Page 1

ALIBAŠIĆ DEAN PRIMORAC GORAN

E-Restoran Seminarski rad Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet

Kolegij: Elektroničko poslovanje Mentor: Božidar Jaković Broj indeksa: Alibašić Dean 0067468789 Primorac Goran 0067521987

Zagreb, travanj 2018.


Sadržaj 1

2

UVOD ..........................................................................................................................................5 1.1

Predmet i cilj rada................................................................................................................5

1.2

Izvori podataka i metode prikupljanja ..................................................................................5

1.3

Sadržaj i struktura rada ........................................................................................................6

1.4

Kratki opis poslovnog modela ..............................................................................................6

OPIS PROJEKTA ...........................................................................................................................8 2.1

Detaljan opis projekta..........................................................................................................8

2.2

Organizacija projekta ...........................................................................................................9

2.3

Strateška osnova projekta ...................................................................................................9

2.3.1

Misija ...........................................................................................................................9

2.3.2

Vizija ............................................................................................................................9

2.3.3

Ciljevi projekta .............................................................................................................9

2.4

2.4.1

Popis inovacija projekta ............................................................................................. 10

2.4.2

Opis inovacije koje projekt sadrži ............................................................................... 10

2.5

3

Inovacije ............................................................................................................................ 10

Konkurencija ..................................................................................................................... 12

2.5.1

Popis glavnih konkurenata ......................................................................................... 12

2.5.2

Opis glavnih konkurenata........................................................................................... 13

2.5.3

Sličnosti i različitosti s postojećim projektima na tržištu ............................................. 14

2.5.4

Konkurentska prednost projekta ................................................................................ 14

DIGITALNI POSLOVNI MODEL .................................................................................................... 15 3.1

Najvažniji poslovni partneri ............................................................................................... 15

3.1.1

Popis najvažnijih poslovnih partnera .......................................................................... 15

3.1.2

Opis najvažnijih poslovnih partnera............................................................................ 15

3.2

Vrijednosti (ponuda) poslovnog modela ............................................................................ 16

3.3

Najvažnije aktivnosti za isporuku vrijednosti ...................................................................... 17

3.4

Ključni resursi .................................................................................................................... 17

3.5

Kategorije klijenata ............................................................................................................ 17

3.5.1

Popis glavnih kategorija klijenata ............................................................................... 18

3.5.2

Detaljan opis glavnih klijenata .................................................................................... 18

3.5.3

Tržišta i jezik Web stranica ......................................................................................... 20

3.5.4

Registracija klijenata .................................................................................................. 20

3.5.5

Pogodnosti za registrirane klijente ............................................................................. 20


3.6

Upravljanje odnosima s klijentima ..................................................................................... 21

3.7

Kanali poslovanja............................................................................................................... 21

3.8

Struktura troškova ............................................................................................................. 21

3.9

Modeli stvaranja prihoda ................................................................................................... 22

3.9.1 4

DIGITALNE TEHNOLOGIJE .......................................................................................................... 25 4.1

6

Mobilne tehnologije .......................................................................................................... 25

4.1.1

Način mobilnog elektroničkog poslovanja projekta .................................................... 25

4.1.2

Opis aplikacije za pametne mobilne telefone ............................................................. 25

4.1.3

Detaljan opis funkcionalnosti mobilne aplikacije ........................................................ 25

4.1.4

Grafički prikaz funkcionalnosti ................................................................................... 25

4.1.5

Mogućnost mobilnog oglašavanja .............................................................................. 28

4.2

5

Popis modela stvaranja prihoda ................................................................................. 22

Društvene mreže ............................................................................................................... 28

4.2.1

Facebook profil .......................................................................................................... 28

4.2.2

Instagram profil ......................................................................................................... 28

4.3

Računarstvo u oblaku ........................................................................................................ 29

4.4

Veliki podaci ...................................................................................................................... 29

4.5

Senzori i Internet stvari ...................................................................................................... 29

4.6

3D printeri ......................................................................................................................... 30

4.7

Robotika ............................................................................................................................ 30

4.8

Dronovi ............................................................................................................................. 31

4.9

Virtualna i proširena stvarnost ........................................................................................... 31

4.10

Umjetna inteligencija......................................................................................................... 31

DIGITALNI MARKETING.............................................................................................................. 33 5.1

Marketinški plan projekta .................................................................................................. 33

5.2

Ključne riječi projekta ........................................................................................................ 35

5.3

Google AdWords oglas....................................................................................................... 35

5.4

Oglašavanje na društvenim mrežama ................................................................................ 35

DIGITALNO PLAĆANJE ............................................................................................................... 36 6.1

Popis oblika digitalnog plaćanja ......................................................................................... 36

6.2

Opis oblika digitalnog plaćanja........................................................................................... 36

6.2.1

Selfie.......................................................................................................................... 36

6.2.2

Digitalni novčanik....................................................................................................... 37

6.2.3

Biometrijska kartica ................................................................................................... 37


6.2.4

Računi preko pametnog sata ...................................................................................... 38

6.2.5

PayPal ........................................................................................................................ 38

6.3

Blockchain tehnologija ....................................................................................................... 39

7

SWOT ANALIZA PROJEKTA ......................................................................................................... 40

8

WEB MJESTO PROJEKTA ............................................................................................................ 41 8.1

Web poslužitelj i domene .................................................................................................. 41

8.1.1

Web poslužitelj projekta ............................................................................................ 41

8.1.2

Web domene projekta ............................................................................................... 41

8.2

CMS sustav ........................................................................................................................ 41

8.2.1

Popis mogućih CMS sustava za projekt ....................................................................... 41

8.2.2

Opis CMS sustava projekta ......................................................................................... 42

8.3

Web stranice projekta ....................................................................................................... 43

8.3.1

Struktura Web stranice .............................................................................................. 43

8.3.2

Mapa Web stranice .................................................................................................... 46

ZAKLJUČAK ....................................................................................................................................... 48 POPIS LITERATURE ............................................................................................................................ 49 POPIS WEB LINKOVA ......................................................................................................................... 49 POPIS SLIKA ...................................................................................................................................... 49 POPIS TABLICA .................................................................................................................................. 50 ŽIVOTOPIS ........................................................................................................................................ 51 SAŽETAK ........................................................................................................................................... 55


1 UVOD

U poprilično zasićenom tržištu ugostiteljskih objekata, oni stari uhodani objekti već posjeduju iskustvo poslovanja kojim se održavaju na tržištu, neki dulje neki kraće. S druge strane, ako govorimo o novim objektima poprilično mali je broj onih koji se mogu pohvaliti novom, drugačijom, inovativnom ili u potpunosti personaliziranom i pristupačnom uslugom, a da posluju kontinuirano kvalitetno. Naš projekt posjeduje dozu entuzijazma i svježine koja je potrebna da bi se tržište ugostiteljskih objekata trgnulo i potaknulo na promjene koje će u krajnjoj liniji najviše osjetiti korisnik, a koje će doprinjeti i razvoju same djelatnosti.

1.1 Predmet i cilj rada

Predmet i cilj ovoga rada je pojasniti trenutno stanje na tržištu ugostiteljskih objekata, naglasiti elemente tržišta koji su već predugo ustaljeni i kojima je krajnje vrijeme da se promjene i unaprijede u cilju poboljšanja usluge, te u konačnici predstaviti vlastiti projekt koji je ciljano smišljen da bi protresao tržište ne samo kako bi zauzeo određeni udio u samom tržištu već i kako bi potičući svoju konkurenciju na napredak postigli općeniti rast kvalitete pružanja usluga (kako lokalno tako i makrolokacijski) i ukupnog zadovoljstva krajnjih korisnika.

1.2 Izvori podataka i metode prikupljanja

Za uspostavljanje teoretskog okvira i definiranje ključnih pojmova vezanih uz ugostiteljske objekte i pružanje usluga u istima koristili smo se u manjoj mjeri literaturom domaćih autora dok u velikoj mjeri prevladavaju internet izvori abecedno izlistani na kraju ovoga rada. Podaci koji su poslužili za ovaj rad većinom su sekundarne prirode – prikupljeni su iz raznih stručnih članaka, znanstvenih radova, knjiga, te internetskih članaka koje se bave ovom tematikom. Metode koje su upotrebljene za prikupljanje podataka su metoda kompilacije, u kojoj se preuzimaju tuđi znanstveno – istraživački radovi, te se navode u vlastitom radu, uz pravilno 5


citiranje svega što je preuzeto; metoda deskripcije, kojom se jednostavno opisuju činjenice bez vlastitih znanstvenih zaključaka i istraživanja; te metoda analize kojom se označava raščlanjivanje složenih misaonih tvorevina na njihove jednostavnije sastavne dijelove kako bi se objasnila stvarnost, a koristi se prilikom objašnjavanja rezultata do kojih se dolazi istraživanjem.

1.3 Sadržaj i struktura rada

Ovaj rad je podijeljen u 14 poglavlja. Prva 2 poglavlja u radu predstavljaju koncizan sažetak cjelokupnog rada i sve tematike kojom ćemo se u radu baviti, kao i detaljan opis misije, vizije i ciljeva koje želimo postići. Sljedeća 4 poglavlja prikazuju digitalni segment našeg projekta, počevši od same digitalne osnove na kojoj leži uspjeh našeg modela, preko tehnologija koje će biti korištene, načina plaćanja te u konačnici marketinga i marketinškog plana. Posljednja 3 poglavlja daju uvid u operativne, taktičke i strateške pothvate koje ćemo procjeniti SWOT analizom, te prikazati Web mjesto samog projekta. Rad ćemo sumirati zaključkom. Nakon poglavlja povezanim uz sami rad nam dolazi na red 5 poglavlja u kojima ćemo prikazati popise slika, Web linkova, literature, životopisa autora rada, te ćemo rad završiti sažetkom.

1.4 Kratki opis poslovnog modela

Naš poslovni model E-Restorana ćemo temeljiti na drastičnom zaokretu od tradicionalnog, monotonog restorana ili općenito ugostiteljskog objekta. Pretpostavimo da će svaki restoran koji kani uspjeti na tržištu temeljiti svoju ponudu na kvalitetnim namirnicama i vrhunskoj popratnoj usluzi, pa se u tom pogledu niti naš neće razlikovati od tih navedenih smjernica, već ćemo se izrazito oslanjati na takav pristup kao temelj vrijednosti koje pružamo. Ono na ćemu 6


će se temeljiti naša komparativna prednost u odnosu na ostatak ponude sa tržišta će biti mogućnost potpune personalizacije te prilagodbe svakom pojedinom gostu, bilo to u obliku rezervacije točno određenog mjesta u samom restoranu ovisno o pogledu kroz izlog ili poziciji stola u samom prostoru; ili primjerice prednarudžbe koje će klijente po dolasku u restoran već čekati za rezerviranim stolom, primjerice za osobe u žurbi ili poslovne klijente. Veliki doprinos je i od strane dostavne službe koju bi bilo moguće pratiti uživo putem lokacijskih usluga preko mobilne aplikacije, kako bi klijent u svakom trenutku znao gdje se nalazi njegova dostava.

7


2 OPIS PROJEKTA 2.1 Detaljan opis projekta

Ideja otvaranja modernog, tehnološki naprednog ugostiteljskog objekta je proizišla iz najobičnijeg razgovora u dvoranama na fakultetu, uslijed prigovaranja kako u Zagrebu još uvijek ne postoji mjesto koje zadovoljava kriterije i dobre, kvalitetne hrane i spoja sa tehnološkim inovacijama, primjerice pametni stolovi sa dodirnim panelima za narudžbu, ili recimo aplikacije za narudžbu hrane koja već čeka pripremljena na stolu po dolasku u objekt. Obzirom da bi svakom poduzetniku trebao cilj biti i unapređivanje tržišta i spajanje znanja iz više djelatnosti odlučili smo se za model koji intenzivno surađuje sa malim, ali autohtonim poljoprivrednim gospodarstvenicima kojima život predstavlja uzgoj i proizvodnja prirodnih hrvatskih proizvoda vrhunske kvalitete. Smatramo kako je to puno bolji pristup koji donosi benefite na više područja u odnosu na, nažalost, većinski model na tržištu pod kojim se poduzetnici ugovorno vežu za razno razne masovne proizvođače prehrambenih proizvoda i pića koja troškovno gledano ispadnju manja, no kvaliteta u takvim slučajevima pada višestruko. Iz navedenih razloga stvorila se ideja otvaranja takve vrste objekta koja će uz spajanje znanja iz više djelatnosti i industrija nuditi korisnicima vrhunsku uslugu uz dašak tehnologije koju će htjeti iskusiti ponovo. Opcije koje naš model predviđa se sastoje od najnovije tehnike virtualne stvarnosti u kojoj korisnik na računalu putem VR naočala ili jednostavnije preko desktopa može doživjeti atmosferu u našem restoranu prije nego li je ikada prije kročio u njega kako bi se uvjerio da je to ono što želi. Ukoliko se korisnik odluči na dolazak pripremljen je niz pogodnosti koje korisnicima omogućuje maksimalnu prilagodbu. U prvom redu to je registracija korisnika na našoj web stranici ili mobilnoj aplikaciji putem koje ostvaruju pravo na rezervaciju točno određenog stola u točno određeno vrijeme (primjerice ukoliko im se u virtualnoj šetnji restoranom posebno zasviđao određeni stol ili lokacija u restoranu). Nadalje biti će u mogućnosti prednaručiti si hranu ukoliko su u stisci sa vremenom kako bi ih ona dočekala na stolu u vrijeme dolaska, ili ukoliko ne žele koristiti tu mogućnost tada im ostaje samo doći u miru i sa nestrpljenjem iskusiti ugodnu atmosferu samog prostora. Za sve koji žele klasičnu dostavu na kućnu adresu pobrinuli smo se za partnerstvo sa Uber platformom kako bi dostava bila što brža. Za trenutke kada vlada velika potražnja za Uberom, a kako nebi došlo do kašnjenja u dostavama pobinuli smo se

8


nabavkom najnovije generacije dostavnih dronova koji će biti usmjeravani prema lokatoru u mobilnom uređaju korisnika za najtočniju dostavu u Zagrebu.

2.2 Organizacija projekta

Autori modela su studenti diplomske godine Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, smjer Menadžerska informatika; Alibašić Dean i Primorac Goran.

2.3 Strateška osnova projekta

2.3.1

Misija

Misija E-Restorana jest potaknuti promjene na, u pogledu inovacija, pretjerano stagniranom tržištu, te pružiti bolju i kvalitetniju uslugu od one koja je trenutno dostupna krajnjim korisnicima. Jednako tako misija samog restorana je i potaknuti općenito hrvatsko gospodarstvo putem intenzivne suradnje sa obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima i malim poljoprivrednim poduzetnicima pružajući tako našim korisnicima uvid u pozitivne efekte koji se postižu koristeći prirodne autohtone hrvatske proizvode umjesto proizvoda masovnih proizvodnih konglomerata.

2.3.2

Vizija

Kao inovativno poduzeće koje pruža usluge potpuno prilagođene našim korisnicima, naš restoran vidimo kao predvodnika u postavljanju novih trendova i skidanja tradicionalnih barijera između korisnika i pružatelja usluga.

2.3.3

Ciljevi projekta

Vodeći se već standardnom terminologijom SMART ciljeva, ista je korištena i pri postavljanju kriterija ostvarenja ciljeva i u našem poduzeću. 9


Imajući to u vidu postavili smo 4 ključna cilja koje smatramo osnovom uspješnog poslovnog modela: 1. Uspostavljanje višegodišnjeg ugovora o suradnji sa minimalno 3 OPG-a i 2 mala poljoprivredna poduzetnika 2. Izuzev izvornog restorana u Zagrebu od ključne važnosti je otvaranje po 1 sestrinskog restorana u Rijeci, Zadru i Makarskoj u narednih 5-7 godina 3. Povećanje osvještenosti i educiranosti zaposlenika o pozitivnim aspektima prirodnih hrvatskih proizvoda putem interne evaluacije svakog pojedinog zaposlenika minimalno 2 puta godišnje 4. Postajanje ‘TO-GO’ mjesta za odlazak na objede i druženja svih generacija, konstantnim prilagođavanjem cijena i ponude prema trendovima i stanju na tržištu, putem promjene jelovnika, unaprjeđenja mobilne aplikacije ili većom responzivnošću na društvenim mrežama

2.4 Inovacije

2.4.1

Popis inovacija projekta

Kao objekt za pružanje usluga drugačijih od do sad dostupnih na tržištu E-Restoran je posegnuo za nizom inovativnih rješenja u cilju maksimizacije zadovoljstva i pružanja visoko kvalitetnih usluga. Tako je u našem restoranu dostupna virtualna šetnja, mogućnost predrezervacije slijeda jela, mogućnost dobijanja informacija o dobavljaču namirnica potrebnih za jelo, mogućnost praćenja dostave hrane uživo, mogućnost registracije te skupljanja bodova vjernosti te još razne druge . 2.4.2

Opis inovacije koje projekt sadrži

2.4.2.1 Inovacija 1 – Virtualna šetnja restoranom

10


Virtualna šetnja restoranom je jedna od mogućnosti koju posjeduje mali broj ekskluzivnih restorana i ugostiteljskih objekata u svijetu. Obzirom da ovakva vrsta usluge pri kreiranju financijski nije izdašna, a isto tako nije ni korištena od strane velikog broja potencijalnih klijenata koji bi posjećivali restoran, te se stoga za nju izdvajaju minimalni iznosi za održavanje, možemo zaključiti da su pozitivni aspekti u vidu dodane vrijednosti koju pruža ovakva usluga višestruko veći od potencijalnih inicijalnih troškova ili troškova održavanja. Sama usluga bi se sastojala od programa na web stranici putem kojeg bi se korisnik mogao kretati restoranom u virtualnom prostoru razgledavajući svaki kutak restorana dobivajući time dašak atmosfere koja ga čeka ukoliko se odluči doći u restoran.

2.4.2.2 Inovacija 2 – Predrezervacija slijeda jela

Mogućnost koju nema skoro niti jedan hrvatski restoran je u potpunosti inovativan pristup približavanju klijentima i potpunom prilagođavanju njihovim potrebama. Usluga bi omogućavala registriranim korisnicima pogodnost da ih na stolu dočeka njihov slijed jela, omogućujući time poslovnim korisnicima ili ljudima sa malo slobodnog vremena u određeno doba dana, minimizaciju izgubljenog vremena nastalu klasičnim vremenskim periodom potrebnim za pripremu naručenog jela. Vjerujemo u kvalitetam međusobni odnos sa klijentima te smatramo kako neće dolaziti do lažnih narudžbi i otkazivanja. Ukoliko do njih dođe, registrirani korisnik koji je jelo naručio će biti izbrisan iz baze korisnika te će mu se onemogućiti ponovna registracija i pogodnosti koje uz nju dolaze, dok će se jelo donirat i ogranku Caritasa ili Gradskom društvu Crvenog Križa grada u kojem se restoran nalazi.

2.4.2.3 Inovacija 3 – Mogućnost informiranja o dobavljaču namirnica

Obzirom da ćemo kao dio svoje misije, vizije i postavljenih ciljeva usko surađivati sa hrvatskim OPG-ovima te malim poljoprivrednim poduzetnicima, smatramo kako mi kao njihov samo jedan korisnik nismo dovoljni kako bi proširili glas o kvalitetnim namirnicama, te ćemo u suradnji sa svojim dobavljačima svježih i prirodnih namirnica na naše menije stavljati popis namirnica korišten u pripremi toga jela. Korisnik koji će biti zadovoljan za uslugom koju smo mu pružili će imati mogućnost od osoblja restorana tražiti informacije o porjeklu samih namirnica ukoliko ga tako nešto zanima iz privatnih ili poslovnih razloga. 11


Ovakva praksa nije uobičajena u hrvatskim ugostiteljskim objektima no mi smatramo kako je od neophodne važnosti širiti kvalitetne hrvatske proizvode primarno u našoj zemlji a potencijalno i izvan Hrvatske.

2.4.2.4 Inovacija 4 – Mogućnost praćenja dostave hrane uživo

Kao jedna od digitalnih inovacija koju bismo uveli u naš moderan korisniku prilagođen sustav pružanja ugostiteljskih usluga se ističe mogućnost praćenja dostavljača uživo putem lokacijskih usluga putem mobilne aplikacije. Korisnici koji su registrirani će kao pogodnost imati mogućnost narudžbe jela na kućnu adresu direktno iz aplikacije, te će uz to imati mogućnost praćenja dostavnog vozila kako bi u svakom trenutku znali kada mogu očekivati svoju dostavu. Korisnici koji nisu registrirani tu pogodnost nebi imali te bi narudžbe bile provedene isključivo standardnim telefonskim putem.

2.4.2.5 Inovacija 5 – 3D printanje hrane

Prilikom narudžbe hrane, korisnici će biti u mogućnosti izabrati određenu hranu “napravljenu” pomoću 3D printera. Ovo je potupno nova usluga u Republici Hrvatskoj, te tek treba “otvoriti” svoja vrata korisnicima, no kakav je trenutan odjek u svijetu na 3D isprintanu hranu, ne sumnjamo da će se takav trend nastaviti i u Hrvatskoj.

2.5 Konkurencija

2.5.1

Popis glavnih konkurenata

Kao objekt za pružanje ugostiteljskih usluga prilagođenih korisniku, a u uskoj suradnji sa OPG-ovima i malim poljoprivrednim poduzetnicima nismo vrsta objekta koja si može dozvoliti postavljanje razine cijena izvan granica naših korisnika jer bi postavljanjem visokih cijena izgubili značajan udio u korisnicima sa niskim i srednjim prihodima. Imajući to na umu

12


kao glavne konkurente smo odabrali ugostiteljske objekte poput Batak lanca, Mareda, Gladnih očiju ili Master Grilla.

2.5.2

Opis glavnih konkurenata

2.5.2.1 konkurent 1 – Batak

Poznati zagrebački lanac ugostiteljskih objekata nastao 2011. Godine sa primarnim ciljem zadovoljavanja potreba ljubitelja roštilja. Putem kvalitetne ponude i ugodnog interijera Batak se razvio u jednog od najjačih lanaca ugostiteljskih objekata sa raznolikom ponudom i vrhunskim interijerom te se proširio na 7 restorana, te ga kao takvog smatramo najvećim konkurentom, bez obzira na činjenicu da u svojoj ponudi nemaju cijeli niz inovativnih pogodnosti koje nudi naš restoran.

2.5.2.2 konkurent 2 – Maredo

Koncipiran kao moderan spoj restorana i noćnog bara Maredo grill posluje od 2008. godine. Smješten na izvrsnoj lokaciji uz Cibonin toranj ima gotovo pa savršenu poziciju lako dostupnu iz svih smjerova. Upravo zbog spoja dnevne, večernje i noćne ponude Maredo je uz bok Batku kao potencijalno i najpotentniji konkurent.

2.5.2.3 konkurent 3 – Gladne oči

Gladne oči su cjenovno i po raznolikosti ponude ipak ugostiteljski objekt koji možemo postaviti stepenicu iznad Batka i Mareda. Vrhunskom ponudom raznolikih sorti pića i jela poput mesa, tjestenine, riba, morskih plodova te slastica, domaćih vina, piva te žestokih pića iz hrvatske proizvodnje pozicionirali su se izrazito visoko u svjesti potrošača kao ugostiteljski object koji pruža vrhunske usluge sa hrvatskim jelima. Na listi potencijalnih konkurenata bi bili pozicionirani i više no smatramo da je njihova klijentela ipak cjenovno na stepenicu višoj razini.

13


2.5.2.4 konkurent 4 – Master grill

Dugogodišnji brend specijalista Leskovačkog roštilja Marka Stojanovića već godinama raste svojom ponudom kod ljudi koji žele kvalitetan roštilj. Uz izrazito kvalitetnu hranu na listi specijaliteta se nalaze vina i rakije iz domaće poizvodnje, a surađuju is a BiH i Srbijom spajajući najbolje od Balkana. Na listi potencijalnih konkurenata zauzeli su, niti najmanje neznačajno, posljednje mjesto iz razloga što za sada posjeduju samo 1 restoran.

2.5.3

Sličnosti i različitosti s postojećim projektima na tržištu

Iako postoji niz kvalitetnih ugostiteljskih objekata koji nude u određenoj mjeri uslugu više ili manje sličnu usluzi našeg modela, niti jedan od potencijalnih konkurenata ili pripadnika iste klasifikacije djelatnosti ne nudi inovativnost i modernizaciju u vidu digitalizacije i izrazite povezanosti sa klijentima kao naš model. Slučnosti bi se mogle sažeti u širinu menua, izbor domaćih i stranih alkoholnih i bezalkoholnih pića te općenito ponude u cjelini, koju realno gledajući dijeli oko 70 % svih sudionika na tržištu, dok se svi diferenciraju po tih okvirno 30% usluge. Različitosti koje naš model predviđa su već sve navedene u prethodnim poglavljiva a koje se fokusiraju na zaokret prema digitalnom te pristup potpuno prilagođen samim korisnicima, te za koje sa sigurnošću možemo utvrditi da niti jedan od navedenih potencijalnih konkurenata ne posjeduje.

2.5.4

Konkurentska prednost projekta

Konkurentska prednost našeg modela je izražena u zaokretu prema digitalizaciji ukomponiranoj u poslovanje tradicionalno orjentiranog ugostiteljskog objekta. Stavljajući naglasak na suradnji sa hrvatskim poljoprivrednicima i poduzetnicima iz primarnih djelatnosti dajemo do znanja koliko cjenimo hrvatske proizvode, te pokušavamo povećati ukupnu svjest o rastu domaće proizvodnje i potrošnje, uz dakako suradnju sa provjerenim i kvalitetnim suradnicima.

14


3 DIGITALNI POSLOVNI MODEL 3.1 Najvažniji poslovni partneri

3.1.1

Popis najvažnijih poslovnih partnera

U uskoj suradnji sa poslovnim partnerima nastojimo ostvariti obostrano zadovoljstvo učinjenim radom, te ćemo pokušati ostvariti partnerstvo sa poznatim tvrtkama iz Hrvatske koje se bave onim djelatnostima od kojih kao restoran možemo imati značajne koristi. Najvažniji poslovni partneri će nam biti: 

Uber

OPG – obiteljska poljoprivredna gospodarstva

Domaći vinari i pivari

Roto dinamic d.o.o

Dinela logistika

3.1.2

Opis najvažnijih poslovnih partnera

3.1.2.1 partner 1 - Uber

Iako je Uber najpoznatija platforma za pružanje usluga taxi prijevoza, oni pružaju i uslugu u vidu dostave hrane, i to pod nazivom „Uber Eats“. Njihovi vozači će nam biti najvažniji i najveći partner prilikom dostave hrane korisnicima. Uberovi vozači će biti „obični“ ljudi koje žele zaraditi sebi džeparac, plaću ili sl. te će raditi po principu Uber-a.

3.1.2.2 partner 2 - OPG

Pošto je jedna od glavnih odlika našeg restorana pružanje potpunih informacija vezano za naše proizvode i resurse prilikom pripreme naše hrane, tako će nam i partneri biti razna 15


obiteljska poljoprivredna gospodarstva – OPG. Oni će nam omogućavati nabavu različitih vrsta voća i povrća i mesa, koji će biti ekološko uzgojeni, te će svi imati certifikat domaće proizvodnje.

3.1.2.3 partner 3 – Domaći vinari i pivari

Želja nam je da uz razne OPG-ove imamo i ponudu vina i iz piva domaće proizvodnje. Nastojat ćemo stvoriti partnerske odnose sa raznim domaćim vinarijama i to sa raznih po vinu poznatih područja, počevši od juga Hrvatske, preko sjevera do Istre i Slavonije. Cilj nam je širolika ponuda različitih vrsta vina koja će zadovoljiti i ona najiskusnija nepca. Što se tiče domaćih pivovara, najznačajni partner biti će nam i najveća pivovara u Hrvatskoj – Zagrebačka pivovara. Osim velike Zagrebačke pivovare, nudit ćemo i suradnju malim obrtnicima koji proizvode svoje autohtono Craft pivo.

3.1.2.4 partner 4 – Roto dinamic d.o.o

Najvažniji distributivni partner svih pića (alkoholnih i bezalkoholnih) biti će nam Roto – svijet pića.

3.1.2.5 partner 5 – Dinela logistika

Kao logističku podršku odlučili smo se za firmu Dinela, koja će služiti za prijevoz robe i ostalih nabavnih materijala od mjesta proizvodnje do samog restorana.

3.2 Vrijednosti (ponuda) poslovnog modela

S obzirom da se baziramo većinom na domaću proizvodnju prilikom pripreme hrane, te imamo mogućnost informiranja korisnika o našim proizvodima, smatramo da se sa time 16


odvajamo od konkurencije, te pokazivamo da su nam zapravo na prvom mjestu kupci i domaći proizvođači, a tek onda novac i zarada. Osim domaće proizvodnje, imamo i mogućnost narudžbe hrane u restoranu unaprijed, što zapravo smanuje vrijeme čekanja prilikom pripreme jela, te će se s time zapravo izgubiti tzv. „prazan hod“, te će korisnicima omogućiti puno više vremena koje mogu iskoristiti na produktivnije načine. Osim unaprijed narudžbe jela, moguće je i rezervirati mjesto sjedenja, tako netko tko više voli sjediti pokraj prozora, može odabrati svoje mjesto i prije nego što je stigao u restoran. Za naručitelje hrane putem mobilne aplikacije, imamo mogućnost praćenja dostave, te korisnici mogu vidjeti gdje se njihovo dostavno vozilo nalazi u bilo kojem trenutku. Osim praćenja dostave vozila, stvara se i mogućnost narudžbe u točno određeno vrijeme. Stoga mislimo da zapravo nudimo stvari koje i svaki restoran nudi, ali na bolji i kvalitetniji način.

3.3 Najvažnije aktivnosti za isporuku vrijednosti

Najvažnije aktivnosti za isporuku vrijednosti biti će nam odnos sa korisnicima/gostima. S toga, želimo gosta zadovoljiti sa našom ponudom, te vjerujemo u to da se jedan zadovoljan gost uvijek vraća na isto mjesto. S toga je zapravo sve podređeno gostima i gosti su nam uvijek na prvom mjestu.

3.4 Ključni resursi

Najvažniji resurs prilikom isporuke vrijednosti biti će nam domaća proizvodnja (voće, povrće, meso, vino, pivo) koja će trebati zadovoljiti različite standarde da bi se uopće našla u našoj ponudi. Svakim danom ćemo se truditi da poboljšavati našu ponudu, te pružiti korisnicima ono najbolje što Hrvatska može ponuditi.

3.5 Kategorije klijenata

17


3.5.1

Popis glavnih kategorija klijenata

S obzirom da je klijentela ljudi koji posjećuju restorane vrlo velika, mi smo se odlučili na 5 glavnih kategorija klijenata, i to: 

Poslovni ljudi

Umirovljenici

Turisti

Studenti

Standardni korisnici

3.5.2

Detaljan opis glavnih klijenata

3.5.2.1 klijent 1 - Poslovni ljudi

Poslovni ljudi su nam jedna od glavnih klijentela. Omogućit ćemo ljudima da održe poslovne sastanke, poslovne ručkove/večere, gablece i sl. S obzirom da se nalazimo u samo centru grada, velika je vjerovatnost da će nas osim domaćih poslovnih ljudi, posjetiti i stranci koji su došli u Zagreb zbog posla i sl. Stoga nam je vrlo važno stvoriti dobar dojam, te će se tim ljudima osim tradicionalnih stolova omogućiti i odvojena sala gdje će se moći putem projektora održati poslovni sastanak, ili omogućiti video poziv i sl. Dodatna sala će se trebati rezervirati prije, te će ta sala biti upotpunosti besplatna. Usluge koje nudimo poslovnim ljudima, ne zahtjevaju neku dodatnu obradu, oni će također moći rezervirati mjesto u restoranu, hranu unaprijed, odnosno sve one usluge koje su dostupne u našem restoranu.

3.5.2.2 klijent 2 - Umirovljenici

Za umirovljenike ćemo praviti dnevni menu, odnosno svaki dan ćemo imat 4 različita menu-a, koja će se izmjenjivati svakodnevno. Dnevni menu će se sadržavati od – juha, glavno jelo, prilog, salata. Cijena ovakvih menu-a biti će niža od uobičajenih cijena, no umirovljenici će

18


morati pokazat dokaz da su umirovljenici (barem prvi put, poslije se nalaze u našoj bazi podataka) kako bi se upotpunosti uračunao popust. Umirovljenici neće moći unaprijed rezervirati mjesto i hranu, osim ako ne naruče neku hranu iz standardnog menija, no na taj način neće moći dobiti popust. Također se i umirovljenicima koji su invalidi može hrana dostavljati svakodnevno na kućnu adresu, no tada će netko od rodbine ili prijatelja morati prijaviti tu osobu. Ona će dobiti karticu vjernosti, te će se iznos umanjivati s tekućeg ili žiroračuna kojeg smo dobili prilikom prijave.

3.5.2.3 klijent 3 - Turisti

Turistima kao posebnim klijentima biti će na raspolaganju osim standardnog menija i hrana koja je autohtona za neka područja, no oni će tu hranu morati naručiti unaprijed barem jedan dan putem naše aplikacije, online ili osobno u restoranu. Ta cijena neće biti puno veća od standardne za određena jela, te na taj način želimo potaknuti puno više restorana da potiču domaću proizvodnju, te da se neki običaji, u ovom slučaju običaji pripremanja hrane, ne izgube upotpunosti.

3.5.2.4 klijent 4 – Studenti

Studenti, baš kao i umirovljenici će imati na izbor svaki dan 4 menu-a koja će im biti na raspolaganju uz popust. No osim dnevnih menu-a, studenti će imati i mogućnost večere, koja će se sastojati od 2 menu-a. Studenti da bi koristili ove pogodnosti, morati će se prijaviti na našu mobilnu aplikaciju, upisati svoje podatke, te broj ikice ili indeksa kako bi potvrdili status studenta, te koristili pogodnosti studentskog popusta. U ovom slučaju studenti će moći koristiti samo usluge dostave hrane, odnosno svoju hranu neće moći jesti u restoranu, nego na drugom mjestu koje sami odluče (studentski dom, stan, faks, i sl.). Osim studentskog menu-a, sami studenti će moći izabrati i jela iz standardnog menija, te na taj način neće moći koristiti studentski popust, te će tu hranu moći jesti u restoranu kao i svi drugi.

19


3.5.2.5 klijent 5 – Standardni korisnici

Pod naziv standardni korisnici svrstali smo sve vrste korisnika koji koriste usluge restorana – samci, parovi, obitelj i sl. Oni će moći koristiti sve usluge našeg restorana, te će registirani korisnici putem kartice vjernosti moći iskoristiti popust na određenu hranu i sl.

3.5.3

Tržišta i jezik Web stranica

S obzirom da se trenutno nalazimo u centru Zagreba, naša je ideja i dalje ostati u Hrvatskoj, odnosno pokušati se proširiti na sve regije Lijepe Naše, te izgraditi imidž hrvatskog restorana i hrvatske kvalitete. No s obzirom da Hrvatsku godišnje posjeti više milijuna turista, naša web stranica osim ponude na hrvatskom jeziku, naći se i u obliku ponude na – engleskom , njemačkom i talijanskom jeziku.

3.5.4

Registracija klijenata

Registracija klijenata će se provoditi na našoj web stranici, putem mobilne aplikacije ili osobno u restoranu. Korisnici će morati popuniti obrazac sa svojim imenom i prezimenom, te brojem kartice kako bi koristili pogodnosti digitalnog plaćanja. No, osim toga o tim korisnicima se neće znati ništa više, te ćemo njihove podatke koristiti u svrhu samog restorana, ni u kojem drugom slučaju.

3.5.5

Pogodnosti za registrirane klijente

Svaki registirani klijent će moći koristiti različite pogodnosti ukoliko redovno posjećuje naš restoran ili naručuje hranu putem naše aplikacije u vidu skupljanja bodova. Ti bodovi će se moći koristiti na popuste za hranu, dobivanje slijednog jela besplatno, te mogućnosti odvijanja raznih događaja u restoranu (rođendani, promocija, obiteljski ručkovi i sl.) uz određeni popust na ukupan račun. 20


3.6 Upravljanje odnosima s klijentima

Odnos s klijentima najvažnija nam je stavka, što smo već više puta naveli u poslovnom planu. Najviše želimo da nam gosti dolaze i odlaze zadovoljni, no svaki gost ukoliko nije zadovoljan (npr. s hranom, konobarom, cijenom i sl.) moći će poslati anonimni upit te kritiku na mail ili broj telefona, te ako je kritika konstruktivna nastojat ćemo je poboljšati i na taj način pružiti još veći nivo kvalitete gostima, odnosno klijentima.

3.7 Kanali poslovanja U pogledu kanala poslovanja donešen je zaključak da bi se možebitnim ulaskom u intenzivno posredničko ili veleprodajno tržište smanjila kvaliteta koju naš model predviđa, te se razrjedila spona između hrvatskih malih gospodarstvenika i nas kao uslužnog objekta te je stoga odabran sustav isključive uslužne maloprodaje kakvu i predviđa klasični, tradicionalni sustav rada restorana. Što se tiče odnosa sa našim dobavljačima, interakcija sa istima će biti vršena isključivo izravnim kanalima distribucije, dakle direktnom prodajom od strane proizvođača i direktnom kupnjom od strane djelatnika eRestorana, bez posredstva 3. strana.

3.8 Struktura troškova

Kao i svi restorani, imat ćemo troškove poput: - troškovi najma - uređenje prostora - troškovi održavanja prostora - troškovi režija - troškovi nabave hrane i pića - upotreba fiskalne blagajne 21


- plaće zaposlenicima - porezi i amortizacija i sl. No osim ovih standardnih troškova, imat ćemo i troškove vezane za naše digitalno poslovanje. Tako ćemo osim gore navedenih troškova imati i troškove poput: - izrada web stranice - održavanje web stranice - izrada mobilne aplikacije - održavanje mobilne aplikacije - troškovi domene i sl. S obzirom na velika početna ulaganja, u prvih par godina ne očekivamo velik profit, već samo želimo pokriti tekuće troškove nastale radom restorana.

3.9 Modeli stvaranja prihoda

3.9.1

Popis modela stvaranja prihoda

Modeli stvaranja prihoda će biti karakteristični djelatnosti kojom se i bavimo dakle svi oni koji bi se i očekivali od ugostiteljskih objekata. Možemo ih sažeti na postupke pripreme i posluživanja jela i pića, kako u restoranu tako i za dostavu, prihodi od reklamiranja, prihodi od promocijskih djelatnosti te prihodi od prijevoza.

3.9.1.1 model 1 – Pripremanje i usluživanje jela, pića i napitaka

Najvažniji model stvaranja prihoda biti će nam prodaja hrane i pića u restoranu. To će nam biti najveći i najvažniji prihod, te takav prihod će pridonositi daljnjem razvoju i opstanku restorana. Daljnjim razvojeg pružanja usluge u restoranu, korisnici će biti spremni platiti više,

22


tako da nam je cilj razvoj usluge do maksimalne mjere, te potpuno zadovoljstvo korisnika našim uslugama.

3.9.1.2 model 2 - Pripremanje jela, pića i napitaka za potrošnju na drugom mjestu

Još jedan važan izvor prihoda biti će nam narudžba hrane i pića putem mobilne aplikacije. Iako takav prihod neće biti velik kao i pružanje usluge u restoranima, također je potrebno obratiti pažnju da korisnik bude u potpunosti zadovoljan, te da je spreman ponovno obaviti narudžbu kod nas.

3.9.1.3 model 3 - Zarada od reklamiranja

Što se tiče novog stvaranja prihoda, to će biti – reklamiranje. Omogućivat ćemo raznim OPGovima, kako našim partnerima, tako i drugim OPG-ovima da se reklamiraju putem naše mobilne aplikacije, ali i web stranice. Te osim OPG-ova, reklamirat ćemo i druge hrvatske proizvođače koji proizvode domaće proizvode, te mogu potvrditi da je to njihov prizvod i imaju certifikat „domaće“ (razni mljekari, vinari, pivari i sl.). To će biti relativno mali iznos, ali cilj nam je da povećamo svijest ljudi za domaćim proizvodima i da potiču domaću proizvodnju.

3.9.1.4 model 4 - Zarada od promocijskijh aktivnosti

Svaki mjesec imat ćemo promociju različitih proizvoda, odnosno hrane i pića u našem restoranu, koje će promovirati različiti OPG-ovci, vinari i sl. Kušanje proizvoda će biti besplatno, a trošak davanja prostora za jednodnevnu promociju će biti minimalan.

3.9.1.5 model 5 – Prijevoz

23


Osim prijevoza naših proizvoda od mjesta proizvodnje do restorana, pružat ćemo mogućnost i prijevoza stvari kako za pravne, tako i za fizičke osobe uz određenu naknadu (ukoliko ima mjesta u prijevoznom sredstvu).

24


4 DIGITALNE TEHNOLOGIJE 4.1 Mobilne tehnologije

4.1.1

Način mobilnog elektroničkog poslovanja projekta

Mobilna aplikacija biti će dostupna na Google Store-u, te će bitni upotpunosti besplatna za korisnike IOS i Androida.

4.1.2

Opis aplikacije za pametne mobilne telefone

Aplikaciju smo izradili uz programere, tzv. „freelancer-e“, te oni će tu aplikaciju redovito ažurirati. Uslugom freelancer-a uštedili smo na izradi aplikacije, te ih plaćamo 35€ mjesečno. Aplikacija će služiti za narudžbu hrane i pića, registraciju korisnika te rezervaciju.

4.1.3

Detaljan opis funkcionalnosti mobilne aplikacije

U aplikaciji korisnici će moći saznati detaljne informacije o našem restoranu, te se upoznati sa našim jelovnikom i ponudom pića. U jelovniku će detaljno moći pogledati našu ponudu hrane, te za svaki proizvod koji je upotrebljen u pripremi moći će saznati njegove informacije (zemlja podrijetla i sl.). Ponuda pića je standardna, no osim standardne ponude još će u ponudi biti i domaća piva, te domaća autohtona vina. Osim ponude jela i pića korisnici će moći birati i rezervaciju, odnosno, neće moći birati mjesto sjedenja, no moći će birati meni te vrijeme dolaska u restoran. Osim rezervacije, biti će moguće obaviti i narudžbu na određeno mjesto u određeno vrijeme, te će se dostava hrane Uberom moći pratiti putem GPS-a. U drugim izbornicima korisnici će se moći prijaviti, provjeriti svoj status (da li je narudžba uspješno provedena, te kad stiže na odredište), kalendat (radi lakšeg snalaženja prilikom rezervacije), te kontakt telefon ukoliko bude potrebe za tim.

4.1.4

Grafički prikaz funkcionalnosti

25


Slika 1:Mobilna aplikacija - poÄ?etna stranica aplikacije

26


Slika 2: Mobilna aplikacija - ekran za registraciju i log in

Slika 3: Mobilna aplikacija - ekran za online naruÄ?ivanje

27


Slika 4: Mobilna aplikacija - ekran za lociranje dostavljača

4.1.5

Mogućnost mobilnog oglašavanja

Što se tiče mobilnog oglašavanja, naš restoran se na taj način neće oglašavati, te će oglašavanje provoditi putem web stranica (Facebook, Instagram i sl). Putem naše mobilne aplikacije moći će se oglašavati drugi domaći proizvođači koji imaju certifikat o svojim proizvodima, te ćemo na taj način poticati domaću proizvodnju.

4.2 Društvene mreže

4.2.1

Facebook profil

Službeni Facebook profil restorana, sa svim informacijama, je dostupan putem linka : https://www.facebook.com/E-Restoran-164742810875454/

Slika 5: Grafički prikaz Facebook profila

4.2.2

Instagram profil

28


Instagram profil neće biti rađen sve dok se ne ostvari kreativna ideja autora ovoga modela, a koja predlaže otvaranje Instagrama tek nakon što svako jelo koje u restoranu postoji u ponudi bude naručeno i označeno kao dio nečije tuđe slike sa Instagrama (slike korisnika). Korisnici mogu objavljivati na zidu Facebook profila restorana podjeljene slike sa njihovih Instagram profila te u onom trenutku kada na zid bude podjeljena slika zadnjeg jela iz ponude restorana se otvara Instagram profil restorana i dodjeljuje, nasumičnim odabirom, jednom od korisnika koji je objavio slike na Facebook profil restorana besplatan slijed jela po njegovu izboru.

4.3 Računarstvo u oblaku

Obzirom da smo objekt koji se bavi ugostiteljskim uslugama, u samom objektu ne postoji infrastruktura koja bi podržavala analizu i skladištenje podataka koje prikupljamo od registracije i analize naših korisnika. Najadekvatniji način skladištenja takvih količina podataka je pohrana istih u računarstvo u oblaku od strane specijalista iz IT industrije, poput Metroneta ili Intrixa.

4.4 Veliki podaci

Veliki podaci kao pojam koji je tehnološki vrh ako govorimo o analitici podataka, je dio IT industrije za koji nemamo trenutno financijskih sredstava, no na vrhu je ciljeva koje kanimo postaviti nakon ispunjenje temeljnih ciljeva postavljenih pri stvaranju ovoga modela. Veliki podaci će jednom kada skupimo zadovoljavajuću bazu podataka biti od neprocjenjive pomoći pri razumijevanju navika i uzoraka kretanja i naručivanja naših klijenata, što će nam omogućiti još veću mogućnost prilagodbe potrebama svakom pojedinom klijentu (npr predlaganje novih jela starim korisnicima na temelju njihovih prethodnih narudžbi ili primjerice javljanje korisniku putem aplikacije da je njegov najdraži stol u najdraže vrijeme slobodan inicirajući tako još jednu konzumaciju naših usluga).

4.5 Senzori i Internet stvari

29


Jedna od inovativnih usluga koju bi pružali jest skeniranje aplikacije gota prilikom ulaska u sami restoran. Ukoliko korisnik ima aktivnu lokaciju na svome pametnom telefonu, skeneri unutar restorana bi registrirali tog korisnika već po ulasku u sami restoran, omogučujući time osoblju na recepciji da se klijentima u startu obrate imenom i prezimenom, a kuharima i konobarima omogučujući uvid u njihove prethodne narudžbe te potencijalno predstavljanje novih jela sa istom podlogom kao i prethodno naručena jela.

4.6 3D printeri

Molekularna gastronomija u vremenu u kojem živimo više nije nikakva nepoznanica. Tehnologija napreduje tolikom brzinom da se svaka vrsta hrane može razgraditi na svoje gradivne jedinice. Tako razlomljene elementarne gradivne jedinice hrane se proizvode masovno industrijski a tržište tako apstraktne robe postaje sve veće i veće. Pasta koja se proizvede kao gradivna jedinica određene tvari se može staviti u 3D printer te se putem programa isprinta zadana hrana (primjerice pasta pirea od krumpira, pasta od špinata, mliječna pasta i pasta od soli se ‘ubace’ u spremnike 3D printera koji po softverskom navođenju tada isprinta kompletno jelo od pirea i mješavine špinata na mlijeku). Ovakva vrsta tehnologije je upravo ono što želimo prikazati našim korisnicima kao nešto što više nije ‘bauk’ nego jednostavno napredak tehnologije. Na 3D printanje hrane možemo gledati i sa strane dekoriranja raznih ukrasnih jela i priloga na domjencima i eventima kako bi se ostavio ekskluzivni ‘wow’ efekt pri pogledu na hranu. Imajući u vidu sve navedeno plan E-Restorana je nabaviti minimalno 1 3D printer hrane kroz sljedećih godinu do dvije, no nikako po cijenu smanjenja kvalitete pružanja usluge prema našim klijentima. Ovisno o financijskim rezultatima u kratkoročnom razdoblju 3D printer će biti nabavljen prije ili kasnije.

4.7 Robotika

Robotika nije dio tehničkih i IT industrija na kojima ćemo temeljit svoje poslovanje no svakako nije područje za zanemariti. Robotika kao takva neće biti direktno zastupljena u samom restoranu osim u području kuhinje i to nikako u samom početku poslovanja. Uslijed određenog perioda, odnosno dok restoran ne stekne određenu razinu stalnih gostiju i kvalitetne baze podataka o narudžbama robotika će ostati u planu nabave tek dugoročno. 30


Nakon uspostavljanja kvalitetne baze podataka i sa saznanjima koja jela su najpopularnija u restoranu i pri online narudžbama kuhinja će se adaptirati sa automatskim robotskim mješalicama i pametnim spremnicima za skladištenje hrane kako bi se omogućilo automatsko pripremanje određenih najkorištenijih pripravaka za česta jela, što će u konačnici omogućiti kuharima više slobodnog vremena za inspiraciju novih jela.

4.8 Dronovi

Za početak, uz Uber partnerstvo za dostavu hrane bit će kupljen i jedan profesionalni dostavni dron marke DJI po cijeni od 9252,00 KN. Model DJI Phantom 4 posjeduje baterije za maksimalno vrijeme leta do 45 minuta što praktički omogučuje dostavu u bilo koji dio Zagreba svega par minuta od pripravka hrane. Dron također posjeduje i GPS navigator kojim je moguće upravljati putem računala. Kako bi dostava bila u potpunosti automatska angažirat ćemo razvojni softverski tim kako bi spojio naš drom sa lokacijom koju odašilje korisnik sa svojim mobilnim uređajem kojim je naručio hranu kako bismo se u potpunosti prilagodili svojim korisnicima.

4.9 Virtualna i proširena stvarnost

U sklopu ponude koju pruža naš model je i najnovija tehnologija virtualne šetnje koju će korisnik moći iskusiti po vlasititim preferencijama. Ukoliko korisnik u svome dome posjeduje naočale za virtualnu stvarnost, primjerice Oculusa ili neke druge licencirane tvrtke za pružanje usluga virtualne stvarnosti, bit će mu moguće u stvarnom 3D virtualnom prostoru se kretati kroz restoran promatrajući tako značajke samog prostora iz prve ruke. Ukoliko korisnik ne posjeduje takvu tehnologiju tada će moći na svome mobilnom uređaju ili kućnom računalu u klasičnom obliku prikaza na ekranu proći unaprijed određenom rutom kretanja kroz restoran, bez mogućnosti interakcije.

4.10 Umjetna inteligencija

31


Umjetna inteligencija je razvojni korak koji niti moĹžemo financirati niti pretjerano upotrijebiti u naÄ?inu svog poslovanja. Maksimalna specijalizacija u IT sektor kojoj ćemo se posvetiti su tehnologije analize i interpretacije Velikih podataka

32


5 DIGITALNI MARKETING 5.1 Marketinški plan projekta

Marketinški plan kao dio poslovnog plana opisuje strateške ciljeve poduzeća koji se kane postići putem točno određenih marketinških strategija i taktika. Marketinški plan u sklopu svog područja utjecaja daje odgovor na pitanja tko su nam potrošači, konkurenti, koja tržišta su adekvatna za poslovanje, te kojim strategijama i taktikama pristupiti tome tržištu. Elementi marketinškoh plana su: IZVRŠNI SAŽETAK, ANALIZA STANJA, MARKETINŠKA STRATEGIJA, FINANCIJE, KONTROLA pa ćemo ih tim redosljedom i pojasniti. 1. IZVRŠNI SAŽETAK Obzirom da su autori rada upoznati sa cjelokupnim projektom, nema potrebe raditi izvršni sažetak kao takav jer je njegova svrha informiranje uprave ili tijela koje donosi odluke pomoću skraćene verzije marketinškog plana. 2. ANALIZA STANJA Analiza stanja kao važan dio marketinškog plana definira tržište i postojeće sposobnosti poduzeća da podmiri potrebe i želje ciljanih segmenata. Tržište na koje cilja naš model je tržište pružanja ugostiteljskih usluga, odnosno zadovoljenje potreba naših potrošača putem djelatnosti pripravka i posluživanja hrane i pića, no jednako tako i pružanje potpune usluge šireg okvira djelovanja od same posluge hrane i pića. U taj širi koncept zadovoljenja potreba potrošača smatramo da ulaze i cjelokupni doživljaj na koji utječu atmosfera, ljubaznost, prisnost sa potrošačima te povezanost na način da omogućuje klijentima da poprime osjećaj da smo tu zbog njih a ne zbog samog poslovanja. Stanje na tržištu je takvo da u Zagrebu postoji oko 4500 ugostiteljskih objekata, od kojih je oko 550 registrirano i za poslugu hrane, ponajviše u obliku restorana, bistro, ili zalogajnica. Smatramo kako na milijun stanovnika Zagreba (uključujući satelitska naselja oko Zagreba) 500-njak ugostiteljskih objekata nije broj koji u potpunosti zadovoljava sve potrebe tržišta te kako postoji kvalitetna no ne i nepremostiva koncentracija konkurencije za ulazak E-Restorana na tržište. Ponuda koju naš model potencira se ne zasniva samoj posluzi hrane i pića najviše moguće kvalitete već na pružanju usluga bliskih našim potrošačima putem koje dobijaju maksimalnu dodanu vrijednost . SWOT analiza 33


također spada u kategoriju ‘analize stanja’ no u sljedećem poglavlju ćemo ju obraditi malo detaljnije. 3. MARKETINŠKA STRATEGIJA Marketinška strategija podrazumjeva skup postupaka kojima se postiže ostvarenje postavljenih ciljeva poduzeća. Ciljeve koje pretpostavlja naš model obradili smo detaljnije u prethodnom poglavlju, dok od strategije i postupaka kojima ih kanimo ostvariti, maksimalni naglasak stavljamo na pozicioniranje u svijesti naših potrošača. Već smo par puta ponovili da je glavna ideja našeg modela pružiti korisnicima naših usluga maksimalnu pažnju i predanost omogučujući time veću razinu povezanosti imeđu nas, kao pružatelja usluge, i potrošača, kao korisnika usluge, nego što će ju dobiti koristeći usluge drugih restorana ili općenito ugostiteljskih objekata. 4. FINANCIJE Obzirom na manjak dostupnih prostora u Zagrebu početni plan je iznajmiti poslovni prostor te ga adaptirati kako bi pružao ugodnu atmosferu obogaćenu sporadičnim razmještenim modernim tehnološkim detaljima, primjerice besplatan wifi, elektroničko pozivanje konobara putem gumbića sa bočne strane stola, elektične punionice hibridnih automobila na parkingu i slično. Mjesečni trošak najma procjenjujemo na iznos od 1500€ do 2000€, dok će fiksni trošak inicijalne adaptacije biti ne viši od 500 000 kuna. Trošak 4 kuhara, 4 šankera, 8 konobara te vikend izvođača žive glazbe procjenjujemo na iznos 90 000 kuna do 110 000 kuna, ovisno o broju dana u mjesecu. Ukupno gledajući fiksni inicijalni troškovi nebi trebali prelaziti više od 500 000 kuna, troškovi održavanja objekta nebi trebali prelaziti više od 50 000 kuna, dok varijabilne troškove održavanja osoblja i objekta procjenjujemo ne višim od 150 000 kuna mjesečno. Troškove bismo pokrili djelomično financiranjem putem bankovnog kredita, a djelomično putem fondova EU. 5. KONTROLA Kako smo već naveli u prethodnim poglavljima kontrola kvalitete usluge i edukacije osoblja će biti jedan od ciljeva s maksimalnom pozornošću. Jednako tako korisnici naših aplikacije i web stranica će s vremena na vrijeme biti evaluirani kako bismo dobili što bolji uvid u karakter te uzorke ponašanja naših klijenata u svrhu pružanja što specifičnije i prilagođenije usluge prema klijentima.

34


5.2 Ključne riječi projekta

Restoran, tehnologija, vrijednost, suradnja

5.3 Google AdWords oglas

Obzirom da je registracija na Google AdWords besplatna istu bismo i obavili odmah po otvaranju restorana. Model koji je odabran kao optimalan za našu vrstu poslovanja je onaj koji se plaća po ostvarenom kliku na oglas, jer smatramo da ukoliko korisnik odabere poveznicu na našu stranicu da je uistinu i zainteresiran za suradnju ili korištenje naših usluga, a kako vjerujemo u svoju sposobnost zadržavanja korisnika tako vjerujemo da nam ovaj oblik suradnje sa Google-om najviše odgovara.

5.4 Oglašavanje na društvenim mrežama

Teško je zamisliti ozbiljnu organizaciju, poduzeće ili bilo kakav poslovni entitet u današnje vrijeme koji nema svoj profil na nekoj od društvenih mreža. Dakako prateći trendove i naš model predviđa račune na Facebooku i Instagramu za početak, dok će se o daljnjim računima na drugim mrežama raspravljat ovisno o potrebama poslovanja. Što se tiče oglašavanja na samim društvenim mrežama time se u početku nećemo baviti obzirom da vjerujemo u kvalitetnu suradnju i isporuku maksimalne vrijednosti putem naših usluga. Najveći fokus našeg modela nije u privlačenju masovne količine korisnika već u tome da korisnik koji iskupi našu ponudu ju poželi koristiti ponovo. Imajući to u vidu, kratkoročno gledano nikakve vrste oglašavanja na društvenim mrežama neće biti uvedene.

35


6 DIGITALNO PLAĆANJE 6.1 Popis oblika digitalnog plaćanja

Prilikom obavljanja plaćanja, osim naravno gotovinskog i kartičnog plaćanja, uvesti ćemo neke novine, odnosno nove načine digitalnog plaćanja. Iako će većina ljudi i dalje koristiti svoj novac i kartice kao primarno sredstvo plaćanja, dat ćemo im mogućnost i da plaćaju na načine kao što su: 

Selfie

Digitalni novčanik

Biometrijska kartica

Računi preko pametnog sata

Paypal

Najvažnije će biti uspostaviti dobru komunikaciju s korisnikom prilikom plaćanja, te upotpunosti ukloniti rizike novonastalog digitalnog plaćanja, te ćemo redovno ažurirati i provjeravati sigurnost vezano za digitalno plaćanje. Za većinu načina digitalnog plaćanja, korisnik će se morati registirati te biti u našoj bazi podataka, te će jedino na takav način moći koristiti usluge digitalnog plaćanja.

6.2 Opis oblika digitalnog plaćanja

6.2.1

Selfie

Najnovija tehnologija već se provodi u Velikoj Britaniji i najnaprednijim tržištima poput Španjolske, Njemačke i Finske. Dovoljno će biti samo skinuti aplikaciju „Identitiy Check Mobile“ kroz koju se treba registrirati za plaćanje (ostaviti broj kreditne kartice ili žiroračuna), te napraviti jedan dobar selfie svojim pametnim telefonom. Nakon toga uploadati fotografiju prilikom registracije u našu bazu podataka, nakon čega će se napraviti digitalna

36


mapa lica. Nakon toga sve je spremno za plaćanje. Ovaj postupak plaćanja moguće je i izravno u restoranu prilikom plaćanja ili naručivanjem hrane putem naše mobilne aplikacije. Ovakva vrsta plaćanja tesitirana je u SAD-u, Kanadi i Nizozemskoj, a 92% ljudi koji su ga testirali izjavili su da im se sviđa novi način plaćanja, te da bi ga vrlo rado koristili i da im je jednostavnije od silnih lozinki koje treba unositi prilikom plaćanja.

6.2.2

Digitalni novčanik

Uvođenjem novih načina digitalnog plaćanja, odlučili smo se i na tzv. Digitalni novčanik Masterpass je digitalni novčanik koji pojednostavljuje plaćanje, koji je siguran za korištenje bez bojazni od prevare ili skidanja sredstava s računa. Za razliku od ostalih digitalnih načina plaćanja Masterpassom će se moći platiti na nekoliko platformi - online, kroz aplikaciju, u restoranu, te na bilo kojem gadgetu (kompjuteru, tabletu ili mobilnom telefonu). Prilikom ovog načina plaćanja također treba biti registrirani korisnik u našoj bazi podataka,

te korisnik prilikom registracije samo treba učitati svoju karticu

(kreditnu ili žiroračun). Način plaćanja je vrlo jednostavan, korisnik se treba prijaviti samo jednom, te aplikacija automatski zapamti korisnika, a korisnik prilikom plaćanja samo klikne da je iznos računa dobar, te se sredstva automatski skidaju sa njegovog računa. Uz to je i posebno kodiran software za zaštitu, štiti korisnikove podatke i ne dozvoljava neautoriziranu kupovinu.

6.2.3

Biometrijska kartica

Novi oblik digitalnog plaćanja koji ćemo omogučiti svojim korisnicima biti će i Biometrijska kartica. Ovaj način plaćanja biti će moguće obaviti samo u restoranu, odnosno fizičkim dodirom prsta. Ovaj oblik digitalnog plaćanja kombinira karticu i otisak prsta, te se napravi tzv. Biometrijska kartica. Korisnik u ovom slučaju ne treba biti registriran u našoj bazi podataka, ali treba u svojoj matičnoj banci napraviti predložak koji bi mu omogućio plaćanje pomoću otiska prsta. Nakon toga se otisak prsta pretvara u kodirani digitalni predložak koji je

37


sačuvan na kartici te se tako može plaćati na različitim mjestima diljem svijeta. Tako korisnik u našem restoranu može svoj ručak ili večeru platiti pomoću – prsta. Kako to radi? Kartica se stavi u aparat, a prst na ugrađeni senzor i to je to, transakcija je odobrena. Ovaj način digitalnog plaćanja osim što se rješava dosadnih pinova, on zapravo i pomaže da se otkrije i spriječi prevara, poveća stopa odobrenja i smanji operativni trošak

6.2.4

Računi preko pametnog sata

Ovakva vrsta plaćanja biti će moguća samo za korisnike koji imaju ispunjena dva uvjeta – da imaju Mastercard, te pametni sat koji omogućava plaćanje (vivoactive 3). Garmin je nedavno na tržište lansirao pametni sat vívoactive 3 u koji je Mastercard dodao svoju tehnologiju, pa sat ima beskontaktni način plaćanja Garmin Pay. Sat ima NFC čip koji onima koji ga nose omogućuje da plate tako da ga samo prislone na uređaje za beskontaktno plaćanje. Baš kao što korisnici plaćaju karticama, odnosno prislanjanjem kartice na POS uređaj. Svjesni smo da se ovakav način plaćanja neće odvijati svakodnevno, no ukoliko imamo korisnika koji već plaća na takav način (većinom turisti), nadamo se da će proširiti dobru vijest o našem restoranu, ne samo za hranu već i na načine plaćanja, te tako imamo „besplatnu“ promociju.

6.2.5

PayPal

Iako ovakav način plaćanja postoji od 2000 g., u većini slučajeva se koristi prilikom internetske kupnje (E-bay, Amazon i sl.). Kako su ovakve transakcije veoma sigurne, te kako veliki broj ljudi koristi usluge PayPala-a odlučili smo da ovakav način plaćanja bude i u našoj ponudi. Ovakav način plaćanja biti će u ponudi samo putem naše aplikacije. Korisnik koji će koristiti usluge transakcije putem PayPal-a neće trebati biti registrirani korisnik u našoj bazi podataka, dovoljno je samo da ima kreiran PayPal račun.

38


6.3 Blockchain tehnologija

S obzirom da naši računi, odnosno računi klijenata ne prelaze velike cifre (rijetko se dogodi da je račun veći od 2000 HRK), samim time nemamo potrebu trenutno koristiti virtualni novac, tj Blockchain tehnologiju. No to ne znači da u budućnosti nećemo koristiti ovu tehnologiju. Pažljivo ćemo pratiti promjene na tržištu, te ažurno reagirati ako se trend rasta virtualne valute nastavi.

39


7 SWOT ANALIZA PROJEKTA

SWOT analiza je standardiziran alat za procjenu i analizu trenutnog stanja te poduzeću daje uvid u unutarnje i vanjske čimbenike kako bi poduzeće raspolagalo potrebnim informacijama u pravo vrijeme. Ova kvalitativna analitička metoda pretpostavlja 4 čimbenika: snage, slabosti, prijetnje, prilike.

SNAGE:

SLABOSTI:

Inovativnost, napredna

bliskost

korisnicima, Visoki inicijalni troškovi, samo 1 lokacija

sa

tehnologija,

suradnja

sa restorana, slabija međunarodna promocija od

proizvođačima hrvatskih proizvoda, spajanje ostatka konkurencije, više

djelatnosti,

sustav

stalna provjera o

nagrađivanja educiranosti osoblja

korisnika, segmentirani pristup korisnicima, prilagođen pristup korisnicima, ugodan dizajn interijera, brza dostava PRIJETNJE:

PRILIKE: OPG-ovima,

suradnja

sa Zasićenost

tržišta,

nezainteresiranost

Suradnja

sa

Uberom,

organizacija evenata, otvaranje korisnika na promjenu, neznanje korisnika

dodatnih restorana, povezivanje različitih 3.dobi o mogućnostima koje pružamo djelatnosti, alternativni menu-i

Tablica 1: SWOT analiza poduzeća

40


8 WEB MJESTO PROJEKTA 8.1 Web poslužitelj i domene

8.1.1

Web poslužitelj projekta

Za web poslužitelja odlučili smo se za firmu My Data Knox, te smo se odluči za njihov paket KNOX MAXI, koji nam omogučuje oko 150 GB diskovnog prostora, te brojne druge pogodnosti. Ukupan iznos traženog paketa je 828 HRK + PDV godišnje.

8.1.2

Web domene projekta

8.1.2.1 .hr domena

Domenu .hr ćemo također napraviti u suradnji sa My Data Knox, što će nas iznositi 476 HRK godišnje. S obzirom da je domena e-restaurant.hr slobodna, rado ćemo nju uzeti za našu web stranicu.

8.1.2.2 Komercijalne domene

S obzirom da smo orijentirani i na hrvatsko i na strano tržište, napravit ćemo domenu koja će biti orijentirana prema turistima, odnosno web stranicu na engleskom/njemačkom i talijanskom jeziku. Domenu .com ćemo također napraviti u suradnji sa firmom My Data Knox. Iznos koji trebamo platiti za komercijalnu domenu je oko 76 HRK.

8.2 CMS sustav

8.2.1

Popis mogućih CMS sustava za projekt

41


CMS, ili sustav za upravljanje sadržajem, je pojednostavljeno sustav uz pomoć kojeg se uređuju web stranice. CMS omogućava u bilo kojem trenutku i s bilo kojeg mjesta upravljanje sadržajem internet stranica koje su izrađene ili u izradi bez da se posjeduje neko napredno znanje programiranja. Za potrebe poslovanja dovoljan je internet preglednik i poznavanje osnova korištenja računala. Sadržajem web stranica upravlja se kroz administracijsko sučelje kojem pristupamo uz pomoć korisničkog imena i lozinke. Sučelju administracije je moguće pristupiti u bilo koje vrijeme i s bilo kojeg mjesta, dakle s bilo kojeg računala. Administracijsko sučelje omogućuje samostalnost i fleksibilnost u radu sa sadržajem na webu, štedi vrijeme (samostalno se može uređivati sadržaj) i umanjuje troškove održavanja internet stranica. Kao CMS poslužitelja smo odabrali poduzeće DiMedia te njihovo problemsko rješenje.

8.2.2

Opis CMS sustava projekta

Dimedia CMS je programsko rješenje modularnog tipa. Nadogradivo je u svakom segmentu i u bilo kojem trenutku se može prilagoditi potrebama korisnika nadogradnjom već razvijenih ili potpuno novih modula. Usluge koje bi nam pružali su sljedeće: Uređivanje sadržaja Osnovna mogućnost CMS-a je uređivanje sadržaja. Sadržaj na webu raspoređen je kroz sadržajne cjeline, a svaka cjelina može se uređivati kroz CMS administraciju. Sadržaj (tekst) same stranice uređuje se kroz tvz. editor koji omogućava jednostavno formatiranje teksta na identičan način kao korištenje programa za pisanje teksta. Kroz editor se također dodaju slike, video i ostali dokumenti u tekst, a sadržaj se može povezati i linkovima. Katalog proizvoda (web katalog) Web katalog modul je koji omogućava upravljanje i pohranjivanje proizvoda u kataloge. Proizvodi se razvrstavaju u kategorije i potkategorije čiju strukturu definiramo mi kao korisnik. Web katalog omogućava da se na brz način dodaju novi proizvodi koji se mogu detaljno opisati putem niza opisnih atributa, a postojeći se brzo i jednostavno mogu uređivati. Web katalog izgrađen je na način koji omogućava različite načine kreiranja kataloga prema željama i potrebama korisnika. Katalog se na jednostavan način povezuje s modulima web trgovine i tada sve zajedno čini online prodajno mjesto. 42


Optimizacija sadržaja Kroz administracijsko sučelje na jednostavan način se može upravljati aktivnostima SEO optimizacije sadržaja za tražilice. Na taj način internet stranica se može pripremiti i podesiti da osvoji najbolje pozicije u rezultatima pretraživanja. Novosti Novosti su vrlo bitan dio svake internet stranice. Kroz objavljene novosti korisnik stječe dojam o aktivnosti tvrtke, koliko truda ulažete u ažuriranje informacija na internet stranicama, te na kojim projektima radite. Sinkronizacija podataka Dimedia CMS razmjenjuje podatke s drugim izvorima sadržaja bilo da se radi o web stranicama i specijaliziranim bazama podataka. Na taj način je omogućeno prikazivanje sadržaja koji se ne mora „ručno prenositi“, a aktivnosti ažuriranja su svedene na minimum ili su u potpunosti nepotrebne. To je posebno pogodno u slučajevima kada na vlastitom webu želite prikazati npr. proizvode svojih partnera čiji se fond i informacije svakodnevno mijenjaju.

8.3 Web stranice projekta

8.3.1

Struktura Web stranice

Službena web stranica restorana je https://e-restaurant.yolasite.com/ Naša web stranica će omogućiti korisniku potpune informacije o našem restoranu. Na početnoj stranici korisnik će se moći ulogirati/prijaviti, te popuniti svoje podatke ako želi biti u našoj bazi podataka.

43


Slika 6: Web stranica - početni zaslon

Slika 7: Web stranica - menu

Osim mogućnosti prijave, korisnik će još biti u mogućnosti pogledati jelovnik, izbor craft piva, te specijalitete koje nudimo. Na stranici još nudimo mogućnost virtualne šetnje kroz restoran, te odabir prikladnog mjesta.

44


Slika 8: Web stranica – rezervacija

Osim toga, na dnu stranice registrirani korisnik će moći popuniti podatke, te na temelju toga imati mogućnost rezervirati stol i/ili menu.

Slika 9: Web stranica - kontakt

45


Slika 10: Web stranica - lokacija

8.3.2

Mapa Web stranice

46


Slika 11: Mapa web stranice

47


ZAKLJUČAK

Da zaključimo, otvoriti ćemo restoran koji se neće puno razlikovati od već uobičajenih i tradicionalnih restorana, ali će pružati potpuno drugačije usluge našim klijentima. U današnje vrijeme kada se tehnologija razvija velikom brzinom, pokušat ćemo tu tehnologiju integrirati u poslovanje našeg restorana, te se tako prilagoditi vremenu u kojem živimo. Ljudima će biti dostupne brojne digitalne usluge, primjerice virtualna šetnja po restoranu, razne mogućnosti digitalnog plaćanja i sl., te na taj način pokušavamo zadovoljiti naše klijente koji se sve više navikavaju na lagodan digitalni način života. Na taj način također želimo i stvoriti konkurentnu prednost, te se također i diferencirati od tradicionalnih restorana. Naš restoran će i dalje pripremati hranu na tradicionalni način, no uvodit ćemo razne inovacije, kao 3D printanje hrane, te ćemo pokušati u budućnosti pratiti razvoj novih inovacije, te ih pokušati implementirati u naše poslovanje koje će unaprijeđivati našu ponudu, te korisnici našeg restorana mogu očekivati razno razne inovacije u našem restoranu. Cilj nam je osim digitalizacije poslovanja, ostvariti dobru komunikaciju sa našim poslovnim partnerima, te pomoću njih stvarati određea sredstva ili resurse koje mogu svakako unaprijediti naše poslovanje, te unaprijeđivanje ponude i zadovoljavanje potrebe korisnika.

48


POPIS LITERATURE Panian, Ž. Elektroničko poslovanje druge generacije, Ekonomski fakultet, Zagreb, 2013. Dave Chaffey, Digital Business and E-commerce Management (6th Edition), Pearson, 2015 Kenneth C Laudon , Carol Guerico Traver, E-Commerce 2015: Business.Technology. Society. (11th Edition), Pearson, 2015.

POPIS WEB LINKOVA http://batak-grill.hr/– pristupano 19.3.2018. http://www.gladne-oci.hr/– pristupano 19.3.2018. http://www.gohome.hr/nekretnine.aspx?q=caffe%20bar%20najam%20zagreb– pristupano 10.4.2018. http://www.nekretnine24.hr/poslovni-prostori/ugostiteljski-objekti– pristupano 10.4.2018. https://www.blockchain.com/– pristupano 12.4.2018. https://www.maredogrill.com/– pristupano 19.3.2018. https://www.paypal.com/us/home– pristupano 15.3.2018. www.dimedia.hr – pristupano 12.4.2018.

POPIS SLIKA Slika 1:Mobilna aplikacija - početna stranica aplikacije ..................................................................... 26 Slika 2: Mobilna aplikacija - ekran za registraciju i log in ................................................................. 27 Slika 3: Mobilna aplikacija - ekran za online naručivanje .................................................................. 27 Slika 4: Mobilna aplikacija - ekran za lociranje dostavljača ............................................................... 28 Slika 5: Grafički prikaz Facebook profila .......................................................................................... 28 Slika 6: Web stranica - početni zaslon ............................................................................................... 44 Slika 7: Web stranica - menu............................................................................................................. 44 Slika 8: Web stranica – rezervacija .................................................................................................... 45 Slika 9: Web stranica - kontakt.......................................................................................................... 45 49


Slika 10: Web stranica - lokacija ....................................................................................................... 46 Slika 11: Mapa web stranice ............................................................................................................. 47

POPIS TABLICA

Tablica 1: SWOT analiza poduzeća .................................................................................................... 40

50


ŽIVOTOPIS

OSOBNE INFORMACIJE

Alibašić Dean Ulica Huga Ehrlicha 3, 10000 Zagreb (Hrvatska) dean.alibasic@gmail.com Spol Muško | Datum rođenja 15. lipnja 1991. | Državljanstvo hrvatsko

RADNO ISKUSTVO

2009–2011

Sales representative Reckitt Benckiser, Zagreb (Hrvatska)

2007–2009

Najam terena i rad u računovodstvu Tenis centar Maksimir, Zagreb (Hrvatska)

2010–2014

Redarstveni poslovi na bazenima ŠRC Šalata, Zagreb (Hrvatska)

2012–2013

Call centar Hrvatski telekom, Zagreb (Hrvatska)

2013–2013

Promotor Nokijinih uređaja

51


Diverso promocije, Zagreb (Hrvatska)

2016–2018

Registracija i odjava vozila, dostava dokumenata Porsche Leasing, Zagreb (Hrvatska)

OBRAZOVANJE I OSPOSOBLJAVANJE

1998–2006 Osnovna škola, Zagreb (Hrvatska)

2006–2010 I. Opća gimnazija, Zagreb (Hrvatska)

2010–2017

Prvostupnik ekonomije Preddiplomski sveučilišni studij poslovne ekonomije, Zagreb (Hrvatska)

2017–2018

Prvostupnik ekonomije Diplomski sveučilišni studij poslovne ekonomije - smjer menadžerska informatika, Zagreb (Hrvatska)

OSOBNE VJEŠTINE

Materinski jezik

hrvatski

52


Ostali jezici

engleski

RAZUMIJEVANJE

GOVOR

PISANJE

Slušanje

Čitanje

Govorna interakcija

Govorna produkcija

C2

C2

C2

C2

C2

A1

A1

A1

FCE Cambridge ESOL diploma CAE Cambridge ESOL diploma njemački

A2

A2

Stupnjevi: A1 i A2: Početnik - B1 i B2: Samostalni korisnik - C1 i C2: Iskusni korisnik Zajednički europski referentni okvir za jezike

Komunikacijske vještine

Obzirom da još od srednje škole učenicima osnovnih i srednjih škola držim predavanja organizirana od strane Crvenog Križa grada Zagreba na temu obuke iz prve pomoći smatram da su mi komunikacijske i prezentacijske vještine iznadprosječno razvijene obzirom da uz teorijski dio prve pomoći držim i praktične vježbe

Digitalne vještine

SAMOPROCJENA Obrada informacija

Komunikaci ja

Stvaranje sadržaja

Rješavanje problema

Sigurnost

Iskusni korisnik Iskusni korisnik Iskusni korisnik Iskusni korisnik Iskusni korisnik Digitalne vještine - Tablica za samoprocjenu

__________________________________________________________________________________

53


Životopis

Vila Velebita 2, 20350 Metković (Hrvatska) +395 97 774 1518 primroac.gooran@gmail.com

OSOBNE INFORMACIJE

Primorac Goran

OBRAZOVANJE I OSPOSOBLJAVANJE 01/10/2010–21/06/2013

Fižička kultura - Viši kondicijski trener Fakultet prirodoslovno matematičkih i odgojnih znanosti, Mostar (Bosna i Hercegovina)

01/10/2013–22/09/2017

Sveučilišni prvostupnik ekonomije Ekonomski fakultet, Zagreb (Hrvatska)

01/10/2017–danas

Diplomski studij - Menadžerska informatika Ekonomski fakultet, Zagreb (Hrvatska)

OSOBNE VJEŠTINE

RAZUMIJEVANJE

GOVOR

PISANJE

Slušanje

Čitanje

B1

B1

B1

B1

B1

A1

A1

A1

A1

A1

Govorna interakcija Govorna produkcija

Stupnjevi: A1 i A2: Početnik - B1 i B2: Samostalni korisnik - C1 i C2: Iskusni korisnik

Materinski jezik hrvatski Ostali jezici

e n g l e s k i n j e m a č

54


k i Zajednički europski referentni okvir za jezike

Komunikacijske vještine

Dobre komunikacijske vještine zahvaljujući raznim iskustvima studentskih poslova. Timski duh.

Dobro razvijene organizacijske vještine i kompetencije, samosvijest i motivacija. Organizacijske / rukovoditeljske vještine Digitalne vještine SAMOPROCJENA

Obrada informacija

Komunikacija

Stvaranje sadržaja

Sigurnost

Rješavanje problema

Samostalni korisnikSamostalni korisnik Iskusni korisnik Samostalni korisnikSamostalni korisnik Digitalne vještine - Tablica za samoprocjen u

Vozačka dozvola

B

SAŽETAK U ovom radu smo pokušali prezentirati naš projekt digitalnog restorana, na način da smo objasnili sve vezano za naše poslovanje, počevši od misije i vizije, te pokušali dočarati razne konkurente na tržištu i naše poslovne partene i druge stvari koje su nam potrebni za normalno funkcioniranje našeg e-restorana. Osim toga naveli smo i neke inovacije koje ćemo implementirati u naš restoran, te se tako diferencirati od naših konkurenata i ponuditi kupcima nešto novo i nešto drugačije. Kupci ce imati na raspolaganju našu web stranicu i mobilnu aplikaciju, te ćemo uvijek biti kupcima na raspolaganju. Kao što smo već naveli, cilj nam je osim restorana u Zagrebu, otvoriti ih još u Hrvatskoj te se nadamo da će ovaj projekt zaživiti i da će se kupcima, odnosno klijentima svidjeti ovakav način poslovanja restorana.

55

120 alibasic primorac e restoran  
120 alibasic primorac e restoran  
Advertisement