De Groene Venen 23 mei 2014

Page 3

DE GROENE VENEN

23 mei 2014

3

Luistervink

Door Burgemeester Maarten Divendal

“Er zijn nieuwe wethouders benoemd, u heeft een nieuw team om u heen. Hoe vindt u dat?” Op de eerste plaats ben ik blij dat de gemeenteraad vorige week weer nieuwe wethouders heeft gekozen. Ná de gemeenteraadsverkiezingen zijn er besprekingen gevoerd over welke partijen met elkaar zouden willen samenwerken. Als je het heel simpel stelt, dan zou je kunnen zeggen dat er drie partijen doorgaan, te weten CDA, CU/SGP en PvdA/GL/Lokaal Sociaal en dat in plaats van de VVD nu Ronde Venen Belang meedoet. Dat is echter misschien wel te simpel. Er is een heel proces aan voorafgaan, waarin partijen met elkaar spraken en er onderling wel een en ander is gebeurd. Niet elke partij zal daardoor even tevreden zijn over de uitkomst. Het is echter wél de uitkomst. Persoonlijk vind ik het voor de gemeente op zich een goede zaak dat er geen sprake is van een totale wisseling van de personen: twee wethouders uit de vorige periode zijn opnieuw gekozen (Erika Spil en David Moolenburgh), daarnaast zijn er twee nieuwe wethouders bijgekomen (Aldrik Dijstra en Anco Goldhoorn). Continuïteit en tegelijk vernieuwen is denk ik nodig om de gemeente kwalitatief goed te besturen. Hetzelfde geldt trouwens

ook voor de gemeenteraad. “Ook dit jaar wordt het festival Vogelvrij georganiseerd. Dat betekent opnieuw een enorme geluidsoverlast in Amstelhoek. Kan zo’n festival niet beter elk jaar op een andere locatie in de gemeente worden georganiseerd?” Festivals en evenementen leveren de organisatoren en deelnemers meestal veel plezier op. Hoewel de organisatoren er soms pas na afloop van kunnen (na)genieten. De impact voor de omgeving kan verstrekkend zijn. Geluidsoverlast en drukte in de directe omgeving door de bezoekersstromen die erop afkomen. Festivals en evenementen maken van onze gemeente echter ook een levende gemeente, waarin ruimte is voor een andere vrijetijdsbesteding. Het kan gaan om evenementen waarbij de Vinkeveense Plassen en de natuur een rol spelen, maar ook om muziekfestivals of ‘dorpsfeesten’. Binnen de gemeente zijn de evenementen redelijk verspreid over de kernen en over het jaar heen. Het zijn onvergelijkbare evenementen zoals De Hoef Sportief, De Abcouder Feestweek of bijvoorbeeld Vogelvrij. Afgelopen weekend vond voor het eerst Vinkeveen Ontwaakt plaats. Een mooie promotie voor de

Kiki Hagen, fractievoorzitter D66

‘Onze kiezers kunnen op ons rekenen’ Na een ruime verkiezingsoverwinning, waarbij het aantal zetels van twee naar vijf steeg, slaagde D66 er niet in om deel uit te gaan maken van de nieuwe coalitie. Inmiddels is de bittere pil weggeslikt en profileert fractievoorzitter Kiki Hagen zich als een energieke en strijdvaardige oppositieleidster. “De duidelijke uitspraak van de kiezers is weliswaar niet vertaald in coalitiedeelname, maar zij kunnen gerust zijn. Wij gaan met opgeheven hoofd de oppositie in en zullen ons in de komende raadsperiode constructief, maar heel kritisch opstellen.” tekst PIet VAn BuuL

De vier coalitiepartijen hebben een akkoord op hoofdlijnen gepresenteerd. Naar eigen zeggen bieden ze ook de andere partijen hiermee vol-

Agenda Kort Zaterdag 24 mei • Opening Optie 1, Mijdrecht • Open dag podoposturale therapie, MTC, Mijdrecht • Spinning4Life, Raadhuisplein, Mijdrecht • 60 jaar Sprekersclub De Hoef, De Springbok, De Hoef • Open Dag G-Korfbal, KV Atlantis, Mijdrecht • Jubileums-/afscheidsconcert koor Kunst Na Arbeid, Janskerk, Mijdrecht • Nacht zonder Dak, terrein scouting Vinkeveen, t.o. VLC

Zondag 25 mei • TTC de Merel Lotusbloemtoer, start o.a. Café de Schans, Vinkeveen • 26e Assuline Turfstekerstoernooi Volleybalclub Atalante bij K.V. De Vinken, Vinkeveen

Meer over deze evenementen en activiteiten leest u in dit nummer!

doende ruimte om inbreng te hebben en mee te praten. “Daar zullen we ze dan ook zeker aan houden,” zegt Kiki. “Het akkoord bevat voldoende punten die aanleiding geven om er nog eens goed naar te kijken en stevig over te discussiëren. Het is in onze ogen nogal een behoudend en conservatief beleid dat is uitgezet. Op de dag van de presentatie bleek het eerste probleem zich al aan te dienen.” Kiki wijst op de omstreden kwestie van de openingstijden van

Toe maar jongens… recreatie van de gezamenlijke ondernemers. Het AJOC festival wordt na te zijn weggeweest kleinschalig nieuw leven ingeblazen. Kortom: dat er overlast is bij een festival als Vogelvrij, wordt niet ontkend, maar wordt toelaatbaar geacht in de afweging van de verschillende belangen die hierbij een rol spelen. Aan organisatoren wordt overigens altijd gevraagd met de omgeving praktische afspraken te maken. “Doet het college van burgemeester en wethouders ook zelf mee aan de avondvierdaagse?” In het nieuwe college zitten toevallig allemaal leden met twee kinderen. Eén wethouder heeft twee volwassen dochters, de andere wethouders hebben net als de gemeentesecretaris en ikzelf schoolgaande kinderen (in de leeftijd tussen de 7 en 15 jaar). Dat betekent dat sommigen van ons als deelnemende ouder meelopen aan (delen van) de avondvierdaagse. Deze week zijn de avondvierdaagsen in Abcoude en in Vinkeveen, volgende maand in Mijdrecht. Ik loop graag mee, omdat je de omgeving weer op een heel andere manier ziet en het ook met elkaar heel gezellig is. Wel onhandig dat ik vergeten was om bij de eerste tien kilometer goede schoe-

de winkels. “Dat zal nog wel de nodige discussie opleveren. Zeker nu ook de winkeliers zich sterker in het debat gaan mengen. De passage in het akkoord waarin men de ondernemers volop de ruimte wil bieden om met zo min mogelijk regeltjes te ondernemen, staat haaks op een andere passage waarin wordt uitgesproken dat men voorstellen om de openingstijden van de winkels te verruimen niet zal steunen. Zo goed als de ChristenUnie/SGP al tijdens de eerste raadsvergadering begon te schuiven over het natte bedrijventerrein, zou het goed kunnen zijn dat ze ook hun starre standpunt over de winkeltijden niet kunnen handhaven. Het belooft een interessante raadsperiode te worden. Er zijn nog tal van belangrijke onderwerpen die volop aandacht zullen vragen. Hoe stevig deze coalitie daarin zal staan moet nog blijken. Per saldo blijft het een vreemde zaak dat de gemeente nu bestuurd wordt door een coalitie

nen aan te trekken...... Volgens de traditie zullen bij de afsluitende avonden, bij het defilé in zowel Mijdrecht als Vinkeveen vertegenwoordigers van het college aanwezig zijn. Wist u dat het overigens al een hele lange traditie is: waren er voor de Tweede Wereldoorlog zogenoemde wandelmarsen, vanaf 1940 waren er voor het eerst de avondvierdaagsen zoals we die nu kennen. Deze werden verboden omdat ze werden gezien als een samenscholing tegen de bezetters. Na de oorlog is het weer volop georganiseerd. Misschien weten oudere lezers van deze rubriek uit eigen ervaring nog hoe dat was met de verschillende avondvierdaagsen in onze gemeente? “Wordt er nog afscheid genomen van de wethouders die weggaan?” Ja zeker. Als u Kees Schouten en Pieter Palm nog wilt 'uitzwaaien' als wethouder, bent u van harte welkom op dinsdag 27 mei, vanaf circa 16.30 uur, in de zaal bij het Bowlingcentrum aan de Ontspanningswseg in Mijdrecht.

Heeft u zelf vragen, brandende kwesties of prangende problemen, mail ze dan naar: burgemeester@degroenevenen.nl

met twee van de kleinste partijen, terwijl de tweede en derde partij buiten spel staan.” Eigen schuld, dikke bult? Veel politiek betrokkenen zijn van oordeel dat D66 het spel niet goed gespeeld heeft en het daarom aan zich zelf te wijten heeft dat ze nu niet meedoen.

Lees verder op pag. 23

Colofon De Groene Venen is een uitgave van A-side Publishing B.V. Industrieweg 15 3641 RK Mijdrecht Telefoon: 0297-38 52 57 E-mail: info@degroenevenen.nl www.degroenevenen.nl Hoofdredacteur: Rob Isaacs

Peter Schavemaker en Anja Verbiest. Fotografie: Peter Bakker, Patrick Hesse (visionquest.nl) en anderen. Vormgeving en opmaak: Rachel Gerards, Rob Isaacs Advertentieverkoop: Peter Bakker, Youri Lieberton.

Redactie en medewerkers: Peter Bakker, Paul Bosman, Piet van Buul, Patrick Hesse, Michael Reuling,

Kijk op www.degroenevenen.nl voor aanleverspecificaties en -tijden. Druk: Dijkman Print, Diemen Distributie: De Groene Venen wordt wekelijks huis-aan-huis bezorgd door een eigen bezorgteam. Bel voor bezorgklachten: 0297-38 52 57 © 2014 A-side Publishing B.V. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.

www.degroenevenen.nl

Op dit moment is er in ons land een omvangrijke operatie in gang gezet die nogal wat gevolgen heeft voor de oudere mens. Heel wat mensen zullen de oude vertrouwde stek moeten gaan verlaten. Een stek waarvan ze dachten dat dit hun laatste zou zijn. Dicht bij familie, kinderen, bekenden en vrienden. Op hetzelfde moment slaat staatssecretaris Teeven alarm. Wekelijks komen duizend Eritreeërs ons land binnen. Ruimhartig als we zijn stellen we kazernes beschikbaar, die we eerder sloten vanwege de bezuinigingen op defensie. De mensensmokkelaars die dit alles voor veel poen in gang hebben gezet, hebben gelijk gekregen. Je loopt het risico te verzuipen in een bootje op de Middellandse Zee, maar vette kans dat je wèl aankomt en toegang krijgt. Het moet ons niet verbazen als straks blijkt dat deze mannen ook nog vrouwen hebben, en een hele schare kroost. Maar dat is van later zorg. Wie dan leeft die dan zorgt. Wat zou mensen toch bezielen de altijd schijnende zon te verruilen voor een kikkerland? Misschien wel de kennismaking met onze graaicultuur, waar je zonder blikken of blozen elkaar grote sommen geld kunt toespelen. Als voorbeeld wil ik de woningbouwverenigingen aanhalen. Zo is er een directeur van een organisatie die 1.200 huizen in Nieuwkoop beheert en acht maanden salaris à 285.000 euri incasseert. Of de mevrouw van GroenWest die door collega’s is weggefuseerd en 385.000 euro meekrijgt, terwijl de maximaal wettelijk vastgestelde vertrekbonus 75.000 mag bedragen. Zo stonden er nog enkele voorbeelden van recente diefstalpraktijken in mijn ochtendkrant. Het erge is dat salaris en oprotpremie worden betaald uit de pot gemeenschapsgeld. Opgehoest door ons allen. Deze morgen las ik dat ook medewerkers van een instelling voor verstandelijk gehandicapten grote sommen geld stal van de cliënten die aan hun zorg waren toevertrouwd. Te gruwelijk voor woorden. Is het een wonder dat een slim mens uit een ver land inspiratie put uit deze grijp-je-rijk-cultuur? Ik begrijp die Bulgaar die gewoon achter zijn PC zorgtoeslagen incasseert voor nietbestaande mensen. Datzelfde geldt voor huursubsidies en vooraftrek van belastingen. Het misbruik van rugzakjesgeld is enorm. Criminaliteit is er altijd geweest. Mensen die zaken laten gebeuren zonder iets te doen om dit te voorkomen ook. Waar blijft de daadkracht om dit aan te pakken? Je moet er toch niet aan denken dat het ooit zover komt dat onze ouderen straks radeloos in bootjes de Noordzee optrekken, op zoek naar een beter land...? Luistervink