Page 1

Championship of Kazakhstan 2013 Atyrau city Session Results Session 6 19:00 Order Bout Weight Category 1

66 Light Fly (46-49kg) Referee:

2

67 Light Fly (46-49kg) Referee:

3

68 Light Fly (46-49kg) Referee:

4

69 Light Fly (46-49kg) Referee:

5

70 Bantam (56kg) Referee:

6

71 Bantam (56kg) Referee:

7

72 Bantam (56kg) Referee:

8

73 Bantam (56kg) Referee:

Corner

Name

RED BLUE

ERJAN BAYNIYAZOV

MNGR

BUKEBAEV

RED BLUE

DAUITOV TOLIBAEV

SKO

JAKIYANOV

RED BLUE

OKEN BEKJANOV

KZO

BISENOV

RED BLUE

MAJITOV KAPEZOV

ALM

AHMETOVA

RED BLUE

IMANGALIEV ERGALIEV

KAR

TCOY

RED BLUE

KIDIRBAEV ASHIRALI

ATY

ERMUHAN

RED BLUE

KOSHEGULOV KUDABAEV

PVL

SHANASHEV

RED BLUE

TILEGENULI MAKARIHIN

ATY

KALIEV

Seed

Judges 1: Judges 2: Judges 3: Judges 4: Judges 5:

Judges 1: Judges 2: Judges 3: Judges 4: Judges 5:

Judges 1: Judges 2: Judges 3: Judges 4: Judges 5:

Judges 1: Judges 2: Judges 3: Judges 4: Judges 5:

Judges 1: Judges 2: Judges 3: Judges 4: Judges 5:

Judges 1: Judges 2: Judges 3: Judges 4: Judges 5:

Judges 1: Judges 2: Judges 3: Judges 4: Judges 5:

Judges 1: Judges 2: Judges 3: Judges 4: Judges 5:

Team Code

Winner

Result

Decision

YUKO YUKO

RED

WP

2:1

AKMR VKO ALMR KAR AQT

GAZIZOV KUDAYBERGENOV SUYENISH TCOY AKSHOLAKOV

KZO ALM

BLUE

AST KST ATY PVL MNGR

ASHIMOV TOMOV ERMUHAN SHANASHEV BIBUEV

ALMR AQT

BLUE

AKMR SHY TRZ KAR VKO

GAZIZOV OSPANBAEV BEKPENBETOV TCOY KUDAYBERGENOV

ZKO KAR

BLUE

ALM PVL AST ALMR TRZ

SIDIKOV SHANASHEV ASHIMOV SUYENISH ERALIEV

ALM ALMR

BLUE

MNGR AQT VKO KST ATY

BIBUEV KAZIHANOV KUDAYBERGENOV TOMOV KALIEV

TRZR YUKO

BLUE

MNGR ALMR ZKO AKMR SKO

BUKEBAEV SUYENISH KONARBAEV GAZIZOV JAKIYANOV

AKMR AQT

RED

AST TRZ KZO SHY ALM

ASHIMOV BEKPENBETOV BISENOV OSPANBAEV SIDIKOV

ALM KAR

RED

ATY VKO KST ZKO AQT

ERMUHAN KUDAYBERGENOV TOMOV KONARBAEV AKSHOLAKOV

29:28 28:29 30:27 -

WP

2:1 28:29 27:30 30:27

WP

3:0 28:29 28:29 25:30

WP

2:1 28:29 29:28 27:30 -

WP

2:1 28:29 30:27 28:29 -

WP

2:1 29:28 28:29 28:29 -

WP

3:0 29:28 30:27 29:28 -

WP

3:0 30:27 29:28 30:27 -


Championship of Kazakhstan 2013 Atyrau city Session Results Session 6 19:00 Order Bout Weight Category 9

74 Welter (69kg) Referee:

10

75 Welter (69kg) Referee:

11

76 Welter (69kg) Referee:

12

77 Welter (69kg) Referee:

13

78 Heavy (91kg) Referee:

14

79 Heavy (91kg) Referee:

15

80 Heavy (91kg) Referee:

16

81 Heavy (91kg) Referee:

Corner

Name

RED BLUE

OMERZAKOV TORTAGULOV

SHY

OSPANBAEV

RED BLUE

AGIBAEV MUSTAFIN

AQT

AKSHOLAKOV

RED BLUE

MARALOV TLEUBERGENOV

ALM

SIDIKOV

RED BLUE

RAHMANKULOV PANARIN

AKMR

GAZIZOV

RED BLUE

ABDULLAEV BODAREV

ALMR

SUYENISH

RED BLUE

GULEVSKIY JIRENBAEV

VKO

KUDAYBERGENOV

RED BLUE

AMAN MOLDAGEREEV

KST

TOMOV

RED BLUE

SHANIN NURSEITOV

TRZ

BEKPENBETOV

Seed

Judges 1: Judges 2: Judges 3: Judges 4: Judges 5:

Judges 1: Judges 2: Judges 3: Judges 4: Judges 5:

Judges 1: Judges 2: Judges 3: Judges 4: Judges 5:

Judges 1: Judges 2: Judges 3: Judges 4: Judges 5:

Judges 1: Judges 2: Judges 3: Judges 4: Judges 5:

Judges 1: Judges 2: Judges 3: Judges 4: Judges 5:

Judges 1: Judges 2: Judges 3: Judges 4: Judges 5:

Judges 1: Judges 2: Judges 3: Judges 4: Judges 5:

Team Code

Winner

Result

Decision

VKO PVL

RED

WP

3:0

AQT KAR ALM TRZ KZO

KAZIHANOV TCOY SIDIKOV ERALIEV BISENOV

AST AST

RED

TRZ MNGR PVL ATY ALM

BEKPENBETOV BUKEBAEV SHANASHEV ERMUHAN AHMETOVA

VKO KAR

RED

SHY MNGR KZO ZKO TRZ

OSPANBAEV BIBUEV BISENOV KONARBAEV ERALIEV

TRZR ALM

RED

AQT KAR VKO KST ATY

KAZIHANOV TCOY KUDAYBERGENOV TOMOV KALIEV

YUKO SKO

RED

ATY PVL AST AQT ZKO

ERMUHAN SHANASHEV ASHIMOV AKSHOLAKOV KONARBAEV

TRZR YUKO

RED

KAR AKMR ATY SKO MNGR

TCOY GAZIZOV KALIEV JAKIYANOV BUKEBAEV

ZKO AQT

BLUE

AST ALM KZO ALMR SHY

ASHIMOV SIDIKOV BISENOV SUYENISH OSPANBAEV

SKO ATY

BLUE

AKMR VKO ALM AQT PVL

GAZIZOV KUDAYBERGENOV AHMETOVA AKSHOLAKOV SHANASHEV

30:27 29:28 30:27 -

WP

2:1 30:27 28:29 29:28

WP

3:0 30:27 29:28 30:27 -

WP

3:0 30:27 29:28 30:27

TKO

R3 1:21 20:18 20:18 20:18 -

WP

3:0 29:28 30:27 30:27

WP

3:0 28:29 28:29 26:30 -

WP

2:1 29:28 28:29 27:30 -


Championship of Kazakhstan 2013 Atyrau city Session Results

LEGEND Round Rn

TKO

Technical Knockout

WP

Win on points

Resvecher24122013  
Resvecher24122013  

http://www.kfb.kz/userfiles/resvecher24122013.pdf

Advertisement