De Groene Venen 27 november 2015

Page 17

DE GROENE VENEN

27 november 2015

17

Gemeente start Project Spoedwoningen

Huisvesting voor woningzoekenden en vergunninghouders Toen burgemeester Divendal onlangs bekend maakte dat het college voor gemeente De Ronde Venen geen rol zag in de opvang van vluchtelingen en asielzoekers werden er hier en daar wel wat wenkbrauwen gefronst. Er zijn in de gemeente inderdaad geen leegstaande kazernes, ziekenhuizen en bejaardenoorden. Er was begrip voor het feit dat grootschalige opvang van honderden mensen tegelijk vrijwel onhaalbaar zou zijn. Maar de gemeente zou toch wel meer kunnen doen dan een paar mensen uitlenen aan andere gemeenten om daar te helpen met de opvang. Er kwamen al snel reacties van inwoners die nog wel mogelijkheden zagen, ruimte aanboden of grond beschikbaar stelden. Het college neemt de uitdaging aan en is op zoek gegaan naar de mogelijkheden om met spoed woonruimte vrij te maken of te creëren. Op 19 november presenteerde het college het Project Spoedwoningen. tekst piet van buul

Het college richt zich op huisvesting voor mensen die inmiddels toestemming hebben gekregen om in ons land te blijven. Deze zogenoemde vergunninghouders komen in aanmerking voor permanente huisvesting. “Wij kiezen er voor om ons op deze groep te richten”, legt de burgemeester uit. “Van hen staat vast dat zij hun toekomst hier in ons land moeten opbouwen. Maar dan moeten ze zo snel mogelijk een plek binnen onze samenleving krijgen. Dat gaat moeizaam en er zit nog een groot aantal van hen in overvolle asielzoekerscentra. Ons streven is er dus op gericht om een aantal van hen daar weg te krijgen en een plekje in onze gemeente te bieden. En we willen ook de woningzoekenden, die soms al jarenlang op een wacht-

lijst staan, in dit proces meenemen. Daarom zijn we op zoek gegaan naar mogelijkheden waar mensen minimaal voor een periode van tien tot vijftien jaar kunnen worden gehuisvest. Daarnaast zoeken we ook naar mogelijkheden om een versnelde ontwikkeling van permanente woonruimte voor de langere termijn in gang te zetten. Dat laatste kost uiteraard tijd.” Inventarisatie Tijdens de perspresentatie gaven de burgemeester en de wethouders Moolenburgh en Goldhoorn een toelichting op de aanpak van het project. Er wordt een tweesporenbeleid gevolgd. Daarbij wordt onderzocht in hoeverre de woonruimte die nu door inwoners en bedrijven is aan-

“We willen dat de statushouders een plekje in onze samenleving vinden. Dan moet je ze niet ergens midden in de polder onderbrengen. We hebben gekeken of zo’n plek leefbaar is, in of dicht bij de kernen ligt en of er sprake is van directe beschikbaarheid.” geboden op korte termijn geschikt gemaakt kan worden voor bewoning. “We hebben een inventarisatie gemaakt van gebouwen en locaties die genoemd worden als mogelijke huisvestingplekken”, legt wethouder Goldhoorn uit. “Daarbij moeten we een aantal afwegingen maken. We willen dat de statushouders een plekje in onze samenleving vinden. Dan moet je ze niet ergens midden in de polder onderbrengen. We hebben dus gekeken of zo’n plek leefbaar is, in of dicht bij de kernen ligt en of er sprake is van directe beschikbaarheid. Is de gemeente eigenaar of iemand anders, welke voorzieningen zijn er al en wat moet er nog geregeld worden? Zo hebben we elke lo-

catie uitvoerig onderzocht. Dat geldt zowel voor bestaande gebouwen als voor grond, waar eventueel tijdelijk woonruimte gecreëerd zou kunnen worden.” Deze inventarisatie heeft geleid tot een lijst van vijftien gebouwen en maar liefst tweeëntwintig stukken grond. Bij elk van deze objecten is aangegeven of ze geschikt zin, geschikt te maken zijn of waarom ze niet geschikt zijn. “We begrijpen dat veel mensen in hun welgemeende betrokkenheid al snel van oordeel zijn dat een bedrijfshal of een leegstaand kantoorpand wel geschikt is voor huisvesting. Daarbij dreigt de nuance wel eens verloren te gaan. Door bij elk object de voors en tegens aan te geven, kan men zelf zien welke afweging wij willen maken.” De keuzes Op de lijst met gebouwen staan er zes, die volgens het college goede mogelijkheden bieden. Daarbij gaat het om de aanleunwoningen bij Gerardus Majella in Mijdrecht, vier shortstay studio’s aan de Herenweg in Vinkeveen, woningen aan de Raadhuislaan 27-45 in Mijdrecht, Abencenwalde in Abcoude, diverse losse koopwoningen van GroenWest en de dislocatie PMG in Abcoude. Op deze plekken zou binnen redelijke termijn huisvesting te realiseren zijn.

Op de lijst met beschikbare locaties staan de Stationslocatie in Mijdrecht, de Timpaanlocatie in Amstelhoek en de zogeheten restlocatie Grutto in Mijdrecht bovenaan de lijst. Deze locaties zijn beschikbaar en het college wil daar de mogelijkheden verder onderzoeken. Als voorbeeld wordt voor de Stationslocatie gedacht aan twintig tot maximaal tachtig units. Er zouden dan maximaal driehonderd mensen gehuisvest kunnen worden. In Amstelhoek zouden op die manier ook tussen de zestig en tachtig mensen gehuisvest kunnen worden. De procedure Het plan wordt nu voorgelegd aan de raad. “We moeten vervolgens voor elke locatie de ruimtelijke inpassing onderzoeken”, legt wethouder Moolenburgh uit. “Daarbij kijken we ook naar de inpasbaarheid in de omgeving, naar de financiële haalbaarheid, de geldende regelgeving en naar draagvlak.” Meer informatie over het Project Spoedwoningen is te vinden op www.derondevenen.nl onder ‘leven en werken/projecten/spoedwoning. Daar staat ook een lijst met veelgestelde vragen en antwoorden over dit onderwerp.

18 - 24 SEPT 2016

SAMEN TRAPPEN WE

DUCHENNE DE WERELD UIT WWW.DUCHENNEHEROES.NL