Page 1

Championship of Kazakhstan 2013 Atyrau city Session Results Session 2 19.00 Order Bout Weight Category 1

11 Light Fly (46-49kg) Referee:

2

12 Bantam (56kg) Referee:

3

13 Light (60kg) Referee:

4

14 Light (60kg) Referee:

5

15 Light (60kg) Referee:

6

16 Welter (69kg) Referee:

7

17 Heavy (91kg) Referee:

LEGEND Win on points WP

Corner

Name

RED BLUE

JUNISOV KAPEZOV

PVL

SHANASHEV

RED BLUE

KALMURZAEV MAKARIHIN

ALM

SIDIKOV

RED BLUE

HUSAINOV AHMETOV

MNGR

BUKEBAEV

RED BLUE

SAFIULLIN HASANOV

KAR

TCOY

RED BLUE

MUKANOV ILYASOV

AQT

AKSHOLAKOV

RED BLUE

PANARIN JEKSENBI

VKO

KUDAYBERGENOV

RED BLUE

NURSEITOV BALGOJA

TRZ

BEKPENBETOV

Seed

Judges 1: Judges 2: Judges 3: Judges 4: Judges 5:

Judges 1: Judges 2: Judges 3: Judges 4: Judges 5:

Judges 1: Judges 2: Judges 3: Judges 4: Judges 5:

Judges 1: Judges 2: Judges 3: Judges 4: Judges 5:

Judges 1: Judges 2: Judges 3: Judges 4: Judges 5:

Judges 1: Judges 2: Judges 3: Judges 4: Judges 5:

Judges 1: Judges 2: Judges 3: Judges 4: Judges 5:

Team Code

Winner

Result

Decision

TRZR KAR

BLUE

WP

3:0

AQT SKO KZO AST ATY

AKSHOLAKOV JAKIYANOV BISENOV ASHIMOV ERMUHAN

ZKO KAR

BLUE

KST SHY TRZ AKMR AQT

TOMOV OSPANBAEV ERALIEV GAZIZOV KAZIHANOV

ALM AST

BLUE

SKO KZO VKO TRZ ZKO

JAKIYANOV BISENOV KUDAYBERGENOV BEKPENBETOV KONARBAEV

YUKO AKMR

RED

KST ALMR TRZ AST PVL

TOMOV SUYENISH ERALIEV ASHIMOV SHANASHEV

KST VKO

BLUE

ZKO KZO ALM SHY TRZ

KONARBAEV BISENOV AHMETOVA OSPANBAEV BEKPENBETOV

ALM KAR

RED

ALMR AQT TRZ AKMR SKO

SUYENISH KAZIHANOV ERALIEV GAZIZOV JAKIYANOV

ATY MNGR

RED

PVL KST ALM KAR ZKO

SHANASHEV TOMOV SIDIKOV TCOY KONARBAEV

27:30 26:30 27:30

WP

3:0 25:30 26:30 26:30 -

WP

3:0 28:29 28:29 28:29 -

WP

3:0 30:27 30:26 30:27 -

WP

2:1 29:28 28:29 28:29 -

WP

2:1 30:27 29:28 27:30 -

WP

3:0 30:27 30:27 30:27

Resvecher22122013  

http://www.kfb.kz/userfiles/resvecher22122013.pdf