De Groene Venen 21 april 2017

Page 2

2

21 april 2017

DE GROENE VENEN

Je komt als gast, verblijft als kennis en ga at weg als v riend!

- Alha u rin el Gra nde ( Malaga ) 20 min va n v liegveld - Mooie va ka ntieappa rte menten va n 2 tot 22 pers - Uitermate geschikt voor groepen of fa milies - Va ka ntie in het a uthentieke Andalusie - Mooie Golfba nen op enkele min. Afsta nd ĂŤ

We communicate through online, offline & events.

Ron en Liza va n Roekel - www.casa a ndaluz.com 9,6 info@casa a ndaluz.com - tel: 0034634188432

LOYALS.NL

Finesse Bodyline Clinic: al 10 jaar voorgoed van uw vetrolletjes af!

U

ltiMed

UltiMedÂŽ Contour zorgt dat hardnekkige vetrolletjes die met lijnen of sporten niet weggaan, deďƒžnitief verdwijnen. Daarnaast voorkomt UltiMedÂŽ Contour dat er weer nieuwe vetopslag ontstaat. 'DWXP

/LFKDDPVYHW

3URJUHVV $QDO\VLV IURP WR

/LFKDDPVYHW $QDO\VH > @

NJ

NJ

NJ

5RPSYHW DQDO\VH > @

9LVFHUDDO YHW

/HYHO

9LVFHUDDO YHW $QDO\VH >1LYHDX@

*HZLFKW

NJ

07 Sinds 20

VEILIG

• BLIJVEND • VERJONGEND

/HQJWH

FP

%0,

NJ P

6SLHUPDVVD

NJ NJ

NJ

%0, $QDO\VH >NJ PĂ°@

6SLHUPDVVD $QDO\VH > @

6NHOHWDO 0XVFOH 0DVV NJ %RW 0DVVD

NJ

9HWYULMH PDVVD

*HZLFKW $QDO\VH >NJ@

NJ

jaar

NJ

NJ

NJ

NJ

'DWXP

:DDUGH NJ NJ NJ NJ NJ NJ

'DWXP

:DDUGH

'DWXP

:DDUGH 1LYHDX 1LYHDX 1LYHDX 1LYHDX 1LYHDX 1LYHDX

'DWXP

:DDUGH NJ NJ NJ NJ NJ NJ

'DWXP

:DDUGH NJ PĂ° NJ PĂ° NJ PĂ° NJ PĂ° NJ PĂ° NJ PĂ°

'DWXP

:DDUGH NJ NJ NJ NJ NJ NJ

9HWSHUFHQWDJH>NJ@

$FWXHOH FKHFN

YURXZHOLMN -DUHQ

5RPSYHW

10

!

9HUDQGHULQJ NJ

5RPSYHW> @

UltraShape is dĂŠ ideale methode tegen hardnekkige vetrolletjes die ondanks lijnen en sporten niet verdwijnen.

Het UltiMedÂŽ Contour concept staat volop in de belangstelling omdat het goed toepasbaar is bij mensen met lipoedeem, overgewicht, maag- en darmstoornissen, diabetes, en veel andere stofwisselingsaandoeningen. Finesse Bodyline Clinic is uniek in Nederland. In de afgelopen jaren hebben mensen uit het hele land de kliniek bezocht. Ook mensen uit omliggende landen: BelgiĂŤ, Duitsland, maar ook Schotland, Oostenrijk en Portugal hebben behandelingen in het Woerdense centrum ondergaan.

Het lichaam voert daarna de vergruisde vetcellen via natuurlijke weg af. Er is daarom geen herstelperiode nodig. Na twee weken is het resultaat zichtbaar.

9HUDQGHULQJ

9LVFHUDDO YHW>1LYHDX@

De UltraShape gebruikt ultrageluid om vetcellen te vergruizen. Dat is veilig en het resultaat is blijvend.

In samenwerking met UltraShape heeft Finesse Bodyline Clinic de UltiMedÂŽ Contour behandeling ontwikkeld. UltiMedÂŽ Contour omvat de behandeling van het totale proces vanaf het ontstaan van ongewenst vet tot het veilig, volledig en voorgoed verwijderen van vetcellen.

/LFKDDPVJHZLFKW>NJ@

De Ultrashape is de beste deďƒžnitieve oplossing voor het plaatselijk verwijderen van vetcellen, zonder snijden en narcose.

UltiMedÂŽ Contour

%0,>NJ PĂ°@

Finesse Bodyline Clinic is wereldwijd toonaangevend op het gebied van het vergruizen van vetcellen. Vele buitenlandse artsen hebben de kliniek al bezocht en zijn enthousiast over de resultaten.

C

ontour

9HUDQGHULQJ 1LYHDX

9HUDQGHULQJ NJ

9HUDQGHULQJ NJ PĂ°

Finesse Bodyline Clinic onderscheidt zich door gebruik te maken van apparaten die zijn voorzien van het MDD certiďƒžcaat (Medical Device Directive). Dit betekent dat de apparatuur goedgekeurd is voor medische toepassing in Europa. De behandelingen mogen daarom alleen door gespecialiseerde verpleegkundigen worden uitgevoerd. Finesse Bodyline Clinic werkt ook veelal samen met huisartsen, fysiotherapeuten, diĂŤtisten, personal traitscholen. ners en sportscholen.

6SLHUPDVVD>NJ@

Finesse Bodyline Clinic voert al 10 jaar behandelingen uit met de UltraShape. Dit is een medische behandeling waarbij vetcellen vergruisd worden. Finesse Bodyline Clinic werkt al 10 jaar met de UltraShape omdat deze doet wat het belooft: het veilig en blijvend verwijderen van die hardnekkige vetrolletjes zonder operatie!

ÂŽ

9HUDQGHULQJ NJ

NJ

/HJHQGH

9HUEHWHUG /DDJ

$IJHQRPHQ

*RHG

7RHJHQRPHQ

2QYHUDQGHUG

9HUVOHFKWHUG

+RRJ +HDOWK 0RQLWRU 9HUVLH ZZZ JPRQ HX

SDJLQD

Bel nu

Facelift zonder operatie

Ook de Ultherapie, waamee we facelifts uitvoeren, werkt met geluidsgolven. De huid zet het oude collageen om in nieuw collageen. Hierdoor verbetert de elasticiteit van je huid, wordt hij gladder en steviger.

Nu zijn de activiteiten nog verder uitgebreid met de verbeterde Ulthera. De Ultherapie werkt met geluidsgolven onder controle van echo.

Door de vernieuwingen wordt het resultaat beter zichtbaar en worden de behandelingen minder gevoelig.

Meer informatie: Finesse Bodyline Clinic bv Pompmolenlaan 19-A 3447 GK Woerden

0348-409199 info@ďƒžnessebodylineclinic.nl www.ďƒžnessebodylineclinic.nl