Page 1

Jubileumboek 5 x 11 joar

2003

2014

De Sneuzels OFFERE


55 joar “de Sneuzels”

Vurwoord: Beste Sneuzels en ald-Sneuzels. Ut deut mej deugt om de Sneuzels vanaf dees plets te mugge felicitere mit d’r 5 x 11 jaorig jubileum. Wat is ût toch moj dat d’r op dit moment zun bloeiende jeugdvereniging ien Offere is die de alde traditie van carnaval viere saame beléeve. Goed is ût um te zien dat de elders van jeugdleeje zeer nauw en aktief betrokke zien bej ût reile en zeile van de club en dat de saamhúrigheid groot is. Gruts is de ienzet van de huidige bestuurleeje Theo, Ton en Fons. Zej zien al veule jaoren de drievende kracht van de vereniging. Veul energie en tied stéeke ze ien de jeugd en de jeugdcarnaval van Offere. Vur ow hedde nou ût jubileumboek 5 x 11 jaor jeugdcarnaval ien Offere liggen. Dit boek bevat een jeugdprinsen en prinsessengallerej van de afgeloope 11 jaor. Tiejens ût vurrige jubileum is d’r een compleet boekwerk gemakt vanaf de oprichting in 1959, hierin viende dan ok de verdere historie terug. Mochten d’r ien dit boek onverhoops foute staon of iemand vergéte zien dan biedde wej ow daor oonze excuses vur an. Tot slot wil ik iedereen bedaanke die hebben mit gewerkt an dit jubileum en weens ik de jeugdroad nog ûn lang bestaon toe. Pascal Boskamp Commissie 55 jaor “De Sneuzels”

Jeugdroad “De Sneuzels”


55 joar “de Sneuzels” 2003 Prins Jelle d’n ûrste (Jelle v.d. Stap) Prinses Ilse Claessen Ien 2003 waare Jelle en ik jeugdprins en jeugdprinses van De Sneuzels. Op ût jeugdprinsebal is d’r een sprookje van Hans en Grietje gebruukt um oons uut te laote komme. Zoals gebruukeluk wurd d’r nao ût uutkomme de proclamasie vur geléze. Of…zoals Jelle ût noemde: De problematie. Dat vurléze ien ût plat viel nie mit. Wej hebbe ien dat joar, tiejens ût 4 x 11 jaor bestaon van de jeugdraod, veul leuke dinge mitgemakt. Als vurbeeld de jeugdzitting, d’n optocht, ût bezuuke van recepsies van umliggende durpen en natuurlijk oons ége recepsie. Wat ik mej kan herinnere is dat ût met de jeugdroad altied heul gezellig was en dat we saame veul schik hebbe gehad. Wej zaate allebej al langer bej de jeugdroad, mar un carnavalsjaor als prins en prinses mitmaake dat is naturlijk extra biezonder. Nou, 11 jaor latter, weens ik ‘De Sneuzels’, net zo’n moj carnavalsjoar en jubileum toe. Alaaf! Groetjes Ilse Claessens en Jelle van der Stap.

Prins: Jelle v.d.Stap Prinses Ilse Claessens Vorst Willem Stolk Ellen Cramers Nick Clevers Roel Claessens Frans Laarakkers Maajke Cramers Theo Smits Mark Reijnen Stijn Raijmakers Bart Roersch Jordy Stolk Evelien Raijmakers

Jeugdroad “De Sneuzels”


55 joar “de Sneuzels” 2004 Prins Bart d’n twedde (Bart Roersch) Prinses Ilse Ruhl Tja, wat motte nou 10 jaor latter vertelle. Uhm, ’t was eurgus ien December dat Thei van Gellecom bej oons an de deur stoond um te vroage of ik jeugdprins woj worre! Oons pap en man han al geliek ja gezegt, want die wiste dat ik dat wel woj. Ik lag namelijk al ien de nest! Toen ze dat daags d’r nao vroege wat ’t antwoord natuurlijk, JA IK WIL.

Prins Bart Roersch Prinses Ilse Ruhl Vorst Mark Reijnen Michelle Cober Marin v. Gellecom Theo Smits Thom van Heesch Jordy Stolk

Dan begint unne spannende tied, gej mug tége niemand wat zegge. En de grote vroag was wie de prinses zeuj worre. Uuteindelijk mit foto’s maake kwaamde doar achter. ’T Was Ilse. Dan is ’t alleen nog mar waachte op ût grote moment, ût jeugdprinsebal. Vur ût letste joar was dat ien Iedershuus. Tiejens de polonaise stieken d’r tussenuut goan um ow kloar te maake vur ’t groote moment, ow ége verstoppe op de buun. Uuteindelijk is ût moment doar, we mugge oons loate zien. Dan nog efkes dat officieele gedoe afroonde en feeste. Vanaf toen was ût joar zo um. Efkus hier hin, efkus doar hin, eigenlijk is zo’n joar veuls te kort. Vur dat gej ût wet is ût al aswoensdag, gezellig kerk (ahum), dan afbréke en terug kieke nor un geweldig joar. Ik wéens ût neje paar unnen geweldigen carnaval toe. Geniet d’r van, want vur gej ut wet is ’t vurbej. Bart d’n 2e.

Jeugdroad “De Sneuzels”


55 joar “de Sneuzels” 2005 Prins Thom d’n ûrste (Thom van Heesch) Prinses Michelle Cober Ien 2005 ben ik Thom d’n ûrste uutgekomme als jeugdprins van de Sneuzels, saame mit prinses Michelle. Dat joar was ût uutkomme vur ’t urst ien de zaal bej Kubbus, ût was een groot feest. Ik heb genoote, dat kunde wel zien op de foto woar ik bej Twan Krebbers, d’n eerder ook jeugdprins is gewest, op de schouders zit. Ût was un geweldigge carnaval. Prins: Thom van Heesch Prinses: Michelle Cober

Ik weens ût neje prinsepaar en ook de road un mojje carnaval toe mit net zuveul schik als ik heb gehad.

Bart Roersch Marin van Gellecom Chantal Cuppen Mike v.d. Loo Anne Martens Tim Reijnen Koen Smits Stan Verberkt Tom Wijers Bart Wolters

Jeugdroad “De Sneuzels”


55 joar “de Sneuzels” 2006 Prins Bart d’n derde (Bart Wolters) Prinses Marin van Gellecom Al heel wat joare geleeje zaat ik nog bej de jeugdroad. Eerst 2 joar als roadslid, wat toen geweldig was en latter zelfs als vorst. Ja, doar begon ût carnavalsbloed te kriebelle. In 2006 belde Thei mej op mit de vroag of ik jeugdprins wilde worre. Ja, wat zedde dan. Natuurlijk, en ik heb d’r gen moment spiet van gehad. Wat unnen tied was dat zeg, unnen heelen hoop andacht kriedde doar van. Het was ok heel spannend toen ik, noadat ik gevroagd was, ien ût geheim noar Uije mos um foto’s te maake en te zien wie mien prinses zeuj worre, dit was Marin.

Prins: Bart Wolters Prinses: Marin v. Gellecom Vorst: Bart Roersch Michelle Cober Chantal Cuppen Anne Martens Kevin Crommentuijn Thom van Heesch Mike van de Loo Mike Nijssen Frank Roersch Tim Reijnen Koen Smits Stan Verberkt Tom Wijers Stijn Winkelmolen

Ik herinner mej verder nog, ût Joris Wolters uutkomme, ik most waachte ien un EI tot ût moment dat ik officieel jeugdprins was. Mar ok ût moment dat ik op de toafels stoaj te springe tiejens de prinsenrecepsie van de Peijas mit Bas d’n 1e. Al die joare dat ik bej de jeugdroad bin gewést was un geweldige manier um carnaval te vierre als gej jong bint. Ik zeuj ut zo wér over doen. Ik vond en viend nog steeds belangriek dat gej mit elkaar schik het, Jong en Ald. Wat is d’r nou mojjer dan ien ow ége durp carnaval te viere. Offere kan dan wel klén zien, maar mit carnaval mot ut dak er hier gewoon af goan. Ik hoop dat dit nog heel lang dur gét. Ik weens iedereen un verschrikkelijk mojje carnaval toe! Wér of gen Wér, d’ran………..Alaaf.

Jeugdroad “De Sneuzels”


55 joar “de Sneuzels” 2007 Prins Stijn d’n ûrste (Stijn Winkelmolen) Prinses Loes Kempen Ut was op oons Pap zien verjurdag dat Thei van Gellecom oons op belde. Thei vroeg of ik de nejje jeugdprins woj worre. Nou, doar hoefde ik nie lang ovver noa te dinke, kei mojj voond ik dat. Ik was heel nejsgierug wie mien prinses zuj worre, mar zet Thei, dat is nog un verrassing. Ik heb d’n nacht nie veul mer gesloape, veul ligge prakkezere hoe da allemol zuj goan. Un wék latter zun de foto’s gemakt worre en zuj ik mien prinses te zien kriege. We kwaame bej Nico van den Hurk an, mar gén prinsesje, gej ziet unnen dag te vroeg, zei Nico. Wej noar Thei gebeld, och ja dat was ik vergéte dur te géve zej Thei, ut is unnen dag latter. Daags doar noa was ut zover, en wie was ut……..Loes Kempen. Ik kreeg de keep um, handschoene an en de steek op, allemoal veuls te groot. Ik was nog mar un klén keltje. Ut uutkomme was ook moj, thei en de familie Wolters han wa gemakt ovver de Lion King. Ik zwette mej kapot in den steen van de zenuwe, mar toen was ut zover, de prins van Offere klonk dur de zaal van Kubbus en Loes en ik zwaaide nor iedereen ien de zaal. Ut was unnen geweldigen aovond, de familie was d’r ok, die ovvermasse van ons Pap. De carnaval zelf was erg moj, vanuut de prinsewage nor iederen zwaaie en snoep gooje.

Prins: Stijn Winkelmolen Prinses: Loes Kempen

Thei en de rest bedankt dat ik prins mocht zien.

Vorst: Bart Wolters

Stijn d’n ûrste

Marin van Gellecom Evelien van Gellecom Hille Gerbecks Daniëlle Honig Kevin Crommentuijn Nick Huberts Frank Roersch Thomas Polenz Jan van de Venn Joris Wolters Karolain Peeters Mariska van Oijen

Jeugdroad “De Sneuzels”


55 joar “de Sneuzels” 2008 Prins Nick d’n ûrste (Nick Huberts) Prinses Hille Gerbecks Als urste wille wej carnavalsvereniging ‘De Sneuzels’ van harte filicitere mit hun 55 joarig jubileum en doarbej ok bedaanke vur al hun ienzet joar op joar. Wej Alt jeugdprins Nick d’n 1e en Alt jeugdprinses Hille wier gevroagd um un stukske te schrieve ovver oons as prins en prinses van ‘De Sneuzels’. Nou, ut was één groot feest! Veul schik gehad en vurral veul gek gedoan, want dat is hoe ut heurt mit carnaval. Veul mojje herinneringe en gedachte en veul mojje foto’s vur latter. Wie de jeugd het, het de toekomst. Dat hebbe wej duk geheurd en is ok zo gebleke. Prins: Nick Huberts Prinses: Hille Gerbecks

Bej ollie hebbe wej geleerd hoe ut mot, wér of gen wér, d’ran…!

Vorst: Bart Wolters Evelien van Gellecom Daniëlle Honig Mariska van Oijen Karolain Peters

Nick Huberts en Hille Gerbecks

Kevin Crommentuijn Frank Roersch Thomas Polenz Jan van de Venn Joris Wolters Stijn Winkelmolen

Jeugdroad “De Sneuzels”


55 joar “de Sneuzels” 2009 Prins Kevin d’n ûrste (Kevin Crommentuijn) Prinses Suze van Berlo Ut joar 2009, waren wej Suze van Berlo en Kevin Crommentuijn jeugdprinsenpaar van ‘De Sneuzels’. Wej vonden dit un zeer leuke en spannende beléving. Er waare ok al veuraf veul leuke momenten en de carnaval mos nog beginne. D’r wier veul gelache bej de vurbereidinge. Zoals de foto’s maake bej Jos Zwart en versiere bij ons als prinsenpaar. D’n aovond van ut uutkomme als prinsenpaar was erg spannend. Waachte, waachte en nog us waachte op dat ene moment. Ok de recepsie was ontzettend leuk en druk. Wej hadden het druk om recepsies, bejaarde en schol te bezuuke, De carnavalsdaage met d’n optocht was geweldig. Mar aswoensdag was ut wer vroeg opstoan, we mossen noar de kerk om oons assekruuske te haale. Prins: Kevin Crommentuijn Prinses: Suze van Berlo

Ut was unnen mojjen dolle en gezelligen tied.

Vorst: Bart Wolters

Prinsenpaar Suze van Berlo en Kevin Crommentuijn.

Evelien van Gellecom Daniëlle Honig Mariska van Oijen Hille Gerbecks Mark van de Heijden Nick Huberts Frank Roersch Thomas Polenz Jan van de Venn Joris Wolters Stijn Winkelmolen

Jeugdroad “De Sneuzels”


55 joar “de Sneuzels” 2010 Prins Mark d’n twedde (Mark van de Heijden) Prinses Kirsten Driessen In 2010 waare wej jeugdprins en jeugdprinses. Vanaf ut uutkomme tot ut assekruuske haale hebbe wej genoote. Onze receptie vonden wej ut allerleukste. Mojj was ut dat d’r zuveul minse kwamen, en dat d’r veul minse carnaval mit oons vierde. Wej vonden gewoon alles ien één woord leuk. Wej hoope dat alle ankommende jeugdprinsen en prinsessen utzelfde ovverkumt als ons en die wille wej veul plezier weense. Groetjes, e

Ald jeugdprins Mark d’n 2 en Ald jeugdprinses Kirsten.

Prins: Mark van de Heijden Prinses: Kirsten Driessen Vorst: Niels Kempen Lotte van der Helm Joyce Kawaters Daphne Peters Eline Driessen Bart van de Heijden Freek Heurkens Robin Janssen Gijs Megens Pauline Sanders

Jeugdroad “De Sneuzels”


55 joar “de Sneuzels” 2011 Prins Niels d’n ûrste (Niels Kempen) Prinses Dieuwke Artz Eind 2010, de telefoon gét, mam nam op, ut was Theo van Gellecom!! Wat is hier nou an de haand. Hij vroeg: “Zuj ollie Dieuwke jeugdprinses wille worre?” Noa rap ovverleg was al snel duudelijk dat ik dat wel zuj wille. Mien vermoede dat Niels jeugdprins zuj worre wier bevestigd bej ut maake van de foto’s, kej gaaf, wej twee. Carnaval 2011, un carnaval um nooit te vergéte, mit heul veul lol, mar ok som efkus gen zin, en heul veul kadoos. Ovveral waare wej ut middelpunt, en dan saame mit de “grote”prins. Prins Twan d’n ûrste, leuk um mit zo’n “jonge, groote”Prins op te trekke gedurende dees doldwaaze daag. Eigenlijk zeuj iedereen dit un keer mit motte maake, wej hoope dat iedereen die ooit jeugdprins of – prinses gewest is, terug kiekt op net zo’n mojj prinsenjoar als wej. En vur iedereen die dit ooit nog mit mug maake, mak d’r net zo’n joar van als Prins: Niels Kempen wej hebbe gehad. Prinses: Dieuwke Artz Vorst: Kay Rutten Silke Zegers Maaike van Gellecom Floor van Overbeek Milou Beltjens

Wej, Jeugdprins Niels d’n ûrste en Jeugdprinses Dieuwke, weense de 55ste Jeugdprins en –prinses un knallende carnaval toe en felicitere de jubilerende vereniging van harte. Alaaf,

Bart van de Heijden Mark van de Heijden Freek Heurkens Robin Janssen Gijs Megens Tijn Trum

Jeugdprins Niels d’n ûrste & Jeugdprinses Dieuwke

Coen van de Venn Mika Wijers

Jeugdroad “De Sneuzels”


55 joar “de Sneuzels” 2012 Prins Freek d’n ûrste (Freek Heurkens) Prinses Milou Beltjens Noa un spetterend optreeje kwaame wej uut un bushukske en un frietkroam en de carnaval kon vur oons beginne. Wej hebbe genoote van ut begin tot ut énd en kunne terug kieke op een super carnavalsjoar. Wej han nie verwaacht dat ut ze leuk zoj zien. Un druk bezocht jeugdprinsenbal, recepsie; woar wej ok un mojj andinke ( inklusief pupke van de Sneuzels, un speldje van de Knikker Pliesie en veul kadoos en mojje herinneringe ) an hebbe oaver gehaalde. Mar veural de carnavalsdaag die druk bezocht wierre hebbe oons goed gedoan. De sfeer binne de vereniging was super en dat makte ok oons wer enthousiast. Mit oons elders die oons steun en toeverloat waare, hebbe d’r mede veur gezurrigd dat ut super was. Noa ut aftreeje van ons hebbe wej via un toneelspel ut neje prinsenpaar uut loate komme, Via de rakketten wierre zej verwelkomt en naame ut vanaaf doar Prins: Freek Heurkens van oons Prinses: Milou Beltjens oaver. Vorst: Kay Rutten Silke Zegers Maaike van Gellecom Floor van Overbeek

Gijs Megens Tijn Trum Tomas Bartels Toon Megens Mika Wijers Coen van de Venn Bart van de Heijden Siem Wijers Giel Schelbergen

Jeugdroad “De Sneuzels”


55 joar “de Sneuzels” 2013 Prins Tijn d’n ûrste (Tijn Trum) Prinses Floor van Overbeek Ien December 2012, zo rond Sinterkloas wiere wej gevroagd dur Theo of wej Prins en Prinses wilde worre. Wej hebbe allebej meteen JA gezet, en doar hebbe wej gén moment spiet van gehad. Wej moochte van mekaar nie weete wie de Prins of Prinses zoj worre. Mar doar kwaame we al snel achter toen we stasiefoto’s mosse make. Doarnao kwaam ut Jeugdspektakel wor wej wiere gelanceers as Prins en Prinses, dat voonde wej allebej un spannend moment. Den aovund hebbe wej veul schik gehad. Un par wéke latter was oons recepsie wor we veul hendjes mochte schudde. Wej zien ok bej andere jeugdvereniginge op de recepsie gewest. Mar ut mojste ware toch zeker wel de Carnavalsdaage zelf, d’n optocht, ut éte bej de prins, boerebrulluft, ut kriebelbal en de boond van Aaldere. Wej hoope dat diegene die noa oons nog Jeugdprins en Jeugdprinses woore ook net zunne mojje carnaval kriege als wej. Groetjes Jeugdprins Tijn d’n 1e en Jeugdprinses Floor.

Prins: Tijn Trum Prinses: Floor van Overbeek Vorst: Kay Rutten Maaike van Gellecom Anne Peters Sem Janssen Maud Keijsers Mandy Theunissen Jip Trum Coen van de Venn Mika Wijers Siem Weijers Giel Schelbergen Luuk Schelbergen Toon Megens Tomas Bartels Sjors Peters Siem van der Zeeuw

Jeugdroad “De Sneuzels”


55 joar “de Sneuzels” 2014 Prins Giel d’n ûrste (Giel Schelbergen) Prinses Sem Janssen Prins: Giel Schelbergen Prinses: Sem Janssen Vorst: Siem Wijers Anne Peters Maud Keijsers Mandy Theunissen Jip Trum Roy van de Venn Luuk Schelbergen Jan Megens Toon Megens Jorn Bartels Tomas Bartels Sjors Peters Siem van der Zeeuw Floor Cuijpers Thijs Aengenend Nick Janssen

Jeugdroad “De Sneuzels”

De Sneuzels Jubileumboek 5x11 2014  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you