De Groene Venen 27 maart 2015

Page 3

DE GROENE VENEN

27 maart 2015

BESTE BURGEMEESTER

Tekst Maarten Divendal

“Is het allemaal goed gegaan met de verkiezingen voor de Provinciale Staten en het Waterschap?” Met de organisatie van de verkiezingen zat het gelukkig weer goed. Toch vervelend als net jouw gemeente fouten maakt met de tellingen en je alles opnieuw moet doen. Ik heb 19 van de 20 stembureaus bezocht (excuses aan de leden van het stembureau Eendracht 6 te Mijdrecht) en zag dat het overal druk was. Dat er twee verkiezingen waren maakte dat mensen langer bleven en gaf extra veel werk voor de stembureauleden. Misschien leek het daardoor wel drukker, want de opkomst was met 54,5% aanmerkelijk hoger dan het landelijk gemiddelde, maar toch wel lager dan vier jaar eerder. Wat waren dingen die mij opvielen? Vooral de héle hoge opkomst in stembureau De Vijf Bogen in Baambrugge, maar liefst 72,1%. Ook de hoeveelheid voorkeurstemmen voor kandidaten uit De Ronde Venen zelf viel natuurlijk op, zowel voor Provinciale Staten als het Waterschap. Absolute topper was ‘boertje zoekt stem’(Nico de Dood), die bij het Waterschap 2372 stemmen haalde.

Enquête over rechtstreekse bus naar Utrecht Gemeente De Ronde Venen is een enquête gestart over een rechtstreekse busverbinding met Utrecht. De peiling is vooral bedoeld ter ondersteuning van het Rondeveense pleidooi richting provincie om een rechtstreekse busverbinding met Utrecht in de dienstregeling op te nemen. Op initiatief van wethouder Aldrik Dijkstra (Verkeer en Vervoer) kunnen inwoners nu een online vragenlijst invullen. De wethouder roept niet alleen inwoners van De Ronde Venen op om de enquête in te vullen, maar iedereen die tussen Utrecht en de gemeente reist. Hoe meer mensen de peiling invullen, des te overtuigender wij als gemeente overkomen op de provincie. Op www.derondevenen.nl vindt u een link naar de vragenlijst.

“Wat vindt u van de uitslag?” Ik verbaas me soms wel sterk over het gemak waarmee allerlei bekende onderzoekers, presentatoren en politici hier conclusies uit kunnen trekken. Mij valt juist op dat het steeds moeilijker is om hier conclusies aan te verbinden. Zeker met de ingewikkeldheid dat de Statenleden weer de leden van de Eerste Kamer kiezen en daarmee ook iets zeggen over het kabinetsbeleid. Maar dan nog, in een situatie waar zoveel partijen nodig zijn om samen een meerderheid te vormen, weet je niet als iemand op een partij stemt met wie die partij dan volgens die kiezer juist wel of niet zou moeten samenwerken. Voor gemeenten is het al veel langer aan de orde, dat partijen moeten samenwerken met méér partijen waar ze veel van verschillen, dan met maar één of twee partijen. Ik hoop in ieder geval dat de provincie voor de komende vier jaar goed rekening houdt met De Ronde Venen. Ons verkiezingsdebat en de relaties die we hebben met de provincie en veel Statenleden zijn in ieder geval een prima basis.

Een vraag die me vaker wordt gesteld heeft betrekking op De Ronde Venen als één gemeente: “Hoe werkt dat nou met de verschillende kernen? Voelen die zich wel bij de gemeente horen?”

• Sam's Kledingactie, Abcoude/Baambrugge • Meditatiedag, HH C&D-kerk, Abcoude • Eierenactie Triviant, Wilnis/Vinkeveen • Kindervoorstelling VBW, Willisstee, Wilnis • Spin/Sport for Life, PK Sport, Vinkeveen • Open Huizendag, div. makelaars, De Ronde Venen

Meer over deze evenementen en activiteiten leest u in dit nummer!

Ik denk op zich dat dat niet altijd nodig is. Iemand uit Wilnis, De Hoef of Abcoude hoeft zich natuurlijk niet per se altijd een inwoner van De Ronde Venen te voelen. Op andere vlakken zijn we soms wél echt één gemeente. Zo zijn er deze week twee zaken geweest die over de grenzen van de kernen heen gingen. Afgelopen zondag was voor de derde keer De Ronde Venen Cup, een tennistoernooi voor de leden van de tennisverenigingen in onze gemeente. Mooi is het om te horen hoe mensen in een andere kern bij een vereniging hun wedstrijden moeten spelen en dan verrassende ontmoetingen hebben. En daar krijg je dan al de strijd wie de uitdager en winnaar van volgend jaar moet worden. Donderdagavond (na het schrijven van deze rubriek) was de Verkiezing van de Ondernemer van het jaar. Een prima evenement waar de wedstrijd stimulerend werkt voor ondernemers onderling. Maar ook een echte netwerkbijeenkomst waar ondernemers elkaar leren kennen en wellicht ook besluiten zaken met elkaar te doen. Lijstjes Regelmatig kom ik zogenoemde 'lijstjes' tegen. Hoewel ze vaak te weinig zeggen, vind ik ze om de een of andere reden toch altijd boeiend. Ik geef u een paar voorbeelden uit “Staat van

Utrecht 2014”. Een vergelijking tussen de 26 gemeenten in de provincie Utrecht. Wat betreft het aantal rijksmonumenten per 10.000 inwoners staan wij op de 14e plaats met 39,4 rijksmonumenten. Er zijn maar zes gemeenten boven ons waar meer inwoners hun gezondheid als 'goed' beoordelen, bij ons doet 84,3% van de inwoners dat. Gemiddeld maken 4,2% van de huishoudens in de provincie gebruik van een bijstandsuitkering. Met onze 17e plaats zitten wij onder het gemiddelde met 2,2% van de inwoners. Er zijn 17 gemeenten waar de jeugdcriminaliteit hoger is dan bij ons. Er zijn maar liefst 23 gemeenten waar de geluidshinder als meer wordt ervaren dan bij ons. En dan tot slot één waar we allemaal iets aan kunnen veranderen: wij staan op de bedenkelijke vijfde plaats als het gaat om inwoners die aangeven 'te weinig betekenisvolle relaties te hebben met anderen' (41,9% van onze inwoners).

Heeft u zelf vragen, brandende kwesties of prangende problemen, mail ze dan naar: burgemeester@degroenevenen.nl

Onderzoeksbureau I&O Research gaat onderzoek uitvoeren

De verruiming van de winkeltijden gaat er komen Op donderdag 19 maart vond er in de raadscommissie een schimmig en overbodig debat plaats over een onderzoek naar de wenselijkheid en de mogelijkheid tot verruiming van de winkelopenstelling. Het college had daartoe een onderzoeksvoorstel ingediend dat geheel gelijkluidend was aan de motie, die door de vier coalitiepartijen tijdens de laatste raadsvergadering was ingediend en toen door de meerderheid van de raad is aangenomen. Het besluit over het onderzoek was dus al genomen en waarom de raad zich er opnieuw over zou moeten uitspreken was derhalve onduidelijk. De raad was wel geïnteresseerd in het antwoord op de vraag wanneer het rapport klaar zou zijn. tekSt Piet van BUUl

Nog voordat het onderzoek van start is gegaan had een overijverig fractielid van het CDA in het openbaar te kennen gegeven dat winkeliers zich niet ongerust behoefden te maken omdat de verruiming er zeker komt. Reden voor een paar raadsfracties om aan het CDA te vragen of zo’n duur onderzoek nog wel zin heeft als men al bij voorbaat al weet wat de uitkomst zal zijn. Fractievoorzitter Rein Kroon ging daar niet op in. Hij liet weten dat zijn fractie eerst het onderzoek wil afwachten en dat haast gebo-

Agenda Kort Zaterdag 28 maart

3

den is. De oppositie drong niet verder aan bij het CDA, omdat inmiddels wel duidelijk is dat het onderzoek vooral aan de coalitiepartijen de mogelijkheid moet bieden om zonder al te veel gezichtsverlies uiteindelijk akkoord te gaan met de verruiming. Wanneer je maandenlang vasthoudt aan een coalitieafspraak kun je daar nu eenmaal niet zo maar opeens op terug komen. Het politieke spelletje moet blijkbaar voluit gespeeld worden. Snel handelen De andere fracties zagen wel in dat het blijkbaar niet anders kan en dron-

gen aan op snelheid van handelen. Drie onderzoeksbureaus dienden een offerte in. Wethouder Goldhoorn liet woensdag jl. weten dat het college onderzoeksbureau I&O Research opdracht heeft gegeven het onderzoek uit te voeren. “Het bureau heeft zes à zeven weken nodig om een rapport uit te brengen. Dan heeft het college nog een week of twee nodig om een raadsvoorstel voor te bereiden.” Het is dan inmiddels 1 juni. De raadsleden sputterden nog wat over de termijn, maar hen rest geen andere keuze dan nu even af te wachten.

Colofon De Groene Venen is een uitgave van A-side Publishing B.V. Industrieweg 15, 3641 RK Mijdrecht Telefoon: 0297-38 52 57 E-mail: info@degroenevenen.nl www.degroenevenen.nl

Fotografie: Peter Bakker, Patrick Hesse (visionquest.nl) en anderen.

Kijk op www.degroenevenen.nl voor aanleverspecificaties en -tijden.

Vormgeving en opmaak: Rachel Gerards, Rob Isaacs

Druk: Rodi Rotatiedruk, Diemen

Hoofdredacteur: Rob Isaacs

Advertentieverkoop: Peter Bakker, Youri Lieberton.

Redactie en medewerkers: Peter Bakker, Paul Bosman, Piet van Buul, Patrick Hesse, Michael Reuling, Peter Schavemaker en Anja Verbiest.

De columnisten die aan onze krant bijdragen doen dit op persoonlijke titel en verkondigen niet noodzakelijkerwijs de mening van de redactie.

Distributie: De Groene Venen wordt wekelijks huis-aan-huis bezorgd door een eigen bezorgteam. Bel voor bezorgklachten: 0297-38 52 57 © 2015 A-side Publishing B.V. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever.

Luistervink Zweetvoeten, jubeltenen en eeltplekken Ik heb even pittig moeten nadenken of ik dit keer, opnieuw, iets zinnigs zou weten te verzinnen over de toekenning en uitvoering van de wet P.G.B. Toen ik afgelopen week het programma Radar zag en licht verstandelijk gehandicapte medemensen luidkeels hun beklag hoorde doen over het feit dat ze tienduizenden onterecht verkregen bedragen terug moesten storten, wist ik het zeker. Binnenkort voer ik m'n jaarlijkse overleg met een flink aantal zorggoeroes over m'n Downer. Dan wordt de inhoud van het bonnetje vastgesteld dat straks de nota vergezeld die naar het Zorgkantoor wordt ingezonden. Uit ervaring weet ik dat deze ruim 106.000 euro bedraagt. Goed voor een jaar eten en drinken, slapen en dagbesteding die voornamelijk uit kleuren en puzzels leggen bestaat. Hoe kom je aan zo een hoog bedrag? Vrij simpel, in zorgwet ligt een aantal regels verankerd die een z.g. Zorgzwaarte aangeven. Hoe hoog is het snapvermogen van de betrokkene? Kan hij of zij zich zelfstandig aankleden en/of wassen? Ik kan daar heel veel over zeggen maar zie het maar als een soort Monopolie. Ga naar Station West, indien u langs af komt ontvangt u 200 euro. Dat alles is vervat in een lijvig, door het ministerie opgesteld spelreglement dat voor een leek nauwelijks is te bevatten. De groep lastpakken die ellende in straat en verdere leefomgeving veroorzaakt is een ander verhaal. Als je je raar gedraagt ben je al snel licht verstandelijk gehandicapt. Gebruik je drugs en ga je af en toe uit je dak, dan neemt je zorgzwaarte enorm toe en moet je eigenlijk meteen het indicatiecircuit in. Het grote spel kan dan gaan beginnen. Je begint met een startkapitaal. Koopt een aantal straten, zet daar huizen op, dat alles onder de bezielende leiding van belanghebbenden die graag iets verkopen waarvan ze vinden dat jij dat nodig hebt. Die gaan er vervolgens met de poet vandoor. Zo komt het voor dat je amper twintig bent en samen met je vriendin ‘recht’ hebt op 100.000 euro zorg per jaar. Tot vorig jaar was het zo dat je dit bedrag in twee termijnen kreeg uitbetaald en na twee jaar pas verantwoording hoefde af te leggen hoe je dit besteed had. Gelukkig is dit nu veranderd en moet je eerst de bonnetjes inleveren voordat je geld krijgt. Ik ben geneigd een politieke partij op te richten en deze, maar ook andere misstanden, de wereld uit te helpen. Maar durf ik dat eigenlijk wel? Luistervink

www.degroenevenen.nl