Page 1

Hös ten

I ESKILSTUNA

2013 Ordföranden har ordet

Sid 2

Om De aktiva

Sid 2

Viktig information

Sid 3

Jubileumsfest

Sid 4

Eskilstuna -Kuriren

Sid 4

En resa vid Vätterns Strand Sid 5 Barndomens långa skuggor Sid 6 Bara vanligt vatten

Sid 6

The Beatles 50 år sedan... Sid 7 ABBA & Sven-Harrys Sid 8 Julmarknad i Trosa Sid 9 Hjalmars trådlösa revy

Sid 9

Indien med Kerala

Sid 10


Ordföranden har ordet Först vill jag tacka för förtroendet som ordförande i vår förening! Det är en utmaning som känns stimulerande och spännande. Föreningens målsättning är att prioritera den sociala gemenskapen, medlemmarnas trivsel i samband med aktiviteter och resor. Trots att vi nu är färre i styrelsen försöker vi hitta en mix av aktiviteter, från företagsbesök till resor och vi hoppas att utbudet skall tilltala er. Tack till alla som bidragit med önskemål och tips. Även i fortsättningen vill vi gärna få förslag på aktiviteter för att utbudet skall bli så brett som möjligt. Föreningen fyller i år 15 år och det skall naturligtvis firas på något trevligt sätt. För er som har tillgång

till en dator vill vi bara uppmana er att besöka vår hemsida,www.deaktiva.se som uppdateras med aktuell information. Vill du skicka mail till styrelsen går det också bra och du finner mailadresserna till respektive styrelseledamot efter namnet i varje resas faktaruta. För att du skall få en snabb information från föreningen vill vi påminna dig om att uppge din mailadress till föreningen. Det kan du göra i samband med att du anmäler dig till en aktivitet eller skriver till oss via hemsidan. Nu går vi mot en tid med förhoppningsvis sol och bad eller kanske potatisodling eller någon annan trevlig sommaraktivitet. Vi önskar alla välkomna till höstens aktiviteter. Lars Andersson Ordförande

Föreningen De Aktiva Föreningen De Aktiva i Eskilstuna är en fristående intresseförening som är politiskt och religiöst obunden och har inte någon åldersgräns för medlemskap. Målsättningen är att erbjuda ett varierat utbud av aktiviteter förenat med gemenskap och trivsel utan något samhälleligt ekonomiskt bidrag. Föreningen har ca 500 medlemmar. Årsmöte meddelas i vårkatalogen samt under Föreningsnytt i lokaltidningen. Medlemsavgift fastställs vid varje årsmöte. För 2013 är medlemsavgiften 150 kr per person. Vill du bli medlem? Kontakta kassör Anne-Marie Brink, 016-14 23 66 Betalning till ”De aktiva” via PlusGiro 164 65 52-8

2

Öppet Hus tisdagen 27 augusti kl 18.00-21.00 Plats: Seniorcenter, OBS Alva Myrdals gata 3, mittemot parkeringshuset Vildsvinet. Vi presenterar höstens program och tar emot era anmälningar.

Föreningen bjuder på kaffe med tilltugg E-post.

Många medlemmar har nu accepterat att få sina utskick från föreningen som e-post. Detta förenklar och förbilligar. Men vi tror att det kan bli många fler. Du, som har tillgång till dator, och inte redan har gjort det, meddela Din e-postadress till: info@deaktiva.se

Tack för din medverkan!


Viktig information Vid våra resor gäller Konsumentverkets ”Allmänna resevillkor”.

Föreningens verksamhet bygger på ideellt arbete, medlemsavgifter och att medlemmarna finner utbudet intressant och anmäler sig till aktiviteter/resor. Resevillkor för endagsresor

Vid avbokning av en endagsresa efter anmälningstidens slut återbetalas resans kostnad minus en administrativ avgift på 50 kronor. Vid sen avbokning, tre dagar eller senare före avfärd, sker ingen återbetalning. Vid avbokning av andra resor gäller researrangörens villkor. Resevillkor för evenemangsresor (teater & konsertresor m. m.)

Särskilda resevillkor Anmälningsavgiften betalas senast det datum som står på erhållet deltagarbevis. Anmälningsavgiften är en del av resans pris som räknas som expeditionsavgift (återbetalas ej) vid avbokning av resor som innehåller evenemangsbiljetter. Resevillkor för flerdagsresor

En expeditionsavgift av minst 200 kr debiteras alltid vid avbeställning enligt nedan.

För vissa resor kan det förekomma speciella resevillkor. Läs därför respektive faktaruta för resa du är intresserad av. En gällande reseförsäkring med avbeställningsskydd rekommenderas. Avbokad resa kostar aldrig mer än resans pris även om vidstående i vissa fall kan tolkas så. Föreningen reserverar sig för ändringar i programmet vilka ligger utanför föreningens möjlighet att påverka. Otillräckligt antal anmälda deltagare medför att resan blir inställd. De resebyråer vi anlitar under hösten 2013 är: Tuna Trafik, Eskilstuna Explore Tours, Alingsås För att delta i föreningens aktiviteter måste du/ ni vara medlem och ha betalat medlemsavgiften. OBS! I de fall makar/sambos vill delta, ska båda ha betalat medlemsavgiften. Kommande katalog distribueras automatiskt om medlemsavgiften är betald. Anmälan om deltagande görs endast per telefon (ej telefonsvarare) eller via den epostadress som anges i fakta rutan till respektive kontaktperson för varje aktivitet/resa. Föreningen De Aktiva är ingen resebyrå utan en ideell förening och av Kammarkollegiet godkänd som återförsäljare av resor. Vi anser därför att det är mycket viktigt att de medlemmar som deltar i våra flerdagsresor skyddas med giltiga garantier. Vi har därför alltid en av Kammarkollegiet godkänd resebyrå som fungerar som teknisk arrangör och som därmed står som ekonomiskt ansvarig för resan i sin helhet.

- tidigare än 30 dagar före avresan uttages en exp.avg. - 14 - 30 dagar före avresan erlägges 15% av resans pris + exp.avg. - senare än 14 dagar före avresa erlägges 50% av resans pris + exp.avg. För ditt personliga skydd rekommenderar vi att du råd- inom 24 timmar före avresa betalar resenär hela resans gör med ditt försäkringsbolag. Hos dem kan du teckna pris. personlig reseförsäkring och avbeställningsskydd, t ex - anmälningsavgift betalas inom 10 dagar efter anmälan genom ett tillägg till din hemförsäkring.

Föreningen De Aktiva Styrelse, revisorer och valberedning

Revisorer:

Ordförande: Lars Andersson, Solåsvägen 36, 632 33 Eskilstuna 070-386 54 16

Jan Edenmo, Djurgårdsvägen 22, 633 50 Eskilstuna 070-714 19 44

Ledamöter:

Britta Karlsson, Eleonoragatan 9, 633 43 Eskilstuna 016-13 15 95

Anne-Marie Brink,Vikingagatan 1, 633 44 Eskilstuna 016-14 23 66 Per Brink, Vikingagatan 1, 633 44 Eskilstuna 016-14 23 66

Revisorsuppleant: Tage Jalmhagen, Tranbärsvägen 22 633 53 Eskilstuna 016-51 77 22

Marianne Jonsson, Östra Storgatan 10, 633 42 Eskilstuna 016-14 51 95 Valberedning: Björn Barkman 016-51 01 96 Hans Richter, Box 100, 645 22 Strängnäs 0152-126 70 och sittande styrelse

3


t s e f s m u e l i b u J

16 november 2013

15-årsjubileum! Det ska vi naturligtvis fira med en trevlig medlemskväll på det anrika Pilkrogs Värdshus. Vi är glada att så många trogna medlemmar genom åren har uppskattat vår förening. Vi börjar kvällen med ett litet välkomstmingel. En utsökt trerättersmiddag väntar oss med vin och kaffe, som vi kommer att avnjuta i en trevlig miljö. Vi får även lyssna till levande musik med Rolf Jederuds orkester. Dag:

Styrelsen har valt att subventionera denna kväll.

Lördag 16 november kl 18.00

Adress: Pilkrogs Värdshus, Djurgården, Eskilstuna Pris:

250 kr/pers.

Anmälan: 1 juli –10 oktober

Per Brink 016-14 23 66, per@deaktiva.se

Anmälan är bindande. Max 60 personer Har du någon form av funktionsnedsättning eller önskemål om särkost, meddela detta vid anmälan!

Eskilstuna-Kuriren EK - Södermanlands största dagstidning sedan 1890. Vi får nu tillfälle att besöka Eskilstuna-Kurirens tryckeri, (EKTAB) för att titta på hur ett modernt tryckeri och en tidning kommer till. Tidpunkten kl 13.00 är vald av tidningen då vi kan få se annan media framställas samtidigt. Vi får höra lite om historik, planering, produktion och distribution med mera.

Dag:

Torsdag 7 november kl 13.00

Plats:

EKTAB Eskilstuna-Kurirens tryckeri,

Lagersberg, Eskilstuna

Pris:

50 kr/person

Anmälan: 1 juli – 4 oktober kl 09.00 – 19.00

Per Brink 016-14 23 66, per@deaktiva.se

30 personer

4

7 november 2013


Kultur, natur och teknik En resa vid Vätterns strand 15 september 2013

Ellen Keys Strand, Frihetens apostel. Vi åker genom Östergötland, förbi Tåkern, Alvastra kloster och besöker först Ellen Keys Strand vid Omberg och får visning av hennes hem. Ellen Key var en av sin tids mest berömda författare inte bara i Sverige. Den samtidige Carl Grimberg diktar: »Die bekannte so genannte gute Tante, Ellen Key.» Så sent som 2012 utkom en biografi. Hon är således fortfarande ett aktuellt namn. Strand drivs idag av Ellen Keysällskapet. Före besöket hinner vi få en kopp kaffe.

Omberg Vi åker sedan norrut längs västra Vättern högt upp på Omberg med en unik och egenartad natur. Vi intar sedan en lunch.

Foto: Hedda Jansson, ur Ellen Keys bildarkiv

’Stockholm –Motala’ Detta har säkert många hört Sven Jerring uttala, om så bara på inspelning. Men vad var då detta ’Motala’? Jo, vi besöker Rundradiomuseet i Motala vars master ännu syns milsvida omkring och ligger strax utanför Motala.

Verner von Heidenstams Övralid Är kanske inte så mycket läst numera men måste nog ändå räknas till de stora svenska författarna och benämns ofta som nationalskald. Hans Övralid står sist på programmet. Här levde han under många år fram tills han 1940 gick bort. Citat: ’Att beskriva hemmets atmosfär måste nästan ske genom bilder eller allra helst med hjälp av ett besök med guidad visning’. En sådan visning får vi innan vi sedan åker hem.

Dag:

Söndag 15 september 2013

Avresa: Hejargatan i Vilsta, parkeringen mittemot Tuna Trafik kl 08.15, Eskilstuna Teater kl 08.30 Beräknad hemkomst kl 20.30 resp kl 20.45

Pris:

850 kr/person inkl bussresa, kaffe, lunch, eftermiddagskaffe och 3 guidningar

Anmälan: 1 juli – 15 augusti kl 09.00 – 19.00 Hans Richter 0152 -150 60, 0152 - 126 70 hans@deaktiva.se

Anmälan är bindande. Max 25 personer Har du någon form av funktionsnedsättning eller önskemål om särkost, meddela detta vid anmälan!

5


Barndomens långa skuggor De glömda och gömda barnhemsbarnen. Ulf Westerblad. Känd från radio och TV.

Mellan åren 1930-1970 tvångsplacerades över 250 000 barn i Sverige på olika institutioner och fosterhem. Många var normalbegåvade men blev kvar på de så kallade idiot- och uppfostringsanstalterna. Ulf Westerblad vill med sina böcker uppmärksamma och belysa de gömda och glömda barnen, en av vår tids största tragedier.

2 oktober 2013

Där var jag inlåst i sju år. Mitt liv ”utraderades” med ett läkarintyg där det stod att läsa: - Otvivelaktigt efterbliven, med svåra organiska hjärnskador. Denna diagnos fick jag sex månader gammal. Den 7 juli visas i repris dokumentärfilmen ”Ett oäkta barn” om Ulf Westerblad i TV2 och finns sedan på SvT Play. Möt Ulf och hör honom berätta om något som tycks pågå än i våra dagar. Ulf har skrivit två böcker: Barndomens långa skuggor och I skuggan av det svenska folkhemmet. Båda har väckt stort intresse och inte minst uppmärksammat en skamfläck i ett modernt öppet samhälle.

Ulfs egen berättelse: Jag föddes som ”oäkting” och lämnades in på ett barnhem i Karlskoga bara någon dag gammal. Under mina två första levnadsår förflyttades jag inte mindre än sex gånger mellan olika barnhem för att slutligen placeras på en idiotanstalt i Dalarna. Dag:

Onsdag 2 oktober kl 18.00

Plats: Seniorcentrum Pris:

50 kr/person

Anmälan: 1 juli – 15 september kl 09.00 – 19.00 Hans Richter 0152-150 60, 0152-126 70 hans@deaktiva.se

Bara vanligt vatten! Vi besöker vårt vattenverk i Hyndevad. Vatten! Det vi inte tänker på dagligen, är livsnödvändigt för oss. Vid vårt besök får vi veta hur vårt vatten renas och distribueras till hushåll och industri. Från ån leds vattnet till Hyndevad reningsverk. I huvudbyggnaden pumpas vattnet fram till mikrosilarna. Efter snabbfiltreringen samlas vattnet i en lågreservoar, där det pumpas vidare till infiltrationsbassängerna som ligger i grusåsen. Vattnet testas mot parasiter. Kontroll i laboratorium och testverksamhet m m ingår i ett intressant besök. Bilderna är från luftningstrappan respektive grusåsen.

Dag:

Onsdag 16 oktober kl 14.00

Adress: Vattenverket Hyndevad, Eskilstuna Pris:

50 kr/pers.

Anmälan: 1 juli – 8 september kl 09.00 – 19.00

Per Brink 016-14 23 66, per@deaktiva.se

25 – 30 personer

6

16 oktober 2013


The BEATLES 50 år senare

26 oktober 2013

Tisdagen 29 oktober 1963 spelade världens största musikfenomen The Beatles i Eskilstuna sporthall. Det är 50 år sedan och det lyfts fram med ett firande i fem dagar i Eskilstuna. The Beatles behöver ingen närmare presentation för oss idag men kommer ni ihåg att de var här på sin allra första utlandsturné och de spelade i den nästan utsålda sporthallen Vem kommer inte ihåg Twist and shout, she loves you… osv från 60-talet. Det här blir en nostalgitripp och denna musikhistoriska händelse kommer att firas med bland annat en Beatlesbankett i Havet på Statt, dit vi har lyckats få tag i biljetter. Det blir Beatlesmusik och många gäster som berättar om sina olika minnen från Beatlesbesöket i Eskilstuna och Sverige. I skrivande stund har vi inte all information klar och återkommer om tiden med mera.

ytterligare informartion Dag:

Lördag 26 oktober

Plats: Elite Hotell Statt, kväll Pris:

445 kr / person inkl varmrätt, sallad, vin/öl, musik,

underhållning / föredrag

Anmälan: 1 juli – 13 oktober vardagar kl 09.00 – 19.00 Marianne Jonsson 016-14 51 95, 070-675 69 95, marianne@deaktiva.se Anmälan är bindande. 25 personer. Har du någon form av funktionsnedsättning eller önskemål om särkost, meddela detta vid anmälan.

7


ABBA The museum och Sven-Harrys konstmuseum 26 november 2013

Vi besöker två av Stockholms hetaste besöksmål nämligen ABBAmuseet som öppnade 7 maj 2013 och ligger på Djurgården och Sven -Harrys konstmuseum som ligger i Vasaparken och som öppnade 2011. Sven-Harrys, byggnaden inrymmer konstmuseum, konsthall, restaurang, bostadslägenheter och kommersiella lokaler och är tänkt att vara ett ”hem” för både konst och människor. Som en unik del av konsthallen finns ett museum på taket av byggnaden. I planritningen är det en kopia av Sven-Harrys tidigare hem, 1700-talsgården Ekholmsnäs på Lidingö. I genuin hemmiljö visas en av Sveriges största privata samlingar av nordisk konst och särskilt många verk av Carl Fredrik Hill. Ernst Josephson, Anders Zorn, August Strindberg och Helene Schjerfbeck finns också i samlingen såväl som möbler av bl a Gio Ponti och Georg Haupt samt mattor av Märta Måås-Fjetterström. Den stora konsthallen visar utställningar av i första hand svenska konstnärer. Hallen är uppdelad i tre större salar och det finns ett mediarum där film- och videoprogram visas i anslutning till utställningarna.

När vi är färdiga med besöket på Sven-Harry kommer det att smaka bra med en lunch i trevlig miljö innan vi fortsätter vårt program för dagen. Efter många års spekulationer har nu ABBA museet öppnat. Här finns mycket nostalgi att känna in för gammal som ung, för hur många har inte mimat, sjungit och dansat till ABBAS musik genom åren. ABBA The museum är mer än ett vanligt museum. Självklart finns här medlemmarnas kläder, guldskivor, originalprylar, memorabilia och mycket mer. Här kan du också få uppleva känslan av att vara den femte medlemmen i ABBA. Här finns Polarstudion där soundet skapades, ett piano med direktkoppling till Bennys piano när han spelar, välkommen till Brighton 1974, ringer det i den speciella telefonen – svara! – det är bara fyra personer i världen som har telefonnumret, Stickans kontor, helikoptern, Mamma Mia, all musik, fantastiska galna och spektakulära kläder och mycket mer finns som t ex Swedish Music Hall of Fame. Dag:

Tisdag 26 november

Avresa: Hejargatan i Vilsta, parkeringen mittemot Tuna Trafik kl 08.45, Eskilstuna Teater kl 09.00 Beräknad hemkomst kl 18.45 resp 19.00 Pris:

830 kr/person inkl bussresa, entréer, guidad visning Sven - Harrys, audioguide ABBA museet,

lunch Anmälan: 1 juli – 25 oktober, kl 09.00 –19.00 Marianne Jonsson 016-14 51 95, 070-675 69 95

marianne@deaktiva.se Anmälan är bindande. Max 30 personer Har du någon form av funktionsnedsättning, önskar du särkost, meddela detta vid anmälan!

8


Julmarknad och Julbord i Trosa

1 december 2013

Årets julbord och julmarknad går till världens ände, Trosa. Väl framme i det pittoreska Trosa som förhoppningsvis är klätt i vinterskrud besöker vi julmarknaden först. En gammaldags liten julmarknad med många närodlade, egentillverkade produkter som handarbeten, hemslöjd och så vidare. Därefter är det dags för julbordet på Fina Fisken som skall vara något alldeles extra och där de flesta rätterna är baserade på havets läckerheter. Här skall finnas både ostron och hummer men naturligtvis hittar du också de traditionella rätterna som till exempel julskinkan. Mätta och välmående besöker vi julmarknaden, om vi känner för det, innan hemfärden går till Eskilstuna.

Dag:

Söndag 1 december

Avresa: Hejargatan i Vilsta, parkeringen mittemot Tuna Trafik kl 08.30, Eskilstuna Teater kl 08.45

Beräknad hemkomst kl 16.30 och 16.45

Pris:

785 kr/person inkl bussresa, julbord

Anmälan: 1 juli – 15 oktober, kl 09.00 –19.00 Lars Andersson 070-386 54 16 Anne-Marie Brink 016- 14 23 66 anne-marie@deaktiva Anmälan är bindande. Max 25 – 40 personer Har du någon form av funktionsnedsättning, önskar särkost, meddela detta vid anmälan!

Gilla Hjalmar… en trådlös revy 7 december 2013

Legenden från Viiiby är tillbaka. Så var det dags att åter inta scenen för Hjalmar. Och naturligtvis är det på Parkteatern i Örebro. Med en helt ny revy som garanterat bjuder på minst lika många skratt som det alltid gör när det gäller Hjalmar. Och allt är nytt! Hysteriskt kul. Medverkande är Peter Flack, Marie Kühler, Peter Kjällström m.fl. Förutom roligt blir det förstås också både sång och dans, precis som det ska va´ på revy. Vi har lyckats boka ett antal biljetter med mycket bra platser och inleder med en trerättersmåltid innan föreställningen börjar.

Dag:

Lördag 7 december

Avresa: Hejargatan i Vilsta, parkeringen mittemot Tuna

Trafik kl 11.15, Eskilstuna Teater kl 11.30

Pris:

1 150 kr/person inkl biljetter, bussresa och trerättersmiddag.

Anmälan: 1 juli – 4 november vardagar kl 9.00 – 19.00 Per Brink 016-14 23 66, per@deaktiva.se Anmälan är bindande. 30 personer Har du någon form av funktionsnedsättning eller önskemål om särkost, meddela detta vid anmälan!

9


Indien med Kerala 18 – 31 januari 2014 Följ med till Indien och upplev ”Den gyllene triangeln” Delhi, Agra och Jaipur men också Bombay och Cochin bland allt det andra och sist men inte minst sköna dagar vid Indiska oceanen. Indien erbjuder mycket gammal historia och sevärdheter, vackra byggnader och mytomspunna städer. Under den här resan färdas vi med olika färdmedel som t ex tåg och vi provar också på att bo på husbåtar för att färdas i de trånga kanalerna i Keralas vattensystem Backwaters. Vi avslutar resan med några sköna dagar för sol och bad i Mararikulam. Dag 1. Avresa från Eskilstuna och Arlanda. Vi kommer fram till Delhi på morgonen och transporteras till vårt hotell. Här lämnar vi vårt bagage och äter en god frukost. Dag 2 Delhi. Efter frukost besöker vi inledningsvis gamla Delhi med sina mycket gamla murar runt stadskärnan. Staden anlades redan under mogultiden och uppvisar ett myller av trånga gränder. Vi kör förbi Röda fortet, som var det viktigaste palatset i det mogulska riket och nästan en kopia av Röda fortet i Agra. Vi besöker Raj Ghat, som är ett minnesmonument över Mahatma Gandhi, det moderna Indiens fader. Vi ser också Jama Masjid, den största moskén i Indien och Chandni Chowk som är den gamla stadens hetsiga och färgstarka marknad. Vår rundtur i nya Delhi innehåller besök vid sevärdheter som stormogulen Humayuns grav, Safdarjungs grav samt Qutabminareten med järnpelaren. Den är 72 meter hög, ett av de mest perfekta tornen i den persiska världen och har lyckats stå emot vädrets makter i mer än 1 500 år. Vi fortsätter med ambassadområdet och regeringsbyggnaderna. Övernattning Hans Plaza i Delhi **** hotell Dag 3 Delhi, Agra. Vi tar ett tidigt morgontåg till Agra och checkar in på vårt hotell innan det är dags för besök i mausoleet Taj Mahal. Det anses vara en av världens vackraste och mest perfekta byggnader. Det vita mästerverket byggdes av mogulen Shah Jehan till minne över hans älskade favorithustru Mumtaz. Han var en av de största kungarna i det mogulska riket. Agra är den medeltida staden vid Taj Mahal, också känd för sitt imponerande Röda fort, kallat Agrafortet. Där satt Shah Jehan fängslad sina sista levnadsår och tittade ut över hustruns gravmonument, ett ödets ironi. Övernattning Clarks Shiraz i Agra **** hotell

Dag 4 Agra, Jaipur. Vi åker vidare mot Jaipur och besöker spökstaden Fatehpur Sikri på vägen. Den byggdes som huvudstad år 1569 och övergavs endast 14 år senare. Man vet inte riktigt varför. En teori är att det berodde på vattenbrist. Allt är mycket välbevarat och vi ser bland annat en av dessa imponerande och perfekt bevarade byggnader som står på världsarvslistan. Staden är indelad i religiösa och sekulära delar och det finns ett stort antal skulpturer som är enastående, liksom den vita marmormoskén i den sekulära delen. Moskén är en mycket helig plats för pilgrimer från när och fjärran. Vi fortsätter så småningom till Jaipur där vi checkar in på vårt hotell. Jaipur kallas också den rosa staden, eftersom den byggdes upp i den lokala rosafärgade sandstenen. När Prinsen av Wales skulle besöka staden år 1876 bestämde maharadjan att alla byggnader skulle målas rosa, vilket enligt traditionen är den färg som symboliserar att man är välkommen. Övernattning Libra i Jaipur *** hotell Dag 5 Jaipur. Vi besöker Amberfortet i den stad som tidigare var huvudstad under den period då kasten Rajput var den styrande. Det är lätt att bli imponerad av storheten i detta palats, beläget på en klippa 11 km norr om dagens Jaipur. Vi rider upp till bergspalatset på vackert bemålade elefanter, precis som de gamla maharadjorna och kungarna gjorde, och passerar genom den gamla huvudporten. Det arkitektoniska mästerverket Amberfortet med sina spegelprydda alkover och fantastiska mosaiker fascinerar dagens besökare lika mycket som det attraherade dåtidens kungliga invånare. På eftermiddagen är det dags för Jaipur och Vindarnas palats, Hawa Mahal, som är en fem våningar hög byggnad i rosa sandsten och av många ansett som Jaipurs vackraste. Det byggdes år 1799 med nischer och fönster i hundratal så att beslöjade kungliga kvinnor kunde kika på livet utanför, osedda av världens ögon. Vi fortsätter med en tur i Citypalatset i hjärtat av staden. I centrum av palatset står en sju våningar hög byggnad, som kallas Chandrapalatset, vilken erbjuder en härlig utsikt över trädgårdarna och staden. Nästa stopp blir det astronomiska observatoriet med originalinstrument som fortfarande fungerar. Övernattning Libra i Jaipur *** hotell Dag 6 Jaipur, Cochin. Vi flyger nu till Cochin via Mumbai och inkvarterar oss på hotellet. På kvällen går vi tillsammans in och bekantar oss med den spännande staden som har en mängd öar och små halvöar i sin skärgård. Cochin är historiskt intressant och en fascinerande stad på sydkusten. Staden har många spår av kristendom, islam, hinduism och judendom. Övernattning Travancore Court i Cochin *** hotell

10


Dag 7 Cochin. På förmiddagen besöker vi barnhemmet Child Care som drivs av en svensk förening. Barnhemmet ligger en bit utanför Cochin. På eftermiddagen upplever vi Cochin och speciellt intressant är de äldre delarna av området runt Cochinfortet. Det ser mer eller mindre ut som för hundratals år sedan och återskapar en ovanlig blandning av de medeltida länderna Portugal, Holland och England, överflyttat till Malabarkusten. Vi besöker 1500-talspalatset Mattancherry, också känt som det holländska palatset. Det är en unik skapelse med eleganta byggnader och intressanta samlingar från traktens kungligheter. I staden finns också ett unikt judiskt samhälle som härstammar från år 52 f.Kr. De judiska invånarna lever här sitt eget liv och har sin egen synagoga i ett område kallad Jew Town. Det är centrum för kryddhandeln i staden och massor av småhandlare sitter i gamla slitna byggnader fyllda av dofter.

Dag 10-12 Mararikulam. Dagarna ägnas åt att sola, bada och njuta i lugn och ro. Här finns gott om tid att smälta alla intryck från resan samtidigt som vi njuter av den vackra miljön. Det är säkert många som vill pröva på Ayurveda som är en gammal läkekonst med tusenåriga anor. Övernattning Marari Fishermen Village Resort Dag 13. Vi tar flyget till Mumbai där vi gör en sightseeingtur under några timmar. Vi checkar in på vårt hotell och sover några timmar innan vi tidigt, tidigt ger oss iväg till flygplatsen för att flyga hem till Sverige. Övernattning hotell 3*** hotell i Mumbai Dag 14. Åter hemma i Sverige

Övernattning Travancore Court i Cochin *** hotell Dag 8 Cochin, Kumarakom. På morgonen ser vi lite mer av Cochin innan vi ger oss iväg mot Kurakom. Här går vi ombord på vår husbåt för en härlig upplevelse i de trånga kanalerna i Keralas vattensystem Backwaters. Backwaters består av trånga kanaler, laguner, sjöar och vattenvägar som länkats samman. För inte så länge sedan fungerade detta helt och hållet som ryggraden för transporterna i och omkring Kerala. Här har människorna en annorlunda livsstil, uppbyggd runt vattnet. Husbåten är uppbyggd av naturmaterial enbart och träslaget som används kallas Anjali. Ombord finns alla bekvämligheter och lanternor används som ljuskälla. Maten är traditionell för området och kryddad med lokala specialiteter som fisk och räkor. Övernattning House boat Dag 9 Kurakom. Att kryssa runt på en båt genom avlägsna byar längs lugna vatten är en underbar upplevelse och vi utforskar vattenvägarna från däcket på vår husbåt. Dessutom hejar vi på bybor längs vägen, ser hantverksbyar och kajer för så kallade ormbåtar, det vill säga båtar där fören reser sig upp. Vi ser fisknät uppsatta för dagens fångst och palmvinsbutiker, risfält och massor av små båtar som åker kors och tvärs. Vi får på detta sätt möjligheten att nå underbart vackra och förhållandevis opåverkade områden. Efter lunch åker vi mot Mararikulam där vi kommer att njuta av några dagar med sol och bad. Övernattning Marari Fishermen Village Resort

Dag:

18 – 31 januari 2014

Avresa: Eskilstuna förmiddag Pris: Pris 17 600 kr plus flyg ca 4 000 kr / per person Priset inkluderar: Del i dubbelrum, transfer ToR Eskilstuna - Arlanda, svensktalande reseledare, helpension, vatten till maten, dricks under resan, alla lokala transporter inkl inrikesflyg, alla inträdesavgifter, elefanttur, båttur. Ekonomiskt bidrag till de sociala projekt vi besöker. 50 träd/resenär planteras i projekt Jali Mazingira i Tanzania som klimatkompensation. Priset inkluderar inte: Visum, eventuella vaccinationer innan

resan, enkelrumstillägg 4 000 kr.

Anmälan: 1 juli – 15 september vardagar kl 09.00 – 19.00 Marianne Jonsson 016-14 51 95, 070-675 69 95, marianne@deaktiva.se

Anmälningsavgift: 5 000 kr/ per person som betalas omgående vid anmälan. Anmälan är bindande. 25 personer Har du någon form av funktionsnedsättning eller önskemål om särkost, meddela detta vid anmälan!

11


Föreningen De Aktiva i Eskilstuna Kungsgatan 87 632 21 Eskilstuna

B

FÖRENINGS BREV

Roland Lindell Reklam & Layout 2013

Avsändare

13hostkatalogen  

Här en blädderbar version av katalogen över aktiviteter hösten 2013.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you