Page 11

Geschiedenis

December 2010

11

Decemberfeesten

Kerst-…feest…boom…man…cadeautjes Kerst is voor veel mensen het belangrijkste (familie)feest van het jaar. Het is een feest van samenzijn. In het onderstaande zet ik op beknopte wijze uiteen waarop Kerst is gebaseerd en hoe verschillende kerstgebruiken in de loop van de tijd zijn ontstaan. Door: Hennie van Schenkhof Met Kerstmis wordt door Christenen de geboorte van Jezus gevierd. De evangeliën van Lucas en Matteüs beschrijven deze geboorte. Het Kerstfeest wordt in de christelijke wereld op 25 december, met een bijoznder accent op de avond ervoor: Kerstavond of middernachtsmis, Het feest is in grote delen van de Westerse wereld in hoge mate geseculariseerd en bevat veel elementen uit prechristelijke en Germaanse tijder. Kerstmis werd voor het eerst gevierd in Rome: op 25 december van het jaar 354. Het is de christelijke vorm van het Romeinse Saturnusfeest omstreeks de winterse zonnewende, een feest dat overigens gepaard ging met een grote losbandigheid. Kerstboom De cultus van de boom, symbool van het leven, is sinds de Oudheid terug te vinden in alle godsdiensten en in alle landen. De es in Scandinavië, de eik in Gallië, de spar in de Elzas, ze hebben verschillende namen: wereldboom, levensboom, boom van het licht, boom van Christus, kerstboom enz. In de Middeleeuwen vierde elke streek Kerstmis volgens haar eigen tradities en werd de geboorte van Christus gevierd met levende taferelen, mysteriespelen en processies. In de mysteriespelen werd de boom vaak als symbool gebruikt: de boom van het Paradijs voor, de boom waarvan Eva de appel plukt. In de Roman van Perceval uit de dertiende eeuw is al sprake van het verlichten van de boom. Vanaf de zestiende eeuw zijn er sporen van teruggevonden, vooral in de Elzas. In 1605 brengt een reiziger dit gebruik mee naar onze streken: een dennenboompje met appeltjes en suikergoed behangen. De gewoonte breidt zich vervolgens uit naar Duitsland en in de achttiende eeuw wordt het gebruikelijk om de kerstboom te verlichten met twaalf kaarsjes, voor elke maand één. In de negentiende eeuw krijgt de kerstboom ook voet aan de grond in België, Frankrijk, Engeland en Amerika. Wanneer in 1892 het doek opengaat voor de première van Tchaikovski’s Notenkrakersuite, staat er midden op het toneel een reusachtige versierde en prachtig verlichte kerstboom Cadeaus Enkele maanden nadat Jezus werd geboren, werd hij door enkele wijze mannen bezocht en zij gaven Hem geschenken. Evangelist Matteus schrijft hierover: ‘Toen Jezus geboren was in Betlehem in Judea, tijdens de regering van Herodes, kwamen er magiërs uit het Oosten in Jeruzalem aan. Ze vroegen: ‘Waar is de pasgeboren koning van de Joden? Wij hebben namelijk zijn ster zien opgaan en zijn gekomen om hem eer te bewijzen. Ze gingen het huis binnen en vonden het kind met Maria, zijn

moeder. Ze wierpen zich neer om het eer te bewijzen. Daarna openden ze hun kistjes met kostbaarheden en boden het kind geschenken aan: goud en wierook en mirre’. Het geven van cadeaus is waarschijnlijk de bekendste van alle kersttradities in zowel de Oosterse als de Westerse culturen. Moeders en vaders hebben daarmee tijdens het vieren van de Kerst met hun familie de gelegenheid om belangrijke normen en waarden aan hun kinderen door te geven, zoals over liefdadigheid, het geven aan anderen. Hoewel ouders zich tegenwoordig veelal richten op het kopen van veilig, leerzaam en leuk speelgoed voor de kinderen, gebruiken ze deze tijd van het jaar tot op de huidige dag toch ook om hun kinderen het plezier te laten beleven dat voortkomt uit het geven aan anderen.

moesten allemaal met de hand worden gemaakt, waaruit de huisige surprises resulteerden. Als je cadeaus wilde krijgen, moest je je het hele jaar goed gedragen...

foto’s: mirjam Blok

Assendorp Dick en Coletta Hogenkamp wonen al negenenvijftig jaar in Assendorp. Dick Hogenkamp publiceert regelmatig in De Peperbus en heeft ook vele jaren de redactie gevormd van De Assendorper. Dick vertelt: ‘Assendorp heeft geen rijke Kersttraditie, Sinterklaasactiviteiten zijn veel belangrijker. Kerstverlichting siert de Assendorperstraat, zoals ook de binnenstad. Er worden kerstboompjes in de straat geplaatst. In het verleden werd er wel eens een Kerstmarkt georganiseerd, in het Dominicanenklooster’. Maar, hoe dan ook geïnspireerd, liefdadigheid komt gelukkig nog steeds voor, óók in Assendorp!

In 2008 stond de indrukwekkende ijssculptuurtentoonstelling in Park de Weezenlanden

Verlichte tuinen in de Pierik

Kerstpakket Het geven van cadeaus leidde op den duur ook tot de gewoonte om op Tweede Kerstdag aan de armen te geven. En werkgevers gingen hun bedienden dozen (‘boxes’, vandaar Boxing day – onze huidige Kerstpakketten) geven met voedsel en andere nuttige gebruiksartikelen. Mensen in publieke functies, zoals postbodes, werden met deze geschenken geëerd door de mensen die zij het hele jaar hadden gediend. Ook werd er geld uit de kerkelijke collectes doorgegeven aan minderbedeelden. Kerstman en Sinterklaas Hoewel de bisschopskleding van Sint in de Sinterklaastraditie overeind gebleven is, is de kleding van de Kerstman in de loop van de tijd enigszins veranderd: een helder rood kostuum dat strak rond een jolig buikje is gespannen (zowel Sinterklaas als de Kerstman hadden de naam enigszins gezet te zijn…). Sinterklaas gebruikt nog steeds het paard om zich van de ene naar de andere plek te verplaatsen, maar de Kerstman laat zich voorttrekken door rendieren. De dienaren zijn vervangen door respectievelijk knechten (zwarte pieten) en elven. Deze helpen Sinterklaas en de Kerstman bij hun taak: het geven van speelgoed aan kinderen. Deze cadeaus De Assendorper levende kerststal in 2004

Bedrijfsfotografie - Huwelijksreportages - Studio

PROFESSIONEEL - CREATIEF - VEELZIJDIG

Begoniastraat 13 8012 DA Zwolle T. +31(0)618802672 E. info@ferdydamman.nl I. www.ferdydamman.nl

Wijkkrant 'De Assendorper' - Editie december 2010  

De december editie 2010 van wijkkrant 'De Assendorper'

Wijkkrant 'De Assendorper' - Editie december 2010  

De december editie 2010 van wijkkrant 'De Assendorper'

Advertisement