De Groene Venen 4 juli 2014

Page 3

DE GROENE VENEN

4 juli 2014

3

Luistervink

Door Burgemeester Maarten Divendal

Eet smakelijk..! De afgelopen week heb ik drie vragen ontvangen die allemaal te maken hebben met milieu en duurzaamheid. Voor deze rubriek beantwoord ik de vragen altijd zelf; soms zoek ik voor de juiste antwoorden achtergrondinformatie op binnen de gemeente. Een vraag kan zich lenen voor 'vervolgactiviteiten' binnen de gemeente. Zo zal ik deze drie 'milieuvragen' na mijn beantwoording doorgeven aan de verantwoordelijke wethouders en medewerkers. “Enige tijd geleden las ik dat u enthousiast bent over het succes van het inzamelen van plastic ten behoeve van recycling. Daar worden prachtige materialen van gemaakt. Dan is het toch treurig dat de gemeente nog steeds werkzaamheden uitvoert met toepassingen van tropisch hardhout. In België zie je overal paaltjes en dergelijke van gerecycled materiaal, dat zou bij ons toch ook moeten gebeuren?” Ik ben het met u eens dat we nog enorme stappen kunnen zetten op het gebied van duurzaamheid. Gelukkig doen we als gemeente al veel: wij zijn millenniumgemeente én fairtrade gemeente. Dat word je niet zomaar. Je

De Groene Venen gaat op vakantie! Deze zomer gaat De Groene Venen vier weken op vakantie. Op 25 juli, 1, 8 en 15 augustus verschijnt deze krant niet en gaan onze verslaggevers, correspondenten, columnisten, de opmaak en niet te vergeten onze bezorgers genieten van een welverdiende vakantie. Vanaf 22 augustus treft u de krant weer wekelijks aan in de bus, gemaakt door een uitgeruste en opgeladen redactie! Ons kantoor blijft tijdens de vakantieweken overigens gewoon open en bereikbaar.

Agenda Kort Zaterdag 5 juli

• Boten bouwen Rap & Ruig Race, div. locaties • Nationaal Regenboog Evenement, Eiland 4, Vinkeveen • Veensteekmachine wordt gestart, Museum DRV, Vinkeveen • Kerk- en torenbezichtiging, RK Kerk, Vinkeveen Zondag 6 juli

• Veldjesfeestdienst, CGK De Wegwijzer, Mijdrecht • Rabo Rap en Ruig Race, Eiland 1, Vinkeveen • De Hoef Sportief, zie achterpagina Meer over deze evenementen en activiteiten leest u in dit nummer!

moet aan een flink aantal voorwaarden voldoen om deze 'titels' te mogen gebruiken. Zo is er o.a. de verplichting om duurzaam in te kopen. Dat betekent dat zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van duurzaam geproduceerd en gecertificeerd hout. Maar, gebruik maken van gerecyclede materialen is wellicht effectiever. Na de zomervakantie gaan we als college bespreken hoe we verder invulling kunnen geven aan een duurzame gemeente. Daarbij zullen we ons in eerste instantie sterk richten op wat we als gemeente zélf kunnen doen. “Het is een lang gekoesterde wens van vele Rondeveners om bloemrijke bermen te creëren in onze gemeente. In omliggende gemeenten komen deze prachtige bloemrijke bermen veel voor, zoals bijvoorbeeld bij de Zuidas in Amsterdam. Er zijn veel voordelen, zoals minder maaien, de bloemen komen volgend jaar weer terug en hommels en bijen nemen weer toe. Kan dat in de nabije toekomst ook bij ons worden verwezenlijkt?” Ook dit spreekt mij zeer aan. Binnen onze gemeente kom ik ook af en toe dit soort fraaie plekjes tegen. Eerlijk

gezegd weet ik dan niet eens of dit door de gemeente is gerealiseerd, of dat dit is gedaan door inwoners die zelf initiatief hebben genomen. Er worden op dit moment verschillende stappen gezet om ons groenbeleid te actualiseren. In de vorige bestuursperiode is bezuinigd op de uitvoering en zijn tegelijk de mogelijkheden vergroot voor inwoners die zelf het groen willen aanpakken. Er wordt nu in samenspraak met bewonersgroepen gewerkt aan beeld- en kwaliteitsplannen voor de openbare ruimte. De uitkomst hiervan wordt betrokken bij de actualisatie van het groenbeleid. Ik zal er – met u – op letten dat de bermen hier ook bij worden meegenomen. “Ik ben blij in een duurzame gemeente te wonen. Als ik kijk naar de provinciale visie op de terreinen van het openbaar vervoer en fietsgebruik, komt De Ronde Venen er bekaaid af. Er valt te weinig te kiezen voor mensen die geen auto willen of kunnen hebben. Het gaat erom dat de gemeente haar woorden als duurzaamheidsgemeente ook op transportgebied inhoud geeft. Ik wil de gemeente best hel-

pen met het maken van plannen.” In de meest recente vastgestelde verkeersdocumenten van de gemeente is geconstateerd dat een hele grote meerderheid van onze inwoners voor het dagelijks gebruik is aangewezen op de auto. Dat heeft onder meer te maken met de uitgestrektheid van onze gemeente. Dat mag ons er echter niet van weerhouden ons te blijven inspannen voor concrete verbeteringen op het gebied van het openbaar vervoer en het langzaam verkeer. Specifiek voor het openbaar vervoer vindt er steeds nadrukkelijker overleg plaats met de zogenoemde vervoersautoriteit om onze reële wensen gerealiseerd te zien krijgen. Over twee weken zal ik in deze rubriek vragen beantwoorden die te maken hebben met de nieuwe taken die de gemeente vanaf 2015 krijgt voor de jeugdzorg, de participatie van mensen die moeilijk aan werk kunnen komen en delen van de AWBZ. Als u vragen heeft: laat het me weten.

Heeft u zelf vragen, brandende kwesties of prangende problemen, mail ze dan naar: burgemeester@degroenevenen.nl

Nieuwe kansen voor Fort Abcoude Natuurmonumenten, dat acht forten beheert van de Stelling van Amsterdam, heeft de afgelopen maanden gezocht naar een partij met inspirerende ideeën om gezamenlijk Fort Abcoude een nieuwe invulling te geven. Voorwaarde daarbij was Fort Abcoude in de toekomst duurzaam te behouden en toegankelijk te houden voor publiek. Inmiddels is een intentieovereenkomst getekend met mogelijk nieuwe ondernemers. Initiatiefnemers Martijn den Hartog en Eelco Doorn wisten met hun plan de selectiecommissie te overtuigen. “Wij willen onder de rook van Amsterdam een magische plek creëren”, aldus Den Hartog, “een centrum voor rust en persoonlijke ontwikkeling met restaurant, theehuis, kunst en wellness”. Fort Abcoude is gebouwd tussen 1884 en 1887 en is het oudste landfort van de Stelling van Amsterdam. Vanwege de hoge cultuurhistorische waarden is het fort aangewezen als rijksmonument. Onlangs heeft Natuurmonumenten het fort gerestau-

reerd. Het is een fascinerende plek; het heeft bijzondere natuurwaarden, zoals diverse vleermuissoorten. Met het tekenen van de intentieovereenkomst hebben Den Hartog en Doorn tot volgend jaar maart de gelegenheid het plan verder door te ontwikkelen en ontwerpen te maken. Ontwerper Dayner Agudelo Osorio: “De ligging, de overweldigende na-

tuur en de karakteristieke gebouwen vragen om een duurzame, verantwoorde en kwalitatief hoogwaardige aanpak. Dat laten we ook terug komen in het ontwerp.” Het plan houdt rekening met een actieve bijdrage van de gebruikers van het fort en zij zullen daarom ook worden betrokken bij de planontwikkeling. foto janine schrijver

Colofon De Groene Venen is een uitgave van A-side Publishing B.V. Industrieweg 15 3641 RK Mijdrecht Telefoon: 0297-38 52 57 E-mail: info@degroenevenen.nl www.degroenevenen.nl Hoofdredacteur: Rob Isaacs

Peter Schavemaker en Anja Verbiest. Fotografie: Peter Bakker, Patrick Hesse (visionquest.nl) en anderen. Vormgeving en opmaak: Rachel Gerards, Rob Isaacs Advertentieverkoop: Peter Bakker, Youri Lieberton.

Redactie en medewerkers: Peter Bakker, Paul Bosman, Piet van Buul, Patrick Hesse, Michael Reuling,

Kijk op www.degroenevenen.nl voor aanleverspecificaties en -tijden. Druk: Dijkman Print, Diemen Distributie: De Groene Venen wordt wekelijks huis-aan-huis bezorgd door een eigen bezorgteam. Bel voor bezorgklachten: 0297-38 52 57 © 2014 A-side Publishing B.V. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.

www.degroenevenen.nl

Maandagavond, een telefoontje van de man die deel uitmaakt van de esculaapdragenden, dat ons meer dan tevreden stemde. Ondanks het feit ik –in navolging van mijn dappere collega's die de kilo's er af trimmen– een zelfde poging doend, nam ik een kloek besluit. Vrouw we gaan Chinezen, en flink ook. Ik bestelde jolig een kopstoot en nam pittige soep vooraf. Ossenhaas op Tepanwijze bereid, overgoten met een heerlijke bruine smurrie, werd de tweede etappe. Heerlijk na een aantal weken niets van dat al. Toen sloeg het noodlot toe. Het tafeltje naast ons werd bezet door een stel waarvan ik het vermoeden heb dat ze uit het voortgezet onderwijs kwamen. Op de een of andere manier zie je dat aan de manier waarop men keuvelt en kout. Niet opletten, zei mijn eega, ze weet dat ik allergisch ben voor dit soort betweters. Toch kwam ik er niet onderuit te luisteren naar de dame in kwestie die luidkeels vertelde dat ze een endoscopie had ondergaan. Nou moet u weten dat dit geen pretje is, ik spreek uit ervaring. De arts stopt een rubberen slang in je kont, voorzien van een camera die op reis gaat in je rioleringssysteem. Tegenwoordig kun je in 3-D meekijken wat de bevindingen zijn. In kleur. Dat zijn ervaringen die je liever niet wilt delen. Laat staan als ze ècht iets vinden en je daar meteen getuige van bent. De dame in kwestie was duidelijk een andere mening toegedaan. In geuren en vooral ook in kleuren deed ze nauwgezet verslag van al dat fraais dat ze had mogen aanschouwen. Geheel volgens het protocol kuch je dan een paar keer, kijkt de kant op van de belendende tafel en hoopt dat je boodschap wordt begrepen. Het werd even stil toen ze hun karig maaltje zelf naar binnen werkten, maar zodra de laatste hap was verorberd begon het hele verhaal bijna opnieuw. Gelukkig dat mijn ossenhaas voorzien van heerlijke saus inmiddels de weg naar maagstad had gevonden. Ik kreeg een ferme tik op m'n vlerken en vrouw Vink siste: “Je zegt niks!!” Dat heb ik dan ook maar niet gedaan. Tot slot een Irish Coffee. Dat bleek mijn irritatie in goede banen te leiden. Na het afrekenen togen we huiswaarts. Niet na eerst uitvoerig naar een wanddecoratie te hebben gekeken die mij even tijd gaf een voornemen uit te voeren dat ik al had. Met de rug naar de tafel toegekeerd liet ik zo een venijnige, maar zeer doeltreffende wind die z'n sporen duidelijk na liet. Toen ik opgelucht de zaak verliet zullen ze wel gedacht hebben... Luistervink