Page 49

B2 Organisatie Samenwerken of fusie? Een dorpsschool of regioschool Kinder-/ peuteropvang per wijk, per dorp, per regio? Harmoniseren en integreren peuterspeelzaal en kinderopvang tussen beide instellingen? Samenwerkingsschool in dorp A (dorps-concentratie/ fusie-model) of eventueel opheffen één school en leerlingen verplaatsen naar school in dorp A (concurrentie-model).

Bereidheid ouders tot én denominatieve én onderwijskundige fusie (regio-fusie-model)? Spreiding en bereikbaarheid per richting opgeven voor geïntegreerd regionaal kindcentrum (regio- en onderwijs-fusiemodel) met alles erop en eraan.

Clusteren of samenwerken van basisscholen binnen een dorp of binnen een richting? Samenwerken kan op onderwijs, personeel, directie, geld, bestuur, materiaal, enz. Allocatiemodellen: ieder dorp klein school + peuterspeelzaal/kinderopvang (ene dorp openbaar, andere protestant/ christelijk) of werksoort per dorp (dorp A onderwijs en dorp B peuterspeelzaal/kinderopvang (allocatie-verschillende werksoorten dorp).

MONO

Dorp A: Basisschool unie 1 en 2 en een peuterspeelzaal Dorp B: Basisschool unie 3 en een kinderopvang.

DORP A

OPB: openbare basisschool PC: protestant/ christelijke school KOV: kinderopvang PZ: peuterspeelzaal Multifunctioneel gebouw.

OPB

PC2

PZ PZ

DORP B PC3

KOV

Een Regionale Basisschool of twee (OP-PC) met elk een Regio-Functie

KOV

DECENTRAAL DORP A OPB+ instroom PZ+ OPV PC

CENTRAAL

Grote Samenwerkingsschool ALGEMEEN SAMEN

DORP B PC3

Grote PZ+OPV

Peuterspeelzaal en opvang samen? Twee brede scholen: per dorp 1 + Dorp A maakt samenwerkingsschool of allocatie werksoort per dorp.

MULTI

PZ+ KOV

Geïntegreerd regionaal algemeen samenwerkend kindcentrum.

47

Profile for De Zwarte Hond

De Zwarte Hond - School als Basis  

Onderzoek Scholen Noord Nederland

De Zwarte Hond - School als Basis  

Onderzoek Scholen Noord Nederland

Advertisement