De Groene Venen 4 juli 2014

Page 17

DE GROENE VENEN

4 juli 2014

17

AED Team De Ronde Venen ondertekent convenant

“Eindelijk officieel van start”

Met terechte trots vertelt Mirelle Plomp, secretaris van het AED Team De Ronde Venen, dat de ondertekening van het convenant tussen het team, de gemeente en de Ravu een feit is.“We kunnen nu echt van start, de tijd van voorbereidingen is voorbij en als er een beroep op ons wordt gedaan zullen we er zijn. Samen met onze vrijwilligers, (het zijn er inmiddels meer dan 100) gaan we ons uiterste best doen de tijdwinst te boeken die nodig is hartpatiënten een goede kans op herstel te geven. De Ronde Venen heeft op het gebied van snelle hulpverlening een stap voorwaarts gezet.” tekst paul bosman

Je hoort de sirenes maar al te vaak. Van tijd tot tijd komt er een Rondevener is de problemen doordat zijn of haar hart het laat afweten. Dan heerst er paniek. Lang niet iedereen weet wat te doen met alle nare gevolgen van dien. Hoe zeer het ambulancepersoneel ook haar best doet, het kost tijd om naar de plek des onheils te komen. Tijd die kostbaar is. Herstel van de gevolgen van een hartstilstand hangt nauw samen met de tijd die het duurt voordat en slachtoffer kan worden gereanimeerd. Het AED Team onderkent dit probleem en is aan de slag gegaan om er iets aan te doen. Dat heeft geleid tot het opzetten van een organisatie die in geval van nood direct aan de slag gaat. De afgelopen maanden heeft het bestuur besteed om mensen achter het genomen initiatief te krijgen. Vrijwilligers die als het er op aan komt van wanten weten. Het zijn mensen die een opleiding hebben gevolgd en kunnen reanimeren. Op een verantwoorde manier. Snel ter plekke “Krijgen we een verzoek om hulp te verlenen, dan verzenden we deze op-

- foto patrick hesse

roep naar alle betrokkenen. Stelt u zich voor, er komt een verzoek voor hulpverlening in de Dorpsstraat. Er bestaat dan een goede kans dat er vrijwilligers zijn die in de nabije omgeving wonen en dus snel ter plekke kunnen zijn. De eerste twee mensen die aankomen beginnen met reanimeren. De derde gaat op zoek naar een AED defribilator. De locaties waar deze apparatuur zich bevindt zijn bij ons bekend, en nummer drie en vier houden de zaak in de gaten. Ze leiden de ambulance naar de juiste plek en stellen de omstanders gerust. Het blijft bij dit aantal mensen. De rest die alsnog komt gaat gewoon naar huis. Zodra de ambulance is gearriveerd maken de vrijwilligers de klus af, onder toeziend oog van het ambulancepersoneel. Die nemen op een goed moment hun taak over.” Aanmelden kan nog Mirelle: “We hopen dat naast het grote aantal mensen dat we al hebben, nog meer mensen zich als vrijwilliger aanmelden. Vooral in Abcoude/Baambrugge/De Hoef en Amstelhoek kunnen we zeker nog

vrijwilligers gebruiken. Aanmelden kan via facebook, of gmail. Verder zijn we ontzettend blij met de sponsors die het AED team een warm hart toedragen. Juist in de begintijd merken we dat alle kleine beetjes helpen. Echt een tegenprestatie kunnen we nog niet leveren. Wel kunnen we een bedrijfslogo op onze website plaatsen. Alle beetjes helpen en we waarderen het enorm als een bedrijf zich aanmeldt als sponsor.” Vertrouwen “We hopen dat bedrijven waar een defribilator hangt ons het vertrouwen geven deze in geval van nood te gebruiken. Via een overeenkomst leggen we vast dat de gebruikte defribilator ook weer ongeschonden terugkomt. Dat wil zeggen, uitgelezen en voorzien van nieuwe pads,” vertelt Mirelle. Er is ook al een sponsor die biedt drie AED defribilatoren aanbiedt, voorzien van een ‘hufter-proof’-kast, waar ze in komen te hangen. Er worden nu strategische plekken gezocht om ze

Annelies Veerhuis spijkert hiaten in basiskennis bij

Leerachterstand aangepakt tijdens vijfdaagse Summerschool Voor de lange zomervakantie begint, maken we de balans op van het afgelopen schooljaar; heeft het kind de lesstof voldoende eigen gemaakt? Zijn de resultaten van de jaarlijkse Cito-toetsen, én de Entreetoets naar verwachting? Waren werkhouding, handelingsplannen, leerkracht, combinatieklas of thuissituatie van invloed? Kortom zat het kind goed in zijn of haar vel? Blikken we toch ook even vooruit… Annelies Veerhuis zet de deuren van de Summerschool de laatste twee weken van de vakantie open. Ruim drie jaar geleden startte zij haar praktijk voor Remedial Teaching. Inmiddels weten veel ouders haar te vinden voor RT, maar ook als het gaat om professionele begeleiding in de eindfase van de basisschool. “In mijn praktijk stromen de vragen nu binnen n.a.v. laag uitgevallen CITO-scores.” Dit jaar geeft CITO, voor het eerst in groep 7, een voorlopig schooladvies voor de middelbare school. “Een voorlopig advies” zeg ik altijd, waar nog aan gesleuteld kan worden.” De CITO resultaten in oktober en januari in groep 8, zijn mede-bepalend voor het te geven schooladvies.

beeld aan rekenen, begrijpend lezen en studievaardigheden.

Hiaten in basiskennis aanpakken De lange zomervakantie is bij uitstek geschikt om al eerder opgelopen leerachterstanden in te lopen. Vandaar dus de Summerschool! In deze vijfdaagse Summerschool gaan we hiaten in de basiskennis aanpakken. Denk hierbij bijvoor-

Afwisseling “Echt, juist de afwisseling van activiteiten, een andere juf en nieuwe klasgenootjes zijn zo inspirerend voor de kids. Pannenkoeken bakken, gamen en zwemmen. Niets zieligs aan! Vraag maar aan de kinderen die al eens geweest zijn. Had ik al

Lesprogramma op maat Kinderen krijgen een lesprogramma op maat, in een kleine groep. Door het aanleren van effectieve stappenplannen, krijgen ze de regie terug over hun eigen leerproces, en het zelfvertrouwen groeit. Is het niet zielig dan, kinderen moeten toch vakantie vieren? Annelies: “Ik begrijp deze opmerkingen best, de boog kan niet altijd gespannen staan. Maar kinderen die bij mij op Summerschool geweest zijn, weten beter. Als er al een boog gespannen staat dan is het die van het boogschieten, want dát gaan we bijvoorbeeld ook doen!”

verteld dat ik voor ieder kind een lesprogramma op maat maak? Aan het eind van de week krijg je een verslag mee, met tips waar je kind goed mee vooruit kan! Of ik nog meer pijlen op mijn boog heb? Vast en zeker, maar dat verklap ik nog niet.”

Meer info op www.anneliesveerhuis.nl

op te hangen. Kortom, AED Team De Ronde Venen is actief op een aantal terreinen. “Wij staan open voor iedere vorm van samenwerking en dagen het bedrijfsleven uit om samen met ons De Ronde Venen nog gezonder te maken dan nu al het geval is!”

Voor verder informatie kunt u zich wenden tot: Mirelle Plomp, Secretaris Reanimatie Team De Ronde Venen tel. 0297 – 287583/ 06 – 15209457 Aanmelden kan via www.aed-derondevenen.nl of info@aed-derondevenen.nl.

Uitwisselingsstudenten nemen afscheid van gastgezinnen

Tranen op Schiphol…

Dit weekend nemen tientallen uitwisselingsscholieren uit de hele wereld afscheid van hun Nederlandse gastgezin. Eind augustus kwamen ze aan op Schiphol en het afgelopen schooljaar deelden ze lief en leed met elkaar. De scholieren gingen hier naar een middelbare school en draaiden gewoon mee in het gezin. Hoe is het ze vergaan? Spreken ze goed Nederlands, zijn ze verslingerd geraakt aan haring of aan drop, zijn ze fan van Arjen Robben of van Maartje Paumen, hebben ze geschaatst, gefietst of gezeild? En hoe heeft het gastgezin het jaar ervaren? Hoe was het om hun eigen wereld door de ogen van een kind uit een andere cultuur te zien? De ervaring leert dat de gezinnen en de scholieren een bijzondere band hebben opgebouwd en dat het afgelopen jaar hun leven heeft verrijkt. De emotionele taferelen bij het afscheid op Schiphol vertellen slechts een klein stukje van het verhaal… Non-profitorganisatie AFS uit Vinkeveen stimuleert wereldwijd interculturele jongerenuitwisselingen. Momenteel is AFS hard op zoek naar gastgezinnen voor de nieuwe lichting studenten. Eind augustus landen ze op Schiphol en waaieren ze uit over ons land: 70 scholieren van over de hele wereld, die een schooljaar lang bij een Nederlandse familie zullen verblijven. De jongeren, in leeftijd variërend van 15 tot 18 jaar, gaan naar een middelbare school in de buurt en draaien gewoon mee met het gezin. Doel van hun reis: hun horizon verbreden, ervaring opdoen in het buitenland en kennismaken met de Nederlandse cultuur en taal. Ze komen uit maar liefst 20 verschillende landen zoals Indonesië, Thailand, Chili, Turkije, en Italië, maar ook uit onze buurlanden Duitsland en België.

Het hele proces wordt begeleid door AFS. De scholieren worden voor hun vertrek voorbereid door AFS in het land van herkomst. In Nederland worden ze opgevangen en begeleid door de vrijwilligers van AFS Nederland. Tijdens het oriëntatiekamp voor de hele groep in september wordt de basis van de Nederlandse taal en cultuur bijgebracht. Later in het schooljaar volgen allerlei activiteiten zoals wadlopen, Sinterklaasvieringen en stadswandelingen. Om het Nederlands onder de knie te krijgen wordt onder andere gebruik gemaakt van een online taalcursus. Word ook gastouder! Potentiële gastouders doorlopen een kennismakingsprocedure, met onder andere huisbezoek door een AFS vrijwilliger. Voor de aankomst van de studenten vindt een groepsvoorlichting plaats. Gastouder worden verrijkt uw leven. U leert andere culturen en gebruiken en ziet uw eigen wereld door de ogen van een ander. Het gastouderschap is een ervaring voor het leven! Kijk voor alle informatie over gastouderschap, uitwisselingen of uitgebreide profielen van de scholieren op www.afs.nl, of bel met AFS Nederland, tel. 0297-214076.