Page 1

VV åråerne n 2

2001144

i Eskilstuna

Ordförande har ordet Öppet Hus, Årsmöte Viktig information Företagsbesök, Stiga Christina Jutterström Abba & Sven-Harrys

De aktiva vår-14 - kopia.indd 1

Sid 2 Sid 2 Sid 3 Sid 4 Sid 4 Sid 5

Forskning och kultur OD´s vårkonsert Sveriges Television Hovstallet och kulturafton Söderköping Norge, sexdagarsresa

Sid 6 Sid 7 Sid 8 Sid 8 Sid 9 Sid 10

2014-01-07 13:46:41


Ordförande har ordet Tack för det gångna året! Det är glädjande att nästan alla aktiviteter varit så välbesökta till och med så välbesökta att det inte på vissa fanns plats för alla. Därför planerar vi nu resor till Stockholm igen för att bland annat besöka Sven-Harrys konstmuseum och ABBA-museet. Föreningens15-års jubileum samlade nästan 70 medlemmar och det var extra roligt med så många deltagare. Föreningens syfte är att försöka presentera aktiviteter med något annorlunda innehåll och karaktär, men fortfarande med fokus på den sociala gemenskapen och trivseln. Vi har fått in många synpunkter och tips på aktiviteter och de försöker vi tillvarata. Men vi efterlyser flera förslag för att kunna sammanställa ett så varierande och tilltalande utbud som möjligt. Vi efterlyser även personer som är villiga att delta vid utformningen av aktiviteter som ni tror kan passa in i vårt program. Hör gärna av er till någon i styrelsen! Många har lämnat sin e-postadress och vi vill att ännu fler uppger den för att vi snabbt och smidigt ska kunna nå er med aktuell information. Föreningens mailadress är info@deaktiva.se Vi går nu mot ljusare tider och med en förhoppning om att vi alla ser ljust på framtiden önskas ni välkomna till vårens program. Lars Andersson Ordförande

Föreningen De Aktiva Föreningen De Aktiva i Eskilstuna är en fristående intresseförening som är politiskt och religiöst obunden och inte har någon åldersgräns för medlemskap. Målsättningen är att erbjuda ett varierat utbud av aktiviteter förenat med gemenskap och trivsel utan något samhälleligt ekonomiskt bidrag. Årsmöte meddelas i vårkatalogen samt under Föreningsnytt i lokaltidningen samt på hemsidan. Medlemsavgift fastställs vid varje årsmöte. För 2014 är medlemsavgiften 150 kr per person. Betalas senast den 28 februari 2014. Avi bifogas den här katalogen. Vill du bli medlem?

Öppet Hus

Tisdagen 4 februari kl 16.30-19.30 Plats: Seniorcenter, OBS Alva Myrdals gata 3, mittemot parkeringshuset Vildsvinet.

Föreningen bjuder på kaffe med tilltugg

Årsmöte

Onsdagen 26 mars kl18.00-21.00 Plats: Seniorcenter, OBS Alva Myrdals gata 3, mittemot parkeringshuset Vildsvinet.

Föreningen bjuder på kaffe med tilltugg

Kontakta kassör Anne-Marie Brink, 016-14 23 66 Betalning till ”De Aktiva” plusgiro 164 65 52-8

Se även vår hemsida www.deaktiva.se där hittar du uppdateringar och aktuell information.

Många medlemmar har nu accepterat att få vissa utskick från föreningen som e-post. Detta förenklar och förbilligar. Men vi tror att det kan bli många fler och du som har tillgång till en dator, meddela Din e-postadress till info@deaktiva.se

2

De aktiva vår-14 - kopia.indd 2

2014-01-07 13:46:41


Viktig information Vid våra resor gäller Konsumentverkets ”Allmänna resevillkor”. Föreningens verksamhet bygger på ideellt arbete, medlemsavgifter och att medlemmarna finner utbudet intressant och anmäler sig till aktiviteter/resor. Resevillkor för endagsresor Vid avbokning av en endagsresa efter anmälningstidens slut återbetalas resans kostnad minus en administrativ avgift på 50 kronor. Vid sen avbokning, tre dagar eller senare före avfärd, sker ingen återbetalning. Vid avbokning av andra resor gäller researrangörens villkor. Resevillkor för evenemangsresor (teater & konsertresor m m.) Särskilda resevillkor Anmälningsavgiften betalas senast det datum som står på erhållet deltagarbevis. Anmälningsavgiften är en del av resans pris som räknas som expeditionsavgift (återbetalas ej) vid avbokning av resor som innehåller evenemangsbiljetter. Resevillkor för flerdagsresor En expeditionsavgift av minst 200 kr debiteras alltid vid avbeställning enligt nedan. - tidigare än 30 dagar före avresan uttages en exp.avg. - 14 - 30 dagar före avresan erlägges 15% av resans pris + exp.avg. - senare än 14 dagar före avresa erlägges 50% av resans pris + exp.avg - inom 24 timmar före avresa betalar resenär hela resans pris. - anmälningsavgift betalas inom 10 dagar efter anmälan

Läs därför respektive faktaruta för resa du är intresserad av. En gällande reseförsäkring med avbeställningsskydd rekommenderas. Föreningen reserverar sig för ändringar i programmet vilka ligger utanför föreningens möjlighet att påverka. Otillräckligt antal anmälda deltagare medför att resan kan bli inställd. De resebyråer vi anlitar under våren 2014 är: Tuna Trafik, Eskilstuna Explore Tours, Alingsås Palm & Gyll, Vintrosa För att delta i föreningens aktiviteter måste du/ni vara medlem och ha betalat medlemsavgiften. OBS! I de fall makar/sambos vill delta, ska båda ha betalat medlemsavgiften. Kommande katalog distribueras automatiskt om medlemsavgiften är betalad. Anmälan om deltagande görs per telefon (ej telefonsvarare) eller till den e-post som anges i resp faktaruta. Föreningen De Aktiva är ingen resebyrå utan en ideell förening och av Kammarkollegiet godkänd som återförsäljare av resor. Vi anser därför att det är mycket viktigt att de medlemmar som deltar i våra flerdagsresor skyddas med giltiga garantier. Vi har därför alltid en av Kammarkollegiet godkänd resebyrå som fungerar som teknisk arrangör och som därmed står som ekonomiskt ansvarig för resan i sin helhet.

För vissa resor kan det förekomma speciella resevillkor. Avbokad resa kostar aldrig mer än resans pris även om vidstående i vissa fall kan tolkas så.

För ditt personliga skydd rekommenderar vi att du rådgör med ditt försäkringsbolag. Hos dem kan du teckna personlig reseförsäkring och avbeställningsskydd, t ex genom ett tillägg till din hemförsäkring. Reservervation för förändringar och feltryck.

Föreningen De Aktiva Styrelse, revisorer och valberedning

Ordförande: Lars Andersson, Solåsvägen 36, 632 33 Eskilstuna 070-386 54 16 Ledamöter: Anne-Marie Brink, Vikingagatan 1, 633 44 Eskilstuna 016-14 23 66 Per Brink, Vikingagatan 1, 633 44 Eskilstuna 016-14 23 66

Revisorer:

Jan Edenmo, Djurgårdsvägen 22, 633 50 Eskilstuna 070-714 19 44 Britta Karlsson, Eleonoragatan 9, 633 43 Eskilstuna, 016-13 15 95

Marianne Jonsson, Östra Storgatan10, 633 42 Eskilstuna 016-14 51 95

Revisorsuppleant: Tage Jalmhagen, Tranbärsvägen 22, 633 53 Eskilstuna, 016-51 77 22

Hans Richter, Box 100, 645 22 Strängnäs 0152-126 70

Valberedning: Björn Barkman och sittande styrelse

3

De aktiva vår-14 - kopia.indd 3

2014-01-07 13:46:41


ök s e b s g Företna närhet i di

Stiga Sports AB

- världsledande och innovativ inom bordtennissporten 5 mars 2014

Nu har vi fått möjlighet att besöka Stiga Sports AB som är ett globalt företag och har varit världsledande inom sporten bordtennis i över 60 år och som fortsätter att stärka sin position som innovativ ledare inom bordtennis bladprodukt. Stiga började redan 1944 tillverka sina egna produkter. Genom sitt nära sammarbete med flera spelare och tränare i världsklass genom tiderna fortsätter utvecklingsarbetet. Som eskilstunabor känner vi till Kjell Johansson som växte upp i Fröslunda men också många andra som till exempel ”Äpplet” och Jan-Ove Waldner.

Dag:

Onsdagen den 5 mars kl 14.00 – 16.00

Plats: Stiga Sports AB, Tång Lindströms väg 7- 9, Eskilstuna Pris:

50 kr /person.

Anmälan: 20 januari – 14 februari kl 09.00 – 19.00 Lars Andersson 070-386 54 16, Per Brink 016-14 23 66, per@deaktiva.se Antal 25 personer

Christina Jutterström ”Ett liv i mediernas värld” 11 mars 2014

Christina Jutterström en av våra mest intressanta personligheter och en kvinna som både nått framgångar och även motgångar inom den hårda tidningsbranschen. Vi får höra henne berätta om

På en rad poster har Christina Jutterström varit den första kvinnliga chefen, hon har varit inrikeschef på Rapport, Dagens Eko, nyhetschef vid SR samt chefredaktör och ansvarig utgivare för Dagens Nyheter och Expressen. Hon har även varit verkställande direktör för Sveriges Television. Dag:

Tisdagen den 11 mars kl 16.30

”Ett liv i mediernas värld under 50 år.”

Plats:

Seniorcentrum, Alva Myrdalsgata 3, Eskilstuna. Mitt emot parkeringshuset Vildsvinet

Christina Jutterström har haft några av de tuffaste chefsjobben i mediasverige. Men vad har fått henne att gå i spetsen för stora förändringsprojekt som ofta utsatt henne för kritik. I boken ”Uppfostrad av män” beskriver hon sin resa från det ickeakademiska hemmet i Uppsala till de högsta posterna på Dagens Nyheter, Expressen och Sveriges Television och hon ger en inblick i hur en kvinna tar sig fram på poster som tidigare varit reserverade för män.

Pris:

50 kr /person

Anmälan: 20 januari – 17 februari kl 09.00 – 19.00 Anne-Marie Brink, 016-14 23 66 anne-marie@deaktiva.se, Lars Andersson, 070-386 54 16, lars@deaktiva.se Begränsat antal

4

De aktiva vår-14 - kopia.indd 4

2014-01-07 13:46:41


Stockholm med Sven -Harrys och ABBA 28 februari / 2013 25 februari 2014

Vi återkommer nu med ett nytt besök på två av Stockholms mest eftertraktade besöksmål. E fterfrågan hos medlemmarna var så stor vid vårt första besök. Vi börjar med Sven-Harrys konstmuseum som ligger vid Vasaparken och som öppnade 2011 och därefter fortsätter vi till ABBA-museet som öppnade 7 maj 2013 och ligger på Djurgården. Sven-Harrys inrymmer konstmuseum, konsthall, museum, restaurang, bostadslägenheter och kommersiella lokaler och är tänkt att vara ett ”hem” för både konst och människor. Som en unik del av konsthallen finns ett museum på taket av byggnaden. I planritningen är det en kopia av Sven-Harrys tidigare hem, 1700-talsgården Ekholmsnäs på Lidingö. I genuin hemmiljö visas en av Sveriges största privata samlingar av nordisk konst och särskilt många verk av Carl Fredrik Hill. Ernst Josephson, Anders Zorn, August Strindberg och Helene Schjerfbeck finns också i samlingen såväl som möbler av bl a Gio Ponti och Georg Haupt samt mattor av Märta Måås-Fjetterström. Den stora konsthallen visar utställningar av i första hand svenska konstnärer. Konsthallen är uppdelad i tre större salar och det finns ett mediarum där film- och videoprogram visas i anslutning till utställningarna. När vi är färdiga med besöket på Sven-Harrys kommer det att smaka bra med en lunch i trevlig miljö innan vi fortsätter vårt program för dagen.

Dag:

Efter många års spekulationer har nu ABBA-museet öppnat. Här finns mycket nostalgi att känna in för gammal som ung, för hur många har inte mimat, sjungit och dansat till ABBAS musik genom åren.

ABBA, The museum är mer än ett vanligt museum. Självklart finns här medlemmarnas kläder, guldskivor, originalprylar, memorabilia och mycket mer. Här kan du också få uppleva känslan av att vara den femte medlemmen i ABBA. Här finns polarstudion där soundet skapades, ett piano med direktkoppling till Bennys piano när han spelar, välkommen till Brighton 1974, ringer det i den speciella telefonen – svara, det är bara fyra personer i världen som har telefonnumret, Stikkans kontor, helikoptern, Mamma Mia, all musik, fantastiska galna och spektakulära kläder och mycket mer finns som t ex Swedish Music Hall of Fame.

Tisdagen den 25 februari

Avresa: Hejargatan i Vilsta, parkeringen mittemot Tuna Trafik kl 09.00 och Eskilstuna Teater kl 09.15 Beräknad hemkomst kl 18.45 resp kl 19.00 Pris:

900 kr/ person inkl bussresa, entreér, lunch och kaffe, guidning

Anmälan: 20 januari – 31 januari kl 09.00 – 19.00

Lars Andersson 070-386 54 16, lars@deaktiva.se Marianne Jonsson, marianne@deaktiva.se efter 1 februari 070-675 69 95, 016-14 51 95

Anmälan är bindande Sista betalningsdag 7 februari! Antal 30 personer Har du någon form av funktionsnedsättning eller önskemål om särkost, meddela detta vid anmälan.

Med detta program i repris hoppas vi på en återigen trevlig dag i Stockholm! 5

De aktiva vår-14 - kopia.indd 5

2014-01-07 13:46:41


Upplev Norrköping med forskning och kultur 18 mars 2014

Vi besöker nu Norrköping och två verkligt intressanta besöksmål, Visualiseringscenter och Arbetets museum. Norrköpings Visualiseringscenter är ett upplevelse- och kunskapscenter med utställningar, en domteater, VR arena, biografsalong mm. Detta är ett samverkansprojekt mellan Norrköpings kommun och Linköpings universitet. Visualiseringscenter är enkelt uttryckt ett museum som berättar och levandegör teknik och vår värld i övrigt som vi lever i idag, Områden som intresserar både kvinnor o män. Vi börjar med förmiddagskaffe och smörgås. Därefter kommer vi att besöka programmet Rymdresa 3 dimensionellt, Sveriges förste astronaut Christer Fuglesang ligger till grunden för en spännande interaktiv utställning om livet som astronaut och arbetet som ligger bakom människans utforskning av rymden. Utställningen visar också de djupa haven och människans insida. Vi avslutar med en guidning där vi får veta det mesta om dessa intressanta områden. Vi förflyttar oss till Arbetets museum där vi intar vår lunch och kaffe på restaurang Laxholmen.

Efter lunchen har vi en guidad visning av Arbetets museum. Vi får se hur människor arbetade och levde förr inom textilindustrin där finns även en temautställning om Kris & Vision och vad vi kan lära oss av detta i framtiden. Där finns utställningar över såväl gammalt som nytt, det är kanske ett av Sveriges intressantaste museum. Dag:

Tisdagen den 18 mars

Avresa: Hejargatan i Vilsta, parkeringen mittemot Tuna Trafik kl 08.00 och Eskilstuna Teater kl 08.15. Beräknad hemkomst kl 17.00

Pris:

625 kr/ person. I priset ingår bussresa, entréer förmiddagskaffe och smörgås, två guidningar, lunch

Anmälan: 20 januari – 17 februari kl 09.00 – 19.00

Per Brink, 016-14 23 66, per@deaktiva.s,

Hans Richter, 0152-126 70, hans@deaktiva.se

Antal 40 personer Har du någon form av funktionsnedsättning eller önskemål om särkost, meddela detta vid anmälan.

6

De aktiva vår-14 - kopia.indd 6

2014-01-07 13:46:42


Uppsala, vårkonsert med Orphei Drängar 26 april 2014

Vi har lyckats få ett antal biljetter till ett av Uppsalas stora evenemang: OD´s vårkonsert. Vi åker klockan tio från Eskilstuna och strax före Uppsala stannar vi till vid Hammarskogs Herrgård för att inta en fin lunch. Den vackra herrgården från 1655 ligger belägen i en fantastisk natur. Därefter åker vi vidare till Uppsala för att i god tid komma fram till konserten som äger rum klockan 15.00 med insläpp klockan 14.00. Vi skall försöka få träffa dirigenten före konserten men i skrivande stund är detta inte bekräftat. Efter konserten äntrar vi bussen och åker till Ekolsunds slott och värdshuset där för en middag. Wärdshuset har genom tiderna varit platsen för måltider då något skulle firas. I de fyra ljusa matsalarna med vacker 1700-talsinredning och i det ombonade källarvalvet ordnas fester. Efter middagen styr vi kosan mot Eskilstuna

Orphei Drängar

Sedan starten 1853 har kören ökat spännvidden i hela sin verksamhet; från repertoar och konsertformer till val av konsertplatser. Turnéer i Sverige kompletteras med långväga resor till Asien, USA, Canada och Europa. Konserter på Royal Albert Hall i London, Lincoln Centre i New York och Symphony Hall i Osaka, har varvats med framträdanden i stenbrott och pappersbruk. Svenska artister som Martin Stenmarck, Ulla Skoog och många internationella storheter som Malena Ernman, Peter Mattei och Anne Sofie von Otter. Visor och nationalromantik bryts av med jazz, nybeställd atonal musik, lyrik och riverdance. Dag:

Lördagen den 26 april 2014

Avresa: Hejargatan i Vilsta, parkeringen mittemot Tuna Trafik kl 10.00, Eskilstuna Teater kl 10.15

Beräknad hemkomst kl 20.00

Pris:

Pris: 900 kr/person inkl lunch, konsert och middag

Anmälan: Före den 9 februari till Hans Richter 0152 - 150 60, 0152 - 126 70 eller 070-635 08 10, hans@deaktiva.se, Anne-Marie Brink, 016-14 23 66, anne-marie@deaktiva.se Vänligen ange var du vill stiga på bussen när du anmäler dig.

Men vad OD än sjunger, är klangen densamma. OD´s eget ”sound” – en unik blandning av unga röster och äldre mer mogna – är resultatet av ett långt arbete med att utveckla det speciella instrument som manskören är. Traditionen finns där som en trygg bas att ta avstamp från. Sedan kan allt hända. Dirigenten Cecilia Rydinger Alin är en av Sveriges ledande musikpersonligheter med ett brett verksamhetsfält som kör- och orkesterdirigent samt pedagog. Sedan 2008 är hon OD´s dirigent, något som hon beskriver som en oerhört spännande uppgift. Och en stor utmaning. “Jag vill vårda traditionen, utveckla klangen och bredda repertoaren. Och överraska vår publik.”

Vårkonserten 2014

Årets gästartist är tenorsolisten Mikael Stenbaek som är en flitigt anlitad konsert-, oratorie- och kyrkosångare, verksam både i och utanför Sverige. Årets vårkonsert kommer att innehålla ett brett anlagt program med stora klassiska verk för manskör av bland annat Benjamin Britten och Ildebrando Pizzetti. Vi har även lovats en hel del kända ”örhängen”. För aktuella uppdateringar se: www.deaktiva.se

Anmälan är bindande Max antal 25 personer Har du någon form av funktionsnedsättning eller önskemål om särkost, meddela oss detta vid anmälan.

7

De aktiva vår-14 - kopia.indd 7

2014-01-07 13:46:42


Besök på Sveriges Television april 2014

Under våren, under april månad, planerar vi att göra ett studiebesök på Sveriges Television. I dagsläget finns det inte möjlighet att boka ett besök kombinerat med att vara med på en inspelning av ett program, vilket vi naturligtvis hoppas på. Ibland är det med kort varsel som programmen söker sin publik och i skrivande stund har vi inte fått något besked. Är du intresserad av att följa med till Stockholm under april månad så lovar vi att göra vårt bästa för att vårt stockholmsbesök skall bli så intressant som möjligt. Vi återkommer med mer information om tid, innehåll och pris på vår hemsida som är www.deaktiva.se och även under Föreningsnytt i Eskilstuna Kuriren, så fort vi får besked.

Foto: Carl-Johan Söder, SVT Dag: April 2014 Anmälan: Från och med 20 januari kl 09.00 – 19.00 kan intresseanmälan lämnas till Lars Andersson 070-386 54 16

Kungliga Hovstallet och Persisk kulturafton 13 maj 2014

Vi reser från Eskilstuna vid lunchtid och börjar vårt besök i Stockholm med att dricka eftermiddagskaffe på någon trevlig plats innan vi besöker H. M. Konungens hovstall på Östermalm. Hovstallet ansvarar för planering och genomförande av alla transporter för Kungafamiljen. Häst och vagn används vid ceremoniella tillfällen såsom statsbesök, riksmötets öppnande och då Kungen tar emot nya ambassadörer. Hovstallet har sina rötter från Gustav Vasas tid och representerar därmed ett betydande kulturarv i form av klassiskt rid- och körkonst och kunglig ekipagekultur. Hovstallet har uppgiften att förvalta, utveckla och visa upp detta arv för allmänheten. På mångas begäran upprepar vi nu persisk kulturafton hos Kina Jacobssons auktionshus. Vi får ett föredrag om Iran samt om de persiska mattornas ursprung, tillverkningsätt och så vidare. I kombination får vi också höra om den persiska maten

samt avnjuta en persisk måltid, varm som kall, vin/vatten, kaffe och kaka. För den som är intresserad av mattor så finns det också möjlighet att handla denna kväll till förmånliga priser. (Förbered er på att ta eventuella mått.) En unik kväll att vara med om. Detta kvällsarrangemang är mycket eftertraktat och därför gör vi här en repris på besöket. Dag:

Tisdag 13 maj

Avresa:

Hejargatan i Vilsta, parkeringen mittemot

Tuna Trafik kl 12.45, Eskilstuna Teater kl 13.00

Beräknad hemkomst kl 22.45 resp 23.00

Pris:

800 kr /person inkl bussresa, kaffe med bröd, entré, lunch, guidning, persisk mat och information

Anmälan: 20 januari – 13 mars, kl 09.00 – 19.00

Marianne Jonsson, marianne@deaktiva.se

Efter 1 februari 016-14 51 95, 070-675 69 95

Anmälan är bindande

Antal 30 personer Har du någon form av funktionsnedsättning eller önskemål om särkost, meddela detta vid anmälan.

8

De aktiva vår-14 - kopia.indd 8

2014-01-07 13:46:42


Söderköping och båttur med lunch ombord 21 maj 2014

Upptäck Söderköping, denna vackra charmiga småstad vid Göta kanal där många intressanta sevärdheter radar upp sig. Byggnader från olika sekel, magasin från tiden då Söderköping var en viktig sjöfartsstad med två fina medeltidskyrkor. Söderköping var på 1600-talet en av landets förnämsta städer. En välmående utskeppningshamn där Hansan seglade ända in till det charmiga Rådhuset. Stadsmiljöer från 1700-talet är bevarade och vissa gatupartier har byggnader från 1800-talet. Vi intar vårt kaffe och smörgås på restaurang Å-caféet. Byggnaden är från 1850-talet och huset är byggt på källarvalv från medeltiden omkring år 1350, den tid då Söderköping hade sin storhetstid. Därefter kliver vi ombord på vår chartrade skärgårdsbåt Lindön som är en fin gammal ”dam” byggd på Motala verkstad redan 1915 för den ryska tsaren. Vi får uppleva vackra Göta kanal och gör en sväng ut till Slätbaken under en drygt tre timmars tur. Till lunch serveras ugnstekt rödingfilé med smörsås, sallad, bröd eller Schweitzerschnitzel med ärtor och kulpotatis, lättöl/ vatten samt kaffe och kaka. Efter vår båttur har vi en guidad visning i Söderköping. Det finns även en liten tid över till att ströva i staden på egen hand.

Dag:

Onsdag 21 maj

Avresa: Hejargatan i Vilsta, parkeringen mittemot

Tuna Trafik kl 07.30, Eskilstuna Teater kl 07.45 Beräknad hemkomst kl 18.00 resp 18.15 Pris:

930 kr/person inkl buss, skärgårdsbåt, kaffe och smörgås, lunch och guidning.

Anmälan: 20 januari – 6 april vardagar kl 09.00 – 19.00 Per Brink 016-14 23 66, per@deaktiva.se,

Hans Richter, 0152-126 70, hans@deakriva.se

Anmälan är bindande

Minsta antal 35 personer Har du någon form av funktionsnedsättning eller önskemål om särkost, meddela detta vid anmälan.

9

De aktiva vår-14 - kopia.indd 9

2014-01-07 13:46:43


Norska fjordar, glaciärer, H

Det här är en resa med särskilt gott om tid! Koppla av och njut! Resan går bland annat till Briksdalsglaciären i kanten av Jostedalsbreens Nationalpark, den lilla staden Florö vid Atlantkusten och den gamla hansastaden Bergen. En dagstur med Hurtigruten binder samman resan. Stalheimskleiva, Gudvangen, Aurland är ytterligare ”pärlor” på turen. Eventyrvegen är också en del av resans sträckning. Vi är särskilt glada över att Tore Nilsen är planerad som reseledare. Han brukar uppskattas mycket av resenärerna eftersom Norge är hans forna hemland och han ger därmed resan en extra dimension av kunskap och upplevelse. Dag 1: Vi börjar vår resa från Eskilstuna kl 07.30. En tidig lunch äter vi i gränstrakten vid köpcentrumet vid Charlottenberg. På eftermiddagen reser vi utmed sjön Mjösa till Lillehammer. Förmodligen kan vi ta en sväng till Olympiabacken och se backhoppning i 90 metersbacken om vi har tur. Några kilometer norr i Gudbrandsdalen till Quality Hotel & Resort Hafjell. Middag. Dag2: Vi följer Gudbrandsdalen till Otta där vi tar av. Utmed Vågåvattnet i Ottadalen går färden mot Lom. Här finns Fossheim Steinsenter där vi fascineras av naturens under med alla vackra mineraler och vi kan också köpa med något hem. I Lom finns en känd norsk stavkyrka från 1100-talet och vi tar en paus där. Entré och guidning ca 45 NOK/person såvida de har öppet för allmänheten. Även vid Pollfossen stannar vi till för fotografering och eventuell lunch. Vid Langevatn tar vi av över det mäktiga Strynfjället mot Stryn vid stranden av Innvikfjorden, en del av Nordfjord. Vi är strax framme i Loen där vi tar in på Loenfjord Hotel. Hotellet ligger där Loelva rinner ut i fjorden.

Dag 3: Efter frukosten åker vi söderut in mot Jostedalsbreens (-glaciär) Nationalpark. En traktor kör Trolltåget den allra sista biten fram till utsikten över Briksdalsglaciären. När vi sett oss mätta går resan tillbaka ner till riksväg 60. Landskapet förändras ständigt utefter vägen. Smala fjordar slingrar sig in mellan berg och åsar. Vid Skei tar vi västerut förbi Förde och Naustdal och kommer snart ut till Atlanten till Quality Hotel Florö i centrala Florö. Här i havet utanför staden finns ett av Norges olje- och gasfält Statfjord. Vi har möjlighet att utforska Florö en stund på egen hand innan det är dags att sätta sig till bords vid middagen. Dag 4: Vi äter frukost och sedan avgår Hurtigruten från kajen i riktning söderut mot Bergen. Det är 120 år sedan Hurtigruten började betjäna folket utefter den norska kusten när vägar var svårframkomliga och flyget inte existerade. Fortfarande betyder Hurtigruten mycket, och särskilt för turismen på sommarhalvåret. Vi har tid att äta lunch ombord. Det finns buffé och självservering att välja på. På eftermiddagen anländer vi till Hurtigrutens hemmahamn Bergen. En guide visar oss runt i staden. Bergen var en gång i tiden en viktig hansastad och nordens största stad och bebyggelsen vittnar om handel och sjöfart. Särskilt nere vid Bryggen finns många vackra gamla trähus kvar. När vi åter igen är hungriga checkar vi in på Quality Hotel Edvard Grieg i närheten av flygplatsen för halvpension. Dag 5: Ännu en dag med härliga naturupplevelser väntar. Vägen går mot Voss och Gudvangen. Den kallas Eventyrvegen. En fantastisk upplevelse är att komma till Stalheimskleiva.

10

De aktiva vår-14 - kopia.indd 10

2014-01-07 13:46:43


r, Hurtigruten, Bergen, Eventyrvegen 9 - 14 juni 2014

Vackert väder önskar vi oss förstås för att kunna njuta till fullo av utsikten. I Gudvangen, i den innersta delen av Unesco-skyddade Näröyfjorden kan det kanske passa med lunch. Efter ett par mil passerar vi Flåm med sin berömda järnväg och Aurland. Fortfarande är vi på Eventyrvegen när vi med Hallingskarvet på höger sida rullar upp mot Hol, genom Hallingdalen och anländer till Noresund. Vi bor på Quality Resort & SPA Norefjell. Dag 6: Idag stannar vi en stund i Oslo. Vi ser det imponerande Vigelandsanlegget och strosar runt en stund vid Rådhuset och Akers Brygge. Sedan är det dags att åka österut. Vi räknar med att vara åter i Eskilstuna vid 20-tiden.

Dag:

Måndag 9 - 14 juni

Avresa: Eskilstuna Teater kl 07.30

Pris: 7 250 kr /person. I priset ingår bussresa, del i dubbelrum, fem frukostar, fem middagar, tur med Hurtigruten Enkelrumstillägg: 1 775 kr Tillkommer ev övriga måltider och entréer Anmälningsavgift: 2 000 kr /pers Anmälan: 20 januari – 4 maj vardagar kl 09.00 – 19.00 Anne-Marie Brink, 016-14 23 66, anne-marie@deaktiva.se

Hans Richter, 0152-150 60, 0152 -126 70,

hans@deaktiva.se Anmälan är bindande Antal 40 personer Har du någon form av funktionsnedsättning eller önskemål om särkost, meddela detta vid anmälan.

11

De aktiva vår-14 - kopia.indd 11

2014-01-07 13:46:43


Avsändare Föreningen De Aktiva i Eskilstuna Kungsgatan 87

B

Roland Lindell Reklam & Layout 2014

632 21 Eskilstuna

FÖRENINGS BREV

De aktiva vår-14 - kopia.indd 12

2014-01-07 13:46:43

Vår 14  

De aktivas utbud våren 2014. För uppdateringar se: www.deaktiva.se

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you