De Groene Venen 26-05-2017

Page 14

14

26 mei 2017

DE GROENE VENEN

Van 14 tot 16 uur op Tuinderslaantje in Vinkeveen

10 juni a.s.: Open Huis bij Sport Medisch Centrum De Bron Op zaterdag 10 juni is er van 14 tot 16 uur Open Huis op de nieuwe locatie van Sport Medisch Centrum De Boei in Vinkeveen. Aan het Tuinderslaantje, naast dorpshuis De Boei, is de afgelopen maanden koortsachtig gewerkt aan een metamorfose die het voormalige bibliotheekgebouw heeft getransformeerd tot ruim 400m2 aan behandelkamers en trainingsruimten. tekst rob isaacs

– foto patrick hesse

Het nieuwe pand beschikt over zes behandelkamers, een grote, open trainingsruimte en een aparte oefenruimte voor kinderen. Er zijn ruime kleedkamers en de steiger aan de achterzijde van het pand wordt geschikt gemaakt voor buitenoefeningen, bootcamps e.d. Eigenaar Freek van Vliet van SMC De Bron is trots op het eindresultaat. “Met vier fysiotherapeuten, twee personal trainers en een administratieve kracht was de capaciteit op onze oude locatie bereikt, maar nu krijgen we meer ruimte om ons aanbod aan specifieke beweegprogramma's voor rugklachten, diabetes, copd en oncologie uit te breiden. Ook kunnen we nu extra fitnessuren realiseren.”

Eén van de uitbreidingen is de komst van orthopedisch schoenmaker Schiedon uit Amstelveen, die op de woensdagmiddagen maatwerkschoenen en zooltjes komt aanmeten. Freek: “Als (sport)podoloog ga ik zelf standaard loop- en sportschoenen aanmeten. Zo'n 80% van de klachten is namelijk op te lossen met standaardschoenen en -zolen, maar je moet wel het juiste advies krijgen. Zo kopen negen van de tien mensen hun sportschoenen te klein. Je moet moet minimaal een halve duim ruimte aan de voorzijde hebben, anders krijg je gegarandeerd problemen met je tenen.” Ook het Dermatologisch centrum Amstel- en Vechtstreken komt in het pand van SMC de Bron te zit-

Freek van Vliet tussen de schilderspullen van Van Asselen in het nieuwe pand van SMC De Bron. Vanaf 6 juni staat in deze grote trainingruimte allerlei fitnessapparatuur en vinden de eerste lessen plaats. Op 10 juni is er open huis. ten, evenals diëtiste Hesther Viveen. Freek van Vliet verwacht binnenkort nog meer uitbreidingen bekend te kunnen maken. Iedereen die serieus wil trainen onder begeleiding is welkom bij De Bron. “Veel mensen denken dat je eerst een verwijsbrief van de dokter nodig hebt, of dat we alleen revalidatiebehandelingen doen. Niets is

minder waar. We stellen in overleg met de betrokkene een maatwerkprogramma samen. Ook willen we meer samenwerken met de sportverenigingen in de regio." Op dit moment wordt door aannemer Hogendoorn uit Loenersloot en schildersbedrijf Van Asselen uit Vinkeveen de laatste hand gelegd aan de voltooiing van de door architect

Huwelijksvoorwaarden en de bedrijfsopvolgingsregeling: een symfonie of kakofonie? Wij weten allemaal wat een dirigent is en wat hij doet. Elke muzikant kent toch zijn stuk en heeft dat geoefend? Is een dirigent dan eigenlijk wel nodig? Zeer zeker! Iedereen moet in de maat spelen en het juiste volume hanteren voor een prachtige symfonie. Ondernemers en huwelijksvoorwaarden In de regel trouwen ondernemers op huwelijksvoorwaarden. Enerzijds om de partner te beschermen tegen zakelijke schuldeisers en anderzijds om de onderneming te beschermen tegen de financiële gevolgen van een onverhoopte echtscheiding. De huwelijksvoorwaarden verdwijnen in de la en men leeft nog lang en gelukkig. Als die la dan weer eens opengaat, is het vaak gedaan met het 'lang' of 'gelukkig'! En niet alleen bij scheiding, maar ook bij overlijden zijn huwelijksvoorwaarden van belang. Bij overlijden van de ondernemer, maar ook als de partner van de ondernemer als eerste overlijdt. Heeft u alle gemaakte afspraken nageleefd? Een kakofonie dreigt! Ondernemers en erfbelasting De erfbelasting wordt geregeld in de Successiewet. De Successiewet kent voor vererving van ondernemingen een aantal faciliteiten, die ook bekend staan onder de noemer 'bedrijfsopvolgingsregeling' of 'bedrijfsopvolgingsfaciliteiten' en die een aanzienlijk voordeel kunnen opleveren wat betreft de te betalen erfbelasting.

Als een erfgenaam een onderneming erft van een ondernemer en die onderneming voortzet (en daarbij wordt voldaan aan de eisen voor de toepassing van de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten), kan die erfgenaam een beroep doen op de bedrijfsopvolgingsregeling (afstelregeling) in de Successiewet. Samengevat geldt er voor de erfbelasting een vrijstelling voor het geërfde ondernemingsvermogen van ruim één miljoen euro. De waarde boven de vrijstelling is voor 83% vrijgesteld. Daarnaast zijn er aantrekkelijke doorschuifregelingen (een uitstelregeling) voor de inkomstenbelasting indien een onderneming vererft of geschonken wordt. Wilt u als ondernemer ervoor zorgen dat uw kinderen als bedrijfsopvolgers ingeval van uw overlijden optimaal profiteren van deze afstelen uitstelregeling, dan dient u als dirigent op te treden! Huwelijksgoederenregime en erfbelasting Bent u gehuwd in gemeenschap van goederen, dan maakt het voor de bedrijfsopvolgingsfaciliteit niet uit of de ondernemer of de echtgenoot als eerste overlijdt. Bent u gehuwd onder huwelijksvoorwaarden en zou u volgens de huwelijksvoorwaarden jaarlijks afrekenen, maar heeft u dit niet gedaan? Feitelijk moet dan ook al het vermogen worden gedeeld. Echter, de faciliteit is alleen van toepassing op de nalatenschap van de ondernemer. Indien de niet-ondernemende echtgenoot als eerste overlijdt, dan is de faciliteit niet van toepassing op

de aan de niet-ondernemende echtgenoot toekomende helft van de onderneming. De helft van de waarde van het ondernemingsvermogen wordt dan dus belast met erfbelasting, omdat de faciliteiten niet kunnen worden gebruikt. Bent u gehuwd en staat er in uw huwelijksvoorwaarden dat u bij einde van het huwelijk afrekent alsof u gehuwd was in gemeenschap van goederen? Indien de niet-ondernemende echtgenoot dan als eerste overlijdt, is de faciliteit alleen van toepassing indien aan bepaalde voorwaarden is voldaan. De uitdaging voor de ondernemer Waarvoor dient u als dirigent te zorgen? Een 'kwalificerende' onderneming. Een BV met uitsluitend beleggingsvermogen voldoet niet. Uw kind(eren) (in ieder geval uw bedrijfsopvolger) moet(en) voldoen aan de voorwaarden en het bedrijf na de overdracht gedurende een bepaalde periode voortzetten. Indien de onderneming tijdens leven wordt overgedragen, dan moet de bedrijfsopvolger ook al een bepaalde periode werkzaam zijn in de onderneming. Tevens dient uw huwe-

Studio 110 ontworpen inrichting. Vanaf 6 juni kunnen de eerste klanten gebruik maken van de nieuwe ruimte, op zaterdag 10 juni is iedereen welkom tijdens het open huis.

lijksgoederenregime afgestemd te zijn op de bedrijfsopvolging. Daarnaast moet u zorgen voor een ondernemerstestament, dat ervoor zorgt dat het ondernemingsvermogen bij de juiste kind(eren) terechtkomt. Schenken van ondernemingsvermogen met de 'warme hand' heeft als voordeel dat u nog een aantal keren kunt repeteren. Conclusie De verwachting is dat de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten in de toekomst versoberen. Om optimaal gebruik te maken van de fiscale faciliteiten is het van belang dat de zaken goed op elkaar afgestemd zijn en te kiezen voor een juiste timing! FFT Notarissen Bozenhoven 115 3641 DA Mijdrecht 0297-288086 info@fftn.nl

Miniworkshop in de Bibliotheek Mijdrecht LinkedIn is niet meer uit het sollicitatieproces weg te denken. Het is slim om daar meer van af te weten en te kunnen gaan inzetten. Sollicitatietrainer Rose-Marie Lucas van Rooskleurig Coaching vertelt je graag meer over de basisbeginselen van LinkedIn in deze miniworkshop. De volgende onderwerpen komen aan bod; • Wat is LinkedIn en waarvoor kan je het gebruiken? • Het aanmaken van een LinkedIn profiel • Het invullen van de belangrijkste onderdelen van een LinkedIn profiel Meedoen? De mini workshop vindt plaats op maandag 29 mei in de Bibliotheek Mijdrecht. Inloop: 9.30 uur om je laptop aan te sluiten en op te starten Start: 10 uur, einde: 12 uur Praktische informatie Er kunnen maximaal 10 personen meedoen. Inschrijven kan via: info@rooskleurigcoaching.nl o.v.v. 'LinkedIn miniworkshop 29 mei'. Meedoen aan deze miniworkshop kost 20 euro, contant te betalen op 29 mei. Meenemen: laptop, schrijfblok/pen.

Meer informatie over Rooskleurig Coaching op rooskleurigcoaching.nl Meer informatie over de activiteiten van de Bibliotheek, vind je op de site www.bibliotheekavv.nl