De Groene Venen 30-03-2018

Page 3

DE GROENE VENEN

Luistervink

“Hoe is het gegaan met de gemeenteraadsverkiezingen in de gemeente?”

Iedereen die van honden houdt, weet precies wat ik bedoel als ik zeg dat het verscheiden van onze trouwe viervoeter tot verdriet heeft geleid. Nog steeds overigens! Ruim veertien jaar maakte ze deel uit van ons gezin. Of u het gelooft of niet, het dier was gevoelig voor stemmingen. Wist feilloos of er gedonder in de glazen was. In gevallen dat we uit het ziekenhuis kwamen en soms best heftige boodschappen kregen, week ze niet van mijn zijde. Ze was inmiddels een bejaarde dame geworden. Grijs van snuit en de dartelpas had plaatsgemaakt voor sjok sjok. Ik ben geen arts, dus toen ik het dier zag tollen, was het gissen. Maar ik dacht zelf aan een tia. Het was de tweede. Poten die het niet meer deden, door de rug zakken en een meer dan verwilderde blik in de ogen. Voor ons was het duidelijk, geen medisch gepruts meer. Gewoon doen waar het dier recht op heeft.

Gelukkig heeft het zogenoemde Centraal Stembureau de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen vorige week vrijdag definitief kunnen vaststellen. Ik zeg 'gelukkig', omdat er zich rond het tellen zelf en het bekend maken van de uitslag wel wat problemen hebben voorgedaan. Om met het laatste te beginnen: op basis van de telefonisch doorgegeven stemmen op de lijsten is in de loop van de verkiezingsavond een voorlopige uitslag bekend gemaakt die niet de uiteindelijke bleek te zijn. Pas 's nachts werd de uitslag duidelijk. Van drie van de twintig stembureaus waren de telefonisch doorgegeven resultaten in eerste instantie niet juist verwerkt. Daarnaast kwamen we er vlak voor het definitief vaststellen van de resultaten achter, dat het vermoeden bestaat dat bij één stembureau op twee plekken de stemmen op een kandidaat bij een andere kandidaat, van dezelfde partij, waren geteld. Er is niet overgegaan tot hertelling omdat de regels zeggen dat dat alléén mag als ook het vermoeden zou bestaan dat de einduitslag anders zou zijn. We konden zeker stellen dat dat niet het geval was, daar waren de afwijkingen te gering voor ten opzichte van de al bestaande verschillen tussen de partijen en de kandidaten onder-

Zo'n eerste nacht met een nieuwe pub heeft z'n charmes. Guus blijkt over bijzonder goed ontwikkelde blafbanden te beschikken. Zodra hij in de bench ligt, en wij uit beeld zijn, laat Guus dat blijken. Op niet mis te verstane wijze maakt hij duidelijk dat hij te bed achter 'kaap kont' wil liggen en mijn plek in die van de bench is. Die nacht heb ik een aantal malen duidelijk gemaakt dat dit niet het geval is, maar Guus is hardleers. Overdag is het een leuke vriendelijke hond. Achter balletjes aanrennen, een kefje hier, een kefje daar, wat een jolijt. Als Guus het voor gezien houdt, ploft hij neer en doet wat hij 's nachts moet doen: slapen. Voor mij tijd om iets aan mijn Luistervink te doen. Helaas, de batterij van de laptop is leeg. Een doorgebeten draadje duidt erop dat Guus heeft toegeslagen. De kosten houd ik wel in op zijn zakgeld. Luistervink

3

BESTE BURGEMEESTER

Tekst Maarten Divendal

Guus

Omdat verdriet plaats moet kunnen maken voor plezier hebben we inmiddels een nieuwe huisgenoot. Op weg naar de geboorteplaats van de kleine in Hellendoorn bedachten we op voorhand een naam. Wij werden het eens over Guus. Bij aankomst op het boerenerf stonden twee broertjes al reikhalzend naar ons uit te kijken. Na wat geaai had moeders een keuze gemaakt, het zou de zwarte worden. Op dat moment sprong moeder, als een volleerde Ada Kok, in het kanaal. Na een fraai stukje vrije slag dacht ik ook: dit wordt weer een zwemmer. Dat heeft gevolgen. Een van de uiterst vermakelijke dingen is bij het aan land gaan het uitschudden van de vacht.

30 maart 2018

ling. Deze vermoedelijke afwijking kon géén gevolgen hebben voor de uitslag. Wel spijtig dat het zo is gelopen. Je mag zo langzamerhand toch hopen dat het in Nederland in de toekomst mogelijk gaat worden met technische hulpmiddelen te gaan stemmen of tenminste te gaan tellen.

“Hadden mensen die gingen stemmen nog iets aan Kieskompas?” Dat weten we niet. Wat we wél weten is dat er héél veel gebruik is gemaakt van het Kieskompas. Het Kieskompas is totaal vanaf 9.333 apparaten in totaal 12.425 keer ingevuld. Er waren in onze gemeente 34.756 kiesgerechtigden. Nou weten we niet door wie het Kieskompas is ingevuld; mijn twee kinderen die nog niet mochten stemmen hebben hem bijvoorbeeld ook ingevuld. We weten ook niet of meerdere personen het Kieskompas vanaf één apparaat hebben ingevuld, of dat mensen hem zelf meerdere keren hebben ingevuld. Het percentage 'deelnemers' van het Kieskompas zit dus ergens tussen 27 en de 35%. Dat is hoog. Zowel ten opzichte van het landelijk gemiddelde (22%) als in vergelijking met vier jaar geleden (18%). Wat ik zelf zeer opvallend vind, is de enorme hoeveelheid keren dat het Kieskompas de laatste twee dagen is ingevuld. Op dinsdag

20 maart 1.631 keer en op verkiezingsdag zelf nog 2.067 keer (22% van iedereen die aan het Kieskompas heeft meegedaan, heeft dat dus nog op de verkiezingsdag zelf gedaan!).

Dan nog een paar niet verkiezingsvragen die waren blijven liggen: “Waarom doet de gemeente niets tegen de verkeersoverlast op de Dukaton in Mijdrecht? In november 2017 is er een telling geweest: per etmaal rijden er 12000 voertuigen, waaronder 700 vrachtauto's en bussen. Dat kan toch niet de bedoeling zijn: zo'n drukke weg tussen twee woonwijken.” De problematiek van de Dukaton is bekend. De nieuwe dienstregeling van de bussen heeft er toe geleid dat er in ieder geval niet meer bussen rijden. Helaas blijkt dat het verkeer zich soms moeilijk laat leiden. Toch wordt er door de gemeente samen met de inwoners steeds opnieuw gekeken naar oplossingen. Recent zijn er bijvoorbeeld borden geplaatst om vrachtverkeer anders te laten rijden. Onderzocht wordt of het mogelijk is een geluidsscherm te realiseren, maar daar komen nu nog praktische bezwaren bij naar voren.

“Ik heb al eerder geklaagd over de erbarmelijke inzameling van het oud papier op het Dr. van Doornplein in

Abcoude. Regelmatig is het er een enorme puinhoop, terwijl ik elke veertien dagen het zwerfvuil opruim dat ik aantref in de omgeving van mijn woning hier in de buurt. Het is onbegonnen werk zolang de inzameling te wensen overlaat.” Op de eerste plaats wil ik mijn waardering uitspreken voor deze inwoner die zelf letterlijk de handen uit de mouwen steekt om zijn omgeving schoon te houden. Terecht wordt de gemeente gewezen op haar verantwoordelijkheid rondom de inzameling van afval in de publieke ruimte. Ik heb begrepen dat de verantwoordelijk wethouder en de medewerkers van de gemeente dit zeker serieus nemen en aanpakken. Op de eerste plaatst door ook als gemeente de omgeving van deze papiercontainer beter 'bij te houden'. Verder wordt gekeken naar een structurele oplossing: is de container nog wel nodig, en zo ja, is dit dan nog de beste plek? Met het apart inzamelen van papier, gedeeltelijk door vrijwilligers van verenigingen, zou ook deze container wellicht niet meer nodig hoeven te zijn.

Heeft u zelf vragen, brandende kwesties of prangende problemen, mail ze dan naar: burgemeester@degroenevenen.nl

Eerste stappen voor coalitievorming gemeente De Ronde Venen

Marianne Luyer onderzoekt de mogelijkheden Nadat ze er twee nachtjes over geslapen hadden, gaven de partijleiders van de acht partijen die de komende vier jaar de gemeenteraad van De Ronde Venen zullen vormen een eerste openbare reactie. De twee winnaars - Marja Becker, (Seniorenpartij, met drie zetels nieuw in de raad) en Pieter Kroon (PvdA/GroenLinks van twee naar drie zetels) - werden door hun collega’s gefeliciteerd. Medeleven werd uitgesproken aan het adres van ChristenUnie-SGP en Lijst 8 Kernen, die allebei als eenmansfractie terugkeren. De overige zes partijen verklaarden zich bereid bestuursverantwoordelijkheid te willen nemen door toe te treden tot een coalitie. Zonder daarbij het achterste van de tong te laten zien, plaatsten enkele partijleiders wel enige kanttekeningen bij een mogelijke deelname. tekst piet van buul

Alberta Schuurs (VVD, 5 zetels) pleitte voor een brede coalitie. “We moeten af van de sterke tegenstellingen tussen coalitie en oppositie. Samenwerking levert betere resultaten op.

Ons streven is erop gericht dat we vaker tot raadsbrede akkoorden komen. En we moeten een vorm vinden om de inwoners er beter bij te betrekken.” Meindert Brunia (D66, 4 zetels) beloofde dat zijn partij zich constructief en positief-kritisch zal opstellen. “We

hopen dat er een coalitie komt met een breed draagvlak, die zich sterk maakt voor vernieuwing”. Anco Goldhoorn (RVB, 4 zetels) was tevreden over de samenwerking binnen de demissionaire coalitie. Hij stelde vast dat deze coalitie op basis van de verkiezingsuitslag feitelijk zou kunnen doorgaan, maar erkende dat de Seniorenpartij als grote winnaar ook een woordje mee moet gaan spreken. Zijn partij is overigens al van start gegaan met het beleggen van inwonersbijeenkomsten, waar iedereen kan komen vertellen wat er zou moeten gebeuren. Pieter Kroon (PvdA/GroenLinks, 3 zetels) legde een sterk accent op de noodzaak om het onderlinge vertrou-

Colofon De Groene Venen is een uitgave van A-side Publishing B.V. Industrieweg 15, 3641 RK Mijdrecht Telefoon: 0297-38 52 57 E-mail: info@degroenevenen.nl www.degroenevenen.nl Hoofdredacteur: Rob Isaacs Redactie en medewerkers: Peter Bakker, Paul Bosman, Piet van Buul, Patrick Hesse, Arthur van der Kooij, Michael Reuling en Anja Verbiest.

Advertentieverkoop: Peter Bakker, Youri Lieberton, Arthur van der Kooij

Kijk op www.degroenevenen.nl voor aanleverspecificaties en -tijden. Druk: Rodi Rotatiedruk, Diemen

Fotografie: Peter Bakker, Patrick Hesse, Arthur van der Kooij, Fem van Duuren, e.a. Vormgeving en opmaak: Rachel Gerards, Rob Isaacs De columnisten die aan onze krant bijdragen doen dit op persoonlijke titel en verkondigen niet noodzakelijkerwijs de mening van de redactie.

www.degroenevenen.nl

Distributie: De Groene Venen wordt wekelijks huis-aan-huis bezorgd door een eigen bezorgteam. Bel voor bezorgklachten: 0297-38 52 57 © 2018 A-side Publishing B.V. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.

wen te herstellen. Hij sprak de wens uit dat het komende college de rit wél uit gaat zitten en hij hoopt op een vernieuwende en betrouwbare coalitie. Zijn partij wil samen met de Seniorenpartij graag deelnemen aan de coalitiebesprekingen. Marja Becker (Seniorenpartij) had de mouwen al opgestroopt. “Zo snel mogelijk aan de slag”, was haar devies. Rein Kroon (CDA, met zes zetels de grootste fractie) hield zijn kaarten nog even droog. Informateur Marianne Luyer Als eerste stap in het proces om tot de vorming van een college te komen, is Marianne Luyer uit Almere gevraagd om op te treden als informateur. Alle fracties in de gemeenteraad hebben hiermee ingestemd. De opdracht aan de informateur is 'te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om te komen tot de vorming van een toekomst-

Lees verder op pag 7.