Page 12

12

RECREATIEKRANT DE GROENE VENEN

Samen in actie voor schoon, veilig én aantrekkelijk Plassengebied 1.500.000 mensen. Dat aantal brengt jaarlijks een bezoek aan De Ronde Venen; waarbij het gebied rondom de Vinkeveense Plassen het meest populair is. Te fiets, te voet en met de boot. Gemeente De Ronde Venen is daar meer dan trots op en zet zich in om het gebied veilig, schoon én aantrekkelijk te houden. Dat kan zij niet alleen. Een intensieve samenwerking is nodig. Met andere overheden, organisaties, ondernemers én met jou! Als inwoner of als recreant. tekst rosanne kok

Vanuit gemeente De Ronde Venen zetten Pim Limburg en Iris Hes zich in voor het beleid en de uitvoering daarvan rondom het Vinkeveense Plassengebied. “Wij willen graag dat zowel onze inwoners als alle bezoekers dit gebied als prettig ervaren en hebben daar veel aandacht voor’’, begint Pim te vertellen. “Voorafgaand aan het vaarseizoen komen de organisaties bij elkaar om afspraken te maken over prioriteiten en aandachtspunten. Samen kijken we waar nog kansen liggen om het gebied te verbeteren qua veiligheid of aantrekkelijkheid.’’ Incidentenkaart Een voorbeeld van deze nauwe samenwerking tussen de gemeente en verschillende organisaties, is de Incidentenkaart die een aantal jaren geleden in het leven werd geroepen. Deze kaart toont het gebied van de Vinkeveense Plassen, verdeeld in praktische en overzichtelijke vakken. Wie de hulpdiensten nodig heeft, kan met het maken van de melding het juiste vak doorgeven. Zo kunnen de hulpdiensten sneller ter plaatse zijn; daar wordt door brandweer, politie en het recreatieschap ook regelmatig in geoefend. De Incidentenkaart staat afgebeeld op de Plassenkaart, die gratis wordt aangeboden bij alle havens, bruggen en sluizen. Tevens bevindt hij zich in het hart van deze Recreatiekrant.

foto luchtopname.nl

Afmeerverboden op gevaarlijke plaatsen Een andere maatregel die na gezamenlijk overleg met andere organisaties werd getroffen, is het invoeren van afmeerverboden op gevaarlijke plaatsen. In de afgelopen seizoenen stuitten de handhavers van het recreatieschap geregeld op gevaarlijke situaties bij schepen die lagen afgemeerd bij de doorgangen tussen de zandeilanden. “De afgemeerde schepen blokkeerden de doorvaart, verminderden het zicht op de doorvaart en hielden zich tevens niet altijd aan de maximaal toegestane afmeertijden van 3x24 uur’’, legt Iris uit. “Daarom hebben we ervoor gekozen een afmeerverbod in te voeren op deze plekken; wat wordt aangegeven met de bebording uit het Binnenvaart Politie Regelement.’’ De doorvaarten tussen de eilanden 1 en 2 en 4 en 5 zijn voorbeelden van plekken waar nu een afmeerverbod geldt. De Vinkeveense Plassen Schoon Naast veiligheid is ook het milieu een belangrijk en regelmatig terugkerend thema op de agenda van de verschillende betrokken partijen rondom de Vinkeveense Plassen. “De kwaliteit van het water op deze Plas is heel goed’’, stelt Pim Limburg. “Daar zijn we trots op en dat willen we zo houden. Om dat te realiseren, werken we mee aan de actie Vinkeveense Plassen Schoon; inwo-

Pim Limburg en Iris Hes: “Wij willen graag dat zowel onze inwoners als alle bezoekers dit gebied als prettig ervaren en hebben daar veel aandacht voor.’’ foto arthur van der kooij ners, legakkereigenaren en andere recreanten worden uitgenodigd hun afval op te ruimen en bij ons in te leveren. De gemeente zorgt ervoor dat het afval vervolgens verwijderd wordt. Tijdens de jaarlijkse actiedag De Vinkeveense Plassen Schoon wordt gemiddeld zo’n twintig ton afval opgeruimd. Daarvan zijn we elk jaar opnieuw weer onder de indruk.’’ Recreatie stimuleren De Vinkeveense Plassen is – naast het Bellopad, De Botshol en de Waverhoek – een van de paradepaardjes van gemeente De Ronde Venen. Zij vindt het dan ook van groot belang dat inwoners en bezoekers daar op allerlei manier van kunnen genieten. “Zonder dat we de natuur schaden of de cultuur-historische

waarden van het gebied in gevaar brengen, willen we recreatie zoveel mogelijk stimuleren’’, legt Iris uit. “We zoeken naar ondernemers die kansen en mogelijkheden zien om iets op de Vinkeveense zandeilanden te exploiteren.” Een concreet voorbeeld daarvan is de Klinkhamerlocatie, een stuk grond in eigendom van de gemeente dat zij ter exploitatie heeft aangeboden. Een fraai entree Achter de schermen wordt nog hard gewerkt aan het nieuwe Bestemmingsplan Vinkeveense Plassen en het Centrumplan Vinkeveen. In beide plannen staat dat een fraai entree naar een van de mooiste stukjes natuur uit de Randstad een grote wens is. “Vanuit Vinkeveen-dorp zijn

de Vinkeveense Plassen nauwelijks te bereiken’’, stelt Pim. “Dat is velen een doorn in het oog. Daar ligt nog een grote opgave. Niet alleen voor de gemeente en ondernemers, maar ook voor de Provincie Utrecht; zij moet nog een beslissing nemen over de N201. Die kous is nog niet af…’’ Vanaf de Baambrugse Zuwe en de Vinkenkade zijn de Vinkeveense Plassen wel bereikbaar, maar kan volgens de gemeente nog een flinke winst worden behaald in de entree. In samenwerking met het recreatieschap onderzoekt de gemeente de mogelijkheden om de entrees bij de Winkelpolder en Zandeiland 4 een kwaliteitsimpuls te geven.

Profile for De Groene Venen

Recreatiekrant 2019  

Recreatiekrant 2019

Recreatiekrant 2019  

Recreatiekrant 2019

Advertisement