Page 17

DE GROENE VENEN

22 NOVEMBER 2019

Verwerken van leerstof/ leesstof in een Mind map Misschien vraagt u zichzelf af… een mind map? O ja, dat is het centraal noteren van een onderwerp waarbij je zoveel mogelijk gerelateerde woorden bedenkt die je dan rondom dat onderwerp zet… Helaas, dat is dus een woordveld/ woordweb. Heel handig om te gebruiken bij het brainstormen over een onderwerp, ter voorbereiding op een presentatie of een werkstuk. Een mind map is een vorm van verwerking van leer- of leesstof.

DOM

RE

T CH

RON

De Amerikaan Tony Buzan (die ik in de vorige column heb aangehaald als bedenker van het snellezen) heeft deze vorm van informatieverwerking ook ontwikkeld. Op YouTube kunt u filmpjes bekijken waarin hij uitlegt waarom en hoe een goede mind map

Paardrijden We ontkomen er niet aan; deze dagen wordt het nieuws beheerst door de stikstofcrisis, waar niemand echt het fijne van begrijpt. Hoe kunnen we ons niet aan regels houden die we zelf hebben bedacht? En hoe kan het zijn dat niemand van de politiek dit heeft zien aankomen? Hoe kan het zijn dat de economie wordt lamgelegd, omdat regels die we zelf hebben bedacht tijdelijk niet helemaal worden nagekomen? Het lijkt

Herinneringen aan Floor Groenendijk In 1985 was Floor Groenendijk secretaris van de hengelsportvereniging Wilnis (HSW). HSW had goede contacten met de milieuvereniging Leefbaar Mijdrecht/Wilnis (LMW). Beide clubs werkten bijvoorbeeld samen in het chemisch monitoren van de kwaliteit van het oppervlaktewater in de buitengebieden van onze gemeente. Beide hadden ook een open oog voor het achteruitgaan van het veenweidelandschap met al zijn kenmerkende landschapselementen. Toen zich een mogelijkheid voordeed om door bemiddeling van de ondernemer G. Kool een stuk terrein aan de Bovendijk, dat overbleef na de ruilverkaveling, met gesloten beurzen te verwerven, werd door Floor en John Grootegoed van LMW het initiatief genomen tot oprichting van stichting De Bovenlanden. Dat werd een groot succes, want momenteel bezit en/of beheert de stichting zo’n 25 ha natuurgebieden en kleine landschapselementen in De Ronde Venen. Floor was daarbij de juiste man op de juiste plaats. Als ambtenaar van de voormalige gemeente Wilnis met het buitengebied in zijn portefeuille kende hij het veenweidegebied als

gemaakt kan worden. Zeer inspirerend! Mind mappen betekent volgens Buzan ‘radiant thinking’, wat letterlijk ‘stralend denken’ betekent. Hiermee bedoelt hij dat gedachten zich van binnen naar buiten verspreiden. Je hersenen werken met centrale beelden of sleutelwoorden en denken tegelijkertijd in verschillende richtingen. Daarom wordt het ook wel ‘een kaart maken van je hersenen’ genoemd. Het maken van een mind map heeft een aantal voordelen: • Je combineert je linker- en rechterhersenhelft • Vanwege het kleurgebruik kun je op een later tijdstip de informatie vanuit je geheugen makkelijker ophalen • Creativiteit en motivatie worden

erop dat de rechterhand van de overheid niet door had waar de linkerhand mee bezig was. En dan uiteraard is het deze tijd van het jaar ook weer zwartepietgedoe. Of je daar voor of tegen bent, feit is wel dat de extremen het debat beheersen en dat is nooit goed. Het kinderfeest wordt door die extreme voor- en tegenkampen gedomineerd en daar zijn de kinderen de dupe van. Daarom deze keer een luchtig onderwerp, een van de grappigste uitspraken die ik de laatste jaren voorbij heb zien komen. Het betreft de kantonrechter in Sittard, die wel met een hele bijzondere en pikante vergelijking komt. Eerst even wat theorie; In het huurrecht kennen we een aantal zogeheten huurregimes. Het is belangrijk om vast te stellen welke ruimte onder

geen ander. Dat werd nog versterkt door zijn HSW-activiteiten. Hij kende al het viswater en bijgevolg de boeren in het gebied vanwege de contracten voor het looprecht langs sloten en weteringen in de weiden t.b.v de hengelsport. Maar ook zijn kennis van de gemeentelijke procedures en zijn grote lokale netwerk waren van groot belang voor de beginjaren van de stichting. Samen met zijn vriend en medebestuurslid wijlen Herman van Soest vormden zij namens HSW een belangrijk koppel, dat in het Bovenlandenbestuur steeds op de bres stond voor de waterfauna en –kwaliteit. Floor was ook nauw betrokken bij de verwerving van de eeuwenoude kleiputten verderop aan de Bovendijk. Toen de financiële positie van de stichting slecht was en zich de mogelijkheid voordeed een bosperceeltje van ca. 6 are te kopen aan de Veldweg op de grens van Wilnis en Vinkeveen, heeft Floor dit gekocht voor 1.500 gulden met het idee dit t.z.t aan de stichting door te verkopen. Dat gelukte een paar jaar later en sindsdien heet dit perceel “Bosje van Floor”. Het bosje werd aangeplant na de ruilverkaveling in het Gagelgebied. Het bestaat uit van nature in ons landschap voorkomende (knot)wil-

geprikkeld en dat maakt het leren weer leuk! • Het brengt overzicht en structuur in kleine maar ook grote hoeveelheden informatie • Doordat hele hoofdstukken op 1 A3 worden gemindmapt, ga je verbanden zien tussen de verschillende paragrafen en begrippen. Hoe maak je een mindmap? • Leg een A4 of A3 papier in ‘landscape’ • Teken een rechthoek in het midden van je papier. Hierin komt het vak/ onderwerp/ hoofdstuk te staan waar je mind map overgaat • Start met een tak die je vastmaakt aan het middelste rechthoek. Die tak is breed bij de verbinding met

welk regime valt, want elk regime kent eigen en specifieke regels en wetten. Bijvoorbeeld huurders van een woonruimte hebben veel meer huurbescherming dan huurders van een kantoorruimte. Maar wat als het niet duidelijk is welk huurregime van toepassing is, omdat een ruimte kenmerken van het een en van het ander heeft? Dat zijn zaken die vaak voor de rechter worden gebracht. Is iets een kantoorruimte of een winkelruimte? Kantoorruimte kent veel minder huurbescherming dan een winkelruimte. Wat is de omschrijving in de wet van een zogenaamde winkelbedrijfsruimte: “Een gebouwde onroerende zaak bestemd voor de uitoefening van een winkelbedrijf, horeca of ambachtsbedrijf en waar een

gen, elzen en essen met een struiklaag van vlieren, vuilbomen, bramen e.d. Het bosje wordt mede onderhouden door de knotgroep De Ronde Venen. Begin jaren ’90 legde Floor zijn functie neer. Deze en zijn vele andere activiteiten werden hem toen een beetje te veel. Vanwege zijn vele en onmisbare verdiensten voor de stichting werd hij erelid. Gelukkig bleef en kon hij nog vele jaren onze activiteiten met grote belangstelling volgen en gaf hij nog vaak waardevolle adviezen. Helaas hebben we op 13 november jl. definitief afscheid van Floor moeten nemen. Hij leeft in onze gedachte voort als een vriendelijke, diplomatiekvaardige, deskundige en betrokken landschaps- en natuurvriend. En in feite hebben we al een monument voor hem aan de Veldhuisweg. Het “Bosje van Floor” (zie foto).

het rechthoek en loopt smal uit naar het denkbeeldige 1 uur. • Werk met de klok mee.. • Aan de hoofdtak komen subtakken, waaraan weer kleinere subtakken kunnen komen • Per tak gebruik je waar mogelijk één sleutelwoord. Gebruik geen zinnen • Woorden kun je vervangen door symbolen of tekeningen. Bijv. een positieve smiley betekent voordelen. Bedenk je eigen symbolen of tekeningen voor begrippen. Neem daar de tijd voor. • Jouw mind map is heel persoonlijk. Het leerproces vindt plaats na het lezen van de tekst en het overbrengen op papier van de te leren begrippen. Dat proces kost wat tijd, maar je wordt beloond! • Aan het eind vertel je jezelf hardop a.d.h.v. je mind map waar de te le-

voor het publiek toegankelijke ruimte aanwezig is voor rechtstreekse levering van roerende zaken of voor dienstverlening.” Aan de orde was de vraag of een manege kwalificeert als winkelruimte of niet. De verhuurder had namelijk de huur niet verlengd en wilde de manege eruit hebben. In de uitspraak kwam de rechter met een wel heel bijzondere vergelijking. Hij vergeleek de manege namelijk met een bordeel (waarvan naar vaste rechtspraak

Ronnie Eisenmann Eisenmann & Ravestijn Advocaten

17

ren stof over ging. Het combineren van snellezen en mind mappen is een zeer krachtige manier van opnemen en eigen maken van leerstof. Heb je nog vragen over het maken van een mind map, dan kun je contact met me opnemen via mijn website: www.rtpraktijkdrv.nl of via de mail gery@rtpraktijkdrv.nl. Gery van den BruinhorstJongerden RT Praktijk De Ronde Venen

vaststaat dat daarbij geen sprake is van winkelbedrijfsruimte). “Je kunt er tegen betaling een uurtje of zo lekker paardrijden” valt letterlijk in het vonnis te lezen. Zo stelde de kantonrechter vast dat de manege moet worden vergeleken met een bordeel en dus niet onder de huurbescherming viel van winkelbedrijfsruimte. Nu maar hopen dat de kantonrechter zich niet vergist als hij een uurtje wil paardrijden.

Buitenveldertselaan 106, 1081 AB Amsterdam tel: +31 (0)20-445 8 445 www.eisenmann.org

Gemeente opent Geldpunt voor vragen over geldzaken, regelingen of schulden Bij het Geldpunt kan iedereen terecht met vragen over geldzaken, regelingen of schulden. Na de feestelijke opening a.s. maandag door wethouder Alberta Schuurs is er het inloopspreekuur voor inwoners voor vragen over de zorgverzekering van de gemeente en hulp bij het overstappen. Het Geldpunt is gevestigd in gebouw De Trekvogel, Karekiet 49 in Mijdrecht. Wanneer terecht bij het Geldpunt? Heeft u bijvoorbeeld vragen over toeslagen, het recht erop en het aanvragen hiervan? Wilt u weten of u in aanmerking komt voor het kwijtschelden van belastingen? Of wilt u uitleg krijgen bij een brief van uw pensioenfonds? Kom gerust langs bij het Geldpunt. Iedere maandag open van 13.30 tot 15.30 uur in De Trekvogel, Karekiet 49, in Mijdrecht. Het Geldpunt houdt inloopspreekuren, geeft

cursussen en voorlichting, helpt met ordening van administratie en geeft advies bij schulden. Zij houdt jaarlijks evenementen om aandacht te vragen voor aspecten van het beheren van geld. Het Geldpunt is een aanvulling op de Servicepunten. De Servicepunten zijn op vier locaties in de gemeente te vinden en vijf dagen in de week open. Het Servicepunt verwijst bij specifieke financiële vragen door naar het Geldpunt.

Profile for De Groene Venen

De Groene Venen 22-11-2019  

De Groene Venen 22-11-2019

De Groene Venen 22-11-2019  

De Groene Venen 22-11-2019

Advertisement