachten of meldingen heeft over de openbare buitenruimte. . Bereikbaar op werkdagen van 8:30 - 16:30 uur. Wijkbeheerder Assendorp Stadsdeelmanager Assendorp Wijkwethouder Wijkagent inloopspreekuur: Woensdag

Jurrien Stroomberg (telefoon: 14038) Suzanne Douwsma (telefoon: 14038) Erik Dannenberg (telefoon: 14038) Jan Witte (telefoon: 0900-8844) 9:30 uur - 11:00 uur (Fresiastraat 25)

Redactie Masja van Acquoy, Olivier van Bekkum, Bob Billows, Mirjam Blok, Kees Canters, Marion Goosen, W.P. Homan, Marry Horstman, Jan Koldewijn, Emiel Löhr, Jorien Marcus, Frank Maurits, Toine Poelman, Jelmer Riemersma, Hennie van Schenkhof, Aukje Schonewille, Niels van der Touw, Anneke van der Stouwe, Janna Verstraten Vormgeving Sabine Boschman, Manouk de Groot en Marleen Kramer Bezorging Dianne Olthof Krant niet of te laat ontvangen? bezorging@deassendorper.nu Advertenties Martin van Ek, Bert Bourgonje advertentie@deassendorper.nu Bankrekening 1258558 t.n.v. Stichting Wijkkrant de Assendorper Druk F.D. Hoekstra Boom, Emmeloord Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen voor publicatie zonder toestemming van de uitgever. De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden stukken te weigeren of in te korten. De mening van de columnist is niet noodzakelijk de mening van de krant. Ingezonden stukken dienen met naam- en contactgegevens ondertekend te zijn en kunnen worden verzonden aan bovenstaand redactieadres of via e-mail aan: redactie@ deassendorper.nu Verschijningsdatum volgende editie 16 mei 2014 Internet: www.deassendorper.nu


actueel | april 2014

3

Programma Koningsdag zaterdag 26 april 2014 Eerste Koningsdagviering Assendorperplein Het beproefde concept van de Koninginnedagvieringen, is ongewijzigd voor deze eerste Koningsdag . Zo’n honderd vrijwilligers, medewerkers, wijkbewoners, artiesten en vele anderen zullen voor een feestelijke dag gaan zorgen. Hopelijk worden we met mooi weer beloond. • ’s Morgens: in alle vroegte start de gezellige vrijmarkt voor kinderen. . duurt tot 12.00 uur Wijkbewoners op en rond het Assendorperplein wordt gevraagd om het plein, Enkstraat (weerszijden) en Eigenhaardstraat-gedeelte autovrij te houden. Met name de jaarlijkse, steeds drukker wordende, vrijmarkt kan zich zo, op natuurlijke wijze, uitbreiden in deze zijstraten. Deelnemers en bezoekers wordt verzocht daar hun fietsen te stallen en niet op het plein. • ‘s Middags: kinderen kunnen in ieder geval weer terecht bij : kinderboerderij – springkussen – schminken – ballonnen – grote klimwand – Hip Hop workshop

– theater – scoutingactiviteiten et cetera. IJs – snoep – snacks en muntverkoop is bij de Enk. Ter plekke vers bereide maaltijden worden weer verzorgd door de Turkse gemeenschap. Vrijwilligers, artiesten e.a. kunnen voor een natje/droogje terecht in de daarvoor gereserveerde medewerkersruimte van Eureka. • ’s Avonds: rond 17.00/18.00 uur tot ongeveer 23.30 uur is het livemuziekprogramma in de muziektent. De volgende groepen/artietsten treden op: * Dear Ellenore melancholisch melodische mix * Money & the Man - Winnaar ‘Battle for the King’ - garage blues uit Zwolle * Roy P-Cat and the V8 Daddy’s -100% killer diller garage swing smashers* Koos Busters - Ska en Reggae band uit Zwolle • s Nachts vanaf 23.00 uur kan men nog lekker swingen op de afterparty’s van Eureka en de Enk * DJ E-Star

Programma Oranjepret Park Eekhout 10.00 – 17.00 uur Kleedjesmarkt 11.45 – 12.15 uur Lowland Brigade Pipe Band en het hijsen van de vlag 12.00 – 17.00 uur - Creatieve workshops door EllesCompany - Draaimolen, boerenkermis, ballonvouwen, haarvlechten,airbrush tattoo’s. - Circus Pavarini - Ypie’s Catering, terras Oranjepret, theeschenkerij 13.00 13.00 13.30 14.30 15.00 16.30 17.00

14.00 15.00 14.00 15.30 14.30 15.30 15.30 16.00

Theater - Theater duo Tof Goochelshow – Magic John Koningsverhalen - Hilke Duis en Toos Ligtenberg Beesten Feesten kinderliedjes - Muppetstuff De Vuurtoren -Theater de Jongen Honden Muzikaal plezier voor iedereen – Muppetstuff Acoustic, roots, Balkan swing - Hubble Orkestar

Kinderoptocht 25 april Ter ere van Koningsdag organiseert de speeltuinvereniging weer een optocht voor alle kinderen met hun versierde fietsen. Het maakt niet uit of je lid bent. De optocht vindt plaats op vrijdag 25 april en start om 19.00 uur, vanaf het Azaleapark aan de Groeneweg-zijde. De ouders kunnen uiteraard meelopen. Tussen 15.00 uur en 16.30 uur mogen de kinderen hun fietsjes ook bij de speeltuinvereniging versieren. De kosten van een versierpakket zijn 50 eurocent.

Vrijwilligers gezocht! • We zoeken nog vrijwilligers die een handje mee willen helpen met bijvoorbeeld: * op- en afbouw – achter de bar – kinderactiviteiten begeleiden - etc. * of heb je organisatorische / bestuurlijke ervaring, goede ideeën, zou je in een werkgroep willen of iets dergelijks , van harte welkom! * Meld je interesse bij de Enk of Eureka of bij Jan Stavenuiter 06 510 514 44 Koos Busters staan op het Assendorperplein

Dear Ellenore staan op het Assendorperplein

Tattoo Point is verhuisd

Open huis zaterdag 19 april vanaf 13.00 uur Tattoo Point is drie jaar geleden gestart met de tattooshop aan het Groot Wezenland. Vanaf 1 april is de Tattooshop te vinden aan de Assendorperstraat 78. Door: Hennie van Schenkhof

Jan Willem Tebak en Martin Walstra

GEEF UW HOUTEN VLOER EEN KARAKTERVOLLE UITSTRALING Vraag naar de mogelijkheden of bezoek onze showroom/fabriek.

www.antonekkerparket.nl

De twee enthousiaste eigenaren, Jan Willem Tebak en Martin Walstra zijn enthousiast over hun nieuwe pand. “Er is veel meer ruimte en we verwachten meer aanloop, omdat we nu op een plek zitten waar veel voetgangers- en fietsen langskomen”. “En, ook niet onbelangrijk, de parkeergelegenheid is hier veel beter”. Jan Willem heeft tot zijn vijfde jaar in Assendorp gewoond aan de Van der Laenstraat. Ook Martin is geboren en getogen in Zwolle. Martin heeft enkele jaren in Ierland en Engeland gewerkt en daar het vak geleerd. “Het vak leer je van collega’s die al expertise hebben opgebouwd”.

Jan Willem is ooit vanuit huis begonnen met zijn werkzaamheden. Inmiddels hebben Jan Willem en Martin een goede naam opgebouwd en leveren ze kwaliteit. Er zijn klanten die vanuit Engeland, Zwitserland en Duitsland speciaal naar Zwolle komen om bij hen een tatoeage te laten zetten. Jan Willem en Martin behandelen klanten vanaf 18 jaar. Waar komt de passie voor dit vak vandaan? “Ik was altijd al graag bezig met tekenen”, vertelt Martin. “Ik vind het een uitdaging om samen met de klant een mooi ontwerp te maken en dit uit te voeren. Klanten komen regelmatig zelf met een ontwerp. Er wordt goed gekeken of het haalbaar is of dat er nog iets moet worden aangepast ”. Je hele leven “Een tattoo draag je je hele leven met je mee. Daarom is het verstandig om goed na te denken over het

ontwerp, voordat de tattoo wordt gezet”. Jan Willem vertelt dat na het zetten van de tatoeage de huid ongeveer een week goed verzorgd moet worden om een optimaal resultaat te bereiken en problemen te voorkomen. Er is geen keurmerk voor tatoeëerders. Wel dient een tattooshop in het bezit te zijn van een vergunning die door de GGD wordt verleend. Door de GGD wordt niet op de hygiëne gecontroleerd. Die wordt uitgevoerd door de Keuringsdienst van Waren. Martin vertelt dat er volgens de richtlijnen met gesteriliseerde apparatuur wordt gewerkt. Alles wordt eenmalig gebruikt en daarna vernietigd. Open huis Zaterdag 19 april is er Open huis vanaf 13.00 uur. U kunt een kijkje nemen op de nieuwe locatie aan de Assendorperstraat 78.

Papaverweg 108 8042 EK Zwolle T 038 421 63 33 E info@antonekkerparket.nl


4

april 2014 | advertentie

Dames & Heren Kapsalon Kruisweg Vakwerk met topproducten voor een betaalbare prijs! Voor het hele gezin. Openingstijden: Dinsdag t/m Vrijdag van 8.30 - 17.30 uur Zaterdag van 8.00 - 13.00 uur Locatie Berkumstede Erasmuslaan 50 8024CS Zwolle Tel.nr: 038-4219363

U bent van harte welkom!

25

een begrip in een begrip in

ASSENDORP ASSENDORP ZWOLLE ASSENDORPERSTR. 79 ZWOLLE ASSENDORPERSTR. 79 8012 DG tel 038 - 421 98 02 8012 DG tel 038 - 421 98 02

Nekpijn? Rugklachten? Van Os Manuele Therapie E.S. biedt een helpende hand eestergoed de m e Door keraars v pakket rze ullende e v g zor et aanv uit h

Valt n verplic iet onder he ht eige t n risic o

Van Os Manuele Therapie E.S. Goudsbloemstraat 127 038 - 230 30 32 www.vanosmanueletherapie.nl

Kwaliteitswijnen uit eigen import Assendorperstraat 107 • 8012 DH Zwolle • Tel. (038) 422 33 22

www.mondovino.nl

De echte VETVERBRANDER voor Billen, Buik en Benen

Open Dag 19 april

De unieke combinatie van bewegen in een vacuümruimte zorgt voor een optimale vetverbranding bij; Billen, Buik en Benen met de juiste voeding en begeleiding.

U kunt het nu zelf

GRATIS

ervaren

U heeft nu eenmalig de kans om GRATIS kennis te maken met de Vacu Step en u zult vanaf het eerste moment verbaasd staan van deze unieke trainingsmethode. Uw huid voelt gladder aan en de omvang zal duidelijk afnemen. Dit is dus ook de behandelmethode tegen hardnekkige cellulitis.

WAARDEBON 1 x gratis Tijdens Open dag 20% voordeel op vervolgsessie 10.00-12.30 uur

ONTDEK DOOMIJN IN: Assendorp Doomijn psz Enkstraat Doomijn bso Enkstraat Doomijn bso Westerlaan

Pierik Doomijn psz Geraniumstraat Doomijn kdv Fresiastraat Doomijn bso Violierenstraat Op www.doomijn.nl vindt u een overzicht van al onze locaties.

Ontdek je eigen van Karnebeekstraat 46 038-4233710

WWW.BODYLIFEPLAN.NL

Kinderopvang en Peuterspeelzalen Doomijn is onderdeel van stichting Travers


actueel | april 2014

Goede opkomst in Assendorp De gemeenteraadsverkiezingen zijn ook in Assendorp goed verlopen. De stembureaus in de wijk werden goed bezocht, hetgeen resulteerde in een hogere opkomst dan het landelijk gemiddelde. Ging er gemiddeld 53,8 % van de Nederlanders naar de stembus in Zwolle kwam 58,1% van de kiezers opdagen.

meenteraadsleden van Nederland. Uiteindelijk legde zij het in de live uitgezonden finale af tegen SP-er Ron Meyer uit Heerlen. Dat media-aandacht niet garant staat voor zetelwinst was te zien bij Willem Lucht en zijn Lijst. Ondanks dat programma ‘Man Bijt Hond’ hem weer volgde en hij landelijk te zien was, haalde hij geen zetel.

Door: Olivier van Bekkum

Voorkeurstemmen Een aantal Zwollenaren werd met voorkeurstemmen verkozen. Zo kwam Harold van Vilsteren van het CDA met voorkeursstemmen in de gemeenteraad. Hij stond op een vierde plek, maar wist dus een van drie zetels te bemachtigen die het CDA tijdens de verkiezingen wist te behouden. Deze voorkeurstemmen betekenden een domper voor Leo Elfers. Hij was de nummer 3 van het CDA en wordt geen raadslid. Voor Swollwacht zijn Cemal Yildirim (nr. 3) en Britt Jurgens (nr. 4) met voorkeursstemmen gekozen. Dit betekent dat Lammert Lok die op twee stond geen raadslid wordt. Ruth Stoorvogel-Bergman (nr. 19) is met voorkeursstemmen gekozen voor de ChristenUnie. Zij heeft besloten geen raadslid te worden. Wietse de Boer (nr. 8) kan hierdoor toch raadslid worden. Hij maakt gebruik van zijn wettelijke bedenktijd. Map Renes (nr. 5) is met

Grote winnaar van de verkiezingen is de ChristenUnie met acht zetels. D66 verdubbelde haar aantal naar zes en derde winnaar was de SP met vijf zetels, twee erbij. De verkiezingen betekenden een nederlaag voor PvdA, VVD en CDA. Op Swollwacht na haalde geen enkel andere lokale lijst de kiesdrempel. De uitslag past in de landelijke trend waarbij de regeringspartijen PvdA en VVD aan populariteit inboeten en SP en D66 terrein winnen. De winst van de ChristenUnie (CU) gaat ten koste van het CDA. Het lijkt er op dat christelijke kiezers zich meer aangetrokken voelen door de CU. Maar wellicht heeft ook de grote aandacht voor lijsttrekker Gerdien Rots de partij aan stemmen geholpen. Rots was door Pauw & Witteman, de Volkskrant en campagnebureau BKB uitverkozen tot een van de beste twaalf ge-

Volledige uitslag De ChristenUnie is in Zwolle de grootste partij geworden met 8 zetels, gevolgd door PvdA (6), D66 (6), VVD (5), SP (5), CDA (3), GroenLinks (3) en Swollwacht (3). Piratenpartij, OPA en Lijst Willem Lucht haalden geen zetel in de Zwolse raad. Van de 39 gekozen raadsleden zijn er 26 mannen en 13 vrouwen. Het jongste raadslid is Thom van Campen (VVD), 24 jaar, en het oudste raadslid is Gerrit van der Kooij (VVD), 64 jaar. Het langstzittende raadslid blijft Reinier Mulder, hij zit al 19 jaar in de raad. De nieuwe volksvertegenwoordigers hebben op 21 maart hun raadslidmaatschap aanvaard. Aansluitend zijn op 24 maart de geloofsbrieven van hen onderzocht. Daarbij is gebleken dat zij voldoen aan de vereisten die in de Gemeentewet aan het raadslidmaatschap zijn verbonden. Op donderdag 27 maart zijn de verkozen raadsleden geïnstalleerd.

voorkeursstemmen gekozen voor GroenLinks. Zij heeft besloten geen raadslid te worden en hierdoor wordt Bijan Moshaver (nr. 3) raadslid. Thema’s voor Assendorp De komende raadsperiode zal naar verwachting worden beheerst door de ophanden zijnde bezuinigingen en vele verantwoordelijkheden die van de rijksoverheid neer worden gelegd bij de gemeente. Het gaat hierbij onder meer om de landelijk geregelde zorg die nu met minder geld door de gemeente zelf moet worden georganiseerd. Naast deze landelijke ontwikkelingen, moeten de 39 raadsleden zich buigen over dossiers met grote invloed op onze wijk Assendorp. Hierbij zijn interessante ambities uitgesproken. Zo is de redactie benieuwd of de grote winnaar CU daadwerkelijk studenten meer bij Assendorp kan betrekken door hen vrijwilligers-

werk te laten doen in ruil voor huurvermindering. De grote winnaars CU, D66 en SP vinden het belangrijk om leegstand van winkels in Assendorp tegen te gaan. Deze partijen zien hiervoor een rol voor de gemeente weggelegd. Vraag is in hoeverre die ambitie kan worden vertaald naar aanpak van leegstand. De politieke partijen hechten tevens grote waarde aan ontwikkeling van de Spoorzone. Dit moet uiteraard wel zorgvuldig gebeuren en het liefst met zo min mogelijk overlast. Tot slot wijst de redactie er als graag geziene gast van wijkcentrum De Enk op dat alle partijen (winnaars en verliezers) het belang van buurtcentra onderkennen. Zij willen zich inzetten voor behoud van buurtcentra, maar vragen de burgers wel om zich eveneens in te zetten voor behoud van de centra waaronder dus ook De Enk.

Foto: W.P. Homan Het tellen der stemmen in De Enk

Bron: Gemeente Zwolle

Vrijwilligers gezocht voor veiligheidstraining

Sinds 2009 organiseert de Zwolse Gehandicapten Raad (ZGR) zogeheten ‘uitgankelijkheidstrainingen’, samen met de brandweer in Zwolle. Het woord uitgankelijkheid is het omgekeerde van toegankelijkheid. Bij toegankelijkheid is de vraag of mensen makkelijk een gebouw in kunnen komen. Uitgankelijkheid is aan de orde bij een calamiteit: hoe kunnen mensen met een beperking op verantwoorde wijze zo snel mogelijk in veiligheid worden gebracht? Onder een calamiteit valt bijvoorbeeld een preventieve of gecontroleerde ontruiming van een terrein of een woonwijk. Voor een optimale uitgankelijkheid moet geoefend worden – hoe gaat dat? Door: Aukje Schonewille

Vrijwilligers gezocht In oktober start een nieuwe ronde met trainingen die doorloopt tot in

Kort nieuws Benefietfestival MS Op vrijdag 9 mei is er het eerste grote evenement van MS Benefiet in Zwolle. In Wijkcentrum De Enk kun je genieten van muziek, een prijzenfestival en een veiling. De toegang is gratis en iedereen is welkom. Vanaf 19.00 uur is er te genieten van onder andere een popkoor, chansons en reggae. En natuurlijk van de swingende blues van de Enkband. Tussen de muziek door is er een prijzenfestival waarbij je prachtige prijzen kunt winnen en is er een veiling. Aandacht voor MS De opbrengsten van de avond gaan naar VU medisch centrum en MS Research voor onderzoek naar Multiple Sclerose (MS). MS is helaas nog niet te genezen en onderzoek is dus van levensbelang. Initiatiefnemer van MS Benefiet is muzikant Reinder van Raalte. Hij heeft zelf MS. Reinder heeft lang in Assendorp gewoond en kijkt erg uit naar 9 mei: “Het is fantastisch om in de wijk, die ik als mijn tweede huis beschouw zo’n mooi festijn te mogen meemaken. Het wordt een toffe avond met een boel gezelligheid. En met aandacht voor de ziekte MS, zodat daar meer begrip voor ontstaat.” Informatie: www.msbenefiet.nl

Meivakantie: doe-week voor kinderen in Nooterhof

Brandweer wil leren van mensen met een beperking Trainingen Bij de trainingen wordt de ZGR bijgestaan door gehandicapte vrijwilligers: mensen met een fysieke, visuele, verstandelijke of psychische beperking, slechthorende of dove mensen, rolstoelgebruikers, mensen met een chronische ziekte en mensen met (niet aangeboren) hersenletsel. Zij leggen samen met een brandweerman/vrouw een parcours af. Onderweg geven de vrijwilligers tips en trucs aan de brandweermensen over de vraag hoe met hun beperkingen kan worden omgegaan. Hoe til je bijvoorbeeld een rolstoel zonder dat de cliënt naar beneden valt? Hoe begeleid je mensen met een verstandelijke handicap of mensen met een niet zichtbare handicap? Alles draait om goede, duidelijke communicatie tussen de gehandicapte vrijwilliger en de professional. Deze vrijwilliger is vaak wat minder snel en het is dan van groot belang om deze op de juiste manier te benaderen en steeds te vragen wat hij/zij nodig heeft aan hulp om zo snel mogelijk naar een veilige plek te komen.

5

november 2014. Elke training neemt ongeveer 2-2,5 uur in beslag. Er wordt niet meer dan twee dagdelen in de week geoefend. Daarbij wordt een oefenschema gemaakt waarop vrijwilligers kunnen aangeven wanneer ze wel of niet mee willen doen. Na afloop van een training, wordt er met alle deelnemers geevalueerd. Sinds vorig jaar is de brandweer regionaal gaan werken. De brandweer Zwolle valt onder de Veiligheidsregio Midden en heet nu regionaal brandweerkorps IJsselland. Hieronder vallen ook plaatsen als Lemelerveld, Raalte, Ommen en Steenwijk. Ook de vrijwillige brandweerlieden van de lokale korpsen in

die plaatsen gaan getraind worden. Het kan daarom voorkomen dat ZGR-vrijwilligers op een locatie buiten Zwolle moeten oefenen. Er zal echter zoveel mogelijk geoefend worden in de brandweerkazerne aan de Marsweg in Zwolle. Lijkt het je leuk om als vrijwilliger (met een handicap) hierbij te helpen, meld je dan aan! Kijk ook op www.nietiedereenisevensnel.nl.

Tijdens de meivakantie organiseert Doepark Nooterhof een Doe-week voor kinderen in de leeftijd tot 12 jaar. Iedere dag, van 28 april tot en met 2 mei, zijn kinderen tussen 13.30 uur en 16.00 uur van harte welkom voor een leerzame middag spelen. Tijdens de Doe-week worden er iedere middag andere activiteiten voor de kinderen georganiseerd. Daarvoor werkt het Doepark samen met verschillende organisaties. Naast meedoen aan een educatieve activiteit kunnen kinderen ook naar hartenlust spelen op een springkussen, spelletjes doen of zich laten schminken. Activiteiten dagelijks van 13.30 tot 16.00 uur. Deelname € 2,50 per kind, inclusief glaasje Ranja. Aanmelden is niet nodig.

Mogelijk gedeeltelijke vergoeding door zorgverzekering voor reuma- of diabetespatiënten.

V O E T

S T U K

Met mooie voeten de zomer in of lopen zonder voetklachten? Pedicurepraktijk Voetstuk

Suzanna Ververda-Huizing Willemsvaart 16, Zwolle tel. (038) 454 90 42 / (06) 401 903 78 Lid van ProVoet


6

april 2014 | aan het woord

Keramische creativiteit ten op: “Hier bedoel ik mee: je maakt een aantal mallen van klein tot groot en zet ze zo neer in de vorm die je leuk vindt. Of je zoekt vazen in diverse modellen. Zo heb ik een aantal vazen in de vorm van kasteeltjes en ruïnes gemaakt. Mijn kwaliteit is dat ik overal een eigen draai aan geef.”

column

Guus maakt in zijn keramiekwerk gebruik van diverse vormen en stijlen. “Het maken van iets leuks is vaak niet zo eenvoudig als het lijkt. Ooit begon ik een kleicursus op de Muzerie in Zwolle. Ik had al gauw mijn eigen stijl ontwikkeld. Het is vaak ook een kwestie van doorzetten.”

Brandweerman Het laatste wat Guus heeft gemaakt is een brandweerman die hij kan aansluiten op een waterpomp. “Het mooiste hiervan is dat deze ook echt water spuit. Zo maak ik ook leuke beelden voor binnenshuis. Het is vaak ook een eigen verzinsel. Een vliegtuig, in dit geval een dubbeldekker, is ook leuk om te maken. Alleen neemt het veel tijd in beslag. De bedenksels zitten meestal in mijn hoofd. Grove klei wordt het meest gebruikt bij het maken van grote ontwerpen. Maak de klei nooit te nat. Dit voorkomt al gauw inzakking. Geduld speelt hierbij ook een grote rol. Het beginnen aan een object is vaak ook de denkwijze in ieders hoofd.”

Veelzijdig Met het maken van een aantal kubussen kun je volgens Guus al vele kan-

Contact Iets van klei maken blijft volgens Guus een leuke hobby: “Je kunt er alle kan-

Guus Mulkens is een creatieve Assendorper die goed uit de voeten kan met keramiek. Hij deelt graag zijn ervaring en komt graag in contact met andere creatievelingen.

Door: Emiel Lohr De Wezenlanden is van ons! Dat grote wereldgebeurtenissen ook zo hun invloed hebben op Assendorp is wellicht bekend. Maar wie groot is, wil vaak nog groter worden. Dat Pierik onder ons valt is logisch. Ooit, in 1356, heeft de neef van de graaf van Assendorp − en daar weer de zuster van − Pierik geerfd. Ook een deel van het grondgebied van het ziekenhuis was daar een onderdeel van: De Wezenlanden dus, waar het ziekenhuis nu staat te verkommeren! Het vormt als het ware een enclave binnen het Assendorpse wijkgebeuren. Binnen afzienbare tijd komen er andere plannen voor die plek en een beetje Assendorper voelt het al aankomen: annexeren die handel!

Door Olivier van Bekkum

Wij hebben dus recht op dat voormalige ziekenhuisterrein en het moet weer een onderdeel worden van het Groots Assendorps Geheel (GAG). Dit laatste is tevens de naam van de groepering die strijdt voor onze rechten op gebiedsuitbreiding. Alleen…soms gaat er ook wel eens iets mis. Volgens een woordvoerder van de partij ligt dat aan de media, omdat een bepaalde speech van een blonde landelijke politicus en zijn aanhang nog steeds hot news is. Tijdens een massabijeenkomst op het Assendorperplein scandeerde de leider van GAG: ‘Willen jullie meer of minder Assendorp?’ … en tja… daar gaat je gebiedsuitbreiding!

Guus: “Het verzinnen is vaak het moeilijkst, maar wel het leukst”

‘Je weet dat een verpleeghuis je laatste huis is’ ondertussen in de molenhof

Waarom ook niet? Veel oud-medewerkers van het ziekenhuis zou je in zekere zin Assendorpers kunnen noemen. Ook historisch gezien (zie die erfenis) hoort het eigenlijk bij ons. Hoewel we geen referendum kunnen houden, weet ik toch wel zeker dat, indien we het wel zouden houden ongeveer 98% van de (tijdelijke) inwoners, het liefst bij Assendorp zou willen horen! Waar zouden we bang voor willen zijn? De Gemeente? Hahaha! Als we de Assendorperstraat afsluiten ligt het hele fietsverkeer in Zwolle plat! Geen blauwvinger die er meer langs kan. De ellende is dan niet te overzien! Er speelt zich ook behoorlijk veel spiritueel en geestelijk leven af in onze wijk en dat straalt uit tot ver daarbuiten! Hebben wij immers niet de grootste kerk en het grootste klooster binnen ons domein? Iets waar veel patiënten in het tegenoverliggende gebouw kracht aan hebben ontleend. Ze hadden hierdoor niet alleen een verbinding met het hemelse, maar ook met de hemel op aarde: ons Assendorp!

ten mee op. Het verzinnen is vaak het moeilijkst, maar wel het leukst. Mocht je vragen hebben over mijn hobby of enthousiast zijn geraakt dan kun je mij mailen op mulkens.guus@gmail.com”

Een statusupdate via Facebook is zo gedaan en via Twitter tweeten we erop los. Maar wat houdt mensen die zonder sociale media zijn opgegroeid eigenlijk bezig? We vragen het bewoners van de Molenhof. Door: Anneke van der Stouwe

Foto: Anneke van der Stouwe “Ik verheug me op het WK Voetbal”

Tweets

Meneer Sake Santema (91), Fries van geboorte, woont sinds 1946 in Zwolle. Hij was de eerste bewoner van de flats aan de Goudenregenstraat. Sinds een jaar woont hij in de Molenhof. Alleen, want zijn vrouw is in 2000 overleden. Sindsdien is het wel stil. “Het bevalt hier aan alle kanten, het eten en drinken, de woning, de activiteiten, maar ik woon hier niet voor m’n plezier,” zegt Santema. Het klinkt niet verdrietig, eerder berustend. “Als je hier komt weet je tegelijkertijd dat het je laatste huis is.” Hij voegt eraan toe: “Ze organiseren hier wel heel leu-

ke activiteiten. We zijn bijvoorbeeld met een huifkar door de binnenstad gereden om alle oude gebouwen te bekijken. Ik keek m’n ogen uit.” Meneer Santema heeft niet stilgezeten in zijn werkzame periode. Al op 22-jarige leeftijd was hij adjunctdirecteur bij Centraal Beheer. “Ik heb daar een studie gedaan van drie jaar, voor het Groot Examen, zoals dat heette. Als je dat diploma had, was je gelijk aan jurist of econoom.” Santema was vooral organisatorisch zeer sterk. “Ik bouwde een organisatie op tot ze zelfstandig functioneerde en daarna ging ik weer wat anders doen.” Aan de wand hangen vier Elfstedenkruisjes en vele andere schaatsmedailles. “Ja, ik hou van sport. Zondag heb ik Real Madrid – Barcelona gezien. Dat was genieten! En ik verheug me ook op het WK Voetbal.”


aan het woord | april 2014

7

Achter de gevel Op een regenachtige maandagmiddag in Assendorp rent een sportieve meid in compleet sporttenue langs me heen. Voor een van de vele voordeuren in de van Karnebeekstraat snijdt ze me af. Roos-marijn Jobse heeft haar huis bereikt.

achter de gevel

column

Door: Charlotte Jansen “Ik heb er net vier kilometer op zitten. In een aardig tempo. Naast mijn studie op Windesheim probeer ik te trainen voor de Lenteloop in Eerbeek. Dat is zes kilometer. Niet heel veel, maar ik kan het nog niet. Nog niet buiten in ieder geval. Ik sport ook bij een sportschool en daar kan ik het prima volhouden op de loopband, maar ik heb toch het idee dat het buiten moeilijker is.” “Het moet gebeuren, die zes kilometer, dus ik mag nog even flink gaan trainen. Dat is best moeilijk. Ik moet me er altijd toe zetten. Maar als ik het eenmaal gedaan heb, voel ik me echt goed en heel erg fit.” “Ik woon nu sinds december in dit studentenhuis is Assendorp. Dat bevalt

mij heel erg goed. School, het station, de supermarkt en mijn vriendinnen zijn heel erg dichtbij. Ik vermaak me prima in Assendorp. Voordat ik hier kwam wonen, woonde ik in Dieze Centrum. Daar was het ook heel erg leuk, maar het was daar erg druk. Ik voelde me er ook een beetje onveilig, omdat er overvallen waren gepleegd. Het werd tijd om naar een rustigere wijk te gaan. Nog steeds in een drukke straat. Dat dan weer wel. Gelukkig maar, want ik kan niet tegen al te veel rust, hoor.” “Nu ik net heb hardgelopen, is gezond eten erg belangrijk. Dan kan ik de zes kilometer sneller lopen, denk ik. Ik ga voor een lekkere gevulde salade. Makkelijk, snel en gezond. Eet smakelijk!”

Hoi Marion,

Foto: Jan Koldewijn. Roos-marijn Jobse

Assendorp heeft haar eigen kattendeskundige, Marianne Buning ‘Mensen houden weinig rekening met de leefwijze van katten’ In onze wijk kun je geen straat inlopen of je ziet wel een kat. Op straat, op een schuurtje, op een bankje of achter een raam. Katten zijn in Assendorp oververtegenwoordigd in de huisdierenpopulatie. Dit niet tot ieders plezier. Sommige katten poepen in je tuin, gaan gillend met elkaar in gevecht of zwerven klagend miauwend buiten rond. Verder sproeien ze lekker tegen een muurtje om te laten weten dat ze zijn geweest. Is hier iets aan te doen, of moeten we het maar voor lief nemen? Marianne Buning kan hierop in veel gevallen een antwoord geven. Zij geeft al jarenlang advies aan mensen die katten hebben met een probleem en aan mensen die problemen hebben met andermans katten. Door: Aukje Schonewille Marianne woont met haar man in de Leliestraat, samen met zes katten, een hond en vissen in de vijver achter

het huis. De katten hebben een eigen kattenkamer waar eten en drinken staat en maar liefst vier kattenbakken. De tuin achter het huis hebben zij volledig voor zichzelf. De schuttingen en het schuurtje zijn aan de bovenkant afgerasterd met kippengaas zodat er geen katten in of uit de tuin kunnen. “Dat zorgt ervoor dat mijn katten hun eigen territorium hebben. Ze zorgen niet voor overlast bij anderen en er komen geen katten in onze tuin. Verder is er een extra tussendeur als je het huis binnenstapt en kunnen de katten ook niet zomaar de straat oplopen. Ik hanteer een vast ritme: de katten gaan ’s ochtends eerst even naar buiten, krijgen daarna eten en als ik naar mijn werk ga, blijven ze binnen. Ze mogen dan door het hele huis lopen en dat gaat prima. Ben ik thuis dan mogen ze ook gewoon buiten rondlopen want de tuindeuren staan dan open.” Kattenbehoeftes Marianne vervolgt: “ Katten zijn echte

huisdieren maar niet zelfredzaam. Ze zijn gewend dat ze eten en drinken krijgen van de baas. Als deze er niet is en ze niet meer in huis kunnen, gaan ze ergens anders eten zoeken en aandacht vragen. Verder moeten ze ook goed drinken. Bij warm weer krijgen ze vaak te weinig. Katten hebben ook behoefte aan veel slaap. Wist je dat katten twee keer zoveel slapen als mensen? Het is eigenlijk heel eenvoudig om een kat aan te leren binnen te komen en te blijven als je weg moet. Een kat is volledig tevreden met zijn territorium thuis als er wordt voldaan aan zijn behoefte aan eten, drinken, wassen en slapen. Als hij al op straat is en zijn eigen kleine territorium heeft afgebakend, dan komt hij weer naar huis om te eten. Kan hij er dan niet in, dan moet hij voor zichzelf zorgen en kan hij overlast veroorzaken.” Kattenzorg Soms gebeurt het dat mensen tijdelijk, door ziekte of afwezigheid, niet goed voor hun kat kunnen zorgen.

Marianne geeft dan advies. Ze vertelt: ”Zo heb ik meegemaakt dat een licht verstandelijk gehandicapte man in de steek werd gelaten door zijn ouders. Hij redde het niet in zijn eentje en ook de kat werd hiervan slachtoffer. Ik heb toen als casemanager alle zorg geregeld die nodig was, waaronder ook de zorg voor de kat. Ook denk ik mee als het asiel katten wil plaatsen bij mensen of de dierenbescherming met vragen zit. Ik ga net zo lang door tot het beestje een passende plek heeft. Mens en dier moeten wel goed bij elkaar passen, anders gaat het fout.” Verantwoordelijkheid Marianne vindt het vooral belangrijk dat mensen goed beseffen dat ze verantwoordelijk zijn voor hun eigen dier. “Je moet zelf toezicht houden op het dier en er goed voor zorgen. Een kat heeft voldoende aan zijn eigen huis en tuin als territorium. Zeker als er veel andere katten zijn in een buurt, heeft een kat aan een klein territorium genoeg. Juist omdat katten gewoontedieren zijn, kunnen ze hier heel goed aan wennen. Katten hebben trouwens helemaal niet de behoefte om veel op pad te gaan als ze het thuis goed hebben. Het kost bovendien weinig geld en moeite om een prettige omgeving voor je kat in te richten in huis en in de tuin. Je ziet dan bovendien ook nog meer de leuke kanten van je kat en hij veroorzaakt dan geen overlast in de buurt. Ontstaan er toch problemen dan is vooral communicatie belangrijk. Praat met je buren, luister naar mekaar en bedenk samen een oplossing.”

Heeft u ook problemen met het gedrag van uw kat of met katten in de buurt? Stel uw vraag of probleem aan Marianne en stuur een mail naar deassendorper@gmail. com. Het antwoord zal dan in de volgende editie worden geplaatst. Foto: Jan Koldewijn Marianne in de kattenkamer

Om je vraag te beantwoorden waaraan ik zie dat het lente is in onze buurt: je ziet het meteen aan al die kleurige bloemetjes die uit de grond schieten, zoals sneeuwklokjes, narcissen en crocussen. Ook de heerlijk geurende hyacinten zijn weer volop te koop. Overal zijn fluitende vogeltjes. Mensen zijn druk bezig hun tuin weer klaar te maken voor de zomer. Mijn buurvrouw aan de overkant heeft al ladingen bloemetjes, waaronder leuke geel met paarse viooltjes. Ze heeft twee enorme zakken potgrond aangesleept om de boel op te fleuren. Ook mijn naaste buurman, een echte tuinexpert, heeft net als aan de voorkant nu ook aan de achterkant van het huis kleine bakjes gemaakt met stenen, in de vorm van een halve maan. Dit vooral ook uit praktische overwegingen − zijn tuin werd door katten erg aantrekkelijk gevonden als toilet. In de kleine stenen bakjes kunnen ze letterlijk hun kont niet keren. Dus moeten ze het elders zoeken. Trouwens, die kleine stenen bakjes heeft hij ook bij ons huis geplaatst aan de voorkant. Daar had ik vorig jaar hortensia’s in. Ik ben trouwens net als jij ook blij dat er geen echte winter is geweest. Niet dat ik niet van sneeuw en ijs houd: vroeger schaatste ik altijd en gleed met grote snelheid op een slee van het talud van de snelweg. Maar nu mijn evenwicht niet meer goed is, moet ik erg uitkijken dat ik niet uitglijd. Ook mijn elektrische fiets kan ik niet gebruiken op een gladde straat. Het ding is met 28 kilo te zwaar om er veilig mee van en naar huis te gaan. Ik geniet wel door naar de tv te kijken: als sportliefhebber heb ik genoten van de Olympische Spelen in Sotsji. En dan vooral van het schaatsen natuurlijk. Maar met dit geweldige weer wil ik toch weer een beetje gaan trainen in het park. Een fijne plek om zowel iets aan je conditie te doen als leuke gesprekken te voeren met allerlei mensen die je tegenkomt. Voor de Assendorper ben ik er al verschillende keren geweest om mensen ter plekke te interviewen voor de straatvraag. Dat vind ik één van de leukste dingen van onze journalistieke activiteiten. Dat brengt mij op de vraag: wat zijn voor jou de leukste dingen om dit werk te doen?


8

april 2014 | special

Steun deze enthousiaste vrijw Word vriend van de krant Zwolle, april 2014 Beste Assendorper, We hebben een unieke krant. De Assendorper is misschien wel de enige buurtkrant in Nederland die zonder subsidie draait. De krant wordt verspreid onder 7000 adressen in Groot-Assendorp, van de Pierik tot Hanzeland. Ongeveer 60 vrijwilligers, van bestuursleden tot bezorgers, zetten zich ervoor in. De krant is een uniek platform waarop inspirerende mensen en inspirerende initiatieven worden gepresenteerd. In de krant kunnen we ons ook sterk maken voor de belangen van onze wijk. We beseffen dat we als krant een verbindende functie hebben en we willen die graag optimaal benutten. Lange tijd heeft de krant kunnen draaien op de support die Assendorper ondernemers gaven door te adverteren. Die steun kunnen ze helaas minder geven, omdat ze ook zelf het hoofd boven water moeten zien te houden. In deze situatie willen we niet direct naar de gemeente stappen om onze hand op te houden. We willen er graag eerst met elkaar uit zien te komen. Wat is de krant u waard als Assendorper? We beseffen dat niet iedereen in staat is om iets te geven. Daarom maken we van de krant geen abonnementskrant. Elke financiële bijdrage is echter welkom. Door vriend te worden De Assendorper versterkt u het wij-gevoel. Als 500 mensen een tientje geven , kunnen we een tekort van 5000 euro opvangen. Helpt u mee? Lever dan onderstaande bon in bij onze kraam op Koningsdag, of bezorg de bon in de postbus van de Enk. Opsturen per post kan ook, of rechtstreeks een gift overmaken via (tele)bankieren. Elke actie waarderen we. Namens alle vrijwilligers, Arjan Kok, Voorzitter Stichting Wijkkrant De Assendorper Enkstraat 67 8012 VA Zwolle Bankrekening 1258558

JA, ik wil de Assendorper steunen!!! Voornaam: ....………………………….. Achternaam: …………………………….……...Geslacht: m/v Adres: ………………..…………………………..…………………………..…………………….. Postcode:………………..…………………………..…………………………..…………………….. Plaats: ………………..…………………………..…………………………..…………………….. IBAN rekeningnr: ………………..…………………………..…………………………..………… E-mail: ………………..…………………………..…………………………..…………………….. Telefoon:………………..…………………………..…………………………..…………………….. Geb. datum (dd/mm/jjjj): ………………..…………………………..…………………………..………… Daarom machtig ik Stichting de Assendorper om, 0 eenmalig 0 tot wederopzegging €10,- per jaar af te schrijven van bovenstaand IBAN nummer. Handtekening: ………………..…………………………..…………………………..……………………. Stuur of bezorg deze bon in een envelop naar: Stichting de Assendorper Enkstraat 67 8012 VA Zwolle

de Assendo

Wijkkran

t voor G

Deze maa

nd:

Orgaandon atie

root Asse

ndorp

5

op toneel

7

Een tippelzo

ne in de wijk ?

Jaargang 16, januari 201 nummer 1 4

Meine, Ria

en Ben in

hun fees

Feest is o ver aan d e twinkel.

De online

Feestwinke

ls focussen

Doo r: Hen nie van Goosen Sch enk hof

zaken gaan

nu zo goe

op online

en Mar ion

d dat ze nu

in een pan

d op het

Assendo

en doen pa

Jan Koldew terrein gaan zitten.

industrie

rperstra

nden van

at

de hand

De twee feestwink Het wor els hebben flink geïn dt weer de een stuk vesteerd sendorpe je lege in hun web afgelopen jaren naam rstra De omzet win als Meinesz at. Zowel het echt r aan de As- mein sbekendheid. Zo is onli is Van Zon kel sen hun hun paar en Bennesz naam Fees fysieke win ne vele malen grot onder hun hun fees tartik hebben besl Van Zon op Rad twinkels do- mer io 10 Gold elen.nl met spotjes oten in de wijk s. “Nu is kels, beamen beid er da doeken. en bezorgen te hore op termijn om spulletjes Beide win het tijd om e onder door heel de bedrijven n zegt Henk kels gaan op te keuzes van Zon, het land. Gev online verd hun ontk die helemaa te make olg: de win land en zelfs het er. omt er niet buitenl vert Assendorpse kels aan. De consument rekt. pandjes uit groeien in de klein veranderen”, zegt Mei hun jasje e wel een ne Boonstr is aan h . coll a, die no kelijke pan ectie aanhoudt in hun oors d. pron Lees verd er op pagi na 3

Einde rentevast periode? e

Vergelijke

n is geld

verdienen

Van Brug gen Advie sgroep Zwol Assendor perstraat le 205, 8012 DM Zwol Bel 0800 le -1800 (grat is) of 038of ga naar 429.09.17 www.vanb ruggen.nl

.

Assend orpers 8012 dG trAAt 85, Zwo www.m lle, tel: 038-4229 itrA-Ass endorp 133 .nl al jaren uw slij een vertrouwd terij art ikelen adres voor in assend orp

REFILL MA AKT HET VERS CHIL

Cartridg Assendore Europe Zwolle Tel.: 038 perstraat 166 -168 www.cart– 4228050 ridge-euro pe.com

Hou Kozi Hand Tuing Sleute Doe He


special | april 2014

willigers van De Assendorper

orper Blekerstra

www.anto

8-9

at komt teru

g

per e Assendor

ZIE ON ZE AD VER DEROP VER TEN TIE IN DEZ E KR AN T! nekkerpar

d

ket.n l

Sport voo

r jong en

13

Wijkkr

oud

Groot ant voor

3 n

om te leze Cupcakes

Deze

Assendor

p

www.anto

11

10

Ongeluk

e

t viert 100 Venestraa verjaardag

val was pechge

VAN RAALTE HEEFT HET!

2

GEZA AGD!

op

Deze m

aand:

or Gro

2

Duurza amheid huur in socia le

dorper

ot Ass

19-jarige

toptale

nt

7

Deze

orper kie

swijzer

8

nton ekk

Verkiez

ne Poe

lman

Succes vol bu u

Ouderen

draaien

rtinitia

gewoo

tief ro

n mee

in de St

nd Zor

ationsb

uurt

ghuis A

nnaHe

ndorp

atief: AsRe

tÊin lis cia lis in pe tÊin S e lisotÊ ia S ceia ec pss rp SAp d n rp o d n rp e oatÊ 5 dtra 20 n A e 205 ers ss Asess orp tra nd ers atÊ atÊ205

As tra151 ndorp ers23 Asse Ê42 nd 38 231511 l.Ê0orp Asse Te 38Ê42 Tel.Ê0 Ê422315aginaÊ5 Tel.Ê038 inaÊ5 ÊookÊp Zie kÊpag aginaÊ5 ZieÊoo ZieÊookÊp

al - Deuren - Plaatmateria Hout | Tuinhout elen - IJzerwaren Kozijnen - Vloerdp - Elektrisch gereedschap Handgereedscha - Gaas - Horrengaas Tuingereedschap a - Sanitair | CV - Elektr Sleuteldienst len Doe Het Zelf artike

ST DESG EWEN OP MAAT GEZA AGD!

AKT REFILL MA CHIL HET VERSpe Zwolle

e Euro Cartridg perstraat 166 -168 Assendor 4228050 Tel.: 038 – ridge-europe.com www.cart

Sp pe ec S cia ialilistÊin S tÊin Apssessceia lisstÊ in A nd A do en op n As sore ses p nd Asse pe nd oatrrrÊ2p AsTe rsd or send tra pers or8Ê l.Ê03 tra pers Tel.Ê atÊ2 05 4223 tra15 05 038Ê42 Tel.Ê03 atÊ2 05 8Ê42 2315 11 ZieÊoo23151 Zi

250 trAAt orpers lAssend CH Zwolle AComp.n 8012 w.AlpH p.nl 4032 - ww Com 038 711 info@AlpHA

kÊpagi eÊookÊ ZieÊ naÊ5 pagina ookÊpa Ê5 ginaÊ5

VAN RAA LTE HEEFT HET !

Hout | Tuin hout - Plaa Kozijnen tmateriaal - Vloe Handgereeds rdelen - IJzerware Deuren Tuingereedsc chap - Elektrisch n gere Sleuteldiens hap - Gaas - Horreng edschap DES GEW Doe Het Zelf t - Elektra - Sanitair aas ENS T | CV artikelen OP MAA T GEZ AAG

D!

Asse 8012 dG ndorpe rstr Zw www.m olle, tel: AAt 85, 038-42 itrA-A 29133 ssen al jar dorp. en ee nl uw sli n jterij vertrouw d artik elen adres vo in asse or ndor p

REFILL MAA HET VE RSCHKT IL

Cartrid Assend ge Europe Tel.: 038orperstraat Zwolle www.c – 4228050 166 -168 artridg e-euro pe.com

Asse ndor pers 038 711 801 tr 4032 2 CH Zwol AAt 250 info@- www.Alp le AlpH HA ACom Comp.nl p.nl -

erkens

nekkerpar

ket.n l

13

rt tegen van de buu Bezwaren eeshop tweede coff 2

5

4

6

3

7

maand:

ar

Commenta

7

raad pers in deAssendorper

Assendor

van De are umm er verk iesb iezi ngsn is reda ctie In het verk jl.) stel de de tal van hen Een aan (ma art id. Zo was u voor. rpers aan tot gemeenteraadsl als tweede Assendo n en dat zij d verkoze verwacht maar dat inderdaa te k en, Meijerin zou kom mer van Eefke in de raad m, de num orjst egra A-li Old nwo op de Pvd zeker voor Mark volksvertege iezing verk was minder zich nu ook . Hij mag verrassing was de ndor5 van D66 te Deze Asse men. Gro llwacht. . Er was diger noe van Swo in de raad al Yildirim Donker. rstemmen van Cem oot Jeroen met voorkeu per kwam elling voor wijkgen drempel niet. Ook l, kies een teleurst artij haalde de r een zete men voo g tenp stem Pira e plek kree end Zijn g onvoldo Procee geen OPA kree rper Leo r Assendo waardoo d. eenteraa in de gem pagina 5. tslag op iezingsui verk de r over Lees mee

t.nl

15

Van Ró

alte

gsfestival Bevrijdin r te ben Dansthea io TaS heb

ial

Politie k is een de bes jurysp ort te u maar. plannen voo . Welke par tij verder In de kiesw r Assendorp heeft ijzer op ? Kiest leest u thema wa ’s die Ass t de partije pagina 8 en n vinden endorp aangaa over Elke Zw n. olse po kandid aat die litieke partij heeft we Elf van in Groo deze kan t Assend l een soonlij orp wo didate k aan u voor en n stellen zic ont. Assend orp heb laten zie h perben. n wat ze met

dorp ni! De inschrijv ju or AsRen benen vo zondagmiddag 29

trA 133 orpers Assend lle, tel: 038-4229 .nl Zwo 8012 dG itrA-Assendorp www.m voor adres trouwd assendorp een ver in al jaren ij artikelen ter uw slij

dag

. Homan Foto:W.P

Foto: Toi

end! ing is geop

Nieuw initi

ma Konings

www.anto

oorlog r Doze: De Dutchbatte hoofd jd in mijn zit nog alti

ingspec

Het nie uwe zor terrein ghuis AnnaH van de van bu eerken iten we oude kringl s op het oo sprak l tuinen. zorger één van een ontoegan pwinkel lijk s gebrui ta van Os tijdens t Nu de kelijk na 3 k kunnen Foto: Kris de openi ongeveer fort. Zo sta an er op pagi maken 15 jan er in Lees verd fontein uari, om ng van de 150 bezoek , een spi de tui n vog . ers bel “Maar er zijn bel egel, er elh uis nu is het meteen aan evingstuin op maakt jes , een evings geword en toe te zorghu borden hangen vlin ‘bos’ en voegen was ma ons duidelijk ders gem in zo kor voor het lev is een cen : zo en ‘strand’. tra De lee aakt met het en er moetin ar een midd dat de tuin ingeric en te tijd!” le fkamer thema ht dat gee el g Wat is in de buurt. plek wordt en de tuin Wij zat te realiseren om beleving n doel Iem er En . alle dat onderd de tuin zijn tHe . maal geb en and gin en on eel van startscho t be go n t- zam op tijd heel erg aan g eurd? me t een kamer klinkt het bew r die tuin kla uur voo elde all voor ons de one Om 0 ar zij 5 uur 14.0 rs, voo slag gif t van immers vast, die bu e r de start! om 15.1 An naH r jaar. Om de maar bep n. Onze sta een van moest adressen. Da telefoonnummurt rond en Tij de Klaar voo meter en in 11 eer ken de inrichting alve bij gegeve geperi ver erkt. Toc armee llenaren bookde ma ns de sta bed s. r de 5 kilo Per afstand (beh van de rs ach n lope gro h hebben ode was ge we vormd ers en e-mail r alle Zwo t, voo ten een Vij f sta gia ire len ver tuin van ten en moment onz rd he t en kilometer. ima al 500 dele dat mo ep en een ement voo . Startpun die bel we 10 e bij de s max wijk even eig de pt. evi van zon giaires, inz ich nen whatsapp we een fac wijk en planne op een llige ment Els We dere bes De tweede buurt erbij e wedstrij rui t” ngstuin die op) kun t en kel is het vertelt esterik, geword tie- leuk sfeervolle en geze eindpunt is het As-groep n losgel betrok temmi ltio n dat mome kind erlo den leuk de zin straaken en voe : ech e een rpse spor wor e “W en en. ste . e, ken Er met ng: abew ndo onz raa nt at snel van tuig We rout en. . Dat wa r als wa we wil kte een oners , Asse gereikt len en pri s ‘”de kregen t een buurt Vanaf Van dez el van de deelnem elfde sfee sche, Joep konden den ber de sta- hee n. Want bu arop we fl ousiaste en de s het en ook initiatie heel vee e tuin zijn belangrijk kkelt. Zien, evoegd zoal is”. stel enth ink bu toeg kwin Mus is bezig onderde rplein, waar eenz d! urt eik l on wa de and f urt ten Een aire Fran nhu eëer in bew en tm l erzo ard me voor oud ide men , elk ere ide de gecr en oet is daa comple orpe namelijk ste studente rek met o.a. onds - gzouden ook was het ide Arjan Kok eën dan oners hadden war We oor het een dewerking van eën aaneren. e send nnedag zal worden 0 uur de kinderet. Alleen en. Dat ma aar in de tui juni de ben r velingen “het snel e van gesp gro heb van Os en d doo r de leuk akt de buurtb ting tot n dat niet echt me wij we zondag 29 van de , hoe bre ca- en de sta r sponsorin tie is in Koningi om 13.0 en, Dick ewone e omgaa zelf. Wij kon er blijven ben ontzettenot succes is iedereen, het in rp gaat op is de bedoeling Deze wed strij s begint ng je zo’ beleving de leef tijds en De organisa mogelijkheden voo - Emm rs en ma gi- opgav stand? Dat geword de zor Assendo n, tot we nog we den niseren. d veel hard loop elin g in ‘s Middag mo ete te hardloop 10 wa ans dat orga n e. een nte verd en. g om De te en ont alth s , bet On pre , l rp dag ers om gel voo bed leen een jaar n van rokken alle ze cies zo nem eerd r ons een moe- and ach on ze tijdje op op zon , met strekken Assendo . AsRendorp. ndorp. Deel, 8 en 9 men met all es bij dit gaat. Ou ten het adv ise begeleider eren vin toren van vrijwil en we pittige straten van orp staat gepland wedstrijd in looprieën 6 en 7 jaar onderzoeken contact opgeno r Asse de on pro .” Ad te ur, doo de der over dige jec organisa ele lige rs den Ru rga end en t, zo leu je zelf Spikke th De bas rmeren bijtijds gaat dwa n als jeug zgn. AsR juni. Een hardloop wordt een tego wilt als dat het goed an , wa arv dd ens r, k vinden is Er wordt hen te info wedstrijd el volwasse . Het 29 an Lee van Arc en niet zo voor hen je nden om we zijn zow middag er nog niet veel toe zorg krijgt, omwone on , nemers rp zelf is doet er is. Wat He s ver de r op hebben . Toen rp.nl . Assendo we erkens eig we pas Asrendorp. via www.asrendo pa g. 3: gte! Zwollenaren maakt echt alle ons dat realise enlijk op de hoo ‘Zo rgh de buu Aanmelden t houden we u nkhof s los kun erd uis An rt leuker kran na nie van Sche nen late en, ’ Via deze Door Hen n. 2 na er op pagi At 85, Lees verd

In de

erp arke

Gesch

iedenis:

en in en ontvang Rondleiding wor den groe pen dt ook rondwor Reg elm atig terhof. Daarbij n van de Noo verzorge Doepark . Voor het Nooterhof enverzorgd leidingen kt Doepark tot twee keer ingen zoe n. rondleid ers die een illig en verzorge vrijw thousiaste leiding will r kinderen. een rond voo per week volwassenen als r Zowel voo terh of Noo park Doe en Infowinkel win kel van rmatie krijg r ove In de Info oekers meer info mheid en het bez kunnen r duurzaa den in park, ove endien wor over het menmilieu. Bov ocht zoals bloe e natuur en n verk en duurzam producte elhuisje winkeltje vog n, ade en groentez ikelen. geschenkart en, tuin e chillend Tuinen nten, heeft vers eten groe Nooterhof Doepark van de verg vlindertuin. er de tuin bijen- en n door de waarond tuin en de ude d en de kruiden worden onderho en nda gochten Deze tuin Elke maa het werk in de illig ers. aan zij tuinvrijw zijn gmiddag woensda

3

Program

op

TIE ADVER TEN ZIE ON ZE IN VER DEROP AN T! DEZ E KR

11

ZIE ON ZE VE RDER ADVE RT EN mer 4 TIE OP IN ng 16, num DE ZE KR Jaarga AN T! 4 april 201 ww w.a

Assend

2

n arkten ope

Alle superm zondag?

endorp

wee r men dru toeg eno seiz oen Doo r de kom end igers. of voo r vrijwill Noo terh n a a r n i e u we k op zoe

VAN RAALTE HEEFT HET!

ut | Tuinhout - Plaatmateria al - Deuren ijnen - Vloerd elen dgereedschap - IJzerwaren - Elektrisch geree gereedschap dschap - Gaas DESG EWEN eldienst - Elektr - Horrengaas ST a OP MAAT et Zelf artikelen - Sanitair | CV

rant vo

13

sendorp

root As t voor G

Wijkkran

f Nooterho Doepark illigers zoekt vrijw kte is Doepark

naar BM C

Wijkweth ouder Dan nenberg baan gevo heeft een nden. Hij nieuwe gaat veriezingen op 19 maa na de gemeenteraa wijn adviseur dsbij adviesbu rt aan de slag als senior reau BMC . Dan nen berg gaa t daa r adv het sociaal ies domein en eerstelij geven ove r novemb er vorig ns zorg jaar . Sinds al voorzitt er van de was Dannenberg van Toez Nederlandse ook ichthoud Verenigi ers in deze maa ng nd ook voo de Zorg en is hij sinds bestuur rzitter van van op de Velu Viattence, een zorg de raad van we actie an in verlener f is. die rne- In deze kran t blikt Dan en”, jaa nen wijkweth ouderschap berg terug op “Je het vijf komend e jaar. De en de plannen voo het voo grootste r Assendo r uitd rp og tuur lijk. Maa volgens hem? Park agingen r n- som mige wijk ook de vere enz eren naami bewoners is punt van ng van zorg . Lees verd er op pagi na 5

Wijkk

l

e kinderen Olympisch s de schaat

Assend orp 8012 CHerstrA AAt AA At 250 038 711 Zwolle 4032 - ww w.AlpH info@Al AComp.n pHACom lomp p.nl .nl

Wethoud er

ket.n nekkerpar

de Assen

TIE

Jaarga ng 16, numm maart er 3 2014

maand:

Flyers: 135 nummer 10.000 flyer gr/m 2 - full colo ur - dub Jaargang 16, 10.000 flyer s A7 belzijdig ri 2014 10.000 flyer s A6 € feb rua 82.9 6 s A5 Versprei € 108.52 ding flyer € s vanaf Telefoon €16.- / 1000149.84 flyers www.inte: 038 420 388 7 / 063 rchoice. nl / info@in 012 994 terchoic 5 e.nl

ADVER TEN ZIE ON ZE IN VER DEROP AN T! DE ZE KR

de

r Assendorpe

rp?

Assendo eeshop in

Stud rijssel en dit jaar op estival Ove en komen met een Bevrijdingsf ineen geslagen in Zwolle ls enlanden ater. Zoa de handen Park de Wezgenaamd Dansthe schalig 5 mei in t, sconcep het een klein uiteen nieuw dan t vermoeden, zal e en chillend doe vers t dat naam rbij de waa en. Kom bod kom worden, is hier op gen aan ‘theater’ min taan stils sstro t dan wan lopende beleven, r vooral zien, maa optie! 5 mei geen

rp?

Assendo

berbinnen weken waa aarschrift ijn van zes s een bezw een term kosteloo t nog een langhebbenden ent loop . aspecten kunnen indienen Op dit mom van naar de aren tie dien en. ekte poli bezw de d met betr zoals ze na 13: ‘Tien coffeeshop’ erzoek van veilighei en kritisch er op pagi hierover orde en tweede dte- ond het rapport enkele Lees verd ers tegen een ers reageerd an met een han openbare rtbewon e. van locatie. Als rtbewon r binnen og- Buu eerder hadden geda f aan de Gemeent king tot deze de burgemeeste ing verleend buu een gedo al zal eeshop een brie e- dat ink heeft actie en de vergunn binnen is, of de coff van de Roy Lens of g ning aang ngen t. n es mer vraa rgun keni uite advi volg op t als Onderne en besl oitatieve maar de ook het een coffeesh d Het is nog procedure verloop door een wek Daarbij worden ing en expl de zienswij te beschikk iging van ingedien er wordt. april hiel Gemeen n én de r de vest komt. De besluit is t 6. Op 7 betrokke heeft de unningaanzijn er g van dit vraagd voo sink en 27 maart Peperbus de verg ers twee politie de bekendmakin ndorperstraa Na aan de Asse rme -off ensi ef. Len nden uitge- Op burg in de , waarna one cha publicatie ze in zen. gemaakt hij een cte omw zienswij imen e.d. Kleine g bekend den dire om hun café De zolder opru uizing erde vraa en de tijd kregen vrouw had een gesprek in nen, kleding, inistratie • verh eren) ente r pres ink adm (oud huisraad orde . wek nodigd voo die Lens • financiele naar klein bij ook ining rekenen plannen • planning ren van groot en daar Beurs. De er niet op instemm • coördine g van een gezin •ratieve rompslomp konden echt • verhuizin nst de administ regelen dien gewe om trAAt 85, 133 soporde.c orpers •www.thui Assend lle, tel: 038-4229 de@gmail.com Zwo orp.nl thuisopor coff

p in offeesho Tweede c

Wordt het

pand van

ne Beurs

café De Klei

de tweede

VAN RAALTE HEEFT HET!

tÊin lis cia lis in pe tÊin S e lisotÊ ia S ceia ec rp pss SAp nd o rp e oatÊrp dtra 2055 nersd A en ss Asess traatÊ20 ndorpers 205

atÊ1 As tra15 ndorp ers23 Asse Ê42 nd 38 231511 l.Ê0orp Asse Te 38Ê42 Tel.Ê0 Ê422315aginaÊ5 Tel.Ê038 inaÊ5 ÊookÊp Zie kÊpag aginaÊ5 ZieÊoo ZieÊookÊp

al - Deuren - Plaatmateria Hout | Tuinhout elen - IJzerwaren Kozijnen - Vloerd - Elektrisch gereedschap Handgereedschap- Gaas - Horrengaas Tuingereedschap a - Sanitair | CV Elektr Sleuteldienst len Doe Het Zelf artike

ST DESG EWEN OP MAAT GEZA AGD!

8012 dG itrA-Assend www.m voor adres trouwd assendorp een ver in al jaren ij artikelen ter uw slij

AKT REFILL MA CHIL HET VERSpe Zwolle

e Euro Cartridg perstraat 166 -168 Assendor– 4228050 m Tel.: 038 ridge-europe.co www.cart

32 3667

 06 - 28

250 trAAt orpers lAssend CH Zwolle AComp.n 8012 w.AlpH p.nl 4032 - ww Com 038 711 info@AlpHA

Foto: W.P. Homan

9


10

april 2014 | achtergrond

Ieder zijn Hobby

Uit de creatieve hand van Mirjam Schwarte komen de mooiste objecten

column Door: Lisa Pieters Vakantiedagen Een terugkerende vraag ter beoordeling van iemands secundaire arbeidsvoorwaarden is: ‘Hoeveel vakantiedagen heb jij?’ De ene werkgever is daarin de andere niet. Een vakantiesaldo zorgt ervoor dat mensen dienen te plannen wanneer en hoeveel dagen er opgenomen worden. Een bekend fenomeen is dat er ook ‘spaarders’ zijn. Mensen die vakantiedagen bewust of onbewust opsparen. Persoonlijk heb ik niet zo’n moeite met het opnemen van vakantiedagen. Er zijn mensen die wat minder behoefte hebben aan vakantie (c.q. een vrije dag) of die qua vakantiedagen ruim bedeeld zijn. Voor die categorie mensen, oftewel de ‘spaarders’: let op! Al sinds 1 januari 2012 vervallen de vakantiedagen na een half jaar na het jaar waarbinnen de vakantiedagen zijn opgebouwd. Voor de opgebouwde vakantiedagen van 2012 betekende dit bijvoorbeeld dat deze op 1 juli 2013 zijn komen te vervallen. Vakantiedagen die voor het ingaan van deze regeling zijn opgebouwd, kunnen nog gedurende een termijn van vijf jaren worden opgenomen. Deze regeling geldt alleen voor wettelijke vakantiedagen. Wettelijke vakantiedagen zijn het minimale aantal dagen waarop een werknemer recht heeft. Dit recht bestaat uit viermaal de overeengekomen arbeidsduur per week. Bij een dienstverband van veertig uren per week bijvoorbeeld, komt dit recht neer op 160 vakantieuren. Dit staat gelijk aan vier weken vakantie. Van deze regeling kan alleen ten gunste van de werknemer worden afgeweken, bijvoorbeeld in de arbeidsovereenkomst of in de cao. De dagen die het aantal wettelijke vakantiedagen overstijgen heten (heel verrassend) bovenwettelijke vakantiedagen.

Naast het runnen van een winkel en haar oppashuis vindt de 58-jarige Mirjam ook nog tijd voor een hobby. En wat voor een hobby! Geef Mirjam oude T-shirts, vodden of ander rekbaar materiaal en de mooiste creaties komen uit haar handen. Dat de hele kamer dan op een fabriek lijkt wordt door haar dan voor lief genomen. Mirjam vertelt: “De stof wordt in repen geknipt en gekeerd en krijgt dan een zigzag-bewerking met de naaimachine. Daarna wordt de stof gevormd tot een model. Met één object ben ik minimaal een dag bezig. Door: Marry Horstman Wanneer ik op aanvraag iets maak, kan ik nooit exact vertellen hoe de vorm zal worden. Dat hangt af van de rekbaarheid van de verschillende stoffen en het kleurenaanbod van dat moment. Dit vind ik dan ook het meest verrassende en meest spannende aspect van mijn hobby. Wil ik ze als object goed tot hun recht laten komen, dan ga ik ze vormen en lakken. Als gebruiksobject worden ze niet altijd gelakt. Bij gebruiksobjecten kun je denken aan schaaltjes voor stokbrood, chips of andere doeleinden. Zijn ze vies, dan kun je ze zo in de wasmachine meewassen. Het is een prachtige hobby van afvalmateriaal! Als u nieuwsgierig bent geworden, voor meer informatie, bel Mirjam: 06 11 87 33 84.

Een object gemaakt door Mirjam Schwarte

Stichting Chimwemwe Malawi Brief uit Malawi In het afgelopen jaar hebben de Assendorpers Lonneke van Zutphen en Jan Willem van Hasselt een aantal artikelen voor de Assendorper geschreven over hun voorbereidingen op hun vertrek naar Malawi. Inmiddels zijn zij vertrokken en is hun project de Greenshop in volle gang. De Greenshop is een werkschool in een groente- en fruithandel voor Malawiërs met een fysieke beperking. We kregen het volgende bericht van hen uit Malawi.

Geen regel zonder uitzonderingen: de (wettelijke) vakantiedagen komen niet te vervallen indien u niet in staat was deze op tijd op te nemen. Hierbij dient gedacht te worden aan (langdurige) ziekte of drukke periodes op het werk waarbinnen u niet vrij kon nemen.

“Hallo, het gaat goed met ons en met het project de Greenshop. Sinds oktober 2013 wonen we in Malawi en we zijn al een beetje ingeburgerd. We voelen ons al heerlijk thuis hier. Dat komt grotendeels door de Malawiërs, zij horen echt tot de vriendelijkste mensen op de wereld. Met het project verloopt ook alles soepeltjes. We werken samen met Bobby Mlongoti van de Greenshop en de samenwerking verloopt heel erg goed. Beetje bij beetje ontstaat er een goede vriendschap tussen Bobby en ons. We werken hier stap voor stap, ‘kamana kamana’ zeggen ze hier. Je kunt niet te snel gaan, je moet je aanpassen aan de Malawische cultuur en hun stijl van werken. We hebben al zo vaak gezien dat goed bedoelde projecten mislukken doordat Nederlanders in hun westerse tempo overal

Hoe weet ik nu welke soort vakantiedag ik opneem? Dat is een goeie en lastig te beantwoorden vraag. Het antwoord hangt ondermeer af van het soort vakantieadministratie van de werkgever. Een praktische tip is, zelf het vakantiesaldo goed bij te houden. Mocht u in het gedrang komen met het opnemen van de vakantiedagen of wilt u bewust dagen (langer) opsparen c.q. bewaren voor bijvoorbeeld een wereldreis? Overleg hierover met uw werkgever en leg zo nodig een en ander vast. Dan kunt u met een gerust gevoel op vakantie. Reageren? l.pieters@ckv-advocaten.nl Project de Greenshop

doorheen walsen. Daar passen we goed voor op. De Greenshop Foundation is gestart en we zijn begonnen met het bouwen van een heel nieuw pand. Hier komt straks een nieuwe winkel, een lunchroom en een klaslokaal waar de gehandicapte studenten les zullen krijgen. Tussen het bouwen door zijn we bezig om een lessenplan op te stellen voor de opleiding. We willen lesgeven in vijf vakken: Agriculture, Salesmanagement, Hospitality, Life Skills en English. Als de studenten in deze vakken kennis en vaardigheden opdoen, hopen we ze te kunnen helpen met een zelfstandige baan. We kunnen trouwens nog wel wat hulp gebruiken. Lijkt het je leuk om als vrijwilliger betrokken te zijn bij het project, dan kun je ons misschien wel helpen. We zoeken mensen die specifieke kennis hebben om ons te helpen bij het opstellen va het lessenplan. Per vak moet de lesstof toegespitst worden op de Malawische cultuur en de situatie in de Greenshop. Je bent welkom in Nkhata Bay, maar als dat geen optie voor je is, kun je ons misschien ook wel via e-mail helpen. Als je oprecht geïnteresseerd bent, stuur dan even een mailtje naar lonenjw@ gmail.com. Op onze website vindt je nog veel meer informatie over het project www.chimwemwe-malaw.org.”


geschiedenis | april 2014

11

‘Na achttien jaar zit de oorlog nog altijd in mijn hoofd’ Voormalig Dutchbatter Michael Doze en kinderen meenamen. Andere moslimstrijders wilden dit voorkomen door ons voertuig op te blazen met een antitankwapen dat ze van ons gejat hadden. De moslims die wilden, dat deze mensen wel naar veiliger gebied gebracht werden, schoten hen dood.

“Vier mei... vijf mei − soms vraag ik me af, besef je wel wat bevrijding inhoudt? Dat uitbundige feest op Bevrijdingsdag, dekt dat niet de ellende af die eronder huist? Begrijp me goed, ik ben niet verbitterd, maar soms denk ik dat velen in deze consumptiemaatschappij vergeten wat er in de wereld gaande is.”

tussen de verschillende, strijdende partijen. Het werkritme was, twee weken in de bergen, één week op het kamp, ‘vrij’. Na één week had je al zo veel zelfbescherming opgebouwd dat je gevoel om het leed dat je aantrof tot je te laten doordringen sterk afgenomen was; leed zoals een zoon die zijn vader wilde beschermen en doodgeschoten werd. Of mannen die van hun vrouwen en kinderen gescheiden werden en afgevoerd werden in vrachtwagens met de handen op hun hoofd, om zogenaamd een eerlijk proces te krijgen, maar gewoon werden doodgeschoten, zoals we later dan hoorden!”

Op een gegeven moment mochten militairen nog wel terug naar het vliegveld van Zagreb maar nieuwe konvooien van Dutchbat kregen geen toestemming meer om naar ons gebied toe te rijden. Op het laatst waren we nog maar met 350 militairen. We kregen geen aanvoer meer van brandstof, medicijnen, munitie en eten. Van de noodrantsoenen, gingen de blikken doperwtjes en aardappelen met rundvlees het eerst op. Daarna de blikken bruine bonen en kapucijners. Het verveelt gauw hoor, iedere morgen crackers als ontbijt! Soms kregen we van een moslima kip. Er was gewoon te weinig voedsel voor de inspanning die we leverden. Toen ik naar huis ging woog ik nog 64 kilo, terwijl ik met 80 kilogram van huis ging.”

Kogels vlogen je om de oren “Het laatste deel van de uitzending zat ik bij ‘Operatie Mike’. We werden daar binnen 24 uur viermaal beschoten. De kogels vlogen je om de oren. We vluchtten naar een bunker waar we de nacht doorbrachten. Deze werd toen aangevallen met mortiergranaten. We werden gevangen genomen en hebben daar drie dagen vastgezeten. Uiteindelijk mochten we vertrekken mits we zieken, vrouwen

De nasleep Terug in Nederland is Michael nog drie jaar militair geweest. Grietje, zijn vrouw, vertelt dat zij hem heeft overgehaald om uit dienst te gaan. “Onze oudste zoon was inmiddels geboren en ik merkte wat de oorlog gedaan had met Michael. Zo vloog hij eens de bosjes in bij een feest, waar een kanonschot het vaarseizoen afsloot. Kleine ruimtes ging hij zoveel mogelijk mijden. Tijdens bioscoopbezoek wilde

Door: Marry Horstman Dit zijn de woorden van Michael Doze, voormalig beroepsmilitair. Hij worstelt nog altijd met de naweeën van zijn uitzending naar Srebrenica in 1995. Michael tekende vrijwillig bij, na een fijne diensttijd. Hij was gewondenverzorger en werkte bij de verbindingsdienst. Na vier jaar werd hij uitgezonden naar Srebrenica. Een fractie van wat hij daar heeft meegemaakt wil hij met ons delen. Het is te veel, te erg. Aan de ene kant wil hij er niet aan denken, aan de andere kant is het goed dat mensen weten hoe snel en dichtbij een oorlog kan zijn. Bosnië is maar één dag rijden met de auto! “De aankomst in Zagreb was nog rustig”, vertelt hij. “Onderweg naar de enclave voelde dit al anders. Geen verlichting, geen verkeer, grote gaten in en naast de wegen door ingeslagen mortieren. We waren daar met 700 militairen. Ik werkte in de compound, ons basisstation, en op verschillende observatieposten langs de enclavegrens in de bergen. Mijn team bestond uit zes man. Onze taak was het om de verschillende Bosnische bevolkingsgroepen uit elkaar te houden. We vormden een buffer

hij per se bij de deur zitten. Het waren de eerste verschijnselen van zijn posttraumatisch stresssyndroom.” Michael vult aan: ”Ik leefde voor de uitzending enthousiast. Het was me niet gauw te dol, maar dat is wel veranderd. Ik ben nu alert op straat en krijg een onbehaaglijk gevoel, wanneer er iemand achter me loopt of fietst. Ik ga aan de kant en laat mensen voorgaan. Tijdens het autorijden weet ik exact wat er achter me rijdt. Op zandwegen blijf ik altijd binnen de paden en zoek nog steeds de bermen af naar mijnen. Ik voel me snel aangevallen en kan me opwinden over het feit dat mensen zich druk maken over wat nu in mijn ogen pietluttigheden zijn. Ik heb een tijd gehad dat ik met mijn hond het liefst over begraafplaatsen wandelde. Dat gaf me rust. Toch hield ik ook toen van het leven. Ik ben nog terug geweest naar Bosnië. Ik dacht dat dat mijn thuis was omdat ik daar een deel van mezelf had verloren. Maar ik was snel weer terug, beseffend dat mijn huis hier is, bij Grietje. Ik ben het liefst thuis, alleen met mijn gezin, daar voel ik me veilig. Mijn werk geeft me afleiding, Ik moet niet te lang vrij zijn, dan ga ik piekeren. Wist je dat er van de 350 man die de val van Srebrenica hebben meegemaakt nog maar negen getrouwd zijn en er dertien zelfmoord hebben gepleegd?”

Hulp “Het heeft het lang geduurd voordat ik met mijn klachten bij de juiste instantie was. Tot ik bij de hulpverleners in het militair hospitaal kwam. Die herkenden de verschijnselen. Aan een woord hebben ze daar genoeg. Ik heb nog steeds ondersteuning. Wat er nu in de Krim gebeurt, maakt me opnieuw angstig.” Op mijn vraag of hij spijt heeft van zijn diensttijd, antwoordt Michael: “Nee! Ik heb spijt van wat ik gezien heb! Ik heb daar wat betekend. Doordat wij er waren hebben we ook afslachtingen kunnen voorkómen. Ik heb het leven van een vrouw gered

door hartmassage te geven en mondop-mondbeademing. Ik weet nu dat ik trots mag zijn. Ik ben een Dutchbatter. En Grietje is de vrouw van een Dutchbatter. Zonder haar onvoorwaardelijke steun hadden we het niet samen gered!”

Uit de oude doos: Palmpasen Tot in de jaren zeventig bestond in Assendorp de traditie van Palmpasen. Deze traditie is nu verdrongen door carnaval. Carnaval is de viering voorafgaande aan de vastentijd. Carnaval is Latijn voor ‘vaarwel aan het vlees’. Er werd sober gegeten en gedronken. De uitdrukking Palmpasen is ontleend aan het arriveren van Jezus in Jeruzalem een week voordat hij werd gekruisigd tijdens het pascha (Pasen). Hij werd door de bevolking met palmtakken onthaald, de manier om een koning te groeten. Vandaar de naam Palmpasen. Tegenwoordig is carnaval uitgebreid en de vastentijd ingekort. Palmpasen is geen publiek feest meer.

Palmpasen op het pleintje rechts naast de Primera (jaren zeventig)

Palmpasen in de Azaleastraat (1955)

Koningsdag 26 april Bevrijdingsdag 5 mei Geopend Foto’s: Uit de collectie van Dick en Coleta Hogenkamp Palmpasen op Huize Landwijk (1955)

Café The Pool | Café Kaya Assendorperstraat 91/93/95, Zwolle Tel: 038-4230266 www.cafekaya.nl

Maandag en dinsdag gesloten m.u.v. feestdagen


12

april 2014 | advertorial

WONEN in Assendorp Eerlijk vakmanschap ramen, deuren en kozijnen binnen- en buitengevel timmerwerk Martijn Veldman Timmerwerken staat voor onderhoud en werkzaamheden traditioneel vakmanschap,op met de juiste materiaal keus. pannendak houtrotherstel Wij kunnen u van dienst zijn met de het na-isoleren van werkzaamheden binnen- en zoals volgende buitenkant woning ramen, deuren en kozijnen, binnen- en Ook e buitengevel timmerwerk, en kluonderhoud Vraagop s? werkzaamheden pannendak, houtrot een ffebinnenrte aa en herstel,het na-isoleren ovan MV Onderhoud n! buitenkant woning. Telefoon: 06 – 50 90 79 18 Email: info@mv-onderhoud.nl Het werkterrein van Martijn Veldman timmerwerken is Zwolle en omgeving.

WWW.MV-ONDERHOUD.NL Neem voor vragen of vrijblijvende offerte

● Binnenwerk en Buitenonderhoud ● Wand- en plafondafwerking ● Beglazing ● Kleuradvies ● Houtrotherstel ● Kwaliteitsmateriaal ● WinterKorting info@schildersbedrijfhenkbredewold.nl 06-13450893 Zwolle

www.schildersbedrijfhenkbredewold.nl

gerust contact op.

Bent u gevestigd in Assendorp en wilt u adverteren op deze pagina? De pagina “Wonen in Assendorp” wil haar duizenden lezers informeren over de mogelijkheden die er zijn om in je eigen wijk bedrijven te vinden die je kunnen helpen met aanpassingen in en rondom het huis. Ook voor ZZP’ers is deze pagina een uitkomst. Voor een relatief lage investering kunt u kenbaar maken aan de lezers, welke diensten en/of producten u aanbiedt. Of het nu gaat om een (kleine) verbouwing, het plaatsen van een dakkapel, uitvoeren schilderwerkzaamheden, het leggen van een parketvloer, het ontwerpen en/of onderhouden van uw tuin, aanpassingen aan de elektrische installatie, enzovoort, enzovoort, dan kunt u terecht op deze pagina “Wonen in Assendorp”. Bel voor meer informatie 088 644 0 630

Ook adverteren op deze pagina? Neem vrijblijvend contact op met ons op: 088 644 0 630

Assendorp Culinair Dortji deelt haar passie voor koken met u & Bert voorziet het gerecht van een passende wijn.

Paprika en lamsgehakt

Tzaztiky (Bijgerecht):

(voor 4 personen) Ingrediënten: • 2 punt paprika’s • 5 ons lamsgehakt • munt (vers) – peper / zout • 1 vleestomaat • 2 teentjes knoflook • bouillonblokje • olijfolie • zout en peper Ovenschaal of bakplaat en een Oven. Bereidingswijze: Was de paprika’s en snijd ze in de lengte doormidden. Schil de knoflook en versnipper ze. Was de vleestomaat en snijd het in dunne plakjes. Leg in een glazen ovenschaal: Tomaat, knoflook, kruiden met peper/zout, gesnipperde munt, overgieten met olijfolie en wat bouillon. Leg hierin de gevulde paprika’s. En doe de schaal in een voorverwarmde oven van 180 C in ca. 3 kwartier tot een uur. Direct uitserveren.

Ingrediënten: • 1 grote komkommer • 4 teentjes knoflook • paar blaadjes verse munt gesnipperd • 1/2 liter Griekse of Bulgaarse yoghurt • 3 eetlepels olijfolie • 1 eetlepel azijn • witte peper en zout Bereidingswijze: De komkommer wassen en raspen. Vijf minuten laten staan in het een vergiet, het vocht er een beetje uitdrukken met de hand en weggooien. De knoflook uitknijpen en deze samen met yoghurt, komkommer, de gesnipperde munt, azijn, peper en zout in een slakom doen. Dit tot een samenhangende massa roeren en beetje bij beetje de olie toevoegen onder voortdurend roeren. Ongeveer een uur in de koelkast laten staan voor het opdienen.

A.C. Ventoux – Rosé 2013 – Domaine du Bon Remède De eerste rosé die ik dit jaar in De Assendorper presenteer komt van de voet van de Mont Ventoux. Daar exploiteren Frédéric en Lucile Delay exploiteren 15 hectaren wijngaard. Er staan voornamelijk oudere wijnstokken - tot wel 50 jaar oud - die verschillende wijnstijlen opleveren. De rosé wordt voornamelijk gemaakt van grenache druiven (70%) en aangevuld met 20% syrah en 10% carignan. De druiven worden ‘s ochtends zeer vroeg geoogst zodat ze koel in de wijnkelder aankomen. Een belangrijk detail waardoor de verse druivenaroma’s bewaard blijven. Na een korte inweking met de schil volgt een persing en wordt het sap op lage temperatuur vergist. De voor Rhône wijnen zo typische kruidigheid is goed proefbaar en maakt de wijn voor liefhebbers van pittige, droge rosé heel aantrekkelijk. Proefnotitie: Zalmroze tint, pittig en fruitig aroma met rode vruchten en licht kruidige, gebrande nuances. De volle, ronde smaak is droog en aanhoudend met een aromatische afdronk. Krachtig en zuiver. Drinken bij: Prima rosé bij frisse en kruidige mediterrane schotels en zelfs lichte gerechten van de grill. Houdbaarheid: Nu drinken, gemakkelijk tot twee à drie jaar na oogst houdbaar. Eet smakelijk, Bert van Beek, Vinoloog van de Wijnacademie®


sport | april 2014

13

Tien bezwaren van buurtbewoners tegen een tweede coffeeshop Vervolg van pagina 1 Hoewel er weinig ruchtbaarheid is gegeven aan de mogelijke opening van een tweede coffeeshop in Assendorp, hebben diverse partijen alert gereageerd en actie ondernomen naar de gemeente. Door: Aart Deddens Een Turkse bewoonster nam het initiatief voor een protestactie en verzamelde met haar broer 120 handtekeningen in de directe omgeving van het begin van de Assendorperstraat. Een andere ‘bezorgde buurtbewoner’ verspreidde een oproep om individueel bezwaar te maken en reikte in een brief belangrijke argumenten aan. Ook de Vereniging Vrienden van Assendorp (VVA) diende haar zienswijze in bij de gemeente. Hieronder staan de tien belangrijkste bezwaren, zoals die van diverse zijden worden genoemd. De nummering van de argumenten komt overeen met de nummering in de plattegrond. 1. Spreiding Het argument van spreiding van coffeeshops wordt door de gemeente zelf genoemd als belangrijkste argument om haar gedoogbeleid uit te breiden van vier naar vijf coffeeshops. Deze uitbreiding moet de ‘druk’ (lees: overlast) van de bestaande coffeeshops op de omgeving verminderen. Met deze gewenste spreiding zou in dit geval geen rekening worden gehouden: binnen een afstand van driehonderd meter is er in de wijk al een coffeeshop. Waarom een tweede coffeeshop in Assendorp? De klanten komen vooral

van buiten Assendorp. Dan ligt het meer voor de hand om een coffeeshop te vestigen in Stadshagen, Holtenbroek of Zwolle-Zuid.

feeshop die met draaiende motor (van hun auto of scooter) direct voor de deur ‘laden en lossen’, zoals bij andere coffeeshops gebruikelijk is.

2. Nabijheid van een middelbare school De gemeente schrijft in een persbericht: “Een belangrijk criterium in Zwolle is dat een coffeeshop op minimaal 250 meter van een school voor voortgezet onderwijs gevestigd moet zijn.” Hoe zit het dan met het nabijgelegen Thomas à Kempis Lyceum? ,,Helaas ligt dat op 260 meter,” merkte een bewoner cynisch op tijdens de bijeenkomst in De Kleine Beurs. De vraag is nu hoe de gemeente met de door haar zelf gestelde regel van 250 meter wil omgaan: naar de letter of naar de geest. De gemeente heeft die regel natuurlijk met een bepaalde bedoeling opgesteld (zeg: bescherming van de jeugd). Het niet naar je eigen bedoeling handelen is echter ongerijmd en een zaak van kwade trouw. De gemeente kan daarom niet anders concluderen dan dat de ligging van de school een struikelblok is voor de vestiging van een coffeeshop.

4. Fietsenstallingen De stoep voor de Assendorperstraat 6 biedt geen gelegenheid tot het plaatsen van fietsen. Daarvoor is de stoep te smal en wordt hij te intensief door voetgangers gebruikt. “Als er een fiets geparkeerd staat, kan ik er met mijn scootmobiel niet meer langs”, liet een bezoeker van de buurtbijeenkomst weten. “Op de stoep hiertegenover is nu nog genoeg plaats, maar die stoep wordt veel smaller, als het ziekenhuis is gesloopt en er nieuwbouw is gerealiseerd”, liet Anneke Snick, voorzitter van VVA, weten op dezelfde bijeenkomst.

3. Verkeersveiligheid Assendorperstraat 6 ligt in een bocht, waar bovendien een T-splitsing op uitkomt. De situatie ter plaatse is nu al onoverzichtelijk en gevaarlijk. Er wordt (te) hard gereden, waardoor overstekende voetgangers zich vaak rot schrikken als er opeens een snel rijdende auto op hen afkomt De onoverzichtelijkheid en het gevaar zullen toenemen door klanten van de cof-

5. Parkeergelegenheid Er zijn geen parkeerplaatsen direct bij de Assendorperstraat 6. De openbare parkeerplaatsen bij het ziekenhuis zullen in de nabije toekomst bestemd worden voor de bewoners van de nieuwbouw. 6. Verslavingskliniek Dimence Op een paar honderd meter van de mogelijke coffeeshop ligt een verslavingskliniek van Dimence. Bewoners vatten dit gegeven op als ‘de kat op het spek binden’. 7. Overlast voor de buurt buiten cameratoezicht De ondernemer wil aan de gevel drie beveiligingscamera’s plaatsen. Dat suggereert veiligheid, maar in de prak-

2

5

4

3 6

7

7 1

tijk zal dit betekenen dat de overlast zich juist buiten het zicht van deze camera’s afspeelt. Het is niet denkbeeldig dat de speeltuin aan de Bartjensstraat-Van der Laenstraat en het Assendorperplein toevluchtsplaatsen worden waar de klanten van de coffeeshop hun gekochte waar zullen gebruiken. De speeltuin en het plein zijn daar niet voor bedoeld. 8. Kinderbuurt Door veel bewoners is naar voren gebracht dat Assendorp een gemêleerde buurt is waarin voor iedereen een plek is, ook voor klanten van een coffeeshop. Assendorp is in de afgelopen twintig jaar echter ook steeds meer een buurt geworden voor jonge gezinnen. Het klopt niet met dit beeld dat Assendorp als enige woonwijk in Zwolle twee coffeeshops zou hebben. 9. Aanzicht winkelstraat Door de vestiging van een coffeeshop wordt de winkelstraat niet opgewaardeerd. Als je geen klant bent van de shop, zul je winkels in de buurt mijden. De camera’s en de portier geven paradoxaal genoeg een gevoel van onveiligheid in plaats van veiligheid.

10. Inkomstenderving ondernemers en waardevermindering woningen/winkels Als klanten de omringende winkels minder bezoeken, leidt dat ook tot inkomstenverlies voor de ondernemers. Hun winkelpanden worden minder waard. Ook de huizenprijzen in de omgeving zullen dalen. Bewoners worden daarvoor niet gecompenseerd. Een zogeheten planschadevergoeding is niet aan de orde, omdat er voor een coffeeshop geen bestemmingswijziging nodig is. Een horecabestemming volstaat maar is dan nog wel een gedoogbeschikking nodig. Zonder een gedoogbeschikking is ‘horecabestemming’ namelijk niet toereikend voor de vestiging van een coffeeshop. Dat ervaren burgers als een onrechtvaardigheid in de procedure en als een onrechtvaardigheid in de regels voor planschadevergoeding. Mocht de burgemeester ondanks de bovenstaande bezwaren toch toestemming geven voor het openen van een coffeeshop aan de Assendorperstraat 6, dan hebben belanghebbenden de mogelijkheid om binnen zes weken kosteloos een bezwaarschrift in te dienen.

High Tea voor Assendorper dames Vrijdagmiddag 28 maart jl. waren acht dames aangesloten bij de Assendorper afdeling van de Zonnebloem te gast bij Urbana voor een High Tea. Ze genoten van de lekkere scones, hartige broodjes en chocola. En natuurlijk van de gezelligheid met elkaar. De vrijwilligers haalden de dames op en brachten ze weer thuis, terwijl 1 mevrouw zelf op de fiets kwam. Op het terras in de zon waren de dames het er over eens; dit moet je vaker doen. Je kunt wel in je eentje thuis blijven zitten maar samen iets ondernemen is toch veel leuker! Wilt u ook op de hoogte zijn van activiteiten van de Zonnebloem in Assendorp, of vindt u het leuk als er eens iemand op bezoek komt? Neem dan contact op met Grietje Doze, 038-4215109.


14

april 2014 | cultuur

Finale Battle for the King

Agenda Vrijdag 25 april Koningsspelen De Koningsspelen zijn een sportief Oranjefeest voor alle kinderen in het basisonderwijs. Hoewel de Koningsspelen in de meivakantie vallen kunnen kinderen tussen de 4 en 12 jaar deelnemen aan de georganiseerde sportactiviteiten. Daarnaast zijn er diverse activiteiten voor het hele gezin, zo zijn er bijvoorbeeld activiteiten voor senioren via WIJZ. Iedereen is welkom! Voorafgaand aan de sportdag wordt er gezamenlijk ontbeten en kunnen de kinderen deelnemen aan de landelijke wereldrecordpoging ‘grootste gezamenlijke dans op verschillende locaties’. We zouden het leuk vinden om met een grote groep mensen samen te dansen: broertjes, zusjes, (groot)ouders en vrienden zijn van harte welkom om mee te dansen! SportService Zwolle heeft hiervoor een instructiefilm gemaakt. Overzicht activiteiten en instructiefilm: www.koningsspelenzwolle.nl

Zaterdag 26 april Wereld Tai Chi Dag, ‘Laat mensen stromen’ Programma 10.00 - 15.30 uur Locatie: Park de Wezenlanden Informatie: www.wereldtaichidag.nl

Zondag 27 april De Zwolse Muziekkamer: Asteria Ensemble Sytse Buwalda countertenor, Saskia Spinder gitaar, Ferdinand Binnendijk mandoline spelen werken van Schubert en Stijlgenoten, Mimosastraat 1, atelier 1i, kosten: € 15,Reserveren: www.zwolsemuziekkamer.nl of 06- 24587714

Maandag 5 mei Middagconcert voor senioren Locatie: Doepark Nooterhof Openingsconcert 11.00 tot 12.00 uur: Zotte Zusjes treden op met bekende liedjes van Harry Bannink. Zo’n vijfhonderd stoelen en een kopje koffie staan klaar voor senioren uit zorginstellingen in Zwolle en omgeving. Zij worden door de instellingen met bussen naar het festivalterrein gebracht. Na afloop van het openingsconcert kan men in het horecagedeelte

van het Doepark een lekkere lunch gebruiken. Om 13.00 uur start vervolgens het programma, waarbij de nadruk ligt op een wat rustiger genre. Tijdens het optreden van LAB1870 verzorgen jong (18) en oud (70) gezamenlijk een muziekconcert. LAB1870 is een initiatief van het Van der Capellen scholengemeenschap, Meander college, Driezorg, Hedon en Glimlach Producties. De insteek is jongeren en ouderen samen te brengen in de setting van een muzikaal avontuur. De generaties kunnen prima samenwerken en laten zien dat ze tot veel in staat zijn.

Zondag 11 mei: De Zwolse Muziekkamer: Moederdagconcert met Ernst Daniel Smid, bariton Locatie: Mimosastraat 1, atelier 1i, kosten € 30 Reserveren: www.zwolsemuziekkamer.nl of 06- 24587714

Iedere dinsdag Cinema Eureka Iedere dinsdagavond kunt u in de bovenzaal genieten van een film of documentaire. Locatie: Eureka, Assendorperplein, aanvang 20:00 uur, gratis entree

De winnaars “Money and the man”

Iedere donderdagavond Muziek dvd in het café Een groots en legendarisch meeslepend of gewoon goed concert op een groot scherm in het eetcafé. Locatie: Eureka, Assendorperplein, aanvang 22:00 uur, gratis entree

Zaterdag 24 mei tot en met zondag 1 juni Week van de Amateurkunst (WAK) Tijdens de WAK laten amateurkunstenaars in Zwolle uit diverse kunstdisciplines zien wat zij in huis hebben, in hun eentje of in een groep, met optredens, workshops, exposities en nog veel meer. Na drie eerdere edities in 2011, 2012 en 2013, coördineert Kunst & Zo ook in 2014 de WAK in Zwolle. Programma Vanaf 22 mei staat op www. kunstenzo.nl het complete WAKprogrammaoverzicht.

De Dominicanenkerk, jongerencentrum ’t Wasdom en het Thomashuis, centrum voor levensbeschouwelijke verkenningen, hebben Dominicaanse grond onder de voeten en een gezamenlijk dak boven het hoofd: het Dominicanenklooster Zwolle. Een klooster met een rijke traditie van verkondingen, wonen, bidden en studeren, tot op de dag van vandaag een bewoond huis en een vrijplaats voor moderne mensen, om te studeren, te bezinnen en te vieren.

Dominicanenklooster Zwolle

Vieringen Dominicanenkerk Elke zaterdag 18.30 uur Elke zondag 10.00 uur Woensdag en vrijdag om 9.00 uur Vrijdag om 19.00 uur vesper Kerk en kerkwinkel Hier kunt u terecht voor een stiltemoment, het opsteken van een kaarsje, informatie over de vele activiteiten in kerk en klooster en voor het kopen van religieuze artikelen Openingstijden kerk en kerkwinkel di t/m vr 13.30 – 16.30 uur za 13.00 – 16.30 uur Rondleiding kerk en klooster Iedere 1 e zaterdag van de maand om 14.00 uur Opgave niet nodig. Kosten € 3,- pp, kinderen gratis. Groepen op afspraak WWW.KLOOSTERZWOLLE.NL

foto’s: Mirjam Blok

Iconen lezen

Deze cursus laat u zorgvuldig kijken naar de icoon en geeft u kennis over de plaats van de icoon in de rijke geloofstraditie. Aan bod komen de icoon van de Samaritaanse vrouw, de icoon van Hemelvaart en die van Pinksteren. Start dinsdag 6 mei van 19.30 tot 21.45 uur Begeleiding: Rini Bekkers en Leo van Leijssen.

Alle dingen nieuw

Niets actueler dan goede theologie. Erik Borgman laat zien hoe klassieke theologische thema’s (nieuwe) betekenis krijgen in onze tijd en zo weer verrassend relevant kunnen zijn. Is de kerk dan toch de plek om te ‘zijn’? Start donderdag 8 mei van 20.00 tot 22.00 uur. Docent: Erik Borgman, hoogleraar publieke theologie.

Dauwtrappen

Samen vroeg uit de veren op Hemelvaartsdag! Een verfrissende wandeling als de zon net is opgekomen, lopen over bedauwde paden, tussendoor spelletjes doen en daarna uitgebreid samen ontbijten. Neem uw (klein)kinderen gerust mee! De start is om 7.00 uur vanaf de parkeerplaats van het klooster. Donderdag 29 mei om 07.00 uur. Begeleiding Corinne van Nistelrooij.

Feest van de Geest

Wind waait, vuur vlamt op, de tongen komen los. Tekenen van inspiratie en geestdrift. Tijdens het Pinksterweekend zijn kerk en klooster open om uit te waaien, op adem te komen, geprikkeld te worden en los te zingen. Met een expositie, creatieve workshops, theetuin en optredens. 7 juni, 8 juni en 9 juni van 13.00 tot 17.00 uur.

Zalenverhuur

De ruimtes in het Dominicanenklooster stralen elk een eigen sfeer uit. Een ideale plek om in alle rust en in een specifieke sfeer te vergaderen of een cursus te geven. Informatie over de mogelijkheden is te vinden op onze website Uitgebreide informatie over de cursussen, kosten en opgave activiteiten: www.kloosterzwolle.nl of 038-4254400. Een brochure is af te halen bij de receptie van het klooster, Assendorperstraat 29, van maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 22.00 uur, en op zaterdag tussen 9.00 en 17.00 uur, of in de kerk en/of kerkwinkel.


junior | april 2014

P

N

i

O R

uzzel Pasen

APRIL CHOCOLADEEITJES EERSTEPAASDAG EIERDOPJE EIERVERF KUIKENTJE MANDJE ONTBIJTEN PAASEI PAASHAAS PAASMAANDAG PAASTAK PAASVUUR PASEN VERSTOPPEN ZOEKEN

E E R S T E P A A S D A G P Z

N E T J I B T N O G Z Q Z A S

E Z O G S A A H S A A P O A R

P A A S V U U R D B M N E S J

E J P O D R E I E A G E K T U

C U M N U D K U P A Z P E A M

M K A G E X W R D F K P N K E

U C J T N S I N W R U O D A R

C H O C O L A D E E I T J E S

D H S R M A S P I V K S Z Y T

C olumn Mees Hallo, daar ben ik weer! Vorige keer vertelde ik dat ik een toneelstuk aan het voorbereiden was. En dat ik ook een rol had. Die rol was… het oude mannetje! En dat was een ontzettend leuke rol. Ik kan wel verbluffend goed een oude man spelen… Maar over naar deze maand. Iets leuks geopend met het kinderboekenmuseum? Nee. Een klusje gehad van Stichting Lezen? Ook niet. Ook deze maand heb ik op dat gebied niet veel bijzonders beleefd. Maar behalve voorlezen vind ik ook iets anders heel erg leuk. Gewoon lezen! Ik heb al heel veel boeken gelezen en misschien is het leuk om mijn aanraders te vertellen. Dus hier komen ze, en om te beginnen… De Grijze-Jagerserie(1T/M 12) Als Will uit Araluen amper een jaar oud is, gebeurt er iets met zijn ouders waardoor hij in een weeshuis terechtkomt. Na een tijd moet hij kiezen welke opleiding hij gaat volgen. Hij kiest voor Halt, een vreemde Grijze Jager. Dat zijn mensen die Araluen bandietvrij proberen te maken. Will lijkt het een makkie, maar het is moeilijker dan gedacht… De Boeken van het Begin(1T/M 3) Als Kate zes jaar oud is, laten haar ouders haar en haar kleinere broertje en zusje alleen achter, zelfs zonder een achternaam. Maar het moet, volgens de ouders zelf. Een stuk of tien jaar later begint het avontuur voor Kate, Michael en Emma pas echt. Ze komen in een gastgezin waar ze een tovenaar, trollen, en andere wezens ontmoeten. En bovendien ook degene die dit allemaal heeft veroorzaakt… Juffrouw Pots Kaya van der Laken is eigenlijk allesbehalve perfect. Ze heeft een neus die in verhouding véél groter is dan de rest van haar gezicht, en ze heeft drie uitstekende plukken haar. En dat terwijl de rest van haar gezin perfect is! Kan het nog erger? Gelukkig heeft ze een vriend die net zo mislukt is als zij. Simon Stommel, heet hij. Hij is dom, dyslectisch, en heeft een skippybalbuik. Ook doen Kaya en Simon niks op school. De juffen weten dat gelukkig allemaal. Tot er een keer een nieuwe juf komt, die zich ook wel heel vreemd gedraagt… Dit was het stukje voor vandaag alweer bijna. Ik heb nog één ding te vertellen over dat laatste boek. Daar is namelijk iets bijzonders mee. Met dat boek… Ach, dat vertel ik de volgende keer wel. Met vriendelijke groet, Mees van Santen

G D C Z M A N W K R E R F O K

N M G S E Q N H P E N E L W F

E N A I I H N D C I T V N V H

K A P A A S E I J E J I Y B W

P H A E I V B S W E E M B B K

R araraadsels 1. Hoeveel stappen heb je nodig om een olifant in de koelkast te zetten? 2.Hoeveel stappen heb je nodig om een nijlpaard in de koelkast te zetten? 3. Het is geel en het heeft een kort rokje… 4. Een boer heeft nog maar 1 lucifer, hij moet 3 dingen aansteken namelijk de haard, het gas, en z’n pijp. Wat steekt hij het eerste aan?

Antwoorden rararaadsels: 1. 3 stappen: deurtje open, olifant erin, deurtje dicht 2. 4 stappen: deurtje open, olifant eruit, nijlpaard erin en deurtje dicht 3. een kanarie-grietje 4. de lucifer om daarmee de rest aan te steken

J U

K nutselidee Knutselidee: eierdopje maken Leuk voor Pasen, maar ook gewoon leuk voor een andere dag! Nodig: Wc-rolletjes Kleur-, verf- en versierspullen Lijm Knip het wc-rolletje door midden. Je kunt het ook gewoon zo laten, dan krijg je een hoge eierdop. Verschillende hoogtes bij elkaar staat ook heel leuk op tafel. Nu kun je het wc-rolletje gaan versieren zoals jij dat leuk vindt. Je kunt het kleuren, verven, maar ook beplakken met gekleurd papier. Of omwikkelen met aluminium folie. Het is ook een idee om het eerst in een kleur te verven en daarna te versieren met bijvoorbeeld kraaltjes, macaroni, glitters of stukje wol.

K leurplaat

15


UITGAAN

Profile for DeAssendorper

de-assendorper-april-2014  

de-assendorper-april-2014  

Advertisement