Page 37

ar rug...... r rug...... rug......

Tijdens stap 1 t/m 4 komen álle randvoorwaarden, eisen, wensen, belangen en ideeën aan bod. Iedere betrokkene krijgt tijdens besprekingen en workshops de mogelijkheid om mee te praten. Het is dan ook van belang dat alles op tafel ligt wat ook maar enigszins met de opgave te maken heeft. Daarna wordt alles uitgewerkt en getoetst. De fase eindigt met een presentatie en een einddocument. Dit is tevens een startdocument voor de vervolgfase. Kort geformuleerd bestaan fase 2 en 3 uit respectievelijk het uitwerken van een toekomstplan door een keuze te maken uit een scenario met een onderwijsmodel dat vertaald wordt in een financieel- en exploitatieplan en een ruimtelijk ontwerp. Vervolgens kan een schoolgebouw gerealiseerd worden en begint de beheerfase nieuwe Brink. Schetsontwerp voor MFA Borger | 26.10.09 EenEen nieuwe Brink. Schetsontwerp voor MFA Borger | 26.10.09

2 2

Een nieuwe Brink. Schetsontwerp voor MFA Borger | 26.10.09

2

handininhand...... hand...... ofofhand arminin arm? Multifunctioneel gebruik ofofarm arm? Multifunctioneel gebruik of hand in hand...... of arm ingebruik arm? Multifunctioneel “arm in arm” model “arm in arm” model “arm in arm” model

back to back back to back back to back

Back to back Back to back Back to back

rug aan rug

Hand in hand Hand in hand Hand in hand

hand in hand

Face to face Face to face Face to face

arm in arm

35

Profile for De Zwarte Hond

De Zwarte Hond - School als Basis  

Onderzoek Scholen Noord Nederland

De Zwarte Hond - School als Basis  

Onderzoek Scholen Noord Nederland

Advertisement