Page 8

8

Familieberichten

19 juli 2019

DE GROENE VENEN

Herinner mij zoals ik was, maar niet in sombere dagen. Herinner mij in de stralende zon, hoe ik was, toen ik alles nog kon. Achter ons liggen vele onvergetelijke jaren. Voor ons ligt de leegte van de toekomst. Met allen die Teun B lief waren proberen wij die kleur te geven, zoals mijn dierbare man en onze lieve vader dat zou willen.

Mijn, ons alles Teun BTeunis Hermanus Feddema Omdat er liefde is* 30bestaat er geen voorbij Teun september 1956 In alle eeuwigheid ben jij Akke

† 16 juli 2019

Frederike en Timo Fedde en Nancy

Wij hebben pa tot op het laatst met liefde verzorgd. Hoewel hij geen kans had op genezing, bleef hij onze Familieberichten, zoalswe jubilea, verjaardagen, huwelijksaankondigingen, zonnige optimist en hebben mede daardoor nog prachtige herinneringen gemaakt.

Jake en Melson DD

Herinner mij zoals ik was, maar niet in sombere dagen. Teun is bij ons thuis, aldaar geen bezoek. Herinner mij in de stralende zon, Het afscheid zal gehouden worden op dinsdag 23 juli om 14.00 uur in de parochiekerk H. Johannes de Doper aan het Driehuisplein 1 te Mijdrecht-Wilnis, aansluitend de begrafenis op de hoe ik was, toen vindt ik alles nogplaats kon. Herenweg 88 3648 CL WILNIS

geboorten en rouwberichten kunnen worden aangeboden tot woensdag 12.00 uur.

Hierbij spreken wij onze dank uit voor de vele steunbetuigingen, kaarten, telefoontjes en andere berichten digitaal fotomateriaal dient van goede en kwaliteit zijn (min. bedankt! 200 dpi of 1200 x dieBegeleidend wij hebben mogen ontvangen. Teun vond dat fantastisch.. wij ook,tehartelijk

800 pixels). Bel voor informatie 0297 - 38 52 57 of mail naar: info@degroenevenen.nl.

algemene begraafplaats aan de Ringdijk 4, 3648 EB Wilnis.

Wij willen jullie vragen om i.p.v. een bloemstuk één bloem mee te nemen zodat wij één of Achter ons liggen vele onvergetelijke jaren. Voor ons deopmaken leegte dekunnen toekomst. Met allen die meerdere vazenligt kunnen en latervan bij Teun achterlaten. Teun hield van gladiolen zonnebloemen. Teun B lief waren proberen wij die kleur te engeven, zoals mijn dierbare man en onze lieve vader Na afloop is er gelegenheid tot condoleren. Wij ontmoeten u graag. dat zou willen. Teun B kon niets meer zeggen..

Genieten van elk moment, want “gewone” dingen zijn eigenlijk heel bijzonder!

maar de stilte heeft ons veel gezegd. Teunis Hermanus De liefde is pas echte liefde Feddema als stilte taal gewordenTeun is.

* 30 september 1956

† 16 juli 2019

Akke Frederike en Timo Fedde en Nancy Jake en Melson DD Herenweg 88 3648 CL WILNIS

Teun B kon niets meer zeggen.. maar de stilte heeft ons veel gezegd. De liefde is pas echte liefde Teun is bij ons thuis, aldaar geen bezoek. als stilte taal geworden is. Het afscheid zal gehouden worden op dinsdag 23 juli om 14.00 uur in de parochiekerk H. Johannes de Doper aan het Driehuisplein 1 te Mijdrecht-Wilnis, aansluitend vindt de begrafenis plaats op de algemene begraafplaats aan de Ringdijk 4, 3648 EB Wilnis. Doorgrond mij, God, en ken mijn hart,

Genieten van elk moment, peil mij, weet wat mij kwelt, want “gewone” dingen zijn eigenlijk heel bijzonder! zie of ik geen verkeerde weg opga, en leid mij over de weg die eeuwig is.

Wij willen jullie vragen om i.p.v. een bloemstuk één bloem mee te nemen zodat wij één of meerdere vazen kunnen opmaken en later bij Teun kunnen achterlaten. Teun hield van gladiolen en zonnebloemen. Na afloop is er gelegenheid tot condoleren. Wij ontmoeten u graag.

Wij hebben pa tot op het laatst met liefde verzorgd. Hoewel hij geen kans had op genezing, bleef hij onze zonnige optimist en hebben we mede daardoor nogTeun prachtige herinneringen B kon niets meer zeggen.. gemaakt.

Intens verdrietig, maar dankbaar voor alles wat zij in haar zorgzame leven voor ons heeft maar de stilte heeft ons veel gezegd. De liefde is pas echte liefde telefoontjes en andere berichten betekend delen wij mede, dat voor ons onverwacht maar rustig is overleden mijnspreken lieve wij onze dank uit voor de vele steunbetuigingen, Hierbij kaarten, als stilte taal geworden is. vrouw, onze moeder en trotse oma die wij hebben mogen ontvangen. Teun vond dat fantastisch.. en wij ook,

hartelijk bedankt!

Jacoba Vonk-Flens

Wij hebben pa tot op het laatst met liefde verzorgd. Hoewel hij geen kans had op genezing, bleef hij onze zonnige optimist en hebben we mede daardoor nog prachtige herinneringen gemaakt.

Echtgenote van Willem Jan Vonk Oostzaan 10 oktober 1942

Baambrugge 15 juli 2019

Hierbij spreken wij onze dank uit voor de vele steunbetuigingen, kaarten, telefoontjes en andere berichten die wij hebben mogen ontvangen. Teun vond dat fantastisch.. en wij ook, hartelijk bedankt!

Door haar dagelijkse grote betrokkenheid met ons zullen we haar erg missen. Willem Jan Vonk Karel en Mercédès Corina en Marcel Rens en Lara Mijn vrouw, onze moeder en oma is overgebracht naar Uitvaartcentrum in Vinkeveen, Kerklaan 2a te Vinkeveen, alwaar geen bezoek. De uitvaartdienst zal gehouden worden op zaterdag 20 juli 2019 om 10.30 in de Hervormde kerk, Dorpsstraat te Baambrugge, waarna de begrafenis plaatsvindt op de Algemene Begraafplaats Rusthoff, aan de Rijksstraatweg te Baambrugge.

Met al zijn strijdlust en wilskracht heeft hij deze strijd niet kunnen winnen. Na alle fijne jaren die wij met hem mochten beleven, hebben wij met veel verdriet afscheid moeten nemen van onze

Teun

Wij hebben pa tot op het laatst met liefde verzorgd. Hoewel hij geen kans had op genezing, bleef hij onze zonnige optimist en hebben we daardoor nog prachtige Timo, herinneringen Wijmede wensen Akke, Frederike, Fedde, gemaakt. Nancy

en alle familie en vrienden heel veel sterkte. Hierbij spreken wij onze dank uit voor de vele steunbetuigingen, kaarten, telefoontjes en andere berichten die wij hebben mogen ontvangen. Teun vond dat fantastisch.. en wij ook, hartelijk bedankt! Namens het Assuline team: Bianca, Bonnie, Edwin, Fenny, Rainier, Ronald en Tino.

Na de begrafenis is er gelegenheid tot informeel condoleren in het Dorpshuis, Pr. Margrietstraat 10 te Baambrugge. Op deze wijze willen wij u bedanken voor de vele kaarten, brieven, bloemen, telefoontjes en grote belangstelling die u heeft getoond. Prinses Margrietstraat 27, 1391 JW Baambrugge

Met diep verdriet hebben wij kennisgenomen van het overlijden van

Chris Gispen Chris was sinds 1 januari 2007 verbonden aan de Stichting Inloophuis ’t Anker als voorzitter van het bestuur. Ook was hij secretaris van IPSO (Instellingen Psycho Sociale Oncologie), het landelijk overkoepelend orgaan van inloophuizen. Hij zette zich jarenlang met veel toewijding in voor ’t Anker en zijn gasten. Wij zijn Chris veel dank verschuldigd voor zijn belangrijke bijdrage aan de plek die ‘t Anker in de Gemeente De Ronde Venen heeft verworven. Met warmte en respect denken wij aan hem terug. Onze gedachten gaan uit naar de dochters Pauline en Yvonne en hun gezinnen en verdere familie. Wij wensen hun veel sterkte bij het verwerken van dit grote verlies. Bestuur en coördinatoren Stichting Inloophuis ‘ t Anker: Huub van Bemmelen, Ria Berkelaar, Edith Bruin, Pieter Koopmans, Hetty Kruithof, Henk Mos, George Reurings, Hester Thasing, Bart Top en alle andere vrijwilligers.

Profile for De Groene Venen

De Groene Venen 19-07-2019  

De Groene Venen 19-07-2019

De Groene Venen 19-07-2019  

De Groene Venen 19-07-2019

Advertisement