Page 13

DE GROENE VENEN

30 augustus 2019

13

Anneke de Jong, multifunctioneel docent

“Onze deelnemers krijgen professionele begeleiding” Friezin Anneke de Jong studeerde aan het CIOS in Heerenveen. Hier werd ze opgeleid tot een veelzijdige sportleraar. Ze is volledig bevoegd zweminstructrice, heeft haar aantekening als verenigingsleidster gymnastiek en bondstrainer turnen. In Haarlem volgde ze een speciale cursus MBvO. Dat staat voor Meer Bewegen voor Ouderen. En nog steeds volgt ze workshops en bijscholingscursussen om de nieuwe ontwikkelingen te kunnen volgen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat deze veelzijdige sportvrouw zich thuis voelt bij Senior, Sportief, Actief De Ronde Venen. “Het is belangrijk dat ouderen, die willen sporten, kunnen rekenen op een goede begeleiding.”

Atelier de Kromme Mijdrecht verhuist Atelier de Kromme Mijdrecht verlaat gebouw de Hoeksteen aan de Eendracht, dat te zijner tijd plaats moet maken voor een nieuwbouwproject. Het nieuwe atelier bevindt zich in het voormalige schoolgebouw van OBS De Trekvogel aan de Karekiet 49 in Mijdrecht. Daar deelt AKM het gebouw met Leerwerkplaats De Ronde Venen van Tympaan-De Baat, De Voedselbank en Inloophuis ’t Anker. Het AKM krijgt er een atelierruimte, met het voor kunstenaars ideale noorderlicht. Als aanstaande maandag 2 september de teken- en schildercursussen van seizoen 2019-2020 weer van start gaan, dan is dat al in het nieuwe gebouw zijn.

Toen Anneke na de geboorte van haar kinderen de draad weer wilde oppakken, leerde zij bij het trimzwemmen in het toenmalige Veenbad in Vinkeveen zweminstructrice Ans Bruggeman kennen. Zij gaf les bij Spel en Sport 55+. “Nadat ik als invalster een paar keer wat lessen van haar had overgenomen realiseerde ik mij dat de Stichting een veelomvattend aanbod had van tal van sport- en spelmogelijkheden. Dat sloot mooi aan op mijn opleiding en ervaring. Ik zocht contact met Kees van Ankeren en Jos Kooijman en dat was het begin van mijn activiteiten als docent bij de Stichting. Ik begon in 2006 met invallessen en sportlessen in de Willisstee. En in de loop der jaren is mijn werk voor de stichting danig uitgebreid.” Bewegen is belangrijk Anneke vindt het belangrijk dat mensen met het vorderen der jaren in beweging blijven. “We worden tegenwoordig allemaal wat ouder dan onze voorouders. Daarbij komt dat er van ons verwacht wordt dat we zo lang mogelijk zelfstandig blijven. Dat betekent dat je er voor moet zorgen dat je conditie op peil blijft. En het mooie van de Stichting is dat er inmiddels zoveel verschillende mogelijkheden van sport en spel worden aangeboden, dat er voor vrijwel iedereen wel een activiteit is waar men aan mee kan doen. Men kan dus kiezen voor iets wat men lichamelijk aan kan en wat men leuk vindt. Daar komt nog een belangrijk aspect bij en dat is het sociale contact. Je ziet in al die groepen, dat mensen jarenlang trouw meedoen. En daarbij gaat het voor de meesten niet alleen om het sporten en bewegen, maar ook om het contact met elkaar. Er is in zo’n groep meestal wel een groot aantal een paar mensen, dat na de les nog even nablijft voor een kopje koffie en een praatje. Je ziet vriendschappen ontstaan en men doet gezellige dingen met elkaar. Ik ken groepjes mensen die buiten de lessen om met elkaar gaan

wandelen of fietsen. Zo snijdt het mes dus aan twee kanten,” stelt Anneke vast. Pendelen Anneke geeft leiding aan zes verschillende groepen. Die zitten verspreid over diverse accommodaties. Zo verzorgt zij spel en sportlessen in De Boei in Vinkeveen en in sporthal Phoenix aan de Hoofdweg in Mijdrecht. Voor de lessen MBvO gaat ze ook één keer in de week naar Abcoude. Daar worden lessen verzorgd in de Angstelborgh. De zwemlessen zijn in het Veenweidebad in Mijdrecht. “Tijdens het seizoen pendel ik dus elke dag van de ene sporthal naar de andere. Een aantal jaren geleden ben ik met een nieuwe activiteit gestart. Ik maakte in De Boei kennis met linedance en kwam tot de conclusie dat dit een activiteit is, die ook heel geschikt is voor ouderen. Daarom heb ik een linedance groep opgezet. Ik ben er mee begonnen in de kantine van Atlantis en we zitten nu in de Phoenix sporthal in Mijdrecht en in de Angstelborgh in Abcoude. En er zijn nu ook Swingen sportlessen op muziek. Die lessen geef ik in Dansschool Nicole in Mijdrecht. Maatschappelijke functie Anneke wil graag benadrukken dat de stichting een belangrijke rol speelt op het gebied van zorg en welzijn voor ouderen. “Bij de stichting wordt de missie om ouderen in beweging te krijgen en tevens op een leuke manier contact hebben met anderen, zeer serieus genomen. Ik ben blij dat daarbij professionele trainers, docenten en instructeurs worden ingeschakeld. Het is juist voor deze doelgroep van belang dat er rekening wordt gehouden met de mogelijkheden van de deelnemers. En dat er snel en deskundig wordt opgetreden in geval iemand problemen krijgt. De stichting speelt hierin, landelijk gezien, een voortrekkersrol. Er wordt naar ons gekeken,” zegt Anneke.

Breed cursusprogramma Voor welke cursussen en workshops u op de nieuwe locatie terecht kunt, is te vinden op https://atelierdekrommemijdrecht.nl. Diverse cursussen zijn al geheel volgeboekt of bieden nog hooguit plaats aan een of twee cursisten. Er zijn nog wel plaatsen beschikbaar op de dinsdagavond, wanneer er naar naaktmodel wordt getekend en geschilderd. Deze cursus is bedoeld voor gevorderde kunstenaars, want er is geen begeleiding door een docent. Ook op de woensdagmiddag is er nog ruimte voor enkele kinderen die in hun vrije tijd creatief bezig willen zijn. Alize Engel begeleidt de kinderen. Op de donderdagochtend worden in het eerste cursusblok van 10 lessen verzorgd in het met acrylverf schilderen van portretten. Deze lessen worden gegeven door de bekende portretschilder Alex Stempels uit Wilnis. Voor deze cursus zijn nog plaatsen beschikbaar. Dat geldt ook voor de donderdagavond, wanneer in het eerste cursusblok het schilderen met acrylverf wordt gedoceerd. Carin de Hondt verzorgt deze lessen en zij zal met name ook de ‘pouring-techniek’ behandelen. Deze schildertechniek resulteert in een

abstract beeld, dat aan marmer doet denken en op zich staand kan worden toegepast, maar ook als element in een figuratief schilderij kan worden verwerkt. Op vrijdagmiddag verzorgt de Mijdrechtse kunstenaar Tim Oegema de lessen. Hij begeleidt de cursisten, die vrij hun onderwerp en techniek mogen kiezen, in het werken met diverse materialen. Oegema is een allround kunstenaar met een academische achtergrond. In de namiddag zijn er op vrijdag vanaf 16.15 uur lessen voor de jeugd van 12 tot 16 jaar. Maja Roeleveld is de docente. Op de vrijdagavond wordt er met de ets-pers gewerkt. Jennifer Hutter leert in het eerste blok hoe je etsplaten moet maken en afdrukken. Op zaterdagochtend worden er geen reguliere lessen gegeven, maar zijn er, verdeeld over het jaar, diverse workshops. Zo verzorgt Angelique Streefkerk op 5 oktober en op 11 en 18 januari workshops in het boetseren van beelden met powertexklei. In november geeft Roos Uithol een serie workshops in het digitaal bewerken van foto’s, tekeningen en videobeelden. Ook dat is een uitstapje van het AKM naar minder tradi-

tionele kunstvormen. In het nieuwe jaar komt er een vervolg op de succesvolle ouder-kind workshops van Gabry de Veld. Over de workshops volgen te zijner tijd nadere mededelingen. Voor nadere informatie over de diverse cursussen kunt u zich oriënteren op de website van Atelier de Kromme Mijdrecht of een email sturen naar leden@atelierdekrommemijdrecht.nl. Als het u leuk lijkt om één keer of vaker model te staan op de dinsdagavond, dan vindt u op de website daarover ook informatie en over de vergoeding voor het poseren. U kunt ook bellen met 06-2393 6555. Frank de Leeuw boekt en begeleidt de modellen. Vanaf het nieuwe seizoen bestaat bij Atelier de Kromme Mijdrecht ook de mogelijkheid om op een maandag, overdag, op een vrijdagochtend of een zaterdag voor een groepje van maximaal zo’n 12 personen het atelier met docent te boeken. Dit kan een vriendenclubje zijn, een creatieve vrijgezellenmiddag betreffen of een deel uitmaken van een personeelsuitje. Hoe zo’n bijzondere bijeenkomst wordt besteed, kan naar wens worden vastgesteld.

Natuur hand in hand met recreatie op de plassen D66 heeft dit voorjaar schriftelijke vragen gesteld aan het college over de effecten op de natuur en het milieu door ontwikkelingen op de Vinkeveense Plassen. De fractie heeft gevraagd waar de MER blijft, dit is de afkorting voor MilieuEffectRapportage. Dat is een vaste methode voor het berekenen van de gevolgen van plannen voor het milieu en de natuur. D66 heeft een paar jaar geleden afgedwongen dat er zo’n MER komt voor het bestemmingsplan Vinkeveense Plassen. Het bestemmingsplan zal waarschijnlijk een deel van de illegale bebouwing op de legakkers legaliseren en schept extra mogelijkheden voor recreatie op de zandeilanden. Een logische ontwikkeling, omdat onder-

houd aan de plassen kostbaar is en dit dus vooral bekostigd kan worden door meer recreanten te laten genieten van de plassen. Maar even logisch is het dat natuur en waterkwaliteit daarvan niet de dupe mogen worden zeker omdat de Vinkeveense Plassen deel uitmaken van het Natuur Netwerk Nederland(NNN). In een tussenrapportage van de MER van eind 2017 staat als belangrijke aanbeveling de natuurwaarden beter uit te werken en te kiezen voor het opdelen van de plassen in rustige gebieden en gebieden die drukker kunnen worden gebruikt. D66 waarschuwt dat deze aanbeveling niet op de achtergrond mag raken. D66 vindt het niet verantwoord nu al een voorkeur uit te spreken voor de mate van be-

bouwing, terwijl de uitkomsten van de MER nog niet bekend zijn. Meindert Brunia, fractievoorzitter van D66 zegt: “Ik verwacht dat de raad de natuurwaarden serieus neemt in haar afwegingen. Er valt immers volop van die natuur te genieten en vooral dat is toch de ontspanning die we, zowel inwoners als bezoekers, op de Plassen zoeken.”

Profile for De Groene Venen

De Groene Venen 30-08-2019  

De Groene Venen 30-08-2019

De Groene Venen 30-08-2019  

De Groene Venen 30-08-2019

Advertisement