De Groene Venen 27 november 2015

Page 13

DE GROENE VENEN

27 november 2015

13

DE RONDE VENEN houden dat het wel goed gaat. In een aantal gevallen besluit men zelf om naar ons toe te komen. Vaak heeft men een zetje nodig. Hierbij kunnen de ‘financiële matjes’ van Tympaan-De Baat een belangrijke rol spelen. Zij begeleiden gezinnen met problemen en kennen de situatie in het betrokken gezin. Soms zit men in een schuldsaneringsprogramma. Ook medewerkers van het Servicepunt, de gemeente en de schuldhulpverlening kunnen mensen de weg naar de Voedselbank wijzen. En dan is er nog Stichting Vluchtelingenwerk, die vluchtelingen en asielzoekers begeleidt. We hebben momenteel twee gezinnen van vluchtelingen in ons cliëntenbestand.”

Voedselbank-coördinator Martin van Lint

"Voor iedereen ten minste drie maaltijden per week" In 2006 begon het echtpaar Koen met de Voedselbank in De Ronde Venen. Na jarenlange tomeloze inzet droegen zij in 2013 het werk over aan de Stichting Voedselbank De Ronde Venen. In 2015 werd de Voedselbank lid van de landelijke Vereniging van Nederlandse Voedselbanken. Zo’n tien jaar geleden waren er rond de tien gezinnen, die een beroep deden op de Voedselbank. Op dit moment bestaat het cliëntenbestand uit 81 gezinnen. “Dan hebben we het over een kleine driehonderd monden die gevoed moeten worden”, zegt Martin van Lint. Hij is bestuurslid operationele zaken van de Voedselbank in Mijdrecht en nauw betrokken bij de dagelijkse gang van zaken. Voor de meeste mensen is de drempel bij de ingang van de Voedselbank nog vrij hoog. Het duurt vaak een hele tijd voordat men om

hulp durft te vragen. “Er is veel eenzaamheid bij deze groep mensen”, zegt Martin. “Men probeert zo lang mogelijk de schijn op te

Martin wil graag het misverstand ophelderen dat het merendeel van de Voedselbank-cliënten uit Nederlanders met een buitenlandse achtergrond bestaat. “Dat is maar een beperkt percentage. 87 procent van onze cliënten heeft een Nederlandse achtergrond. Vaak mensen die al lang zonder werk zitten, financiële tegenslagen te verwerken hebben gekregen of moeite hebben om hun administratie op orde te krijgen. Een vast onderdeel van onze intake is een huisbezoek. Dan zien we ook hoe mensen leven. Meestal is de dagelijkse zorg over het eten niet het enige probleem en soms kunnen we hen dan de weg wijzen naar andere hulpverleners. Sociale zorg is een samenspel van

Ivy Heffelaar betrokken bij Voedselbank Abcoude/Baambrugge

Veel steun vanuit beide dorpen

De Voedselbank Abcoude/Baambrugge is een vrijwilligersinitiatief, dat in februari 2014 van start is gegaan. De Voedselbank opereert onder de vlag van Stichting Tympaan-De Baat. “Een van de overwegingen om ook in Abcoude en Baambrugge een Voedselbank te starten is de afstand naar Mijdrecht, die voor deze mensen, toch al krap bij kas, wel erg groot is,” zegt Ivy Heffelaar, die de pr voor de Voedselbank verzorgt. Wekelijks wordt aan zo’n twintig gezinnen pakketten verstrekt.“Dat betekent dat we in totaal een kleine zestig mensen, waarvan de helft kinderen, kunnen helpen. Onder hen is een aantal gezinnen van statushouders uit landen als Syrië, Eritrea en Somalië.” Abcoude en Baambrugge zijn twee dorpen waar nog sprake is van een hechte gemeenschap. Een bloeiend verenigingsleven zorgt voor een grote sociale cohesie. “Dat vind je terug in de gang van zaken bij de Voedselbank,” stelt Ivy vast. “We hebben een team van ongeveer dertig vrijwilligers, met ieder een eigen taak. Er zijn mensen die voor de intake zorgen, anderen halen de goederen op, weer anderen zorgen voor het sorteren, inpakken en uitreiken van de pakketten. Het geheel wordt gecoördineerd door Marian Koekenbier, die eind vorig jaar de leiding heeft overgenomen van Bibi van Bussel. De gemeenschapszin zie je ook terug in de steun vanuit de bevolking. Om te beginnen zijn er de bedrijven die zorgen voor de levering van producten. Dat zijn niet alleen de supermarkten AH en Plus Koot of Boerderij Lindenhoff, maar ook Bakker Both en vele anderen.” Ivy aarzelt om verder namen te noemen omdat ze niemand wil vergeten. “Naast voedingsmiddelen heb-

ben we ook een beperkt assortiment schoonmaakspullen of dingen voor de persoonlijke verzorging, zoals shampoo. Er wordt in samenwerking met de Voedselbank Mijdrecht ook aandacht besteed aan de verjaardagen van de kinderen. En met kerst willen we natuurlijk wat extra’s doen. Daarvoor worden ook speciale acties opgezet. Verder hebben we op verschillende plaatsen, bij Plus Koot en de Angstelborgh in Abcoude en in Baambrugge bij Troefmarkt van der Wilt en de Vijf Bogen, doneerkratten voor de Voedselbank geplaatst. Mensen kunnen daar houdbare levensmiddelen in doen.” Donaties Naast de producten in natura zijn ook financiële bijdragen altijd erg welkom. “Om een gevarieerd pakket samen te stellen, moeten er ook spullen worden ingekocht. Gelukkig beschikt de Voedselbank over een aantal donateurs. Ook de kerken laten zich niet onbetuigd en zorgen regelmatig voor collectes waarvan

de opbrengst voor de Voedselbank is. Ook van het Hulpfonds Abcoude Baambrugge ontvangen we veel financiële steun. En zeker niet te vergeten van sportverenigingen en particuliere initiatieven. Er wordt momenteel nagedacht om een aparte stichting ‘Vrienden van de Voedselbank’ op te richten om op die manier een fundament te leggen voor structurele inkomsten.” 'Het kan iedereen overkomen' “In veel artikelen over Voedselbanken kom ik de standaardopmerking ‘Het kan iedereen overkomen’, tegen,” zegt Ivy. “En dat is ook zo. Wanneer je kijkt naar de achtergrond van de mensen die zich bij de Voedselbank melden, dan zie je dat men vaak door allerlei tegenslagen in de problemen is gekomen. Dat kan zijn door langdurige ziekte, door werkloosheid of door echtscheiding. Ook kom je mensen tegen die moeilijk met geld kunnen omgaan. Als vrijwilliger bij de Voedselbank heb je snel de neiging om die mensen

diverse organisaties. Zo zou bijvoorbeeld de sociale dienst van de gemeente een pro-actieve rol kunnen spelen door mensen met een bijstandsuitkering naar ons door te verwijzen. Datzelfde geldt ook voor de schuldhulpverlening”, stelt Martin vast. Drie maaltijden per week Het streven van de Voedselbank is er op gericht dat cliënten voldoende voedsel krijgen voor ten minste drie behoorlijke maaltijden per week. Om dat te kunnen realiseren, is een uitgebreide organisatie opgezet met een grote groep vrijwilligers. “We zijn van een ad hoc aanpak overgestapt naar een planmatige aanpak,” legt Martin uit. “Dat betekent dat we niet afwachten of mensen ons voedsel brengen, maar dat we gerichte voorraden aanleggen. Een belangrijke leverancier is de plaatselijke Jumbo Supermarkt. We krijgen van hen alle groenten en fruit dat over blijft. En recent hebben we afgesproken dat ze vlees en vis voor ons in de vriezer gaan bewaren. Dat invriezen is nodig om onze voedselveiligheid te kunnen waarborgen en onze certificering waar te maken. Per week ontvangen we 250 broden. Die komen van AH Vinkeveen, Jumbo Vinkeveen en bakker De Kruyf in Wilnis. En dan zijn er nog de ‘droge kruidenierswaren’ zoals potten en blikken, zoetwaren, broodbeleg, koek en dergelijke die van het

op een of andere manier te helpen. Maar daar zijn wij eigenlijk niet voor. Belangrijk is wel dat we met ze in gesprek raken. Een luisterend oor helpt en vaak kunnen we ze wel de weg wijzen naar de juiste hulpverleners. We merken ook dat het bezoek aan de Voedselbank voor veel van onze cliënten meer betekent. Het heeft ook een sterke sociale functie. Men treft bij de vrijwilligers begrip en gesprekken met mensen die in soortgelijke omstandigheden verkeren zijn vaak heel bemoedigend. In een Nieuwsbrief Abcoude van vorig jaar beschreef een alleenstaande moeder met drie kinderen hoe ze door een echtscheiding in grote fi-

Voedselbank Distributiecentrum in Rotterdam komen. Artikelen die we te kort komen, kopen we zelf in. Dat kan omdat we door middel van fondsenwerving, spontane particuliere acties geld ontvangen. Ook worden we gesponsord door een stichting voor verse groenten en vers fruit.” Steun is altijd welkom Het is elke week weer een hele toer om voldoende producten bij elkaar te krijgen. zodat de cliënten een gezond en gevarieerd pakket kan worden aangeboden. Onmisbaar is de steun van de plaatselijke winkeliers. Martin is bijzonder blij met de rol die Jumbo daarin speelt. “Het zou prettig zijn wanneer andere middenstanders en supermarkten dat voorbeeld volgen. Wij zijn graag bereid om te komen uitleggen waarmee men ons het beste kan helpen en hoe we dat kunnen organiseren. Ook giften in natura van particulieren zijn natuurlijk welkom, mits die voldoen aan onze kwaliteitseisen. We zijn ook erg blij met de acties die regelmatig gevoerd worden door scholen of andere instellingen. Ook vanuit de kerken ontvangen wij veel steun.

En wie dat wil, kan geld doneren. Meer informatie daarover kan men vinden op

www.voedselbankderondevenen.nl.

nanciële problemen was gekomen. De verkoop van haar huis bezorgde haar een enorme restschuld. Langzamerhand raakten de reserves op en kwam ze steeds verder in de problemen. Maar de stap naar de schuldsanering en de Voedselbank was voor haar erg groot. Ze beschrijft haar worsteling en hoe ze uiteindelijk toch, dankzij die hulp, weer licht in de duisternis zag. Een voorbeeld van een situatie die ons allemaal kan overkomen”, stelt Ivy vast. Contact opnemen met een van de Voedselbanken in De Ronde Venen kan via voedselbank@stdb.nl.