De Groene Venen 30-03-2018

Page 9

DE GROENE VENEN

30 maart 2018

Niets doen is ook een keuze Contractvrijheid staat in het recht in beginsel voorop. Partijen kunnen bijvoorbeeld samen afspraken maken over hun samenwoning, over huur, over de verkoop van een woning of omtrent een te verstrekken lening. Overigens is het niet altijd mogelijk om zelf volledig de spelregels te bepalen, omdat er ook dwingend recht bestaat. Van de regels van dwingend recht kan niet worden afgeweken, ook niet als partijen het daar wel eens over zouden zijn. Indien in het contract toch een afwijkende bepaling is opgenomen, is dit niet afdwingbaar. Voorbeelden van dwingend recht zien we veelal bij huurovereenkomsten met particulieren of bij algemene voorwaarden, maar ook het maken van een testament kent beperkingen omdat bij de onterving van een kind dit onterfde kind toch een beroep kan doen op een minimaal kindsdeel (legitieme portie). Ook de vorm kan vastgelegd zijn, bijvoorbeeld bij notariële akte (voor huwelijksvoorwaarden of de oprichting van een BV) of verplicht schriftelijk (een koopovereenkomst voor een woning). Indien er geen contract is opgesteld of een testament is gemaakt, kent de wet veelal standaardregels die dan van toepassing zijn. Huwelijk Tussen stellen die vanaf 1 januari 2018 in het huwelijksbootje treden zonder het maken van huwelijksvoorwaarden zal de beperkte gemeenschap van goederen gaan gelden. Dit houdt kortweg in dat al het tijdens het huwelijk verkregen vermogen gemeenschappelijk wordt. Hiervan worden uitgezonderd tijdens het huwelijk verkregen erfenissen of schenkingen, want deze blijven buiten de gemeenschap van goederen net als het vóór het huwelijk aanwezige vermogen. Deze nieuwe wetgeving vergt wel een zorgvuldige administratie. Want wat als de woning van een van de echtgenoten, verkregen voor het huwelijk, tijdens het huwelijk wordt verkocht en vervolgens met deze verkoopopbrengst een nieuwe gezamenlijke woning wordt verkregen, welke woning vervolgens wordt verbouwd met een verkregen schenking van de andere echtgenoot? Zonder een goede administratie wordt het steeds lastiger te herleiden waar echtgenoten recht op hebben als vervolgens het huwelijk eindigt door scheiding. Verder kent de wet voor een bedrijf dat voor het huwelijk al gestart is een nuancering. Ondanks dat het bedrijf privé blijft, moet er wel een redelijke vergoeding voor kennis, vaardigheden en arbeid van de ondernemer aan de gemeenschap van

goederen worden vergoed. Maar wat is een redelijke vergoeding als echtgenoten hierover geen nadere afspraken hebben gemaakt? Erfrecht Indien er geen testament is gemaakt, is in de wet opgenomen wie de erfgenamen zijn. Indien echtgenoten bijvoorbeeld geen kinderen hebben, zijn zij in eerste instantie enig erfgenaam van elkaar. Als de laatste dan overlijdt, komt alles alleen bij de familie van de langstlevende terecht. Indien iemand overlijdt zonder echtgenoot of kinderen zijn diens ouders, broers en zussen de erfgenamen. Zeker indien er diverse broers en zussen al eerder zijn overleden, waardoor hun kinderen in de plaats treden, kan dit wel eens leiden tot een afwikkeling met heel veel erfgenamen. En die kan veelal langdurig en daardoor kostbaar uitpakken. Dit probleem is al veel beter op te lossen door een executeur te benoemen. Donorwet Het wel of niet vastleggen van uw wensen ten aanzien van het wel of niet doneren van weefsels en organen in het Donorregister zal na de invoering van de nieuwe Donorwet (vermoedelijk vanaf de zomer van 2020) een geheel andere consequentie krijgen. Indien u niet voor de invoering van de nieuwe wet een keuze heeft vastgelegd, zal er in het Donorregister worden aangetekend dat u in beginsel 'geen bezwaar' heeft. Overigens kunnen nabestaanden dan nog wel bezwaar maken tegen een registratie van een 'ja' of 'geen bezwaar', als zij aannemelijk kunnen maken dat de overledene echt geen donor had willen zijn. Het is mogelijk om in een levenstestament uw keuze verder toe te lichten en een gevolmachtigde te verzoeken uw belangen hierin te behartigen, zodat bijvoorbeeld een 'ja' of een bewuste 'geen bezwaar' niet zomaar kan worden aangevochten. Oftewel: bezint eer gij begint indien wordt besloten om geen afspraken op papier te zetten. Het is verstandig dat u zichzelf dan wel goed laat informeren welke gevolgen dit zal hebben, waarna u een afgewogen keuze kunt maken… om eventueel niet te kiezen.

FFT Notarissen Bozenhoven 115 3641 DA Mijdrecht tel. 0297-288086 info@fftn.nl

IVN-lezing over het liefdesleven der insecten Insecten kennen vele manieren om tot een partnerkeuze te komen. Daarbij spelen geuren en kleuren een belangrijke rol, maar ook verleidelijke geluiden en cadeautjes worden in de strijd geworpen. Sommige soorten houden het op een brute overval. Pieter van Breugel uit Veghel zal op dinsdag 3 april in NME-centrum De Woudreus in Wilnis een lezing verzorgen waarbij hij ingaat op de manieren waarop insecten tot de liefde komen. Aan de hand van diverse vermakelijke en leerzame voorbeelden wordt duidelijk dat er voor mannelijke insecten veel aan gelegen is hun eigen genen door te geven en dat ze daarbij rivalen niet dulden of te slim af willen zijn. Vrouwelijke insecten vallen niet op elke man en komen pas na veel wikken en wegen tot een

partnerkeuze. Natuurlijk denken insecten niet zoals mensen en is hun gevoelsleven voor ons ondoorgrondelijk. Maar het is zeker interessant om van de diverse insectengroepen voorbeelden te zien, waar wij nog wel wat van kunnen opsteken. De prachtige opnames zijn gemaakt in onze directe omgeving. U begrijpt dat het, zeker voor de insecten, een spannende parenavond wordt. Warm aanbevolen! De lezing begint 3 april om 20 uur in De Woudreus, Pieter Joostenlaan 28a in Wilnis. De zaal is open vanaf 19.45 uur. Er wordt een 'vrijwillige' bijdrage gevraagd van 2,50 euro. Voor meer informatie: Gerda Veth, tel. 0297-263656. Zie ook

www.ivn.nl/afdeling/de-ronde-venen-uithoorn.

9

De Ronde Venen Pas gelanceerd in De Ronde Venen

Bijna 1.500 mensen betalen lokaal met hun De Ronde Venen Pas Onlangs werd De Ronde Venen Pas uitgedeeld in De Ronde Venen. Zodoende kreeg vrijwel elk huishouden in de gemeente een speciaal presentje in de bus. Bij het openen van dit cadeaudoosje vond de ontvanger, naast De Ronde Venen Pas, ook een Voordeelboekje met exclusieve introductieaanbiedingen. Winkels die in het Voordeelboekje te vinden zijn, zijn bijvoorbeeld Dat Leuke Winkeltje uit Mijdrecht, Duoplant en Keurslagerij Pouw Abcoude.

En dat De Ronde Venen Pas in de gemeente gelanceerd is, is niet onopgemerkt gebleven. Inwoners van De Ronde Venen waardeerden na ontvangst direct hun De Ronde Venen Pas op. Verschillende winkeliers in de diverse dorpskernen mochten ook meteen klanten ontvangen die met de lokale betaalpas wilden betalen. Eén van de winkeliers die een aankoop met De Ronde Venen Pas mocht noteren, was Tuincentrum De Huifkar in Mijdrecht. In het lokaal bekende tuincentrum kwam mevrouw Jongkind langs om de pas uit te proberen. Mevrouw Jongkind was blij verrast met de aandacht. “Ik ontving onlangs de pas en ben daarna op de site gaan kijken wie er meedoen. Toen zag ik Tuincentrum De Huifkar staan en dat zij vijf procent korting gaven op je aankoop. Ik dacht 'waarom niet?' en ik heb mijn pas geactiveerd. Nu het beter weer wordt en Pasen voor de deur staat, werd het weer eens tijd om wat fleurigs in huis te halen. Ik was eerlijk gezegd nog niet eerder in dit tuincentrum geweest, maar ik vind het een mooie winkel. En die vijf procent korting is toch weer mooi meegenomen! Ik kom zeker nog

een keer. Want wat is er leuker dan om bij elke betaling automatisch een voordeeltje te krijgen? Betalen moet ik toch. Het gebruik van de pas kost logischerwijs wel geld, maar per saldo bespaart het me alleen maar, en het is ook goed voor De Ronde Venen.” Ondernemer Richard Groenewegen van Tuincentrum De Huifkar is blij met het initiatief van De Ronde Venen Pas. “De pas is nu enkele dagen actief en we hebben al meerdere aankopen mogen ontvangen met de pas. Hier zitten zowel bestaande als nieuwe klanten bij en dat vind ik mooi. Je moet als lokale onderneming toch onderscheidend blijven en ik geloof juist doordat we als lokale ondernemers samenwerken, we een concurrerend product bieden ten opzichte van buurtgemeenten en online. Toevallig stond vanochtend een gezin aan de kassa wiens zoon het huis uit ging. Ze kochten voor een aardig bedrag aan spullen voor de jongen en waren vanwege het voordeel naar ons gekomen. Na het betalen keek de man op zijn telefoon en zag dat de besparing direct op zijn pas was bijgeschreven. Hij blij, wij blij, mooi toch?!”

Iedere uitvaart krijgt bij ons de grootst mogelijke persoonlijke zorg

Wanneer er iemand overlijdt staat de wereld even stil voor de nabestaanden. Het verdriet is intens, maar in korte tijd moet er ontzettend veel geregeld en georganiseerd worden. U wilt graag op een persoonlijke manier afscheid nemen van uw dierbare. Een uitvaart die past bij de overledene én de nabestaanden. Uitvaartcentrum Finnema verzorgt met aandacht en respect de uitvaart. Voor kostbare momenten rondom de uitvaart, maar ook als een troostvolle herinnering. Het ervaren team van Uitvaartcentrum Finnema staat dag en nacht klaar om u zoveel mogelijk te ondersteunen en adviseren bij alle belangrijke beslissingen die u moet nemen rondom een begrafenis of crematie. Zij werken persoonlijk, respectvol en in stijl. Zo kunt u in alle rust rouwen en afscheid nemen van uw dierbare.

Uitvaartcentrum Finnema Directe hulp na overlijden: 0297 325 865 (dag en nacht bereikbaar)

Zwarteweg 108 1431 VM Aalsmeer www.uitvaartcentrumfinnema.nl