Page 24

Oog voor mensen die het aangaat Tendens De kerntaak van de basisschool is ‘goed onderwijs’. Onderwijskwaliteit is afhankelijk van de mogelijkheden van de school: goed personeel, onderwijskundige leiding, hanteerbare groepen, een betaalbaar gebouw, moderne methoden en materiaal. Hoe kleiner de school, hoe groter het beroep op de creativiteit en de flexibiliteit van het schoolteam. Uiteindelijk bepalen ouders naar welke school hun kind gaat. Scholen en schoolbesturen ‘worstelen’ met de relatie kwaliteit en schaal. Geld en exploitatie zijn hierbij randvoorwaarden. In de huidige tijd van crisis en krimp wordt de spanning tussen kwaliteit en schaal steeds meer voelbaar. Visie OT Er is geen algemeen geldende norm voor de schaal van de basisschool. Optimale schoolgroottes in relatie tot kwaliteit variëren van minimaal 200 tot 400 of meer leerlingen. De wettelijke minimale schoolgrootte in Nederland is 23 leerlingen. Schoolbesturen lopen vaak eerder tegen de grenzen van de schoolgrootte aan. Kwaliteit vereist een minimale schaal of extra geld. Onderwijskwaliteit wordt gemaakt door leraren. Hanteerbare groepen voor leraren is een randvoorwaarde. Schoolbesturen maken hierbij verschillende afwegingen:

22

Profile for De Zwarte Hond

De Zwarte Hond - School als Basis  

Onderzoek Scholen Noord Nederland

De Zwarte Hond - School als Basis  

Onderzoek Scholen Noord Nederland

Advertisement