Page 7

DE GROENE VENEN

23 januari 2015

DR. BEEKER

7

Tekst Jaco Beeker

Weigerhuisartsen tonen het failliet van de marktwerking in de gezondheidszorg Eigenlijk wil ik niet zeuren over het inkomen van de huisarts, we weten allemaal dat er veel mensen zijn die het echt slechter hebben dan ik. Jaarlijks schrijf ik in december een stukje over de contract-ellende en daarmee kunt u het dan weer een jaar doen zonder mijn gemopper. Dit jaar is het toch wel even anders. Niet dat er voor u veel gaat veranderen, u gaat er dit jaar nog niets van merken, maar het zou zo maar kunnen dat het volgend jaar wel anders is. Eigenlijk is de hele discussie lastig uit te leggen, de meeste mensen zullen in de krant lezen over de moeizame onderhandelingen tussen huisartsen en de zorgverzekeraars of misschien hebben ze de uitzending van Radar gezien? Waar gaat het om? Jaarlijks voeren de zorgverzekeraars onderhandelingen met de huisartsen. Daarbij gaat het om de tarieven en om de diensten die huisartsen leveren. We noemen dit wel onderhandeling, maar eigenlijk is daarvan geen sprake. Huisartsen moeten namelijk volgens de wet in persoon onderhandelen met de zorgverzekeraar. De Mededingingsautoriteit heeft in haar wijsheid besloten dat huisartsen niet als groep mogen onderhandelen. Volgens de mededingingsautoriteit zouden huisartsen, als ze zich zouden verenigen, een 100% marktaandeel hebben en kunnen vanuit een monopolie positie de zorgverzekeraars onder druk zetten. Natuurlijk zou dat scheve verhoudingen geven en daarom is het sinds jaren zo dat de zorgverzekeraars samen met de Landelijke Huisartsen Vereniging wel “overleggen” over de algemene termen van een overeenkomst, maar het fine-tunen aan de individuele huisarts over laten. Nu is het zo dat deze regel van de mededingingsautoriteit niet voor de verzekeraar van toepassing is, er zijn namelijk meerdere verschillende verzekeraars toch?

Laten we daar eens naar kijken; Een kleine 5 miljoen mensen zitten bij één van de verzekeringen die onderdeel uitmaken van het Achmea concern. U denkt waarschijnlijk dat u bij Interpolis, FBTO, Agis, Groene Land, DVZ, PWZ of Zilveren Kruis zit, maar dat is allemaal Achmea. Of zit u bij Inshared ? Ook Achmea. Of misschien De Friesland? Dat wordt namelijk overgenomen door Achmea. Bij elkaar is het marktaandeel van Achmea bijna 40%. Blijven over VGZ met onder andere Aevitae, Bewuzt, De Goudse, Iza, Izz, Promovendum,Turien, Univé, Zekur en Umc (ongeveer 4 miljoen verzekerden). CZ met onder andere Delta Lloyd en Ohra en een drie en een half miljoen verzekerden en Menzis met een miljoen of twee en de labels Anderzorg, Azivo en Hema. Bij elkaar zijn er dus vier grote verzekeraars waarvan er twee samen de markt grotendeels in bezit hebben. Het bijzondere is nu, dat de verzekeraars onderling wel afspraken mogen maken. Dat doen ze dus ook, voorafgaand aan het overleg met de

Landelijke Huisartsen Vereniging. Nu kom ik met mijn praktijk, echt niet klein, maar vierduizend patiënten tegenover een zorgconglomeraat van zo’n vijf miljoen patiënten. Hoe denkt u dat die onderhandelingen verlopen? Een tweede probleem is dat zorgverzekeraars vaak erg dominant zijn in een bepaald gebied. Bij ons in Mijdrecht zitten we op de grens van Noord-Holland en Utrecht en valt dat nog mee maar ga je iets meer richting de A2 dan zit negentig procent van de ingeschreven patiënten bij Achmea. Het wordt dan al snel een nijpende situatie, je kunt als huisarts wel zeggen dat je iets wilt, maar als de zorgverzekeraar daar niet in mee gaat, ben je opeens 90% van je inkomen kwijt. Dat hou je niet lang vol! Dit jaar is het zo dat ongeveer vijfhonderd huisartsen in het VGZ gebied het anders hebben gedaan: ze hebben een zorgmakelaar ingeschakeld. De zorgmakelaar heeft ervoor gezorgd dat vijfhonderd huisartsen die niet in elkaars gebied zitten (zodat de mededingingsautoriteit niet kan spreken van een monopolie) via deze instantie de onderhandeling zijn aangegaan met VGZ. U mag één keer raden hoe vaak VGZ met deze groep heeft willen onderhandelen. Juist niet één keer. Het eerder vermelde overleg tussen de Zorgverzekeraars en de Landelijke Huisartsen vereniging legt nog een tweede probleem bloot, je

Dit wordt het jaar van gewoon gezond eten Waren de trends voor gezond eten en afvallen vorig jaar vooral gericht op superfoods en suikervrij eten, dit jaar is de trend gewoon gezond eten. Maar wat is gewoon gezond eten en wat is de juiste hoeveelheid eten voor jou? Kom je er zelf niet uit, kom eens langs voor een kennismakingsgesprek bij Balans gewichtsconsulent in Vinkeveen. Fitter en meer energie Bij het nieuwe jaar horen goede voornemens, een van de voornemens die bij veel mensen elk jaar terug komt is gewicht verliezen. Een mooi voornemen, maar je wilt het wel volhouden en dat lukt niet wanneer je een crash dieet of pillen om af te vallen tot je neemt. Om frustratie en het jojo effect tegen te gaan is het belangrijk om gezond te gaan eten, keuzes te leren maken en vooral weten wat je eet. Gewoon met de pot mee eten, geen dure dingen in huis halen, je gezond en fit voelen en op je gewenste gewicht komen. Bij Balans gewichtsconsulent werkt Lodi Kolhoop, zij is een BGN erkend gewichtsconsulent en begeleidt mensen met een onder- of overgewicht

hebt namelijk binnen huisartsenland twee soorten huisartsen; -Praktijkhouders, dat zijn huisartsen met een eigen praktijk, eigen personeel en dus de hele sores van een eigen bedrijf. Deze huisartsen zijn verenigd in de Vereniging Praktijk Houdende Huisartsen. -Niet praktijkhouders, dat zijn huisartsen die overwegend dus geen eigen praktijk hebben, ze werken in dienst van een praktijk en krijgen hun salaris toch wel. Voor deze huisartsen is het belangrijker om zich te bemoeien met de kwaliteit van zorg, zij zijn verenigd in de Landelijke Huisartsen Vereniging. Hoewel het hele overleg dus een adviserende functie heeft wordt de Vereniging van Praktijk houdende Huisartsen niet gevraagd voor het overleg. De zorgverzekeraars hebben het natuurlijk liever over de kwaliteit van zorg dan over de kosten die daar mee gemoeid zijn. Gevolg van de meer academische benadering in deze overlegraad is dat er dit jaar wel heel veel noviteiten in het contract stonden; • Huisartsen doen chirurgische ingrepen zoals het verwijderen van pukkels of vlekjes en krijgen daar voor betaald. Hoewel dezelfde ingreep bij de chirurg het viervoudige kost, worden huisartsen daar in aanloop naar het jaar 2016 wanneer het helemaal niet meer wordt betaald nu in 2015 zo’n 20% gekort. • De plaatsing van een spiraal kost in het ziekenhuis ongeveer € 350 , de huisarts krijgt daar vanaf nu € 18 voor! • Een therapeutische injectie bij de orthopeed kost u rond de € 100, de huisarts doet het nu voor € 18. • Uw specialist schrijft u injecties voor tegen prostaatkanker, daar is een heel team voor; een dame komt in een autootje langs om u iedere drie maanden te prikken. Kosten?

De dame, de auto en het management daarachter kosten u € 450. Uw huisarts krijgt tegenwoordig €18 voor hetzelfde. Het zijn maar een paar voorbeelden, maar u moet zich realiseren dat al deze verrichtingen uit uw eigen risico gaan als ze door het ziekenhuis worden gedaan. Eén prik en dat is op. Nu doet uw huisarts het en kost het u geen eigen risico. Uw huisarts loopt wel een risico want die moet personeel, faciliteiten en tijd aanhouden voor een verrichting waar hij niet voor betaald wordt. Samengevat gaat het als volgt; Huisartsen zijn bij wet verboden te onderhandelen over hun contract, zorgverzekeraars maken gebruik van dit gegeven en het feit dat de meeste huisartsen het lullig vinden om hun patiënten te belasten met dit soort financiële zaken. Vanaf 2016 is het goed mogelijk dat uw huisarts het financiële risico niet meer wil lopen, u moet dan voor alle bovengenoemde verrichtingen naar het ziekenhuis en uw eigen risico zal als sneeuw voor de zon verdwijnen, de zorg wordt duurder maar een groot deel van die kosten komen niet voor rekening van de zorgverzekeraar maar van u. In het gebied van de ‘weigerhuisartsen’ is dat nu al aan de orde, alle patiënten worden doorverwezen naar de ziekenhuizen en de kwaliteit van zorg wordt uitgehold. Wie kan daar wat aan doen? Wij als huisartsen kunnen alleen slikken of stikken.

Jaco Beeker info@drbeeker.nl www.drbeeker.nl

Meten is weten… doe de Fit-test! Hoe staat het met uw fitheid? Met uw spierkracht, uithoudingsvermogen en lenigheid? Als je wat ouder wordt, stel je daar misschien niet meer zulke hoge eisen aan, maar een goede conditie is erg belangrijk. De gemeente De Ronde Venen hecht daar veel waarde aan en heeft aan Spel en Sport DRV gevraagd om een Fit-test te organiseren voor mensen van 65 tot 75 jaar.

naar een voor hun gezond gewicht en gezond BMI. Er wordt gekeken naar de voor jou juiste hoeveelheid koolhydraten, vetten en eiwitten die je dagelijks binnen zou moeten krijgen voor een gezond gewicht. Daarnaast worden onderwerpen als het lezen van etiketten, veilig naar een verjaardag en gezonde tussendoortjes tijdens de consulten besproken. Persoonlijk advies ‘Binnen mijn praktijk begeleid ik mensen met over of onder gewicht naar een gezond gewicht’; aldus Lodi Kolhoop. Hierbij maakt zij gebruik maak van een analyse van de hui-

dige voedingsgewoontes. Ze legt de nadruk op gezond eten, voldoende beweging en werkt coachend richting gewenst eetgedrag. Vergoeding verzekeraars De werkwijze van BGN-gewichtsconsulenten heeft er mede voor gezorgd dat veel zorgverzekeraars (delen van) de kosten van de consulten bij BALANS Gewichtsconsulent vergoeden. Wil jij 2015 gezond starten? Kom eens langs voor een kennismakingsgesprek. Voor meer informatie: www.balans-gewichtsconsulent.nl info@balans-gewichtsconsulent.nl of 06-12912878

In deze Fit-test doet u een 6-minutenwandeltest; we bepalen uw BMI, uw kracht en u doet een aantal lenigheidstesten. Ook wordt bekeken hoe het gesteld is met uw reactievermogen. Na de test weet u hoe fit u bent, en kan daarover verder worden gepraat. Juist voor de onderdelen waarop u getest bent, biedt Spel en Sport DRV veel mogelijkheden om die langzaam aan te verbeteren. Doe de Fit-test! De test is op vrijdag 30 en zaterdag 31 januari tussen 13 en 16 uur. U kunt zich opgeven bij Tympaan-de Baat, op werkdagen elke morgen tussen 10 en 12 uur, tel.nr. 0297 760 260. U kunt dan meteen een tijdstip afspreken. Of u mailt naar voorz@

spelensportdrv.nl, met vermelding van uw telefoonnummer, dan wordt u teruggebeld om een afspraak te maken. De kosten zijn 7,50 euro. “Een gezond mens is beter in staat van het leven te genieten”, schrijft wethouder Aldrik Dijkstra in een brief over de Fit-test. Doe de Fit-test en bekijk hoe u ervoor staat!

Profile for De Groene Venen

De Groene Venen 23 januari 2015  

De Groene Venen 23 januari 2015

De Groene Venen 23 januari 2015  

De Groene Venen 23 januari 2015

Advertisement