Page 13

DE GROENE VENEN

21 juni 2013

13

ng, jeugdleden

Ben Pothuizen, medeoprichter jeugdafdeling

eel leuker dan we dachten"

"We waren op zoek naar nieuwe leden"

4 jaar) is lid van de brandweer in Abcoude. Toen hij merkte dat zijn wil worden, verwees hij hem naar de jeugdafdeling in Vinkeveen, want gdgroep. Roy Koek (bijna 16 jaar) was altijd al een nieuwsgierig en dweer leek hem wel een mooi avontuur. Jeugdvoorzitter Mark van Wijk eer. Over één ding zijn Ralph en Roy het hartgrondig met elkaar eens: dachten. we dan zelf niet meedoen, maar met de organisatie zullen we het zeker lekker druk krijgen.”

Oefeningen De leden van de jeugdafdeling komen elke donderdagavond bij elkaar in de kazerne in Vinkeveen. “Door de oefeningen maken we kennis met alle facetten van het brandweervak,” zegt Ralph. “Wanneer een corps uitrukt naar een brand dan moet alles snel en soepel verlopen. Ieder lid van het team heeft dan zijn eigen duidelijk omschreven taak. Bij de oefeningen zijn Roy en ik pompbediende. Wij moeten dan zorgen dat de slangen worden aangesloten en er water in de slangen komt. Daarvoor heb je weer verschillende mogelijkheden. Dan gaat het om hoge

druk of lage druk. Met hoge druk wordt bedoeld dat het water uit de eigen brandweerauto komt die een grote watertank aan boord heeft. Bij lage druk halen we het water uit de brandputten of soms ook wel uit sloten of zo.” “Die brandputten heeft iedereen wel eens gezien,” vult Roy aan. “Ze komen uit de grond en er zit een bocht in. Meestal staat er een beschermingshekje omheen.” Andere activiteiten De pompbediende moet er dus voor zorgen dat er water in de slangen komt zodat er geblust kan worden. Roy: “Maar een pompbediende doet nog meer klusjes bij een brand. Zo moeten we zorgen dat het publiek op afstand blijft. Soms zorgen we voor een wegafzetting en regelen dat het verkeer wordt omgeleid. Het

kan nodig zijn dat de elektra van het pand moet worden afgesloten. Als pompbediende ben je ook een schakel in het contact met de AC (Alarmcentrale) en moet je zorgen dat er een ambulance wordt opgeroepen.” De brandweer doet meer dan branden blussen. Ze verlenen assistentie bij het redden van dieren in nood, bij ernstige auto ongelukken, bij voertuigen te water enz. Ralph: “Als jeugdbrandweer worden we ook wel ingezet bij allerlei evenementen zoals bij de avondvierdaagse of andere activiteiten waar

veel publiek bij betrokken is. We doen dan allerlei klusjes.” Een hechte club Roy en Ralph beschouwen de jeugdbrandweer ook als een vriendenclub. “Het is leuk om met allerlei facetten van het brandweerwerk kennis te maken,”zeggen ze. “Maar het is ook een club, waar je met elkaar leuke dingen doet. Zo gaan we binnenkort ook als groep meedoen met de Rap en Ruig race. We zijn vaak serieus bezig, maar we hebben ook heel veel plezier met elkaar.”

“De werkgroep stond onder de bezielende leiding van Jos Honkoop die er toen flink aan getrokken heeft,” zegt Ben. “We wisten dat we jongelui wilden aantrekken, maar we hadden geen idee hoe zo’n jeugdafdeling zou moeten werken. We zijn toen bij andere corpsen gaan kijken hoe ze het daar aanpakten. In Mijdrecht, in Breukelen en Oudewater waren al jeugdafdelingen en in IJsselstein hadden ze zelfs een grote groep jeugd. We hebben van al die voorbeelden de pluspunten er uit gehaald en zo de jeugdafdeling vorm gegeven.” De afdeling begon met vier jeugdleiders en de jongeren kregen in het begin veel informatie over de rol en het functioneren van de brandweer. Ben: “We kwamen tot een combinatie van theoretische kennis en praktische vaardigheden. Al in het voorjaar van 1989 namen we met onze jeugd deel aan een landelijke wedstrijd. Dat werd natuurlijk geen groot succes. We werden dan ook ruimschoots laatste. Maar het was wel een heel leerzame gebeurtenis.”

enteel in de wachtkamer"

e bij de jeugdbrandweer in Vinkeveen. d hij niet van vreemden want zijn vader e Jelle kwam als kind al regelmatig met en van de achttienjarige leeftijd zit de arna kun je doorstromen naar het corps. r er is op dit moment geen plaats voor staat vast. En voor de post Vinkeveen en ik dus even moet wachten. Ik zit nu je vrij komt,” zegt Jelle. jeugdleider. Ik help mee met het uitzetten van de oefeningen en ik ben ook behulpzaam voor de jeugdleden bij die oefeningen.”

Ambitie Jelle heeft nog steeds de ambitie om brandweerman te worden. “Ik loop hier nu al zo lang rond dat ik er gewoon bij hoor. Mijn periode bij de jeugdbrandweer heeft me alleen maar gesterkt in mijn overtuiging dat de brandweer echt iets voor mij is. Jeugdlid zijn is een mooie manier om met het werk van de brandweer kennis te maken. Je kunt ook brandweerman worden zonder dat je bij de jeugdafdeling bent geweest. Je gaat dan

gewoon de cursussen volgen en kunt op die manier ook brandweerman of –vrouw worden. Maar wanneer je bij de jeugdafdeling hebt gezeten heb je wel een enorme voorsprong. Je hebt kennis gemaakt met vrijwel alle facetten van het werk. En je hebt de mensen van het corps leren kennen zodat je eigenlijk al meteen deel uitmaakt van het team. Dat teamwerk is voor mij ook een van de aantrekkelijke kanten aan dit werk. Samen met anderen aan de slag is iets dat me erg trekt.”

Ben Pothuizen is al vele jaren lid van het brandweerkorps in Vinkeveen. Voor een korps, bestaande uit vrijwilligers is het een voortdurende zorg om de continuïteit te waarborgen. De sleutel ligt bij de jeugd. Dat was althans de conclusie die in 1987 getrokken werd.“We besloten een jeugdafdeling op te richten,”zegt een van de initiatiefnemers, Ben Pothuizen. Er werd een werkgroep ingesteld en op 22 september 1988 ging de jeugdafdeling van start met tien jongeren. Dat is nu dus precies vijfentwintig jaar geleden.

Jeugdbrandweer Vinkeveen

Wedstrijden De onderlinge wedstrijden spelen een belangrijke rol in de opleiding van de jongeren. Ben is nog steeds jurylid bij de regionale wedstrijden. “Ze leren telkens weer veel en het is goed om je te meten met anderen. Ik vind het ook telkens weer een plezier om te ervaren hoe de onderlinge gezelligheid wordt gecombineerd met het fanatisme om zo veel mogelijk punten binnen te slepen. Er worden jaarlijks twaalf gewestelijke wedstrijden gehouden. Die worden dan gevolgd door twee halve finales waar dan tenslotte plaatsen te verdienen zijn voor de landelijke finale. Ik ben er wel trots op dat wij hier op 5 oktober de landelijke wedstrijden voor junioren en voor aspiranten mogen organiseren.” Ben speelt ook een rol bij de landelijke toetsdagen. “Een keer per jaar wordt er voor de aspiranten zo’n toetsdag georganiseerd. Ze krijgen dan twintig theoretische toetsvragen en vier praktijkopdrachten. Degenen die slagen voor zo’n toets krijgen een diploma met een speldje.” In die vijfentwintig jaar van haar bestaan heeft de jeugdafdeling zijn waarde volop bewezen stelt Ben vast. “Van de 23 leden van het korps Vinkeveen komen er maar liefst zestien uit de eigen jeugdafdeling. Dat zegt toch wel iets.”

De Groene Venen 21 juni 2013  
De Groene Venen 21 juni 2013  

De Groene Venen 21 juni 2013

Advertisement