{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1

de Assend rper

Wijkkrant voor Groot Assendorp

5 3 De Molenhof 50 jaar

www.antonekkerparket.nl

15 16 13

11 10

8-9 8

Koken en eten voor 555

De beste wensen

Zie onZe advertentie verderop in deZe krant!

Herintreders welkom

Deze maand: Jaargang 15, nummer 10 december 2013

Flyers: 135 gr/m2 - full colour - dubbelzijdig € 82.96 10.000 flyers A7 € 108.52 10.000 flyers A6 € 149.84 10.000 flyers A5 Verspreiding flyers vanaf €16.- / 1000 flyers

Telefoon: 038 420 3887 / 063 012 9945 www.interchoice.nl / info@interchoice.nl

AssendorperstrAAt 250 8012 CH Zwolle 038 711 4032 - www.AlpHAComp.nl info@AlpHAComp.nl

Fietstaxi Zwolle gaat fietsen voor 3FM Serious Request

Foto: W.P. Homan

Zwolle in de ban van sperweruil Hordes fotografen, talloze nieuwsberichten en zelfs een ongeluk: de sperweruil die zich in Zwolle liet zien, zorgde voor heel wat ophef. Voor de vierde keer sinds 1900 deed de zeldzame vogelsoort Nederland aan, en dat trok vogelliefhebbers uit heel Nederland, België, Frankrijk, Engeland en Duitsland naar de Marsweg en IJsselallee. De sperweruil heeft een lange staart en stompe vleugels, waardoor hij meer op een sperwer lijkt dan een uil. Maar de strenge blik van de uil is onmiskenbaar. De vogel leeft normaal gesproken in de bossen van Noord-Amerika, Rusland en het noorden van de Scandinavische landen. Kijk voor een interview met deze, voor de bekendste inwoner van Assendorp, op pagina 3.

Einde rentevaste periode? SpecialistÊin SpecialistÊin SpecialistÊin Assendorp Assendorp Assendorp AssendorperstraatÊ205 AssendorperstraatÊ205 AssendorperstraatÊ205 Tel.Ê038Ê4223151

Tel.Ê038Ê4223151 Tel.Ê038Ê4223151

ZieÊookÊpaginaÊ5 ZieÊookÊpaginaÊ5

lees verder op pagina 3…

Fietstaxi Zwolle gaat op zaterdag 21 december geld inzamelen voor 3FM Serious Request. Van 10.00 tot 17.00 uur zullen meerdere Fietsjoe fietstaxi’s door Zwolle fietsen. Deze kunnen worden aangehouden, maar ook worden gereserveerd. De volledige opbrengst gaat naar het goede doel. Met deze actie sluit Fietstaxi Zwolle zich aan bij Fietstaxi Rotterdam. Op maandag 23 december starten twee fietstaxi’s met een tocht vanuit Rotterdam naar het glazen huis in Leeuwarden. Rond 1 uur ‘s nachts komen zij langs Zwolle. Fietstaxi Zwolle zal de fietsers warm onthalen en de opbrengst van de zaterdagactie meegeven. Mail voor een reservering naar arjan@fietstaxizwolle.nl

AssendorperstrAAt 85, 8012 dG Zwolle, tel: 038-4229133 www.mitrA-Assendorp.nl

VAN RAALTE HEEFT HET!

al jaren een vertrouwd adres voor uw slijterij artikelen in assendorp

Vergelijken is geld verdienen.

Van Bruggen Adviesgroep Zwolle Assendorperstraat 205, 8012 DM Zwolle Bel 0800-1800 (gratis) of 038-429.09.17 of ga naar www.vanbruggen.nl

REFILL MAAKT HET VERSCHIL Cartridge Europe Zwolle Assendorperstraat 166 -168 Tel.: 038 – 4228050 www.cartridge-europe.com

Hout | Tuinhout - Plaatmateriaal - Deuren Kozijnen - Vloerdelen - IJzerwaren Handgereedschap - Elektrisch gereedschap Tuingereedschap - Gaas - Horrengaas Sleuteldienst - Elektra - Sanitair | CV Doe Het Zelf artikelen

DESGEWENST OP MAAT GEZAAGD!


2

De Assendorper december 2013

Actueel

Gemeente zoekt ideeën voor kunstroute

Foto: Jan Koldewijn De kunstroute zal ook hier langs gaan (archieffoto). De gemeente roept kunstenaars, landschapsarchitecten en anderen op om een masterplan in te dienen voor de permanente kunstroute van het station naar de binnenstad. Voor 8 februari volgend jaar moeten de plannen binnen zijn en zal er een keuze worden gemaakt.

aan een aantal eisen. Zo mag het globale plan niet langer zijn dan vijf A4’tjes tekst, vergezeld met even zoveel aan beeldmateriaal, moet het plan van hoge artistieke kwaliteit zijn en moeten de kernthema’s ‘stroom’, ‘tijd’ en ‘oriëntatie’ erin terugkomen.

Door: Vincent Wever.

De commissie Beeldende Kunst van de gemeente zal in de zomer van volgend jaar een keuze maken uit alle inzendingen. Onder meer in samenspraak met ProRail en rekening houdend met het beeldkwaliteitsplan van de binnenstad zal het winnende masterplan worden uitgewerkt tot een gedetailleerd project. In 2015 moet de definitieve route voltooid zijn. Voor het hele plan is 600.000 euro beschikbaar.

De route in de nieuwe stationstunnel loopt via de Stationsweg en de Potgieterssingel naar de binnenstad. In aanloop van de opening van de Fundatie werd er al een tijdelijke kunstroute opgezet. Als straks de Spoorzone voltooid is, moet deze tijdelijke route vervangen worden door een permanente. De plannen moeten wel voldoen

Het Zwols Collectief presenteert zich op Cultuurschip Thor In de Assendorper van april 2013 kon je al lezen over de twee Zwolse vriendinnen Heidi van Loo en Hanka van Doesum, die samen Het Zwols Collectief (HZC) oprichtten. Na maanden van repeteren, een repertoire opbouwen en een eerste ‘proefconcert’ op Landstede, hield het collectief 8 december eindelijk haar eerste officiële concert op Cultuurschip Thor. Op dit presentatieconcert werd gespeeld met de viool, altviool, cello, contrabas, klarinet, hoorn en fagot.

De oprichters willen met hun gezelschap afrekenen met het stoffige imago dat klassieke muziek soms heeft. Hun doel is dus ook repertoire te spelen dat diverse mensen aanspreekt. Daarom werd tijdens het presentatieconcert een breed repertoire gespeeld: naast muziek van Beethoven, werd ook Contrabajissmo van Astor Pazzollo gespeeld. En de Zwolse componist Rik Elings maakte speciaal voor HZC een compositie.

Redactieadres Enkstraat 67 8012 VA Zwolle 088 - 644 06 31 mail: redactie@deassendorper.nu Hoofdredactie Vincent Wever Eindredactie Marlies van Beek, Eildert Noorda en Linda Passies

Foto: Toine Poelman

Uitkomsten stadsdeeladvies bekend Tevreden Hoewel Assendorpers de wijk positiever beoordelen, wordt er in de wijk wel meer verloedering en overlast ervaren. Toch is het rapportcijfer voor de leefbaarheid positief. Op sociaal gebied zit het ook goed: over het algemeen is men tevreden over de buurtvoorzieningen. Sociaal isolement De bewoners van Assendorp scoren gemiddeld op de leefsituatie-index van Zwolle, net zoals op de sociale

index. Toch zijn er twee buurten die afwijken: de Pierik en de Weezenlanden. Een relatief groot aantal inwoners van de Pierik leeft in een sociaal isolement. Dit komt omdat redelijk veel mensen geen startkwalificatie (diploma) en geen werk hebben. Daardoor is het aantal mensen dat aangeeft zich eenzaam te voelen, hoger dan het Zwols gemiddelde. Om te zorgen dat deze mensen deel blijven nemen aan de maatschappij, worden (in)formele netwerken in de wijk versterkt.

Linde legt loodje

Meedoen In de Weezenlanden woont het hoogst aantal gepensioneerden van heel Zwolle. Daarnaast wonen er relatief veel 75-plussers, alleenstaanden, lager opgeleiden en niet-werkenden. Vaak wonen ze in sociale huurwoningen en zijn ze afhankelijk van een uitkering. Daardoor hebben ze niet alle mogelijkheden om deel te nemen aan het maatschappelijke leven. Voor hen worden sociale netwerken en hulpbronnen zichtbaarder gemaakt, zodat mensen weer meedoen in de maatschappij.

Vormgeving Mirjam Blok, Sabine Boschman en Marleen Kramer Bezorging Dianne Olthof Krant niet of te laat ontvangen? bezorging@deassendorper.nu

Bankrekening 1258558 t.n.v. Stichting Wijkkrant de Assendorper Druk F.D. Hoekstra Boom, Emmeloord

Foto: Leendert Lots

ha n d i g e

Kinderopvang Doomijn Peuterspeelzaal maandag t/m vrijdag van 8:45 uur - 11:45 uur

Openingstijden: Maandag t/m vrijdag 8:15 uur - 00:00 uur

Redactie Masja van Acquoy, Bob Billows, Mirjam Blok, Sabine Boschman, Kees Canters, Marion Goosen, W.P. Homan, Marry Horstman, Charlotte Jansen, Jan Koldewijn, Daniël Kwakkel, Emiel Löhr, Frank Maurits, Eildert Noorda, Toine Poelman, Hennie van Schenkhof, Aukje Schonewille, Olivier van Bekkum, Niels van der Touw, Anneke van der Stouwe, Janna Verstraten, Vincent Wever, en Herman Zielhuis

Advertenties Martin van Ek en Bert Bourgonje advertentie@deassendorper.nu 088 - 644 06 30

Lezer Leendert Lots liep langs de Lindestraat de Verenigingstraat in en zag boomchirurgen een oordeel vellen over de linde die daar al jaren stond. De boom had volgens hen ‘geen toekomst’ meer. Wat, gezien de nabije geveltekst, ook wel weer toepasselijk was. De verder gezonde boom stond volgens de experts ‘niet meer zo stevig op zijn pootjes’. Afgelopen 20 november werd de boom dan ook - jammer maar helaas - vakkundig aan stukjes gezaagd.

Enkstraat 67 8012 VA Zwolle tel: 038-4216331 mail: mfc.de.enk@hetnet.nl

De Assendorper is een uitgave van Stichting Wijkkrant de Assendorper. De krant wordt gratis huis-aanhuis verspreid in Oud-Assendorp, Nieuw-Assendorp, De Pierik, Stationswijk, Groot Wezenland, Hanzeland en De Geren. Zij is tevens af te halen bij enkele Zwolse wijkcentra en de bibliotheek in de Diezerstraat en op diverse andere openbare plekken in de wijk, zoals winkels. De redactie en het bestuur van deze krant bestaan uitsluitend uit vrijwilligers. Oplage: 7.000 exemplaren Frequentie: 10 x per jaar Druk- en zetfouten voorbehouden

Gemeente wil sociaal isolement voorkomen

Assendorpers beoordelen hun buurt positiever dan het gemiddelde van heel Zwolle. Dat blijkt uit de uitkomsten van het Buurt voor buurtonderzoek en de wijkdialogen. De gegevens zijn terug te vinden op www.zwolle.nl/jijbentaandebuurt, zodat iedereen die heeft meegedacht, kan zien wat er met de uitkomsten wordt gedaan. De gemeente wil sociaal isolement in de Pierik en de Weezenlanden voorkomen. De Assendorper zet wat punten uit het stadsdeeladvies op een rijtje.

Colofon

Buitenschoolse opvang Maandag 14.30 tot 18.15 uur Dinsdag 14.30 tot 18.15 uur Woensdag 12.30 tot 18.15 uur Donderdag 14.30 tot 18.15 uur 12.00 tot 18.15 uur Vrijdag Voor meer informatie tel. 038 - 42 159 09

c o n t ac t e n U kunt de servicelijn van de gemeente bellen als u vragen, klachten of meldingen heeft over de openbare buitenruimte. . Bereikbaar op werkdagen van 8:30 - 16:30 uur. Wijkbeheerder Assendorp Stadsdeelmanager Assendorp Wijkwethouder Wijkagent inloopspreekuur: Woensdag

Jurrien Stroomberg (telefoon: 14038) Suzanne Douwsma (telefoon: 14038) Erik Dannenberg (telefoon: 14038) Jan Witte (telefoon: 0900-8844) 9:30 uur - 11:00 uur (Fresiastraat 25)

Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen voor publicatie zonder toestemming van de uitgever. De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden stukken te weigeren of in te korten. De mening van de columnist is niet noodzakelijk de mening van de krant. Ingezonden stukken dienen met naam- en contactgegevens ondertekend te zijn en kunnen worden verzonden aan bovenstaand redactieadres of via e-mail aan: redactie@ deassendorper.nu Verschijningsdatum volgende editie 21 januari 2014 Internet: www.deassendorper.nu


Actueel

De Assendorper december 2013 Kunstenares Gea Bleijenberg opende haar deuren

3

Exclusief: interview met de sperweruil ik maar even doorgevlogen. Toen ik Zwolle had bereikt heb ik eerst even de tijd genomen om bij te tanken, maar besloot al snel toch nog even door te vliegen naar Assendorp. Prima te eten die muizen hier, maar je komt bijna niet aan foerageren toe met al die aandacht. ‘ Al die aandacht heeft zelfs geleid tot een auto-ongeluk waarbij een vrouw lichtgewond raakte. ‘Ik zag het gebeuren. Wat een uilskuiken.’

Foto: Jan Koldewijn Gea en Femmy Tijdens de Kunstroute Overijssel op 30 november en 1 december gooiden diverse kunstenaars in de provincie de deuren open voor belangstellenden. De 49-jarige Gea Bleijenberg was één van hen. Zij houdt atelier bij DOAS en kreeg met name op de zaterdag veel bezoek. ‘Het was leuk en is mij goed bevallen. Lekker de mensen thee aanbieden!’ Door: Linda Passies Gea heeft een lichamelijke handicap, maar laat met haar schilderijen zien dat je zelfs met beperking tot heel wat in staat bent. Sterker nog: vanaf volgend jaar gaat Gea in de vakanties workshops geven aan kinderen. ‘Tot mijn twintigste heb ik op het activiteitencentrum gezeten. Toen wilde ik toch wat anders gaan doen. Ik ben naar een schildertherapeut gegaan, en daarna heb ik met al mijn vrijwilligers een bedrijfje opgezet.’ Nadat Gea een paar jaar schilderles had gehad, kwam ze in de bibliotheek een artikel tegen over mandalaschilderen. ‘Dit sprak mij bijzonder aan. Bij mandalatekenen begin ik vanuit het midden en vervolgens werk ik steeds verder naar buiten. Voor mij is dat een hele rustgevende manier van werken. Ik word voor

mijn gevoel op deze manier als het ware het figuur in getrokken.’ Gea beperkt zich niet tot mandala’s, ze schildert bijvoorbeeld ook landschappen, dieren en portretten. Twaalf jaar geleden reageerde Femmy Schrynemaekers op een oproepje van Gea: ‘Helpende handen gevraagd in een TOP atelier waar je zelf ook iets kunt doen’. Na een ‘sollicitatie’ is ze eigenlijk nooit meer weggegaan. Naast Femmy heeft Gea ongeveer zeven vrijwilligers. Die helpen haar met spullen klaar zetten, verf in de bakjes doen en eten en drinken geven. Sommige vrijwilligers gebruiken Gea’s atelier ook om zelf kunst te maken. Gea heeft Femmy ook aan weten te sporen om iets met haar eigen kunst te gaan doen. ‘Femmy heeft me met het schilderen mezelf helpen te ontwikkelen. Zelf is Femmy nog maar net begonnen, maar ik vind het prachtig om met haar en mijn andere vrijwilligers samen te werken.’ Vrijwilliger worden? Gea is heel blij met haar vrijwilligers, maar is altijd op zoek naar meer helpende handen. Iets voor jou? Neem contact met Gea op via geableijenberg@tiscali.nl of kijk op www.geableijenbergartist. com.

Foto: Mirjam Blok Drommen vogelaars pakten zich de afgelopen tijd samen om maar een glimp op te vangen van de beroemdste inwoner - al is het maar tijdelijk - van Assendorp. Als ware paparazzi stortten zij zich op de sperweruil en maakten duizenden foto’s. Niemand kreeg hem echter te spreken. Speciaal voor de Assendorper doorbreekt de beroemde uil nu het stilzwijgen:

‘Ik ben enkele honderden kilometers ten noordoosten van hier geboren in een fijn bos met mooie open plekken. Ik kom uit een doorsnee gezin met zeven kuikens. Ik ben altijd al de meest ontdekkende van het stel geweest, dus toen er toch een briesje deze kant op stond ben

Tijdens de feestelijke bingo waren leuke prijzen te winnen De Molenhof bestaat 50 jaar, daarom was het feest van 18 tot en met 23 november. De verschillende feestelijke activiteiten, voor zowel bewoners, vrijwilligers als personeel, werden over de week verspreid, zodat iedereen kon deelnemen. Door: Janna Verstraten

Feestelijke activiteiten Aan de buitenkant van het gebouw was niet zoveel bijzonders te zien. Slechts de wapperende vlaggen boven de ingang deden vermoeden dat er binnen iets feestelijks gaande was. De feestweek werd geopend met een gezamenlijk feestontbijt en een toespraak van de Raad van Bestuur.

gEEf uw houTEn vloEr EEn karakTErvollE uiTsTraling Vraag naar de mogelijkheden of bezoek onze showroom/fabriek.

www.antonekkerparket.nl

Geen Stijl noemde u zeldzamer dan een goede grap van Gordon. ‘Excuus, ik voel een braakbal opkomen. Ik moet helaas dit interview nu onderbreken. ’

Bedankt dat u tijd voor de Assendorper wilde vrijmaken! ‘Ik doe eigenlijk nooit media, de enige vaste uitzondering zijn bijdrages aan De Fabeltjeskrant. Familie helpt familie is het niet? Maar de Assendorper sta ik graag te woord. U kunt gerust wat zachter praten trouwens, graag zelfs, mijn gehoor is uitstekend. Dank u. ’ Waar komt u vandaan en hoe bent u aan de Marsweg verzeild geraakt?

Foto: Toine Poelman

Feestelijk jubileum: De Molenhof 50 jaar! Foto: Jan Koldewijn

Veel mensen vinden het knap dat u zichzelf blijft onder al die aandacht. ‘Ik ben altijd een doodnormale uil gebleven. Je hebt ze erbij die gaan van: ‘Oehoe, moet je mij eens zien. Altijd bewust van wat er achter zich gebeurt. Ik zou nooit pronken met andermans veren. Nee, laat die fotografen hun gang gaan, uiteindelijk ben ík het die afwijkend soortelijk gedrag observeert.’

De bewoners die hierbij niet aanwezig konden zijn, kregen een mandje met een heerlijk ontbijt aangeboden in hun appartement. De volgende dag was er een kennisquiz over de jaren 60 en ’s avonds trad er een shantykoor op. Op woensdag was er een themamaaltijd met oud-Hollandse gerechten. De bonte avond, de volgende dag, was ook een groot succes. De medewerkers zongen liedjes, droegen gedichten voor en speelden toneel, ook hun kinderen deden mee. Op vrijdagmiddag was er een bingo, waar feestelijk versierde prijzen te winnen waren. De feestweek werd afgesloten met een borrel voor bewoners, personeel en vrijwilligers. Wilt u weten hoe mevrouw Loor de activiteiten ervaren heeft, lees dan verder bij ‘Ondertussen in de Molenhof’. Geschiedenis Op 23 november 1963 werd de

Molenhof geopend. Het was het tweede bejaardentehuis dat, na de oorlog, in Zwolle werd gebouwd. In 1985 werd de Molenhof heropend na een ingrijpende renovatie, die ruim anderhalf jaar duurde. Op dat moment was de Molenhof een van de modernste bejaardencentra van ons land, omdat woon- en slaapkamer gescheiden waren, wat in die tijd nog niet gangbaar was. Ook waren de kamers verruimd en had elke kamer een klein keukenblokje gekregen. De Molenhof heeft lange tijd op zichzelf gestaan en is in 2007 gefuseerd met de Zorgcombinatie Zwolle. Sinds 1 januari 2013 maakt de Molenhof deel uit van de Zonnehuisgroep IJssel-Vecht. Veranderingen ‘In de zorg is veel veranderd de laatste jaren’, vertelt Natasja Ballast, teammanager bij de Molenhof. ‘Tegenwoordig blijven mensen steeds

langer thuis wonen. Daar moet je als instelling op inspelen. We hebben daarom ook een thuiszorg-tak gekregen. We leveren ‘zorg aan huis’ in de wijk, maar ook aan de bewoners van Achter de Hoven. Als mensen hier komen wonen, hebben ze veelal meer zorg nodig dan vroeger, omdat ze ouder zijn. Dat vraagt ook om medewerkers die meer medisch geschoold zijn. We zien de Molenhof als ‘het huis van de bewoners’. We stemmen de activiteiten af op hun behoefte aan gezelligheid en aandacht. Tijdens zo’n feestweek merk je hoe zeer dat gewaardeerd wordt.’ Onlangs werd in een tv-programma van Omroep Max gesuggereerd dat de Molenhof zou sluiten. ‘Dat is niet waar en het is vervelend dat we zo in het nieuws gekomen zijn. Het heeft geleid tot onrust bij de bewoners. Het gaat goed met de Molenhof. We sluiten aan op de maatschappelijke ontwikkelingen en er zijn zelfs nieuwbouwplannen voor 2018. Deze worden gemaakt samen met woningcorporatie Habion, de eigenaar van het gebouw.’

Papaverweg 108 8042 EK Zwolle T 038 421 63 33 E info@antonekkerparket.nl


De Assendorper december 2013

Advertenties

Dames & Heren Kapsalon Kruisweg Vakwerk met topproducten voor een betaalbare prijs! Voor het hele gezin.

Een krant is gewoon leuker!

Openingstijden: Dinsdag t/m Vrijdag van 8.30 - 17.30 uur Zaterdag van 8.00 - 13.00 uur

Innovatieve krantendrukkers sinds 1882

Locatie Berkumstede Erasmuslaan 50 8024CS Zwolle Tel.nr: 038-4219363

12647-3

T W E

+31 (0) 527 630 200 hoekstrakrantendruk.nl info@hoekstrakrantendruk.nl

ie

POSTADRES Postbus 1029 8300 BA Emmeloord

at

ADRES Techniekweg 10-12 8304 AW Emmeloord

a Qu

U bent van harte welkom!

SO

I

4

lit y Certific

Nekpijn? Rugklachten?

Stichting Kringloop Zwolle Nieuwe Veerallee 12, Zwolle Nieuwe Deventerweg 6, Zwolle-Zuid ma. 12-18 u di. t.m vr. 10-18 u za. 10-17 u do. koopavond www.kringloopzwolle.nl T. (038) 4 22 06 06

Van Os Manuele Therapie E.S. biedt een helpende hand eestergoed de m e Door keraars v pakket rze ullende e v g zor et aanv uit h

Valt n verplic iet onder he ht eige t n risic o

Kwaliteitswijnen uit eigen import Van Os Manuele Therapie E.S. Goudsbloemstraat 127 038 - 230 30 32 www.vanosmanueletherapie.nl

Assendorperstraat 107 • 8012 DH Zwolle • Tel. (038) 422 33 22

www.mondovino.nl

Ontdek dOOMIJn In: Assendorp Doomijn psz Enkstraat Doomijn bso Enkstraat Doomijn bso Westerlaan

Pierik Doomijn psz Geraniumstraat Doomijn kdv Fresiastraat Doomijn bso Violierenstraat Op www.doomijn.nl vindt u een overzicht van al onze locaties.

Ontdek je eigen Kinderopvang en Peuterspeelzalen Doomijn is onderdeel van stichting Travers


Actueel

De Assendorper december 2013

5

Advocatenkantoor Dommerholt start periodieke bijeenkomsten Door: Charlotte Jansen In het oude postsorteercentrum aan de Westerlaan werd donderdagmiddag 21 november een ondernemersbijeenkomst voor de Spoorzone georganiseerd. Deze bijeenkomst werd gehouden door het Advocatenkantoor Dommerholt. Dommerholt is met deze eerste bijeenkomst gestart, maar een periodieke samenkomst zal volgen. Op de eerste bijeenkomst kwamen ruim 125 ondernemers af. Organisator en advocaat Harke Plas vond het interessant om te zien dat er zowel klein zakelijke als groot zakelijke ondernemers samenkwamen. ‘Vooral die kleine bedrijven, zij zorgen voor 3,6 miljard van de omzet voor de regio Zwolle, terwijl de normale omzet 17,3 miljard is. De kleine bedrijven, met minder dan tien werknemers, zijn dus erg belangrijk voor onze regio’, aldus Plas. Op de bijeenkomst werd veel genetwerkt en was er plaats voor een drankje, maar het thema werd ook niet uit het oog verloren. Dommerholt koos voor het thema Spoorzone, omdat de verbouwingen bij het spoor als een economische aanjager

Foto: Jan Koldewijn

voor de regio gaan werken. Op dit moment lopen er elke dag tussen de 30.000 en de 40.000 mensen op het station, terwijl dit er 100.000 zullen worden als de nieuwe stationstunnel in gebruik kan worden genomen. Als de nieuwe stationstunnel er is, zorgt het station voor 20 procent toegevoegde waarde aan de regio Zwolle. Bijzonder aan deze samenkomst was de inspirerende locatie. ‘In de CityPost, zo heet het oude postsorteercentrum nu, bevinden zich nu ongeveer 35 kleine ondernemingen. Dat was erg inspirerend voor

onze bijeenkomst. Aan de ene kant zagen we de kleine ondernemingen en aan de andere kant de grote onderneming, namelijk de nieuwbouw bij het spoor’, aldus Plas. ‘Het was een verrassend thema en een verrassende locatie’, vindt Plas. En dat willen de organisatoren van de bijeenkomst ook vasthouden. Het is nog niet helemaal zeker wanneer de tweede samenkomst gaat plaats vinden. ‘We willen de serie jaarlijks of halfjaarlijks gaan houden. Elke keer op een inspirerende plek met een inspirerend thema.’

Bijeenkomsten in Diezerpoort, toegankelijk voor iedereen

De Mozaïek haalt geld op voor Filipijnen

Kerstactiviteiten voor jong en oud

Door: Linda Passies

Door: Hennie van Schenkhof Wat doe je met Kerstmis als je geen familie of vriendengroep hebt waarop je kunt terugvallen? Vanuit het Leger des Heils, locatie Dieze, worden diverse kerstbijeenkomsten georganiseerd. Alle activiteiten vinden plaats in/vanuit het gebouw van het Leger des Heils aan de Geert Grootestraat, nummer 9-11.

Vrijdag 20 december wordt een kerstviering, inclusief lunch, georganiseerd (voor alle leeftijden). De viering start om 16.00 uur, de lunch is om 17.00 uur. De eigen bijdrage is 3 euro per persoon, kinderen betalen 1,50 euro. De viering wordt door buurtgenoten georganiseerd. Doel is om gezellig samen te zijn, onder muzikale begeleiding en er is ruimte voor inbreng door buurt-

genoten. Aanmelden via: petra. timmerman@legerdesheils.nl Zaterdag 21 december voor kinderen en ouders. Het licht dat in Bethlehem is ontstoken, is doorgegeven via verschillende delegaties van de scouting wereldwijd en vanuit Zwitserland verder verspreid in Europa. Vanuit Utrecht is het licht vervolgens verspreid over Nederland. Op zaterdagavond 21 december wordt met onder andere dit licht een lichtjestocht in de wijk gehouden van 18.30 tot 20.15 uur. Er wordt een lichtjesroute met lampionnen gelopen door de wijk om zo het vuur van vrede door de wijk te verspreiden. Er wordt een bezoek gebracht aan diverse accommodaties in de wijk onder andere aan de Esdoorn. Aanmelden vooraf is niet nodig. Zondag 22 december kerstliederen zingen (voor alle leeftijden)

Foto: Toine Poelman

Zondagavond 22 december staat in het teken van samen zingen van de vertrouwde kerstliederen. Na afloop is er koffie met iets lekkers. Van 18.00 uur tot 19.30 uur.

Kerstsfeer opsnuiven bij Doepark Nooterhof Kerstliedjes, een verhalenverteller, vuurkorven en kerstartikelen: Doepark Nooterhof hield zondag 15 december een Kerst Streekmarkt. Producenten en leveranciers uit de regio rond Zwolle lieten de bezoekers kennismaken met hun producten. Fotograaf WP Homan ging langs om de kerstsfeer op te snuiven.

Toen in groep 7-8 van de Mozaïek een kaarsje werd aangestoken voor de Filipijnen, kwam bij een paar kinderen het idee op een actie te bedenken waarmee ze geld zouden kunnen inzamelen. Zo kwam er een Euromarkt tot stand en die bracht 186,20 euro op. ‘In onze nieuwsbrief werd een oproep gezet om speelgoed en boeken te verzamelen en die mee te nemen naar onze groep. Zo verzamelden we heel veel spullen van kinderen en ouders’, vertelt juf Esther van Bostelen.

Op woensdag 27 november werd de markt gehouden. Om zoveel mogelijk mensen te trekken waren er flyers uitgedeeld, posters opgehangen en een oproep geplaatst in de nieuwsbrief. De kinderen uit groep 7-8 regelden de markt: twee stonden er bij de kassa en twee hielden een veiling waarbij spullen voor een paar euro werden verkocht. ‘Al het verdiende geld is overgemaakt naar giro 555. Zo helpen we als groep maar ook als school de mensen in nood op de Filipijnen.’


6 6 Aan het woord Column

De Assendorper december 2013

Nieuw in de wijk

door: Emiel Löhr

Achter de gevel Opgetekend door: Marry Horstman

APK Begin december was het weer zo ver: de auto moest voor de APK, oftewel de ’Assendorpse Periodieke Keuring’, met als meldpunt de parkeerplaats van de buurtsuper. Een jaarlijkse controle of ‘de heilige koe’ nog wel ‘Assendorpproof’ is. Met een extra dosis adrenaline en met een verhoogd octaangehalte stonden we klaar voor de inspectie. Als eerste kwamen de banden aan de beurt. Tot onze opluchting klonk spoedig het signaal van de keurmeesters: ‘hondenpoepvrij!’ Pfoeiii, deze moeilijke horde was in ieder geval genomen! Toen, als tweede, de kofferbakcheck: er moesten er minimaal 96 in kunnen. Voor de niet-Assendorpers onder ons: 96 is het equivalent van vier kistjes bier. Die vier kistjes moeten erin kunnen in verband met de vele buurt- en straatfeestjes. Gelukkig kwam ook hier reeds snel het sein ‘veilig’ en in een oogopslag zag ik dat er nog wel 48 bij pasten! Vervolgens de bumpertest. Minimaal drie deuken aan elke zijde zijn een vereiste, namelijk om te laten zien dat je tijdens het fileparkeren niet alleen ruimte geeft, maar ook neemt. De buitenspiegel hing lafjes tegen de deurpost en de acht krassen in het lak waren ook voldoende om aan te tonen hoeveel fietsen er tegenaan gevallen waren in de loop van het jaar. De bijrijdersdeur wilde nog steeds niet open, want wie heeft er in deze wijk nou een ‘achterom?’ De kleeftest doorstonden we ook met ‘glans’ De handen bleven door de vettige aanslag bruingekleurd door de nicotine netjes aan het stuur plakken. Dan het papierwerk. De ‘groene kaart’ was die dag even zoek, maar gelukkig kwam vrouwlief de parkeerpas nog net voor het afmelden brengen en dus aan de keurmeester tonen. Daarmee was ook dat geregeld. De ‘roetmeting’ werd dit jaar, in verband met een zekere gevoeligheid bij zwartkleurende auto’s in de wijk, maar achterwege gelaten. Het moeilijkste gedeelte moest nu nog komen: de muziekinstallatie! Oei, dat werd bijna een afkeur. Qua decibel zaten we nog net aan de goede kant (130, terwijl de Zwolse norm 85 is), maar de ‘subwoofah’ vertoonde mankementen. Dat werd uitlijnen geblazen! Ook de cd was nodig aan vervanging toe, want de ‘Alternative Stone Temple Pirats’ was wel ‘zó 2012’. Kortom, weer helemaal ‘Assendorpproof’ en op naar 2014!

Foto: Mirjam Blok

‘Voor de zoveelste keer wordt er vandaag aangebeld. Nu staat de journalist van de Assendorper voor de deur. En het is nog wel mijn vrije dag! Nou ja, mijn vrije dag... Ik heb vandaag een heel klusteam over de vloer. Er wordt een nieuw keukenblok geplaatst en de gasleidingen worden nagekeken. Zo moest ik op mijn vrije dag toch nog vroeg mijn bed uit. Het hele keukenarsenaal moest eruit en zodoende staan de potten en pannen in, op en naast de plek waar ik anders nog lekker had liggen slapen. Maar dat heb ik er graag voor over. Ik ben blij met mijn nieuwe keuken. En dolgelukkig met mijn nieuwe benedenetage waar ik net drie maanden de huurder van ben. Mijn eerste eigen plek en het voelt al echt als mijn thuis! Ik heb er bewust voor gekozen om in Assendorp te gaan wonen. Een wijk die leeft. Ik houd van de gezelligheid die er is. Dat is voor mij belangrijk, de mix van jongeren, ouderen en de gezinnen. Dit gemengde miste ik in mijn vorige wijk, daar waren ouderen in de meerderheid. Nu word ik zelfs al gegroet door de vaders en moeders

die hun kinderen naar school toe brengen. En de eerste dag kwamen mijn overburen al naar me toe lopen om kennis te maken. Dat voelt goed. Ik werk vijf dagen per week bij Sacha, een schoenenzaak. In mijn vrije tijd teken en schilder ik soms. Ik ga graag uit met vrienden en ik houd van muziek. Met name van drum & bass en van triphop. Ik maak zelf ook muziek. Ik speel onder andere elektrische gitaar. En dan het liefst werken van Elvis, jazz of soulmuziek. Ja, op dit moment voel ik me gelukkig en lacht het leven me toe!’

Foto: Mirjam Blok

Ondertussen in De Molenhof Een statusupdate via Facebook is zo gedaan en via Twitter tweeten we erop los. Maar wat houdt mensen, die zonder social media zijn opgegroeid, eigenlijk bezig? We vragen het de bewoners van de Molenhof.

Foto: Janna Verstraten Mevrouw Loor heeft genoten van de feestweek

Door: Janna Verstraten

voor wat afleiding, dat is wel goed voor me’, zegt ze. ‘Het is allemaal zo goed georganiseerd. Vooral het feestonbijt was erg bijzonder! Ook de quiz vond ik erg leuk. Ik hou wel van wat hersengymnastiek! Ik heb overal aan mee gedaan, dus volgende week wordt het maar een stille week’, lacht ze.

Op de rollator van de 91-jarige mevrouw Loor staat een feestelijk ingepakt pakketje. Het is de prijs die ze zojuist heeft gewonnen bij de bingo. Ze woont nu zes jaar in de Molenhof. De eerste vier jaar woonde ze hier samen met haar man, maar die is helaas twee jaar geleden overleden. Dat was in dezelfde week als deze feestweek. ‘De feestelijke activiteiten zorgen

Mevrouw Loor woont met veel plezier in de Molenhof, maar ze heeft nog nooit ergens zo heerlijk gewoond als in Canada. Daar heeft ze, na de oorlog, drie jaar gewoond. ‘We hadden er geen stromend water, maar een pomp die buiten stond. Ook ons toilet was daar, maar het buitenleven vond ik heerlijk. Ik heb nog nooit zo fijn gewoond als toen!’

Tweets #Assendorp


Aan het woord

De Assendorper december 2013

Visueel gehandicapt en al 40 jaar wonend in onze wijk

Column

7

door: Aukje Schonewille

Hennie Halfwerk Henk, Hennies echtgenoot, is na een ziekbed op 24 november toch vrij onverwachts overleden. De Assendorper wenst Hennie veel sterkte toe met dit verlies.

In memoriam

Hoi Marion,

Henk Halfwerk Foto: Jan Koldewijn Vorige maand heb ik verteld hoe het leven van Henk in grote lijnen verlopen is, nu vertelt Hennie haar verhaal. Door: Marry Horstman Hennie is 69 jaar en geboren in Dalen, Drenthe. Ze is slechtziend geboren, daar kwamen haar ouders na drie jaar achter. Toen bleek dat het vele vallen niet kwam, zoals eerder verondersteld, door wild gedrag, maar door aangeboren slechtziendheid. Ze ging naar het gewone onderwijs. Maar al snel moest ze steeds naar voren lopen om de tekst op het schoolbord te kunnen lezen. Ze vertelt: ‘Ik vond dit voorrecht wel leuk, helemaal wanneer ik nieuwe kleren aan had.’ In de tweede klas moest ze naar het blindeninstituut Bartiméus in Zeist, waar ze vervolgens de lagere school en de mulo af ronde. Ze herinnert zich haar heimwee en de huilpartijen wanneer ze weer afscheid moest nemen van haar ouders. Telefoon was toen nog geen gemeengoed en via briefwisseling hield ze contact met haar ouders. Op haar veertiende werd ze door een bijkomende infectie in één nacht blind. Dit was verschrikkelijk, nu zou ze pas echt opvallen omdat ze een stok moest gebruiken. Met veel wilskracht deed ze de studie handelscorrespondentie, daarnaast leerde ze typen en steno in braille, en voor de fun ook nog Spaans, want dan ging je ook naar culturele voorstellingen. Toen ze klaar was met de opleiding verhuisden haar ouders naar Nieuw-

leusen om haar een gewoon gezinsleven te bieden. Dit maakte het reizen minder omslachtig. Hennie kreeg werk bij Wavin in Zwolle als secretaresse op de afdeling verkoop. ‘De eerste dag was verschrikkelijk. Omdat ik een degelijke typemachine gewend was en ze daar met elektrische typemachines werkten, maakte ik enorm veel fouten. Ik verwachtte dan ook dat ik na die dag niet terug hoefde te komen.’ ‘Maar de volgende dag stond er voor mij een oude typemachine. Ik was de koning te rijk en typte snel zonder fouten. Wat schetste mijn verbazing? De derde dag stond die elektrische machine er weer. Ze gaven mij de tijd om het te leren, ik had laten zien dat ik het kon!’ Na elf jaar ging de afdeling verkoop naar Hardenberg. Ze verhuisde niet mee, en na een paar maanden vond ze een baan als telefoniste bij de gemeente Zwolle, waar ze na dertig jaar met de VUT ging. Een gezellig huis Hennie is nog steeds actief, zo doet ze vrijwilligerswerk als notulist bij de Zonnebloem. Sportief is ze ook: ze zwemt al haar leven lang, bezoekt twee keer in de week de sportschool in de van Karnebeekstraat en fietst regelmatig op een tandem. Het valt mij op dat het zo gezellig is in huis, er staan zelfs bloemen! Hennie vertelt: ‘Zonder bloemen is het zo kaal. We hebben altijd bloemen. Ook doe ik ‘s avonds altijd het licht aan, ik vind het zo raar wanneer het hele huis donker is. Al is de tijd wanneer het donker is moeilijk door ons te bepalen.’

Foto: Jan Koldewijn Henk Halfwerk heeft mij nooit gezien, maar hij doorzag me wel. Ik durf te zeggen dat Henk een beter beeld van mij heeft gehad dan menig mens met volledig gezichtsvermogen. Anderen die met Henk te maken hebben gehad zullen desgevraagd hetzelfde zeggen. ‘To see or not to see’ speelde geen rol in het contact met Henk. Hij stelde je op je gemak. Hij hielp je over zijn handicap heen. Hij maakte het bijzondere normaal. Ik kan dat het beste illustreren aan de hand van een gedeelde ervaring. Een paar jaar geleden startte de Zwolse Gehandicaptenraad een samenwerkingsproject met de Zwolse brandweer. Doel van deze samenwerking is om bij calamiteiten de kans op redding te vergroten voor mensen met een beperking (uitgankelijkheid). Natuurlijk werkte Henk mee aan dit project. Ik mocht hem voor het bijwonen van deze vergaderingen met de auto halen en brengen. Tijdens die ritjes door Zwolle heb ik stukjes van Henk mogen zien die mij altijd zullen bijblijven. We reden nog niet weg uit de Hertenstraat of Henk nam het initiatief en zei me welke route door de Zwolse binnenstad we het beste konden volgen naar de brandweerkazerne in Zuid. Als een volleerde gids maakte hij me attent op de juiste afslag op een rotonde, en op de bochten die we hier en daar moesten nemen. Geen Tom-Tom die mij aanstuurde, maar een Henk Henk. Met daarbij aandacht voor, en uitleg bij, gebouwen en plantsoenen die we passeerden. Op de weg terug kreeg ik diezelfde hulp, plus een heel exposé van hoe hij zijn eigen tuin onderhield. Mensen gaan soms aan de mooiste dingen achteloos voorbij. “Ziende blind” zeggen we dan. Van Henk heb ik geleerd dat het omgekeerde ook bestaat, dat mensen ook “blind ziende“ kunnen zijn. Ik beschouw het als buitengewoon waardevol dat ik dit van Henk heb mogen leren. Ik zal hem daar altijd dankbaar voor zijn. Jaap Breugem, Voorzitter Zwolse Gehandicaptenraad

De Assendorper wenst je... Journalist Anneke van der Stouwe ‘Eigenlijk zou ik iedereen alles willen toewensen wat ‘ie maar zou willen. Tegelijkertijd be s e f ik d a t ‘alles hebben’ niet gelukkig maakt. Er moet iets te wensen overblijven. Omdat ik uit ervaring weet wat de impact van ziekte is in je leven, wens ik iedereen veel gezondheid toe. Maar met gezondheid alleen kom je het jaar niet door. Daarom bied ik een mooie cocktail aan met de ingrediënten liefde, humor en vriendschap. En als ik dan toch bezig ben, doe ik er ook nog een snufje talent, levenslust, creativiteit en begrip voor anderen bij. Et voilà: 2014! Ik wens iedereen bovenal veel vrede in zichzelf toe.’

Journalist Marion Goosen ‘Dat iedereen de juiste stappen kan zetten om het goede voor zichzelf en anderen te doen. Creativiteit en waardevolle vriendschappen.’

Journalist Janna Verstraten ‘Naast liefde, gezondheid en geluk, wens ik iedereen veel humor toe. Lachen is gezond en maakt het leven luchtiger.’

Journalist/corrector Aukje Schonewille ‘Ik wens anderen veel rust in deze woelige tijden en daarbij ook meer aandacht voor elkaar.’

Eindredacteur Linda Passies ‘Ik wens and eren e en 2014 waarin ze dromen kunnen waarmaken.’

Journalist Marry Horstman ‘Dat alle mensen in liefde met elkaar omgaan.’

Corrector/ journalist Frank Maurits ‘Een goede gezondheid, geluk en vooral heel veel plezier in het leven.’

Fotograaf Jan Koldewijn ‘Geluk en Gezondheid e n Wi j s h e i d en een mooi en gezellig Assendorp.’

Fotograaf Toine Poelman ‘Neem de regie van het leven in eigen hand! De bekende GGT... Gezondhei d, Geluk, Tevredenheid én... Hopelijk kan een ieder haar / zijn horizon breed en open houden.’

Wat fijn dat je mijn probleem erkent, terwijl jij jezelf ook als telefoonjunk ziet. Jouw voorstel om telefonerende mensen te interviewen vind ik sympathiek maar is voor mij niet haalbaar. Ik kan niet meer multitasken, in dit geval staan, praten, luisteren en schrijven op straat. Wel kunnen we een plan maken voor ‘Bewust Assendorp’: hoe bewust zijn we van elkaar in de wijk. Zien we elkaar nog wel eens letterlijk in de ogen? Misschien kunnen we starten met het plaatsen van borden en flyers uitdelen, waarbij we mensen oproepen zich meer bewust te zijn van elkaars aanwezigheid. Iedereen mag hierop dan reageren. Het gaat er om dat we peilen of mensen getriggerd raken en hiermee aan de slag gaan. En natuurlijk leuke activiteiten organiseren zoals: kennismaken met elkaar, thuis of op locatie in Assendorp, waarbij het rad van fortuin iemand aan een ander koppelt. Ook kunnen we een wedstrijd organiseren wie het langst zonder zijn mobieltje kan. Echt iets voor jou! Een ‘Bewustwordingsdag’ lijkt me ook geweldig. Iedereen komt bij elkaar in het Wezenlandenpark, mensen met een beperking worden thuis opgehaald. Gezellig samenzijn staat voorop. Spelletjes, zoals sjoelen met mobieltjes (voorzien van beschermhoesjes) of een kaartspel over je bewust zijn van elkaar, zijn zomaar wat ideeën. En dit alles met hapjes van amateurkoks uit de wijk. Genoeg om even over na te denken, lekker laten sudderen en volgend jaar mee verdergaan? Nu ben ik me aan het verheugen op een nieuw jaar. Afgelopen jaar was niet erg fijn met allerlei onduidelijke kwaaltjes. Inmiddels ben ik een echte Isaladeskundige, door mijn vele bezoekjes daar. Gelukkig gaat het al weer beter met mij en is er ruimte voor andere dingen. Zo kan ik me al verheugen op een vernieuwd Stationsplein. Nooit meer schrikken van zwarte spoken (voetgangers en fietsers zonder verlichting, altijd gekleed in zwarte kleren), die opduiken voor je auto vanuit regen, mist, en dat vooral in het donker. Ook geen bussen meer die nog snel even voor je langs schieten of aan filevorming doen voor de rotonde. Dat geeft mij nu al een heerlijk gevoel. En daarvoor in de plaats een prachtig plein vol met bloemen en planten! Daarnaast ben ik al aan het filosoferen over de nieuwbouw op de plaats van het dan verdwenen ziekenhuis de Weezenlanden. Ik hoop dat er een mooi nieuw ingevuld deel van onze wijk herrijst dat qua stijl en tijdgeest perfect aansluit bij de rest van onze wijk. Ben je hier in gedachten ook al mee bezig? Alvast fijne kerstdagen en een gelukkig 2014!


201 De beste wensen! Het naderende nieuwe jaar is altijd hét moment om terug te blikken en vooruit te kijken. Wij vroegen verschillende wijkgenoten dit ook te doen. Zoals de prior van het Dominicanenklooster, muzikant Bertolf, straatkrantverkoper Wilma, en onze eigen collega’s. In dit decembernummer lees je verrassende inkijkjes in hun gedachten en levens. Raak je hierdoor geïnspireerd? Stuur dan snel jóuw wensen en voornemens naar de redactie: redactie@assendorper.nu. Door: Marion Goosen en Marry Horstman

Tim de Wijk

Tim de Wijk is docent en drummer, sinds 2012 afgestudeerd aan het conservatorium in Zwolle. Hij werkt(e) met artiesten als: Lisa Lois, Nielson, Dio, Lange Frans en Color Reporters (band rondom Bertolf).

Wat wil je achterlaten in 2013? ‘Eigenlijk weet ik niet wat ik achter zou willen laten in 2013. Mijn werk stond centraal dit jaar. Mede hierdoor heb ik veel toffe mensen ontmoet. Via deze nieuwe contacten kon ik veel leuke dingen doen. Zo kreeg ik dit jaar bijvoorbeeld de kans om de clubtour van De Beste SinEigen foto ger-Songwriter van Nederland te begeleiden. De band werd gevormd met leden van onder andere: Marco Borsato, VanVelzen & Daniël Lohues. Onder deze tour werkten we ook met Michael Prins en Maaike Ouboter, in zalen zoals Paradiso en Tivoli. Natuurlijk denk ik af en toe aan de kansen die ik heb laten liggen omdat ik nu erg druk ben. Echter, elke beslissing is weloverwogen geweest. Ik ben ontzettend blij en tevreden met wat ik in 2013 allemaal heb mogen doen, dus ik heb nergens spijt van.’ Wat wens je anderen voor 2014? ‘Een fantastisch en gelukkig nieuw jaar. Dat iedereen maar mooie kansen mag krijgen.’ Wat zijn je voornemens voor het nieuwe jaar? ’Ik hoop dat ik weer hele mooie momenten ga meemaken volgend jaar! Zo kijk ik bij Nielson nu al weer uit naar de clubtour in april en het zomerfestivalseizoen. Concert at Sea is voor aankomend jaar wederom bevestigd, dus dat wordt sowieso een feestje bij de mannen van Bløf. Naast toffe shows met de vaste artiesten voor wie ik speel, hoop ik vooral ook weer nieuwe contacten op te doen. Ik ben benieuwd wat er allemaal op m’n pad komt!’

Jan Laan

Foto: Marja ten Berge

Broeder en Dominicaan Jan Laan is prior van het Dominicanenklooster. Wat wilt u achterlaten in 2013? ‘Sinds juni 2013 woon ik in Assendorp. Na 38 jaar wonen en werken in Rotterdam heb ik afscheid genomen van die stad en haar bewoners. Deze overgang is geen gemakkelijke geweest. Te veel lieve en betrokken personen ontmoet ik niet meer regelmatig. Ik mis hen en zij hopelijk ook mij. Mijn opdracht, tenminste zo ervaar ik het, is mijn stad en bewoners los te laten en hier langzamerhand gaan aarden, zodat ik na een paar jaar tegen mezelf kan zeggen: Ik begin een Assendorper te worden.’

Wat wenst u anderen voor 2014? ‘Wat wens ik mijn nieuwe buren en wijkbewoners toe? Dat we elkaar in het komende jaar een beetje leren kennen en ik langzaam deelgenoot word van uw verlangens en verwachtingen, leven en werken en niet-werken. Mijn algemene wens is dat het fijn wonen is in Assendorp en dat ieder haar of zijn steentje kan bijdragen aan het welzijn van onze buurt.’ Wat is uw voornemen voor het nieuwe jaar? ‘De reden dat ik uit Rotterdam weggegaan ben, is het feit dat de broeders van het klooster mij als prior gekozen hebben. Dit ambt duurt drie jaar. Daarna kan je weer opnieuw gekozen worden. Mijn voornemen voor het komend jaar is, dat u, de bewoner van Assendorp, beseft: dit klooster is er ook voor ons. Dat u na één jaar, of zeker twee, de ervaring hebt: die kloosterlingen daar interesseren zich voor ons. Wij, Assendorpers, hebben belang bij het bestaan van dit klooster. Dit voornemen, deze wederzijdse betrokkenheid, hoop ik te verwezenlijken. We hebben een grote tuin rond het klooster. Een tuinfeest in 2014 kan een mooi begin vormen van dit voornemen.’

Bertolf Lentink

Muzikant Bertolf Lentink richtte recent de band Color Reporters op. Hij is oud-Assendorper, want sinds maart 2013 woont hij in Zwolle-Zuid. Drummer Tim de Wijk woont in zijn oude huis. Wat wil je achterlaten in 2013? ‘De oorlog in Syrië’ Wat wens je anderen voor 2014? ‘Veel gezondheid, geluk en inspiratie.’

Wat zijn je voornemens voor het nieuwe jaar? ‘Een mooie plaat uitbrengen met mijn nieuwe Foto: Mark Uyl band Color Reporters. Ik wil lekker blijven spelen in de theaters met onze Beatle-tribute band, Her Majesty. Sinds 18 augustus dit jaar ben ik gestopt met roken, dit wil ik zo houden. Ik wil meer sporten.’

Eefke Meijerink Eefke Meijerink is fractievoorzitter voor de PvdA in de gemeenteraad in Zwolle. Wat wil je achterlaten in 2013? ‘Armoede zou ik achter willen laten in 2013. Voor de hele wereld lukt dat natuurlijk niet. Voor Zwolle kunnen we er wel met elkaar voor zorgen dat geen kind in armoede hoeft op te groeien. Gewoon sinterklaascadeautjes krijgt, naar de sportclub kan en mee kan doen met Foto: Jan Koldewijn leeftijdsgenootjes. Ook ouderen die niet rond kunnen komen van alleen AOW of minder, verdienen onze steun. Dat kun je alleen samen voor elkaar krijgen.’ Wat wens je een ander voor 2014? ‘Assendorp is een hechte wijk waar mensen elkaar de ruimte geven en vrij laten maar elkaar ook steunen als dat nodig is. Dat gun ik iedereen: die combinatie van tolerantie en betrokkenheid. Dus eigenlijk wens ik iedereen fijne buren in een fijne straat. En dat is net als een cadeautje. Misschien zijn je buren op het eerste oog niet wat je verwacht of gehoopt had. Maar als je je echt even in ze verdiept ontdek je vaak positieve dingen. En geen beter moment om daarmee te beginnen dat op 1 januari een paar minuten na twaalven. Met een dikke jas, champagne, vuurwerk, sterretjes, oliebollen of wat je traditie ook is -de mijne is goedkope bubbeltjeswijn- de straat op en zoenen maar.’ Wat zijn je voornemens voor het nieuwe jaar? ‘Mijn goede voornemen is net als dat van velen: meer sporten en daardoor minstens 10 kilo kwijtraken. En terwijl ik daarmee bezig ben gaan alle andere dingen gewoon door. De gemeenteraadsverkiezingen komen eraan. Mijn voornemen is natuurlijk om heel veel zetels te halen voor mijn partij. En 2014 staat ook in het teken van grote veranderingen voor de gemeente. In de (jeugd) zorg, het onderwijs en op de arbeidsmarkt komen grote verantwoordelijkheden naar de gemeentes toe. Daarover gaat mijn belangrijkste voornemen voor 2014. Al die veranderingen op zo’n manier voorbereiden dat straks iedereen de ondersteuning krijgt die hij nodig heeft en tegelijk de ruimte om zijn eigen leven in te vullen op de manier die bij hem past.’

Patrick Rijke Patrick Rijke zit voor GroenLinks in de Zwolse gemeenteraad. Wat wil je achterlaten in 2013? ‘Het mooist zou zijn als we de woningnood in Zwolle achter ons konden laten. Er zijn zo veel mensen al jarenlang op zoek naar een goedkope huurwoning. Dat kan echt niet langer zo. Zeker niet omdat er aan de andere kant zo veel ruimten leeg staan in de stad: winkels, kantoren, straks het hele Weezenlanden-ziekenhuis. Het moet mogelijk zijn veel van die leegstaande Foto: Gerlinde Schrijver panden om te vormen tot woonruimten.’


14 Wat wens je een ander voor 2014? ‘Als GroenLinkser wens ik alle mensen op de eerste plaats een gezond leven toe. Dat wil zeggen- eerlijk eten, als het even kan biologisch, uit de eigen streek en anders in elk geval via eerlijke handel geïmporteerd,- lekker bewegen: lopen en fietsen en sporten- en genieten van het groen in de stad en van de natuur aan alle kanten om onze mooie stad heen.’

Wat willen jullie achterlaten in 2013? Beiden: ’Het frequente ziekenhuisbezoek in 2013.’ Dick: ‘Ik laat mijn werk achter me.’

Wat zijn je voornemens voor het nieuwe jaar? ‘Natuurlijk ga ik als lijsttrekker van GroenLinks Zwolle de komende maanden eerst volop campagne voeren om onze partij zo sterk mogelijk terug te krijgen in de nieuwe gemeenteraad‚ Het is belangrijk dat we de komende jaren echt de omslag maken naar een duurzame en sociale samenleving. Eerlijk delen, in de stad, in ons land en in Europa, maar ook met mensen elders op de wereld en met alle generaties die na ons komen.’

Wat zijn jullie voornemens voor het nieuwe jaar? ‘We willen meer tijd besteden aan ‘Oud Zwolle’ en onze dia’s (laten) moderniseren door digitalisering.’

Wat wensen jullie anderen in 2014? ‘Een goede gezondheid.’

Sylke Dijksma (9)

zit op het Atelier Wat wil je achterlaten in 2013? ‘Dat ik met mijn hoofd op een steen ben gevallen in Duitsland. Ik liep tijdens onze vakantie over losliggende stenen in een ondiep riviertje, toen ik ineens viel. Niet zo fijn.’

Margriet Meindertsma Oud-politicus Margriet Meindertsma was PVDA-wethouder in Zwolle. Van 1999 tot 2011 was ze lid van de Eerste Kamer.

Foto: Archief

Wat wil je achterlaten in 2013? ‘Besef dat je het met overtuiging samen moet doen en we het in vergelijking met andere landen, bijvoorbeeld Syrië, ongelooflijk goed hebben. En ons ook blijven inzetten voor mensen in eigen land die het niet zelf redden, zoals daklozen, asielzoekers, chronisch zieken, eenzame mensen.’

Wat wens je anderen voor 2014? ‘Ambitie om een klein steentje bij te dragen aan behoud van de verzorgingsstaat als vangnet voor iedereen die het niet helemaal zelfstandig redt. Solidariteit was, is en blijft een belangrijk ideologisch uitgangspunt voor je handelingen.’ Wat zijn je voornemens voor het nieuwe jaar? ‘Hoop houden en blijven ondersteunen van mensen en organisaties die een bijdrage leveren aan opvang van minder bedeelden en behoud van een verzorgingsstaat, waar iedereen in moeilijke tijden op terug kan vallen. Tegelijkertijd misbruik flink aanpakken.’

Wilma Overbosch

Wilma verkoopt ‘s avonds met enige regelmaat de straatkrant bij Jumbo of Boni. Wat wil je achterlaten in 2013? ‘Het jaar 2013 heeft veel ongeluk gebracht, maar dat ligt vast aan het getal 13 dat er in zit.’

Foto: M. Horstman

Wat wens jij anderen in 2014? ‘Ik wens iederéén betere leefomstandigheden en ook veel zon, want daar word je vrolijk van.’ Wat zijn je voornemens voor het nieuwe jaar? Mijn goede voornemen is om eindelijk losgekoppeld te worden van alle instanties waarvan ik afhankelijk ben. Ik hoop dat in 2014 mijn droom uitkomt: een eigen kapsalon te starten.’

Foto: M. Goosen

Wat wens je anderen voor het nieuwe jaar? ‘Een gelukkig Nieuwjaar. En dat ze niet door een vuurpijl worden geraakt.’ Wat wens je voor het nieuwe jaar? Dat ik goede vriendinnen blijf bij alle vriendinnen die ik heb.’

Esmee Kaya (14)

is leerling Talentstad, VMBO, derde jaar.

Wat wil je achterlaten in 2013? ‘Ik heb heel lang niet gesport, omdat ik door mijn sport, karate, een blessure had. Ik had een ontsteking aan m’n hielbeen, waardoor ik altijd pijn aan mijn hakken had. Inmiddels is dat voorbij en ben ik weer begonnen met hard Eigen foto te sporten, sinds ongeveer een maand. Ik train twee keer in de week en ga weer meedoen met toernooien en wedstrijden. Dus, de blessure wil ik achterlaten, maar de karate wil ik weer oppakken!’ Wat wens je anderen voor 2014? ‘Ik wens de anderen in 2014 veel succes, met werk, school en andere belangrijke dingen. Zorg ook allemaal voor veel plezier en geniet van alle mooie dingen.’ Wat is je voornemen voor het nieuwe jaar? ‘Mijn voornemen voor 2014 heeft te maken met school. Ik zit nu in Talentstad 3 VMBO en ik moet volgend jaar examen doen. De cijfers die ik nu haal, tellen al mee. Daarvoor moet ik dus extra mijn best doen. Mijn voornemen is dus om heel goed mijn best te doen en mij in te zetten voor mijn opleiding.’

Karin Gerfen

Wat wil je achterlaten in 2013? ‘Ik wil de ‘onrust’ van dit jaar achter me laten. Het verhuizen naar een groter atelier en een grote productie neerzetten waren belangrijke ingrediënten in 2013.’

Martijn van Hese

Martijn van Hese is oprichter van de Partij voor Cultuur en eigenaar van VH-Theaterzaken.

Eigen foto

Wat wil je achterlaten in 2013? ‘2013 was een goed jaar voor de Partij voor Cultuur. Wat als grap begon liep steeds meer uit de hand. De Assendorper was er als eerste bij! RTV Oost, RTL7 en nrc.next volgden niet veel later. Als partijleider wil ik zo min mogelijk achterlaten en zo veel mogelijk meenemen.’

Wat wens je anderen voor 2014? ‘Met de gemeenteraadsverkiezingen voor de deur (op 19 maart - red.) wens ik de Assendorpers en al de andere Zwollenaren veel wijsheid en culturele bewustheid toe. Ik hoop dat steeds meer mensen in gaan zien dat ze zelf iets kunnen betekenen voor een betere wereld, een beter Zwolle, een betere omgeving. Ik wens iedereen een tomeloze ambitie toe plus een positieve instelling en veel daadkracht: Niet klagen, maar de handen uit de mouwen.’ Wat zijn je voornemens voor het nieuwe jaar? ‘Mijn goede voornemen voor 2014 is dat alle plannen van de Partij voor Cultuur gerealiseerd zien te krijgen. We maken ons hard voor een buurttuin aan de Groeneweg. Ook hoop ik dat het CultuurDiner, dat tot stand kwam dankzij de Partij, volgend jaar nóg groter en nóg succesvoller wordt. Ik hoop op een drukbezochte Partijavond (het weekend voor de Gemeenteraadsverkiezingen).’

Dick en Coleta Hogenkamp

Dick en Coleta Hogenkamp zijn deskundigen als het gaat om de geschiedenis van de wijk; ze verzorgen regelmatig diavoorstellingen. Ze schreven een aantal boeken zoals ‘Nering en Negotie in het Assendrop van weleer’, over vroegere winkels en winkeliers in onze wijk.

Beeldend kunstenaar Karin Gerfen werkt als docent in De Oude Ambacht School.

Foto: M. Horstman

Wat wens je anderen voor 2014? ‘Tijd voor niets, tijd voor creativiteit en stil zijn.’

Wat is je voornemen voor het nieuwe jaar? ’Ik wil in 2014 vaker onthaasten en meer tijd voor kleine dingen nemen. Dit wil ik ook andere mensen meegeven in 2014.’

Agnes Groot Koerkamp Keramiste Agnes Groot Koerkamp geeft keramiekworkshops in DOAS. Wat wil je achterlaten in 2013? ‘Ik hoop dat ik van wat er in 2013 is gebeurd, geleerd heb. Verder kijk ik vooruit en ben benieuwd naar het nieuwe jaar 2014.’ Wat wens je anderen voor 2014? Foto: M. Horstman ‘Ik wens ander geluk, gezondheid een creatieve geest en vooral met dat creatieve actief met de handen aan het werk.’ Wat zijn je voornemens voor het nieuwe jaar? ‘Veel in mijn atelier werken met cursisten, workshop volgers, maar ook zelf nieuw werk maken.’


10

De Assendorper december 2013

De wijk

Unieke foto’s uit Zwolle

Zwolle moet je kieken! Door: Mees van Santen ‘Zwolle moet je kieken!’, zo heet het nieuwe boek van Joop van Putten en Anna Hoogendoorn. Het is een prachtig boek met foto’s van Joop over Zwolle. Bij elke foto staat een mooi gedicht van Anna. Mees van Santen, onze nieuwe jeugdredacteur, had een gesprek met Anna en zijn eigen opa Joop.

‘Aan deze foto vind ik eigenlijk alles mooi. Vooral het uitzicht.’

‘Het grappige hieraan vind ik dat de vrouw een tas naast zich heeft staan waarop staat: Neem me mee. Ze zit te kijken alsof ze op iemand wacht.’

‘In het boek over Zwolle staan veel grappige foto’s. Die vond ik leuk om te fotograferen. Maar ik zorg er wel altijd voor dat mensen er respectvol opstaan. Ik zou nooit iemand zo fotograferen dat hij belachelijk lijkt’, aldus Joop. Toen ik hem vroeg wie zijn grote voorbeeld was, antwoordde hij: ‘Mijn echte grote voorbeeld is Cartier-Bresson. Dat was een Franse fotograaf die tot zo’n zeventig jaar geleden leefde. Maar mijn Zwolse voorbeeld is Frans Paalman.’ In het boek Zwolle moet je kieken! vind ik persoonlijk alle foto’s even mooi. Maar ja, ik ben geen kenner. Daarna vroeg ik hem: ‘Als je twee foto’s moest kiezen uit het boek, de grappigste en de mooiste, welke zouden dat dan zijn?’ Hij liet mij de volgende foto’s zien: Daarna was het de beurt aan Anna Hoogendoorn, dichteres van het boek. Zij zegt: ‘Gedichten schrijven. Het klinkt simpel, maar niets is minder waar. Vooral bij een foto een gedicht verzinnen is erg moeilijk. Dat komt omdat een foto op zich al een verhaal is. Dus eigenlijk probeer ik een soort dubbele laag te vinden in een foto. Bijvoorbeeld op een foto waar ganzen oversteken. Het verhaal dat de foto vertelt, is dat de ganzen oversteken. Maar dan

In het fotoboek staan ook Assendorpse foto’s (boven en onder)

schrijf ik in mijn gedicht waarom ze misschien aan het oversteken zijn.’ Zwolle moet je kieken! is niet het eerste boek dat ze samen met Joop schrijft, hiervoor verscheen ‘80 jaar in Zwolle’. Het verschil tussen die twee boeken is dat er in Zwolle moet je kieken! gedichten staan en in 80 jaar in Zwolle verhalen. Over de vraag wat ze leuker vond om te doen, twijfelt Anna geen moment. ‘Ik vond het allebei even leuk. Bij 80 jaar in Zwolle kon je naar allerlei fascinerende verhalen luisteren en

daar kon je dan zelf een prachtig verhaal schrijven. En bij Zwolle moet je kieken! mocht ik gewoon mijn ding doen. Dichten dus.’ Op de vraag: ‘Als je ooit nog eens zelf een boek mocht schrijven, waar zou dat dan over gaan?’, antwoordde zij: ‘Dan zou dat zeker weer over Zwolle gaan. Maar dan hoe ik hier ben gekomen en over mijn familie. Ik kom namelijk uit het Brabantse Helenaveen. En o ja, ik zou ook graag nog een keer een dichtbundel schrijven.’

De ramp op de Filipijnen

Koken en eten voor 555 Het is half november als de wereld wordt opgeschrikt door de tyfoon die de Filipijnen treft. Ook Dortji van Sliedregt-Roehmalewang schrikt. Ze besluit meteen een actie op touw te zetten, ze legt contact met de Jenapleinschool, gaat bij ondernemers langs en stapt binnen bij wijkcentrum de Enk. Binnen vijf dagen heeft ze de actie helemaal rond en wordt er in de Enk een driegangendiner gekookt en uitgeserveerd. Er hebben zich zoveel mensen opgegeven (142) dat ook in Eureka wordt gekookt en gegeten. Een maaltijd kost vijf euro en de opbrengst gaat naar giro 555. Door: Mirjam Blok In de gangen van de Enk ruikt het die maandagmiddag, 18 november, al lekker. Je hoeft alleen maar je

neus te volgen om bij de bron van al die heerlijke geuren aan te komen. Hoewel, ook het gekwebbel van de jeugdige koks leidt je de weg naar het kookrestaurant. Dortji zwaait hier de scepter, samen met beroepskok Jack Stiekema. Een tiental kinderen uit groep 7 en 8 van de Jenapleinschool staat hier naar hartenlust te koken. Een aantal is druk bezig met het maken van de curry, anderen maken alvast iets te eten voor alle medewerkers. Het meest vermakelijk is het groepje dat het nagerecht mag maken, pandanwafels. Die zijn zo lekker, dat elke keer als er nieuw deeg op het wafelijzer gelegd wordt er ook een klein beetje in een hoekje wordt gelegd voor de koks zelf. Dit miniwafeltje is steeds een kort leven beschoren, ze verdwijnen zodra ze iets zijn afgekoeld meteen in de monden van de koks.

Foto: Mirjam Blok

Eén van de koks is Noor Stiekema, zij is blij dat ze mee mag doen: ‘Ik heb er veel zin in. Ik wilde zelf ook al wat doen, nu help ik hier mee. Ik vind het zo zielig wat er is gebeurd. Wij hebben heel veel eten en zij hebben niets.’ Lise voegt toe: ‘Bijna het hele land is verwoest!’ Ondertussen in Eureka In Eureka wordt de laatste hand gelegd aan het voorgerecht, een heldere champignonsoep. Hier is heel wat snijwerk voor nodig geweest, vooral de uien leveren heel wat tranen op bij de Jenapleiners. Die zijn inmiddels allemaal al in De Enk te vinden om daar nog wat hand- en spandiensten te verrichten. Klaas Boelm, coördinator van het eetcafé, mist de gezellige drukte en het gekwebbel van de kinderen nu al. Hoog tijd om een deel van de soep naar de Enk te brengen. 555-restaurant En dan is het tijd voor de eerste gasten in de Enk en in Eureka. Beide restaurants zitten binnen de kortste keren stampvol met de ongeveer 150 eters. De bediening, óók Jenapleiners, vraagt voor de neus weg, alsof ze het vak al jaren uitoefenen, aan iedere gast wat ze willen drinken. Ondertussen laat een aantal schoolkinderen ook een eigengemaakte ‘cupsong’ horen, de nieuwste rage. En het is druk in de 555-restaurants de Enk en Eureka. Het drie-gangen-diner smaakt geweldig, hulde aan de koks!

Foto: W.P. Homan Opbrengst Een dag later gaan Dortji en de Jenapleiners Lana en Gijs naar de bank om de opbrengst op giro 555 te storten. Ze hebben het geld nog snel even geteld en zijn verheugd over de opbrengst èn … over het missen van een les rekenen. Met de geldkist onder de arm wordt er nog enthousiast nagepraat over het slagen van de actie. Bij de bank blijkt dat ze zich zelfs nog een beetje verrekend hebben (toch die gemiste les nog maar volgen?), de opbrengst blijkt nog hoger dan verwacht: 1205 euro!

Met een brede grijns van oor tot oor gaan Lana en Gijs terug naar school. Dortji, de vrouw achter deze actie, mag trots zijn op dit mooie resultaat. Zonder de Jumbo, Boni, Slagerij Haverkort, Özen Food Market, Toko Thien Hung, wijkcentrum de Enk en Eureka had deze actie nooit kunnen plaatsvinden en ook niet zo’n mooi bedrag opgebracht. Alle levensmiddelen zijn door deze ondernemers geschonken, de ruimtes zijn gratis ter beschikking gesteld.

Foto: W.P. Homan


Geschiedenis

De Assendorper december 2013

11

Mijn eerste herinnering

Inez Grolleman: ‘We speelden hondje, ezeltje en paardje’ Opgetekend door: Sjoerd Litjens ‘Ik ben geboren op 25 juli 2000 in het Weezenlandenziekenhuis, volgens mijn moeder op een kamer met uitzicht op de Dominicanenkerk, die kerk zie ik nu ook als ik uit mijn slaapkamerraam kijk. We wonen aan de Klaasboerstraat. Toen, in 2000, woonden we op de Assendorperstraat, nummer 264, naast de familie Trip, die hadden vijf kinderen. Eliza, de middelste was net zo oud als ik, ze was één van mijn eerste vriendinnetjes. Eliza en ik ontdekten elkaar via een gat in de schutting, een beetje zoals Jip en Janneke. Ik was een jaar of vier. Eliza riep mij altijd: ‘Ine, Ine…’. We tekenden en schilderden veel. Later toen ik naar school ging, de Mozaïek, tegenover ons huis aan de Assendorperstraat, speelde ik met Koen en Maud en Menasse. We speelden dan ‘hondje’. Koen en Menasse waren de hond, Maud en ik het baasje. Koen heette altijd Rex. Ook deden we ‘buskruit’ en ‘ezeltje’. Bij ezeltje gooide je de bal tegen de muur, je moest voorkomen dat de terugspringende bal je raakte.

Ook speelden we ‘paardje’. Dan hadden we van die leren teugels die je om kon doen. De een was het paard, de ander de ruiter. Ik hield veel van dieren. Thuis had ik een konijn dat Koko heette, gekregen op mijn achtste verjaardag in een schoenendoos. En met mijn moeder ging ik vaak naar de kinderboerderij, heel gezellig, dan nam ze croissantjes mee om daar te lunchen. Vooral in het voorjaar was het er leuk met veel jonge geitjes. Ik had op een gegeven moment een lievelingsgeit, die had een nummer aan z’n oor en dat had ik onthouden. Zo dacht ik hem te kunnen herkennen. Later bleek dat alle geiten hetzelfde nummer hadden. Bij de Mozaïek hadden we een hut, tenminste zo noemden we dat. Maar het was helemaal geen hut, meer een plek met struiken waar je je kon verschuilen en in een boom kon klimmen. Toen ik wat ouder was, een jaar of negen, zat ik daar vaak, ’s avonds, met mijn vriendinnen, in die boom. Dan zongen we liedjes van Nick en Simon, ‘Pak maar mijn hand’ en ‘Rosanne’. Sinds we in de Klaasboerstraat wonen, kom ik daar

Uit de oude doos

Het meisje vooraan in het midden is Inez Grolleman jammer genoeg niet meer. Maar ik ben blij dat we nog steeds in

Assendorp wonen. Ik vind de sfeer heel gezellig. Het ziet er een beetje

De Assendorper neemt zich voor... Journalist Anneke van der Stouwe ‘Voornemens voor een nieuw jaar heb ik nooit. Ik laat het jaar op me afkomen; voornemens komen en gaan bij mij het hele jaar door, soms voer ik ze uit en soms zijn ze opeens weer achterhaald.’ Eindredacteur Linda Passies ‘Ik ga in 2014 vol energie beginnen met een nieuwe baan.’ Journalist Marry Horstman ‘Ik wil me minder schuldig voelen wanneer ik niet functioneel bezig ben.’

Door: Marry Horstman Deze maand Deze foto komt van Annemiek Zeephat, meisjesnaam Van Dijk. De foto is genomen in 1955, waarschijnlijk bij een voorstelling of evenement. Linksvoor zit Annemiek van Dijk. Zij weet nog te vertellen dat ze vroeger op woensdagmiddag voor tien cent een film mochten komen kijken, waarbij ze dan allemaal op de grond voor het scherm zaten. Wie herkent zich nog meer op deze foto?

oud uit en nu het herfst is ruikt het er zo lekker naar houtkachels.’

Vorige maand Vorige maand stond een foto van de Operettevereniging in de krant. Tineke Bredewold herinnert zich dat het een uitvoering in de Buitensociëteit was: ‘Ik heb daar als jong meisje, toen ik een jaar of twaalf was, ook aan meegedaan. Ik herken niemand op de foto, maar ik weet nog dat ik één zin moest zeggen, en dat het ging over sleetje rijden, zoiets als: ‘Kom.... dan glijden we achter elkaar de heuvel af!’.

Journalist Janna Verstraten ‘Net zo blijven doorgaan als in 2013... Leven bij de dag en daaruit steeds het beste halen. Teveel vooruitkijken heeft geen zin, je weet nooit hoe de dingen zullen lopen.’ Journalist/ corrector Aukje Schonewille ‘Mijn goede voornemen is in eerste instantie mijn gezondheid verder op orde te krijgen.’

Fotograaf Toine Poelman ‘Ik wil in 2014 meer aandacht gaan schenken aan bijzondere, beeldende kunst. Op allerlei gebieden: ruimtelijk, twee-dimensionaal en theater/film/muziek.’ Fotograaf Jan Koldewijn ‘Veel mooie plaatjes te schieten voor de Assendorper.’ Corrector/ journalist Frank Maurits ‘Nog meer plezier hebben met de mensen om me heen. Journalist Marion Goosen ‘Voor het nieuwe jaar zou ik graag de dingen die ik schrijf sneller willen loslaten en er ook tevreden over zijn. Ik wil vaker in kleine stapjes denken, een planning maken en me daar aan houden.’ Fotograaf/ redacteur Herman Zielhuis ‘Mijn voornemen voor 2014 is geluk te vinden en dat geluk dan vervolgens te delen met mijn vrienden en familie.’

Eindredacteur Marlies van Beek Mijn voornemen voor 2014 is een motorrijbewijs halen - zoals dat elk jaar mijn voornemen is.

1e en 2e Kerstdag geopend vanaf 14:00 uur oudejaarsdag geopend vanaf 14:00 uur en nieuwjaarsdag vanaf 16:00 uur

Nieuw in Zwolle!

• Gezellige creatieve naailessen voor beginners en gevorderden!

• Nieuwe groepen starten vanaf 6 januari 2014!

• Bij inschrijving vóór 31 december krijgt u • •

in de 1e lesweek in januari (week 2) een Knip Mode cadeau! Snelle, trendy workshops! Gediplomeerd lerares en coupeuse!

Met veel enthousiasme en passie draag ik mijn kennis en vaardigheden graag aan u over. Tot ziens bij één van de cursussen of workshops!

06 – 188 09 188 info@bonartfashionschool.com www.bonartfashionschool.com

gebruikt en nieuw kinderspul gebruikt en nieuw kinderspul Voor kleding, speelgoed, boeken én Kadootjes! De Kerstman winkelt ook graag tweedehands!

2e Kerstdag

Kerst-barbecue met koud buffet en dessert

Info bij Café Kaya, reserveren gewenst

Kom langs en word ook Heppie! Openingstijden: di-do 9.00-17.00 uur, zaterdag 10-17.00 uur Assendorperstraat 111, Zwolle T: 06-41615734, www.heppiezwolle.nl

Café The Pool

Café Kaya

Assendorperstraat 91-95, Zwolle Tel: 038-4230266 www.cafekaya.nl Email: cafekaya@live.nl


wonen in Assendorp Uw woning verhuren? ● Binnenwerk en Buitenonderhoud ● Wand- en plafondafwerking ● Beglazing ● Kleuradvies ● Houtrotherstel ● Kwaliteitsmateriaal ● WinterKorting info@schildersbedrijfhenkbredewold.nl 06-13450893 Zwolle

www.schildersbedrijfhenkbredewold.nl

DAN Vastgoed is dé verhuurbemiddelaar in Zwolle, die u begeleid bij het verhuren van uw woning in Nederland!

Eerlijk vakmanschap ramen, deuren en kozijnen binnen- en buitengevel timmerwerk Martijn Veldman Timmerwerken staat voor onderhoud en werkzaamheden traditioneel vakmanschap,op met de juiste materiaal keus. pannendak houtrotherstel Wij kunnen u van dienst zijn met de het na-isoleren van werkzaamheden binnen- en zoals volgende buitenkant woning ramen, deuren en kozijnen, binnen- en Ook e buitengevel timmerwerk, en kluonderhoud Vraagop s? werkzaamheden pannendak, houtrot een ffebinnenrte aa en herstel,het na-isoleren ovan MV Onderhoud n! buitenkant woning. Telefoon: 06 – 50 90 79 18 Email: info@mv-onderhoud.nl Het werkterrein van Martijn Veldman

“Dan vastgoed Assendorperstraat 51, 8012 DG ZWOLLE info@danwiljewonen.nl / www.danwiljewonen.nl

timmerwerken is Zwolle en omgeving.

WWW.MV-ONDERHOUD.NL Neem voor vragen of vrijblijvende offerte gerust contact op.

December actie

gratis*

Kerst begint bij de Wereldwinkel

Zwolle Zuid iedere zaterdag open van

€ 10,1 KILO

KINETIC SAND

seniorencheck

10.00 - 13.00 uur * Geldig in december

Zerboltstraat 61a T 038 - 454 60 20

Patriottenlaan 4 T 038 - 460 00 75

www.de5olifanten.nl

25

een begrip in een begrip in

ASSENDORP ASSENDORP ZWOLLE ASSENDORPERSTR. 79 ZWOLLE ASSENDORPERSTR. 79 8012 DG tel 038 - 421 98 02 8012 DG tel 038 - 421 98 02

De maand december staat in het teken van kerstmis en de afsluiting van het jaar. Een maand waarin je met een persoonlijk cadeau aandacht schenkt aan je familie of vrienden. Wereldwinkel Zwolle vertelt in de maand graag nog eens het verhaal áchter deze cadeaus: het verhaal van de makers. De Wereldwinkel werkt volgens fairtrade regels, die deze ondernemers in staat stellen een inkomen te verdienen en hun leefomstandigheden te verbeteren. Een mooie kerstgedachte om samen met een cadeau aan je dierbaren mee te geven.

Ook adverteren op deze pagina? Neem vrijblijvend contact met ons op: 088 644 0 630

Assendorp Culinair Dortji deelt haar passie voor koken met u & Bert voorziet het gerecht van een passende wijn.

Maastrichts stoofvlees

Primitivo di Manduria 2011 – Cantine Due Palme

Bahan-bahan: (ingrediënten) • 2,5 kilo runder-riblappen • 8 jeneverbessen • 8 kruidnagels • 5 blaadjes laurier • 8 sneetjes peperkoek • 4 eetlepels sinaasappelmosterd • 6 grote eetlepels appelstroop • 1 ons pure chocola • 60 cl. donker bruin bier (2 flesjes)

De Primitivo di Manduria is een van de bekendste wijnen van Apulië, het grote wijngebied in Zuidoost-Italië. Wijnmakers in dit gebied hunkeren naar erkenning voor hun fraaie wijnen maar dat is niet eenvoudig. In de beleving van de gemiddelde Italiaan is alles ten zuiden van Toscane van een twijfelachtige kwaliteit! Cantine Due Palme, de toonaangevende producent in Salento, bewijst met deze Primitivo dat Apulië een grote potentie heeft. Due Palme specialiseert zich in het maken van wijnen die vol en rond van smaak zijn. De rijping gedurende zes maanden op nieuwe eikenhouten fusten geeft aan de primitivo een luxe nuance. En dat is waar dit gerecht nou net om vraagt.

(voor 8 personen)

• 350 ml. water • 2 uien • 6 sjalotjes • 2 kaneelstokjes • 4 steranijs • 2 duimgrote verse gember • roomboter • zout en peper

Cara membuat: (bereidingswijze) Snijd de riblappen in dobbelsteentjes van ongeveer 2 bij 2 centimeter. Bak het vlees in kleine porties aan in de roomboter. Warm ondertussen, in een braadpan, het water, het oud bruin bier, de jeneverbessen, steranijs, kaneelstokjes, verse gember, kruidnagel en laurier. De porties vlees die dichtgeschroeid zijn kunnen in het vocht. Als al het vlees in de pan zit, laat je het ongeveer anderhalf uur op een zacht vuurtje stoven. Schep regelmatig het vlees om, anders wordt het bovenste vlees een beetje droog. Vervolgens kun je in ongeveer 25 gram boter de grof gesneden uien en sjalotjes zacht aanfruiten. Als de uien na 10 minuten lekker zacht zijn kun je de peperkoek, besmeerd met de sinaasappelmosterd (die je inmiddels in dobbelsteentjes hebt gesneden) meebakken en vervolgens de appelstroop en de chocolade hierin smelten. Zet het vuur uit. Nadat het vlees anderhalf uur gestoofd heeft, voeg je dit peperkoekmengsel aan het vlees toe. Laat het vlees nog ten minste een half uur sudderen en blijf het zo nu en dan omscheppen. Pas nu op dat de saus niet aanbakt in de pan: de peperkoek kan hechten en zo kan je hele gerecht mislukken. Staat het vlees inmiddels een beetje droog, voeg dan wat warm water toe. Breng tot slot het stoofvlees op smaak met zout en peper. Eet dit stoofvlees volgens traditie met dikke frieten of aardappels uit de oven. Nog wat extra vitamientjes? Een salade met witlof en mandarijntjes doet het er ook goed bij! Selamat makan!

Proefnotitie: Volrood van kleur, intens en rijk van geur met kruidige, jammige en vanilletonen. De smaak is rond, zacht en vol met milde, evenwichtige tannine en een aanhoudende aromatische afdronk. Drinken bij: Smaakvolle rode wijn, prima bij gegrilde vlees- of wildschotels, maar ook heerlijk bij een gerijpte kaas na de maaltijd. Houdbaarheid: Nu op dronk. Tot vijf jaar na de oogst goed houdbaar. Prijs: € 9,95. Eet smakelijk! Bert van Beek , Register Vinoloog® Wijnkoperij Mondovino


Sport

De Assendorper december 2013

13

Meer dan alleen sport

Herintreders welkom op De Marslanden Sportpark De Marslanden biedt tien personen structureel een re-integratiewerkplek aan. Voorzitter Jan Nijhuis van de Stichting Sportpark Marslanden ziet herintreders graag komen, vooral om het sportpark in een goede staat te houden. Ron van Helsdingen greep deze kans met beide handen aan om als klusjesman weer in het werkritme te komen. Door: Olivier van Bekkum Maatschappelijke rol groter Van de tien geboden werkplekken zijn er op dit moment drie vervuld en Nijhuis maakt werk van het invullen van de overige zeven aangeboden plaatsen. Zijn filosofie is dat een sportvereniging meer is dan een groep mensen die zich richten op sportieve resultaten: ‘Je bent ook een vereniging. Je brengt mensen bij elkaar en je hebt een maatschappelijke functie. Vanuit die functie moet je ook zorg dragen voor de bewoners van een wijk of stad waar een sportvereniging zijn basis heeft.’ De werkplekken zijn ontstaan doordat alle sportverenigingen op sportpark De Marslanden gingen na- en meedenken over de vraag hoe zij hun maatschappelijke rol nog beter zouden kunnen invullen.

Het aanbieden van de mogelijkheid om als vrijwilliger werkervaring op te doen, ziet voorzitter Nijhuis als een belangrijk onderdeel van de maatschappelijke functie. ‘We krijgen als amateursportverenigingen subsidie van de gemeenschap. Als we voor dat geld iets terug kunnen doen door werkzoekenden de kans te geven om werkervaring op te doen, dan lijkt me dat alleen maar logisch’, aldus Nijhuis. Overigens biedt het sportpark niet alleen werk, er zijn ook vrijwilligers beschikbaar die als coach bereid zijn om de herintreders bij te staan. Samen doen Bij sportverenigingen is het volgens Nijhuis tegenwoordig minder gebruikelijk dat leden ook buiten de sportactiviteiten met elkaar te maken hebben, laat staan dat ze een beroep op elkaar doen. ‘Kijk, als we dat weer een beetje terug kunnen brengen dan krijgt zo’n vereniging haar oorspronkelijke maatschappelijke rol weer terug’, claimt Nijhuis. Als oorzaak van het verdwijnen van de vereniging als sociaal netwerk noemt Nijhuis het gegeven dat leden steeds meer gericht zijn op de sport alleen. ‘Leden willen graag beter materiaal, een betere coach. Dat kan, maar dan moet wel de

Foto: Olivier van Bekkum Voorzitter van de Stichting Sportpark Marslanden Jan Nijhuis (l) samen met herintreder Ron van Helsdingen

contributie omhoog. Maar niet iedereen kan die verhoogde contributie betalen. Dan vallen de mensen die juist zo’n sociaal netwerk goed kunnen gebruiken, bij voorbeeld om werk te vinden, buiten de boot, terwijl leden die zich enkel richten op het sporten zelf binnen blijven’, stelt Nijhuis. Onder de mensen Ron van Helsdingen is sinds drie maanden een van de herintreders die actief zijn op sportpark de Marslanden. Hij is als klusjesman elke dinsdag op het sportpark te vinden. ‘Ik pak alles aan wat er die dag op mijn pad komt, zo schilderde ik laatst nog de toiletruimten.’ Van Helsdingen is blij dat hij weer aan de slag is: ‘Toen ik thuis zat, kwamen de muren op mij af. Mijn vorige werk, bij TNT, hield op en ik moest daar op een vervelende manier weg. Ik viel in een zwart

Foto: Olivier van Bekkum

gat. Probleem daarbij was en is dat ik last heb van mijn knie. Hierdoor moet ik het kalm aan doen. Ik kan dus niet altijd alles tegelijk doen. Ik pak alle klusjes aan, maar doe het wel in mijn eigen tempo en dat wordt hier ook geaccepteerd.’ Voor de 48-jarige Zwollenaar is deze vrijwilligersbaan niet zozeer bedoeld om ervaring op te doen: ‘Klussen kan ik wel. Het is voor mij het belangrijkste dat ik weer onder de mensen ben. Als je werkloos bent, lijkt het er soms op dat je huis elke dag een stukje kleiner wordt. En het is dan goed om iets te doen te hebben. Het is sowieso goed om iets terug te doen voor je uitkering. En of dat nu schoffelen is of iets anders dat maakt niet uit. Ik hoop dat ik hierdoor straks wel weer betaald werk kan gaan doen.’ Nijhuis knikt instemmend: ‘Het is ook onze bedoeling dat Ron straks weer een vaste baan vindt en dat een ander hier terecht kan.’

Ondernemers positief Nijhuis wijst er op dat ook het netwerk van het sportpark zelf wordt benut. Zo meldt hij dat het sportpark lid is van de Ondernemersclub Marslanden: ‘Daar was ik laatst op een bijeenkomst en ik vertelde over onze herintreders. Ik heb toen gevraagd of zij nog mensen zochten. Dat leverde positieve reacties op en verschillende bedrijven kijken nu of zij werk kunnen bieden aan onze herintreders.’ Van Helsdingen is blij met dit nieuws en wil graag nog kwijt dat hij zich welkom voelt als herintreder: ‘Ik ben vanaf het allereerste moment hier goed opgevangen. Ik heb nooit het gevoel gehad dat ik er maar een beetje bij hing. Dat is hartstikke goed. En ook al zou ik straks een vaste baan hebben, dan blijf ik hier toch graag als vrijwilliger komen.’

Lekker voetballen in de PEC Zwolle Street League Goelab, speler in het eerste elftal van SV Zwolle en in SV Zwolle A1, is de trainer van het achttal.

Foto: www.peczwollestreetleague.nl Een lekker potje voetballen. Daar gaat het ze om. Ze doen het bij SV Zwolle, maar ook op de pleintjes in de wijk en elders in de stad. Acht spelers vormen samen het team SV Zwolle in de PEC Zwolle Street League. Door: Bert-Jan Lukje Acht spelers Op zaterdag spelen ze in C1, C2 en D1, in het gele shirt van SV Zwolle.

Maar sinds 20 september trekken de acht spelers ook wel eens een rood shirt aan. Dan vertonen ze hun kunsten in de straatvoetbalcompetitie van PEC Zwolle. ‘Het gaat gewoon om lekker voetballen’, zegt Klaas Weijkamp. Volgens de anderen is hij de oprichter, de regelaar. Ook zijn zus Lauri maakt deel uit van het team. Daarnaast bestaat het team uit Ruben Bartelds, Aron en Ruben Stortelder, Koen van de Waeter, Simon Goossen en Uzair Goelab. Uwais

‘Likes’ De PEC Zwolle Street League is een straatvoetbalcompetitie voor jongeren tussen twaalf en zestien jaar. Wijken en buurten spelen tegen elkaar. SV Zwolle neemt het in poule A op tegen de Streetkillers, een team Indische Buurt, Istanbul United en Boys from Zuid. SV Zwolle bezet momenteel na drie wedstrijden de vierde plaats. ‘We kunnen nog makkelijk winnen’, zegt Klaas Weijkamp. Het komt namelijk niet alleen aan op een potje voetbal op het Cruijff Court in Holtenbroek, de Hobbemastraat of het Azaleapark. ‘We kunnen likes verdienen’, aldus Klaas. ‘Extra punten halen’, vult zus Lauri aan. Dit kan door je als team in te zetten voor je eigen wijk, bij voorbeeld door afval op te ruimen of door de boodschappen te doen voor een oude buurvrouw. ‘Het is goed voor andere mensen in de buurt’, weet Aron Stortelder. Daarnaast kan het team likes verdienen door verslagen te schrijven en daarmee heeft SV Zwolle al wat likes

verzameld. Het team traint niet echt veel op de pleintjes. ‘We spelen hier op de Marslanden voor de competitie al veel samen en zijn dus al op elkaar ingespeeld’, aldus Ruben Stortelder net na de training van SV Zwolle C1. Ambassadeur PEC Zwolle-speler Rochdi Achenteh is de ambassadeur van het project. ‘Hij kwam met ons praten. Dat was wel bijzonder, hij maakt steeds grapjes’, geeft Koen van de Waeter

aan. ‘Hij hamerde er op dat we niet teveel met de X-box en de Playstation moesten spelen’, vult Aron Stortelder aan. De competitie ligt nu een paar maanden stil en gaat in maart weer verder. Op 20 december staat er in de zalen van het Deltion College een zaalvoetbaltoernooi op het programma. Ook is er in januari nog een thema-avond. In maart en april zijn de jongens en meiden weer op de Zwolse pleintjes te bewonderen. De finaledag is op 20 juni.

Kaaspakhuis

Є 6,95 Alle soorten kaas Max per kilo Є 6,95

Openingstijden Woensdag t/m zaterdag 9.00 uur tot 17.00 uur Assendorperstraat 97, Zwolle Tel: 06 494 057 81


14

De Assendorper december 2013

Cultuur

donderdag 19 december Thursty tunes met Mesijas MeSijas maakt de Singel weer onveilig met swingende funk, soul, pumping mash-ups, beats en freaks en een vleugje reggae. Café De Singel, Groot Wezenland 4 Aanvang 22:00 uur | Gratis entree

vrijdag 20 december Lezing Geologische Vereniging Bert Hummel laat voor de pauze foto’s zien van de verenigingsavonden en excursies. Na de pauze is de gebruikelijke verloting van materiaal dat door leden wordt ingebracht. Heb je materiaal te verloten (fossielen, mineralen, geologische boeken), neem dit dan die avond mee. Doepark Nooterhof, Goertjesweg 5 Aanvang 19:30 uur | Gratis entree

zaterdag 21 december Midwintermaaltijd Deze dag is de dag van de winterzonnewende. In Eureak wordt dat gevierd met een midwintermaaltijd, gekookt door Klaas & friends. Om 19.00 uur warmen we ons eerst met z’n allen aan een midwintervuur met een wensverbranding, muzikaal omlijst met liederen van Marlees. Eureka, Assendorperplein 9 Aanvang 19:00 uur | Entree; 7,50 euro plus lidmaatschap Soulclap invites Phil Horneman De jongens van Soulclap zijn zeer vereerd dat de founding father van de Wicked Jazz Sounds een back2-back set komt draaien! Wicked Jazz Sounds is al meer dan elf jaar een wekelijkse clubavond op de zondag met dj’s en live-muzikanten met als credo ‘dance with a smile’. Phil Horneman en de jongens van Soulclap gaan de fijnste soul-funkdisco-boogie-house-jazz en hiphop draaien waar je het rubber van je zolen kan afdansen! Café De Singel, Groot Wezenland 4 Aanvang 22:00 uur | Gratis entree

zondag 22 december Guide Huige & Band (Live), Support Flor!s Singer-songwriter Guido Huige speelt op 22 december oud en nieuw werk met z’n band. De driemansformatie bestaat naast Guido uit Matthias van Olst op drums en Rene Postma op bas. Supportact Floris is een singer/songwriter and gitaarspeler geïnspireerd door

laidback easy pop-rock muziek zoals Jose Gonzalez, Ryan Adams en Damien Rice. Verwacht een rustgevende melancholische set! Café De Singel, Groot Wezenland 4 Aanvang 21:00 uur | Gratis entree

donderdag 26 december Kerstdiner met theater, muziek en poëzie Eureka viert kerst met meer dan alleen een driegangendiner. Er wordt een mooie avond van gemaakt met een kort kerstverhaal van LOC&Go (Theatergroep LOC), muziek van singer-songwriter Judith Egberts en gedichten van Carla de Boer. Kijk voor het menu op de website van Eureka; www.eureka-zwolle.nl. Eureka, Assendorperplein 9 Aanvang 17:00 uur | kosten 12,50 euro (geen lidmaatschap) Thursty Tunes met Wimsen Volgestouwd met lekker eten en aan alle familieverplichtingen en festiviteiten voldaan? Kom dan gezellig uitbuiken of de kerstcalorieën eraf dansen in De Singel met de Wimsen! Café De Singel, Groot Wezenland 4 Aanvang 22:00 uur | Gratis entree

vrijdag 27 december Rockavond met Quasimodo Een lekker avondje vette rock met de dirty rock band Quasimodo. De leden hebben hun roots in pop (Happy and the Hitband), hardrock en metal (Van East / Black Out) en vele Zwolse feestbands. Ze spelen eigen werk en covers van onder meer Jethro Tull, The Monkees en Depeche Mode. Hun optreden wordt voorafgegaan door de supportact The Incredible Chord Finders. De Enk, Enkstraat 67 Aanvang 21:00 uur | Gratis entree

zaterdag 28 december Höfter Anne Intergalactic Local Hero dj Höfter Anne komt langs met een fijne vinylselectie bestaande uit surf, rock&-roll, Southern rock en fijne versies van de Tequila Song! Café De Singel, Groot Wezenland 4 Aanvang 22:00 uur | Gratis entree

dinsdag 31 december Oud & Nieuw Eureka Op oudejaarsdag begint de avond bij Eureka om 20:30 uur met het spelletjescafé. Om 00:00 uur kun je naar het vuurwerk kijken. Vervol-

gens is de deur van 00:30 uur tot 03:00 open. Het feest eindigt om 08:00 uur. In de voorverkoop betaal je 10 euro plus een jaarlidmaatschap van 15 euro. Aan de deur kost een kaartje 12,50 euro, plus datzelfde jaarlidmaatschap Eureka, Assendorperplein 9 Aanvang 20:30 uur | Vanaf 25 euro

donderdag 9 januari Modelboetseren met Agnes Groot Koerkamp Agnes Groot Koerkamp geeft op 9 januari van 20:00 tot 22:30 uur een workshop modelboetseren, voor beginners en gevorderden die gevoel hebben om mensfiguren te maken. Gelijkenis is niet in de eerste plaats belangrijk. Met eenvoudige vormen kan veel uitgedrukt worden. Er wordt gestreefd naar een zo boeiend mogelijk beeld. De persoonlijke benadering zal daarbij worden gestimuleerd. Naarmate men de materie/techniek beheerst kan, indien gewenst, gelijkenis een grotere rol gaan spelen. Koffie, thee en koekjes zijn bij de prijs inbegrepen. Opgeven kan via akoerkamp@ hotmail.com. DOAS, Mimosastraat 1P Aanvang 20:00 uur | 22,50 euro

Guido Huige

Singer-songwriter Guido Huige staat te boek als een zanger met karakter en een krachtige stem. Liefhebbers noemen zijn optredens overdonderend en intens. In 2003 won Guido de Oogst van Overijssel in de categorie singer-songwriter. Drie jaar later herhaalde hij dat kunstje met zijn band. Ook grote podia en festivals, zoals Eurosonic, Paradiso en De Melkweg zijn hem niet vreemd. Verder speelde hij in 2009 op het Popfront-podium tijdens het Bevrijdingsfestival Overijssel en deed hij mee aan ‘Wie is Di-Rect’, de tv zoektocht naar een nieuwe zanger voor die band. Op zondag 22 december speelt Guido oud en nieuw werk met z’n band. De driemansformatie bestaat naast Guido uit Matthias van Olst op drums en Rene Postma op bas.

vrijdag 10 januari Nieuwjaarsfeest In de Enk wordt een nieuwjaarsfeest gehouden met livemuziek door de eigen Enkman & Friends. Zij brengen diverse sets met verschillende genres. De Enk, Enkstraat 67 Aanvang 20:30 uur | Entree gratis

zondag 12 januari Muziek in de Enk Elke tweede zondag in de winter wordt Muziek in de Enk gehouden, met op 12 januari CINCO XL, een zevenpersoons salsaband. De zangeres heeft een dijk van een stem. De Enk, Enkstraat 67 Aanvang 14:00 uur | Entree gratis

Elke woensdagochtend Fitgym Wil je lekker blijven bewegen en jezelf fit voelen? Op woensdagochtend wordt in de Enk Fitgym gegeven van 9:30 tot 10:30 uur. De kosten zijn 45 euro voor vijftien lessen van een uur. Bel voor meer informatie en opgave met WijZ: 038-8515700. De Enk, Enkstraat 67 Aanvang 9.30 uur | 45 euro

Battle for the King Welke band wint een optreden op Koningsdag Assendorperplein?

Battle for the King 2014

Jouw band op het Assendorperplein op Koningsdag 2014? Speelt je band een vernieuwend genre of een genre waarmee een breed publiek wordt bediend? Kan je band op Koningsdag een paar duizend bezoekers op ons plein aan? Geef je band dan op voor de voorselectie van the Battle for the King! Wellicht word je uitgenodigd om te battle’en in één van de voorrondes op 14, 21 of 28 februari. De winnaar van elke voorronde krijgt een plek in de finalebattle op 14 maart 2014. De winnaar van de finalebattle wint een optreden op Koningsdag 2014 op het Assendorperplein. Daarvoor krijg je een vergoeding van 250 euro. Stuur voor 20 januari 2014 een e-mail met contactgegevens, info en een MP3 of een link naar Youtube waarop je band is te beluisteren naar oranjezaken@hotmail.com. Wanneer je door bent krijg je rond 31 januari bericht!

De Dominicanenkerk, jongerencentrum ’t Wasdom en het Thomashuis, centrum voor levensbeschouwelijke verkenningen, hebben Dominicaanse grond onder de voeten en een gezamenlijk dak boven het hoofd: het Dominicanenklooster Zwolle. Een klooster met een rijke traditie van verkondingen, wonen, bidden en studeren, tot op de dag van vandaag een bewoond huis en een vrijplaats voor moderne mensen, om te studeren, te bezinnen en te vieren.

Dominicanenklooster Zwolle Vieringen Dominicanenkerk

Cultuur UITgelicht

Dit zijn de namen

Elke zaterdag   18.30 uur Elke zondag 10.00 uur Woensdag en vrijdag om 9.00 uur Vrijdag om 19.00 uur vesper

De zoektocht naar een betere toekomst, het verlangen naar gemeenschap, weemoed, geloof en rituelen: dit zijn hoofdthema’s in de adembenemende roman Dit zijn de namen, van Tommy Wieringa We bespreken “Dit zijn de namen” met elkaar. Dinsdag 21 januari van 20.00- 22.00 uur. Begeleiding Henk de Lange en Lida van Dijk.

Kerk en kerkwinkel

Joodse sprookjes

Hier kunt u terecht voor een stiltemoment, het opsteken van een kaarsje, informatie over de vele activiteiten in kerk en klooster en voor het kopen van religieuze artikelen.

Openingstijden kerk en kerkwinkel di t/m vr 13.30 – 16.30 uur za 13.00 – 16.30 uur

Rondleiding kerk en klooster

Iedere 1e zaterdag van de maand om 14.00 uur. Opgave niet nodig. Kosten € 2,50 p.p, kinderen gratis. Groepen op afspraak

www.kloosterzwolle.nl

De joodse traditie heeft een grote verscheidenheid aan verhalen en sprookjes. Ze hebben tot doel te onderwijzen, vormen en opvoeden. Veel sprookjes zijn ontstaan in tijden van beklemming. In deze fantasierijke en bondige vertellingen gloort er vaak licht en hoop aan de horizon. Deze verhalen worden opnieuw verteld en omlijst door klezmermuziek. Zo kan het gebeuren dat voor ons, luisteraars, de wereld en werkelijkheid even veranderen. Kom en luister! Zondag 26 januari van 15.30 – 17.00 uur. Verhalenvertelster IJt Eikelboom-Dragt.

Een ster achterna

Een meespeel voorstelling voor kinderen in groep 4 tot en met 8. De wijzen uit het oosten hebben wekenlang een tocht afgelegd op hun kamelen. Door de woestijn, langs gevaarlijke plekken en steeds kijkend naar die ene ster… Ze zetten hun tent op – de zon gaat onder – maar wat zijn dat voor dieren die achter de tent sluipen? Wat komen ze doen?Een hele grote verzameling theaterpoppen en jij mag er een uitkiezen. Kies je de kameel, die kleine kraai, de giraffe of die grote leeuw? Je zult verbaasd zijn hoe je jouw pop laat bewegen en tot leven

brengt. Licht uit, spot aan… Het verhaal kan beginnen! Maandag 30 december van 13.30 – 15.30 uur, aanmelden bij trienekewubs@kloosterzwolle.nl, 038-4254400

Houden van het onmogelijke

Drie bijeenkomsten voor zoekers en twijfelaars. Geloven is niet vanzelfsprekend, dat geldt zeker voor het geloof in God als ‘iemand’. Geloven in ‘iets’ is in onze cultuur misschien wel makkelijker. Betekent dit dat we afscheid willen nemen van een persoonlijke God? Of zou dat ‘iets’ ook een ‘iemand’ kunnen zijn We gaan op zoek naar de contouren van God met in de hand een leesbaar boekje, getiteld ‘Adieu God’ geschreven door Arjan Markus en samen pratend en lezend voegt ons hart misschien nog onvermoede beelden toe. Maandag 13 januari, 27 januari en 10 februari van 20.00-22.00 uur. Of dinsdag 14, 28 januari en 11 februari van 10.00-12.00 uur . Begeleiding Jan Groot en Corinne van Nistelrooij.

Zalenverhuur

De ruimtes in het Dominicanenklooster stralen elk een eigen sfeer uit. Een ideale plek om in alle rust en in een specifieke sfeer te vergaderen of een cursus te geven. Informatie over de mogelijkheden is te vinden op onze website Uitgebreide informatie over de cursussen, kosten en opgave activiteiten: www.kloosterzwolle.nl of 038-4254400. Een brochure is af te halen bij de receptie van het klooster, Assendorperstraat 29, van maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 22.00 uur


De Assendorper oktober 2013

R

ecept

J U

Knapperige (kerst) figuren

i

N

W

15

O R

oordzoeker jaarwisseling

Nodig: • 1of 2 plakjes bladerdeeg • 1 ei • Geraspte kaas, sesam/maanzaadjes, amandelschaafsel, suiker

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Laat de plakjes bladerdeeg ontdooien. Snijd er (kerst) figuren uit (bijvoorbeeld een boom, kerstbal, ster), of gebruik vormpjes om de figuren uit te steken. Klop het ei met een vork los en smeer de figuren in met ei. Versier de figuren met geraspte kaas, sesam- of maanzaadjes, amandelschaafsel of suiker. Leg de figuren op een ingevette bakplaat of op bakpapier en bak ze ongeveer 15 minuten op 180 graden. Als ze afgekoeld zijn kun je er voor de sier nog een klein beetje poedersuiker over strooien. Eet smakelijk!

appelflap assendorp champagne december januari kerstvakantie kinderpagina klok knallen laatopblijven nieuwjaarsduik oliebol oudennieuw proost rotje sterretje twaalfuur voetzoeker voornemens vuurpijlen vuurwerk wensen

Succ

es

V

erbind de nummers

R

araraadsels 1. Welk dier bestaat voor driekwart uit wol? 2. Als je het weet ben ik het niet meer? 3. Wat is een plasje water met een wortel in het midden? 4. Waarom vliegen vogels naar het zuiden in de winter?

1. Een wolf. 2. Een raadsel. 3. Een gesmolten sneeuwpop. 4. Omdat lopen te ver is. Antwoorden

K

ampioen aan het woord

Mees van Santen interviewt dé schrijvers van Nederland Hallo allemaal, daar ben ik weer! Vorige keer vertelde ik jullie dat ik héél vaak naar het Kinderboekenmuseum in Den Haag ben geweest, en dat ik daar onder andere twee bekende schrijvers had geïnterviewd. Ik bedenk nu zomaar dat het eens tijd wordt bekend te maken wie die schrijvers waren. Dat waren… Jacques Vriens en Paul van Loon! Dé schrijvers van Nederland! Jullie begrijpen natuurlijk dat dit heel erg leuk was. En geloof het of niet, ze waren echt heel aardig! Paul van Loon had zijn gitaar bij zich, en had een lied geschreven: ‘Lees een boek’. En we hebben met zijn allen, nadat ik hem had geïnterviewd, het lied ‘Klaar voor de start!’ van Kinderen voor Kinderen gezongen! Ook heeft hij een stuk voorgelezen uit zijn nieuwste boek: ‘Weerwolfhooikoorts’. Een erg leuk boek trouwens, ik zou hem echt een keer lezen! En wil je trouwens eindelijk antwoord hebben op die ene vraag: Waarom draagt van Loon altijd een zonnebril? Dan moet je gewoon even naar zijn site gaan, www.paulvanloon.nl.

M

op

De meester geeft natuurkundeles. ‘Bij hitte zet iets uit, maar bij kou krimpt iets. Wie kan daar een goed voorbeeld van geven?’ Joost: ‘De zomervakantie duurt acht weken, maar de kerstvakantie duurt maar veertien dagen, meester!’

Jacques Vriens heeft, in tegenstelling tot Paul van Loon, niet met ons gezongen. Maar hij kan wel erg goed voorlezen! En het verbaast je misschien niet, maar het mooiste boek dat hij ooit geschreven heeft vindt hij ‘Achtste-groepers Huilen Niet’. Zo, tot zover oktober. Tijd om over te gaan naar de afgelopen maand, november. In die maand heb ik één ding beleefd, maar wel iets speciaals. Ik heb namelijk eindelijk kennis gemaakt met de stichting die de Voorleeswedstrijd organiseert, Stichting Lezen. Want Stichting Lezen en Stichting Kinderpostzegels hebben namelijk besloten twee jaar lang samen te werken. En ik mocht dat contract voorlezen! En was dat contract leuk? Neuh, niet echt. Maar als ik als vip word ontvangen, dan lees ik alles wel voor. Wat ook erg leuk was, was dat er nog een speciale gast was. Een heel speciale! En die persoon was… Nou ja, dat vertel ik de volgende keer wel. Mees van Santen, Nationaal Voorleeskampioen


Hortensiastraat 31A, Tel: 06 341 82 780

Assendorperstraat 107, Tel: 038 422 33 22 Assendorperstraat 86B, Tel: 038 421 66 25

Ten Oeverstraat 102, Tel: 06 1989 8288

Assendorperstraat 79, Tel: 038 421 98 02 Assendorperstraat 55, Tel: 038 422 07 80 Assendorperstraat 91-95, Tel: 038 423 02 66

Assendorperstraat 164, Tel: 038 420 40 89

Assendorperstraat 126, Tel: 038 421 66 75 Assendorperstraat 56, Tel: 038 421 21 90 Rozenstraat 2A, Tel: 038 421 75 35

Assendorperstraat 100 | 8012 CC Zwolle Assendorperstraat 100 | 8012 CC Zwolle 038 421 421 69 T T038 6928 28| |www.juwelierkale.nl www.juwelierkale.nl

de Assendorper Wijkkrant voor Groot-Assendorp

redactie@deassendorper.nu, Tel: 088 644 0 630

Assendorperstraat 166/168, Tel: 038 422 80 50

Assendorperstraat 95-1, Tel: 038 423 34 19

gebruikt en nieuw kinderspul

gebruikt en nieuw kinderspul Assendorperstraat 111, Tel: 06 41 61 57 34

Karin Mulder

Van Ittersumstraat 50, Tel: 038 421 54 98

Kaaspakhuis Kaaspakhuis € 6,95 € 6,95 VerbouwingsmakelaaR Kaaspakhuis Openingstijden Openingstijden Adres Adres Alle soorten Kaas Alle soorten Kaas

Max per kilo

Max per kilo

Assendorperstraat 250, Tel: 038 711 40 32

Projectinrichter

 

Woensdag t/m Woensdag zaterdag t/m zaterdag AssendorpersA trsasa en td 9o7rperstraat 97 zorgeloze woningverbeterin g 9.00 uur tot 17.00 9.00 uur uur tot 17.00 uur Zwolle Zwolle

Tel: 06 102 57 641

Kaaspakhuis

Alle soorten Kaas Alle soorten Kaas 97 Assendorperstraat Kaaspakhuis Kaaspakhuis € 6,95 € 6,95

Assendorperstraat 94, Tel: 038 421 67 67

Max per kilo Max per kilo Openingstijden Openingstijden Adres Adres Woensdag t/m Woensdag zaterdag t/m zaterdag AssendorpersA trsasa en td 9o7rperstraat 97 9.00 uur tot 17.00 9.00 uur uur tot 17.00 uur Zwolle Zwolle

Ten Oeverstraat 102, Tel: 06 1989 8288 Assendorperstraat 105, Tel: 038 421 26 16 Van Karnebeekstraat 73, Tel: 038 421 58 97

Assendorperstraat 36, Tel: 038 820 03 07

Assendorperstraat 66, Tel: 038 422 45 46 Assendorperstraat 232, Tel: 038 421 68 52

Assendorperstraat 49, Tel: 038 421 69 86

Naamloos-8 1

Tel: 06 557 13 523

09-12-2008 07:21:46

Wij wensen u fijne kerstdagen en een gelukkig 2014

Profile for DeAssendorper

De Assendorper December 2013  

De Assendorper December 2013  

Advertisement