De Groene Venen 27 juni 2014

Page 15

DE GROENE VENEN

27 juni 2014

IN VOL BEDRIJF

15

Tekst Piet van Buul

Trainingen, masterclasses en workshops bij Fynch Vinkeveen

Leren omgaan met veranderingen De economische crisis heeft bij veel bedrijven voor noodweer gezorgd. Zij die er op waren voorbereid, hebben de stormen redelijk kunnen doorstaan. Maar velen hebben het niet zien aankomen. “Wanneer je zo met jezelf bezig bent dat je niet in de gaten hebt dat de wereld om je heen snel verandert, ben je te laat,” stelt Edwin Hansma vast. Samen met Marco Frijhoff is hij directeur-eigenaar van Fynch, een organisatie die mensen begeleidt in veranderingsprocessen. Niet alleen voor mensen uit het bedrijfsleven, maar ook voor mensen die een nieuwe weg in hun leven willen inslaan, heeft Fynch trainingen, masterclasses en workshops ontwikkeld. En onlangs heeft Edwin zelfs een boek uitgebracht. “In het zakenleven is er nog steeds sprake van een ‘survival of the fittest’,” zegt Edwin. “Degene die zich het beste aan zijn omgeving aanpast heeft de meeste kans om te overleven. Je kunt je wel tegen al die veranderingen verzetten en je kop in het zand steken, maar daarmee ga je het niet redden. Wij hebben ons afgevraagd hoe het komt dat sommige bedrijven de laatste jaren het loodje hebben gelegd en anderen het hebben overleefd. Wat hebben de bedrijven gedaan die zich wel staande hebben kunnen houden, zoals bijvoorbeeld IKEA. Bedrijven die zelfs nog gegroeid zijn. Vanuit die gedachte zijn we zo’n vijftien jaar geleden begonnen met het opzetten van programma’s waarmee we bedrijven wilden helpen om de zaak weer op de rails te krijgen. Al snel kwamen we er achter dat die principes ook heel goed toepasbaar zijn op individuele en persoonlijke situaties van mensen die het even niet meer zien zitten. Iedereen kent wel van die momenten, dat je eigenlijk wel eens wat anders zou willen. Soms is er sprake van een

plan dat alsmaar wordt uitgesteld. Soms is het een gevoel zonder dat men een concrete invulling voor ogen heeft. We zien ook vaak mensen die uit een burn-out opkrabbelen maar niet goed weten wat ze nu verder met hun leven aan moeten. Inmiddels heb ik ruim vijftien jaar ervaring in het in beweging krijgen van mensen om hun doelen om te zetten in gewenste resultaten. Om een goede aanpak te ontwikkelen zijn we steeds op zoek naar individuen en organisaties die hun zaakjes wel voor elkaar hebben. We hebben gezocht naar de strategieën die daaraan ten grondslag liggen. En dan blijkt er steeds sprake te zijn van een terugkerend stappenplan. ” Drie vragen en één uitgangspunt Inmiddels werkt Fynch vanuit dit stappenplan zowel voor bedrijven als voor personen. Een stappenplan dat bestaat uit drie vragen en één uitgangspunt. Edwin: “De eerste vraag is wat men wil bereiken. Opmerkelijk is dat men voor de beantwoording van deze vraag allereerst een opsomming geeft

van wat men niet wil. Iemand die een burn-out heeft zal antwoorden dat hij zich niet langer rot wil voelen. Bij het zoeken naar antwoorden op onze eerste vraag ontwikkelt het brein vanzelf een denkrichting over wat men wél wil bereiken. Dan komt vervolgens de tweede vraag: wat houdt je tegen om aan die doelstelling of aan die droom te gaan werken? Ook hierop wordt in eerste instantie naar de buitenwereld gekeken. Allerlei externe factoren zouden belemmerend werken. We hebben ontdekt dat al die bezwaren op angst zijn gebaseerd. Mensen blijven het liefst in hun veilige comfortzone. Daar los je het echter niet mee op. De meeste angsten zijn aangeleerd en die kun je ook weer afleren. De derde en laatste vraag is wat mensen nodig hebben om uiteindelijk hun dromen en doelen te bereiken. We leren mensen hoe ze zelf de hulpbronnen, die in overvloed beschikbaar zijn, kunnen vinden en hoe ze die kunnen gaan gebruiken in hun denken en handelen. Het stappenplan is gebaseerd op één uitgangspunt, dat we bij alle organisa-

Edwin Hansma: “In mijn boek wil ik duidelijk maken dat ieder individu en elke organisatie het in zich heeft om een nieuwe weg in te slaan, een droom waar te maken of een passie na te streven.” foto patrick hesse ties en individuen hebben teruggezien. En dat is dat iedereen in staat is om te leren.” Een boek Edwin heeft over zijn ervaringen een boek geschreven. De titel luidt: ‘Hey... ja jij! Het zit al in je’. Een boek waarin hij duidelijk wil maken dat ieder individu en elke organisatie het in zich heeft om een nieuwe weg in te slaan, een droom waar te maken of een passie na te streven. Edwin: “In mijn boek speelt mijn eigen levensverhaal een rol. Maar ik heb vooral gebruik gemaakt van de ervaringen uit onze praktijk. Daarmee hoop ik mensen te

bereiken die worstelen met de vraag hoe ze verder willen of kunnen en ik reik ze middelen aan die hen daarbij kunnen helpen.” De verschijningsdatum van het boek is 24 juni. Het is vanaf dat moment bij de boekhandel te koop of via internet bij sites als Bol. com. Het boek is ook te bestellen via de website van Fynch. Fynch is gevestigd aan Voorbancken 12D in Vinkeveen, telefoon 0297 593992. Voor meer informatie over Fynch en over de programma’s, trainingen en workshops, alsmede over het boek van Edwin Hansma kan men terecht op www.fynch.nl.

Een rechter is soms ook maar een mens

T CH

RON

RE

Een paar dagen geleden gebeurde er iets opzienbarends in de recht- wrakingskamer niet dat hij daarom bank. Eén van de drie rechters die betrokken was bij een grote rechts- vooringenomen is. Letterlijk staat zaak over een woningoverval barstte in huilen uit toen stukken uit het in de beschikking: ‘We zijn allemaal mensen en hebben allemaal emoties.’ dossier werden voorgelezen waar het ging over de kinderen van het overvallen echtpaar, die wonen in een villa in Rotterdam. DOM De rechter vond overigens zelf ook dat ze gewoon door Het echtpaar werd boven in een van kon gaan met de zaak en dat de kamers vastgebonden terwijl de er van vooringenomenheid twee kinderen, een jongen en een geen sprake was. Ze was lettermeisje, beneden moesten toekijken lijk overvallen door de beeldende hoe de overvallers het huis overhoop beschrijving van verdriet en angst haalden. Een van de overvallers gaf van de kinderen. uiteindelijk het totaal overstuur en huilende jongetje een schaar om zijn In deze zaak had het tonen van ouders te kunnen bevrijden op het emoties dus geen gevolgen voor moment dat de overvallers de woning de rechter. Dat kan wellicht anders hadden verlaten. zijn als het om bijvoorbeeld een zeDe rechter kon het verdriet van deze verklaarde dat emoties bij een rechter denzaak gaat waarbij kinderen zijn betrokken. Blijf maar eens stoïcijns kinderen nauwelijks aanhoren en de niet in de rechtszaal thuishoren. en onverstoorbaar je werk doen als tranen sprongen haar in de ogen. De zitting werd vervolgens geschorst om Volgens de wettelijke regels werd een je met zoveel narigheid wordt gede rechter de tijd te geven even bij te zogenaamde wrakingskamer inge- confronteerd. Het is misschien niet komen. Dit was voor de advocaten van steld waarin drie andere rechters zit- wenselijk dat een rechter emoties de verdachten reden om deze rechter ting hebben, die moet oordelen of het toont tijdens de zitting, maar het is te wraken, omdat die volgens de ad- verzoek tot wraking van de rechter in alleszins menselijk. vocaten de schijn van vooringenomen- kwestie terecht is. De wrakingskamer heid en subjectiviteit wekte omdat zij oordeelde dezelfde middag nog dat Ronnie Eisenmann haar emoties niet kon beheersen. Dit het wrakingsverzoek werd afgewe- Eisenmann & Ravestijn Advocaten zou van invloed kunnen zijn op het zen, zodat de rechter de zaak gewoon Biesbosch 225, 1181 JC Amstelveen verloop van de strafzaak en de hoogte kon voortzetten. Dat een rechter ge- tel: +31 (0)20-445 8 445 van de straf. Een van de advocaten voelens toont, betekent volgens de www.eisenmann.org

foto michael hartwigsen

Maatje voor Twee ‘koppel’ in het zonnetje gezet Op woensdag 18 juni was er een ‘maatjesdag’ in De Buurtkamer Mijdrecht. Alle ingeschreven maatjeskoppels, vrijwilligers en hulpvragers van Matje voor Twee werden hiervoor uitgenodigd. Maatje voor Twee is er voor (kwetsbare) mensen die zelfstandig wonen in de gemeente De Ronde Venen en die ondersteuning van een maatjesvrijwilliger kunnen gebruiken. “Sommigen kenden elkaar van de voorgaande maatjesdagen en anderen nog niet. Een leuke bijkomstigheid was dat ik op de beursvloer bonnen voor een kopje koffie met gebak van lunchroom TOF gekregen had. Deze bonnen kon ik op deze maatjesbijeenkomst uitdelen waardoor er heel wat mensen nu met een aantal samen wat gaan nuttigen,” aldus coördinator Carolien Harbers van Tympaan-De Baat. Vrijwilliger Gerard van der Meer en mevrouw Duiker bleken met hun ‘vierjarig maatjescontact’ het langst als maatjeskoppel bij elkaar te zijn. Zij zagen tot hun verbazing een foto van hun tweeën op een taart gedrukt. De foto van het maatjeskoppel en de taart samen is gemaakt door fotogra-

fievrijwilliger Michael Hartwigsen. Het gebak, koffie & thee werd op deze ochtend gesponsord door S.C. Johnson Europlant. Carolien Harbers streeft naar 50 maatjeskoppels: ‘De teller staat nu op 46 koppels. Er zijn nog altijd veel hulpvragen en ik ben daarom nog altijd hard op zoek naar vrijwilligers die zich als maatje willen inzetten’. Lijkt het u wel wat om maatje te worden? Of wilt u meer informatie? Kijk dan op www.tympaan-debaat.nl/ maatje-voor-twee. U kunt ook telefonisch contact opnemen: 0297- 230 280 of mail naar: maatjevoortwee@stdb.nl. Natuurlijk ook als u een maatje kunt gebruiken!