Page 1

Tekenen van deze tijd in het beeld van Nebucadnezer … wij hebben het profetische woord dat zeer vast is je doet er goed aan daarop te letten …

… als een L…I C H T E N D L I C H T dat schijnt in een duistere plaats …… © dcbokkers

© dcb 1

01-Nr 1 - Symfonie.mp3


Wat zal de toekomst brengen ? Kunnen we dat weten …. ?

… die ervaren waren in het verstand van de tijden om te weten wat Israël moest doen - 1Kr 12:32 de aanblik van aarde en hemel weet je te onderkennen. Hoe kan het dat je deze tijd niet onderkent? - Lu 12:56 … wij hebben het profetische woord dat zeer vast is je doet wel daarop acht te slaan als op een licht dat schijnt in een duistere plaats – 2 Pe 1:19 … er is een God in de hemel Die verborgenheden openbaart – Dan 2.28 Nu ben Ik gekomen om u te doen verstaan wat uw volk zal overkomen in het laatst van de dagen want het gezicht is nog voor vele dagen - Dan 10.14

© dcb 2

Openbaring van Jezus Christus die God hem gegeven heeft om Zijn dienstknechten te tonen wat weldra moet gebeuren - Openb 1.1


wat zal nog gebeuren ? … de Schrift wil dat we letten op: 1. Betekenis van ‘ Het beeld van Nebucadnezer ’

2. de komst van de antichrist (en wat daaraan vooraf gaat)

3. de komst van de Messias © dcb 3


1. Betekenis van ‘ Het beeld van Nebucadnezer ’

Wat ging vooraf ….? Nebucadnezer droomt

Dan 2. 1-16

Daniël bidt om wijsheid Dan 2.17-26 Daniël legt droom uit

Dan 2.27-47 © dcb 4

4


1. Betekenis van ‘ Het beeld van Nebucadnezer ’

door het beeld wordt de Wereldgeschiedenis uitgebeeld tot de

de 2

komst van de Messias © dcb 5


Satan wil definitieve macht over volken en landen

Š dcb 6


1. Betekenis van ‘ Het beeld van Nebucadnezer ’

© dcb 7

7


1. Betekenis van ‘ Het beeld van Nebucadnezer ’

© dcb 8


1. Betekenis van ‘ Het beeld van Nebucadnezer ’

Lichaamsdeel Kleur In Schrift Rijk Tijd van bestaan In Schrift ook vermeld als

Hoofd Goud Da 2.32,34-35 Babylonische 606 – 538 vC Leeuw Da 7.14-17

© dcb 9


© dcb 10


© dcb 11

Satan heeft het goed aangepakt: - als engel van ‘t licht (zie 2 Cor 11:14) verleidt hij al duizenden jaren ! - als roofzuchtige wolf (Mat 7:15) treedt hij naar buiten ! * Hij bedroog Israëlieten eeuwenlang. * Hij bedriegt al 1700 jaar de RKK. RKK * Vanaf tijd Nimrod (ca 4000 jaar lang) domineert hij met leugens de wereld, want: * Babylonische afgodendienst is bakermat alle heidense religies; religies van het occulte in de wereld; van wreedheid, perversiteit en prostitutie. prostitutie * Vanaf 300 nC verspreidde de heidense Griekse leer zich door heel de wereld: wereld eeuw in eeuw uit. Met Gnostiek met Sex: Sex gladscheren om op vrouw te lijken … * Vanuit Babylonië werd ook Israël besmet. besmet * Vanaf 300 nC kwam Christendom in aanraking met het Babylonische heidendom: heidendom Augustinus met ‘Vereren van heiligen’ en Griekse vergeestelingsleer (Gnossis). * Vanaf 1000 nC. afgoderij via Geheime Genootschappen (Tempelieren, Rozenkruisers, Illuminatie, Vrijmetselarij, New Age; esoterische gemeenschappen). Met Joodse Kabbalah in de hand, werd wereld verder besmet, om alle religies op elkaar te doen lijken (daarvan nu meer en meer occulte explosies). * Behalve vroeger en nu via Geheime Genootschappen, geniet Babylonisch- en Grieks gedachtegoed, ook via heidendom en Ufologie etc. een wereldwijde populariteit. Al deze afgoddiensten zullen door de steen worden vernietigd.


Moeder - kind verering Kern van Babylonische religie: Aanbidding van Semiramis en zoon Tammuz. Welke Christelijke stroming kent als enige de moeder-kind verering? Wie liet zich in met Babylonisch gedachtegoed? Wie ging vreemd door zich te prostitueren met Babylonische afgodendienst (vreemdgaanmet de god in een andere religie, vandaar die hoer in Openbaring)? Dat Christendom lijkt op: Afgodendiensten van Babel en die daarvan afstammen. Het is de RKK. Een overzicht :

Š dcb 12

Uit: Faith Answers & Questions


1. Betekenis van ‘ Het beeld van Nebucadnezer ’

Lichaamsdeel Kleur In Schrift Rijk Tijd van bestaan In Schrift ook vermeld als

Borst en armen Zilver Da 2.32,34-35,39 Medo – Perzische 538 – 330 vC Beer Da 7.5,17 Ram + 2 hoornen Da 8.4,20; 11.2 © dcb 13


© dcb 14


1. Betekenis van ‘ Het beeld van Nebucadnezer ’

Lichaamsdeel Kleur In Schrift Rijk Tijd van bestaan In Schrift ook vermeld als

Buik en lendenen Koper Da 2.32,34-35,39 Grieks-Macedonische 330 – 146 vC Panter + 4vleugels + hoofden

© dcb 15

Da 7.6, 7 Bok + grote hoorn Da 8.5, 21; 11.3,4


© dcb 16


Bok (Alexander de Grote van het Griekse Rijk) verliest grote hoorn. 4 andere komen in de plaats: 4 Generaals splitsen het Rijk op. Uit één van de 4 komt kleine hoorn = voorloper van de antichrist: Dan 8.8, 9, 22; 11.4-20 Hellenistische rijken (323 - 31 vChr) Rode lijn: rijk Alexander de Grote. 1. Rose: rijk van Kassandros 2. Paars: rijk van Lysimachos 3. Geel: rijk van Seleukos. 4. Groen: rijk van Ptolemaeëus.

© dcb 17


Uit één van de 4 horens op de kop van de Bok komt een kleine hoorn op,dit is het schaduwbeeld van de antichrist. Zie o.m.: Dan 8.8,9,22; 11.4-2 Zeer wreed regiem van antichrist breekt aan. Schaduwbeeld Antiochus IV Epifanus (175-163 vC), zal daarbij in ‘t niet zinken.

Zie schaduw schrikbewind in boeken van Maccabeeën. Ieder die zijn godsdienst niet afzweert wordt gedood. Men wordt gedwongen aan afgoden te offeren. Een gruwel van verwoesting wordt op de tempel opgericht. Leven ondragelijk voor ieder die God wil dienen. © dcb 18

Lees wat Jezus zegt in Mat 24.15; Mark 13.14. Wat Daniël profeteert in Dan 9.27; 12.31; 12.11.


Terug in de tijd: na schaduwbeeld van komende antichrist Antiochus IV Epifanus (175-163 vC)

Komt 1e Romeinse Rijk tot ontplooiing (ca 170 vC.). Dit Rijk wordt voorgesteld door twee benen. Romeinse Rijk splitst in 395 nC in west- en oost Rijk.

Š dcb 19

West-Romeinse Rijk bestaat tot 476 nC Oost-Romeinse Rijk tot 1461 nC.


1. Betekenis van ‘ Het beeld van Nebucadnezer ’

Benen IJzer Da 2.33,34-35,40 1e Romeinse; bestaande uit west- en oost Romeins Rijk (de twee benen) Tijd van bestaan 170vC–476 nC Lichaamsdeel Kleur In Schrift Rijk

© dcb 20


© dcb 21 21


De Zeventig jaarweken Daniël 9.24-27 Jaarweken gaan in vanaf decreet Artaxerxes Longimanus (* 464 - † 423 vC) op 5 maart 444 vC. Joden geeft hij verlof tot herbouw stad en tempel. (Nehemia 2.4-8)

Zeventig weken worden opgesplitst: 7 jaarweken 49 jaar herbouw Jeruzalem, plein en gracht = Dan 7.25b 62 jaarweken 434 jaar tot uitroeiing Messias = Dan 9.26 1 jaarweek 7 jaar blijft over: Wacht tot ANTICHRIST zijn regiem gaat uitoefenen. = Dan 9.26b-27 Laatste jaarweek wordt gesplitst in 2 delen = Dan 9.27b t.w.: 2 x 3 ½ jaar. © dcb 22


De Zeventig jaarweken DaniĂŤl 9.24-27

Hoever nog van de laatste jaarweek? Wanneer zal uit komende tien staten kleine hoorn komen? Dan 7.7, 20, 24; 8; 8.9vv; 11.21; Openb 13.1vv; 17.12.

Wanneer zal antichrist aantreden ?

Š dcb 23


© dcb 24


© dcb 25


50 jaar later: maart 2007 zelfde zaal waar in maart 1957 Europese markt ten doop werd gehouden

Hersteld Romeinse Rijk onder ‘bewind’ van ROME !

© dcb 26

Duits Bondskanselier Angela Merkel als EU-voorzitter in de ,,horatii e curatiii-zaal”


En nu … ?? … na één jaar ? Landen Hersteld Romeinse Rijk nú verenigd in EU en MU We wachten op de laatste week Dan 9. 26 c - 27 © dcb 27


Één jaar later … door inspanning van Franse President Sarkozy

Mediterrane Unie 13 juli 2008 opgericht

Samenwerkingsverband Europese Unie en landen rondom

Middellandse Zee Genootschap bestaat uit 43 landen waaronder 27 landen van Europese Unie © dcb 28


Bekijk het oude Romijnse Rijk en vergelijk‌.


… met de huidige EU en MU (Mediterrane Unie )

© dcb 30


Het oude Romeinse  RijkŠ dcb 31

Het herstelde Romeinse Rijk


1. Betekenis van ‘ Het beeld van Nebucadnezer ’

Lichaamsdeel Kleur In Schrift Rijk Tijd van bestaan In Schrift ook vermeld als

Openbaring 17.3 en 7 19.1-2

Voeten en tenen IJzer en leem Da 2.33,34-35,41-43 Hersteld Romeinse vanaf 26-03-1957 Dier met 7 KOPPEN en 10 HOORNEN Da 7.8; 8.9; 11.21-45; Openb 12.3; 13.1-8 17.3, 7, 12-13,16-18 19.1-2 Matt 24.15; Mark 13.14 Openb 14.9-13 © dcb 32


NOG EENS: Lichaamsdeel Kleur In Schrift Rijk Tijd bestaan In Schrift ook vermeld als

Voeten en tenen IJzer en leem Da 2.33,34-35,41-43 Hersteld Romeinse vanaf 26-03-1957 Dier met 7 KOPPEN en 10 HOORNEN Da 7.8; 8.9; 11.21-45; Openb 12.3; 13.1-8 17.3, 12-13,16-18 Mt 24.15; Mk 13.14 Openb 14.9-13 Š dcb 33


wat zal nog gebeuren ? … de Schrift wil dat we letten op:

1. Betekenis van ‘ Het beeld van Nebucadnezer ’ 2. de komst van de antichrist (en wat daaraan vooraf gaat) © dcb 34

3. de komst van de Messias


Let op … Christus is Overwinnaar

Hij is een verzoening voor onze zonde; niet alleen voor de onze maar ook voor die van de hele wereld - 1 Joh 2:2 © dcb 35

maar …


Satan wil definitieve macht over volken en landen Š dcb 36


Ik zag uit de zee beest omhoog komen Het had zeven koppen en tien horens op zijn horens tien kronen op zijn koppen een godslasterlijke naam Openbaring 13.1

Ik zag een vrouw zitten op scharlakenrood beest. Dat was vol godslasterlijke namen; beest met zeven koppen en tien horens Openbaring 17.3, 7; 19.1-2

Daniël 7.7

© dcb 37

Vierde dier: schrikkelijk - gruwelijk - zeer sterk had grote ijzeren tanden. At – verbrijzelde vertrad overige met zijn voeten. Verschilde van alle dieren daarvoor. Het had tien hoornen


2. de komst van de antichrist en wat daaraan vooraf gaat

Satan, verlangt definitieve macht over volken en landen zal koningen en religieuzen verleiden Mark 13.22 en Openb 20.3 Zal daar groot succes mee hebben. Men keert zich tot fabels en goddeloosheid. 2 Tim 4.3-4 en 2 Thes. 2.7-8. Nu wereld al vol mee, … ‘t zal veel, veel erger worden. want … terrorisme – crises – recessie – rampen zijn oorzaak dat sterke man aan ‘t bewind komt © dcb 38

de antichrist staat te komen ….


2. de komst van de antichrist en wat daaraan vooraf gaat

…. de antichrist komt … Paulus zegt in 2 Thess. 2.1-4:

Wij vragen u dringend broeders, over de toekomst van onze Here Jezus Christus en onze vereniging met Hem, Hem dat u niet snel wankelt of verschrikt wordt, ( … ) of de dag van Christus al is aangebroken. Jer 29.8; Matt. 24:4; Efez. 5.6; Kol 2.18; 2 Th 2.2; 1 Joh 4.1

Laat niemand u op welke manier ook misleiden.

Die dag komt niet. Eerst moet de afval komen De mens van wetteloosheid, zoon van ‘t verderf, moet geopenbaard zijn, Matt 24.23; 2 Thes 2.3; 1 Tim 4.1; 1 Joh 2.18

de tegenstander die zich verheft boven al wat God genoemd of als God vereerd wordt, 2 Thes 2.4; Dan 11.36

© dcb 39

zodat hij als God in de tempel van God gaat zitten en zichzelf als God voordoet.


2. de komst van de antichrist en wat daaraan vooraf gaat

…. de antichrist komt … … die dag komt niet; eerst moet afval komen … Nu reeds: afval neemt grote vormen aan Het Christendom: * is afgeweken van goede leer {predikanten – EO - velen meer} en / of * baadt zich in weelde. © dcb 40

liefde en saamhorigheid schijnt verdwenen.


2. de komst van de antichrist en wat daaraan vooraf gaat

…. de antichrist komt antisemitisme door islam terrorisme, crisis, recessie, rampen, rampen etc. Geavanceerde bewapening door PLO Atoombewapening door Iran en Noord Korea Moorden – inbraken en berovingen – opstanden Zie in 2 Tim 3.1-5-:

Weet dat in laatste dagen zware tijden aanbreken. aanbreken 1 Tim. 4.1; 2 Petr. 2.3; Judas vs. 18 … mensen

zullen liefhebbers van zichzelf zijn,

geldzuchtig, grootsprekers, hoogmoedig, lasteraars, hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, kwaadsprekers, onmatig, verwilderd, zonder liefde voor het goede, verraders, roekeloos, opgeblazen, meer liefhebbers van zingenot dan liefhebbers van God. © dcb 41

Hebben een schijn van godsvrucht, maar hebben de kracht verloochend


2. de komst van de antichrist en wat daaraan vooraf gaat

…. de antichrist komt Om terrorisme, crisis, recessie, etc. te bestrijden wordt van bevolking identificatie gevraagd. Tonen van paspoort niet meer voldoende. voldoende Biometrische kenmerken komen in paspoortchips. Eerst gelaatsscan dan ook vingerafdruk. Algemeen toegepast BSN = Burgerservicenummer worden door particuliere bedrijven als verzekeraars gebruikt; die kunnen nagaan, wie wàt is, wáár woont en wàt doet. opslag van medisch dossier – het E.P.D. - in een chip ligt in nabije toekomt. © dcb 42

mogelijk ook iemands DNA.


2. de komst van de antichrist en wat daaraan vooraf gaat

…. de antichrist komt Opslag in paspoortchip heeft nadeel van verlies paspoort. In verkeerde handen zijn gegevens niet veilig. Betere mogelijkheid is chip onderhuids aan te brengen. brengen Voortaan eigen gegevens, veilig onder de huid. Ook je financiële gegevens. Met chip kunnen alle betalingen verricht. Veiliger niet voor te stellen. Of soms niet ?? © dcb 43


2. de komst van de antichrist en wat daaraan vooraf gaat

…. de antichrist komt Onderhuidse chip: * financiële gegevens veilig opgeslagen * alle betalingen met chip te doen * veiliger niet voor te stellen Of soms niet ??

Uitgaanscentrum Baja Beach Club heeft dit voor al haar leden geregeld. Zonder één cent op zak betaal je entree en alle consumpties Gewoon een geïmplanteerde chip Alleen nog bij die club © dcb 44

Maar het begin is er ….


2. de komst van de antichrist en wat daaraan vooraf gaat

…. de antichrist komt alleen nog bij die club …. Maar ‘t begin is er …. Stel … er komt iemand met onbeperkte macht die dwingt tot handelingen tegen je principe. Hij zorgt voor opslag in je chip van specifiek gegeven; dwingt je te buigen voor afgodische zaken, op straffe van economische uitsluiting … Wat dan ?? © dcb 45

Maar … gebeurt dat in naaste toekomst ??


2. de komst van de antichrist en wat daaraan vooraf gaat

…. de antichrist komt JA: we moeten uiterst attent zijn … …. die niet stand houden moeten zich onderwerpen aan antichrist, en … kunnen niet zalig worden, (Openb 14.9 – 12) Daarom: nieuwe geboorte en bekering nodig ! voor het te laat is. We moeten ons onvoorwaardelijk aan Hem overgeven ! © dcb 46

Waakt dan ! zegt Christus, om al deze dingen te kunnen ontvluchten !! Lukas 21.36.


…. de antichrist komt

We moeten uiterst attent zijn … Redding alleen door Kruis van onze Heiland …

© dcb 47

Waakt dan ! zegt Christus, om al deze dingen te kunnen ontvluchten !! Lukas 21.36.


2. de komst van de antichrist

…. de antichrist komt zal dit in naaste toekomst gebeuren ??

* antichrist zorgt voor opslag in chip van specifiek gegeven; * dwingt je die onderhuids te dragen; * zijn afgoderij eer te geven; * op straffe van economische uitsluiting … Wat dan ?? Zal dit echt gebeuren in naaste toekomst ??

JA zeer veel …

© dcb 48

Zegt de Schrift daar iets over ??


2. de komst van de antichrist

…. de antichrist komt Zegt de Schrift daar iets over ?? in Openbaring 13.15-17: Het werd macht gegeven om beeld van beest een geest te geven, Zodat beeld van beest ook zou spreken, en maken dat

allen die het beeld van het beest niet aanbidden, gedood worden. Maakt dat allen, kleinen - groten – rijken – armen - werkgevers – en -nemers, een merkteken krijgen aan rechterhand of voorhoofd

of getal van zijn naam.

© dcb 49

niemand kan meer kopen of verkopen dan die merkteken dragen, of naam van ‘t beest,


2. de komst van de antichrist

…. de antichrist komt de Schrift zegt … Openbaring 14.9-12: een derde engel is gevolgd, die zei met grote stem: iemand die het beest aanbidt en zijn beeld en merkteken ontvangt aan voorhoofd of hand, zal ook drinken uit de wijn van de toorn van God, die ongemengd is ingeschonken, in de drinkbeker van Zijn toorn. Hij zal gepijnigd worden met vuur en sulfer voor de heilige engelen en voor het Lam. De rook van hun pijniging gaat op in alle eeuwigheid, en zij hebben geen rust dag en nacht, die het beest aanbidden en zijn beeld, en zo iemand het merkteken van zijn naam ontvangt. © dcb 50

Hier is de lijdzaamheid van de heiligen; hier zijn zij die de geboden van God bewaren en het geloof van Jezus.


2. de komst van de antichrist Grootte huidige chip minder dan 0.4 x 0.4 mm Chips op een duimAls biologisch product, eenvoudig aan te brengen Op rechterhand of voorhoofd meest ideale plek voor houdbaarheid.

 Hiernaast: Š dcb 51

de stipjes zijn RFID chips, de streep is een mensenhaar


2. de komst van de antichrist

Wat is je antwoord op komend bevel Om een chip te implanteren ? Š dcb 52


2. de komst van de antichrist

Wat is je antwoord ? Nòg een antwoord is nodig. Je wordt verplicht een andere godsdienst te belijden. Š dcb 53


2. de komst van de antichrist

Je wordt verplicht een andere godsdienst te belijden.

De hoer op zeven heuvels rijdt mee met de antichrist Š dcb 54


2. de komst van de antichrist

Openbaring 17.3 en 7 19.1-2

Het Babylon

– de moeder der hoererijen – herleeft ! © dcb 55


2. de komst van de antichrist

Is Babylon hetzelfde als Babel? Wordt deze stad herbouwd?

Openbaring 19.1-2.

Š dcb 56

* Babel niet op 7 heuvels gebouwd, als Rome * Babel verwoest en wordt niet herbouwd Jes 13.17-22 * Na Openbaring 18, de val van Babylon, wordt het Halleluja uitgezongen omdat: Hij (God) de grote hoer heeft geoordeeld, die aarde verdorven heeft met haar hoererij, en Hij het bloed van Zijn dienaren gewroken heeft van haar hand


2. de komst van de antichrist

Wat houdt godsdienst grote hoer in, het Babylon moeder van alle hoererijen?

Š dcb 57

Vermenging van alle godsdiensten, vol van uitspattingen en goddeloosheid


2. de komst van de antichrist

Wat is je antwoord op komend bevel deze ‘moeder’ te belijden © dcb 58

?


Geen angst… tenminste….. * als je een nieuw leven van God hebt * waard bent op te staan in eerste opstanding * Waarom reformatorischen weinig uitzien naar “Jezus’ Toekomst”, de dag waarop Hij komt ?

Denken aan oordeelsdag blijkt verschrikking … die kan liefst even wegblijven … Maar …. DE SCHRIFT ZEGT: Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld -Joh 3:18

Jezus verlost ons van de komende toorn -1 Thes 1.10 © dcb 59

Geen angst, maar verlangen is nodig !!


2. de komst van de antichrist

Volgorde gebeurtenissen die de Schrift geeft

Š dcb 60


Š dcb 61

De M e s s i a s regeert

De tijden genoemd in DaniĂŤl en Openbaring


Als de 7 jaren voorbij zijn wordt de antichrist verslagen en gedood … ik zag toe totdat het dier gedood en zijn lichaam verdaan werd en overgegeven om van ‘t vuur verbrand te worden. Daniël 7.11

… het beest werd gegrepen, met hem de valse profeet

Openbaring 19.20

© dcb 62

die in zijn tegenwoordigheid tekenen gedaan had waardoor hij misleid had die het merkteken van het beest ontvangen hadden en die zijn beeld aanbaden. Deze twee werden levend geworpen in de poel van vuur die van zwavel brandt.


Als 7 jaren voorbij zijn wordt antichrist verslagen en gedood … dan verschijnt de Zoon van God …

Ben je gereed Hem te ontvangen? Nu nòg gelegenheid te schuilen onder ‘t bloed van ‘t Lam. Geef je aan Hem over !

© dcb 63


Als de 7 jaren voorbij zijn wordt de antichrist verslagen en gedood

Het Lam zal overwinnen. Het is een Here van heren; een Koning van koningen en die met Hem zijn geroepenen, - uitverkorenen - gelovigen. Openbaring 17.14

Š dcb 64


Als de 7 jaren voorbij zijn wordt de antichrist verslagen en gedood

… dan verschijnt de Zoon van God …

Ben je gereed Hem te ontvangen? Als het Lam Leeuw wordt is het te laat … © dcb 65

Amos 3.8; Openb. 5.5


wat zal nog gebeuren ? … de Schrift wil dat we letten op: 1. Betekenis van ‘ Het beeld van Nebucadnezer ’ 2. de komst van de antichrist (en wat daaraan vooraf gaat) © dcb 66

3. de komst van de Messias


3. de komst van de Messias Dan 2.34; 44, 45:

© dcb 67

Zijn Koninkrijk zal alle eeuwigheid bestaan …. …. daarom dat uit de berg een steen zonder handen werd afgehouwen die het ijzer, koper, leem, zilver en goud vermaalde. De grote God heeft de koning bekend gemaakt wat hierna gebeuren zal. De droom is gewis zijn uitleg zeker.


3. de komst van de Messias Dan 2.35:

© dcb 68

Toen werden tegelijk vermaald ijzer, leem, koper, zilver en goud, zij werden als kaf van de dorsvloeren in de zomer en de wind nam ze weg; er werd geen plaats daarvoor gevonden. Maar … de steen die het beeld geslagen heeft werd tot een grote berg zó dat hij heel de aarde vervulde.


3. de komst van de Messias Dan 2.35:

Maar de steen die het beeld geslagen heeft werd tot een grote berg zó dat hij Heel de aarde vervulde …

© dcb 69


3. de komst van de Messias …. dus is de steen die de bouwers hadden verworpen tot een

Hoeksteen geworden © dcb 70

Ps 118.22; Daniël 2.35-35, 44-45 etc. etc.


3. de komst van de Messias … tot een grote berg Die heel de aarde vervulde …

want de steen die de bouwers hadden verworpen is geworden tot een

Hoeksteen © dcb 71


3. de komst van de Messias … tot een grote berg die heel de aarde

vervulde … Wel verworpen maar tot een

Hoeksteen © dcb 72

geworden … want …


© dcb 73


© dcb 74


© dcb 76


Zacharia 14.3-6; 16-19

W A N T … de HERE zal uittrekken om tegen die volken te strijden, Zijn voeten zullen staan op de Olijfberg, in ‘t oosten van Jeruzalem. De Olijfberg in 2en gespleten worden. Vanuit ‘t oosten naar ‘t westen zal een zeer grote kloof ontstaan, (…) Dan zult u vluchten door de kloof van mijn bergen, ja vluchten, zoals voor de aardbeving in de dagen van Uzziah, koning van Juda.

Dan zal de Heere mijn God komen; àlle heiligen met Hem.

© dcb 77

Dan gebeurt: Alle overlevenden uit de volken, die Jeruzalem hebben aangevallen, zullen van jaar tot jaar opgaan, om de koning, de Here van de heerscharen, te aanbidden en het loofhuttenfeest te vieren. Als van een volk van de aarde niemand opgaat naar Jeruzalem om de Koning, de almachtige God te aanbidden, zullen zij geen regen krijgen. Als de Egyptenaren niet opgaan en deelnemen aan het loofhuttenfeest, zal ook hen hemelwater worden onthouden. Het gebeurt dat de Here de volkeren zal teisteren met De Plaag, als zij nog niet opgaan om het loofhuttenfeest te vieren. Met die plaag zal gestraft worden als, zowel Egypte als anderen naties blijven weigeren, op te gaan om het loofhuttenfeest te vieren,.


3. de komst van de Messias … want … Hij moét als Koning heersen 1 Cor 15.2515.25-28

En de HEERE zal tot Koning over heel de aarde zijn. In die dagen zal de HERE één zijn en Zijn Naam één Zach 14.9

De aarde zal vol van kennis

Jes 11.9

© dcb 78

van de HERE zijn, zoals de wateren de bodem van de zee bedekken


3. de komst van de Messias En dan? Men zegt: “Na de antichrist komt het oordeel en dan de hemel … want … in Jes. 11 staat”: de wolf zal met het lam zijn de luipaard bij de geitenbok neerliggen samen met kalf, jonge leeuw en mestvee. Een kleine jongen zal ze hoeden. Koe en berin zullen samen weiden, haar jongen samen neerliggen de leeuw zal stro eten als de os.

© dcb 79

Een zoogkind vermaakt zich over het hol van een adder een gespeend kind steekt zijn hand uit in de kuil van de basilisk. Maar … maar …


3. de komst van de Messias

Maar … maar … zoogkind en gespeend kind Kan dat wel …? In de hemel? … dat is wel altijd vanaf ca 500 geleerd !! Maar wat zegt Jezus … ? worden in de hemel dan …?

Is dat zo … ? © dcb 80


© dcb 81

Worden huwelijken gesloten in de hemel ? … … ‘Van wie die vrouw ? ’ – vragen spottende Sadduceeën ‘ze is tot zeven keer getrouwd geweest’ Jezus antwoordt: … die geacht waard te zijn om die eeuw te ontvangen en de opstanding uit de doden, zullen niet trouwen, noch uitgehuwelijkt worden. Zij kunnen niet meer sterven; zij zijn als de engelen. en zijn kinderen van God omdat ze kinderen van de opstanding zijn. Lukas 20.35-36.


Nee dus ! Dus spreekt Jesaja van een aardse tijd, waarop Vrede zal heersen. Dat profeteert ook Petrus, als hij zegt:

Kom dus tot inkeer en bekeer u, opdat uw zonden uitgewist worden en er tijden van verkwikking zullen komen van het aangezicht van de Heere en Hij Jezus Christus zenden zal Die tevoren aan u verkondigd is. Hem moet de hemel ontvangen tót de tijden waarin àlle dingen worden hersteld waarover God gesproken heeft door de mond van àl Zijn heilige profeten van alle tijden. Hand 3. 19-21

© dcb 82

De M e s s i a s regeert

Worden er huwelijken gesloten in de hemel ? …


tót de tijden waarin àlle dingen worden hersteld waarover God gesproken heeft door àl Zijn heilige profeten van alle tijden. Hand 3. 19-21

Dàn kan het lam met de leeuw verkeren. Dàn kan een zoogkind plezier hebben. © dcb 83

De M e s s i a s regeert

Hem moet de hemel ontvangen


heeft overwonnen !

Š dcb 84

De M e s s i a s regeert

Zie de LEEUW uit de stam van Juda


moét als Koning heersen !! 1 Cor 15.25-28

© dcb 85

De M e s s i a s regeert

Want Hij


Wat doe je ??

voordat antichrist komt … en daarna Curios Jezus verschijnt Ben je daar op voorbereid ? Bekeer je voordat het te laat is … © dcb 86

Mattheüs 4.17


De stedelingen zullen bloeien Zijn Naam en roem zal eeuwig groeien ! Eeuw in eeuw uit zal ‘t nageslacht Zijn grootheid zingen zólang het zonlicht schijnt. © dcb 87

De M e s s i a s regeert

"Zo moet de Koning eeuwig leven” Men zal Hem ‘t goud van Scheba geven Hem zeeg’nen dag bij dag.


Wat doe je nu ??

EINDE Wat doe je nu ?? © dcb 88

Uitleg beeld Daniël 2  

Wat is de betekenis van het beeld uit Daniël 2

Uitleg beeld Daniël 2  

Wat is de betekenis van het beeld uit Daniël 2