De Groene Venen 26-05-2017

Page 17

DE GROENE VENEN

26 mei 2017

17

Gemeente niet bereid tot samenwerking

Biologische zorgtuinderij De Kweektuin gaat dicht De Kweektuin aan de Tuinderslaan in Mijdrecht is al jarenlang een begrip in De Ronde Venen. In de kassen van het tuinbouwbedrijf van Wim en Berry Koolhaas begon de vader van Wim ooit een industriële rozenkwekerij. Na een langdurige ervaring in de industriële productie besloten Wim en Berry in 2008 het roer drastisch om te gooien. Begaan met het lot van de meest kwetsbaren in de samenleving koos het tuindersechtpaar ervoor om over te gaan naar het kweken van biologische groenten en het verhandelen daarvan. Daarbij was een belangrijke plaats ingeruimd voor kwetsbare burgers, die bij De Kweektuin de mogelijkheid zouden krijgen om te participeren en begeleid zouden worden naar een volwaardige plaats in de samenleving. Het idee sloot perfect aan op de gedachte achter de participatiemaatschappij. Met de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) trok de landelijke overheid zich (verder) terug. Een groot aantal zorgtaken kwam bij de gemeente terecht, die voor de uitvoering een beroep kon doen op instanties die zich op die specifieke zorg gingen toeleggen, zoals De Kweektuin. Maar de relatie met de gemeente verliep nogal moeizaam. Totdat de gemeente onlangs elke vorm van samenwerking met De Kweektuin opzegde. Dat betekende het einde van het project. De Kweektuin gaat per 1 juni 2017 definitief dicht. tekst piet van buul

– foto arthur van der kooij

Met de sluiting van De Kweektuin komt er een einde aan een uniek project. “In de loop der jaren is hier een heel sociaal centrum gegroeid”, zegt vrijwilliger Johan van Buuren. “Naast het biologisch kweken van groenten is hier een aantal sociale activiteiten ontwikkeld en is er een vangnet ontstaan voor mensen met een beperking of met een afstand tot de samenleving en de arbeidsmarkt. Dat geldt zowel voor de cliënten als voor de vrijwilligers die hier dagelijks actief zijn.” Het gaat bij De Kweektuin niet alleen om eenzame ouderen of mensen met een (verstandelijke) beperking, maar zeker ook om jeugd en jongeren, waarvan er velen bij de GGZ (geestelijke gezondheidszorg) zijn uitbehandeld. Allemaal mensen die om een of andere reden de aansluiting met onze samenleving niet goed weten te vinden. Vrijwilligster Anna Hamelink was net vorige maand begonnen met een nieuw project. Zij is een professionele kok en was van plan maandelijks een maaltijd te bereiden voor wijkbewoners, cliënten en eenzame (oudere) mensen. Daarbij kon Anna gebruikmaken van de compleet ingerichte keuken in de kas. De tweede maaltijd was meteen de laatste. Anna: “De activiteiten in de tuin kregen een verbreding naar verschillende doelgroepen. Er zijn zowel ouderen als jongeren, werkers in de tuin, mensen die hier komen voor dagbesteding en wijkbewoners.

Er is nergens in de wijde omgeving een plek waar dat allemaal kan en het is schrijnend dat hier nu een einde aan komt.” Anne komt zelf uit de zorg en merkt dat de cliënten die bij De Kweektuin een veilige plek vonden erg onzeker zijn geworden, velen maken een terugval door. 'Wet maatschappelijk onvermogen' Veel cliënten van De Kweektuin zijn mensen met psychische klachten in allerlei vormen. Dat blijkt een groep waarmee men bij de gemeente nauwelijks raad weet. Het is heel moeilijk om bij de gemeente een indicatie te krijgen. Als een aanvraag al in behandeling wordt genomen, wordt die vaak op ambtelijk niveau geblokkeerd. Mensen die nog thuis wonen, worden terugverwezen naar hulp en opvang van familie of kennissen. “Lukt dat niet, dan krijg je het advies om maar naar Tympaan-De Baat te gaan”, zegt ervaringsdeskundige Christel Vestjens. Ze kwam als GGZ- patiënt bij De Kweektuin en is er nu actief als vrijwilliger. “Het probleem bij de gemeente is dat men geen oog heeft voor de patiënt, maar alleen voor de regels en de kostenbesparing”, stelt Wim Koolhaas vast. “Ze schuiven tegenwoordig alles onder de noemer van Wmo, met de ‘o’ van ondersteuning. Maar ik stel vast dat het woord ondersteuning hier in de gemeente rustig vervangen kan worden door ‘on-

Vrijwilliger Johan van Buuren (links): “Naast het biologisch kweken van groenten is hier een aantal sociale activiteiten ontwikkeld en is er een vangnet ontstaan voor mensen met een beperking of met een afstand tot de samenleving en de arbeidsmarkt.” vermogen’. De wethouder roept wel steeds dat iedereen die zorg nodig heeft die zorg ook krijgt, maar dat geldt alleen voor de mensen die er in slagen om gehoor te krijgen voor hun zorgvraag. Velen stranden al eerder in het proces. Er waren aanvankelijk drie sociale teams. Die zijn langzaam weggemoffeld en nu is er nog één team met externe deskundigen. En daar gaat van alles mis. De toegang loopt nu via de Servicepunten. Daar weet men hoe te handelen wanneer het om een rollator gaat, maar met iemand met psychische problemen weten ze geen raad.”

Met de sluiting van De Kweektuin verdwijnt er een unieke vorm van sociale hulpverlening. Het is volstrekt onduidelijk hoe de gemeente dat denkt op te vangen. Kwetsbare mensen Met de sluiting van De Kweektuin komt voor Wim Koolhaas een einde aan een droom en aan jarenlange inspanningen om voor de zwakkeren in de samenleving een vangnet te creëren. “Natuurlijk ben ik zwaar

Te Koop Tuinderslaan 10 te Mijdrecht Voorheen ‘De Kweektuin’ Bestaande uit: • Een riant woonhuis met garage ca. 900 m3. • Een perceel bouwgrond ter grote van ca. 10.000 m2. • Loodsen en overige gebouwen inclusief inpandige kantoren en verblijfsruimten. • Voor vele doeleinden geschikt. • Ook in delen te koop.

teleurgesteld”, stelt Koolhaas vast. “Maar het gaat niet zozeer om mij als wel om de vele mensen die hier een veilige plek vinden. Het eerste contract dat we met de gemeente sloten, dateert nog uit de tijd van wethouder Van Breukelen. Daarbij werden aantallen ge-indiceerden afgesproken die naar ons doorverwezen zouden worden. Maar die kwamen niet of nauwelijks. Toen de ambtenaar die nog wel enigszins betrokken was naar elders vertrok en we met ambtenaren te maken kregen die het project niet zagen zitten, was dat het begin van het einde. Er zouden zo’n vijftig moeilijk plaatsbare mensen uit de bijstand naar ons worden doorgestuurd. Er kwamen er vijftien, waarmee de financiële afdichting in gevaar kwam. Op basis van onze naamsbekendheid kwamen er mensen rechtstreeks bij ons. Dat waren vaak mensen met een Persoonsgebonden Budget (PGB) die de zorg rechtstreeks bij ons inkochten. Dat is per 1 januari 2015 veranderd, waardoor we nog meer afhankelijk werden van de doorverwijzingen vanuit de gemeente. Maar daar bleef men angstvallig op de handen zitten. Gesprekken om afspraken te maken liepen stroef. Het kwam zelfs zover dat de ambtenaren niet langer met mij persoonlijk wilden spreken. Mijn assistent John Cherek en juridisch adviseur Peter Hop hebben toen nog een laatste poging gedaan. Maar uiteindelijk besloot de gemeente zich volledig

terug te trekken. Men bleek niet bereid De Kweektuin als algemene voorziening te erkennen.” Streep door unieke zorgverlening Met de sluiting van De Kweektuin verdwijnt er een unieke vorm van sociale hulpverlening. Het is volstrekt onduidelijk hoe de gemeente dat denkt op te vangen. Wim Koolhaas: “Ik maak me zorgen over de vele mensen die met psychische klachten rondlopen. Landelijk heeft zeven procent van de mensen enige vorm van psychische klachten. We hebben in De Ronde Venen zo’n 2800 GGZ-patiënten. Binnen deze groep lijdt één procent aan schizofrenie. Dat zijn dus ongeveer vierhonderd mensen. Niemand weet waar die heen moeten. Ik moet er niet aan denken dat we een deel daarvan straks in het straatbeeld terug gaan zien. Misschien ligt hier wel een taak voor de rekenkamer.” Het blijmoedige optimisme waarmee Wim Koolhaas zich jarenlang heeft ingezet voor grote groepen sociaal zwakkere medemensen is grotendeels weggevloeid. “Maak je over mij geen zorgen”, zegt Wim. “We zijn de zaken met alle betrokkenen zorgvuldig aan het afbouwen en we gaan alles verkopen. Ik ga zelf een nieuwe levensfase in. Hierbij wil ik graag iedereen die zich in welke vorm dan ook in de afgelopen jaren heeft ingezet voor De Kweektuin heel hartelijk bedanken.”

LUCHTFOTO VAN UW BEDRIJF OF HUIS?

LUCHT FOTOGRAFIE

Wij vliegen een opdracht al vanaf 75 euro per foto en gezien de vele mogelijkheden adviseren wij je graag persoonlijk.

.ORG

Mail of bel ons voor een adviserend gesprek.

De komende nieuwe bestemming van het gebied Tuinderslaan te Mijdrecht is: ‘Landelijk Wonen’.

Rust... Ruimte... Privacy... Dat is het landelijke wonen.

Voor informatie: Korver Makelaars o/g BV, Mijdrecht Telefoon: 0297 - 250421

info@luchtfotografie.org | 0297 - 38 52 57

www.luchtfotografie.org