Page 9

kamp Smal afgepaald stuk land Schapenveld Hier liepen vroeger schapen ge Zuwe In de volksmond wordt de weg ertjeshof Hier woonde ene Siebe, noemd Smalle kamp Smal afgepaald stuk land terd tot Swiebertje merik Achter het hek ligt natuurreservaat Swiebertjeshof Hier woonde ene Siebe, stein Boerderij en land waren oorspronmerik verbasterd tot Swiebertje DE GROENE VENEN an de familie Vossenstein szuwe Zo heet dit gedeelte van de Vossestein Boerderij en land waren oorspronAvO JC in Initialen opvolglijn op deze boerse Zuwe de volksmond kelijk van de familie Vossenstein Land van tante Mien Tante kocht 3 ha land W.G. en A.neef van Oosterom, J. Cromwijk voor o In het voorjaar broeden hier veel WGvO AvO JC Initialen opvolglijn op deze boerOosterommenland Dit land is ruim 100 jaar in ’s enbezit andere weidevogels derij. W.G. en A. van Oosterom, J. Cromwijk van de familie Van Oosterom ase Zuwe >> 15 hekken Schapenveld Hierbijna liepen altijd vroegereen schapen enland Hier loopt paard nantSmalle kamp Smal afgepaald stuk land Ter Aase Zuwe >> 15 hekken rland Naam vorige eigenaar

venant Groot Wilnis-Vinkeveen: samen Swiebertjeshof Hier woonde ene Siebe, genaan Morgen is oude oppervlaktemaat verbasterd tot Swiebertje ken een toekomstbestendig Groot s-Vinkeveen met schoon water, minder Vossestein Boerderij en land waren oorspronant Land tegenover boerderij Rijnhof kelijk van de familie Vossenstein emdaling, veelzijdige natuur, vitale landbouw nkampie lopen inopvolglijn de zomer altijd de WGvO AvOHier JC Door: Initialen deze boerweidse recreatie. agrariërs uitophet derij. W.G. en A. van Oosterom, J. Cromwijk e pinken ed, LTO Noord, ANV de Utrechtse Venen, tbosbeheer, Natuur en Utrecht, of Boerderij van>> de15Milieu familie Ter Aase Zuwe hekken Van Rijn eenten, Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en ur Convenant In het voorjaar broeden hier veel rovincie Utrecht.

Baambrugse Zuwe 20 juli 2018

9

Vinkeveensche Plassen

67

K AD

E

52

M ER

IKS E

12

zo genoemd

D EM

Vinkeveen De lange Zuwe In de volksmond wordt de weg Demmerik Demmerik

O U KO

Convenant Groot Wilnis-Vinkeveen: samen werken aan een toekomstbestendig Groot Wilnis-Vinkeveen met schoon water, minder bodemdaling, veelzijdige natuur, vitale landbouw en weidse recreatie. Door: agrariërs uit het gebied, LTO Noord, ANV de Utrechtse Venen, Staatbosbeheer, Natuur en Milieu Utrecht, gemeenten, Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en 38 de provincie Utrecht.

OP

Convenant

Waverveen

Groot Wilnis-Vinkeveen: samen urs en Convenant andere weidevogels werken aan toekomstbestendig Grootde weg ge Zuwe In een de volksmond wordt metRijn schoon water, minder land Wilnis-Vinkeveen Waterleiding Kennemerland oemd bodemdaling, veelzijdige natuur, vitale landbouw door ditenweiland weidse recreatie. Door: agrariërs uit het erik gebied, Achter het hek ligt natuurreservaat LTO uitzicht Noord, ANVover de Utrechtse Venen, blik Weids het land ne SniepNatuur is eenenresterende erikSniep Staatbosbeheer, Milieu Utrecht, gemeenten, Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en enland Er zitten hier veel zwanen grond bij ontginning zuwe de provincie Zo heet dit gedeelte van de Utrecht. nd lag er smal looppad se Zuwe in de volksmond DeVroeger lange Zuwe In een de volksmond wordt de weg eg >> 3 hekken zo genoemd Portengen en Donkereind In het voorjaar broeden hier veel

58 Achter het hek ligt natuurreservaat 63

BELLOPAD

Dwarszuwe Zo heet dit gedeelte van de Ter Aase Zuwe in de volksmond

HA ANW

32

Demmerik Achter het hek ligt natuurreservaat nland Zonder het hekkocht te ringvaart openen kon s en andere weidevogels gvaart Land ligt aan de vanjede an tante Mien Tante 3 ha land Demmerik Grutto In het voorjaar broeden hier veel fiets via een over dealtijd sloot Groot-Mijdrecht ef nland Hierplank loopt bijna een Dwarszuwe Zo heet dit gedeelte vanpaard de Grutto’s en andere weidevogels 42 Ter Aase Zuwe in de volksmond ngaarden Van Wijngaarden heeft op dit and ommenland Dit familie land is Van ruimMaanen 100 jaar in land Eigendom Naam vorige eigenaar 56 Knollenland Hier loopt bijna altijd een paard Grutto In het voorjaar broeden hier veel boerd an familie Van Demmerik/Donkereind/ Oosterom s deGrutto’s De kruising en andere weidevogels gen Morgen is oude oppervlaktemaat it Korverland Naam vorige eigenaar ng Naam verwijst naar deinaltijd nabijgelegen was vanaf 1673 een de een Oude nveld Hier liepen vroeger schapen Knollenland Hier schans loopt bijna paard ant Land tegenover boerderij Rijnhof etering 3-Morgen Morgen is oude oppervlaktemaat dse Waterlinie. Buurt heet nog steeds zo Korverland Naam vorige eigenaar kamp Smal afgepaald stuk land nkampie lopenis in deoppervlaktemaat zomer altijd de 3-Morgen Hier Morgen oude Overkant Land tegenover boerderij Rijnhof rtjeshof Hier woonde ene Siebe, ekade pinken uijzerweg >>Land 1 hek Overkant tegenover boerderij Rijnhof >> 5 hekken Pinkenkampie Hier lopen in de zomer altijd de Demmerik erd tot Swiebertje Pinkenkampie lopen in de zomer f Boerderij van Hier de familie Van Rijnaltijd de jongste pinken dpad De Bijleveld waswaren vroeger een en ote Sniep Informatieplaats, paviljoen jongste pinken tein Boerderij en land oorspronur In het voorjaar broeden hier veel ijke vaarverbinding van de Rijn naar toren over Groot Wilnis-Vinkeveen Boerderij van de familie Van Rijn Rijnhof Boerderij van de familie Van Rijn an deRijnhof familie Vossenstein 37 urs en andere weidevogels dam. Een jaagpad een pad vanwaar Tureluur In hetis voorjaar broeden hier veel eenhek Toegangshek aan Veenkade Tureluur In het voorjaar broeden hier veel AvO JC Initialen opvolglijn op deze boeren andere weidevogels werden voortgetrokken. and Tureluurs Waterleiding Rijn 16 Kennemerland Tureluurs en andere weidevogels G. enWaterland A. Weiland van Oosterom, J. Kaai langs de Cromwijk Veenkade dat in Waterleiding Rijn Kennemerland oor dit weiland loopt “in doorde dit Kaai” weilandwordt genoemd ksmond Waterland Waterleiding Rijn Kennemerland p >>Weideblik 14Weids hekken blik uitzicht overover hethet land Weids uitzicht land se Zuwe 15 hekken loopt door dit weiland Veld Hier>> woonde de familie Kleinveld TER A AS E Er zitten hier veel zwanen ZU W E enland Erland zitten hier veel zwanen and Zwanenland Het was vroeger van de kerk Weideblik Weids uitzichtUover het land IT W EG oetje Oude melkschuur fam. Van Ginkel ant opbrengst and: ging naar de armen Uitweg >> 3 hekken enant Groot Wilnis-Vinkeveen: samen Zwanenland Er zitten hier veel zwanen eg >> 3een hekken Naam van hetLand brede waterGroot van de en toekomstbestendig De ringvaart ligt aan de ringvaart sseaan Zuwe >> 66 2 hekken s-Vinkeveen met ligt schoon mindervan de polder Groot-Mijdrecht e Vliet Naam van dewater, maatschap gvaart Land aan de ringvaart Uitweg >> 3 hekken mdaling, veelzijdige natuur, vitale landbouw half morgen Een morgen is een ouderMaanland Eigendom familie Van Maanen Groot-Mijdrecht erenkampje Hier werd circa eidse recreatie.DeDoor: agrariërs uit60 hetjaar oppervlaktemaat Schans kruising Demmerik/Donkereind/ Land ligt aan de ringvaart van de 65 ZER WEG De ringvaart 68 1673 nand stier ‘s zomers aan pen gezet OUD Eigendom familie Van Maanen Zuwe was vanaf eende schans inVenen, deHUIJ Oude d,de LTO Noord, ANV de Utrechtse polder Groot-Mijdrecht we Weiland ligt naast Wilnisse Zuwe Hollandse Waterlinie. Buurt heet nog steeds zo - Ab Natuur en Milieu Utrecht, an Naam vorige eigenaar sbosbeheer, De kruising Demmerik/Donkereind/ Donkereind Maanland Eigendom familie Van Maanen eenten, Waterschap Amstel, Gooi Vecht en was vanaf 1673 een schans in deen Oude Willem Naam buurman Veenkade >> 5 hekken r ovincie Utrecht. Schans De kruising Demmerik/Donkereind/ products are produced under license dse Waterlinie.BooQi Buurt heet nog steeds zoand De Grote Informatieplaats, paviljoen en Naam van Sniep dearevader eigenaar subject tovan designde registrations and trademarks. Zuwe was vanaf 1673 een schans in de Oude ge Zuwe Inover volksmond wordt de weg ©de Booqi Media Solutions BV www.booqi.com uitkijktoren Groot Wilnis-Vinkeveen Hollandse Waterlinie. Buurt heet nog steeds zo callop +31de (0)20Bellolijn, 7163151 oor U staat oude spoorNO 34914/31 oemd Veenhek Toegangshek aan Veenkade kadeHet>> 5 hekken meer - Nieuwersluis - Loenen Kaai het Weiland de Veenkade dat in erik In deAchter heklangs ligt natuurreservaat te Sniep Informatieplaats, paviljoenover en de volksmond “in de Kaai”ligt wordt Veenkade >> 5 hekken spoor Voor de boer ditgenoemd weiland erik orenKlein overVeld GrootHier Wilnis-Vinkeveen woonde de familie Kleinveld De Grote Sniep Informatieplaats, paviljoen en uwe’t Geboetje Zo heetOude dit gedeelte van de melkschuur fam. Van Ginkel enhek Toegangshek aan Veenkade Nieuwe natuur, schraal land uitkijktoren over Groot Wilnis-Vinkeveen eTroost Zuwe in de volksmond Kaai Weiland langs Veenkade dat in >>erg 2 de hekken rdriet DitZuwe is een nat weiland Het Veenhek Toegangshek aan Veenkade InWilnisse het voorjaar broeden hier veel ksmond “in demorgen Kaai” wordt genoemd Anderhalf Een morgen is een smen andere Naamweidevogels van de oorspronkelijke ouderIn de Kaai Weiland langs de Veenkade dat in wetse oppervlaktemaat KO R EN e Veld woonde de familie Kleinveld ar van deHier boerderij M O Lwordt de volksmond “in de Kaai” nland Hier loopt bijna altijd een paard EN W EGgenoemd d De Zuwe Weiland ligt naast Wilnisse Zuwe oetje Oude melkschuur fam. Van Ginkel d kand Naam oorspronkelijke eigenaar Klein Veld Hier woonde de familie Kleinveld Naam vorige eigenaar BooQi products are produced under license and ker Naam oorspronkelijke eigenaar ’t Geboetje Oude melkschuur fam. Van Ginkel en Zuwe Morgen oude oppervlaktemaat are subject to design registrations and trademarks. sse >> is 2 hekken © Booqi Media Solutions BV www.booqi.com call +31 (0)20 7163151 NO 34914/31 nt Land tegenover boerderij Rijnhof half morgen Een morgen is een ouderngen >> 10 hekken Wilnisse Zuwe >> 2 hekken 45 kampie Hier lopen in de zomer altijd de oppervlaktemaat and Hoeve Naam boerderij pinken Anderhalf morgen Een morgen is een ouderwe Weiland ligt naast Wilnisse Zuwe wetse oppervlaktemaat and Boerderij Ruwiel van Vroeger was Van dit land de familie Rijn van de htsheerlijkheid Ruwiel. Het grasgewas De Zuwe Weiland ligt naast Wilnisse Zuwe r In het voorjaar broeden hier veelwerd BooQi underbestemd license and oorjaar geveild. Deproducts opbrengst 82are producedwas 1 rs en andere weidevogels are subject to design registrations and trademarks. "buitenarmen© Booqi vanMedia Ruwiel". Solutions BV www.booqi.com EG 46 and Waterleiding Rijn Kennemerland BooQi products are produced under license and ELW call +31 (0)20 7163151 NO 34914/31 AGto design registrations and trademarks. are subject kamp Breed afgepaald stuk land 44 G oor dit weiland © Booqi Media Solutions BV www.booqi.com

65

EG

IK

6

D EM

M ER

Oukoop

3

64

EI N D

83

BOSD IJK

BOSDIJK

Oud-Aa

RT EN

GE

N

WANDELROUTENETWERK

DE EN

KA

66

VE

ZU W E

W IL N IS S E

47

Toegangshek aan Veenkade

ER K

AD

BELLOPAD

1 Bed and Breakfast Het Theepotje

94

verhard

95

damhek

E

1km

K AD M ER

O U KO

OP

IKS E

Agrotoeristische ondernemers

D EM

Weiland naast Wilnisse Zuwe AFDELING ligt FYSIEKE LEEFOMGEVING, TEAM GIS BooQi products are produced under license and are subject to design registrations and trademarks. © Booqi Media Solutions BV www.booqi.com call +31 (0)20 7163151 NO 34914/31

onverhard

0

69 ouderalf morgen Een morgen is een oppervlaktemaat

63 32

ONDERGROND: © 2017, DIENST VOOR HET KADASTER EN OPENBARE REGISTERS, APELDOORN / 11-09-17 1328402

4 Camping Oukoop 46

HA ANW

65 www.oukoop46.nl | 06-306 033 60

EG

www.theepotjewilnis.nl | 0297-28 26 09

5 De Hooizolder

www.opdehooizolder.nl | 0346-24 14 72

2 Boerderij Plus Oultre

6 Kaas- en zuivelboerderij Van der Arend

www.plusoultre.nl | 0294-23 42 846

www.arendkaas.nl | 0297-26 49 82

3 Boerderijcamping Demmerik

Loenen

7 Paviljoen Toren de Grote Sniep

www.boerderijcampingdemmerik.nl | 0297-26 44 65

www.paviljoen-toren-degrotesniep.nl | 06-550 760 19

Oukoop

Damhekken Groot Winis-Vinkeveen is een uitgave van Gebiedscommissie Utrecht-West | www.utrecht-west.com Ontwerp en kaart bewerking: Lauría Communication + Design | Fotografie: Maarten Koch | Samenstelling: Miriam Jonker Basis cartografie: Afdeling Fysieke Leefomgeving, team GIS, Provincie Utrecht | Datum uitgifte: juni 2018

3 P

64 54

Noordeinde

E

48

se Zuwe GEERKA >> 2 hekken DE

ENS

E

knooppunt

aal

GE

EN G

UW EZ

Rijnkan

5 Oude melkschuur fam. Van Ginkel

T POR

42

67

rdam -

Hier woonde de familie Kleinveld

66

Amste

aai Weiland langs de Veenkade dat in smond “in de Kaai” wordt genoemd Geer

79

GROOT WILNIS - VINKEVEEN

Baambrugse Zuwe

Vinkeveensche e Sniep Informatieplaats, paviljoen en oren over Groot Wilnis-VinkeveenPlassen

A ASE ZU WE

76

77

7

ade >> 5 hekken

etje

75 74

26

Loenersloot

De kruising Demmerik/Donkereind/ was vanaf 1673 een schans in de Oude se Waterlinie. Buurt heet nog steeds zo

eld

KOR TE ZUW E

52

Groenlandsekade

ndAan Eigendom de familie Van Maanen

enhek

4

PO

84

vaart Land ligt aan de ringvaart van de Groot-Mijdrecht

Zuwe

43

NO 34914/31

Er zitten hier veel zwanen

g >> 3 hekken

Nieuwer Ter Aa

TER AA SE ZU WE

K ER

call +31 (0)20 7163151

Weids uitzicht over het land

2

O U KO

OP

54

DON

lik

nland

e

66

2

Nieuwerhoek

Profile for De Groene Venen

De Groene Venen 20-07-2018  

De Groene Venen 20-07-2018

De Groene Venen 20-07-2018  

De Groene Venen 20-07-2018

Advertisement