De Groene Venen 30-03-2018

Page 7

DE GROENE VENEN

30 maart 2018

7

Leerlingen de Schakel schonen de buurt op Driehuis-kleuters in optocht naar Mgr. Wat kun je doen aan zwerfafval in school en het Zwanenpark om al het straten rondom de school? Oprui- zwerfvuil op te ruimen. En dat was Schaepmanplantsoen de men natuurlijk! Dat is precies wat hard nodig! Behalve klein zwerf-

Marilyn, Elvis en Annemarie te gast bij Tjitze’s Lentefeest In Mijdrecht stroomde 't Oude Parochiehuis vorige week vol met enthousiaste alleengaande ouderen voor een gezellige middag die werd georganiseerd door Stichting Tjitze Hesselius. Tjitze’s Lentefeest stond in het teken van de jaren vijftig, het werd een tripje 'down memory lane', zoals de Engelsen dat zeggen. Bij binnenkomst kregen de gasten een heerlijke petit-four met koffie of thee geserveerd door het team van 't Oude Parochiehuis, dat ook deze middag weer zijn best deed om het iedereen naar het zin te maken. Na een grappig optreden van de presentatrice van de middag was het tijd voor zangeres Annemarie Stolwijk. Zij haalde herinneringen op met nummers uit de jaren vijftig, die soms in een nieuw jasje

waren gestoken. Heerlijk om naar te luisteren.en soms gewoon ontroerend mooi. Daarna was het tijd voor een optreden van 'Marilyn Monroe', zij presenteerde een pop-quiz met nummers van onder anderen Doris Day en Rocco Granata, waarbij luidkeels werd meegezongen. Klap op de vuurpijl was echter het optreden van 'Elvis'. Eén van de dames had eerder aangeven een groot fan van deze zanger te zijn en zij werd dan ook verrast door een serenade. Maar natuurlijk werd er ook flink gedanst op de klanken van 'Jailhouse Rock'. De volgende activiteiten van de stichting zijn rond de zomer. Voor meer informatie: www.tjitzehesselius.nl of Facebook.

In de traditie van Palmpasen hebben de kinderen van groep 1 en 2 van de Driehuisschool in Mijdrecht vrijdag 23 maart hun palmpaasstok versierd. Aan deze stok hangen symbolen die verwijzen naar het verhaal van Pasen, zoals bijvoorbeeld de (brood)haan bovenop, de groene takjes, de slinger, de eieren en eventueel wat lekkers. Traditioneel werd er met deze stokken een optocht gelopen door de kerk, gezegend door de pastoor en daarna aan een opa of oma gegeven. Natuurlijk wilden de kleuters na het versieren van hun palmpaasstok ook een optocht lopen. Dus werden de bewoners van Gerardus Majella verrast door de zingende kinderen. Vol trots lieten zij hun mooi versierde stokken zien. Na een aantal liedjes ging de optocht verder naar het Mgr. Schaepmanplantsoen en de seniorenwoningen naast de school om ook daar de mensen te verrassen met het gezang. Een aantal kinderen heeft zondag de kerk bezocht met hun palmpaasstok en samen met de kinderen van de parochiegroep een optocht gelopen door de kerk.

de leerlingen van de Vinkeveense basisschool de Schakel hebben gedaan. In het kader van de Landelijke Opschoondag hield de Schakel vrijdagmiddag 23 maart een schoonmaakactie. Gewapend met vuilniszakken, handschoenen en speciale grijpers om vuil op te rapen, trokken de leerlingen door de straten rondom de

vuil werden er veel lege flessen en blikjes gevonden. Er werd zelfs een kapotgemaakt verkeersbord uit de struiken gehaald. De kinderen waren verbaasd over zoveel zwerfvuil. Het schoolplein vulde zich langzaam met een grote hoop volle vuilniszakken. Een geslaagde actie met een schone buurt als resultaat: opgeruimd staat netjes!

Paasklaverjassen in Abcouder Harmoniegebouw

Inschrijven voor avondvierdaagse Het wandelseizoen is begonnen en dat betekent dat ook de organisatoren van de Avondvierdaagse Mijdrecht-Wilnis zijn gestart met de voorbereiding van alweer hun 47e wandelseizoen. Op dinsdag 24

en woensdag 25 april kun je je hiervoor inschrijven bij KernGezond in Mijdrecht tussen 19 tot 21 uur. Het krantje met meer informatie wordt volgende week tezamen met De Groene Venen bezorgd.

foto fem van duuren

Vrijdagavond 23 maart was het gezellig druk in het Harmoniegebouw in Abcoude om een kaartje te leggen. Al 15 jaar verzorgen mevrouw J. de Breij-Verhaar, Cor van Schaik en Cor Burggraaf deze Paas- en Kerstklaverjasavonden. Alle tien de tafels waren bezet en er werd sportief gespeeld voor een van de lekkere paasprijzen. Ook was er een loterij. De opbrengst van de avond komt ten goede aan de Abcouder Harmonie.

Twistvlied & Wickelhof opgeschoond Met een enthousiaste opkomst van buurtgenoten, kinderen en jongvolwassenen zijn vorige week de Mijdrechtse wijken Twistvlied en Wickelhof opgeschoond. Al het zwerfvuil werd op een centrale plaats verzameld en afgevoerd in 9 vuilcontainers. Die containers waren volgepropt met diverse 'vondsten' die de natuur niet of nau-

welijks kan afbreken: van schoenen, een koksmes en wodka-flessen tot een reiskoffer. Als je alleen al bedenkt dat de natuur 75 tot 80 jaar nodig heeft om een zak chips af te breken, dan was dit een belangrijk resultaat om de natuur schoner te houden. Nu met z'n allen de wijken ook zwerfvuil vrij zien te houden...

Marianne Luyer onderzoekt coalitievorming Vervolg van pagina 3. bestendig college, dat vorm en inhoud weet te geven aan het optimaliseren van samenwerking, draagvlak en vertrouwen, zowel in het college als tussen het college en de gemeenteraad.' De informateur zal in de eerste gespreksronde alle afzonderlijke fracties drie vragen voorleggen. 1. Welke duiding wordt gegeven aan de verkiezingsuitslag? 2. Welke programmatische overeenkomsten (en sterk uiteenlopende verschillen) worden geconstateerd in de verkiezingsprogramma’s? 3. Welke mogelijkheden worden gezien voor de vorming van een coalitie en de samenstelling van een nieuw college? De informateur is inmiddels met haar onderzoek gestart. Aan haar is gevraagd de opdracht op korte termijn uit te werken en de uitkomst ervan te voorzien van een advies over de te nemen vervolgstappen. Marianne Luyer (CDA) is lid van Provinciale Staten Flevoland en woont in Almere. Zij was al eerder betrokken bij het opstellen van bestuursakkoorden en het vormen van colleges.

Finalisten Prinses Christina Concours Abcoude Er zijn zoveel talentvolle jonge musici in Nederland die een podium verdienen, dat het bestuur van de Kulturele Stichting Abcoude-Baambrugge (KSAB) besloten heeft in dit seizoen van de Abcoude Concerten nog een extra concert te organiseren. Dit concert is op zondag 8 april in de Dorpskerk in Abcoude en begint om 16 uur. Inderdaad een uur later dan gewoonlijk, maar het is dan ook alweer zomertijd. Vier finalisten van het Prinses Christina Concours 2017 - Vera Beumer (viool), Jorian van Nee (piano), Noortje van Doorn (fagot) en Maxim Heijmerink (piano) - zullen zowel in duo's als solistisch optreden. Op het programma staan onder meer het eerste deel uit 'Moments Musicaux' van Rachmaninoff, delen

uit de Sonate no. 3 van Brahms, het Fagotconcert van Weber, de 'Sonate in E minor' van Haydn en een Romance van Elgar. Deze musici, allen tussen de 17 en 19 jaar oud, hebben reeds in de diverse rondes van het Prinses Christina Concours laten zien en horen dat ze het talent én de ambitie hebben om een mooie toekomst in de muziek tegemoet te gaan. Kom luisteren en genieten van het enthousiasme van deze jonge mensen! In de voorverkoop zijn kaarten à 15 euro verkrijgbaar tegen contante betaling bij Stomerij Van Rooijen, Hoogstraat 38a, Abcoude of via online bestelling en bankbetaling via www.abcoudeconcerten.nl/kaarten.html. Op de dag zelf is de toegangsprijs 17,50 euro, kaarten zijn dan verkrijgbaar aan de zaal vanaf 15.30 uur.