De Groene Venen 22-09-2017

Page 8

Familieberichten

8

22 september 2017

Jolanda Dirksen

DE GROENE VENEN

Familieberichten, zoals jubilea, verjaardagen, huwelijksaankondigingen, geboorten en rouwberichten kunnen worden aangeboden tot woensdag 12.00 uur. Begeleidend digitaal fotomateriaal dient van goede kwaliteit te zijn (min. 200 dpi of 1200 x 800 pixels). Bel voor informatie 0297 - 38 52 57 of mail naar: info@degroenevenen.nl.

U itvaartverzorg ing

Na een zeer werkzaam leven, is overleden

Met respect voor uw persoonlijke wensen

Jan van Oosterom

Volledig begeleid door een ` ` persoon

sinds 15 december 2016 weduwnaar van Geertruida van Hilten

U kunt mij 24 uur per dag bereiken 0297-594345 / 06-26242126

Abcoude, 9 april 1935

www.jolandadirksenuitvaartverzorging.nl

Ons Zomerkind en Ziel zonder zorgen is teruggegaan naar Vader God. Dankbaar voor de 30 jaar dat ze in ons midden was en voor altijd geborgen in ons hart, melden wij u het overlijden van onze bijzondere dochter, ons vrolijk zusje en tante

Janneke Lotte Bastiaantje Veldhoen Janneke

* Utrecht, 25 juni 1987

† Leiden, 19 september 2017

Jan en Karlien Veldhoen-Symons Dilène Veldhoen Brian Scheenaart Naomi Scheenaart Froukje Veldhoen Wethouder van Damlaan 9 3648 XL Wilnis Thuis geen bezoek Op maandag 25 september van 19.00-20.00 uur is er gelegenheid om afscheid te nemen en informeel condoleren in de aula op begraafplaats De Ronde Venen, Ringdijk 4, 3648 EB Wilnis. De viering ten afscheid voor Janneke vindt plaats op dinsdag 26 september om 10.30 uur in de Ursula kapel, A.H. Kooistrastraat 130, 2441 CP Nieuwveen. Aansluitend is een koffietafel en informeel condoleren in het restaurant tegenover de kapel. Om 13.30 uur begeleiden wij Janneke naar haar laatste rustplaats op begraafplaats De Ronde Venen, Ringdijk 4, 3648 EB Wilnis.

Baambrugge, 12 september 2017 J.H. Giesbers (Ex. Test.)

Correspondentieadres: Uitvaartverzorging Rob van de Velde Voorbancken 3 3645 GV Vinkeveen

Ingevolge de wens van Jan heeft de crematieplechtigheid met uitsluitend naaste familieleden plaatsgevonden.