Page 8

Familieberichten

8

22 NOVEMBER 2019

Familieberichten, zoals jubilea, verjaardagen, huwelijksaankondigingen, geboorten en rouwberichten kunnen worden aangeboden tot woensdag 12.00 uur. Begeleidend digitaal fotomateriaal di­ent van goede kwaliteit te zijn (min. 200 dpi of 1200 x 800 pixels). Bel voor informatie 0297 - 38 52 57 of mail naar: info@degroenevenen.nl.

DE GROENE VENEN

Na een langzaam afnemende gezondheid is overleden

Roy Emile Haras Amsterdam, 14 december 1937

Vinkeveen, 8 november 2019

Pauline Mildred en Jan Willem

Joyce en Wieger

Jayvi, Iris, Boaz

Joey en Tanya

Edwin Correspondentieadres: Van Voorthuijsenhof 20 1391 JR Abcoude Zijn afscheid heeft vrijdag 15 november plaatsgevonden. Wij willen de medewerk(st)ers van Maria Oord, Poldermolen 2 bedanken voor de goede zorgen.

‘Eindelijk weer samen’ Na een mooi en rijk leven is overleden onze moeder, schoonmoeder, oma en overgrootoma

LIJSJE VEELO - DE WILDE Lies Amsterdam, 22 februari 1937

Wilnis, 17 november 2019

Rob Veelo † Mireille & Luuk Roderick & Angeline Annely & Edward

Als niets meer zeker is dan is alles mogelijk!

Melding overlijden: dag en nacht bereikbaar 06-26056999

www.beautifulgoodbyes.nl info@beautifulgoodbyes.nl

Dominique & Tim, Evy, Marly, Sem Daphne & Jeroen, Robin, Skipp Julie & Hans Lucas Thomas Onze dank gaat uit naar de zeer liefdevolle verzorging van het Johannes Hospitium te Wilnis. Willem van Abcoudelaan 8 1391 CD Abcoude De herdenkingsbijeenkomst zal plaatsvinden zaterdag 23 november om 11.00 uur in de Dorpskerk, Kerkplein 45 te Abcoude. Aansluitend lopen we gezamenlijk naar de Algemene begraafplaats te Abcoude. Na afloop is er gelegenheid tot condoleren in de Dorpskerk.

Wilnis Verzamelaarsmarkt Op 23 november is er van 9 tot 13 uur weer een verzamelaarsmarkt in de Willisstee, Pieter Joostenlaan 24 in Wilnis. Er zijn de stuiverboeken met postzegels en handelaren met poststukken, ansichtkaarten, winkelwagenmuntjes en markclips. Voor inlichtingen tel. 0297-289322 en www.verzamelaarsrondevenen.nl.

25 november : discussieavond met Tweede Kamerlid Mark Harbers in Wilnis

Hoe blijven wij allemaal gezond leven in een klimaat met grote problemen? De VVD Rijn, Vecht en Venen organiseert op maandag 25 november een discussie-avond, waarbij het VVD Tweede Kamerlid Mark Harbers, die landelijk het klimaat namens de VVD in portefeuille heeft, in gesprek gaat over het klimaat, een thema dat ons allemaal bezighoudt. Aanvang 20.30 uur in dorpscentrum De Willisstee in Wilnis. Toegang gratis. De VVD nodigt nadrukkelijk ook niet-leden uit om aanwezig te zijn bij de bespreking van dit onderwerp, waarvan meningen en emoties steeds verder lijken te polariseren binnen de samenleving op alle niveaus, variërend van landelijk tot soms zelfs binnen het gezin.

Van de VVD mag men verwachten dat deze neigt naar beleidsmaatregelen die gericht zijn op het nemen van weloverwogen stapsgewijze maatregelen die een structureel antwoord bieden op de klimaatuitdagingen waarvoor wij met zijn allen staan. Maar dan nog is het moeilijk om de balans te vinden tussen; wat onmiddellijk te doen, wat is ‘weloverwogen’ en zijn oplossingen (op termijn) niet erger dan het probleem? Is het verstandig om biomassacentrales te bouwen waarvan de uitstoot nu niet wordt meegerekend, maar waarvan experts nu al waarschuwen dat de uitstoot van broeikasgassen nog schadelijker zijn dan die van kolen? Is het verstandig

om de schaarse natuur in ons landje mogelijk onherstelbaar te beschadigen met mega windturbines en zonneparken, terwijl er steeds meer bewijs komt dat ook aan deze oplossingen forse nadelen kleven voor het milieu, volksgezondheid en veiligheid? Is het verstandig om de hoge kosten bij de inwoners te leggen waardoor het draagvlak voor maatregelen daalt? Kortom, wij zijn ons er allemaal van bewust dat we met betrekking tot het klimaat niet op de oude voet verder kunnen. Maar over hoe nu wel verder lopen de meningen zeer uiteen. Op 25 november kunt u meepraten en uw mening laten horen.

Profile for De Groene Venen

De Groene Venen 22-11-2019  

De Groene Venen 22-11-2019

De Groene Venen 22-11-2019  

De Groene Venen 22-11-2019

Advertisement