{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1

de Assendorper

Wijkkrant voor Groot Assendorp

7 Spoorzone

zie pagina 3

50 maat 5 0 jaar jaar m a a t wwerk e r k i ninh ohout u t e n en v l o vloeren eren 50 jaar maat werk in hout en vloeren

8-9 AsRENdorp

OP=OP

12

De Weezenlanden

13

Observant

Deze maand: Jaargang 20, nummer 6 juni 2018

Welke invulling krijgt Eureka?

Eureka moment

foto: toine poelman

Het voortbestaan van de sociaal-culturele vereniging aan het Assendorperplein hing even aan een zijden draadje. Maar Eureka blijft tóch een begrip in Assendorp. Dit was afhankelijk van de stemmen van dertig leden van Eureka, zaterdag 9 juni. Bijna unaniem - op twee na kozen zij tijdens de speciaal ingelaste vergadering voor een nieuwe start.

Door Marion Goosen ‘We willen het sociaal-culturele stuk een nieuwe invulling geven, het pand behouden en de schouders eronder zetten,’ aldus Jos Zwolschen. Hij is bestuurslid van beheer-stichting Archimedes. Zij huurt het pand van de gemeente sinds 1997 en verhuurt dit aan Eureka. De besturen (van Eureka en Archimedes) gaan volgende week met elkaar rond de tafel en de periode daarna verder met ideeën werven. Na de zomer worden de plannen bekend gemaakt. Er is vertrouwen. Mede door de stemming en doordat al een aantal nieuwe invullingen is geopperd. Van wie en welke ideeën dat zijn, kan Zwolschen niet zeggen. Ingebed Eureka bestaat al sinds 1991. De afgelopen jaren kreeg de vereniging aan het Assendorperplein naast ups, ook met verschillende downs te maken. Imago-’schade’, een krap financieel plaatje, teruggang van het aantal actieve leden en vrijwilligers. De activiteiten moeten worden ingebed in een groter geheel, zodat ze structureel doorgang vinden, vindt Zwolschen. ‘Eureka is er voor veel verschillende mensen; bijvoorbeeld, buurtbewoners en studenten. Ook hebben we mensen die wat verder afstaan van het reguliere leven van veel mensen. Die komen hier allemaal samen.’ Hij roept alle Assendorpers en Zwollenaren om actief mee te denken en te komen met grote of kleine ideeën. Zoekt ‘denkers, dromers, verbinders en doeners.’ Bovenal mensen die zelf aan de slag willen. Eureka’s toekomst hangt ervan af. Lezers kunnen hun concrete ideeën mailen naar: stichting.archimedes@gmail.com

ASSENDORPERSTRAAT 67 8012 DG ZWOLLE 038 711 4032 - WWW.ALPHACOMP.NL INFO@ALPHACOMP.NL

VOOR ALLES WAT UW PRINTER NODIG HEEFT Cartridge Europe Zwolle Assendorperstraat 166 -168 Tel.: 038 – 4228050 www.cartridge-europe-zwolle.com

Voor advies bij u thuis wanneer u het uitkomt. Bel of mail voor een afspraak. Hypotheek Gilde Noord B.V. (085) 4016523 info@hypotheekgilde.nl www.hypotheekgilde.nl

Vraag vrijblijvend een offerte aan! T: 038 460 84 42 www.schildersbedrijfzwolle.nl | www.groeneveldenzn.nl

evoel g e t s e r het b

Voo

Sponsor AsRENdorp 10km

VANRAALTE RAALTE VAN HEEFTHET! HET! HEEFT

We zijn aanwezig bij De Enk voor sportadvies en -massages

OOK VOOR STEIGERHOUTEN ACCESSOIRES!

Hyacinthstraat 57 038 - 421 64 54

www.fysiomobilae.nl Assendorperstraat 205 038 - 422 31 51 www.uwVBOmakelaar.nl

Bij FysioMobilae kunt u o.a. terecht voor: Fysiotherapie | Manuele Therapie | Sportfysiotherapie | Dry Needling | EPTE Psychosomatische fysiotherapie | Bekkenfysiotherapie | Medische fitness

Hout | Tuinhout - Plaatmateriaal - Deuren Vloerdelen--IJzerwaren IJzerwaren Kozijnen --Vloerdelen Elektrischgereedschap gereedschap Handgereedschap --Elektrisch Tuingereedschap - Horrengaas Gaas - Horrengaas- -Gaas Deuren Sleuteldienst -- Elektra Elektra -- Sanitair Sleuteldienst Sanitair || CV CV Doe Het Het Zelf Zelf artikelen artikelen Doe

Volg ons op

DESGEWENST DESGEWENST OP OPMAAT MAAT GEZAAGD! GEZAAGD!

fietsje nog eens langs? Assendorperstraat 20 fietsjezwolle.nl


2

juni 2018 | van alles wat

Muziektenten van elders ´Voor een mooie Muziektempel hoef je soms niet zo heel ver weg´, schrijft bezorger van onze krant en en Bromtaxi-chauffeur Alex Smit ons. ´Zelf was ik een dagje in Bergen op Zoom. Op die mooie, zonnige dag was ik een beetje aan het dwalen en plots stond ik oog in oog. Meteen moest ik aan deze rubriek denken en heb ik een foto gemaakt. Het was zondagmorgen, dus bijna geen Bergenopzoomer te zien.´ Deze klassiek ogende Muziekkoepel, met harp op dak, is gelegen aan de Paradeplaats in het centrum van Bergen op Zoom. Zoals het hoort. Erachter staat de Gertrudiskerk. Op de plek waar nog niet zo lang geleden de begraafplaats was is een bordes gesitueerd. Daar zitten drie mannen in een soort ´leugenbankjesachtige´ setting bij elkaar. Ook dat is precies zoals het hoort. Het straatmeubilair is van een hemeltergende universeelheid. Her en der in den lande en op talloze plaatsen in Europa struikel je over

het plein een aantal jaren geleden op de schop ging werd bij opgravingen door de plaatselijke stadsarcheoloog een grote hoeveelheid oude, Romeinse munten gevonden.

foto: alex smit

soortgelijke zetels in de openbare ruimte. Ook in Assendorp kom je ze tegen. De Muziekkoepel is het enige overblijfsel van wat ooit het Thaliacomplex in Bergen op Zoom was, een imposant, klassiek sociëteitsgebouw dat onderdak bood aan het verenigingsleven en als zodanig een onmisbare constante in de Bergse samenleving. Hoewel in 1963 –meer dan 50 jaar geleden- afgebroken wordt het Thalia-complex nog steeds gemist.

Zo heeft elke stad wel zijn eigen ´Gouverneurshuis´-verhaal. Oud medewerker van de krant Hans Elseman, bekend van het redactieduo Hans&Hans in een tijd dat de artikelen nog handgeschreven aangeleverd konden worden, is een Bergenopzoomer van geboorte en kent de verhalen. Ook dat Bergen op Zoom een oude handelsstad is met een historie die terug gaat tot de oude Romeinen. Lang geleden bevond zich op de plaats van het plein en de Muziektent een moeras. Toen

In de nasleep van deze vondst past een Bergse anekdote. Hans´ broer Herman, gewaardeerd praatjesmaker en uitbater van café Het Zwijnshoofd op een steenworp afstand van de Muziektent, moest nodig eens bij de neus genomen worden. Bij een verbouwing plaatsten de bouwvakkers een pot met munten ergens tussen de fundamenten. Al gauw ging Herman met het verhaal en het verhaal met Herman aan de wandel. Paginagrote verhalen met foto´s verschenen in de diverse kranten in en rond Bergen op Zoom. Toen de mediastorm uiteindelijk geluwd was werd bekend dat het om een pot rommelmarktmunten van nul en generlei waarde ging. Dat deed Herman besluiten tot een korte vakantie buiten de stad. Maar is dit natuurlijk geheel terzijde van het verhaal rond de Muziektent van Bergen op Zoom. (HvdV)

Stichting Flappus vangt dieren op die om wat voor reden niet meer bij hun baasje kunnen blijven. Daarnaast bieden wij ook tijdelijke opvang aan voor wilde dieren. Wilt u meer weten? Kijk dan op onze website www.flappus.nl of volg ons op social media. U kunt ons ook meehelpen door een donatie te doen die geheel ten goede komt aan onze opvangdieren. Doet u mee? U kunt doneren t.a.v. Stichting Flappus op IBAN nummer NL90INGB0006188552.

Repair Cafés in Zwolle bundelen krachten

Door: Else Cuijpers De Zwolse Repair Cafés hebben hun huisvestiging in verschillende wijken: Aa-landen, Assendorp, Berkum en Stadshagen. In twee andere wijken (Zuid en Binnenstad) zijn verkennende gesprekken om eigen Repair Cafés op te zetten. Ze werken vanuit hetzelfde basisconcept en doelstelling. Reparaties zijn gratis, een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

Met de vier Repair Cafés wordt het aspect van duurzaamheid verder uitgedragen in Zwolle; gericht op het verlengen van de levensduur van een artikel. Het is een manier om de afvalberg minder snel te laten groeien en grondstoffen beter te benutten zonder dat (milieubelastende) processen nodig zijn voor weer nieuwe producten. Helaas is het steeds meer gebruikelijk om een product dat stuk is, weg te gooien. Vaak weten we niet hoe het gerepareerd kan worden en winkels zijn nauwelijks op reparatie ingesteld. Sociaal contact Het idee achter Repair Café is om een plek en moment te hebben waar buurtgenoten met kapotte spullen, in contact komen met vrijwilligers die repareren als uitdaging zien en samen de klus willen klaren. Door gezamenlijk een probleem onder de loep te nemen ontstaat een plek om mét elkaar en ván elkaar te leren. Behalve je eigen

Sociaal Wijkteam dinsdag t/m vrijdag inloop 09.00 – 12.00 uur Overige tijden op afspraak tel.nr.14038 Repair-Café 3e zaterdag van de maand

Enkstraat 67 8012 VA Zwolle tel: 038 - 42 163 31 mail: info@deenkassendorp.nl Openingstijden: maandag t/m vrijdag 8.00 uur - 24.00 uur zaterdag 14.00 - 17.30 uur * zondag in overleg * Overige tijden in overleg

Resto van Harte maandag & woensdag ( reserveren verplicht )

14.00 - 17.00 uur vanaf 17.30 uur

Kinderopvang Doomijn Peuterspeelzaal maandag t/m vrijdag 08. 45 - 11.45 uur Buitenschoolse opvang 14.30 - 18.15 uur maandag 14.30 - 18.15 uur dinsdag 12.30 - 18.15 uur woensdag 14.30 - 18.15 uur donderdag 12.00 - 18.15 uur vrijdag Meer informatie PSZ & BSO tel. 038 - 42 159 09

Door: Frederik Flesseman

colofon colofon

De Assendorper is een uitgave van Stichting Wijkkrant de Assendorper. De krant wordt gratis huis-aan-huis verspreid in Oud-Assendorp, NieuwAssendorp, De Pierik, Stationswijk, Groot Wezenland, Hanzeland en De Geren. Zij is tevens af te halen bij enkele Zwolse wijkcentra, de Stadkamer en op diverse andere openbare plekken in de wijk, zoals winkels. De redactie en het bestuur van deze krant bestaan uit vrijwilligers. Oplage: 7.000 exemplaren Frequentie: 10 x per jaar Druk- en zetfouten voorbehouden Redactieadres Enkstraat 67 8012 VA Zwolle 088 22 666 99 mail: redactie@deassendorper.nu Eindredactie Sabine Boschman

Namens alle dieren hartelijk bedankt!

In Zwolle zijn inmiddels vier Repair Cafés actief die zijn aangesloten bij de landelijke stichting Repair Café. Onlangs vond er een bijeenkomst plaats om de krachten te bundelen. Samen optrekken –is het idee- genereert meer bekendheid, maakt onderlinge kennis uitwisselen makkelijker en biedt de mogelijkheid bij bijzondere gelegenheden meer stands te bemensen.

ik ben hond Bibi maar toch voel ook ik me soms poes in Assendorp

kennis aanvullen of overdragen, ontmoet je andere Zwollenaren met dezelfde hobby die jou verder kunnen helpen. Het leuke aan de samenwerking is ook dat elk Repair Café zijn eigen voorkeuren heeft om de dingen in gang te zetten: zo heeft Repair Café Assendorp het initiatief genomen om een mooie website voor Repair Café Zwolle te maken. Op www. repaircafezwolle.nl staan laatste nieuwtjes, links naar andere Zwolse initiatieven in het kader van duurzaamheid en de contactgegevens van de Repair Cafés in Zwolle. Ook kan men hier terecht als men zich vrijwillig in wil zetten als handige reparateur of voor coördinerende en administratieve werkzaamheden voor één van de Repair Cafés. Eigen bijzonderheid Wat er gerepareerd wordt, is afhankelijk van welke enthousiastelingen zich inzetten bij het Repair

Café. Bij alle vier de Cafés is veel kennis aanwezig op het gebied van elektronische of mechanische reparaties, kleine reparaties aan fietsen en textiel herstel. Bijzondere vaardigheid in Assendorp is iemand die gereedschappen kan slijpen, in Stadshagen is er een boekenhersteller, in Berkum een houtbewerker en in Aa-landen een bijzonder creatief team voor textiel herstel. Seizoenafsluiting Assendorp Inmiddels zit de zomerstop voor Repair Café Assendorp er aan te komen. Op zaterdag 16 juni is de laatste reguliere bijeenkomst voor de zomervakantie, zoals altijd van 14.00 tot 17.00 uur in De Enk aan het Assendorperplein. Iedere bezoeker kan dan rekenen op een heerlijke tompouce vanwege het al weer driejarige jubileum. Op de vierde donderdag (28 juni) is er dan nog een Smart Repair Café van 19.00 tot 20.30 voor de digibeten en dan is het echt vakantie.

H A N D I G E

CO N TAC T E N U kunt de servicelijn van de gemeente bellen als u vragen, klachten of meldingen heeft over de openbare buitenruimte. Bereikbaar op werkdagen van 8:30 - 16:30 uur. Wijkbeheerder Assendorp Stadsdeelmanager Assendorp Wijkmedewerker Wijkwethouder Assendorp Wijkwethouder Hanzeland Wijkagent

Paulien ten Dam Suzanne Douwsma Jenine Timmerman Jan Brink René de Heer Jan Witte

(telefoon: 14038) (telefoon: 14038) (telefoon: 14038) (telefoon: 14038) (telefoon: 14038) (tel.: 0900 - 8844)

Redactie Mirjam Blok, Sabine Boschman, Johan Boomsma, Kees Canters, Elsbeth Ensing, Frederik Flesseman, Daan Gilbert, Marion Goosen, Mirjam Hoekjen, Willem Peter Homan, Marry Horstman, Jan Koldewijn, Jeroen Kraakman, Roosmarijn de Lange, Emiel Löhr, Jorien Marcus, Frank Maurits, Martijn Meupelenberg, Janette Ouwinga, Toine Poelman, Gerard Roerink, Hennie van Schenkhof, Aukje Schonewille, Kim van Elburg, Daan van de Konijnenberg, Anneke van der Stouwe, Hans van der Vegt Vormgeving Mirjam Blok, Sabine Boschman en Marleen Kramer Bezorging Hans van der Vegt Krant niet of te laat ontvangen? hans.v.d.vegt@hotmail.com 06 51 37 99 62 Advertenties Mirjam Blok adverteren@deassendorper.nu 088 22 666 98 Social media Facebook: https://www.facebook.com/ DeAssendorper Twitter: @DeAssendorper Word vriend van De Assendorper voor € 10 per jaar (eenmalig of tot wederopzegging). U kunt zich aanmelden via redactie@deassendorper.nu Abonnement Woont u buiten ons verzorgingsgebied en wilt u toch de krant ontvangen? Voor € 29 per jaar ontvangt u de krant per post. U kunt een e-mail sturen aan hans.v.d.vegt@hotmail.com Bankrekening NL29INGB0001258558 t.n.v. Stichting Wijkkrant de Assendorper Druk F.D. Hoekstra Krantendruk Emmeloord Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen voor publicatie zonder toestemming van de uitgever. De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden stukken te weigeren of in te korten. De mening van de columnist is niet noodzakelijk de mening van de krant. Verschijningsdatum volgende editie 13 juli 2018 Internet: www.deassendorper.nu


de wijk | juni 2018

3

Martijn Sips, wijkagent in Hanzeland:

Geen ‘gewone agent’ in een vrij rustige wijk met weinig problemen!’ Het is maandagmorgen 11.00 uur en ik zit op het politiebureau. Nee, gelukkig niets ernstigs. Ik kom voor een interview met Martijn Sips, de wijkagent van Hanzeland. We installeren ons in een aangiftekamer, waar alleen een bureau en een PC staan. Nadat Sips koffie voor ons heeft gehaald vuur ik mijn vragen af. Geen ‘gewone agent’ in een vrij rustige wijk met weinig problemen!’ Door: Janette Ouwinga

foto: janette ouwinga

Wie is Martin Sips? ‘Ik ben 43 jaar, getrouwd en heb twee kinderen. Ik woon in Zwolle, Stadshagen. Aankomende juni ben ik alweer 25 jaar werkzaam bij de politie. Begonnen in Brabant en via Apeldoorn en Velp in Zwolle terechtgekomen. Sinds twee en half jaar werk ik als wijkagent, onder andere in de wijk Hanzeland.’ (Sips is daarnaast ook wijkagent in de binnenstad, Weezenlanden, Stationsbuurt, Kamperpoort en Veerallee). Er zijn twee wijkagenten voor Hanzeland. Werken jullie in dagdienst? ‘We doen dit inderdaad met z’n tweeën en bepalen per geval wie wat oppakt. In principe werk ik in dagdienst maar als er ’s avonds een activiteit of een evenement plaatsvindt dan ben ik daar bij. We kunnen dus, als het nodig is, onze werktijden verschuiven. Hanzeland is een kleine wijk, met ongeveer 1000 inwo-

ners en heeft in vergelijking met de binnenstad weinig activiteiten en voorzieningen. We zijn dan ook niet vaak ’s avonds in Hanzeland aanwezig. Naast mijn werk als wijkagent word ik om het weekend ingeroosterd bij de collega’s voor het afhandelen van incidenten.’ In hoeverre verschilt het werk van wijkagent ten opzichte van dat van een ‘gewone’ agent? ‘De gewone agent houdt zich voornamelijk bezig met, zoals wij dat noemen ‘incidentafhandelingen’. De wijkagent heeft dezelfde bevoegdheden als de gewone agent. 80% van onze tijd besteden we aan de wijk, de andere 20% draaien wij met de collega’s van de incidentenafhandeling mee. Ik wil zien en proeven wat er in een wijk gebeurt. Dit betekent dat ik regelmatig overleg heb met de verschillende partners in de wijk, zoals een woningcorporatie, de buurtvereniging of een ondernemersplatform. Maar ook

de samenwerking met de Gemeente of andere overheidsinstanties, bijvoorbeeld begeleid wonen of verslavingszorg is essentieel voor ons werk. Hier stop ik veel tijd en energie in. Het vergt een lange adem om een wijk goed te leren kennen.’ Hoe begint de werkdag van de wijkagent? ‘Aan het begin van dag log ik eerst in op het centrale systeem zodat ik kan zien welke incidenten er zijn geweest in mijn wijken. Ook check ik even mijn mail. Om 09.00 uur hebben we een briefing met alle collega-agenten, om te bespreken wat er speelt. Zijn er zaken waar extra aandacht aan besteed moet worden? Zijn er gebeurtenissen waar extra mankracht voor ingezet moet worden? Dan wat administratieve werkzaamheden en daarna op de fiets, de wijk in. Ik vind het belangrijk om gedurende de dag contact te houden met mijn collega’s en daarom lunch ik meestal op het bureau of bij het steunpunt in het Gemeentehuis. Maar het gebeurt ook wel dat ik in het buurthuis mijn brood opeet.’ Hoe kan ik jou als de wijkagent herkennen? ‘Ik ben niet herkenbaar, ik zie er niet anders uit dan mijn collega’s. Misschien omdat ik in m’n eentje opereer en alleen, en dus niet als koppel, op de fiets door de wijk rijdt. Bij een incidentmelding zijn er altijd twee agenten aanwezig. Maar of ik nu de wijkagent ben of een gewone agent, dat maakt voor de burger niet uit. Wij zijn altijd aanspreekbaar.’ Voor welke zaken benader ik een wijkagent? ‘Laat ik beginnen met benadrukken dat je in geval van spoed of verdachte situaties altijd 112 moet bellen. Bij twijfel niet aarzelen maar bellen. Voor andere gevallen, zoals een ruzie of een aanrijding, burenoverlast, hangjongeren enz. kun je het algemene nummer 0900 8844 bellen. Dat is de meldkamer van

de politie. Alle zaken die voor de wijkagent van belang zijn worden via de meldkamer doorgespeeld naar mij. Ook bij een vermoeden van kindermishandeling of als je bijvoorbeeld een bewoner al lange tijd niet gezien hebt en je hierover ongerust bent, kun je het algemene nummer bellen. Wij ondernemen actie en schakelen indien nodig hulpinstanties in. Het gebeurt regelmatig dat mensen de politie bellen voor een fout geparkeerde auto of last hebben van een kraaiende haan, of een overvolle vuilnisbak in de wijk willen melden. Maar dit soort meldingen horen bij de Gemeente thuis. Daar zijn mensen in dienst, de zogenaamde bijzondere opsporingsambtenaren, die deze meldingen behandelen. Deze ambtenaren zorgen voor de handhaving van regels op dit gebied. Uiteraard treedt de politie wel op in gevaarlijke situaties, zoals bijvoorbeeld bij een auto die een uitrit blokkeert enz.’ Is Hanzeland een veilige wijk en wat kan er verbeterd worden in de wijk? ‘Tja, voor Hanzeland zie ik niet direct zaken die veranderd of verbeterd moeten worden. Het is een vrij rustige wijk met weinig problemen. Het is hooguit een incidentele keer zo dat in het weekend de discotheekbezoekers die door de discobus achter het station worden afgeleverd, voor wat overlast zorgen’. Een laatste vraag. Je bent niet bekend met de VBH, de Vereniging Bewoners Hanzeland. Zou dat eigenlijk niet moeten? ‘Nee, dat vind ik niet. Een netwerk is belangrijk voor een wijkagent maar moet ook iets toevoegen. Het alleen volgen van ontwikkelingen in de wijk is niet de eerste prioriteit, onze kerntaak is en blijft strafrecht en strafvordering’. En zo is het ook. Met deze woorden sluiten we het interview af. Buiten maak ik nog een foto van Martijn.

Al meer dan 50 jaar thuis in hout

De Pierik doet aan crowdfunding voor de buurman van

€79,50 voor

€41,75

eigen foto

Sinds twee jaar woon ik (Cynthia, 28) samen met mijn vriend Willem (32) met veel plezier op de Pierik. Wat me meteen opviel en waar we van zijn gaan houden is het ouderwetse ‘naoberschap’: er als buren voor elkaar zijn en helpen waar nodig. Enkele weken geleden komt onze directe buurman Wim (76) naar ons toe. Zijn vriend Ben, die iets verderop woont, en afhankelijk is van zijn brommobiel, heeft hulp nodig. Zijn brommobiel is kapot. Wim ligt er ‘s nachts wakker van, hij wil Ben graag helpen, maar kan dat niet alleen. ‘Kunnen we een crowdfunding opzetten? Ik weet niet hoe dat moet, willen jullie helpen?’

We gaan om tafel en zetten online een crowdfunding op. Wim neemt het analoge voor zijn rekening: hij stopt overal in de straat briefjes in de brievenbus. Na zes weken hebben we het benodigde bedrag van € 1.800 samen met buren en social media opgehaald. Afgelopen dinsdagavond hebben we de brommobiel aangeboden aan Ben. Zichtbaar ontroerd en dolgelukkig was hij met ons cadeau. Prachtig wat je samen met buren en gelijkgestemden kan doen voor een ander.’ Ingezonden door Cynthia Schultz

250 m2 Eiken projectparket* Eiken projectparket is te leggen als visgraat, dubbele visgraat, brede panelen en in stroken.

* Afwerking naar keuze (naturel/grijs/wit)

50 jaar maatw erk in houten vloeren Papaverweg 108, 8042 EK Zwolle (Westenholte) - 038 421 63 33 - www.antonekkerparket.nl


4

juni 2018 | advertenties huiswijn, Zoals dé Nr. 1 rode lento. Sa del aro Negroam per dozijn Per fles € 6,35. En € 5,82* per fles.

tie! *laagste -prijsgaran

● Binnenwerk en Buitenonderhoud ● Wand- en plafondafwerking ● Beglazing ● Kleuradvies ● Houtrotherstel ● Kwaliteitsmateriaal ● WINTERKORTING

...Als het om

Vakmanschap

HAAR LEVEN VAN VUUR NAAR VREDE

HET NAPALMMEISJE

PRESENTATIE VAN

op dinsdag 13 maart

Kim Phuc Phan Thi LOCATIE AANVANG NA AFLOOP INFO

€19,99

Dominicanenklooster 20.00 uur hapje, drankje en praatje in onze winkel www.goedhartboeken.nl

moet gaan !

info@schildersbedrijfhenkbredewold.nl 06-13450893 Zwolle

www.schildersbedrijfhenkbredewold.nl

Grenzeloze liefde voor mooie wijnen.

DE BACHBIJBEL

EEN BEGRIP IN ZWOLLE EN VER DAARBUITEN! “ … DE (OM)RIT MEER DAN WAARD”

“ … WERELDSE WIJNWINKEL”

Perswijn Magazine

Winelife MagazineAssendorperstraat 79 8012 DG Zwolle tel 038 421 98 02 info@goedhartboeken.nl Assendorperstraat 79 | 8012 DG Zwolle tel 038 - 421 98 02 | info@goedhartboeken.nl

meer dan woordenWWW.MONDOVINO.NL

Assendorperstraat 107 / 8012 DH Zwolle / 038 422 33 22

0181811 A6 adv liggend Mondovino.indd 1

20-04-18 12:21

De NVM-makelaar van Assendorp!

www.kringloopzwolle.nl (038) 422 06 06 us on facebook

onze website www.tenbrinke makelaardij.nl

Nieuwe Veerallee 12, Zwolle Nieuwe Deventerweg 6, Zwolle-Zuid Open: ma. 12-18 uur; di. t/m vr. 10-18 uur do. 10-21 uur, za. 10-17 uur

De koffie staat voor u klaar in ons pand aan de Eendrachtstraat. Eendrachtstraat 79 | info@tenbrinkemakelaardij.nl |

038 - 260 01 24 |

www.tenbrinkemakelaardij.nl

ONTDEK DOOMIJN in...

GEZOCHT

JOURNALISTEN EN FOTOGRAFEN M/V

as Thom 037 G IN 2

BIOLOO

ASSENDORP

PIERIK

Enkstraat 69

Geraniumstraat

Buitenschoolse opvang

Buitenschoolse opvang

Enkstraat 67

Violierenstraat

Peuterspeelzaal

Kinderdagverblijf

Enkstraat 67

Fresiastraat

Buitenschoolse opvang

Peuterspeelzaal

STATIONSBUURT

Buitenschoolse opvang Westerlaan www.doomijn.nl

e klantadvies@doomijn.nl

/doomijn

t (038) 421 45 21

WIJKKRANT DE ASSENDORPER IS OP ZOEK NAAR JOU! Ben je betrokken bij de wijk en heb je zin om Assendorp (nog) beter te leren kennen? Word journalist en neus rond in de ‘spotlights’ en ‘hoekjes’ van de wijk. Schrijf er wat moois over en klaar is kees! Heb je de pen al in de aanslag? Word dan journalist voor de Assendorper! Ga jij graag met je camera op pad en maak je de mooiste plaatjes? Zie je ook al het moois wat onze wijk te bieden heeft en heb je de batterijen al opgeladen? Word dan fotograaf voor De Assendorper! Wat we bieden is vooral de eer. En het met regelmaat en gepaste trots zien verschijnen van weer een krant met jouw werk. Wil je graag meer weten over deze leuke job of wil je je direct aanmelden? Stuur dan een mailtje naar redactie@deassendorper.nu.


de wijk | juni 2018

5

Assendorp in vroeger tijden (1) Toen ik hier kwam wonen op de Assendorperdijk, ben ik nieuwsgierig geworden naar hoe het in Assendorp vroeger was, met name vanaf 1500 tot 1900, voordat hier winkels kwamen. Ik heb veel boeken en oude kaarten bestudeerd bij het HCO en zag dat Assendorp bestond uit de hoge dijk en de Molenstraat (later de Deventerstraat en tegenwoordig de Van Karnebeekstraat) en wat landweggetjes, nu de Assendorperstraat, de Molenweg en de Groeneweg. Door: Marianne Barkhuis Vooral op de dijk stonden wat boerderijtjes met koeien die in de natte weilanden konden grazen. Op de drogere stukken land werd graan verbouwd. De boeren leverden daarmee voedsel aan Zwolle. Ook waren er stadsboeren die in de ochtend door de Sassenpoort kwamen en hun koeien over de dijk naar de weilanden brachten en ‘s avonds voordat de poort weer dichtging, weer binnen moesten zijn. Rond 1800, toen de stadsmuren niet meer nodig waren, breidde Assendorp zich uit. Er kwamen meer boerderijen, wat winkeltjes, maar het bleef allemaal nog kleinschalig. De verdeling van de weilanden en de akkers werd gedaan door de Marke Assendorp, hoofdzakelijk mondeling en niet erg precies. Ook zorgde de Marke voor de waterhuishouding met name in de drassige gebieden in en rond Assendorp. In 1832

RTVZwolleFM heeft de wind in de zeilen Het gaat goed met RTVZwolleFM sinds de herstart in oktober. Een rumoerige tijd is afgesloten door vrijwel helemaal opnieuw te beginnen. En dat heeft gewerkt. Met loyale medewerkers zijn diverse programma’s voortgezet, maar het was zeker het moment om te kijken naar de toekomst. Er zijn stippen aan de horizon gezet waar de omroep naar toe moest gaan groeien. Dat betekent afstappen van het ‘piratenimago’ en werken naar een nieuwsomroep waarbij alle medewerkers meer met het nieuws bezig moeten gaan. Een complete cultuuromslag voor veel medewerkers. Maar dat lukt steeds beter. Nieuwe medewerkers melden zich aan om radio te maken en vooral jonge talenten krijgen de kans zich te ontwikkelen en het maken van hedendaagse radio onder de knie te krijgen. RTVZwolleFM is bezig om radiomakers anno 2018 te laten ontwikkelen. Nieuw talent Talentvolle medewerkers zijn altijd welkom bij RTVZwolleFM. Daarvoor is de samenwerking aangegaan met onder meer Landstede, School of Media van Windesheim en diverse andere onderwijsinstellingen. Dit resulteert onder meer dat Astrid de Jong (de

veranderde dat. Het kadaster heeft toen in heel Zwolle, alle gronden en eigenaren in kaart gebracht. Na 1850 Als je die kaart (zie hiernaast) vergelijkt met hoe het nu is, herken je nog wel de dijk en de oude straten. De percelen van de boeren langs de dijk waren smal en liepen door tot de Assendorperstraat. Overal kleine percelen met akkerbouw en de grote percelen met weien hooiland. Enkele boeren hadden eigen land, maar de meeste eigenaren woonden in Zwolle. Rond 1850 verandert er veel. Er komen de eerste huizen van de sociale woningbouw, huizen voor arbeiders die werken bij de eerste fabriekjes en de eerste woningbouwverenigingen gaan steeds meer de boerderijen vervangen met arbeiderswoningen. Vooral het hele gebied rondom het Assendorperplein wordt langzamerhand zichtbaar. Vanaf 1900 komen er steeds meer winkels bij die door Dick en Coletta Hogenkamp op een geweldige wijze beschreven zijn. In een tweede artikel wil ik met name de tijd 1850 in beeld brengen. Wie woonden er toen, hoe leefden deze Assendorpers en welke beroepen waren er in die tijd? Door de kaarten van het kadaster die ik in bezit heb, weet ik de namen van de bewoners, hun beroep, hun gezinssamenstelling enzovoort. Zo krijgen we een idee van Assendorp 170 jaar geleden.

(ingezonden)

nachtzuster van NPO) studenten van Landstede wegwijs maakt in het mediavak. Iedere dag zijn er stagiaires actief binnen de omroep om hun eigen unieke talenten te ontwikkelen. ‘Jonge honden’ krijgen de kans om niet alleen te proeven aan het radiomaken, maar ook daadwerkelijk te experimenteren met een nieuwe omroep. Verjonging is een constante beweging die nodig is om mee te gaan met de hedendaagse ontwikkelingen. De wereld wordt steeds sneller en gevarieerder en dat geldt zeker voor de radio. Samenwerking RTVZwolleFM is steeds op zoek naar samenwerking. Ook binnen de media wordt gekeken naar partners omdat de omroep gelooft dat samenwerken sterker maakt dan alleen te zijn. Gebruik maken van expertise van elkaar zorgt er voor dat de media kan overleven in tijden dat het steeds moeilijker wordt om te onderscheiden. Radiomaken is meer dan alleen maar het uitzenden van geluid. Een breed scala aan sociale media, de kabelkrant, website en beeldregistratie valt onder het pakket van iemand die werkt bij een omroep. Een programmamaker moet keuzes maken hoe om te gaan met nieuws. Een nieuwtje bewaren tot een eigen programma is niet meer van deze tijd. Te snel willen scoren met nieuws

Inloopdag familierecht en erfrecht Donderdag 21 juni

eigen foto

ook niet. De media buitelt over elkaar om zo snel mogelijk te scoren met nieuws. Daarvoor kiest RTVZwolleFM niet, maar wel kiest men voor gedegen nieuws. Eigenheid RTVZwolleFM kiest voor eigenheid van de mensen die er werken. Niet bang zijn voor experimenteren of voor mislukkingen. Leren van de fouten die worden gemaakt en er vooral niet bang voor zijn. Nieuwe medewerkers krijgen een gedegen opleiding in het maken van radio, maar ook in de achtergronden zoals zelfredzaam zijn en alles wat te maken heeft met het programma. De meeste programma’s onderhouden de eigen sociale media zoals facebook, twitter en instagram. Daarnaast zijn er redacteuren die de radiocollega’s voorzien van de laatste nieuwtjes. Samenwerken maakt zoveel sterker en het werken zoveel mooier.

eigen foto

Wie belangstelling heeft voor het maken van radio, tv, sociale media en/of redactie kan zich altijd aanmelden bij RTVZwolleFM. Stuur dan een mail naar nieuws@rtvzwollefm.nl onder vermelding van sollicitatie.

)6*47&3,01&/

van 09.00 - 18.00 uur.

Burgemeester van Roijensingel 1 - 8011 CS Zwolle T. 038 4600111

,JKLPQXXXWPFSNBOHSFWFOMPGCFM -VUUFLFTUSBBU


6

juni 2018 | hanzeland

Spoorzone Nieuws 20 juni: Spoorcafé Op woensdagavond 20 juni is er om 19.30 uur weer een Spoorcafé, de laatste voor de zomervakantie. Deze avond gaan we het in elk geval met u hebben over de passerelle, de toekomstige nieuwe openbare voetgangersen fietsverbinding over het spoor. De locatie en de uitnodiging wordt medio juni bekend en komt in de agenda op de website van de Spoorzone.

foto: willem kruijer

28 en 29 juni: Openluchtbioscoop Zoals u inmiddels van ons gewend bent, organiseren we graag een feestje als we een resultaat hebben bereikt. Om de laatste ontwikkelingen op en rondom het Lübeckplein te vieren, organiseren we op 28 en 29 juni samen met Fatboy Cinema een openluchtbioscoop op het plein. De film begint beide avonden om 22.30 uur. Een kaartje kost € 10. In ruil hiervoor krijgt u een drankje, een zakje popcorn, een zitplaats en een koptelefoon om het geluid van de film te kunnen horen. Neemt u plaats in een van de honderd zitzak-

ken of zit u liever op een gewone stoel? Die zijn er namelijk ook. En als u dat wilt, kunt u natuurlijk ook uw eigen stoel meenemen! Wordt het onverhoopt slecht weer? Dan wijken we uit naar Brainz en kijken we de film lekker binnen! Meer weten over de openluchtbioscoop? Houd de Facebookpagina van het Lübeckplein in de gaten! Plaatsing busbrug In het Pinksterweekeinde is het 110 meter lange stalen brugdeel van de nieuwe busverbinding bij het station met succes over de bovenleiding van het spoor gereden en op de betonnen pijlers op de definitieve plek gelegd. Een complexe en unieke operatie vanwege de combinatie van de S-vorm, de grootte, het gewicht van ruim 1.000 ton en de beperkte ruimte waarbinnen het geheel boven en naast het spoor moest worden verplaatst. Met name de asymmetrie en de verschillende belastingen waar de brug mee te maken had, was voor de partijen die bij het inrijden betrokken waren ingewikkeld.

Bewonersavond Hanzeland 30 mei jl. Door: Janette Ouwinga Ontwikkelingen Lübeckplein Woensdag 30 mei jl. was er een informatieavond in Brainz om de bewoners bij te praten over het Lübeckplein. Anne-Marie Mosterman, gebiedsontwikkelaar Spoorzone, opende de avond met een korte update over de laatste ontwikkelingen. Gesprekken over een invulling van het ‘zwarte gat’ in het Schellepoort gebouw zijn nog steeds gaande. Zodra dit definitief is worden de bewoners geïnformeerd.

Daarna was het woord aan vier studenten van de opleiding Journalistiek Windesheim; zij hebben een documentaire gemaakt en interviews gehouden in en over de Spoorzone. Vervolgens gaven een aantal studenten Bouwkunde van Windesheim een presentatie over een mogelijke invulling van het Schellepoortgebouw en de rode fabriekshal van Wartsila die momenteel leeg staat. Deze producties waren na afloop van de bijeenkomst voor iedereen te bekijken.

De vergroening van het Lübeckplein gaat verder vorm krijgen door een verticale geveltuin aan het Stadskantoor; in totaal 140 m2 groen wordt aangebracht aan de gevel. Dit project wordt binnen enkele maanden gerealiseerd en draagt bij aan het vergroenen van het Lübeckplein. Vanuit de provincie is geld beschikbaar gesteld voor de ontwikkeling van (de binnenstad) Zwolle. Van dit bedrag is € 100.000 gereserveerd voor het Lübeckplein. Anne-Marie verwacht dat er voor de zomer een plan klaarligt hoe dit bedrag besteed gaat worden.

Deze zomer street art op het Lübeckplein? Studenten van Cibap vakschool voor verbeelding, zijn gevraagd ontwerpschetsen te maken voor het beschilderen van de ventilatiekokers op het Lübeckplein. Middels moodboards en maquettes werden de verschillende ideeën tijdens de bijeenkomst getoond. De meest prachtige en originele ontwerpen waren te zien! De bewoners lieten zich door de studenten informeren over de achtergronden van de ideeën en konden hun voorkeur aangeven voor het meest aansprekende ontwerp.

foto: willem kruijer

Studenten van Cibap showen hun ontwerpschetsen Cibap gaat aan de slag met de ontwerpen die de meeste stemmen hebben gekregen. Hiervan wordt een totaalcompositie gemaakt, bij elkaar passend en geschikt voor het Lübeckplein. De gemeente beslist uiteindelijk welk ontwerp uitgevoerd gaat worden en legt dit voor aan de bewoners.

Rectif icatie Per abuis is er in het artikel ‘De kinderen uit de Seringenstraat’ in de mei-editie van deze krant een fout geslopen. In de tekst staat dat moeder Maazen zelf ook op de foto staat. Dit klopt niet omdat moeder Maazen de foto heeft gemaakt. Haar dochter Bep NaberhuisMaazen staat op de foto.

Stolpersteine Voorafgaand aan de onthulling van de Stolpersteine in de Eendrachtstraat, Seringenstraat en Hyacinthstraat organiseert de Stichting Zwolse Stolpersteine een bijeenkomst in het Dominicanenklooster op 20 juli as. Wie hierbij aanwezig wil zijn, wordt verzocht zich vóór 18 juli aan te melden via stolpersteinezwolle@outlook.com


de wijk | juni 2018

7

Gast van de maand: Malou Simons ‘Ik ben nu twaalf jaar grafisch vormgever. Dat heb ik me met hulp van een oudere collega eigen gemaakt toen ik bij de Gouden Gids in Amsterdam werkte. Daar hield ik me bezig met de opmaak van de advertenties in de gids. Ik heb er veel ervaring opgedaan, een prima leerschool. Na wat kleine opdrachten voor kennissen werd mijn wens om zelfstandig te worden serieus, en om ervaring op te doen richtte ik me op de startende ondernemer. Mijn eerste echte klus was voor een makelaarskantoor. Na een tijdje kreeg ik via een vriend mijn eerste grotere opdracht bij een groot bedrijf. Nu heb ik voldoende werk. Soms is het heel druk en moet ik ‘s avonds nog doorwerken, maar er zijn ook rustiger tijden. Ik mistte wel collega’s, die heb ik nu op het huiswerkinstituut.’

column door: Emiel Löhr

Look who’s bad! Groene vingers heb ik niet. Nooit gehad en ik zal ze waarschijnlijk ook niet krijgen. Ik weet het verschil niet tussen een bos florisanten en tulpgonia’s. Ik heb het liefst zes kuub cement in de achtertuin en je hebt nergens geen omkijken meer naar. Voor mijn vrouw ligt dat anders. In ons klein tuintje is een groene oase gecreëerd. Dagelijks worden de planten beregend, dode puntjes eraf geknipt en soms beeld ik me in dat ze ook nog tegen de aardbeienplantjes praat. Nu gebeuren er de laatste tijd ‘groene dingen’ bij ons in de buurt. De Eendrachtstraat is druk doende geweest om aan de voorzijde van de huizen tuintjes aan te leggen en ook elders zie of zag je van dit soort initiatieven. Dit ‘betuinen’ zorgt niet alleen voor meer groen in de straat, het schijnt ook goed te zijn voor de afwatering en de klimaatcrisis. Mooie ontwikkelingen! In onze straat worden dit soort acties niet ontplooid. Tot vorige week. Ik kwam na een lange werkdag thuis, mijn vrouw was vrij en onder ons raam zag ik dat er groene planten groeiden. Bosschage in mijn ogen. Zelfs al een beetje over de vensterbank heen. Eerst ben je dan nog een beetje gepikeerd: ‘dit had ze toch ook wel even met mij kunnen overleggen?’ Maar goed, een week later attendeerde ik iedereen op ‘het bos’, dat bij ons voor het huis langsliep. Ik bespeurde zelfs een soort van verbroedering met de wat verdere buren van de Eendrachtstraat. ‘Leuk dat jullie die tuintjes hebben aangelegd en wij zijn als eersten in de Molenweg (met de borst vooruit) er ook mee begonnen.’ Goedkeurende blikken kwamen mij ten deel en de verdere conversatie sloeg meestal om in hoe de buren niet met de afwatering en het klimaat bezig zijn. Slechte mensen! Heel begrijpend en knikkend praatte ik mee. Tot gisteren. Mijn vrouw was met een bezweet gezicht de planten aan het plukken, om ze daarna in de Rovabak te mikken. Voordat ik kon reageren keek ze me boos aan: ’ Jij kunt dat onkruid toch ook wel even weghalen, zie je dat dan niet’… oeps

foto: toine poelman

Malou met haar hond Lena Malou zit nog in haar bevallingsverlof als ik haar spreek. Ze is partner van Martijn, moeder van de nu elf weken oude Boris, werkt als zzp’ er en geeft huiswerkbegeleiding. Daarnaast wandelt ze met of zonder hond en komt ze er te weinig aan toe om haar cello te bespelen.

Door: Marry Horstman ‘Wij hebben nu een woning aan de Violierenstraat die we inmiddels vier jaar huren, maar in de toekomst willen we graag kopen. We werken beiden veel thuis en het wordt wel vol’, vertelt Malou.

Collega’s ‘Toen ik op de middelbare school zat, kreeg ik ondersteuning van mijn vijftiende tot mijn achttiende jaar bij het huiswerkinstituut. Ik vond er aansluiting en gezelligheid. Deze mistte ik in mijn gewone schoolklas. Ik vond het altijd fijn om er naar toe te gaan. Een aantal jaren geleden had het nog dezelfde eigenaar. Dat was de aanleiding om te bellen met de vraag of hij nog ondersteuners zocht. Ik werk er nu al

zes jaar twee dagen in de week. Ik geef begeleiding in Nederlands en Duits. De meeste leerlingen worden aangemeld door de ouders en krijgen ondersteuning voor alle vakken. Ik werk met fijne collega’s. De meeste leerlingen zijn gemotiveerd, en er heerst een prettige sfeer. Iedereen wist dat we een zoon zouden krijgen, ze leefden erg mee en vroegen me regelmatig hoe het met de toen nog ongeboren Boris was.’

De grootste wens van Malou Siemons is vervuld met de geboorte van Boris Lena ‘Mijn dagen zijn lekker gevuld. Toch wil ik iedere dag even wandelen naar het park met onze hond Lena, een kruising tussen een herder en een labrador. En is er nog tijd over, dan wil ik meer tijd aan muziek besteden. Van huis uit ben ik bekend met muziek en vroeger heb ik viool gespeeld. De laatste zes jaar heb ik me de cello eigen gemaakt. Deze is wat minder schel, wat ik prettiger vind aan mijn oren. En komt er vooralsnog geen eigen woning in de Pierik of Assendorp, een klein campertje om te kamperen staat ook nog op onze bucketlist.’

‘We hebben het gevoel van de Samenloop laten zien’ Een wandelevenement voor het goede doel waarbij je loopt bij maanen kaarslicht. Met dauwdruppels op het gras én wanneer de zon fel schijnt. 26 en 27 mei strijkt de Samenloop voor Hoop neer in het Wezenlandenpark in Zwolle. Een tweejaarlijks evenement om kanker onder de aandacht te brengen. Deelnemers lopen 24 uur in estafettevorm voor het goede doel: van 14.00 uur zaterdag tot 14.00 uur zondag. Door: Marion Goosen Op het evenemententerrein in het park naast het provinciehuis, is een route afgezet. Langs het pad staan dranghekken met paarse spandoeken, waarop staat: Loop mee en sta stil bij kanker. Kramen met boeken, kleding, snuisterijen, spelletjes en plantjes, partytenten, tenten en een gekleurd caravannetje, watertappunten, wc-gebouwen en kinderbadjes. Beleven Het is zaterdag 26 mei, bijna 14.00 uur. Burgemeester Henk Jan Meijer staat op het podium. Hij promoot de stad. Ook vertelt hij dat zijn broer is gestorven aan kanker. Hij prijst ons dat we meedoen en tipt ons dat we goed moeten drinken. Het is namelijk minstens 28 graden. Het startsein klinkt en de aftelklok naast het podium geeft exact 24.00 uur aan. Ik doe mee met team PeperDus, een Zwolse en deels Assendorpse theatersportverenging. Meeleven 34 teams maken samen 24 uur wandelend vol; in totaal ruim zeshonderd deelnemers. Bedrijven, buren, vrienden, instellingen of verenigingen. Assendorp dat leeft, van de winkeliersvereniging uit de Assendorperstraat en drie teams van de Capellen Scholengemeenschap doen ook mee aan de bijzondere estafetteloop. Zo heeft

bijna elke deelnemersgroep een persoonlijk verhaal. Monique van Team Borns vertelt: ‘2016 was onze eerste Samenloop. Bij de zus van mijn man was na ruim tien jaar de kanker weer teruggekomen met uitzaaiingen. Ze deed mee in haar scootmobiel. Vlak na de Samenloop, in juli van dat jaar, is ze overleden.’ De familie Borns is deze editie met in totaal 29 vrienden en bekenden aanwezig. ‘Je kunt elkaar enorm tot steun zijn, omdat je hetzelfde meemaakt,’ vertelt Monique. Ze is zelf ex-kankerpatiënt en dit jaar weer eregast. Net als twee jaar geleden, samen met haar schoonzus. Doorgeven Veel teams hebben vooraf en tijdens het weekend acties bedacht om geld in te zamelen, zoals verkoop van bonbons, cakejes en hamburgers, een avond met diskjockey of grabbelton. Een belangrijk moment van de Samenloop is de kaarsenceremonie om 23 uur met een speciale boodschap en een momentje

stilte om daarna weer door te gaan. Overal langs de route staan papieren zakken met een waxinelichtje erin. Sommige zijn wit, andere met persoonlijk teksten, ‘ik mis je.’ ‘Dag lieve oom.’ Kaarsen Het is midden in de nacht en er lopen ongeveer vijftig mensen op het parcours. Een tiental mensen draagt een koptelefoon die in verbinding staat met een eenzame dj in het middenveld. Zacht keuvelende en zwijgende doorstappende mannen en vrouwen, zij zijn alleen met hun gedachten. Aan de kant zie ik mensen in tuinstoelen slapen of met elkaar praten. Langs de looproute flakkeren de kaarsenzakken. De maan is bijna vol. Stilstaan De volgende dag begint de kinderloop om 12.00 uur. Honderd kinderen lopen 24 minuten in tegengestelde richting mee. Om 14.00 uur is het magische moment daar. De klok is rond.

De opbrengst is: 62 duizend 683 euro en 55 cent. ‘We hebben het gevoel van de Samenloop met elkaar laten zien,’ zegt Rina Noorlander van het KWF Kankerbestrijding. Deze organi-satie krijgt negentig procent van het bedrag. De rest gaat naar het Zwolse inloophuis IntermeZZo. Familieleden en naasten van (ex)-kankerpatiënten kunnen er vijf dagen per week binnenlopen voor een kopje koffie of diverse vormen van voorlichting. Op de agenda staan bijvoorbeeld kookworkshops over smaakproblematiek en een initiatief voor kinderen met kanker. Eregasten Na het slotpraatje met een luid applaus voor de organisatie ruimen de deelnemers en organisatie hun partytenten, kramen, dranghekken, podia pionnen, linten en podium op. Ongeveer 24 uur later zie ik een leeg park met in het midden een groepje bankstellen in diverse schakeringen paars, gebruikt voor de eregasten.

Team PeperDus is net van start gegaan

wat was, wat is, wat blijft Naam ‘Twice’ heeft plaats gemaakt voor

winkel van astrid ---2 hands kleding & meer --e

Kleding-verkoop-concept blijft! Open woensdag t/m zaterdag eigen foto

Assendorperstraat 108 | 038 454 0409 www.winkelvanastrid.nl


8

juni 2018 | koningsdag

HOOFDSPONSOR

AsRENd

Het gezelligste hardloopevenement va

8 1 0 2 i n u j 4 2 g a zond r u u 0 0 . 3 1 f a n e va l l o w Z , p r o d n e s s A a kinderen e ll a r o Programm o v p U tart Warming 13.00 uur S n KinderREN o im S t r a t S 13.15 uur on KinderREN im S t r a t S 13.25 uur inderREN K n o im S t r a t 13.35 uur S n KinderREN o im S t r a t S 13.55 uur achem 5 km t s e V t r a t S 14.45 uur ilae 10 km b o m io s y F t r a t 15.45 uur S

800 meter 800 meter 1200 meter 1600 meter 5 km 10 km

en g n i k i e r t i u s j i Pr KinderREN 14.20 uur 15.30 uur 17.00 uur

Simon km Vestachem 5 10 km Fysiomobilae

.nl w.AsRENdorp w w : e ti a rm Meer info

jaar meisjes t/m 8 jaar jongens t/m 8 9 t/m 10 jaar

med

r 11 t/m 12 jaa vanaf 12 jaar vanaf 16 jaar

de A

Wijkkra

00 meter

800, 1200, 16 5 km 10 km AsRENdorp

De NVM-makelaar van Assendorp! nieuwe website www.tenbrinke makelaardij.nl


dorp

an Zwolle

diapartner

Assendorper

ant voor Groot-Assendorp

bevrijdingsfestival | juni 2018

5e editie SIMON KINDERREN

VESTACHEM 5 KM

AsRENdor p 

FYSIOMOBILAE 10 KM

5 en 10 km

kinderREN

800, 1200

en 1600 m

9


10

juni 2018 | de wijk Een kijkje op de wijk door de ogen van onze journalist

Assendorper Notities

Genezen verklaard nam hij de lift naar de begane grond. Voor hem was er een einde aan zijn ziekbed gekomen, de deuren van het ziekenhuis voorgoed achter hem gesloten.

Marion Goosen en Aukje Schonewille houden elkaar maandelijks op de hoogte van wel en wee.

Stijlloos Een stad is nooit af. Het ziekenhuis was net gesloopt, toen langs de randen van het terrein al de contouren zichtbaar werden van de nieuwe bebouwing. Er doemden tijdelijke vergezichten op: vanaf de gracht langs het Groot Weezenland was er zicht op de kloosterkerk, scherp afgetekend tegen de winterlucht. Nu is deze aanblik verdwenen en het terrein volgebouwd met huizen, de kerk weer verstopt achter nieuwe façades.

column Hallo Marion, Herkenbaar verhaal over die propvolle containers. Ik doe ook aan afval scheiden, maar de afhandeling laat ik over aan mijn man zodat ik die zorgen alleen zo nu en dan heb als ik het, voor een keertje op me neem. Nu heb ik even andere zorgen, namelijk reisklaar zijn om zondag voor een weekje te vertrekken naar Schotland. Levert nog meer stress op dan dat gezeul met afval aangezien we ook een eigen zaak hebben en huisdieren die aandacht verdienen. De vraag is dan ook ‘waarom doe je je dit ieder jaar weer aan?’. Gewoon omdat als je op de reisbestemming bent alles oké is. Maar het verhaal vooraf zou je liever uitbesteden want daar heb je niks aan en het vreet energie, waar ik al een tekort aan heb. Eigenlijk zou je net zo goed in Zwolle kunnen blijven. Het is nu mooi weer, de terrasjes zijn weer open, het festivalseizoen is gestart en het is overal prachtig groen. We hebben thuis een mooi eigen terras en BBQ. Wat wil een mens nog meer? Maar we kunnen het niet laten, we moeten eropuit. Nu is Schotland onze grote liefde. We zijn er al heel vaak geweest vanwege de prachtige natuur maar ook de geweldige lieve en gemoedelijke mensen. Wat eigenlijk minstens zo belangrijk is, is dat je je op vakantie even zonder zorgen voelt. Even geen dagelijkse werkzaamheden of werk, er wordt even voor je gezorgd en verder kun je lekker freewheelen. Gaan en staan waar je maar wilt. Het zegt iets over ons leven, te druk met van alles. Daarom hou ik ook zo van vakantie. Maar terugkomen vind ik ook weer fijn. Eigen huis, buurt, vertrouwde gezichten, op de hoogte zijn over wat er in de tussentijd is gebeurd. En de blije gezichten van de beestjes als je er weer bent. Een van onze katten barstte spontaan in tranen uit toen we de deur open deden. Ze was zo bang geweest dat we nooit weer terug zouden komen. We hebben ons nog weken schuldig gevoeld! Op het moment dat ik dit schrijf zijn we alweer thuis. En de vakantie was prachtig. Mooi weer (rond de 20 graden) en zon, heerlijk eten en leuke dingen meegemaakt. Ook heb ik alle trapjes en steile stukken goed doorstaan met mijn wandelstok. Toch maar weer volgend jaar? Groet, Aukje

foto: w.p. homan

De stad is nooit af, waar geleefd wordt vormen zich nieuwe patronen in steen en beton. Afspiegelingen van de bewoners die het in bezit nemen.

Januari 2016, door de sloop van De Weezenlanden doemden er tijdelijke vergezichten op Decennialang heeft het Weezenlanden ziekenhuis haar omgeving gedomineerd. Vanaf de hoogste verdieping kon je tot aan Wapenveld kijken. Eerst zag je de stad voor je liggen en dan daarachter de uiterwaarden van de IJssel. Aan de overkant van de rivier de torenspitsen van het hanzestadje Hattem, overlopend in de bossen op de Veluwse stuwwal. Door: Johan Boomsma Aan die dominantie is afgelopen jaar een einde gekomen. De drie grote vleugels en de bijgebouwen zijn gesloopt. In de plaats daarvan zijn woningen gebouwd: flats, rijtjeshuizen en appartementen. Met haar zwaarlijvigheid overheerste het ziekenhuis het begin van de Assendorperstraat. De tegenoverliggende huizen daar leken haast weg te krimpen in de nabijheid van dat beton, dat in strenge rijen opgestapeld het morgenlicht op de gevels wegnam. Tussen vleugel en bijgebouw een inham met een beeld. Waar dat beeld nu staat is mij niet bekend. Die inham met dat beeld vormde haast een binnentuin, met een uitstraling van serene rust, sterk contrasterend met de drukke straat ernaast. Aan de straatkant was de tuin echter afgesloten met een hek,

waardoor het niet mogelijk was om via deze weg de tuin te betreden. Dood en leven Het is nu allemaal gesloopt, de gestapelde vleugels, het beeld en de binnentuin. Weg zijn de aanstormende ambulances met hun gillende sirenes, de bezoekers met hun bezorgde gezichten en de patiënten, die rokend samenhokten bij de ingang. Nieuwe paria’s van de samenleving, wind en regen of bittere kou trotserend, lurkend aan een rokertje. Hun enige troost in leven en sterven. Wat ook voorgoed is verdwenen is de invloed van het gebouw op de stad. Hoe het ziekenhuis doorwerkte op de omgeving met wat het bezighield: mensen beter maken. Maar er zijn ook velen die de deuren binnen gingen en er nooit meer uit kwamen. Het laatste wat zij in hun leven zagen, bij voorbeeld vanaf de bovenste verdieping van het ziekenhuis: de zich voor hen uitstrekkende daken van de huizen in de stad. En verderop de uiterwaarden en de IJssel, met daarachter Hattem en de bomen van de Veluwe. Het laatste wat zij zagen om vervolgens te sterven aan de ziekte die van hen bezit had genomen. De buurman op het bed tegenover hen kon de volgende ochtend al naar huis.

foto: privébezit fam. stavenuiter

Met haar zwaarlijvigheid overheerste het ziekenhuis het begin van de Assendorperstraat

foto: w.p. homan

Aan het begin van de Assendorperstraat zijn huizen verschenen

WELKOM THUIS

KOM NAAR DE INLOOPMIDDAG! DINSDAG 22 JUNI 2018 13.30 UUR 15.30 UUR

IN DE NIEUWE MOLENHOF Fijn en betaalbaar wonen in uw eigen woning, met de reuring en gezelligheid van de gezamenlijke ontmoetingsruimtes. Meer informatie: hurenindemolenhof@habion.nl

Nu te huur! • Comfortabele sociale huurwoningen voor ouderen • Huurprijzen vanaf € 395,- per maand • Huurtoeslag mogelijk • Oppervlakte: van 26-54 m2 en 57-90 m2 • Zorg en dienstverlening door (thuis)zorgorganisatie Vérian

De Molenhof | Assendorperdijk 132 in Zwolle www.demolenhofzwolle.nl | Facebook: Het leven in De Molenhof

Aan de Assendorperstraat zijn huizen verschenen, in een stijl die de overige huizen van de wijk imiteert. Er is verder niet de moeite genomen om er iets bijzonders van te maken. Werd er in de jaren vijftig nog heel anders gedacht over stadsvernieuwing, nu moet het vooral op een eerdere, oudere stijl lijken. Een slechte nabootsing van het origineel. Toen het oorspronkelijke ziekenhuis werd gebouwd mocht een gebouw nog de vooruitgang van zijn tijd belichamen. Vooruitgang die in de bouwstijl van zijn tijd verinnerlijkt wordt. Nu wordt er gebouwd in een stijl die het oude vertrouwde van jaren na wil doen. Omdat vernieuwingsdrang is opgedroogd en vooruitgang alleen nog in het virtuele bestaat.


de wijk | juni 2018 Deskundig, veelzijdig aanbod en dichtbij

11

advertorial

Fysiomobilae: vernieuwde ruimte in de Molenhof klachten, ons transparant opstellen en aan alle eisen van de zorgverzekeraars voldoen. Deze richtlijnen zijn gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek ten aanzien van de effectiviteit. Op die manier kunnen we in de behandelingen de nieuwste en meest effectieve middelen inzetten’.

column De Assendorper mediator Door: Roosmarijn de Lange ‘Het Coachingsgesprek bij ruzie met de buren’ In mijn eerdere columns heb ik al eens benoemd dat ik ook voor buurtbemiddeling Zwolle werk. Buurtbemiddelaars begeleiden buren om (weer) met elkaar in gesprek te komen zodat de buren samen oplossingen kunnen bedenken voor hun problemen. Naast buurtbemiddelingsgesprekken is er ook de mogelijkheid van een coachingsgesprek. Dit coachingsgesprek is bedoeld voor mensen die eerst zonder begeleiding van buurtbemiddeling in gesprek willen gaan, ter voorbereiding op een bemiddelingsgesprek of indien de buren geen bemiddelingsgesprek willen. Bij een coachingsgesprek komen er twee coaches van buurtbemiddeling bij je thuis. De situatie wordt eerst kort besproken en daarna wordt geoefend aan de hand van concrete voorbeelden. Zo was ik vorig jaar bij iemand thuis die geen buurtbemiddelingsgesprek wilde omdat hij vond dat hij zelf de buren moest kunnen vertellen wat hem dwarszat. Hij vond het alleen lastig op welke wijze hij dat het beste kon doen. Hij had het al wel een paar keer geprobeerd maar dat escaleerde telkens. Wij lieten hem eerst zijn verhaal doen. Hij had vaak last van de bovenburen. De bovenburen waren een echtpaar en een dochter van een jaar of zeven. De geluidsoverlast bestond uit het heen en weer geren van de dochter en vriendinnetjes die kwamen spelen. Maar ook ’s avonds werd er vaak geluidsoverlast ervaren doordat er dan nog veel bezoek bij de bovenburen kwam. Het geluid overdag kon de buurman nog wel verdragen omdat een kind toch ook moet kunnen spelen. Maar ’s avonds was de maat toch echt vol. Al pratende kwamen we erachter dat op het moment dat hij naar boven ging om de bovenburen op de overlast te wijzen, hij eigenlijk al zo boos was dat hij het moeilijk vond om zijn ongenoegen op een rustige manier te uiten. Het moment waarop hij naar de buren zou gaan, zou hij dus al veranderen. Daarna hebben we nog een rollenspel gedaan. Ik speelde de bovenbuurvrouw en mijn collega-coach gaf feedback. Hoewel er eerst een beetje een lacherige situatie ontstond over het rollenspel, gaf de onderbuurman toch aan het als leerzaam ervaren te hebben. Toen we een paar weken later contact hadden met de onderbuurman gaf hij aan dat hij inmiddels op een rustig moment bij de bovenburen was geweest. Hoewel de bovenburen niet direct overdreven vriendelijk reageerden, ervaarde de onderbuurman daarna wel vaak minder geluidsoverlast. Maar wat misschien nog wel veel belangrijker is, de onderbuurman was trots op zijn aanpak.

foto: mirjam blok

Fysiomobilae, een vertrouwd adres in Assendorp en inmiddels in meerdere wijken in Zwolle. Veertig jaar geleden gestart aan de Leliestraat, door Herman Tichelaar en Hans Menting. In dit artikel vertelt Eric Voolstra, mede-eigenaar, over recente ontwikkelingen en het veelzijdig aanbod aan fysiotherapie en medische fitness. Door: Hennie van Schenkhof Enkele jaren geleden werd het vertrouwde adres in de Leliestraat ingeruild voor een frisse, ruime en nieuwe locatie aan de Hyacinthstraat. De locatie is van ProReva en Fysiomobilae waarmee de samenwerking met hen een feit is. En dit jaar weer een (interne) verhuizing! In het kader van Molenhof’s tweede jeugd is er veel veranderd in de Molenhof. Er is een grote verbouwing gaande. ‘Een mooie kans om op de begane grond een hele nieuwe unit in te richten met behandelruimtes en een oefenzaal. Midden in de wijk, op loop- of fietsafstand voor wijkbewoners en uiteraard ook voor bewoners (jong of oud) van de Mo-

lenhof en Achter de Hoven’ vertelt Eric. Hier vinden behandelingen plaats, maar er wordt ook geoefend in de oefenzaal en medische fitness geboden voor hart- en longpatiënten en wil Fysiomobilae behandeling van oedeem en oncologiepatiënten gaan aanbieden. Veelzijdig aanbod - Pluspraktijk Fysiomobilae biedt veel deskundigheid: er zijn gespecialiseerde fysiotherapeuten voor oedeemtherapie, oncologische fysio, en voor long- en hartpatiënten. Ook biedt men manuele therapie, dry needling, sportfysio, warm water zwemmen, geriatrische fysio, bekkentherapie en psychomotorische fysio. ‘Fysiotherapie is anders dan vroeger, er wordt een actieve houding verwacht van de patiënt’. Iedere fysiotherapeut heeft inmiddels een eigen specialisatie. De allround fysiotherapeut bestaat niet meer. Dit levert voordelen op: ’je hebt veel kennis van een of meer aandoeningen en die kennis hou je op peil’ legt Eric uit. Hij vult aan: ‘We zijn een pluspraktijk, dit betekent dat we de landelijke richtlijnen volgen ten aanzien van de behandeling van

Word vriend van UW Wijkkrant! Geniet u ook maandelijks van De Assendorper en wilt u ook bijdragen? Word dan Vriend van de Assendorper, uw bijdrage is meer dan welkom! U kunt bijgevoegde afdruk uitknippen en gebruiken of een kaart ophalen in De Enk. Als u al vriend bent, dan wordt deze maand uw bijdrage van uw rekening af geschreven. Bedankt voor UW steun!

Inloopspreekuren Inloopspreekuren zijn er op verschillende locaties (Windesheim, de Trommel en in Dalfsen). U kunt vrijblijvend binnen lopen voor een inschatting van uw klacht en eventuele behandeling. Nieuwe vormen en grenzen kennen ‘Epte’ is een nieuwe behandeltechniek om peesklachten te behandelen zoals bijvoorbeeld een achillespees. Er wordt een naald in de spier/pees aangebracht om de zuurgraad van de spier/pees te herstellen, waardoor verbetering van binnenuit optreedt. Eric: ‘Belangrijk is dat je als fysiotherapeut je eigen grenzen kent. We verwijzen daarom ook door naar collega’s wanneer we zelf niet (meer) de benodigde therapie kunnen bieden of het behandelproces onvoldoende resultaat oplevert. Vernieuwen en samenwerken Altijd bezig met vernieuwen en ontwikkelen en de samenwerking zoeken, dat is de insteek. Zoals met studenten, de opleiding Psycho Motorische Therapie (PMT) en de Christelijke Academie voor Lichamelijke Opvoeding (CALO). Enthousiast vertelt Eric ‘We zijn bezig om een health check te ontwikkelen, die we kunnen afnemen bij aspirant studenten CALO en/of bij medewerkers van Windesheim. Bij SV Zwolle op de Marslanden hebben we contact met de verzorgers van de voetbalclub. Ook in Dalfsen doen we dat met

de voetbalvereniging en ook met de tennisvereniging. Apparatuur Op enkele locaties zorgt een echoapparaat ervoor dat er in de praktijk onderzoek gedaan kan worden als het de grotere gewrichten betreft en het idee bestaat dat het fysioproces stagneert. Vroeger had je daarvoor een verwijzing nodig naar de specialist. Dit doen we nu zelf. Efficiënt, snel en kostenbesparend. Er is veel ten goede veranderd in de wereld van de fysiotherapie: meer specialisatie, uitgebreider gebruik van specifieke apparatuur en de verbeterde inzet van de patiënt zelf.’ . info@fysiomobilae.nl www.fysiomobilae.nl

Locaties De Molenhof Assendorperdijk 132, 8012 EJ Zwolle, 038- 4216454 Hyacinthstraat Hyacinthstraat 57, 8013 XX Zwolle, 038-4216454 Hogeschool Windesheim, On Campus Campus 2-6, 8017 CA Zwolle 038-4216454 Gezondheidscentrum de Trommel Ministerlaan 201, 8014 XE Zwolle 038-4216454 Centrum Zorg (maandagmiddag en dinsdagochtend), van Karnebeekstraat 27 038-4549897 Sportpark de Marslanden (SV Zwolle) Hyacinthstraat 66, 8013 XZ Zwolle


12

juni 2018 | geschiedenis

‘Ik hou Beppie nog even thuis’ ‘Mijn hele familie fietst. Heel Europa heb ik gezien en er zitten heel wat kilometers in mijn benen. Nu fiets ik nog, maar wel op een driewieler. Pas ben ik de Leliestraat en de Seringenstraat nog doorgefietst. Daar heb ik een paar jaar met mijn ouders gewoond die vanuit Rotterdam naar Zwolle kwamen. Toen aannemer Pierik degelijke woningen in de Seringenstraat bouwden, kregen ze daar een huis, waren we gelijk van die vervelende buren af, dachten mijn ouders. Helaas, wat schetste hun verbazing toen diezelfde buren daar pal naast ons kwamen wonen?’ eigen foto

Leerlingen klas 3 Nijdamschool 1934, v.l.n.r.: Meester Drachtsma of Dragstra, Jan of Wim Bos, Robert Kanning, ??, Bram?, Piet Bosch, Henny Vreeswijk, Nico Salet, Anton Kasper. Rij 2: Grietje de Vries, Jopie Hanekamp, Jopie v Raalte, Mini Hamers, Jacob Steurman, Jan Vinke, Jan v Roijen. Rij 3: Jan of Wim Bos, Ari Kloekke, Johan Kabel, Jan Ketel, Mini Reuverkamp, Geertje Klaver, Willy v Dijk, Jansje Landzaad. Rij 4: Gerard Duringhoff, Karl Rosenthal, Gait?, Henny Westerberg, Beppie Maazen, Stiena v Zuuk, Liesje Greven, Teuntje Schurink. Dit waren de woorden die de moeder van de, inmiddels 92 jarige, mevrouw Naberhuis sprak toen zij nog een kleuter was. Ze heeft er niet onder geleden, uiteindelijk heel wat uren op scholen doorgebracht, eerst als leerling en later als docent.

Door: Marry Horstman Als ik deze zelfstandig wonende dame in haar Hattemse appartement bezoek, ben ik verbaasd over haar activiteiten. ‘Ja hoor, ik fiets nog regelmatig naar Zwolle’, vertelt ze.

de lezers hun ouders of opa oma, of zijn er nog mensen die zichzelf herkennen? Na mijn diplomering kreeg ik een benoeming in Giethoorn. Na twee jaar werden me twee banen aangeboden, aan de lagere school in Windesheim en Hattem. Na een proefles, koos ik toch voor de openbare lagere school in Hattem, waar ik vier jaren heb lesgegeven.

Mijn hele familie zat trouwens in het onderwijs, mijn moeder, opa en oma, neven en nichten. Het was dus niet vreemd dat ik voor het onderwijs koos. Toen ik mijn man leerde kennen en trouwde, kreeg ik ontslag wat toen heel normaal was. Een getrouwde vrouw werkte niet. Gelukkig ligt die tijd ver achter ons.’

Leerkrachten Nijdamschool, v.l.n.r.: Meester Nijdam, Meester Terwolt, Mevr. de Groot, Mevr. Weulen - Kranenbarg de Boer, ervoor Mevr. v Osch, Juffrouw Leenman, juffrouw Miep Snoek, Meester Leo vd Velde.

‘Ik ging naar school negen, de Nijdamschool. Dat is nu een dependance van het Mozaïek tegenover de Tulpstraat. Daar kreeg ik les van meester Drachtsma of Dragtstra. De lagere scholen hadden nog zeven leerjaren. Onze klas telde 31 leerlingen. Daarna ging ik naar de meisjes M.U.L.O in de Bloemendalstraat. Vervolgens naar de hervormde kweekschool op het Assendorperplein, ook wel de normaalschool genoemd door de generatie van mijn ouders. Ik heb nog verschillende foto’s van mijn schooltijd. Misschien herkennen

eigen foto

De geschiedenis van Ziekenhuis De Weezenlanden | Personeel meer facilitaire ondersteuning. Want behalve de verpleging van patiënten, moet beddengoed gewassen worden en maaltijden worden gekookt, en denk ook eens aan verwarming, elektriciteit en onderhoud van de operatiekamers. Een hele klus. Personeelsblad Of medewerkers er zelf om gevraagd hebben is niet bekend, maar in oktober 1969 komt er een personeelsblad. Onder andere het OLVG in Amsterdam en De Weverziekenhuis in Heerlen gaan De Weezenlanden hierin voor. Er wordt een voorlopige redactieraad opgericht onder leiding van Ernst Stavenuiter. Stavenuiter heeft naam gemaakt als journalist bij de Zwolsche Courant. Bovendien had hij al eerder meegewerkt aan een gedenkboekje van het ziekenhuis. In de eerste uitgave in oktober 1969 bedankt de directeur hem uitgebreid voor zijn deskundige hulp.

eigen foto

Ernst Stavenuiter Nadat in 1955 de regering toestemming had gegeven voor de bouw van een nieuw ziekenhuis, werd in diverse fases begonnen met de sloop van de fabrieksgebouwen Heerkens en Schaepman. Op het bouwrijpe terrein werden de vleugels A en C gebouwd, bouwfase I. Door: Anneke van der Stouwe Nu eenmaal de kogel door de kerk is wordt in rap tempo gesloopt en gebouwd. De officiële bouwvergunning voor bouwfase II, vleugel B, wordt afgegeven en bestuursvoorzitter J.H.J.M. ten Doeschate (over hem mogelijk later meer) slaat op 5 december 1963 de eerste paal

in de grond. Op 1 oktober 1967 is het nieuwe ziekenhuis een feit: Ziekenhuis De Weezenlanden, met als ondertitel Stichting R.K. Ziekenverpleging Zwolle. Uitbreiding op diverse fronten Het nieuwe ziekenhuis tel 414 bedden en dat is slechts 84 meer dan voorheen. Slechts, want spoedig blijkt ook nu de bedbezetting al weer honderd procent. Meer bedden betekent meer patiënten en die moeten verpleegd worden en er zijn dus meer verpleegkundigen nodig. Hiervoor begint tweemaal per jaar een nieuwe lichting leerlingverpleegkundigen aan de opleiding. Een groter ziekenhuis vergt ook

Patiëntenfolder Stavenuiter wordt ook gevraagd een patiëntenfolder te maken: een folder met informatie over onder andere bezoek- en rusttijden, spreekuren medische staf, bezigheidstherapie en kapper. Zowel personeelsblad als patiëntenfolder zijn taalkundig volkomen verantwoord, meldt zijn jongste dochter. ‘Mijn vader was een groot liefhebber van de Nederlandse taal.

De eerste uitgave van het personeelsblad Patiëntenfolder

Ons taalgebruik en vooral onze spreektaal werden voortdurend verbeterd. Als ik zei ’Kweenie’, verbeterde hij me in ’Ik weet het niet’ en het bekende probleem rond ‘dan of als’ en het gebruik van ‘d-, t- of dt’ bewaakte hij streng.’ Ernst Stavenuiter is tot april/mei 1970 betrokken gebleven bij Ziekenhuis De Weezenlanden. Toen vertrok hij naar Amsterdam. Vier jaar geleden is hij overleden. Hebt u zelf ervaringen die u met de lezers wilt delen, dan zijn die van harte welkom! Mail dan naar redactie@deassendorper.nu


observant | juni 2018

13

Zichtbare en onzichtbare verleiders

Op, bij en boven Het Plein: één hectare = twee voetbalvelden = 100 x 100 meter

Het Assendorperplein. Voor de Enk staan een paar mannen te roken. Ernaast spelende en joelende kinderen van de Jenapleinschool. Achter me, de open ruimte met in het midden de kleurrijke en jongogende Muziektent. Boven mij de groene, oude lindes, die alles hebben gezien en nog steeds zien.

bakkersknechten met karren om de broden uit te venten) en een banketwinkel. Nog weer later werden de grote, evenwichtige en karakteristieke hoge huizen gesloopt en kwam er nieuwbouw, eerst voor de EDAH (van Ebben, Dames, Aukes en Hettema, allen kruideniers uit Friesland) en later voor de huidige nonfood-super (5).

foto: observant

foto: observant

(1) (5) Ik ben in het hart van Assendorp, het Assendorperplein (1). Als ik via het korte stukje Enkstraat naar de Assendorperstraat loop, zie ik links een wat smoezelig opplakbord voor posters met daaromheen felgekleurde graffiti (2). De vellen hangen erbij: dikke pakketten, loskrullend papier, door de tand des tijds verschoten geraakt. Hier en daar is nog een woord leesbaar, zoals ‘STAMPPASTA’ en ‘… van je idealen …’ – misschien stond er ‘Maak werk van je idealen.’

foto: observant

(2) Actief Op een oude foto is te zien (3) dat het plein en de directe omgeving ervan aan het begin van de vorige eeuw nog een rommellandje was met op de achtergrond, zeer overheersend, het toen pasgebouwde Dominicanenklooster. Na de brand, in 1933, zou het klooster zelfs nog een verdieping er bij krijgen.

Fysiek en metafysiek Aan onze hedendaagse drang tot bewegen, om fysiek in orde te blijven, kunnen we ook toegeven: op de eerste verdieping van de nieuwbouw en dus bovenop die actieve super zit een fitnessschool. Het is haast alsof de twee bedrijven letterlijk en figuurlijk een relatie met elkaar hebben. Als ik verder om me heen kijk zie ik de Dominicanen, onbedoeld of bedoeld, wat tegengas geven, tegen al dat materiële en fysieke gedoe. De monniken zijn bezig met metafysische zaken, zoals de zin van het leven en waarom, waartoe en hoe met elkaar om te gaan? Grote posters kondigen lezingen en cursussen aan met titels als ‘Feest van de Geest’, ‘Kaarsjes voor de Vrijheid’ en ‘Kloostercolleges: Het volk in de grot’. Toch een wat ander register dan waaruit de honderd meter verderop gelegen, in sexartikelen gespecialiseerde, winkel put bij het aanprijzen van haar workshops. Van de overkant klinkt vanuit een open raam op de eerste verdieping, in up-tempo: ‘… Drááien, drááien! Hop, hop, hop! Drááien, drááien! … [enz.]’ De beide straatkanten lijken wel tegen elkaar op te bieden (6).

een afstap is komt sympathiek over, want als je niet oplet val je twee meter naar beneden. Ook de vermelding wat je kunt doen bij twijfel of vragen, te weten ‘contact opnemen met de Aabo Trading in uw omgeving’ komt sympathiek over, maar ik zou echt niet weten waar die Aabo Trading in mìjn omgeving zit en moet ik dan vragen naar de regionale of provinciale ladderborgingscoördinator? Maar wat is nu precies het doel van zo’n ladderborgingspunt? Mogelijk wordt er vanuit gegaan dat elke passant met een ladder (en dat zijn er toch dagelijks tientallen, nietwaar?!) zijn ladder ter hoogte van het klooster gekomen even wil neerzetten, al is het maar om een sigaretje te roken of om een praatje te maken met een andere ‘traploper’ die daar ook net langs komt. Er is en blijft dan wel een probleem: Waar moet die andere passant dan zijn ladder borgen?! En ondanks alle moeite, die ladder even verderop staat niet geborgd (8). Ik begin te twijfelen, gaat het hier niet om een studentengrap, een kunstenaarsprotest of een practical joke?

foto: observant

(9) Live muziek En dan kijk ik achterom en loop ik weer terug naar het Assendorperplein en weg uit de drukte. Uit het forse gebouw links van mij klinkt door elkaar heen een dwarsfluit, een viool, een zangstem en een drumstel. Het gaat om de voor conservatoriumstudenten tot appartementen omgebouwde Wilhelminaschool, waar vroeger (!) de ‘kwekelingen’ hun net geleerde lessen in de praktijk mochten brengen om hun didactisch talent verder te ontwikkelen. Op het Assendorperplein grenst de Wilhelminaschool nog steeds aan de voormalige Hervormde Kweekschool (10), waar die kwekelingen in een paar sobere en hoge leslokalen werd geleerd over het hoe en wat van het onderwijzersambt. In die voormalige kweekschool zit nu Eureka. Een typisch Assendorps verschijnsel: voor velen misschien enigszins onduidelijk wat er binnen nu precies gebeurt, een beetje groezelig en ook altijd met rokers op de stoep. Nou, neem van mij aan dat er veel te beleven valt! Naast dat je er tegen een schappelijke prijs kunt eten (een lekkere driegangenmaaltijd) en een kop thee of een pilsje kunt drinken, worden er ook spelletjesavonden, optredens van popbandjes, kunst, jamsessions en nog veel meer activiteiten georganiseerd.

foto: observant

(8)

foto: observant

(6) collectie observant

(3)

Mooi worden en lekker genieten Meteen naast dit verwarrend gedoe over het borgen van ladders zat tot voor kort een ketenwinkel voor buitensport - alweer dat bewegen, je zou haast gaan meedoen. De straatkant rechts laat een andere kant van ons zien: we willen tegenwoordig kunnen doen en laten waar we zin in hebben. Naast de meer dan fleurige en kleurige feestartikelenwinkel – ‘Alle dagen zijn leuk en alle dagen is het lol’?! – zitten een paar modezaken met vooral keurige damesmode èn een stoere tattoowinkel. Gezien de tekst op de beide etalageruiten (9) is duidelijk waar het hier om gaat: je kunt hier iets laten ‘zetten’ en vervolgens kan je jezelf nog beter laten zien!

foto: observant

(10) Eén hectare Op 100 x 100 meter, twee voetbalvelden naast elkaar, spelen we allemaal mee, onbewust bijdragend aan wat je onze eigen wereld zou kunnen noemen. Alles zichtbaar, op elk moment van de dag - gewoon, ons dagelijks doen en laten.

foto: observant collectie observant

(4) Een prent uit diezelfde tijd met daarop dat klooster, maar nu gezien vanaf de Assendorperstraat (4), laat zien dat er in vergelijking met toen, ruim een eeuw geleden, ook daar veel is veranderd. Waar nu de nonfood-super zit die ons in de naam aanzet tot actie, werden kort na 1900 een paar hoge herenhuizen met winkels gebouwd. Later kwam hier de Nieuwe Coöperatieve Zwolsche Vereeniging Winkelvereeniging met onder andere een grote broodbakkerij (ik hoor het rumoer van

(7) Muurbordje Wanneer ik me omdraai en richting de Pierik kijk zie ik links op de kloostertuinmuur een bordje met een hoogst curieuze tekst (7). Het gaat om het bordje ‘Ladderborgingspunt’ op de tuinmuur van het klooster. Puntsgewijs staat aangegeven hoe je daar een ladder veilig kunt installeren. Denk er wel om, hoewel dat ‘ca 75’ enige ruimte laat voor afwijking van het voorschrift, moeten we altijd een gradenboog bij ons dragen om de ladder onder de juiste hoek te plaatsen. En ook de waarschuwing dat er aan de andere kant van de muur

ALLE SOORTEN KAAS, MAX PER KILO

€ 7,50 Nu ook nootjes, 3 zakjes en/of bakjes voor Є 5,OPENINGSTIJDEN WOENSDAG T/M ZATERDAG 9.00 UUR TOT 17.00 UUR Assendorperstraat 97, Zwolle Tel: 06 494 057 81

Observant


14

juni 2018 | cultuur

Rooie Griet…is er even niet….! Manke Nelis favoriet. Henk is al vijf jaar actief binnen het koor. Hij zong ooit levensliederen bij ‘De jongens van de reisvereniging’, totdat hij een advertentie zag voor het Smartlappenkoor dat zou gaan repeteren in De Enk. ’Dat sprak me aan, want ik woon vlakbij in het mooie Assendorp!’

foto: jan koldewijn

Piet Stenekes en Henk Lobers In deze editie van Rooie Griet staat het enige smartlappenkoor dat Zwolle rijk is, centraal. ‘Vluchten kan niet meer’ is de naam van dit bonte gezelschap zangers en zangeressen, dat om de week levensliederen repeteert in Wijkcentrum De Enk. Het aanstaande jubileumconcert van het koor is de aanleiding voor een interview. Door: Kim van Elburg Aan een Assendorpse keukentafel spreek ik koorleden Piet Stenekes en Henk Lobers. Piet zingt al zo’n

vier jaar in het koor. Hij meldde zich aan omdat het Nederlandse lied hem ‘wel ligt’. In het bijzonder is hij te spreken over de Zangeres zonder Naam. Ter gelegenheid van zijn trouwdag verblijft hij binnenkort in Hotel Nieuw Minerva in Leiden, in de ‘Mary Servaeskamer.’ Ook bezocht Piet eens uit nieuwsgierigheid het praalgraf van de Zangeres in het Limburgse Stramproy. Gevraagd naar zijn favoriete smartlap, noemt hij ‘Ach vaderlief, toe drink niet meer’ en - gezien zijn achtergrond als schipper - ‘Daar in dat kleine café aan de haven’. Bij Henk is ‘Kleine Jodeljongen’ van

Nu ook met drums Ook Piet is blij met de oefenlocatie. ‘De bar is altijd open!’ lacht hij. Zelf ken ik het koor van optredens bij café ’t Kroegje, waar altijd een vaste schare liefhebbers op af komt. Het koor wordt begeleid door dirigente Margriet Bruggemans en pianist/ accordeonist Reinder van Raalte. Sinds kort is het combo versterkt met Jos Laverman op drums. Henk spreekt enthousiast over deze toevoeging. ‘Een drummer erbij maakt het een stuk levendiger.’ Koorleden hoeven geen moeilijke notenschriften te kunnen volgen. ‘Ik kan geen noot lezen’, aldus Piet. ‘Ze hebben het dan over een ‘c’ of een ‘d’, mij zegt het helemaal niks.’ ‘Het is gewoon zingen met de platte bek!’, valt Henk hem bij. Jubileumconcert Het smartlappenkoor is uniek in Zwolle en bestaat nu zes jaar. Vorig jaar wilde men al een lustrumconcert geven, maar dat moest wegens omstandigheden uitgesteld worden.

Wagenpark Dit jaar gaat het er dan toch echt van komen. Het wordt een concert voor vrienden, familieleden en alle mensen die het levenslied lief hebben. De voorbereidingen zijn nu in volle gang. Het koor zal tijdens deze avond zo’n twintig verschillende nummers zingen, variërend van Jacques Herbs ‘Manuela’ tot ‘Het Dorp’ van Wim Sonneveld. En uiteraard mag het lied ‘Vluchten kan niet meer’ dat het koor zijn naam gaf, niet ontbreken. Tijdens het concert mag iedereen naar hartenlust meedoen. ‘Meezingen is een ding hoor!’ benadrukt Henk. ‘Of je nu wilt of niet, je zult vanzelf wel gaan!’ Volgens Piet is het smartlappenkoor het beste koor van Zwolle. Hij spreekt van een ‘amicale groep mensen’. Henk sluit zich hier volledig bij aan: ‘Ik heb echt nooit dat ik er met tegenzin heen ga’. De mannen roepen alle lezers op massaal naar het concert te komen. Waarom? ‘Omdat ze er anders spijt van krijgen als ze achteraf horen wat ze gemist hebben!’ spreekt Piet overtuigend. Henk voorspelt dat het een heel gezellige avond gaat worden, waarin ook elkaar ontmoeten een grote rol gaat spelen. En iedereen kan gratis naar binnen!

Door: Jeroen Kraakman

Het jubileumconcert van VKNM vindt plaats op vrijdag 22 juni a.s. vanaf 20:30 uur in Wijkcentrum De Enk. Toegang is geheel gratis.

Steeds lees ik Over mooie plannen Om auto’s uit de wijk Te verbannen

Zoek de 5 verschillen | Dominicanenklooster

Door: Frederik Flesseman

Fietsen, fietsen Overal waar je gaat Struikel je over De fiets die daar staat Ze staan op de hoek En midden op het pad Staan ze niet rechtop Dan liggen ze plat In elke straat Aan iedere lantaarnpaal Staat weer zo’n stuk Vastgeklonken staal Soms alleen Maar meestal tezamen Alsof ze Een overname beramen Fietsen, fietsen Overal staan fietsen Liggen fietsen Hangen fietsen Dansen fietsen En fietsen fietsen

De herwonnen ruimte Zal ons vast bevallen En geeft ons de ruimte Om onze fietsen te stallen Haal ze dan vooral Weg van de stoep Zodat daar weer ruimte is Voor kauwgum en hondenpoep.

Dominicanenklooster Zwolle Vieringen Dominicanenkerk Elke zaterdag 18.30 uur Elke zondag 10.00 uur Woensdag en vrijdag om 9.00 uur Vrijdag Vespers   19.00 uur Kerk en kerkwinkel Hier kunt u terecht voor een stiltemoment, het opsteken van een kaarsje, informatie over de vele activiteiten in kerk en klooster en voor het kopen van religieuze artikelen Openingstijden kerk en kerkwinkel di t/m za 13.30 – 16.30 uur Rondleiding kerk en klooster Iedere 1 e zaterdag van de maand om 14.00 uur Opgave niet nodig. Kosten € 3,- pp, kinderen gratis. Groepen op afspraak

WWW.KLOOSTERZWOLLE.NL

foto: frederik flesseman

Oplossing: 1. rode luikje kapelletje 2. dakkapel 3. lantaarnpaal 4. spits op groene torentje rechts 5. anwb wegwijzer

foto: frederik flesseman

Geen mens kan zonder stilte en rituelen, bezinning en dialoog. Ervaar het in de unieke ruimte van een oude kloosterorde die opmerkelijk bij de tijd is. Je bent welkom bij de dominicanen in Zwolle! Wandelfestival Bewegen om stil te staan De een trekt de deur achter zich dicht en gaat een blokje om in de avondzon. De ander banjert met een groepje door de bossen. Een volgende strikt haar schoenen en loopt naar Santiago in Spanje. Wandelen doet goed. In beweging wordt het van binnen stiller. Met de wind door je haren komt er ruimte in je hoofd. Hijgend een berg opklimmend, kom je juist op adem. Het ritme van je stappen ordent je gedachten. Een festival om je te laten inspireren en informeren over al die vrolijke, diepzinnige, stille, creatieve manieren van wandelen. Met lezingen, voorstellingen, workshops, wandelingen en een informatiemarkt in de inspirerende omgeving van het Dominicanenklooster. 23 juni | 10.00-16.00 uur | Jan en alleman Een feest voor Jan en jou waarin we zijn 50 jaar priesterschap vieren met een expositie van alledaags heiligen. Elk mens is bijzonder. Heilig zelfs. Zo kijkt broeder Jan naar mensen, en dat doet iets met hen. We vieren Jan’s vijftigjarig priesterfeest met een foto-expositie van alledaagse heiligen. Portretten van mensen die Jan in die vijftig jaar als priester ontmoet heeft. Kwetsbaar, eerlijk, dicht op de huid. Mensen waarin je je herkent.

Op 1 juli openen we deze foto-expositie na een feestelijke viering en kun je de foto’s bekijken, de ‘heiligen’ en fotograaf Kees Muizelaar ontmoeten en natuurlijk Jan feliciteren, onder het genot van koffie en taart. De expositie zal de gehele zomerperiode te bezichtigen zijn. 1 juli | 10.00 viering en opening expositie / 11.30 -14.00 programma rondom expositie | gratis Uitgebreide informatie over onze activiteiten: www.kloosterzwolle.nl/programma of 038 425 44 00.

ZALENVERHUUR Vergaderen op een wel heel bijzondere locatie? Midden in de stad en toch helemaal uit het alledaagse? Het Dominicanenklooster is een prachtig gebouw, dat zowel groots als intiem is. Je vergadert in alle rust in het hart van de stad op een sfeervolle locatie die zeker inspireert. Benieuwd naar de mogelijkheden? We bespreken graag jouw wensen! Meer info: zalenverhuur@kloosterzwolle.nl of 038 425 44 08.


junior | juni 2018

15

Door: Sabine Boschman

K

nutseltip

Fotolijstje van ijsstokjes

Dit heb je nodig: • IJsstokjes of Knutselhoutjes (Met dit weer lekker ijsjes eten en de stokjes bewaren om mee te knutselen) • Verf • Kwast • Houtlijm • Een stukje lint of draad • Verf, glitters, of stickers om te versieren • Een leuke foto of een leuk plaatje van 8 x 8 cm • Dubbelzijdig tape • Viltstiften en/of kleurpotloden

R

ecept

Mango Crumble met Kokos

Dit heb je nodig: • 35 gr perzik uit blik + 1 eetlepel siroop • 550 gr mango in blokjes (of 2 hele mango’s) • 100 gram suiker • 2 eetlepels geraspte kokos • 200 gram bloem • 125 gram boter om in te vetten • Bolletjes ijs Zo maak je het: • Verwarm de oven op 200 graden. • Laat de perzik uitlekken en vang wat van het sap op. • Snijd de mango in blokjes en meng samen met de perzik en ongeveer 1 eetlepel van het sap door elkaar. Verdeel het fruit over de bodem van een ovenschaal. • Meng de suiker, kokos en de bloem door elkaar. Voeg de boter in blokjes toe en kneed met je vingers er door heen tot een kruimelig deeg. Verdeel dit over het fruit. • Bak de crumble ca 30 minuten in de oven tot hij mooi bruin is. • Bestrooi voor het serveren eventueel nog met wat extra kokos en serveer met een bolletje ijs.

S

udoku

B

oekidee

Zo maak je het: • Versier knutselhoutjes of de ijsstokjes met viltstift, kleurpotlood of verf • Maak een vierkant van stokjes door twee stokjes naast elkaar te leggen en er dan twee bovenop te plaatsen. Als je een bredere lijst wil kun je ook twee stokjes naast elkaar doen waardoor je met 8 stokjes een lijstje vormt. Lijm de stokjes met houtlijm (alleslijm werkt ook) aan elkaar. • Kies een mooi stukje lint of draad en lijm het bovenaan de ijsstokjes. Hier heb je goede lijm voor nodig, anders blijft het lint misschien niet vastzitten. Je kunt het lint ook om de ijsstokjes vastknopen. Je hebt dan wel een iets langer stukje lint nodig. (Of: Als je een magneetje of stukje magneetstrip op de achterkant van de foto plakt kun je hem op de koelkast hangen. • Mochten de stokjes nog niet mooi genoeg versierd zijn kun je dat nog verder doen met glitters of stickers. • De foto plak je achter het lijstje met dubbelzijdig tape • Nu kun je de fotolijst ophangen of er nog meer maken. Dit kan met 4 stokjes met 8 maar ook met nog meer als je dat wilt.

Pas op! Dit boek bijt! Nicola O’Byrne, Nick Bromley 0-5 jaar Pas op! Dit boek is niet wat het lijkt! Het verhaal begint heel lief, met een lelijk klein eendje dat anders is dan zijn broertjes en zusjes, maar dan wordt al snel duidelijk dat er iets in het boek zit wat er niet hoort. Iets wat bijt... Het is een supergrote krokodil! Eerst begint hij de letters op te eten en dan neemt hij zelfs een hap uit het omslag... Die engerd moet zo snel mogelijk het boek uit. Maar hoe? Een hilarisch verhaal dat kleuters uitnodigt om mee te denken en mee te doen. Dit boek is uitverkozen tot een van de 10 mooiste prentenboeken van 2015!


JUMBO MAALTIJDSALADES 2 schalen à 400-450 gram

2

e HALVE PRIJS*

KABELJAUWHAASFILET OF SCHARRELKIPFILET

MAASLANDER OF OLD AMSTERDAM KAASPLAKKEN

Schaal 2 stuks

4

00

2 verpakkingen à 110-300 gram

2

e HALVE

MSC Registration number: MSC-C-50572

MONA PUDDINGEN 2 bakken à 450 ml

2 VOOR

2

50

PRIJS*

KIES & MIX BARBECUE

4 bakjes vlees, vis, vega of groenten met de sticker ‘kies & mix 4 voor 10,00’

4 VOOR

10

00

Spaaractie geldig van wo 30 mei t/m di 28 augustus 2018 Kies & Mix barbecue geldig van wo 30 mei t/m di 2 oktober 2018

OPTIMEL DRINK Pak 1,8 liter

1

85

OLA RAKET OF FESTINI

CRYSTAL CLEAR

2 dozen à 12 stuks

4 VOOR

2

e HALVE PRIJS*

4 pakken of flessen à 1,5 liter

4

00

We houden de prijzen laag. Jumbo, Zwolle, Assendorperstraat 71 * 2e halve prijs: 25% korting op de totale prijs van 2 producten. Alle combinaties mogelijk. Geldig van wo 30 mei t/m di 21 augustus 2018

Profile for DeAssendorper

assendorper_juni2018_web  

assendorper_juni2018_web  

Advertisement