Page 1

de Assendorper

Wijkkrant voor Groot Assendorp

3 Cupcakes om te lezen

Deze maand:

www.antonekkerparket.nl

10 Venestraat viert 100e verjaardag

Zie onZe advertentie verderop in deZe krant!

11 Ongeluk was pechgeval

13 Olympische kinderen op de schaats

Jaargang 16, nummer 2 februari 2014

Doepark Nooterhof zoekt vrijwilligers Door de toegenomen drukte is Doepark Nooterhof voor komend seizoen weer o p z o e k n a a r n i e u we v r i j w i l l i g e r s . Rondleidingen Regelmatig worden groepen ontvangen in Doepark Nooterhof. Daarbij wordt ook rondleidingen verzorgd. Voor het verzorgen van de rondleidingen zoekt Doepark Nooterhof enthousiaste vrijwilligers die een tot twee keer per week een rondleiding willen verzorgen. Zowel voor volwassenen als voor kinderen. Infowinkel In de Infowinkel van Doepark Nooterhof kunnen bezoekers meer informatie krijgen over het park, over duurzaamheid en over natuur en milieu. Bovendien worden in het winkeltje producten verkocht zoals bloemenen groentezaden, vogelhuisje en duurzame geschenkartikelen.

Foto: Krista van Os Klaar voor de start!

Tuinen Doepark Nooterhof heeft verschillende tuinen, waaronder de tuin van de vergeten groenten, de kruidentuin en de bijen- en vlindertuin. Deze tuinen worden onderhouden door de tuinvrijwilligers. Elke maandagochtend en woensdagmiddag zijn zij aan het werk in de tuinen. Lees verder op pagina 3

In de benen voor AsRendorp

Nieuw initiatief: AsRendorp zondagmiddag 29 juni! De inschrijving is geopend! Assendorp gaat op zondag 29 juni de benen strekken, althans dat is de bedoeling van de organisatoren van AsRendorp. De hardloopwedstrijd gaat dwars door Assendorp. Deelnemers zijn zowel volwassen als jeugdige Zwollenaren. Door Hennie van Schenkhof

Een stel enthousiaste, Assendorpse sportievelingen namelijk Frankwin Mussche, Joep Emmen, Dick van Os en Arjan Kok, is bezig om een hardloopwedstrijd door de leuke straten van Assendorp te organiseren. Deze zgn. AsRendorp staat gepland op zondagmiddag 29 juni. Een hardloopwedstrijd in Assendorp zelf is er nog niet. Het wordt een

VAN RAALTE HEEFT HET!

leuk wijkevenement voor alle Zwollenaren in onze sfeervolle en gezellige wijk. Startpunt, onderdeel van de route, en eindpunt is het Assendorperplein, waar eenzelfde sfeer als met Koninginnedag zal worden gecreëerd! ‘s Middags begint om 13.00 uur de kinderloop, met een verdeling in de leeftijdscategorieën 6 en 7 jaar, 8 en 9 jaar, en 10 en

AssendorperstrAAt 85, 8012 dG Zwolle, tel: 038-4229133 www.mitrA-Assendorp.nl

11 jaar. Om 14.00 uur klinkt het startschot voor de 5 kilometer en om 15.15 uur voor de 10 kilometer. Per afstand (behalve bij de kinderloop) kunnen maximaal 500 lopers deelnemen. Er worden leuke wedstrijdelementen toegevoegd zoals ‘”de snelste straat” en “het snelste studentenhuis”. De organisatie is in gesprek met o.a. ondernemers om te mogelijkheden voor sponsoring te onderzoeken. Er wordt bijtijds contact opgenomen met alle omwonenden om hen te informeren over de Asrendorp. Aanmelden via www.asrendorp.nl Via deze krant houden we u op de hoogte! Lees verder op pagina 2

al jaren een vertrouwd adres voor uw slijterij artikelen in assendorp

SpecialistÊin SpecialistÊin SpecialistÊin Assendorp Assendorp Assendorp AssendorperstraatÊ205 AssendorperstraatÊ205 AssendorperstraatÊ205 Tel.Ê038Ê4223151

Tel.Ê038Ê4223151 Tel.Ê038Ê4223151

ZieÊookÊpaginaÊ5 ZieÊookÊpaginaÊ5 ZieÊookÊpaginaÊ5

Hout | Tuinhout - Plaatmateriaal - Deuren Kozijnen - Vloerdelen - IJzerwaren Handgereedschap - Elektrisch gereedschap Tuingereedschap - Gaas - Horrengaas Sleuteldienst - Elektra - Sanitair | CV Doe Het Zelf artikelen

DESGEWENST OP MAAT GEZAAGD!

REFILL MAAKT HET VERSCHIL Cartridge Europe Zwolle Assendorperstraat 166 -168 Tel.: 038 – 4228050 www.cartridge-europe.com

AssendorperstrAAt 250 8012 CH Zwolle 038 711 4032 - www.AlpHAComp.nl info@AlpHAComp.nl


2

februari 2014 | actueel

Wervelwind aan workshops in de voorjaarsvakantie

In week 9 van 2014, als de scholen i n Z wo l l e vo o r j a a r s va k a n t i e hebben, worden er door een grote groep kunstenaars in De Oude Ambachtsschool workshops voor jong en oud georganiseerd. Het gezamenlijke thema is Lucht/Wind en de

disciplines lopen uiteen van dans tot theater en van ruimtelijk beeldend werken tot tekenen- en schilderen. Ook in de zomer van 2012 werd er al door verschillende kunstenaars in DOAS samengewerkt door workshops voor kinderen en vol-

wassenen aan te bieden. Initiatiefnemers zijn keramiste Agnes Groot Koerkamp en kunstschilder Saskia Obdeijn die ook door het jaar heen vele cursisten in hun ateliers creatief op weg helpen. Door het geven van losse workshops hopen

ze weer nieuwe mensen enthousiast te maken om bijvoorbeeld vanuit een thema te gaan boetseren of eens met dans of theater aan de slag te gaan en daarbij kennis te maken met de diversiteit van de ateliers in De Oude Ambachtsschool. Agnes zal gaan boetseren met kinderen rond het thema Wind. De werkstukken van klei zullen naderhand afgebakken worden en kunnen een tijdje later worden opgehaald. Saskia gaat schilderen met kinderen over ‘Door de lucht vliegen’ en met volwassen op een illustratieve manier tekenen en schilderen rond het thema ‘Storm in je hoofd’. Hoe verbeeld je de gedachtestroom in je hoofd? Vormgever en danser Sandra Steen combineert knutselen en dansen met kinderen in de workshop ‘Dansen in de wolken’. Daarnaast zal ze ook voor volwassenen een combi-workshop aanbieden. Het overzicht van workshops van maandag t/m zaterdag zal rond half januari op de doas-site staan. www. doas.nl

Route AsRendorp 29 juni De eerste AsRendorp is zondagmiddag 29 juni! Start en finish van de route is het Assendorperplein. De kinderloop start om 13.00 uur. De 5 kilometer begint om 14.00 uur. De 10 kilometer begint om 15.15 uur. Zie bijgaande kaart voor de route. Inschrijven op www.asrendorp.nl. Per afstand (behalve bij de kinderloop) kunnen maximaal 500 lopers deelnemen. Op het plein is van alles te beleven: De Enk is geopend, er is muziek en de lopers kunnen worden aangemoedigd! Tijdens de route passeren de lopers diverse keren het Assendorperplein.

KWF zoekt Assendorpers

zwoll

25

e

in

Hoewel Assendorp en de Pierik met ruim zestig collectanten en drie wijkhoofden goed vertegenwoordigd is binnen KWF, zoekt de organisatie nog vrijwilligers. KWF zoekt mensen die kunnen helpen met het winkelbusjesproject, voorlichting, organiseren van activiteiten of een bestuursfunctie als collectecoördinator (duofunctie). In de eerste volle week van september collecteert KWF om geld op te halen voor minder kanker, meer genezing en een betere kwaliteit van leven voor de patiënt. Vorig jaar werd in de wijk ruim 3900 euro opgehaald - zou dat komen omdat de oud-voorzitter van Afdeling Zwolle in de wijk woont, of omdat de wijk het goede doel gewoon

een warm hart toedraagt? Daarnaast komt Afdeling Zwolle met steeds meer initiatieven, zoals een voorlichtingsmiddag in samenwerking met sportleerlingen van de Thorbecke Scholengemeenschap en Isala, een sponsorloop tijdens de StadshagenRun en het winkelbusjesproject: aan winkeliers wordt gevraagd of zij een KWF-busje willen plaatsen. Tijdens de collecte wordt in de stad een evenement gehouden: vorig jaar met studenten van Deltion die speciale acts opvoerden. Kijk voor meer info op www.kwfzwolle.nl. Wil je je graag inzetten voor KWF Kankerbestrijding in Zwolle, mail dan naar info@ kwfzwolle.nl.

h a n d i g e

co n tac t e n Kinderopvang Doomijn Peuterspeelzaal maandag t/m vrijdag van 8:45 uur - 11:45 uur

Enkstraat 67 8012 VA Zwolle tel: 038-4216331 mail: mfc.de.enk@hetnet.nl Openingstijden: Maandag t/m vrijdag 8:15 uur - 00:00 uur

Buitenschoolse opvang Maandag 14.30 tot 18.15 uur Dinsdag 14.30 tot 18.15 uur Woensdag 12.30 tot 18.15 uur Donderdag 14.30 tot 18.15 uur Vrijdag 12.00 tot 18.15 uur Voor meer informatie tel. 038 - 42 159 09

U kunt de servicelijn van de gemeente bellen als u vragen, klachten of meldingen heeft over de openbare buitenruimte. . Bereikbaar op werkdagen van 8:30 - 16:30 uur. Wijkbeheerder Assendorp Stadsdeelmanager Assendorp Wijkwethouder Wijkagent inloopspreekuur: Woensdag

Jurrien Stroomberg (telefoon: 14038) Suzanne Douwsma (telefoon: 14038) Erik Dannenberg (telefoon: 14038) Jan Witte (telefoon: 0900-8844) 9:30 uur - 11:00 uur (Fresiastraat 25)

Colofon De Assendorper is een uitgave van Stichting Wijkkrant de Assendorper. De krant wordt gratis huis-aanhuis verspreid in Oud-Assendorp, Nieuw-Assendorp, De Pierik, Stationswijk, Groot Wezenland, Hanzeland en De Geren. Zij is tevens af te halen bij enkele Zwolse wijkcentra en de bibliotheek in de Diezerstraat en op diverse andere openbare plekken in de wijk, zoals winkels. De redactie en het bestuur van deze krant bestaan uitsluitend uit vrijwilligers. Oplage: 7.000 exemplaren Frequentie: 10 x per jaar Druk- en zetfouten voorbehouden Redactieadres Enkstraat 67 8012 VA Zwolle 038-423 30 00 mail: redactie@deassendorper.nu Hoofdredactie Vincent Wever Eindredactie Linda Passies, Olivier van Bekkum Redactie Masja van Acquoy, Olivier van Bekkum Bob Billows, Sabine Boschman, Kees Canters, Marion Goosen, W.P. Homan, Marry Horstman, Jan Koldewijn, Emiel Löhr, Frank Maurits, Toine Poelman, Hennie van Schenkhof, Aukje Schonewille, Niels van der Touw, Anneke van der Stouwe, Janna Verstraten, Vincent Wever, Herman Zielhuis en Anneloes Zomerdijk Vormgeving Sabine Boschman, Manouk de Groot en Marleen Kramer Bezorging Dianne Olthof Krant niet of te laat ontvangen? bezorging@deassendorper.nu Advertenties Martin van Ek en W.P. Homan advertentie@deassendorper.nu Bankrekening 1258558 t.n.v. Stichting Wijkkrant de Assendorper Druk F.D. Hoekstra Boom, Emmeloord Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen voor publicatie zonder toestemming van de uitgever. De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden stukken te weigeren of in te korten. De mening van de columnist is niet noodzakelijk de mening van de krant. Ingezonden stukken dienen met naam- en contactgegevens ondertekend te zijn en kunnen worden verzonden aan bovenstaand redactieadres of via e-mail aan: redactie@ deassendorper.nu Verschijningsdatum volgende editie 12 maart 2014 Internet: www.deassendorper.nu


actueel | februari 2014

3

Meet en greet met Yara March

Schrijfster feelgood-thriller te gast bij Christel’s Cupcakes Yara March (pseudoniem) presenteerde op zaterdag 8 februari bij Christel’s Cupcakes aan de Assendorperstraat haar eerste boek ‘Cupcakes en een koffer’. Door Hennie van Schenkhof Yara heeft jarenlang in de Kop van Overijssel gewoond en heeft in Zwolle en omgeving gewerkt. Inmiddels woont en werkt ze in Breda. Met een achtergrond als docent Nederlands en docent communicatie was het geen verrassing dat schrijven een van haar passies is. Ze schreef vooral tijdens haar vakanties. Inmiddels schrijft ze enkele uren per dag. Hoe komt Yara aan inspiratie voor een verhaal? “Ik ga zitten en in mijn hoofd ontstaat een beeld hoe de verhaallijn zich ontwikkelt”, aldus Yara. Momenteel heeft zij ideeën voor 5 tot 6 boeken. Ze wacht af wat er in haar gedachten opkomt en welk boek zij vervolgens gaat schrijven. Met haar eerste boek is ze een half jaar bezig geweest. Schrijven, schaven, herschrijven… totdat de definitieve versie er is. Dit boek was in augustus 2012 klaar. Daarna heeft Yara nog twee boeken geschreven. “Al doende leer je meer”. Ze vertelt dat ze tijdens het schrijven van het tweede en derde boek een ontwikkeling heeft doorgemaakt: Zij is beter gaan schrijven. Daarom heeft ze ‘Cupcakes en een koffer’ herschreven. De definitieve versie van ‘Cupcakes en een koffer’ verscheen in

november in boekvorm. Een van de hoofdpersonen heeft een cupcake cateringbedrijf en geeft workshops, vandaar deze titel. De reden voor Christel Cannister van der Ros van Christel’s cupcakes om Yara uit te nodigen voor de meet and greet in haar cupcake winkel! De cupcakes zorgen voor de romantische insteek en de koffer die wordt verwisseld zorgt voor het thriller effect. Vier vriendinnen maken van alles mee tijdens hun vakantie. Twee van hen vinden de ware liefde. Ze worden beroofd…beschoten… en ontvoerd en er is fraude in het spel. Het boek leest als een film. Dat effect wordt nog versterkt door dat er veel dromen worden beschreven. De scène in de woestijn, een sprookje, de dertiger jaren en andere dromen maken dat je het verhaal ziet gebeuren. Drie muzieknummers vormen de rode draad in het boek. Met al die dromen kan het niet anders of ‘Dream a little dream of me’ is er een van. ‘Cupcakes en een koffer’ een spannende thriller en feelgood roman vol humor, actie en romantiek. En slagroom heel veel….. Niet alleen staat Yara met veel slagroom op de cover, slagroom leidt in het boek naar hilarische maar ook cruciale scenes. Door deze omschrijving word ook ik nieuwsgierig naar de inhoud van het boek. In mijn eigen exemplaar wordt een toepasselijke tekst geschreven door de auteur. Er zijn 5000 exemplaren gedrukt. Het boek is in de boekhandel te koop en via

Doepark Nooterhof als werkplek Doepark Nooterhof is voor veel Z wo l l e n a r e n i n m i d d e l s e e n bekende plek. Naast studenten van Landstede en cliënten van Frion, zijn ook veel vrijwilligers hier actief. Zij helpen in de tuin, als rondleider of in de Infowinkel. Door de toegenomen drukte is Doepark Nooterhof voor komend seizoen weer op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Rondleidingen De Nooterhof zoekt mensen die interesse hebben in groen en natuur, die het geen probleem vinden om voor een groep te staan (jong en oud), die goed kunnen vertellen en die circa twee dagdelen per week beschikbaar zijn, ook in de weekenden. Er wordt gezorgd voor een goede instructie, zo loop je eerst een aantal keren mee met de gidsen die nu al actief zijn. Een goede beheersing van de Nederlandse taal is een vereiste. Infowinkel Voor de Infowinkel zoekt de Nooterhof vrijwilligers die het leuk vinden om mensen te informeren,

te adviseren en om te verkopen. Het infopunt is nu nog open op woensdag- en vrijdagmiddag, het is de bedoeling dat het punt ook op zaterdag- en zondagmiddag open is. Ervaring is niet vereist, enthousiasme is een grote pre. De Nooterhof biedt een goede begeleiding, je werkt in een leuk team op een leuke plek in Zwolle. De Infowinkel is geopend van medio maart tot eind oktober.

internet. Tevens is een e-book beschikbaar. Altijd al willen weten hoe dat nu eigenlijk in zijn werk gaat, dat schrijven en uitgeven van een boek? Kopers/geïnteresseerden kunnen zich op de website yaramarch.nl aanmelden voor de club van vijfduizend. Na aanmelding ontvangen zij gratis de digitale versie van “the making of …Cupcakes en een koffer“, waarin je alles over het ontstaan van Yara March en haar boek in korte prettig leesbare verhaaltjes kunt lezen. Uitgeven in eigen beheer Yara en haar man hebben besloten om het boek in eigen beheer uit te geven. “Een heel proces met diverse aspecten waar je als leek niet bij stil staat”, aldus Yara. Vormgeving, fotoshoots, correctie, marketing e.d. Inmiddels is er voldoende ervaring opgedaan om haar volgende boeken “Tango met een knal” en derde boek “Geknipt voor haar” (met dezelfde hoofdpersoon als in het eerste boek) zelf uit te geven. En ook het uitgeven in eigen beheer, blijkt net zo leuk te zijn als het schrijven!

Over haar ervaringen tijdens het schrijven en uitgeven vertelt ze op haar blog http://www.yaramarch.nl Ook na het lezen van haar boeken en blogs heeft Yara March nog een verrassing voor haar lezers. Op haar website staan regelmatig kortings-

Foto: Toine Poelman Yara March vertelt

Smartlappenkoor in Assendorp Twee jaar geleden richtten de Assendorpse zussen Mirjam en Janneke Roozeboom het smartlappenkoor VKNM (Vluchten Kan Niet Meer) op. Inmiddels heeft het koor zo’n 25 leden en is het een aantal optredens rijker. Sinds januari repeteert het koor één keer per twee weken in Wijkcentrum de Enk. Door: Janna Verstraten Vanavond klinkt er geen muziek door de boxen in Wijkcentrum de Enk maar wordt er gezongen door smartlappenkoor VKNM. Naast de pooltafels, in de spotlights, staat een vrolijke groep mensen te zingen. De barkrukken zijn vanavond mul-

tifunctioneel en worden ook als muziekstandaard gebruikt. Koorleider, Jonneke Siebrand, staat achter de piano en probeert iedereen in het gareel te houden. Dat is nog een hele kunst, want ondanks alle smart wordt er veel gelachen! H e t k o o r h e e f t e ch t e r é é n probleem… Het heeft weinig mannen. ‘Wij mannen voelen ons verdomd alleen’, zegt Erik, die al vanaf het begin bij het koor zit. Ook Nelleke vindt mannelijke versterking hard nodig: ‘Met meer mannen komen die mooie mannenstemmen beter uit. Dat zal meer evenwicht geven, waardoor het geheel mooier

Welke man komt dit gezellige smartlappenkoor versterken?!

Tuinen Ervaring met tuinieren is geen must, je moet het vooral leuk vinden om met een groep mensen buiten actief te zijn.

Vraag naar de mogelijkheden of bezoek onze showroom/fabriek.

www.antonekkerparket.nl

zal klinken.’ Het mannentekort lijkt de toeschouwers echter niet op te vallen. Zij deinen vrolijk mee met ‘de Vlieger’ en ‘Vluchten kan niet meer’. Ook ‘Brandend zand’, ‘Manuela’, ‘Tulpen uit Amsterdam’ en ‘Bloody Mary’ passeren de revue. Als er een jarige binnenkomt, wordt die spontaan toegezongen. Vervolgens mag hij een verzoekje doen en wordt er een stoel eersterangs geschoven, waarop hij mag gaan zitten. ‘Ik voel me zo verdomd alleen’ wordt ingezet. Zullen de mannen zich de volgende repetities ook minder eenzaam gaan voelen?!

Mannen gezocht!

Ben jij man en zing je graag smartlappen?! Join the club! Gezien de samenstelling van het koor zijn we op zoek naar mannen die ‘onze zes mannen’ komen versterken. Je hoeft geen zangtalent te zijn, als je maar van lekker samen zingen houdt! We oefenen in de even weken op donderdagavond van 19.30 uur tot 21.30 uur in wijkcentrum de Enk. Contact opnemen kan via de mail: jannekeroozeboom@ hotmail.com of telefonisch: 0646393323. Of loop eens binnen op donderdagavond!

Interesse? Als je ook als vrijwilliger in Doepark Nooterhof aan de slag wilt, stuur dan een e-mail met een korte motivatie naar: info@doeparknooterhof. Vermeld in je mail naar welke functie je voorkeur uitgaat. Een combinatie van beiden is trouwens ook mogelijk. Vergeet in de mail niet je contactgegevens te vermelden.

gEEf uw houTEn vloEr EEn karakTErvollE uiTsTraling

en winacties zoals bijvoorbeeld kans op een jaarabonnement op ‘Geluk in een doosje’. Yara March een schrijfster om in de gaten te blijven houden.

Foto: Jan Koldewijn

Papaverweg 108 8042 EK Zwolle T 038 421 63 33 E info@antonekkerparket.nl


4

februari 2014 | advertentie

Dames & Heren Kapsalon Kruisweg Vakwerk met topproducten voor een betaalbare prijs! Voor het hele gezin. Openingstijden: Dinsdag t/m Vrijdag van 8.30 - 17.30 uur Zaterdag van 8.00 - 13.00 uur Locatie Berkumstede Erasmuslaan 50 8024CS Zwolle Tel.nr: 038-4219363

U bent van harte welkom! Nekpijn? Rugklachten? Van Os Manuele Therapie E.S. biedt een helpende hand eestergoed de m e Door keraars v pakket rze ullende e v g zor et aanv uit h

Valt n verplic iet onder he ht eige t n risic o

Van Os Manuele Therapie E.S. Goudsbloemstraat 127 038 - 230 30 32 www.vanosmanueletherapie.nl

low budget

Kookworkshop

Kwaliteitswijnen uit eigen import Assendorperstraat 107 • 8012 DH Zwolle • Tel. (038) 422 33 22

www.mondovino.nl

Gratis

gebitscontrole in februari en maart

Lekker eten als je moet rondkomen met weinig geld? Het kan! Voor Wie?

Ouders met kinderen zetten een smakelijke maaltijd op tafel voor zichzelf en voor mensen met een smalle beurs.

Zwolle Zuid iedere zaterdag open van

Wanneer?

12 en 26 maart 2014 van 15:00 - 18:30 uur

10.00 - 13.00 uur

Kosten?

€ 5,- per persoon Maximaal 12 personen Opgave en informatie

Dortji van Sliedregt: info@dinerenbed.nl

Zerboltstraat 61a T 038 - 454 60 20

Assendorp

kookrestaurant

www.de5olifanten.nl

Kledingbeurs 22 maart 2014 Tijd: 10.00-12.00 uur Locatie: Chr.Basisschool “Het Mozaiek” Hortensiastraat 31, Zwolle (ingang gymzaal, Zonnebloemstraat)

Wij hebben: Kinderkleding Dameskleding Herenkleding Speelgoed Maten: 80 t/m 176 s t/m xxl

Patriottenlaan 4 T 038 - 460 00 75

Meer weten? dubbelgoed@vezwolle.nl www.vezwolle.nl/dubbelgoed We zien je graag!

Ontdek dOOMIJn In:

Mogelijk gedeeltelijke vergoeding door zorgverzekering voor reuma- of diabetespatiënten.

Assendorp Doomijn psz Enkstraat Doomijn bso Enkstraat Doomijn bso Westerlaan

Pierik V O E T

S T U K

24 februari verhuist Voetstuk naar de Willemsvaart 16 te Zwolle (in de Welzorg winkel)

Pedicurepraktijk Voetstuk

Suzanna Ververda-Huizing tel. (038) 454 90 42 / (06) 401 903 78 Lid van ProVoet

Doomijn psz Geraniumstraat Doomijn kdv Fresiastraat Doomijn bso Violierenstraat Op www.doomijn.nl vindt u een overzicht van al onze locaties.

Ontdek je eigen Kinderopvang en Peuterspeelzalen Doomijn is onderdeel van stichting Travers


actueel | februari 2014

WONING VERKOPEN? Al 10 ja ar een be grip in Assen dorp

BEL (038) 422 31 51 Wegens succesvolle verkopen zijn we dringend op zoek naar nieuw aanbod. Tot 30 april 2014 ontvangt u op onze % 20 verkooptarieven. g n i t r o k UW VBO Makelaar - Assendorperstraat 205 www.uwvbomakelaar.nl - info@uwvbomakelaar.nl

5


6

februari 2014 | aan het woord

Achter de gevel in Geren en Hanzeland achter de gevel

column door: Emiel Lohr Kleurrijk Isala Een paar weken geleden mocht ik een bekende begeleiden naar de Isala; dagbehandeling. Ik wist dat ze daar met kleuren werkten, om het iedereen zo makkelijk mogelijk te maken. Heel mooi, want zodra de Assendorpse grenzen worden overschreden, slaat de onzekerheid toe. Richting de hoofdingang kwam spoedig de eerste kleur in het ‘reukvizier’. “De blauwen” vormden een erehaag voor de inkomende mensen. Hoestend en proestend van de rook kwamen we het grote gebouw binnen. We waren er nog maar net of er kwam al een “groene” aan. “Longafdeling”, vroeg hij met een bezorgde stem. Nee, daar hoefden we niet heen, maar ‘klaplong en COPD’ moeten wel fenomenale goede specialisaties van de Isala zijn! Na de receptie beland je al snel in de machinerie van het ziekenhuisgebeuren. Je ziet dan van die ‘witten’ en af en toe een ‘paarse’. De laatsten zijn ‘de brancardiers’, maar met die ‘witten’ is het veel moeilijker. Je denkt namelijk dat elke witte minimaal een briljant chirurg is. Dat is niet zo, maar aangezien het synoniem van ‘ ziekenhuis’ ‘wachten’ is en de zenuwen een beetje spelen, ben je toch de hele tijd aan het raden. Ook krijg je als patiënt last van een identiteitscrisis. Naam en geboortedatum worden achtereenvolgens gevraagd door: de (afdelings) receptie, verpleegster, arts, holding, ok, verkoever, verpleegster (nieuwe dienst) en assistent-arts. Zelfs ik wist na die dag wanneer de bekende geboren was, dus een excuus om haar verjaardag te vergeten heb ik sindsdien niet meer. Bedankt Isala! Ook ga je je anders gedragen in zo’n ziekenhuis. Af en toe ging ik voor de herstellende vriendin iets halen en onbewust (of bewust) ga je dan mensen kijken in de lange hallen. Wie is patiënt en wat zouden ze hebben? Ik bemerkte ook, dat ik zelf m’n zieligste gezicht had opgezet (misschien toch een klaplong) om vervolgens te gaan trekken met m’n been (verzwikking van drie jaar geleden). Wat slecht haha, maar een beetje zwarte humor hoort er ook bij! Wat helemaal niet slecht was: de operatie, zorg en nazorg. Ongeacht groen, wit of paars… de kleur ‘ goud’ (van de handjes en hartjes!) verdienen ze allemaal!

De wijken Geren en Hanzeland, de voormalige Lure, valt ook onder de bezorging van de Assendorper, dus deze maand maar eens daar aangebeld om te kijken wie er achter de gevel woont. Door; Marry Horstman De tweeënzeventig jarige Pieternel Zwartbol, aan de Stockholmstraat, doet de deur open en vertelt: ‘Na negentien jaar in Nunspeet te hebben gewoond, ben ik naar Zwolle verhuisd, omdat dit meer levendigheid gaf aan mijn bestaan. Ik kende de binnenstad door de lunchconcerten die ik al meer dan vijfentwintig jaar bezoek. Omdat ik altijd per openbaar vervoer reis, is het wonen zo dicht bij het station voor mij ideaal. Ik mag graag steden bezoeken. Een grote stad brengt mij ook sneller dicht bij kunst en cultuur, waar mijn hart ligt. Toen ik hier in 2005 kwam wonen was alles nog kaal koud beton, en het heeft zeker nog een jaar geduurd voordat er eindelijk wat groen aangeplant werd.

ging er ongemotiveerd naar toe, want ik dacht, dat is toch niets voor mij. Maar het was geweldig en bleef er negen jaar hangen. Inmiddels schilder ik zowel klassiek als modern, stillevens, abstract, ingetogen of uitbundig Wat ik mooi vind komt uit mijn vingers, ‘Maar daar moet ik wel voor in de stemming zijn’. Verschillende keren mocht ik mijn werken exposeren in Nunspeet, Ermelo, Elburg en Zwolle. Stilzitten is me vreemd. Ik mag graag fietsen, soms tochten van zeventig kilometer, maar ook een flinke wandeling ga ik niet uit de weg. Ik heb ook workshops keramiek maken gevolgd. ‘s Avonds ga ik niet graag over straat, maar dan heb ik mooi de tijd om dekens voor Roemenië te breien! Mijn twee kleinkinderen Thijs en Koen bezoek ik met regelmaat en daar geniet ik enorm van. Vervelen doe ik me nooit, al heeft het winterseizoen wat meer beperkingen, zomers ben je toch meer buiten. De directe buren zie ik regelmatig. Maar verder is er in het appartementen complex weinig contact, doordat het grootste gedeelte van de bewoners, de jongeren, werken. En je komt elkaar toch ook minder tegen dan wanneer je een rijtjes huis met tuin bewoont. Toch wil ik hier niet meer weg, ik ben blij met mijn woning. Naast de Stentor vind ik het fijn om de gratis weekbladen, waaronder de Assendorper, te ontvangen. Zo blijf ik op de hoogte van het leven in mijn wijk en stad.

Pieternel bij één van haar schilderijen

Tweets

Schilderen Als hobby schilder ben ik ooit overgehaald door een vriendin om mee te gaan naar een cursus schilderen. En

Mevrouw Goselink verveelt zich nooit ondertussen in de molenhof

Mevrouw Goselink Een statusupdate via Facebook is zo gedaan en via Twitter tweeten we erop los. Maar wat houdt mensen, die zonder social media zijn opgegroeid, eigenlijk bezig? We vragen het bewoners van de Molenhof. Door: Janna Verstraten Elf jaar geleden kwam mevrouw Goselink in de Molenhof wonen, die was toen net verbouwd. Haar poes ‘Poes’ mocht mee. “Tegenwoordig mogen huisdieren niet meer, dat is wel jammer. Anders had ik wel weer een poes gewild.” In het begin moest mevrouw Goselink best wennen: “Ik heb mijn hele leven alleen gewoond, dus ik moest wel wennen aan de mensen. Ik ben graag op mezelf. Ook de ruimte vond

ik klein; ik was een grotere flat gewend. Maar nu zou ik niet anders willen!” “Ik ben een echte blauwvinger”, lacht ze. “Ik ben geboren aan de Langenholterweg, daar heb ik lang gewoond. Ik heb altijd voor mijn ouders gezorgd.” Veertig jaar heeft mevrouw Goselink bij het postagentschap van De Nederlandsche Bank aan de Koestraat gewerkt. “Naast mijn werk deed ik vrijwilligerswerk bij de Reddingsbrigade. Ik deed aan reddend zwemmen en gaf hierin les. Ook gaf ik EHBO-les. Nu ben ik lid van verdienste, daarom komen nog regelmatig mensen langs.” “Ik lees veel. Ik ben lid van de Boekenclub en geabonneerd op de Libelle en de Vorsten. Daarnaast brei en haak ik. Vervelen doe ik me nooit!”

Groen en eerlijk samen vooruit Patrick Rijke

groenlinks zwolle Fotografie: Gerlinde Schrijver


aan het woord | februari 2014

7

Silvera Jans leeft voor carnaval gast van de maand De één verguisd het Carnaval Een ander leeft het hele jaar toe naar dit feest. Zo ook Silvera. Ze was 15 jaar toen ze voor het eerst mee ging met haar zus. Het carnavalsvirus heeft haar sindsdien niet meer losgelaten. Door: Marry Horstman Silvera vertelt: “De voorbereidingen beginnen al in oktober/november. Op 11-11 zijn de prinsenballen van de verenigingen. Dan maakt iedere vereniging zijn nieuwe prins of prinses bekent. Dat is voor mij gezellig sfeer proeven en doe ik ideeën op voor mijn eigen club en vriendengroep van acht personen. Vanaf die tijd wordt er gebrainstormd. Welke kleding en welk thema krijgen de deelnemers van de optocht. Hoe worden de programma,s ingevuld. Ben je aangesloten bij een vereniging dan wordt ook verwacht dat je helpt bij de activiteiten. Omdat ik handig ben achter de naaimachine, komen verenigingen en particulieren in de maand oktober al met opdrachten bij me, en kan ik alle dagen wel kleding maken. Zo heb ik vorig jaar 20 jassen genaaid in tweeënhalve week.. Op dit moment ben ik daarnaast ook nog bezig met het naaien van achttien kostuums voor een museum boerderij. Mijn man en onze oudste dochter houden niet van het feest, maar onze jongste dochter krijgt de smaak te pakken. Dit vind ik wel gezellig. Wel vind ik het jammer dat de jeugd

geweerd wordt in de meeste locaties vanwege de leeftijd. Wanneer er geen carnaval is zijn ze welkom in alle kroegen en tijdens het carnaval gaat de leeftijd naar 18 jaar, en in de tent zelfs naar 21 jaar. Als gezin en familie wil je ook samen carnaval kunnen vieren. Op het Rodetorenplein hebben ze eens een tent geplaatst waar de jongeren het met elkaar vierden, maar dat was eenmalig. Men vergeet dat de jeugd waarschijnlijk de toekomstige carnavalsvierder wordt.” Vijf dagen feest “Het feest voelt als een reünie, ongedwongen, saamhorig, de enorme creativiteit die je in de kostuums ziet en veel lol! Ik heb alle kostuums die ik ga dragen al klaar hangen op de bovenverdieping met de bijbehorende accessoires, zodat ik niets hoef te zoeken tijdens deze dagen. We starten het feest op vrijdagavond 2400 uur met het opzetten van de Eileuver. De volgende dag is de optocht. We hebben vorig jaar als loopgroep met ‘de Trammelanto’s’ een derde prijs behaald. Een gipsy groep, met een bruidje die uitgehuwelijkt moest worden. Het zag er prachtig uit, prachtige kostuums, die ik overigens niet zelf gemaakt had. Alle dagen zijn er activiteiten voor jong en oud. Dinsdags is de zwaarste dag, ‘s morgens beginnen we met het smartlappen festival, ‘s middags is er een prinsen race, we willen natuurlijk overal bij zijn. We eindigen altijd in het Zwolsch café. Het neerhalen van de Eileuver

dinsdagavond en het haring happen de avond erna halen we niet meer, ik lig dan uitgeblust op de bank. Ik neem na de carnaval ook steevast een week vrij van mijn werk, om bij te komen

en de troep thuis weer te ordenen, en weet dat ik ondanks mijn moeheid er volgend jaar weer bij ben!”

Hoi Marion,

Silvera Jans

Grote Peuter Dag Grote Peuter Dag op O.B.S Het Veldboeket in Assendorp

ur vrijdag 0 - 11.30 u .0 9 0 4 1 20 21 maart

ol o h c s e k l Naar we ks? a r t s j i j a g

Maak kennis met onze basisschool!

Violierenstraat 42, Zwolle • www.hetveldboeket.nl

www.ooz.nl

column

Plaats: Assendorp, O.B.S. Het Veldboeket, Violierenstraat 42, 8013 TV Zwolle Datum: vrijdagochtend 21 maart 2014 Tijd: 9.00 uur – 11.30 uur Contact: Het Veldboeket, Directeur: Els van de Laar, telefoon: 038 4212259, E-mail: directeur@hetveldboeket.nl Website: www.hetveldboeket.nl Maak kennis met O.B.S. Het Veldboeket! Op vrijdagochtend 21 maart, tussen 9.00 uur en 11.30 uur, zijn peuters en ouders/verzorgers van harte welkom op O.B.S. Het Veldboeket in Assendorp. Peuters kunnen deze ochtend de onderbouw van Het Veldboeket ervaren door in de klassen te kijken en mee te spelen. Ouders/verzorgers kunnen in gesprek met leerkrachten en de directeur. Ouders/verzorgers hebben daarnaast ook de mogelijkheid om met de rondleiding ook midden- en bovenbouw te bekijken. Een speciale ochtend voor peuters en hun ouders/verzorgers De Grote Peuter Dag wordt jaarlijks georganiseerd op alle basisscholen van Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio. Het is voor peuters een leuke en actieve kennismakingsochtend. Uiteraard mogen hun ouders/ verzorgers ook meekomen om kennis te maken, vragen te stellen, zich te laten informeren en de school te bekijken. Een belangrijk moment dus voor peuters en hun ouders/verzorgers die een goede basisschool willen kiezen! Meer informatie over de Grote Peuter Dag: www.openbaaronderwijszwolle.nl Facebook: www.facebook.com/GrotePeuterDag Twitter: twitter.com/#!/GrotePeuterDag

Ik vind dat je altijd moet blijven dromen van jouw ideaalbeeld wat nieuwbouw betreft. Daarin speelt geld geen rol. Meestal word je later snel genoeg ingehaald door de realiteit wanneer blijkt dat het geld alweer op is. Van mij mag het ziekenhuis plat worden gegooid. Liefst , zoals je ziet op tv, met zo’n explosie waar hoge torens binnen enkele seconden volledig instorten. Ik geniet enorm van zo’n spektakel! Zal in Assendorp waarschijnlijk niet kunnen vanwege de veiligheid. Wat ik eigenlijk belangrijk vind, is dat alle lelijke, grijze en saaie gebouwen van eind vorige eeuw zo snel mogelijk verdwijnen. Niks opschilderen met leuke kleuren maar Assendorp herstellen in oude stijl. Die kans krijg je maar één keer en moet je grijpen. Daarbij hoort naar mijn mening ook een autoluwe wijk, waar kinderen weer lekker op straat kunnen spelen. De krappe straten zorgen er ook voor dat auto’s elkaar lastig kunnen passeren en door foutparkeerders heb je vaak slecht zicht bij bochten. In krappe straten rijd ik dus voorzichtig om te voorkomen dat mijn spiegels geparkeerde auto’s raken. Helaas ging dat vorig jaar mis toen in de Leliestraat iemand zijn autodeur opengooide terwijl ik passeerde. Ja, daar sta je dan met je goeie gedrag. Resultaat: het glas van mijn spiegel was verbrijzeld en er zat een deuk in mijn auto. En dan het parkeren in de wijk, ook een hot item. Ik woon nog net in de zone waar iedereen nog vrij kan parkeren. Dat trekt allerlei mensen aan die niet in de wijk wonen maar hun bus parkeren en elders wonen. Ook mensen die met de trein reizen , parkeren hun auto en gaan met een vouwfiets naar het station. Hoewel de gemeente al ideeën heeft over het parkeren, is het nog lang niet duidelijk of en wat er gaat gebeuren. Daarom even iets anders. Het wil maar niet winter worden, geen sneeuw en geen ijs. We hadden al optimistisch een sjoelbak aangeschaft om de lange winteravonden door te komen. Maar zonnen in het park kan nog steeds als je, goed aangekleed, even uit de wind zit. Wat zijn jouw herinneringen aan ‘echte’ winters in Assendorp?


8

februari 2014 | special

Nationaal Voorleeskampioen aan het woord 2 maanden vol verhalen Mees van Santen is voorleeskampioen en vanaf heden komt hij aan het woord in de kidspagina. Zijn belevenissen van januari en februari deelt hij alvast met De Assendorper. “Mijn verhaal van Januari” Hallo allemaal, daar ben ik weer! Deze maand heb ik niet erg veel beleefd, helaas. Maar goed, het was natuurlijk ook vakantie. Ik heb echter één ding beleefd. Maar voor ik daar over ga beginnen, kom ik eerst terug op wat ik vorige maand zei. Toen had ik een contract voorgelezen bij Stichting Lezen, en er was wel een hele bijzondere gast. Namelijk… HKH Prinses Laurentien van Oranje! De vrouw van ZKH prins Constantijn van Oranje! Als je je afvraagt waarom ze er was, dat komt omdat ze een boek uit heeft gebracht, Mr. Finney, en vooral omdat ze lid is van stichting lezen. Ik persoonlijk kende haar al, ik had haar al twee keer ontmoet. Eén keer bij de voorleeswedstrijd, zij maakte bekend wie er won, en een keer toen er in het Kinderboekenmuseum, waar ik directeur van ben, een tentoonstelling werd geopend over illustrator Sieb Posthuma.

Prinses Laurentien was daarbij omdat Sieb Posthuma de illustrator is van Mr. Finney. Maar goed, genoeg over prinses Laurentien en Mr. Finney, eens kijken wat ik deze maand beleefd heb. 28 december werd de Sprookjes3daagse geopend. Dat zijn drie dagen waar je in theater Odeon allemaal leuke dingen kon doen die met sprookjes te maken hebben. En er lopen ook nog eens veel figuren rond. Ik was er uiteraard ook bij om een sprookje voor te lezen. Ik moest het zieligste sprookje wat ik ken voorlezen: Het meisje met de zwavelstokjes. Een ontzettend zielig sprookje over een arm zwervertje die zwavelstokjes probeert te verkopen, maar wat maar niet lukt. Uiteindelijk gaat ze zichzelf verwarmen aan de stokjes en dan ziet ze wonderlijke dingen… maar nu genoeg reclame gemaakt. Bij de sprookjes3daagse was ook een BN’er, verkleed als Roodkapje. Een kind dan. Misschien kennen jullie haar wel, ik heb het over… Nou ja, dat vertel ik volgende maand wel. Met vriendelijke groet, Mees van Santen

Foto: Mees van Santen “Mijn verhaal van Februari” Daar ben ik weer! Deze maand heb ik veel beleefd, maar als eerste kom ik even terug op vorige maand. Toen vertelde ik dat ik bij de sprookjes3daagse een bekend Nederlands kind had gezien. Ze heeft meegedaan aan het Junior Songfestival 2013 en kwam tot in de halve finales. Ze woont in Zwolle. Ik heb het over… Dali! Voor mensen die het Junior Songfestival hebben gekeken is ze natuurlijk bekend. Ze speelde in de Sprookjes3daagse Roodkapje. Ik heb haar niet gesproken, alleen gezien. Maar het was wel speciaal. Maar nu over naar deze maand. Januari was druk voor mij. Ik heb veel beleefd, en als eerste ging ik naar Landstede om voor te lezen aan kinderen van groep 1,2 en 3 van CBS Het Mozaïek(de school waar ik op zit) en het Kinderdagverblijf. Ik moest voor lezen uit het boekje ‘Krrrr…Okodil! Een grappig boekje over een krokodil die geen vriendjes heeft en iedereen plaagt. Het begon al goed, want ik was het boekje vergeten mee te nemen. Ik had hem nooit gezien! Gelukkig was er een juf die het boekje nog wel op school had staan en die haalde hem voor me op.

Foto: Mees van Santen

Een tijdje later werd me gevraagd voor te lezen in bibliotheek Stadshagen. En drie keer raden waaruit ik moest voorlezen… Krrrr…Okodil! Ik had dus al even kunnen oefenen. Ook werd mij gevraagd of ik nog een ander boekje had dat over dieren ging. Toen moest ik gelijk denken aan het boekje ‘Dierendorpje’ van Kim-Lian van der Meij en Gitte Spee, dat ik bij één van mijn andere voorleesverplichtingen had gekregen. Dus las ik daar uit voor. Verder zijn de Nationale Voorleesvoorrondes weer begonnen. Op 29 januari werd die ook in Zwolle gehouden. Aan mij werd gevraagd of ik op die dag met de drie winnaars op de foto wilde gaan. Ik zou Foto: Mees van Santen

nog meer informatie krijgen. Maar daarbij ging iets mis….ik hoorde niks meer dus uiteindelijk ben ik toch niet gegaan. Maar de jongen die van mijn school meedeed, heeft de eer van het Mozaïek hoog weten te houden. Hij is door naar de volgende ronde. En ik heb nóg iets beleefd. Dat was… Oh, mijn ruimte is op. Nou ja, dan vertel ik dat volgende maand wel. Groetjes Mees van Santen


achtergrond | februari 2014

9

Oplossing zoekt probleem Voorproefje van Lisa Pieters ingezonden lezersbrief De gemeente Zwolle wil in de Stationsbuurt dubbelgebruik voor het parkeren invoeren. De gemeenteraad heeft de wethouder opgedragen bij de bewoners draagvlak daarvoor te zoeken. Daarom waren op dinsdagavond 4 februari de betrokken bewoners uitgenodigd in de Parkschool de plannen voor een toelichting op de nieuwe regeling. Dat leidde tot een grote opkomst. Aan het eind van de bijeenkomst kwam wethouder de Heer tot de slotsom dat dat draagvlak er op dit moment niet is. Het kwam op de avond niet echt tot een vruchtbaar gesprek omdat het aantal belangstellenden en belanghebbenden veel groter was dan verwacht. Er was gerekend, met zitplaatsen en koffie, op ongeveer vijftig mensen, maar het onderwerp leeft zo in de Stationsbuurt dat het dubbele aantal mensen kwam opdagen. Wethouder de Heer legde tijdens de geanimeerde bijeenkomst uit waarom de gemeente kiest voor dubbelgebruik van de beschikbare parkeerruimte i de stationsbuurt, het stukje Assendorp tussen de van Karnebeekstraat en de Willemskade. Uit de uitleg kwam naar voren dat het voor de gemeente efficiënter zou zijn. Minder duidelijk werd welk probleem er voor de bewoners werd opgelost. De verkeerskundige van de gemeente liet enkele dia’s zien waaruit bleek dat er nog genoeg parkeerruimte was. De aanwezigen merkten evenwel snel op dat dat gemeten was op momenten waarop het inderdaad minder druk is. Midden op de middag en ’s nachts. Opgemerkt werd dat als er parkeerproblemen zijn deze zich vooral afspelen tussen 4 uur ’s middags en 7 uur ’s avonds, als de bewoners thuis komen

en bezoekers nog niet weg zijn. Ook het waarom van het samenvoegen van de huidige twee sectoren in de buurt werd niet duidelijk. Wat misschien logisch voor de gemeente, was dat niet meteen voor de bewoners. Door het grote aantal aanwezigen konden lang niet alle vragen die het plan oproept, worden beantwoord. En het bleek dat zaken die de buurt bezighielden, zoals leefbaarheid, veiligheid, schone lucht en ook handhaving en optreden tegen overtreders bij de gemeente nog niet in beeld waren gekomen. Wethouder en ambtenaren konden vooral in algemene termen het plan schetsen en dat vooral vanuit de visie van de gemeente. Men kon niet duidelijk maken wat één en ander voor de bewoners zou gaan betekenen. En ook niet welke voordelen het voor de Stationsbuurt zelf zou hebben. Zoals één van de bewoners het uitdrukte: “U hebt geloof ik een oplossing bedacht, maar u weet nog voor welk probleem”. Het was dan ook niet verrassend dat wethouder de Heer aan het eind van de avond moest vaststellen dat het plan nog niet rijp was en dat het in deze vorm niet op steun uit de wijk kon rekenen. Met deze conclusie beloofde hij terug te zullen gaan naar de gemeenteraad. Tegelijk beloofde hij dat er in de toekomst overleg met de bewoners zal zijn. Er heeft zich een groot aantal bewoners aangemeld om over aanpassingen van de parkeerregeling te praten, aangepast aan de mogelijkheden en de noden van de wijk. Rest de vraag of de algemene wens tot efficiëntie van de gemeente ruimte laat voor maatwerk in de Stationsbuurt en voor inbreng van de bewoners.

Assendorper in verandering Wijkkrant de Assendorper maakt op dit moment belangrijke veranderingen door. Zo ondergaat de eindredactie op dit moment een wisseling van de wacht, werkt de redactie met een nieuw redactiesysteem en met een nieuwe mailsysteem. Nieuwe ontwikkelingen die tijd, energie en aandacht vragen van de vrijwilligers die uw krant maken. De veranderingen zijn opmerkzame lezers wellicht niet ontgaan. Niet alleen zag De Assendorper er in januari iets anders uit dan gebruikelijk ook heeft de editie die u nu vasthoudt enige vertraging opgelopen. Ondanks de veranderingen achter de schermen en de vernieuwing van het redactiesysteem, streven alle vrijwilligers die de Assendorper realiseren er naar om u als vanouds en vertrouwd te informeren over wat er speelt in Groot Assendorp. Natuurlijk speurt ons team naar nieuws, achtergronden en leuke weetjes voor haar lezers. Mocht u tips of opmerkingen voor De Assendorper hebben, dan verneemt de redactie die graag op het mailadres redactie@deassendorper.nu Verder wijst de redactie er graag op dat er nog plek is voor nieuwe journalisten en eindredacteuren. Vind jij het leuk om een team van vrijwillige journalisten te coachen en samen met hen te werken aan een krant die met een oplage van 7000 exemplaren goed gelezen en gewaardeerd wordt? Dan ben jij de eindredacteur die wij zoeken. Ook is er ruimte voor nieuwe journalisten. Weet jij wat er speelt in Assendorp? Of heb je een vlotte pen en schrijf je graag over wat er in Assendorp gebeurt? Of wil je graag journalistieke ervaring op doen? Schroom dan niet en meld je als journalist of eindredacteur aan via redactie@deassendorper.nu Tot slot hoort u snel weer van ons. Immers op 19 maart staan de gemeenteraadsverkiezingen voor de deur. De Assendorper blikt vooruit en vraagt zich af wat de plannen en ambities van Zwolse politici zijn voor Assendorp. Dit overzicht brengen wij graag voordat de Assendorpers het stemhokje in gaan. Derhalve verschijnt de editie van maart eerder dan u van ons gewend bent. Tot snel & vriendelijke groeten, Alle vrijwilligers van Wijkkrant de Assendorper

Wijkkrant De Assendorper verwelkomt Lisa Pieters als nieuwe columnist. Deze advocate is werkzaam bij Claassen Kornet & Voors advocaten. Lisa woont in Assendorp en is sinds juni 2013 actief voor wijkkrant De Assendorper als secretaris van het bestuur. Lisa richt zich als advocaat op de algemene praktijk en dan met name op het arbeidsrecht en strafrecht. Zij studeerde in Groningen en was ruim een jaar bij de rechtbank in Zwolle werkzaam. Tevens doceerde Lisa aan rechtenstudenten. Schrijfervaring deed Pieters op bij verschillende vakbladen.

column door: Lisa Pieters

Met deze columnist meent de redactie een waardevolle aanwinst te hebben die vanuit een juridische achtergrond kan schrijven over bijzondere momenten uit het leven van alledag. Zelf geeft Lisa aan vraagstukken en situaties die uit

Foto: Lisa Pieters

het leven zijn gegrepen te bespreken en voorzien van tips en wetenswaardigheden. Voor vragen en het aanreiken van korte onderwerpen die geschikt zijn ter bespreking in deze column, kunnen lezers haar mailen: l.pieters@ ckv-advocaten.nl. Lisa Pieters zal als columnist beginnen vanaf April, maar voor de eerste kennismaking diende zij alvast een voorproefje van haar vaste rubriek in.

Belastingaangifte is van invloed op de huur- en zorgtoeslag Aanmelden voor de belastinginvuldagen kan nog steeds! In de tijd dat de blauwe envelop bij de post ligt, bieden WijZ en De Kern hulp bij belastingaangifte. De organisaties constateren dat mensen soms geen aangifte doen, omdat ze denken toch niets terug te krijgen. Maar het blijft het verstandig om aangifte te doen, zeker als men één van de toeslagen ontvangt. Zo worden de huur- en zorgtoeslag (evenals het kindgebonden budget en de kinderopvangtoeslag)) berekend op basis van het verzamelinkomen. Het is daarom belangrijk dat dit verzamelinkomen klopt,

zodat men niet teveel of te weinig toeslag ontvangt. Voor mensen die niet veel te besteden hebben, is het daarom extra belangrijk om een goede aangifte te laten doen. Dat kan bij de belastinginvuldagen die WijZ en De Kern samen met de Belastingdienst organiseren. De invuldagen worden gehouden op diverse locaties in de stad in de periode van 4 t/m 14 maart. Wie dat wil kan zich aanmelden via WijZ (senioren), tel: 038 – 8 515 700 of via De Kern, tel: 038 45 69 700.

Oproep van de commissie Koningsdag Assendorp Wie wil collecteren in de week van 1 t/m 9 maart? De commissie Koningsdag Assendorp(Vincent, Jan, Mehmet, Bernard, Jackie, Valentijn, Dick, Koos, Eit) is op zoek naar collectanten. Er zijn nog veel collectanten nodig! Daarnaast: vele handen maken licht werk! De opbrengst van de collecte bepaalt voor een groot deel het aanbod in het middagprogramma op Koningsdag Assendorp. Het is dus van groot belang dat voldoende mensen een straatje willen lopen. zodat er die middag een leuk programma voor kinderen kan worden aangeboden. Collecte informatie: - De collecte vindt plaats in Assendorp van 1 maart t/m 9 maart; Er wordt voor het eerst gewerkt met collectebussen (niet meer met lijsten). Dat gaat een stuk

sneller en scheelt dus erg veel tijd; De opbrengst komt grotendeels ten goede aan het middagprogramma van Koningsdag Assendorp (dus voor de kinderen); Heel graag hoort de commissie welke straat (of straten) jij (met eventueel een maatje) wilt lopen en/of je mogelijk nog een andere kandidaat weet/hebt benaderd. NB. Ook voor Koningsdag zelf hebben we nog vele ‘handjes’ nodig voor de voorbereidingen en de opbouw, de begeleiding op de dag zelf en de afbouw. Mocht je geïnteresseerd zijn in collecteren of meehelpen op 26 april, dan hoort de commissie dat graag via oranjezaken@hotmail.com of loop even binnen bij de Enk.

De Assendorper Advocaat Vandaag loopt meneer de Jong het kantoor binnen. Hoogst verontwaardigd is hij dat hij na 11 jaar gewerkt te hebben voor dezelfde baas, zo aan de kant wordt gezet. De Jong is gisteren bij zijn leidinggevende geroepen waar hij te horen heeft gekregen dat aan zijn arbeidscontract voor onbepaald tijd toch een einde komt. Zijn leidinggevende heeft aangegeven dat vanwege bedrijfseconomische redenen het bedrijf afscheid moet gaan nemen van meerdere werknemers, om het bedrijf voor zover mogelijk levensvatbaar te houden. De Jong heeft daarbij direct een overeenkomst in handen gekregen waarin staat omschreven hoe en waarom de werkgever een einde wil maken aan het dienstverband. In de overeenkomst wordt onder andere een ontslagvergoeding vermeld. De Jong is niet de enige die op deze manier wordt geconfronteerd met de mogelijke abrupte eindigheid van het dienstverband. Dagelijks zijn er talloze werknemers die een dergelijke overeenkomst onder ogen krijgen. En die vaak – te snel – akkoord gaan met de wijze waarop de werkgever van hen afscheid wil nemen. In algemene zin luidt het devies in situaties als die hiervoor omschreven: niets ondertekenen en advies inwinnen. Een advocaat kan in dat geval de positie van de werknemer beoordelen en adviseren over het eventuele bod dat de werknemer heeft gekregen. Ook kan de advocaat inschatten wat de kansen zijn voor het geval de werkgever besluit dat het einde van de arbeidsovereenkomst door tussenkomst van de kantonrechter of via het UWV bewerkstelligt kan worden. Niet altijd valt er winst te behalen voor de werknemer in deze kwestie. Er zijn ook wel degelijk werkgevers die op een goede manier afscheid willen nemen van hun werknemers. Ook in dat geval is dat prettig om te weten en dat van een neutrale derde te horen. Immers, een (persoonlijke) situatie als deze maakt het voor de werknemer vaak lastig - los van emoties - echt iets hiervan te vinden.


10

februari 2014 | achtergrond

Een eeuw Venestraat (1914 - 2014) De Venestraat bestaat 28 mei 2014 precies 100 jaar. Dit willen de bewoners niet ongemerkt voorbij laten gaan. Ze zijn al druk in touw om verschillende activiteiten te organiseren, want het is tijd voor het eerste eeuwfeest. Naast de feestelijke activiteiten wordt er ook een serieuze herinneringsactiviteit georganiseerd door het plaatsen van Stolpersteine in de Venestraat. Door Masja van Acquoy Bewoners worden betrokken bij dit eeuwfeest door het ‘feest comité’, wat bestaat uit een aantal gezinsbewoners van de straat. Zij zijn bezig zoveel mogelijk bewoners per huis te portretteren met het idee een magazine te maken met bijdragen van de (oud-) bewoners onder het motto ‘Domweg gelukkig in de Venestraat’. Wie mee wil doen, organisatorisch, muzikaal, een bijdrage voor het magazine wil schrijven, foto’s ter beschikking heeft voor het gedenkboek, is welkom op nr. 14, 16, 18, 20, 21 of 27a. Het afgelopen jaar is er al hard gewerkt aan de groenvoorziening in de straat. De buurtbewoners houden zelf de boomperkjes bij en op verschillende plaatsen zijn geveltuintjes gemaakt. Eind mei is er een straatfeest voor bewoners en oud bewoners. Stolpersteine Het project Stolpersteine is een initiatief van de Duitse kunstenaar Gunter Demnig (Berlijn, 1947). De struikelstenen zijn gedenktekens die in het trottoir worden geplaats voor huizen waar mensen hebben gewoond die tijdens

Een stukje geschiedenis van de Venestraat De Venestraat viert in mei haar eeuwfeest. In de mei-vergadering van de gemeenteraad in 1914 kreeg een nieuwe straat over het Hertenland tussen Oosterlaan en Groenewegje haar naam: VEENESTRAAT. Toen nog met EE. Het eerste deel van de Venestraat bestond toen overigens al, maar heette Tuindwarsstraat. Dat Groenewegje was tot dan toe een onverhard pad langs een stinksloot, het Molenwater. De sloot is gedempt en het Groenewegje is ge-upgraded tot de Hertenstraat van nu. In 1914 was in de nieuwe Venestraat het eerste blok herenhuizen ( 2 – 12) al in aanbouw. Het hele complex van nr. 2 tot en met 20 is ontworpen door architect Broekema die heel wat sierlijk erfgoed in Zwolle en Kampen op zijn naam heeft gezet. Ook dit complex in de Venestraat is tegenwoordig een monument. De overkant verdient die status zeker ook. ’t Is gewoon een mooie, interessante straat.

Wie hebben er zoal in de Venestraat gewoond? Dat laat zich raden: nogal wat mensen hadden een relatie met het spoor en het station waaronder ingenieurs, (hoofd)conducteurs en een spoorlegger maar ook de baas van de stationsrestauratie en de directeur van het stationspostkantoor. Wat ook direct opvalt zijn de weduwen-pensionhoudsters. Vanaf dag 1 heeft de Venestraat een aanmerkelijk aandeel gehad in wat nu ‘kamerbewoning’ heet. Toen waren het trouwens nog kostgangers of commensalen die een paar jaar per trein hun rayon bereisden en hier dus in de kost lagen. Minstens zo interessant is dat fabrikanten en hoge ambtenaren in de tijd dat zij hier woonden succes hadden en carrière maakten en dan prompt verhuisden naar de Veerallee. De trouwsten bleven hier: Helder (biscuitfabriek), Klinkert (verffabriek), Bodewes (Scheepswerf Hasselt). Door Peter Riemersma

“Ik wil iets écht bijzonders. Er is al zoveel moois” Bron van de foto: Walkate Archief, Kampen de Tweede Wereldoorlog door de nazi’s zijn verdreven, gedeporteerd, vermoord of tot zelfdoding zijn gedreven. Ze worden struikelstenen genoemd omdat je moet bukken om ze te kunnen lezen en je er figuurlijk over struikelt met je hoofd en je hart. In heel Zwolle komen uiteindelijk bijna 500 struikelstenen. In de Venestraat komen er 14. Op 8 maart is er een open bridgedrive in het denksportcentrum om de Broekman-Hibbel trofee: de opbrengst is voor de Stolpersteine in de Venestraat. Wil je nu al meer weten over Venestraat 100 jaar? Kijk dan op www.ernstfriedrich.blogspot.nl met veel leuke en boeiende wetenswaardigheden. Met dank aan Mira en Pieter, bewoners van de Venestraat, voor de totstandkoming van dit artikel.

Camret vertelt graag muzikale verhalen. Oprichter en dirigent Harrie Oud had het idee van een cabaretkoor in Zwolle al lang op de plank liggen. Ongeveer vijf jaar geleden pakte hij het er vanaf en startte met acht zangers en zangeressen. Nu zingen er inmiddels drieëntwintig mensen mee en doen ze dat vijfstemmig. Door: Marion Goosen Donderdag 6 februari, half tien ’s avonds, Camret houdt generale repetitie. De benedenzaal van cultuurhuis Domusica in Dieze is goed gevuld. Ruim twintig mannen en vrouwen zingen vol expressie liedjes uit de kleinkunst en cabaret. Bassen en tenoren staan in een kring. De sopranen, hoge en lage alten eromheen. Of juist weer in rijen, afhankelijk van het desbetreffende liedje. De dirigent, met zwarte bril en blauwe schipperstrui, speelt piano terwijl zijn mond een stukje openstaat. Na Meisjes van dertien van Paul van Vliet spreekt hij de groep toe. ‘De noten moeten beter. Muziek is het karretje waarop het verhaal vervoerd wordt.’ Na een herhaling klinkt de dirigent tevreden. Tien over tien is het tijd voor ontspanning. De groep drinkt en praat na in de caféruimte. Vrijdag 7 februari treedt cabaretkoor Camret op in de Enk. Honderd mensen komen luisteren en kijken. Twee werelden De dirigent is erg enthousiast over het optreden. Twintig nummers op een avond ten gehore brengen is hard werken, vindt hij. Vier dagen na het concert zitten we bij hem aan de keukentafel in de Aa-landen. Buiten zie ik weer dezelfde bus staan als donderdagavond bij Domusica: Oud Schilderwerken en Renovatie. Nadat hij een paar jaar in het aannemersbedrijf van zijn vader had gewerkt, ging hij rond zijn drieëntwintigste naar het conservatorium in Zwolle. Hij studeerde schoolmuziek en koordirectie. Vanaf 1980 begeleidde hij groepen mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking op muziekgebied. Werkte bij Radio Oost als muziekredacteur en gaf les op scholen. Op zijn vijftigste vond hij het tijd worden voor een andere Het cabaretkoor Camret

Foto: W.P. Homan

baan overdag en richtte zijn eigen bedrijf op. ’s Avonds dirigeert hij drie verschillende koren. Naast Camret, een Chantikoor uit Kampen en het Dobbekoor uit Zwolle voor ouderen. ‘Nadenken over jezelf’ Camret is volgens hem precies groot genoeg, zodat de zangers de liedjes goed kunnen overbrengen. De dirigent vertelt: ‘De interpretatie is heel belangrijk. Er worden verhalen en soms grappen verteld in de muziek. Daarbij kun je je niet verschuilen achter je buurman of buurvrouw. Als zanger moet je nadenken, wat voel ik bij dit liedje en waarom zing ik dit. We gaan tot het uiterste. De afwerking moet perfect zijn, anders heeft het zo weinig zin. Je moet het stuk van haver tot gort kennen. Daarom ben ik streng op repetities. Ik begrijp niet dat ze het nog leuk vinden. Het is hard werken om alles in het gareel te krijgen. Iedereen doet alles uit het hoofd.’ Marlies Scholte woont in de Cliviastraat, zij is sinds een paar jaar lid van Camret. ’Ik heb door mijn hele huis liedteksten hangen. Ik ben hier heel serieus mee bezig.’ Ze legt uit dat ze nog niet zo vaak optreden als ze zouden willen, maar heeft er vertrouwen in dat dit nog komt. ‘In de zee van de tijd’ De liedjes van Camret vertellen verhalen, die soms vrolijk, vaak wat droevig en melancholisch van aard zijn. Harrie: ’De nummers moeten in de zee van de tijd zijn blijven liggen, dus niet te vers zijn. We zingen zelfs Appels op de tafelsprei van Toon Hermans, ook liedjes van Jacques Brel en Jules de Corte.’ Hij schrijft de arrangementen zelf. Die vaak close harmony klinken omdat hij de vrouwenpartijen dicht tegen elkaar aan schrijft. Eerst kruipt hij achter de piano en vervolgens schrijft hij de partijen op de computer helemaal uit. Hij vertelt over het nummer Kaal van Mathilde Santing. ‘Daar horen schurende noten bij, die schrijnen en aan je vlees blijven haken. Ne me quitte pas van Brel is het mooiste arrangement dat ik ooit heb geschreven. Ingestudeerd klonk het zelfs nog mooier dan hoe ik het op papier had bedacht.’


geschiedenis | februari 2014

11

Processie in Assendorp Tot eind jaren vijftig werden er processies gehouden in assendorp. Waar nu de parkeerplaats van de Jumbo is stond vroeger de Jozef- en Maria school. Destijds was er op de katholieke scholen een strikte scheiding tussen de jongens en de meisjes scholen Vandaar uit liepen de kinderen naar de Jozefkerk aan de Assendorperstraat. In de voormalige Jozefkerk zijn nu appartementen gerealiseerd. De kinderen werden willekeurig uit alle klassen gekozen, en het was een eer om verkleed als bv Petrus, non, pater of bruidsmeisje mee te mogen lopen. Alle andere kinderen gingen klassikaal naar de kerk. Daar werd samen gebeden en gezongen. Dit evenement deed zich eenmaal per jaar voor. Deze processies werden gehouden om de kinderen bij het geloof te betrekken. Op de linker foto is Maria (Anne marie Hekkert) te zien met voor haar Agnes Jorink die de kindsheid van Maria uitbeeld. Het jongetje in de midden beeld Petrus uit en rechts wordt een bruidje uitgebeeld. Wie is Petrus en wie is hier het bruidje? Op de rechter foto staat ook een bruidje en een nonnetje wie herkend zich hierin en wat beeld het jongetje in het midden uit? Het fotomateriaal is van Anne Marie Hekkert

Een betonblok op mijn hoofd

De eerste herinnering aan de wijk: John Egberts (49) mijn eerste herinnering De geschiedenis van mijn familie in Assendorp begint al in 1900. Toen werd mijn oma geboren op de Klaasboerstraat. Als je kijkt naar het bouwjaar van de huizen daar dan moeten mijn overgrootouders tot de eerste bewoners van die straat hebben behoord. Mijn oma is 106 geworden. Ze heeft het nog meegemaakt dat de eerste auto Assendorp kwam binnenrijden. Dat was de auto van de dokter. Zelf ben ik in 1964 geboren op de Assendorperstraat in het pand waar nu Sport speciaalzaak Reuvers zit. Mijn vader was ambtenaar bij de belastingdienst, mijn moeder werkte in de winkel naast ons. Gevadi, van de familie Kloosterman. Ze verkochten daar huishoudelijke artikelen. Wij woonden tegenover visboer Vellinga, die zat in het pand waar nu Kaya zit. Over tegeltjes aan de muur, een oude viskar voor de deur. Als kind speelde ik veel bij de Mariaschool, op de plek waar nu de Jumbo is. Er was daar een enorme zandbak. Bij die zandbak ligt mijn eerste herinnering. Ik was vier jaar, probeerde een betonblok weg te gooien. Die kwam op mijn hoofd terecht waardoor ik naar het Weezenlanden-ziekenhuis moest voor een paar hechtingen. Ik had toen, als kleuter al een grote en hechte vriendengroep. Het meest speelde ik met Eddy Klaassen, Rob Dellen, Peter van Duren, Hajo de Vries en Jan Eibergen. Dat zijn jongens die ik nu

nog zie en spreek. Met hen haalde ik kattenkwaad uit. Zo klommen we op de Pabo en op het gebouw van de HTS. En we speelden veel in het Weezenlanden park dat toen in aanbouw was. Fikkie stoken. Zwemmen, Vissen, Schaatsen in de winter. We voetbalden bij de Sint Jozef-school waar we ontelbaar veel ruitjes kapot hebben geschoten. Ik heb een goede jeugd gehad hier in Assendorp. Het was en is vertrouwd. Mijn ouders kenden er iedereen en dat geldt nu ook voor mij. Een paar jaar geleden, toen de Jumbo nog Super de Boer was, ging ik een keer ’s avonds om zeven uur boodschappen doen. Om elf uur was ik pas thuis, omdat ik onderweg alleen maar bekenden tegenkwam.”

Collectie: Dick en Coleta Hogenkamp Herinnering bij het zien van deze foto

Ongeval was pechgeval

Schaatsen in de winter

Ben je ook geboren en getogen in Assendorp en wil je je eerste herinneringen aan de wijk laten optekenen? Mail of bel Sjoerd Litjens van MijnVerhaal: info@mijnverhaal.eu / 0614982699

Mevrouw Rietberg uit de Enkstraat zag de foto die vorige maand in deze rubriek stond en las de tekst onder het bijbehorende kopje ‘Een ongeluk zit in een klein hoekje’ in ons vorige nummer. Er kwamen allerlei herinneringen bij haar boven. Haar kleindochter Zita die bij haar was, vind de verhalen van oma altijd prachtig. Zo vertelde mevrouw Rietberg aan Zita, dat het geen ongeluk was, maar een auto waarvan de motor niet meer aansloeg. De omstanders gingen de auto aanduwen. Op de foto herkende zij als derde van rechts haar voormalige buurman van de Molenweg de heer Langkamp. Hij is inmiddels helaas overleden. Mervouw Rietberg denkt dat de foto in 1970 is genomen. Kleindochter Zita heeft de Assendorper gemaild en ons de aanvullende informatie doorgegeven. Zo weten we nu meer over de foto uit de vorige editie. Dank je wel Zita en oma Rietberg!

Feestje vieren? Dit kan in ons privécafé! Vraag vrijblijvend naar de mogelijkheden.

Café The Pool | Café Kaya Assendorperstraat 91/93/95, Zwolle Tel: 038-4230266 www.cafekaya.nl

Maandag en dinsdag gesloten m.u.v. feestdagen


12

februari 2014 | advertorial

wonen in Assendorp Eerlijk vakmanschap ramen, deuren en kozijnen ● Binnenwerk en Buitenonderhoud binnen- en buitengevel timmerwerk Martijn Veldman Timmerwerken staat voor ● Wand- en plafondafwerking onderhoud en werkzaamheden traditioneel vakmanschap,op ● Beglazing pannendak met de juiste materiaal keus. ● Kleuradvies houtrotherstel ● Houtrotherstel Wij kunnen u van dienst zijn met de het na-isoleren van werkzaamheden binnen- en zoals volgende ● Kwaliteitsmateriaal buitenkant woning ramen, deuren en kozijnen, binnen- en O ● WinterKorting o k een kl onderhoud buitengevel timmerwerk, us? Vraagop werkzaamheden pannendak, houtrot een ffebinnenrte aa en herstel,het na-isoleren ovan info@schildersbedrijfhenkbredewold.nl MV Onderhoud n! buitenkant woning. 06-13450893 Telefoon: 06 – 50 90 79 18 Zwolle Email: info@mv-onderhoud.nl Het werkterrein van Martijn Veldman timmerwerken is Zwolle en omgeving.

WWW.MV-ONDERHOUD.NL Neem voor vragen of vrijblijvende offerte

www.schildersbedrijfhenkbredewold.nl

gerust contact op.

Bent u gevestigd in Assendorp en wilt u adverteren op deze pagina? De pagina “Wonen in Assendorp” wil haar duizenden lezers informeren over de mogelijkheden die er zijn om in je eigen wijk bedrijven te vinden die je kunnen helpen met aanpassingen in en rondom het huis. Ook voor ZZP’ers is deze pagina een uitkomst. Voor een relatief lage investering kunt u kenbaar maken aan de lezers, welke diensten en/of producten u aanbiedt. Of het nu gaat om een (kleine) verbouwing, het plaatsen van een dakkapel, uitvoeren schilderwerkzaamheden, het leggen van een parketvloer, het ontwerpen en/of onderhouden van uw tuin, aanpassingen aan de elektrische installatie, enzovoort, enzovoort, dan kunt u terecht op deze pagina “Wonen in Assendorp”. Bel voor meer informatie 088 644 0 630

Ook adverteren op deze pagina? Neem vrijblijvend contact met ons op: 088 644 0 630

Assendorp Culinair Dortji deelt haar passie voor koken met u & Bert voorziet het gerecht van een passende wijn.

Roti

(Aantal personen: 4) Ingrediënten: • 500 g zelfrijzend bakmeel • 3 dl water • 15 g zout • 75 g gele spliterwten • 1 el gemalen komijnzaad • 2 tenen knoflook (fijngehakt) • 1 Madame Jeanette-peper Bereiding: Kneed het bakmeel met water en zout tot een soepel deeg. Kook de erwten in 20 tot 25 minuten tot ze net aan gaar zijn en laat ze uitstomen. Voeg de komijn, knoflook en Madame Jeanette-peper toe en hak het geheel in de keukenmachine fijn tot een poeder. Vorm 12 balletjes van het deeg en maak in elk deegballetje een kuiltje. Vul dit kuiltje met het spliterwtenmengsel en knijp het dicht zodat opnieuw een bal ontstaat. Bestuif de werkplek met bloem en rol de bal uit tot een platte pannenkoek. Bak de roti’s in een halfhete pan ingesmeerd met een filmpje olie tot ze aan beide kanten goudbruin zijn. Serveren Serveer met masala kip en kousenband. Overige roti’s kun je in de vriezer bewaren.

Masala Kip

voeg steeds kleine beetjes water toe. Hierdoor bakken en garen de bonen sneller. Kook de eieren 5 minuten en maak ze in ijswater volledig koud (de dooier is nu nog niet helemaal gestold). Pel ze en dep ze droog. Bak de eieren in ruim olie aan alle kanten bruin en voeg ze toe aan de masalasaus.

Ingrediënten: • 1 kg kippenbouten • 1 dl olie • 1 ui (gesnipperd) • 4 tenen knoflook (fijngehakt) • 40 g masala • zwarte peper • 1 tl komijnzaad • 2 tomaten in blokjes • 3 dl kippenbouillon • 4 aardappels (geschild en in vieren gesneden) • 2 Madame Jeanette-pepers • 1 kleine ui • 1 teentje knoflook • 400 g kousenband • 6 eieren

Serveren: Verdeel de kip met de aardappelen en de saus over de borden. Garneer met de kousenband en het ei. Serveer met roti of rijst.

(Aantal personen: 4)

Bereiding: Bak de kip in ruim olie aan alle kanten bruin. Schep twee derde van de olie uit de pan en voeg ui, knoflook, masala, zwarte peper en komijnzaad toe. Bak het geheel al roerend op hoog vuur 3 minuten aan. Voeg de tomaten toe en bak deze ook nog 2 minuten al roerend mee. Blus af met de kippenbouillon. Breng het geheel even aan de kook, draai het vuur laag, voeg de aardappelen en de hele Madame Jeanette-pepers toe en laat het geheel met het deksel op de pan 45 minuten zachtjes stoven. Verhit in een andere pan 3 el olie, fruit de ui en knoflook en voeg de kousenband toe. Bak deze 2 minuten aan. Houd het vuur hoog en

Coteaux du Languedoc 2012 – Devois de Perret

Languedoc en kruidige rode wijnen horen bij elkaar als Rome en de paus. En dat is in deze wijn van de coöperatie van Assas helemaal het geval. Heerlijke, karaktervolle rode Languedoc afkomstig van wijngaarden vlak bij de beroemde Pic Saint Loup, de opvallende berg noordelijk van Montpellier. De aanplant met 30% grenache, 40% syrah en 30% mourvèdre vormt de typische GSM-blend die in de handen van goede wijnboeren een uitstekend resultaat geeft. Om het kruidige fruit te bewaren, is bewust niet voor rijping op eikenhout gekozen. Proefnotitie: Helderrood van kleur en heerlijk fris en krachtig van aroma: vooral vers rood fruit met een lichte kruidigheid; de smaak zet soepel, vol en rond in en eindigt aromatisch met veel fruit en pit. Drinken bij: Prima bij gevogelte, vleesgerechten met licht gekruide sauzen of pittige kaas. Houdbaarheid: Op dronk vanaf één jaar; goed houdbaar tot drie à vier jaar na oogst. Prijs: € 7,55 per fles; en per dozijn is de flesprijs € 6,90. Eet smakelijk!


sport | februari 2014

13

Team Zwolle in actie op ‘Olympische Kinder Winterspelen’ Als het evenement is afgelopen en bijna iedereen naar huis is, bedankt Pascale van Leeuwen, moeder van Bo, Rintje Ritsma voor zijn leuke initiatief. “Ik heb erg veel leuke complimenten

Op de dag dat de Olympische schaatsers in Sochi aankomen, reisden kinderen uit twintig steden in Nederland af naar het Olympisch Stadion, tijdelijk omgedoopt tot de Coolste IJsbaan van Nederland. Hier werden op 2 februari de IJstijd!-Winterspelen gehouden. Door: Anneke van der Stouwe Even terugspoelen Wat ging eraan vooraf? De IJSTIJD!Winterspelen is een evenement dat dit jaar, met een knipoog naar de Spelen in Sochi werd georganiseerd. Op twintig tijdelijke banen zijn voorrondes georganiseerd en iedere IJstijdbaan vaardigde een team af. In Zwolle was het SportService Zwolle die in samenwerking met het IJsbeeldenfestival de voorronden organiseerde en de kinderen klaarstoomde voor de eindstrijd in het Olympisch Stadion. Tussen 6 december en 26 januari lag er een leuke, overdekte kunstijsbaan bij het Rodetorenplein. Op donderdag 23 januari huilde de hemel tranen met tuiten, maar de kinderen moesten de regen wel trotseren: het was immers de laatste mogelijkheid voor kwalificatie. Vrijdag zouden de gelukkigen gebeld worden, tien ijshockey’ers en tien langebaanschaatsers. Onder hen drie Assendorpertjes: Nathalie, Jesper en Bo.

Jesper Dijksma Ik sprak Jesper een paar dagen voor de IJstijd! Winterspelen, precies een dag na zijn elfde verjaardag. Jesper zit in groep 7 van Het Atelier. Hij heeft twee jaar schaatsles gehad bij Schaatsvereniging Stokvisdennen in Dalfsen. Daar heeft hij onder andere les gehad van Erben Wennemars. “Maar meestal had ik les van Brand”, vertelt Jesper. “Die vind ik nog leuker.” Maar ja, waarom is hij dan gestopt met schaatsen, vraag je je af. “Nou, ik deed ook aan skeeleren”, legt hij uit, “maar m’n skeelers werden te klein en toen ben ik gestopt”, is de logica van een elfjarige, waarbij zelfs moeder Dieneke verbaasd de wenkbrauwen optrekt. Op dit moment doet Jesper aan atletiek, maar de schaatskoorts begint weer te komen. De woensdag voor de Winterspelen

Foto: Sportservice Zwolle Voetbalstadion omgetoverd tot ijsbaan Het stadion, met een 400 meterbaan en op het middenterrein een ijshockeybaan, is prachtig versierd met enorme afbeeldingen van schaatstoppers. Van heel lang geleden Elfstedentochtwinnaar Reinier Paping, meervoudig Olympisch kampioenen Yvonne van Gennip, Gianni Romme en Marianne Timmer tot recente Olympiërs als Ireen Wüst en Sven Kramer. Er wordt gestreden op de 500 meter, estafette, marathon, ploegenachtervolging en ijshockey. Alles onder het strenge toezicht van officiële scheidsrechters. Niet alleen de cijfers van de wedstrijden tellen mee voor het eindklassement, het is ook belangrijk hoe de teams eruitzien, hoe hun supporters het doen en hoe ze omgaan hebben de kinderen schaatsles gehad op de ijsbaan in Dronten. Op de tijdelijke ijsbaan in Zwolle moesten ze verplicht op ijshockeyschaatsen. Noren waren te gevaarlijk. “In Dronten mocht ik op m’n klapschaatsen. Maar koud dat het daar was! Het is de koudste baan van Nederland.” Twee kinderen uit zijn klas hebben een spandoek voor Jesper gemaakt. Dat moet hem aanmoedigen bij de 500 meter en de marathon, de afstanden waar Jesper op uitkomt.

Foto: Anneke van de Stouwe

kinderen lekker aan het inspelen. Het valt nog niet mee om de shuttle over het net te krijgen. Een beetje heen en weer slaan op een veldje, dat gaat wel. Maar badmintonnen volgens de regels en over dat hoge net, phoe hé, dat is veel moeilijker!

Mét elkaar, niet tégen elkaar Heleen de Witte maakt ze wegwijs in de sport. Drie kinderen aan elke kant In de gymzaal van Basisschool Het van het net anders loop je elkaar in Mozaïek, de vaste sportplek, zijn de de weg. De rechterkant serveert en de linkerkant retourneert. De kinderen vertellen over hun ervaringen. ‘Serveren doe je onderhands, zo hoog mogelijk zodat je V.l.n.r: Lisan, Isa, Stan, Tristan, Eva, Tatum tegenspeler bovenhands kan terugslaan’, legt ze uit. ‘Weten jullie hoe dat moet?’ Dat weten ze want ze slaan met z’n allen de shuttle onderhands op, maar in het wilde weg. Dat is niet helemaal de bedoeling. ‘We spelen mét elkaar en niet tégen elkaar’, benadrukt Heleen. ‘Dat betekent dat we Foto: Jan koldewijn het elkaar makkelijk maken en Door: Anneke van der Stouwe

Deelnemende teams kwamen uit Alkmaar, Amersfoort, Amsterdam, Apeldoorn, Bergen op Zoom, Bussum, Delft, Doetinchem, Duiven, Eindhoven, Gouda, Heerhugowaard, Hengelo, Leiden, Middelburg, Rotterdam, Terneuzen, Venlo, Vlissingen en Zwolle.

Winnaars: Schaatsen: Delft Sportiviteit en respect: Amsterdam Supporters en outfit: Gouda Winnaar overall: Venlo

Nathalie Adelerhof Nathalie Adelerhof (9) zit in groep 6 van Het Mozaïek. Ze had zich aangemeld voor het schoolschaatsen op het Rodetorenplein, maar wist toen nog niets van de IJstijd! Winterspelen. “Dat zeiden ze pas op de eerste clinic”, vertelt ze. Nathalie had wel een klein beetje verwacht dat ze geselecteerd zou worden, maar het was toch een leuke verrassing. “Ik moest op ijshockeyschaatsen rijden, maar tijdens de les in Dronten en tijdens de wedstrijd in het Olympisch Stadion mocht ik noren lenen.” De presentatie in het Olympisch Stadion vond Nathalie wel heel bijzonder: “Alle teams moesten één voor één een ereronde rijden en dan werden alle namen van de deelnemers opgenoemd. Ik moest wel heel lang wachten voor ik aan de beurt was om te schaatsen. Eerst werd de sprint gereden. Ik deed mee op de estafette en de ploegenachtervolging. Bij de ploegenachtervolging moesten we drie rondjes doen en toen was ik het laatste rondje wel heel moe”,

vertelt ze. “Maar ze moedigden ons heel hard aan.” Nathalie had wel zeven supporters meegenomen en moeder Rosalien nam de gelegenheid te baat om met Rintje Ritsma en Barabara de Loor op de foto te gaan.”Wat een leuke mensen zijn dat.” Of Nathalie doorgaat met schaatsen weet ze nog niet. “Ik doe ook al zumba en judo en daar ben ik eigenlijk best wel goed in”, besluit ze.

Team Zwolle met sportiviteit en respect. Een speciale jury, onder voorzitterschap van Rintje Ritsma, houdt dat allemaal in de gaten. Uiteindelijk is Venlo de overall winnaar. Het luidruchtige team van Gouda gaat er met de supportersprijs vandoor.

Bo Meijer Bo Meijer (10) viel al op tijdens de teampresentatie: ze was gekleed in een prachtig oranje schaatstenue. Zij schaatst dan ook al jaren in Dalfsen bij de Stokvisdennen. Daar heeft ze ook meegedaan aan de mini-Elfstedentocht, inclusief klunen en stempelen. Bij alle teams mocht er maar één ‘echte’ schaatser meedoen. “Maar andere teams speelden vals”, zegt Bo vol overtuiging. Moeder Pascale probeert het wat te nuanceren, maar Bo is er zeker van. “Anders konden ze nooit zo hard schaatsen en ze hadden ook allemaal echte schaatskleding.” Bo, begonnen op ijshockeyschaatsen, vervolgens op gewone noren en inmiddels bevorderd tot echte klapschaatsen, droomt van de Olympische Spelen. “Sven Kramer droomde dat ook en kijk nou eens”, is haar conclusie. Net als Jesper reed Bo ook de 500 meter en de marathon. “Ik heb zelfs een rondje te veel geschaatst. Het was niet duidelijk wanneer ik moest stoppen, dus schaatste ik voor alle zekerheid maar door. Op de 500 meter lag ik voor, maar toen viel m’n mutsje af…” De rest van haar leven zal Bo deze dag altijd blijven herinneren als iets bijzonders, al beseft ze dat nu nog niet.

Badminton lastiger dan je denkt Kennismaken met sport is mogelijk voor alle basisschoolkinderen in Zwolle. In Assendorp is in januari/ februari badminton aan de beurt. Veel kinderen zijn wel bekend met het spelletje, maar hoe beoefen je badminton als sport?

gehad van iedereen”, is de reactie van Rintje. Hij heeft zelf ook duidelijk genoten van de dag.

niet moeilijk.’ In wedstrijdverband is het omgekeerde natuurlijk het geval, maar nu moeten ze nog leren. Zelfbewust en bijdehand Sterre (8) is erg beweeglijk in het veld. Ze badmintont met haar zusje, en haar vader speelt bij een vereniging. Ze heeft het dus niet van een vreemde. ‘Nou, ik kon het al eerder dan m’n vader hoor’, beweert een zelfbewuste Sterre. ‘Dat weet je helemaal niet’, zegt Tatum bijdehand. ‘Misschien kon hij het al heel goed toen hij jong was.’ Ook de twaalfjarige Ressa, net als Sterre nieuw in de groep, lijkt het al vaker gedaan te hebben. Zij heeft wel haar lengte mee en dat is handig bij het net. Hoe dan ook, het blijft moeilijk om de shuttle over het net heen en weer te slaan zonder de grond te raken. Ze spelen het liefst tegen juf Heleen, want dan halen ze de meeste punten.

Foto: Anneke van de Stouwe

sport

Dames: Kom op, gymmen! Het is dinsdag, half tien in de ochtend en in Wijkcentrum de Enk beginnen dames van Fitgym aan de warming up. Tien dames schudden daarna, onder deskundige leiding van de 72-jarige trainster Marian Dekker hun spieren los. Door: Anneke van der Stouwe Een trainster van 72? Jazeker, de gymclub is bedoeld voor dames van 55 jaar en ouder. De jongste is op dit moment 64 en de oudste 85. Op zich is het al bijzonder om die dames fanatiek te zien sporten, soms zittend, soms staand, ieder in haar eigen tempo. Maar wat is het geval? Dit bericht van Jacqueline van Alphen bereikte de Assendorper: ‘Sinds vorig jaar zit ik in de Enk bij de gymclub voor 55+ voor dames. Dat is hartstikke leuk, maar er moet een minimum aantal ouwetjes (ik ben 64!) zijn van twaalf. We zitten nu op elf omdat er de afgelopen

maanden twee zijn afgehaakt. We vrezen het ergste.’ De dames wisten tot dinsdag van niets en werden min of meer overvallen door onze krant, maar dat deerde ze niet. Alles voor het goede doel: het voortbestaan van de gymclub! ‘We kunnen behoorlijk te keer gaan hoor’, zegt Jacqueline lachend. En, serieus: ‘Door onze leeftijd hebben we allemaal een enorm verleden, maar dapper lachen we alles weg tijdens de gym en daarna tijdens het gezamenlijk koffiedrinken.’ Dames, kom op en doe mee op dinsdagochtend! U hoeft zich niet eerst aan te melden; u kunt op dinsdagmorgen om 9.30 uur in de Enk een les meemaken. Als u wilt blijven loopt het verder via WIJZ. U moet wel 55+ zijn!

Kaaspakhuis

Є 6,95 Alle soorten kaas Max per kilo Є 6,95

Openingstijden Woensdag t/m zaterdag 9.00 uur tot 17.00 uur Assendorperstraat 97, Zwolle Tel: 06 494 057 81


14

februari 2014 | cultuur

Lezing Thales in de Nooterhof

Agenda Dinsdag 25 februari Lezing De Wieden Op dinsdag 25 februari 2014 organiseert KNNV Zwolle een lezing met als titel ‘Landschap, flora en fauna van de Wieden’. De lezing wordt verzorgd door Ronald Messemaker, boswachter Natuurmonumenten. Belangstellenden zijn welkom vanaf 20:00 uur in Doepark Nooterhof. Naar verwachting duurt de bijeenkomst tot 22:00 uur. Zie ook de agenda op www.doeparknooterhof. nl Donderdag 27 februari THURSTY TUNES met HET KOLLEKTIEF 1 JAAR! The boys are back in town en vieren het éénjarig bestaan van Het Kollektief! Met een grote voorliefde van het zwarte goud draaien ze alleen plaatjes die voor 1985 het daglicht zagen!Café de singel Aanvang 22:00 uur met gratis entree

Donderdag 6 maart Lezing Thales VSW Thales houdt een lezing in Doepark Nooterhof met als titel: Wat hebben de nieuwe sterrenkundes ons gebracht? Spreker is Prof. dr. H.J.Habing. De spreker wil terugkijken vanuit 2014 en de vraag beantwoorden: welke sterren- kundige inzichten hebben deze ‘nieuwe sterrenkundes’ ons uiteindelijk gebracht?

Donderdag 13 maart Lezing Het Reestdal De KNNV afdeling Zwolle geeft een lezing over het onderwerp Het Reestdal. Spreker is Jan van Marle. Nadere info over de lezing volgt. Belangstellenden zijn welkom vanaf 19:30 uur en de lezing duurt tot 21:30 uur. Zie voor actuele informatie de agenda op www.doeparknooterhof.nl

Vrijdag 14 maart Finale Battle for the King In de finale van de Battle for the King strijden de drie bands om het optreden op Koningsdag 2014 op het Assendorperplein. De finalisten hebben zich tijdens drie voorronden

aan een kundige jury bewezen. Deze voorrondes werden gehouden in Wijkcentrum De Enk op 14 februari , 21 februari en op 28 februari. Elke avond bracht een winnende band voort die nu in de finale van de Battle for the King staan. Tijdens de finale zijn fans welkom om de finalisten aan te moedigen! De avond start om 20.30 uur in Wijkcentrum De Enk aan Enkstraat 67. Zie voor meer info over de Battle for the King: http://www.mfc-de-enk.nl/.

Zaterdag 15 maart Workshops Theatergroep Draadloos Zwolle - Op 15 mrt, 22 mrt, 29 mrt, 5 apr en 12 apr 2014 geeft Theatergroep Draadloos workshops aan kinderen tussen de 8 en 12 jaar. De workshops vinden plaats bij Theater Gnaffel te Zwolle. Het zijn 5 kennismakings workshops over en met theater, dus ervaring is niet vereist! Elke zaterdag nemen we een koffer mee die vol zit met verschillende speloefeningen, kostuums en rekwisieten. De kinderen mogen dan zelf elke zaterdag de koffer openen en er oefeningen uithalen die we dan die dag gaan doen. Vanuit dat materiaal zal er een korte presentatie plaats gaan vinden die de kinderen op 12 apr aan familie zullen presenteren. Voor meer informatie kunt u mailen naar info@theatergroepdraadloos.nl. Locatie DOAS aan de Mimosastraat 1. Zie ook www.doas.nl

Op donderdag 6 maart 2014 organiseert VSW Thales een lezing in Doepark Nooterhof met als titel: Wat hebben de nieuwe sterrenkundes ons gebracht? Spreker is Prof. dr. H.J.Habing. Door de eeuwen heen heeft het sterrenkundig onderzoek zich steeds verder ontwikkeld dank zij nieuwe uitvindingen/ontdekkingen. Denk bijvoorbeeld aan Galileï’s bewijs (1609) dat met telescopen hele nieuwe werelden werden gezien. Een ander voorbeeld is de invoering van de fotografische plaat rond 1880 en het belang daarvan voor het

In haar lezing ‘Heimwee naar de mens’ stelt schrifster en filosofe Joke Hermsen vragen naar de aard en de maat van menselijkheid in een gedigitaliseerde wereld. Waarin verschilt de mens nog van de machine en op welke manier kunnen we die specifiek menselijke vermogens behouden? In haar nieuwe boek ‘Kairos’ verwoordt Hermsen dit als volgt: “In hoeverre

Ook de ‘ouderwetse’ ‘optische’ sterrenkunde, die van het zichtbare licht, heeft revolutionaire nieuwe mogelijkheden gekregen (CCDs, grote telescopen, Hubble ruimtetelescoop) en is daardoor de belangrijkste van alle sterrenkundes gebleven.

De spreker wil terugkijken vanuit 2014 en de vraag beantwoorden: welke sterren- kundige inzichten hebben deze ‘nieuwe sterrenkundes’ ons uiteindelijk gebracht? Prof. dr. Habing is emeritus hoogleraar astronomie in Leiden. Hij heeft een boek geschreven over de geschiedenis van de sterrenkunde : Kosmos, van Stonehenge tot Hubble. Dit boek is gepubliceerd bij Veen Magazines bv in 2009. In januari 2014 komt Kosmos II uit, over de recente geschiedenis van de sterrenkunde. Startdatum: donderdag 6 maart 2014 19:30 tot 22:00 uur.

Workshop Laat de Lente ontluiken op papier PuurTaal houdt zaterdag 22 maart een workshop creatief schrijven in combinatie met een wandeling. Voor iedereen die van schrijven houdt of creatief bezig wil zijn. Tussen 9.45 en 10.00 uur word je verwacht in de Enk. Je krijgt een korte uitleg waarna je in een groepje naar het Wezenlandenpark loopt. Je kijkt goed om je heen, noteert direct wat je opvalt of raakt. Bijvoorbeeld de schaduw van een meeuw in het water. Een claxon die

samenklinkt met het gekwaak van een eend. Of een reepje gekleurde stof dat danst in de wind aan een boomtak. Terug in de Enk deel je je vondsten met elkaar, dat doe je in een besloten ruimte. Vervolgens ga je associëren en werk je toe naar een gedicht of (begin van een) kort (autobiografisch) verhaal. Vanuit die ene gedachtensprong of dat mooie moment ga je weer een andere beetpakken en opschrijven.

Vier ook de lente mee. De workshop duurt tot 13.00. Kosten: 12,50. Inclusief een kopje koffie of thee en iets lekkers erbij. Zaterdag 5 april volgt er een tweede workshop Laat de lente ontluiken. Dan ga je op andere wijze aan de slag met hetzelfde thema. Voor meer informatie over beide workshops: www.puurtaal.com of mail naar: marion@puurtaal.com.

Iedere dinsdag Cinema Eureka Iedere dinsdagavond kun je in de bovenzaal genieten van een film of documentaire. Eureka, Assendorperplein 9 Aanvang 20:00 uur / gratis entree

Iedere donderdagavond Muziek dvd in het café Een groots en legendarisch meeslepend of gewoon goed concert op groot scherm in het eetcafé. Eureka, Assendorperplein 9 Aanvang 22:00 uur / gratis entree

Foto’s: Marion Goosen Lente ontluikt op papier

Gezocht: Meerdere eindredacteuren & journalisten Vind jij het leuk om een team van vrijwillige journalisten te coachen en samen met hen te werken aan een krant die met een oplage van 7000 exemplaren goed gelezen en gewaardeerd wordt? Dan zijn we op zoek naar jou! De Assendorper is de wijkkrant voor Groot-Assendorp en verschijnt tien keer per jaar in Oud- en Nieuw-Assendorp, Emmawijk, de Geren, de Pierik, Hanzeland en de Stationsbuurt. Je zet verhalen uit bij de journalisten, beoordeelt ze op vorm en inhoud en stelt de krant samen in samenwerking met de opmakers. Een ideale functie voor iemand met een journalistieke neus die ervaring wil opdoen met

Kloosterlezing: Heimwee naar de mens De kloosterlezingen zijn een serie van drie voordrachten die samengaan met theater, muziek of poëzie. De drie lezingen staan in het teken van heimwee en de lezing van donderdag zes maart heeft als titel ‘Heimwee naar de mens’. De kloosterlezingen zijn een combinatie van gesproken woord en muziek en beginnen om 20:00 uur.

onderzoek van andere sterrenstelsels. Vanaf 1945 is er een reeks van fundamenteel nieuwe manieren voor de bestudering van het heelal: de radioastronomie (1945), de infraroodsterrenkunde (1960), de röntgenastronomie (1962-1966), en de mogelijkheden van telescopen in de ruimte (vanaf 1960).

valt de toekomstige ‘digitale mens’ nog van een toekomstige hubot of cyborg te onderscheiden? Waar verwijst het woord homo van de ‘homo digitalis’ naar? Als we deze vragen niet stellen zal de mens in een automaton veranderen, zoals Henri Bergson dat noemde. De mens ‘als een van zichzelf vervreemde automaat’ is een cynische en onverschillige mens, die alleen nog in staat om ‘op praktische wijze op de prikkels uit zijn omgeving te reageren’, zijn primaire lusten te bevredigen, zijn eigen belang te verdedigen en zijn eigen vermogen te vermeerderen. Het is belangrijk om juist in deze tijden menselijke waarden als empathie, creativiteit en mededogen te verdedigen.” Joke J. Hermsen is schrijfster en filosofe. Zij publiceerde historische romans als Tweeduister (2000) en De

liefde dus (2008). Haar filosofische boek over de tijd, Stil de tijd (2009) behaalde 21 herdrukken. In maart 2014 verschijnt het vervolg daarop onder de titel: ‘Kairos. Een nieuwe bevlogenheid’ bij de Arbeiderspers. Muziek wordt verzorgd door het Notos Saxophone Quartet. NOTOS is de god van de zuidenwind. Deze naam symboliseert het warme geluid van de saxen. NOTOS speelt arrangementen van diverse aard, zoals klassiek, pop en jazz. Zuchtende tonen van verlangen door het NSQ onderstrepen de ‘Heimwee naar de mens’’. Bert Jonker - sopraan/altsaxofoon, Karla Schelhaas – altsaxofoon, Jan Gerritsen – tenorsaxofoon en Rob Willems – baritonsaxofoon. Lees meer over de serie kloosterlezingen op www. kloosterzwolle.nl

eindredactie. Interesse? Meld je dan aan via DeAssendorper@gmail.com. Ook journalisten gezocht! Behalve voor eindredacteuren is er ook binnen de redactie ruimte voor nieuwe redacteuren. Weet jij wat er speelt in Assendorp? Of heb je een vlotte pen en schrijf je graag over wat er Assendorp gebeurt? Of wil je graag journalistieke ervaring op doen? Schroom dan niet en meld je als journalist aan via DeAssendorper@gmail.com. Meer info over beide functies kunnen opgevraagd worden via DeAssendorper@gmail.com

Gezocht: Collectanten Reumafonds Geef een paar uur per jaar van uw tijd en word collectant voor het Reumafonds. De jaarlijkse opbrengst van de collecte, een kwart van onze inkomsten, is onmisbaar voor de strijd tegen reuma. Reuma omvat meer dan 100 chronische aandoeningen aan gewrichten, pezen en botten. Veel mensen denken dat alleen oude mensen reuma krijgen. Dat is niet zo: ongeveer 60 procent van de mensen met reuma is jonger dan 65 jaar. Ook kinderen kunnen reuma krijgen.Wie heeft in Assendorp een paar uurtjes tijd om te collecteren tussen 10 en 15 maart? Belangstellenden vanaf 18 jaar kunnen zich aanmelden bij: Mevr. A.S. Gillet via: 038-4215496

Theatergroep Draadloos presenteert ‘Kofferbak’! Op 15 mrt, 22 mrt, 29 mrt, 5 apr en 12 apr 2014 geeft Theatergroep Draadloos workshops aan kinderen tussen de 8 en 12 jaar. De workshops vinden plaats bij Theater Gnaffel te Zwolle. Het zijn 5 kennismakingsworkshops over en met theater, dus ervaring is niet vereist! Elke zaterdag nemen we een koffer mee die vol zit met verschillende speloefeningen, kostuums en rekwisieten. De kinderen mogen dan zelf elke zaterdag de koffer openen en er oefeningen uithalen die we dan die dag gaan doen. Vanuit dat materiaal zal er een korte presentatie plaats gaan vinden die de kinderen op 12 apr aan familie zullen presenteren. Voor meer informatie kunt u mailen naar info@theatergroepdraadloos.nl.


junior | februari 2014

J U

K

N i O

leurplaat

R

R araraadsels • • • •

1. Welke bus kan niet rijden? 2. Wat kan 1 koe niet en 2 wel? 3. Wat is het verschil tussen een papegaai en een zwaluw? 4. Welke hond is geen huisdier?

Antwoorden: 1.Een brievenbus, 2. Achter elkaar aan lopen,3.Een zwaluw zoekt de weg en een papegaai vraagt de weg, 4. Een zeehond

K nutselidee Masker maken Nodig: • Karton • Elastiekjes • Kleur-, verf- en versierspullen

W inter in Assendorp

Teken een groot gezicht of andere afbeelding op stevig karton. Dit kan een clown, dier of ander figuur zijn. Kijk waar de ogen moeten komen en knip die uit. Als het masker over je mond valt kun je daar ook een gat maken. Maak aan beide zijkanten (niet te dicht bij de rand) 2 gaatjes waar de elastiekjes door kunnen. Kleur, verf of versier het masker zoals jij het mooi vindt. Zet de elastiekjes aan het masker en klaar!

Kinderen in Assendorp over de winter Midas (5 jaar) “In de winter is het heel koud, dan kun je lekker spelen in de sneeuw. Ik ga dan altijd een sneeuwpop bouwen, dat is het allerleukste. Je begint met een klein balletje dat je steeds groter maakt. Je hebt er drie nodig. Voor de neus een wortel, wat steentjes voor de mond en dan nog twee knopen als ogen. Sneeuwpoppen worden alleen door kinderen gemaakt. Er is niet ieder jaar sneeuw in Nederland. Ik denk dat er dit jaar nog sneeuw komt, eigenlijk weet ik dat gewoon. Als ze sneeuwballen gooien op mij, dan spring ik gauw weg en dan raken ze mij nooit. Schaatsen vind ik ook heel gaaf, vooral over een schans springen. Als het winter is gaan de vogels naar het zuiden, lekker opwarmen. Ze komen weer terug als er nieuwe blaadjes aan de bomen komen. Niet alle vogels gaan naar het zuiden, die met een wintervacht blijven in Nederland. Die moeten wij een beetje helpen met eten geven, anders sterven ze. Als ik mocht kiezen tussen winter of zomer, kies ik zomer, want dan is het lekker warm en kan ik in mijn blote bast lopen. Ik weet dat het nu winter is omdat de pijl op school op winter staat. Mijn moeder vertelde dat het de warmste winter ooit is.”

I n de Assendorper Het lijkt ons leuk als er ook foto’s en stukjes van jullie op de kinderpagina komen. Daarom nodigen we je uit. Maak een foto van iets of iemand in Assendorp, dan schrijf je een stukje tekst die bij de foto past. Dit mag tussen de 100/200 woorden zijn. Nog maar 1 ding te doen. Mail de foto en de tekst naar: redactie@deassendorper.nu Wie weet staat jou foto binnenkort in de Assendorper krant!

Midas Foto: Masja van Acquoy

15


ASSENDORP VERDIENT MAATWERK

Gemeenteraadsleden Gerdien Rots en Michiel van Willigen wonen in Assendorp Een sterke wijk: Assendorpers die graag zelf geveltuintjes of ander groenonderhoud oppakken, moeten die kans ook krijgen Een wijk waarin we samen-leven: gezinnen, studenten, ouderen: we zijn allemaal ‘goede buren’! Scholieren kunnen hun maatschappelijke stage in de eigen wijk doen Een wijk met toekomst: oplossingen voor parkeerproblemen zoals deelauto's krijgen letterlijk (parkeer)ruimte Een gezonde wijk: sport voor iedereen, geen drugs in de buurt van scholen en goede voorlichting over alcohol Een unieke wijk: veranderingen in het Assendorp-deel van de Spoorzone moeten aansluiten bij de eigenheid van Assendorp

www.zwolleverdientmaatwerk.nl

Wijkkrant 'De Assendorper' - Editie februari 2014  

De januari editie 2014 van wijkkrant 'De Assendorper'

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you