Page 3

DE GROENE VENEN

Luistervink Pffffff Dertien jaar was ik toen ik voor het eerst (dat dachten mijn ouders tenminste) kennismaakte met het goedje dat tabak heet. We hadden al wat geoefend met 'Silky', een blauw pakje met maar liefst 25 sigaretten voor de prijs van vijftig cent. Roken was toen heel gewoon, op verjaardagen stonden de glaasjes met de diverse soorten op tafel. Tijdens mijn eerste bezoek aan de notaris kreeg ik een rokertje in de vorm van een sigaar aangeboden. In de wetenschap dat die uit eigen doos kwam, nam je een paar flinke trekken. Wat ik als aspirant-roker niet wist, was dat het consumeren van zo'n eerste pakkie 'Drum' je tot een aspirant-verslaafde maakte die de rest van z’n leven de klos zou zijn. Het begrip endorfinelijn zei je totaal niets. Later zou je merken dat het roken van een sigaretje deze lijn verhoogt, om ook weer pijlsnel te verlagen. Zodat de roep om een nieuwe peuk je gehele gemoed beheerst. De eerste jaren merkte je nog weinig gevolgen van je nieuwe hobby. Ik was een fervent hardloper en draaide mijn hand niet om voor een halve marathon. Zelfs een halve triathlon liep ik fluitend uit. Na een aantal sterfgevallen in de nabije omgeving ging er voor het eerst een lichtje branden. Dat leidde ertoe dat ik begon met m’n stoppogingen. Wat een drama. Ik liep in winkels achter mensen aan die mijn merk shag rookten. Ik snoof de lucht op en genoot op die manier toch nog een beetje. Op een terrassencamping in Frankrijk rook ik de geur van omhoog dwarrelende sigarenrook. Mijn familie en de rest van de omgeving werden geteisterd door onredelijk gedrag. En een grote bek werd ook hun deel. Zes tot acht weken gestopt zijn, was het maximale resultaat. De oorzaak was dat misselijke stofje dat de endorfinelijn manipuleert. Het stofje waarover de industrie zo geheimzinnig doet. Sinds die eerste poging zijn er 26 jaren verstreken. Pakweg twintig heb ik er rookvrij doorgebracht. De strijd die ik er voor heb moeten leveren, is alleen in te voelen door rokers die met hetzelfde probleem kampen. Maandagavond zag ik Jan Slagter van Omroep Max tijdens het tvprogramma Pauw pontificaal zijn laatste filtersigaretje opsteken. Als ik het mag geloven, stopt een aantal bekende Nederlanders met het verzieken van hun gezondheid. Ik zie Jan als een boegbeeld van de stoppers die niet slagen. Het is ons wel gelukt, met drie man sterk. Maar wat een strijd heeft dat gekost! Er zijn mensen bij wie het maar niet wil lukken. Veroordeel ze niet! Luistervink

5 oktober 2018

3

Gemeenteraad leest college de les

Kwaliteit van raadsstukken ver onder de maat Voor zover het college van burgemeester en wethouders het idee had dat er na het zomerreces samen met de gemeenteraad energiek en eendrachtig aan een nieuwe regeerperiode begonnen kon worden, pakte dat vorige week donderdag 27 september anders uit. B&W troffen een behoorlijk chagrijnige gemeenteraad, die allerminst te spreken was over de kwaliteit van de voorliggende stukken. Onduidelijke teksten, geschreven in slecht Nederlands, fouten in de voorgestelde raadsbesluiten en onvoldoende onderbouwing van de argumenten leidde tot de conclusie van een aantal raadsleden dat ten minste drie voorstellen niet rijp waren voor besluitvorming. De kritiek kwam niet alleen vanuit de oppositie. Ook de regerende coalitiepartijen kwamen met stevige kritiek.“Dit kan zo echt niet langer en er zal snel verbetering moeten komen.” Desondanks werden alle collegevoorstellen behandeld en aangenomen. De papieren tijger had weer eens stevig gebruld. tekst piet van buul

Ernst Schreurs (PvdA/GroenLinks) zette de toon met zijn kritiek op de gevolgde procedure. “Er staan vanavond drie punten op de agenda die niet rijp zijn voor besluitvorming. Het betreft alle drie onderwerpen op het terrein van Ruimtelijke Ordening. De voorstellen zijn onvoldragen, slecht onderbouwd en ver onder de maat. Ik wil hier een sterk signaal afgeven dat het zo echt niet langer kan.” Waarop hij de steun kreeg van de woordvoerders van de oppositiepartijen. Maar tijdens de vergadering kreeg het college ook de nodige opmerkingen te verwerken van z'n politieke vrienden. Meindert Brunia (D66): “We zullen het voorstel steunen, maar de gevolgde procedure deugt niet. Dat moet in de toekomst beter.” Rudolf van Olden (VVD): “Het proces is uiterst ongelukkig verlopen en het voorstel rammelt van alle kanten.” Cees van Uden (D66): “Eigenlijk zouden we een motie van droefenis in moeten dienen.” Simone Borgstede (CDA): “Het verdient geen schoonheidsprijs”. Wethouder Rein Kroon gaf toe dat

het hier en daar niet allemaal goed is gegaan en beloofde beterschap. Burgemeester Maarten Divendal verzekerde dat het college de signalen ter zake van de kwaliteit van de raadsstukken ter harte zal nemen. Bestemmingsplannen Aan de raad werd een drietal voorstellen voorgelegd, die te maken hadden met de uitvoering van bestemmingsplannen. Aan de Rijksstraatweg 45b in Baambrugge ligt een kleinschalig industrieterrein. Er is aanvraag ingediend om er een verzamelgebouw op te richten, dat plaats moet bieden aan zeventien bedrijven. Volgens het bestemmingsplan kan dat alleen wanneer dat bedrijven uit Baambrugge zijn, die daarmee het dorpscentrum ontlasten. Maar het is niet bekend welke bedrijven er in zouden willen. De oppositie: “Wanneer we nu ja zeggen tegen dit plan, lopen we het risico dat er straks bedrijven van elders komen. Dat is in strijd met de afspraken." De coalitiepartijen rekenen erop dat de aanvrager die afspraken zal respecteren en dat het allemaal wel goed zal komen. Het voorstel werd aangenomen.

Betere doorstroming rotonde Mijdrechtse Dwarsweg/N212 De werkzaamheden aan de rotonde op de kruising Mijdrechtse Dwarsweg/N212 zijn afgerond. Vrijdag 5 oktober was alles gereed om de nieuwe bypass na de ochtendspits open te stellen. Hierdoor kan het verkeer uit verschillende richtingen sneller doorstromen. Wethouder Alberta Schuurs (Verkeer) is blij dat het werk achter de rug is en dat de doorstroming is verbeterd. “Verkeer komend van de Mijdrechtse Dwarsweg en dat afslaat richting Wilnis of Woerden kan nu van de bypass gebruikmaken en maakt

dus eigenlijk geen gebruik meer van de rotonde. Verkeer dat uit andere richtingen komt hoeft daardoor minder te wachten om voorrang te verlenen. Verkeer kan het kruispunt van wegen dus sneller passeren.’’ De werkzaamheden aan de rotonde zijn uitgevoerd in opdracht van de provincie Utrecht. Aanvankelijk zou het werk al in augustus worden afgerond. Omdat de aanleg van de verlichting op de rotonde meer tijd in beslag nam is dat niet gelukt. Eerder deze week zijn de laatste lichtmasten vervangen.

Bij de procedure rond het bestemmingsplan Herenweg 110 in Vinkeveen is ook het een en ander misgegaan. Dat perceel is zeven jaar geleden door de gemeente verkocht en heeft een woonbestemming. Maar het is te klein om er een woning op te zetten. Daarom zou een aanpassing nodig zijn. Zelfs wethouder Rein Kroon gaf toe dat het daar niet helemaal goed is gegaan. “Maar er zijn in het verleden toezeggingen gedaan en daar moeten we ons aan houden.” De raad was het daarmee eens. Een derde agendapunt ging over de gevolgen van een bedrijfsverplaatsing van de Westerlandweg naar de Hoofdweg in Mijdrecht uit 2000. Het hele bedrijfspand, inclusief een woning, zou naar de Hoofdweg gaan. Het bedrijfspand en de woning aan de Westerlandweg zouden gesloopt worden. Maar de sloop van die woning is tot nu toe niet geëffectueerd, omdat daar de ouders van de toenmalige eigenaar nog wonen. Inmiddels is er een nieuwe eigenaar, die aan de Hoofdweg naast het bedrijfspand ook een woning wil bouwen. Maar dat kan pas nadat de woning aan de Westerlandweg is gesloopt. Wim Stam (ChristenUnie/SGP): ‘Dit is opnieuw zo’n dossier waar we buikpijn van krijgen. Het gaat hier om een privékwestie, waarvan het de vraag is of wij ons daarmee moeten bemoeien.” Ernst Schreurs: “Wanneer we met dit voorstel akkoord gaan, moet de eigenaar binnen twee jaar slopen. We brengen daarmee een oud echtpaar, dat in dat pand woont, flink in de problemen.”

Hoofdredacteur: Rob Isaacs Redactie en medewerkers: Peter Bakker, Paul Bosman, Piet van Buul, Patrick Hesse, Arthur van der Kooij, Michael Reuling en Anja Verbiest.

Advertentieverkoop: Peter Bakker, Youri Lieberton, Arthur van der Kooij

Vormgeving en opmaak: Rachel Gerards, Rob Isaacs De columnisten die aan onze krant bijdragen doen dit op persoonlijke titel en verkondigen niet noodzakelijkerwijs de mening van de redactie.

www.degroenevenen.nl

Wilnis

Vinkeveen

N212 Mijdrecht

Agenda Kort Kijk op www.degroenevenen.nl voor aanleverspecificaties en -tijden. Druk: Rodi Rotatiedruk, Diemen

Fotografie: Peter Bakker, Patrick Hesse, Arthur van der Kooij, Fem van Duuren, e.a.

Beheersverordeningen Het was niet de avond van wethouder Rein Kroon. Bij de behandeling van het voorstel om drie beheersverordeningen voor woonkernen vast te stellen, kreeg hij er van alle kanten flink van langs. Het ging hier om een technische procedureaanpassing. Na de raadsbehandeling van de 'parapluregeling voor parkeren' was gebleken dat er voor een paar gebieden in de gemeente geen actuele parkeerregeling van kracht is. Die is wel nodig om bij het verlenen van bouwvergunningen ook de parkeerbehoefte te kunnen vastleggen. De raad liet geen spaan heel van de voorstellen. Los van het feit dat men kritiek had op de gevolgde procedure waren er nog tal van inhoudelijke vragen. Na uitvoerig beraad van de wethouder met zijn ambtenaren kwam hij er in de beantwoording maar moeilijk uit. Hij probeerde de raadsleden gerust te stellen met de mededeling dat het hier slechts ging om een juridische exercitie, waardoor niemand geschaad wordt en die leidt tot één regeling waarmee alles was afgedekt. Jan Rouwenhorst (CDA) deed een poging ‘zijn’ wethouder in bescherming te nemen door de betrokken ambtenaren te verwijten dat ze de wethouder onvoldoende steun hebben gegeven. De meerderheid van de raad ging akkoord met het voorstel.

foto luchtopname.nl

Colofon De Groene Venen is een uitgave van A-side Publishing B.V. Industrieweg 15, 3641 RK Mijdrecht Telefoon: 0297-38 52 57 E-mail: info@degroenevenen.nl www.degroenevenen.nl

De coalitiepartijen spraken de hoop en het vertrouwen uit dat er in goed overleg nog wel een oplossing voor de huidige bewoners bedacht zal worden en gingen akkoord met het voorstel.

Distributie: De Groene Venen wordt wekelijks huis-aan-huis bezorgd door een eigen bezorgteam. Bel voor bezorgklachten: 0297-38 52 57 © 2018 A-side Publishing B.V. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.

Zaterdag 6 oktober • NVM Open Huizendag, div locaties DRV • IVN Vogelexcursie Hoge Dijk Abcoude, start P Begraafplaats Wilnis • Finales Jeugdbrandweer, Mijdrecht • Kledingbeurs Dorpskerk, Abcoude • Argon vs. FC Aalsmeer, Sportpark Hoofdweg, Mijdrecht

Zondag 7 oktober • Viering 50 jaar Progression, J.de Doperkerk, Mijdrecht/Wilnis • Beurs 'Voor Elkaar', Klein Binnenrust, Abcoude

Meer over deze evenementen en activiteiten leest u in dit nummer!

Profile for De Groene Venen

De Groene Venen 5-10-2018  

De Groene Venen 5-10-2018

De Groene Venen 5-10-2018  

De Groene Venen 5-10-2018

Advertisement